נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א` לכיתה י;quot&ג

‫מדינת ישראל‬
‫‬
‫‬
‫סוג הבחינה‪ :‬גמר לבתי–ספר לטכנאים ולהנדסאים‬
‫מועד הבחינה‪ :‬אביב תשס"ט‪2009 ,‬‬
‫סמל השאלון‪711001 :‬‬
‫משרד החינוך‬
‫אין להעביר את הנוסחאון‬
‫לנבחן אחר‬
‫מקום למדבקת נבחן‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫לכיתה י"ג‬
‫(‪ 8‬עמודים)‬
‫דיודת צומת‬
‫משוואת זרם–מתח של דיודה מעשית‪:‬‬
‫‪ VD‬‬
‫‪‬‬
‫‪ηVT‬‬
‫‪‬‬
‫‪– 1‬‬
‫‪I D = IS e‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪I‬‬
‫‪‬‬
‫‪VD = ηVT ln  D + 1‬‬
‫‪ IS‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫]‪[A‬‬
‫‪— ID‬‬
‫זרם הדיודה‬
‫‬
‫]‪[A‬‬
‫‪— IS‬‬
‫זרם זליגה אחורי‬
‫‬
‫]‪— VD [V‬‬
‫מתח הדיודה‬
‫‬
‫]‪— VT [V‬‬
‫מתח התלוי בטמפרטורה‬
‫‬
‫גרמניום — ‪1‬‬
‫‬
‫‪— η‬‬
‫ = ‬
‫סיליקון — ‪2‬‬
‫‬
‫‬
‫מקדם‬
‫‬
‫טרנזיסטור דו–נושאי (בתחום הפעיל)‬
‫‬
‫]‪[A‬‬
‫‪— IC‬‬
‫זרם קולט‬
‫‬
‫]‪[A‬‬
‫‪— IE‬‬
‫זרם פולט‬
‫‬
‫]‪[A‬‬
‫‪— IB‬‬
‫זרם בסיס‬
‫‪I C = βI B , I E = (β + 1) I B , I E = I C + I B‬‬
‫‪IC‬‬
‫‪β‬‬
‫‪α‬‬
‫=‬
‫=‪, β‬‬
‫‪1– α‬‬
‫‪IE β + 1‬‬
‫=‪α‬‬
‫המשך בעמוד ‪2‬‬
‫‪-2-‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫תרשים תמורה מקורב מסוג ‪ h‬של טרנזיסטור דו־נושאי‬
‫‪ic‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ib‬‬
‫‪h fe –i b‬‬
‫‪B‬‬
‫‪hie‬‬
‫‪E‬‬
‫טרנזיסטור ‪( FET‬איזור הרוויה)‬
‫‪2‬‬
‫‪ Vgs ‬‬
‫– ‪I D = I DSS  1‬‬
‫‪‬‬
‫‪Vp ‬‬
‫‪‬‬
‫‪2 I DSS  Vgs ‬‬
‫– ‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪Vp ‬‬
‫‪Vp ‬‬
‫= ‪gm‬‬
‫‬
‫‬
‫]‪— IDSS [A‬‬
‫‬
‫]‪— Vgs [V‬‬
‫המתח בין השער למקור‬
‫‬
‫]‪— Vp [V‬‬
‫מתח צביטה‬
‫‪Vp‬‬
‫זרם האפיק עבור‬
‫‪Vgs = 0‬‬
‫‬
‫‬
‫‪2 I DSS‬‬
‫]‪[A‬‬
‫‪— ID‬‬
‫זרם האפיק‬
‫= ‪gm 0‬‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪— gm  ‬‬
‫מוליכות הדדית‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪Ω‬‬
‫מוליכות הדדית עבור‬
‫‪Ω‬‬
‫‪— gm0‬‬
‫‪Vgs = 0‬‬
‫‬
‫המשך בעמוד ‪3‬‬
‫‪-3-‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫תרשים תמורה מקורב של‬
‫‪FET‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Vds‬‬
‫‪rd‬‬
‫‪Vgs‬‬
‫‪g m –Vgs‬‬
‫‪S‬‬
‫‬
‫טרנזיסטור ‪( MOSFET‬איזור הרוויה)‬
‫עבור טרנזיסטור מסוג ‪: N – CHANNEL‬‬
‫) ‪I D = k ( VGS – VT‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‬
‫תנאי הרוויה‪:‬‬
‫‪VGS > VT‬‬
‫]‪— VT [V‬‬
‫‪ mA ‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪V ‬‬
‫‪— k‬‬
‫מתח צביטה‬
‫מקדם‬
‫‬
‫‪VDS > VGS – VT‬‬
‫הערה‪ :‬מעגל התמורה לאות חילופין של טרנזיסטור ‪ MOSFET‬זהה לזה של טרנזיסטור ‪. JFET‬‬
‫המשך בעמוד ‪4‬‬
‫‪-4-‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫מתחים וזרמים בגל סינוס עם זווית הצתה‬
‫א‪.‬‬
‫)‪v(t‬‬
‫בקרת חצי גל בעומס אומי‬
‫‪Vm‬‬
‫‪0≤α≤π‬‬
‫‬
‫‪t‬‬
‫‪2P‬‬
‫‪W‬‬
‫‪v ( t ) = Vm ⋅ sin ωt‬‬
‫‪Vm‬‬
‫] ‪[1 + cos α‬‬
‫‪2π‬‬
‫= ‪VAV‬‬
‫‪‬‬
‫‪π‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫]‪ v(t) [V‬‬
‫—‬
‫]‪— VAV [V‬‬
‫‪— V‬‬
‫]‪ RMS[V‬‬
‫= ‪VL = VRMS‬‬
‫‪— V‬‬
‫]‪ m [V‬‬
‫הערך המרבי של המתח‬
‫‪2‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫‪VAV‬‬
‫‪R‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫=‪P‬‬
‫= ‪I AV‬‬
‫= ‪I RMS‬‬
‫= ‪Vin‬‬
‫ ‪A P‬‬
‫ ‪W W‬‬
‫מתח הגל בתלות בזמן‬
‫הערך הממוצע של המתח‬
‫הערך היעיל של המתח‬
‫‪ Vm 1  π – α + sin 2α ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫]‪ — α [rad‬זווית הצתה‬
‫‪ rad ‬‬
‫‪ sec ‬‬
‫‪— ω‬‬
‫‪‬‬
‫‪t‬‬
‫‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫]‪R [Ω‬‬
‫]‪P [W‬‬
‫]‪IAV [A‬‬
‫]‪IRMS [A‬‬
‫]‪VL [V‬‬
‫‬
‫]‪— Vin [V‬‬
‫]‪[sec‬‬
‫מהירות זוויתית‬
‫(תדר זוויתי)‬
‫זמן‬
‫התנגדות העומס‬
‫הספק על העומס‬
‫הערך הממוצע של הזרם‬
‫הערך היעיל של הזרם‬
‫הערך היעיל של המתח על‬
‫העומס‬
‫הערך היעיל של מתח‬
‫הכניסה‬
‫בקרת הספק עבור חצי מחזור‬
‫‪VL / Vin‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫]‪ [°‬זווית‬
‫הצתה‬
‫‪0.1‬‬
‫‪180‬‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫המשך בעמוד ‪5‬‬
‫‪-5-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫בקרת גל שלם בעומס אומי‬
‫)‪v(t‬‬
‫‪0≤α≤π‬‬
‫‪P+A‬‬
‫ ‪W‬‬
‫‪t‬‬
‫ ‪A P‬‬
‫‪2P‬‬
‫ ‪W W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪v ( t ) = Vm ⋅ sin ωt‬‬
‫‪VAV = 0‬‬
‫‬
‫‪ Vm 1 ‬‬
‫‪sin 2α ‬‬
‫‪ π – α +‬‬
‫‪‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪ 2 π‬‬
‫‬
‫= ‪VL = VRMS‬‬
‫‪2‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫=‪P‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪I RMS‬‬
‫= ‪Vin‬‬
‫]‪ — α [rad‬זווית הצתה‬
‫]‪v(t) [V‬‬
‫]‪VAV [V‬‬
‫]‪VRMS[V‬‬
‫]‪Vm [V‬‬
‫‪‬‬
‫‪rad ‬‬
‫‪ sec ‬‬
‫‬
‫‪I AV = 0‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫מתח הגל בתלות בזמן‬
‫הערך הממוצע של המתח‬
‫הערך היעיל של המתח‬
‫הערך המרבי של המתח‬
‫‪— ω‬‬
‫מהירות זוויתית‬
‫(תדר זוויתי)‬
‫זמן‬
‫התנגדות העומס‬
‫הספק על העומס‬
‫הערך הממוצע של הזרם‬
‫הערך היעיל של הזרם‬
‫הערך היעיל של המתח על‬
‫העומס‬
‫הערך היעיל של מתח‬
‫הכניסה‬
‫‪t‬‬
‫‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫]‪R [Ω‬‬
‫]‪P [W‬‬
‫]‪IAV [A‬‬
‫]‪IRMS [A‬‬
‫]‪VL [V‬‬
‫‬
‫]‪— Vin [V‬‬
‫]‪[sec‬‬
‫בקרת הספק עבור מחזור שלם‬
‫‪VL / Vin‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫]‪ [°‬זווית‬
‫הצתה‬
‫‪0.1‬‬
‫‪180‬‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫המשך בעמוד ‪6‬‬
‫‪-6-‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫מתחים וזרמים בגל מלבני‬
‫‪t on‬‬
‫‪T‬‬
‫)‪v(t‬‬
‫‪V‬‬
‫=‪D‬‬
‫‪t‬‬
‫‪toff‬‬
‫‪VAV = D ⋅ V‬‬
‫‪VRMS = D ⋅ V‬‬
‫‪VAV‬‬
‫‪R‬‬
‫= ‪I AV‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫‪ton‬‬
‫‪T‬‬
‫‬
‫‬
‫‪— D‬‬
‫מחזור פעולה‬
‫‬
‫]‪— ton [sec‬‬
‫זמן הולכה‬
‫‬
‫]‪— toff [sec‬‬
‫זמן פוגה‬
‫‬
‫‪— T‬‬
‫]‪[sec‬‬
‫(‪)Duty Cycle‬‬
‫זמן המחזור‬
‫= ‪I RMS‬‬
‫מיישרים‬
‫א‪.‬‬
‫יישור חד–מופעי — חצי גל בעומס אומי‬
‫‪Vm‬‬
‫‪π‬‬
‫= ‪VAV‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪VRMS‬‬
‫‪VAV‬‬
‫‪R‬‬
‫= ‪I AV‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫= ‪I RMS‬‬
‫‪2‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫=‪P‬‬
‫‬
‫]‪— VAV [V‬‬
‫הערך הממוצע של המתח‬
‫‬
‫]‪— Vm [V‬‬
‫הערך המרבי של המתח‬
‫‬
‫]‪— VRMS[V‬‬
‫הערך היעיל של המתח‬
‫‬
‫]‪— IAV [A‬‬
‫הערך הממוצע של הזרם‬
‫‬
‫]‪— IRMS [A‬‬
‫הערך היעיל של הזרם‬
‫‬
‫]‪[Ω‬‬
‫‪— R‬‬
‫התנגדות העומס‬
‫‬
‫]‪[W‬‬
‫‪— P‬‬
‫הספק על העומס‬
‫המשך בעמוד ‪7‬‬
‫‪-7-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫יישור חד–מופעי — גל שלם בעומס אומי‬
‫‪2Vm‬‬
‫‪π‬‬
‫‪Vm‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪VAV‬‬
‫= ‪VRMS‬‬
‫‪VAV‬‬
‫‪R‬‬
‫= ‪I AV‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫= ‪I RMS‬‬
‫‪2‬‬
‫‪VRMS‬‬
‫‪R‬‬
‫=‪P‬‬
‫‬
‫]‪— VAV [V‬‬
‫הערך הממוצע של המתח‬
‫‬
‫]‪— Vm [V‬‬
‫הערך המרבי של המתח‬
‫‬
‫]‪— VRMS[V‬‬
‫הערך היעיל של המתח‬
‫‬
‫]‪— IAV [A‬‬
‫הערך הממוצע של הזרם‬
‫‬
‫]‪— IRMS [A‬‬
‫הערך היעיל של הזרם‬
‫‬
‫]‪[Ω‬‬
‫‪— R‬‬
‫התנגדות העומס‬
‫‬
‫]‪[W‬‬
‫‪— P‬‬
‫הספק על העומס‬
‫מתח אדווה במיישר חצי גל‬
‫‪Vomax‬‬
‫‪R⋅C⋅f‬‬
‫‬
‫≈ ‪∆V‬‬
‫]‪— ΔV [V‬‬
‫מתח גליות (אדווה)‬
‫‬
‫]‪— Vomax[V‬‬
‫מתח מרבי במוצא‬
‫‬
‫‪— f‬‬
‫תדר מתח הכניסה‬
‫]‪[Hz‬‬
‫מתח אדווה במיישר גל שלם‬
‫‪Vomax‬‬
‫‪2 ⋅R ⋅C ⋅f‬‬
‫≈ ‪∆V‬‬
‫המשך בעמוד ‪8‬‬
‫‪-8-‬‬
‫נוסחאון באלקטרוניקה תקבילית א'‬
‫אביב תשס"ט‪ ,‬נספח לשאלון ‪711001‬‬
‫מגברי הפרש‬
‫‬
‫‪Vo = A1 ⋅ V1 + A 2 ⋅ V2‬‬
‫‬
‫‪Vo‬‬
‫‪V1 V2 = 0‬‬
‫= ‪A1‬‬
‫‪Vo‬‬
‫‪V2 V1 = 0‬‬
‫= ‪A2‬‬
‫‪A1 – A 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫]‪— V1 [V‬‬
‫]‪— V2 [V‬‬
‫מתח מבוא‬
‫מתח מבוא‬
‫= ‪Ad‬‬
‫‬
‫ ‪— Ad‬‬
‫הגבר הפרשי‬
‫‪A c = A1 + A 2‬‬
‫‬
‫ ‪— Ac‬‬
‫הגבר האות המשותף‬
‫‬
‫‪— CMRR‬‬
‫יחס דחיית האות המשותף‬
‫‪Ad‬‬
‫‪Ac‬‬
‫= ‪CMRR‬‬
‫‪Vo = A d ⋅ Vd + A c ⋅ Vc‬‬
‫‪Vd = V1 – V2‬‬
‫‪V1 + V2‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫]‪[V‬‬
‫‪— Vd‬‬
‫הפרש מתחי המבוא‬
‫= ‪Vc‬‬
‫‬
‫‪Vo‬‬
‫‪V‬‬
‫‪= o‬‬
‫‪Vd Vc = 0 2Vi‬‬
‫= ‪Ad‬‬
‫‪Vo‬‬
‫‪V‬‬
‫‪= o‬‬
‫‪Vc Vd = 0‬‬
‫‪Vi‬‬
‫= ‪Ac‬‬
‫]‪[V‬‬
‫בהצלחה!‬
‫‪ Vc‬‬
‫—‬
‫‬
‫ממוצע הסכום של‬
‫מתחי המבוא‬
‫‬