17.7.13 הזמנה ליום עיון 3.16.30 ,

17.7.13 ‫הזמנה ליום עיון‬
INNOVATIVE APPROACHES & RESEARCHES FOR
SYSTEM of SYSTEMS ENGINEERING
ORGANIZED BY THE GORDON CENTER FOR SYSTEMS ENGINEERING IN THE
MEMORY OF DR. ZEEV BONEN
‫ טכניון חיפה‬,‫ אולם בטלר הממוקם בבניין פורשהיימר‬-‫יתקיים במוסד נאמן‬
08:30-09:00
Registration
09:00-09:30
Opening & Greetings- Technion , Dr. Bonen Family
System of Systems Engineering: Modeling, Simulation and Control
with Applications to Renewable Energy –Prof. Mo Jamshidi
09:30-11:00
11:00-11:30
11:30- 12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:15
14:15-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-16:45
Systems Arrays Engineering - Is it a new type of System engineering?
- Mr. Eran Reuveni, Mrs. Miri Siton, Dr. Moshe Weiler
Coffee Break
Systems of Systems- The Innovation phase - How are they born?
-Dr. Avi Galor (Ginzburg), Elbit Systems
Development of Complex Systems- From Requirements to
Realization-Dr. Irit Peled, RAFAEL
Lunch Break
The DANSE Project- Overview and Goals- Dr. Michael Winokur, IAI
DANSE-designing for adaptability and evolution
in system of systems engineering
DANSE Methodology and Technology Breakthroughs- Mr. Eric
Honour, Honourcode,Inc.
DANSE ToolNet and Integrated SoS Development Environment –
Mr. Henry Broodney, IBM Research Labs,Haifa
User Point of View: Validation Through Test Cases- Dr. Michael
Winokur, IAI
Conclusions: Prof. Aviv Rosen, Dr. Avigdor Zonnenshain, Gordon
Center, Technion
‫ההשתתפות ביום העיון הינה ללא תשלום‬
[email protected]:‫ בדוא"ל‬30.6.13 :‫י השתתפותך עד תאריך‬/‫נא אשר‬
‫ידינו ישמש אישור כניסה לטכניון אשר יועבר בדוא"ל‬-‫ההרשמה הינה מראש ואישורה על‬
‫טכניון‬-‫ מרכז גורדון‬: ‫אל‬
17.7.13 – ‫בתאריך‬
, ‫אני מאשר השתתפות ביום העיון‬
__________________ :‫ _______________ תפקיד‬:‫ __________________ חברה‬:‫שם‬
_______________________________________ :‫ __________________ אימייל‬:'‫טל‬