צביעת שברים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

‫שברים‬
‫צביעת שברים‬
‫צביעת‬
‫מטרת המשחק‪ :‬תרגול משמעות השבר כחלק משלם רציף‪ .‬מציאת שברים שקולים‪.‬‬
‫מספר המשתתפים‪4 - 2 :‬‬
‫אביזרים‪ :‬לוח משחק לכל משתתף )מצורפות ‪ 2‬גרסאות – לוח א' למתחילים‪ ,‬לוח ב' למתקדמים(‪,‬‬
‫‪ 2‬קוביות משחק‪ :‬קוביית המונים עליה כתוב‪ .3 ,3 ,2 ,2 ,1 ,1 :‬וקוביית המכנים‪ ,‬עליה כתוב ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬‬
‫חוקי המשחק‪:‬‬
‫גרסה א '‬
‫בגרסה זו לוח המשחק מכיל ‪ 6‬רצועות של שלמים‪ .‬כל שלם מחולק באופן שונה )חצאים‪ ,‬שלישים‬
‫וכו'(‪ ,‬ומשחקים עם שתי הקוביות‪.‬‬
‫‪ .1‬כל משתתף בתורו מטיל את שתי הקוביות ויוצר שבר ממה שקבל בשתי הקוביות‪.‬‬
‫‪ .2‬הוא צובע את החלק המתאים לשבר בלוח הרצועות שלו‪ .‬ניתן לעשות זאת בכמה אופנים‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫של אחת הרצועות שלו‪ ,‬או‬
‫או ‪ ,‬או‬
‫למשל‪ :‬אם נוצר השבר ‪ ,‬הוא יכול לצבוע‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מרצועה אחת ו‪-‬‬
‫מרצועה אחרת‪ ,‬או כל צרוף אחר ששקול ל‪. -‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬אם לא ניתן לצבוע חלק המתאים לשבר שיצר‪ ,‬הוא מפסיד תור‪.‬‬
‫‪ .4‬מנצח מי שמסיים ראשון לצבוע את כל הרצועות שלו‪.‬‬
‫גרסה ב'‬
‫בגרסה זו לוח המשחק מכיל ‪ 4‬מלבנים המחולקים ל‪ 12 -‬חלקים שווים )כל מלבן מייצג שלם(‪,‬‬
‫ומשחקים רק עם קוביית המכנים‪ ,‬כאשר מתייחסים לכל מונה כ‪ 1 -‬ובכך מקבלים שבר יחידה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מייצג את השבר‬
‫מייצג את השבר ‪,‬‬
‫כלומר‬
‫‪8‬‬
‫‪8 2‬‬
‫‪2‬‬
‫וכו'‪ .‬כללי המשחק זהים לכללים בגרסה א'‪.‬‬
‫מקור‪ :‬מעובד מתוך החוברת ‪-‬‬
‫‪Andrea McDonough & Ann Downton, Colour in Fractions, Games for fun and‬‬
‫‪learning lots of maths in Prep – 4, ACU National, 2005, pp. 18.‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫‪–-‬‬
‫מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי‬
‫טל' ‪04 - 8240646‬‬
‫כתובת האתר‪http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :‬‬
‫הפקולטה לחינוך‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬חיפה ‪31905‬‬
‫פקס‪04 - 8288073 .‬‬
‫דואל‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫שברים‬
‫צביעת שברים‬
‫צביעת‬
‫לוחות לגרסה א' )לשני משתתפים(‬
‫______________________________________________________________‬
‫‪–-‬‬
‫מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי‬
‫טל' ‪04 - 8240646‬‬
‫כתובת האתר‪http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :‬‬
‫הפקולטה לחינוך‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬חיפה ‪31905‬‬
‫פקס‪04 - 8288073 .‬‬
‫דואל‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫שברים‬
‫צביעת שברים‬
‫צביעת‬
‫לוחות לגרסה ב' )לשני משתתפים(‬
‫______________________________________________________________‬
‫‪–-‬‬
‫מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי‬
‫טל' ‪04 - 8240646‬‬
‫כתובת האתר‪http://mathcenter-k6.haifa.ac.il :‬‬
‫הפקולטה לחינוך‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬חיפה ‪31905‬‬
‫פקס‪04 - 8288073 .‬‬
‫דואל‪E-mail: [email protected] :‬‬