כרמיאל מערב - נתיבי ישראל

‫תקציר‬
2
‫תקציר‬
‫תוכנית תת"ל ‪ 17‬הינה תוכנית לשדרוג כביש ‪ 85‬בקטע שבין עכו לבין כרמיאל‪ ,‬הכוללת שיפור‬
‫תוואי הכביש הקיים וחיבורו לכבישים הארציים‪ ,‬האזוריים והמקומיים באמצעות מחלפים‬
‫ומחלפים וכן התאמת הכביש וחיבוריו לתוואי מסילת הברזל העוברת מדרום לכביש ‪ 85‬כמעט‬
‫לכל אורכו‪.‬‬
‫תת"ל ‪17‬א' כוללת שני קטעים קריטיים הדורשים קידום מהיר‪:‬‬
‫א‪ .‬מחלף ‪") :784/85‬כרמיאל מערב"(‪ :‬בקטע זה יוסט כביש ‪ 85‬ומפלס כביש ‪ 784‬יוגבה מעל‬
‫תוואי המסילה ויחובר במחלף לכביש ‪ .85‬התכנית כוללת גם הסדרת כביש גישה חדש‬
‫לבענה‪.‬‬
‫ב‪ .‬דרך ‪ 702‬ומחלף ‪) :702/85‬מחלף אזור פארק התעשיה ברלב(‪ :‬הכולל הסטת כביש ‪85‬‬
‫וחיבורו באמתעות כביש חדש שמספרו ‪ 702‬עד לצומת יבור בדרום‪ .‬המחלף יכלול הפרדה‬
‫מפלסית מעל פסי הרכבת והסדרת דרך גישה לתחנת הרכבת‪.‬‬
‫שני המקטעים של תת"ל ‪17‬א' אינם כוללים חיבור ביניהם‪.‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור הסביבה אליה מתייחסת התוכנית‬
‫כביש ‪ 85‬מהווה למעשה "גבול" בין הנוף ההררי של הגליל העליון )מצפון לכביש( לבין הנוף‬
‫הגבעי‪ -‬מישורי של הגליל התחתון שמדרום לו‪ .‬הכביש הינו ציר רוחב חשוב ביותר באזור הצפון‬
‫המקשר את העיר עכו במערב עם כרמיאל במזרח ובהמשך מזרחה לצומת עמיעד‪ ,‬ומרכז תנועות‬
‫מהישובים לאורך התוואי ומאזור הצפון כולו‪.‬‬
‫המחלפים הכלולים בתת"ל ‪ 17‬א' סמוכים לאזורים בנויים‪:‬‬
‫מחלף ברלב מתוכנן בין אזור התעשיה ברלב לבין מושב אחיהוד‪.‬‬
‫מחלף ‪ 784‬מתוכן בכניסה לבענה ודיר אל‪-‬אסד ובסמוך לכרמיאל‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬ומדרום לו עוברת מסילת הרכבת עכו‪-‬כרמיאל הכלולה בתת"ל ‪ 2/12‬המאושרת‪.‬‬
‫השימושים העיקריים לאורך התוואי הינם שימושים חקלאיים הכוללים גידולי שדה וכרמי‬
‫זיתים‪.‬‬
‫מרכיבי נוף וטבע חשובים קיימים בשני תאי השטח והם כוללים את כרמי הזיתים שבחלקם‬
‫כוללים עצים עתיקים ושטחי בתה טבעיים‪.‬‬
‫תוואי כביש ‪ ,702‬המתוכנן מצומת יבור בדרום ועד למחלף ברלב בצפון חוצה בחלקו הדרומי את‬
‫נחל חילזון‪ ,‬בחלקו המרכזי עובר התוואי בשטח פתוח‪ ,‬אם כי השטח הינו מופר למדי בשל רעייה‪.‬‬
‫מצפון לכביש ‪ ,85‬ברביע הצפון מזרחי של מחלף ברלב מצוי תא שטח רגיש שבו גבעה מיוערת‬
‫הכלולה בתמ"א ‪.22‬‬
‫לאורך התוואי מצויים ריכוזי עצים בעיקר אורנים‪ ,‬ברושים ואלות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יעודי קרקע עיקריים באזור התכנית‬
‫תמ"א ‪ 3‬על שינוייה מגדירה את כביש ‪ 85‬כדרך ראשית ואת הכבישים ‪ 702‬ו‪ 784-‬כדרכים‬
‫אזוריות‪ .‬כביש ‪ 70‬העובר ממערב לתכנית מתלכד בקטע זה עם כביש ‪ 6‬ומוגדר כדרך מהירה‪.‬‬
‫בשינויים לתמ"א ‪ 23‬מסומנת מסילת רכבת במקביל לכביש ‪ ,85‬בין עכו לכרמיאל‪ .‬תת"ל ‪2/12‬‬
‫מהווה תכנית מפורטת לתוואי הרכבת בקטע זה‪.‬‬
‫על פי התכניות השונות‪ ,‬השטח בעל הרגישות הסביבתית הגבוהה ביותר באזור התכנית הינו‬
‫השטח שמצפון למחלף ברלב‪ :‬תמ"א ‪ 35‬מגדירה שטח זה כבעל רגישות סביבתית נופית גבוהה‪,‬‬
‫בתמ"א ‪ 22‬מסומן באזור זה שטח יער ובתמ"מ כשטח מוגן מפיתוח‪ .‬השטח בדרום ממזרח לכביש‬
‫‪ 702‬המתוכנן מסומן גם הוא כשטח יער בתמ"א ‪.22‬‬
‫נחל חילזון הנחצה על‪-‬ידי כביש ‪ 702‬המתוכנן מוגדר בתמ"א ‪/34‬ב‪ 3/‬כעורק ניקוז ראשי ונחל‬
‫שגור הנחצה על ידי כביש ‪ 85‬מדרום לבענה‪ ,‬מוגדר כעורק משני‪.‬‬
‫על‪-‬פי תכנית האב לישוב בענה מוצעת הרחבה של שטחי הישוב לכיוון מזרח‪ .‬תכנית בהכנה –‬
‫בענה מערב‪ ,‬מציעה הרחבה של אזורי המגורים ואזורי המסחר והתעסוקה לכיוון דרום מערב‪.‬‬
‫תכנית האב להרחבת אזור התעשיה ברלב מציעה חלופות להרחבת האזור דרומה ומזרחה‪.‬‬
‫תכנית בהכנה ג‪ 15668/‬מציעה הרחבה לישוב אחיהוד לכיוון דרום מזרח‪.‬‬
‫מתקנים הנדסיים ומערכות תשתית‬
‫באזור מחלף ‪ 784‬מצויים מתקני תשתית המשפיעים על התכנון המוצע‪:‬‬
‫תחנת משנה של חברת החשמל ממזרח למחלף המתוכנן‪.‬‬
‫מתקן משאבות של מקורות מצפון לכביש ‪ 85‬בסמוך לצומת בענה הקיים‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬ישנם מספר קווים של תשתית חשמל מים ותקשורת העוברים במקביל לכביש‬
‫וחוצים אותו‪.‬‬
‫מבנה גיאולוגי וחבורות הקרקע‬
‫באזור החפירות במחלף כביש ‪ ,784‬במחלף כביש ‪ 702‬וכביש ‪ 85‬קיימים סלעי קרטון‪ ,‬קרטון‬
‫חווארי‪ ,‬חוואר וכן חרסית עם צרורות‪ .‬בחקירה גיאוהנדסית שבוצעה עבור קו מסילת רכבת‬
‫עכו‪-‬כרמיאל התגלו שכבות של חרסית חומה שמנה‪ ,‬קרטון‪ ,‬קרטון חווארי וחוואר‪.‬‬
‫היחידות הגיאולוגיות פרט כברי של תצורת מנוחה וע'רב מכילות חוואר בהרכב משתנה‪ .‬כמו כן‬
‫מסומן קו העתק המחלף בין הצד הצפוני של כביש ‪ 85‬ואזור התעשיה בר לב‪ .‬לפיכך אין ודאות כי‬
‫המסלע והחתך המופיעים בקידוחים שבוצעו זהה למסלע וחתך הסלע באזור התעשיה בר לב‪.‬‬
‫ידוע כי פרט כברי של תצורת מנוחה אותר במספר מקומות באזור התעשיה בר לב והרכבו‬
‫חווארי‪.‬‬
‫סייסמיקה‬
‫הגליל הינו אזור סיסמוגני בו עשויות להתרחש רעידות אדמה שמקורן בקווי ההעתק פעילים‪.‬‬
‫את אזור התכנון חוצים מס' העתקים פעילים או חשודים כפעילים‪ ,‬בשל כך יהיה צורך לבחון‬
‫מיקום קווי העתק בתת הקרקע במסגרת תכנון מפורט בסמוך למבני הגישור המתוכננים באזור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הגברת קרקע‪ :‬חלק גדול משטח התוכנית של מחלף ‪ 702‬המתוכנן מצוי באתרים המוגדרים‬
‫כבעלי חשד להגברת שתית חריגה‪ ,‬אזור חציית נחל חילזון )צומת יבור( וכן צפונית לא‪.‬ת‪ .‬בר לב‪,‬‬
‫אזורים בהם יש כיסוי אלוביאלי עבה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בקעת בית הכרם‪ ,‬המכילה כיסוי אלוביאלי על‬
‫מסלע קשה‪ ,‬מוגדרת כחשודה להגברת שתית חריגה‪ .‬ולכן גם שטח תוכנית מחלף ‪ 784‬הוא בעל‬
‫פוטנציאל להגברת שתית חריגה‪ .‬יש צורך בחקירה מפורטת יותר הכוללת סקר תגובת אתר עבור‬
‫מבני גישור בשלב התכנון המפורט‪.‬‬
‫התנזלות‪ :‬בשטח התוכנית אין חשש מסכנת התנזלות‪.‬‬
‫גלישות מדרונות‪ :‬לאורך כל תוואי הכביש המתוכנן הסכנה מפני גלישת מדרונות כתוצאה‬
‫מרעידת אדמה‪ ,‬נמוכה עד זניחה‪.‬‬
‫קידוחים‬
‫ע"פ מידע שהתקבל ממשרד הבריאות בלאורך התוואי המוצע מצויים ‪ 8‬קידוחים של מי שתייה‪.‬‬
‫רדיוס המגן של ‪ 2‬מקידוחים אלו חודר אל תוך שטח הקו הכחול של תכנית זו‪.‬‬
‫בתחום הנבדק לא קיימים מעיינות מהם שואבים מים‪.‬‬
‫נחלים‬
‫נחל החילזון‪ :‬התוכנית המוצעת עוברת בתחום אגן ההיקוות של נחל החילזון‪ ,‬המשתרע על שטח‬
‫של כ –‪ 315‬קמ"ר )שטח אגן ההיקוות הכולל של חילזון‪-‬נעמן(‪ .‬הנחל מהווה מעבר אקולוגי חשוב‬
‫בתחום התכנית‪.‬‬
‫נחל שגור‪ :‬הנחל זורם ממזרח למערב מדרום לכביש ‪ 85‬כאשר הזרימה מתבצעת בעיקרה באפיק‬
‫מוסדר‪ .‬הנחל חוצה את תוואי הכביש )בחלק שבין כרמיאל לצומת גילון צורית( מספר פעמים‪.‬‬
‫באזור צומת גילון אפיק הנחל הופך קניוני‪ ,‬הנחל זורם בקניון בית הכרם ומתרחק מהכביש‬
‫לכיוון דרום‪.‬‬
‫רעש‬
‫ƒ‬
‫מפלסי הרעש שנמדדו באחיהוד נמוכים מקריטריון הרעש המתיחס למבני מגורים )‪dBA‬‬
‫‪ .(64‬מקור הרעש העיקרי שנמדד הוא כביש ‪ 85‬אך רעש מקורות מקומיים כגון רעש הלולים‬
‫השפיע במקצת על התוצאות שהתקבלו‪.‬‬
‫ƒ‬
‫מפלסי הרעש הקיימים בבענה נמוכים מהקריטריון‪ .‬הרעש שנמדד מאפיין בעיקרו את כביש‬
‫‪ ,85‬אך הוא הושפע גם מאזור התעשיה של בענה הממוקם בסמוך לכביש‪.‬‬
‫ƒ‬
‫מפלסי הרעש שנמדדו בכרמיאל נמוכים מקריטריון הרעש‪ .‬הטופוגרפיה בין הכביש לבין‬
‫כפר הנוער תורמת להפחתת מפלסי הרעש הקיימים‪.‬‬
‫ƒ‬
‫תוצאות הבדיקה שנערכה עבור חלופת האפס מעלה כי למעט מבנה הציבור המתוכנן‬
‫בכרמיאל לא צפויות חריגות במפלסי הרעש‪ .‬החריגה שנרשמה היא נמוכה ) ‪(0.3 dBA‬‬
‫‪5‬‬
‫איכות האוויר‬
‫ƒ‬
‫ריכוזי המזהמים במצב הקיים באזור התכנית הינם נמוכים ביחס לתקנים‪.‬‬
‫ƒ‬
‫בריכוזי חלקיקים נשימים עדינים במיצוע שנתי ישנם חריגות בשל ריכוז הרקע הגבוה‬
‫שהתווסף להרצות מודל איכות האוויר‪ .‬ריכוזי החלקיקים שהתקבלו בהרצת המודל‬
‫במיצוע השנתי ללא הוספת הרקע הינם נמוכים מאוד ומהווים כ‪ 1-2% -‬מהתקן האמריקאי‬
‫למזהם זה‪.‬‬
‫ערכים נופיים וחזותיים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫קטע כביש ‪ 85‬המשתרע מצומת עכו מזרח ועד לצומת אחיהוד עובר בעמק עכו‪ .‬העמק "מנקז"‬
‫את מערב הגליל התחתון‪ .‬כביש ‪ 85‬בקטע שבין צומת אחיהוד לצומת כרמיאל‪ ,‬עובר בתוך יחידת‬
‫נוף מורפולוגית וטופוגרפית ייחודית הנקראת בקעת בית הכרם המפרידה בבירור בין שתי‬
‫חטיבותיו הראשיות של הגליל העליון והתחתון‪.‬‬
‫כביש ‪702‬‬
‫תוואי כביש ‪ 702‬מתחיל‪ ,‬מדרום‪ ,‬בצומת יבור‪ ,‬בשטח מישורי מעובד ומטפס על גבעות אחיהוד‬
‫יבור התוואי מהווה מבואה אל הגליל המערבי‪ .‬קטע הכביש מתחיל בצומת יבור‪ ,‬בשוליו‬
‫המזרחיים של עמק זבולון‪ ,‬חוצה את נחל חלזון ומטפס במתינות על גבעות אחיהוד יבור‪ .‬הוא‬
‫עובר בין א‪.‬ת‪ .‬ברלב למושב אחיהוד ומתחבר לכביש ‪ - 85‬כביש עכו‪-‬כרמיאל ‪ -‬סמוך לצומת ברלב‬
‫הקיים‪ .‬מרחב התכנון מאופיין ע"י שטחים פתוחים חקלאיים וטבעיים ומוקדי פיתוח גדולים‪.‬‬
‫אתרים ארכיאולוגיים‬
‫לאורך כביש ‪ 702‬ואזור מחלף בר לב מצויים מספר אתרים ארכיאולוגיים‪ ,‬מיפוי נקודתי של‬
‫האתרים לאורך כביש ‪ 702‬נעשה על‪-‬ידי רשות העתיקות‪.‬‬
‫אקולוגיה‬
‫בית הגידול העשיר ביותר במינים לאורך התוואי הוא כרמי הזיתים ושטחי שיחייה‪.‬‬
‫צמחים מוגנים או ראויים לשימור נמצאים בעיקר בשטחים שאינם מעובדים – בשטחי שיחייה‪,‬‬
‫ביערות נטועים‪ ,‬וכן בכרמי זיתים‪ ,‬בקניון בית הכרם )נחל שגור( או בשולי שדות‪.‬‬
‫במאגרי המידע הרלוונטיים )רת"ם‪ ,‬רשות הטבע והגנים או ‪ (BioGIS‬ובסקרי שדה לא נרשמו‬
‫תצפיות במיני צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה בתחומי התכנית‪.‬‬
‫בעלי חיים‬
‫שטחי הכרמי זיתים‪ ,‬היערות האורן‪ ,‬שטחי השיחייה וצמחיית הבתה והגריגה הנם בעלי חשיבות‬
‫כשטחי מחיה‪ ,‬קינון‪ ,‬מסתור ומנוחה למיני עופות שונים ובהם משתמשים גם יונקים יבשתיים‬
‫קטנים – זוחלים‪ ,‬מכרסמים וטורפים‪ .‬בשדות המעובדים אין מרחבים טבעיים בעלי חשיבות‬
‫לרבייה‪ ,‬קינון ומנוחה לבעלי חיים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מסדרונות אקולוגיים ארציים ומקומיים‬
‫המסדרון האקולוגי המוצע על ידי רשות הטבע והגנים ממוקם ממזרח לצומת יסיף וצומת‬
‫אחיהוד‪ ,‬מחוץ לתחום הנדון בתכנת זו‪.‬‬
‫בתחום התכנית של כביש ‪ ,702‬מדרום לאזור תעשייה בר‪-‬לב‪ ,‬חוצה התוואי את המסדרון‬
‫האקולוגי של נחל חילזון שכיוונו מזרח‪-‬מערב‪ .‬זהו מסדרון נחל חשוב המתחבר בהמשכו לנחל‬
‫נעמן‪ .‬לפיכך‪ ,‬בנקודת החצייה של נחל חילזון יהיה צורך לתכנן גשר ארוך יחסית שישמר את‬
‫המעבר לאורך הנחל ושתי גדותיו‪.‬‬
‫פרק ב'‪-‬חלופות תכנוניות‬
‫חלופת אפס‬
‫במחלף ‪ 784/85‬משמעותה של חלופת האפס הינה יצירת קונפליקט חמור עם מסילת הברזל‬
‫שביצועה מקודם בקצב מהיר בעת כתיבת תסקיר זה‪ .‬ביטול המחלף יצור מפגש של כביש‪-‬מסילה‬
‫במפלס משותף‪.‬‬
‫אי ביצוע כביש ‪ 702‬ומחלף בר‪-‬לב יחמיר את עומסי התנועה הכבדים הקיימים כבר היום בצומת‬
‫אחיהוד‪.‬‬
‫חלופות לתכנון מחלף ‪85/784‬‬
‫הבחינה התמקדה ב‪ 5-‬חלופות שונות בכל החלופות עובר כביש ‪ 784‬במפלס עילי מעל כביש ‪.85‬‬
‫להלן תאור החלופות שנבחנו‪:‬‬
‫חלופה ‪ – 1‬חלופת מקור‪ :‬מחלף בתצורת חצוצרה מצפון לכביש ‪ ,85‬כביש ‪ 784‬מוסט מעט‬
‫מערבה‪ .‬החלופה כוללת לולאה חופשית לבאים מדרום למערב‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 2‬חלופה מזרחית‪ :‬מחלף בתצורת חצוצרה‪ ,‬כביש ‪ 784‬מוסט מאוד מזרחה‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 3‬חלופה מערבית‪ :‬מחלף בתצורת חצוצרה כביש ‪ 784‬עובר ממזרח לכביש הקיים‬
‫ובצמוד אליו‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 4‬יהלום צר מזרחי‪ :‬חלופת בתצורת יהלום‪ ,‬כביש ‪ 784‬בתוואי דומה לתוואי ‪784‬‬
‫בחלופה המזרחית‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 5‬יהלום צר מערבי‪ :‬חלופה בתצורת יהלום‪ ,‬כביש ‪ 784‬עובר ממזרח לכביש הקיים‬
‫ובצמוד אליו‪ .‬תוואי כביש ‪ 85‬מוסט דרומה בקטע שממערב למחלף‪.‬‬
‫למרות שלחלופות החצוצרה ישנן יתרונות תנועתיים‪ ,‬ההמלצה היתה על חלופה ‪ – 5‬חלופת‬
‫היהלום המערבית מהסיבות הבאות‪:‬‬
‫ƒ לתצורת היהלום עדיפה מההיבט הסביבתי על תצורת החצוצרה בעיקר בשל תפיסת‬
‫השטח הקטנה יותר המצמצמת את הפגיעה בשטחי הישוב בענה והשטחים החקלאיים‪.‬‬
‫ƒ הצמדת תוואי כביש ‪ 784‬לכביש הקיים מצמצמת את הפגיעה בתאי השטח הערכיים‬
‫בגבעות שמדרום ומצפון לכביש ‪.85‬‬
‫במסגרת התסקיר נבחנו חלופות למרכיבים נוספים של התכנית‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫קירוי‪/‬גישור של הרמפות הדרומיות של המחלף‪ :‬למרות יתרון נופי מסוים לחלופת הגישור‪ ,‬לא‬
‫נמצא כי חלופה זו משנה משמעותית את מידת הבולטות של המחלף בשטח או לחלופין פותחת‬
‫את המבטים של הנוסעים אל נופי הגליל‪ .‬לפיכך‪ ,‬הוחלט להמליץ על חלופת הקירוי בשל שיקולי‬
‫עלות ‪-‬תועלת‪.‬‬
‫צמצום קווי דיקור בגבעה הצפונית‪ :‬על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בשטחים הטבעיים‬
‫בגבעה מצפון מזרח למחלף נבחנה האפשרות לחציבה עם ברמות אופקיות ושילוב של קירות‬
‫תמך נמוכים לעומת חפירה ללא תימוך בשיפועי חפירה של ‪ .1:2-2.5‬החלופה המועדפת הינה‬
‫חלופת החפירה ללא ברמות יוצרת פגיעה רחבה יותר בשטח הטבעי אך היא מאפשרת שיקום‬
‫נופי אשר ישתלב בעתיד בנוף הטבעי‪.‬‬
‫מחלף בר לב‬
‫במסגרת התכנית לא נבחנו חלופות מאקרו לתכנון המחלף כיוון שהתכנית נגזרת מתוכניות‬
‫מאושרות ותואמת החלטות תכנוניות שהתקבלו בוועדות התכנון השונות‪.‬‬
‫תכנון המחלף נעשה בהתאם לשיקולים הבאים‪:‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫מיקום הרמפות גובש במטרה שלא לחדור אל הגבעה המיוערת המצויה מצפון לכביש ‪.85‬‬
‫הסדרת החיבורים לאזור התעשיה‪ ,‬לתחנת הרכבת ולמושב אחיהוד‪.‬‬
‫צמצום השטחים הכלואים‪.‬‬
‫תוואי כביש ‪ 702‬תוכנן ככל הניתן בתפר שבין שטחי הישוב אחיהוד ושטחי אזור התעשיה בר‪-‬‬
‫לב‪.‬‬
‫חלופות למעבר החקלאי בנחל חילזון‬
‫צוות התכנון שקל חלופות שונות לתכנון גשר כביש ‪ 702‬מעל נחל חלזון‪ .‬החלופה המוצעת‬
‫התבססה על שיקולים אלו‪:‬‬
‫ƒ שמירה על "מרווח נקי" של כביש ‪ 702‬מעל הנחל ועל מפתח רחב בין ניצבי הגשר על מנת‬
‫לשמור ככל הניתן על מסדרון למעבר בעלי חיים לאורך הנחל והדרכים החקלאיות לאורך‬
‫הנחל‪.‬‬
‫ƒ מיתון מופע הגשר כך שישתלב בנוף הסביבה החקלאית הפתוחה וביצוע מעבר חקלאי תחתי‬
‫בשולי הגבעות‪.‬‬
‫חלופות להתווית הדרכים החקלאיות מצפון למחלף ברלב‬
‫על מנת לאפשר נגישות לחלקות החקלאיות ולמתקן מקורות תוכננה דרך חקלאית חדשה‬
‫מתחנת הדלק בצומת גילון ועד לחלקה החקלאית המערבית ביותר בתחומי התכנית‪.‬‬
‫לדרך זו נבחנו שתי חלופות‪:‬‬
‫ƒ חלופה העוברת לכל ארכה בצמוד לכביש ‪ ,85‬בשוליים הדרומיות של יער קק"ל‪.‬‬
‫ƒ חלופה העוברת מצפון ליער קק"ל בתפר שבין היער לחלקות החקלאיות‪.‬‬
‫בבחינת החלופות ניתן משקל גדול יותר לצמצום הפגיעה בשטח המיוער ולפיכך ההמלצה היא‬
‫להתווית הדרך החקלאית מצפון ליער קק"ל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ג' ‪ -‬תאור התכנית המוצעת‬
‫פרק זה כולל תיאור מפורט של הדרך ומתקניה‪ .‬התיאור מפרט בין היתר את מבני הדרך‪ ,‬תכנית‬
‫הניקוז‪ ,‬תכנית התאורה‪ ,‬עקרונות השיקום הנופי‪ ,‬שלבי הביצוע‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬תחזיות התנועה‬
‫ועוד‪.‬‬
‫פרק ד' – פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות‬
‫הידרולוגיה‬
‫מערכות הניקוז המתוכננות ב‪ 2-‬המחלפים‪ ,‬על כל מרכיביהן‪ ,‬תוכננו תוך הקפדה יתרה על‬
‫שמירת המצב הקיים של המערכת ההידרוגראפית‪ .‬תהליכי זרימת הנגר העילי לא ישתנו בעקבות‬
‫ביצוע הפרויקט‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא תורשה החדרת מים מזוהמים ממיסעות כבישי ורמפות המחלפים‬
‫לתוך הקרקע בתחומי רדיוסי המגן של קידוחי המים‪ .‬לשם כך‪ ,‬ידופנו תחתית ודפנות תעלות‬
‫הניקוז החוצות את תחומי הרדיוסים האלה באמצעי ייצוב אטימים למים‪.‬‬
‫אמצעים למניעת ההשפעה השלילית על נחל החילזון‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫מבנהו הקונסטרוקטיבי של גשר נחל חילזון תוכנן כך שהקמתו לא תחייב כל פגיעה בערוץ‬
‫הנחל‪ .‬עמודי הגשר ימוקמו מחוץ לערוץ הנחל‪.‬‬
‫לא תהיה הפניה של מי הנגר ישירות אל ערוץ הנחל‪.‬‬
‫תכנית הצמחייה תואמה עם היועץ האקולוגי והיא כוללת מיני צמחייה טבעית אשר יעודדו‬
‫את שיקום הנחל‪.‬‬
‫לאורך הכביש תוסדרנה תעלות ניקוז אשר תחוברנה אל ערוצי הניקוז הטבעיים‪ .‬לא‬
‫תידרשנה עבודות מחוץ לזכות הדרך‪.‬‬
‫הגנה על הקידוחים‬
‫על מנת להגן על הקידוחים שהכביש חודר לרדיוס המגן שלהם יש לנקוט בפעולות הבאות בעת‬
‫סלילת הכביש ותפעולו‪:‬‬
‫ƒ לא יוקמו מחנות התארגנות ולא תותר חנייה או אכסון בתחום רדיוסי המגן‪.‬‬
‫ƒ עבודות סלילת הכביש בקטע זה יבוצעו בצורה מהירה וממוקדת‪.‬‬
‫ƒ במידה ומתרחש אירוע של זיהום קרקע‪ ,‬העבודה תעצר והקרקע המזוהמת תפונה על פי‬
‫הנחיות המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫ƒ יש לדאוג לניקוז תקין של אזור העבודה בתחום רדיוסי מהגן אל מעבר לשטחי הקידוח‬
‫והרדיוסים שלו‪.‬‬
‫ƒ בעת תפעול הכביש יש למנוע הגעה של נגר ממיסעת הכביש אל עבר השטחים הפתוחים‬
‫בתחום רדיוסי המגן של קידוח ייבור חוות הזרע באמצעות ביטון תעלות הניקוז בתחום‬
‫רדיוסי המגן‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫השפעות סייסמיות‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫את הקירות החוצים העתקים גיאולוגים החשודים כהעתקים פעילים ניתן לתכנן כקירות‬
‫מקרקע משוריינת‪.‬‬
‫גלישות קרקע אפשריות בעיקר באזורים בהם קיים סיכון להמצאות שכבות חוואר בתת‬
‫הקרקע‪ .‬לפיכך באזורים בהם מתוכננות סוללות מילוי גבוהות‪ ,‬יש לוודא כי העומס הכולל‬
‫לא יגרום לכשל תשתית הקרקע‪ .‬נושא זה ייבדק במסגרת חקירה גיאוהנדסית‪.‬‬
‫המבנים התומכים משמשים בעיקר לתמיכת מילוי סוללות הכביש והרמפות‪ .‬ניתן לתכנן את‬
‫המבנים כקירות כובד מבטון מזוין או כקירות קרקע משוריינת‪ .‬מוצע כי מבנים תומכים‬
‫הגבוהים מ‪ 5 -‬מ' יתוכננו בשיטת הקרקע המשוריינת‪ .‬בקטעים בהם הקירות מצויים‬
‫בחרסית או במילוי כביש קיים‪ ,‬או בסלע רך כמו חוואר‪ ,‬קירטון חווארי‪ ,‬או קונגלומרט‪,‬‬
‫מומלץ לבדוק אפשרות לתכנון קירות תומכים כקיר מקרקע משוריינת‪.‬‬
‫נדרש לבצע סקר תגובת אתר עבור מבני גישור בשני אזורי המחלפים‪ .‬נתוני הסקר ישמשו‬
‫לצורך תכנון ביסוס וקונסטרוקציית הגשרים‪.‬‬
‫איכות אוויר‬
‫התכנית אינה גורמת לחריגות ביחס לתקנות חוק אוויר נקי למעט חלקיקים במיצוע שנתי )אשר‬
‫מגולם בו רקע גבוה וביחס לתקן אמריקאי שאומץ לבדיקה(‪.‬‬
‫ריכוזי ‪ NO2‬ו‪ NOX-‬אמנם עולים בהשוואה למצב הקיים אולם לא צפויות חריגות מהתקנים‪.‬‬
‫לצורך צמצום כמות האבק הנפלטת בעת ביצוע העבודות‪ ,‬מומלץ לעשות שימוש באמצעי הרטבה‬
‫ובאמצעים נוספים למניעת צמצום המפגע‪.‬‬
‫רעש‬
‫ƒ מפלסי הרעש החזויים בקולטים הסמוכים לכביש ‪ 85‬באחיהוד יהיו נמוכים יותר‬
‫מהמפלסים החזויים בחלופת האפס ‪ -‬זאת בעקבות הסטת הכביש לכיוון צפון‪ .‬מפלסי הרעש‬
‫החזויים נעים בין ‪ 51-58 dBA‬לפיכך לא צפויות חריגות במפלסי הרעש בקולטים אלו‪.‬‬
‫ƒ‬
‫מפלסי הרעש בקולטים הסמוכים לכביש ‪ 702‬באחיהוד נמוכים מקריטריון הרעש והם נעים‬
‫בין ‪.51-59 dBA‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫בכרמיאל ובבענה מפלסי הרעש ברוב הקולטים נמוכים מהקריטריון )בכרמיאל ‪54-63 dBA‬‬
‫ובבענה ‪ .(54-63 dBA‬תיתכן חריגה קטנה מאד )בתחום סטית המודל( במפלס הרעש במבנה‬
‫המתוכנן לשמש כמבנה ציבור‪ .‬בהתחשב בחוסר הוודאות ובכך שהמפלס החזוי גבולי מומלץ‬
‫לצפות את כביש ‪ 85‬באזור זה באספלט שקט‪.‬‬
‫עבודות ההקמה הינן עבודות רגילות לצורך הרחבת הכביש ובמסגרתן לא יהיה צורך‬
‫בהפעלת ציוד מיוחד‪.‬‬
‫הקמת הגשרים תבוצע במרחק ניכר מאוד משימושים רגישים בכלל ומשימושים רגישים‬
‫המשמשים למגורים )והרגישים למטרד בשעות הלילה( בפרט‪ .‬על כן‪ ,‬פוטנציאל מפגעי הרעש‬
‫הוא קטן והפוטנציאל ליצירת רעידות הוא זניח‪.‬‬
‫קונפליקטים עם שימושי קרקע‬
‫הקמת המחלפים תיצור מספר קונפליקטים עם יעודי הקרקע הקיימים והמתוכננים‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב‪:‬‬
‫שטחי חקלאות‪ :‬המחלף משתרע על שטחי כרמי זיתים המצויים בעיקר מצפון למחלף‪.‬‬
‫גישות לישובים‪ :‬במסגרת הקמת המחלף הכניסה הקיימת לבענה תתבטל והיא תעבור דרך‬
‫המחלף‪.‬‬
‫איזור מסחרי‪ :‬שני מבנים יבילים המשמשים לאכסון‪/‬מסחר יהרסו בעקבות התווית דרך הגישה‬
‫החדשה ליישוב‪.‬‬
‫דרכים חקלאיות‪ :‬דרכים חקלאיות קיימות נקטעות על‪-‬ידי המחלף‪ .‬במסגרת התכנון מוצעת‬
‫התוויה של דרכים חלופיות‪.‬‬
‫מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב‪:‬‬
‫שטחי חקלאות‪ :‬שטח המחלף מצפון לכביש ‪ 85‬משתרע על שטח שדה מעובד‪ .‬מדרום לכביש ‪85‬‬
‫תגרם פגיעה במטעי זיתים‪.‬‬
‫מבנים חקלאיים‪ :‬מדרום למחלף מצויים מספר מבנים חקלאיים שיהרסו בעקבות ביצוע כביש‬
‫‪.702‬‬
‫דרכי גישה‪ :‬דרך הגישה למתקן מקורות המצוי מצפון למחלף המתוכנן תבוטל‪ .‬הכניסה למתקן‬
‫תהיה באמצעות דרך חקלאית חדשה שתעבור מצפון לכביש ‪.85‬‬
‫הכניסה הקיימת לאזור התעשייה ברלב תבוטל‪ ,‬הגישה לאזור התעשיה תהיה דרך כביש ‪.702‬‬
‫הכניסה הקיימת לאחיהוד לא תשתנה‪ .‬במסגרת ביצוע הכביש מתוכננת גישה חדשה מכיוון‬
‫מזרח שתשרת גם את אזור ההרחבה במזרח הישוב‪.‬‬
‫קונפליקטים עם שימושים באחיהוד‪ :‬סלילת דרך הגישה החדשה לישוב מכביש ‪ 702‬וביצוע‬
‫החפירות והמילויים יצרו שטח כלוא ויפגעו בשטחי הישוב‪.‬‬
‫שטחי יער‪ :‬שטחי יער לפי תמ"א ‪ 22‬יפגעו עקב סלילת דרך חקלאית מצפון למחלף‪.‬‬
‫שינויים חזותיים נופיים‬
‫שני המחלפים הנדונים מתרוממים מעל כביש ‪ 85‬ויוצרים סוללות בגובה של כשמונה מטרים‬
‫מעל מפלס הכביש‪.‬‬
‫מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב‪ :‬המחלף מתפרש על שטח חקלאי מישורי ופוגע חלקית בגבעה הצפון‬
‫מזרחית‪.‬‬
‫השיקום הנופי של סוללות המחלף‪ ,‬יעשה על‪-‬ידי נטיעות זיתים‪ ,‬באופן שיחבר אותו לנוף‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫המחלף נצפה מהישובים בענה וכרמיאל ואילו במבטים מרחוק משבילי הטיול‪ ,‬מופע המחלף‬
‫הינו מינורי‪.‬‬
‫הנוף לנוסעים בכביש ‪ 784‬נפתח עם העליה על הגשר בזוויות רחבות לכל האיזור‪ .‬לנוסעים בכביש‬
‫‪ ,85‬המבטים דרומה נחסמים בקירות הרמפות‪ ,‬המבטים צפונה נותרים פתוחים‪ .‬המבטים לנוף‬
‫הרחוק של הרי הגליל העליון נותרים פתוחים‪.‬‬
‫מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב‪ :‬במחלף ברלב מתקבל אזור מילוי גבוה במיוחד בחלקו הצפוני של‬
‫המחלף‪ .‬השיקום הנופי של הסוללות בעזרת נטיעות זיתים ועצי חורש יחבר חזותית את נוף‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫המחלף נצפה מבתי אחיהוד ואילו מאזור התעשיה המבטים נחסמים על ידי צמחיה‪ .‬נוף המחלף‪,‬‬
‫נפתח לנוסעים בכביש ‪ 702‬והמבטים נותרים פתוחים בזוויות רחבות לכל האיזור‪ .‬לנוסעים‬
‫בכביש ‪ ,85‬המבטים צפונה נותרים פתוחים יחסית בשל תצורת רמפת החצוצרה‪ .‬המבטים לנוף‬
‫הרחוק המשמעותי של הרי הגליל העליון נותרים פתוחים‪ .‬משבילי הטיול על צלע הרי הגליל‬
‫העליון חזות המחלף מינורית‪ .‬הסוללה הצפונית הגבוהה הנדרשת ניצפת באופן משמעותי‬
‫למטיילים המגיעים בשביל המחבר את שולי ההר אל הכביש‪.‬‬
‫כביש ‪ :702‬הכביש חוצה את המרחב החקלאי המישורי על גבי סוללות לצורך מעבר מעל נחל‬
‫חילזון ויוצר חסימה נופית של כלל מרחב עמק חילזון – זבולון בתא שטח מצומצם‪.‬‬
‫הסוללות לאורך גבעת יבור מתוכננות בשיפוע ‪ 1:2.5‬בכדי לאפשר שיקום צמחי ללא אמצעים‬
‫הנדסיים‪.‬‬
‫השפעות על הצומח והחי‬
‫על מנת לשמור על ערכי הטבע לאורך התוואי יהיה צורך בנקיטת אמצעים שונים בהם שימור‬
‫אדמת חישוף‪ ,‬שימוש בצמחייה טבעית המסגרת השיקום הנופי‪ ,‬שיקום גדות נחל חילזון באופן‬
‫שייצר סביבה תומכת לבעלי חיים ותנועה לאורך הגדות‪ ,‬שימור והעתקה של צומח ייחודי‪ ,‬טיפול‬
‫במינים פולשים‪.‬‬
‫האזור החשוב ביותר שבו נדרשת הסדרת מעבר לבעלי חיים הוא מסדרון נחל חילזון‪ .‬באזור‬
‫החצייה של הנחל הכביש יעבור בגשר גבוה וארוך באופן שיאפשר מעבר בעלי חיים לאורך הנחל‬
‫ולאורך שתי גדותיו‪.‬‬
‫ארכיאולוגיה ומורשת‬
‫הטיפול בממצאים הארכיאולוגים לאורך התוואי יעשה על‪-‬פי דרישות רשות העתיקות‪.‬‬
‫פרק ה' – המלצות כלליות‪ ,‬ממצאים והצעות להוראות התכנית‬
‫פרק זה מפרט המלצות לשלב התכנון המפורט לביצוע והצעה להוראות תכנית‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הקדמה‪ 2 .................................................................................................................. ..‬‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור הסביבה אליה מתייחסת התוכנית‪ 4 ....................................................... ......‬‬
‫‪ ‬תאור כללי של סביבת התוכנית ‪ 4 .................................................................................‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪ ‬שימושי וייעודי קרקע‪ 5 ............................................................................................ ..‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪ 1.2.1‬תוכניות מתאר ארציות ‪ 5 ...................................................................................‬‬
‫‪ 1.2.2‬תוכניות לתשתיות לאומיות ‪ 11 ............................................................................‬‬
‫‪ 1.2.3‬תוכניות מתאר מחוזית‪ 13 ................................................................................ ..‬‬
‫‪ 1.2.4‬תכניות אב ומתאר ‪ 14 .......................................................................................‬‬
‫‪ 1.2.5‬תוכניות לשמירה על שטחים פתוחים ‪ 15 ................................................................‬‬
‫‪ 1.2.6‬תוכניות מקומיות‪ 16 ....................................................................................... .‬‬
‫‪ 1.2.7‬מגמות תכנוניות‪ 19 ........................................................................................ ...‬‬
‫‪ 1.2.8‬שימושי קרקע‪ :‬מקטע א' צומת בר לב ‪ 20 ...............................................................‬‬
‫‪ 1.2.9‬שימושי קרקע‪ :‬מקטע ב' – צומת כרמיאל מערב ‪ 22 ..................................................‬‬
‫‪ 1.2.10‬מערכות תשתית‪ 24 ........................................................................................ ...‬‬
‫‪ 1.2.11‬מערך הדרכים הקיים‪ 26 ....................................................................................‬‬
‫‪ 1.2.12‬ספירות תנועה‪ 28 ....................................................................................... ......‬‬
‫‪ 1.2.13‬דרכים חקלאיות וגידולים חקלאיים ‪ 29 .................................................................‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪ ‬קרקע‪ ,‬הידרולוגיה וניקוז ‪ 31 .......................................................................................‬‬
‫‪ 1.3.1‬מבנה גיאולוגי וחבורות הקרקע ‪ 31 .......................................................................‬‬
‫‪ 1.3.2‬סייסמיקה‪ 39 ...................................................................................................‬‬
‫‪ 1.3.3‬הידרוגיאולוגיה‪ 45 ....................................................................................... ....‬‬
‫‪ 1.3.4‬קידוחים ומי תהום‪ 47 .......................................................................................‬‬
‫‪ 1.3.5‬תאור הנחלים ומאפינייהם ‪ 51 .............................................................................‬‬
‫‪ 1.3.6‬אגני הניקוז והקרקעות באזור התוכנית ‪ 51 .............................................................‬‬
‫‪ 1.3.7‬מערכת הניקוז הקיימת ‪ 53 .................................................................................‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4.1‬‬
‫‪1.4.2‬‬
‫‪1.4.3‬‬
‫‪1.4.4‬‬
‫‪1.4.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5.1‬‬
‫‪ ‬רעש‪ -‬מצב קיים‪ 55 .......................................................................................... ..........‬‬
‫‪ ‬כללי‪ 55 ....................................................................................... ....................‬‬
‫‪ ‬תוצאות מדידות הרעש ‪ 55 ..................................................................................‬‬
‫‪ ‬השוואה בין ערכים מדודים ומחושבים ‪ 57 ..............................................................‬‬
‫‪ ‬מפלסי רעש מהכביש מחושבים למצב הקיים ‪ 57 .......................................................‬‬
‫‪ ‬עיקרי המסקנות‪ 59 ...........................................................................................‬‬
‫‪ ‬אקלים ואיכות האוויר ‪ 60 ...........................................................................................‬‬
‫‪ ‬כללי‪ 60 ....................................................................................... ....................‬‬
‫‪ 1.5.2‬מטאורולוגיה ואקלים ‪ 60 ...................................................................................‬‬
‫‪ 1.5.3‬איכות אויר מצב קיים‪ 65 ...................................................................................‬‬
‫‪ 1.5.4‬זיהום אוויר מהכביש הקיים – תוצאות הרצות המודל ‪ 71 ...........................................‬‬
‫‪ 1.5.5‬מסקנות‪ 73 ....................................................................................... ...............‬‬
‫‪ 1.5.6‬סיכום‪ 73 ........................................................................................ .................‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪ ‬ערכים נופיים וחזותיים טרם הקמת הדרך ‪ 74 ...............................................................‬‬
‫‪ 1.6.1‬ניתוח טופוגרפי‪ 74 ........................................................................................ ....‬‬
‫‪ 1.6.2‬ניתוח ערכי טבע ונוף ‪ 75 .....................................................................................‬‬
‫‪ 1.6.3‬מפת רגישות נופית‪-‬סביבתית ‪ 76 ..........................................................................‬‬
‫‪ 1.6.4‬נצפות‪ 76 ...................................................................................... ...................‬‬
‫‪ 1.6.5‬שבילי מטיילים ואופניים ‪ 78 ...............................................................................‬‬
‫‪ 1.6.6‬אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת ‪ 79 ................................................................‬‬
‫‪ ‬אקולוגיה‪ 80 .......................................................................................... ...................‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪ 1.7.1‬חברות הצמחים‪ 80 ...................................................................................... .....‬‬
‫‪ 1.7.2‬מיפוי צמחייה נדירה‪ 83 .................................................................................. ...‬‬
‫‪ 1.7.3‬בעלי חיים‪ 84 ....................................................................................... ............‬‬
‫‪ 1.7.4‬מסדרונות אקולוגיים ארציים ומקומיים‪ 87 ............................................................‬‬
‫‪ 1.7.5‬צמחייה פולשנית‪ 88 ........................................................................................ ..‬‬
‫‪ 1.7.6‬מפת הרגישות האינטגרטיבית של השטחים הפתוחים‪ 88 ............................................‬‬
‫‪ 1.7.7‬סקר עצים בוגרים‪ 89..................................................................................................‬‬
‫‪ ‬רגישות אינטגרטיבית‪ 90 .......................................................................................... ..‬‬
‫‪1.8‬‬
‫פרק ב'‪-‬חלופות תכנוניות‪ 91 ........................................................................................ ....‬‬
‫‪ ‬רקע‪ 91 .......................................................................................... ...........................‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪ ‬מחלף ‪ 92 ........................................................................................... .............85/784‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪ 2.1.1‬רקע‪ 92 ........................................................................................ ....................‬‬
‫‪ 2.1.2‬חלופת האפס‪ 92 ........................................................................................ .......‬‬
‫‪ 2.1.3‬אמות המידה לבחינת החלופות למחלף ‪ 92 .................................................... 85/784‬‬
‫‪ 2.1.4‬תאור חלופות לתכנון מחלף ‪ 94 ................................................................. ..85/784‬‬
‫‪ 2.1.5‬ניתוח החלופות‪ 96 ....................................................................................... .....‬‬
‫‪ 2.1.6‬סיכום בחינת החלופות ‪ 105 .................................................................................‬‬
‫‪ 2.1.7‬חלופות למרכיבי התכנית המוצעת )גישור‪/‬קירות תמך( ‪ 107 .........................................‬‬
‫‪ 2.1.8‬צמצום קווי דיקור בגבעה הצפונית ‪ 108 ..................................................................‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪ ‬מחלף בר לב‪ 109 .......................................................................................... ...............‬‬
‫‪ 2.2.1‬בחינת חלופת האפס‪ 109 .....................................................................................‬‬
‫‪ 2.2.2‬תצורת המחלף‪ 109 ....................................................................................... .....‬‬
‫‪ 2.2.3‬חלופות למעבר החקלאי בנחל חילזון‪ 111 ................................................................‬‬
‫‪ 2.2.4‬חלופות להתווית הדרכים החקלאיות מצפון למחלף בר לב ‪ 112 .....................................‬‬
‫פרק ג' ‪ -‬תאור התכנית המוצעת‪ 114 .............................................................................. ....‬‬
‫‪ ‬רקע‪ 114 ......................................................................................... ...........................‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ ‬תאור הדרך ומתקניה‪ 115 .......................................................................................... ..‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪ 3.1.1‬מחלף "כרמיאל מערב" ‪ 115 ....................................................................... 85/784‬‬
‫‪ 3.1.2‬מחלף בר לב‪ 120 ...................................................................................... .........‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.2.1‬‬
‫‪3.2.2‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.3.1‬‬
‫‪3.3.2‬‬
‫‪ ‬שמירה על ערכי הטבע‪ ,‬הנוף והמורשת ‪ 125 ....................................................................‬‬
‫‪ ‬עקרונות השיקום הנופי ‪ 125 ................................................................................‬‬
‫‪ ‬עקרונות תכניות הצמחיה לפי יחידות נוף ‪ 128 ..........................................................‬‬
‫‪ ‬שיקום נופי במקומות מיוחדים ‪ 132 .......................................................................‬‬
‫‪ ‬עבודות עפר אתרי התארגנות והעתקת תשתיות ‪ 133 .......................................................‬‬
‫‪ ‬עבודות עפר‪ 133 ...................................................................................... ..........‬‬
‫‪ ‬אתרי התארגנות ודרכי גישה ‪ 134 ..........................................................................‬‬
‫‪ 3.3.3‬העתקת תשתיות‪ 134 ...................................................................................... ...‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪ ‬מערכת הניקוז‪ 136 .................................................................................. ...................‬‬
‫‪ 3.4.1‬תיאור מערכת הניקוז‪ 136 ................................................................................ ...‬‬
‫‪ 3.4.2‬מעבירי המים המתוכננים ‪ 137 .............................................................................‬‬
‫‪ 3.4.3‬מניעת זיהום נחל החילזון ‪ 138 .............................................................................‬‬
‫‪ 3.4.4‬התייחסות לתמ"א ‪/34‬ב'‪ 138 ............................................................................ 4/‬‬
‫‪ ‬תחזיות תנועה‪ 139 .......................................................................................... ............‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪ ‬שלבי ביצוע‪ 139 .................................................................................... ......................‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪ 3.6.1‬מחלף ‪ 139 ...................................................................................... ............784‬‬
‫‪ 3.6.2‬מחלף ‪ 139 ...................................................................................... .....85 – 702‬‬
‫פרק ד' – פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות‪ 140 ................................................... ......‬‬
‫‪ ‬הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה ‪ 140 .................................................................................‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪ 4.1.1‬כללי הידרולוגיה‪ 140 ...................................................................................... ...‬‬
‫‪ 4.1.2‬אמצעים למניעת ההשפעה השלילית על נחל החילזון‪ 140 .......................................... ..‬‬
‫‪ 4.1.3‬השפעות סלילת הכביש על איכות המים בנחל החילזון ‪ 141 ..........................................‬‬
‫‪ 4.1.4‬מניעת ארוזיה ושימור הקרקע באגן נחל החילזון‪ 141 ............................................... ..‬‬
‫‪ 4.1.5‬הגנה על הקידוחים ‪ 141 ......................................................................................‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫‪4.2.2‬‬
‫‪4.2.3‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.3.1‬‬
‫‪4.3.2‬‬
‫‪4.3.3‬‬
‫‪ ‬השפעות סייסמיות‪ 143 ......................................................................................... ......‬‬
‫‪ ‬הערכת ההשפעות הסייסמיות ‪ 143 ........................................................................‬‬
‫‪ ‬פירוט גורמי הסיכון ‪ 144 .....................................................................................‬‬
‫‪ ‬סיכום מכלול האמצעים שינקטו למזעור נזקים ‪ 145 ..................................................‬‬
‫‪ ‬איכות אוויר‪ 146 ..................................................................................... ...................‬‬
‫‪ ‬כללי‪ 146 ...........................................................................................................‬‬
‫‪ ‬מתודולוגיה והנחות ‪ 146 .....................................................................................‬‬
‫‪ ‬זיהום אוויר חזוי מהמחלף המתוכנן – תוצאות החישובים ‪ 147 .....................................‬‬
‫‪ 4.3.4‬מסקנות‪ 149 .................................................................................... .................‬‬
‫‪ 4.3.5‬סיכום‪ 150 ................................................................................... .....................‬‬
‫‪ 4.3.6‬מניעת מטרדי אבק בשלב ההקמה ‪ 150 ...................................................................‬‬
‫‪ ‬רעש‪ 151 .......................................................................................... ..........................‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪ 4.4.1‬הקריטריונים לרעש מירבי מומלץ ‪ 151 ...................................................................‬‬
‫‪ 4.4.2‬מפלסי הרעש החזויים‪-‬הנחות לחישוב ‪ 151 ..............................................................‬‬
‫‪ 4.4.3‬מפלסי רעש חזויים ‪ 153 ......................................................................................‬‬
‫‪ 4.4.4‬מסקנות והמלצות‪ 153 ...................................................................................... .‬‬
‫‪ 4.4.5‬רעש ורעידות בשלב ההקמה‪ 154 ...........................................................................‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.5.1‬‬
‫‪4.5.2‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪4.7.1‬‬
‫‪ ‬קונפליקטים עם שימושי קרקע ‪ 155 ..............................................................................‬‬
‫‪ ‬מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב ‪ 155 ............................................................................‬‬
‫‪ ‬מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב ‪ 155 ..............................................................................‬‬
‫‪ ‬שינויים חזותיים נופיים ‪ 156 ........................................................................................‬‬
‫‪ ‬השפעות על הצומח והחי ‪ 159 .......................................................................................‬‬
‫‪ ‬שיקום מדרונות החפירה והשטחים הפתוחים‪ 159 .....................................................‬‬
‫‪ 4.7.2‬טיפול במינים פולשים‪ 160 ................................................................................ ..‬‬
‫‪ 4.7.3‬השפעות על מינים נדירים‪ 161 ............................................................................ ..‬‬
‫‪ 4.7.4‬סקר עצים בוגרים‪ 161 ...................................................................................... .‬‬
‫‪ 4.7.5‬מעברי בעלי חיים‪ 162 ...................................................................................... ..‬‬
‫‪ ‬ארכיאולוגיה ומורשת‪ 163 ......................................................................................... ..‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪ ‬עודפי עפר‪ ,‬שטחי התארגנות‪ ,‬דרכי גישה וגבול עבודות ‪ 164 ..............................................‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪ 4.9.1‬מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב ‪ 164 ............................................................................‬‬
‫‪ 4.9.2‬מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב‪ 165 ............................................................................ ..‬‬
‫‪ ‬מיפוי קונפליקטים והשפעות סביבתיות ‪ 166 ..................................................................‬‬
‫‪4.10‬‬
‫פרק ה' – המלצות כלליות‪ ,‬ממצאים והצעות להוראות התכנית‪ 168 ..................................... ......‬‬
‫‪ ‬עבודות עפר והקמה‪ 168 ......................................................................................... .....‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪ 5.1.1‬תנאים נדרשים לפני ביצוע עבודות העפר ‪ 168 ...........................................................‬‬
‫‪ 5.1.2‬אמצעים להקטנת פגיעה בנחל חלזון ‪ 169 ................................................................‬‬
‫‪ 5.1.3‬עבודות עפר ופסולת בנין ‪ 170 ...............................................................................‬‬
‫‪ 5.1.4‬מחנות קבלן‪ ,‬שטחי התארגנות‪ ,‬מגרסות‪ 170 .......................................................... ..‬‬
‫‪ 5.1.5‬מניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה )רעש ואבק( ‪ 171 ...........................................‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.2.1‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪5.6.1‬‬
‫‪5.6.2‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪ ‬מתקני דרך‪ 172 ......................................................................................... .................‬‬
‫‪ ‬תאורת כביש ‪ 702‬באזור נחל חילזון ‪ 172 .................................................................‬‬
‫‪ ‬איכות אויר בשלב ההפעלה ‪ 172 ....................................................................................‬‬
‫‪ ‬הוראות למניעת מפגעי רעש בשלב ההפעלה ‪ 172 .............................................................‬‬
‫‪ ‬שיקום נופי ואקולוגי‪ 172 ...........................................................................................‬‬
‫‪ ‬ניקוז‪ 173 ........................................................................................ ...........................‬‬
‫‪ ‬מניעת זיהום מים בנחל חילזון ‪ 173 .......................................................................‬‬
‫‪ ‬מניעת זיהום קידוחי מים ‪ 173 ..............................................................................‬‬
‫‪ ‬ארכיאולוגיה ומורשת‪ 173 ......................................................................................... ..‬‬
‫‪ ‬מגבלות על הסביבה‪ 174 ......................................................................................... ....‬‬
‫נספחים‬
‫נספח מס' ‪ :1‬הנחיות הות"ל להכנת תסקיר השפעה על הסביבה‬
‫נספח מס' ‪ :2‬רשימת כל מיני הצמחים שתועדו לאורך תוואי הכביש במקטע אחיהוד כרמיאל‬
‫נספח מס' ‪ :3‬רשימת כל מיני הצמחים שתועדו לאורך תוואי כביש ‪702‬‬
‫נספח מס' ‪ :4‬סקר עצים בוגרים‪.‬‬
‫נספח מס' ‪ : 5‬סיכום הדיונים עם נציגי מועצת בענה‪.‬‬
‫נספח מס' ‪ : 6‬סיכום דיון – רשות העתיקות‬
‫רשימת תשריטים‬
‫תשריט מס' ‪1.1.1‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.1.2‬א‪-‬ב‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.1.3‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪1.1.4‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.1‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.1‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪1.2.2‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.3‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.3‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.4‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.4‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.4‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.5‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.5‬ב‬
‫גבולות המקטעים על רקע מפת סביבה‪ ,‬בקנ"מ של ‪1:50,000‬‬
‫גבולות המקטעים על רקע מיפוי פוטוגרמטרי‬
‫גבולות המקטעים על רקע תצ"א‬
‫גבולות המקטעים על רקע מפת הדרכים הארצית‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪ 3‬באזור תת"ל ‪ 17‬א'‬
‫הקו הכחול על רקע שינוי ‪ 11‬ד' לתמ"א ‪3‬‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪ 23‬ושינויה‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪ - 35‬מפת המרקמים‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪ - 35‬מפת ההנחיות הסביבתיות‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪/34/‬ב‪3 /‬‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪/34/‬ב‪4 /‬‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪/34/‬ב‪5 /‬‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪ 8‬תמ"א ‪22‬‬
‫תשריט מס' ‪1.2.6‬‬
‫תשריט מס' ‪1.2.7‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.8‬א‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.8‬ב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.8‬ג‬
‫תשריט מס' ‪1.2.9‬‬
‫תשריט מס' ‪1.2.10‬‬
‫תשריט מס' ‪1.2.11‬‬
‫תשריט מס' ‪1.2.12‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.2.13‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.13‬ג‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.2.14‬א‪-‬ב‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"א ‪14‬‬
‫הקו הכחול על רקע תת"ל ‪12 /2‬‬
‫הקו הכחול על רקע תחנת ההשנאה בתת"ל ‪18‬‬
‫הקו הכחול על רקע מפת יעודי הקרקע בתמ"מ ‪.9 /2‬‬
‫הקו הכחול על רקע מפת הנחיות סביבתיות בתמ"מ ‪9 /2‬‬
‫הקו הכחול על רקע מפת מערכות הנדסיות ותשתיות בתמ"מ ‪9 /2‬‬
‫הקו הכחול על רקע תמ"מ ‪49 /2‬‬
‫הקו הכחול על רקע תכנית האב של בענה‬
‫הקו הכחול על רקע תכנית אב )בהכנה( לאזור התעשיה ברלב‬
‫הקו הכחול על רקע תוכנית יער אחיהוד )ג‪(12966 /‬‬
‫הקו הכחול על רקע תוכניות מפורטות בסביבת התכנית‬
‫תכנית בהכנה אחיהוד‬
‫מערכת התשתיות והקידוחים הקיימת באזור התוכנית‬
‫תשריט מס' ‪1.2.15‬‬
‫תשריט מס' ‪1.3.1‬‬
‫תשריט מס' ‪1.3.2‬‬
‫תשריט מס' ‪1.3.3‬‬
‫תשריט מס' ‪1.4.1‬‬
‫תשריט מס' ‪1.4.2‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.4.3‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.1‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.1‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.2‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.2‬ב'‬
‫נפחי תנועה קיימים באזור התכנית‬
‫הקו הכחול על רקע מפה גיאולוגית כללית‬
‫הקידוחים הסמוכים לתוואי‬
‫מעבירי מים קיימים‬
‫מיקומם של הנקודות בהם נמדדו מפלסי הרעש‬
‫מפלסי הרעש בנקודת היחוס‬
‫קולטים לחיזוי מפלסי רעש‬
‫שושנות הרוח המאפיינות את האזור‬
‫שושנות הרוח לפי עונות השנה‬
‫שושנות מצבי היציבות המאפיינות את האזור‬
‫שושנות מצבי היציבות לפי עונות השנה‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.5.3‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.4‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.4‬ב'‬
‫תשריטים ‪ 1.5.5‬א‪-‬ב‬
‫ריכוזי ‪ NO2‬באזור במצב קיים בקווים שווי ריכוז )איזופלטות(‬
‫תשריט מס' ‪1.6.1‬‬
‫תשריט מס' ‪1.6.2‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.3‬א‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.3‬ב‬
‫תשריט מס' ‪1.6.4‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.6.5‬א‪-‬ב‬
‫תשריטים ‪ 1.7.1‬א‪-‬ב‬
‫תשריטים ‪ 1.7.2‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪1.7.3‬‬
‫תשריט מס' ‪1.7.4‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.7.5‬א‪-‬ב‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.8.1‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪2.1.0‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.1‬א'‬
‫ניתוח הטופוגרפי ואת מפת שיפועים בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף ברלב‬
‫ניתוח טופוגרפי ואת מפת שיפועים בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף ‪.784‬‬
‫חלוקת התוואי ליחידות נוף‪ ,‬רגישות נופית ונצפות במחלף בר‪-‬לב‬
‫צילומים של יחידות הנוף לאורך כביש ‪702‬‬
‫חלוקת התוואי ליחידות נוף‪ ,‬רגישות נופית ונצפות במחלף ‪784‬‬
‫האתרים הארכאולוגיים לאורך התוואי‬
‫תצורות צומח ושימושי שטח לאורך התוואי‬
‫הרגישות האקולוגית לאורך התוואי‬
‫מפת המסדרונות האקולוגיים המוצעים ע"י רט"ג בצפון הארץ‬
‫מפת הרגישות האינטגרטיבית של המשרד להג"ס‬
‫מיפוי העצים הבוגרים בתחומי התכנית‬
‫הרגישות האינטגרטיבית והקונפליקטים במקטעים השונים‬
‫החלופות המוצעות על רקע תצ"א‬
‫חלופה ‪ 1‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי קרקע מפורטים‪ ,‬עצים‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.1‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.2‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.2‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.2‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.3‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.3‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.3‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.4‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.4‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.4‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.5‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.5‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.5‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪2.1.6‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.7‬א‪-‬ב‬
‫קולטים לחיזוי איכות אוויר‬
‫גרף עמודות את ריכוזי כלל תחמוצות חנקן‪.‬‬
‫גרף עמודות את ריכוזי חנקן דו חמצני‪.‬‬
‫ותכנית האב של בענה‪.‬‬
‫חתכי האורך של חלופה ‪1‬‬
‫חלופה ‪ 2‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי קרקע מפורטים ותכנית‬
‫האב של בענה‬
‫חתכי האורך של חלופה ‪2‬‬
‫חתכי הרוחב של חלופה ‪2‬‬
‫חלופה ‪ 3‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי קרקע מפורטים ותכנית‬
‫האב של בענה‬
‫חתכי האורך של חלופה ‪3‬‬
‫חתכי הרוחב של חלופה ‪3‬‬
‫חלופה ‪ 4‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי קרקע מפורטים ותכנית‬
‫האב של בענה‬
‫חתכי האורך של חלופה ‪4‬‬
‫חתכי הרוחב של חלופה ‪4‬‬
‫חלופה ‪ 5‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי קרקע מפורטים ותכנית‬
‫האב של בענה‬
‫חתכי האורך של חלופה ‪5‬‬
‫חתכי הרוחב של חלופה ‪5‬‬
‫החלופות על רקע שטחי מילוי וחציבה‬
‫תחזיות התנועה ורמות שירות בשנת ‪ 2030‬בחלופות מחלף ‪784‬‬
‫תשריט מס' ‪2.1.8‬‬
‫תשריט מס' ‪2.1.9‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.1‬א'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.1‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.1‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪2.2.2‬‬
‫הדמיות של חלופות למרכיבי גישור הרמפות הדרומיות במחלף ‪784‬‬
‫חלופות לעיצוב קוי דיקור בגבעה הצפון מזרחית במחלף ‪784‬‬
‫התנוחה של כביש ‪ 702‬ומחלף בר‪-‬לב‬
‫חתכי האורך לאורך התוואי‬
‫חתכי רוחב נבחרים לאורך התוואי‬
‫תחזיות התנועה ורמות שירות לשנת ‪ 2030‬לאורך כביש ‪ 702‬ומחלף‬
‫בר‪-‬לב‬
‫חלופות לגישור נחל חילזון ולמעברים החקלאיים לאורך הנחל‪.‬‬
‫חלופות להתווית הדרך החקלאית מצפון למחלף בר‪-‬לב‬
‫התכנון המוצע של מחלף כרמיאל מערב על רקע מיפוי פוטוגרמטרי‬
‫בקנ"מ ‪.1:2500‬‬
‫מציג את חתכי האורך של כביש ‪ ,85‬כביש ‪ 784‬ורמפות המחלף‪.‬‬
‫חתכי רוחב נבחרים‬
‫סופרפוזיציה של כביש ‪ 85‬ומחלף כרמיאל מערב על רקע הכביש‬
‫הקיים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ה'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.2‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪3.1.3‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬א‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ד'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ה'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.5‬א‪-‬ג‬
‫תשריט מס' ‪3.1.6‬‬
‫תשריט מס' ‪3.2.1‬‬
‫תשריט מס' ‪3.2.2‬‬
‫תשריט מס' ‪3.3.1‬‬
‫תשריט מס' ‪3.3.2‬‬
‫תשריט מס' ‪3.5.1‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 4.3.1‬א'‪-‬ב'‬
‫העתקת תשתיות במחלף ‪784‬‬
‫הגשרים במחלף ‪784‬‬
‫מציג תכנית שבילי אופניים עקרונית לאורך כביש ‪.85‬‬
‫התכנון המוצע של המחלף ושל כביש ‪ 702‬על רקע מיפוי פוטוגפרמטרי‬
‫חתכי האורך של כביש ‪ ,85‬של כביש ‪ 702‬ושל רמפות המחלף‪.‬‬
‫חתכי רוחב הנדסיים לאורך כביש ‪ 85‬וכביש ‪702‬‬
‫מציג סופרפוזיציה של התכנית על גבי הכביש הקיים‪.‬‬
‫העתקת תשתיות במחלף בר לב‬
‫הגשרים במחלף בר‪-‬לב‬
‫גשר נחל חילזון‬
‫נספח השיקום הנופי בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף ‪.784‬‬
‫נספח השיקום הנופי בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף בר‪-‬לב וכביש ‪.702‬‬
‫אזורי הערום המוצעים ודרכי הגישה האפשריות במחלף ‪784‬‬
‫אזורי הערום המוצעים ודרכי הגישה האפשריות במחלף בר‪-‬לב‬
‫נפחי תנועה חזויים בשנת ‪2030‬‬
‫גרף עמודות להשוואת ריכוזי כלל תחמוצות חנקן במיצוע חצי שעתי‬
‫וריכוזי חנקן דו‪-‬חמצני במיצוע שעתי‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬במצב החזוי וקיים‪.‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 4.3.2‬א‪-‬ב‬
‫ריכוזי ‪ NO2‬הצפויים באזור בקווים שווי ריכוז )איזופלטות(‪.‬‬
‫מיקום קולטי הרעש על רקע לאורך כביש ‪ 702‬ומחלף ברלב‬
‫מיקום קולטי הרעש על רקע באזור מחלף ‪ 784‬על רקע פוטוגרמטריה‬
‫מיקום קולטי הרעש על רקע באזור מחלף ‪ 784‬על רקע יעודי קרקע‬
‫מפורטים‬
‫מציג הדמיות של מחלף ‪.784/85‬‬
‫תשריט מס' ‪2.2.3‬‬
‫תשריט מס' ‪2.2.4‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬א‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ב'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ג'‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ד'‬
‫תשריט מס' ‪ 4.4.1‬א‬
‫תשריט מס' ‪ 4.4.1‬ב‪1‬‬
‫תשריט מס' ‪ 4.4.1‬ב‪2‬‬
‫תשריט מס' ‪4.6.1‬‬
‫תשריט מס' ‪4.6.2‬‬
‫תשריט מס' ‪ 4.7.1‬א‪-‬ב‬
‫תשריט מס' ‪ 4.10.1‬א‪-‬ב‬
‫מציג הדמיות של מחלף בר‪-‬לב וכביש ‪.702‬‬
‫מחלף ‪ 784‬ומחלף ברלב על רקע מיפוי העצים‬
‫מחלף ‪ 784‬ומחלף ברלב על רקע סיכום ההשפעות השליליות‬
‫רשימת איורים‬
‫איורים מס' ‪ 1‬א‪-‬ב‬
‫החתכים הגיאולוגים באזור מחלף ‪784‬‬
‫איורים מס' ‪ 2‬א‪-‬ב‬
‫החתכים הגיאולוגים באזור מחלף ‪702‬‬
‫איור מס' ‪3‬‬
‫מפת ערך תאוצת קרקע אופקית ‪ g‬לפי תקן ת"י ‪413‬‬
‫איור מס' ‪4‬‬
‫הקו הכחול על רקע מפת ההעתקים הפעילים‬
‫איור מס' ‪5‬‬
‫מפת ההעתקים ומוקדי רעידות האדמה של המכון הגיאולוגי ‪.2009‬‬
‫איור מס' ‪6‬‬
‫הצעה לעדכון מפת ההעתקים הפעילים ‪2013‬‬
‫איור מס' ‪7‬‬
‫הקו הכחול על רקע מפת הגברת שתית‬
‫איור מס' ‪8‬‬
‫הקו הכחול על רקע מפת רגישות לגלישת מדרונות‬
‫רשימת טבלאות‬
‫טבלה מס' ‪ : 1.2.1‬הנחיות תוכנית המתאר המחוזית ‪13 .................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.2.2‬תוכניות מתאר מפורטות לאורך כביש ‪ – 85‬מקטע א' )צומת בר לב( ‪16 .................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.2.3‬תוכניות מתאר מפורטות לאורך כביש ‪ – 85‬מקטע ב' )צומת כרמיאל מערב( ‪17 ......‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 1.2.4‬נפחי תנועה )יר"מ( קיימים לשעת שיא יומית ‪28 .................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 1.2.5‬התפלגות התנועה בכביש ‪) 85‬באחוזים( ‪28 .........................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.1‬חלוקה של תוואי מחלף ‪ 702‬למקטעים גיאוטכנים ומאפייני המסלע ‪31 ..................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.2‬חתך סטרטיגרפי )מתוך מפה גיאולוגית ע‪ .‬סנה‪33 ..................................... (2008 ,‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.3‬שיפועי חפירה מומלצים במחלף ‪) 702‬צפון‪-‬דרום( ‪37 ............................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.4‬שיפועי חפירה מומלצים במחלף ‪) 784‬מזרח‪-‬מערב( ‪37 ..........................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.5‬רישומי האירועים הסיסמיים המרכזיים במרחק של עד ‪ 20‬ק"מ מהתוואי ‪39 .........‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.6‬מידע על קידוחי מי שתיה ‪48 .............................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.7‬עוצמות הגשם לפרקי זמן שונים בתחנת עין‪-‬זיו ‪52 ...............................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.8‬עוצמות הגשם לפרקי זמן שונים בתחנת איילון ‪52 ...............................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :13.9‬נתונים הידרומורפומטריים ‪53 ...........................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.10‬מאפייני מעבירי המים הקיימים ‪54 ..................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.1‬מפלסי רעש מדודים בנקודת היחוס ‪55 ............................................... Leq, dBA -‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.2‬מפלסי רעש מדודים –שעת שיא בוקר ‪56 ............................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.3‬ספירות תנועה מדגמיות‪ -‬כביש ‪56 ................................................................. 85‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.4‬השוואה בין מפלסי רעש מדודים לבין מפלסי רעש מחושבים ‪57 ............................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.5‬נפחי תנועה לחישוב מפלסי הרעש ‪58 ..................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.6‬פילוג התנועה בכבישים )באחוזים(‪58 .................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.7‬מפלסי רעש מחושבים בחלופת האפס לרמות שירות ‪59 .......................Leq, dBA-C‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.1‬נתוני טמפרטורה ולחות יחסית בעונות השנה השונות )נתוני ‪61 ............ (2008-2012‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.2‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת החורף לפי כיוון הרוח ‪61 ....................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.3‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת הקיץ לפי כיוון הרוח ‪62 ......................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.4‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת האביב לפי כיוון הרוח ‪62 ....................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.5‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת הסתיו לפי כיוון הרוח ‪63 ....................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.6‬התפלגות מצבי היציבות באחוזים )נתוני ‪63 ...................................... (2008-2012‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.7‬התפלגות מצבי היציבות באחוזים )נתוני ‪ ,2008-2012‬שעות שיא בוקר( ‪64 .............‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.8‬סיכום נתוני הניטור בתחנת כרמיאל לשנים ‪66 ....................................2009-2010‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.6.1‬אתרים ארכאולוגיים בסמוך לצומת בר לב ‪79 .....................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.7.1‬רשימת הצמחים המוגנים והנדירים שתועדו בקרבת התוואי ‪81 ............................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.7.2‬רשימת הצמחים המוגנים שתועדו בקרבת תוואי הכביש ומעמדם‪83 .....................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :2.1.1‬נתוח החלופות למחלף ‪ 85/784‬מההיבט הנופי ‪98 .................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2.1.2‬סיכום הפגיעה בשטחים פתוחים בכל אחת מהחלופות ‪99 ....................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2.1.3‬שיעורי חפירה ומילוי בכל אחת מהחלופות ‪103...................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2.1.4‬אמדן עלויות במליוני ש"ח ‪104..........................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :2.1.5‬סיכום בחינת החלופות ‪105................................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :3.2.1‬יחידות הנוף‪ ,‬תכונות האזור וצמחיה מומלצת ‪128................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :3.4.1‬אגני היקוות‪ ,‬ספיקות ומעבירי מים מתוכננים‪137................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :3.5.1‬נפחי תנועה חזויים ורמות שירות‪139..................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.3.1‬ריכוזים מרביים של מזהמים בשנת היעד עם התכנית ‪148....................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.4.1‬נפחי תנועה לחיזוי מפלסי הרעש )לשעה( בכבישים )רמה ‪151............................ (C‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.4.2‬תיאור הקולטים לחיזוי השפעות הרעש ‪152.........................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.4.3‬מפלסי רעש חזויים‪153...................................................................... Leq, dBA -‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכנית תת"ל ‪ 17‬הינה תוכנית לשדרוג כביש ‪ 85‬בקטע שבין עכו לבין כרמיאל‪ ,‬הכוללת שיפור‬
‫תוואי הכביש הקיים וחיבורו לכבישים הארציים‪ ,‬האזוריים והמקומיים באמצעות מחלפים‬
‫ומחלפים וכן התאמת הכביש וחיבוריו לתוואי מסילת הברזל העוברת מדרום לכביש ‪ 85‬כמעט‬
‫לכל אורכו‪.‬‬
‫מסילת הברזל בקטע עכו‪ -‬כרמיאל‪ ,‬נכללה בתת"ל ‪) 2/12‬התכנית מתוארת בהמשך בפרק יעודי‬
‫הקרקע( וביצועה מקודם בימים אלו‪.‬‬
‫בשל הצורך בקידום מהיר של שני מוקדים לאורך הכביש הוחלט לחלק את תכנית תת"ל ‪17‬‬
‫לשתי תכניות ולקדם באופן מהיר תכנית חלקית ‪ -‬תת"ל ‪17‬א'‪:‬‬
‫א‪ .‬מחלף ‪") :784/85‬כרמיאל מערב"(‪ :‬בקטע זה יוסט כביש ‪ 85‬ומפלס כביש ‪ 784‬יוגבה מעל‬
‫תוואי המסילה ומעל כביש ‪ 85‬ויחובר באמצעות מחלף לכביש ‪ .85‬התכנית כוללת גם‬
‫הסדרת כביש גישה חדש לבענה‪ .‬הסביבה הינה פתוחה עם גבעות מקומיות‪ ,‬בתא השטח‬
‫עובר נחל שגור‪.‬‬
‫ביצוע מחלף זה מתחייב על מנת לאפשר את המשך ביצוע מסילת הרכבת‪.‬‬
‫ב‪ .‬דרך ‪ 702‬ומחלף ‪) :702/85‬מחלף אזור פארק התעשיה בר לב(‪ :‬דרך מס' ‪ 702‬הינה דרך‬
‫חדשה המתחילה בדרום בצומת יבור‪ ,‬עוברת בחלקה הדרומי בשטח חקלאי וחוצה את נחל‬
‫חילזון‪ .‬בחלקה הצפוני הדרך עוברת בשטח פתוח בין א‪.‬ת‪ .‬בר לב לאחיהוד‪ .‬בקטע זה‬
‫תוסדר הגישה לאזור התעשייה בר לב‪ ,‬גישה אשר מבטלת את צומת אזור תעשיה בר לב‬
‫עם דרך מס' ‪ ,85‬וחיבור לדרך גישה למושב אחיהוד‪.‬‬
‫בחיבור הדרך לכביש ‪ 85‬מוצע מחלף ‪ -‬המחלף יכלול הפרדה מפלסית מעל פסי הרכבת‬
‫והסדרת דרך גישה לתחנת הרכבת‪.‬‬
‫המחלף והכביש מקודמים במטרה לשחרר את עומסי התנועה הכבדים בצומת אחיהוד‪.‬‬
‫תכנית תת"ל ‪17‬א' כוללת שני תאי שטח שונים ללא חיבור ביניהם‪.‬‬
‫התסקיר נערך על פי הנחיות הות"ל מיום ‪ 3/2/2013‬המצורפות כנספח מס' ‪ 1‬לתסקיר‪.‬‬
‫המסמך מנתח את מאפייני הסביבה העלולה להיות מושפעת מהתכנית‪ ,‬מציג את החלופות‬
‫שנבחנו ומפרט את השיקולים אשר הובילו לגיבוש התוכנית המוצעת‪ .‬בהמשך‪ ,‬מתאר המסמך‬
‫את התכנית ומנתח את ההשפעות הצפויות להיגרם לסביבה עקב ביצועה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חברי הצוות השותפים לעריכת התסקיר ולתכנון הינם‪:‬‬
‫אינג' ערן רושו ‪ -‬א‪.‬ספיבק – חברה להנדסה בע"מ‬
‫ניהול הפרויקט‬
‫אינג' אורית סער‪ ,‬אינג' לירן כרמל ש‪ .‬קרני מהנדסים בע"מ‬
‫מתכנן ראשי‪ ,‬גיאומטריה ותנועה‬
‫אדר' אריאל טיבי‬
‫אדריכלות נוף‬
‫קונסטרוקציה‬
‫אינג' ציון זכות‪ ,‬אינג' נורית ברטוב ‪ -‬צ‪ .‬זכות מהנדסים‬
‫ניקוז‬
‫אינג' אריק וינשטיין – חב' נואג‬
‫חשמל ותאורה‬
‫סקר גיאולוגי‬
‫הידרוגיאולוגיה‬
‫אינג' אריה מלר ‪ -‬ספיר י‪.‬ז‪.‬ח בע"מ‬
‫משה לוין‬
‫עימנואל שכנאי ונטע נגאוקר כהן‪ ,‬חברת אדםה – מדעי‬
‫הסביבה והגיאולוגיה‬
‫ד"ר אסנת ארנון‪ ,‬ישראל ערמון‪ ,‬ענת שרטר ושירה בוקוולד‬
‫תופ סביבה ואקוסטיקה‬
‫יעוץ סביבתי‪ ,‬אקוסטיקה ואיכות אוויר‬
‫‪3‬‬
‫פרק א'‬
‫תאור הסביבה הקיימת‬
‫‪ 1‬פרק א' ‪ -‬תיאור הסביבה אליה מתייחסת התוכנית‬
‫‪ 1.1‬תאור כללי של סביבת התוכנית‬
‫כביש ‪ 85‬מהווה למעשה "גבול" בין הנוף ההררי של הגליל העליון )מצפון לכביש( לבין הנוף‬
‫הגבעי‪ -‬מישורי של הגליל התחתון שמדרום לו‪ .‬הכביש הינו ציר רוחב חשוב ביותר באזור‬
‫הצפון המקשר את העיר עכו במערב עם כרמיאל במזרח ומרכז תנועות מהישובים לאורך‬
‫התוואי ומאזור הצפון כולו ‪ ,‬לכיוון כבישי האורך הארציים ‪ ,2‬ו‪.6-‬‬
‫השימושים העיקריים לאורך התוואי הינם שימושים חקלאיים‪ ,‬אך המחלפים הכלולים‬
‫בתת"ל ‪ 17‬א' סמוכים לאזורים בנויים‪ :‬אזור התעשיה בר לב ואחיהוד )ליד מחלף בר לב(‬
‫וכרמיאל‪ ,‬בענה ודיר אל‪-‬אסד )ליד מחלף כרמיאל מערב(‪ .‬לאורך הכביש ומדרום לו עוברת‬
‫מסילת הרכבת עכו‪-‬כרמיאל הכלולה בתת"ל ‪ 2/12‬המאושרת‪.‬‬
‫מרכיבי נוף וטבע חשובים קיימים בשני תאי השטח והם כוללים כרמי זיתים שבחלקם‬
‫כוללים עצים עתיקים ושטחי בתה טבעיים‪.‬‬
‫קטע כביש ‪ ,702‬המתוכנן מצומת יבור בדרום ועד למחלף בר לב בצפון עובר בחלקו הדרומי‬
‫בשטח פתוח‪ ,‬אם כי השטח הינו מופר למדי בשל רעייה‪ .‬בקטע זה חוצה הכביש את נחל‬
‫חילזון‪ .‬בחלקו הצפוני עובר הכביש בין שטחי התעשייה של מתחם בר לב לבין שטחי מושב‬
‫אחיהוד‪.‬‬
‫מצפון לכביש ‪ ,85‬ברביע הצפון מזרחי של מחלף בר לב מצוי תא שטח רגיש שבו גבעה‬
‫מיוערת הכלולה בתמ"א ‪ .22‬לאורך התוואי מצויים ריכוזי עצים בעיקר אורנים‪ ,‬ברושים‬
‫ואלות‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.1.1‬מציג את גבולות המקטעים על רקע מפת סביבה‪ ,‬בקנ"מ של ‪.1:50,000‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.1.2‬מציג את גבולות המקטעים על רקע מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ של‬
‫‪.1:2,500‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.1.3‬א' וב' מציגים את הקו הכחול בכל מקטע על רקע תצ"א בקנ"מ של‬
‫‪.1:2,500‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.1.4‬מציג את גבולות המקטעים על רקע מפת הדרכים הארצית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1.2‬שימושי וייעודי קרקע‬
‫‪ 1.2.1‬תוכניות מתאר ארציות‬
‫להלן פירוט תכניות המתאר הארציות להן מרכיבים בקרבת התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬תמ"א ‪3‬‬
‫תכנית מתאר ארצית לדרכים )מאושרת מיום ה‪.(1.9.76 -‬‬
‫מטרת התכנית הינה להתוות את רשת הדרכים הארצית ולקבוע את דירוגן‬
‫ותפקודן של דרכים אלו‪ .‬להלן פירוט מרכיבי התכנית בסמוך לשני‬
‫המקטעים‪:‬‬
‫ƒ‬
‫דרך ‪ 85‬מוגדרת כדרך ראשית‪.‬‬
‫ƒ‬
‫כביש ‪ 70‬בקטע זה של התכנון מתלכד עם כביש ‪ 6‬העתידי ומוגדר כדרך‬
‫מהירה על פי תיקון ‪ 11‬ד' לתמ"א )משנת ‪ -2007‬שינויים לתמ"א בצפון‬
‫הגליל המערבי(‪.‬‬
‫ƒ‬
‫כביש ‪ 702‬המתוכנן לעבור מצומת יבור ועד לכביש ‪ 85‬כלול בשינוי ‪ 11‬ד'‬
‫לתוכנית‪ .‬הכביש מוגדר כדרך אזורית ומחבר את כביש ‪ 85‬בצפון עם‬
‫כביש ‪ 70‬וכביש ‪ 805‬בדרום בצומת יבור‪ .‬החיבור לכביש ‪ 85‬ע"פ התיקון‬
‫מתוכנן באמצעות מחלף‪.‬‬
‫ƒ‬
‫דרך ‪) 784‬המתחברת לצומת כרמיאל מערב( מוגדרת כדרך אזורית‪ .‬על‬
‫פי שינוי ‪ 11‬ב' )תיקון התמ"א במחוז צפון(‪ ,‬חל שינוי בהתוויית כביש‬
‫‪ 784‬מדרום לצומת עם כביש ‪.85‬‬
‫ƒ‬
‫כביש ‪ 805‬הינו כביש רוחב המחבר את צומת יבור במערב עם צומת דיר‬
‫חנא במזרח‪ .‬הכביש מוגדר כדרך אזורית‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.1‬א' מציג את תמ"א ‪ 3‬באזור תת"ל ‪ 17‬א'‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.1‬ב' מציג את שינוי ‪ 11‬ד' לתמ"א ‪.3‬‬
‫תמ"א ‪ 3‬מסמנת מחלף לחיבור צומת אחיהוד הקיים עם כביש ‪ .70‬התכנית‬
‫אינה מסמנת מחלפים לחיבור כביש ‪ 85‬עם כביש ‪ 784‬וכביש ‪.702‬‬
‫ב‪ .‬תמ"א ‪23‬‬
‫תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל )מאושרת מיום ‪(15.6.86‬‬
‫מטרת התכנית הינה לאפשר פיתוח מסילות ברזל שיספקו שירותי הסעת‬
‫נוסעים והובלת מטענים ברכבת ברמה גבוהה של אמינות‪ ,‬מהירות‪ ,‬בטיחות‬
‫ואיכות סביבה‪.‬‬
‫לשינויים הבאים לתמ"א ‪ 23‬יש מרכיבים בסביבה הגובלת בכביש ‪:85‬‬
‫‪5‬‬
‫תמ"א ‪ 23‬שינוי ‪15‬‬
‫תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל במחוזות חיפה והצפון )מאושרת מיום‬
‫‪ .(22.11.2001‬התכנית נועדה לאפשר שיפור של מערך מסילות הברזל בין‬
‫מוקדי האוכלוסיה והפעילות הכלכלית באזור חיפה והצפון‪.‬‬
‫בתכנית מסומנת מסילה כפולה מתוכננת לאורך כביש ‪ 85‬בין עכו לכרמיאל‪.‬‬
‫מסילה יחידה מתוכננת מסומנת מכרמיאל לכיוון מזרח‪.‬‬
‫תמ"א ‪ 23‬שינוי ‪19‬‬
‫תכנית למסילת ברזל כרמיאל – קרית שמונה )מאושרת מיום ‪.(19.3.2008‬‬
‫בתכנית זו מסומנת מסילה קיימת‪ /‬מאושרת לאורך כביש ‪ ,85‬כולל ההמשך‬
‫מכרמיאל לכיוון דרום מזרח‪ ,‬לכיוון נחל חילזון ובהמשך מזרחה וצפונה עד‬
‫לקרית שמונה‪.‬‬
‫תמ"א ‪ 23‬שינוי ‪21‬‬
‫תכנית מתאר למסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף ועד לגבול הלבנון בצמוד‬
‫לכביש ‪) .6‬מאושרת מיום ‪ .(5.3.2007‬מטרת התכנית לכלול התווית מסילת‬
‫ברזל ברצועה משותפת עם כביש ‪ ,6‬מצפון לכביש ‪.85‬‬
‫המסילה המוצעת בתכנית מתחילה בצומת יאסיף‪ ,‬במרחק של כ‪ 2.5 -‬ק"מ‬
‫ממערב לצומת בר לב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.2‬מציג את תמ"א ‪ 23‬ושינויה באזור התוכנית הנדונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תמ"א ‪35‬‬
‫תוכנית המתאר הארצית המשולבת לפיתוח ובנייה )מאושרת מיום‬
‫‪ .(27/11/2005‬מטרת התכנית לקבוע מדיניות לגיבוש מסגרת לתכנון ולבניה‬
‫של מגורים ותעסוקה בהיבטים פיזיים‪ ,‬חברתיים וכלכליים לשנת ‪.2020‬‬
‫תכנית זו מחליפה את תכנית המתאר הארצית מס' ‪.31‬‬
‫להלן פירוט מרכיבי התכנית בסמוך לשני המקטעים‪:‬‬
‫קטע צומת בר לב‪:‬‬
‫על פי תשריט המרקמים ‪ -‬השטח שמדרום לכביש הינו ברובו במרקם כפרי‬
‫ומזרחה יותר במרקם שמור משולב‪ .‬הקטע שמצוי מצפון לכביש מוגדר כולו‬
‫כמרקם שמור משולב‪ .‬כביש ‪ 702‬עובר בשטח המוגדר כמרקם כפרי‪ .‬התשריט‬
‫מסמן מחלף בצומת אחיהוד הקיים עם כביש ‪ 70‬אך הוא אינו כולל את כביש‬
‫‪ 702‬או סימון של מחלף בחיבור המתוכנן של כביש ‪ 85‬עם כביש ‪.702‬‬
‫‪6‬‬
‫תשריט ההנחיות הסביבתיות – השטח שמצפון ומדרום לכביש מוגדר כשטח‬
‫בעל רגישות סביבתית נופית גבוהה‪ .‬בהמשך מזרחה‪ ,‬לכיוון צומת גילון עובר‬
‫הכביש בשטח המוגדר כשטח לשימור משאבי מים‪.‬‬
‫קטע צומת כרמיאל מערב‪:‬‬
‫על פי תשריט המרקמים ‪ -‬השטח המשתרע מדרום ומצפון לכביש מוגדר‬
‫כמרקם עירוני‪.‬‬
‫תשריט ההנחיות הסביבתיות – השטח המשתרע מצפון ומדרום לכביש‬
‫מוגדר כשטח לשימור משאבי מים‪ .‬קטע קטן יחסית מצפון לכביש ‪) 85‬בין‬
‫צומת כרמיאל מערב לצומת כרמיאל מרכז( מוגדר כשטח בעל רגישות‬
‫סביבתית נופית גבוהה‪.‬‬
‫התכנית אינה כוללת סימון מחלף או מחלף של כביש ‪ 85‬עם כביש ‪784‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 1.2.3‬א' וב' מציגים את תמ"א ‪.35‬‬
‫ד‪ .‬תמ"א ‪/34/‬ב‪3 /‬‬
‫תוכנית המתאר הארצית לנושא ניקוז ונחלים‪) .‬התכנית מאושרת מיום‬
‫‪ (6.11.2006‬מטרתה של התוכנית היא הבטחת תפקודם של נחלים כעורקי‬
‫ניקוז להולכת מים ומניעת נזקי שיטפונות הנגרמים מנגר עילי וסחף‪ ,‬יחד עם‬
‫הבטחת המשך קיומם ותפקודם של הנחלים וסביבתם ‪.‬‬
‫קטע צומת בר לב‪:‬‬
‫יובל של נחל חלזון המסומן כעורק ניקוז משני עובר בתחום אזור התעשיה‬
‫מדרום ובסמוך לכביש ‪ .85‬בהמשך מערבה חוצה היובל פעמים את הכביש‬
‫בתחום צומת אחיהוד‪ .‬היובל מוסדר בחלקו בתעלה‪.‬‬
‫נחל חילזון המוגדר כעורק ניקוז ראשי חוצה את צומת יבור‪ ,‬בתחום חיבור‬
‫כביש ‪ 702‬המוצע לכביש ‪.70‬‬
‫קטע צומת כרמיאל מערב‪:‬‬
‫נחל שגור מסומן כעורק ניקוז משני ועובר במקביל לכביש ‪ 85‬ממערב לצומת‬
‫כרמיאל מערב‪ .‬הנחל חוצה את הכביש מספר פעמים וממערב לצומת גילון‬
‫זורם דרומה ומתחבר אל נחל חילזון המוגדר כעורק ניקוז ראשי‪.‬‬
‫על פי הוראות התמ"א רצועת ההשפעה של ערוץ משני הינה ‪ 50‬מ' מציר‬
‫העורק ושל ערוץ ראשי ‪ 100‬מ' מציר העורק‪ .‬סלילת דרכים בעורק הנחל‬
‫תותנה בכך שלא יפגעו בתפקוד הנחל ורצועת המגן שלו‪ .‬בתחום רצועת‬
‫‪7‬‬
‫ההשפעה של הנחל ינתן דגש למניעת זיהום מים ותינתן עדיפות בתחום‬
‫הרצועה להולכי רגל ורוכבי אופניים‪.‬‬
‫התוכנית מוצגת בתשריט מס' ‪ 1.2.4‬א'‬
‫ה‪ .‬תמ"א ‪/34/‬ב‪4 /‬‬
‫תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים‪ ,‬המאושרת ע"י הממשלה מיום‬
‫ה‪ .12.07.07 -‬מטרת התכנית הינה ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים‪,‬‬
‫החדרה‪ ,‬העשרה והגנה על מי‪-‬תהום‪ ,‬המשולבת עם שימור וניצול מיטביים‬
‫של מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצפות‪.‬‬
‫קטע צומת בר לב‪:‬‬
‫כביש ‪ 85‬ותוואי כביש ‪ 702‬עוברים בקטע זה בשטח בעל פגיעות נמוכה למי‬
‫תהום‪.‬‬
‫קטע צומת כרמיאל מערב‪:‬‬
‫באזור זה עובר כביש ‪ 85‬בשטח רגיש להחדרת נגר עילי למי תהום‪ .‬הוראות‬
‫התכנית קובעות כי תכניות באזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי טעונות‬
‫אישור של מנהל רשות המים‪.‬‬
‫התוכנית מוצגת בתשריט מס' ‪ 1.2.4‬ב'‪.‬‬
‫ו‪ .‬תמ"א ‪/34‬ב‪5/‬‬
‫תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים‪ -‬מערכות הפקה והולכה של מים‪,‬‬
‫המאושרת ע"י הממשלה מיום ה‪ .09.08.2009-‬מטרת התכנית הינה ליצור‬
‫מסגרת תכנונית להקמת מערכת הפקה והולכה של מי שתייה ומים לצרכים‬
‫אחרים באופן שישולבו בסביבה ובנוף ועם תשתיות קיימות‪.‬‬
‫לאורך הכביש ‪ 85‬עובר קו מים קיים ונשמרת רצועה אופציונלית ברוחב ‪100‬‬
‫מ' לתכנון קו מים נוסף בקוטר "‪ .107-"24‬במספר מקומות מסומנים‬
‫בתשריט קווי מים מקומיים‪ .‬הרצועה ממוקמת צפונית לכביש ‪ 85‬בקטע‬
‫צומת בר לב ודרומית לכביש ‪ 85‬בקטע צומת כרמיאל מערב‪.‬‬
‫ע"פ הוראות התכנית בתכנית מפורטת שאינה תכנית להנחת קווי מים ניתן‬
‫יהיה לצמצם את רוחב הרצועה האופציונלית עד לרוחב רצועת העבודה או‬
‫לחצות את הרצועה באמצעות דרך‪ ,‬אם שוכנע מוסד התכנון‪ ,‬לאחר שהתייעץ‬
‫עם מנהל רשות המים‪ ,‬כי לא תפגע האפשרות לתכנן ולבצע הנחת קווי מים‪.‬‬
‫בנוסף קובעות הוראות התכנית כי בכל תכנית לקווי תשתית )מסילת ברזל‪,‬‬
‫דרך אזורית וכיו"ב( יש לבחון את היכולת לשלב קווי מים ומתקני מים‬
‫בצמידות לאותה תשתית‪.‬‬
‫התוכנית מוצגת בתשריט מס' ‪ 1.2.4‬ג'‬
‫‪8‬‬
‫ז‪ .‬תמ"א ‪22‬‬
‫תוכנית המתאר הארצית ליערות וייעור )מאושרת מיום ‪ .(16.11.95‬מטרת‬
‫התכנית הינה להגדיר ולקבוע שטחים עבור יערות לפי סיווגים שונים‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬התכנית קובעת היתרים‪ ,‬הגבלות ואיסורים לגבי שימושי הקרקע‬
‫בשטחים המיוערים או המיועדים ליעור‪.‬‬
‫קטע צומת בר לב‪:‬‬
‫השטח המשתרע מצפון לכביש ‪ 85‬ומספר מתחמים מדרום לו מוגדרים כיער‬
‫נטע אדם קיים‪ .‬שני מתחמי יער מצפון לכביש הקיים נחצים ע"י הקו הכחול‬
‫של התכנית המוצעת‪ .‬מתחם של יער נטע אדם מוצע גובל בכביש ‪ 702‬ממזרח‬
‫לו‪.‬‬
‫קטע צומת כרמיאל מערב‪:‬‬
‫מדרום לכביש‪ ,‬משתרע מתחם יער נטע אדם קיים בין צומת כרמיאל מערב‬
‫לבין כרמיאל מרכז ובהמשך מזרחה בין א‪.‬ת‪ .‬כרמיאל לכביש‪ .‬קטע קטן של‬
‫יער פארק קיים מסומן מדרום לכביש ‪ ,85‬ממערב לצומת כרמיאל מערב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.5‬א' מציג את ייעודי הקרקע עפ"י תמ"א ‪ 8‬תמ"א ‪22‬‬
‫ובסביבת התוכנית‪.‬‬
‫ח‪ .‬תמ"א ‪8‬‬
‫תוכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים )מאושרת מיום‬
‫‪ .(21.6.81‬מטרת התכנית לקבוע שטחים לגנים לאומיים‪ ,‬לשמורות טבע או‬
‫לשמורות נוף‪.‬‬
‫אין מרכיבים של התוכנית בסמוך למקטעים אלו‪.‬‬
‫בין שני המקטעים‪ ,‬בקרבת צומת גילון מצויות שמורות טבע מוכרזות "הר‬
‫גמל" ו"נחל שגור" אך אלה מרוחקות מהקטעים הנדונים במסמך זה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.5‬לעיל מציג את ייעודי הקרקע עפ"י תמ"א ‪ 8‬תמ"א ‪22‬‬
‫ובסביבת התוכנית‪.‬‬
‫ט‪ .‬תמ"א ‪14‬‬
‫תכנית מתאר ארצית חלקית לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה‬
‫ולסלילה )מאושרת מיום ‪.(9.4.1998‬‬
‫אתר ‪ 47‬מדרום לגבעת אחיהוד מסומן במרחק של כ‪ 2.5 -‬ק"מ מדרום לצומת‬
‫בר לב‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אתרי החציבה הקרובים ביותר לצומת כרמיאל מערב מצויים במרחק של כ‪-‬‬
‫‪2- 1.5‬‬
‫ק"מ מהכביש‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫אתר ‪ 21‬מצפון לכביש ‪ ,85‬בין מג'ד אל כרום ובענה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אתר ‪ 20‬מדרום לכביש ‪ ,85‬מדרום להר כרמי‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.5‬ב' מציג את הקו הכחול על רקע תמ"א ‪.14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 1.2.2‬תוכניות לתשתיות לאומיות‬
‫א‪ .‬תת"ל ‪2/12‬‬
‫תוכנית להנחת מסילת רכבת בקטע עכו‪-‬כרמיאל‪ .‬התוכנית כוללת התוויתה‬
‫של מסילת ברזל לאורך של כ–‪ 23‬ק"מ בקטע שבין א‪.‬ת‪ .‬נעמן ועד הכניסה‬
‫המרכזית לכרמיאל‪ .‬מסילת הברזל עתידה לעבור מדרום לכביש ‪ ,85‬והיא‬
‫כוללת מנהרה באורך של כ ‪ 4.7‬ק"מ בקטע המתחיל ממערב לשמורת הטבע‬
‫נחל שגור והמסתיים באזור הכפר מג'ד אל כרום‪ .‬בנוסף כוללת התוכנית‬
‫הקמתן של שתי תחנות רכבת‪ .‬תוואי המסילה עובר בצמוד למדי לכביש ‪85‬‬
‫ומדרום לו כמעט לכל אורכו‪.‬‬
‫לתוכנית הוגש תסקיר השפעה על הסביבה והיא אושרה בועדה לתשתיות‬
‫לאומיות ביום ‪.25/11/05‬‬
‫התכנית פורסמה לאישור ברשומות ב‪.18.12.2006 -‬‬
‫להלן תאור מפורט של התכנית בשני המקטעים‪:‬‬
‫צומת בר לב‬
‫המסילה עוברת מדרום לכביש ‪ .85‬אזור מגבלות בניה ופיתוח מסומן מדרום‬
‫למסילה‪ .‬תחנת אחיהוד מתוכננת מדרום לכביש ‪ 85‬ממזרח למושב אחיהוד‪.‬‬
‫לצורך הנחת המסילה כללה התכנית הסטה של כביש ‪ 85‬צפונה‪ .‬התכנית‬
‫המוצעת‪ ,‬תת"ל ‪17‬א'‪ ,‬מתחברת מערבית למחלף לכביש המוסט הכלול‬
‫בתכנית המאושרת‪.‬‬
‫צומת כרמיאל מערב‬
‫המסילה עוברת מדרום לכביש ‪ .85‬אזור מגבלות בניה ופיתוח מסומן מדרום‬
‫למסילה‪ .‬תחנת כרמיאל מתוכננת ממערב לצומת כרמיאל מרכז‪ ,‬מדרום‬
‫לכביש‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.6‬מציג את תוואי תת"ל ‪.12/2‬‬
‫ב‪ .‬תת"ל ‪18‬‬
‫רכבת ישראל מקדמת תוכנית ארצית לחשמול מסילת הרכבת‪ .‬באוגוסט‬
‫‪ 2013‬וועת המשנה של הות"ל המליצה להעביר את התכנית לאישור‬
‫הממשלה בכפוף לתיקונים הנובעים מהחלטות הוועדה‪ .‬טרם תקהלה‬
‫החלטה של מליאת הות"ל‪.‬‬
‫אחת מתחנות ההשנאה‪ ,‬תחנת כרמיאל ממוקמת בין צומת כרמיאל מערב‬
‫לתחנת הרכבת המתוכננת‪ ,‬ליד התחמ"ש של חברת החשמל‪ ,‬מדרום לכביש‬
‫‪.85‬‬
‫‪11‬‬
‫המיקום המוצע לתחנת ההשנאה מוצג בתשריט מס' ‪.1.2.7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 1.2.3‬תוכניות מתאר מחוזית‬
‫א‪ .‬תוכנית מתאר מחוז צפון תמ"מ ‪9 / 2‬‬
‫תוכנית מתאר מחוז צפון תמ"מ ‪ .9 / 2‬התוכנית מופקדת מיום ‪.15/04/2001‬‬
‫בין יעדי התוכנית‪ :‬קביעת אסטרטגיה מרחבית לפיתוח כלכלי וחברתי‪,‬‬
‫יצירת תנאים להעלאת איכות החיים של האוכלוסיה‪ ,‬שימור מרבי של‬
‫קרקע חקלאית ונוף כפרי פתוח ועוד‪ .‬מטרות התוכנית כוללות בין היתר‪:‬‬
‫קביעת הוראות לעניין יעודי הקרקע תוך שמירת ייחודיות האזור‪ ,‬ערכי טבע‬
‫ונוף ועוד‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.2.1‬להלן מציגה את הנחיות תוכנית המתאר המחוזית ויעודי‬
‫הקרקע במקטעים השונים‪ .‬התכנית כוללת סימון לתוואי כביש ‪ 702‬וכן‬
‫מחלף באזור צומת בר לב‪ .‬תוואי כביש ‪ 702‬על פי התמ"מ והמחלף‪ ,‬תואמים‬
‫את התכנון המופיע בתמ"א ‪ ,3‬תיקון ‪ 11‬ד'‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 1.2.1‬הנחיות תוכנית המתאר המחוזית‬
‫קטע צומת בר לב‬
‫תשריט‬
‫הנחיות סביבתיות‬
‫לפיתוח‬
‫שטח לפיתוח שימוש‬
‫קרקע מוגדר מופיע‬
‫סביב כביש ‪ 85‬ומדרומו‬
‫וסביב כביש ‪702‬‬
‫המוצע‪ .‬בקטע שבין‬
‫צומת אחיהוד לצומת‬
‫בר לב מוגדר רוב השטח‬
‫שמצפון לכביש כשטח‬
‫מוגן מפיתוח‪ ,‬הקו‬
‫הכחול של הכביש חוצה‬
‫שני כתמים תחת‬
‫הגדרה זו‪ .‬שטח ללא‬
‫מיגבלות סביבתיות‬
‫מסומן בתחום אחיהוד‪,‬‬
‫יסעור וא‪.‬ת בר לב‪.‬‬
‫אזור הצומת והאזור‬
‫שמצפון לכביש ‪ 85‬הינו‬
‫שטח בעל חדירות‬
‫גבוהה למשקעים‪.‬‬
‫תשריט יעודי קרקע‬
‫השטח שמצפון לכביש בין‬
‫צומת אחיהוד לצומת בר‬
‫לב‪ ,‬הינו יער נטע אדם‬
‫קיים ואילו השטח‬
‫שמדרום הינו שטח לישוב‬
‫כפרי‪/‬חקלאי‪.‬‬
‫ביניהם מסומן אזור‬
‫חקלאי‪/‬נוף כפרי פתוח‪.‬‬
‫אזור תעסוקה מרחבי‬
‫מסומן באזור שמדרום‬
‫מזרח לצומת בר לב‪.‬‬
‫כביש ‪ 702‬המוצע עובר‬
‫בחלקו באזור חקלאי‪ /‬נוף‬
‫כפרי פתוח וחלקו בשטח‬
‫ישוב כפרי‪ /‬קהילתי‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תשריט‬
‫מערכות הנדסיות ותשתיות‬
‫מסילת ברזל עוברת לאורכו‬
‫של כביש ‪ .85‬קו מתח עליון‬
‫חוצה אותו באזור הצומת‬
‫המסומן כמחלף בתמ"מ‪.‬‬
‫גבול איסוף מי קולחין‬
‫חוצה את כביש ‪ 85‬מצפון‬
‫לדרום וחוצץ בין אחיהוד‬
‫ואזור התעשיה בר לב‪.‬‬
‫קטע צומת כרמיאל מערב‬
‫תשריט‬
‫הנחיות סביבתיות‬
‫לפיתוח‬
‫סביב הצומת מסומן‬
‫שטח לפיתוח שימוש‬
‫קרקע מוגדר‪ .‬שטחים‬
‫ללא מיגבלות‬
‫סביבתיות מסומנים‬
‫מצפון ומדרום לכביש‪.‬‬
‫ממערב לצומת ומדרום‬
‫לכביש מסומן שטח‬
‫קטן מוגן מפיתוח‪.‬‬
‫ממזרח ומצפון לכביש‬
‫מופיע שטח לפיתוח‬
‫מותנה‪ .‬כל האזור‬
‫שבתחום הצומת‬
‫וסביבתו הינו בעל‬
‫חדירות גבוהה‬
‫למשקעים‪.‬‬
‫תשריט יעודי קרקע‬
‫יעודי הקרקע העיקריים‬
‫מצפון ומדרום לכביש‬
‫הינם שטחי ישוב‬
‫עירוניים וביניהם אזורים‬
‫חקלאיים‪/‬נוף כפרי פתוח‪.‬‬
‫בהמשך מזרחה מסומן‬
‫אזור תעסוקה מרחבי‬
‫מדרום לכביש‪ .‬יער פארק‬
‫קיים מסומן בקטע קטן‬
‫ממערב לצומת‪ ,‬מדרום‬
‫לכביש‪.‬‬
‫תשריט‬
‫מערכות הנדסיות ותשתיות‬
‫מסילת ברזל מסומנת‬
‫לאורכו של כביש ‪ .85‬קו‬
‫מתח עליון מסומן מדרום‬
‫ובמקביל לכביש ובהמשך‬
‫מזרחה חוצה את הכביש‬
‫לכיוון צפון‪.‬‬
‫תחמ"ש מסומנת מדרום‬
‫וממזרח לצומת‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.8‬מציג את תשריטי תוכנית המתאר המחוזית‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכנית מתאר מחוז צפון תמ"מ ‪49 /2‬‬
‫מטרת התכנית היא הרחבת שטח הישוב העירוני אל שאג'ור על מנת ליצור‬
‫רצף אורבני ותפקודי שיאפשר פיתוח עירוני תקין‪ .‬מאושרת מיום‬
‫‪.27/02/2012‬‬
‫ע"פ תשריט התכנית ממוקם שטחו המיועד לישוב עירוני מצפון למחלף‬
‫‪ 784/85‬המתוכנן‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.9‬מציג את התכנית על רקע תמ"מ ‪.49 / 2‬‬
‫‪ 1.2.4‬תכניות אב ומתאר‬
‫תכנית אב לבענה‬
‫התכנית מאושרת משנת ‪ .2007‬על פי התשריט‪ ,‬מסומנים שטחי מגורים באזור‬
‫הישוב הקיים ובטבעת המקיפה אותו ממזרח וממערב‪ ,‬כולל המורדות המערביים‬
‫של גבעת זקיף‪ .‬סביב ציר התחבורה המרכזי של הישוב מסומן אזור לתעשיה‪/‬‬
‫תעסוקה המתרחב באזור הכניסה לישוב מכיוון כביש ‪ .85‬מסביב לאזור‬
‫התעסוקה מדרום לישוב מסומן שצ"פ‪.‬‬
‫שטחים לחקלאות מסומנים במורדות המזרחיים והדרומיים של גבעת זקיף‬
‫ובשטח שבינה ובין כביש ‪.85‬‬
‫מסביב לאזור התעסוקה מדרום לישוב מסומן שצ"פ‪.‬‬
‫שטחים לחקלאות ושטחים פתוחים מסומנים במורדות המזרחיים והדרומיים‬
‫של גבעת זקיף ובשטח שבינה ובין כביש ‪.85‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.10‬מציג את תשריט תכנית האב של בענה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תכנית אב להרחבת אזור התעשיה בר לב )תכנית בהכנה(‬
‫בימים אלה נערכת תכנית אב חדשה להרחבת אזור התעשיה בר לב‪ ,‬התכנית‬
‫נמצאת בשלב בחינת החלופות‪.‬‬
‫התכנית מכפילה את שטחי התעשייה באזור וכוללת הקמה של שלושה מתחמים‬
‫נוספים ממזרח ומדרום לאזור התעשייה הקיים‪.‬‬
‫התוכנית מוצגת בתשריט מס' ‪.1.2.11‬‬
‫‪ 1.2.5‬תוכניות לשמירה על שטחים פתוחים‬
‫תוכנית יער אחיהוד )ג‪(12966 /‬‬
‫תוכנית מפורטת מופקדת מיום ‪ .10/04/2006‬התוכנית מהווה פירוט לתמ"א ‪22‬‬
‫ולתמ"א ‪ .8‬התוכנית משתרעת על שטח של כ–‪ 12,000‬דונם מצפון ומדרום לכביש‬
‫‪ ,85‬בקטע שבין צומת אחיהוד לצומת גילון‪ .‬התוכנית מפרטת את השטחים‬
‫המיועדים ליער עפ"י תמ"א ‪ 22‬ומייעדת שטחים לחקלאות ולשמורות טבע‪.‬‬
‫בנוסף מסדירה התוכנית שטחים ביערות עבור מתקנים הנדסיים של מקורות‪.‬‬
‫התכנית מסמנת רדיוס למחלף באזור צומת בר לב‪ .‬התכנית המוצעת אינה חורגת‬
‫מהרדיוס ומשמרת את היער הקיים ברדיוס זה‪.‬‬
‫התוכנית מוצגת בתשריט מס' ‪.1.2.12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 1.2.6‬תוכניות מקומיות‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.13‬א' מציג את ייעודי הקרקע השונים בסביבת התוכנית‪ ,‬עפ"י‬
‫תוכניות מפורטות‪.‬‬
‫טבלאות ‪ 1.2.3-1.2.2‬מציגות את תוכניות המתאר המקומיות המאושרות‬
‫והמופקדות בסביבה הסמוכה למחלפים המתוכננים‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.2.2‬תוכניות מתאר מפורטות לאורך כביש ‪ – 85‬מקטע א' )צומת בר‬
‫לב(‬
‫שם התוכנית‬
‫סטטוס‬
‫עיקרי התוכנית ומיקומה ביחס לתוכנית המוצעת‬
‫הנחיות סביבתיות‬
‫ג‪ /‬בת‪214 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪05/11/96‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ – ‪ 1200‬דונם‪ ,‬מדרום לכביש ‪ ,85‬ממזרח‬
‫למושב אחיהוד‪ .‬התוכנית משנה יעוד של שטח חקלאי לשטח לפארק‬
‫תעשיה‪ ,‬מחלקת למגרשים וקובעת הוראות בנייה‪.‬‬
‫ג‪6089 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪30/12/93‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪04/02/02‬‬
‫ג‪12296 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪26/02/03‬‬
‫ג‪12966 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪18/11/2008‬‬
‫ג‪6637 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪23/03/95‬‬
‫ג‪10497 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪20/06/02‬‬
‫ג‪7844 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪18/12/94‬‬
‫ג‪13742 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪14/6/2007‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪7/06/98‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪25/1/2006‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ‪ 78 -‬דונם‪ ,‬מצפון לכביש ‪ ,85‬ממזרח לצומת‬
‫בר לב‪ .‬התוכנית מייעדת שטח לתיירות ונופש‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ‪ 17 -‬דונם‪ ,‬מצפון לכביש ‪ ,85‬ממזרח לצומת‬
‫בר לב‪ .‬התוכנית מייעדת שטח לשירותי דרך‪ ,‬למבנה שירות הכולל בין היתר‬
‫מסעדה ומזנון מהיר‪ ,‬מחסנים‪ ,‬מטבח שירותים ציבוריים ועוד‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ‪ 150 -‬דונם‪ ,‬מדרום לכביש ‪ 85‬בשטח מושב‬
‫אחיהוד‪ .‬מטרת התוכנית איחוד רפתות המושב‪ ,‬טיפול משותף במערכת‬
‫השפכים והסדרתה‪.‬‬
‫התכנית משתרעת על שטח של ‪ 11012‬דונם ברובם מצפון לכביש ‪ ,85‬שטח‬
‫קטן נמצא גם מדרום לכביש )ממזרח לאזור תעשיה בר‪-‬לב(‪ .‬התכנית מיעדת‬
‫שטחים ליער ושמורות טבע ומסדירה שטחים עבור מתקנים הנדסיים של‬
‫מקורות‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ‪ 530 -‬דונם‪ ,‬מדרום לכביש ‪ 85‬וממזרח‬
‫לכביש ‪ .70‬מטרת התוכנית להסדיר ולתחום את מושב אחיהוד‪ .‬מבני‬
‫המגורים הכלולים בתוכנית מצויים במרחק של כ ‪ 200 -‬מ' מדרום לכביש ‪85‬‬
‫וכ‪ 100 -‬מ' ממזרח לכביש ‪ .70‬גובה מבני המגורים המותר הוא ‪ 2‬קומות‬
‫וגובה מבנה הציבור יקבע בהתאם לתכנית הבינוי‪.‬‬
‫התוכנית כוללת תכנון מפורט לדרך ‪ 70‬בקטע שבין צומת אחיהוד )‪(70/85‬‬
‫ועד הכניסה הראשית לתמרה‪ .‬התוכנית כוללת הרחבת תוואי הכביש ל‪50 -‬‬
‫מ'‪ ,‬שיפור צמתים ועוד‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ – ‪ 53‬דונם על אדמות מושב אחיהוד‪.‬‬
‫מטרת התוכנית הינה תיחום השטח הפתוח של המושב‪ ,‬קביעת אזורים‬
‫ועתודות קרקע לשימושים שונים בתוכנית ועוד‪ .‬ע"פ הוראות התכנית מבני‬
‫המגורים יהיו בגובה של עד ‪ 2‬קומות‪.‬‬
‫עיבוי הישוב הקיים ע"י תוספת ‪ 40‬יח' דיור בגובה של עד ‪ 3‬קומות‪ .‬קביעת‬
‫נגישות ומערכת שטחים פתוחים‪.‬‬
‫התוכנית כוללת הנחיות‬
‫סביבתיות )ס‪ 17 .‬בתקנון‬
‫התוכנית ‪ -‬שמירת איכות‬
‫הסביבה(‬
‫אין הנחיות‬
‫ג‪6203 /‬‬
‫מש"צ‪83 /‬‬
‫ג‪14002 /‬‬
‫ג‪3196 /‬‬
‫ג‪19428/‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪1/10/1981‬‬
‫פרסום‬
‫להפקדה‬
‫‪22/10/2012‬‬
‫התוכנית כוללת הנחיות‬
‫בנושא שמירת עצים‬
‫קיימות הנחיות סביבתיות‬
‫בנושא שפכים וניקוז‬
‫על פי הוראות התכנית‬
‫)סעיף ‪ 3.3‬ב' ס"ק ‪(7‬‬
‫הרצועה לתכנון מחלף ברלב‬
‫תצומצם ל ‪ 120‬מ'‪.‬‬
‫אין הנחיות‬
‫התוכנית כוללת הנחיות‬
‫בדבר מיגון אקוסטי‬
‫)ס‪ 16 .‬בתקנון(‬
‫התוכנית כוללת הנחיות‬
‫סביבתיות בכללן התייחסות‬
‫לצמצום מפגעי רעש‪.‬‬
‫אין הנחיות‬
‫התוכנית מייעדת לחקלאות שטחים המצויים ממזרח וממערב לכביש ‪.70‬‬
‫אין הנחיות‬
‫אחיהוד‪ ,‬כ‪ 140 -‬מ' מדרום לכביש ‪ .85‬מטרות התכנית‪:‬‬
‫‪ .1‬שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים‪.‬‬
‫‪ .2‬שינוי יעוד משטח לדרך לשטח למבני ציבור‪.‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫א‪.‬ת בר לב‪ ,‬מדרום לכביש ‪ ,85‬מטרת התכנית הארכת מינחת קיים למפעל‬
‫ציקלון‪.‬‬
‫אין הנחיות‬
‫התכנית ממוקמת דרום מזרחית לפארק התעשיה בר לב‪ .‬התכנית מהווה‬
‫חלק ראשון של תכנית האב להרחבת פארק התעשיה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אין הנחיות‬
‫התכנית כוללת הוראות‬
‫בנוגע לנושאים סביבתיים‬
‫שונים )רעש‪ ,‬איכות אוויר‪,‬‬
‫טיפול בשפכים ועוד( הניהול‬
‫הסביבתי בתחום התכנית‬
‫יהיה באמצעות היחידה‬
‫הסביבתית של א‪.‬ת‪ .‬בר לב‬
‫טבלה מס' ‪ :1.2.3‬תוכניות מתאר מפורטות לאורך כביש ‪ – 85‬מקטע ב' )צומת כרמיאל מערב(‬
‫שם‬
‫התוכנית‬
‫סטטוס‬
‫עיקרי התוכנית ומיקומה ביחס לתוכנית המוצעת‬
‫ג‪424/‬‬
‫)‪(1/18/1‬‬
‫ג‪6721 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪21/8/1980‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪07/02/91‬‬
‫תכנית מתאר לעיר כרמיאל‪.‬‬
‫ג‪19152/‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪01/11/2012‬‬
‫ג‪ /‬במ‪143 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪13/03/97‬‬
‫ג‪12421 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪1/04/04‬‬
‫ג‪3376 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪01/07/82‬‬
‫ג‪8880 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪15/06/99‬‬
‫תוכנית המתשרעת על שטח של כ ‪ 850 -‬דונם‪ ,‬מדרום לכביש ‪,85‬‬
‫במערב העיר כרמיאל‪ .‬התוכנית מייעדת שטח לשכונת מגורים בה יבנו‬
‫בין היתר בניינים משותפים‪ ,‬רגילים ומדורגים וכן בתים דו‬
‫משפחתיים‪ ,‬מבני ציבור‪ ,‬שצ"פ דרכים ועוד‪ .‬מבני המגורים הם בגובה‬
‫של ‪ 2-3‬קומות להוציא מגורים ג' שם מותרת בניה בגובה ‪ 8‬קומות‪.‬‬
‫מבני הציבור הם בגובה של עד ‪ 3‬קומות‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ‪ 1600 -‬דונם‪ ,‬מדרום לכביש ‪85‬‬
‫במערבה של כרמיאל‪ .‬התוכנית מייעדת שטחים להקמת שכונת‬
‫מגורים של כ – ‪ 3500‬יח"ד ושירותים נילווים נדרשים )מוסדות ציבור‪,‬‬
‫שצ"פ וכו'(‪ .‬בתי המגורים הקרובים לכביש מצויים במרחק של כ‪250-‬‬
‫מציר הכביש הקיים‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ ‪ 400 -‬דונם במערבה של העיר‬
‫כרמיאל‪ .‬עיקרה של התוכנית הינה התווית דרך והסדרת הסתעפויות‬
‫וצמתים‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ ‪ 100 -‬דונם‪ ,‬מדרום לכביש ‪,85‬‬
‫במערב העיר כרמיאל‪ .‬התוכנית מייעדת שטח למבני ציבור )בגובה של‬
‫עד ‪ 2‬קומות(‪ ,‬תעשייה עתירת ידע ותיירות‪.‬‬
‫ג‪16093 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪4/1/2011‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪31/12/1992‬‬
‫שינוי יעוד לאזור מסחר עסקים וחניה ועוד‪.‬‬
‫ג‪10742 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪6/4/2009‬‬
‫ג‪1246 /‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪10/6/1971‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫‪26/10/95‬‬
‫פרסום‬
‫להפקדה‬
‫‪05/03/09‬‬
‫ג‪6764 /‬‬
‫ג‪ /‬במ‪294 /‬‬
‫ג‪16039/‬‬
‫ג‪1357/‬‬
‫פרסום תוקף‬
‫ברשומות‬
‫‪31/5/1989‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ‪ 4.5 -‬דונם‪ ,‬מצפון לכביש ‪ 85‬בכפר‬
‫בענה‪ .‬התוכנית משנה שטח מיעוד חקלאי לאזור מסחרי‪ ,‬חניה‪ ,‬שצ"פ‬
‫ודרך‪.‬‬
‫הקמת שכונת מגורים ומבני ציבור בשכונת גבעת רם צפון‪.‬‬
‫‪ .1‬לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים בתחום‬
‫הישוב‪.‬‬
‫‪ .2‬להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות‪.‬‬
‫ע"פ הוראות התכנית גובה מבני מגורים נע בין ‪ 3-4‬קומות וגובה מבנה‬
‫הציבור ייקבע בתכנית הבינוי‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬בין צומת כרמיאל מרכז ומערב‪ .‬מטרות התכנית‪:‬‬
‫א‪.‬קביעת הבינוי ומתן הוראות הבניה להקמת גן חיות בשטח השצ"פ‪.‬‬
‫ב‪.‬קביעת יחסי גומלין עם הייעודים הגובלים כגון‪ :‬כפר הילדים‪ ,‬פארק‬
‫קק"ל‪ ,‬מגורים ותחנת חברת החשמל‪.‬‬
‫ג‪.‬הסדרת תוואי וזכויות הדרך של כביש מס' ‪.211‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫מחצבה ממערב לצומת כרמיאל מערב‪ ,‬מדרום לכביש ‪ .85‬מטרת‬
‫התכנית ייעוד שטח קרקע לחצוב אבן למוזאיקה‪.‬‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ ‪ 3 -‬דונם במערב העיר כרמיאל‪.‬‬
‫התוכנית משנה יעוד של שטח ציבורי פתוח לשטח לשירותים טכניים‪.‬‬
‫תכנית להרחבת הישוב מג'ד אל כרום מזרח‪ .‬במסגרת התכנית‬
‫מתוכננת הקמת שכונת מגורים הכוללת בין היתר גני ילדים‪ ,‬בית אבות‬
‫סיעודי ודיור מוגן‪.‬‬
‫תכנית מתאר לבענה‬
‫‪17‬‬
‫הנחיות סביבתיות‬
‫אין הנחיות‬
‫תנאי למתן טופס אכלוס יהיה‬
‫ביצוע מדידות אבק ורעש‬
‫)סעיף ‪ 4.1.2‬בהוראות(‬
‫התוכנית כוללת הנחיות‬
‫לטיפול נופי מיוחד במגרשים‬
‫הגובלים בכבישים האזוריים‪.‬‬
‫עפ"י הורואת התוכנית‪:‬‬
‫במידה וידרש מיגון‬
‫אקוסטי‪/‬נגד רעידות עקב‬
‫קרבת מסילת הברזל – הדבר‬
‫יחול על יזם התוכנית )ס‪(25.‬‬
‫אין הנחיות‬
‫התוכנית כוללת סעיף‬
‫המתייחס לשמירת איכות‬
‫הסביבה‪ .‬בין הנושאים אליהם‬
‫מתייחס הסעיף‪ ,‬רעש‪ ,‬איכות‬
‫אוויר‪ ,‬שפכים ועוד‪.‬‬
‫אין הנחיות‬
‫אין הנחיות‬
‫אין הנחיות מיוחדות‬
‫אין הנחיות‬
‫אין הנחיות‬
‫התכנית כוללת הוראות‬
‫לטיפול בעצים‪ .‬ע"פ ההוראות‬
‫יעשה ניסיון לשלב את העצים‬
‫הקיימים המשמעותים‬
‫בתכנון‪ .‬כל העצים ישמרו‪,‬‬
‫יועברו או יכרתו לפי הנחיות‬
‫מהנדס הרשות המקומית‪.‬‬
‫אין הנחיות‬
‫שם‬
‫התוכנית‬
‫סטטוס‬
‫עיקרי התוכנית ומיקומה ביחס לתוכנית המוצעת‬
‫הנחיות סביבתיות‬
‫‪1/18/30‬‬
‫הוכרז שיכון‬
‫ציבורי‬
‫‪22/6/1999‬‬
‫קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי‬
‫אין הנחיות‬
‫‪18‬‬
‫‪ 1.2.7‬מגמות תכנוניות‬
‫א‪ .‬כביש ‪70 /6‬‬
‫על פי תיקון ‪ 11‬ד' לתמ"א ‪ ,3‬מותווה כביש חוצה ישראל בסיווג של דרך‬
‫מהירה עד גבול לבנון באזור ראש הנקרה‪ .‬כביש ‪ 6‬המתוכנן בקטע זה חוצה‬
‫את כביש ‪ 85‬באזור צומת יאסיף‪ ,‬כ‪ 2.5-‬ק"מ ממערב לצומת בר לב‪ .‬כביש ‪6‬‬
‫עובר בקירוב לאורך תוואי כביש ‪ 70‬הקיים‪ .‬מדרום לכביש ‪ 85‬סוטה הכביש‬
‫מערבה‪ .‬כביש ‪ 70‬יהפוך לדרך אזורית ‪ 702‬וימשיך צפונה למחלף בר לב‪.‬‬
‫ב‪ .‬תכנית ג‪ 14088 /‬להרחבת מושב אחיהוד‬
‫התוכנית משתרעת על שטח של כ–‪ 228‬דונם בדרום מזרח מושב אחיהוד‪,‬‬
‫ממערב לכביש ‪ 702‬המתוכנן‪ .‬התוכנית מייעדת שטחים למגורים‪ ,‬ספורט‪,‬‬
‫שצ"פ‪ ,‬מבני ציבור ובית עלמין‪ .‬התכנית פורסמה להפקדה ב‪.13/09/2006-‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.13‬ב' מציג את התכנית להרחבת מושב אחיהוד‪.‬‬
‫ג‪ .‬בענה מערב‬
‫התכנית ממוקמת בחלק המערבי של בענה‪ .‬במתחם הכלול בתוכנית כלולים‬
‫שני אזורים עיקריים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫אזור מגורים לכ‪ 400-‬משפחות המהווה המשך והשלמה למגורים‬
‫בתוכנית ג‪) 16039/‬המופקדת( הכולל גם שטחי ציבור וחזית‬
‫מסחרית לדרום )לכוון דרך ‪.(85‬‬
‫‪-‬‬
‫אזור תעסוקה )מסחר ותעסוקה( המהווה המשך והרחבה לאזור‬
‫הקיים סביב דרך הכניסה‬
‫‪19‬‬
‫‪ 1.2.8‬שימושי קרקע‪ :‬מקטע א' צומת בר לב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.1.3‬לעיל מציג את שימושי הקרקע‪ ,‬במקטע זה‪ ,‬ע"ג תצ"א‪.‬‬
‫להלן סקירת השימושים הסמוכים לצומת בר לב‪:‬‬
‫א‪ .‬מגורים‬
‫יסעור ‪ -‬קיבוץ המצוי כ– ‪ 1‬ק"מ מדרום לצומת אחיהוד )צומת ‪ .(85/70‬שטח‬
‫הקיבוץ כ‪ 4400-‬דונם‪ .‬שטחי הקיבוץ הגובלים בכביש ‪ ,85‬הינם שטחים‬
‫חקלאיים‪ .‬הישוב מונה כ‪ 500-‬תושבים מבני המגורים מצויים במרחק של כ‬
‫–‪ 950‬מ' מדרום לכביש‪.‬‬
‫אחיהוד ‪ -‬מושב עובדים בגליל המערבי‪ ,‬מדרום לכביש ‪ ,85‬המצוי כ‪ 9-‬ק"מ‬
‫ממזרח לעיר עכו‪ .‬המושב משתייך לתנועת המושבים ונכלל במועצה האזורית‬
‫נעמן‪ .‬שטח הישוב כ‪ 1800 -‬דונם‪ ,‬הישוב מונה כ‪ 650-‬תושבים‪ .‬בתי המגורים‬
‫הקרובים ביותר לכביש ‪ ,85‬מצויים במרחק של כ – ‪ 10‬מ' ממנו‪ .‬בתי המגורים‬
‫הינם צמודי קרקע בעלי ‪ 2-3‬קומות‪ .‬בין הבתים לבין כביש ‪ 85‬משתרעות‬
‫חלקות א' ובהן מבנים חקלאיים‪ .‬לישוב מתוכננת הרחבה מדרום מזרח‬
‫לישוב הקיים‪ .‬הכניסה הקיימת לישוב מתבצעת מצומת אחיהוד המצויה כ‪-‬‬
‫‪ 7.5‬ק"מ ממזרח לצומת הכניסה לאזור התעשיה‪ .‬הכניסה היא במערב‬
‫הישוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוסדות ציבור‬
‫לא מצויים מוסדות ציבור בסמוך לכביש‪.‬‬
‫ג‪ .‬תעשיה ומסחר‬
‫ƒ אזור התעשייה בר לב משתרע ממזרח לצומת בר לב‪ .‬באזור תעשייה‬
‫זה מצויים מבני תעשייה שונים ביניהם שטראוס‪ ,‬ציקלון וכו'‪.‬‬
‫ƒ מסעדת צליל החורש מצויה בסמוך לכביש מצפון לו‪ .‬המסעדה מצויה‬
‫במרחק של כ – ‪ 900‬מ' ממזרח לצומת בר לב‪.‬‬
‫ד‪ .‬שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬מדרום לו משתרעים שטחים חקלאיים שעיקרם‬
‫גידולי שדה‪.‬‬
‫מצומת מכר ועד לצומת אחיהוד‪ ,‬מצפון לכביש‪ ,‬משתרע יער אחיהוד‪.‬‬
‫מצומת אחיהוד ועד לצומת א‪.‬ת‪ .‬בר לב מצפון לכביש משתרעים‬
‫שטחים פתוחים‪ ,‬מיוערים בעיקר בחורש טבעי‪ .‬ביניהם מצויים מעט‬
‫שטחים מעובדים‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ ,70‬משני עבריו‪ ,‬משתרעים שטחים חקלאיים‪ .‬השטחים‬
‫באזור בו עתיד לעבור כביש ‪ ,702‬הינם שטחים פתוחים )גבעות‬
‫‪20‬‬
‫יבור‪/‬אחיהוד(‪.‬‬
‫ה‪ .‬שמורות טבע‪ ,‬גנים לאומיים‬
‫במקטע זה אין שמורות טבע ו‪/‬או גנים לאומיים המצויים בקרבת התוכנית‪.‬‬
‫מצפון לכביש ‪ 85‬מסומן בתמ"א ‪ 22‬יער נטע אדם‪.‬‬
‫ו‪ .‬מתקנים הנדסיים‬
‫באזור ממוקמות ‪ 2‬תחנות דלק‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪ 850 -‬מ' מזרחית לצומת בר לב מצפון לכביש ‪.85‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪ 450 -‬מ' מזרחית לצומת ‪ 702/70‬המתוכנן מצפון לכביש ‪.805‬‬
‫לפירוט נוסף ראה סעיף ‪ 1.2.10‬בהמשך‪.‬‬
‫ז‪ .‬אחר‬
‫רפתות מושב אחיהוד מצויות מדרום לכביש ‪ ,85‬בקטע שבין צומת‬
‫אחיהוד לצומת בר לב‪.‬‬
‫חוות יבור ‪ -‬חווה לגידול זרעים‪ ,‬מדרום לכביש עכו‪-‬צפת‪ ,‬כ‪ 2-‬ק"מ דרום‪-‬‬
‫מזרחית לצומת אחיהוד‪ ,‬וכ‪ 700-‬מ' מצפון מערב לצומת יבור‪ .‬החווה נוסדה‬
‫בשנת ‪ 1952‬ושייכת לחברת הזרע‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1.2.9‬שימושי קרקע‪ :‬מקטע ב' – צומת כרמיאל מערב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.1.3‬לעיל מציג את שימושי הקרקע במקטע זה‪.‬‬
‫א‪ .‬מגורים‬
‫מג'ד אל כרום ‪ -‬ישוב ערבי‪ ,‬בגליל בבקעת בית הכרם‪ .‬היישוב משתרע‪ ,‬מצפון‬
‫לכביש ‪ 3 ,85‬ק"מ מצפון מערב לכרמיאל וכ‪ 1.5 -‬ק"מ ממערב לצומת‬
‫כרמיאל מערב‪ ,‬הישוב מונה כ‪ 13,500-‬תושבים‪ .‬בתי המגורים הסמוכים‬
‫ביותר מצויים במרחק של כ‪ 80-‬מ' מהכביש‪ .‬ישנם מספר בתים בודדים‪,‬‬
‫המצויים מדרום לכביש במרחק של כ‪ 26-‬מ'‪ .‬הבתים הינם צמודי קרקע בעלי‬
‫‪ 2-3‬קומות‪.‬‬
‫בענה ‪ -‬כפר ערבי גדול בגליל המערבי‪ .‬הכפר משתרע מצפון לכביש ‪,85‬‬
‫ממזרח למג'ד אל כרום וממערב לכרמיאל‪ ,‬הישוב מונה כ‪ 7,500-‬תושבים‪.‬‬
‫הבתים מצויים במרחק של כ–‪ 390‬מ' מהכביש‪ .‬הכניסה הראשית הינה‬
‫מכביש ‪.8534‬‬
‫דיר אל אסד – ישוב ערבי בגליל המערבי‪ ,‬בסמוך לכרמיאל‪ .‬הישוב מונה כ‪-‬‬
‫‪ 11,000‬תושבים‪ .‬הישוב משתרע מצפון לישוב בענה במרחק של כ‪ 800-‬מ'‬
‫מהכביש‪ .‬כביש ‪ 8534‬מהווה כביש גישה משותף לשני הישובים‪.‬‬
‫כרמיאל ‪ -‬שוכנת בבקעת בית הכרם‪ ,‬מדרום לכביש ‪ .85‬העיר נוסדה בשנת‬
‫‪ 1964‬ומתגוררים בה כיום כ‪ 45,000-‬תושבים‪ .‬בתי המגורים בשכונותיה‬
‫הצפוניות והצפון מערביות של העיר מצויים במרחק של כ‪ 200 -‬מ' מכביש ‪85‬‬
‫הקיים‪ .‬הבתים הינם בחלקם צמודי קרקע ובחלקם בתים בבנייה רוויה של כ‬
‫– ‪ 4-5‬קומות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוסדות ציבור‬
‫כפר הנוער של כרמיאל ‪ -‬מדרום לכביש ‪ ,85‬ממזרח לצומת כרמיאל‬
‫מערב‪ ,‬במרחק של כ‪ 230-‬מ' מהכביש משתרע "כפר הילדים" כרמיאל‪.‬‬
‫כפר הנוער הינו מוסד ציבור הכולל מבני מגורים צמודי קרקע )‪ 1‬קומה(‪.‬‬
‫בית ספר תיכון בבענה נמצא כ‪ 550-‬מ' מצפון לצומת כרמיאל מערב‬
‫הקיימת‪.‬‬
‫ג‪ .‬תעשיה ומסחר‬
‫צומת מג'ד אל כרום מזרח ‪ -‬ברביע הצפון מזרחי וברביע הצפון מערבי‬
‫מצויים מספר מבנים המשמשים למסחר‪ .‬מבני המסחר כוללים מסעדה‪,‬‬
‫שטח למכירת מוצרי קרמיקה וסניטציה ועוד‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫צומת בענה‪ /‬דיר אל אסד ‪ -‬ברביע הצפון מזרחי וברביע הצפון מערבי‬
‫מצויים מספר מבנים‪/‬סככות המשמשים‪/‬ות למסחר‪ .‬מבני המסחר‬
‫כוללים קניון‪ ,‬מוסך‪ ,‬סופרמרקט‪ ,‬מסעדה ושטחי אחסון פתוחים לחומרי‬
‫בניין‪.‬‬
‫צומת כרמיאל מרכז ‪ -‬ברביע הדרום מזרחי‪ ,‬בצמוד לכביש מצויה‬
‫משתלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים‬
‫השטחים הפתוחים המשתרעים לאורך הכביש במקטע זה הינם ברובם‬
‫שטחים מעובדים‪ .‬הגידול הנפוץ ביותר הינו מטע הזיתים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן‬
‫למצוא גם גידולי שדה למיניהם‪ .‬בין כביש ‪ 85‬לבין האזור המבונה של‬
‫כרמיאל‪ ,‬ממערב לצומת כרמיאל מרכז משתרעת רצועת שטח פתוח ובו‬
‫חורשת אורנים ואקליפטוסים‪.‬‬
‫ה‪ .‬שמורות טבע‪ ,‬גנים לאומיים אתרים ארכאולוגיים‬
‫במקטע זה אין שמורות טבע ו‪/‬או גנים לאומיים‪ .‬מדרום לכביש ‪ ,85‬ממערב‬
‫לצומת ‪ 784‬מסומן שטח ליער פארק קיים בתמ"א ‪.22‬‬
‫ו‪ .‬מתקנים הנדסיים‬
‫באזור ממוקמים מס' מתקנים הנדסיים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫תחנת משנה של חברת החשמל‪ ,‬מצויה ממזרח לצומת כרמיאל‬
‫מערב מדרום לכביש ‪.85‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 2‬תחנות דלק בכרמיאל מזרחית לכביש ‪ ,784‬ובבענה בסמוך לצומת‬
‫כביש ‪.8534/85‬‬
‫‪-‬‬
‫מתקן משאבות של מקורות ממוקם מערבית לצומת בעינה צפונית‬
‫לכביש ‪.85‬‬
‫פירוט נוסף ראה בסעיף ‪ 1.2.10‬להלן‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ 1.2.10‬מערכות תשתית‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.14‬מציג את מערכת התשתיות והקידוחים הקיימת באזור‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫מערכת התשתיות הקיימת לאורך הכביש‪ ,‬כוללת את קווי התשתית הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תחנת משנה של חברת החשמל‪ ,‬מצויה ממזרח לצומת כרמיאל מערב‬
‫מדרום לכביש ‪.85‬‬
‫ב‪ .‬חשמל‪ :‬לאורך כביש ‪ 85‬ומדרום לו עוברים כבלי מתח גבוה ומתח עליון‪.‬‬
‫קוי חשמל עוברים בנקודות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫בצומת אזור התעשייה בר לב‪.‬‬
‫•‬
‫קוי חשמל עוברים בתחום כביש ‪ 702‬המוצע וכביש ‪ ,70‬מדרום‬
‫לאחיהוד‪.‬‬
‫•‬
‫קוי חשמל חוצים את כביש ‪ 85‬בצומת בענה ובסמוך לתחמ"ש )קו‬
‫תת קרקעי( כחלק מביצוע הרכבת‪.‬‬
‫•‬
‫מדרום ובסמוך לצומת כרמיאל מערב עוברים מספר קוי חשמל‬
‫החוצים זה את זה‪ :‬שני קוים עוברים במקביל ומדרום לכביש ‪85‬‬
‫ושני קווים נוספים האחד עילי והשני תת קרקעי לאורך כביש‬
‫‪.784‬‬
‫•‬
‫קו חשמל חוצה את כביש ‪ 784‬בחלקו הדרומי‪.‬‬
‫ג‪ .‬קווי תקשורת‪ :‬באזור אחיהוד לאורך תוואי כביש ‪ ,85‬מצידו הצפוני עובר‬
‫קו בזק‪ .‬הקו חוצה את הכביש בצומת אזור תעשייה בר לב ומזרחית לו קו‬
‫נוסף נע במקביל לכביש ‪ 702‬ממזרח לכביש העתידי‪.‬‬
‫‪ 2‬קווים נוספים ממוקמים צפונית לכביש ‪ 85‬באזור כרמיאל‪ .‬הראשון חוצה‬
‫את הכביש בצומת כרמיאל מערב והשני מזרחית לתחמ"ש‪ .‬קו נוסף ממוקם‬
‫מערבית לכביש ‪ 784‬קו זה מתפצל לשתי זרועות בקצהו הדרומי‪.‬‬
‫כבל סיב אופטי "תבל" חוצה את הכביש בצומת כרמיאל מערב‪.‬‬
‫ד‪ .‬מתקן מקורות‪ :‬מצפון לכביש ‪ ,85‬בסמוך לצומת בענה קיים מתקן של‬
‫מקורות אשר סונק מים לכיוון דיר אל אסד‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ה‪ .‬מים‪ :‬צינורות מים עוברים מצפון ומדרום לכביש ‪ .85‬חציות של קווי המים‬
‫מתבצעות בנקודות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫בצומת אזור תעשייה בר לב‪.‬‬
‫•‬
‫קו מים חוצה את כביש ‪ 702‬המוצע ואת כביש ‪ 70‬באזור צומת‬
‫יבור‪.‬‬
‫•‬
‫קו סניקה חוצה את כביש ‪ 702‬המתוכנן‪.‬‬
‫•‬
‫בצומת בענה חוצים את הכביש מספר קווים‪.‬‬
‫•‬
‫מדרום ובסמוך לצומת כרמיאל מערב חוצה קו מים את כביש‬
‫‪.784‬‬
‫ו‪ .‬ביוב‪ :‬קו ביוב מתוכנן מערבית המערבי של צומת כרמיאל‪ .‬קו ביוב קיים‬
‫חוצה את כביש ‪ 784‬בחלקו הדרומי‪.‬‬
‫ז‪ .‬תחנות תידלוק‪ :‬באזור התוכנית ממוקמות ארבע תחנות תידלוק‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪ 850-‬מ' מזרחית לצומת בר לב צפונית לכביש ‪.85‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪ 450 -‬מ' מזרחית לצומת ‪ 702/70‬המתוכנן צפונית לכביש ‪.805‬‬
‫‪-‬‬
‫בכרמיאל מזרחית לכביש ‪.784‬‬
‫‪-‬‬
‫בבענה‪ -‬בסמוך לצומת כביש ‪85/.8534‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 1.2.11‬מערך הדרכים הקיים‬
‫דרך ‪85‬‬
‫דרך רוחב ראשית בכיוון מזרח מערב‪ .‬הדרך מחברת את עכו במערב עם צפת‬
‫במזרח‪ .‬הקטע הכלול בתסקיר הינו הקטע בין עכו לכרמיאל‪ .‬לפני מספר שנים‬
‫עבר הכביש שדרוג במספר קטעים‪ .‬השדרוג כלל בין היתר "יישור" הכביש‬
‫והוצאתו מחוץ לכפר מג'ד אל כרום‪.‬‬
‫הכביש הינו כביש דו מסלולי עם שני נתיבי נסיעה בכל כיוון‪ .‬חיבור הדרך‬
‫לכבישי האורך השונים מתבצע באמצעות צמתים מרומזרים‪ .‬להלן תיאור‬
‫הצמתים ממערב למזרח‪:‬‬
‫ צומת ‪ :85/70‬צומת מפוצל מרומזר‪ .‬חציו המערבי של הצומת )צומת יסיף(‬‫מחבר את כביש ‪ 85‬עם דרך ‪) 70‬חלקה הצפוני של הדרך המוגדר בתמ"א ‪3‬‬
‫כדרך ראשית( המובילה צפונה לכיוון קיבוץ כברי‪ .‬חציו המזרחי של הצומת‬
‫)צומת אחיהוד( מחבר את כביש ‪ 85‬עם דרך ‪) 70‬חלקה הדרומי המוגדר‬
‫בקטע זה כדרך אזורית( המובילה לכיוון דרום ומחברת את כביש ‪ 85‬עם‬
‫צומת סומך ובהמשך עם צומת יגור‪.‬‬
‫ צומת ‪/85‬גישה לאזור התעשייה בר לב‪ :‬צומת ‪ T‬מרומזר‪ .‬החיבור הינו עם‬‫דרך מקומית‪ ,‬המובילה אל אזור התעשייה בר לב‪.‬‬
‫ צמתי מג'ד אל כרום ‪ :‬שלושה צמתי ‪ ,T‬שניים מהם מרומזרים‪ ,‬אשר‬‫מחברים את הכפר מג'ד אל כרום עם כביש ‪ , 85‬המצוי מצפון לתוואי‪.‬‬
‫ צומת בענה‪ : 784-85 -‬צומת מפוצל מרומזר‪ .‬חציו המערבי של הצומת‬‫מחבר את כביש ‪ 85‬עם הכפרים דיר אל אסד ובענה‪ ,‬דרך כביש ‪8534‬‬
‫המצויים מצפון לתוואי‪.‬‬
‫חציו המזרחי של הצומת מחבר את כביש ‪ 85‬עם כביש ‪ 784‬המוביל אל ישובי‬
‫המועצה האזורית משגב‪ .‬הצומת משמש גם כניסה המערבית לעיר כרמיאל‪.‬‬
‫דרך ‪70‬‬
‫דרך אורך המתחברת לכביש ‪ 85‬בצומת מפוצל‪ :‬צומת יסיף המחבר את כביש‬
‫‪ 85‬עם חלקה הצפוני של הדרך וצומת אחיהוד המחבר את כביש ‪ 85‬עם חלקה‬
‫הדרומי של הדרך‪ .‬הן בצפון והן בדרום עבר כביש ‪ 70‬שידרוג בשנים האחרונות‪,‬‬
‫אשר כלל הרחבה ויישור של התוואי‪.‬‬
‫דרך ‪784‬‬
‫דרך אורך אזורית המחברת את כביש ‪ 85‬עם ישובי המועצה האזורית גוש שגב‬
‫המתפרשים מדרום לכביש ומדרום לעיר כרמיאל‪ .‬הדרך הינה ברובה דרך חד‬
‫מסלולית עם נתיב נסיעה לכיוון‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תחנות אוטובוסים‬
‫א‪ .‬בסמוך לצומת א‪.‬ת‪ .‬בר לב ממוקמות ‪ 3‬תחנות אוטובוס‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫דרומית לכביש ‪ ,85‬מזרחית לכביש הגישה לאזור התעשיה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫צפונית לכביש ‪ , 85‬מערבית לכביש הגישה לאזור התעשיה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מערבית לכביש הגישה לאזור התעשיה‪ -‬בסמוך לצומת‪..‬‬
‫ב‪ .‬בסמוך לכניסה לבענה ממוקמות ‪ 3‬תחנות אוטובוס‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫דרומית לכביש ‪ ,85‬מזרחית לכביש הגישה לבענה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫צפונית לכביש ‪ , 85‬מערבית לכביש הגישה לבענה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מזרחית לכביש ‪ 8534‬בסמוך לצומת‪.‬‬
‫ג‪ .‬בסמוך לכביש ‪ 784‬ממוקמות ‪ 2‬תחנות אוטובוס‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫דרומית לכביש ‪ ,85‬מזרחית לכביש ‪.784‬‬
‫‪-‬‬
‫מערבית לכביש ‪ 784‬בסמוך לצומת‪.‬‬
‫שבילי אופניים‬
‫ראה סעיף ‪ 1.6.5‬להלן‪.‬‬
‫מעברי הולכי רגל‬
‫מעברי חציה ממוקמים באזורים הבאים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫בסמוך לצומת ‪.85/784‬‬
‫‪-‬‬
‫בסמוך לצומת ‪.85/784‬‬
‫‪-‬‬
‫בסמוך לצומת פארק התעשיה בר לב‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 1.2.12‬ספירות תנועה‬
‫‪1‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.2.4‬להלן מציגה את ספירות התנועה לאורך כביש ‪ 85‬וכבישי‬
‫האורך המתחברים אליו‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 1.2.4‬נפחי תנועה )יר"מ( קיימים לשעת שיא יומית‬
‫כביש‬
‫‪85‬‬
‫‪784‬‬
‫‪8534‬‬
‫נפח תנועה‬
‫‪2,946‬‬
‫‪2,892‬‬
‫‪3,341‬‬
‫‪2,368‬‬
‫‪321‬‬
‫אזור‬
‫צומת אחיהוד‬
‫צומת בעינה‬
‫צומת כרמיאל מערב‬
‫שד' קק"ל עד צומת כרמיאל מערב‬
‫דרך כניסה לבענה‬
‫תשריט מס' ‪ 1.2.15‬מציג את נפחי התנועה הקיימים‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מציגה את התפלגות התנועה בכביש ‪ 85‬ע"פ הספירות הנ"ל‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 1.2.5‬התפלגות התנועה בכביש ‪) 85‬באחוזים(‬
‫כביש‬
‫‪85‬‬
‫‪1‬‬
‫כיוון‬
‫למערב‬
‫למזרח‬
‫פרטי‬
‫‪79‬‬
‫‪74‬‬
‫מסחרי‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫ספירות התנועה נערכו ע"י חברת אי‪ .‬פי‪.‬איי‪ .‬בנובמבר ‪.2009‬ובנומבר ‪2010‬‬
‫‪28‬‬
‫מונית‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫אוטובוס‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫משאית‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1.2.13‬דרכים חקלאיות וגידולים חקלאיים‬
‫סימון הדרכים החקלאיות‪ ,‬המעבירים החקלאיים והגידולים החקלאיים מופיע‬
‫בתשריט ‪ 1.1.2‬לעיל‪.‬‬
‫א‪ .‬מחלף ‪ 702/85‬וכביש ‪702‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית עוברת מערבית לצומת בר‪-‬לב במרחק של כ‪ 90-‬מ'‬
‫דרומית לכביש ‪ 85‬במקביל לכביש‪ .‬דרך זו מתחילה בדרך הכניסה לבר‪-‬‬
‫לב ויש לה מספר הסתעפויות המתחברות למבני החממות ולמבנה‬
‫החקלאי ולמושב אחיהוד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית‪ ,‬העוברת בחלקה ע"ג מטרוקה‪ ,‬תוחמת את בתי מושב‬
‫אחיהוד מזרחית לבתי המושב‪ .‬בקצה הדרומי של דרך זו ישנו פיצול‬
‫לשתי זרועות אחת מהן ממשיכה דרומה והשניה פונה מזרחה לעבר‬
‫כביש ‪ 702‬המתוכנן )מגיעה למבנה חקלאי המיועד להריסה(‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית עוברת בסמוך לחיבור נחל חילזון עם כביש ‪ .70‬הדרך‬
‫ממשיכה לכיוון מזרח‪ ,‬מתעקלת דרומה ומתחברת לכביש ‪.805‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪ 125-‬מ' צפונית לחיבור נחל חילזון עם כביש ‪ 70‬עוברת דרך חקלאית‬
‫)ע"ג מטרוקה(‪ .‬הדרך ממשיכה לכיוון צפון‪-‬מזרח ועוברת מדרום‬
‫וממזרח לרפתות אחיהוד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית עוברת במקביל למטרוקה בואדי בין גבעת אחיהוד‬
‫לאז"ת בר‪-‬לב‪ ,‬בתוואי בו ייסלל כביש ‪ .702‬בחלקה העליון‪ ,‬מסתעפת‬
‫מערבה לרפתות אחיהוד ומזרחה לאז"ת בר‪-‬לב‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית העוברת ‪ 300‬מ' ממזרח לצומת בר‪-‬לב ומדרום לכביש ‪,85‬‬
‫ומשמשת כדרך גישה לחקלאי מג'ד אל‪-‬כרום‪.‬‬
‫ב‪ .‬צומת כרמיאל מערב‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית )בתחום מטרוקה( יוצאת לכיוון צפון מצומת ‪.85/784‬‬
‫הדרך מתפצלת לשתי זרועות ‪ -‬האחת ממשיכה צפונה לכיוון האזור‬
‫הבנוי של כפר בענה והשניה לכיוון דרום מזרח‪ .‬הדרך האחרונה חוזרת‬
‫כמעט עד כביש ‪ 85‬ואח"כ ממשיכה )לא במטרוקה( מזרחה במקביל‬
‫לכביש ‪ .85‬בתחום הגבעה הצפונית יש מספר הסתעפויות‪ ,‬כולן באופן‬
‫כללי לכיוון צפון‪ ,‬והדרך מתרחקת מתחום התכנון‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית באורך ‪ 350‬מ' עוברת מצפון לכביש ‪ 85‬ו‪ 150-‬מ' ממערב‬
‫לכניסה הקיימת לבענה‪ .‬הדרך ממשיכה מערבה עד לגבול תכנון מערבי‬
‫של כביש ‪.85‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית במרחק ‪ 800‬מ' מזרחית לצומת ‪ 85/784‬קיים יוצאת‬
‫מכביש ‪ 85‬צפונה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית מדרום לכביש ‪ 85‬ובקצה המערבי של גבול תכנון מערבי‪,‬‬
‫בעלת הסתעפויות רבות‪ ,‬בין היתר יש גישה אל המחצבה ואל החלק‬
‫הצפוני של גבעת רם‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית במרחק ‪ 250‬מ' מזרחית לצומת ‪ 85/784‬קיים יוצאת‬
‫מכביש ‪ 85‬דרומה ועולה לתחום הגבעה הדרומית‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שתי דרכים חקלאיות‪/‬שירות המבוצעות ע"י המסילה היום עוברות‬
‫מדרום לכביש ‪ 85‬ובמקביל אליו במטע הזיתים מזרחית לכביש ‪.784‬‬
‫בתחום התחמ"ש הן מתאחדות ונכנסות לרצועת המסילה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך חקלאית המשכית נוספת לדרכים הנ"ל מבוצעת ע"י המסילה‬
‫ועוברת‪ 80 ,‬מ' מדרום לכביש ‪ 85‬ובמקביל אליו‪ .‬הדרך יוצאת מכביש‬
‫‪ 784‬וממשיכה ‪ 350‬מ' מערבה‪ ,‬עד שהיא נכנסת לרצועת המסילה‪ .‬דרך‬
‫זו עוברת במקביל לדרך חקלאית בתחום מטרוקה שעוברת בתחום‬
‫המסילה‪ ,‬ולכן הועתקה דרומה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 1.3‬קרקע‪ ,‬הידרולוגיה וניקוז‬
‫‪ 1.3.1‬מבנה גיאולוגי וחבורות הקרקע‬
‫‪2‬‬
‫בפרק זה מובא אפיון כללי ובו תאור גיאומורפולוגי וגיאולוגי‪ ,‬כולל מי‪-‬תהום‪,‬‬
‫וסביבה סייסמית‪ ,‬זאת כרקע למשמעויות הגיאוהנדסיות עבור תכנון‬
‫המחלפים‪.‬‬
‫שטח התוכנית של מחלף ‪ 702‬חוצה שני אזורים גיאומורפולוגים הנבדלים זה‬
‫מזה בשיפוע הקרקע‪ ,‬סוג הקרקע והסלע והתצורות הגיאולוגיות )ראה טבלה‬
‫‪ 1.3.1‬להלן(‪ .‬החלוקה של התוואי לפי המאפיינים הגיאומורפולוגיים מייצגת‬
‫בצורה הטובה ביותר גם את הפרמטרים הגיאוהנדסיים של הקרקע והסלע‬
‫לאורך תוואי הכביש בגבול התוכנית‪.‬‬
‫אזור גבעות אחיהוד משתרע ממזרח לכביש ‪ 70‬ומצפון לנחל חילזון‪ ,‬ההבדלים‬
‫החדים בטופוגרפיה גורמים לירידה משמעותית במהירות זרימת המים‬
‫בערוצים המתנקזים מצפון ומזרח באזור צומת אחיהוד וצומת יבור )ראה‬
‫תשריט ‪ 1.1.1‬לעיל(‪ .‬תופעה זו גורמת להשקעת אדמת סחף ועשויה ליצור‬
‫הצפות במידה ותעלות הניקוז הקיימות באזור אינן מתוחזקות כראוי‪.‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.1‬חלוקה של תוואי מחלף ‪ 702‬למקטעים גיאוטכנים ומאפייני המסלע‬
‫מקטע‬
‫אורך מקורב‬
‫]מ'[‬
‫תאור גיאומורפולוגי‬
‫קרקע‪/‬סלע אופייני‬
‫יחידה גיאוהנדסית‬
‫טיפוסית‬
‫נחל‬
‫חילזון‬
‫‪1000‬‬
‫שטח חקלאי מישורי‬
‫חרסית שמנה עם חול‬
‫וצרורות‬
‫‪CH‬‬
‫גבעות‬
‫אחיהוד‬
‫‪3000‬‬
‫גבעות מתונות עד‬
‫כביש ‪ 85‬ובמקביל לו‪,‬‬
‫בחלקו מיוער‬
‫כיסוי חרסית רזה מעל‬
‫מסלע קרטוני‪/‬חווארי‬
‫‪CH-MH‬‬
‫קרטון וחואר – סלע‬
‫חלש‪ .‬חוואר מסווג גם‬
‫‪ML/MH‬‬
‫מחלף ‪ 784‬מתוכנן בבקעת בית הכרם ‪ -‬אזור בעל שיפוע מאוד מתון‪ ,‬הר כרמי‬
‫מדרום למתלול צורים מצפון )ראה תשריט ‪ 1.1.1‬לעיל(‪ .‬גם במקום זה‬
‫ההבדלים החדים בטופוגרפיה גורמים לירידה משמעותית במהירות זרימת‬
‫המים בערוצים המתנקזים מצפון ומדרום באזור צומת כרמיאל מערב ומג'ד אל‬
‫כרום‪ .‬תופעה זו גורמת להשקעת אדמת סחף ועשויה ליצור הצפות במידה‬
‫ותעלות הניקוז הקיימות באזור אינן מתוחזקות כראוי‪.‬‬
‫‪ 2‬סעיפים ‪ 1.3.1‬ו‪ 1.3.2-‬נכתבו ע"י צופית מור‪-‬פדרמן‪ ,‬משה לוין‪-‬סקרים גיאולוגים וגיאוטכניים בע"מ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 1.3.1.1‬מבנה ויחידות הסלע‬
‫האזור ממזרח לצומת אחיהוד מתאפיין במתאר סטרוקטורלי של הגליל כולו‪:‬‬
‫שבירה חריפה של מסת הסלע‪ ,‬בצפיפויות ובעוצמות משתנות‪ ,‬החל מסידוק‬
‫מקומי צפוף ועד העתקים אזוריים נורמאליים ואופקיים המביאים במקומות‬
‫לזריקה ניכרת‪ .‬כללית כיווני העתקה הינם מזרח דרום מזרח – מערב צפון מערב‬
‫ומזרח מערב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.3.1‬מציג את התכנית על רקע מפה גיאולוגית כללית‪.3‬‬
‫כללית הסלע סדוק מאוד עד מרוסק‪ ,‬למרות שקיימים אזורים בהם לא ניתן‬
‫להבחין בסידוק ובהעתקה בפני השטח בגלל כיסוי של קרומי נארי‪ .‬כיווני הסידוק‬
‫העיקריים הם ‪ 340°-160°‬ו‪.4240°-60°-‬‬
‫הסלעים הגיריים הקשים בדרך כלל משוכבים היטב‪ ,‬בעוד שברכים הקרטונים‬
‫השיכוב עבה או לא מובחן‪.‬‬
‫יחידות הסלע הנחשפות ממזרח לצומת אחיהוד הם סלעי משקע ששקעו בסביבה‬
‫ימית רדודה עד עומק בינוני‪ .‬הסלעים האופייניים מורכבים מגיר‪ ,‬קרטון וחואר‬
‫עם מספר מחשופים יוצאי דופן של קונגלומרט המיוחס לתהליכי ארוזיה‬
‫מאוחרים‪ ,‬ויחידת טאלוס )דרדרת( הנחשפת לאורך קווי השבירה במדרונות‬
‫שמצפון לכביש ‪. 585‬‬
‫האזור שממערב לצומת אחיהוד מכוסה בשכבת קרקע חרסיתית‪ .‬סלעי המשקע‬
‫בשטח התוכנית הינם מתקופת הסנון ועד ההולוקן‪ .‬המסלע מורכב מקרטון גירי‪,‬‬
‫קרטון‪ ,‬חואר וצור‪ .‬הגבולות בין התצורות הגיאולוגיות אינם חדים וברורים‪,‬‬
‫ולרוב קיים אזור מעבר בין היחידות‪ .‬טבלה מס' ‪ 1.3.2‬מציגה את החתך‬
‫הסטרטיגרפי באזור‪.‬‬
‫‪ 3‬בשלב הכנת התסקיר לא נערכה חקירה גיאוהנדסית )קידוחי ניסיון( ולכן לא ניתן להציג תיאור גיאולוגי מפורט‪.‬‬
‫‪ 4‬ע‪ .‬ישראלי‪ ,‬גיאולוגיה להנדסה בע"מ‪ .2006 ,‬דו"ח גיאולוגי לתכנון מוקדם כביש ‪ 85‬קטע עכו‪-‬כרמיאל סקר‬
‫גיאוהנדסי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Matmon A., Enzel Y., Zilberman E. and Heimann A., 1999. Late Pliocene and Pleistocene reversal of‬‬
‫‪drainage systems in northern Israel: tectonic implications. Geomorphology, 28:43-59.‬‬
‫‪Matmon A., Wdowinski s. and Hall J.K., 2003. Morphological and structural relations in the Galilee‬‬
‫‪extensional domain, northern Israel. Tectonophysics 371:223-241‬‬
‫‪32‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.2‬חתך סטרטיגרפי )מתוך מפה גיאולוגית ע‪ .‬סנה‪(2008 ,‬‬
‫גיל‪/‬תקופה‬
‫עובי מוערך ]מטר[‬
‫הולוקן‬
‫פלייסטוקן‬
‫משתנה‬
‫איאוקן‬
‫עד ‪130‬‬
‫פליאוקן‬
‫‪90‬‬
‫סנון‬
‫סנון‬
‫‪0-10‬‬
‫סנון‬
‫‪40-90‬‬
‫סנון‬
‫טורון‬
‫‪30-50‬‬
‫‪40-140‬‬
‫מסלע אופייני‬
‫חרסית‪ ,‬חול‪ ,‬חול‬
‫חרסיתי‬
‫קונגלומרט‬
‫קרטון‪ ,‬גיר‬
‫קרטוני‬
‫קרטון חווארי‪,‬‬
‫חוואר‬
‫קרטון רך עד‬
‫קושי בינוני‬
‫קרטון‪ ,‬צור‬
‫קרטון‬
‫קרטון חווארי‬
‫קרטון גירי‬
‫גיר‬
‫סימון במפה‬
‫‪Al‬‬
‫שם תצורה‬
‫אלוביום‬
‫‪Qa‬‬
‫קונגלומרט‬
‫‪Et‬‬
‫תמרת‬
‫‪KTgt‬‬
‫ט'קיה‬
‫‪KTgt‬‬
‫ע'רב‬
‫‪Kumi‬‬
‫מישאש‬
‫מנוחה ‪ -‬פרט‬
‫אחיהוד וכברי‬
‫מנוחה פרט הר צפת‬
‫בענה‬
‫‪Kuma‬‬
‫‪Kumh‬‬
‫‪Kub‬‬
‫איור מס' ‪ 1‬א‪ -‬ב מציג את החתכים הגיאולוגים באזור מחלף ‪.784‬‬
‫איור מס' ‪ 2‬א‪ -‬ב מציג את החתכים הגיאולוגים באזור מחלף ‪.702‬‬
‫איור מס' ‪ 1‬א' – חתך ‪ :A-A‬חתך גיאולוגי צפון‪-‬דרום של מחלף ‪784‬‬
‫‪33‬‬
‫איור מס' ‪ 1‬ב'– חתך ‪ :B-B‬חתך גיאולוגי מזרח‪-‬מערב של מחלף ‪784‬‬
‫איור מס' ‪ 2‬א'– חתך ‪ :C-C‬חתך גיאולוגי צפון‪-‬דרום של מחלף ‪702‬‬
‫‪34‬‬
‫איור מס' ‪ 2‬ב' – חתך ‪ :D-D‬חתך גיאולוגי מזרח‪-‬מערב של מחלף ‪702‬‬
‫להלן פרוט מאפייני יחידות הסלע לפי תצורות גיאולוגיות )מהקדומה לצעירה(‪:‬‬
‫•‬
‫תצורת בענה )‪ - (Kub‬גיר‪ ,‬משוכב עד מסיבי‪ ,‬קשה‪ ,‬סדוק‪ ,‬במקומות מרוסק‬
‫ובלוי‪ ,‬יש ומכיל סדקים פתוחים‪ ,‬חללי המסה וקארסט‪ .‬עוביה משתנה בין‬
‫‪ 40‬ל‪ 140-‬מ'‪ .‬בשטח התוכנית תצורה זו מצויה בעיקר בתת הקרקע ויתכן‬
‫ותחשף בחפירה באזור מחלף ‪.784‬‬
‫•‬
‫תצורת מנוחה )‪ - (Kuma‬בנויה מקרטון פריך‪ ,‬חסר שיכוב לבן וחוואר‪ .‬במפות‬
‫הקודמות חולקה תצורה זו לפרט אחיהוד )קרטוני( ולפרט כברי )חווארי(‪.‬‬
‫העובי הכולל של תצורה זו הוא ‪ 40-90‬מטר מאחר ועובי פרט כברי משתנה מ‬
‫‪ 0-10‬מטר הוא מופיע כחלק בלתי נפרד מיחידה זו‪ .‬תצורת כברי מאופיינת‬
‫בתכונות פלסטיות וחוזק גזירה נמוך ובשל כך במידה והיא קיימת בעובי של‬
‫מספר מטרים עשויה לגרום לבעיות תפיחה ויציבות מדרונות‪.‬‬
‫•‬
‫תצורת מישאש )‪ - (Kumi‬בנויה מצור עם קרטון‪ .‬עובייה באזור זה מצומצם‬
‫מאוד ולעיתים מופיעה כשכבה בודדת‪ .‬בשטח התוכנית היא אינה מסומנת‬
‫ולכן אין לה חשיבות מבחינה גיאוהנדסית‪.‬‬
‫•‬
‫תצורת ע'רב וטקיה )‪ - (KTgt‬יחידות אלה בנויות מקרטון ביטומני עד חוואר‬
‫והגבול ביניהם אינו ברור‪ .‬תצורת ט'קיה במידה וכוללת חוואר שמן עשויה‬
‫להשפיע על יציבות מדרונות חפורים‪ .‬על גבי יחידות אלו מתפתח קרום נארי‬
‫בעל חוזק בינוני‪ .‬עובי הנארי עשוי להגיע ל‪ 3-‬מטרים‪ .‬הקרקע המתפתחת על‬
‫גבי סלעים אלו היא לרוב קרקע חרסיתית גירית מסוג רנדזינה‪.‬‬
‫•‬
‫תצורת תמרת )‪ - (Et‬בנויה מגיר גבישי משוכב עד גיר קרטוני‪ .‬תצורה זו‬
‫נחשפת בקטע קצר מאד לאורך כביש ‪ 85‬וככל הנראה השתרעותה מוגבלת‬
‫לאזור קו ההעתק העובר במקביל לכביש ‪ .85‬אינה מסומנת בשטח התוכנית‬
‫ולכן אין לה חשיבות מבחינה גיאוהנדסית‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫•‬
‫טרסות נחלים )‪ - (Qa‬יחידה זו בנויה מחלוקים וצרורות בעלי מיון גרוע‬
‫ובתלכיד חרסית אדמדמה‪ .‬היחידה מונחת באופן לא רציף לאורך המדרונות‬
‫שמצפון לכביש ‪.85‬‬
‫•‬
‫אלוביום )‪ - (Al‬חרסית שמנה וחרסית עם צרורות גיר‪ .‬חרסית זו הינה אדמה‬
‫המצטברת באזור עמק זבולון ובבקעת בית הכרם כתוצאה מסחף הנגרף‬
‫בערוצים הסמוכים‪ .‬מאחר ובאזור השטח החקלאי קיימות תעלות ניקוז‬
‫יתכן כי קיים ריכוז גבוה יותר של צרורות אבן גיר לאורכן‪ .‬חרסית זו היא‬
‫בעלת כושר תפיחה גבוה‪.‬‬
‫‪ 1.3.1.2‬מי‪-‬תהום‬
‫תוואי התוכנית ממוקם בגבול שבין הגליל התחתון לגליל העליון בו ניתן לאבחן‬
‫שני אגני ניקוז עיקריים‪:‬‬
‫‪−‬‬
‫אגן הניקוז העליון ממוקם בבקעת בית הכרם ברום של ‪ +200‬מ' עד ‪ +220‬מ'‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫אגן הניקוז התחתון ממוקם בעמק חילזון ועמק זבולון ברום של ‪ +5‬מ' ועד‬
‫‪ +20‬מ'‪.‬‬
‫שני אגני הניקוז מחוברים בינהם באופן הידראולי על ידי זרימה תת קרקעית של‬
‫מים דרך סדקים וחללים בסלע הגירי‪ .‬יחד עם זאת יחידות הקרטון והחוואר‬
‫הנחשפות בגבעות אחיהוד הן בעלות מקדמי חדירות נמוכים ולפיכך מוערך כי‬
‫בגבעות מרבית המים שמקורם במשקעים‪ ,‬זורמים כנגר עילי לכוון עמק זבולון‪.‬‬
‫בחקירה הגיאוהנדסית‪ ,‬שבוצעה עבור פרויקט מסילת הרכבת עכו‪-‬כרמיאל‪ ,‬באזור‬
‫צומת אחיהוד אותר בקידוח גיאוטכני הממוקם ‪ 250‬מערבית לצומת‪ ,‬מפלס מים‬
‫ברום של ‪ 7.0‬מ' מעל פני הים‪ .‬נראה כי זהו רום מפלס המים גם באזור הצומת‬
‫והוא יורד במתינות עד רום פני הים בחוף עכו‪ .‬יש לציין כי בעונות גשומות במיוחד‬
‫מוצפים חלק מהשדות באזור מפגש נחל חילזון ונחל נעמן )ממערב לשטח‬
‫התוכנית(‪ .‬לא ידוע על מעיינות ברצועה הנסקרת‪.‬‬
‫‪ 1.3.1.3‬חפירה‪ ,‬ביסוס ויציבות מדרונות‬
‫בנחל חילזון שכבת חרסית‪ ,‬יש לקחת בחשבון כי חרסית זו בעלת כושר תפיחה‬
‫ולכן שכבה זו עשויה להשפיע על המבנה‪ .‬כמו כן מילוי גבוה היוצר עומס על חתך‬
‫הקרקע עשוי להשפיע על החתך בכך שיתכנו גלישות קרקע ו‪/‬או שקיעות‬
‫)קונסולידציה(‪.‬‬
‫בין חתכים ‪ 7075-7078‬התוואי מתוכנן על פרט חואר כברי של תצורת מנוחה )ראה‬
‫איורים ‪ 2‬א‪-‬ב לעיל( יחידה בעלת חוזק גזירה נמוך‪ .‬חפירות מתוכננות בקרטון‪-‬‬
‫קרטון חוארי וחואר ולכן יש לתכנן חפירות שעומקן עד ‪ 10‬מטר בשיפוע ‪) 1:1‬ראה‬
‫טבלה ‪ 1.3.3‬להלן(‪ .‬במידה ויתוכננו חפירות גבוהות יותר מומלץ לתכנן בשיפוע‬
‫מתון יותר של ‪) 1:1.5‬אופקי‪:‬אנכי(‪ .‬השיפועים הסופיים יקבעו על פי ממצאי‬
‫חקירה גיאוהנדסית‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫במחלף ‪ 784‬מתוכננת חפירה בקטע הצפוני בגבעה בה עשוי להימצא חוואר ולכן עד‬
‫לביצוע הקידוחים מומלץ לתכנן חפירות בשיפועים מתונים‪ .‬לאחר ביצוע חקירה‬
‫גיאוהנדסית הכוללת קידוחים יתכן ואפשר יהיה לבצע חפירות תלולות יותר‪.‬‬
‫בין חתכים ‪ 7075-7078‬התוואי מתוכנן על פרט חואר כברי של תצורת מנוחה )ראה‬
‫איורים ‪ 2‬א‪-‬ב לעיל( יחידה בעלת חוזק גזירה נמוך‪ .‬חפירות מתוכננות בקרטון‪-‬‬
‫קרטון חוארי וחואר ולכן יש לתכנן חפירות שעומקן עד ‪ 10‬מטר בשיפוע ‪) 1:1‬ראה‬
‫טבלה ‪ .(1.3.3‬במידה ויתוכננו חפירות גבוהות יותר מומלץ לתכנן בשיפוע מתון‬
‫יותר של ‪) 1:1.5‬אופקי‪:‬אנכי(‪ .‬השיפועים הסופיים יקבעו על פי ממצאי חקירה‬
‫גיאוהנדסית‪.‬‬
‫במחלף ‪ 784‬מתוכננת חפירה בקטע הצפוני בגבעה בה עשוי להימצא חוואר ולכן עד‬
‫לביצוע הקידוחים מומלץ לתכנן חפירות בשיפועים מתונים )ראה טבלה ‪.(1.3.4‬‬
‫לאחר ביצוע חקירה גיאוהנדסית הכוללת קידוחים יתכן ואפשר יהיה לבצע‬
‫חפירות תלולות יותר‪.‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.3‬שיפועי חפירה מומלצים במחלף ‪) 702‬צפון‪-‬דרום(‬
‫טווח‬
‫חתכים‬
‫אורך‬
‫)מ'(‬
‫עומק‬
‫מירבי‬
‫)מ'(‬
‫מסלע‬
‫שיפוע חפירה‬
‫מוצע‬
‫)אופקי‪:‬אנכי(‬
‫ברמות )מיקום‬
‫ורוחב(‬
‫‪7060-7066‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1.5‬‬
‫ע'רב טקיה‬
‫‪1:1‬‬
‫‪7082-7106‬‬
‫‪480‬‬
‫‪10‬‬
‫מנוחה פרט אחיהוד‬
‫‪1:1‬‬
‫‬‫גובה מדרגה ‪ 6‬מ'‬
‫ברמות ברוחב ‪ 3‬מ'‬
‫* הערה‪ :‬במידה והחפירות יהיו עמוקות מ‪ 10-‬מטר יש למתן ל ‪1:1.5‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.4‬שיפועי חפירה מומלצים במחלף ‪) 784‬מזרח‪-‬מערב(‬
‫טווח‬
‫חתכים‬
‫אורך‬
‫)מ'(‬
‫עומק‬
‫מירבי‬
‫)מ'(‬
‫‪930-948‬‬
‫‪360‬‬
‫‪8‬‬
‫‪992-1000‬‬
‫‪160‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מסלע‬
‫אלוביום‬
‫חלק בקרטון חוארי‬
‫אלוביום‬
‫‪37‬‬
‫שיפוע חפירה‬
‫מוצע‬
‫)אופקי‪:‬אנכי(‬
‫ברמות )מיקום‬
‫ורוחב(‬
‫‪1:1.5‬‬
‫גובה מדרגה ‪ 6‬מ'‬
‫ברמות ברוחב ‪ 3‬מ'‬
‫‪-‬‬
‫‪1:3‬‬
‫‪ 1.3.1.4‬התאמת חומרי חפירה למילוי חוזר‬
‫באזור החפירות במחלף כביש ‪ ,784‬במחלף כביש ‪ 702‬וכביש ‪ 85‬קיימים סלעי‬
‫קרטון‪ ,‬קרטון חווארי‪ ,‬חוואר וכן חרסית עם צרורות‪ .‬בחקירה גיאוהנדסית‬
‫שבוצעה עבור קו מסילת רכבת עכו‪-‬כרמיאל התגלו שכבות של חרסית חומה‬
‫שמנה‪ ,‬קרטון‪ ,‬קרטון חווארי וחוואר כפי שאותר בקידוחים )‪D-18a, G-15, G-16‬‬
‫ראה מיקום איורים‪ 1‬ב' ו‪ 2-‬א'(‪.6‬‬
‫היחידות הגיאולוגיות פרט כברי של תצורת מנוחה וע'רב מכילות חוואר בהרכב‬
‫משתנה‪ .‬כמו כן מסומן קו העתק המחלף בין הצד הצפוני של כביש ‪ 85‬ואזור‬
‫התעשיה בר לב‪ .‬לפיכך אין ודאות כי המסלע והחתך המופיעים בקידוחים שבוצעו‬
‫זהה למסלע וחתך הסלע באזור התעשיה בר לב‪ .‬ידוע כי פרט כברי של תצורת‬
‫מנוחה אותר במספר מקומות באזור התעשיה בר לב והרכבו חווארי‪.‬‬
‫מאחר ולא בוצעו קידוחים באזור אין באפשרותנו לתת אומדן כמותי ואיכותי‬
‫עבור חומרי החפירה ולכן המלצתנו היא כי לצורך הערכה ראשונית יש לפסול את‬
‫כל חומר החפירה שיתקבל באזור זה משימוש כחומר מילוי‪ .‬אפיון מדויק יותר‬
‫יתקבל רק לאחר ביצוע קידוחים ובדיקות מעבדה לאפיון החומר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫התשריטים מציגים את מיקום המחלפים על גבי חתכים גיאולוגים‪ ,‬תשריט ‪ 3‬א' מותאם לתוכנית של הפרוייקט הנוכחי ו‪-‬‬
‫‪1.3.2‬ב' היווה בסיס לתכנון קו הרכבת‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 1.3.2‬סייסמיקה‬
‫‪ 1.3.2.1‬רקע סייסמי כללי‬
‫הגליל הינו אזור סיסמוגני התחום מדרום על ידי שבר תירצה‪-‬גלבוע‪-‬כרמל‬
‫וממזרח על ידי השבר הסורי אפריקאי המוכר גם בכינוי המקומי בקע ים המלח‬
‫)‪ .(DSR‬באזור זה עשויות להתרחש רעידות אדמה שמקורן בקווי ההעתק פעילים‪.‬‬
‫על פי הנחיות מנהל התכנון מיוני ‪" 2009‬התחשבות בסיכונים סייסמיים בתכניות‬
‫מתאר ובתכניות מפורטות" נבחנו גורמי הסיכון‪ .‬בטבלה שלהלן מובא מידע‬
‫שהתקבל מהמכון הגיאופיסי עבור אירועים סיסמיים בסביבת תוואי כביש ‪85‬‬
‫שבין צומת אחיהוד לכרמיאל )עד ‪ 20‬ק"מ( שנרשמו בחמישים השנים האחרונות‪.‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.5‬רישומי האירועים הסיסמיים המרכזיים במרחק של עד ‪ 20‬ק"מ מהתוואי המתוכנן‬
‫‪Md‬‬
‫‪Mb‬‬
‫שנה‬
‫אזור‬
‫מגניטודה מקומית‪,‬‬
‫בהתאם לסקלת ריכטר‬
‫מגניטודת‬
‫גלי גוף‬
‫‪X‬‬
‫‪Y‬‬
‫עומק‬
‫)ק"מ(‬
‫‪1966‬‬
‫‪1969‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪2009‬‬
‫גליל‬
‫גליל‬
‫גליל‬
‫גליל‬
‫גליל‬
‫גליל‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪238‬‬
‫‪233‬‬
‫‪228‬‬
‫‪222‬‬
‫‪225‬‬
‫‪235‬‬
‫‪757‬‬
‫‪773‬‬
‫‪746‬‬
‫‪746‬‬
‫‪742‬‬
‫‪742‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫מקדם התאוצה הסייסמית באזור זה על פי תקן ת"י ‪ 413‬לאורך התוואי הוא כ‪-‬‬
‫‪ .g=0.16‬על פי נתוני המכון הגיאופיזי מקדם העוצמה הסייסמית הן באחיהוד והן‬
‫בכרמיאל הוא ‪.0.16‬‬
‫איור מס' ‪ 3‬מציג את מפת ערך תאוצת קרקע אופקית ‪ g‬לפי תקן ת"י ‪.413‬‬
‫איור מס' ‪ :3‬מפת ערך תאוצת קרקע אופקית ‪ g‬לפי תקן ת"י ‪.413‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ 1.3.2.2‬העתקים פעילים‪/‬חשודים כפעילים‬
‫איור מס' ‪ 4‬מציג את התכנית על רקע מפת ההעתקים הפעילים ‪.2009‬‬
‫איור מס' ‪ 5‬מציג את מפת ההעתקים ומוקדי רעידות האדמה של המכון‬
‫הגיאולוגי‪.‬‬
‫איור מס' ‪ 6‬מציג את התכנית על רקע ההצעה לעדכון מפת ההעתקים הפעילים‬
‫‪.2013‬‬
‫איור מס' ‪ :4‬מפת העתקים פעילים )הוצאת המכון הגיאולוגי‪ ,‬ברטוב ‪(2009‬‬
‫העתקים בפני השטח ובתת‬
‫הקרקע‬
‫העתקים חשודים כפעילים‬
‫העתקים בפני השטח בלבד‬
‫מוקד רעידת אדמה‬
‫איור מס' ‪ – 5‬מפת העתקים ומוקדי רעידות אדמה של המכון הגיאולוגי )ברטוב וחובריו‪(2002 ,‬‬
‫‪40‬‬
‫איור מס' ‪ :6‬מפת העתקים פעילים )הוצאת המכון הגיאולוגי‪ ,‬הצעת עדכון ‪(2013‬‬
‫באזור צומת אחיהוד מסומנים מספר העתקים חשודים כפעילים‪:‬‬
‫‪−‬‬
‫שני העתקים חשודים כפעילים חוצים את שטח התוכנית‪ ,‬בין קיבוץ יסעור‬
‫לאחיהוד )העתק חילזון( וצפונית‪-‬מזרחית לא‪.‬ת‪ .‬בר לב )העתק ג'דידה(‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫העתק חשוד כפעיל מסומן בקצה המזרחי של תוכנית מחלף ‪.784‬‬
‫‪−‬‬
‫כ‪ 2-‬ק"מ צפונית למחלף ‪ 784‬המתוכנן מסומנים ‪ 2‬העתקים פעילים‪ .‬אחד‬
‫משני העתקים פעילים אלה עובר בשולי בקעת בית הכרם )העתק בית הכרם(‬
‫במרכזו זריקה מירבית של כ‪ 300-‬מ' ואילו בקצותיו המזרחי והמערבי‬
‫הזריקה מצטמצמת לכדי עשרות מטרים בודדים‪ .‬בחלקו המערבי ההעתק‬
‫מטפס לרום של כ‪ 500-‬מעל פני הים ושכבות גיר )תצורת בענה( נוחתות מגובה‬
‫זה עד הבקעה‪ ,‬נחיתה של כ‪ 300-‬מ' עם שיפועים מדודים של כ‪ .740°-‬העתק‬
‫זה דורש התיחסות נוספת בשלב התכנון המפורט‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫ראוי לציין כי ישנה הצעה לגירסה חדשה של מפת העתקים פעילים של המכון‬
‫הגיאולוגי ‪) 2013‬ר' איור ‪ (6‬ובה ההעתקים שצויינו לעיל כחשודים כפעילים‬
‫לא מופיעים‪ ,‬על כן אינם חשודים כפעילים והעתק בית הכרם מופיע כעת‬
‫כהעתק חשוד כפעיל בלבד‪ ,‬העתק נחף הממשיך את העתק בית הכרם לכיוון‬
‫דרום מזרח עדיין מסומן כפעיל בגירסת מפה זו‪ ,‬הוא מרוחק מתוואי מחלף‬
‫‪ 784‬כ‪ 4-‬ק"מ‪ .‬מפה עדכנית זו עדיין לא קיבלה תוקף‪.‬‬
‫‪−‬‬
‫ניתן ללמוד על קיומו של קו העתק אחיהוד‪ ,‬שהוא קו העתק ראשי המהווה‬
‫גם את גבולו הטקטוני הצפוני של עמק זבולון‪ ,‬מעיבוד של חתך גיאופיסי‬
‫שבוצע בכוון צפון דרום בניצב לכביש ‪ 85‬וכ‪ 5-‬ק"מ ממערב לשטח התוכנית‬
‫‪ 7‬סנה ע‪ ,.‬ווינברג ר‪ .2008 ,.‬השבירה בגליל – הסתכלות מחודשת‪ .‬סיור כנס החברה הגיאולוגית‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫כחלק מסקר לאיתור קווי העתק פעילים בעמק זבולון‪ .‬קו העתק זה אינו‬
‫מופיע באופן ברור בשטח התוכנית ובמקומו מסומנים מספר קווי העתק‬
‫חשודים כפעילים )ראה סימונם באיור מס' ‪.(4‬‬
‫‪−‬‬
‫לפי מפת העתקים ומוקדי רעידות אדמה בישראל העתקים נוספים מצויים‬
‫בתת הקרקע‪ .8‬המשכו המערבי של העתק נחל חילזון‪ ,‬המשכו המשוער של‬
‫העתק אחיהוד )איורים מס' ‪ 2‬א'‪-‬ב'( והעתק המתפצל מכרמיאל צפון מערבה‬
‫)איור מס' ‪ 4‬ו‪.(5-‬‬
‫יש לבחון מיקום קווי העתק בתת הקרקע במסגרת תכנון מפורט בסמוך למבני‬
‫הגישור המתוכננים באזור‪ .‬בדיקה כזו אפשרית באמצעות שיטות גיאופיסיות‬
‫שיותאמו לחתך הקרקע באזור‪ .‬בסמוך לקווי ההעתק הסלע יהיה סדוק ועשויים‬
‫להימצא בו עדשות וכיסי חרסית‪.‬‬
‫ראוי לציין כי ישנה הצעה לגירסה חדשה של מפת העתקים פעילים של המכון‬
‫הגיאולוגי ‪) 2013‬איור מס' ‪ 6‬לעיל( ובה כמה מההעתקים שצויינו לעיל כחשודים‬
‫כפעילים אינם מסומנים כחשודים כפעילים והעתק בית הכרם מופיע כעת‬
‫כהעתק חשוד כפעיל בלבד‪ ,‬העתק נחף הממשיך את העתק בית הכרם לכיוון‬
‫דרום מזרח עדיין מסומן כפעיל בגירסת מפה זו‪ ,‬הוא מרוחק מתוואי מחלף ‪784‬‬
‫כ‪ 4-‬ק"מ‪ .‬מפה עדכנית זו עדיין לא קיבלה תוקף‪.‬‬
‫‪ 1.3.2.3‬הגברת קרקע‬
‫במפת המכון הגיאולוגי סומנו אתרים בהם תתכן הגברה חריגה נוכח המצאות‬
‫אגנים גיאולוגים צרים ועמוקים‪ .‬כמו כן‪ ,‬סומנו כל האזורים בהם קיים כיסוי‬
‫אלוביאלי עבה כאזורים בעלי אתר עם חשד להגברה חריגה כתוצאה ממצע קשה‬
‫בבסיס‪.‬‬
‫איור מס' ‪ 7‬מציג את התכנית על רקע מפת הגברת שתית‪.‬‬
‫‪ 8‬ברטוב י‪ ,.‬סנה ע‪ ,.‬פליישר ל‪ ,.‬ארד ו‪ .‬ורוזנפט מ‪).‬עורכים(‪ .2002 ,‬מפת ההעתקים ומוקדי רעידות אדמה בישראל‪.‬‬
‫דו"ח ‪ GSI/29/2002‬המכון הגיאולוגי‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫איור מס' ‪ – 7‬מפת הגברת שתית‪.‬‬
‫ניתן להבחין כי חלק גדול משטח התוכנית של מחלף ‪ 702‬המתוכנן מצוי באתרים‬
‫המוגדרים כבעלי חשד להגברת שתית חריגה‪ ,‬אזור חציית נחל חילזון )צומת יבור(‬
‫וכן צפונית לא‪.‬ת‪ .‬בר לב‪ ,‬אזורים בהם יש כיסוי אלוביאלי עבה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בקעת בית‬
‫הכרם‪ ,‬המכילה כיסוי אלוביאלי על מסלע קשה‪ ,‬מוגדרת כחשודה להגברת שתית‬
‫חריגה‪ .‬ולכן גם שטח תוכנית מחלף ‪ 784‬הוא בעל פוטנציאל להגברת שתית חריגה‪.‬‬
‫יש צורך בחקירה מפורטת יותר הכוללת סקר תגובת אתר עבור מבני גישור בשלב‬
‫התכנון המפורט‪.‬‬
‫‪ 1.3.2.4‬התנזלות‬
‫בשטח התוכנית אין חשש מסכנת התנזלות‪.‬‬
‫‪ 1.3.2.5‬גלישות מדרונות‬
‫לאורך כל תוואי הכביש המתוכנן הסכנה מפני גלישת מדרונות כתוצאה מרעידת‬
‫אדמה‪ ,‬נמוכה עד זניחה‪.‬‬
‫איור מס' ‪ 8‬מציג את התכנית על רקע מפת רגישות לגלישת מדרונות‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫איור מס' ‪ – 8‬מפת רגישות לגלישת מדרונות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 1.3.3‬הידרוגיאולוגיה‬
‫‪9‬‬
‫כביש ‪ 85‬הינו כביש בכיוון מזרח מערב המהווה חייץ בין שני איזורים גאוגרפיים‪:‬‬
‫הגליל העליון והגליל התחתון‪ .‬מבחינה הידרוגראפית השטח משתייך לאגן‬
‫ההיקוות של נחל חילזון ובפרט ליובלים הצפוניים שהגדולים שביניהם כוללים‬
‫את נחל שזור‪ ,‬נחל שגור ונחל עכו‪.‬‬
‫‪ 1.3.3.1‬הידרוגיאולוגיה ריגיונלית‬
‫סוגי הקרקעות באגני הניקוז המשתרעים בסמוך לכביש מפורטים להלן‪:‬‬
‫איזור העבודה נמצא על גבי הניקוז המערבי של אקוויפר חבורת יהודה בגליל‬
‫המערבי‪ ,‬בתחום אגן הנעמן‪ .‬גבולו המזרחי של האגן הוא קו פרשת המים של‬
‫מרום הגליל העובר דרומה ודרומה מערבה מהר מירון דרך הר חזון והר עצמון‬
‫)הדיידבה(‪ ,‬מעל בקעת בית נטופה עד מזרחית לשפרעם‪ ,‬לעבר עמק זבולון‪ .‬גבולו‬
‫הצפוני‪ ,‬בינו לבין אגן קרן – כברי‪ ,‬הנו העתק עמקה‪ .10‬אגן קרן – כברי‪ ,‬המנוצל‬
‫על ידי קידוחים לאקוויפר העליון והאקוויפר התחתון של חבורת יהודה ובו‬
‫שופעים מעיינות רבים‪ ,‬התנקז בזמנו מערבה לעבר הים ואילו כיום מנוצל כמעט‬
‫במלואו‪ ,‬להוציא מספר מלמ"ש אשר עדיין גולשים לים דרך האקוויפר התחתון‬
‫)תצורת יגור( באיזור האף הסטרוקטורלי של כברי‪ ,‬ומספר מלמ"ש הזורמים‬
‫כנראה )שיקולים מאזניים( לעבר אגן הנעמן‪.‬‬
‫‪ 1.3.3.2‬אגן הנעמן – איזורי מילוי חוזר‬
‫אגן הנעמן ניזון ממילוי חוזר על גבי תצורות חבורת יהודה‪ .‬עיקר המילוי החוזר‬
‫מתבצע על גבי השכבות הנקבוביות והאקוויפריות של חבורת יהודה‪ ,‬זאת בעיקר‬
‫בחלק הגבוה של איזור ההקוות‪ ,‬בתצורת סח'נין מגיל קנומן עליון ופחות מכך‬
‫בתצורת בענה‪ ,‬מגיל טורון‪ .‬מי גשמים על גבי תצורות בלתי חדירות או חדירות‬
‫במדה מועטת‪ ,‬כתצורות הסנון והפליאוקן‪ ,‬מתחזקים את השטחים החקלאיים‪,‬‬
‫גולשים בחלקם ומגיעים לשטחי הזנה פעילים כאשר העודפים מגיעים לאפיקי‬
‫רשת הניקוז האיזורית‪ ,‬בעקר נחל חילזון ויובליו‪ .‬מאחר ורוב השטח הבנוי‪,‬‬
‫המהווה אחוז מזערי משטח האגן‪ ,‬הנו ממילא על גבי הנוף והשכבות הרכות של‬
‫התצורות הבלתי חדירות‪ ,‬ביו השאר עקב נוחיות הבניה והאסוציאציה לשטחי‬
‫חקלאות ובעקר מטעי זיתים‪ ,‬לא נראה כי לשיעור התפרסותם בשטח קיימת‬
‫משמעות כלשהי‪ ,‬מעבר לזעירה‪ ,‬על סה"כ מי המילוי החוזר המגיע ליעדו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫סעיפים ‪ 1.3.4-1.3.3‬הוכנו על‪-‬ידי עימנואל שכנאי ונטע נגאוקר כהן‪ ,‬חברת אדםה – מדעי הסביבה והגיאולוגיה‪ ,‬אפריל‬
‫‪.2013‬‬
‫‪ 10‬מפה גיאולוגית גיליון נהרייה‪ 1:50,000 ,‬ע‪ .‬סנה‪ . 2004 ,‬בהוצאת המכון הגיאולוגי‬
‫‪45‬‬
‫‪ 1.3.3.3‬תיאור גיאולוגי של המחלפים הנבדקים‬
‫תשריט מס' ‪ 1.3.1‬לעיל מציג את התכנית על רקע המפה הגיאולוגית‪.‬‬
‫כל החלק אשר מדרום לכביש ‪ 85‬באזור מחלף בר לב עובר על גבי תצורות‬
‫אטומות‪ ,‬בלתי חדירות‪ ,‬כתצורות מנוחה‪ ,‬ע'רב וטקיה עד צומת יבור הנמצאת על‬
‫גבי החומר הדק של מעטפת החילזון‪ .‬בבדיקה בשטח‪ ,‬מיום ‪ 9.4.2013‬נמצא כי‬
‫באזור השטוח בו ממוקם קידוח יבור – חוות הזרע )קידוח בירווה‪ ,‬משנת ‪,1950‬‬
‫חשופה תצורת בענה ועל גביה משטחי נארי‪ ,‬תופעה ידועה עקב האופי החווארי‬
‫של המעבר לתצורת מנוחה‪ ,‬וזו מטשטשת את הסטרטיגרפיה המקומית‪ .‬הדבר‬
‫ברור גם מחתך הקידוח המציג את גיר תצורת בענה עד לבסיסו‪ ,‬בעומק של ‪ 48‬מ'‪.‬‬
‫ממילא מסתבר כי בחלק מהקטע הדרומי של התוואי לשידרוג תוואי איזור‬
‫העבודה העובר על גבי שכבות תצורת מנוחה‪ ,‬פרט הר צפת הקרטוני ו‪/‬או הנארי‬
‫אשר התפתח במקום נמצא קרוב מאד או אף על גבי תצורת בענה‪ ,‬ולכך משמעות‬
‫הידרוגיאולוגית‪) ,‬סעיף ‪ 1.3.4‬להלן(‪ .‬מדרום לקידוח יבור מצוי קו העתק המעמיד‬
‫את תצורות ע'רב וטקייה )קרטוניות חוואריות( מול תצורת מנוחה ותצורת בינה‪.‬‬
‫מצפון לכביש ממוקם איזור העבודה המתוכנן‪ ,‬מערבית לאתר קידוח בר לב ‪ ,1‬על‬
‫גבי חבורת הר הצופים והקידוח עצמו ממוקם על גבי תצורת עין זיתים‪ ,11‬כאשר‬
‫תצורת בענה נחדרת בעומק של ‪ 108‬מ'‪ .‬הדבר מאשר את קיום העתק ג'דידה‬
‫מצפון‪ ,‬לאורכו חשופה תצורת בענה‪ .‬המשמעות ההידרוגיאולוגית תידון בסעיף‬
‫‪ 1.3.4‬בהמשך‪.‬‬
‫במחלף ‪ 784‬במזרח‪ ,‬בואך כרמיאל‪ ,‬המצב דומה‪ .‬כל איזור העבודה המתוכנן אשר‬
‫לאורך ומצפון לכביש ‪ 85‬מונח על גבי המילוי האלוביאלי של נחל שגור )בקעת‬
‫בית הכרם( תוך נגיסה קלה בגבעה של תצורת מנוחה‪ ,‬פרט אחיהוד ואילו החלק‬
‫הדרומי‪ ,‬החודר לתחום הגבעות אשר ממערב חכרמיאל‪ ,‬מונח בחלקו על גבי‬
‫תצורת מנוחה‪ ,‬פרט הר צפת ובקצהו הדרומי ביותר בשטח של תצורת בענה‪.‬‬
‫‪ 11‬ההגדרה בקידוח‪ ,‬זהה לתצורת מנוחה‪ ,‬פרט אחיהוד‪ ,‬כפי שמצוין במפה הגיאולוגית‬
‫‪46‬‬
‫‪ 1.3.4‬קידוחים ומי תהום‬
‫‪ 1.3.4.1‬השפעות גיאולוגיות על קידוחים ומי תהום‬
‫כביש ‪ 85‬נבנה‪ ,‬קרוב לוודאי‪ ,‬משיקולים גיאומורפולוגיים ובמקביל לרשת‬
‫הנחלים‪ ,‬בין בקעת בית הכרם במזרח למעטפת נחל חילזון במערב‪ .‬הכביש נמשך‬
‫מעכו מזרחה‪ ,‬לדיר אל אסד‪ ,‬על גבי שכבות שאינן חדירות ואקוויפריות‪ ,‬בעקר על‬
‫גבי שכבות אלוביאליות של מעטפת נחל חילזון במערב ומעטפת נחל שגור ובקעת‬
‫בית הכרם במזרח‪ .‬מדרום להר הגמל‪ ,12‬במקום בו פורץ נחל שגור את רכס בירווה‬
‫בדרכו לחילזון בדרום עובר הכביש על גבי שכבות תצורת בענה‪ ,‬מגיל טורון‪ .‬גם‬
‫בסמוך לקידוח בר לב ‪ 1‬עובר הכביש בסמוך אולם לא על גבי תצורת בענה‪ ,‬חלק‬
‫עליון‪.‬‬
‫תשתית אלוביאלית מטפוס מעטפת החילזון למתקנים מזהמים הנה עפ"ר מתכון‬
‫בטוח להמנעות מפגיעה במי תהום ונזכיר את צינור קולחי כרמיאל העובר לאורך‬
‫הנחל באזור הנחשב‪ ,‬על פניו‪ ,‬כקריטי מבחינת שימור איכות מי התהום במקרה‬
‫של תקלות ופריצות בקו‪ .‬בזמנו זוהמו זמנית הקידוחים מגד כרמים ‪ 1‬ומגד‬
‫כרמים ‪ 2‬עקב כך‪ ,‬אולם זאת מסיבה של כשל מבני בקידוחים‪ ,‬היינו מילוט חלקי‬
‫בלבד‪ ,‬כפי שהיה נהוג בזמנו בקידוחי "מקורות" הישנים‪ .‬ארועי זיהום מטיפוס‬
‫זה‪ ,‬כפי שנצפו בקידוחים רבים כקידוחי דמון‪ ,‬כפר יסיף ואחרים‪ ,‬ובעקר קידוחים‬
‫באקוויפר החוף‪ ,‬נמנעים בקידוחים החדשים בהם מגיע המילוט‪ ,‬במקרים‬
‫ספציפיים‪ ,‬גם לעומק של מאות מטרים ומבודד לחלוטין את האקוויפר מכל זיהום‬
‫על פני השטח‪ .‬במקרים אלו‪ ,‬להערכתנו‪ ,‬מירב השיקולים המבוססים על רדיוסי‬
‫מגן הופכים לבלתי רלבנטיים‪.‬‬
‫‪ 1.3.4.2‬קידוחים‬
‫ע"פ מידע שהתקבל ממשרד הבריאות בתאריך ‪ 25.2.13‬לאורך התוואי המוצע‬
‫מצויים ‪ 8‬קידוחים של מי שתייה‪ .‬טבלה מס' ‪ 1.3.6‬מציגה את המידע לגבי‬
‫הקידוחים באזור התכנית‪:‬‬
‫‪ 12‬מפה גיאולוגית גיליון שפרעם‪ 1:50,000 ,‬ע‪ .‬סנה‪ . 2004 ,‬בהוצאת המכון הגיאולוגי‬
‫‪47‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.6‬מידע על קידוחי מי שתיה‬
‫שם‬
‫‪X‬‬
‫‪Y‬‬
‫פ יבור חוות הזורע‬
‫‪218090‬‬
‫‪756280‬‬
‫רדיוס מגן ב )מ'(‬
‫בכיוון צפון‪250 -‬‬
‫בכיוון דרום‪150 -‬‬
‫רדיוס מגן ג )מ'(‬
‫בכיוון צפון‪500 -‬‬
‫בכיוון דרום‪0 -‬‬
‫‪ 3‬מק יסעור‬
‫‪218600‬‬
‫‪752740‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫פ יסעור קיבוץ‬
‫‪216300‬‬
‫‪756500‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫פ אחיהוד‬
‫‪215950‬‬
‫‪757340‬‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪ 1‬מק בר לב‬
‫‪217300‬‬
‫‪757700‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪ 3‬מק ברווה‬
‫‪214990‬‬
‫‪757600‬‬
‫‪250‬‬
‫‪500‬‬
‫‪ 3‬מגד כרמים‬
‫‪229350‬‬
‫‪757730‬‬
‫‪175‬‬
‫‪350‬‬
‫‪ 4‬מגד כרמים‬
‫‪231270‬‬
‫‪758910‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.3.2‬מציג את הקידוחים הסמוכים לתוואי‪.‬‬
‫רוב הקידוחים ממוקמים במרחק העולה על ‪ 350‬מ' מתוואי הכביש זאת למעט ‪2‬‬
‫קידוחים‪ ,‬הממוקמים האחד בסמוך לצומת בר לב והשני מזרחית לכביש ‪:702‬‬
‫•‬
‫קידוח ‪ 1‬מק בר לב‪ :‬רדיוס מגן ב' של הקידוח חודר לתחום העבודה‪.‬‬
‫מבדיקת חתך ומבנה הקידוח נראה באופן ברור‪ ,‬וכך אכן גם נמצא בזמנו‬
‫ובוצע במהלך הקדיחה ותכנון הקידוח‪ ,‬כי כל השכבות החדירות‬
‫והחדירות בחלקן עד לעומק התקנת המסננת‪ ,‬כולל תצורת בענה‪ ,‬תצורת‬
‫ינוח והחלק העליון של תצורת דיר חנא‪ ,‬ממולטות‪ .‬כלומר‪ ,‬אין כל קשר‬
‫בין השכבות האקוויפריות המנוצלות‪ ,‬בעומק ‪ 539 – 472‬מ' השייכות‬
‫לתצורת דיר חנא וניזונות ממחשופי חבורת יהודה במזרח ופני השטח‬
‫בתחום כל רדיוס אשר יוקצה בהתאם לנוסחאות המקובלות‪ .‬פני המים‬
‫בקידוח הנם בעומק של כ‪33‬מ' )‪3+‬מ' !(‪ ,‬אולם‪ ,‬אין ולא יהיה כל קשר בין‬
‫פני השטח ותשתית איזור העבודה והאקוויפר המנוצל בקידוח‪ .‬לפיכך‬
‫החדירה לרדיוס המגן אינה משמעותית‪.‬‬
‫•‬
‫פ יבור חוות הזורע‪ :‬שטח העבודה המתוכנן נמצא בתחום רדיוס מגן ג'‬
‫של הקידוח הפרטי יבור )חוות הזרע(‪ ,‬ורדיוס מגן ב' נושק אף הוא‬
‫לאיזור העבודה‪.‬‬
‫הקטע הדרומי ממוקם על גבי נארי הקרוב למדי לתצורת בענה אשר‬
‫לבטח תחשף במהלך עבודות העפר בשטח הנמצא בתחום רדיוסי המגן‬
‫של קידוח יבור‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬הקידוח הנו שטוח‪ ,‬פני המים רדודים‬
‫והאקוויפר המנוצל דק‪ ,‬ומכאן הרדיוסים הגדולים‪ .‬הקידוח נבנה בשנת‬
‫‪ 1950‬כפי שהיה נהוג בזמנו‪ ,‬ללא כל מילוט להוציא מטרים בודדים‬
‫‪48‬‬
‫בחלק העליון ביותר‪ .‬חובה לפיכך להמנע מכל זיהום בפני השטח ולו גם‬
‫על גבי שכבות אשר מעל תצורת בענה‪ ,‬קל וחומר תצורת בענה גופא‪.‬‬
‫בתחום הנבדק לא קיימים מעיינות מהם שואבים מים‪.‬‬
‫‪ 1.3.4.3‬זרימת מי תהום ונביעות‬
‫יצוין כי להבדיל מאגן קרן – כברי העשיר במעיינות‪ ,‬מסיבות סטרטיגרפיות וזאת‬
‫מעבר לעינות כברי עתירי השפיעה‪ ,‬באגן הנעמן אין כל נביעה משמעותית מעבר‬
‫לעין אפק והנביעות הנוספות באתר‪ .‬יש אמנם נביעות זעירות רבות‪ ,‬על פי רוב‬
‫לאורך מגע האלוביום של ערשי הנחלים עם שכבות ההר אולם אין לכך כל‬
‫משמעות מאזנית‪ .‬מדרום לכרמיאל קיימות מספר נביעות קטנות במגע תצורת‬
‫סחנין על גבי פרט ראש הנקרה של תצורת דיר חנא‪ ,‬ואלו אינן מגיעות לשיעור‬
‫השפיעה של מעיינות סטרטיגרפים דומים באגן קרן – כברי אשר בצפון‪ .‬במקומות‬
‫רבים קיימים מי תהום שעונים שטוחים‪ ,‬בשכבות תצורת מנוחה הסנונית וכן‬
‫בתצורות ינוח וירקא‪ ,‬מגיל קנומן עליון וטורון‪ ,‬המשמשים להשקיית עדרים‬
‫ולחקלאות מקומית‪.‬‬
‫אגן הנעמן מתנקז בעקרו במעיינות הנעמן ליד אפק כאשר כמות לא גדולה‬
‫מתנקזת לעבר גרבן החלזון ודרכו הימה‪ .‬דבר זה נובע מהעדר מוצא מערבי כפי‬
‫שמתקיים‪ ,‬באופן חלקי‪ ,‬מצפון לו‪.‬‬
‫מס' מלמ"ש מזינים את אקוויפר תצורת כורדני‪ 13‬המכילה מי תהום מליחים יותר‬
‫ומזינה חלק עקרי של שמורת הנעמן ומספר נביעות במורד הנביעה העקרית‪ ,‬כעין‬
‫נימפית ועין גילעם‪.‬‬
‫מנגנון נביעת הנעמן‪ ,‬או עין אפק‪ ,‬הנו תוצר הנפילה החריפה בתולכה במעבר‬
‫מאקוויפר חבורת יהודה לאקוויפר תצורת כורדני‪ ,‬אבן חול גירית קשה וצפופה‪,‬‬
‫אדמדמה‪ ,‬מגיל מיוקן‪ .‬אקוויפר הכורדני מכיל מי תהום במליחות של ‪– 1200‬‬
‫‪ 3000‬מגכ"ל‪ .‬ומליחות הקרובה למליחות מי ים בקידוחי פרוטארום‪ ,‬בקצה גרבן‬
‫החילזון‪.‬‬
‫כיום מתוכננת השאיבה באגן בזהירות מירבית‪ ,‬בהתאם לתשומות המילוי החוזר‬
‫המשתנות וזאת על מנת להותיר כמות מספקת‪ ,‬לפי הוראות רשות המים‪,‬‬
‫לתחזוקת השמורה כ"מי טבע" ולהמנע מייבושה‪ ,‬כפי שארע בעבר‪ .‬כיום מקודם‬
‫פרויקט האמור לטפל במחסור הכרוני במים באמצעות התפלה של "מים עודפים"‬
‫הקיימים זמנית באקוויפר כורדני‪.‬‬
‫‪ 13‬שכנאי ודוידסון‪ ,‬תכנית כללית להגברת אספקת מים מליחים באגן כורדני‪ ,‬תה"ל ‪ ,‬אוקטובר ‪.2002‬‬
‫‪49‬‬
‫הערה‪ :‬על פי מידע שהועבר על ידי יועץ הניקוז )משיחה עם נציג משרד החקלאות(‬
‫לא ידוע על ארועי הצפה לאורך כביש ‪.85‬‬
‫‪ 1.3.4.4‬איכות מי האקוויפר והנביעות‬
‫איכות מי המעיין הנה פועל יוצא של שיעור הנביעה‪ ,‬כאשר המליחות עולה בצורה‬
‫מובהקת וברורה עם העליה בשיעור השפיעה‪ ,‬עד ‪ 1200‬מגכ"ל ויותר‪ ,‬כתוצאה‬
‫ממנגנון של ליכוך )‪ (skimming‬הידוע גם במעיינות התנינים‪ ,‬פוליה וסעדיה וגם‬
‫תוצאה של עליית מליחות זוחלת באקוויפר חבורת יהודה‪ .‬יצוין כי מי האקוויפר‬
‫מתחילים את דרכם באיכות של כמה עשרות מגכ"ל )קידוחי מגד כרמים וחזון‪,‬‬
‫אקוויפר תחתון של חבורת יהודה( ומגיעים למליחות של כ‪ 500-‬מגכ"ל עוד לפני‬
‫הגיעם לאתר הנביעה‪ ,‬כפי שנראה בקידוחי דמון הנמצאים מעט במעלה הנביעה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 1.3.5‬תאור הנחלים ומאפינייהם‬
‫‪14‬‬
‫נחל החילזון‪ :‬התוכנית המוצעת עוברת בתחום אגן ההיקוות של נחל החילזון‪,‬‬
‫המשתרע על שטח של כ –‪ 315‬קמ"ר )שטח אגן ההיקוות הכולל של חילזון‪-‬נעמן(‪.‬‬
‫מעלה הנחל )המרוחק מהתוואי( מצוי ממזרח לכרמיאל‪ ,‬באזור סכנין והוא נשפך‬
‫לים התיכון בשפך הנעמן בפאתיה הדרומיים של העיר עכו )נחל הנעמן נשפך אל‬
‫נחל חילזון ומשם אל הים(‪ .‬באזור החלק המזרחי של אגן ההיקוות עובר התוואי‬
‫בשטח מיושב בצפיפות רבה יחסית כאשר הוא חוצה נוף מצוקי לצד בקעות בהם‬
‫פזורים כרמי זיתים‪ .‬באזור צומת יבור‪ ,‬עובר הנחל בתעלה מוסדרת וממשיך‬
‫מערבה תוך חצייתם של שטחים חקלאיים‪.‬‬
‫נחל שגור‪ :‬הנחל זורם ממזרח למערב מדרום לכביש ‪ 85‬כאשר הזרימה מתבצעת‬
‫בעיקרה באפיק מוסדר‪ .‬הנחל חוצה את תוואי הכביש )בחלק שבין כרמיאל‬
‫לצומת גילון צורית( מספר פעמים‪ .‬באזור צומת גילון אפיק הנחל הופך קניוני‪,‬‬
‫הנחל זורם בקניון בית הכרם ומתרחק מהכביש לכיוון דרום‪.‬‬
‫ספיקות התכן של הנחל נעות בין ‪ 9‬מ"ק לשניה באזור צומת ‪ 85-784‬ל‪ 30 -‬מ"ק‬
‫לשניה באזור גילון צורית‪.‬‬
‫‪ 1.3.6‬אגני הניקוז והקרקעות באזור התוכנית‬
‫‪ 1.3.6.1‬קרקעות‬
‫סוגי הקרקעות באגני הניקוז המשתרעים בסמוך לכביש מפורטים להלן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ :A1-A4‬טרה רוסה ורנדזינה על מדרונות‪ .‬קבוצת קרקעות זו מכסה בעיקר‬
‫את אזור אגן ההיקוות של נחל שגור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ :A7‬גרמוסול חום וקרקעות קולוביות‪-‬אלוביות אדומות וטרה רוסה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ :B3-B6‬רנדזינה וגרמוסול‪ .‬קרקעות אלו מצויות בחלקו המרכזי של התוואי‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ :C1,C2‬רנדזינה בהירה על מדרונות‪ .‬קרקעות מסוג זה מצויות בחלקו‬
‫המזרחי של הכביש‪ .‬חבורות הקרקע הנ"ל הינן בעלות מקדם נגר עילי הנמוך‬
‫מ – ‪ ,0.2‬לאמור‪ ,‬רוב מי הנגר חודרים לתוך הקרקע ואינם מגיעים לנקודת‬
‫המוצא של אגן הניקוז‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ :H1, H6, H7‬גרמוסול אלובי וקרקעות קולוביות אחוביות קירטוניות‪.‬‬
‫קבוצת קרקעות זו משתרעת בעיקר בעמקי הנחלים ומאופיינת בחדירות‬
‫נמוכה למים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫סעיפים ‪ 1.3.6 – 1.3.4‬מבוסס על‪ :‬נ‪.‬וא‪.‬ג מהנדסים יועצים‪ ,‬כביש מס' ‪ 85‬קטע עכו‪-‬כמיאל‪ ,‬עדכון לסקר הידרולוגי‬
‫מפברואר ‪ ,2006‬דצמבר ‪.2012‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ 1.3.6.2‬נתוני גשם‬
‫לצורך קביעת עוצמות הגשם המייצגות של האזור נבחרו ‪ 2‬תחנות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫תחנת עין‪-‬זיו עבור החלק המזרחי של הקטע )אגנים ‪.(1÷5‬‬
‫ תחנת איילון עבור החלק המרכזי )אגנים ‪ 6÷24‬ו‪.(35÷39 -‬‬‫מקור הנתונים הינו עבוד סטטיסטי לסדרת התצפיות הרשומות בתחנות שבוצע‬
‫ע"י התחנה לחקר הסחף‪.‬‬
‫טבלאות מס' ‪ 1.4.3-1.4.2‬מציגות את עוצמות הגשם בתחנת עין זיו‪ ,‬איילון ועכו‪.‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.7‬עוצמות הגשם לפרקי זמן שונים בתחנת עין‪-‬זיו‬
‫עוצמות גשם )מ"מ‪/‬שעה( לפרקי זמן שונים‬
‫הסתברות‬
‫‪ 60‬ד'‬
‫‪ 45‬ד'‬
‫‪ 30‬ד'‬
‫‪ 20‬ד'‬
‫‪ 15‬ד'‬
‫‪ 10‬ד'‬
‫‪1%‬‬
‫‪45.8‬‬
‫‪50.5‬‬
‫‪89.8‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪108.4‬‬
‫‪135.4‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪40.9‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪76.8‬‬
‫‪82.5‬‬
‫‪97.3‬‬
‫‪121.3‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪41.0‬‬
‫‪61.0‬‬
‫‪70.5‬‬
‫‪83.2‬‬
‫‪103.4‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪29.8‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪50.2‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪72.3‬‬
‫‪89.5‬‬
‫טבלה ‪ :1.3.8‬עוצמות הגשם לפרקי זמן שונים בתחנת איילון‬
‫הסתברות‬
‫עוצמות גשם )מ"מ‪/‬שעה( לפרקי זמן שונים‬
‫‪ 60‬ד'‬
‫‪ 45‬ד'‬
‫‪ 30‬ד'‬
‫‪ 20‬ד'‬
‫‪ 15‬ד'‬
‫‪ 10‬ד'‬
‫‪1%‬‬
‫‪64.7‬‬
‫‪80.6‬‬
‫‪85.3‬‬
‫‪127.3‬‬
‫‪162.2‬‬
‫‪210.6‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪55.2‬‬
‫‪68.0‬‬
‫‪73.1‬‬
‫‪109.7‬‬
‫‪137.0‬‬
‫‪176.4‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪43.6‬‬
‫‪53.0‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪87.8‬‬
‫‪107.0‬‬
‫‪136.5‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪50.8‬‬
‫‪73.0‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪109.8‬‬
‫‪ 1.3.6.3‬נתונים הידרומורפומטריים‬
‫בסביבת כביש ‪ 85‬כולו הוגדרו אגני היקוות‪ .‬שטחם של האגנים נע בין שטח זעום‬
‫ל‪ 160 -‬קמ"ר‪ .‬אורכם של האפיקים )מהמקור ועד לנקודת חציית הכביש( נע בין‬
‫‪ 0.84-24‬ק"מ והשיפועים הממוצעים נעים בין ‪ .0.9-19%‬אגנים אלו מתנקזים‬
‫באמצעות מעבירי מים ותעלות כביש‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.3.9‬להלן מציגה את הנתונים ההידרומורפומטריים של האגנים ואת‬
‫הרכב הקרקעות בהם‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫טבלה ‪ :13.9‬נתונים הידרומורפומטריים‬
‫‪C1,C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪B3‬‬
‫‪$‬‬
‫‪B6‬‬
‫שטח בנוי‬
‫מחלף כביש‬
‫‪/85‬כביש‬
‫‪702‬‬
‫‪H1‬‬
‫‪,H‬‬
‫‪6,‬‬
‫‪H7‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪$‬‬
‫‪A4,‬‬
‫‪A7‬‬
‫מטעים‬
‫מחלף כביש‬
‫‪/85‬כביש‬
‫‪784‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חבורות קרקע )‪ %‬משטח האגן(‬
‫שטח מעובד‪,‬‬
‫מרעה‬
‫אזור‬
‫אגן‬
‫מס'‬
‫מעביר‬
‫שטח‬
‫האגן‬
‫)קמ"ר(‬
‫אורך‬
‫האפיק‬
‫הראשי‬
‫)ק"מ(‬
‫שיפוע‬
‫אפיק‬
‫ראשי‬
‫שימושי קרקע‬
‫)‪ %‬משטח האגן(‬
‫‪7.16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪41‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-‬‬
‫‪36‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪81‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19+20+21‬‬
‫‪+23‬‬
‫‪24a‬‬
‫‪19I24‬‬
‫‪35‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5a‬‬
‫‪ 5‬נחל‬
‫שגור‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16a‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.31‬‬
‫‪2.78‬‬
‫‪2.95‬‬
‫‪0.138‬‬
‫‪0.101‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫‪39‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‬‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.173‬‬
‫‪0.172‬‬
‫‪0.192‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪35‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪65‬‬
‫‪20‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪3.69‬‬
‫‪0.067‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪54‬‬
‫‪46‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪95‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪5.07‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1I3+‬‬
‫‪36/38‬‬
‫נחל‬
‫חילזון‬
‫‪30‬‬
‫‪160‬‬
‫‪0.041‬‬
‫עם נחל‬
‫שזור‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪66‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪60‬‬
‫‪37+38‬‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪23.93‬‬
‫עם‬
‫נחל‬
‫שזור‬
‫‪1.38‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.023‬‬
‫‪0.047‬‬
‫‪0.009‬‬
‫‬‫‬‫‪88‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪100‬‬
‫‪76‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪23‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪77‬‬
‫‪0.062‬‬
‫‪0.053‬‬
‫‪0.065‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪73‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪27‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪30‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪4+4a+6‬‬
‫‪ 1.3.7‬מערכת הניקוז הקיימת‬
‫‪ 1.3.7.1‬מחלף כביש ‪/85‬כביש ‪702‬‬
‫באזור כביש ‪ 85‬הכוון הכללי של התנקזות השטח הינו ממזרח למערב‪ ,‬מעבירי‬
‫המים הקיימים הם‪:‬‬
‫ מעביר מים מס' ‪ :16‬בעל חתך ארגזי במידות של ‪ 3/1.5‬מ' הנמצא מצפון‬‫לאזור תעשיה בר לב‪,‬‬
‫ מעביר מים מס' ‪16‬א'‪ :‬צינור קוטר ‪ 1‬מ' החוצה ממזרח למערב את כביש‬‫הגישה לתחנת תדלוק‪.‬‬
‫ תעלות כביש מס' ‪ 85‬מהוות תעלות עפר טרפזיות‪.‬‬‫תשריט מס' ‪ 1.3.3‬מציג את מעבירי המים הקיימים‪.‬‬
‫באזור התוואי המתוכנן של כביש מס' ‪ 702‬השטח מנוקז ממזרח למערב על ידי‬
‫מס' ערוצים טבעיים‪ .‬במרחק של כ‪ 2 -‬ק"מ מדרום לכביש מס' ‪ 85‬זורם לכוון‬
‫‪53‬‬
‫מזרח נחל חילזון באפיק המוסדר לתעלה טרפזית בעלת מידות של ‪ 3‬מ' רוחב‬
‫תחתית‪ ,‬עומק של ‪ 4‬מ' ושיפוע גדות של ‪ .1:2‬הנחל מיוצב בבטון במעלה לכיוון‬
‫התחנה ההידרומטרית הנמצאת בכ‪ 100 -‬מ' ממזרח לגשר המתוכנן בכביש ‪.702‬‬
‫‪ 1.3.7.2‬מחלף כביש ‪/85‬כביש ‪784‬‬
‫באזור כביש מס' ‪ 85‬השטח מנוקז ע"י נחל שגור החוצה את הכביש מצפון לדרום‬
‫במרחק של כ‪ 900-‬מ' מזרחית לצומת הקיים עם כביש מס' ‪ 784‬באמצעות מעביר‬
‫מים מס' ‪ 4‬בעל חתך ארגזי במידות של ‪ 2.5/1.5‬מ'‪.‬‬
‫באזור כביש מס' ‪ 784‬התנקזות השטח הינה ממזרח למערב לתעלות הניקוז של‬
‫כביש מס' ‪ ,702‬אין מעבירי מים בקטע הכביש הנסקר‪.‬‬
‫בטבלה מס' ‪ 1.3.10‬להלן מובאים מאפייני מעבירי המים הקיימים‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.3.10‬מאפייני מעבירי המים הקיימים‬
‫שטח‬
‫אגן‬
‫)קמ"ר(‬
‫‪X‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪%10‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪227362‬‬
‫‪758902‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪19+20+21‬‬
‫‪+23‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪217668‬‬
‫‪757575‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪22‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪218217‬‬
‫‪757689‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫מספר מעביר‬
‫מידות המעביר‬
‫מס' אגן‬
‫‪4‬‬
‫חצית נחל שגור‬
‫ארגז‬
‫‪2.5/1.5‬‬
‫ארגז‬
‫‪3/1.5‬‬
‫צינור קוטר‬
‫‪ 1‬מ'‬
‫‪16‬‬
‫‪16a‬‬
‫ספיקת תכן‬
‫מ"ק‪/‬שנייה‬
‫‪54‬‬
‫נ‪.‬צ‪.‬‬
‫‪ 1.4‬רעש‪ -‬מצב קיים‬
‫‪ 1.4.1‬כללי‬
‫מדידות הרעש נערכו במטרה לתעד את הרעש הקיים ובעיקר לבדוק את המודל‬
‫החישובי על בסיסו מחושבים מפלסי הרעש במצב הקיים‪ ,‬בהתאמה‬
‫למתודולוגיה המוסכמת‪.‬‬
‫מדידות הרעש בוצעו בתאריך ‪) 31.5.12‬יום חול(‪ ,‬בין השעות ‪.07:15-10:30‬‬
‫לצורך המדידה נעשה שימוש בשני מכשירי מדידה מסוג ‪ .Svan957‬המכשירים‬
‫כוילו לפני ביצוע המדידות‪ .‬המדידות בוצעו בסמוך למבני מגורים במשך כ‪15 -‬‬
‫דקות‪ .‬בנוסף נערכה מדידת רעש רציפה בנקודת ייחוס בסמוך לתוואי כביש מס'‬
‫‪ ,85‬על מנת לעמוד על השתנות מפלסי הרעש בזמן‪ .‬מדידה זו נערכה ברציפות‬
‫במשך של כ‪ 3-‬שעות‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.4.1‬מציג את מיקומם של הנקודות בהם נמדדו מפלסי הרעש‪.‬‬
‫‪ 1.4.2‬תוצאות מדידות הרעש‬
‫טבלה מס' ‪ 1.4.1‬מציגה את מדידות הרעש שנערכו בנקודת היחוס סמוך לכביש‬
‫מס' ‪.85‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.1‬מפלסי רעש מדודים בנקודת היחוס ‪Leq, dBA -‬‬
‫שעה‬
‫‪7:15‬‬
‫‪7:30‬‬
‫‪7:45‬‬
‫‪8:00‬‬
‫‪8:15‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪8:45‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪9:15‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪9:45‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10:15‬‬
‫)‪Leq(t‬‬
‫‪71.7‬‬
‫‪71.2‬‬
‫‪71.7‬‬
‫‪71.6‬‬
‫‪70.9‬‬
‫‪70.6‬‬
‫‪71.0‬‬
‫‪70.2‬‬
‫‪69.8‬‬
‫‪70.8‬‬
‫‪69.2‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪69.0‬‬
‫תיקון‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫שיא הרעש היה בין השעות ‪ .7:15-8:15‬מפלס השיא היה ‪.71.5 dBA‬‬
‫ככלל מפלסי הרעש שנמדדו היו קבועים למדי ותחום ההשתנות שלהם היה קטן‬
‫)עד ‪.(2.5 dBA‬‬
‫‪55‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.4.2‬מציג את מפלסי הרעש בנקודת היחוס‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.4.2‬מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנקודות המדידה השונות ואת‬
‫התיקון לקבלת )‪.Leq(max‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.2‬מפלסי רעש מדודים –שעת שיא בוקר‬
‫שעה‬
‫נקודה‬
‫‪7:30-7:45‬‬
‫‪M1‬‬
‫‪8:00-8:15‬‬
‫‪**M2‬‬
‫‪9:00-9:15‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪10:00-10:15‬‬
‫‪M4‬‬
‫תיאור‬
‫הנקודה‬
‫מרחק‬
‫)מ'(‬
‫גובה‬
‫המדידה מעל‬
‫הקרקע‬
‫)‪Leq(t‬‬
‫‪Lmax‬‬
‫‪Lmin‬‬
‫‪*Δ‬‬
‫‪Leq‬‬
‫)‪(max‬‬
‫מבנה מגורים‬
‫באחיהוד‬
‫מבנה מגורים‬
‫באחיהוד‬
‫מגורים בכפר‬
‫הילדים‬
‫‪115‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪52.7‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪+0.3‬‬
‫‪53.0‬‬
‫‪230‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪55.1‬‬
‫‪66.3‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪55.0‬‬
‫תרנגולים‬
‫‪240‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪51.3‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪43.8‬‬
‫‪+1.3‬‬
‫‪52.6‬‬
‫טווסים‬
‫מבנה מגורים‬
‫בבענה‬
‫‪410‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪54.6‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪50.9‬‬
‫‪+2.5‬‬
‫‪57.1‬‬
‫אזור‬
‫תעשיה‬
‫בענה‬
‫* תיקון למפלס רעש מדוד בהתאם למדידת הרעש בנקודת הרפרנס‪ ,‬כמפורט בטבלה ‪1.4.1‬‬
‫** מדידה בתנאי ‪facade‬‬
‫במהלך המדידות בוצעו ספירות תנועה מדגמיות‪ .‬נפחי התנועה על פי ספירות‬
‫אלו היו כדלקמן‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.3‬ספירות תנועה מדגמיות‪ -‬כביש ‪85‬‬
‫כיוון‬
‫קל‬
‫בינוני כבד אוטובוס‬
‫אופנוע‬
‫למזרח‬
‫‪912‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫למערב‬
‫‪1764‬‬
‫‪40‬‬
‫‪16‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪56‬‬
‫מקורות‬
‫רעש‬
‫נוספים‬
‫‪ 1.4.3‬השוואה בין ערכים מדודים ומחושבים‬
‫על פי הכללים שנקבעו לאחרונה‪ ,‬יש לתעד רעש מדרך קיימת באמצעות חישוב‬
‫מפלסי הרעש הנערך על פי כללים ותכנת חשוב מוסכמים‪ .‬על מנת להעריך את‬
‫מהימנות מודל החישוב נערכה השוואה בין מפלסי הרעש שנמדדו לבין מפלסי‬
‫הרעש המחושבים לתנאי המדידה בהתבסס על ספירות התנועה שנערכו בזמן‬
‫המדידות‪.‬‬
‫בקובץ הוטמעו קווי הטופוגרפיה‪ ,‬המבנים המהווים מיסוך ועוד‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.4.4‬מציגה השוואה בין מפלסי רעש מדודים למפלסי רעש מחושבים‪.‬‬
‫טבלה ‪ :1.4.4‬השוואה בין מפלסי רעש מדודים לבין מפלסי רעש מחושבים‬
‫קולט‬
‫‪M1‬‬
‫‪**M2‬‬
‫‪M3‬‬
‫‪M4‬‬
‫תאור‬
‫הנקודה‬
‫מבנה‬
‫מגורים‬
‫באחיהוד‬
‫מבנה‬
‫מגורים‬
‫באחיהוד‬
‫מגורים‬
‫בכפר‬
‫הילדים‬
‫מבנה‬
‫מגורים‬
‫בבענה‬
‫גובה הקולט )מ'(‬
‫מפלס מדוד‬
‫‪Leq, dBA‬‬
‫מפלס מחושב‬
‫‪Leq, dBA‬‬
‫הפרש‬
‫‪1.5‬‬
‫‪53.0‬‬
‫‪51.7‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪55.0‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪52.6‬‬
‫‪51.5‬‬
‫‪-1.1‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪57.1‬‬
‫‪51.1‬‬
‫‪-6.0‬‬
‫על פי הטבלה קיימת התאמה טובה בין מפלס הרעש המדוד למפלס הרעש‬
‫המחושב להוציא מבנה המגורים בבענה שם המפלס המדוד גבוה מהמפלס‬
‫המחושב‪ .‬ההפרש בין התוצאות נובע מהרעש הנוצר ע"י אזור התעשיה של בענה‬
‫אשר השפיע על תוצאות המדידה‪.‬‬
‫‪ 1.4.4‬מפלסי רעש מהכביש מחושבים למצב הקיים‬
‫כאמור‪ ,‬מפלסי הרעש הקיימים חושבו באמצעות מודל החיזוי לאחר שנבדק‬
‫ונמצא מהימן‪ .‬החישוב נערך על פי הכללים שנקבעו בדוח הוועדה הבינמשרדית‬
‫לרעש מדרכים ובהתאם למתודולוגיה המעודכנת לחיזוי רעש מכבישים‪ .‬להלן‬
‫פירוט ההנחות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נפחי תנועה‪:‬‬
‫נפחי התנועה בכביש ‪ 85‬הינם על פי רמות שירות ‪ C‬לכביש ‪ 85‬ע"פ‬
‫נתונים שהועברו לנו ע"י חברת ש‪ .‬קרני מהנדסים בע"מ בתאריך‬
‫‪ .25.2.13‬נפחי התנועה ביתר הכבישים מבוססים על ספירות התנועה‬
‫שנערכו בשנת ‪ 2009-2010‬ע"י חברת אי פי איי‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.5‬נפחי תנועה לחישוב מפלסי הרעש‬
‫צומת‬
‫‪85/784‬‬
‫)כרמיאל(‬
‫‪85/8534‬‬
‫)בענה(‬
‫‪/85‬בר לב‬
‫‪15‬‬
‫כביש‬
‫קל‬
‫בינוני‬
‫כבד‬
‫אוטובוסים‬
‫‪ 85‬למזרח‬
‫‪ 85‬למערב‬
‫‪ 784‬לדרום‬
‫‪ 784‬לצפון‬
‫‪ 85‬למזרח‬
‫‪ 85‬למערב‬
‫‪ 8534‬לדרום‬
‫‪ 8534‬לצפון‬
‫‪ 85‬למזרח‬
‫‪ 85‬למערב‬
‫‪1969‬‬
‫‪2026‬‬
‫‪910‬‬
‫‪1183‬‬
‫‪2141‬‬
‫‪2796‬‬
‫‪184‬‬
‫‪92‬‬
‫‪2151‬‬
‫‪2270‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪35‬‬
‫‪45‬‬
‫‪81‬‬
‫‪105‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪82‬‬
‫‪85‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪35‬‬
‫‪45‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫‪64‬‬
‫‪44‬‬
‫‪30‬‬
‫‪39‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪70‬‬
‫‪49‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהירות‬
‫)קמ"ש(‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪70‬‬
‫‪75‬‬
‫פילוג התנועה‪:‬‬
‫פילוג התנועה מבוסס על הנתונים שהוזכרו לעיל‪.‬‬
‫פילוג התנועה מופיע בטבלה להלן‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.6‬פילוג התנועה בכבישים )באחוזים(‬
‫צומת‬
‫‪85/784‬‬
‫)כרמיאל(‬
‫‪85/8534‬‬
‫)בענה(‬
‫‪/85‬בר לב‬
‫ג‪.‬‬
‫כביש‬
‫קל‬
‫בינוני‬
‫כבד‬
‫אוטובוסים‬
‫‪ 85‬למזרח‬
‫‪ 85‬למערב‬
‫‪ 784‬לדרום‬
‫‪ 784‬לצפון‬
‫‪ 85‬למזרח‬
‫‪ 85‬למערב‬
‫‪ 8534‬לדרום‬
‫‪ 8534‬לצפון‬
‫‪ 85‬למזרח‬
‫‪ 85‬למערב‬
‫‪92.0‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫תכנת החיזוי‪:‬‬
‫תכנת החיזוי הינה תכנת ‪ TNM‬גרסה ‪.2.5‬‬
‫סוג המסעה‪Average :‬‬
‫סוג הקרקע‪Loose soil :‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הקולטים‪:‬‬
‫המהירות בכביש ‪ 85‬נקבעה בהתחשב לכך שהקטע הרלוונטי לתכנית הינו קטע נסיעה לא טיפוסי לכביש ‪ 85‬והוא כולל‬
‫שני צמתים מרומזרים קרובים‪.‬‬
‫המהירות בכביש ‪ 784‬בקטע הרלוונטי לתכנית ‪ -‬מהמסעף עם שד' קק"ל עד כביש ‪– 85‬הינה נמוכה מאחר וזהו קטע שבו‬
‫מאיטים לפני הצמתים‪.‬‬
‫כביש ‪ 8534‬הינו כביש העובר בשטח עירוני בנוי עם מהירות נסיעה מותרת ‪ 50‬קמ"ש‪ .‬לא ניתן לפתח מהירות גבוהה יותר‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫הקולטים שנבחרו מיצגים את שימושי הקרקע ואת יעודי הקרקע‬
‫הכלולים בתוכניות מאושרות‪ .‬הקולטים מוצגים בתשריט ‪ .1.4.3‬גבהי‬
‫המבנים הקיימים נקבעו על בסיס המיפוי הפוטוגרמטרי‪.‬‬
‫מפלסי הרעש שחושבו על בסיס ההנחות הנ"ל מפורטים להלן‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.4.7‬מפלסי רעש מחושבים בחלופת האפס לרמות שירות ‪Leq, dBA-C‬‬
‫קולט‬
‫‪A-K1‬‬
‫‪A-K2‬‬
‫‪A-K3‬‬
‫‪A-K4‬‬
‫‪A-K6‬‬
‫‪A-K7‬‬
‫‪A-K8‬‬
‫‪A-P2‬‬
‫‪A-P3‬‬
‫‪A-P4‬‬
‫‪CA-1‬‬
‫‪CA-2‬‬
‫‪CA-3‬‬
‫‪CA-4‬‬
‫‪CA-8‬‬
‫‪CA-9‬‬
‫‪CA-10‬‬
‫‪*CA-11‬‬
‫‪CA-12‬‬
‫‪CA-21‬‬
‫‪BA-2‬‬
‫‪BA-3‬‬
‫‪BA-4‬‬
‫‪BA-8‬‬
‫‪BA-11‬‬
‫‪BA-19‬‬
‫‪BA-20‬‬
‫‪BA-21‬‬
‫ישוב‬
‫סטטוס‬
‫יעוד‬
‫קיים‬
‫אחיהוד‬
‫מגורים‬
‫מתוכנן‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫מתוכנן‬
‫ציבור‬
‫כרמיאל‬
‫כפר הנוער‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫ציבור‬
‫מתוכנן‬
‫מגורים‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫קיים‬
‫בענה‬
‫מגורים מיוחד‬
‫מתוכנן‬
‫מגורים‬
‫מרחק‬
‫מכביש ‪85‬‬
‫)מ(‬
‫‪143‬‬
‫‪133‬‬
‫‪130‬‬
‫‪117‬‬
‫‪325‬‬
‫‪435‬‬
‫‪480‬‬
‫‪450‬‬
‫‪480‬‬
‫‪520‬‬
‫‪240‬‬
‫‪315‬‬
‫‪372‬‬
‫‪405‬‬
‫‪256‬‬
‫‪243‬‬
‫‪305‬‬
‫‪295‬‬
‫‪225‬‬
‫‪435‬‬
‫‪440‬‬
‫‪410‬‬
‫‪430‬‬
‫‪435‬‬
‫‪400‬‬
‫‪395‬‬
‫‪405‬‬
‫‪200‬‬
‫גובה‬
‫קולט‬
‫)מ'(‬
‫‪35.9‬‬
‫‪38.0‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪35.2‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪54.4‬‬
‫‪57.3‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪54.0‬‬
‫‪64.0‬‬
‫‪247.0‬‬
‫‪244.8‬‬
‫‪246‬‬
‫‪259‬‬
‫‪232.0‬‬
‫‪232.0‬‬
‫‪267.0‬‬
‫‪264.5‬‬
‫‪264.3‬‬
‫‪247.0‬‬
‫‪240.0‬‬
‫‪240.0‬‬
‫‪240.0‬‬
‫‪237.1‬‬
‫‪243.6‬‬
‫‪245‬‬
‫‪247.0‬‬
‫‪228.0‬‬
‫מפלס רעש‬
‫‪Leq, dBA‬‬
‫‪59.8‬‬
‫‪54.0‬‬
‫‪59.6‬‬
‫‪51.9‬‬
‫‪49.1‬‬
‫‪52.2‬‬
‫‪43.1‬‬
‫‪50.1‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪51.0‬‬
‫‪58.6‬‬
‫‪54.6‬‬
‫‪54.5‬‬
‫‪56.1‬‬
‫‪51.6‬‬
‫‪52.3‬‬
‫‪58.0‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪50.9‬‬
‫‪52.4‬‬
‫‪53.6‬‬
‫‪52.7‬‬
‫‪54.7‬‬
‫‪54.8‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪61.0‬‬
‫* גובה המבנה אינו מוגדר בתכנית ולפיכך הוערך כמבנה בן ‪ 3‬קומות‬
‫‪ 1.4.5‬עיקרי המסקנות‬
‫א‪ .‬אחיהוד ‪ -‬מפלסי הרעש שננמדדו נמוכים מקריטריון הרעש המתיחס למבני‬
‫מגורים )‪ .(64 dBA‬מקור הרעש העיקרי שנמדד הוא כביש ‪ 85‬אך רעש‬
‫מקורות מקומיים כגון רעש הלולים השפיע במקצת על התוצאות שהתקבלו‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫ב‪ .‬בענה ‪ -‬מפלסי הרעש הקיימים נמוכים מהקריטריון‪ .‬הרעש שנמדד מאפיין‬
‫בעיקרו את כביש ‪ ,85‬אך הוא הושפע גם מאזור התעשיה של בענה הממוקם‬
‫בסמוך לכביש‪.‬‬
‫ג‪ .‬כרמיאל ‪ -‬מפלס הרעש שנמדד נמוך מקריטריון הרעש‪ .‬הטופוגרפיה בין‬
‫הכביש לבין כפר הנוער תורמת להפחתת מפלסי הרעש הקיימים‪ .‬מפלסי‬
‫הרעש שנמדדו התקבלו בעיקר מהתנועה בכביש ‪ ,85‬אך הם הושפעו גם מרעש‬
‫של טווסים בכפר הנוער‪.‬‬
‫ד‪ .‬תוצאות הבדיקה שנערכה עבור חלופת האפס מעלה כי לא צפויות חריגות‬
‫במפלסי הרעש‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ 1.5‬אקלים ואיכות האוויר‬
‫‪ 1.5.1‬כללי‬
‫התנאים האקלימיים השוררים בסביבת הפרויקט הינם בעלי השפעה רבה על‬
‫איכות האוויר‪ .‬משטר הרוחות ומצב היציבות‪ ,‬יחד עם תנאי השטח הפיסיים‪,‬‬
‫כגון הטופוגרפיה והתכסית באזור‪ ,‬משפיעים על אופן פיזור מזהמי האוויר מכלי‬
‫הרכב הנעים בכביש‪.‬‬
‫לצורך תיאור התנאים המטאורולוגיים בסביבה נעשה שימוש בנתונים הרב‬
‫שנתיים )לשנים ‪ (2008-2012‬מתחנת אשחר‪ ,16‬למעט נתוני הרוחות שנלקחו‬
‫מתחנת הניטור גליל מערבי בכרמיאל‪.17‬‬
‫בהתבסס על נתונים אלו הוכן קובץ מטאורולוגי רב שנתי‪ ,‬הכולל נתוני משטר‬
‫רוחות ומשטר מצבי היציבות‪.‬‬
‫תיאור הרוחות והתפלגות מצבי היציבות באזור‪ ,‬המוצג בהמשך‪ ,‬מבוסס על‬
‫הנתונים המטאורולוגיים שלעיל‪.‬‬
‫‪ 1.5.2‬מטאורולוגיה ואקלים‬
‫‪ 1.5.2.1‬אקלים האזור‬
‫הפרויקט ממוצקם ביחידה המערבית של הגליל )גליל מערבי( בקו גובה של כ‪-‬‬
‫‪ 300‬מטר מעל פני הים‪ .‬האקלים בגליל המערבי הינו ים תיכוני‪ ,‬גשום וקריר‬
‫בחורף‪ ,‬בקיץ חם ולח‪.‬‬
‫בעונת החורף הים התיכון ממתן מעט את הטמפרטורות באזור ובקיץ הקירבה‬
‫היחסית לים גורמת ללחות גבוהה יחסית ולערפילי בוקר‪ .‬כמויות המשקעים‬
‫הממוצעות היורדות במהלך החורף בכרמיאל מגיעות ‪ 680‬מ"מ גשם‪ .‬עיקר‬
‫הגשמים יורדים במהלך חודשי החורף דצמבר‪-‬פברואר‪ .‬שלגים הם נדירים באזור‬
‫)שלג ירד בכרמיאל בחורף ‪ 1950‬ובחורף ‪.(1991/2‬‬
‫מזג האויר בחורף הוא גשום וקריר‪ ,‬הטמפרטורה הממוצעת במהלך חודשי‬
‫החורף מגיעה ‪ 15-18‬מעלות בשעות היום‪ ,‬ובשעות הלילה ל‪ 6-8 -‬מעלות‪ .‬בקיץ‬
‫הטמפרטורה הממוצעת בחודשי יולי אוגוסט מגיעה ל‪ 29-32 -‬מעלות‪ ,‬והיא יורדת‬
‫בשעות הלילה לכ‪ 19 -‬מעלות בממוצע‪.‬‬
‫‪16‬הנתונים באדיבות השרות המטאורולוגי‪.‬‬
‫‪ 17‬התחנה נבחרה בהתייעצות על מר אבי מושל‪ ,‬יועץ איכות אוויר לות"ל‪ .‬הנתונים באדיבות מנ"א‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.5.1‬מציגה את נתוני הלחות והטמפרטורה כפי שנמדדו בתחנת‬
‫אשחר בין השנים ‪.2008-2012‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.1‬נתוני טמפרטורה ולחות יחסית בעונות השנה השונות )נתוני ‪(2008-2012‬‬
‫עונה‬
‫פרמטר‬
‫מקסימלית‬
‫טמפרטורה‬
‫)מעלות‬
‫מינימילית‬
‫צלסיוס(‬
‫ממוצעת‬
‫לחות יחסית‬
‫ממוצע‬
‫)‪(%‬‬
‫חורף‬
‫דצמבר‪-‬ינואר‪-‬‬
‫פברואר‬
‫אביב‬
‫מרץ‪-‬אפריל‪-‬‬
‫מאי‬
‫קיץ‬
‫יוני‪-‬יולי‪-‬‬
‫אוגוסט‬
‫סתיו‬
‫ספטמבר‪-‬‬
‫אוקטובר‪-‬נובמבר‬
‫‪27.7‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪12.03‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪17.48‬‬
‫‪39.2‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪25.06‬‬
‫‪38‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪21.7‬‬
‫‪67.48‬‬
‫‪63.58‬‬
‫‪71.54‬‬
‫‪60.68‬‬
‫‪ 1.5.2.2‬משטר הרוחות‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.1‬א' מציג את שושנת הרוח הרב שנתית המאפיינות את האזור‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.1‬ב' מציג את שושנות הרוחות לפי עונות השנה‪.‬‬
‫משטר הרוחות הקיים באזור מתואר בחלוקה לעונות השנה )ראה הגדרת חודשים‬
‫לעונות השנה בטבלה מס' ‪ 1.5.1‬לעיל( כדלקמן‪:‬‬
‫עונת החורף‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.2‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת החורף לפי כיוון הרוח )באחוזים(‬
‫)נתוני ‪(2008-2012‬‬
‫מהירות‬
‫הרוח‬
‫מ'‪/‬ש'‬
‫‪0.5 - 2.1‬‬
‫‪2.1 - 3.6‬‬
‫‪3.6 - 5.7‬‬
‫‪5.7 - 8.8‬‬
‫‪8.8 - 11.1‬‬
‫‪>= 11.1‬‬
‫סה"כ‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫מזרח‬
‫‪1.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪26.1‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪37.2‬‬
‫כיוון רוח‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫מזרח‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪4.2‬‬
‫דרום‬
‫מערב‬
‫מערב‬
‫צפון‬
‫מערב‬
‫‪1.6‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪3.8‬‬
‫סה"כ‬
‫‪30.3‬‬
‫‪27.7‬‬
‫‪21.4‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪100.0‬‬
‫מנתוני הטבלה עולה כי באזור התכנית בעונת החורף‪ ,‬הרוח השכיחה היא הרוח‬
‫המזרחית המתקיימת במשך ‪ 37.2%‬מהזמן‪ .‬ממוצע מהירות הרוח בכיוון זה הינו‬
‫כ‪ 3.6 -‬מ‪/‬ש‪ .‬הרוח המשנית בשכיחותה היא הרוח הצפון מזרחית המתקיימת‬
‫במשך ‪ 26.1%‬מהזמן‪ .‬ממוצע מהירות הרוח בכיוון זה הינו כ‪ 2.1 -‬מ‪/‬ש‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫עונת הקיץ‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.3‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת הקיץ לפי כיוון הרוח )באחוזים(‬
‫)נתוני ‪(2008-2012‬‬
‫מהירות‬
‫הרוח‬
‫מ'‪/‬ש'‬
‫‪0.5 - 2.1‬‬
‫‪2.1 - 3.6‬‬
‫‪3.6 - 5.7‬‬
‫‪5.7 - 8.8‬‬
‫‪8.8 - 11.1‬‬
‫‪>= 11.1‬‬
‫סה"כ‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫מזרח‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1.6‬‬
‫כיוון רוח‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫מזרח‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1.1‬‬
‫דרום‬
‫מערב‬
‫מערב‬
‫צפון‬
‫מערב‬
‫‪3.5‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪61.5‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪13.8‬‬
‫‪19.1‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪100.0‬‬
‫מנתוני הטבלה עולה כי באזור התכנית בעונת הקיץ‪ ,‬הרוח השכיחה היא הרוח‬
‫המערבית המתקיימת במשך ‪ 61.5%‬מהזמן‪ .‬ממוצע מהירות הרוח בכיוון זה הינו‬
‫כ‪ 4.5 -‬מ‪/‬ש‪ .‬הרוח המשנית בשכיחותה היא הרוח הדרום מערבית המתקיימת‬
‫במשך ‪ 28.1%‬מהזמן‪ .‬ממוצע מהירות הרוח בכיוון זה הינו כ‪ 3.6 -‬מ‪/‬ש‪.‬‬
‫עונת האביב‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.4‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת האביב לפי כיוון הרוח )באחוזים(‬
‫)נתוני ‪(2008-2012‬‬
‫מהירות‬
‫הרוח‬
‫מ'‪/‬ש'‬
‫‪0.5 - 2.1‬‬
‫‪2.1 - 3.6‬‬
‫‪3.6 - 5.7‬‬
‫‪5.7 - 8.8‬‬
‫‪8.8 - 11.1‬‬
‫‪>= 11.1‬‬
‫סה"כ‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫מזרח‬
‫‪2.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪13.9‬‬
‫כיוון רוח‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫מזרח‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪3.6‬‬
‫דרום‬
‫מערב‬
‫מערב‬
‫צפון‬
‫מערב‬
‫‪5.5‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪21.4‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪37.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪5.6‬‬
‫סה"כ‬
‫‪33.6‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪18.4‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪65.5‬‬
‫מנתוני הטבלה עולה כי באזור התכנית בעונת האביב‪ ,‬הרוח השכיחה היא הרוח‬
‫המערבית המתקיימת במשך ‪ 37.4%‬מהזמן‪ .‬הרוח המשנית בשכיחותה היא הרוח‬
‫הדרום מערבית המתקיימת במשך ‪ 21.4%‬מהזמן‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫עונת הסתיו‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.5‬התפלגות מהירויות הרוח בעונת הסתיו לפי כיוון הרוח )באחוזים(‬
‫)נתוני ‪(2008-2012‬‬
‫מהירות‬
‫הרוח‬
‫מ'‪/‬ש'‬
‫‪0.5 - 2.1‬‬
‫‪2.1 - 3.6‬‬
‫‪3.6 - 5.7‬‬
‫‪5.7 - 8.8‬‬
‫‪8.8 - 11.1‬‬
‫‪>= 11.1‬‬
‫סה"כ‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫מזרח‬
‫‪3.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪17.5‬‬
‫כיוון רוח‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫מזרח‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪4.1‬‬
‫דרום‬
‫מערב‬
‫מערב‬
‫צפון‬
‫מערב‬
‫‪5.2‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪32.9‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪9.1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪44.1‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪66.6‬‬
‫מנתוני הטבלה עולה כי באזור התכנית בעונת הסתיו‪ ,‬הרוח השכיחה היא הרוח‬
‫המערבית המתקיימת במשך ‪ 32.9%‬מהזמן‪ .‬הרוח המשנית בשכיחותה היא הרוח‬
‫הדרום מערבית המתקיימת במשך ‪ 17.5%‬מהזמן‪.‬‬
‫‪ 1.5.2.3‬יציבות אטמוספרית‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.2‬א' מציג את שושנת מצבי היציבות המאפיינת את האזור‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.2‬ב' מציג את שושנת מצבי היציבות לשעות שיא בוקר‪.‬‬
‫בטבלה מס' ‪ 1.5.6‬מוצגת התפלגות מצבי היציבות‪ ,‬באחוזים ע"פ כיוון הרוח‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.6‬התפלגות מצבי היציבות באחוזים )נתוני ‪(2008-2012‬‬
‫דרגת‬
‫יציבות‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫מזרח‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪5.1‬‬
‫כיוון רוח‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫מזרח‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫דרום‬
‫מערב‬
‫מערב‬
‫צפון‬
‫מערב‬
‫סה"כ‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪18.4‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪27.7‬‬
‫מהנתונים עולה כי המצב הנייטרלי )‪ (D‬שורר באזור בשכיחות גבוהה של כ‪34.5%-‬‬
‫מהזמן‪ .‬מצבים בלתי יציבים )‪ (A,B,C‬מתקיימים כ‪ 21% -‬מהזמן‪ .‬שכיחות מצב‬
‫יציבות יציב מאד )‪ (F‬הינה כ‪ 27.7% -‬מהזמן ושכיחות מצב יציבות יציב )‪ (E‬הינה‬
‫כ‪ 16.7% -‬מהזמן‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.5.7‬מציגה את התפלגות מצבי היציבות‪ ,‬באחוזים לפי כיוון הרוח‪,‬‬
‫עבור שעות שיא התנועה בבוקר בין ‪ 06:00-08:00‬בבוקר‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.7‬התפלגות מצבי היציבות באחוזים )נתוני ‪ ,2008-2012‬שעות שיא בוקר(‬
‫דרגת‬
‫יציבות‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫צפון‬
‫צפון‬
‫מזרח‬
‫מזרח‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪15.0‬‬
‫כיוון רוח‬
‫דרום‬
‫דרום‬
‫מזרח‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪4.1‬‬
‫דרום‬
‫מערב‬
‫מערב‬
‫צפון‬
‫מערב‬
‫סה"כ‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪58.6‬‬
‫מהנתונים עולה כי המצב הבלתי יציבים והיציבים מתקיימים בשכיחות נמוכה‬
‫בשעות שיא התנועה‪ .‬שכיחות מצב יציבות יציב מאד )‪ (F‬הינה כ‪ 22.2% -‬מהזמן‬
‫ושכיחות מצב יציבות יציב )‪ (E‬הינה כ‪ 58.6% -‬מהזמן‪.‬‬
‫‪ 1.5.2.4‬אינברסיה‬
‫אינברסיה הינה מצב אטמוספרי הפוך לנורמלי‪ ,‬בו הטמפרטורה עולה עם הגובה‬
‫מפני הקרקע‪ ,‬כך שנוצרת יציבות חזקה עקב השיכוב התרמלי ותנועת האוויר‬
‫האנכית מדוכאת‪.‬‬
‫במצב כזה נמנעים מיהול מעבר חופשי של האוויר מהקרקע אל האטמוספירה‪,‬‬
‫ונוצרת מלכודת של אוויר מזוהם מתחת לשכבת האינברסיה‪ .‬בסיס האינברסיה‬
‫מהווה איפוא את גבול שכבת העירוב מעל פני הקרקע‪.‬‬
‫יש לציין‪ ,‬שכאשר מדובר במזהמים הנפלטים ממקורות ניידים‪ ,‬השינוי בגובה‬
‫שכבת העירוב הינו בעל משמעות קטנה יחסית‪ .‬זאת‪ ,‬כיוון שמקורות הפליטה‬
‫הינם נמוכים מאד )כמעט בגובה הקרקע( ולכן בינם ובין שכבת האינברסיה‬
‫המרחק גדול דיו על מנת לאפשר עירוב ולמנוע הילכדות מזהמים‪.‬‬
‫‪ 1.5.3‬איכות אויר מצב קיים‬
‫‪ 1.5.3.1‬מאפייני האזור‬
‫איכות האוויר השוררת בישובים הסמוכים לתכנית המוצעת )כרמיאל ואחיהוד(‬
‫מושפעת בעיקרה מתנועת כלי הרכב הנעים בכביש ‪ 85‬ובכבישים הפנימיים בתוך‬
‫הישובים‪.‬‬
‫באזור התכנית ישנם ‪ 2‬אזורי תעשיה‪ :‬כ‪ 2.5 -‬ק"מ ממזרח למחלף ‪ 784‬המתוכנן‬
‫קיים אזור תעשיה בו נמצאים מספר מפעלים מתעשיית המזון‪ ,‬אלומיניום ומפעל‬
‫צבעים‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן בצמוד למחלף בר‪-‬לב קיים אזור תעשיה קטן יותר בו נמצאים מספר‬
‫מפעלים מתעשיית המזון‪ ,‬פלסטיק‪ ,‬עיבוד שיש ומתכת‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫מקורות פליטה אלו לא קודדו למודל זיהום האוויר‪ ,‬והמזהמים הנפלטים מהם‬
‫מיוצגים במסגרת ריכוזי הרקע שהוספו להרצות המודל‪.‬‬
‫‪ 1.5.3.2‬הערכת איכות האוויר במצב הקיים‬
‫תחנת ניטור האוויר המצויה בכרמיאל היא תחנת הניטור הקרובה ביותר לאזור‬
‫התכנית‪ .‬תחנה זו הינה חלק ממנ"א )מערך ניטור אוויר ארצי( ושייכת למשרד‬
‫להגנת הסביבה‪ .‬למעט תחנה זו‪ ,‬לא נערכו באזור מדידות איכות אוויר אחרות‬
‫)זמניות או קבועות(‪.18‬‬
‫הטבלה הבאה מציגה את נתוני הניטור מתחנת כרמיאל )גליל מערבי( לשנים‬
‫‪ .192009-2010‬בתחנה נמדדים ריכוזים גבוהים של חלקיקים )‪ (PM10‬שמקורם‬
‫בפעילות אנתרופוגנית‪ ,‬ברקע הטבעי באזור ובסופות אבק‪ .‬ריכוזי תחמוצות חנקן‬
‫וחנקן דו‪-‬חמצני הנמדדים בתחנה הינם נמוכים ומגיעים לכ‪ 20% -‬מהתקן‬
‫)תחמוצות חנקן ולכ‪ 50% -‬מהתקן )חנקן דו חמצני(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני התחנה מוצגים מתוך פרסומי מנ"א והם מושווים לתקנות שהיו‬
‫תקפות ‪ -‬תקנות חוק אוויר נקי התשע"א ‪ 2011‬התקפות כיום‪ .‬יש לציין כי בשנת‬
‫‪ 2015‬ייכנסו לתוקף תקנות חדשות‪ .‬התקנות החדשות מחמירות בתקן ‪PM10‬‬
‫וקובעות תקן שנתי ל‪ ,NO2 -‬כפי שמוצג בטבלה‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.8‬סיכום נתוני הניטור בתחנת כרמיאל לשנים ‪ 2009-2010‬מתוך פרסומי מנ"א‬
‫חלקיקים נשימים‬
‫‪*PM10‬‬
‫חנקן דו‪-‬חמצני‬
‫‪NO2‬‬
‫כלל תחמוצות חנקן‬
‫‪NOX‬‬
‫ממוצע שנתי‬
‫)מקר"ג‪/‬מ"ק(‬
‫ריכוז‬
‫יממתי מירבי‬
‫)מקר"ג‪/‬מ"ק(‬
‫ריכוז חצי שעתי‬
‫מירבי )חל"ב(‬
‫ריכוז‬
‫יממתי‬
‫מירבי‬
‫)חל"ב(‬
‫מס' חריגות‬
‫מהתקן החצי‬
‫שעתי‬
‫מס'‬
‫חריגות‬
‫מהתקן‬
‫היממתי‬
‫ריכוז שעתי‬
‫מירבי‬
‫)חל"ב(‬
‫מס'‬
‫חריגות‬
‫מהתקן‬
‫השעתי‬
‫‪2009‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪84‬‬
‫‪23‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪53‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫תקן אליו השוו‬
‫תוצאות‬
‫הניטור*‬
‫‪44‬‬
‫‪444‬‬
‫‪77‬‬
‫‪21‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪52‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60‬‬
‫‪150‬‬
‫‪500‬‬
‫‪300‬‬
‫‪**106‬‬
‫‪50‬‬
‫‪***130‬‬
‫ללא‬
‫שינוי‬
‫ללא‬
‫שינוי‬
‫ללא שינוי‪.‬‬
‫הוסף תקן‬
‫שנתי‬
‫בשיעור‬
‫‪ 21.3‬חל"ב‬
‫שנה‬
‫תקנות ‪2015‬‬
‫* סיכום הנתונים נעשה ע"י מנ"א לאחר השמטת ‪ 18‬ימי סופות אבק כפי שדווחו לשנת ‪2010‬‬
‫** מותרות ‪ 8‬חריגות שעתיות בשנה‬
‫*** תקנות ‪ – 2015‬ריכוז יממתי מירבי יחושב לאחר ניקוי ‪ 18‬הערכים הגבוהים ביותר הנמדדים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הערכת איכות האוויר במצב הקיים וחישוב ריכוזי הרקע המבוססים על תחנת כרמיאל נעשו בתיאום עם יועץ‬
‫הות"ל לנושא איכות אוויר בישיבה מיום ‪) 06/01/13‬סיממנו ‪ L11778‬מיום ‪.(23/01/13‬‬
‫‪ 19‬מתוך טיוטת הדוח של המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬נתונים אלו הינם הנתונים העדכניים ביותר שהתקבלו ממנ"א‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪ 1.5.3.3‬איכות אוויר במצב הקיים – הרצות מודל‬
‫דיסק הקלט והפלט של מודל חיזוי זיהום האוויר הועבר ליועץ הות"ל לנושא‬
‫איכות אוויר‪.‬‬
‫חישוב ריכוז מזהמי אוויר שמקורם בפליטה מכלי רכב הנעים על כביש ‪ 85‬במצב‬
‫הקיים נערך על בסיס ההנחות הבאות‪:‬‬
‫• מודל חיזוי זיהום אוויר‬
‫באזור התכנית קיימת טופוגרפיה מורכבת‪ ,‬ועל כן חישוב ריכוזי המזהמים‬
‫שמקורם בפליטה מכלי רכב במערך הכבישים באזור‪ ,‬נעשה באמצעות‬
‫מודל ‪AERMOD‬של חברת ‪.Lakes Environmental‬‬
‫החיזוי נערך עבור המזהמים הבאים‪:‬‬
‫ תחמוצות חנקן ‪ ,NOX‬מיצוע חצי שעתי ומיצוע יממתי‬‫ חנקן דו חמצני ‪ ,NO2‬מיצוע שעתי‪.‬‬‫ חלקיקים נשימים עדינים ‪ ,PM2.5‬מיצוע יממתי ומיצוע שנתי‬‫ בנזן‪ ,‬מיצוע שנתי‪.‬‬‫מזהמים אלו הוגדרו בהנחיות המשרד להגנת הסביבה‪ 20‬כמזהמים העיקריים‬
‫הנפלטים מתחבורה‪.‬‬
‫• חישוב ריכוזי ‪ NOX‬ו‪NO2 -‬‬
‫הממוצעים השעתיים שחושבו באמצעות המודל )עבור תחמוצות חנקן( תוקנו‬
‫לממוצעים חצי שעתיים ע"פ נוסחת התיקון של טרנר‪.21‬‬
‫חישוב ריכוזי חנקן דו חמצני באזור התוכנית התבצע בעזרת קובץ אוזון שעתי‬
‫לשנים ‪ 2008-2012‬הכולל מדידות שעתיות של אוזון מתחנת הניטור בכרמיאל‪.‬‬
‫קובץ זה הוזן למודל ה‪ ,Aermod -‬בשיטת ה‪.22OLM -‬‬
‫‪ 20‬א‪ .‬הנחיות לביצוע תסקירים – הבטי אוויר מתחבורה‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר‪ ,‬מאי ‪.2010‬‬
‫ב‪ .‬הנחיות לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכב – המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר‪ ,‬אוקטובר‬
‫‪.2011‬‬
‫‪21‬‬
‫‪Dr. Bruce Turner, Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates, U.S. Department of Health‬‬
‫‪Education and Welfare, Lewis Publishers, 2nd edition, 1994.‬‬
‫‪22‬‬
‫סיכום ישיבה בנושא הנחיות איכות אוויר לתסקיר כביש ‪ 6‬קטע ‪ ,3‬המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬אגף איכות אוויר‪,‬‬
‫ספטמבר ‪.2011‬‬
‫‪67‬‬
‫• נתוני התנועה‬
‫למודל חיזוי זיהום האוויר הוזנו מקטעי הכביש הקיים כרשת של מקורות‬
‫קוויים )‪ .(LINE SOURCES‬החלוקה למקטעים היא על פי שיפוע הכביש‪ ,‬גובהו‬
‫הפיזי של הכביש ונתוני התנועה‪.‬‬
‫נפחי התנועה והתפלגות התנועה במקטעי הכביש במצב הקיים מוצגים בסעיף‬
‫‪ 1.2.12‬לעיל‪ .‬נפח התנועה בשעות שיא בוקר הוזן עבור כל שעות היממה‪,‬‬
‫בהנחה מחמירה של בדיקה‪.‬‬
‫• מקדמי הפליטה‬
‫מקדמי הפליטה מבוססים על טבלאות מקדמי הפליטה המפורטות בהנחיות‬
‫המשרד להגנת הסביבה‪ .23‬מקדמים אלו מותאמים לצי הרכב בארץ בשנת‬
‫‪ .2009‬המסמך כולל מידע לגבי המקדמים הבסיסיים )בגרם לק"מ( על פי סוג‬
‫הרכב‪ ,‬מהירות הנסיעה )לרבות סרק( ושיפוע הכביש‪.‬‬
‫ההנחות בדבר פילוג צי הרכב ל‪ 7-‬קטגוריות של כלי הרכב מבוססות על נתוני‬
‫הלמ"ס לשנת ‪ 242009‬והן כדלקמן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫פילוג הרכב הקל הינו‪ 83% :‬הינם רכבים פרטיים מונעי בנזין‪ 11% ,‬רכבים‬
‫מונעי דיזל )אוטובוסים זעירים וג'יפים(‪ 1% ,‬מוניות ו‪ 5%-‬אופנועים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫פילוג הרכב הבינוני הינו‪ 96% :‬הינם משאיות קלות שמשקלן עד ‪ 4‬טון‪4% ,‬‬
‫הינם אוטובוסים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הרכב הכבד כולל את כל המשאיות הכבדות שמשקלן מעל ‪ 4‬טון‪.‬‬
‫• טופוגרפיה‬
‫למודל הוזנה המפה הטופוגרפית של האזור וסביבתו )קבצי ‪.(HGT‬‬
‫• קולטים‬
‫על מנת לאפיין את איכות האוויר בסביבה נבחרו קולטים המייצגים שימושים‬
‫רגישים וייעודי קרקע‪ ,‬המצויים בסמיכות הרבה ביותר למערכת הכבישים‪.‬‬
‫גובה הקולטים שהוזן למודל הינו הגובה הטופוגרפי שלהם על פי המפה‬
‫הטופוגרפית‪ ,‬בתוספת ‪ 1.5‬מטר מעל מפלס קרקע‪.‬‬
‫הקולטים מוצגים בתשריט מס' ‪ 1.5.3‬ע"ג מיפוי פוטוגרמטרי‪.‬‬
‫‪ 23‬הנחיות המשרד להגנה"ס לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכב – אוקטובר ‪2011‬‬
‫‪ 24‬הלמ"ס‪ ,‬שנתון סטטיסטי לישראל ‪ .2009‬לוח ‪ 13‬מפרק ‪ ,24‬תחבורה ותקשורת‪ .‬תאריך פרסום‪ :‬ספטמבר ‪.2009‬‬
‫‪68‬‬
‫לצורך הכנת איזופלטות )מפת קווים שווי ריכוז( הוכנה רשת של קולטים‬
‫במרחקים משתנים מהכביש – ‪ 100 ,50‬ו‪ 200 -‬מטר מהכביש‪ .‬קולטים אלו‬
‫מוצגים בדיסק קלט פלט של המודל‪.‬‬
‫• מצבים מטאורולוגיים‬
‫חישוב ריכוזי המזהמים נערך בהתבסס על קובץ מטאורולוגי בן חמש שנים‬
‫)לשנים ‪ (2008-2012‬הכולל מדידות שעתיות ע"פ נתוני התחנה המטאורולוגית‬
‫אשחר ונתוני רוחות מתחנת הניטור בכרמיאל‪) 25‬ראה סעיפים ‪1.5.1-1.5.2‬‬
‫לעיל(‪ .‬הקבצים המטאורולוגיים נוצרו בתכנת ‪ .AERMET‬מהנתונים הושמטו‬
‫מהירויות הרוח הנמוכות מ‪ 0.5-‬מטר לשניה ומהירויות הרוח המצויות בטווח‬
‫שבין ‪ 0.5‬ל‪ 1 -‬מטר לשניה עוגלו כלפי מעלה‪.26‬‬
‫• ריכוזי רקע‬
‫ריכוזי הרקע חושבו ע"פ נתוני המדידות של תחנת הניטור גליל מערבי‬
‫בכרמיאל‪ ,‬השייכת לרשת מנ"א‪ .27‬התחנה ממוקמת כקילומטר וחצי מדרום‬
‫מזרח למחלף ‪ 784‬המתוכנן‪ ,‬ובמרחק של כעשרה ק"מ מדרום מזרח למחלף‬
‫בר‪-‬לב המתוכנן‪.‬‬
‫בתחנה נמדדים המזהמים הבאים‪ :‬כלל תחמוצות חנקן‪ ,‬חנקן דו חמצני‪,‬‬
‫אוזון‪ ,‬גופרית דו חמצנית וחלקיקים נשימים ‪.PM10‬‬
‫המתודולוגיה לחישוב ריכוז הרקע מתבססת על עבודה קודמת‪ 28‬המקובלת על‬
‫המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫ לצורך הערכת ריכוזי הרקע לכלל תחמוצות חנקן באזור התוכנית נלקח‬‫הממוצע החצי שעתי של הריכוזים שהתקבלו בשעות שיא בוקר )‪,(7-9‬‬
‫בין השנים ‪.2008-2012‬‬
‫ חישוב ריכוזי חנקן דו חמצני באזור התוכנית התבצע בעזרת קובץ אוזון‬‫שעתי לשנים ‪ 2008-2012‬הכולל מדידות שעתיות של אוזון מתחנת‬
‫הניטור בכרמיאל‪ .‬בשיטה זו ריכוזי הרקע כלולים כבר בתוצאות הרצת‬
‫המודל‪.‬‬
‫ ריכוז הרקע שנלקח לבנזן הינו ‪ 1.27‬מקר"ג למ"ק‪ ,‬המהווים כ‪25%-‬‬‫מהתקן השנתי‪ .‬ריכוז זה מבוסס על הממוצע השנתי של שלוש תחנות‬
‫ניטור בהן קיימים נתונים לשנת ‪ .2009‬התחנות הן אחוזה ואיגוד‬
‫)שייכות לאיגוד חיפה( ותחנת עירוני ד' בתל אביב )שייכת למנ"א(‪ .‬ריכוז‬
‫‪ 25‬התחנות נבחרו בהתייעצות עם אנשי השמ"ט‪ ,‬ובאישור מר אבי מושל יועץ הות"ל‪.‬‬
‫‪ 26‬ע"פ הנחיית רעות רבי‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬אגף איכות אוויר‪.‬‬
‫‪ 27‬הנתונים הורדו מאתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪ 28‬תסקיר כביש ‪ 6‬קטע ‪ ,3‬תמ"א ‪/31‬א‪ – 3/‬דרך ‪ 6‬בקטע תל קשיש – מחלף סומך‪ ,‬תסקיר השפעה על הסביבה פרק ב'‬
‫חלק ב'‪ ,‬פברואר ‪.2011‬‬
‫‪69‬‬
‫זה הינו מחמיר לאזור‪ ,‬אולם הוא משקף את פועלן של תחנות דלק‬
‫הפזורות לאורך התוואי‪.‬‬
‫ ריכוזי הרקע שנלקחו לחלקיקים נשימים עדינים ‪ PM2.5‬מחושבים ע"פ‬‫הממוצע היממתי של ריכוזי ‪ PM10‬שנמדד בתחנת הניטור בין השנים‬
‫‪ ,2008-2012‬בניכוי הימים בהן התרחשו סופות אבק‪ 29‬ובהמרה לאחר‬
‫מכן לריכוזי ‪.PM2.5‬‬
‫הערה‪ :‬ע"פ בקשת היועץ איכות האוויר של הות"ל נערך חישוב נוסף‬
‫לריכוזי הרקע של חלקיקים ע"פ תקנות ‪ ,2015‬דהיינו ממוצע יממתי של‬
‫הריכוזים לאחר החסרת ‪ 18‬התוצאות הגבוהות ביותר‪ .‬ריכוזי הרקע‬
‫המחושבים ל‪ PM2.5 -‬בשיטה זו נמצאו נמוכים מעט יותר )ב‪ 0.5 -‬מקר"ג‬
‫למ"ק( ביחס לריכוז הרקע כפי שנלקח למודל )המוצג בטבלה הבאה( ולפיכך‬
‫ובהחמרה נלקח ריכוז הרקע המחושב כמוצג לעיל‪ .‬הנתונים במלואם‬
‫מוצגים במכתב תשובה להשלמות שהועבר לות"ל בתאריך ‪.13/10/13‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.5.9‬מסכמת את ריכוזי הרקע שנלקחו למודל חיזוי זיהום האוויר‪.‬‬
‫מזהם וזמן מיצוע‬
‫‪NOX‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1.5.9‬ריכוזי הרקע )מקר"ג למ"ק( שנלקחו למודל חיזוי זיהום אוויר‬
‫תקנות תקנות‬
‫שנה‬
‫תקפות‪2015 30‬‬
‫ערך‬
‫)מקר"ג )מקר"ג‬
‫מירבי‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫למ"ק( למ"ק(‬
‫חצי שעתי‬
‫‪20.2‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪19.6‬‬
‫‪16.9‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪940‬‬
‫‪940‬‬
‫יממתי‬
‫‪15.5‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪17.9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪560‬‬
‫‪560‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪*200‬‬
‫‪*200‬‬
‫‪22.8‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪18.8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪22.8‬‬
‫‪**35‬‬
‫‪***37.5‬‬
‫‪**15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ NO2‬שעתי‬
‫‪ PM2.5‬יממתי‬
‫‪ PM2.5‬שנתי‬
‫בנזן שנתי‬
‫‪1.27‬‬
‫‪1.27‬‬
‫* מותרות ‪ 8‬חריגות בשנה‬
‫** ע"פ תקן אמריקאי‪ .‬ע"פ מנ"א יש להחסיר ימי סופות אבק‪.‬‬
‫***לאחר החסרת ‪ 18‬קריאות הגבוהות ביותר בשנה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫נתוני הימים בהן התרחשו סופות אבק התקבלו מהגב' אלה גרינמן‪ ,‬מבקרת נתוני תחנות מנ"א‪ .‬נעשה תיקון‬
‫לריכוזי חלקיקים נשימים עדינים ‪ PM2.5‬ע"פ פקטור המרה המבוסס על ניתוח נתוני תחנות ניטור‪ .‬פקטור זה נקבע‬
‫ע"י ד"ר לבנה קורדובה‪ ,‬מנהלת מדעית של מרכז ניטור אוויר ארצי )מנ"א(‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬אגף איכות‬
‫אוויר‪ .‬פקטור ההמרה‪ :‬היחס הממוצע בין ‪ PM2.5‬ל‪ PM10 -‬הינו ‪ 0.55‬בסטיית תקן של ‪.0.14‬‬
‫‪ 30‬תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( התשע"א‪ ,2011-‬למעט ריכוז חלקיקים נשימים עדינים להם‬
‫לא קיים תקן‪ ,‬וההשוואה נערכה לתקן היממתי האמריקאי ע"פ הנחיה של ד"ר לבנה קורדובה‪ ,‬מנהלת מדעית של‬
‫מנ"א‪ .‬יש לציין כי איכות האוויר החזויה כפי שהיא מוצגת בפרק ד' בתסקיר מתייחסת לתקנות מאי ‪ 2013‬אשר‬
‫יכנסו לתוקפן בינואר ‪ .2015‬תקנות מאי ‪ 2013‬קובעות תקן מקל יותר בהתייחס ל‪ PM2.5 -‬וקובעות תקן שנתי ל‪-‬‬
‫‪.NO2‬‬
‫‪70‬‬
‫הרצות מודל ה‪ AERMOD -‬מתבצעות לכל השנים ביחד‪ ,‬ולכן ריכוז הרקע‬
‫שהתווסף למודל הינו הערך המירבי של ריכוזי הרקע שהתקבל לשנים ‪2008-‬‬
‫‪) 2012‬מודגש בטבלה(‪.‬‬
‫ריכוזים אלו יתווספו לתוצאות מודל חיזוי האוויר בהרצות המצב הקיים )פרק‬
‫א'(‪ ,‬ובחלופות הנבחרות בשני המחלפים )פרק ד'(‪ ,‬כפי שיוצג בהמשך‪.‬‬
‫• תקני איכות אוויר‬
‫תוצאות הרצות המודל למזהמים השונים במצב הקיים הושוו לערכים הקבועים‬
‫בתקנות ‪ 2015‬כפי שמוצג בטבלה ‪ 1.5.9‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 1.5.4‬זיהום אוויר מהכביש הקיים – תוצאות הרצות המודל‬
‫טבלה מס' ‪ 1.5.10‬להלן מסכמת את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו‬
‫בקולטים הרגישים במצב הקיים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.4‬א' מציג בגרף עמודות את ריכוזי כלל תחמוצות חנקן‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.4‬ב' מציג בגרף עמודות את ריכוזי חנקן דו חמצני‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.5.5‬מציג את ריכוזי ‪ NO2‬הקיימים באזור בקווים שווי ריכוז‬
‫)איזופלטות(‪.31‬‬
‫‪31‬‬
‫הערה‪ :‬סוג המזהמים המוצגים הנם המזהמים שבהם התקבלו תוצאות מעל ‪ 75%‬מהתקן‪ ,‬בתיאום עם המשרד‬
‫להג"ס‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.5.10‬ריכוזים מרביים של מזהמים שהתקבלו במיקומים הרגישים‬
‫)אחוזים מהתקן( במצב הקיים‬
‫חנקן דו חמצני‬
‫‪NO2‬‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫‪NOX‬‬
‫אזור‬
‫אחיהוד‬
‫כרמיאל‬
‫‪92.2‬‬
‫‪92.3‬‬
‫‪92.4‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.5‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.5‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.3‬‬
‫‪91.3‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.8‬‬
‫‪91.7‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.8‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.7‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.9‬‬
‫‪91.7‬‬
‫‪26.5‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪25.5‬‬
‫‪25.5‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪26.1‬‬
‫‪26.0‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪26.1‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪26.0‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪26.1‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪MAX‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪70.6‬‬
‫‪35.3‬‬
‫‪65.1‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪AVG‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪62.4‬‬
‫‪91.7‬‬
‫‪25.9‬‬
‫מס"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1#‬‬
‫‪2#‬‬
‫‪3#‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪A-K1‬‬
‫‪A-K2‬‬
‫‪A-K3‬‬
‫‪A-K4‬‬
‫‪A-K6‬‬
‫‪A-K7‬‬
‫‪A-K8‬‬
‫‪A-P2‬‬
‫‪A-P3‬‬
‫‪A-P4‬‬
‫‪CA-1‬‬
‫‪CA-2‬‬
‫‪CA-3‬‬
‫‪CA-4‬‬
‫‪CA-5‬‬
‫‪CA-6‬‬
‫‪CA-7‬‬
‫‪CA-8‬‬
‫‪CA-9‬‬
‫‪CA-10‬‬
‫‪CA-11‬‬
‫‪CA-12‬‬
‫‪CA-13‬‬
‫‪BA-1‬‬
‫‪BA-2‬‬
‫‪BA-3‬‬
‫‪BA-4‬‬
‫‪BA-5‬‬
‫‪BA-6‬‬
‫‪BA-7‬‬
‫‪BA-8‬‬
‫‪BA-9‬‬
‫‪BA-10‬‬
‫‪BA-11‬‬
‫‪BA-12‬‬
‫‪BA-13‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪16.9‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪62.7‬‬
‫‪63.2‬‬
‫‪67.7‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪37.7‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪31.9‬‬
‫‪32.4‬‬
‫‪37.0‬‬
‫‪35.4‬‬
‫‪61.0‬‬
‫‪61.5‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪54.4‬‬
‫‪53.5‬‬
‫‪46.7‬‬
‫‪57.5‬‬
‫‪59.7‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪61.0‬‬
‫‪55.8‬‬
‫‪60.8‬‬
‫‪50.7‬‬
‫‪54.7‬‬
‫‪63.6‬‬
‫‪52.8‬‬
‫‪59.4‬‬
‫‪48.5‬‬
‫‪27.7‬‬
‫‪30.8‬‬
‫‪33.2‬‬
‫‪35.3‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪29.6‬‬
‫‪29.7‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪20.4‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪19.1‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪23.1‬‬
‫בנזן‬
‫במיצוע‬
‫שנתי‬
‫)תקן שנתי‬
‫‪ 5‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫במיצוע‬
‫יממתי‬
‫)תקן יממתי‬
‫‪37.5‬‬
‫מקר"ג‬
‫למ"ק(*‬
‫‪65.1‬‬
‫‪64.9‬‬
‫‪64.4‬‬
‫‪65.0‬‬
‫‪62.0‬‬
‫‪61.8‬‬
‫‪61.8‬‬
‫‪61.7‬‬
‫‪61.7‬‬
‫‪61.6‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪61.7‬‬
‫‪62.3‬‬
‫‪62.3‬‬
‫‪62.0‬‬
‫‪63.2‬‬
‫‪63.3‬‬
‫‪61.1‬‬
‫‪61.0‬‬
‫‪61.0‬‬
‫‪62.7‬‬
‫‪63.0‬‬
‫‪62.8‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪62.2‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪62.0‬‬
‫‪62.0‬‬
‫‪62.5‬‬
‫‪62.0‬‬
‫‪62.4‬‬
‫‪63.3‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪63.2‬‬
‫‪62.6‬‬
‫קולט‬
‫במיצוע חצי‬
‫שעתי‬
‫)תקן חצי‬
‫שעתי‬
‫‪ 940‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪22.9‬‬
‫‪21.9‬‬
‫‪19.3‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪22.8‬‬
‫‪21.9‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪14.2‬‬
‫במיצוע‬
‫יממתי‬
‫)תקן יממתי‬
‫‪ 560‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫במיצוע‬
‫שעתי‬
‫)תקן שעתי‬
‫‪ 200‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫במיצוע‬
‫שנתי‬
‫)תקן שנתי‬
‫‪ 40‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫חלקיקים נשימים עדינים‬
‫‪PM2.5‬‬
‫* ע"פ תקנות ‪.2015‬‬
‫‪ - #1,2,3‬דיסק קלט פלט תחת כרמיאל נוסף‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫במיצוע‬
‫שנתי‬
‫)תקן שנתי‬
‫‪ 25‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪ 1.5.5‬מסקנות‬
‫•‬
‫כלל תחמוצות חנקן ‪ - NOX‬הריכוז המרבי החצי שעתי שהתקבל הינו כ‪-‬‬
‫‪ 215‬מקר"ג למ"ק המהווים כ‪ 23% -‬מהתקן החצי שעתי למזהם זה‪ .‬הריכוז‬
‫היממתי מהווה כ‪ 18% -‬מהתקן‪.‬‬
‫•‬
‫חנקן דו חמצני ‪ – NO2‬הריכוז השעתי המרבי שהתקבל הינו כ‪ 141 -‬מקר"ג‬
‫למ"ק‪ ,‬המהווה כ‪ 71% -‬מהתקן השעתי למזהם זה‪ .‬הריכוז השנתי מגיע לכ‪-‬‬
‫‪ 14‬מקר"ג למ"ק המהווים כ‪ 35% -‬מהתקן השנתי‪.‬‬
‫•‬
‫חלקיקים נשימים עדינים ‪PM2.5‬‬
‫ מיצוע יממתי – הריכוז המרבי שהתקבל הינו ‪ 24.4‬מקר"ג למ"ק המהווה‬‫כ‪ 65.1%-‬מהתקן היממתי המוצע )‪ (2015‬לחלקיקים‪ .‬המרכיב עיקרי של‬
‫ריכוזים אלו מקורו בריכזו הרקע ולא במערכת התחבורתית‪.‬‬
‫ מיצוע שנתי – הריכוז המרבי שהתקבל הינו ‪ 23.1‬מקר"ג למ"ק‪ ,‬המהווה‬‫כ‪ 92.5%-‬מהתקן השנתי המוצע )‪ (2015‬לחלקיקים‪ .‬המרכיב העיקרי הינו‬
‫ריכוז רקע‪ ,‬כאשר התרומה של התכנית לריכוז שהתקבל עומדת על‬
‫אחוזים בודדים )‪ 1-2%‬מהתקן(‪.‬‬
‫•‬
‫בנזן – הריכוז המרבי שהתקבל מהווה כ‪ 27% -‬מהתקן השנתי למזהם זה‪.‬‬
‫‪ 1.5.6‬סיכום‬
‫ריכוזי המזהמים במצב הקיים באזור התכנית הינם נמוכים ביחס לתקנים‬
‫התקפים כיום‪.‬‬
‫יש לציין כי בריכוזי חלקיקים נשימים עדינים במיצוע יממתי ושנתי צפויות‬
‫חריגות בשל סופות אבק ועלית ריכוזי רקע בשכיחות נמוכה בשנה‪ .‬בכל‬
‫מקרה‪ ,‬תרומת המערכת התחבורתית נמוכה ‪ -‬ריכוזי החלקיקים שהתקבלו‬
‫בהרצת המודל ללא הוספת הרקע הינם נמוכים מאוד ומהווים אחוזים‬
‫בודדים מהתקנות‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪ 1.6‬ערכים נופיים וחזותיים טרם הקמת הדרך‬
‫‪32‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.1‬מציג את הניתוח הטופוגרפי ואת מפת שיפועים בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף‬
‫בר לב‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.2‬מציג את הניתוח הטופוגרפי ואת מפת שיפועים בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף‬
‫‪.784‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.3‬מציג את חלוקת התוואי ליחידות נוף‪ ,‬רגישות נופית ונצפות במחלף בר‬
‫לב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.4‬מציג את חלוקת התוואי ליחידות נוף‪ ,‬רגישות נופית ונצפות במחלף‬
‫‪.784‬‬
‫‪ 1.6.1‬ניתוח טופוגרפי‬
‫כביש ‪85‬‬
‫קטע כביש ‪ 85‬המשתרע מצומת עכו מזרח ועד לצומת אחיהוד עובר בעמק עכו‪.‬‬
‫העמק "מנקז" את מערב הגליל התחתון‪ .‬כביש ‪ 85‬בקטע שבין צומת אחיהוד‬
‫לצומת כרמיאל‪ ,‬עובר בתוך יחידת נוף מורפולוגית וטופוגרפית ייחודית הנקראת‬
‫בקעת בית הכרם‪ .‬בקעת בית הכרם‪ ,‬היא הצפונית שבבקעות הגליל התחתון והיא‬
‫מפרידה בבירור בין שתי חטיבותיו הראשיות של הגליל העליון והתחתון‪ .‬מצפון‬
‫משתרע הגוש ההררי הגבוה של הרי הגליל העליון וגובלים בהם מתלול צורים‪,‬‬
‫הר חלוץ‪ ,‬הר שזור ומורדותיו של הר הארי‪ .‬מתלול צורים הוא שקבע את תוואיה‬
‫המורפולוגיים של הבקעה‪ .‬מדרום לכביש‪ ,‬תוחמים את הבקעה הר גילון‪ ,‬הר‬
‫כרמי ומורדותיו הצפון מערביים של הר כמון‪ .‬ממערב הבקעה נתחמת ע"י הר‬
‫גמל וממזרח‪ ,‬בקעת חנניה‪.‬‬
‫כביש ‪702‬‬
‫תוואי כביש ‪ 702‬מתחיל‪ ,‬מדרום‪ ,‬בצומת יבור‪ ,‬בשטח מישורי מעובד ומטפס על‬
‫גבעות אחיהוד יבור‪ .‬הכביש עובר את אזור התעשיה בר לב בשטח גבעי‪ .‬במפגש‬
‫כביש ‪ 702‬וכביש ‪ 85‬השיפועים הטופוגרפיים מתמתנים‪ .‬צפונית מערבית לכביש‬
‫‪ 85‬השטח גבעי ומאחורי גבעות אלו נפרס ואדי רחב ממדים עד למרגלות גוש‬
‫ההררי של הרי הגליל העליון‪.‬‬
‫כביש ‪784‬‬
‫כביש ‪ ,784‬באזור הצומת עם כביש ‪ 85‬עובר בשטח מישורי‪ ,‬ממערב שטח חקלאי‬
‫מישורי וממזרח שטח גבעי עם צמחית חורש וטרסות חקלאיות ומטעי זיתים ‪.‬‬
‫מצפון לכביש ‪ 85‬שטחי מטעי זיתים כשבכיוון צפון מזרח השטח מתרומם בגבעה‬
‫מתונה‪.‬‬
‫‪ 32‬פרק זה נערך ע"י אריאל טיבי ואלה סימונוב ‪ ,‬טיבי אדריכלות ונוף‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ 1.6.2‬ניתוח ערכי טבע ונוף‬
‫‪ 1.6.2.1‬תיאור כללי של הערכים הנופיים‬
‫כביש ‪702‬‬
‫תוואי כביש ‪ 702‬מתוכנן במרחב המהווה מבואה אל הגליל המערבי‪ .‬בשוליו‬
‫נכנסים שלושה כבישים אזוריים אל מרחב הגליל – כביש ‪ 805‬אל אזור משגב‬
‫ובקעת סכנין‪ ,‬כביש ‪ 85‬אל בקעת בית הכרם וכביש ‪ 70‬החוצה את המרחב‬
‫החקלאי‪ .‬הכביש המתוכנן מחבר בין שלושת כבישים האזוריים האלה‪.‬‬
‫קטע הכביש מתחיל בצומת יבור‪ ,‬בשוליו המזרחיים של עמק זבולון‪ ,‬חוצה את נחל‬
‫חלזון ומטפס במתינות על גבעות אחיהוד יבור‪ .‬הוא עובר בין א‪.‬ת‪ .‬בר לב למושב‬
‫אחיהוד ומתחבר לכביש ‪ - 85‬כביש עכו‪-‬כרמיאל ‪ -‬סמוך לצומת בר לב הקיים‪,‬‬
‫במחלף מתוכנן‪ .‬מרחב התכנון מאופיין ע"י שטחים פתוחים חקלאיים וטבעיים‬
‫ומוקדי פיתוח גדולים‪.‬‬
‫כביש ‪784‬‬
‫כביש ‪ ,784‬באזור המפגש עם כביש ‪ ,85‬עובר בין שטח חקלאי ממערב לשטח גבעי‬
‫שעובד בעבר כשטח חקלאי ועל כך מעידות טרסות מסורתיות‪ .‬הגבעות עם כיסוי‬
‫צמחית חורש ועצי זית רבים‪ .‬מצפון מערב לכביש ‪ 85‬אזור תעשיה מסחר המהווה‬
‫את הכניסה הקיימת ליישוב בענה‪ ,‬מצפון לכביש ‪ 85‬חלקות חקלאיות של מטעי‬
‫זיתים‪.‬‬
‫‪ 1.6.2.2‬חלוקה ליחידות נוף‬
‫את קטע כביש ‪ ,85‬ניתן לחלק למספר יחידות נוף כשלכל אחת חתך אופייני‪.‬‬
‫סקירת יחידות הנוף הרלוונטית עבור הצמתים בר לב וכרמיאל מערב מתוארת‬
‫להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬יחידות הנוף באזור צומת בר לב‬
‫ממערב לצומת עובר הכביש בשטח מישורי יחסית‪ .‬מצפון ומדרום לכביש‬
‫שטחים חקלאיים מעובדים‪.‬‬
‫ממזרח לצומת הקטע אופייני לבקעת בית הכרם‪ :‬מצפון נישאים הרי הגליל‬
‫העליון ומדרום גבעות הגליל התחתון‪ .‬המופעים האופייניים הינם שטחים‬
‫מיוערים‪/‬נטועים משני צידי תוואי הכביש המתוכנן‪.‬‬
‫ב‪ .‬יחידות הנוף באזור כביש ‪702‬‬
‫עמק נחל חלזון – עמק חקלאי נרחב שבמרכזו עובר אפיק נחל חלזון‪ .‬העמק‬
‫מאופיין בגידולים חקלאיים עונתיים‪ .‬בשוליו עובר כביש ‪ .805‬העמק מהווה‬
‫מבואה אל הגליל המערבי‪.‬‬
‫גבעות אחיהוד ויבור – מהוות למעשה שלוחה נמוכה המשתפלת מרכסי‬
‫הגליל התחתון מערבה‪ .‬השלוחה ברובה מכוסה צמחיית בתה נמוכה עם‬
‫‪75‬‬
‫שרידי עצי חורש וחלקות זיתים‪ .‬הגבעות מהוות רקע לנוף החקלאי של עמק‬
‫נחל חלזון‪ .‬במורדות הצפוניים חורשות נטועות‪ .‬גב השלוחה מאופיין‬
‫בטופוגרפיה מתונה ובמבנה עגלגל ומתון‪ .‬ביחידת נוף זו נמצא א‪.‬ת‪ .‬בר לב‪.‬‬
‫בקעה חקלאית וגבעות נמוכות – בין מושב אחיהוד וא‪.‬ת‪ .‬בר לב משתרעת‬
‫בקעה נטועת זיתים‪ .‬בתוך הבקעה מצויות גבעות של שפכי מילוי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יחידות הנוף באזור צומת כרמיאל מערב‬
‫הקטע שממערב לצומת מאופיין במטעי זיתים ובבתי הכפר דיר אל אסד‬
‫הפרוש על מדרון מצפון לתוואי‪ .‬המבט לצפון מזרח נפתח אל עבר הרי מירון‪.‬‬
‫מדרום לכביש נוף גבעות נמוך יותר עליו מטעי זיתים ובתים‪.‬‬
‫ממזרח לצומת מאופיין הקטע שמצפון לתוואי בגבעות וביניהן מטעי זיתים‬
‫)טרסות( וחלקות מעובדות‪ .‬בהמשך נראית גבעת זקיף ובתי הכפר נחף‪.‬‬
‫מדרום לכביש חורשת אורנים‪ ,‬לפני הכניסה לכרמיאל‪ .‬מדרום לחורשה‬
‫נצפים בתי שכונת הוילות המערבית ובהמשך הכניסה לעיר כרמיאל‪.‬‬
‫‪ 1.6.3‬מפת רגישות נופית‪-‬סביבתית‬
‫המפה מאפיינת שלוש רמות של רגישות נופים‪ :‬גבוהה‪ ,‬בנונית ונמוכה‪.‬‬
‫רגישות גבוהה‪ :‬מטעי זיתים‪ ,‬חורש יער נטע אדם‪ ,‬נחלים ואפיקים ושטח טבעי‬
‫פתוח‪.‬‬
‫רגישות בינונית‪ :‬שדות חקלאיים‪ ,‬בריכות דגים וישובים כפריים‪.‬‬
‫רגישות נמוכה‪ :‬ישוב עירוני‪ ,‬מחצבות‪ ,‬תחנות דלק ואזורי תעשיה‪.‬‬
‫‪ 1.6.4‬נצפות‬
‫תשריטים ‪ 1.6.3‬ו‪ 1.6.4-‬לעיל מציגים מפת ניצפות ותמונות לאורך תוואי כביש ‪.85‬‬
‫‪ 1.6.4.1‬נצפות מהכביש‬
‫להלן פירוט הנוף הנשקף מצפון ומדרום לכביש בנסיעה ממערב למזרח‪:‬‬
‫א‪ .‬הנצפות בסמוך לצומת בר לב‪:‬‬
‫באזור צומת אחיהוד‪ ,‬המבט דרומה פונה לכיוון הרפתות של מושב אחיהוד‬
‫ומצפון משתרע מישור כשהשטח מתחיל להתרומם כ‪ 200-‬מ' מצפון לכביש‪.‬‬
‫בעליה מזרחה לכיוון צומת בר לב הנוף לחיפה נפתח מכיוון דרום‪.‬‬
‫מצומת בר לב הכביש מצוי במגמת ירידה‪ ,‬המבטים סגורים יותר‪ .‬מדרום‬
‫חורשת אורנים שמול יער אחיהוד‪ ,‬מצפון נגלים הרי הגליל העליון‪ .‬המבט‬
‫נסגר בשל העליה בגובה והיער‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫ב‪ .‬הנצפות לאורך תוואי כביש ‪:702‬‬
‫משטח הכביש המתוכנן קיימות תצפיות למרחבים הסובבים בעיקר בקטע‬
‫העובר בעמק נחל חלזון‪ .‬בקטע העובר בגבעות יש תצפית לנוף הקרוב בלבד‪.‬‬
‫בעליה על גב הרכס נגלים הרי הגליל העליון למרחק‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנצפות בסמוך לצומת כרמיאל מערב‪:‬‬
‫בצומת דיר אל אסד בקרבת הכביש‪ ,‬מדרום ומצפון מישורים חקלאיים ומטעי‬
‫זיתים‪ .‬במבט מרוחק יותר דרומה נגלים בתי השכונות המערביות של העיר‬
‫כרמיאל‪.‬‬
‫באזור צומת ‪ 784/85‬כרמיאל מוסתרת חלקית ע"י גבעה שמכוסה בעצי זית‬
‫ותאנה‪ .‬מצפון מופיעה גבעה עליה מטעים‪ .‬עם המשך הנסיעה מזרחה המבטים‬
‫לכיוון דרום נפתחים ונסגרים לסירוגין‪ .‬מצפון נפרשת גבעת זקיף המכוסה‬
‫במטעים‪ .‬המבט אל עבר העיר כרמיאל נפתח רק בצומת כרמיאל מרכז‪.‬‬
‫ממזרח לגבעת זקיף‪ ,‬בצידו הצפוני של הכביש‪ ,‬נצפים מטעים‪ ,‬מבני תעשייה‬
‫ומסחר ובתי הכפר נחף‪.‬‬
‫‪ 1.6.4.2‬תצפית אל עבר הכביש‬
‫א‪ .‬באזור צומת בר לב‪:‬‬
‫הכביש נצפה בחלקו מדרך הנוף העולה לשמורת הר גמל )ממוקמת מצפון‬
‫לכביש וממזרח לכביש ‪ .(70‬הכביש נצפה מתל בירה המצוי מעל קיבוץ יסעור‬
‫מדרומו ומאחיהוד הממוקם גבוה ממנו‪ .‬ממזרח לצומת בר לב‪ ,‬הכביש לא‬
‫נצפה מדרום בשל היות השטח נמוך באופן משמעותי ממפלס הכביש‪.‬‬
‫ב‪ .‬באזור כביש ‪ 702‬המתוכנן‬
‫מרחב התכנון נצפה משלושת הכבישים האזוריים‪ .‬השטחים החקלאיים‬
‫שבעמקים נצפים במידה רבה וכמו כן המורדות הדרומיים של גבעות אחיהוד‪-‬‬
‫יבור‪ .‬במידה פחותה נצפים גב הרכס והמורדות הצפוניים של הגבעות‪ .‬המרחב‬
‫שבין אחיהוד לאזור תעשייה בר לב נצפה במידה מעטה מכבישים ‪ 805‬ו‪.85-‬‬
‫מרחב זה נצפה מהכביש המתוכנן העובר בתוכו‪.‬‬
‫ג‪ .‬באזור צומת כרמיאל מערב‪:‬‬
‫הכביש נצפה מדרום מהשלוחות הצפוניות של הר כרמי ומשכונת כרמיאל‬
‫מערב‪ .‬מצפון נצפה הכביש מהכפרים בענה ודיר אל אסד ומגבעת זקיף‪,‬‬
‫הסמוכה לכניסה הראשית של כרמיאל‪ .‬בהמשך מזרחה נצפה הכביש מהכפר‬
‫נחף‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ 1.6.5‬שבילי מטיילים ואופניים‬
‫עיקר תנועת המטיילים באזור מרוכזת בשבילים ודרכי הנוף בשמורת נחל שגור‬
‫ושמורת הר גמל‪ ,‬נקודת ההתחלה של חלק גדול מהשבילים הוא באזור צומת‬
‫גילון‪ .‬באזורים שסביב הצמתים בר לב וכרמיאל מערב לא קיימים מסלולי‬
‫מטיילים למעט‪:‬‬
‫ƒ שביל ‪ – 2560‬דרך לרכב‪ ,‬בכיוון מזרח מערב‪ .‬תחילתה של הדרך בכביש הגישה‬
‫לשמורת הר גמל‪ ,‬והיא ממשיכה מערבה‪ ,‬מצפון לכביש ‪ ,85‬עד לאזור צומת‬
‫יסיף‪ .‬השביל עובר במרחק של כ‪ 700 -‬מ' מהכביש‪.‬‬
‫ƒ שבילים נוספים עוברים בתחום יער אחיהוד מצפון לכביש ‪ ,85‬מצפון לצומת‬
‫אחיהוד ואזור התעשייה בר לב‪.‬‬
‫ƒ מזרחית לאחיהוד קיימות מספר דרכי עפר ‪ -‬בתחתית הגבעה החוצה את‬
‫הדרך בחתך ‪ ,7057‬דרך עפר נוספת מטפסת על גבעת יבור מכיוון חוות הזרע‬
‫ומגיעה לרפת אחיהוד ובנוסף קיימת דרך עפר בקצה גבעת אחיהוד במערב‬
‫אשרנחסמה ע"י הבינוי באזור התעשייה‪ .‬דרך זו ממשיכה בתוך יערות קק"ל‬
‫מצפון לבר לב‪.‬‬
‫ƒ‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬מעכו ועד כרמיאל קיימות דרכי עפר ודרכים נופיות החודרות‬
‫לעומק השטח‪ .‬הדרכים אינן מוכשרות כשבילי אופנים מוסדרים‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ 1.6.6‬אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת‬
‫האתרים הארכאולוגיים המוכרזים כפי שהם מופיעים במפות הסקר של רשות‬
‫העתיקות מפורטים להלן‪:‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.6.5‬מציג את האתרים הארכאולוגיים לאורך התוואי‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.6.1‬אתרים ארכאולוגיים בסמוך לצומת בר לב‬
‫מס' אתר‬
‫‪27992/0‬‬
‫ממצאים‬
‫בית יוצר מן התקופה הרומית התיכונה שרידי בנייה בית‬
‫בד וחרסים‪.‬‬
‫גבעה מלאכותית חפורה בחלקה‪ ,‬יסודות תלולים של‬
‫חומות לצד דרום‪-‬מערב‪ ,‬יסודות עמודים שבורים‪ ,‬באר‪,‬‬
‫בגבעה שמעבר לכביש ממזרח מערות קבורה חרסים‬
‫מתקופות הברונזה התיכונה הברונזה המאוחרת הברזל‬
‫הפרסית וההלניסטית‪.‬‬
‫שרידי תעשיית קרמיקה מהתקופה הרומית‪ ,‬באר בנוייה‬
‫מהתקופה העות'מנית ושרידי יישוב מסביבה‪.‬‬
‫חרסים מתקופת הברונזה הקדומה‪.‬‬
‫קירות אבני בנייה בית יוצר מהתקופה הביזנטית חרסים‬
‫מן התקופות הרומית הביזנטית וימי הביניים‪.‬‬
‫‪21791/0‬‬
‫‪3014/0‬‬
‫אתר עם שרידי מבנים וחרסים‬
‫שרידי יישוב מן התקופה הביזנטית‪ ,‬בריכה‪ ,‬שרידי‬
‫מתקן)בור של בית בד( וגת‪.‬‬
‫חומות חרבות‪ ,‬אבנים מעובדות‪ ,‬בורות מים‪ ,‬קברים‪,‬‬
‫בריכות מים‪ ,‬מערות קבורה‪ ,‬גתות וחרסים מן התקופה‬
‫הרומית‪-‬ביזנטית‪.‬‬
‫‪ 2‬בורות מים‪ ,‬חרסים‪ ,‬גת‪ ,‬בור‪ ,‬מן התקופה הביזנטית‪.‬‬
‫שרידי חומות‪ ,‬שרידי רצפות פסיפס‪ ,‬שרידי קימורים‬
‫ומבנה בעל אפסיס בורות מים וחרסים מן התקופות‬
‫הביזנטית והאיסלמית הקדומה‪.‬‬
‫שרידי קירות ורצפות בנויים אבני גוויל‪ ,‬חרסים מן‬
‫התקופה הניאוליתית‪-‬כלקוליתית‪.‬‬
‫‪2685/0‬‬
‫‪13519/0‬‬
‫‪13514/0‬‬
‫‪26967/0‬‬
‫‪3042/0‬‬
‫‪21958/0‬‬
‫‪3041/0‬‬
‫‪7559/0‬‬
‫מיקום ביחס לכביש‬
‫מדרום לכביש‪ ,‬רביע דרום מזרחי של צומת‬
‫אחיהוד‪.‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬בתחום מושב אחיהוד‪.‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬בשטח המצוי בין כביש ‪70‬‬
‫הקיים לכביש ‪ 702‬המוצע‪.‬‬
‫באזור צומת יבור‪ ,‬לאורך כביש ‪.70‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬ממזרח לשטחי מושב אחיהוד‪..‬‬
‫חלקו הצפוני של כביש ‪ 702‬מתוכנן לעבור בתחום‬
‫האתר‪.‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬ממזרח לכביש ‪ 702‬המתוכנן‪.‬‬
‫ממערב לצומת הכניסה לדיר אל אסד‪/‬בענה‪ .‬שטח‬
‫האתר משתרע מצפון ומדרום לכביש ‪.85‬‬
‫באזור צומת הכניסה המערבי לכרמיאל‪ .‬האתר‬
‫משתרע מצפון ומדרום לכביש ‪.85‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬בתחום העיר כרמיאל‪.‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬בתחום העיר כרמיאל‪.‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬בתחום העיר כרמיאל‪.‬‬
‫מסקר שנערך ע"י רשות העתיקות‪ 33‬באזור כביש ‪ 702‬עולה כי בגבעות הקירטון‬
‫מזרחית לאחיהוד נמצאים מתקנים חצובים בסלע כגון בורות מים‪ ,‬כבשני סיד‪,‬‬
‫מערות קבורה‪ ,‬מחצבות וגתות‪ .‬כמו כן נמצאו בשטח חרסי שדה מהתקופות‬
‫הרומיות והביזאנטיות המעידות על פעילות חקלאית ותעשייתית‪.‬‬
‫‪ 33‬אבו ריע ראפע‪ ,‬סקר כביש ‪ 702‬מצומת יבור לצומת בר לב‪ ,‬רשות העתיקות‪ ,‬ספטמבר ‪.2012‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ 1.7‬אקולוגיה‬
‫‪34‬‬
‫תשריטים ‪ 1.7.1‬א'‪-‬ב' תצורות צומח ושימושי שטח לאורך התוואי‪.‬‬
‫תשריטים ‪ 1.7.2‬א'‪-‬ב' מציגים את הרגישות האקולוגית לאורך התוואי‪.‬‬
‫‪ 1.7.1‬חברות הצמחים‬
‫א‪ .‬מקטע אחיהוד ‪ -‬כרמיאל‬
‫נספח מס' ‪ 2‬כולל את רשימת כל מיני הצמחים שתועדו לאורך תוואי הכביש‬
‫בקטע זה )‪ 332‬מינים( על פי תצורות הצומח שבהן נרשמו והסטטוס שלהם‬
‫בישראל‪ .‬התצפיות לקוחות מתוך סקרי שדה שערך ד"ר רון פרומקין במאי ‪2006‬‬
‫ובנובמבר ‪ ,2011‬בתוספת תצפיות בצמחיית מרחב התסקיר ממקורות שונים‪:‬‬
‫תסקיר השפעה על הסביבה למסילת עכו‪-‬כרמיאל שערך ד"ר ז'אן‪-‬מארק דופור‪-‬‬
‫דרור )‪ ,(14/7/2004‬סקר צמחים נדירים לאורך תוואי רכבת עכו‪-‬כרמיאל שביצע‬
‫יאיר אור באפריל‪-‬מאי ‪) 2005‬מטעם רט"ג(‪ ,‬נתוני רת"ם על מינים אדומים )מיני‬
‫צמחים נדירים שנמצאים בסיכון להמשך קיומם(‪ ,‬תצפיות של פרופ' אבינעם דנין‬
‫)מתוך ‪ (BioGIS‬ומאגר המידע הממוחשב של רט"ג‪ .‬רשימת המינים הרגישים‬
‫לפיתוח )מוגנים ו‪/‬או נדירים( מוצגת בטבלה מס' ‪.1.7.1‬‬
‫בית הגידול העשיר ביותר במינים הוא כרמי הזיתים )‪ 200‬מינים‪ ,‬מתוכם ‪21‬‬
‫מוגנים או נדירים(‪ .‬זהו גם אחד מבתי הגידול הנפוצים בבקעת בית הכרם‬
‫ומאפיינים את נופיה‪ .‬הסיבה לעושר המינים הרב נובעת ככל הנראה מדרגת‬
‫העיבוד השונה של כרמי הזיתים‪ ,‬החל מעיבוד אינטנסיבי של כרמי זיתים צעירים‬
‫וכלה בהזנחה מוחלטת של כרמים ותיקים‪ ,‬שאולי אינם כלכליים דיים‪ .‬בית גידול‬
‫נוסף עם עושר מינים גבוה הוא השיחייה – תצורת צומח המאופיינת בשיחים‬
‫שולטים‪ ,‬לרבות עצים נמוכים במופע שיחי‪ .‬אלה שטחים שאינם מעובדים‪ ,‬אם כי‬
‫חלקם משמש למרעה צאן או בקר‪ .‬כיסוי הצומח משתנה בהתאם ללחץ הרעייה‪,‬‬
‫ובשטחים פתוחים יחסית עם כיסוי צומח נמוך אפשר למצוא עושר מינים גדול‬
‫יותר מאשר בשטח סבוך עם כיסוי גבוה של צמחים רב‪-‬שנתיים‪ .‬בנופי השיחייה‬
‫תועדו ‪ 156‬מינים‪ ,‬מתוכם ‪ 19‬מוגנים או נדירים‪ .‬עושר מינים בינוני תועד ביערות‬
‫הנטועים בשליטת אורנים )אורן קפריסאי‪ ,‬אורן ירושלים ואורן הצנובר(‬
‫ואיקליפטוס המקור‪ ,‬ולעתים בלוויית ברוש מצוי )‪ 93‬מינים‪ ,‬מתוכם ‪ 16‬מוגנים‬
‫ומין אחד נדיר למדי(‪ .‬ככל שהיער דליל ופתוח יותר‪ ,‬עולה בו עושר המינים‬
‫העשבוניים והגאופיטים‪ ,‬ואפשר להבחין בהתחדשות של צומח חורש ים‪-‬תיכוני‪.‬‬
‫צמחים מוגנים או ראויים לשימור נמצאים בעיקר בשטחים שאינם מעובדים –‬
‫בשטחי שיחייה‪ ,‬ביערות נטועים‪ ,‬וכן בכרמי זיתים‪ ,‬בקניון בית הכרם )נחל שגור(‬
‫‪ 34‬פרק זה נכתב ע"י ד"ר רון פרומקין‬
‫‪80‬‬
‫או בשולי שדות‪ .‬רשימה זו כוללת ‪ 39‬מיני צמחים מוגנים‪ ,‬מתוכם ‪ 12‬מוגנים רק‬
‫על‪-‬פי צו היערות )‪ ,(1977‬חלקם מינים נטועים‪ ,‬ו‪ 12-‬מינים נדירים יחסית‪ ,‬מתוכם‬
‫‪ 4‬מינים המוגדרים "אדומים"‪ ,‬כלומר‪ ,‬מינים הנמצאים בסכנת הכחדה‬
‫בישראל‪ ,35‬רובם צמחי שדות שתועדו בשטחים שכיום מעובדים עם כרמי זיתים‪:‬‬
‫דוגון ירושלמי )מורכבים‪ ,‬צמח שדות בור וקרקעות כבדות( ומיאגרון אוזני‬
‫)מצליבים‪ ,‬צמח שדות(‪ ,‬שום הגלגל )שושניים‪ ,‬צמח שדות( ומישויה פעמונית‬
‫)פעמוניתיים(‪ .‬בין הגאופיטים שתועדו כלולים ‪ 12‬מינים מוגנים‪ ,‬רובם מינים‬
‫נפוצים יחסית‪ :‬בן‪-‬חצב יקינתוני‪ ,‬גרניון הפקעות‪ ,‬חבצלת קטנת‪-‬פרחים‪ ,‬חצב‬
‫מצוי‪ ,‬כלנית מצויה‪ ,‬נורית אסיה‪ ,‬נרקיס מצוי‪ ,‬סחלב פרפרני‪ ,‬סייפן התבואה‪,‬‬
‫סתוונית היורה‪ ,‬רקפת מצויה‪ ,‬שום גבוה‪ ,‬ושניים נדירים‪ :‬זמזומית ארוכה )נדיר‬
‫מאוד( ושום הגלגל )נדיר למדי(‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.7.1‬רשימת הצמחים המוגנים והנדירים שתועדו בקרבת תוואי הכביש‬
‫בבתי הגידול השונים ומעמדם‬
‫מ* ‪ -‬אילן מוגן על‪-‬פי צו היערות – ‪ .1997‬מ – צמח מוגן בחוק ערכי טבע מוגנים ‪.2005 -‬‬
‫** ‪ -‬מין אדום )בסכנת הכחדה(‬
‫‪ - ES‬אנדמי לישראל ולסוריה; ‪ - EY‬אנדמי לישראל ולקפריסין; ‪ - ET‬אנדמי לישראל ולטורקיה; ‪ - EL‬אנדמי‬
‫לישראל וללבנון‪.‬‬
‫שם הצמח‬
‫אדר סורי‬
‫אורן הצנובר )נטוע(‬
‫אורן ירושלים )נטוע(‬
‫אורן קפריסאי )נטוע(‬
‫אזוב מצוי‬
‫איקליפטוס המקור‬
‫אלה ארץ‪-‬ישראלית‬
‫אלון התבור )נטוע(‬
‫אלון מצוי‬
‫אלת הכלאיים‬
‫אספסת החבית‬
‫אשחר רחב‪-‬עלים‬
‫אשל הירדן‬
‫בן‪-‬חצב יקינתוני‬
‫ברוש מצוי‬
‫גרניון הפקעות‬
‫דוגון ירושלמי‬
‫דמסון כוכבני‬
‫זית אירופי‬
‫זמזומית ארוכה‬
‫חבצלת קטנת‪-‬פרחים‬
‫חצב מצוי‬
‫חרוב מצוי‬
‫כליל החורש )נטוע(‬
‫כלנית מצויה‬
‫סטטוס‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ*‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫נדיר‬
‫‪RP‬‬
‫שיחייה‬
‫בתה‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪RR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫**‪RR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה לח‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 35‬על‪-‬פי שמידע וחוב'‪ .2011 .‬הספר האדום‪ :‬צמחים בסכנת הכחדה בישראל‪ .‬רשות הטבע והגנים‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫שם הצמח‬
‫לבנה רפואי‬
‫מיאגרון אוזני‬
‫מישויה פעמונית‬
‫מרווה משולשת‬
‫נורית אסיה‬
‫נרקיס מצוי‬
‫סחלב ב‪.‬מ‪.‬‬
‫סחלב פרפרני‬
‫סייפן התבואה‬
‫סתוונית היורה‬
‫עכובית הגלגל‬
‫עפעפית הקנוקנות‬
‫עפעפית שרועה‬
‫ער אציל‬
‫פיקוס התאנה‬
‫רקפת מצויה‬
‫שום גבוה‬
‫שום הגלגל‬
‫שיזף מצוי‬
‫שלמון סורי‬
‫שערות‪-‬שולמית‬
‫מצויות‬
‫שרכרך ריחני‬
‫תמר מצוי‬
‫סך הכול רגישים‬
‫סך הכול מינים‬
‫נדיר‬
‫סטטוס‬
‫מ*‬
‫שיחייה‬
‫בתה‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫שדה לח‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫‪+‬‬
‫**‪RR‬‬
‫**‪RP‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫מ*‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫**‪R‬‬
‫מ‬
‫*‪RP‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪56‬‬
‫‪156‬‬
‫‪200‬‬
‫‪93‬‬
‫‪13‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫מ* ‪ -‬אילן מוגן על‪-‬פי צו היערות – ‪ .1997‬מ – צמח מוגן בחוק ערכי טבע מוגנים – ‪;2005‬‬
‫** ‪ -‬צמח אדום‪ – R .‬נדיר למדי; ‪ – RP‬נדיר; ‪ – RR‬נדיר מאוד‪) .‬על‪-‬פי רת"ם(‪.‬‬
‫ב‪ .‬אזור כביש ‪702‬‬
‫תוואי הכביש מוצע בשולי גבעת יבור‪ ,‬בצמוד לאזור התעשייה בר‪-‬לב‪ .‬השטח מופר בחלקו‬
‫ומשמש למרעה בקר‪ .‬מדרום לגבעה‪ ,‬חוצה התוואי שדות חקלאיים ואת נחל חילזון‪,‬‬
‫העובר כאן בתעלה מוסדרת‪.‬‬
‫נספח מס' ‪ 3‬כולל את רשימת כל מיני הצמחים שתועדו לאורך תוואי הכביש )‪ 113‬מינים(‬
‫על פי מיקומם והסטטוס שלהם בישראל‪ .‬התצפיות לקוחות מתוך סקר שדה שערך ד"ר‬
‫רון פרומקין במאי ‪ ,2006‬נתוני רת"ם על מינים אדומים )מיני צמחים נדירים שנמצאים‬
‫בסיכון להמשך קיומם(‪ ,‬תצפיות של פרופ' אבינעם דנין )מתוך ‪ (BioGIS‬ומאגר המידע‬
‫הממוחשב של רט"ג‪.‬‬
‫בית הגידול העשיר ביותר במינים הוא השיחייה – תצורת צומח המאופיינת בשיחים‬
‫שולטים – בעיקר קידה שעירה ואלת המסטיק‪ ,‬לרבות עצים נמוכים במופע שיחי וכתמים‬
‫של סירה קוצנית‪ .‬כיסוי הצומח משתנה בהתאם ללחץ רעיית הבקר בגבעה זו‪ ,‬ובשטחים‬
‫פתוחים יחסית עם כיסוי צומח נמוך אפשר למצוא בתה עם עושר מינים גדול יותר מאשר‬
‫בשטח סבוך עם כיסוי גבוה של צמחים רב‪-‬שנתיים‪ .‬בשטח זה תועדו ‪ 92‬מינים‪ ,‬מתוכם ‪6‬‬
‫‪82‬‬
‫מוגנים )טבלה מס' ‪ .(1.7.2‬בצמוד לחוות יבור יש שטח חקלאי מופר יחסית‪ ,‬שגם בו יש‬
‫רעיית בקר‪ .‬בשטח זה תועדו ‪ 49‬מיני צמחים‪ ,‬מתוכם ‪ 2‬מינים מוגנים‪ .‬כל המינים שתועדו‬
‫במרחב זה הנם מינים נפוצים יחסית‪ ,‬ואין בהם מינים נדירים‪ .‬העצים המוגנים פזורים‬
‫בשטח‪ ,‬רובם ממערב לתוואי המוצע‪ .‬לאורך התוואי או בקרבתו גדלים עצי זית בכרם לא‬
‫מעובד ומעט עצי חרוב מצוי‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1.7.2‬רשימת הצמחים המוגנים שתועדו בקרבת תוואי הכביש ומעמדם‪.‬‬
‫מ* ‪ -‬אילן מוגן על‪-‬פי צו היערות – ‪ .1997‬מ – צמח מוגן בחוק ערכי טבע מוגנים – ‪;2005‬‬
‫שם הצמח‬
‫אורן ירושלים‬
‫אזוב מצוי‬
‫זית אירופי‬
‫חרוב מצוי‬
‫פיקוס התאנה‬
‫תמר מצוי‬
‫נחל חילזון‬
‫גבעת יבור‬
‫חוות יבור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סטטוס‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫‪ 1.7.2‬מיפוי צמחייה נדירה‬
‫במאגרי המידע הרלוונטיים )רת"ם‪ ,‬רשות הטבע והגנים או ‪ (BioGIS‬לא נרשמו‬
‫תצפיות במיני צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה בתחומי התכנית‪ .‬סקר מיני‬
‫צמחים נדירים נערך ע"י רט"ג לאורך תוואי מסילת עכו‪-‬כרמיאל‪ ,‬וכן נערכו סקרי‬
‫שדה ע"י עורך הפרק האקולוגי )ר"פ(‪ ,‬אך גם בהם לא נרשמו צמחים נדירים‬
‫במרחב התכניות‪) .‬המינים האדומים שפורטו בסעיף ‪ 1.7.1‬לעיל‪ ,‬נמצאו לאורך‬
‫כביש ‪ 85‬במסגרת סקרים שונים‪ .‬עם זאת‪ ,‬מינים אלה לא מופו במאגרי המידע‬
‫הרלוונטיים ולא תועדו במרחב הנדון בתת"ל הנוכחי‪ .‬לפיכך אינם נכללים במפות‬
‫הצומח והרגישות(‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ 1.7.3‬בעלי חיים‬
‫א‪ .‬מקטע אחיהוד ‪ -‬כרמיאל‬
‫משני צדי התוואי נמצאים כרמי זיתים ויערות אורן ואיקליפטוס נטועים‪,‬‬
‫כאשר יערות צעירים או דלילים מלווים בצמחיית בתה וגריגה האופיינית לחבל‬
‫הים‪-‬תיכוני‪ .‬שטחים אלה עשירים יחסית בצמחי בר מקומיים‪ ,‬לרבות‬
‫גאופיטים ופרחי בר פזורים‪ .‬שטחים אלה הנם גם בעלי חשיבות כשטחי מחיה‪,‬‬
‫קינון‪ ,‬מסתור ומנוחה למיני עופות שונים ובהם משתמשים גם יונקים יבשתיים‬
‫קטנים – זוחלים‪ ,‬מכרסמים וטורפים‪ .‬השדות המעובדים הפזורים לאורך‬
‫כביש ‪ ,85‬בעיקר מדרום לו‪ ,‬הנם שטחים מופרים ברובם בשל פעילות חקלאית‬
‫אינטנסיבית וממושכת‪ .‬בשטחים אלה אין מרחבים טבעיים בעלי חשיבות‬
‫לרבייה‪ ,‬קינון ומנוחה לבעלי חיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כביש ‪702‬‬
‫בתוואי וממערב לו שולט צומח אופייני לשיחייה ובתה ים‪-‬תיכונית צפופה‪.‬‬
‫שטחים אלה מגודרים בחלקם ומשמשים למרעה‪ ,‬אך הם גם בעלי חשיבות‬
‫כשטחי מחיה‪ ,‬קינון‪ ,‬מסתור ומנוחה למיני עופות שונים ובהם משתמשים גם‬
‫יונקים יבשתיים קטנים – זוחלים‪ ,‬מכרסמים וטורפים‪ .‬השדות המעובדים‬
‫לאורך כביש ‪ ,702‬הנם שטח מופרים ברובם בשל פעילות חקלאית אינטנסיבית‬
‫וממושכת‪ .‬בשטחים אלה אין מרחבים טבעיים בעלי חשיבות לרבייה‪ ,‬קינון‬
‫ומנוחה לבעלי חיים והם מושכים אליהם בעיקר מינים מלווי‪-‬אדם‪.‬‬
‫להלן רשימת מיני בעלי החיים שתועדו בתוואי התכנית ובקרבתה במאגרי‬
‫המידע הממוחשבים )רשות הטבע והגנים‪ BioGIS ,‬ואתר מן השדה‪ ,‬מרץ ‪.(2013‬‬
‫מאחר שבעלי חיים נוטים לעבור מרחקים גדולים לצורך קיומם )שטחי שיחור‬
‫מזון שעשויים להשתנות ועונות השונות ואזורי מנוחה‪ ,‬רבייה וקינון(‪ ,‬נרשמו‬
‫מינים שתועדו במרחק של עד כ‪ 3-‬ק"מ מגבול התכנית‪ .‬רשימה זו אינה מלאה‬
‫ואינה כוללת מינים קטנים של זוחלים‪ ,‬דו‪-‬חיים מכרסמים‪ ,‬חדפים ועטלפי‬
‫חרקים שצפויים להימצא באזור‪ .‬כמו כן‪ ,‬ברשימה כלולים מינים שתועדו בעבר‬
‫ולא בהכרח נמצאים היום במרחב התכנית או בקרבתו לאור פיתוח האזור מאז‬
‫נרשמו חלק מהתצפיות‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ בעלי חיים שתועדו בתוואי התכנית ובקרבתה‬:1.7.3 '‫טבלה מס‬
85/702
Salamandra salamandra
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‫שם מדעי‬
85/784
Fulica atra
Bubo bubo
Pycnonotus xanthopygos
Falco tinnunculus
Anas platyrhynchos
Saxicola torquata
Passer domesticus
Circus aeruginosus
Alectoris chukar
Circaetus gallicus
Carduelis carduelis
Phoenicurus ochruros
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Parus major
Athene noctua
Plegadis falcinellus
Dendrocopos syriacus
Gyps fulvus
+
+
+
+
Sylvia hortensis
Sylvia nisoria
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Oenanthe hispanica
+
+
+
+
+
+
Hirundo rustica
Garrulus glandarius
+
+
+
+
+
+
+
Phylloscopus bonelli
Galerida cristata
Buteo buteo
Buteo rufinus
Fringilla coelebs
Prinia gracilis
Nectarinia osea
Monticola saxatilis
Phalacrocorax carbo
Vanellus vanellus
Turdus philomelos
Hippolais olivetorum
Hippolais pallida
85
‫שם עברי‬
‫חיים‬-‫דו‬
‫סלמנדרה מצויה‬
‫עופות‬
‫אגמית מצויה‬
‫אוח‬
‫בולבול‬
‫בז מצוי‬
‫ברכייה‬
‫גרון‬-‫דוחל שחור‬
‫דרור הבית‬
‫זרון סוף‬
‫חגלה‬
‫חוויאי‬
‫חוחית‬
‫חכלילית סלעים‬
‫חסידה לבנה‬
‫חסידה שחורה‬
‫ירגזי‬
‫כוס החורבות‬
‫מגלן‬
‫נקר סורי‬
‫נשר‬
‫סבכי חורש‬
‫סבכי נצי‬
‫כיפה‬-‫סיבכי שחור‬
‫ראש‬-‫סיבכי שחור‬
‫סלעית קיץ‬
‫סנונית רפתות‬
‫עורבני‬
‫בטן‬-‫עלווית לבנת‬
‫עפרוני מצויץ‬
‫עקב חורף‬
‫עקב עיטי‬
‫פרוש מצוי‬
‫פשוש‬
‫צופית‬
‫צוקית חכלילית‬
‫קורמורן גדול‬
‫קיווית מצויצת‬
‫קיכלי רונן‬
‫שיחנית הזית‬
‫שיחנית קטנה‬
85/702
+
+
+
+
85/784
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
‫שם מדעי‬
Pelecanus onocrotalus
Himantopus himantopus
Lepus capensis
Meles meles
Martes foina
Hystrix indica
Spalax leucodon
Sus scrofa
Felis chaus
Felis silvestris
Herpestes ichneumon
Vormela peregusna
Rousettus aegyptiacus
Gazella gazella
Vulpes vulpes
Procavia capensis
Canis aureus
Coluber rubriceps
Scincidae sp.
Agama stellio
Lacerta laevis laevis
Ptyodactylus hasselquistii
Chalcides guentheri
Ophisops elegans
Testudo graeca terrestris
Mauremys caspica
Ophisaurus apodus
Eirenis decemlineata
86
‫שם עברי‬
‫שקנאי מצוי‬
‫יונקים‬
‫תמירון‬
‫ארנבת מצויה‬
‫גירית מצויה‬
‫דלק‬
‫דרבן‬
‫חולד‬
‫חזיר בר‬
‫חתול ביצות‬
‫חתול בר‬
‫נמייה‬
‫סמור‬
‫פרי מצוי‬-‫עטלף‬
‫עטלף חרקים ב"מ‬
‫צבי ישראלי‬
‫שועל מצוי‬
‫שפן סלעים‬
‫תן‬
‫זוחלים‬
‫זעמן זיתני‬
‫חומט ב"מ‬
‫חרדון מצוי‬
‫לטאה זריזה‬
‫מניפנית מצויה‬
‫נחושית נחשונית‬
‫עינחש‬
‫יבשה מצוי‬-‫צב‬
‫צב ביצות‬
‫קמטן‬
‫שלוון קווים‬
‫‪ 1.7.4‬מסדרונות אקולוגיים ארציים ומקומיים‬
‫המסדרון האקולוגי המוצע על ידי רשות הטבע והגנים )שקדי ושדות‪(2000 ,36‬‬
‫ממוקם ממזרח לצומת יסיף וצומת אחיהוד‪ ,‬ומרכזו בין שמורת הר גמל בצפון‬
‫)גליל עליון(‪ ,‬לבין שמורת קניון נחל שגור בדרום )גליל תחתון(‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.7.3‬בהמשך מציג את הקו הכחול של התכנית על רקע מפת‬
‫המסדרונות האקולוגיים בצפון‪.‬‬
‫כבר היום קוטע כביש ‪ 85‬במידה מסוימת את רצף השטחים הפתוחים שבין שני‬
‫עבריו‪ ,‬ולמעשה מגביל את הקישוריוּת בין הגליל העליון לגליל התחתון )בקעת‬
‫בית הכרם נחשבת לגבול הגאוגרפי ביניהם(‪.‬‬
‫בקטעים שבהם כביש ‪ 85‬עובר לצד מסילת הרכבת המתוכננת‪ ,‬נעשה תיאום עם‬
‫רשות הטבע והגנים לגבי המיקום והממדים של המעברים התחתיים המיועדים‬
‫הן לניקוז מים והן למעבר בעלי חיים באופן שהמעברים המתוכננים מתחת‬
‫למסילה יהיו בגודל דומה למעברים המתוכננים מתחת לכביש ובהמשך אחד אתם‬
‫כך שלא תימנע תנועת בעלי חיים מצד לצד‪.‬‬
‫באזור המוצע כמסדרון אקולוגי‪ ,‬בין שמורת הר גמל לאזור נחל שגור‪ ,‬מבוצעת‬
‫מסילת הרכבת במנהרה ארוכה ולפיכך בקטע זה רק הכביש מיועד להמשיך‬
‫ולחצות את המסדרון האקולוגי‪ .‬הרחבת הכביש‪ ,‬כמו גם עלייה בהיקף התנועה‬
‫עליו‪ ,‬וחסימת מרכזו על ידי קיר בטון )"ניו‪-‬ג'רסי"( עשויים להגביל עוד יותר‬
‫מעבר של בעלי חיים מצד לצד )בעיקר יונקים קטנים‪-‬בינוניים וזוחלים(‪ ,‬ואף‬
‫לסכן בדריסה את בעלי החיים המנסים לחצות את הכביש בקטעים אלה‪.‬‬
‫באזור צומת יבור ונחל חילזון יש קונפליקט עם מפת המסדרונות האקולוגיים‪.‬‬
‫בתחום התכנית של כביש ‪ ,702‬מדרום לאזור תעשייה בר‪-‬לב‪ ,‬חוצה התוואי את‬
‫המסדרון האקולוגי של נחל חילזון שכיוונו מזרח‪-‬מערב‪ .‬זהו מסדרון נחל חשוב‬
‫המתחבר בהמשכו לנחל נעמן‪ .‬לפיכך‪ ,‬בנקודת החצייה של נחל חילזון יהיה צורך‬
‫לתכנן גשר ארוך יחסית שישמר את המעבר לאורך הנחל ושתי גדותיו‪.‬‬
‫קונפליקט נוסף אפשרי בצפון מחלף ‪ ,85/702‬בו חודר המחלף הצפוני למסדרון‬
‫שנמצא מצפון לכביש ‪ ,85‬ולפיכך יש לבחון אמצעים לצמצום היקף החדירה של‬
‫תחום הדרך לכיוון צפון‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.7.3‬מציג את מפת המסדרונות האקולוגיים המוצעים ע"י רט"ג‬
‫בצפון הארץ‪.‬‬
‫‪ 36‬שקדי י‪ .‬ושדות א‪ (2000) .‬מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים‪ :‬כלי לשמירת טבע‪ ,‬רשות הטבע והגנים‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ 1.7.5‬צמחייה פולשנית‬
‫במרחב התכנית נרשם מספר מצומצם למדי של מיני צמחים פולשים ‪ -‬שיטה‬
‫כחלחלה‪ ,‬קיקיון מצוי וקייצת מסולסלת‪ .‬שיטה כחלחלה תועדה בעיקר לצד כביש‬
‫‪ ,85‬בעוד קיקיון מצוי נמצא בנחל חילזון‪ .‬מוקדים קטנים של קייצת מסולסלת‬
‫פזורים בשטחים מופרים לצד כבישים ובשולי פיתוח אחר‪.‬‬
‫מין פולש נוסף ‪ -‬אילנתה בלוטית ‪ -‬תועד מחוץ לשטח התכנית‪ ,‬מצפון לצומת‬
‫יבור‪.‬‬
‫‪ 1.7.6‬מפת הרגישות האינטגרטיבית של השטחים הפתוחים‬
‫התכנית הוכנה על ידי המשרד לאיכות הסביבה‪ .‬השטחים לאורך הכביש מסווגים‬
‫על פי הפרוט הבא‪:‬‬
‫שני המקטעים – צומת בר לב וצומת כרמיאל מערב מוגדרים כבעלי רגישות‬
‫גבוהה )‪.(4‬‬
‫השטח שממזרח לצומת יסיף ומצפון לכביש מוגדר בדרגת רגישות גבוהה מאוד‬
‫)‪ .(5‬השטח שמדרום לכביש הינו בעל רגישות גבוהה )‪ (4‬בעיקר בשל ערכי חקלאות‪,‬‬
‫מורשת והידרולוגיה‪ ,‬בו נכללים אחיהוד ואזור התעשיה בר לב‪ .‬חלקו הדרומי של‬
‫כביש ‪ 702‬עובר בתא שטח בעל רגישות בינונית )‪.(3‬‬
‫באזור צומת כרמיאל מערב‪ ,‬השטחים שמצפון ומדרום לכביש הינם בעלי רגישות‬
‫כוללת גבוהה )‪ (4‬בשל ערכי מורשת וחקלאות‪ .‬מצפון לכביש‪ ,‬אזור בענה ודיר אל‬
‫אסד נכללים ביחידת נוף "מתלול צורים מערב" המוגדרת כבעלת רגישות גבוהה‬
‫קיצונית )‪ .(6‬יחידת נוף "הר גילון" מצויה מדרום מערב לצומת כרמיאל מערב‬
‫ומאופיינת ברגישות גבוהה ביותר )‪.(5‬‬
‫מפת הרגישות האינטגרטיבית מוצגת בתשריט מס' ‪.1.7.4‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ 1.7.7‬סקר עצים בוגרים‬
‫‪37‬‬
‫תשריט מס' ‪ 1.7.5‬מציג את מיפוי העצים הבוגרים בתחומי התכנית‪.‬‬
‫נספח מס' ‪ 4‬מציג את סקר העצים הבוגרים המלא‪.‬‬
‫‪ 1.7.7.1‬רקע ושיטות‬
‫סקר עצים בוגרים נערך בתחומי התכנית למחלפים ‪ 85/702‬ו‪ 85/784-‬בינואר ‪2013‬‬
‫לאחר מיפוי העצים על ידי מודד מוסמך‪ .‬קיימות בתחום התכנית מספר קבוצות‬
‫עצים שלא נמדדו )מטעים מגודרים שלא התאפשרה אליהם כניסה(‪ .‬הסקר‬
‫מתייחס לעצים הבוגרים בהתאם לתיקון ‪ 89‬לחוק התכנון והבנייה )עצים שגובהם‬
‫מעל ‪ 2‬מ' וקוטר גזעם לפחות ‪ 10‬ס"מ בגובה ‪ 130‬ס"מ מבסיס הגזע(‪ .‬תמונות‬
‫העצים מוצגות בנספח תמונות‪.‬‬
‫‪ 1.7.7.2‬ממצאים‬
‫אזור התכנית‪ ,‬בעיקר לאורך כביש ‪ ,85‬מתאפיין בכרמי זיתים‪ ,‬וזהו מין העץ‬
‫העיקרי שתועד בסקר‪ .‬כרמי הזיתים הינם בגילאים מגוונים‪ ,‬מצעירים ועד‬
‫בוגרים‪ .‬עצים זקנים ומרשימים נמצאו במספר קטן‪ ,‬בעיקר ברחוב קק"ל בכניסה‬
‫המערבית לכרמיאל‪ .‬נעשה מאמץ תכנוני לשמור עצים זקנים באתרם‪.‬‬
‫אורנים גדלים בשטח התכנית בעיקר ביער אחיהוד )מחלף ‪ (85/702‬אך גם‬
‫בחורשות נוספות ובאופן פזור‪ ,‬הן כעצים בוגרים והן זריעים רבים‪ .‬ככלל הומלץ‬
‫לשמור על אורנים בוגרים ככל הניתן‪.‬‬
‫עצי תאנה גדלים במפוזר בשטח התכנית‪ ,‬הן כעצים בודדים בכרמי זיתים והן‬
‫בשטחים עם צומח טבעי‪ .‬את עצי תאנה הומלץ להעתיק על פי מיקומם ביחס‬
‫לתכנית ומצבם )קיום גזע מפותח‪ ,‬הסיכוי להעתקה מוצלחת(‪.‬‬
‫ריכוז של חרובים גדולים קיים לאורך תוואי כביש ‪ ,702‬בעיקר באזור הכניסה‬
‫לאז"ת בר‪-‬לב ומושב אחיהוד‪ ,‬את רובם הומלץ לשמור באתרם בעת התכנון‬
‫המפורט ידרשו הנחיות של אגרונום מוסמך לאופן השימור‪.‬‬
‫לאורך תוואי כביש ‪ 702‬מצויים מספר עצי אזדרכת בוגרים‪ .‬זהו מין הנחשב‬
‫כפולש‪ ,‬אך למרות זאת פרט אחד הומלץ לשימור בשל ערכו הנופי כעץ בודד בשדה‬
‫פתוח )מספר ‪ ,678‬מצפון לנחל חילזון(‪ .‬מינים פולשים נוספים הקיימים בשטח הם‬
‫שיטה כחלחלה וקיקיון מצוי‪ ,‬אולם הופעתם בשטח מקומית ומצומצמת יחסית‪.‬‬
‫בסך הכל נמדדו באזור ‪ 1667 85/702‬עצים‪ ,‬מהם ‪ 900‬סווגו לשימור‪ 581 ,‬להעתקה‬
‫ו‪ 186 -‬לכריתה‪ .‬כאמור‪ ,‬באזור זה סווגו לשימור חרובים גדולים ומרשימים‪.‬‬
‫באזור ‪ 85/784‬נמדדו ‪ 1642‬עצים‪ ,‬מהם ‪ 850‬סווגו לשימור‪ 790 ,‬להעתקה ו‪2-‬‬
‫לכריתה‪ .‬כאמור‪ ,‬כמעט כל העצים באזור זה הם זיתים‪.‬‬
‫‪ 37‬סקר עצים בוגרים הוכן על‪-‬ידי מנחם אדם‬
‫‪89‬‬
‫‪ 1.8‬רגישות אינטגרטיבית‬
‫תשריט מס' ‪ 1.8.1‬מציג את הרגישות האינטגרטיבית והקונפליקטים במקטעים השונים‪.‬‬
‫להלן תיאור המוקדים והקונפליקטים העיקריים הצפויים‪ ,‬במקטעים השונים‪:‬‬
‫אזור מחלף בר לב‬
‫ƒ מצפון מערב ומצפון מזרח למחלף קיים שטח יער‪.‬‬
‫ƒ אתרי ארכיאולוגיה ממוקמים צפון מזרחית ומערבית למחלף‪.‬‬
‫ƒ פגיעה בשטחים חקלאיים‪.‬‬
‫ƒ קיטוע דרכים חקלאיות‪.‬‬
‫ƒ יש לבדוק את מפלסי הרעש הנגרמים ע"י כביש ‪ 85‬לחזית הצפונית של אחיהוד‪.‬‬
‫ƒ חדירה לרדיוסי מגן של קידוחים‪.‬‬
‫ƒ התכנית מצויה באזור בעל חשד להגברת שתית חריגה‪ ,‬לכן יש צורך בסקר תגובת‬
‫אתר עבור מבני גישור בשלב התכנון המפורט‪.‬‬
‫כביש ‪702‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫כביש ‪ 702‬חוצה את נחל חילזון‪.‬‬
‫שטחי הגבעות בהן עובר התוואי המתוכנן מוגדרות כבעלות רגישות אקולוגית גבוהה‪.‬‬
‫באזור החזית המזרחית של מושב אחיהוד‪ ,‬קיים פוטנציאל למפגע רעש‪.‬‬
‫פגיעה בשטחי חקלאות‪.‬‬
‫התכנית מצויה באזור בעל חשד להגברת שתית חריגה‪ ,‬לכן יש צורך בסקר תגובת‬
‫אתר עבור מבני גישור בשלב התכנון המפורט‪.‬‬
‫אזור מחלף ‪784‬‬
‫ƒ הגבעות מצפון ומדרום לכביש המכוסות צומח טבעי בחלקן מוגדרות כבעלות רגישות‬
‫אקולוגית גבוהה‪.‬‬
‫ƒ נחל שגור עובר בסמוך למחלף אך נמצא מחוץ לתחומי הקו הכחול‪.‬‬
‫ƒ מצפון לכביש ‪ 85‬מצויים כרמי זיתים‪ ,‬כרמים אלה כוללים בחלקם עצים עתיקים‪.‬‬
‫ƒ פוטנציאל למפגע רעש קיים בישוב בענה‪.‬‬
‫ƒ קונפליקט עם התכנית להרחבת בענה‪.‬‬
‫ƒ שינוי צומת הכניסה לבענה מכביש ‪.85‬‬
‫ƒ פגיעה בשטחים חקלאיים‪.‬‬
‫ƒ התכנית מצויה באזור בעל חשד להגברת שתית חריגה‪ ,‬לכן יש צורך בסקר תגובת‬
‫אתר עבור מבני גישור בשלב התכנון המפורט‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫פרק ב'‬
‫חלופות תכנוניות‬
‫‪ 2‬פרק ב'‪-‬חלופות תכנוניות‬
‫‪ 2.0‬רקע‬
‫תת"ל ‪ 17‬א' הינה כאמור תכנית חלקית הכוללת שני מקטעים‪:‬‬
‫ƒ סלילת כביש ‪ 702‬מכביש ‪ 805‬בדרום וחיבורו לכביש ‪ 85‬על‪-‬ידי הקמת מחלף בר לב‪.‬‬
‫ƒ הקמת מחלף )כרמיאל מערב( המחבר את כביש ‪ 784‬לכביש ‪.85‬‬
‫בשני מקטעים אלה מתוכננת מסילת רכבת במקביל לכביש ‪ 85‬ובצמוד אליו‪ .‬המחלפים‬
‫מאפשרים הפרדה מפלסית בין הכבישים האזוריים והמסילה על ידי הגבהת הכבישים‬
‫האזוריים בקטע החציה‪.‬‬
‫סעיף ‪ 2.1‬בוחן מספר חלופות גיאומטריות למחלף עם כביש ‪ 784‬ומציג את החסרונות‬
‫והיתרונות של כל חלופה‪.‬‬
‫סעיף ‪ 2.2‬בהמשך מפרט את השיקולים לתכנון מחלף בר לב וכביש ‪.702‬‬
‫קטע כביש ‪ 85‬שבין שתי ההפרדות הללו לא ישונה במסגרת תת"ל ‪ 17‬א'‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תת"ל ‪ 2 /12‬כוללת הסטה של כביש ‪ 85‬צפונה באזור מחלף בר לב על‪-‬מנת לפנות‬
‫רצועה לצורך ביצוע תחנת רכבת והנחת מסילת הברזל‪ .‬תת"ל ‪ 17‬א' מותאמת לתוואי‬
‫המוסט והמאושר של כביש ‪.85‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ 2.1‬מחלף ‪85/784‬‬
‫‪ 2.1.1‬רקע‬
‫המחלף מתוכנן בצומת הכבישים ‪ .85/784‬כביש אזורי ‪ 784‬מקשר את כביש ‪ 85‬עם‬
‫כרמיאל וגוש ישובי משגב‪ .‬המחלף ישמש גם ככניסה הראשית לישובים בענה ודיר‬
‫אל‪-‬אסד המצויים ממערב לצומת ‪ 85/784‬הקיים‪.‬‬
‫המחלף מתוכנן בשטח פתוח שבו תאי שטח ערכיים‪ ,‬הוא גובל במזרח בעיר‬
‫כרמיאל ובמערב בישוב בענה‪ .‬בתהליך התכנון נבחנו חלופות גאומטריות על מנת‬
‫למצוא את הפתרון המאוזן המעניק חיבורים נוחים לישובים‪ ,‬תוך מזעור הפגיעה‬
‫בנוף ובערכי הטבע‪.‬‬
‫‪ 2.1.2‬חלופת האפס‬
‫חלופת האפס משמעותה יצירת קונפליקט חמור עם מסילת הברזל מההיבט‬
‫הפיזי‪ ,‬הבטיחותי והתפעולי‪ .‬ההחלטה שלא לקדם את תת"ל ‪ 17‬א' משמעותה‬
‫שיש לשנות את תת"ל ‪ 2/12‬המאושרת שביצועה מקודם בקצב מהיר בעת כתיבת‬
‫תסקיר זה‪ .‬לחלופין‪ ,‬ביטול המחלף יצור מפגש של כביש‪-‬מסילה במפלס משותף‪.‬‬
‫מפגשים מסוג זה הינם בעלי השלכות בטיחותיות ותנועתיות קשות ואינם‬
‫מאושרים לביצוע‪ ,‬בהתאם לסטנדרטים החדשים לתכנון‪.‬‬
‫יצירת צומת מרומזר הכולל מעבר במפגש‪ ,‬יקטין באופן משמעותי גם את קיבולת‬
‫ואופן תפקוד הצומת ייפגם‪.‬‬
‫‪ 2.1.3‬אמות המידה לבחינת החלופות למחלף ‪85/784‬‬
‫להלן פירוט אמות המידה ששימשו לבחינת החלופות‪:‬‬
‫א‪ .‬נוף וסביבה‬
‫‪ .1‬השפעות על ערכי הטבע והנוף – פגיעה בערכי טבע‪ ,‬נצפות‪ ,‬עבודות עפר‪,‬‬
‫פגיעה בתבנית נוף מסורתית‪ ,‬פגיעה באלמנטים בנויים‪ ,‬יכולת שיקום‬
‫של השטח‪ ,‬פגיעה בעצים‪.‬‬
‫‪ .2‬השפעה על נחל שגור‪.‬‬
‫‪ .3‬קונפליקטים סביבתיים עם תוכנית המתאר להרחבת בענה‪.‬‬
‫‪ .4‬תפיסת שטח‪.‬‬
‫‪ .5‬שטחים כלואים‪.‬‬
‫‪ .6‬פגיעה בשימושי קרקע‪.‬‬
‫‪ .7‬רעש‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫‪ .8‬איכות אוויר‬
‫הערה‪ :‬מהיבטים אחרים כגון ניקוז‪ ,‬ועוד‪ ,‬לא נמצאו הבדלים בין החלופות‬
‫ולפיכך היבטים אלו לא נכללו בנתוח ההשוואתי‪.‬‬
‫ב‪ .‬היבטים תחבורתיים והנדסיים‬
‫‪ .1‬רמת השירות והנגישות – בבחינה הושם דגש על רמת השירות והנגישות‬
‫לבענה‪.‬‬
‫‪ .2‬העתקת תשתיות‪.‬‬
‫‪ .3‬תחבורה ציבורית והולכי רגל‪.‬‬
‫‪ .4‬שמירת האופציה להסדרת חיבור נוסף לבענה‪.‬‬
‫‪ .5‬מאזן עבודות עפר‪.‬‬
‫‪ .6‬מורכבות ביצוע‪.‬‬
‫‪ .7‬עלויות‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ 2.1.4‬תאור חלופות לתכנון מחלף ‪85/784‬‬
‫הבחינה התמקדה ב‪ 5-‬חלופות שונות )בתהליך התכנון נבחנו מודיפקציות שונות‬
‫לחלק מחלופות אלו אך ללא שינוי משמעותי במסקנות הנתוח(‪ .‬בכל החלופות‬
‫עובר כביש ‪ 784‬במפלס עילי מעל כביש ‪.85‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.0‬מציג את החלופות המוצעות על רקע תצ"א‪.‬‬
‫כדי לאפשר הקמת המחלף יש להסיט את כביש ‪ 85‬מעט צפונה על מנת להרחיקו‬
‫ממסילת הברזל העוברת מדרום לכביש ‪ 85‬ובצמוד לו‪ .‬ההסטה מיועדת לפנות‬
‫מקום להקמת הרמפות הדרומיות של המחלף‪ .‬ככלל‪ ,‬ככל שחציית כביש ‪ 784‬את‬
‫דרך ‪ 85‬הינה מערבית יותר‪ ,‬ההסטה הנדרשת של כביש ‪ 85‬צפונה הינה הקטנה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫בחלופה ‪ ,5‬נערך ניסיון להצמיד את התשתיות בין מסילת הרכבת המתוכננת לבין‬
‫כביש ‪ 85‬המוצע ‪ ,‬ולכן‪ ,‬הוסט כביש ‪ 85‬דרומה‪ ,‬לכיוון מסילת הרכבת בחלופה זו‪.‬‬
‫להלן תאור החלופות שנבחנו‪:‬‬
‫חלופה ‪ – 1‬חלופת מקור‪:‬‬
‫החלופה המקורית כוללת מחלף בתצורת חצוצרה מצפון לכביש ‪ ,85‬כביש ‪784‬‬
‫מדרום לכביש ‪ ,85‬מוסט מעט מערבה‪ .‬החלופה כוללת לולאה חופשית לבאים‬
‫מדרום למערב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.1‬א' מציג את חלופה ‪ 1‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי‬
‫קרקע מפורטים ותכנית האב של בענה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.1‬ב' מציג את חתכי האורך של החלופה‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 2‬חלופה מזרחית‪:‬‬
‫החלופה המזרחית הינה בעלת תצורה דומה לחלופה ‪ ,1‬אך כביש ‪ 784‬מוסט מאוד‬
‫מזרחה‪ .‬החיבור לבענה יהיה באמצעות סלילה של דרך מקומית שכיוונה מזרח‪-‬‬
‫מערב‪ .‬כביש ‪ 784‬חודר לגבעה שברביע הדרום מזרחי של המחלף‪ .‬רמפות הלולאה‬
‫חודרות לגבעה שברביע הצפון מזרח של המחלף‪ .‬החלופה כוללת לולאה חופשית‬
‫לבאים מדרום למערב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.2‬א' מציג את חלופה ‪ 2‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי‬
‫קרקע מפורטים ותכנית האב של בענה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.2‬ב' מציג את חתכי האורך של החלופה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.2‬ג' מציג חתכי רוחב של החלופה‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫חלופה ‪ – 3‬חלופה מערבית‪:‬‬
‫חלופה הדומה בתצורתה לשתי החלופות הראשונות אך תוואי כביש ‪ 784‬עובר‬
‫ממזרח לכביש ‪ 784‬הקיים ובצמוד אליו )באופן יחסי(‪ .‬חלופה זו הינה חלופת‬
‫ביניים – כביש ‪ 784‬עובר ממערב לחלופה מס' ‪) 2‬המזרחית( וממזרח לחלופה‬
‫המקורית‪ .‬החדירה אל תאי השטח הגבעיים מדרום ומצפון לכביש ‪ 85‬מצומצמת‪.‬‬
‫החלופה כוללת לולאה חופשית לבאים מדרום למערב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.3‬א' מציג את חלופה ‪ 3‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי‬
‫קרקע מפורטים ותכנית האב של בענה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.3‬ב' מציג את חתכי האורך של החלופה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.3‬ג' מציג חתכי רוחב של החלופה‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 4‬יהלום צר מזרחי‪:‬‬
‫חלופת יהלום שבה עובר כביש ‪ 784‬בתוואי דומה )אך לא זהה( לתוואי ‪784‬‬
‫בחלופה המזרחית‪ .‬כביש ‪ 784‬עובר בגבעה שמדרום לכביש ‪ ,85‬אך החדירה לגבעה‬
‫שמצפון לכביש ‪ 85‬קטנה יותר בהשוואה לחלופה המזרחית )חלופה ‪.(2‬‬
‫נדגיש כי ניתן לשנות חלק מהחלופות ולשלב את תוואי ‪ 784‬בכל חלופה עם מחלף‬
‫בתצורת חצוצרה או יהלום )כלומר אין תלות בין תצורת המחלף לתוואי כביש‬
‫‪.(784‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.4‬א' מציג את חלופה ‪ 4‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי‬
‫קרקע מפורטים ותכנית האב של בענה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.4‬ב' מציג את חתכי האורך של החלופה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.4‬ג' מציג חתכי רוחב של החלופה‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 5‬יהלום צר מערבי‪:‬‬
‫חלופה דומה בתצורה לחלופת היהלום המזרחי אך בחלופה זו המיקום של‬
‫המחלף מוסט מערבה‪ .‬תוואי כביש ‪ 85‬מוסט דרומה בקטע שממערב למחלף‬
‫בהשוואה לתוואי הקיים ובמעט צפונה באזור המחלף עצמו‪ .‬כביש ‪ 784‬עובר‬
‫בשולי הגבעה שמדרום לכביש ‪ ,85‬והחדירה לגבעה שמצפון לכביש ‪ 85‬קטנה‪.‬‬
‫כביש ‪ 784‬מתלכד עם תוואי הכביש הקיים ומוסט מזרחה רק בסמוך למחלף‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.5‬א' מציג את חלופה ‪ 5‬על רקע פוטוגרמטריה‪ ,‬תצ"א‪ ,‬יעודי‬
‫קרקע מפורטים ותכנית האב של בענה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.5‬ב' מציג את חתכי האורך של החלופה‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.5‬ג' מציג חתכי רוחב של החלופה‪.‬‬
‫להלן ניתוח החלופות מההיבטים שהוגדרו לעיל‪:‬‬
‫‪95‬‬
‫‪ 2.1.5‬ניתוח החלופות‬
‫‪38‬‬
‫א‪ 1.‬ניתוח ערכי טבע ונוף‬
‫השוואת החלופות של מחלף ‪ 85/784‬כוללת התייחסות לנושאים הבאים‪:‬‬
‫פרמטרים איכותיים‪:‬‬
‫ƒ‬
‫פגיעה בערכי טבע ובמינים מוגנים ובשטחים רגישים‪.‬‬
‫ƒ‬
‫פוטנציאל השיקום‬
‫ƒ‬
‫נצפות פתיחה לנוף וחזות מבני הדרך‬
‫ƒ‬
‫היקף עבודות העפר‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.6‬מציג את החלופות על רקע שטחי מילוי וחציבה‪.‬‬
‫להלן ניתוח מילולי של כל חלופה‪:‬‬
‫חלופה ‪ - 1‬חלופת מקור‪:‬‬
‫המחלף ממוקם בשטח מישורי והגישור מעל כביש ‪ 85‬מוסט מערבה בכ‪ 180-‬מ'‬
‫מהצומת הקיים‪ .‬בחלופה זו אין פגיעה בשטחים רגישים‪.‬‬
‫החלופה משיקה לפיתוח מסחרי קיים בשולי בענה‪ .‬מרבית השטח מעובד עם‬
‫גידולי שדה וכרמי זיתים‪ ,‬שרובם צעירים יחסית‪ .‬חלק מהשטח מופר כיום‬
‫בערמות פסולת ו\או פיתוח קיים‪ .‬למעט עצי הזית‪ ,‬השטח דל בערכי טבע מוגנים‪.‬‬
‫היקף הפגיעה בפני השטח מצומצם למדי וכך גם היקף השטחים הכלואים בתחום‬
‫המחלף‪ .‬את עצי הזית הצפויים להיפגע בשל עבודות הסלילה והפיתוח ניתן‬
‫להעתיק בהצלחה רבה לשטחים כלואים או לשולי הדרך ולשטח כביש ‪ 784‬שייגרע‬
‫בשל הסטת המחלף במסגרת שיקום נופי‪-‬אקולוגי‪.‬‬
‫החלופה דורשת נפחי מילוי גדולים ותפיסת שטח בסדר גודל בינוני‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 2‬לולאה מזרחית‪:‬‬
‫המחלף מתוכנן למרגלות הגבעה הצפון מזרחית ועל פני הגבעה הדרומית‪ .‬הגשר‬
‫מוסט מזרחה בכ‪ 75-‬מ' מהצומת הקיים‪.‬‬
‫הסטת הצומת מזרחה מותירה שטחים מישוריים גדולים יותר העשויים לשמש‬
‫בעתיד יעודי קרקע מצפון לכביש‪.‬‬
‫הגשרים מעל הרכבת ומעל כביש ‪ 85‬חוצים באלכסון ובכך מתארך הגישור באופן‬
‫משמעותי‪ .‬המופע החזותי של הגישור מסיבי במיוחד‪ ,‬אורך הכביש גדול יותר‬
‫והאורינטציה האורבנית של כניסה לישוב נפגעת‪.‬‬
‫מרבית השטח מעובד בכרמי זיתים‪ ,‬חלקם ותיקים‪ ,‬כאשר בשוליים הצפון‪-‬‬
‫מזרחיים הפיתוח צפוי לפגוע בגבעה עם שטחי בתה עשירים בערכי טבע מוגנים‪.‬‬
‫היקף השטח הכלוא בתחום המחלף מצומצם למדי‪ ,‬תפיסת השטח הכוללת גדולה‬
‫והדרישות למילוי גדולות במיוחד‪ .‬בנוסף‪ ,‬מתווספת פגיעה ניכרת בשטח כרמי‬
‫‪38‬הניתוח נערך על‪-‬ידי "טיבי אדריכלות ונוף"‬
‫‪96‬‬
‫זיתים ותיקים ממזרח לכביש ‪ .784‬ניתן להעתיק זיתים בהצלחה לעבר שטחים‬
‫סמוכים או לשולי הדרך ולשטח כביש ‪ 784‬שייגרע בשל הסטת המחלף במסגרת‬
‫שיקום נופי‪-‬אקולוגי‪ ,‬אך לגבעה הצפון‪-‬מזרחית ייגרם נזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫חלופה ‪– 3‬לולאה מערבית‪:‬‬
‫המחלף בשטח מישורי‪ .‬הגישור מעל כביש ‪ 85‬מוסט מזרחה בכ‪ 55-‬מטרים‬
‫מהצומת הקיים‪ .‬בחלופה זו הפגיעה מינימלית בשטחים רגישים מצפון ומדרום‪.‬‬
‫הרביע הצפון מערבי נותר פנוי לפיתוח עירוני‪.‬‬
‫מרבית השטח מעובד בכרמי זיתים‪ ,‬חלקם ותיקים‪ ,‬אך דלים בערכי טבע מוגנים‪.‬‬
‫חלופה זו נוגסת מעט מהשוליים של הגבעה המזרחית‪ ,‬בהיקף דומה לחלופה ‪.5‬‬
‫היקף השטח הכלוא בתחום המחלף מצומצם יחסית‪ ,‬אך יש פגיעה בכרמי זיתים‪,‬‬
‫רובם צעירים‪ .‬ניתן להעתיק זיתים בהצלחה לעבר שטחים סמוכים או לשולי‬
‫הדרך ולשטח כביש ‪ 784‬שייגרע בשל הסטת המחלף במסגרת שיקום נופי‪-‬‬
‫אקולוגי‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫חלופה ‪– 4‬יהלום צר מזרחי )‪ 145‬מטר מזרחה לצומת הקיים(‪:‬‬
‫המחלף בשטח מישורי‪ .‬הגישור מעל כביש ‪ 85‬מוסט מזרחה בכ‪ 145 -‬מטרים‬
‫מהצומת הקיים‪ .‬הרמפה הצפון מערבית חותכת באלכסון שטח לפיתוח עירוני‬
‫עתידי‪ .‬כביש ‪ 784‬מוסט מזרחה בשעור ניכר ומבתר את הגבעה המזרחית המהווה‬
‫תא שטח ייחודי‪.‬‬
‫תפיסת השטח‪ ,‬בשל אורכי הכבישים‪ ,‬בינונית‪ .‬מרבית השטח מעובד בכרמי‬
‫זיתים‪ ,‬חלקם ותיקים‪ ,‬כאשר בשוליים הצפון‪-‬מזרחיים הפיתוח צפוי לפגוע בגבעה‬
‫עם שטחי בתה עשירים בערכי טבע מוגנים‪ .‬היקף השטח הכלוא בתחום המחלף‬
‫מצומצם למדי‪ ,‬אך יש פגיעה ניכרת בשטח כרמי זיתים ותיקים ממזרח לכביש‬
‫‪ .784‬ניתן להעתיק זיתים בהצלחה לעבר שטחים סמוכים או לשולי הדרך ולשטח‬
‫כביש ‪ 784‬שייגרע בשל הסטת המחלף במסגרת שיקום נופי‪-‬אקולוגי‪ ,‬אך לגבעה‬
‫הצפון‪-‬מזרחית תגרם פגיעה ניכרת‪ .‬שטח המחלף מצומצם ועקב כך יהיה צורך‬
‫לעשות שימוש בקירות תמך‪ ,‬דבר שיעניק לו אופי "בנוי" המנוכר לסביבה‬
‫הפתוחה והמהווה אלמנט בולט בנוף‪ ,‬החוסם מבטים בעיקר מנקודות מבט‬
‫בסביבה הקרובה‪.‬‬
‫חלופה ‪ -5‬יהלום צר מערבי )‪ 55‬מטר מזרחה לצומת הקיים(‪:‬‬
‫המחלף בשטח מישורי‪ .‬הגישור מעל כביש ‪ 85‬מוסט מזרחה בכ‪ 55 -‬מטרים בלבד‬
‫מהצומת הקיים‪ .‬בחלופה זו הפגיעה בשטחים רגישים מצפון ומדרום קטנה מאוד‪.‬‬
‫תפיסת השטח בחלופה זו היא הקטנה מבין החלופות‪ .‬על מנת להצמיד את כביש‬
‫‪ 85‬למסילת הרכבת‪ ,‬הוסט כביש ‪ 85‬דרומה‪ ,‬לכיוון מסילת הרכבת‪.‬‬
‫מרבית השטח מעובד בכרמי זיתים‪ ,‬ניתן להעתיק זיתים בהצלחה לעבר שטחים‬
‫סמוכים‪ .‬לגבעה הצפון‪-‬מזרחית ייגרם נזק חלקי‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫גם בחלופה זו ייעשה שימוש בקירות תמך והמופע החזותי של המחלף יהיה מנוכר‬
‫ובולט בדומה לחלופה מס' ‪.4‬‬
‫לסיכום‪:‬‬
‫בכל החלופות המחלף נוגס בשטחים חקלאיים ו\או כרמי זיתים בוגרים‪.‬‬
‫הפגיעה המשמעותית יותר בכרמי הזיתים הבוגרים צפויה בחלופות ‪.2,3,4‬‬
‫הפגיעה המשמעותית ביותר בערכים נופיים צפויה בחלופה ‪.2‬‬
‫בחלופות ‪ 4‬ו‪ 5-‬ישען המחלף על קירות התמך ואופיו יהיה בנוי ומנוגד לנוף‬
‫ולסביבה‪ .‬תצורת היהלום הצר בחלופות ‪ 4‬ו‪ 5-‬יוצרת חסימה חלקית של המבט‬
‫צפונה בשל סוללות הרמפות הקרובות לכביש‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬חלופה ‪ 5‬מצמצמת‬
‫ככל הניתן את הפגיעה בגבעות שמצפון ומדרום למחלף ואת היקף החציבות‬
‫הנדרש ותפיסת השטח שלה מצומצמת ולכן היא החלופה המועדפת מהיבטי הנוף‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מסכמת את נתוח החלופות מהיבטים של ערכי טבע ונוף‪.‬‬
‫טבלה ‪ :2.1.1‬נתוח החלופות למחלף ‪ 85/784‬מההיבט הנופי‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫פגיעה ניכרת בשולי‬
‫הגבעה הצפון‪-‬‬
‫מזרחית‪ ,‬בה יש‬
‫עושר רב של ערכי‬
‫טבע מוגנים‬
‫ופגיעה בכרמי‬
‫זיתים‬
‫חלופה ‪3‬‬
‫פגיעה מצומצמת‬
‫בשולי הגבעה הצפון‪-‬‬
‫מזרחית‪ ,‬בה יש‬
‫עושר רב של ערכי‬
‫טבע מוגנים; רוב‬
‫התוואי בשטחים‬
‫מעובדים דלים‬
‫בערכי טבע‬
‫פגיעה מסוימת‬
‫בכרמי זיתים‪.‬‬
‫חלופה ‪4‬‬
‫פגיעה בכרמי זיתים‪,‬‬
‫חלקם ותיקים‪,‬‬
‫ובשטחי בתה ושיחייה‬
‫בגבעה הצפון‪-‬מזרחית‬
‫ובשטח כרמים רגיש‬
‫ברביע הדרום‪-‬מזרחי‬
‫חלופה ‪5‬‬
‫פגיעה מצומצמת‬
‫למדי בשולי הגבעה‬
‫הצפון‪-‬מזרחית‪ ,‬בה‬
‫יש עושר רב של ערכי‬
‫טבע מוגנים; רוב‬
‫התוואי בשטחים‬
‫מעובדים דלים בערכי‬
‫טבע‬
‫פוטנציאל‬
‫השיקום‬
‫ניתן להעתיק זיתים‬
‫בהצלחה לעבר‬
‫שטחים סמוכים‬
‫ניתן להעתיק‬
‫זיתים בהצלחה‪,‬‬
‫אך לגבעה הצפון‪-‬‬
‫מזרחית ייגרם נזק‬
‫בלתי הפיך‬
‫ניתן להעתיק זיתים‬
‫בהצלחה לעבר‬
‫שטחים סמוכים‬
‫ניתן להעתיק זיתים‬
‫בהצלחה לעבר שטחים‬
‫סמוכים אך לגבעה‬
‫הצפון מזרחית יגרם‬
‫נזק ניכר‬
‫ניתן להעתיק זיתים‬
‫בהצלחה לעבר‬
‫שטחים סמוכים‬
‫נצפות‪,‬‬
‫פתיחה‬
‫לנוף‪ ,‬חזות‬
‫מבני הדרך‬
‫המבט צפונה נפתח‬
‫בשל הרחקת הרמפה‬
‫המבט צפונה נפתח‬
‫בשל הרחקת‬
‫הרמפה‪ .‬הגשר‬
‫האלכסוני בעל‬
‫מופע מסיבי יותר‬
‫המבט צפונה נפתח‬
‫בשל הרחקת הרמפה‬
‫המבט צפונה נסגר בשל‬
‫הרמפה הצמודה‬
‫לכביש‬
‫המבט צפונה נסגר‬
‫בשל הרמפה הצמודה‬
‫לכביש‬
‫עבודות מילוי בהיקף‬
‫ניכר‬
‫חפירות בהיקף‬
‫ניכר‬
‫חפירות בהיקף‬
‫בינוני‬
‫חפירות בהיקף בינוני‬
‫חפירות בהיקף קטן‬
‫קריטריון‬
‫פגיעה‬
‫בערכי טבע‬
‫ובמינים‬
‫מוגנים‬
‫ובשטחים‬
‫רגישים‬
‫היקף‬
‫עבודות‬
‫עפר‬
‫חלופה ‪1‬‬
‫פגיעה מוגבלת‬
‫בשטחים מעובדים‬
‫דלים בערכי טבע‬
‫מוגנים ופגיעה‬
‫חלקית בכרמי‬
‫זיתים מצפון לכביש‬
‫‪85‬‬
‫יתרון יחסי‬
‫חסרון‬
‫חסרון מובהק‬
‫‪98‬‬
‫א‪ .2‬השפעה על נחל שגור‬
‫כל חלופות עוברות צפונית לנחל שגור פרט לחלופה ‪ 5‬המסיטה את הכביש‬
‫דרומה‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬גם בחלופה זו אין השפעה משמעותית על תוואי הנחל‬
‫שכן תוואי הנחל באזור עובר בתעלה אשר הוסטה דרומה על ידי רכבת‬
‫ישראל במסגרת פיתוח תת"ל ‪2/12‬‬
‫א‪ .3‬קונפליקטים סביבתיים עם תכנית האב של בענה‬
‫ƒ חלופה ‪ :1‬חודרת אל מתחמים המיועדים לאזור תעסוקה ולשצ"פ‪.‬‬
‫החלופה תאפשר נגישות טובה אל השטח וכן תאפשר פתוח השטח‬
‫הכלוא בין דרך הגישה לכביש ‪ .85‬החלופה קוטעת את רצועת השצ"פ‬
‫המתוכננת‪.‬‬
‫ƒ חלופה ‪ :2‬חודרת באופן משמעותי אל שטחי ההרחבה – הן לאלו‬
‫המיועדים למגורים והן לאלו המיועדים לתעסוקה‪ .‬רצועת השצ"פ‬
‫נקטעת רק בחלקה‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫חלופה ‪ 3‬ו‪ :4-‬חלופות אלו מגיעות לשולי השטח המיועד למגורים‪,‬‬
‫פגיעתם בשטחים אלו מצומצמת מאוד‪.‬‬
‫חלופה ‪ :5‬החלופה כמעט ואינה חודרת לשטח המיועד לפיתוח‪.‬‬
‫נדגיש כי ככלל‪ ,‬שינוי תצורת המחלף מתצורת חצוצרה לתצורת יהלום‬
‫תתרום להקטנת הקונפליקט‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬לחלופה ‪ 2‬היא הנחותה ביותר בהיבט זה‪ .‬חלופה ‪ 5‬היא החלופה‬
‫המועדפת‪.‬‬
‫א‪ .4‬תפיסת שטח‬
‫הטבלה הבאה מסכמת את תפיסת השטח והפגיעה בו‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2.1.2‬סיכום הפגיעה בשטחים פתוחים בכל אחת מהחלופות‬
‫סה"כ‬
‫חלופה ‪1‬‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫חלופה ‪3‬‬
‫חלופה ‪4‬‬
‫חלופה ‪5‬‬
‫תפיסת ‪ 233‬דונם‬
‫‪ 254‬דונם‬
‫‪ 234‬דונם‬
‫‪ 242‬דונם‬
‫‪ 247‬דונם‬
‫שטח‬
‫שטח להפקעה‬
‫‪ 118‬דונם‬
‫‪ 138‬דונם‬
‫‪ 114‬דונם‬
‫סיכום‪ :‬אין הבדלים משמעותיים בין החלופות‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ 119‬דונם‬
‫‪ 102‬דונם‬
‫א‪ .5‬שטחים כלואים‬
‫ממדי השטח הכלוא תלויים בתצורת המחלף‪ .‬בתצורת החצוצרה )חלופות ‪,1‬‬
‫‪ 2‬ו‪ ,(3 -‬החצוצרה יוצרת שטחים כלואים בתוך רמפת הלולאה‪ .‬השטחים‬
‫הכלואים ע"י המחלף עצמו בחלופות היהלום )חלופות ‪ 4‬ו‪ (5-‬מצומצמים‬
‫יותר‪ .‬שטח כלוא המיועד לפתוח נוצר גם בין דרך הגישה לבענה לבין כביש‬
‫‪ 85‬בכל החלופות‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן יהיה לפתח שטח זה למסחר ועל כן אין‬
‫לראות בו שטח כלוא ללא שימוש‪.‬‬
‫א‪ .6‬קונפליקטים עם שימושי קרקע‬
‫בכל החלופות השטח הנפגע על ידי הרמפות הדרומיות הינו שטח הכלוא בין‬
‫הרכבת לכביש המשמש בחלקו לחקלאות ובחלקו הינו שטח טבעי‪ .‬הפגיעה‬
‫בחלופות ‪ 1-4‬דומה בחלופה ‪ 5‬מוסט כביש ‪ 85‬דרומה )ממערב למחלף( ועל כן‬
‫השטח הכלוא מצטמצם מעט‪..‬‬
‫ההתוויה הסופית של כביש הגישה לבענה אינה תלויה בתצורת המחלף‬
‫ולפיכך הניתוח אינו מתייחס לקונפליקטים הנובעים מדרך זו‪.‬‬
‫מצפון למחלף הפגיעה העיקרית הינה בשטחים המשמשים לחקלאות –‬
‫ובעיקר לכרמי הזיתים‪ .‬מידת הפגיעה בשימושים אלה תלויה בתפיסת‬
‫השטח של המחלף – בחלופה ‪ 5‬תפיסת השטח היא הקטנה ביותר ולפיכך‬
‫פגיעתה בשטחי החקלאות קטנה יותר‪.‬‬
‫בכל החלופות ישנו קיטוע של הדרכים החקלאיות מצפון לכביש ‪.85‬‬
‫חלופות ‪ 3 ,1‬ו‪ 4-‬נוגסות בחלק הדרומי של שטחי המסחר המצויים בסמוך‬
‫לכניסה הקיימת ליישוב‪ .‬עקב הסטת כביש ‪ 85‬צפונה ורמפות המחלף‪.‬‬
‫בחלקות אלו מצויים מבנים יבילים המשמשים לאחסון חומרי בניין‪ .‬הפגיעה‬
‫בחלופה ‪ 5‬היא המצומצמת ביותר‪ .‬למעשה עקב הסטת כביש ‪ 85‬דרומה ניתן‬
‫לעשות שימוש בחלק מתוואי הכביש הקיים שיבוטל‪ .‬חלופה ‪ 1‬פוגעת גם‬
‫בשוליים של שטח המסחר הצפון מזרחי‪.‬‬
‫פגיעה במתקן מקורות צפויה בחלופות ‪ 3 ,1‬ו‪ 4 -‬אך לא בחלופות ‪ 2‬ו‪.5 -‬‬
‫סיכום‪ :‬לחלופה ‪ 5‬עדיפות על פני החלופות האחרות‪ .‬לחלופות האחרות‬
‫חסרונות ויתרונות מהיבטים שונים‪ .‬לחלופה ‪ 2‬יתרון מסויים על פי חלופות‬
‫‪ 3 ,1‬ו ‪.4 -‬‬
‫א‪ .7‬רעש‬
‫בכל החלופות הכבישים הראשיים‪ ,‬כביש ‪ 85‬וכביש ‪ 784‬מרוחקים משימושי‬
‫קרקע רגישים והשינוי בתנוחה שלהם אינו משפיע על פוטנציאל מפגעי‬
‫הרעש‪ .‬ההשפעה על העיר כרמיאל דומה כיוון שתנוחת כביש ‪ ,85‬ממזרח‬
‫למחלף‪ ,‬דומה בכל החלופות )כביש ‪ 85‬הינו המקור הדומיננטי(‪ .‬הקונפליקט‬
‫העיקרי מהיבט זה עלול להתקיים בין המחלף המתוכנן מצפון לכביש ‪85‬‬
‫לבין שטח המיועד בעתיד להרחבת הישוב בענה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫בחלופה ‪ 1‬חודר המחלף אל תוך השטח המיועד לאזור תעסוקה ומרוחק‬
‫מאזור המגורים‪ .‬פוטנציאל הקונפליקט מהיבט הרעש נמוך‪.‬‬
‫בחלופה ‪ 2‬חודר המחלף באופן משמעותי לשטח המיועד למגורים‪.‬‬
‫הקונפליקט הצפוי מהיבט הרעש עלול להיות משמעותי‪.‬‬
‫בחלופה ‪ 3‬עובר הכביש בשולי המתחם המיועד למגורים‪.‬‬
‫בחלופה ‪ 4‬ו‪ 5 -‬מתרחק המחלף באופן משמעותי מאזור המגורים‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬ניתן לסכם לפיכך שפוטנציאל מפגעי הרעש בשטחי הפיתוח‬
‫העתידיים של בענה הוא נמוך בחלופות ‪ 4 ,1‬ו‪ 5-‬משמעותי בחלופה ‪ 2‬ובינוני‬
‫בחלופה ‪.3‬‬
‫א‪ 8.‬איכות אוויר‬
‫פליטת מזהמים‬
‫תחזיות איכות האוויר לחלופה הנבחרת מפורטות בסעיף ‪ 4.3‬בהמשך‪ .‬בחינת‬
‫החלופות התבססה על התחזיות שנערכו לחלופה זו על‪-‬מנת לערוך השוואה‬
‫איכותית בין החלופות‪.‬‬
‫התחזיות מצביעות על כך שבכל המזהמים לא צפויות חריגות מהתקן‪.‬‬
‫בבחינת תשריט האיזופלטות של החלופה הנבחרת )תשריט מס' ‪ 4.3.2‬א'‬
‫בהמשך( והתחזיות בקולטים הנבחרים ניתן להצביע על שני ממצאים‬
‫עיקריים‪:‬‬
‫ƒ כיוון ההתפשטות העיקרי של המזהמים הינו ממרכז המחלף וצומת‬
‫בענה לכיוון מערב‪.‬‬
‫ƒ ישנה דעיכה מהירה של המזהמים לכיוון צפון‪.‬‬
‫ממצאים אלו ניתן להסיק כי הסטה של מרכז המחלף מערבה )בחלופה ‪ (1‬או‬
‫מזרח )בחלופות ‪ (2-3‬אינה צפויה להשפיעה באופן משמעותי על ריכוז‬
‫המזהמים החזוי בקולטים הרגישים‪ .‬קולטים אלו מצויים בשטחי המגורים‬
‫של בענה מצפון לכל החלופות למחלף‪.‬‬
‫פליטת ‪CO2‬‬
‫ההבדלים בפליטת ‪ CO2‬מושפעים משני גורמים עיקריים‪ :‬הנסועה וקצב‬
‫הנסיעה‪ ,‬הנגזר במקרה זה מרמות השירות הצפויות במחלף‪ .‬מאחר ושני‬
‫פרמטרים אלו מאוד דומים בכל החלופות לא צפויים הבדלים ביניהם‬
‫מבחינת פליטות ‪.CO2‬‬
‫סיכום‪ :‬הפוטנציאל לחריגות מתקני איכות אוויר הינו נמוך בכל החלופות‪,‬‬
‫וההבדלים ביניהם הינם מזעריים‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫ב‪ .‬היבטים תחבורתיים והנדסיים‬
‫ב‪ .1‬רמת השירות והנגישות‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.7‬מציג את תחזיות התנועה ורמות השירות החזויות בשנת‬
‫‪.2030‬‬
‫בכל החלופות צפויות רמות שירות ‪ C-A‬במחלף‪ .‬המחלף‪ ,‬הן בתצורת יהלום‬
‫והן בתצורת חצוצרה יתפקד בצורה טובה ‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬מאחר והתנועה החזויה במחלף מדרום למערב צפוייה להיות‬
‫משמעותית‪ ,‬קיימת עדיפות לחלופת הלולאה‪ ,‬אשר בה תנועה זו תתבצע‬
‫באמצעות פניה ימינה חופשית‪ ,‬לעומת חלופות היהלום‪ ,‬בהן התנועה מוגבלת‬
‫ע"י רמזור בפנייה שמאלה לעבר כביש ‪.85‬‬
‫מאחר וחלופות היהלום מתוכננות כיהלום צר‪ ,‬מתוכנן נתיב אחסון אשר‬
‫ישרת את התנועה מדרום לכיוון מערב‪ .‬נתיב האחסון מתוכנן מדרום לצומת‬
‫הדרומי של המחלף‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬אין הבדל משמעותי בין החלופות‪ ,‬יחד עם זאת קיימת עדיפות קלה‬
‫לחלופת הלולאה ‪.‬‬
‫ב‪ .2‬העתקת תשתיות‬
‫בכל החלופות יהיה צורך בהסטה של קווי חשמל ותקשורת‪ .‬התשתית‬
‫העיקרית המהווה גורם מגביל בקטע זה הינה מתקן מקורות המצוי ברביע‬
‫הצפון מערבי של המחלף המתוכנן‪ .‬מתקן זה משמש לסניקה של מי שתיה‬
‫לכיוון בענה ודיר אל אסד‪ .‬פגיעה במתקן תחייב איתור מתקן חלופי והליכי‬
‫תכנון ארוכים‪ .‬בעת העתקת המתקן יהיה צורך להפסיק את הזרמת המים‬
‫לישובים אלו‪.‬‬
‫בחלופה ‪) 2‬הלולאה המזרחית( לא תהיה כל פגיעה במתקן‪ ,‬בחלופות ‪ 3,1‬ו‪4-‬‬
‫תידרש התאמה לתוואי רמפות המחלף‪ .‬בחלופה ‪ 5‬דרך מס' ‪ 85‬הוסטה‬
‫דרומה לכיוון מסילת הרכבת באזור מתקן מקורות‪ ,‬לאור בקשת הרשויות‪,‬‬
‫כך שלא נדרשת העתקה של המתקן‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬חלופה ‪ 2‬וחלופה ‪ 5‬הינן החלופות המועדפות מאחר ואין צורך‬
‫בטיפול במתקן מקורות‪.‬‬
‫ב‪ .3‬תחבורה ציבורית והולכי רגל‬
‫בחלופה ‪ ,3 ,1‬ו‪ ,5-‬התחבורה הציבורית רחוקה מהכניסה הקיימת היום‬
‫לבענה‪ 250) .‬מ' ו‪ 350-‬מ' מזרחית יותר בהתאמה(‪ .‬בחלופות ‪ 2‬ו‪ 4-‬המרחקים‬
‫גדולים עוד יותר )‪ 600‬מ' ו‪ 500-‬מ' בהתאמה(‪.‬‬
‫בחלופות הלולאה קיים חסרון מבחינת הנגישות לתחבורה הציבורית לעומת‬
‫חלופות היהלום ‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫בחלופות היהלום‪ ,‬תחנות האוטובוס המוצעות ממוקמות מיד לאחר חציית‬
‫צמתי המחלף‪.‬‬
‫בחלופת הלולאה – תחבורה ציבורית ‪ ,‬אשר מגיעה ממזרח ויעדה הינו מערב‬
‫‪ ,‬תחויב בפניית פרסה במעגל הצפוני המתוכן בצומת המחלף‪ .‬הצומת‬
‫המעגלי צפוי לשרת ברמת שרות גבוהה בשנת ‪ .2030‬יחד עם זאת‪ ,‬קיבולת‬
‫של מעגל נמוכה יחסית בהשוואה לקיבולת צומת מרומזר‪ .‬במידה ובעתיד‬
‫יידרש רמזור הצומת‪ ,‬יהיה צורך לשנות את מיקום התחנה של התחבורה‬
‫הציבורית ‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬מבחינת מרחק מהישוב בענה ‪ ,‬קיימת עדיפות לחלופות ‪ ,3 ,1‬ו‪.5-‬‬
‫לחלופת היהלום עדיפות כללית מהיבט זה‪ .‬לכן החלופה המועדפת הינה‬
‫חלופה ‪.5‬‬
‫ב‪ .4‬שמירת הכניסה הקיימת לבענה‬
‫פירוט הדיונים והדרישות של מועצת בענה מופיע בנספח מס' ‪.5‬‬
‫הכניסה הקיימת מכביש ‪ 85‬לבענה בוטלה בניגוד לבקשת הישוב בכל אחת‬
‫מהחלופות‪ ,‬עקב המרחק מהמחלף המוצע‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬הוצעה כניסה‬
‫ישירה אל המחלף בכל אחת מהחלופות ‪.‬‬
‫ב‪ .5‬מאזן עודפי עפר‬
‫הטבלה הבאה מסכמת את שיעורי המילוי והחפירה בחלופות השונות‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2.1.3‬שיעורי חפירה ומילוי בכל אחת מהחלופות‬
‫חלופה ‪1‬‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫חלופה ‪3‬‬
‫חלופה ‪4‬‬
‫חלופה ‪5‬‬
‫חפירה )מ"ק(‬
‫‪187,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪222,000‬‬
‫‪264,000‬‬
‫מילוי )מ"ק(‬
‫‪323,000‬‬
‫‪117,000‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪133,000‬‬
‫‪175,000‬‬
‫‪396,000‬‬
‫מאזן )מ"ק(‬
‫‪-136,000‬‬
‫‪+233,000‬‬
‫‪+37,000‬‬
‫‪-221,000 +131,000‬‬
‫סיכום‪ :‬ההיקף הכללי של עבודות העפר )חפירה ומילוי( הוא הרב ביותר‬
‫בחלופות ‪ 1‬ו‪ .5-‬מאזן העבודות )ההבדל בין שעורי המילוי והחפירה( השלילי‬
‫ביותר צפוי בחלופות ‪ 2‬ו‪ .5-‬להיבט זה משמעות אם ניתן יהיה לעשות שימוש‬
‫חוזר בעודפי החפירה לצורך ביצוע קטעי המילוי‪ .‬בהתחשב בחוסר המידע‬
‫הקיים בשלב זה‪ ,‬החלופה שלה החסרון הרב ביותר היא חלופה מס' ‪.5‬‬
‫החלופה שלה העדיפות הגדולה ביותר היא חלופה ‪.3‬‬
‫ב‪ .6‬מורכבות ביצוע‬
‫בכל החלופות ‪,‬קרבת כביש ‪ 784‬המוצע לכביש הקיים‪ ,‬גוררת שלבי ביצוע‬
‫מורכבים מאחר והגבהת הכביש הינה בחלקה על כביש קיים‪ ,‬ומחייבת בצוע‬
‫מעקף‪ .‬בחלופות ‪ 1-4‬תוסט דרך מס' ‪ 85‬צפונית לתוואי הקיים‪ .‬בחלופה ‪5‬‬
‫‪103‬‬
‫תוסט דרך מס' ‪ 85‬דרומית לתוואי הקיים‪ ,‬אך ההסטה תבוצע במפלסי‬
‫התוואי הקיים בקירוב‪ ,‬מורכבות הביצוע של הסטת כביש ‪ 85‬בכל החלופות‬
‫הינה ביינונית ‪.‬‬
‫חלופות ‪ 1‬ו‪ :2-‬החלופה מחייבת ביצוע מעקף לאורך כ‪ 50-‬מ' ו‪ 20-‬מ'‬
‫בהתאמה‪ .‬המרחק הגדול בחלופות אלה בין הצומת הקיים לגשר ‪784‬‬
‫המתוכנן מאפשר המשך שימוש ללא הפרעה לתפקוד הצומת בזמן הקמת‬
‫הגשר‪.‬‬
‫בצוע הרמפה הדרומית במחלף יחייב בצוע צומת זמני מצפון והעברת‬
‫התנועה אל הגשר‪ ,‬הצומת יוסדר תוך שימוש בתוואי הדרכים המתוכננות‪.‬‬
‫חלופה ‪ :3‬החלופה מחייבת ביצוע מעקף לאורך כ‪ 200-‬מ'‪ .‬בצוע גשר ‪784‬‬
‫קרוב מאד לצומת ‪ 784‬הקיים יחייב הצרת הצומת או בצוע מעקף‪ .‬בצוע‬
‫הרמפה הדרומית במחלף יחייב בצוע צומת זמני מצפון והעברת התנועה אל‬
‫הגשר‪ .‬ביצוע הצומת יהיה תוך שימוש בתוואי הדרכים המתוכננות‪.‬‬
‫חלופה ‪ :4‬החלופה מחייבת ביצוע מעקף לאורך כ‪ 20-‬מ'‪ .‬המרחק הגדול‬
‫בחלופות אלה בין הצומת הקיים לגשר ‪ 784‬המתוכנן מאפשר המשך שימוש‬
‫בצומת בזמן הקמת הגשר‪.‬‬
‫בצוע הרמפה הדרומית במחלף יחייב בצוע צומת זמני מצפון והעברת‬
‫התנועה אל הגשר‪ .‬הקמת הצומת תחייב ביצוע דרכים זמניות‪.‬‬
‫חלופה ‪ – 5‬יהלום מערבי‪ :‬החלופה מחייבת ביצוע מעקף לאורך כ‪ 200-‬מ'‪.‬‬
‫בצוע גשר ‪ 784‬קרוב מאד לצומת ‪ 784‬הקיים יחייב הצרת הצומת או בצוע‬
‫מעקף‪ .‬בצוע הרמפה הדרומית במחלף יחייב בצוע צומת זמני מצפון והעברת‬
‫התנועה אל הגשר‪ .‬הקמת הצומת תחייב ביצוע דרכים זמניות‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬בשל הקרבה לצומת הקיימת ביצוע חלופות ‪ 3‬ו‪ 5-‬יהיה המורכב‬
‫ביותר וידרוש מעקפים ארוכים והקמת צומת זמני לתקופת הביצוע‪ .‬קיימת‬
‫עדיפות לחלופה ‪ , 1‬בה מורכבות הביצוע הינה הפשוטה ביותר‪.‬‬
‫ב‪ .7‬עלויות‬
‫אמדן העלויות לכל חלופה מפורט הבטבלה הבאה‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ : 2.1.4‬אמדן עלויות במליוני ש"ח‬
‫עלות הנדסית‬
‫עלות תקציבית‬
‫חלופה ‪1‬‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫חלופה ‪3‬‬
‫חלופה ‪4‬‬
‫חלופה ‪5‬‬
‫‪98‬‬
‫‪267‬‬
‫‪95‬‬
‫‪262‬‬
‫‪92‬‬
‫‪255‬‬
‫‪90‬‬
‫‪252‬‬
‫‪113‬‬
‫‪290‬‬
‫סיכום‪ :‬אין הבדל משמעותי בין חלופות ‪ .1-4‬חלופה ‪ 5‬הינה היקרה ביותר‬
‫עקב הסטת כביש ‪ 85‬דרומה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫‪ 2.1.6‬סיכום בחינת החלופות‬
‫הטבלה הבאה מסכמת את החסרונות והיתרונות של החלופות השונות שהוגדרו‬
‫במסמך זה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬כיוון שאין בהכרח תלות בין תצורת המחלף לבין תוואי כביש ‪ ,784‬ניתן‬
‫להצביע על מסקנות כלליות אלו‪:‬‬
‫א‪ .‬תצורת היהלום עדיפה מההיבט הסביבתי על תצורת החצוצרה‪ .‬לתצורת‬
‫היהלום חסרון מההיבט התנועתי אך יש לה התכנות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצמדת תוואי כביש ‪ 784‬לכביש הקיים )עם הסטה קטנה מזרחה( תצמצם את‬
‫הפגיעה בתאי השטח הערכיים באזור הגבעות ממזרח למחלף‪.‬‬
‫שילוב המרכיבים הללו יניב את החלופה המועדפות‪.‬‬
‫טבלה ‪ :2.1.5‬סיכום בחינת החלופות‬
‫אמת המידה‬
‫חלופה ‪1‬‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫היבטים של נוף וחזות‬
‫ערכי טבע‬
‫השפעה על נחל שגור‬
‫התאמה לתכנית לבענה‬
‫תפיסת שטח‬
‫שטחים כלואים‬
‫קונפליקטים עם שימושי קרקע‬
‫רעש‬
‫איכות אוויר‬
‫נגישות ורמת שירות‬
‫תשתיות‬
‫תחבורה ציבורית‬
‫כניסה קיימת לבענה‬
‫מאזן עודפי עפר‬
‫מורכבות ביצוע‬
‫עלויות יעודכן‬
‫יתרון יחסי‬
‫חסרון‬
‫חסרון מובהק‬
‫‪105‬‬
‫חלופה ‪3‬‬
‫חלופה ‪4‬‬
‫חלופה ‪5‬‬
‫סיכום‪:‬‬
‫החלופות העדיפות מההיבט הסביבתי הן חלופות ‪ 3,1‬ו‪ .5-‬מבין שלוש חלופות אלו‪,‬‬
‫יש לחלופה ‪ 5‬יתרון מההיבטים התכנוניים האחרים כמו שטחים כלואים‬
‫וקונפליקטים עם שימושי קרקע‪ .‬לחלופה ‪ 5‬יש חסרונות מסוימים מהיבטים של‬
‫מורכבות הביצוע ועבודות העפר‪ ,‬אך ככלל ההבדלים אינם מובהקים‪ .‬לחלופה זו‬
‫יתרון נוסף מהיבט ההתאמה לתכניות הפיתוח של הישוב בענה‪.‬‬
‫לפיכך ממליץ צוות התכנון לבחור בחלופה ‪.5‬‬
‫‪106‬‬
‫‪ 2.1.7‬חלופות למרכיבי התכנית המוצעת )גישור‪/‬קירות תמך(‬
‫החלופות למחלף ‪ 784/85‬בנויות בצמוד למסילת הרכבת‪ .‬הרמפות הדרומיות‬
‫צמודות ככל האפשר לרצועת הרכבת‪ .‬צמידות זו מניבה קושי בשיקום הנופי של‬
‫רמפות אלה שכן הרמפות בנויות על קירות תומכים ארוכים ללא מרווח לרצועות‬
‫גינון משמעותיות‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.1.8‬מציג הדמיות לחלופות מרכיבי הגישור במחלף ‪.784‬‬
‫חלופה א' ‪ -‬רמפות דרומיות על גבי קירות‪ :‬בחלופת הרמפות הדרומיות על גבי‬
‫קירות תומכים יעשה מאמץ תכנוני להשאיר רצועת גינון גם אם תהיה צרה על‬
‫מנת לאפשר נטיעת מטפסים לריכוך מופע הקירות‪.‬‬
‫חלופה ב' –חלופת רמפות דרומיות בגישור‪ :‬בחלופת גישור הרמפות הדרומיות‬
‫נפתחים מבטים לכיוון דרום אך למעשה רוב זוויות המבט הקרובות הנשקפות‬
‫לנוסע "נחסמות" על ידי שורת הנציבים התומכים את גישור הרמפות והמבטים‬
‫היותר רחוקים "נחסמים" על ידי סוללות כביש ‪ 784‬המגיע מדרום‪ .‬אורכי‬
‫הגישור והגובה הממוצע הנמוכים של המרחב מתחת לגישור יוצרים "צל גשר" על‬
‫השטחים מתחת לגשר‪ ,‬דבר המקשה על התחזוקה‪.‬‬
‫נצפות אל המחלף מתקיימת משלוש נקודות גבוהות ורחוקות יחסית‪ :‬הגבעה‬
‫הצפון מזרחית‪ ,‬הגבעה הדרום מזרחית והגבעה הדרום מערבית וכן מפני השטח‬
‫המישורי שבקרבת הצומת‪.‬‬
‫לגבי הנקודות הגבוהות‪ ,‬הגבעה הצפון מזרחית‪ ,‬הגבעה הדרום מזרחית והגבעה‬
‫הדרום מערבית‪ :‬אין משמעות להבדל שבין החלופות שכן תת הגשר כמעט ואינו‬
‫נצפה מנקודות אלה בשל הגובה והמרחק‪.‬‬
‫הנצפות צפונה משני הרביעים הדרומיים‪ ,‬המישוריים‪ ,‬בקרבת הצומת נתקלת‪,‬‬
‫בחלופה א'‪ ,‬בקירות הרמפות ובחלופה ב' המבט נמשך מתחת לגשר‪ .‬המבט הנפתח‬
‫צפונה מוגבל וצופה אל הכביש ואל הסוללות הצפוניות‪.‬‬
‫)אומדן חלופת הרמפות בגישור גבוה ביותר מ‪ 20-‬מליון ‪ ₪‬מאומדן חלופת הקיר‬
‫והסוללה(‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬למרות יתרון נופי מסוים לחלופת הגישור‪ ,‬לא נמצא כי חלופה זו משנה‬
‫משמעותית את מידת הבולטות של המחלף בשטח או לחלופין פותחת את‬
‫המבטים של הנוסעים אל נופי הגליל‪ .‬לפיכך‪ ,‬הוחלט להמליץ על חלופה א' בשל‬
‫שיקולי עלות ‪-‬תועלת‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫‪ 2.1.8‬צמצום קווי דיקור בגבעה הצפונית‬
‫ממזרח למחלף ‪ 784‬ומצפון לכביש ‪ 85‬מתוכננות חציבות בשולי הגבעה‪ ,‬בשטחים‬
‫הכוללים צמחייה טבעית‪ .‬במסגרת התכנון נבחנה האפשרות לצמצם את נפח‬
‫החפירה והיקף הפגיעה בגבעה על‪-‬ידי חציבה עם ברמות אופקיות ושילוב של‬
‫קירות תמך נמוכים‪ .‬הקרקע הינה קרקע רכה ושיפועי החציבה )ללא תימוך(‬
‫הינם ‪ 1:2‬או יותר‪.‬‬
‫צוות התכנון בחן שתי חלופות עקרוניות‪:‬‬
‫א‪ .‬חלופה שבה יעוצבו מדרונות החפירה בישפועים מתונים ‪ 1:2-1:25‬בשילוב‬
‫אלמנטים בנויים מצומצמים )תעלת בטון עם קיר תומך של ‪ 2‬מ'(‪ .‬חלופה זו‬
‫החציבה בגבעה הינה רחבה יותר‪ ,‬עם זאת שיקום מדרון החפירה יהיה פשוט‬
‫יחסית וניתן יהיה ליצור מופע נופי אשר ישתלב בעתיד בנוף הטבעי‪ ,‬עודפי‬
‫החפירה בחלופה זו גדולים יותר ועלותה נמוכה יותר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חלופה הכוללת קווי דיקור מצומצמים באמצעות תעלת בטון‪ ,‬קירות תמך‬
‫נמוכים וברמות אופקיות‪ .‬בחלופה זו שיפועי החציבה חדים יותר )הדורשים‬
‫ייצוב מסויים(‪ .‬יתרונה של חלופה זו שהיא פוגעת פחות בשטח הטבעי‪ ,‬אך‬
‫שיקום השטח מורכב יותר והמופע לאחר השיקום עלול להיות זר יותר לנוף‬
‫הסביבה הטבעי‪.‬‬
‫אדר' הנוף והיועץ האקולוגי של הפוריקט העניקו עדיפות לחלופה הראשונה‪.‬‬
‫לפיכך עוצבו קווי הדיקור על פי התפיסה העומדת בבסיס חלופה זו‪.‬‬
‫החלופות מוצגות בתשריט מס' ‪.2.1.9‬‬
‫‪108‬‬
‫‪ 2.2‬מחלף בר לב‬
‫‪ 2.2.1‬בחינת חלופת האפס‬
‫ביצוע כביש ‪ 702‬צפוי לשחרר את צומת אחיהוד שכבר היום מתפקד ברמת שירות‬
‫‪ F‬בשעות השיא‪ .‬חלופת האפס משמעותה שמירה על כביש ‪ 70‬הקיים בקטע צומת‬
‫יבור צומת אחיהוד‪ .‬דרך מס' ‪ 70‬מדרום לצומת יבור הינה דרך דו מסלולית דו‬
‫נתיבית‪ .‬מצפון לצומת יבור התוואי הקיים הינו תוואי חד מסלולי אשר הרחבתו‬
‫בעייתית עקב אתרים אריכאולוגיים המצויים בסמוך לו‪.‬‬
‫בתמ"א ‪ 3‬נבחנה התווית הכביש גם בהתחשב בהמשך דרך מס' ‪ 6‬ובמרחק הקטן‬
‫)כ‪ 1-‬ק"מ( בין מחלף ‪ 85/6‬לבין צומת אחיהוד‪ ,‬המחייב הסטת דרך ‪ 70‬מזרחה‬
‫וחיבורה לכביש ‪ 85‬במחלף‪ .‬חיבור כביש ‪ 85‬עם כביש ‪ 702‬באמצעות צומת‪ ,‬ייצור‬
‫כשל תנועתי אשר ישמר את הגודש התנועתי הקיים כיום בצומת אחיהוד‪ .‬לפיכך‬
‫נקבע הן בתמ"א ‪ 3‬והן בתמ"מ ‪ 9‬כי חיבור דרך ‪ 70‬עם כביש ‪ 85‬יבוטל ובמקומו‬
‫יוסדר חיבור בין כביש ‪ 702‬לבין כביש ‪ 85‬במחלף בר לב‪ .‬תוואי כביש ‪ 702‬הוטמע‬
‫בתוכניות הנ"ל‪ .‬ראה‪/‬י פירוט בהמשך‪.‬‬
‫‪ 2.2.2‬תצורת המחלף‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.1‬א' מציג את התנוחה של כביש ‪ 702‬ומחלף בר‪-‬לב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.1‬ב' מציג את חתכי האורך לאורך התוואי‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.1‬ג' מציג חתכי רוחב נבחרים לאורך התוואי‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 2.2.2‬מציג את תחזיות התנועה לשנת ‪ 2030‬לאורך התוואי המתוכנן‪.‬‬
‫במסגרת התכנית לא נבחנו חלופות מאקרו לתכנון המחלף כיוון שהתכנית נגזרת‬
‫מתוכניות מאושרות ותואמת החלטות תכנוניות שהתקבלו בוועדות התכנון‬
‫השונות‪ .‬להלן הפירוט‪:‬‬
‫ההפרדה המפלסית המוצעת נשענת על האלמנטים הסטטוטורים שכבר עוגנו‬
‫בתוכניות קודמות‪:‬‬
‫ƒ תוואי כביש ‪ 702‬העתיד לחבר את כביש ‪ 70‬הקיים עם כביש ‪ 85‬מעוגן בשינוי ד'‬
‫‪ 11‬לתמ"א ‪ 3‬ובתמ"מ ‪ .9 /2‬בעתיד עם סלילת כביש ‪ 6‬יבוטל חלקו הצפוני של‬
‫כביש ‪ 70‬הקיים וכביש ‪ 702‬יתחבר במחלף עם כביש ‪ 70) 6‬משודרג(‪ .‬התכנית‬
‫המוצעת נשנעת על התוואי שעוגן בתכנית המתאר הארצית ובתכנית המחוזית‪.‬‬
‫ƒ תחנת הרכבת בר‪-‬לב מעוגנת בתת"ל ‪ 2/12‬למסילת רכבת עכו כרמיאל‪ .‬הסדרת‬
‫הגישות כמו גם תוואי כביש ‪ 702‬ותצורת המחלף הותאמו למיקום התחנה‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫תכנון המחלף נעשה בהתאם לשיקולים הבאים‪:‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫מיקום הרמפות גובש במטרה שלא לחדור אל הגבעה המיוערת המצויה מצפון‬
‫לכביש ‪ 85‬ששטחה כלול בתמ"א ‪ 22‬כשטח יער נטע אדם קיים‪ .‬התצורה‬
‫שגובשה כוללת על כן פתוח רק ברביע הצפון מזרחי ששטחו מישורי ומופר‪.‬‬
‫חלופות המיקרו שנשקלו התיחסו לפיכך להסדרת החיבורים לאזור התעשיה‪,‬‬
‫לתחנת הרכבת ולמושב אחיהוד ששטחי ההרחבה שלו מצויים בגזרה‬
‫המזרחית הסמוכה לכביש ‪.702‬‬
‫החלופה שנבחרה הינה החלופה המצומצמת ביותר שאינה יוצרת שטחים‬
‫כלואים ואינה כוללת מרכיבים העוברים בסמוך לשימושים רגישים )אחיהוד(‪.‬‬
‫החלופה אינה פוגעת בפוטנציאל ההרחבה של הישוב והחיבורים לתחנת‬
‫הרכבת הם ישירים וקצרים‪.‬‬
‫תוואי כביש ‪ 702‬תוכנן ככל הניתן בתפר שבין שטחי הישוב אחיהוד ושטחי‬
‫אזור התעשיה בר‪-‬לב‪.‬‬
‫החלופה כוללת אלמנטים אלו‪:‬‬
‫ƒ‬
‫סלילת כביש ‪ 702‬בתוואי חדש מצומת יבור עד כביש ‪ .85‬הצומת הדרומי יהיה‬
‫צומת "‪ "X‬ויחבר את הכבישים – ‪ 70 ,702‬ו‪ .805-‬החיבורים לאורך כביש ‪702‬‬
‫יהיו באמצעות צמתים מרומזרים‪ .‬הכביש יספק חיבור אל השימושים‬
‫שלאורכו – אזור התעשיה בר לב ומושב אחיהוד‪.‬‬
‫ƒ תצורת המחלף הינה תצורת חצוצרה בה עובר כביש ‪ 702‬במפלס עילי מעל‬
‫כביש ‪ 85‬אשר יעבור במפלס קרקע בדומה למפלס הקיים‪ .‬הגישה לכביש ‪85‬‬
‫מערב תתבצע באמצעות רמפה ישרה והגישה מכביש ‪ 85‬מזרח לכביש ‪702‬‬
‫תתבצע באמצעות רמפת לולאה‪ .‬החיבורים של כביש ‪ 702‬עם המסלול הדרומי‪,‬‬
‫)לכיוון מזרח(‪ ,‬של כביש ‪ 85‬יהיו באמצעות רמפות ימניות אשר תתחברנה על‬
‫כביש ‪ 702‬בצומת מרומזר עילי‪ .‬מצומת מרומזר זה יוסדר חיבור לתחנת‬
‫הרכבת‪.‬‬
‫ƒ צומת הכניסה הקיים מכביש ‪ 85‬לאזור תעסוקה בר לב ינותק‪ .‬צומת אחיהוד‬
‫לא ישונה בשלב זה‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪ 2.2.3‬חלופות למעבר החקלאי בנחל חילזון‬
‫צוות התכנון שקל חלופות שונות לתכנון גשר כביש ‪ 702‬מעל נחל חלזון‪.‬‬
‫התכנון נערך בהתבסס על שיקולים אלו‪:‬‬
‫א‪ .‬שמירה על "מרווח נקי" של כביש ‪ 702‬מעל הנחל ועל מפתח רחב בין ניצבי‬
‫הגשר על מנת לשמור ככל הניתן על מסדרון למעבר בעלי חיים לאורך הנחל‬
‫והדרכים החקלאיות לאורך הנחל‪.‬‬
‫ב‪ .‬מיתון מופע הגשר כך שישתלב בנוף הסביבה החקלאית הפתוחה וביצוע מעבר‬
‫חקלאי תחתי בשולי הגבעות‪.‬‬
‫החלופות שנבחנו מוצגות בתשריט מס' ‪.2.2.3‬‬
‫בשל חשיבותו של נחל חילזון כמעבר אקולוגי מרכזי וחשוב בציר התנועה בכיוון‬
‫מזרח‪-‬מערב‪ ,‬הוחלט לתת משקל רב לשיקולים האקולוגיים ולשמור על מפתח‬
‫רחב למרות החסרונות הנופיים של החלופה‪.‬‬
‫על מנת למתן את מופעי הגשר ולהקטין את סוללת המילוי תוכנן חתך האורך‬
‫בשיפועים המירביים האפשריים בהתחשב בדרישות התנועתיות ומדרונות סוללות‬
‫המילוי מותנו על מנת שניתן יהיה לשקמם ולשלבם בנוף הסביבה‪ .‬מספר אילוצים‬
‫חייבו שמירה על רדיוסים קטנים יחסית‪:‬‬
‫ƒ אזור חתכים ‪ 7060-7088‬רווי בקברים ועתיקות‪ ,‬בהתאם להמלצת רשות‬
‫העתיקות יש לתכנן את הכביש במילוי באזור זה‪ ,‬ולכסות את העתיקות‬
‫לדורות‪ .‬לשם כך תוכנן רדיוס אנכי קעור גדול מההנחיות ) ‪ 8000‬במקום‬
‫‪ (6500‬ונוצר מילוי באזור הנחל‪.‬‬
‫ƒ הרדיוס האנכי הקמור המתוכנן בסמוך מעל נחל חילזון ‪ -‬הינו רדיוס‬
‫מינימאלי להחלטה לפני הצומת‪.‬‬
‫ƒ בצומת יבור מפלס הכביש הינו במפלס הקיים‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫‪ 2.2.4‬חלופות להתווית הדרכים החקלאיות מצפון למחלף בר‬
‫לב‬
‫במסגרת הקמת המחלף ושדרוג כביש ‪ 85‬תבוטלנה הגישות לחלקות החקלאיות‬
‫מצפון למחלף ודרך הגישה למתקן מקורות תיקטע בגלל הסטת הכביש צפונה‪.‬‬
‫על מנת לאפשר נגישות לחלקות החקלאיות ולמתקן מקורות תוכננה דרך‬
‫חקלאית חדשה מתחנת הדלק בצומת גילון ועד לחלקה החקלאית המערבית‬
‫ביותר בתחומי התכנית‪.‬‬
‫‪ 2.2.4.1‬דרך גישה מקטע צפון ‪ -‬מזרחי‬
‫נבחין בין שני קטעי דרך שונים‪:‬‬
‫•‬
‫דרך גישה מצפון מזרח למחלף המשרתת גישות לחלקות החקלאיות ולמתקן‬
‫מקורות‪.‬‬
‫• דרך גישה לחלקה המערבית מצפון לכביש ‪) 85‬ממערב לגבול המערבי של‬
‫תת"ל ‪ 17‬א'(‪.‬‬
‫החלופות להתווית הדרך החקלאית במקטע הראשון מוצגות בתשריט מס' ‪.2.2.4‬‬
‫לדרך זו נבחנו שתי חלופות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫חלופה העוברת לכל ארכה בצמוד לכביש ‪ ,85‬בשוליים הדרומיות של יער‬
‫קק"ל‪ .‬על מנת לצמצם את הפגיעה בעצי היער צומצמו קווי הדיקור ע"י‬
‫תכנון תעלות ניקוז מבוטנות והדרך נצמדה לתעלות אלו‪ .‬יתרונה העיקרי של‬
‫חלופה זו הוא בהסדרת תוואי צמוד דופן‪ ,‬פשוט לתחזוקה‪ ,‬ללא יצירה של‬
‫שטח כלוא בין הדרך החקלאית לכביש‪ .‬בחלופה זו יפגעו כ‪ 0.3-‬דונם מהשטח‬
‫המיוער‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חלופה העוברת מצפון ליער קק"ל בתפר שבין היער לחלקות החקלאיות‪.‬‬
‫בחלופה זו מצטמצמת הפגיעה בשטח היער אולם נוצר שטח כלוא מסביב‬
‫ליער ודרך חדשה העלולה לעודד גלישה של שימושים לא מבוקרים לאורכה‪.‬‬
‫התוואי מפותל ‪ ,‬נוגס בשדות חקלאיים וקשה לתחזוקה‪ .‬עקב הצורך הסדרת‬
‫התוואי ותעלות הניקוז לאורכו‪ ,‬נשמרה זכות דרך ברוחב של ‪ 9‬מ'‪ .‬מסעת‬
‫הדרך תהיה ממצע‪ .‬בחלופה זו יפגעו כ‪ 0.04-‬דונם של השטח המיוער‪.‬‬
‫בבחינת החלופות ניתן משקל גדול יותר לצמצום הפגיעה בשטח המיוער ולפיכך‬
‫ההמלצה היא להתווית הדרך החקלאית מצפון ליער קק"ל‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫‪ 2.2.4.2‬דרך גישה – מקטע צפון מערבי‬
‫ממערב לתכנית ומצפון לכביש ‪ 85‬מצויה חלקות חקלאיות דרך הגישה לחלקה‬
‫נשענה בעבר על חיבור לכביש ‪ 85‬כ‪ 50-‬מ' מערבית לצומת הקיים‪.‬‬
‫דרך זו תנותק עם הקמת המחלף‪ .‬בתכנית מוצעת גישה דרך תחנת התדלוק מצפון‬
‫וממזרח לבר לב‪.‬‬
‫הדרך מסומנת בתשריט מס' ‪ 3.1.4‬בהמשך‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫פרק ג'‬
‫תיאור התכנית המוצעת‬
‫‪ 3‬פרק ג' ‪ -‬תאור התכנית המוצעת‬
‫‪ 3.0‬רקע‬
‫תת"ל ‪ 17‬א' הינה תכנית חלקית לשדרוג כביש ‪ 85‬הכוללת הקמת שני מחלפים לאורך‬
‫הכביש והתאמת הגישות אליהם‪ .‬התכנית מקודמת בהליך נפרד בשל הצורך לאפשר את‬
‫הנחת מסילת הרכבת בין עכו לבין כרמיאל שביצועה מקודם בימים אלו )אושרה במסגרת‬
‫תת"ל ‪ .(2 /12‬לתכנית שני חלקים נפרדים‪:‬‬
‫•‬
‫מחלף "כרמיאל מערב" המסדיר את החיבורים בין כביש ‪ 85‬לבין כביש ‪ 784‬וכביש‬
‫הגישה לבענה דיר אל אסד‪ -‬כביש ‪ .8534‬כביש ‪ 784‬הינו כביש אזורי קיים המחבר את‬
‫כרמיאל עם גוש ישובי משגב‪ .‬במסגרת התכנית יוסדר גם כביש גישה חדש לבענה‬
‫ודיר אל‪-‬אסד‪ .‬המחלף יכלול גם הפרדה מפלסית העוברת מעל פסי הרכבת‪.‬‬
‫•‬
‫מחלף "בר לב" )‪ (702/85‬וכביש ‪ .702‬מחלף בר‪-‬לב מסדיר את החיבורים בין כביש‬
‫‪ 85‬לבין כביש ‪ 702‬שהינו כביש חדש שיבוצע במסגרת הפרוייקט‪ .‬מחלף בר לב ישרת‬
‫את הגישות לאזור התעסוקה בר לב ולתחנת הרכבת ויכלול הפרדה מפלסית מעל‬
‫המסילה‪ .‬כביש ‪ 702‬הינו כביש אזורי חדש שיסלל במסגרת הפרוייקט‪ .‬כביש זה‬
‫יקלוט את התנועה מכיוון כביש ‪ 70‬לכביש ‪ 85‬דרך מחלף בר לב ויסיט את התנועה‬
‫מצומת אחיהוד שהינו כיום צומת עמוס מאוד‪ .‬מדרום למחלף תוסדר גישה חדשה‬
‫לישוב אחיהוד ולפארק התעשיה בר לב‪.‬‬
‫שני מחלפים אלו מצויים בשני תאי שטח שונים ואין ביניהם חיבור‪ ,‬תכנונו של האחד אינו‬
‫תלוי באחר ולפיכך תאורם מוצג בסעיפים נפרדים בפרק זה‪ .‬עקב כך שונים מספרי‬
‫הסעיפים כאן מאלה המופיעים בהנחיות על אף שסדר הנושאים נשמר‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫‪ 3.1‬תאור הדרך ומתקניה‬
‫‪ 3.1.1‬מחלף "כרמיאל מערב" ‪85/784‬‬
‫‪ 3.1.1.1‬תשריטים‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬א' מציג את התכנון המוצע של מחלף כרמיאל מערב על רקע‬
‫מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ ‪.1:2500‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ב' מציג את חתכי האורך של כביש ‪ ,85‬כביש ‪ 784‬ורמפות‬
‫המחלף‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ג' מציג חתכי רוחב הנדסיים נבחרים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ד' מציג סופרפוזיציה של כביש ‪ 85‬ומחלף כרמיאל מערב על‬
‫רקע הכביש הקיים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ה' מציג את התשתיות הקיימות והתשתיות להעתקה‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.2‬תאור הדרכים ומתקני הדרך‬
‫הערה‪ :‬פרק זה מתמקד בתאור מערך הדרכים ומתקני הדרך‪ .‬פירוט מערך הניקוז‬
‫המתוכנן אלמנטי השיקום הנופי‪ ,‬שטחי התארגנות וכו' מוצג בסעיפים אחרים‪.‬‬
‫א‪ .‬כביש ‪85‬‬
‫ƒ כביש ‪ 85‬מוסט דרומה בשיעור של עד כ‪ 27-‬מ' בין תחנה ‪ 880‬לבין המחלף‪.‬‬
‫באזור המחלף הכביש מתרחב ומוסט מעט צפונה‪ ,‬עד כ ‪ 38-‬מ' מהכביש‬
‫הקיים‪ ,‬על מנת לפנות מקום לרמפות הדרומיות של המחלף מול רצועת‬
‫הרכבת‪ .‬עקב ההסטה הכביש יעבור בשולי גבעה‪ ,‬דבר שיחייב ביצוע חפירה‬
‫לאורך של כ‪ 360-‬מ'‪ .‬החפירה תשתרע עד כ‪ 70-‬מ' מהכביש‪ ,‬שיעור החפירה‬
‫המירבי יהיה כ‪ 12-13-‬מ'‪ .‬הרמפות הדרומיות של המחלף יוקמו על תוואי‬
‫הכביש הקיים‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫תוואי הכביש יתלכד עם הכביש הקיים )בתוואי ובמפלס( במזרח ובמערב‬
‫התכנית‪.‬‬
‫מסילת הרכבת תעבור ברצועה המאושרת מדרום לכביש במפלס משוקע של‬
‫עד ‪ 2.5‬מ' ביחס לכביש ‪ 85‬כמעט לכל אורכו‪ .‬בצדה המערבי של התכנית‪,‬‬
‫מתחנה ‪ 950‬לערך מתרוממת מסילת הרכבת עד לגובה של ‪ 2‬מ'ביחס למפלס‬
‫הכביש‪.‬‬
‫כביש ‪ 85‬יהיה דו מסלולי דו נתיבי ורוחבו הכללי )כולל שוליים( יהיה כ‪37-‬‬
‫מ'‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫בין המסלולים תהיה מפרדה ברוחב של כ‪ 3.2-‬מ'‪ .‬ראה חתכי רוחב בתשריט‬
‫‪ 3.1.1‬ג' לעיל‪.‬‬
‫מהירות התכן של הכביש הינה ‪ 100‬קמ"ש‪.‬‬
‫בין השוליים הדרומיים של כביש ‪ 85‬לבין רצועת הרכבת יוותר שטח כלוא‬
‫שמימדיו ישתנו משני עברי כביש ‪ 784‬ויגיעו עד לכ‪ 50-‬מ' בצידה המערבי של‬
‫התכנית‪.‬‬
‫נחל שגור חוצה את כביש ‪ 85‬פעמיים ממזרח וממערב למחלף‪ :‬בתחנה ‪958‬‬
‫ממזרח למחלף חוצה הנחל מצפון לדרום במעביר ארגזי שמימדיו‪3.5X2 :‬‬
‫מ'‪ .‬בתחנה ‪ ,870‬ממערב למחלף חוצה הנחל שוב את הכביש במעביר‬
‫שמימדיו‪ 2X4.5 :‬מ' – מעביר זה נמצא מחוץ לתחום התכנון של הפרויקט‪.‬‬
‫ערוץ נוסף של נחל שגור חוצה את כביש ‪ 784‬בדרום התכנית באזור תחנה ‪.9‬‬
‫המים זורמים בערוץ טבעי לכיוון כביש ‪ 85‬ומשם באמצעות תעלת ניקוז‬
‫המוסדרת ע"י רכבת ישראל במהלך העבודות לביצוע תת"ל ‪.2/12‬‬
‫ב‪ .‬כביש ‪784‬‬
‫ƒ כביש ‪ 784‬יוסט מזרחה בהשוואה לתוואי הקיים‪.‬‬
‫ƒ הכביש יתחבר בשני קצותיו לדרכי גישה מקומיות‪ :‬בדרום יתחבר הכביש‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫בצומת ‪ T‬מרומזר לדרך הגישה המערבית לכרמיאל )רח' קק"ל(‪ .‬מצפון‬
‫למחלף ימשיך הכביש ויתחבר במעגל תנועה לדרך הגישה הקיימת לבענה‪-‬‬
‫דיר אל אסד )כביש ‪.(8534‬‬
‫מפלס הכביש יוגבה לצורך מעברו בגשר מעל מסילת הרכבת ומעל כביש ‪.85‬‬
‫הכביש יעבור בשולי הגבעה )שמדרום לכביש ‪ 85‬וממזרח לכביש ‪ 784‬הקיים(‬
‫ויתרומם בכ‪ 10-11-‬מ' לגובה מוחלט של כ‪ 233-‬מ'‪.‬‬
‫אורך המקטע העילי יהיה כ‪ 660-‬מ' ויהיו בו שני גשרים‪ :‬גשר דרומי מעל‬
‫המסילה באורך של כ‪ 75-‬מ' וגשר צפוני מעל כביש ‪ 85‬באורך של כ‪ 49-‬מ'‬
‫)ראה תשריט מס' ‪ 3.1.1‬א' בהמשך(‪.‬‬
‫שיפועי הכביש באזור המחלף יגיעו לכ‪ .4.4%-‬הכביש יהיה כביש דו מסלולי‬
‫דו נתיבי ורוחבו הכללי יהיה כ‪ 35-‬מ'‪ .‬במקטע הגשר יהיה הכביש רחב יותר‪,‬‬
‫כ‪ 38-‬מ'‪ ,‬על מנת לאפשר הרחבות עבור צמתי המחלף‪ ,‬גישות אל כביש ‪85‬‬
‫ויציאות אליו באמצעות רמפות המחלף‪ .‬רוחב המפרדה בין מסלולי הכביש‬
‫)בחתך הבסיסי( יהיה כ‪ 3.5-‬מ'‪.‬‬
‫הכביש ממוקם על גבי מילוי משני צידיו בין הצומת הדרומי לבין תחנה ‪17‬‬
‫ובין תחנות ‪ .39-45‬בין תחנות ‪ ,18-27‬לאורך כ‪ 180-‬מ'‪ ,‬הכביש נמצא על גבי‬
‫מילוי מצידו המערבי ובצידו המזרחי בחפירה עקב המעבר בשולי הגבעה‪.‬‬
‫מהירות התכן הינה ‪ 70‬קמ"ש‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ ,784‬מצידו המערבי‪ ,‬מתוכננת מדרכה עבור הולכי רגל‪ ,‬ושביל‬
‫אופניים‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫ג‪ .‬מחלף כרמיאל מערב – ‪85/784‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫מחלף "כרמיאל מערב" יהיה בתצורת יהלום מלא‪ .‬בנוסף לרמפות המחלף‬
‫יחובר המחלף גם עם כביש גישה חדש לבענה‪ .‬כביש ‪ 784‬יעבור בגשר עילי‬
‫מעל מסילת הברזל ומעל לכביש ‪.85‬‬
‫רמפות המחלף תהיינה רמפות גישה עיליות והן תתחברנה לכביש ‪784‬‬
‫בצמתים מרומזרים‪ .‬צומת החיבור הדרומי יונח על מילוי אשר יפריד בין‬
‫שני גשרי כביש ‪ .784‬הרמפות תכלולנה ‪ 1-3‬נתיבים על‪-‬מנת לאפשר פניות‬
‫ימניות ושמאליות )אל כביש ‪ 784‬ומהכביש מזרחה(‪.‬‬
‫הרמפות הדרומיות של המחלף מתוכננות בשטח צר מאוד בין הרכבת‬
‫לכביש ולכן הן מתוכננות על‪-‬גבי קירות תמך שגובהם המקסימלי יגיע לכ‪-‬‬
‫‪ 10‬מ'‪.‬‬
‫צומת בענה ‪ ,‬הקיים היום ‪ ,‬ואשר מחבר בין כביש ‪ 8534‬לבין דרך מס' ‪85‬‬
‫יבוטל ובמקומו תותווה דרך גישה לבענה ‪ ,‬ישירות מהמחלף ‪ .‬דרך זו תהיה‬
‫ברוחב של כ‪ 20-‬מ' והיא תעבור במפלס קרקע בקירוב‪ .‬הדרך תכלול שני‬
‫מסלולים עם שני נתיבים בכל כיוון ‪ ,‬מדרכות ושביל אופניים ‪ .‬הגישה‬
‫למתקן מקורות הקיים באזור הצומת המבוטל תתבצע גם היא דרך כביש‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.3‬גשרי כביש ‪784‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.2‬מציג את הגשרים בכביש ‪.784‬‬
‫כביש ‪ 784‬חוצה את הרכבת ואת כביש ‪ 85‬בשני גשרים מופרדים‪ .‬בין הגשרים‬
‫עוברות הרמפות הדרומיות של המחלף‪.‬‬
‫כל אחד מהגשרים כולל שני מפתחים‪ :‬מפתח החוצה גשר‪/‬מסילה ומפתח נוסף עד‬
‫לסוללות המילוי‪.‬‬
‫א‪ .‬גשר כביש ‪ 784‬צפוני )מעל כביש ‪:(85‬‬
‫טכנולוגיה‪ :‬קורות‬
‫אורך‪ 49 :‬מ'‪.‬‬
‫רוחב‪ 33.6 :‬מ'‪.‬‬
‫מפתחי הגשר‪ :‬שני מפתחים בקצוות באורך של כ‪ 24.5 -‬מ'‪.‬‬
‫ב‪ .‬גשר כביש ‪ 784‬דרומי )מעל הרכבת(‪:‬‬
‫טכנולוגיה‪ :‬קורות‬
‫אורך‪ 75 :‬מ'‪.‬‬
‫רוחב‪ 38 :‬מ'‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫מפתחי הגשר‪ :‬שני מפתחים ברוחב של כ‪ 37-‬מ' וכ‪ 38-‬מ'‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.4‬דרכים חקלאיות‬
‫הדרכים החקלאיות המתוכננות יהיו ברוחב ‪ 5‬מ' ועליהן יבוצע מצע מהודק‪.‬‬
‫התכנית מסדירה דרכים חקלאיות אלו‪:‬‬
‫א‪ .‬דרך חקלאית אשר תעבור מצפון לכביש ‪ 85‬וממזרח למחלף‪ .‬הדרך תעבור‬
‫בגבעה הצפונית בתוואי שאינו צמוד דופן מעבר לקווי הדיקור‪ .‬הדרך תשרת‬
‫גישות לחלקות החקלאיות של בענה מצפון לתכנית ותחליף את הדרך הקיימת‬
‫העוברת על הגבעה הצפונית‪ .‬דרך זו‪ ,‬באזור הגבעה מתוכננת בשיפועים‬
‫תלולים‪ ,‬ולכן רק בקטע זה תסלל מאספלט‪.‬‬
‫ב‪ .‬דרך חקלאית אשר תאפשר גישה לשטחים הכלואים ברביע הצפון מערבי של‬
‫המחלף‪.‬‬
‫ג‪ .‬דרך חקלאית שתעבור מצפון לכביש ‪ 85‬וממערב למחלף ותאפשר נגישות‬
‫לחלקות מצפון לדרך‪..‬‬
‫ד‪ .‬דרך חקלאית שתעבור במקביל לכביש ‪ 784‬ממערב לכביש‪.‬‬
‫ה‪ .‬דרך חקלאית שתעבור במקביל לכביש ‪ 784‬ממזרח לכביש המאפשרת נגישות‬
‫גם לדרך השרות הדרומית של מסילת הרכבת‪.‬‬
‫ו‪ .‬דרך חקלאית אשר תאפשר גישה לחלקות צפוניות מכביש הגישה לבעינה‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.5‬מעברים להולכי רגל ולרוכבי אופניים‬
‫מדרכה ברוחב כ‪ 3-‬מ' תוסדר בעברו המערבי של כביש ‪ .784‬המדרכה תחל בצומת‬
‫‪/784‬רח' קק"ל בכרמיאל )תחנה ‪ ,(16‬תחצה בגשר ‪ 784‬את כביש ‪ 85‬ותמשיך לאורך‬
‫דרך הגישה לבענה )עד תחנה ‪ .(45‬בצמתים יוסדרו מעברי חצייה‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬מעכו ועד כרמיאל נרקמת תכנית אב לשבילי אופנים הנסמכת‬
‫ברובה על דרכים חקלאיות ונופיות קיימות‪ .‬תשריט מס' ‪ 3.1.3‬מציג תכנית שבילי‬
‫אופניים עקרונית לאורך כביש ‪.85‬‬
‫שבילי האופנים‪ ,‬בתכנית האב‪ ,‬מיועדים לעבור מצפון לכביש ‪ ,85‬המעבר לכיוון‬
‫דרום יעשה על גשר המחלף‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.6‬תחנות תחבורה ציבוריות‬
‫תחנות אוטובוס לתחבורה ציבורית ימוקמו בסמוך לצמתי רמפות המחלף עם‬
‫כביש ‪ 784‬והם ישרתו את התנועה לכל הכיוונים‪ .‬התחנות מוצגות בתשריט ‪3.1.1‬‬
‫א' לעיל‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫‪ 3.1.1.7‬נתוק דרכים קיימות‬
‫במסגרת התכנית ינותק החיבור הישיר הקיים של כביש ‪ 85‬המאפשר כיום גישה‬
‫לבענה‪ .‬במקומו תוסדר כאמור דרך גישה חדשה דו סיטרית שתתחבר למחלף‪.‬‬
‫הדרך הקיימת תתחבר לכביש הגישה לבענה וכן לדרכים חקלאיות שתוסדרנה‬
‫מצפון לכביש ‪ 85‬ממערב למחלף‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.8‬קירות תומכים‬
‫קירות תומכים יוקמו לאורך כ‪ 550-‬מ' מצידן הדרומי של הרמפות הדרומיות של‬
‫המחלף‪ .‬גובהם המירבי של הקירות יהיה כ‪ 10-‬מ'‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ ,85‬משני צידיו‪ ,‬יוקמו תעלות ניקוז מבטון במרחק המאפשר נתיב‬
‫שלישי עתידי‪ .‬דופן התעלה המרוחק מהכביש יוגבה עד לגובה ‪ 2‬מ' מהכביש‬
‫הקיים‪.‬‬
‫לאורך כ‪ 340 -‬מ' מצפון לרמפה הדרומית )בשטח הכלוא(‪ ,‬יוקמו קירות תומכים‬
‫בגובה של עד ‪ 3‬מ'‪.‬‬
‫לאורך כ‪ 100 -‬מ'‪ ,‬מדרום לרמפה הצפונית של המחלף )בשטח הכלוא (‪ ,‬יוקמו‬
‫קירות תומכים בגובה של עד ‪ 3‬מ'‪.‬‬
‫‪ 3.1.1.9‬צמצום קווי דיקור‬
‫במסגרת ביצוע הכביש נדרשת חציבה רחבה בגבעה המצויה מצפון לכביש ‪85‬‬
‫ומצפון מזרח למחלף‪ .‬על מנת לצמצם את היקף הפגיעה בגבעה נבחנה האפשרות‬
‫לחציבה בברמות‪ .‬בשל דרישה הנדסית לשיפועים מתונים חציבה זו לא תתרום‬
‫לחסכון ניכר בשטחים שיפגעו אך היא תגביל את האפשרויות לשיקום השטח‪.‬‬
‫החלופה הנבחרת כוללת חפירה בשיפוע של ‪ 1:2‬ללא ברמות ושימוש בתעלת בטון‬
‫מדופנת עם קיר תומך לארכה‪ .‬חלופות אלו מוצגות בתשריט מס' ‪ 2.1.9‬לעיל‪ .‬ראה‬
‫התייחסות לסוגיה זו גם בפרק ב'‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫‪ 3.1.2‬מחלף בר לב‬
‫‪ 3.1.2.1‬תשריטים‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬א' מציג את התכנון המוצע של המחלף ושל כביש ‪ 702‬על רקע‬
‫מיפוי פוטוגפרמטרי בקנ"מ ‪1:2,500‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ב' מציג את חתכי האורך של כביש ‪ ,85‬של כביש ‪ 702‬ושל‬
‫רמפות המחלף‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ג' מציג חתכי רוחב הנדסיים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ד' מציג סופרפוזיציה של התכנית על גבי הכביש הקיים‪\.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ה' מציג את התשתיות הקיימות והתשתיות להעתקה‪.‬‬
‫‪ 3.1.2.2‬תאור הדרכים ומתקני הדרך‬
‫א‪ .‬כביש ‪85‬‬
‫ƒ עקב הנחת מסילת הברזל בקו עכו–כרמיאל בהתאם לתכנית המאושרת‬
‫תת"ל ‪ 12‬א'‪ ,2‬יש צורך להסיט את כביש ‪ 85‬צפונה בשעור ניכר למדי‪.‬‬
‫שעור ההסטה המירבי נדרש בסמוך לתחנת הרכבת המתוכננת והוא יגיע‬
‫לכ‪ 120-‬מ'‪ .‬ההסטה של כביש ‪ 85‬תעשה במסגרת תת"ל ‪ 12‬א' ‪ .2‬התוואי‬
‫הכלול בבתת"ל ‪17‬א' יתחבר אל תוואי כביש ‪ 85‬המוסט משני צידי‬
‫המחלף‪.‬‬
‫ƒ מפלסי כביש ‪ 85‬מוגבהים במסגרת עבודות תת"ל ‪ 12‬א' על גבי קטעי‬
‫מילוי בין תחנות ‪ 388-402‬ובין תחנות ‪ .414-438‬שעורי המילוי יגיעו ל‪6- -‬‬
‫‪ 7‬מ'‪ .‬כביש ‪ 85‬יעבור בצמוד לתחנת הרכבת ובסמוך למסילה אשר תעבור‬
‫חלקה במנהרה וחלקה בתעלה משוקעת פתוחה‪ .‬רוחב השטח הכלוא בין‬
‫התשתיות יגיעו לכ‪ 55-‬מ' בחלק המזרחי‪.‬‬
‫ƒ כביש ‪ 85‬יתלכד עם תוואי הכביש הקיים כ‪ 1-‬ק"מ ממזרח למחלף‪ ,‬בסמוך‬
‫לתחנת הדלק וכ‪ 450-‬מ' ממערב למחלף בסמוך לתחנת הרכבת‪.‬‬
‫ƒ תצורת כביש ‪ 85‬ומהירות התכן יהיו בדומה למתואר בסעיף ‪ 3.1.1.2‬ס"ק‬
‫א' לעיל‪.‬‬
‫ƒ שיפועי הכביש באזור המילוי יגיעו לכ‪.4.4% -‬‬
‫ב‪ .‬כביש ‪702‬‬
‫ƒ כביש ‪ 702‬יתפקד ככביש אזורי מרומזר ויחליף למעשה את כביש ‪70‬‬
‫בקטע שבין צומת יבור )צומת ‪ (70/85‬לבין בצומת אחיהוד עם כביש מס'‬
‫‪.85‬‬
‫ƒ הכביש ישרת גישות לא‪.‬ת בר לב‪ ,‬לתחנת הרכבת‪ ,‬למושב אחיהוד ולכביש‬
‫‪.85‬‬
‫‪120‬‬
‫ƒ התוואי המוצע לכביש ‪ 702‬הינו תוואי חדש המופיע בתמ"א ‪ 3‬שינוי ‪ 11‬ד‬
‫ובתמ"מ ‪.9/2‬‬
‫ƒ כביש ‪ 702‬יתחבר בצדו הדרומי עם כביש ‪ 70‬הקיים ועם כביש אזור ‪805‬‬
‫בצומת יבור‪ .‬החיבור הקיים בין כביש ‪ 805‬לכביש ‪ 70‬ישונה מצומת "‪"T‬‬
‫לצומת מרומזר "‪ ."X‬הצומת החדש יבוצע מעט מזרחה מהצומת הקיים‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫מצפון לצומת יוגבה כביש ‪ 702‬לצורך מעברו מעל נחל חלזון‪ .‬הכביש יעבור‬
‫בגשר שאורכו כ‪ 60-‬מ'‪ .‬המילוי ידרש לאורך של כ‪ 500-‬מ'‪ .‬שיעור המילוי‬
‫יגיע לכ‪ 7-‬מ' שיפועי הכביש בקטע המילוי יגיעו לכ‪.1.6% -‬‬
‫ממקטע זה )המסתיים בתחנה ‪ 7048‬לערך( יעבור הכביש במפלס קרקע‬
‫בקירוב )על פי רוב במילוי נמוך של כ‪ 2-‬מ'( עד שוליהם הדרומיים של‬
‫מושב אחיהוד ואזור התעשיה ברל לב‪.‬‬
‫בין תחנות ‪ 7082-7106‬יעבור הכביש בחפירה ששיעורה יגיע לכ‪ 9-10-‬מ'‪.‬‬
‫מתחנה ‪ – 7106‬צומת החיבור של כביש ‪ 702‬עם כבישי הגישה לא‪.‬ת‪ .‬בר לב‬
‫)ממזרח לכביש( ולמושב אחיהוד )ממערב לכביש( יעבור הכביש במילוי‬
‫ויתרומם למפלס של ‪ 57‬מ' )גובה מוחלט( כ‪ 11-‬מ' מעל קרקע טבעית‪.‬‬
‫הכביש יכלול )בחתך הבסיסי( שני נתיבים בכל כיוון ורוחבו הכולל יהיה כ‪-‬‬
‫‪ 28‬מ'‪ .‬רוחב המפרדה בין המסלולים יהיה כ‪ 6 -‬מ'‪.‬‬
‫מהירות התכן הינה‪ 90 :‬קמ"ש‪.‬‬
‫ƒ לאורך כביש ‪ 702‬יוסדרו שלושה צמתים מרומזרים במבנה ‪ X‬עם פניות‬
‫ימניות חופשיות כדלקמן‪:‬‬
‫­‬
‫צומת דרומי עם כביש ‪ 805‬וכביש ‪) 70‬צומת יבור(‪ .‬הצומת יהיה‬
‫במפלס קרקע‪.‬‬
‫­‬
‫צומת מרכזי עם דרכי הגישה לא‪.‬ת‪ .‬בר לב ולמושב אחיהוד‪ .‬שתי‬
‫דרכים אלו הינן חדשות‪ .‬ראה‪/‬י פירוט בהמשך(‪ .‬הצומת יהיה‬
‫בחפירה‪.‬‬
‫­‬
‫צומת צפוני )מדרום למחלף( עם רמפות המחלף ממזרח לכביש ועם‬
‫דרך הגישה לתחנת הרכבת ממערב לכביש‪ .‬הצומת יהיה במילוי‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחלף בר לב‬
‫מחלף בר לב מיועד לחבר את כביש ‪ 85‬עם כביש ‪ 702‬המשרת גישות לשימושי‬
‫הקרקע בסביבה ולתחנת הרכבת‪ .‬המחלף יהיה בתצורת תלתן ויכלול שתי‬
‫רמפות לולאה ליציאות מכביש ‪ 85‬ורמפות ישירות להשתלבות עם כביש ‪.85‬‬
‫ƒ רמפת הלולאה ליציאה מכביש ‪ – 85‬מערב )המסלול הדרומי( )רמפה ‪– WS‬‬
‫‪ (BR‬תעבור מתחת לגשר כביש ‪ 702‬ותתחבר לכביש ‪ 702‬בצומת מרומזר‬
‫שמפלסו מוגבה מעל מפלס קרקע‪ .‬אל צומת זו תתחבר רמפת הגישה אל‬
‫כביש ‪ 85‬לכיוון מזרח )רמפה ‪ .(BR – ES‬שתי הרמפות תעבורנה במפלס‬
‫קרקע בקירוב ועל גשר משותף שיוקם מעל מסילות הרכבת‪ .‬אורך הגשר‬
‫המשותף יהיה כ‪ 100 -‬מ' ורוחבו כ‪ 25-‬מ'‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫ƒ רמפת הלולאה ליציאה מכביש ‪ – 85‬מזרח )מסלול צפוני( )רמפה ‪(BR – ES‬‬
‫תעבור מצפון לכביש ‪ 85‬מתחת לגשר כביש ‪ 702‬ותתחבר בזרוע משותפת‬
‫עם רמפת הגישה לכביש ‪ 85‬לכיון מערב )רמפה ‪ (BR – SW‬לכביש ‪702‬‬
‫מצפון למחלף‪ .‬מפלס הרמפה המירבי יגיע לכ‪ 17-‬מ' מעל פני הקרקע‬
‫הטבעית‪.‬‬
‫ƒ לכל הרמפות יהיו ‪ 1-2‬נתיבים‪.‬‬
‫‪ 3.1.2.3‬גשרים‬
‫תשריטים מס' ‪ 3.1.5‬א‪-‬ג ותשריט ‪ 3.1.6‬מציגים את גשרי הכבישים‪ .‬להלן תאורם‬
‫תמציתי של הגשרים‪:‬‬
‫א‪ .‬גשר כביש ‪ 702‬במחלף בר לב‬
‫טכנולוגיה‪ :‬קורות‬
‫אורך‪ 109 :‬מ'‪.‬‬
‫רוחב‪ 24-34 :‬מ'‪.‬‬
‫מפתחי הגשר‪ :‬שני מפתחים באורך של כ‪38 -‬מ' בקצוות ומפתח נוסף באורך של‬
‫כ‪ 33-‬מ' במרכז‪.‬‬
‫ב‪ .‬גשר רמפות ‪ WS‬ו‪) SE -‬מעל הרכבת(‬
‫טכנולוגיה‪ :‬קורות‬
‫אורך‪ 23 :‬מ'‪.‬‬
‫רוחב‪ 79 :‬מ'‪.‬‬
‫מפתחי הגשר‪ :‬גשר בעל מפתח אחד )דמוי ‪.(BOX‬‬
‫ג‪ .‬גשר כביש ‪ 702‬מעל נחל חלזון‬
‫טכנולוגיה‪ :‬קורות‬
‫אורך‪ 43 :‬מ'‪.‬‬
‫רוחב‪ 26.4 :‬מ'‪.‬‬
‫מפתחי הגשר‪ :‬שני מפתחים באורך של כ‪9-‬מ' בקצוות ומפתח נוסף באורך של‬
‫כ‪ 25-‬מ' במרכז‪.‬‬
‫‪ 3.1.2.4‬דרכים חקלאיות ודרכי גישה‬
‫א‪ .‬דרכים חקלאיות‬
‫בשל הסטת כביש ‪ 85‬צפונה וביטול פניות ישירות‪ ,‬התכנית מבטלת את‬
‫החיבור הישיר הקיים כיום מכביש ‪ 85‬לחלקות החקלאיות מצפון לכביש‬
‫וקוטעת את דרך הגישה למתקן מקורות‪ .‬התכנית מסדירה דרך חקלאית‬
‫חלופית מצפון לכביש ‪ .85‬הגישה לדרך זו תהייה בתחנת הדלק הקיימת‬
‫בצומת גילון )תחנה ‪ .(482‬הדרך צמודה לכביש ‪ 85‬עד תחנה ‪) 455‬של כביש ‪,(85‬‬
‫‪122‬‬
‫מתחנה זו הדרך מתנתקת מהכביש ועוברת מצפון ליער קק"ל תוך יצירת שטח‬
‫כלוא רחב ברביע הצפון מזרחי של המחלף‪.‬‬
‫הדרך תהיה ברוחב של ‪ 15‬מ' )זכות דרך( וביצועה יחייב הפקעה של שטחים‬
‫חקלאיים‪ .‬הדרך תהיה דרך מצעים‪.‬‬
‫ב‪ .‬דרכי גישה חדשות‬
‫במסגרת התכנית יוסדרו ‪ 3‬דרכי גישה חדשות‪:‬‬
‫•‬
‫דרך גישה לתחנת הרכבת אשר תסתיים במעגל תנועה בחלקה המערבי‪.‬‬
‫הדרך תכלול ‪ 2‬מסלולים עם ‪ 1-2‬נתיבים לכל כיוון‪ .‬מפלסה יהיה במפלס‬
‫קרקע בקירוב‪ .‬דרך הגישה שאושרה במסגרת תת"ל ‪ 12‬א' תבוטל‪.‬‬
‫•‬
‫דרך גישה ל‪.‬א‪.‬ת בר לב אשר תתחבר בצומת המרכזי עם כביש ‪ .702‬הדרך‬
‫תחבר את כביש ‪ 702‬עם כביש הגישה הקיים באזור התעסוקה‪ .‬הדרך‬
‫תעבור בחפירה ותכלול שני מסלולים עם שני נתיבים בכל מסלול‪.‬‬
‫•‬
‫דרך הגישה החדשה למושב אחיהוד אשר תתחבר לדרכים המקומיות‬
‫במושב לרבות לאזור ההרחבה של המושב ולמתחם הרפתות‪ .‬הדרך‬
‫תעבור בצלע גבעה‪ ,‬חלקה במילוי וחלקה בחפירה והיא תכלול נתיב‬
‫בסיסי בכל כיוון‪.‬‬
‫•‬
‫במסגרת התכנית ישונה התוואי של דרך השירות של הרכבת שאושר‬
‫במסגרת תת"ל ‪ 12‬א'‪ ,‬ברביע הדרום מזרחי של המחלף‪.‬‬
‫‪ 3.1.2.5‬מעברים להולכי רגל ולרוכבי אופניים‬
‫במסגרת התכנית יוסדרו מדרכות שישמשו הולכי רגל כשלאורכם מתוכנן גם שביל‬
‫אופניים מקביל במקומות הבאים‪:‬‬
‫ƒ בשוליים המערביים של כביש ‪ 702‬מהצומת הדרומי של המחלף ועד צומת‬
‫החיבור עם כביש הגישה לאזור התעשיה ולמושב אחיהוד‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫לאורך דרך הגישה לתחנת הרכבת‪.‬‬
‫לאורך דרך הגישה לאזור התעשייה‪.‬‬
‫לאורך דרך הגישה לאחיהוד‪.‬‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬מעכו ועד כרמיאל נרקמת חכנית אב לשבילי אופנים הנסמכת‬
‫ברובה על דרכים חקלאיות ונופיות קיימות‪ .‬תשריט מס' ‪ 3.1.3‬לעיל מציג תכנית‬
‫שבילי אופניים עקרונית לאורך כביש ‪.85‬‬
‫שבילי האופנים‪ ,‬בתכנית האב‪ ,‬מיועדים לעבור מצפון לכביש ‪ ,85‬מכביש ‪702‬‬
‫מתוכננת הכניסה לתחנת רכבת אחיהוד‪ .‬שביל אופניים ילווה את הכביש מאזור‬
‫חניית הרכבת לצומת הכניסה לאזור התעשיה בר‪-‬לב‪ .‬בנוסף‪ ,‬יתוכנן חיבור לצד‬
‫צפון‪ .‬מעבר שביל האופניים יעבור בגישור מעל מסילת הרכבת ובמעבר תת קרקעי‬
‫מתחת לכביש ‪.85‬‬
‫‪123‬‬
‫‪ 3.1.2.6‬תחנות לתחבורה ציבורית‬
‫תחנות לתחבורה ציבורית ימוקמו בסמוך לצומת הדרומי של המחלף ובכיכר‬
‫המתוכננת בקצה דרך הגישה לתחנת הרכבת‪ .‬תחנות אלה ישרתו את הגישה‬
‫לתחנת הרכבת‪ .‬בסמוך לצומת הכניסה לאחיהוד ולאזור התעסוקה ימוקמו תחנות‬
‫נוספות אשר ישמשו את אזור התעסוקה ואת המושב‪ .‬כמו כן ימוקמו תחנות‬
‫בסמוך לצומת יבור‪.‬‬
‫התחנות מוצגות בתשריט ‪ 3.1.4‬א' לעיל‪.‬‬
‫‪ 3.1.2.7‬נתוק דרכים קיימות‬
‫דרך הגישה הקיימת מכביש ‪ 85‬לאזור התעשייה תנותק‪ .‬הכביש הקיים יהפוך‬
‫לכביש פנימי שישרת את אזור התעשייה והחיבור לכביש ‪ 85‬יעשה דרך צומת‬
‫החיבור בכביש ‪.702‬‬
‫‪ 3.1.2.8‬מתקני דרך נוספים‬
‫תאורה‬
‫עמודי תאורה נמוכים יוצבו לאורך כביש ‪ 85‬ודרכי הגישה שיוסדרו‪ .‬באזור המחלף‬
‫יותקנו עמודי תאורה גבוהים‪ .‬עמודי התאורה לאורך כביש ‪ 702‬תוכננו בהתאם‬
‫להנחיות נת"י‪ ,‬ת"י ‪ 1862‬והנחיות הרט"ג‪ 39‬באופן שיצמצם את פיזור התאורה‬
‫בשטחים הפתוחים כדלקמן‪:‬‬
‫ שימוש בעמודי תאורה בגובה עד ‪ 12‬מ' הממוקמים לאורך הכביש בצידי‬‫הכביש‪.‬‬
‫ שימוש בפנסים המותקנים ב‪ 90 -‬מעלות‪ ,‬המצוידים בנורות בעלי פיזור אור‬‫ממוקד ‪ cutoff‬ללא הילת אור‪ .‬הפנסים יצוידו בנורות משופרות בתפוקת‬
‫אור בהספק של עד ‪ 250W‬נתרן בלחץ גבוה‪.‬‬
‫תוצאות חישובי עצמת האור מעלות כי עצמת האור האחורי לאורך הכביש לתחום‬
‫הנחל עומדת על ‪ 1‬לוקס )עצמת התאורה המתקבלת מהירח( כבר במרחק של כ‪10 -‬‬
‫מטרים מהכביש‪.‬‬
‫‪ 39‬ד"ר נועם לידר‪ ,‬השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון‪ ,‬רשות הטבע והגנים‪ ,‬יולי ‪.2008‬‬
‫‪124‬‬
‫‪ 3.2‬שמירה על ערכי הטבע‪ ,‬הנוף והמורשת‬
‫‪40‬‬
‫‪ 3.2.1‬עקרונות השיקום הנופי‬
‫תשריט מס' ‪ 3.2.1‬מציג את נספח השיקום הנופי בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף ‪.784‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.2.2‬מציג את נספח השיקום הנופי בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף בר‪-‬לב‬
‫וכביש ‪.702‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.1‬ג' לעיל מציג חתכי רוחב נופיים טיפוסיים בקנ"מ ‪1:250‬‬
‫במחלף ‪784‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.1.4‬ג' לעיל מציג חתכי רוחב נופיים טיפוסיים בקנ"מ ‪1:250‬‬
‫במחלף בר לב וכביש ‪.702‬‬
‫שימור נוף מטעי הזיתים של בקעת בית הכרם‪ :‬הכביש עובר בבקעת בית הכרם‬
‫על תוואי דומה לתוואי שהיה קיים כבר בתקופה הביזאנטית‪ .‬בקעת בית הכרם‬
‫קיבלה את שמה בגלל כרמי הזיתים שניטעו בה בעבר‪ .‬היום כרמי זיתים אלה‬
‫מהווים את הנוף ה"טבעי" והייחודי ולכן מהווה המופע הזה נכס נופי לנוסע‬
‫בכביש ואף צריך להיות מודגש בתכנון הנופי של התוואי החדש‪.‬‬
‫תוואי הכביש עובר בנוף גלילי אופייני של חורש ים תיכוני‪ ,‬מטעים‪ ,‬חלקות פלחה‬
‫חקלאיות וישובים כפריים‪ .‬עקרונות התכנון מכוונים להגיע לחזות המשתלבת‬
‫בנוף הן מבחינה טופוגרפית והן מבחינת הצמחייה המקומית‪ .‬בקטעים בהם‬
‫מבוצעים מחלפים ומחלפים נוצרים הפרשי גובה המשנים את מתווה הנוף הטבעי‬
‫במידה ניכרת‪ ,‬אזורים אלו יקבלו טיפול ייחודי‪.‬‬
‫צמחיה לשיקום נופי‪ :‬כל האזורים המופרים יעובדו וישוקמו נופית בעזרת‬
‫צמחיה‪ .‬האזורים המשוקמים יחולקו לקטגוריות על פי האופי הייחודי שלהם‬
‫ומידת השקתם לשטחים ההיקפיים החובקים את הפרויקט‪ .‬כל קטגוריה תאופיין‬
‫בצמחים מקומיים ונטיעות שיתאימו לאזור‪ .‬יושם דגש על השבה נופית של כרמי‬
‫זיתים שהם האיפיון הנופי המשמעותי ביותר לאורך כל בקעת בית הכרם‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.2.1‬ו‪ 3.2.2-‬לעיל מציגים את תכנית הצמחייה ואת רשימות‬
‫הצמחים המתוכננות בכל אחד מקטעי הדרך‪ .‬רשימות הצמחים תואמו עם‬
‫אקולוג‪ .‬ראה‪/‬י הרחבה בסעיף ‪ 3.2.2‬בהמשך‪.‬‬
‫נטיעות בקטעי החפירה והמילוי‪ :‬הנטיעות יעשו כהמשך למופע הקיים בשטח‪.‬‬
‫השיקום הנופי בקטעי החפירה והמילוי‪ ,‬ייעשו בהתאם למופע הצומח ולצמחייה‬
‫הקיימים בשטח‪ .‬בשטחים בהם המופע הקיים הוא שדות חקלאיים ייעשה‬
‫‪ 40‬סעיף זה נערך ע"י אריאל טיבי‪ ,‬טיבי אדריכלות ונוף‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫שיקום ע"י חיפוי אדמה וזריעת עשבעונים וחד שנתיים‪ .‬בשטחים נטועים במטעים‬
‫או מכוסים בחורש טבעי או ביער פארק ייעשה השיקום הנופי בהתאם‪.‬‬
‫תעלות לאורך כבישים‪ :‬תנתן עדיפות לתעלות עפר פתוחות להשתלבות אורגנית‬
‫בסביבה הקיימת‪ .‬במידה ונדרש ייצוב ע"י בטון‪ ,JK ,‬יוסף פיגמנט בהתאמה לגוון‬
‫הקרקע הקיימת‪.‬‬
‫אפיון חתך מילוי ‪ -‬מבט פתוח לנוף‪ :‬המילוי יחופה באדמת חישוף מקומית ו‪/‬או‬
‫באדמת חפירה שתתאים לצורך זה‪ .‬האדמה תיאגר באזור עבודות הכביש באתר‬
‫מוגדר ולאחר השלמת עבודות הסלילה יבוצע החיפוי‪.‬‬
‫אפיון חתך חפירה‪ :‬בקטעים בהם החציבה אינה פוגעת בחורש קיים מומלץ לבצע‬
‫חציבות בשיפוע המתון האפשרי על מנת לאפשר שיקום המדרון במשך השנים‪.‬‬
‫בקטעים בהם קיים חורש טבעי מומלץ לבצע חציבה בשיפוע תלול האפשרי על‬
‫מנת לשמר שטח חורש טבעי מרבי‪ .‬חתך החפירה יתואם עם יועץ הקרקע‪.‬‬
‫גישור ומחלוף‪ :‬שני המחלפים הנדונים‪ ,‬מתחילים בתוואי כביש קיים בדרום‪,‬‬
‫חולפים מעל המסילה וכביש ‪ 85‬ויורדים בשטח טבעי מצפון לכביש‪ .‬הטיפול‬
‫האדריכלי והתכנון הנופי בנציבי הקצה ובסוללות העליה והירידה לגשר יעשה‬
‫כתכנון אינטגרלי‪ .‬שטחים כלואים יקבלו התייחסות אינטנסיבית עם שימוש‬
‫בצמחייה מקומית‪ .‬הסוללות ימותנו לשיפועים שניתן יהיה לשקמם נופית‪ .‬נציבי‬
‫הקצה יהיו בגימור בטון חשוף‪ ,‬הכרכובים ונציבים מרכזיים בגמר בטון בתבניות‬
‫מתכת‪ ,‬מעקות פלדה לקבלת "שקיפות" מרבית‪.‬‬
‫מדרונות מילוי‪ :‬המדרונות מתוכננים בשיפועים של ‪ 1:2.5 – 1:2‬המאפשרים‬
‫ייצוב על ידי זריעה‪ .‬מיני הצמחים יתאימו לאופי הצומח בסביבה על מנת לקבל‬
‫רצף בין השטח הטבעי למדרונות המילוי‪.‬‬
‫מדרונות חציבה‪ :‬לאורך כביש ‪ 85‬בגבעה הצפונית במחלף ‪ 784‬נבדקו חלופות‬
‫שונות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫חציבה תלולה בשילוב ברמות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בניית קירות תומכים גבוהים בשולי הכביש‬
‫ג‪.‬‬
‫שילוב של קיר תומך נמוך וחציבה מתונה‪.‬‬
‫לאחר בחינת החלופות )ראה‪/‬י פרק ב'( נבחרה חלופה הכוללת חציבה בשיפוע‬
‫‪ 1:2‬הן בשל דרישות יציבות )בשל אופי החומר הנחצב(‪ ,‬והן בשל היתרון בשיקום‬
‫הנופי של שטח זה‪ .‬צמצום השטח הנחצב נעשה על ידי קיר תומך בגובה מקסימלי‬
‫של ‪ 2.0‬מטר מעל פני הכביש‪ ,‬בהמשך ישיר לתעלה בנויה‪) ,‬במקום תעלת פתוחה(‪,‬‬
‫בשולי הכביש‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫לאורך כביש ‪ 702‬החציבה מתוכננת בשיפוע של ‪ 1:3‬לקבלת מופע נופי רך‬
‫המתחבר אורגנית לגבעות משני צדי הכביש‪.‬‬
‫היות ומחשופי חציבה של סלע הקירטון הלבן משתקמים לאט ונצפים מאד‬
‫השיקום המוצע מאפשר חיפוי מדרונות החציבה באדמת חישוף ושיקום צמחי‬
‫בדומה לבתה הים תיכונית הסובבת‪ .‬בקטעי הכביש העוברים בין גבעות אחיהוד‬
‫עם הרפת המאוחדת וא‪.‬ת בר לב בהם לא ניתן למתן את המדרון החציבה ל ‪1:3‬‬
‫מוצע פתרון של תעלה בנויה עם קיר המשכי נמוך ושיפוע של ‪ .1:2.5‬הפתרון‬
‫המוצע מצמצם את החדירה למדרונות מילוי מיוצבים ומטעי זיתים קיימים‬
‫)ראה תשריט ‪ 3.1.4‬ג'‪ ,‬חתכים טיפוסים כביש ‪ – 702‬לחתכים טיפוסיים – ‪,7088‬‬
‫‪.(7065 ,7100‬‬
‫פתרון זה מוצע גם בדרך הכניסה לאחיהוד ובכך מצמצם משמעותית את‬
‫החציבה‪) .‬חתך טיפוסי ‪.(23‬‬
‫צמחיה פולשנית‪ :‬לפני תחילת עבודות החישוף יחל טיפול בצמחיה פולשנית‬
‫שתזוהה ותסומן על ידי אגרונום‪ .‬הטיפול בתופעה יבוצע בהתאם להנחיות נת"י‬
‫לטיפול בצמחיה פולשנית‪.‬‬
‫אדמת חישוף‪ :‬אדמת החישוף תיערם ותשמש לחיפוי שטחים לשיקום נופי‪.‬‬
‫בטיפול באדמת החישוף על פי הנחיות נת"י‪ ,.‬כולל קרקע חקלאית‪.‬‬
‫תעלות בנויות‪ :‬חזית ניצפת תתוכנן בגובה מינימלי בגמר בטון חשוף )לוחות‬
‫אנכיים(‪ .‬פני ראש קיר התעלה מבטון מוחלק‪.‬‬
‫מעבירי מים‪ :‬יתוכננו עם כנפים מינימליות‪ ,‬גובה פני קרקע מתוכננים במפלס ‪20‬‬
‫ס"מ מפני ראש קיר‪ .‬גמר בטון חשוף‪ ,‬לוחות אנכיים‪.‬‬
‫קירות תומכים‪ :‬גמר הקירות יהיה גמר אבן טבעית או גמר בטון בתבנית "דמוי‬
‫אבן" כולל צביעה‪ .‬ראש הקיר יהיה בגמר בטון בקו אחיד ורציף‪.‬‬
‫צמחיה לשיקום נופי‪ :‬כל האזורים המופרים יעובדו וישוקמו נופים בעזרת‬
‫צמחיה‪ .‬האזורים המשוקמים יחולקו לקטגוריות על פי האופי הייחודי שלהם‬
‫והיותם משיקים לשטחים ההיקפיים החובקים את הפרויקט‪ .‬כל קטגוריה‬
‫תאופיין בצמחים מקומיים ונטיעות שיתאמו לאזור‪ .‬יושם דגש על השבה נופית‬
‫של מטעי זיתים שהם האיפיון הנופי המשמעותי ביותר לאורך כל בקעת בית‬
‫הכרם‪.‬‬
‫חומרי גמר‪ :‬נציבי הקצה בגמר בטון חשוף ‪,‬הכרכובים ונציבים מרכזיים בגמר‬
‫בטון בתבניות מתכת‪ ,‬מעקות הגשרים יהיו מעקות פלדה לקבלת "שקיפות"‬
‫מקסימלית‪ .‬קירות תומכים יהיו בגמר אבן מסותתת בנדבכים אופקיים או גמר‬
‫דמוי אבן‪ ,‬בגמר אדריכלי‪ ,‬בתבניות גומי כולל צבע תלת שכבתי‪.‬‬
‫ביטול דרך קיימת‪ :‬הדרך תושב במידת האפשר ליעודה הקודם‪ .‬אם הדבר אינו‬
‫אפשרי )בגין היבטי הפקעה בשלב הקודם של הרחבת כביש ‪ ,(70‬אזי‪ ,‬מוצע טיפול‬
‫נופי הכולל פינוי אספלט ומצעים‪ ,‬חיפוי באדמת חישוף ושיקום צמחי באופי‬
‫השטחים הסמוכים לצומת‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫‪ 3.2.2‬עקרונות תכניות הצמחיה לפי יחידות נוף‬
‫הטבלה הבאה מפרטת את תכנית הצמחיה לפי יחידות הנוף לאורך הכבישים‬
‫ותכונותיהן‪:‬‬
‫טבלה ‪ :3.2.1‬יחידות הנוף‪ ,‬תכונות האזור וצמחיה מומלצת‬
‫מס'‬
‫קטגוריה‬
‫אופי האזור‬
‫אזור הגובל‬
‫במטעי‬
‫זיתים או‬
‫חקלאות‬
‫מסורתית‬
‫‪1‬‬
‫רצועה‬
‫לאורך קיר‬
‫תומך‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫אזור הגובל‬
‫ביער נטע‬
‫אדם‬
‫מופע מתוכנן‪ /‬קיים‪ ,‬עבודות עפר נופיות‬
‫ועבודות נופיות‪ ,‬השקיה ממשק ותחזוקה‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫נטיעת עצי זית באופי המטעים הגובלים‬
‫ומרבדי שתילה וזריעה של צמחיה נמוכה‪.‬‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫באזורי חציבה‪:‬‬
‫עצים יינטעו בבורות חציבה‪.‬‬
‫מדרונות חציבה יחופו באדמה בעובי ‪20‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫באזורי מילוי‪:‬‬
‫מדרונות מילוי יחופו באדמה בעובי ‪30‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫נטיעת עצי זית‪.‬‬
‫הטמנת פקעות ובצלים‪.‬‬
‫‪ 1/3‬מהשטח ‪-‬זריעת צמחיה חד שנתית‬
‫פורחת‪.‬‬
‫‪ 2/3‬מהשטח ‪ -‬שתילת פלאגים עשבונים‬
‫ובני שיח‬
‫השקייה‪:‬‬
‫השקיית עצים מתוכננים במערכת קבועה‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫בשנתיים הראשונות ‪ 4‬פעמים בשנה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פעמים בשנה בחודש נובמבר ומאי‪:‬‬
‫כיסוח עשבייה לגובה ‪ 10‬ס"מ מפני הקרקע‬
‫באופן מכני‪.‬‬
‫כיסוח השטחים יהיה לאחר גמר הפריחה‬
‫לכשהנוף והקרקע יתייבשו‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫שתילת רצועת צמחיה משתפלת ומשתרעת‬
‫לאורך ראש קיר‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫חיפוי באדמה בעובי ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫שתילת שיחים ומשתרעים ברצועה לאורך‬
‫ראש קיר‪.‬‬
‫השקייה‪:‬‬
‫השקיית שיחים ומשתרעים מתוכננים‬
‫במערכת קבועה‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫ניכוש ידני של הקרקע למניעת ודיכוי של‬
‫עשביה‪ ,‬לפחות פעמים בשנה בצמחיה‬
‫בוגרת ו‪ 5-‬פעמים בצמחיה צעירה‪.‬‬
‫הדברה מלאה של עשביה לאורך כל השנה‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫שתילת צמחייה ועצים באופי צמחיית‬
‫המדרונות הטבעיים באזור‪.‬‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫באזורי חציבה‪:‬‬
‫‪128‬‬
‫צמחים מומלצים‬
‫עצים‪:‬‬
‫ זית אירופי‬‫צמח בגוש קוטר גזע מינימום ‪ 25‬מ''מ‬
‫וגובה החל מ‪ 170 -‬ס''מ‬
‫‪ 20‬עצים לדונם מינימום בהתאם לסכמה‪.‬‬
‫זריעה ידנית‪:‬‬
‫ כרמלית נאה‬‫ ציפורנית מצרית‬‫ פישתה שעירה‬‫זריעה ‪ 1‬ק"ג לדונם מינימום‬
‫פקעות ובצלים‪:‬‬
‫בן חצב יקינטוני‬‫חצב מצוי‬‫עירית גדולה‬‫כלנית מצויה‬‫במקבצים של ‪ 1,000‬יח' מזן אחד מרוכזים‬
‫בשטח של ‪ 400‬מ"ר‪.‬‬
‫המקבצים יהוו ‪ 17%‬משטחי הטיפול הנופי‪,‬‬
‫שתילה בפלאגים במדרונות חציבה‪:‬‬
‫געדה‪ ,‬חבלבל‪ ,‬סירה קוצנית‪ ,‬צתרה ורודה‪,‬‬
‫קורנית‪ ,‬נשרן הדוחן‪ ,‬זקנן שעיר‪ ,‬שעורת‬
‫הבולבסין‪.‬‬
‫‪ 2,500‬יח' ‪ /‬ד' מינימום‬
‫*מינים נוספים ייבחרו מתוך רשימת מיני‬
‫המפתח ובתיאום עם אקולוג‬
‫שיחים‪ ,‬משתרעים )כיסוי מלא( ‪:‬‬
‫רוזמרין רפואי זוחל‬‫אלת המסטיק‬‫ אוג חרוק‬‫ יערה איטלקית ‪LONICERA‬‬‫‪ETRUSCA SANTI‬‬
‫גודל כלי ‪ 1‬ליטר‪ ,‬מרווח שתילה ‪ 1.5‬מ'‬
‫מטפסים ‪:‬‬
‫ גפן היין)בר(‬‫ גפנית משולשת ומחומשת‬‫גודל כלי ‪ 1‬ליטר‪ ,‬מרווח שתילה ‪ 1.5‬מ'‬
‫*מינים נוספים ייבחרו מתוך רשימת מיני‬
‫המפתח ובתיאום עם אקולוג‬
‫עצים‪:‬‬
‫ כליל החורש‬‫ אורן הצנובר‬‫ אלון מצוי‬‫צמח בגוש קוטר גזע מינימום ‪ 25‬מ''מ‬
‫מס'‬
‫קטגוריה‬
‫אופי האזור‬
‫מופע מתוכנן‪ /‬קיים‪ ,‬עבודות עפר נופיות‬
‫ועבודות נופיות‪ ,‬השקיה ממשק ותחזוקה‬
‫עצים יינטעו בבורות חציבה‪.‬‬
‫מדרונות חציבה יחופו באדמה בעובי ‪20‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫באזורי מילוי‪:‬‬
‫מדרונות מילוי יחופו באדמה בעובי ‪30‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫נטיעת עצים‪.‬‬
‫הטמנת פקעות ובצלים‪.‬‬
‫שתילת שיחים ורחבי עלים בפלאגים‪.‬‬
‫השקייה‪:‬‬
‫השקיית עצים מתוכננים במערכת קבועה‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫בשנתיים הראשונות ‪ 4‬פעמים בשנה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פעמים בשנה בחודש נובמבר ומאי‪:‬‬
‫כיסוח עשבייה לגובה ‪ 10‬ס"מ מפני הקרקע‬
‫באופן מכני‪.‬‬
‫כיסוח השטחים יהיה לאחר גמר הפריחה‬
‫לכשהנוף והקרקע יתייבשו‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫דילול מבוקר באזורי שתילה בפלגים‬
‫בהתאם לאחוז הקליטה וגודל הצמח‪.‬‬
‫אזור שדות‬
‫חקלאיים‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫שתילת צמחייה באופי הצמחייה המקומית‬
‫באזור‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫באזורי חציבה‪:‬‬
‫עצים יינטעו בבורות חציבה‪.‬‬
‫מדרונות חציבה יחופו באדמה בעובי ‪20‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫באזורי מילוי‪:‬‬
‫מדרונות מילוי יחופו באדמה בעובי ‪30‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫הטמנת פקעות ובצלים‪.‬‬
‫שתילת עשבוניים שיחים ורחבי עלים‬
‫בפלאגים‪.‬‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫בשנתיים הראשונות ‪ 4‬פעמים בשנה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פעמים בשנה בחודש נובמבר ומאי‪:‬‬
‫כיסוח עשבייה לגובה ‪ 10‬ס"מ מפני הקרקע‬
‫באופן מכני‪.‬‬
‫כיסוח השטחים יהיה לאחר גמר הפריחה‬
‫לכשהנוף והקרקע יתייבשו‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫דילול מבוקר באזורי שתילה בפלגים‬
‫בהתאם לאחוז הקליטה וגודל הצמח‪.‬‬
‫צמחים מומלצים‬
‫וגובה החל מ‪ 170 -‬ס''מ‪.‬‬
‫ ברוש מצוי )יינטע במרחק ‪ 15‬מ'‬‫מהמסילה(‬
‫צמח במיכל ‪ 5‬ליטר‪.‬‬
‫‪ 17‬עצים לדונם מינימום בהתאם לסכמה‪.‬‬
‫שתילה בפלאגים וזריעה ידינת‪:‬‬
‫ פרע קטן עלים‬‫ קורנית מקורקפת‬‫ פרג כרמלי‬‫ געדה כרתית‬‫ חבלבל השיח‬‫ חצב מצוי‬‫ קידה שעירה‬‫ לוטם מרווני‬‫ אלת המסטיק‬‫גודל פלאג‪ ,‬מרווח שתילה בין הפלאגים ‪40‬‬
‫ס"מ ובין השורות ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫גודל "כתם" מקסימלי לשתילת פלאגים‬
‫מאותו המין יהיה ‪ 50‬מ"ר‪.‬‬
‫פלאגים ‪ 2,500 -‬יח' ‪ /‬ד מינימום‪.‬‬
‫זרעים ‪ 1 -‬ק"ג לדונם מינימום‪.‬‬
‫פקעות ובצלים‪:‬‬
‫בן חצב יקינטוני‬‫חצב מצוי‬‫עירית גדולה‬‫כלנית מצויה‬‫במקבצים של ‪ 1,000‬יח' מזן אחד מרוכזים‬
‫בשטח של ‪ 400‬מ"ר‪.‬‬
‫המקבצים יהוו ‪ 17%‬משטחי הטיפול הנופי‬
‫*מינים נוספים ייבחרו מתוך רשימת מיני‬
‫המפתח ובתיאום עם אקולוג‬
‫‪4‬‬
‫‪129‬‬
‫עצים‪:‬‬
‫ ברוש מצוי )יינטע במרחק ‪ 15‬מ'‬‫מהמסילה(‬
‫צמח במיכל ‪ 5‬ליטר‪.‬‬
‫בהתאם לתכנית‪.‬‬
‫שתילה בפלאגים וזריעה ידנית‪:‬‬
‫שיבולת שועל נפוצה‬‫שעלב מצוי‬‫זקנן שעיר‬‫זעזועית גדולה‬‫שעורת הבולבוסין‬‫ תורמוס ההרים‬‫ געדה כרתית‬‫ מרווה משולשת‬‫ מרווה א"י‬‫ קידה שעירה‬‫ חבלבל השיח‬‫ זלזלת הקנוקנות‬‫ ורד הכלב‬‫ אלת המסטיק‬‫גודל פלאג‪ ,‬מרווח שתילה בין הפלאגים ‪30‬‬
‫ס"מ ובין השורות ‪ 1‬מ'‬
‫גודל "כתם" מקסימלי לשתילת פלאגים‬
‫מאותו המין יהיה ‪ 50‬מ"ר‪.‬‬
‫פלאגים ‪ 2,500 -‬מ' ‪ /‬ד'‪.‬‬
‫זרעים‪ 1 -‬ק"ג לדונם מינימום‪.‬‬
‫מס'‬
‫קטגוריה‬
‫אופי האזור‬
‫מופע מתוכנן‪ /‬קיים‪ ,‬עבודות עפר נופיות‬
‫ועבודות נופיות‪ ,‬השקיה ממשק ותחזוקה‬
‫אזור שדות‬
‫חקלאיים‬
‫עמק חילזון‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫צמחיה באופי השדות הסובבים‪.‬‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫חיפוי אדמה בעובי ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫שתילת צמחיה עשבונים בפלאגים ‪2/3‬‬
‫מהשטח‪ .‬זריעה של צמחיה חד שנתית‬
‫פורחת ‪ 1/3‬מהשטח‪.‬‬
‫הטמנת גיאופיטים במקבצים‪.‬‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫בשנתיים הראשונות ‪ 4‬פעמים בשנה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פעמים בשנה בחודש נובמבר ומאי‪:‬‬
‫כיסוח עשבייה לגובה ‪ 10‬ס"מ מפני הקרקע‬
‫באופן מכני‪.‬‬
‫כיסוח השטחים יהיה לאחר גמר הפריחה‬
‫לכשהנוף והקרקע יתייבשו‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫דילול מבוקר באזורי שתילה בפלגים‬
‫בהתאם לאחוז הקליטה וגודל הצמח‪.‬‬
‫טיפול לצד‬
‫המדרכות‪,‬‬
‫תחנות‬
‫הסעה‬
‫וכיכרות‬
‫מופע מתוכנן‪ /‬קיים‪:‬‬
‫שתילת צמחיה ונטיעת עצי צל‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫חיפוי אדמה בעובי ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫נטיעת עצים‬
‫שתילת שיחים‪ ,‬משתרעים ומטפסים‪.‬‬
‫הטמנת פקעות‬
‫השקיה‪:‬‬
‫השקיה במערכת קבועה‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫ניכוש ידני של הקרקע למניעת ודיכוי של‬
‫עשביה‪ ,‬לפחות פעמים בשנה בצמחיה‬
‫בוגרת ו‪ 5-‬פעמים בצמחיה צעירה‪.‬‬
‫הדברה מלאה של עשביה לאורך כל השנה‪.‬‬
‫מעבר נחל‬
‫חילזון‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫הדגשת מעבר הנחל ע"י צמחיה נחלים‬
‫ונטיעת עצים‪.‬‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫חיפוי אדמה בעובי ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬
‫‪) 4‬המשך(‬
‫‪5‬‬
‫צמחים מומלצים‬
‫פקעות ובצלים‪:‬‬
‫בן חצב יקינטוני‬‫חצב מצוי‬‫עירית גדולה‬‫כלנית מצויה‬‫במקבצים של ‪ 750‬יח' מזן אחד מרוכזים‬
‫בשטח של ‪ 30‬מ"ר‪.‬‬
‫המקבצים יהוו ‪ 20%‬משטחי הטיפול‬
‫הנופי‬
‫שתילת פלאגים‪:‬‬
‫שיבולת שועל‬
‫שעורת הבולבסין‬
‫זקנן שעיר‬
‫זעזועית גדולה‬
‫צתרה ורודה‬
‫נפית כפופה‬
‫מרווח שתילה בין פלאגים ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬
‫מרווח בין שורות ‪ 1.0‬מ'‪.‬‬
‫פלאגים ‪ 2,500-‬יח' ‪ /‬ד'‪.‬‬
‫זריעה‪:‬‬
‫פשתה מצויה‪ ,‬פרג אגסי‪ ,‬קחוון מצוי‪,‬‬
‫חוטמית זפנית‪ ,‬תורמוס ההרים‬
‫‪ 1.0‬ק"ג ‪ /‬ד' מינימום‪.‬‬
‫הטמנת גיאופטים במקבצים‪:‬‬
‫חצב מצוי‬
‫כלנית מצויה‬
‫במקבצים של ‪ 750‬יח' מזן אחד מרוכזים‬
‫בשטח של ‪ 30‬מ"ר‪.‬‬
‫המקבצים יהוו ‪ 20%‬משטחי הטיפול‬
‫הנופי ‪.‬‬
‫*מינים נוספים ייבחרו מתוך רשימת מיני‬
‫המפתח ובתיאום עם אקולוג‬
‫עצים‪:‬‬
‫אלה א"י‪ ,‬כליל החורש‪ ,‬אלון‪ ,‬מילה‪ ,‬מייש‪.‬‬
‫צמח בגוש קוטר גזע מינימום ‪ 25‬מ''מ‬
‫וגובה החל מ‪ 170 -‬ס''מ‬
‫עץ כל ‪ 10‬מטר אורך מדרכה מינימום‪.‬‬
‫גאופיטים פיזור במקבצים של ‪100‬‬
‫גאופיטים כל ‪ 25‬מ"ר בשטחי הזריעה )‪1/3‬‬
‫מהשטח (‪:‬‬
‫בן חצב יקינטוני‪ ,‬חצב מצוי‪ ,‬עירית גדולה‪,‬‬
‫כלנית מצויה‪ ,‬רקפת‪ ,‬יקינטון מזרחי‪,‬‬
‫נרקיס מצוי‪ ,‬שפתן מצוי‪ ,‬צבעוני ההרים‪.‬‬
‫שיחים‪ ,‬משתרעים )כיסוי מלא( ‪:‬‬
‫אלת המסטיק‪ ,‬מיאופורון ביצני‪,‬‬
‫בוגונווליה שיח אברהם המצוי‪ ,‬שיח‬
‫אברהם עגול‪ ,‬לוטם מרווני‪,‬שלהבית‬
‫דביקה‪ ,‬אזוב מצוי‪ ,‬רוזמרין‪ ,‬הרדוף‪.‬‬
‫גודל כלי ‪ 3‬ליטר‪ ,‬מרווח שתילה ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫* מינים נוספים ייבחרו מתוך רשימת מיני‬
‫המפתח ובתיאום עם אקולוג‬
‫‪6‬‬
‫‪130‬‬
‫עצים‪:‬‬
‫ תות לבן‬‫ תות שחור‬‫‪ -‬פיקוס התאנה‬
‫מס'‬
‫קטגוריה‬
‫‪7‬‬
‫אופי האזור‬
‫מופע מתוכנן‪ /‬קיים‪ ,‬עבודות עפר נופיות‬
‫ועבודות נופיות‪ ,‬השקיה ממשק ותחזוקה‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫נטיעת עצים‪.‬‬
‫שתילת שיחים‪ ,‬משתרעים בפלאגים‪.‬‬
‫הטמנת גיאופיטים‪.‬‬
‫השקייה‪:‬‬
‫השקיית עצים במערכת קבועה‪.‬‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫בשנתיים הראשונות ‪ 4‬פעמים בשנה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פעמים בשנה בחודש נובמבר ומאי‪:‬‬
‫כיסוח עשבייה לגובה ‪ 10‬ס"מ מפני הקרקע‬
‫באופן מכני‪.‬‬
‫כיסוח השטחים יהיה לאחר גמר הפריחה‬
‫לכשהנוף והקרקע יתייבשו‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫דילול מבוקר באזורי שתילה בפלגים‬
‫בהתאם לאחוז הקליטה וגודל הצמח‪.‬‬
‫אזור הגובל‬
‫בחורש‪:‬‬
‫מדרונות‬
‫חציבה ‪/‬‬
‫מילוי‬
‫מתונים‬
‫מופע מתוכנן‪:‬‬
‫שתילת עצים ושיחים באופי צמחיית‬
‫המדרונות הטבעית באזור‪.‬‬
‫עבודות עפר נופיות‪:‬‬
‫באזורי חציבה‪:‬‬
‫עצים יינטעו בבורות חציבה‪.‬‬
‫מדרונות חציבה יחופו באדמה בעובי ‪20‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫מדרונות מילוי‪:‬‬
‫מדרונות מילוי יחופו באדמה בעובי ‪30‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫עבודות נופיות‪:‬‬
‫נטיעת עצים‪.‬‬
‫שתילת פלאגים ‪ 2/3‬מהשטח‪.‬‬
‫זריעת חד שנתיים פורחים ‪ 1/3‬מהשטח‪.‬‬
‫הטמנת גיאופיטים‪.‬‬
‫השקייה‪:‬‬
‫השקיית עצים במערכת קבועה‪.‬‬
‫ממשק תחזוקה‪:‬‬
‫בשנתיים הראשונות ‪ 4‬פעמים בשנה‪ ,‬לאחר‬
‫מכן פעמים בשנה בחודש נובמבר ומאי‪:‬‬
‫כיסוח עשבייה לגובה ‪ 10‬ס"מ מפני הקרקע‬
‫באופן מכני‪.‬‬
‫כיסוח השטחים יהיה לאחר גמר הפריחה‬
‫לכשהנוף והקרקע יתייבשו‪.‬‬
‫ניכוש ידני וריסוס סלקטיבי של מינים‬
‫פולשניים‪.‬‬
‫דילול מבוקר באזורי שתילה בפלגים‬
‫בהתאם לאחוז הקליטה וגודל הצמח‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫צמחים מומלצים‬
‫ ערבה‬‫שיחים‪:‬‬
‫ שיח אברהם מצוי‬‫ הרדוף הנחלים‬‫עשבונים‪:‬‬
‫לוטוס‪ ,‬ליפיה‪ ,‬תלתן‪ ,‬נשרו הדוחן‪.‬‬
‫הטמנת גיאופיטים‪:‬‬
‫נרקיס מצוי‪ ,‬בן חצב‪ ,‬יקינתון‪.‬‬
‫* באזור גדות הנחל ישתלו צמחים עפ"י‬
‫הנחיות אקולוג‪.‬‬
‫* מינים נוספים ייבחרו מתוך רשימת מיני‬
‫המפתח ובתיאום עם אקולוג‬
‫עצים‪:‬‬
‫חרוב מצוי‬
‫אלון מצוי‬
‫אלון תבור‬
‫אורן הצנובר‬
‫צמח בגוש קוטר גזע ‪ 25‬מ"מ‬
‫גובה החל מ ‪ 1.70‬ס"מ‬
‫‪10‬עצים לדונם מינמום‪.‬‬
‫שתילה בפלאגים‪:‬‬
‫אלת המסטיק‬
‫קידה שעירה‬
‫בר זית בינוני‬
‫סירה קוצנית‬
‫מרווה משולשת‬
‫מרווה א"י‬
‫איזוב מצוי‬
‫צתרה ורודה‬
‫חבלבל השיח‬
‫שלהבית דביקה‬
‫פיגם מצוי‬
‫גודל פלאג מרווח שתילה ‪ 40‬ס"מ‬
‫ובין שורות ‪ 1‬מ'‬
‫גודל "כתם" מקסימלי לשתילת פלאגים‬
‫מאותו המין יהיה ‪ 50‬מ"ר‪.‬‬
‫כמות פלאגים ‪ 2500‬יח'‪/‬ד' מינימום‪.‬‬
‫זריעת עשבוניים‪:‬‬
‫פשתה שעירה‪ ,‬פרג אגסי‪ ,‬קחוון מצוי‪,‬‬
‫תורמוס ההרים‪ ,‬חוטמית זיפנית‪ ,‬זעזועית‬
‫גדולה‪.‬‬
‫כמות זרעים ‪ 1‬ק"ג‪/‬ד' מינימום‪.‬‬
‫הטמעת גיאופטים‪:‬‬
‫כלנית מצויה‪ ,‬עירית גדולה‪ ,‬חצב מצוי‪ ,‬בן‬
‫חצב יקינתוני‪.‬‬
‫במקבצים מרוכזים עפ"י סמכה‪ .‬המקבצים‬
‫יהוו ‪ 20%‬משטחי הטיפול הנופי‪.‬‬
‫‪ 3.2.3‬שיקום נופי במקומות מיוחדים‬
‫מזעור הפגיעה הנופית חזותית בגבעות יבור – אחיהוד‪ :‬כביש ‪ 702‬עולה בין גבעות‬
‫יבור – אחיהוד הבנויות מסלע קירטון‪ .‬הגבעות בעלות מבנה עגלגל ומכוסות בתה ים‬
‫תיכונית‪ .‬הן מהוות מבואה לגליל המערבי ורקע לנוף החקלאי של עמק חילזון‪.‬‬
‫השיקום הנופי שואף לשמר ולשחזר את המופע הטבעי של הגבעות‪.‬‬
‫הדגשת נחל חילזון במרחב החקלאי המישורי‪ :‬נחל חילזון מהווה מסדרון אקולוגי‬
‫משמעותי במרחק העמק‪ .‬ערוץ הנחל שיטפוני והוא בעל פוטנציאל לתוואי טיילות‬
‫אופניים )מסלול ים אל ים(‪ .‬השיקום הנופי שואף להדגיש את מופע הנחל ע"י‬
‫נטיעות‪ ,‬ומאידך למזער את מופע הסוללות במרחב המישורי ע"י מיתון שיפוע‬
‫ושיקום צמחי הולם‪.‬‬
‫שיקום נופי בממשק עם ישובים ואזור התעסוקה‪ :‬בכניסות הראשיות לאזור‬
‫התעשיה בר לב‪ ,‬לאחיהוד ולבענה מתוכננות שדרות עצים עם צמחיה אינטנסיבית‬
‫לאורך המדרכות המובילות לכניסות‪.‬‬
‫שיקום נופי בשטח ההכלוא בין המסילה לכביש ‪ :85‬בתכנית השיקום הנופי סומן‬
‫שטח לטיפול נופי עד גבול הדיקורים בלבד‪ .‬השטח שמעבר לדיקורים ועד לרכבת‬
‫מטופל )כבר היום( במסגרת הפיתוח של רצועת הרכבת ומוגדר‪ ,‬בתכנית הרכבת‪,‬‬
‫באותה קטגוריה של שיקום נופי )קטגוריה מספר ‪ (1‬בה נעשה שימוש בכביש ‪.85‬‬
‫שטח זה יגודר לטובת שימור השטח‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫‪ 3.3‬עבודות עפר אתרי התארגנות והעתקת תשתיות‬
‫‪ 3.3.1‬עבודות עפר‬
‫‪ 3.3.1.1‬מחלף ‪784‬‬
‫במחלף מתוכננת חפירה בהיקף של כ‪ 175,000-‬מ"ק‪ .‬לצורך הקמת המחלף וסלילת‬
‫הכביש נחוצים ‪ 396,000‬מ"ק של חומרי מילוי‪.‬‬
‫עד לקבלת מידע מדוייק מהקידוחים באזור‪ ,‬הנחיית הגאולוג הינה כי כל חומר‬
‫החפירה מיועד לסילוק‪ .‬במסגרת התכנית אותר שטח לצורך עירום זמני של‬
‫החומר החפור‪ ,‬טיפול בחומר החפור והובלתו למילוי חוזר או לאתר סילוק‪.‬‬
‫אתרים אלו יכללו גם את אתרי ההתארגנות ושימוש זמני אחר לתקופת הביצוע‪.‬‬
‫השטח המוצע הינו בהיקף של ‪ 25.2‬דונם והוא מצוי מערבית לכביש ‪ .784‬השטח‬
‫הינו שטח פתוח ללא מטעים‪ .‬הקו הכחול כולל שטח זה‪ ,‬אשר יוגדר כשטח‬
‫להפקעה זמנית‪ .‬הנגישות אל השטח תתבצע ישירות מכביש ‪ .784‬בשטח זה ייבנה‬
‫גם אתר ההתארגנות של הקבלן ‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.3.1‬מציג את אזור הערום המוצע ואת דרך הגישה המתוכננת‪.‬‬
‫‪ 3.3.1.2‬מחלף וכביש ‪702‬‬
‫שיעור החפירה על פי האומדן הינו ‪ 304,000‬מ"ק ‪.‬‬
‫שיעור המילוי הינו ‪ 709,000‬מ"ק‪.‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬עד לקבלת מידע מדוייק מהקידוחים באזור‪ ,‬הנחיית הגאולוג הינה‬
‫כי כל חומר החפירה מיועד לסילוק‪.‬‬
‫במסגרת התכנית אותר שטח לאחסון זמני של עודפי עפר‪.‬‬
‫השטח שאותר הינו שטח בגודל של ‪ 27.5‬דונם המצוי מערבית לכביש ‪ 702‬וצפונית‬
‫לנחל חילזון‪ .‬השטח הינו שטח מישורי המשמש כיום כשטח חקלאי‪ .‬השטח כלול‬
‫בתחום הקו הכחול של התכנית והוא יוגדר כשטח להפקעה זמנית‪ .‬הגישה אל‬
‫השטח תתבצע דרך מטרוקה קיימת בשולי הגבעה‪ ,‬אשר מתחברת כיום לכביש ‪70‬‬
‫הקיים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.3.2‬מציג את אזור הערום המוצע במחלף בר לב וכביש ‪,702‬ואת‬
‫דרך הגישה המתוכננת‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫‪ 3.3.2‬אתרי התארגנות ודרכי גישה‬
‫‪ 3.3.2.1‬מחלף ‪784‬‬
‫אתר ההתארגנות מוצע בשטח מערבית לכביש ‪ , 784‬כחלק מהשטח המוצע כאתר‬
‫ערום זמני‪.‬‬
‫‪ 3.3.2.2‬מחלף וכביש ‪702‬‬
‫אתר ההתארגנות מוצע בסמוך לכביש הגישה המוצע לתחנת הרכבת‪.‬‬
‫‪ 3.3.3‬העתקת תשתיות‬
‫‪ 3.3.3.1‬מחלף כרמיאל מערב‬
‫א‪.‬‬
‫חשמל‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫מתח עליון‪ :‬על הגבעה הממוקמת צפונית מזרחית למחלף ‪ ,‬קיים עמוד‬
‫מתח עליון אותו יש להצפין‪ .‬בסמוך לעמוד זה ‪ ,‬קיים גם עמוד מתח‬
‫גבוה אותו יש להסיט‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מתח גבוה‪ :‬מדרום לכביש ‪ , 85‬בשטח הכלוא בין מסילת הרכבת לבין‬
‫הכביש קיימים ‪ 2‬קווי מתח גבוה ‪ ,‬אותם יש להסיט דרומית לכביש‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מצפון לכביש ‪ , 85‬באזור כביש הכניסה לבענה קיים קו מתח גבוה אותו‬
‫יש להסיט‪ .‬בהמשך לקו זה ‪ ,‬קיים קידוח אופקי אותו יש להאריך ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מדרום למסילת הרכבת קיימים עמודי מתח גבוה‪ ,‬הממוקמים מתחת‬
‫לגשר ‪ 784‬המתוכנן לעבור מעל המסילה‪ .‬יש להסיט עמודים אלה‬
‫מתחום הגשר ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מקורות‬
‫מדרום לכביש ‪ , 85‬בשטח הכלוא בין הכביש למסילה ‪ ,‬קיים קו מקורות‬
‫בקוטר ‪ 20‬צול ‪ ,‬אותו יש להעתיק דרומה ‪ ,‬לשטח הכלוא בין הכביש למסילה‬
‫‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בזק והוט‬
‫מצפון לכביש ‪ 85‬הקיים‪ ,‬ממוקמים קווי בזק והוט‪ ,‬אותם יש להסיט צפונית‬
‫למחלף ולכביש ‪.85‬‬
‫ד‪.‬‬
‫קווי מים‬
‫ממזרח לכביש ‪ 784‬הקיים ‪ ,‬קיים קו אספקת מים לכרמיאל – ‪ – "10‬אותו‬
‫וכן את מתקן המגופים יש להסיט מזרחית לכביש המתוכנן‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫‪ 3.3.3.2‬מחלף בר לב‬
‫א‪ .‬חשמל – מתח גבוה‬
‫‪-‬‬
‫קיימים קווי מתח גבוה מצפון לכביש ‪ ,85‬אותם יש להסיט צפונה‬
‫מהמחלף‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫קיימים קווי מתח גבוה‪ ,‬תת קרקעיים מדרום לכביש ‪ ,85‬ומדרום‬
‫למסילה אותם יש להסיט או להגן בשרוולים בחציית הכבישים‪.‬‬
‫‬‫ב‪.‬‬
‫קיימים קווי מתח גבוה לאורך כביש ‪ 702‬ובאזור צומת יבור‪ ,‬אותם יש‬
‫להסיט‪.‬‬
‫בזק‬
‫קיימים קווי בזק מצפון לכביש ‪ ,85‬אותם יש להסיט צפונה מהמחלף‬
‫ג‪.‬‬
‫הוט‬
‫קיימים קווים בתחום המחלף ‪ ,‬אותם יש להסיט‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מים‬
‫קיימים קווי מים בתחום המחלף אותם יש להסיט‬
‫‪135‬‬
‫‪ 3.4‬מערכת הניקוז‬
‫‪41‬‬
‫‪ 3.4.1‬תיאור מערכת הניקוז‬
‫סכימות הניקוז של המחלפים מוצגת על גבי שתי התכנית המפורטת בתשריטים‬
‫‪ 3.1.1‬א' ו‪ 3.1.4-‬א' לעיל‪.‬‬
‫סכמות הניקוז גובשו כך שבאזורי הואדיות יבוצעו מעבירי מים ולא יהיו הטיות‬
‫של ערוצים טבעים‪ .‬נחל החילזון הנחצה על‪-‬ידי כביש ‪ 702‬ונחל שגור העובר באזור‬
‫מחלף ‪ 784‬יישארו במצבם הקיים ללא הסדרה‪.42‬‬
‫כביש ‪ 702‬יחצה את נחל חילזון בגשר מעל אפיק הנחל‪ .‬האפיק הקיים בקטע זה‬
‫הינו תעלה טרפזית בעלת ממדים של ‪ 3‬מ' רוחב תחתית‪ ,‬עומק ‪ 4‬מ' ושיפוע דפנות‬
‫של ‪ .1:2‬גובה הגשר המתוכנן יהיה ‪ 5‬מ' אורכו הכולל ‪ 43‬מ' ורוחבו כ‪ 27 -‬מ'‪.‬‬
‫‪ 41‬סעיף זה נערך ע"י אריק ויינשטיין‪ ,‬נ‪.‬וא‪.‬ג מהנדסים יועצים בע"מ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫באזור מחלף ‪ 784‬נחל שגור הוסט על ידי רכבת ישראל מערבית למחלף במסגרת פיתוח תת"ל ‪ . 2/12‬בהמשך לכיוון‬
‫מערב הנחל מתחבר חזרה למצב הקיים )מחוץ לגבולות תת"ל ‪17‬א'(‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ 3.4.2‬מעבירי המים המתוכננים‬
‫טבלה מס' ‪ 3.4.1‬מציגה את מעבירי המים המתוכננים בפרויקט‪ .‬מעבירים אלו‬
‫מסומנים כאמור בתשריטים ‪ 3.1.1‬א' ו‪ 3.1.4-‬א' לעיל‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :3.4.1‬אגני היקוות‪ ,‬ספיקות ומעבירי מים מתוכננים‬
‫ספיקת תכן‬
‫שטח אגן‬
‫מ"ק‪/‬שנייה‬
‫מס' חתך‬
‫קמ"ר‬
‫‪2%‬‬
‫‪5%‬‬
‫מחלף בר‪-‬לב עם כביש מס' ‪702‬‬
‫מידות מעביר המים‬
‫‪16‬‬
‫‪19+20+21‬‬
‫‪+23‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪455+5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪9.5‬‬
‫קיים ארגז ‪3/1.5‬‬
‫לביטול‬
‫מתוכנן ארגז ‪5/4.5‬‬
‫‪16a‬‬
‫‪22‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪L484‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪17‬א'‬
‫‪-‬‬
‫‪0.012‬‬
‫‪27+8‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪17‬ב'‬
‫‪-‬‬
‫‪0.027‬‬
‫‪21+18‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪12+5‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪29‬א'‬
‫‪35‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪7024‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪30‬‬
‫נחל חילזון‬
‫‪1$3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪36$38‬‬
‫‪160‬‬
‫‪7034‬‬
‫‪53‬‬
‫‪68‬‬
‫‪32‬‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬א'‬
‫‪39‬ב'‬
‫‪-‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪7071‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫מס'‬
‫מעביר מס' אגן‬
‫מים‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬א'‬
‫‪34‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪7113+17‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪7119+3‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪16+5‬‬
‫מחלף עם כביש מס' ‪784‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪ 2‬צינורות‬
‫‪Φ1.5‬‬
‫‪ 2‬צינורות‬
‫‪1.5Φ‬‬
‫גשר מעל הנחל‬
‫באורך של ‪ 40‬מ'‬
‫קיים ארגז‬
‫‪1.5/1.5‬‬
‫לביטול‬
‫מתוכנן ארגז ‪3.5/2‬‬
‫קיים ארגז‬
‫‪2/1.5‬‬
‫לביטול‬
‫מתוכנן ארגז ‪5/4.5‬‬
‫‪3.5/2‬‬
‫‪4‬‬
‫נחל שגור‬
‫‪4‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪957+16‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪4‬א'‬
‫נחל שגור‬
‫‪4+4‬א'‬
‫‪3.88‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪5‬א'‬
‫‪5‬‬
‫‪3.31‬‬
‫‪31+3‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪5‬ב'‬
‫‪-‬‬
‫‪0.056‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪Φ1.0‬‬
‫‪5‬ג'‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪Φ0.8‬‬
‫‪137‬‬
‫‪ 3.4.3‬מניעת זיהום נחל החילזון‬
‫על מנת למנוע הגעת מים מזוהמים לכביש‪ ,‬תוכננה מערכת הניקוז כך שכביש מס'‬
‫‪ 702‬ינוקז באמצעות צנרת שמוצאיה יורחקו עד ‪ 150‬מ' לפני ואחרי הגשר‪ .‬לא‬
‫תהיה הפניה של מי הנגר ישירות מן הגשר לנחל‪ .‬הצנרת תגיע אל תעלות הניקוז‬
‫אשר תוכננו בקטע זה כפילטר מחלחל ובעל יכולת סינון וניקוז ביולוגי )על‪-‬ידי‬
‫שתילת צומח מתאים בתוך התעלות ‪ cross1‬או יבלית או ציפוי אבן המאפשרת‬
‫חלחול(‪.‬‬
‫החשש לזיהום מי הנחל הוא בעת התהפכות משאיות המובילות חומ"ס בלבד‪.‬‬
‫הפתרון המוצע מרחיק את הניקוז מהנחל ומאפשר לחומר להיספג בקרקע אותה‬
‫ניתן יהיה לפנות ולשקם אם יתרחש אירוע חומ"ס‪.‬‬
‫בכל מקרה תרומת מי הנגר המגיעים מהכביש היא קטנה מאוד‪:‬‬
‫ספיקת נחל החילזון בקטע זה היא כ‪ 70-‬מ"ק‪/‬שנייה בתדירות של ‪ 2%‬בעוד‬
‫שספיקת התכן מניקוז המיסעה קטנה מ‪ 0.5-‬מ"‪/‬שנייה‪.‬‬
‫‪ 3.4.4‬התייחסות לתמ"א ‪/34‬ב'‪4/‬‬
‫בהתאם להוראות תמ"א ‪/34‬ב‪ 4/‬הנוגעות להחדרת מי נגר יוטמעו האמצעים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ƒ תעלות הכביש ידופנו רק במקומות בהם יש חשש לזיהום קידוחים ובמקומות‬
‫בהם יהיה סחף קרקע בתעלה ללא דיפון )לפי שיפועי הקרקע וסוג הקרקע‬
‫במקום(‪.‬‬
‫ƒ בשטחי מחלפים מתוכננים מוצאי ניקוז )צינורות( מוגבהים מהקרקע‬
‫היוצרים סף גלישה גבוה‪ .‬בסמוך למוצא תיווצר שלולית אשר תסייע‪,‬‬
‫באמצעות קידוחי חלחול‪ ,‬בויסות השהיה וחלחול של מיסעות המחלף‪ .‬פרטי‬
‫ההשהיה‪ ,‬הויסות והחלחול יתוכננו בתכנון המפורט על ידי מהנדס הניקוז של‬
‫הכביש‪ ,‬ובאישור יועץ הביסוס של הכביש‪.‬‬
‫ƒ בשלב התכנון המפורט תיבחן אפשרות לתכנון מתקני ויסות‪ ,‬השהייה וחלחול‬
‫בתעלות הכביש‪ .‬פרטים אפשריים‪ :‬סכרוני ויסות וחלחול‪ ,‬ותעלות חלחול‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫‪ 3.5‬תחזיות תנועה‬
‫‪43‬‬
‫נפחי התנועה ורמות השרות החזויים לשנת ‪ 2030‬מוצגים בטבלה הבאה‪ .‬הנתונים‬
‫מתייחסים לשעת שיא בוקר‪ .‬מהירויות התנועה התקבלו מחב' ש‪ .‬קרני מהנדסים בע"מ‬
‫בתאריך ‪.21.3.13‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.5.1‬מציג את נפחי התנועה החזויים לשנת ‪.2030‬‬
‫טבלה מס' ‪ :3.5.1‬נפחי תנועה חזויים ורמות שירות‬
‫אזור‬
‫כביש‬
‫‪85/784‬‬
‫)כרמיאל(‬
‫‪85‬‬
‫‪784‬‬
‫‪85‬‬
‫‪/85‬בר לב‬
‫‪702‬‬
‫כיוון‬
‫נפח תנועה )רמת‬
‫שרות(‬
‫מהירות‬
‫)קמ"ש(‬
‫למזרח‬
‫למערב )מזרחית למחלף(‬
‫למערב )מערבית למחלף(‬
‫לדרום‬
‫לצפון‬
‫למזרח‬
‫למערב‬
‫לדרום‬
‫לצפון‬
‫‪2,290‬‬
‫‪1,940‬‬
‫‪3,180‬‬
‫‪1,330‬‬
‫‪1,640‬‬
‫‪2,620‬‬
‫‪2,540‬‬
‫‪1,360‬‬
‫‪1,220‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫פילוג התנועה‪ ,‬על כביש ‪ 85‬ועל הרמפות‪ ,‬אינו צפוי להשתנות ביחס למצב הקיים )ראה‬
‫סעיף ‪ 1.2.12‬בפרק א' לעיל(‪.‬‬
‫‪ 3.6‬שלבי ביצוע‬
‫אין תלות בין ביצוע כביש ‪ 702‬ומחלף ‪ 702/85‬לבין ביצוע מחלף ‪. 784/85‬‬
‫‪ 3.6.1‬מחלף ‪784‬‬
‫מסילת הרכבת נמצאת בימים אלו בביצוע וביצוע המחלף ויצירת ההפרדה‬
‫המפלסית עם מסילת הברזל‪ ,‬הוא תנאי הכרחי להפעלת הרכבת‪.‬‬
‫המחלף יבנה בהינף אחד ללא שלבי ביניים‪ .‬לא קיימים תנאים מקדימים לצורך‬
‫סלילת המחלף‪.‬‬
‫‪ 3.6.2‬מחלף ‪85 – 702‬‬
‫המחלף ודרך ‪ 702‬לכל אורכה‪ ,‬יבנו בהינף אחד ללא שלבי ביניים‪ .‬לא קיימים תנאים‬
‫מקדימים לצורך סלילת המחלף והדרך ‪.‬‬
‫‪ 43‬עדכון תחזיות תנועה בדרך ‪ ,85‬קטע עכו – כרמיאל‪ ,‬חלק א ‪:‬מחלף כרמיאל מערב ודרך ‪,702‬יפה נוף וצוות תוכנית‬
‫אב לתחבורה למחוזות חיפה והצפון‪ ,‬מרץ ‪.2013‬‬
‫‪139‬‬
‫פרק ד'‬
‫פירוט והערכת ההשפעות‬
‫הסביבתיות‬
‫‪ 4‬פרק ד' – פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות‬
‫‪4.0‬‬
‫‪ 4.1‬הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה‬
‫‪ 4.1.1‬כללי הידרולוגיה‬
‫‪44‬‬
‫מערכות הניקוז המתוכננות ב‪ 2-‬המחלפים‪ ,‬על כל מרכיביהן‪ ,‬תוכננו תוך הקפדה‬
‫יתרה על שמירת המצב הקיים של המערכת ההידרוגראפית‪ .‬תהליכי זרימת הנגר‬
‫העילי לא ישתנו בעקבות ביצוע הפרויקט‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא תורשה החדרת מים‬
‫מזוהמים ממיסעות כבישי ורמפות המחלפים לתוך הקרקע בתחומי רדיוסי המגן‬
‫של קידוחי המים‪ .‬לשם כך‪ ,‬ידופנו תחתית ודפנות תעלות הניקוז החוצות את‬
‫תחומי הרדיוסים האלה באמצעי ייצוב אטימים למים‪.‬‬
‫בהתאם להנחיות חברת נתיבי ישראל בוצע רענון של הסקר ההידרולוגי למצב‬
‫הקיים ולמצב המתוכנן לאחר בניית מסילת הרכבת מדרום לתוואי הכביש‪.‬‬
‫מתקני הניקוז של הכביש תוכננו בהתחשב בתכנון מעבירי המים ותעלות הניקוז‬
‫של המסילה‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬אמצעים למניעת ההשפעה השלילית על נחל החילזון‬
‫א‪.‬‬
‫כאמור לעיל מעבר תוואי כביש מס' ‪ 702‬בהתאם לחלופה הנבחרת חוצה את‬
‫נחל חילזון בגשר מעל הנחל ללא הסדרתו‪ .‬מבנהו הקונסטרוקטיבי תוכנן כך‬
‫שהקמתו לא תחייב כל פגיעה בערוץ הנחל‪ .‬הדבר יאפשר את הקמתו של‬
‫הגשר ללא צורך לבצע סתימה של ערוץ הנחל‪ .‬הגשר יהיה עשוי קורות‬
‫טרומיות ועמודיו ימוקמו מחוץ לערוץ הנחל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫היבט נוסף מתייחס למניעת זיהום מי הנחל על‪-‬ידי תשטיפי הכביש‪ .‬כפי‬
‫שהוסבר בסעיף ‪ 3.4.3‬לא תהיה הפניה של מי הנגר ישירות אל ערוץ הנחל‪.‬‬
‫מוצאי הניקוז של הכביש יורחקו עד כ‪ 150-‬מ' מהגשר והנגר יוזרם באמצעות‬
‫צנרת אל תעלות ניקוז מחלחלות בהן תישתל צמחייה שתסייע בסינון‬
‫ובניקוז ביולוגי‪.‬‬
‫‪ 44‬סעיפים ‪ 4.1.1-4.1.4‬נערכו ע"י אריק ויינשטיין נ‪.‬וא‪.‬ג מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫‪140‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תכנית הצמחייה תואמה עם היועץ האקולוגי והיא כוללת מיני צמחייה‬
‫טבעית אשר יעודדו את שיקום הנחל שערוצו נפגע עם הזמן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לאורך הכביש תוסדרנה תעלות ניקוז אשר תחוברנה אל ערוצי הניקוז‬
‫הטבעיים‪ .‬לא תידרשנה עבודות מחוץ לזכות הדרך‪ .‬רצועת הניקוז באזור‬
‫הכביש תיכלל בזכות הדרך‪.‬‬
‫‪ 4.1.3‬השפעות סלילת הכביש על איכות המים בנחל החילזון‬
‫אמצעים למניעת פגיעה בנחל בשלב ההקמה פורטו בסעיף ‪ 3.4.3‬אמצעים למניעת‬
‫זרימה ישירה של מי נגר מהכביש לנחל תוארו בסעיף ‪ 3.4.3‬לעיל‪.‬‬
‫מעבר לכך השפעת מי הנגר על איכות מי הנחל זניחה כיוון שספיקת נחל החילזון‬
‫גדולה כ‪ -‬פי ‪ 140‬מספיקת התכן של המיסעה‪ .‬כאמור לעיל בכל מקרה לא תהיה‬
‫הזרמה של תשטיפים ישירות אל הנחל דבר המקטין מאוד את החשש לזיהום מי‬
‫הנחל גם אם יתרחשו אירועי חומ"ס )למשל התהפכות משאית המובילה חומרים‬
‫מסוכנים או מזהמים(‪.‬‬
‫‪ 4.1.4‬מניעת ארוזיה ושימור הקרקע באגן נחל החילזון‬
‫כאמור מי הנגר לא יוזרמו ישירות לנחל החילזון‪ .‬מוצאי הניקוז יורחקו מהנחל‬
‫ויופנו לתעלות עפר אשר תגברנה את החלחול לתת הקרקע ותרסנה את הזרימה‪.‬‬
‫‪ 4.1.5‬הגנה על הקידוחים‬
‫‪45‬‬
‫שידרוג הדרך וסלילתה לא ישפיעו על מנגנון ההעשרה של מי התהום מעבר‬
‫להשפעה נקודתית‪ ,‬ויתכן שאף השפעה זו לא תתקיים‪.‬‬
‫כאמור בסעיף ‪ 1.3.4‬באזור מחלף בר‪-‬לב קיימים שני קידוחים בסמיכות לכביש‪:‬‬
‫• קידוח ‪ 1‬מק בר לב‪ -‬הממוקם בשטח הצפוני של מחלף בר לב‪.‬‬
‫• פ יבור חוות הזורע‪ -‬הממוקם בחלקו הדרומי של מחלף בר לב‪.‬‬
‫הקטע הצפוני של מחלף בר‪-‬לב‪ ,‬עד לגבעות אחיהוד‪ ,‬ממוקם על גבי שכבות‬
‫אטומות ואטומות למחצה של חבורת הר הצופים ושדרוגו לא אמור ליצור כל שנוי‬
‫באשר לניקוז העילי הנוכחי‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫נכתב על‪-‬ידי אדמה סביבה גיאולוגיה וגיאוטכניקה‪ ,‬נספח הידרו‪-‬גיאולוגי לתוכנית תת"ל ‪17‬א' כביש ‪ 58‬מחלף ‪85/ 784‬‬
‫וכביש ‪ ,702‬אפריל ‪.2013‬‬
‫‪141‬‬
‫העבודות בחלק הדרומי‪ ,‬הגולש לעבר עמק החילזון‪ ,‬בעיקר מצפון לקידוח יבור‬
‫ולקו ההעתק עלולות לחשוף את תצורת בענה )ראה סעיף ‪ 1.3.4‬לעיל(‪ .‬הניקוז‬
‫העילי על גבי שכבות חבורת הר הצופים ושכבות הנארי הגולש דרומה לעבר נחל‬
‫החילזון וכן ניקוז הכביש העתיד להסלל באזור זה‪ ,‬אינם אמורים להפגע‪ ,‬אולם‬
‫חלק מהם עשוי להפוך למי העשרה‪ .‬למרות שלכאורה הדבר לא אמור להוות‬
‫בעיה‪ ,‬במקרה הנוכחי‪ ,‬אין הדבר רצוי מאחר והשטח נמצא בתחום רדיוסי המגן‬
‫של קידוח יבור‪-‬חוות הזרע‪ .‬הקידוח הישן אשר נבנה בשנת ‪ 1950‬הנו קידוח שטוח‬
‫השואב מהחלק העליון של תצורת בענה‪ ,‬אותו חלק העשוי להיחשף בעקבות‬
‫עבודות השדרוג‪ .‬בעתיד‪ ,‬לאחר סלילת הכביש‪ ,‬עלולים מי נגר מזוהמים להגיע‬
‫לאקוויפר בתחום רדיוס המגן של הקידוח‪ ,‬אם לא יינקטו אמצעי מניעה‬
‫מתאימים‪.‬‬
‫מחלף ‪ 784‬לא אמור ליצור כל בעיה מהיבט זה‪ .‬הניקוז העילי במקום הנו צפונה‪,‬‬
‫לעבר נחל שגור והחלק המערבי מתנקז אל בקעת בית הכרם‪,‬במרחק ניכר מכל‬
‫קידוח פעיל‪ .‬עבודות השדרוג אינן צפויות לשנות את משטר הזרימה ואת הקף‬
‫השטח היוצר את הניקוז העיל מעבר לשיעור מזערי‪ ,‬ממנו נתרם מילוי חוזר‬
‫לאקוויפר חבורת יהודה‪.‬‬
‫על מנת להגן על הקידוחים יש לנקוט בפעולות הבאות בעת סלילת הכביש‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לא יוקמו מחנות התארגנות בתחום רדיוסי המגן ‪ ,‬לא תתאפשר חנייה של‬
‫ציוד מכאני או אחסנה של דלקים‪ ,‬שמנים או חומרים מסוכנים אחרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עבודות סלילת הכביש בקטע זה יבוצעו בצורה מהירה וממוקדת על מנת‬
‫להקטין פוטנציאל זיהום קרקע ומים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במידה ומתרחש אירוע של זיהום קרקע‪ ,‬יש לעצור את העבודה במקום‬
‫ולהודיע למנהל איכות הסביבה ולבעלי הקידוח‪ .‬העבודה תחודש לאחר‬
‫פינוי הקרקע המזוהמת ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יש לדאוג לניקוז תקין של אזור העבודה בתחום רדיוסי מהגן אל מעבר‬
‫לשטחי הקידוח והרדיוסים שלו‪.‬‬
‫בעת תפעול הכביש יש למנוע הגעה של נגר ממיסעת הכביש אל עבר השטחים הפתוחים‬
‫בתחום רדיוסי המגן של קידוח ייבור חוות הזרע באמצעות ביטון תעלות הניקוז בתחום‬
‫רדיוסי המגן‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫‪ 4.2‬השפעות סייסמיות‬
‫‪46‬‬
‫‪ 4.2.1‬הערכת ההשפעות הסייסמיות‬
‫מקורות סיסמוגניים מקומיים הם שברים ספציפיים‪ ,‬פעילים או חשודים‬
‫כפעילים‪ ,‬הנמצאים באזור הרלונטי או חוצים אותו‪ .‬מקורות מקומיים יוצרים הן‬
‫סיכון סטטי של קריעה וגלישות בפני השטח והן סיכון דינאמי של תנודות קרקע‪.‬‬
‫מקורות סיסמיים אזוריים הם שברים פעילים מחוץ לאזור הרלונטי )לדוגמא‬
‫שברים לאורך בקע ים המלח(‪ ,‬העשויים לייצר רעידות אדמה שיגרמו לתנודות‬
‫קרקע דינאמיות והתנזלות‪ .‬באופן כללי‪ ,‬כל האזורים הסייסמוגנים בישראל‬
‫ובסביבתה תורמים לסיכון‪ .47‬תרומה זו משוקללת לתוך מפת תאוצות הקרקע‬
‫המירביות של ת"י ‪.413‬‬
‫בזמן רעידת אדמה נוצר שדה תזוזות באזור הקרוב לקו השבר עליו אירעה‬
‫הרעידה‪ .‬התזוזה הגדולה ביותר היא ההסטה היחסית לאורך מישור השבר עצמו‬
‫)גזירה(‪ .‬בד"כ מרעידה בעוצמה ‪ M=6‬בסולם ריכטר ומעלה אפקט הגזירה עשוי‬
‫להגיע אל פני השטח‪ .‬הגזירה עשויה להיות בכוון אנכי אופקי או נטוי )המקרה‬
‫השכיח(‪ .‬אורך קו הקריעה וכמות ההסטה היחסית משני צידיו תלויים בסוג‬
‫ובגודל הרעידה ובאורך קטע השבר שהיה זמין‪ .‬רוב רעידות האדמה‪ ,‬בפרט‬
‫הגדולות‪ ,‬מתרחשות לאורך שברים קיימים )להבדיל מיצירת שברים חדשים(‪.‬‬
‫בעיית קריעת פני השטח בזמן רעידת אדמה רלונטית רק במחלף ‪ ,702‬בחלק אותו‬
‫חוצה העתק חשוד כפעיל‪ .‬ההעתקים באזור ‪ 784‬אינם חוצים את הכביש המתוכנן‬
‫ולפיכך לא קיימת בהם סכנת קריעה ממשית‪ .‬הערכת כמות ההסטה‬
‫הפוטנציאלית צריכה להסתמך על מיפוי מדויק של השבר באזור זה ועל הנחות‬
‫שונות לגבי סוג השבירה וגודלה‪.‬‬
‫תנועה של סלעים או קרקע במדרון מוכרת כתופעה המלווה רעידות אדמה ועשויה‬
‫להופיע בצורה של זרימה‪ ,‬גלישת קרקע או סלע מהירה על פני מישור מוגדר או‬
‫זחילת קרקע‪.‬‬
‫תנודות קרקע מחזוריות נגרמות על ידי התפשטות גלי גזירה סיסמיים מאזור‬
‫מוקד הרעידה ויוצרות תאוצות קרקע ולכן עומסים מחזוריים‪.‬‬
‫איור מס' ‪ 3‬לעיל מציג את מפת תאוצות הקרקע המירביות הצפויות בקרקע‬
‫סלעית בישראל‪.‬‬
‫ממפת התאוצות ניתן להסיק מהו ערכי המקדם )‪ (PGA‬שיוסג בהסתברות של‬
‫‪ 10%‬בחלון זמן של ‪ 50‬שנה‪.‬‬
‫‪ 46‬פרק זה נכתב ע"י צופית מור‪-‬פדרמן‪ ,‬משה לוין‪-‬סקרים גיאולוגים וגיאוטכניים בע"מ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪Shamir, G., Bartov Y., Sneh A., Fleischer L., Arad V. and Rosensaft M., 2001. Preliminary seismic‬‬
‫‪zonation in Israel, Geophys. Inst. Isr., Rep. No 550/95/01, 10 pp.‬‬
‫‪143‬‬
‫‪ 4.2.2‬פירוט גורמי הסיכון‬
‫א‪ .‬העתק פעיל או חשוד כפעיל – בשטח התוכנית מספר העתקים חשודים‬
‫כפעילים החוצים אותה‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫העתק חילזון‪ -‬בין קיבוץ יסעור לאחיהוד‬
‫‪-‬‬
‫העתק ג'דידה‪ -‬צפונית‪-‬מזרחית לא‪.‬ת‪ .‬בר לב‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫העתק חשוד כפעיל מסומן בקצה המזרחי של תוכנית מחלף ‪.784‬‬
‫בסמוך לקווי ההעתק הסלע יהיה סדוק ועשויים להימצא בו עדשות‬
‫וכיסי חרסית‪.‬‬
‫על פי מפת ההעתקים הפעילים בגרסת ‪ 2013‬שונתה הקטיגוריה של מרבית‬
‫ההעתקים בגליל והם אינם מופיעים כחשודים כפעילים‪ .‬לפיכך הנושא‬
‫יבדק במהלך החקירה בשלב התכנון המפורט ובמידת הצורך יועברו‬
‫הממצאים לעיון המכון הגיאולוגי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגברת תנודות קרקע – ניתן להבחין כי חלק גדול משטח התוכנית של‬
‫מחלף ‪ 702‬מצוי באתרים המוגדרים כבעלי חשד להגברת שתית חריגה‪,‬‬
‫אזור חציית נחל חילזון )צומת יבור( וכן צפונית לא‪.‬ת‪ .‬בר לב‪ ,‬אזורים בהם‬
‫יש כיסוי אלוביאלי עבה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בקעת בית הכרם‪ ,‬המכילה כיסוי‬
‫אלוביאלי על מסלע קשה‪ ,‬מוגדרת כבעלת חשד להגברת שתית חריגה‪.‬‬
‫לפיכך גם שטח תוכנית מחלף ‪ 784‬הוא בעל פוטנציאל להגברת שתית‬
‫חריגה‪ .‬יש צורך בחקירה מפורטת יותר הכוללת בצוע סקר תגובת אתר‬
‫למבני גישור בשלב התכנון המפורט‪.‬‬
‫ג‪ .‬יציבות מדרונות וגלישת קרקע – גלישות קרקע אפשריות בעיקר באזורים‬
‫בהם קיים סיכון להמצאות שכבות חוואר בתת הקרקע כפי שצוינו לעיל‬
‫)תצורת ט'קיה ופרט כברי( וזאת בשל חוזק הגזירה הנמוך של מסלע זה‪.‬‬
‫האזורים המועדים‪ :‬מחלף ‪ 702‬כמעט בכל שטח התוכנית מצויות שכבות‬
‫חוואריות בפני השטח ובתת הקרקע וקיים חשש כי בחפירות גבוהות‬
‫תיווצר בעית יציבות )ראה איור מס' ‪2‬א' לעיל(‪ .‬בנחל חילזון שכבת חרסית‪,‬‬
‫יש לקחת בחשבון כי חרסית זו בעלת כושר תפיחה ולכן שכבה זו עשויה‬
‫להשפיע על המבנה‪ .‬כמו כן מילוי גבוה היוצר עומס על חתך הקרקע עשוי‬
‫להשפיע על החתך ולגרום לגלישות קרקע‪ .‬במחלף ‪ 784‬הגבעה הצפונית בה‬
‫מתוכננת רמפת גישה עשויה להכיל חוואר‪ .‬נושא זה יש לבדוק במסגרת‬
‫חקירה גיאוהנדסית‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫‪ 4.2.3‬סיכום מכלול האמצעים שינקטו למזעור נזקים‬
‫את הקירות החוצים העתקים גיאולוגים החשודים כהעתקים פעילים ניתן לתכנן‬
‫כקירות מקרקע משוריינת‪.‬‬
‫גלישות קרקע אפשריות בעיקר באזורים בהם קיים סיכון להמצאות שכבות‬
‫חוואר בתת הקרקע כפי שצוינו לעיל )תצורת ט'קיה ופרט כברי( וזאת בשל חוזק‬
‫הגזירה הנמוך של מסלע זה‪ .‬לפיכך באזורים בהם מתוכננות סוללות מילוי‬
‫גבוהות‪ .‬יש לוודא כי העומס הכולל לא יגרום לכשל תשתית הקרקע‪ .‬נושא זה‬
‫ייבדק במסגרת חקירה גיאוהנדסית‪.‬‬
‫המבנים התומכים משמשים בעיקר לתמיכת מילוי סוללות הכביש והרמפות‪ .‬ניתן‬
‫לתכנן את המבנים כקירות כובד מבטון מזוין או כקירות קרקע משוריינת‪ .‬מוצע‬
‫כי מבנים תומכים הגבוהים מ‪ 5 -‬מ' יתוכננו בשיטת הקרקע המשוריינת‪ .‬בקטעים‬
‫בהם הקירות מצויים בחרסית או במילוי כביש קיים‪ ,‬או בסלע רך כמו חוואר‪,‬‬
‫קירטון חווארי‪ ,‬או קונגלומרט‪ ,‬מומלץ לבדוק אפשרות לתכנון קירות תומכים‬
‫כקיר מקרקע משוריינת‪.‬‬
‫נדרש לבצע סקר תגובת אתר עבור מבני גישור בשני אזורי המחלפים‪ .‬נתוני הסקר‬
‫ישמשו לצורך תכנון ביסוס וקונסטרוקציית הגשרים‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫‪ 4.3‬איכות אוויר‬
‫‪ 4.3.1‬כללי‬
‫פרק זה דן בהשפעת התכנית להקמת מחלפים ‪ 784‬ובר לב על איכות האוויר‬
‫באזור‪.‬‬
‫ריכוזי המזהמים השונים באזור התכנית במצב הקיים מוצגים בסעיף ‪ 1.5‬בפרק‬
‫א' לעיל‪.‬‬
‫הבחינה התמקדה בהערכת השפעת התנועה אשר תעבור במחלפים על איכות‬
‫האוויר הצפויה בישובים הסמוכים ובמיקומים הרגישים בסמוך למחלפים‬
‫המתוכננים בחלופת האפס )חלופת המצב הקיים בשנת היעד( ובחלופת המצב‬
‫המתוכנן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬גיאומטרית מחלף ‪ 784‬כפי שמוצג בניתוח זיהום האוויר להלן שונה‬
‫מהגיאומטריה הסופית שנבחרה למחלף כפי שהיא מוצגת בפרק ג'‪ .‬יחד עם זאת‬
‫מבדיקה שערכנו אין להבדל זה משמעות רבה בהיבט איכות האוויר‪ .‬כיוון‬
‫שהשינוי הוא בתצורת המחלף בלבד‪ ,‬המרוחק משימושים רגישים וריכוזי‬
‫המזהמים נמוכים בכל הקולטים‪.‬‬
‫‪ 4.3.2‬מתודולוגיה והנחות‬
‫המתודולוגיה ששימשה להרצת המודל בפרק זה‪ ,‬מפורטת בפרק א' בסעיף ‪1.5‬‬
‫לעיל‪ .‬נפחי התנועה המתאימים לחלופת התכנון המוצע מוצגים בסעיף ‪ 3.5‬בפרק‬
‫ג' לעיל‪.‬‬
‫תוצאות הרצות המודל למזהמים השונים הושוו לערכים הקבועים בתקנות חוק‬
‫אוויר נקי מאי ‪ 2013‬אשר ייכנסו לתוקף בשנת ‪ .482015‬התקנות מוצגות‬
‫בטבלאות התוצאות בהמשך‪.‬‬
‫לצורך הכנת מפת קווים שווי ריכוז )איזופלטות( הוכנה רשת קולטים המשקפת‬
‫מרחקים שווים מציר הכביש והמחלפים‪ .‬האיזופלטות מוצגות בהמשך‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬בהעדר נתונים על תחזיות ומהירויות התנועה בחלופת האפס‪ ,‬ומכיוון‬
‫שחלופה זו נמצאה לא ריאלית )ראה פרק ב' לעיל( יוצגו התוצאות בהמשך‬
‫בהשוואה לריכוזים שהתקבלו במצב הקיים‪ .‬השוואה זו היא הערכת יתר של‬
‫השפעות התכנית הואיל ובכל מקרה‪ ,‬ריכוזי המזהמים בחלופת האפס צפויים‬
‫‪ 48‬תקנות אוויר נקי – ערכי סביבה‪ ,‬מאי ‪ ,2013‬המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫להיות גבוהים מאלו אשר המחושבים עבור המצב הקיים בשל עליית נפחי‬
‫התנועה וירידת מהירות התנועה‪.‬‬
‫‪ 4.3.3‬זיהום אוויר חזוי מהמחלף המתוכנן – תוצאות‬
‫החישובים‬
‫טבלה מס' ‪ 4.3.1‬להלן מסכמת את הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו‬
‫בקולטים הרגישים במצב החזוי עם התכנית בשנת היעד‪.‬‬
‫תשריטים מס' ‪ 4.3.1‬א' ו‪-‬ב' מציגים גרף עמודות להשוואת ריכוזי כלל‬
‫תחמוצות חנקן במיצוע חצי שעתי וריכוזי חנקן דו‪-‬חמצני במיצוע שעתי‪,‬‬
‫בהתאמה‪ ,‬במצב החזוי למול המצב הקיים‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 4.3.2‬מציג את ריכוזי ‪ NO2‬הצפויים באזור בקווים שווי ריכוז‬
‫)איזופלטות(‪.49‬‬
‫‪49‬‬
‫הערה‪ :‬סוג המזהמים המוצגים הנם המזהמים שבהם התקבלו תוצאות מעל ‪ 75%‬מהתקן‪ ,‬בתיאום עם המשרד‬
‫להג"ס‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.3.1‬ריכוזים מרביים של מזהמים )אחוזים מהתקן( בשנת היעד עם התכנית‬
‫כולל ריכוזי רקע‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫‪NOX‬‬
‫אזור‬
‫מס"ד‬
‫אחיהוד‬
‫כרמיאל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1#‬‬
‫‪2#‬‬
‫‪3#‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪MAX‬‬
‫‪AVG‬‬
‫קולט‬
‫‪A-K1‬‬
‫‪A-K2‬‬
‫‪A-K3‬‬
‫‪A-K4‬‬
‫‪A-K6‬‬
‫‪A-K7‬‬
‫‪A-K8‬‬
‫‪A-P2‬‬
‫‪A-P3‬‬
‫‪A-P4‬‬
‫‪CA-1‬‬
‫‪CA-2‬‬
‫‪CA-3‬‬
‫‪CA-4‬‬
‫‪CA-5‬‬
‫‪CA-6‬‬
‫‪CA-7‬‬
‫‪CA-8‬‬
‫‪CA-9‬‬
‫‪CA-10‬‬
‫‪CA-11‬‬
‫‪CA-12‬‬
‫‪CA-13‬‬
‫‪BA-1‬‬
‫‪BA-2‬‬
‫‪BA-3‬‬
‫‪BA-4‬‬
‫‪BA-5‬‬
‫‪BA-6‬‬
‫‪BA-7‬‬
‫‪BA-8‬‬
‫‪BA-9‬‬
‫‪BA-10‬‬
‫‪BA-11‬‬
‫‪BA-12‬‬
‫‪BA-13‬‬
‫במיצוע חצי‬
‫שעתי‬
‫)תקן חצי‬
‫שעתי‬
‫‪ 940‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪34.0‬‬
‫‪34.1‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪35.7‬‬
‫‪24.3‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪23.2‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪25.5‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪30.6‬‬
‫‪33.0‬‬
‫‪35.1‬‬
‫‪35.1‬‬
‫‪32.8‬‬
‫‪30.3‬‬
‫‪38.2‬‬
‫‪28.6‬‬
‫‪33.6‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪39.8‬‬
‫‪30.4‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪27.2‬‬
‫חנקן דו חמצני‬
‫‪NO2‬‬
‫במיצוע‬
‫יממתי‬
‫)תקן יממתי‬
‫‪ 560‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫במיצוע‬
‫שעתי‬
‫)תקן שעתי‬
‫‪ 200‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫במיצוע‬
‫שנתי‬
‫)תקן שנתי‬
‫‪ 40‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪28.1‬‬
‫‪27.8‬‬
‫‪27.8‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪17.9‬‬
‫‪28.5‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪25.1‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪72.5‬‬
‫‪74.7‬‬
‫‪77.4‬‬
‫‪76.4‬‬
‫‪68.7‬‬
‫‪67.9‬‬
‫‪66.7‬‬
‫‪68.5‬‬
‫‪67.8‬‬
‫‪67.3‬‬
‫‪60.3‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪55.1‬‬
‫‪51.6‬‬
‫‪44.9‬‬
‫‪67.7‬‬
‫‪69.1‬‬
‫‪30.9‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪20.8‬‬
‫‪64.4‬‬
‫‪66.3‬‬
‫‪65.7‬‬
‫‪63.3‬‬
‫‪68.0‬‬
‫‪73.8‬‬
‫‪73.0‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪65.9‬‬
‫‪70.4‬‬
‫‪63.7‬‬
‫‪70.5‬‬
‫‪77.4‬‬
‫‪69.2‬‬
‫‪77.5‬‬
‫‪72.7‬‬
‫‪77.5‬‬
‫‪63.4‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪47.0‬‬
‫‪50.7‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪38.7‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪30.8‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪37.4‬‬
‫‪39.3‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪20.8‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪25.1‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪28.3‬‬
‫‪26.5‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪39.3‬‬
‫‪26.2‬‬
‫‪33.9‬‬
‫‪45.1‬‬
‫‪27.7‬‬
‫‪38.6‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪50.7‬‬
‫‪30.0‬‬
‫* ללא החסרת ‪ 18‬התוצאות הגבוהות ביותר בהחמרה‪.‬‬
‫‪ - #1,2,3‬דיסק קלט פלט תחת כרמיאל נוסף‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫חלקיקים נשימים עדינים‬
‫*‪PM2.5‬‬
‫במיצוע‬
‫יממתי‬
‫)תקן יממתי‬
‫‪37.5‬‬
‫מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪67.6‬‬
‫‪67.6‬‬
‫‪67.6‬‬
‫‪67.9‬‬
‫‪64.8‬‬
‫‪64.2‬‬
‫‪64.1‬‬
‫‪64.5‬‬
‫‪64.3‬‬
‫‪64.6‬‬
‫‪63.2‬‬
‫‪62.4‬‬
‫‪62.6‬‬
‫‪62.4‬‬
‫‪62.2‬‬
‫‪64.7‬‬
‫‪65.0‬‬
‫‪61.4‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪63.5‬‬
‫‪63.3‬‬
‫‪63.4‬‬
‫‪63.6‬‬
‫‪63.7‬‬
‫‪63.5‬‬
‫‪63.4‬‬
‫‪65.1‬‬
‫‪63.5‬‬
‫‪64.7‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪66.6‬‬
‫‪64.9‬‬
‫‪67.9‬‬
‫‪64.3‬‬
‫במיצוע‬
‫שנתי‬
‫)תקן שנתי‬
‫‪ 25‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪92.9‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪92.3‬‬
‫‪92.2‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪92.4‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.5‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.6‬‬
‫‪91.5‬‬
‫‪92.7‬‬
‫‪92.7‬‬
‫‪91.5‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.4‬‬
‫‪91.8‬‬
‫‪91.9‬‬
‫‪91.8‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.0‬‬
‫‪92.7‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.4‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪92.6‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪92.2‬‬
‫בנזן‬
‫במיצוע‬
‫שנתי‬
‫)תקן שנתי‬
‫‪ 5‬מקר"ג‬
‫למ"ק(‬
‫‪27.7‬‬
‫‪27.8‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪27.3‬‬
‫‪27.0‬‬
‫‪26.9‬‬
‫‪27.3‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪27.4‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪27.3‬‬
‫‪27.4‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪26.5‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪27.6‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪27.1‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪27.3‬‬
‫‪26.6‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪ 4.3.4‬מסקנות‬
‫ƒ‬
‫כלל תחמוצות חנקן ‪- NOX‬‬
‫­ מיצוע חצי שעתי ‪ -‬הריכוז המרבי שהתקבל הינו ‪ 410.8‬מקר"ג‬
‫למ"ק המהווים כ‪ 43.7% -‬מהתקן החצי שעתי למזהם זה‪ .‬העליה‬
‫המירבית הצפויה ביחס למצב הקיים היא בשיעור של כ‪23% -‬‬
‫מהתקן‪.‬‬
‫­ מיצוע יממתי ‪ -‬הריכוז היממתי המירבי שהתקבל עומד על ‪163‬‬
‫מקר"ג למ"ק שהם כ‪ 29% -‬מהתקן היממת‪ .‬העליה המירבית‬
‫בריכוז היממתי של תחמוצות חנקן ביחס למצב הקיים הינו בשיעור‬
‫של כ‪ 15.7% -‬מהתקן היממתי‪.‬‬
‫ƒ‬
‫חנקן דו חמצני ‪NO2‬‬
‫­ הריכוז השעתי המרבי שהתקבל הינו ‪ 155‬מקר"ג למ"ק‪ ,‬המהווה כ‪-‬‬
‫‪ 77.5%‬מהתקן השעתי‪ .‬יש לציין כי גם במצב הקיים‪ ,‬ללא התכנית‬
‫צפויים ריכוזים גבוהים‪ ,‬והריכוז המקסימלי מגיע לכ‪ 71% -‬מהתקן‬
‫למזהם זה‪.‬‬
‫­ הריכוז השנתי המרבי שהתקבל מהווה כ‪ 50% -‬מהתקן‪.‬‬
‫ƒ‬
‫חלקיקים נשימים עדינים ‪PM2.5‬‬
‫­ מיצוע יממתי – הריכוז המרבי שהתקבל הינו ‪ 25.5‬מקר"ג למ"ק‬
‫המהווה כ‪ 67.9%-‬מהתקן היממתי לחלקיקים שיכנס לתוקף ב‪-‬‬
‫‪ .2015‬כ‪ 90%-‬מהריכוז שהתקבל )‪ 22.8‬מקר"ג למ"ק( מקורו בריכוז‬
‫הרקע שהוסף למודל זיהום האוויר‪ .‬החלק היחסי של התכנית‬
‫לריכוז זה הינו לכל היותר כ‪ 4 -‬מקר"ג למ"ק‪.‬‬
‫במצב הקיים הריכוזים הגיעו לכ‪ 65.1%-‬מהתקן היממתי שיכנס‬
‫לתוקף בשנת ‪ .2015‬תרומת התכנית לערכים המירביים עומדת‬
‫לפיכך על כ‪ 2.8% -‬מהתקן היממתי‪.‬‬
‫­ מיצוע שנתי – הריכוז המרבי שהתקבל הינו ‪ 23.3‬מקר"ג למ"ק‪,‬‬
‫המהווה ‪ 93.2%‬מהתקן השנתי לחלקיקים‪ .‬במצב הקיים הריכוזים‬
‫דומים ובהשוואה לתקנות החדשות יעמוד הריכוז המירבי על ‪92%‬‬
‫מהתקן‪ .‬יש לציין כי מרכיב נכבד מהריכוזים המתקבלים‪ ,‬כ‪22.8 -‬‬
‫מקר"ג למ"ק‪ ,‬הינם ריכוזי רקע שהוספו לתוצאות המודל‪.‬‬
‫יש לציין כי בריכוזי חלקיקים נשימים עדינים במיצוע יממתי ושנתי צפויות‬
‫חריגות בשל סופות אבק ועלית ריכוזי רקע בשכיחות נמוכה בשנה‪ .‬בכל‬
‫מקרה‪ ,‬תרומת המערכת התחבורתית נמוכה ‪ -‬ריכוזי החלקיקים שהתקבלו‬
‫בהרצת המודל ללא הוספת הרקע הינם נמוכים מאוד ומהווים אחוזים‬
‫בודדים מהתקנות‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫ƒ‬
‫בנזן – הריכוז המרבי שהתקבל מהווה כ‪ 28.2% -‬מהתקן השנתי למזהם זה‪.‬‬
‫ומדובר בתוספת מזרעית של ‪ 1.4%‬מהתקן ביחס למצב הקיים‪.‬‬
‫‪ 4.3.5‬סיכום‬
‫התכנית אינה גורמת לחריגות ביחס לתקנות חוק אוויר נקי המעודכנים לשנת‬
‫‪.2015‬‬
‫ריכוזי ‪ NO2‬ו‪ NOX-‬אמנם עולים בהשוואה למצב הקיים אולם לא צפויות חריגות‬
‫מהתקנים‪.‬‬
‫‪ 4.3.6‬מניעת מטרדי אבק בשלב ההקמה‬
‫בשלב זה לא ניתן לדעת אלו סוגי עבודות עפר יהיו בשטח ואין מידע לגבי הציוד‬
‫שיופעל בעת ביצוע העבודות‪ .‬לפיכך הדגש ניתן להנחיות כלליות לצמצום מפגעי‬
‫האבק‪.‬‬
‫פליטת האבק נגרמת כתוצאה מהכשרת השטח לסלילת הכביש‪ ,‬העמסה וערום‬
‫של עפר ונסיעה על דרכי עפר‪.‬‬
‫לצורך צמצום כמות האבק הנפלטת בעת ביצוע העבודות‪ ,‬מומלץ לעשות שימוש‬
‫באמצעי הרטבה ובאמצעים אחרים כמפורט להלן‪:‬‬
‫ƒ כיסוי משאיות הנושאות ערמות עפר ו‪/‬או חומר אחר העלול לגרום לפיזור‬
‫אבק בסביבה ביריעה אטומה )כ‪ 1 -‬מ' מכל צד(‪.‬‬
‫ƒ מהירות הנסיעה בדרך העפר תוגבל ל‪ 25 -‬קמ"ש‬
‫ƒ גלגלי המשאיות יורטבו לפני צאתן משטחי העבודה‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫דרכי עפר או מערומי עפר גדולים אשר ימצאו במרחק קטן מ‪ 150-‬מטר מבתי‬
‫מגורים )בעיקר באחיהוד ובענה( יורטבו במים‪ ,‬או בחומר מייצב אחר )לא‬
‫כולל שמנים‪ ,‬דלקים או מלחים( לפחות פעם ביום‪ ,‬בעונות היבשות‪.‬‬
‫ישום מצעים מאספלט גרוס או שווה ערך בדרכי הגישה הזמניות אם הקרבה‬
‫לשימושים רגישים קטנה מ‪ 50 -‬מטר‪.‬‬
‫הקמת גדר עבודה בגובה ‪ 2-3‬מ' בקטעים בהם העבודות תתבצענה בסמוך‬
‫לאחיהוד‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫‪ 4.4‬רעש‬
‫‪ 4.4.1‬הקריטריונים לרעש מירבי מומלץ‬
‫הקריטריון לרעש מירבי מומלץ הינו‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 64dBA‬באזור מגורים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 59dBA‬באזור בו מצוי מוסד ציבורי הרגיש לרעש‪.‬‬
‫‪ 4.4.2‬מפלסי הרעש החזויים‪-‬הנחות לחישוב‬
‫מפלסי הרעש החזויים חושבו על בסיס ההנחות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬מערך הכבישים‬
‫הינו מערך הכבישים שהוצג בפרק ג' לעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬נפחי תנועה ומהירויות‬
‫טבלה מס' ‪ 4.4.1‬מציגה נפחי תנועה לחיזוי מפלסי הרעש התואמים רמת‬
‫שירות ‪ C‬של כביש ‪ 85‬הכולל ‪ 2‬נתיבים בכל כיוון‪ .‬רמת השרות מבוססת‬
‫על נתונים שנתקבלו מחברת ש‪.‬קרני מהנדסים בתאריך ‪.19.3.13‬‬
‫נפחי התנועה בכבישים האחרים מבוססים על תחזיות תנועה לשנת‬
‫‪. 502030‬‬
‫מהירות התנועה היא ‪ 80‬קמ"ש בכביש ‪ .702‬ביתר הכבישים וברמפות‬
‫המהירות היא ‪ 50‬קמ"ש למעט רמפות הלולאה בהן המהירות היא ‪40‬‬
‫קמ"ש‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.4.1‬נפחי תנועה לחיזוי מפלסי הרעש )לשעה( בכבישים )רמה ‪(C‬‬
‫כביש‬
‫כיוון‬
‫קל‬
‫בינוני‬
‫כבד‬
‫אוטובוסים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫למזרח‬
‫למערב‬
‫‪2279‬‬
‫‪2254‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪49‬‬
‫‪74‬‬
‫מהירות‬
‫)קמ"ש(‬
‫‪89.8‬‬
‫‪89.8‬‬
‫פילוג התנועה התבסס על נתוני התנועה המפורטים בסעיף ‪.1.4.4‬‬
‫‪ 50‬עדכון תחזיות תנועה בדרך ‪ , 85‬קטע עכו – כרמיאל‪ ,‬חלק א ‪:‬מחלף כרמיאל מערב ודרך ‪,702‬יפה נוף וצוות תוכנית‬
‫אב לתחבורה למחוזות חיפה והצפון‪ ,‬מרץ ‪.2013‬‬
‫‪151‬‬
‫ג‪ .‬הקולטים‬
‫תשריט מס' ‪ 4.4.1‬מציג את מיקום קולטי הרעש‪.‬‬
‫גבהי הקולטים של המבנים הקיימים מבוססים על מיפוי פוטוגרמטרי‬
‫והם מיצגים את המבנים הקיימים והמתוכננים באחיהוד‪ ,‬בבענה‬
‫ובכרמיאל‪.‬‬
‫תיאור הקולטים מוצג בטבלה מס' ‪.4.4.2‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.4.2‬תיאור הקולטים לחיזוי השפעות הרעש‬
‫קולט‬
‫‪A-K1‬‬
‫‪A-K2‬‬
‫‪A-K3‬‬
‫‪A-K4‬‬
‫‪A-K6‬‬
‫‪A-K7‬‬
‫‪A-K8‬‬
‫‪A-P2‬‬
‫‪A-P3‬‬
‫‪A-P4‬‬
‫‪CA-1‬‬
‫‪CA-2‬‬
‫‪CA-3‬‬
‫‪CA-4‬‬
‫‪CA-8‬‬
‫‪CA-9‬‬
‫‪CA-10‬‬
‫‪*CA-11‬‬
‫‪CA-12‬‬
‫‪CA-21‬‬
‫‪BA-2‬‬
‫‪BA-3‬‬
‫‪BA-4‬‬
‫‪BA-8‬‬
‫‪BA-11‬‬
‫‪BA-19‬‬
‫‪BA-20‬‬
‫‪BA-21‬‬
‫ישוב‬
‫סטטוס‬
‫יעוד‬
‫קיים‬
‫אחיהוד‬
‫מגורים‬
‫מתוכנן‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫מתוכנן‬
‫ציבור‬
‫כרמיאל‬
‫כפר הנוער‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫ציבור‬
‫מתוכנן‬
‫מגורים‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫קיים‬
‫בענה‬
‫מגורים מיוחד‬
‫מתוכנן‬
‫מגורים‬
‫מרחק‬
‫מכביש ‪85‬‬
‫)מ(‬
‫‪143‬‬
‫‪133‬‬
‫‪130‬‬
‫‪117‬‬
‫‪325‬‬
‫‪435‬‬
‫‪480‬‬
‫‪450‬‬
‫‪480‬‬
‫‪520‬‬
‫‪240‬‬
‫‪315‬‬
‫‪372‬‬
‫‪405‬‬
‫‪256‬‬
‫‪243‬‬
‫‪305‬‬
‫‪295‬‬
‫‪225‬‬
‫‪435‬‬
‫‪440‬‬
‫‪410‬‬
‫‪430‬‬
‫‪435‬‬
‫‪400‬‬
‫‪395‬‬
‫‪405‬‬
‫‪200‬‬
‫* גובה המבנה אינו מוגדר בתכנית ולפיכך הוערך כמבנה בן ‪ 3‬קומות‬
‫ד‪ .‬תכנת החיזוי‬
‫תכנת החיזוי הינה תכנת ‪ TNM‬גרסה ‪.2.5‬‬
‫סוג הקרקע‪.Loose soil:‬‬
‫סוג המסעה‪.Average:‬‬
‫‪152‬‬
‫גובה‬
‫קולט‬
‫)מ'(‬
‫‪35.9‬‬
‫‪38.0‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪35.2‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪54.4‬‬
‫‪57.3‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪54.0‬‬
‫‪64.0‬‬
‫‪247.0‬‬
‫‪244.8‬‬
‫‪246.0‬‬
‫‪259.0‬‬
‫‪232.0‬‬
‫‪232.0‬‬
‫‪267.0‬‬
‫‪264.5‬‬
‫‪264.3‬‬
‫‪247.0‬‬
‫‪240.0‬‬
‫‪240.0‬‬
‫‪240.0‬‬
‫‪237.1‬‬
‫‪243.6‬‬
‫‪245.0‬‬
‫‪247.0‬‬
‫‪228.0‬‬
‫קריטריון‬
‫‪Leq, dBA‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪59‬‬
‫‪64‬‬
‫‪59‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ 4.4.3‬מפלסי רעש חזויים‬
‫טבלה מס' ‪ 4.4.3‬מציגה את מפלסי הרעש החזויים במבנים הקיימים‬
‫והמתוכננים באזור‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4.4.3‬מפלסי רעש חזויים‪Leq, dBA -‬‬
‫קולט‬
‫ישוב‬
‫‪A-K1‬‬
‫‪A-K2‬‬
‫‪A-K3‬‬
‫‪A-K4‬‬
‫‪A-K6‬‬
‫‪A-K7‬‬
‫‪A-K8‬‬
‫‪A-P2‬‬
‫‪A-P3‬‬
‫‪A-P4‬‬
‫‪CA-1‬‬
‫‪CA-2‬‬
‫‪CA-3‬‬
‫‪CA-4‬‬
‫‪CA-8‬‬
‫‪CA-9‬‬
‫‪CA-10‬‬
‫‪*CA-11‬‬
‫‪CA-12‬‬
‫‪CA-21‬‬
‫‪BA-2‬‬
‫‪BA-3‬‬
‫‪BA-4‬‬
‫‪BA-8‬‬
‫‪BA-11‬‬
‫‪BA-19‬‬
‫‪BA-20‬‬
‫‪BA-21‬‬
‫יעוד‬
‫סטטוס‬
‫מפלס רעש קיים‬
‫‪59.8‬‬
‫‪54.0‬‬
‫‪59.6‬‬
‫‪51.9‬‬
‫‪49.1‬‬
‫‪52.2‬‬
‫‪43.1‬‬
‫‪50.1‬‬
‫‪50.6‬‬
‫‪51.0‬‬
‫‪58.6‬‬
‫‪54.6‬‬
‫‪54.5‬‬
‫‪56.1‬‬
‫‪51.6‬‬
‫‪52.3‬‬
‫‪58.0‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪50.9‬‬
‫‪52.4‬‬
‫‪53.6‬‬
‫‪52.7‬‬
‫‪54.7‬‬
‫‪54.8‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪61.0‬‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫אחיהוד‬
‫מתוכנן‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫מתוכנן‬
‫ציבור‬
‫כרמיאל‬
‫כפר הנוער‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫ציבור‬
‫מתוכנן‬
‫מגורים‬
‫קיים‬
‫מגורים‬
‫קיים‬
‫בענה‬
‫מגורים מיוחד‬
‫מתוכנן‬
‫מגורים‬
‫מפלס רעש חזוי‬
‫)ללא מיגון(‬
‫‪57.9‬‬
‫‪54.8‬‬
‫‪57.8‬‬
‫‪51.0‬‬
‫‪53.9‬‬
‫‪57.1‬‬
‫‪51.1‬‬
‫‪58.3‬‬
‫‪58.3‬‬
‫‪60.2‬‬
‫‪59.4‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪56.5‬‬
‫‪58.1‬‬
‫‪53.9‬‬
‫‪55‬‬
‫‪61.3‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪63.2‬‬
‫‪53.6‬‬
‫‪54.3‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪54.4‬‬
‫‪56.3‬‬
‫‪56.4‬‬
‫‪56.4‬‬
‫‪56.4‬‬
‫‪62.7‬‬
‫העליה במפלס‬
‫הרעש‬
‫‪-1.9‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪-0.9‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.7‬‬
‫* גובה המבנה אינו מוגדר בתכנית ולפיכך הוערך כמבנה בן ‪ 3‬קומות‬
‫‪ 4.4.4‬מסקנות והמלצות‬
‫א‪.‬‬
‫מפלסי הרעש החזויים בקולטים הסמוכים לכביש ‪ 85‬באחיהוד יהיו‬
‫נמוכים יותר מהמפלסים החזויים בחלופת האפס ‪ -‬זאת בעקבות הסטת‬
‫הכביש לכיוון צפון‪ .‬מפלסי הרעש החזויים נעים בין ‪ 51-58 dBA‬לפיכך לא‬
‫צפויות חריגות במפלסי הרעש בקולטים אלו‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מפלסי הרעש בקולטים הסמוכים לכביש ‪ 702‬באחיהוד נמוכים מקריטריון‬
‫הרעש והם נעים בין ‪.51-59 dBA‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכרמיאל ובבענה מפלסי הרעש ברוב הקולטים נמוכים מהקריטריון‬
‫)בכרמיאל ‪ 54-63 dBA‬ובבענה ‪ .(54-63 dBA‬מפלס הרעש במבנה הציבור‬
‫המתוכנן מערבית למחלף )‪ (CA-4‬הוא גבולי וכמו כן תיתכן חריגה קטנה‬
‫מאד )בתחום סטית המודל( במפלס הרעש במבנה המתוכנן לשמש כמבנה‬
‫ציבור)‪ .51(CA-11‬בהתחשב בחוסר הוודאות ובכך שהמפלס החזוי גבולי‬
‫מומלץ לצפות את כביש ‪ 85‬באזור זה באספלט שקט על מנת להסיר חשש‬
‫לחריגות מהקריטריון המומלץ‪.‬‬
‫‪ 4.4.5‬רעש ורעידות בשלב ההקמה‬
‫עבודות ההקמה הינן עבודות רגילות לצורך הרחבת הכביש ובמסגרתן לא יהיה‬
‫צורך בהפעלת ציוד מיוחד‪ .‬הקמת הגשרים תבוצע במרחק ניכר מאוד משימושים‬
‫רגישים בכלל ומשימושים רגישים המשמשים למגורים )והרגישים למטרד בשעות‬
‫הלילה( בפרט‪ .‬על כן‪ ,‬פוטנציאל מפגעי הרעש הוא קטן והפוטנציאל ליצירת רעידות‬
‫הוא זניח‪.‬‬
‫אין לדעתנו צורך בנקיטה באמצעים מיוחדים מעבר לסטנדרטים המקובלים‬
‫ולתקנות הקיימות ובכלל אלו‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט‪.1979 -‬‬
‫‪-‬‬
‫התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג‪ 1992 -‬ועדכון לתקנות אלו מ‪-‬‬
‫‪.4/2011‬‬
‫‪ 51‬בתכניות לא מופיע גובה קולט זה וייעודו המדויק‪ ,‬לכן ייתכן שהוא לא ישמש כמבנה ציבור רגיש לרעש ו‪/‬או שגובהו יהיה‬
‫פחות מ‪ 3 -‬קומות‪ .‬במקרים אלו לא צפויה חריגה מהקריטריון‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫‪ 4.5‬קונפליקטים עם שימושי קרקע‬
‫הקמת המחלפים תיצור מספר קונפליקטים עם יעודי הקרקע הקיימים והמתוכננים‪:‬‬
‫‪ 4.5.1‬מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב‬
‫שטחי חקלאות‪ :‬המחלף משתרע על שטחי כרמי זיתים המצויים בעיקר מצפון‬
‫למחלף‪.‬‬
‫גישות לישובים‪ :‬במסגרת הקמת המחלף הכניסה הקיימת לבענה תתבטל והיא‬
‫תעבור דרך המחלף‪.‬‬
‫איזור מסחרי‪ :‬שני מבנים יבילים המשמשים לאכסון‪/‬מסחר יהרסו בעקבות‬
‫התווית דרך הגישה החדשה ליישוב‪.‬‬
‫דרכים חקלאיות‪ :‬דרכים חקלאיות קיימות נקטעות על‪-‬ידי המחלף‪ .‬במסגרת‬
‫התכנון מוצעת התוויה של דרכים חלופיות‪.‬‬
‫‪ 4.5.2‬מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב‬
‫שטחי חקלאות‪ :‬שטח המחלף מצפון לכביש ‪ 85‬משתרע על שטח שדה מעובד‪.‬‬
‫מדרום לכביש ‪ 85‬תגרם פגיעה במטעי זיתים‪.‬‬
‫מבנים חקלאיים‪ :‬מדרום למחלף מצויים מספר מבנים חקלאיים שיהרסו בעקבות‬
‫ביצוע כביש ‪.702‬‬
‫דרכי גישה‪ :‬דרך הגישה למתקן מקורות המצוי מצפון למחלף המתוכנן תבוטל‪.‬‬
‫הכניסה למתקן תהיה באמצעות דרך חקלאית חדשה שתעבור מצפון לכביש ‪.85‬‬
‫הכניסה הקיימת לאזור התעשייה בר‪-‬לב תבוטל‪ ,‬הגישה לאזור התעשיה תהיה דרך‬
‫כביש ‪.702‬‬
‫הכניסה הקיימת לאחיהוד לא תשתנה‪ .‬במסגרת ביצוע הכביש מתוכננת גישה‬
‫חדשה מכיוון מזרח שתשרת גם את אזור ההרחבה במזרח הישוב‪.‬‬
‫קונפליקטים עם שימושים באחיהוד‪ :‬סלילת דרך הגישה החדשה לישוב מכביש‬
‫‪ 702‬וביצוע החפירות והמילויים יצרו שטח כלוא ויפגעו בשטחי הישוב‪.‬‬
‫שטחי יער‪ :‬שטחי יער לפי תמ"א ‪ 22‬יפגעו עקב סלילת דרך חקלאית מצפון למחלף‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫‪ 4.6‬שינויים חזותיים נופיים‬
‫‪52‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.2.1‬לעיל מציג נספח השיקום הנופי בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף בר‪-‬לב‪.‬‬
‫תשריט מס' ‪ 3.2.2‬לעיל מציג את נספח השיקום הנופי בקנ"מ ‪ 1:2500‬במחלף ‪.784‬‬
‫תשריט מס' ‪ 4.6.1‬מציג הדמיות של מחלף ‪.784/85‬‬
‫תשריט מס' ‪ 4.6.2‬מציג הדמיות של מחלף בר‪-‬לב וכביש ‪.702‬‬
‫שני המחלפים הנדונים מתרוממים מעל כביש ‪ 85‬ויוצרים סוללות בגובה של כשמונה‬
‫מטרים מעל מפלס הכביש‪.‬‬
‫מחלף ‪784\85‬‬
‫המחלף מתפרש על שטח חקלאי מישורי ופוגע חלקית בגבעה הצפון מזרחית‪ ,‬בשל הסטת‬
‫כביש ‪ 85‬צפונה‪ .‬תצורת היהלום הצר מצמצמת ככל הניתן את טביעת הרגל של הפרויקט‪.‬‬
‫הרמפות הצפוניות והדרומיות בנויות על גבי סוללות המשתפלות לכיוון כביש ‪ .85‬מיתון‬
‫שיפועי הסוללות לכיוון הכביש נעשה גם בעזרת קירות תומכים דמויי טרסות בשפה‬
‫המסורתית הקיימת באזור‪ .‬הרמפות הדרומיות הצמודות לרצועת הרכבת מחייבות קירות‬
‫תומכים בצידן הדרומי‪ .‬רצועה צרה וירוקה למרגלות הקירות מאפשרת נטיעת צמחיה‬
‫לעידון מופע הקירות‪.‬‬
‫המחלף מתוכנן כ‪ 250-‬מטר מבתי הישוב בעינה ובמרחק של כ‪ 400-‬מטר מבתי הישוב‬
‫כרמיאל‪ .‬המחלף נצפה משני הישובים‪ .‬השטחים בהיקף המחלף הם מטעי זיתים‪ .‬השיקום‬
‫הנופי של סוללות המחלף‪ ,‬בעזרת נטיעות זיתים‪ ,‬יחבר חזותית את המחלף לנוף הסביבה‪.‬‬
‫כל תחום המחלף ישוקם נופית כולל צמחיה משתרעת ומטפסת בקרבת נציבי הקצה‬
‫לריכוך מופע המבנים‪ .‬הפיתוח הנופי של המחלף מצפון‪ ,‬יגיע לקוי הדיקור‪ ,‬ומדרום ישיק‬
‫לפיתוח הנופי המבוצע במסגרת עבודות המסילה הכל על פי המסומן בתב"ע‪.‬‬
‫נוף המחלף‪ ,‬לנוסעים בכביש ‪ 784‬נפתח עם העליה על הגשר והמבטים נותרים פתוחים‬
‫בזוויות רחבות לכל האיזור‪ .‬לנוסעים בכביש ‪ ,85‬באזור המחלף‪ ,‬המבטים דרומה וצפונה‬
‫פוגשים את הסוללות והטרסות המגוננות‪ .‬האזור המשיק למחלף הוא חקלאי ללא שבילי‬
‫טיול‪ .‬שבילי הטיול במרומי הגבעות צופים על המחלף ממרחק רב‪ .‬מופע המחלף‪,‬‬
‫ממרחקים אלו‪ ,‬מינורי‪.‬‬
‫נציבי קצה‪ ,‬נציבים מרכזיים וכרכובים יתוכננו בגמר בטון חשוף‪ .‬קירות הרמפות‬
‫הדרומיות יתוכננו בגמר אבן מסותתת או בגמר בטון חזותי‪ ,‬דמוי אבן‪ .‬למרגלות הקירות‬
‫תינטע‪ ,‬כאמור‪ ,‬צמחיה מטפסת לריכוך מופע הקירות‪.‬‬
‫באזור תחנות האוטובוס ולאורך המדרכות המקשרות ינטעו עצי צל‪.‬‬
‫‪ 52‬סעיף זה נערך ע"י אריאל טיבי‪ ,‬טיבי אדריכלות ונוף‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫מחלף ‪85\702‬‬
‫במחלף בר לב‪ ,‬כביש ‪ 702‬חולף מעל כביש ‪ 85‬ויורד מצפון לכביש באזור בו פני השטח‬
‫נמוכים יחסית ומתקבל אזור מילוי גבוה במיוחד‪ .‬הגישור חולף מעל כביש ‪ 85‬וחוצה אותו‬
‫באופן מאונך‪ .‬הגבריט תוכנן על פי התקנים והדרישות של הרשויות הרלוונטיות‪.‬‬
‫המחלף מתוכנן בדרומו להתחבר לשטח תעשיה ולכניסה ישירה לתחנת הרכבת‪ .‬גם מצפון‬
‫וגם מדרום המחלף מתוכנן במילוי‪ ,‬לקראת העליה לגשר החולף מעל הרכבת ומעל כביש‬
‫‪ .85‬באזור הצפוני השטח חקלאי ונמוך והמילוי הנדרש גבוה יותר ומגיע לכ‪ 20-‬מ'‪.‬‬
‫המחלף מתוכנן כ‪ 300-‬מטר מבתי הישוב אחיהוד ובמרחק של כ‪ 150-‬מטר ממבני התעשיה‬
‫בבר‪-‬לב‪.‬‬
‫המחלף נצפה מבתי הישוב ומאזור התעשיה‪ .‬הצמחיה הקיימת בהיקף אזור התעשיה‬
‫חוסמת באופן משמעותי את המבטים הפתוחים לכיוון המחלף‪ .‬בישוב אחיהוד הבנוי על‬
‫גבעה המבטים נותרים פתוחים‪ .‬בהיקף המחלף ברבעים המזרחיים עצי חורש וברבעים‬
‫המערביים מטעי זיתים ושטחי פלחה‪ .‬השיקום הנופי של הסוללות בעזרת נטיעות זיתים‬
‫יחבר חזותית את נוף הסביבה‪ .‬כל תחום המחלף ישוקם נופית כולל צמחיה משתרעת‬
‫ומטפסת בקירבת נציבי הקצה לריכוך מופע המבנים‪ .‬הפיתוח הנופי של המחלף מצפון יגיע‬
‫לקוי הדיקור ומדרום ישיק לפיתוח הנופי המבוצע במסגרת עבודות המסילה הכל על פי‬
‫המסומן בתב"ע‪.‬‬
‫נוף המחלף‪ ,‬נפתח לנוסעים בכביש ‪ ,702‬עם העליה על הגשר והמבטים נותרים פתוחים‬
‫בזוויות רחבות לכל האיזור‪ .‬לנוסעים בכביש ‪ ,85‬המבטים צפונה נותרים פתוחים יחסית‬
‫בשל תצורת רמפת החצוצרה‪ .‬הרמפות הדרומיות מרוחקות )מעבר לרצועת הרכבת(‪ ,‬כדי‬
‫‪ 120‬מטר מכביש ‪ .85‬מרחק זה מותיר נוף פתוח יחסית המשוקם נופית במטעי זיתים‪.‬‬
‫המבטים לנוף הרחוק המשמעותי של הרי הגליל העליון נותרים פתוחים‪.‬‬
‫שבילי הטיול על צלע הרי הגליל העליון מרוחקים מהמחלף וממרחקים אלו‪ ,‬חזות המחלף‬
‫מינורית‪ .‬הסוללה הגבוהה הנדרשת לייצוב הרמפה הטבעתית בצפון נצפת באופן משמעותי‬
‫למטיילים המגיעים בשביל המחבר את שולי ההר אל הכביש‪ .‬השיקום הנופי של סוללה זו‬
‫מתוכנן לעצב חיבור אורגני בשיפוע ‪ 1:2.5‬לחורש ממזרח ולשדות ממערב‪ .‬נטיעת העצים‬
‫תרכך את מופע הסוללה ותיצור מופע של גבעה רכה‪ .‬גישור הרמפות הדרומיות מעל‬
‫מסילת הרכבת מתוכנן בסיבוב‪ .‬קורות הגשר מתוכננות אנכית לציר המסילה ובאזורים‬
‫בהם הכביש אינו עובר על גבי הקורות יתוכנן המשך גשר "פרגולה"‪ .‬נציבי קצה‪ ,‬נציבים‬
‫מרכזיים וכרכובים יתוכננו בגמר בטון חשוף‪ .‬קירות תומכים והשלמות לקירות תומכים‬
‫בצמידות למסילת הרכבת יתוכננו בגמר אבן מסותתת או בגמר בטון חזותי‪ ,‬דמוי אבן ‪.‬‬
‫ברצועה בצמוד לראש הקירות ינטעו צמחים משתפלים לריכוך מופע הקירות‪.‬‬
‫באזור תחנות האוטובוס ולאורך המדרכות המקשרות ינטעו עצי צל‪.‬‬
‫כביש ‪702‬‬
‫תחילת הכביש בצומת יבור המוסט מזרחה‪ .‬נדרש ומוצע שיקום הצומת המתבטל ע"י פינוי‬
‫אספלט ומצעים‪ ,‬חיפוי באדמת חישוף מקומית ושיקום צמחי של זריעת עשבוניים התואם‬
‫את המרחב החקלאי הסובב‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫הכביש חוצה את המרחב המישורי על גבי סוללות מילוי המתרוממות לגובה של כ‪ 6 -‬מ'‬
‫לצורך מעבר מעל נחל חיזלון‪ .‬הכביש כולא שטח חקלאי נמוך בין התוואי המתוכנן לכביש‬
‫‪ 70‬הקיים שגם הוא על גבי סוללה גבוהה לצורך מעבר מעל הנחל‪ .‬בשל כך יש פעמיים‬
‫חסימה נופית של כלל מרחב עמק חילזון – זבולון בתא שטח מצומצם‪.‬‬
‫תכנון הגשר מעל הנחל נותן מענה לצרכי מעבר בע"ח‪ ,‬כלים חקלאיים‪ ,‬דרישות ניקוז‬
‫ומעבר מטיילים באופן בטיחותי‪ .‬מעבר הכביש מעל הנחל מהווה הזדמנות להדגיש ע"י‬
‫נטיעות את מיקומו של הנחל במרחב המישורי‪.‬‬
‫הסוללות מתוכננות בשיפוע ‪ 1:2.5‬בכדי לאפשר שיקום צמחי ללא אמצעים הנדסיים )דוג'‬
‫כוורות( וגם בכדי לצמצם את החדירה לשטחים החקלאיים המעובדים ככל שניתן‪.‬‬
‫גשר נחל החילזון‬
‫הגשר במפתח אחד‪ ,‬במופע פשוט‪ ,‬מאפשר מעבר רציף של דרכי השירות בגדות הנחל‪.‬‬
‫חלופה של גישור נמוך יותר במפתח קטן יותר נפסלה בשל דרישות רשות הניקוז‬
‫והאקולוג‪.‬‬
‫הגבהת הגשר לטובת דרכי השירות‪ ,‬מחייבת סוללות ארוכות וגבוהות על גבי השטח‬
‫המישורי הקיים‪ .‬המופע החזותי של הסוללות מהווה חייץ נופי במרחב המישורי הרציף‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫‪ 4.7‬השפעות על הצומח והחי‬
‫‪53‬‬
‫‪ 4.7.1‬שיקום מדרונות החפירה והשטחים הפתוחים‬
‫‪ 4.7.1.1‬עבודות עפר‬
‫עם תחילת עבודות העפר‪ ,‬יש לשמור את אדמת החישוף )שכבת הקרקע העליונה(‬
‫לצורך שימוש חוזר על פי הנחיות אדריכל הנוף ויועץ הקרקע ועל פי המתחייב‬
‫מההוראות לשיקום ולפיתוח הנופי‪ .‬אדמת החישוף תיערם בערימות שגובהן לא‬
‫יעלה על ‪ 5‬מ'‪ .‬יש להחזיר את אדמת החישוף לאזורים שמהם נלקחה‪ .‬מיקום‬
‫ערימות העפר הזמניות יהיה ככל הניתן בתחום קווי הדיקור של עבודות העפר‪,‬‬
‫במקום הקרוב ביותר האפשרי לעבודות החישוף‪.‬‬
‫קיים איסור על שימוש באדמת חישוף משטח שיש בו צמחייה פולשנית‪.‬‬
‫‪ 4.7.1.2‬שיקום נופי‬
‫מדרונות המילוי ייוצבו‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬באמצעות מיתון שיפועים וצומח‪ .‬השיקום‬
‫הנופי יכלול חיפוי באדמת חישוף בעובי ‪ 30‬ס"מ לפחות עם תוספת זריעה ונטיעות‬
‫בהתאם לאופי האזור או המופע המצוין‪.‬‬
‫בנחל חילזון‪ ,‬גדות הנחל ישוקמו באופן שייצור סביבה תומכת לבעלי חיים אם‬
‫אפשרות מעבר לאורך הגדות‪.‬‬
‫התכנון ידגיש את ציר הנחל באמצעות צמחייה טבעית‪ ,‬ייחודית לנחל‪ .‬השיקום‬
‫יבטיח את רציפות הזרימה לאורך האפיק‪.‬‬
‫רשימת מיני הצמחייה לשיקום הנופי והאקולוגי תילקח מתוך רשימת המינים‬
‫שהוכנה לצורך זה ע"י האקולוג ואדריכל הנוף מתוך כלל צמחיית האזור‪.‬‬
‫השיקום יתבסס ברובו על צמחייה טבעית מקומית שאינה דורשת תוספת השקיה‬
‫לאחר שלב הקליטה וההתבססות של הצמחים‪ .‬הוספת מינים שאינם ברשימה‬
‫מחייבת קבלת אישור אקולוג מלווה‪.‬‬
‫‪ 4.7.1.3‬שימור והעתקה של צומח ייחודי‬
‫לעת התכנון המפורט של הדרך יתבצע סקר מפורט ע"י אנשי מקצוע מיומנים‬
‫לצורך איתור וסימון מיני צמחייה מוגנים או נדירים‪ ,‬בדגש על גאופיטים‪ .‬הסקר‬
‫יתבצע בעונות המתאימות ויכלול מיפוי דיגיטלי ותיאור מילולי של הממצאים‪.‬‬
‫העתקת גאופיטים תתבצע לפני תחילת העבודות בשטח‪ ,‬רצוי בתקופת התרדמה‬
‫בקיץ‪ .‬על‪-‬פי לוחות הזמנים תישקל שתילה מיידית או לחלופין‪ ,‬אחסנה בתנאים‬
‫נאותים‪.‬‬
‫ממינים מוגנים או נדירים שאינם בני העתקה ייאספו זרעים לצורך הכנת‬
‫שתילונים בהם ייעשה שימוש במסגרת השיקום הנופי של הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 53‬סעיפים ‪.4.6.1-4.6‬נערכו ע"י ד"ר רון פרומקין‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫איסוף הזרעים יבוצע בהתאם להנחיות אדריכל הנוף והאקולוג במהלך התכנון‬
‫המפורט‪.‬‬
‫‪ 4.7.2‬טיפול במינים פולשים‬
‫לאורך כביש ‪ 85‬פזורים ריכוזים קטנים של עצי שיטה כחלחלה‪ .‬מין זה‪ ,‬שמוצאו‬
‫מאוסטרליה‪ ,‬נחשב כמין פולש ברמת האיום האקולוגי הגבוהה ביותר )רמה ‪4‬‬
‫מתוך ‪ ,4‬על‪-‬פי דופור‪-‬דרור ‪.(2010‬‬
‫הבעיה העיקרית הנגרמת על ידי ביצוע עבודות תשתית המחייבות עבודות עפר‪,‬‬
‫כדוגמת סלילת כביש‪ ,‬היא התפרצות של מיני צמחים פולשים‪ .‬כבר היום יש‬
‫במרחב התכנית ובקרבתה ריכוזים של צמחים פולשים שהתבססו באזור בשל‬
‫עבודות תשתית קודמות‪ .‬זרעיהם נמצאים בשכבת הקרקע בהמוניהם‪ ,‬ולפיכך‪,‬‬
‫הפרה נוספת של פני השטח עשויה לעודד את התנחלותם המהירה‪ ,‬וכתוצאה מכך‪,‬‬
‫לדחוק את הצמחייה הטבעית האופיינית לאזור‪ .‬ההתמודדות עם הצמחים‬
‫הפולשים אינה פשוטה ומחייבת התייחסות מוקדם ככל האפשר‪ ,‬החל משלב‬
‫הכניסה לשטח העבודה‪.‬‬
‫שיטה כחלחלה מהווה את האיום העיקרי על המגוון הביולוגי האופייני לבתי‬
‫הגידול הטבעיים באזור )עץ יחיד מייצר עשרות אלפי זרעים בשנה(‪ .‬על‪-‬פי דופור‪-‬‬
‫דרור )‪ .54(2010‬הטיפולים הפיסיים להכחדתה מוגבלים מאוד מאחר שהצמח‬
‫מתחדש במהירות לאחר כריתה‪ ,‬שרפה או עקירה חלקית המשאירה שורשים‬
‫בקרקע‪.‬‬
‫במסגרת העבודות לסלילת הכביש מומלץ להדביר ולעקור את עצי השיטה‬
‫הכחלחלה הנמצאים בתחומי הקו הכחול ולחסל את ריכוזי השיטה לפני שתמשיך‬
‫בהתפשטותה אל עבר השטחים הפתוחים הסמוכים ולעבר שטחי השיקום הנופי‪-‬‬
‫אקולוגי בתחום זכות הדרך‪.‬‬
‫בשלב ראשון‪ ,‬יש לטפל בשיטה הכחלחלה על ידי עקירתם עם מערכת שורשים‬
‫באמצעות כלים מכניים‪ ,‬וסילוקם מהשטח לאתר סילוק פסולת מאושר תוך‬
‫הקפדה על מניעת פיזור זרעים בעת המעבר‪ ,‬שם יוטמנו ויכוסו בשכבת עפר בעובי‬
‫של לפחות ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫שכבת הקרקע העליונה‪ ,‬בעומק של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪ ,‬בה נמצאים זרעי המינים‬
‫הפולשים‪ ,‬תסולק מהשטח ותועבר להטמנה באתר שייקבע לצורך זה ע"י הגורמים‬
‫הרלוונטיים‪.‬‬
‫בשלב העבודות‪ ,‬יש להקפיד על הבאת חומרי מילוי ומצעים מאתר שבו אין מיני‬
‫צמחים פולשים )למשל‪ ,‬חומר מחצבה ואדמת עומק(‪.‬‬
‫בשנה הראשונה לאחר סלילת הכביש יש לבצע ניטור לאיתור התחדשות או הופעה‬
‫של מיני צמחים פולשים‪ .‬הניטור ייעשה בחודשי האביב וראשית הקיץ )פברואר עד‬
‫יוני(‪ .‬במידה שיימצאו מינים פולשים‪ ,‬תבוצע הדברה או עקירה שלהם‪ .‬משך‬
‫‪ 54‬דופור‪-‬דרור‪ ,‬ז'אן‪-‬מארק‪ .2010 .‬הצמחים הפולשים בישראל‪ .‬רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫תקופת הניטור ואופן הטיפול במינים הפולשים‪ ,‬ייקבעו על‪-‬פי ממצאי הניטור‬
‫וההמלצות שיוגשו בסוף השנה הראשונה‪.‬‬
‫מין בעייתי נוסף הוא הקיקיון שנמצא לאורך נחל חילזון‪ ,‬אף כי לא בתחום‬
‫התכנית עצמה‪ .‬ניתן להדביר את הקיקיון מתחום זכות הדרך‪ ,‬במידה שיתבססו‬
‫פרטים‪ ,‬אך כדי למנוע התחדשות יש לטפל בריכוזי הקיקיון במעלה הנחל‪ .‬מאחר‬
‫שמעלה הנחל אינו כלול בתחום התכנית‪ ,‬על הטיפול במינים הפולשים בנחל‬
‫להיעשות במסגרת הפעילות השגרתית של רשות הניקוז ולא ניתן לקבוע הנחיות‬
‫מחייבות במסגרת התסקיר‪.‬‬
‫‪ 4.7.3‬השפעות על מינים נדירים‬
‫סקר עצים בוגרים יבוצע בהמשך וההחלטות ייקבעו בתיאום עם פקיד היערות‪.‬‬
‫מאחר שבמרחב התכנית גדלים גאופיטים מוגנים‪ ,‬וייתכן שפה ושם נמצאים גם‬
‫מיני צמחים נדירים שלא אותרו בסקרי השדה המוקדמים‪ ,‬יש לבצע סקר שדה‬
‫בחודשי הפריחה לפני תחילת העבודות‪ .‬הסקר יתמקד בגאופיטים מוגנים או‬
‫ראויים לשימור ובמינים נדירים בתחום ההשפעה של העבודות ובמסגרתו ימופו‬
‫מוקדי פריחה של גאופיטים הראויים להעתקה‪ ,‬או מינים חד‪-‬שנתיים נדירים‬
‫שמהם ייאספו זרעים‪ .‬באותה הזדמנות‪ ,‬ייערך מיפוי מפורט של המינים הפולשים‬
‫ויסומנו השטחים המיועדים לטיפול בהם‪.‬‬
‫‪ 4.7.4‬סקר עצים בוגרים‬
‫‪55‬‬
‫תשריט מס' ‪ 4.7.1‬מציג את המחלפים על רקע סקר העצים‪.‬‬
‫להלן תמצית ממצאי סקר העצים שנערך עבור התכנית‪:‬‬
‫עצים מיוחדים במחלף ‪784‬‬
‫באזור ‪ 85/784‬נמדדו ‪ 1642‬עצים‪ ,‬מהם ‪ 850‬סווגו לשימור‪ 790 ,‬להעתקה ו‪2-‬‬
‫לכריתה‪ .‬כמעט כל העצים באזור זה הם זיתים‪.‬‬
‫עצים מיוחדים במחלף בר לב‬
‫בסך הכל נמדדו באזור ‪ 1667 85/702‬עצים‪ ,‬מהם ‪ 900‬סווגו לשימור‪ 581 ,‬להעתקה‬
‫ו‪ 186 -‬לכריתה‪ .‬באזור זה סווגו לשימור חרובים גדולים ומרשימים‪.‬‬
‫‪ 55‬המידע הועבר ע"י מנחם אדר‪ ,‬עורך סקר העצים‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫‪ 4.7.5‬מעברי בעלי חיים‬
‫האזור החשוב ביותר שבו נדרשת הסדרת מעבר לבעלי חיים הוא מסדרון נחל‬
‫חילזון‪ .‬באזור החצייה של הנחל הכביש יעבור בגשר גבוה וארוך באופן שיאפשר‬
‫מעבר בעלי חיים לאורך הנחל ולאורך שתי גדותיו‪ .‬גובה הגשר מעל תחתית הנחל‬
‫יהיה לפחות ‪ 7‬מ'‪ ,‬וגובה המעבר לאורך כתפי הנחל לא יפחת מ‪ 5-‬מ'‪.‬‬
‫מרחק נציב הקצה מגדת הנחל יהיה לפחות ‪ 9‬מ' בכל צד של הנחל‪ ,‬כאשר בתחום‬
‫זה תתאפשר גם העברת דרך חקלאית לא סלולה ברוחב כ‪ 5-‬מ' בכל צד‪.‬‬
‫בקטע הכביש העובר מעל הנחל תוצב תאורה מינימלית‪ ,‬בכפוף לדרישות הבטיחות‪,‬‬
‫על מנת לצמצם את התאורה בקטע שבין הנחל לאזור התעשיה בר לב‪ .‬התאורה‬
‫תופנה כלפי פנים על מנת לצמצם את זליגת האור למסדרון האקולוגי‪.‬‬
‫נחל שגור חוצה את כביש ‪ 85‬מדרום לצפון בחתך ‪ ,957‬נחל זה מהווה גם הוא‬
‫מסדרון חשוב למעבר בעלי חיים‪ .‬מעביר המים הקיים יורחב למידות ‪2X3X1.80‬‬
‫מ'‪ ,‬בהתאמה למעביר המים המקביל המתוכנן לרוחב המסילה‪.‬‬
‫באזור כביש ‪ 702‬מצפון לנחל חילזון לא נמצא צורך להסדרת מעברים לבעלי חיים‬
‫מאחר שהכביש גובל באזור תעשייה‪ .‬יש להדגיש כי שטחי מחלפים אינם מומלצים‬
‫לשימוש כמסדרונות תנועה לבעלי חיים בשל היקף התנועה‪ ,‬הרעש והתאורה בהם‪.‬‬
‫המיקום הרלוונטי להסדרת מעברים הוא בחציית שטחים פתוחים בין מחלפים‪.‬‬
‫מאחר ומעברי המים המתוכננים בקטע הנדון אינם מתוכננים לזרימות ממושכות‬
‫לא נדרשים אמצעים מיוחדים כגון מדפים לצרכי התאמה חמעבר‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ 4.8‬ארכיאולוגיה ומורשת‬
‫בפגישה שנערכה עם רשות העתיקות בתאריך ‪ 20.9.12‬נסקרו אתרי העתיקות בסביבת‬
‫מחלף בר לב ומחלף כרמיאל מערב )נספח מס' ‪ .(6‬מסיכום הפגישה עולה כי לאורך כביש‬
‫‪ 702‬קיימים מתקנים לא משמעותיים אותם יידרש לפנות לאחר השלמת ההליך‬
‫הסטטוטורי‪.‬‬
‫בסקר שנערך בספטמבר ‪ 562012‬לא התגלו מערות קבורה באזור‪ .‬בהתאם לסיכום הדיון‬
‫תוואי כביש ‪ 702‬תוכנן באופן שיעבור בין המערות הקיימות באזור‪ .‬לפיכך גם אם בעתיד‬
‫יסתבר כי מערות אלו הן מערות קבורה לא יהיה צורך לטפל בהן והן יכוסו לדורות‪.‬‬
‫כן סוכם כי לאחר השלמת ההליך הסטטוטורי תערך פניה לרשות העתיקות בבקשה לטפל‬
‫בממצאים הקיימים לאורך התוואי ולפנותם לאחר סימון קווי הדיקור בשטח וניתוח‬
‫המשמעויות‪.‬‬
‫‪ 56‬אבו ריע ראפע‪ ,‬סקר כביש ‪ 702‬מצומת יבור לצומת בר לב‪ ,‬רשות העתיקות‪ ,‬ספטמבר ‪.2012‬‬
‫‪163‬‬
‫‪ 4.9‬עודפי עפר‪ ,‬שטחי התארגנות‪ ,‬דרכי גישה וגבול עבודות‬
‫הערה‪ :‬פירוט עבודות העפר‪ ,‬עבודות השיקום הנופי והמפגעים הסביבתיים )רעש ואבק(‬
‫הצפויים בשלב ההקמה הוצג בפרקים האחרים בתסקיר‪ .‬תאור אתרי ההתארגנות ודרכי‬
‫הגישה המוצעים בשלב זה הוצג בסעיף ‪ 3.3‬לעיל‪.‬‬
‫סעיף זה מפרט את ההנחיות לתכנון אזורי התארגנות חלופיים אם יתעורר הצורך בכך‪.‬‬
‫‪ 4.9.1‬מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב‬
‫השטח המיועד לאתר ההתארגנות הינו השטח הממוקם מערבית לדרך ‪,784‬‬
‫המשמש כשטח לעירום זמני וכשטח התארגנות‪ .‬הגישה לשטח זה פשוטה והיא‬
‫תשען על דרך ‪ .784‬שטח זה הינו אופציונאלי‪ .‬הקבלן יהיה רשאי להציע אתרים‬
‫חלופיים ובלבד שאתרים אלו יענו לאחד מתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬השטח ימצא בתחום זכות הדרך של תת"ל ‪ 17‬א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬השטח ימצא בתחום העבודות של תת"ל ‪ 12‬א' – המסילה לכרמיאל – זאת‬
‫בתנאי שהקבלן יקבל אישור מרכבת ישראל ומכל הגורמים ‪.‬‬
‫הבקשה להסדרת אתרים חלופיים תוגש לאישור הות"ל במסגרת מסמכי‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫התנאים הנ"ל יחולו כמובן גם על שטחים לאחסון זמני של עודפי עפר אף כי‬
‫עודפי העפר הצפויים הינם קטנים )כ‪ 175,000-‬מ"ק בלבד(‪.‬‬
‫אתרי ההתארגנות )האתר המוצע או אתרים חלופיים אשר יעמדו בתנאים הנ"ל(‬
‫ודרכי הגישה אליהם לא ירחיבו את הפגיעה בשטחים הפתוחים ובערכי הטבע‪.‬‬
‫בשל ריחוקם של אתרי העבודה משימושים רגישים לא ידרשו אמצעים מיוחדים‬
‫ונוספים על האמצעים הקבועים בתקנות ובכללים למניעת רעש‪ ,‬רעידות ואבק‪.‬‬
‫עם זאת נדרשים אמצעים למניעת פגיעה בשטחים פתוחים רגישים אלו‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫שולי הגבעה שממזרח לכביש ‪ 784‬מדרום לכביש ‪.85‬‬
‫‪-‬‬
‫הממשק שבין קווי החפירה בגבעה שמצפון לכביש ‪ 85‬וממזרח למחלף‪.‬‬
‫פירוט האמצעים מוצג בפרק ה' בהמשך‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫‪ 4.9.2‬מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב‬
‫לצורך ביצוע המחלף וסלילת כביש ‪ 702‬יהיה צורך בהקמת שני אתרי התארגנות‬
‫לכל הפחות‪ :‬אתר התארגנות להקמת המחלף ואתר התארגנות לסלילת כביש ‪.702‬‬
‫אתר ההתארגנות להקמת המחלף יוקם בתוואי המוצע לדרך הגישה לתחנת‬
‫הרכבת‪ .‬הקמת האתר עלולה להרחיב את הפגיעה במטע הזיתים הקיים בשטח‬
‫זה‪ .‬הקבלן יהיה רשאי להציע אתרים חלופיים במקומות אלו‪:‬‬
‫א‪ .‬זכות הדרך של תת"ל ‪ 17‬א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתחום העבודות של תת"ל ‪ 12‬א‪.‬‬
‫ג‪ .‬בתחום שטח מופר באזור התעסוקה בר לב ובכפוף לקבלת ההסכמות וביצוע‬
‫התאומים הנדרשים‪.‬‬
‫אתר ההתארגנות לסלילת כביש ‪ 702‬בדרום התכנית יוקם בתחום זכות הדרך של‬
‫תת"ל ‪ 17‬א' בלבד‪ .‬מומלץ לעשות שימוש ברצועת הדרך הקיימת המיועדת לביטול‬
‫)צומת כביש ‪ 70‬עם כביש ‪ 805‬הקיים(‪ .‬על מנת לאפשר ניצול שטח זה יש לתכנן את‬
‫שלביות הביצוע ואת הסדרי התנועה וכן את הקמת אתר ההתארגנות כך שניתן‬
‫יהיה לאפשר את זרימת התנועה בכל שלב ושלב‪.‬‬
‫גם בקטע זה לא נדרשים אמצעים מיוחדים להקטנת המפגעים בשלב ההקמה‬
‫ואולם יש להקפיד על נקיטה באמצעים הנדרשים למניעת פגיעה בנחל חלזון‪.‬‬
‫האמצעים מפורטים בפרק ה' בהמשך‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫‪ 4.10‬מיפוי קונפליקטים והשפעות סביבתיות‬
‫ההשפעות הסביבתיות העיקריות הצפויות הינן השפעות על החזות והנוף‪ ,‬פגיעה בשטחים‬
‫פתוחים ובערכי הטבע‪ ,‬יצירת חיץ פיזי במרחב הפתוח ופגיעה בנחל חלזון‪.‬‬
‫המפגעים הסביבתיים הצפויים להגרם לאוכלוסיה המתגוררת בקרבת הפרויקט )רעש‪,‬‬
‫זיהום אויר( הם מצומצמים למדי‪.‬‬
‫תשריט ‪ 4.10.1‬מציג את סיכום ההשפעות הסביבתיות השליליות הצפויות‪ .‬תאורן‬
‫התמציתי מוצג להלן‪:‬‬
‫‪ 4.10.1‬מחלף ‪ – 784‬כרמיאל מערב‬
‫ƒ פגיעה בשטחים ערכיים בגבעות שממזרח לכביש ‪ 784‬ומצפון לכביש ‪.85‬‬
‫מדרונות החפירה ינגסו בשטח ניכר בעיקר בתחום הגבעה הצפונית‪ .‬יש‬
‫להקפיד על שיקום שטח זה ושילובו בנוף הטבעי‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫יצירת אלמנט חזותי בולט בנוף הפתוח אשר יראה היטב מנקודות המבט‬
‫הרחוקות והקרובות )בכרמיאל‪ ,‬בישוב בענה ובאזורי הטיולים בסביבה(‪.‬‬
‫קונפליקטים עם שימושי קרקע כמפורט בסעיף ‪ 4.5‬לעיל‪.‬‬
‫יצירת שטחים כלואים בתחום המחלף והדרכים המתחברות אליו ובין‬
‫כביש ‪ 85‬לבין רצועת הרכבת‪.‬‬
‫פגיעה בשטחים חקלאיים‪.‬‬
‫האמצעי העיקרי לצמצום הקונפליקטים במחלף הינו השיקום הנופי‪ ,‬פירוט‬
‫האמצעים הנופיים מופיע בסעיפים ‪ 3.7‬ו‪ 4.7-‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 4.10.2‬מחלף ‪ – 702‬מחלף בר לב וכביש ‪702‬‬
‫ƒ פגיעה בשטחים הפתוחים עקב סלילת כביש חדש – כביש ‪.702‬‬
‫ƒ פגיעה בנחל חלזון ובתפקודו כמסדרון למעבר בעלי חיים‪.‬‬
‫ƒ חדירה אל תחום יער הכלול בתמא ‪ 22‬עקב הסדרת דרך גישה חדשה‬
‫מצפון לכביש ‪ 85‬וממערב למחלף‪.‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫פגיעה בשטחים חקלאיים ובשטחי מושב אחיהוד‪.‬‬
‫קונפליקטים עם שימושי קרקע כמפורט בסעיף ‪ .4.5‬לעיל‪.‬‬
‫יצירת שטחים כלואים בתחומי המחלף ודרכי הגישה‪.‬‬
‫יצירת אלמנטים חזותיים בולטים בנוף – גשרי כביש ‪ 702‬וגשרי הרמפות‬
‫החוצות את המסילה‪.‬‬
‫זיהום מי תהום בסביבת קידוח פ יבור חות הזרע‪.‬‬
‫פגיעה באתרי ארכיאולוגיה‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫האמצעי העיקרי לצמצום הקונפליקטים במחלף ולאורך כביש ‪ 702‬הינו‬
‫השיקום הנופי‪ ,‬פירוט האמצעים הנופיים מופיע בסעיפים ‪ 3.7‬ו‪ 4.7-‬לעיל‪.‬‬
‫בנוסף ינקטו האמצעים הבאים‪:‬‬
‫ƒ מפתח הגשר מעל נחל חלזון הורחב והוגבה על מנת לאפשר מעבר‬
‫אפקטיבי לבעלי חיים‪.‬‬
‫ƒ ינקטו אצמעים למניעת זיהום מי תהום כמפורט בסעיף ‪ 4.1.5‬לעיל‪.‬‬
‫ƒ על פי דרישות רשות העתיקות‪ ,‬כביש ‪ 702‬תוכנן במילוי על מנת למנוע‬
‫פגיעה באתרים הארכיאולוגיים‪ .‬אמצעים נוספים יינקטו על פי דרישות‬
‫הרשות‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫פרק ה'‬
‫המלצות כלליות‪ ,‬מממצאים‬
‫והצעה להוראות התכנית‬
‫‪5‬‬
‫פרק ה' – המלצות כלליות‪ ,‬ממצאים והצעות‬
‫להוראות התכנית‬
‫פרק זה מפרט המלצות לשלב התכנון המפורט לביצוע והצעה להוראות תכנית‪.‬‬
‫‪ 5.1‬עבודות עפר והקמה‬
‫‪ 5.1.1‬תנאים נדרשים לפני ביצוע עבודות העפר‬
‫להלן הפעולות שיש לבצע לפני תחילת עבודות העפר‪:‬‬
‫‪5.1.1.1‬‬
‫יש לסמן את קווי הדיקור של עבודות העפר‪ .‬לא תותר חריגה מחוץ‬
‫לקווי הדיקור‪ .‬יש להציב גדר לאורך אזורי העבודה הגובלים‬
‫באזורים רגישים שיש למנוע כל פגיעה בהם כגון שטחי יער‪,‬‬
‫ושטחים טבעיים לא מופרים‪.‬‬
‫‪5.1.1.2‬‬
‫לא יותרו עירום זמני של עפר או פסולת ו‪/‬או הקמת אתרי‬
‫התארגנות בשטחי יער ובתה הגובלים זכות בגבול רצועת הדרך‪ ,‬או‬
‫בערוץ נחל חילזון וגדותיו‪.‬‬
‫‪5.1.1.3‬‬
‫עצים המיועדים להעתקה או לעקירה יסומנו בהתאם‪ .‬כריתת עצים‬
‫ו‪/‬או העתקתם תבוצע רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על‬
‫פי החוק‪ .‬העתקת עצים תבוצע בפיקוח אגרונום(‪ .‬לא תחלנה עבודות‬
‫העתקה‪/‬עקירה טרם מולאו כל הדרישות כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪5.1.1.4‬‬
‫עצים המיועדים לשימור‪ .‬יסומנו וינקטו אמצעים למניעת פגיעה‬
‫בהם במהלך העבודות כגון על ידי גידור ושילוט מתאים‪.‬‬
‫‪5.1.1.5‬‬
‫סימון קווי הדיקור בשטחי יער ובתה )כמסומן בתשריטים ‪ 1.7.1‬א‪-‬‬
‫ב – שטחי בתה ויער בתסקיר ובתשריטים ‪ 4.10.1‬א‪-‬ב שטחים בעלי‬
‫רגישות גבוהה מאוד( יבוצע תחת פיקוח אקולוג‪ .‬בשטחים אלו לא‬
‫תותר חריגה מחוץ לקווי הדיקור אלא באישור המפקח מטעם‬
‫הות"ל ובכל מקרה לא תיהיה חריגה מגבול רצועת הדרך‪.‬‬
‫‪5.1.1.6‬‬
‫העתקת העצים תתבצע לשטח‪ ,‬אשר בעדיפות ראשונה הינו בתחום‬
‫התכנית כחלק מתכנית השיקום הנופי והאקולוגי‪ .‬העתקת העצים‬
‫תיעשה פי הנחיות האקולוג‪/‬האגרונום תוך המנעות מכפל העתקה‪.‬‬
‫‪5.1.1.7‬‬
‫בעונת החורף והאביב ולפני תחילת העבודות‪ ,‬יבוצע סקר שדה‬
‫לאיתור גיאופיטים הראויים להעתקה‪ ,‬או מינים נדירים שמהם‬
‫ייאספו זרעים לצורך זריעה או הכנת שתילונים במסגרת השיקום‬
‫הנופי של הפרויקט‪ .‬מימצאי הסקר יוגשו לות"ל‪ .‬תנאי לתחילת‬
‫‪168‬‬
‫עבודות החישוף העליון יהיה איסוף הגיאופיטים מהשטח איסוף‬
‫הגיאופיטים והזרעים ייעשה על פי הנחית האקולוג ובתיאום עם‬
‫רט"ג‬
‫‪5.1.1.8‬‬
‫לאורך דרכי הגישה לביצוע העבודות העוברות בגבול שטחי יער‬
‫ובתה )כמסומן בתשריט ‪ 1.7.1‬א‪-‬ב בתסקיר(‪ ,‬תוצב גדר או יוצב‬
‫מכשול פיזי אחר )כגון בולדרים( על מנת למנוע חדירה לאזורים‬
‫הרגישים‪ .‬באזורים אלו בלבד דרכי הגישה לאזור העבודה‬
‫תתבססנה רק על דרכים קיימות או מתוכננות במסגרת התכנית‪ .‬לא‬
‫תותר פריצה של דרכים חדשות בשטחי יער ובתה לצורך גישה אל‬
‫אזורי העבודה אלא לאחר קבלת אישור נציגי הות"ל‪.‬‬
‫‪5.1.1.9‬‬
‫תנאי לתחילת עבודות העפר יהיה הגשת מסמך ביצוע לאישור‬
‫הות"ל אשר יפרט את‪ ,‬את דרכי הגישה‪ ,‬מיקום ותוכנית אתרי‬
‫ההתארגנות‪ ,‬לוחות זמנים ושיטות עבודה‪ .‬המסמך יפרט את‬
‫המפגעים הסביבתיים הצפויים במהלך הביצוע והאמצעים‬
‫הנדרשים למניעתם לרבות מנגנוני הניטור‪ ,‬הבקרה והדיווח‪.‬‬
‫‪5.1.1.10‬‬
‫טיפול בצמחיה פולשנית – ראה ‪/‬י סעיף ‪ 5.5‬בהמשך‪.‬‬
‫‪ 5.1.2‬אמצעים להקטנת פגיעה בנחל חלזון‬
‫‪ 5.1.2.1‬התוכניות להקמת הגשר מעל נחל חילזון יציגו את אופן ביצוע העבודות‪,‬‬
‫דרכי הגישה‪ ,‬העבודות בערוץ הנחל ושיקום הערוץ‪ .‬התכנית תיערך‬
‫בתיאום ואישור של רשות הניקוז ובתיאום עם רט"ג‪.‬‬
‫‪ 5.1.2.2‬לפני תחילת העבודות תוצב גדר על גבול העבודה על מנת למנוע כל‬
‫גלישה של ציוד‪ ,‬דרדרת‪ ,‬פסולת וכו' אל ערוץ הנחל‪ .‬לאורך דרכי הגישה‬
‫יוצבו בולדרים או מכשול פיזי אחר למניעת סטיות רכב אל ערוץ הנחל‪.‬‬
‫‪ 5.1.2.3‬ההקמה והתכנון של גשר נחל חלזון ייעשו כך שהפגיעה בנחל תהיה‬
‫מצומצמת ככל הניתן והקמת הגשר לא תחייב סתימת הערוץ או‬
‫העברתו של הנחל במובל סגור‪ .‬עמודי הגשר יוצבו בכל מקרה מחוץ‬
‫לערוץ הנחל‪ ,‬אולם תתאפשר הצבת עמודים בגדות הנחל מעל מפלס‬
‫הצפה עבור תקופת החזרה של פעם ב‪ 100-‬שנים‪.‬‬
‫‪ 5.1.2.4‬לא ימוקמו אתרי התארגנות ואתרים לאחסון עפר בתחום הערוץ ועד‬
‫‪ 100‬מ' מכל צד של ערוץ הנחל‪ .‬בסמוך לנחל תותר הקמת אתר עבודה‬
‫מצומצם לצרכי הקמת הגשר בלבד‪.‬‬
‫‪ 5.1.2.5‬תאורת אתר העבודה בסמוך לערוץ תיהיה מצומצמת ככל הניתן‪.‬‬
‫‪ 5.1.2.6‬יש למנוע זרימה של מי נגר מזוהמים ושפכים אחרים הנוצרים בשלב‬
‫ההקמה אל ערוץ נחל חלזון‪ .‬התשטיפים המזוהמים יאספו במאצרות‬
‫ויפונו לאתרי סילוק מאושרים כחוק‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫‪ 5.1.2.7‬על מנת לשמור על מעבר נחל חילזון כמעבר אפקטיבי לבעלי חיים‬
‫הכביש יעבור בגשר גבוה וארוך‪ .‬גובה הגשר מעל תחתית הנחל יהיה‬
‫לפחות ‪ 7‬מ'‪ ,‬וגובה המעבר לאורך כתפי הנחל לא יפחת מ‪ 5-‬מ'‪ .‬מרחק‬
‫נציב הקצה מגדת הנחל יהיה לפחות ‪ 9‬מ' בכל צד של הנחל‪ ,‬כאשר‬
‫בתחום זה תתאפשר גם העברת דרך חקלאית לא סלולה ברוחב כ‪ 5-‬מ'‬
‫בכל צד‪.‬‬
‫‪ 5.1.2.8‬תכנית הגשר בשלב התכנון המפורט תתואם עם אקולוג‪.‬‬
‫‪ 5.1.3‬עבודות עפר ופסולת בנין‬
‫‪ 5.1.3.1‬עודפי העפר יסולקו ליעדים אשר יפורטו במסמכי הביצוע‪ .‬אתרים‬
‫זמניים לאחסון עודפי עפר יהיו בגבול רצועת הדרך או בתחום המסומן‬
‫לייעוד זה בתשריט התוכנית המפורטים ראה פרוט נוסף בסעיף ‪5.1.4‬‬
‫בהמשך‪ .‬אחסון אדמת חישוף וקרקע המיועדת לשיקום נופי יהיה‬
‫במקומות אשר יוקצו לכך במיוחד בגבול רצועת הדרך‪.‬‬
‫‪ 5.1.3.2‬פסולת בנין תועבר למיחזור באתרים שאושרו לכך על ידי המשרד להגנת‬
‫הסביבה‬
‫‪ 5.1.4‬מחנות קבלן‪ ,‬שטחי התארגנות‪ ,‬מגרסות‬
‫‪5.1.4.1‬‬
‫‪5.1.4.2‬‬
‫‪5.1.4.3‬‬
‫אתרי הקבלן‪ ,‬שטחי ההתארגנות והאחסון יוקמו כל הניתן בתחום‬
‫זכות הדרך המאושרת‪ .‬ניתן יהיה להקים את האתרים בשטחים‬
‫אחרים מחוץ לזכות בדרך בגבולות התכנית ובלבד ששטחים אלו יהיו‬
‫שטחים מופרים‪ .‬ניתן יהיה להקים את האתרים גם בגבולות תת"ל‬
‫‪12‬א'‪ .‬מיקום האתרים ותכנונם לרבות פירוט האמצעים לצמצום‬
‫ההשפעות השליליות יכללו במסמכי הביצוע אשר יוגשו לאישור‬
‫הות"ל‪.‬‬
‫תאורת אתרי העבודה‪ ,‬מחנות הקבלן ודרכי הגישה בתחום השטחים‬
‫הפתוחים תצומצם ככל הניתן‪.‬‬
‫הקבלן יקפיד על תחזוקה נאותה של אתרי ההתארגנות‪ ,‬דרכי הגישה‬
‫ואתרי העבודה על מנת למנוע כל פגיעה בסביבה הגובלת בתכנית‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫‪ 5.1.5‬מניעת מפגעים סביבתיים בשלב ההקמה )רעש ואבק(‬
‫‪ 5.1.5.1‬מניעת מפגעי אבק‬
‫א‪ .‬משאיות הנושאות ערמות עפר ו‪/‬או חומר אחר העלול לגרום‬
‫לפיזור אבק בסביבה יכוסו ביריעה אטומה )כ‪ 1-‬מ' מכל צד(‪.‬‬
‫גלגלי המשאיות יורטבו לפני צאתן משטחי העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬דרכי עפר או מערומי עפר גדולים אשר ימצאו במרחק קטן מ‪-‬‬
‫‪ 150‬מטר מבתי מגורים יורטבו במים‪ ,‬או בחומר מייצב אחר )לא‬
‫כולל שמנים‪ ,‬דלקים או מלחים( לפחות פעמיים ביום‪ ,‬בעונות‬
‫היבשות‪ .‬מהירות הנסיעה בדרך העפר תוגבל ל‪ 25 -‬קמ"ש‪.‬‬
‫ג‪ .‬בדרכי גישה זמניות‪ ,‬הקרובות לשימושים רגישים במרחק הקטן‬
‫מ‪ 50 -‬מטר‪ ,‬ייושמו מצעים או באספלט גרוס או שווה ערך‬
‫שמטרתן לצמצם את פיזור האבק‪.‬‬
‫ד‪ .‬בסמוך לאחיהוד‪ ,‬בקטעים הקרובים לשטחי העבודות‪ ,‬תוקם גדר‬
‫אטומה בגובה ‪ 2.5‬מ' לפחות‪.‬‬
‫‪ 5.1.5.2‬מניעת מפגעי רעש‬
‫עבודות ההקמה תבוצענה בהתאם לדרישות החוק ולכללים הבאים‪:‬‬
‫ התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה תשל"ט –‬‫‪.1979‬‬
‫ התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג – ‪ 1992‬ועידכון‬‫לתקנות אלו מ‪.4/2011-‬‬
‫‪ 5.1.7‬שיקום מדרונות החפירה והשטחים הפתוחים‬
‫‪5.1.7.1‬‬
‫‪5.1.7.2‬‬
‫עם תחילת עבודות העפר‪ ,‬יש לשמור את אדמת החישוף )שכבת‬
‫הקרקע העליונה( לצורך שימוש חוזר על פי הנחיות אדריכל הנוף‬
‫ואגרונום ועל פי המתחייב מההוראות לשיקום ולפיתוח הנופי‪.‬‬
‫אדמת החישוף תיערם בערימות שגובהן לא יעלה על ‪ 5‬מ'‪ .‬ותוחזר‬
‫ככל הניתן לאזורים שמהם נלקחה בהתאם לתוכנית השיקום הנופי‪.‬‬
‫מיקום ערימות העפר הזמניות יהיה ככל הניתן בתחום קווי הדיקור‬
‫של עבודות העפר‪ ,‬במקום הקרוב ביותר האפשרי לעבודות החישוף‪.‬‬
‫לא יותר שימוש באדמת חישוף משטח שיש בו צמחייה פולשנית‪.‬‬
‫מדרונות המילוי ייוצבו‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬באמצעות מיתון שיפועים‬
‫וצומח‪ .‬השיקום הנופי יכלול חיפוי באדמת חישוף עם תוספת זריעה‬
‫ונטיעות בהתאם לאופי האזור או המופע המצוין ובהתאם למסמכי‬
‫התכנון המפורט‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫‪5.1.7.3‬‬
‫‪5.1.7.4‬‬
‫‪5.1.7.5‬‬
‫בנחל חילזון‪ ,‬באזור הגשר‪ ,‬גדות הנחל ישוקמו באופן שייצור סביבה‬
‫תומכת לבעלי חיים עם אפשרות מעבר לאורך הגדות‪.‬‬
‫רשימת מיני הצמחייה לשיקום הנופי והאקולוגי תילקח מתוך רשימת‬
‫צמחיה שתיערך ע"י אקולוג ואדריכל הנוף בתיאום עם רט"ג‪.‬‬
‫השיקום יתבסס ברובו על צמחייה טבעית מקומית שאינה דורשת‬
‫תוספת השקיה לאחר שלב הקליטה וההתבססות של הצמחים‪.‬‬
‫‪ 5.2‬מתקני דרך‬
‫‪ 5.2.1‬תאורת כביש ‪ 702‬באזור נחל חילזון‬
‫בקטע הכביש העובר מעל נחל חילזון תוצב תאורה מינימלית‪ ,‬בכפוף לדרישות‬
‫הבטיחות ובתיאום עם רט"ג‪ ,‬על מנת לצמצם את זליגת האור למסדרון‬
‫האקולוגי בקטע שבין הנחל לאזור התעשיה ברלב‪.‬‬
‫‪ 5.3‬איכות אויר בשלב ההפעלה‬
‫אין צורך בהוראות מיוחדות‪.‬‬
‫‪ 5.4‬הוראות למניעת מפגעי רעש בשלב ההפעלה‬
‫‪ 5.4.1‬הקריטריונים לרעש מירבי מומלץ מהדרך יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫ ‪ 64dBA‬באזור מגורים‪.‬‬‫ ‪ 59dBA‬בסמוך למבנים ציבורייים רגישים לרעש‪.‬‬‫‪ 5.4.2‬כביש ‪ 85‬בתחום התכנית ‪ -‬במקטע מחלף ‪ ,85/784‬יצופה באספלט שקט‪.‬‬
‫‪ 5.4.3‬בתוך שנה לאחר פתיחת הכבישים לתנועה יבוצעו מדידות רעש בתחום מושב‬
‫אחיהוד‪ ,‬כרמיאל ובענה על‪-‬מנת לאמת את תחזיות הרעש ולקבוע אם ידרשו‬
‫אמצעים נוספים להפחתת הרעש‪ .‬המדידות ייערכו בתיאום עם הות"ל ועם‬
‫מהנדס הרשות המקומית הרלבנטי‪ .‬דו"ח מדידות בצרוף ההמלצות יוגש לות"ל‬
‫ולמהנדס הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ 5.5‬שיקום נופי ואקולוגי‬
‫‪ 5.5.1‬לתכנית יצורף נספח נופי כמסמך מנחה אשר יכלול תשריט שיקום נופי עקרוני‬
‫והוראות לתכנון מפורט של ביצוע השיקום הנופי‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫‪ 5.5.2‬עקרונות השיקום הנופי יהיו בהתאם למפורט בתסקיר זה‪ .‬יושם דגש על שימוש‬
‫בצמחיה מקומית‪ ,‬על שיקום השטחים הכלואים ושולי הכביש ועל עיצוב הגשרים‬
‫ומבני הדרך והממשק שלהם עם הקרקע‪.‬‬
‫‪ 5.5.3‬לפני תחילת עבודות החישוף יחל טיפול בצמחייה פולשנית שתזוהה ותסומן על‬
‫ידי אגרונום‪ .‬הטיפול בצמחיה הפולשנית יבוצע בהתאם להנחיות נת"י‪.‬‬
‫בשנה הראשונה לאחר סלילת הכביש וגמר ביצוע הפרויקט יבוצע ניטור לאיתור‬
‫מיני צמחים פולשים‪ .‬הניטור ייעשה בחודשי האביב וראשית הקיץ )פברואר עד‬
‫יוני(‪ .‬במידה שיימצאו מינים פולשים‪ ,‬תבוצע הדברה או עקירה שלהם‪ .‬משך‬
‫תקופת הניטור ואופן הטיפול במינים הפולשים‪ ,‬ייקבעו על‪-‬פי ממצאי הניטור‬
‫וההמלצות שיוגשו בסוף השנה הראשונה‪.‬‬
‫‪ 5.6‬ניקוז‬
‫‪ 5.6.1‬מניעת זיהום מים בנחל חילזון‬
‫‪5.6.1.1‬‬
‫‪5.6.1.2‬‬
‫לא תתאפשר הזרמת מי נגר ישירה מהכבישים והגשרים אל נחל‬
‫חילזון‪ .‬מוצאי מי הנגר יורחקו כ‪ 150-‬מ' מהגשר והנגר יוזרם‬
‫באמצעות צנרת אל תעלות ניקוז מחלחלות בהן תישתל צמחייה‬
‫שתסייע בסינון ובניקוז ביולוגי‪.‬‬
‫תכנית הניקוז תכלול אלמנטים לוויסות השהיהה וחלחול של מי נגר‬
‫כנדרש על פי הוראות תמ"א ‪/34‬ב‪.4/‬‬
‫‪ 5.6.2‬מניעת זיהום קידוחי מים‬
‫‪5.6.2.1‬‬
‫‪5.6.2.2‬‬
‫‪5.6.2.3‬‬
‫יש למנוע זרימת מי נגר אל תחום רדיוסי המגן של קידוחי המים‪.‬‬
‫תחתית ודפנות תעלות הניקוז החוצות את תחומי רדיוסי המגן ידופנו‬
‫באמצעי ייצוב האטומים למים‪.‬‬
‫לא תאושר הקמת מחנות התארגנות‪ ,‬חניה של ציוד מכאני‪ ,‬אחסנה של‬
‫דלקים‪ ,‬שמנים או חומרים מסוכנים בתחום רדיוסי המגן של‬
‫הקידוחים‪ .‬יש לנקוט באמצעים למניעת תשטיפים ומי נגר מזוהמים‬
‫אל תחום רדיוסי המגן בשלב ההקמה‪.‬‬
‫תנאי לכל עבודה בתחום רדיוסי המגן של קידוחי הפקה הינו אישור‬
‫של משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ 5.7‬ארכיאולוגיה ומורשת‬
‫ביצוע העבודות יתואם עם רשות העתיקות‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫‪ 5.8‬מגבלות על הסביבה‬
‫אין הנחיות מיוחדות‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫נספח מס' ‪1‬‬
‫הנחיות הות" ל להכנת תסקיר‬
‫השפעה על הסביבה‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫כ"ג בשבט התשע"ג‬
‫‪ 3‬בפברואר ‪3103‬‬
‫תש ‪3103-263‬‬
‫לכבוד‬
‫ערן רושו ‪ -‬ניהול פרויקט‪ ,‬אלדד ספיבק‬
‫שלום וברכה‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬תת"ל ‪71‬א‪ -‬כביש ‪ – 58‬מחלף ‪ 587158‬וכביש ‪ – 107‬הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה‬
‫בעקבות הסיור והקונגרס בינואר ‪ 3103‬וכן החלטת הוועדה לפרסם את דבר הכנת התכנית מיום‬
‫‪ ,30.5.03‬להלן הנחיות להכנת תסקיר לקטעי כביש ‪ 55‬הכלולים בתת"ל ‪02‬א – מחלף ‪ 557258‬וכביש‬
‫‪.213‬‬
‫מבוא‬
‫תת"ל ‪02‬א עוסקת בשני מקטעים‪:‬‬
‫מחלף ‪( 158758‬מחלף צומת כרמיאל מערב והחיבור לכביש ‪ )258‬הכולל שדרוג הצומת למחלף‬
‫והעלאת רמת שירות כביש ‪ .55‬ללא ביצוע המחלף לא ניתן לפתוח את רכבת עכו‪-‬כרמיאל לתנועה‪.‬‬
‫כביש ‪ - 107‬חיבור בין צומת יבור למחלף בכביש ‪ 55‬בסמוך לאזור התעשייה בר לב בכביש חדש‬
‫העובר בין פארק בר לב לישוב אחיהוד‪ .‬מטרת המחלף היא לשפר את רמת השירות בצומת‬
‫אחיהוד‪.‬‬
‫תאור כללי של התוואי‪:‬‬
‫כביש ‪ 213‬עובר בחלקו הדרומי בשטח חקלאי וחוצה את נחל חילזון‪ ,‬בחלקו הצפוני הכביש עובר‬
‫בשטח פתוח בין א‪.‬ת‪ .‬ברלב לאחיהוד‪.‬‬
‫מחלף ‪( 258755‬אזור צומת כרמיאל מערב) המחלף עובר בסמוך לאזור מבונה (אזור מסחר של‬
‫בעינה) ובאזור חקלאות מטעי זיתים‪ .‬הטופוגרפיה בעיקרה מישורית עם גבעות מקומיות‪.‬‬
‫צוות התכנון‪ ,‬יחד עם צוות הות"ל‪ ,‬בחן חלופות לביצוע מקטעים אלו‪ ,‬וטיוטת הנחיות אלה‬
‫לתסקיר ההשפעה על הסביבה הינן תוצר המציג את מכלול הקונפליקטים והפתרונות הניתנים‬
‫במסגרת התוכנית לשם מניעה או מזעור ההשפעות של שדרוג המקטעים ומרכיביהם על הסביבה‪.‬‬
‫צוות יועצי הסביבה של הות"ל שעסק בהכנת ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה כלל את‬
‫היועצים הבאים‪:‬‬
‫טלי אלברט ‪ -‬ר' צוות סביבה‪.‬‬
‫אדר' אמיר מילר ‪ -‬חזות ונוף‪.‬‬
‫ד"ר יולי קלר ‪ -‬היבטי רעש‪.‬‬
‫אבי מושל ‪ -‬איכות אוויר‪.‬‬
‫אהרון דותן ‪ -‬אקולוגיה‪.‬‬
‫אפרים וינהבר ‪ -‬יועץ דרכים ותנועה‪.‬‬
‫שמואל פולק ‪ -‬ניקוז‬
‫דר' עמוס ביין – סיסמולוגיה וגיאולוגיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫תת"ל ‪71‬א' ‪ -‬כביש ‪ – 58‬מחלף ‪ 587158‬וכביש ‪ - 107‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫מסמך ההנחיות הוכן ע"י צוות יועצי הסביבה של הוועדה לתשתיות לאומיות על בסיס‬
‫"קונגרס" וסיורי שטח‪ ,‬דו"ח בחינת חלופות‪ ,‬דוח קונפליקטים סביבתיים באזור התוכנית‪,‬‬
‫ישיבות עם צוות התכנון ובעלי עניין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התסקיר יתייחס לכלל מרכיבי התכנית‪ ,‬ברמת תכנית מפורטת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במונח דרך‪7‬ים בהנחיות לתסקיר‪ ,‬הכוונה הינה‪ :‬דרך מס' ‪ 258‬ו‪7‬או דרך ‪ ,213‬דרכי שירות‪,‬‬
‫רמפות וכו'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התסקיר יכלול את שם האחראי לעריכתו וכן את שמות היועצים המקצועיים שהשתתפו‬
‫בהכנת התסקיר ובהערכת ההשפעות הסביבתיות השונות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הצוות המקצועי של עורכי התסקיר יכלול בין היתר יועץ דרכים ותנועה‪ ,‬אדריכל נוף‪ ,‬יועץ‬
‫איכות אוויר‪ ,‬אקוסטיקאי‪ ,‬אקולוג‪ ,‬גיאולוג‪ ,‬יועץ הידרולוגיה וניקוז‪ ,‬בעלי ניסיון מוכח‬
‫בתחום‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יש לצרף לתסקיר כנספח תצהירים של עורך התסקיר והיועצים המקצועיים מטעמו‪ ,‬על פי‬
‫נוסח התצהיר של המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫יש לכלול במסמך רשימה ביבליוגרפית ומקורות נתונים ששימשו את מכיני התסקיר‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫התסקיר יכלול רשימה ופירוט של מודלים בשימוש‪ ,‬וכן הנמקה לבחירה להשתמש במודל‬
‫שנבחר‪ .‬לכל מודל יש לצרף את נתוני הקלט למודל‪ ,‬וכן פלט תוצאות‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫התסקיר יכלול התייחסות מלאה לכל סעיף בהנחיות ‪ -‬על פי סדר ההנחיות‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫במידה שלסעיף מסוים לא תוגש התייחסות או שתוגש בצורה שונה מהמבוקש ינמקו עורכי‬
‫התסקיר את השיקולים לכך‪.‬‬
‫יא‪ .‬עורכי התסקיר יוסיפו סעיפים לפי ממצאים שיעלו במהלך הכנת התסקיר‪.‬‬
‫יב‪ .‬לתסקיר השפעה על הסביבה המוגש לבדיקה יצורפו התכנית המוצעת ומסמך ההנחיות‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫התסקיר יכלול בראשיתו תקציר ובו עיקרי הממצאים‪.‬‬
‫יד‪ .‬פרק ה' ינוסח באופן סופי רק לאחר השלמת תהליך בחינת התסקיר במשותף עם צוות הות"ל‬
‫ועורך התסקיר‪ .‬תוקף הנחיות אלה הינו שנה וחצי מיום המצאת ההנחיות‪.‬‬
‫טו‪ .‬יש להודיע‪ ,‬לפחות שבועיים מראש‪ ,‬ליועץ הסביבתי לות"ל‪ ,‬על הכוונה להגיש את התסקיר‪.‬‬
‫טז‪ .‬מספר עותקים והכתובות אליהם יוגש התסקיר לבדיקה יקבעו בסמוך למועד המסירה בתאום‬
‫עם היועצת הסביבתית של הות"ל ומזכירות הועדה‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫מסמכי עזר לתסקיר כגון מסמך מתודולוגיה לתכנון אקוסטי ונוהל הות"ל לתכנון מפורט‬
‫יימסרו על פי בקשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫פרק א' ‪ -‬תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית‬
‫‪7.7‬‬
‫מפות רקע‬
‫‪0.0.0‬‬
‫תרשים סביבה בקנ"מ ‪ 0:51,111‬או ‪.0:35,111‬‬
‫‪0.0.3‬‬
‫תיאור סביבת התכנית בקנ"מ ‪ 0:01,111‬על רקע מפה עדכנית של מפ"י הכוללת‬
‫את התכנית ועד ‪ 0‬ק"מ מהקו הכחול שלה וכוללת יישובים‪ ,‬דרכים‪ ,‬תוואי ניקוז‪,‬‬
‫תכסית ומספרי גושים‪.‬‬
‫‪0.0.3‬‬
‫תיאור התכנית בקנ"מ ‪ ,0:3,511‬על רקע מיפוי פוטוגרמטרי עדכני‪ ,‬עד ‪ 511‬מטר‬
‫מהקו הכחול של התכנית‪ .‬תרשים זה יהווה רקע להכנת קומפילציית ייעודי‬
‫קרקע בסעיף ‪ 0.3‬להלן‪.‬‬
‫‪0.0.8‬‬
‫צילום אוויר (אורתופוטו) מעודכן לשנה האחרונה‪ ,‬בקנ"מ ‪ .0:3,511‬יש להציג את‬
‫מרכיבי התכנית והקו הכחול שלה‪ ,‬קווי דיקור וכו'‪ .‬צילום האוויר ישמש להצגת‬
‫שימושי קרקע קיימים כמצוין בסעיף ‪ 0.3‬להלן‪.‬‬
‫‪0.0.5‬‬
‫תשריט מערכת תחבורתית קיימת ומוצעת ‪ -‬ייכלל בסעיף ‪ 0.3‬להלן‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫שימושי וייעודי קרקע‬
‫‪0.3.0‬‬
‫שימושי קרקע קיימים‪ :‬סקירת שימושי קרקע קיימים תעשה בתחום של עד‬
‫‪ 511‬מטר מהקו הכחול של התכנית ע"ג תצ"א‪7‬אורתופוטו בקנ"מ‬
‫‪0:5,111‬השימושים יוצגו גם בטבלה מסכמת כולל מרחקם מגבול התוכנית‬
‫וגובהם‪ .‬סימון השימושים יוצג על רקע התצ"א לעיל‪.‬‬
‫‪0.3.3‬‬
‫ייעודי קרקע ברמה ארצית‪ :‬הצגת תוואי הדרך המתוכננת בתשריט ‪ 0:51,111‬או‬
‫‪ 0:35,111‬על רקע תמ"אות עיקריות וסימון התכנית עליהן כגון תמ"א ‪,03 ,5 ,3‬‬
‫‪738 ,38 ,33 ,33‬ב'‪ ,32,35 ,37‬תת"ל ‪ 03‬ואחרות‪ .‬קומפילציית התמאו"ת והתכנית‬
‫תסומנה על‪-‬גבי התצ"א‪.‬‬
‫‪0.3.3‬‬
‫ייעודי קרקע ברמה מחוזית‪ :‬הצגת תוואי הדרך המתוכננת וסימון התכנית על‬
‫רקע תמ"מ ‪ 372‬המאושרת על כל נספחיה‪.‬‬
‫‪0.3.8‬‬
‫ייעודי קרקע ברמה מקומית‪ :‬קומפילציה ממוחשבת של תב"עות מרמת הפקדה‬
‫ומעלה‪ .‬הקומפילציה תוכן בקנ"מ ‪ 0:3,511‬בתחום של עד ‪ 511‬מטר מהקו הכחול‬
‫של התכנית‪ .‬לכל תכנית יצורף מידע מילולי שיכלול את שם התכנית‪ ,‬מטרות‬
‫התכנית‪ ,‬מעמד סטטוטורי‪ ,‬גבהי מבני מגורים וציבור (מס' קומות) על‪-‬פי התקנון‬
‫והערות מיוחדות בתקנון לגבי איכות הסביבה ובמידה וקיים נספח בינוי‪.‬‬
‫‪0.3.5‬‬
‫מגמות תכנוניות‪ :‬תוכניות בטרום הפקדה בעלות השלכה על התכנית כגון תכנית‬
‫אב בעינה‪ .‬שבילי אופניים‪ ,‬מסלולי טיול ועוד‪.‬‬
‫‪0.3.6‬‬
‫מערכות תשתית‪ :‬ציון על גבי תשריט של מערכות התשתית העיקריות ‪ -‬חשמל‪,‬‬
‫מים ושפכים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬מתקנים הנדסיים‪ ,‬מתקני חומ"ס‪ ,‬דלק‪ ,‬תשתיות‬
‫חקלאיות ועוד‪.‬‬
‫‪0.3.2‬‬
‫מערכת התחבורה במצב הקיים‪ :‬תיאור מפורט של המערכת התחבורתית‬
‫ומערכת התח"צ במרחב הרחב של התוכנית‪ ,‬בתחום התכנית ובתחום הגובל‬
‫לתכנית‪ .‬תאור מערכת הדרכים הקיימת לפי היררכית הדרכים המוגדרת במ"עצ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫יש להציג תאור והסבר של נפחי תנועה במצב הקיים בכל הכבישים כולל דרכי‬
‫שירות‪ ,‬התייחסות לתנועה עוברת ותנועה מקומית‪ ,‬סימון תחנות אוטובוסים‬
‫ציבוריות‪ ,‬מעברי הולכי רגל ובעלי חיים (מעבירי מים וכד')‪.‬‬
‫‪0.3.5‬‬
‫דרכים חקלאיות‪ :‬סימון הדרכים החקלאיות‪ ,‬מעברים חקלאיים קיימים‬
‫ומתוכננים על גבי התצ"א או בתרשים נפרד ואת הישויות אותן הם משמשים ‪.‬‬
‫‪0.3.2‬‬
‫גידולים חקלאיים‪ :‬סימון על גבי תשריט של כל סוגי הגידולים החקלאיים‬
‫(גידולים עיקריים בלבד) בתחום התכנית ובסביבתה‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫קרקע‪ ,‬הידרולוגיה וניקוז‬
‫‪0.3.0‬‬
‫מבנה גיאולוגי וחבורות קרקע‪ :‬יש להציג את התכנית על גבי מפה גיאולוגית‬
‫‪ 0:51,111‬בליווי חתכים‪ ,‬ותיאור תמציתי של הגיאולוגיה באתר וסביבתו‪ ,‬כולל‬
‫ניתוח המבנה בתת הקרקע עד לעומק הרלבנטי‪ ,‬מבחינת השפעות אפשריות על‬
‫מי תהום ועל הסיכונים הסיסמיים‪ .‬התיאור יניח את הרקע הנדרש לדיון‬
‫בהיבטים שיש להם השלכות על התכנון ההנדסי של התכנית והשפעתו על‬
‫הסביבה ויתייחס לתשתית הקרקעית מבחינה גיאוטכנית בהיבטים המשליכים‬
‫על חפירה‪ ,‬ביסוס ויציבות מדרונות‪ .‬יש להתייחס באופן מפורט לתכונות הקרקע‬
‫והמסלע הנוגעות להערכת הפגיעה הנופית ושיקומה ולשימושים בעודפי חפירה‬
‫וחציבה‪.‬‬
‫‪0.3.3‬‬
‫סייסמיקה‪ :‬התייחסות כללית לסייסמיקה‪ ,‬לרבות תפרוסת רעידות אדמה‬
‫מדודות‪ ,‬סימון התכנית על רקע מפת אזורים סייסמוגנים‪ ,‬והצגת מרחב התכנית‬
‫על רקע מפת שברים החשודים כפעילים‪ .‬הערכת קיום שברים פעילים נוספים‬
‫בתת הקרקע ומשמעותם‪ .‬הערכת תאוצות קרקע והגברות אתר בנקודות‬
‫הנדסיות רגישות כמו גשרים‪ ,‬מחלפים עיליים ותת‪-‬קרקעיים‪ .‬יש להתייחס‬
‫למבנה הגיאולוגי המיוחד של סביבת הפרוייקט הכוללת מבנה טופוגרפי חריף‪,‬‬
‫העתקים בעלי זריקה גדולה וחילופים בעומק רדוד של שכבות רכות וקשות‬
‫והשלכתם על הגברת אתר וסיכוני גלישות‪.‬‬
‫‪0.3.3‬‬
‫מערכת הידרוגיאולוגית‪ :‬תיאור של המערכת ההידרוגיאולוגית הרגיונלית‬
‫והמקומית במלל ותשריטים (כולל חתכים)‪ ,‬לרבות התייחסות לאזורים של מילוי‬
‫חוזר והשפעות הנגזרות מהתכסית הנרחבת של הבטון והאספלט בישובים‬
‫הסמוכים‪ ,‬מפלסי מי תהום‪ ,‬מעיינות ואיכויות מים‪ .‬יש לפרט נתונים רלבנטיים‬
‫של קידוחי הפקה ותצפית בקרבת הדרך‪ ,‬כולל רדיוסי מגן מחושבים‪ ,‬וכן‬
‫בריכות‪ ,‬שלוליות‪ ,‬מאגרי מים וקולחים או שפכים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪0.3.8‬‬
‫נגר עילי וניקוז‪ :‬פירוט‪ ,‬בצרוף מפות ותרשימים‪ ,‬של תוואי הניקוז הטבעיים‬
‫והמלאכותיים לרבות נחל חילזון‪ ,‬נחלים נוספים‪ ,‬תעלות‪ ,‬מעיינות‪ .‬יש לפרט‬
‫ולהציג מיפוי רקע של חבורות הקרקע והמסלע ושל התכסית הרלוונטית‬
‫לחישובי הנגר העילי‪ .‬הצגת כמות הנגר העילי הצפויה בגין תכסית הבטון‬
‫והאספלט ופני תעלות ניקוז בלתי חדירים במכלול הפרויקט והצגה בטבלה של‬
‫ספיקות נגר בנקודות רלוונטיות לפי הסתברויות מנומקות‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪0.8.0‬‬
‫רעש קיים‬
‫מקבלי הרעש‪ :‬יערכו מדידות רעש בישובים במרחב התכנית כך שייצגו את כל‬
‫‪4‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫מקבלי הרעש שיוגדרו בתאום עם היועץ האקוסטי של הות"ל ויאושרו על ידו‬
‫בכתב‪ ,‬במבני מגורים וציבור קיימים ומתוכננים ובהתייחס לשמורות ופארקים‬
‫בהם שוהה ומטייל קהל‪.‬‬
‫‪0.8.3‬‬
‫שיטת המדידה‪ :‬מדידות הרעש תערכנה בהתאם לדרישות ה"מתודולוגיה לתכנון‬
‫אקוסטי של הכבישים‪."03.3101 ,‬‬
‫‪0.8.3‬‬
‫הצגה של תוצאות המדידות‪ :‬יבוצע על פי ההנחיות ב"מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של‬
‫הכבישים‪."03.3101 ,‬‬
‫‪7.8‬‬
‫אקלים ואיכות האוויר‬
‫‪0.5.0‬‬
‫בעיקרון יוכן סעיף זה לפי סעיף ‪ 2‬במסמך "הנחיות לביצוע תסקירים – היבטי איכות אויר‬
‫מתחבורה" של המשרד להג"ס‪ .‬יש להציג תיאור אקלימי מלא של אזור התכנית בהתבסס על‬
‫נתונים מתחנות מטאורולוגיות זמינות באזור המייצגות את אקלים אזור התוכנית)‪ .‬התיאור‬
‫האקלימי יכלול תאור כללי של מרכיבי האקלים השונים ותאור מפורט של משטר הרוחות‪ .‬יש‬
‫לתאר את התפלגות מצבי היציבות באזור התוכנית על פי עונה ושעה ביממה‪ ,‬בהתבסס על‬
‫נתונים רב‪-‬שנתיים שנמדדו במשך ‪ 5‬השנים האחרונות יש לתאם את הנתונים המטאורולוגים‬
‫עם יועץ איכות אויר של הות"ל‪.‬‬
‫‪0.5.3‬‬
‫איכות אוויר ‪ -‬יש לתאר את מצב איכות האוויר באזור הנדון עפ"י נתוני ניטור שנמדדו‬
‫בשנתיים האחרונות בתחנות ניטור המייצגות ככל שניתן את הקטעים השונים של תוואי‬
‫הכביש‪ .‬תוצאות הניטור ישמשו בין היתר לאימות (‪ )validation‬של מודל הפיזור עבור המצב‬
‫הקיים‪.‬‬
‫‪0.5.3‬‬
‫יש לחשב את ריכוזי מזהמי האוויר המרביים הצפויים במצב הקיים בדגש על שימושי קרקע‬
‫רגישים באזור התוכנית‪ ,‬כתוצאה מפליטות מכלי רכב בשעת שיא בכבישים הקיימים‪ ,‬בתוספת‬
‫פליטה ממקורות נייחים הרלוונטיים (יש לסכם עם יועץ איכות אויר לות"ל על רשימת‬
‫המקורות הנייחים) לאיזור תוך השוואת הריכוזים לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות‬
‫אוויר)(הוראת שעה) התשע"א‪ 3100-‬או בהתאם לעדכון של תקנות אלו‪ .‬יש לערוך את‬
‫החישובים על פי ההוראות המופיעות להלן‪ .‬עקרונות חיזוי המצב הקיים‪:‬‬
‫יערך חיזוי של ריכוזי מזהמי האוויר המרביים הצפויים במצב הקיים‪ ,‬טרם ביצוע הדרך‪,‬‬
‫באזורים שיושפעו על ידי הפעלת הפרויקט ובמיוחד באזורים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬כרמיאל‬
‫ב‪ .‬בענה‬
‫ג‪ .‬אחיהוד‬
‫ד‪ .‬אזור תעשיה בר לב‬
‫יש להריץ את המודל תוך הזנה של ‪ 5‬שנים של נתונים מטאורולוגיים שעתיים שנמדדו‬
‫בתחנה מטאורולוגית בשנים האחרונות‪ .‬בהעדר נתוני תחנה מטאורולוגית ניתן להשתמש‬
‫בנתוני תחנת ניטור המייצגת את אזור התוכנית‪ ,‬לחישוב ריכוזי תחמוצות חנקן‪ ,‬בנזן ו‪-‬‬
‫‪ PM 3.5‬המרביים הקיימים באזורים הרגישים הנ"ל‪ ,‬לכל פרקי זמן המיצוע המופיעים‬
‫בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) הוראת שעה התשע"א – ‪ ,3100‬או בעדכון של‬
‫‪6‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫תקנות אלו לכשיפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה‪ .‬למזהם ‪ PM 3.5‬יש להשוות לתקן‬
‫הסביבה האמריקני (‪ 35‬מק"ג למ"ק)‪ ,‬אלא אם יקבע ערך סביבה ישראלי למזהם זה‪.‬‬
‫יש להציג בטבלאות את הריכוזים המרביים הצפויים של המזהמים ‪ NOX‬וחלקיקים‬
‫עדינים (‪ ,)PM-3.5‬על גבי רשת קולטים במרחק של ‪ 51‬מ' זה מזה עד למרחק ‪ 311‬מ'‬
‫מהכביש ו ‪ 011‬מ' במרחק שבין ‪ 311‬מ' ל ‪ 511‬מ'‪ .‬כמו כן יש להציג ממצאי קולטים‬
‫הממוקמים ע"ג שימושי קרקע רגישים‪ ,‬לכל פרקי זמן מיצוע של תקנות אוויר נקי‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫יש להציג באיזופלטות של קווים שיווי ריכוז את הריכוזים המרביים של תחמוצות חנקן‬
‫על מפה טופוגרפית‪ ,‬וכן להציג מפות שעליהן קווים שווי ריכוז לערכים המרביים של‬
‫המזהמים האחרים במידה ובאחד הקולטים לפחות חזוי ריכוז העולה על מחצית גובה‬
‫ערך הסביבה למזהם זה‪.‬‬
‫יש לבצע הערכה של פליטת פחמן דו חמצני )‪ – (CO2‬לאורך קטעי הדרך השונים‪ .‬יש‬
‫להציג את הערכת הפליטה לכלי רכב ממוצע בכל אחת מהקטגוריות המופיעות בנספח‬
‫להנחיות (הנחיות המשרד להגנת הסביבה)‪ ,‬ולהציג את ההערכה הכוללת לפליטה מכלל‬
‫הנסועה בדרך בהתאם להרכב התנועה ומאפייני הדרך‪.‬‬
‫בהרצת מודל הפיזור יש להתחשב בנפחי התנועה המשתנים למשך כל ‪ 38‬שעות ביממה‬
‫בכל קטעי הדרך הקיימת‪ ,‬ולמקדמי הפליטה המעודכנים ביותר שפורסמו ע"י המשרד‬
‫להגנת הסביבה‪ ,‬בהתאם למהירות כלי הרכב ובהתפלגות סוגי כלי הרכב‪ .‬חישובי ריכוזי‬
‫המזהמים בסביבה במצב הקיים יעשה ע"י שימוש במקדמי פליטה המאושרים ע"י‬
‫המשרד להג"ס לצי הרכב הישראלי הקיים (ובהעדרם ‪ -‬לפי מקדמי פליטה למצב קיים מ‪-‬‬
‫‪ .)0073100‬כמו‪-‬כן בקביעת מקדמי הפליטה יש להתחשב בשיפועי הדרך בכל אחד‬
‫מהקטעים‪ ,‬בהתאם להגדרות המשרד להגנת הסביבה למקדמי פליטה אופייניים‬
‫לשיפועים השונים‪.‬‬
‫יש להוסיף בנתוני הקלט של המודל‪ ,‬נתונים טופוגרפיים המאפיינים את גובהי קטעי הדרך‬
‫והקולטים‪.‬‬
‫החישובים יתייחסו למקורות זיהום האוויר התחבורתיים הקיימים באזור התוכנית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש להכניס למודל הפיזור נתוני הפליטה ממקורות נייחים הקיימים בסמוך לתוואי‬
‫הדרך ולגבי הבנזן פליטה מוערכת מתחנות דלק הסמוכות לדרך‪.‬‬
‫יש לתאר את בסיס חישוב נתוני הקלט של המודל ולהציג אותם בטבלאות‪ ,‬כולל נפח‬
‫התנועה (לפי סוג הרכבים)‪ ,‬ומקדמי הפליטה של מזהמים (גרם לק"מ לרכב)‪.‬‬
‫יש להגיש לראש צוות סביבה וליועץ איכות האוויר של הוועדה לתשתיות לאומיות‬
‫לבדיקתה‪ ,‬את קבצי הקלט והפלט של המודלים‪.‬‬
‫בחירת המודל ומקורות הנתונים המטאורולוגיים‪ ,‬והגדרת הנחות היסוד תעשנה‬
‫בהתייעצות בין עורך התסקיר לבין ר' צוות סביבה ויועץ איכות האוויר של הות"ל‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫ערכים נופיים‪-‬חזותיים‪ ,‬מורשת ועתיקות‬
‫‪0.6.0‬‬
‫ניתוח טופוגרפי‪ :‬הצגת ניתוח טופוגרפי ומפת שיפועים בקנ"מ ‪0:3511‬‬
‫‪0.6.3‬‬
‫ניתוח ערכי טבע ונוף‪ :‬עריכת ניתוח של ערכי טבע ונוף הקיימים בתחום התכנית‬
‫ועד ‪ 511‬מטר מהקו הכחול של התכנית כגון –פארקים‪ ,‬שמורות טבע‪ ,‬שטחי יער‪,‬‬
‫שטחים חקלאיים‪ ,‬נופי תרבות וכל שימוש קרקע בעל ערכיות נופית‪ ..‬יש לאפיין‬
‫את איכות הנוף החקלאי והטבעי בתחום שהוגדר בתוספת תמונות להמחשה של‬
‫האיכויות השונות של השטחים הפתוחים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪0.6.3‬‬
‫מפת רגישות נופית‪-‬סביבתית‪ :‬הכנת מפת רגישות נופית‪-‬סביבתית‪ ,‬כולל סימון‬
‫אילוצים‪ ,‬קונפליקטים‪ ,‬ערכי הנוף‪ ,‬מבנים ואתרים הראויים לשימור‪ ,‬במידה‬
‫וישנם‪ ,‬בהתייחס גם לחוו"ד אדריכל הנוף ואקולוג התכנית ולמפת הרגישות‬
‫הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪0.6.8‬‬
‫נצפות‪ :‬תיאור מראה הדרך באזורים המיועדים למחלף ולכניסות ויציאות‬
‫מהדרך הראשית מנקודות תצפית בולטות ומאזורי מגורים בסביבה הקרובה‬
‫והרחוקה‪ .‬התיאור ילווה בתמונות‪ ,‬חתכי ראייה ומבטים בקנ"מ מתאים‬
‫המייצגים את הערכים הנופיים והחזותיים‪ .‬יש לצרף תמונות של התוואי כפי‬
‫שהוא נצפה משטחים מחוץ לתחום התכנית‪ ,‬כגון‪ :‬ישובים סמוכים‪ ,‬אתרי טבע‪,‬‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫‪0.6.5‬‬
‫שבילי מטיילים‪ :‬סימון ותאור שבילי מטיילים‪ ,‬שבילי אופניים וריצה‪7‬הליכה‬
‫ושימושים לא מוטוריים במרחב התכנית‪.‬‬
‫‪0.6.6‬‬
‫אתרים ארכיאולוגים‪ :‬הכנת סקר מלא (במלל ובתשריט) של אתרים וממצאים‬
‫ארכיאולוגיים בתחום התוכנית ועד ‪ 011‬מטר מגבולה‪ .‬יש לצרף בנספח את‬
‫אישור רשות העתיקות‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫צומח וחי‬
‫‪0.2.0‬‬
‫כללי ‪ :‬יש להתייחס לדרישות העדכניות בנושא שימור עצים בוגרים‬
‫הן במלל והן באופן גרפי‪.‬‬
‫‪0.2.3‬‬
‫חברות הצמחים‪ :‬תיאור הצמחייה הטבעית והמלאכותית תוך פירוט נדירות‪,‬‬
‫תפוצה ופיזור בשטח‪ .‬התיאור יבוצע לכל צד של תוואי הדרך המוצעת ויכלול גם‬
‫נספח עצים בוגרים‪.‬‬
‫‪0.2.3‬‬
‫מיפוי צמחיה נדירה‪ :‬מיפוי של צמחים נדירים על סמך סקר שדה בעונות‬
‫הרלוונטיות‪ ,‬עם גיבוי מאגר המידע "רות"ם" של האוניברסיטה העברית‪ ,‬ומאגר‬
‫התצפיות של רשות הטבע והגנים‪ .‬הגשת מידע זה בעונות הנכונות אינו מהווה‬
‫תנאי לקידום התכנון והכנת התסקיר במלואו‪.‬‬
‫‪0.2.8‬‬
‫בעלי חיים‪ :‬תיאור מצאי בעלי החיים הקיימים בסביבת תוואי הדרך על סמך‬
‫מאגרי מידע וסקר שדה ובעיקר תנועת בעלי חיים לאורך אפיק נחל שגור‬
‫ומסדרונות אקולוגיים‪.‬‬
‫‪0.2.5‬‬
‫מסדרונות אקולוגים‪ :‬בהתבסס על מידע קיים‪ ,‬יש להציג מיפוי צירים אפשריים‬
‫לתנועת בעלי חיים ומסדרונות אקולוגיים ארציים ומקומיים‪ .‬כמו כן יש להציג‬
‫נתונים לגבי מידת השימוש שבעלי חיים עושים במעבירי מים ומעברים אחרים‬
‫החוצים את כביש ‪ 55‬הקיים‪.‬‬
‫‪0.2.6‬‬
‫צמחיה פולשנית‪ :‬איתור ריכוזים‪7‬גושים של צמחייה פולשנית ורשימת המינים‬
‫הפולשניים (כולם) שנמצאו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫פרק ב' ‪ -‬בחינה של חלופות תכנוניות‬
‫‪7.7‬‬
‫רקע תכנוני‬
‫‪3.0.0‬‬
‫רקע כללי והיסטוריה תכנונית‪:‬‬
‫מסמך מלל המציג את הצורך בקידום שני המחלפים הנ"ל כתת"ל נפרד וכחלק מתכנית‬
‫לשדרוג כביש עכו‪-‬כרמיאל כולו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצגת הצורך בהקמת מחלף‪ .‬יוצגו נתונים על‪:‬‬
‫‪ o‬תנועת כלי רכב ורמת שירות כיום (מהירות תכן‪ ,‬נפחי תנועה בשעות‬
‫שיא‪ ,‬רמת שרות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬גודש‪ ,‬ספירות תנועה ופילוח לפי סוגי כלי‬
‫רכב);‬
‫‪ o‬תחזיות תנועה לשנת יעד לפי אותה חלוקה;‬
‫‪ o‬התייחסות ליוממות‪ ,‬להפרדה בין תנועות מקומיות ולתנועה אורכית‬
‫עוברת;‬
‫‪ o‬התייחסות לדרכי השרות;‬
‫‪ o‬התייחסות לשלבי הביצוע ולתרומת כל שלב למטרות התכנית‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫הגדרת חלופות מקרו‬
‫‪7.7.7‬‬
‫מחלף ‪158‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חלופת "אפס" – השארת המצב כפי שהוא‬
‫חלופת מקור‪ -‬המחלף מתוכנן מזרחית לכניסה לבענה ומערבית ל‪ 258-‬קיים‪ .‬תצורת‬
‫חצוצרה‬
‫המחלף מתוכנן כ‪ 351-‬מ' ממזרח לכביש ‪ 258‬הקיים‪ .‬בסמוך לגבעה הצפונית‪ .‬תצורת‬
‫חצוצרה‬
‫המחלף מתוכנן כ‪ 51-‬מ' ממזרח לכביש ‪ 258‬הקיים‪ .‬תבחן תצורת חצוצרה ותצורת יהלום‪.‬‬
‫יהלום צר ‪ -‬המחלף מתוכנן כ‪ 051-‬מ' ממזרח לכביש ‪ 258‬הקיים‪.‬‬
‫‪ 7.7.7‬כביש ‪107‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫תוואי נבחר (בין אחיהוד לא‪.‬ת‪ .‬ברלב)‬
‫חלופת אפס – כביש ‪ 21‬הקיים (ממערב לאחיהוד)‬
‫אופן הצגת החלופות ‪ -‬כללי‬
‫‪ 3.3.0‬ההשוואה בין החלופות מקרו תכלול ניתוח בהיבטים שונים‪ ,‬לרבות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תכנון‪,‬‬
‫‪‬‬
‫סביבה ונוף‪,‬‬
‫‪‬‬
‫אופי יישובים‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪‬‬
‫הידרוגיאולוגיה‪ ,‬שימור נגר ומניעת נזקי עירוץ‪ ,‬שיפועי מדרונות‬
‫‪‬‬
‫תנועה ותחבורה ממונעת ובלתי ממונעת;‬
‫‪ 3.3.3‬ההשוואה תכלול התייחסות לנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫קרבה למגורים‪ ,‬מבני ציבור ושימושים אחרים;‬
‫‪‬‬
‫פגיעה בשטחים פתוחים ‪ 7‬חקלאות ‪ 7‬שמורות טבע ‪ 7‬נחלים ‪ 7‬ערכי טבע‬
‫מיוחדים ‪ 7‬ארכיאולוגיה;‬
‫‪‬‬
‫עצים בוגרים;‬
‫‪‬‬
‫שטחים כלואים;‬
‫‪‬‬
‫מידת התאמה לתכנית קיימות לרבות תכנית האב של בעינה; קרבה‬
‫למגורים קיימים או מתוכננים;‬
‫היבטים נופיים (נצפות‪ ,‬פגיעה בשטחים בלתי מופרים וערכיים‪ ,‬יכולת‬
‫שיקום);‬
‫היבטי ניקוז – כמות מעבירי מים‪ ,‬אורך תעלות ניקוז‪ ,‬הסטות נדרשות‬
‫וכד';‬
‫ניצול קרקע ותפיסת שטח – לפרט בדונמים;‬
‫הצורך בהעתקת תשתיות;‬
‫‪‬‬
‫היקף עבודות עפר (חציבה ומילוי‪ ,‬מאזן עבודות עפר ואופן הטיפול);‬
‫‪‬‬
‫נצפות וחזות של מבני הדרך;‬
‫‪‬‬
‫איכות האוויר ופליטת גזי חממה‪ :‬יש לבחון באמצעות מודל פיזור‬
‫מזהמי אוויר את החלופה הקרובה ביותר למגורים למחלף ‪ ,258‬ולנתח‬
‫איכותית את ההבדלים בין החלופות השונות על איכות האוויר בסביבה‪.‬‬
‫ליתר חלקי התוכנית יש לבחון באמצעות מודל פיזור מזהמי אוויר‬
‫המתאים לסביבת התוכנית‪ ,‬את המשמעות הסביבתי של איכות האוויר‬
‫לכל אחת מהחלופות‪ ,‬כולל חלופת האפס ולהשוות בינהן‬
‫‪‬‬
‫רעש – תאור מיגון כללי אפשרי‪..‬‬
‫‪‬‬
‫גיאומטריה ותנועה‪ ,‬מהירות תכן ורמת שירות תנועתית;‬
‫‪‬‬
‫נגישות ואופן פתרון צרכים תחבורתיים כולל מעברי הולכי רגל‪ ,‬שביל‬
‫אופניים (לאורך התוואי ותנועה חוצה)‪ ,‬בע"ח ‪ ,‬חקלאי‪ ,‬תח"צ וכו;‬
‫‪‬‬
‫בעיות בשלב הקמה;‬
‫‪‬‬
‫עלויות;‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3.3.3‬‬
‫עבור כל חלופה יוצגו אמות המידה הרלבנטיות לבחינה (באם אמת מידה לא‬
‫רלבנטית עורך התסקיר ינמק מדוע)‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫השוואת חלופות המקרו ובחירת החלופה הנבחרת‬
‫‪0‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫השוואת החלופות תיעשה במלל ותלווה בתשריטים‪ ,‬תנוחות וחתכים‪ ,‬תצ"אות‪ ,‬טבלאות‪,‬‬
‫מיפוי‪ ,‬הדמיות ופרספקטיבות על פי העניין ותכלול הצגת יתרונות וחסרונות של כל חלופה‬
‫על פי אמות המידה השונות ‪ -‬הן כמותית והן איכותית‪ .‬בסיכום הניתוח יש לרכז את‬
‫ממצאי החלופות‪ ,‬לנושאיהם השונים‪ ,‬כטבלאות‪7‬מטריצות‪ ,‬אשר בהן יינתן ביטוי כמותי‬
‫לפרמטרים השונים ולממצאים של מכלול הניתוחים בכל הנושאים (ניקוד או כלי אחר)‪.‬‬
‫בתום ההשוואה תוצג החלופה המועדפת על מרכיביה העיקריים‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫חלופות למרכיבי התכנית המוצעת‬
‫ביחס לחלופה הנבחרת‪ ,‬התייחסות לחלופות מיקרו לגבי מרכיבי התכנית השונים כגון‪:‬‬
‫‪‬‬
‫חלופות למרכיבי המחלף והגישור (במיוחד עבור כביש ‪258‬‬
‫חלופה של רמפה מעל סוללה ומעל עמודים‪ :‬מרחקים בין ניצבים‪,‬‬
‫מפתחים‪ ,‬וכו')‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלופות שונות לגבי המעבר החקלאי מתחת או מעל נחל חילזון‬
‫בכביש ‪.213‬‬
‫החלופות יוגשו במלל ובתשריטים כולל בהדמיות ‪ .‬ההדמיות יכללו הצגה של מופעי הקירות‪,‬‬
‫הפרופורציה בין מבנה הגשר ללמפתחים וכו'‪ .‬ההדמיות תכלולנה מבטים מכוונים שונים‬
‫מיצגים‪.‬‬
‫פרק ג'‪ .‬תיאור התכנית המוצעת‬
‫בפרק זה יוצגו התשריטים של הדרך המתוכננת‪ ,‬המתקנים והמבנים השונים‪ ,‬בתוספת תאור‬
‫והסברים על השימוש המיועד שלהם‪ ,‬התכונות הפיזיות שלהם והפעילות שתתבצע בהם‪.‬‬
‫התשריטים של התנוחה האופקית והחתכים לאורך יהיו בקנ"מ ‪ 0:3511‬ו‪ 0:3,5173511 -‬בהתאמה‪.‬‬
‫חתכים אופייניים יוצגו בקנ"מ ‪ .0:511‬בחתכים יסומנו מפלסי הדרך‪7‬ים‪ ,‬גובה פני קרקע צידי‬
‫הדרך‪7‬ים‪ ,‬אזורי מילוי וחפירה‪ ,‬מיקום מבנים‪ ,‬גישור‪ ,‬קירות‪ ,‬סוללות בצידי הדרך וגובהם‪ ,‬מעבירי‬
‫מים וכו'‪.‬‬
‫התכניות והתיאור יתייחסו לכל העבודות שיעשו לשם הקמת הדרך‪ ,‬כולל עבודות שייעשו מחוץ‬
‫לרצועת הדרך‪ ,‬כמו הזזת או הרחבת תוואי דרכים אחרות‪ ,‬קווי תשתית‪ ,‬פגיעה בצמחיה ובנוף‬
‫ובאתרים ארכיאולוגיים‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫יוצג בקצרה הצורך בשדרוג הכביש תוך הפנייה לחלקים בתסקיר בהם מוצגים נתונים על תנועת‬
‫כלי רכב ורמת שירות כיום (מהירות תכן‪ ,‬נפחי תנועה בשעות עומס‪ ,‬רמת שרות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬גודש‪,,‬‬
‫ספירות תנועה ופילוח לפי סוגי כלי רכב); תחזיות תנועה לשנות יעד‪ ,‬תוך התיחסות לפיתוח‬
‫כבישים נוספים במרחב; התייחסות ליוממות‪ ,‬להפרדה בין תנועות חוצות ולתנועה אורכית‬
‫עוברת; התייחסות לנושא הניקוז; התייחסות לשלבי הביצוע ולתרומת כל שלב למטרות התכנית‪.‬‬
‫‪ 1.7‬תוואי הדרך‪ ,‬מתקני הדרך והקמתם‬
‫‪3.0.0‬‬
‫הצגה גרפית של הדרך ומרכיביה‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪ 3.0.0.0‬תנוחה של תוואי הדרך‪7‬ים בקנ"מ ‪ .0:3,511‬במחלף תינתן תנוחה בקנ"מ או‬
‫‪ 0:0,111‬או ‪.0:0,351‬‬
‫התנוחה תכלול את גבול התוכנית‪ ,‬קו זכות הדרך‪ ,‬קווי הדיקור‪ ,‬קטע הדרך המתוכננת‪,‬‬
‫רוחב הדרך‪7‬ים‪ ,‬מס' הנתיבים בכל כיוון‪ ,‬אמצעי הפרדה בין מסלולים‪ ,‬שוליים‪ ,‬שיפועי‬
‫מדרונות‪ ,‬צמתים‪ ,‬מחלפים והתחברות למערכת הדרכים הקיימת והמתוכננת‪ ,‬מעברים‬
‫להולכי רגל‪ ,‬מעברים חקלאיים‪ ,‬נתיבי אופניים‪ ,‬מתקנים ומבני שירות‪ ,‬כולל‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫איתור מיקומים אפשריים לשטחי התארגנות‪ ,‬סוללות‪ ,‬וקירות תומכים‪ ,‬מלוי וחפירה‪.‬‬
‫התנוחות והחתכים יכללו התמקדות באלמנטים הבאים‪ :‬גשר‪ ,‬גשרי הולכי רגל‪ ,‬קירות‬
‫תמך‪ ,‬מעקות למיניה‪ ,‬מעברים לסוגיהם‪ ,‬מתקני ניקוז וכד'‪ .‬יש להתייחס לעקרונות הבינוי‬
‫המוצעים‪ ,‬עקרונות חזותיים ‪ ,‬חומרים וכו' בהתייחס לסביבה וההשפעות עליה‪.‬‬
‫‪ 3.0.0.3‬יש להציג מיפוי של תחנות התחבורה הציבורית (כולל מסילת הרכבת) ומעברי‬
‫הולכי הרגל כולל מרחקי הליכה‪ ,‬מעברים חקלאיים‪ ,‬שבילי מטיילים ‪ ,‬צירי‬
‫יוממות וכו' ואופן הנגישות בין השימושים השונים כולל התייחסות למרחקים‬
‫ויעילות התכנון לטובת הציבור‪.‬‬
‫‪3.0.3‬‬
‫שמירה על הטבע‪ ,‬הנוף וערכי מורשת‪:‬‬
‫ עבודות מתוכננות שיש לבצע להגנה על ערכי טבע‪ ,‬מורשת וארכיאולוגיה‪ ,‬במידה וידרשו‬‫בשלב הבניה או באופן קבוע‪ ,‬כולל העתקת עצים או צמחים נדירים‪ ,‬עבודות העתקה‬
‫והגנה על ערכי מורשת‪ .‬עבודות בסמוך או בתחום אתרים ארכיאולוגיים וכו'‪ .‬יש להמציא‬
‫תיאומים ואישורים נדרשים מרט"ג‪ ,‬רשות העתיקות‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫ יש לבחון קישוריות וחיבור מעברים וסוגיהם‪ ,‬שמירה על רצף למטיילים והתאמתם‬‫למעבר מטיילים והולכי רגל ובמידת הצורך גם למעבר בע"ח‪.‬‬
‫ יש לבחון רצף שביל האופניים וקישוריות למעברים‪.‬‬‫ יש להציג עקרונות השיקום הנופי בתנוחה וחתכים בהתאם לצורכי התכנון במקטעי‬‫הדרך ומרכיבי התוכנית‪ ,‬לרבות טיפול בקטעי מילוי‪ ,‬שטחים כלואים‪ ,‬קירות תומכים‪,‬‬
‫עקרונות לעיצוב גשרים וכו'‪ .‬יש להציג את עקרונות השיקום הנופי בכל יחידה‪ ,‬כולל‬
‫רשימת צמחייה‪.‬‬
‫‪3.0.3‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬טיפול בעודפי חפירה והעתקת תשתיות‪:‬‬
‫ יש להציג את עבודות העפר‪ ,‬לאורך הדרך והמחלף לצורך הקמת הדרך ומתקניה‪ .‬יש‬‫להתייחס לאדמת החיפוי (עובי וכמויות) תוך פירוט מקור יבוא החומר‪.‬‬
‫ יש להציג את מאזן עבודות העפר‪ ,‬כולל פירוט עודפי העפר לסוגיהם לחומרים‬‫המתאימים לגריסה‪ ,‬מילוי ושימושים אחרים‪ .‬פירוט עודפי העפר שאינם ניתנים לשימוש‬
‫וצריך לסלקם‪ ,‬לרבות ערומים אפשריים לעודפי עפר לתקופות ביניים ולהטמנה קבועה‪.‬‬
‫יש להציג מיקום מוצע לסילוק עודפי העפר ואת המקורות ליבוא באם צריך‪.‬‬
‫ תינתן סקירה מפורטת לגבי מיקומים מוצעים לעבודות הקמה‪ :‬לשטחי התארגנות‬‫ומחנות קבלן‪.‬‬
‫‪ -‬יש לפרט את מכלול העבודות הנדרשות לצורך העתקת תשתיות לאורך התוואי‪.‬‬
‫‪3.0.8‬‬
‫ניקוז‪ ,‬מניעת סחף וארוזיה‪:‬‬
‫ תאור מערכת הניקוז ‪ -‬בתחום רצועת הדרך והשפעתה על המערכת הסביבתית‪ ,‬כולל‬‫המתקנים ההידרוטכניים המומלצים ואמצעים למניעת סחף קרקע ‪ 7‬ארוזיה תוך‬
‫התייחסות לשימור מיטבי של מי נגר עילי בתחום הפרויקט‬
‫‪11‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫ יוצג המצב החדש של מערכת הניקוז‪ ,‬שלאחר ביצוע הדרך והמחלף‪ ,‬ומסילת רכבת‬‫בתחומי אגני הניקוז הרלוונטיים לעומת המצב הקיים‪ .‬יוצגו אגני הניקוז‪ ,‬ספיקות נגר‬
‫עילי מתוכננות לפני ואחרי ביצוע הדרך תוך קיום עקרונות של בניה משמרת מים ומניעת‬
‫פגיעה ישרה ועקיפה במי התהום‪.‬‬
‫יש להתייחס להגנה על מדרונות מנגר וסחיפה באמצעים טבעיים‪ ,‬תוך פירוט הדילמות‬
‫ההנדסיות והנופיות‪.‬‬
‫ יש להתייחס לחתך תעלות הניקוז ולפתרונות ייצובם‪ ,‬כאשר קיימת עדיפות בכל מקרה‬‫ליצוב צמחי ‪ .‬במקרה ונדרש שימוש בבטון יפורטו הסיבות לשימוש בבטון‪.‬יש להתייחס‬
‫לשטחים כלואים ולהחדרת מי נגר‪.‬‬
‫‪ 1.7‬תוכנית תנועה ונתונים תנועתיים‬
‫תוצג תוכנית תנועה מפורטת כולל נפחי התנועה על פי מקטעים וסימון כיווני התנועה‪ .‬על גבי‬
‫תוכנית התנועה יסומנו הדרך‪ ,‬הרדיוסים‪ ,‬מידות הדרך‪ ,‬הנתיבים‪ ,‬המדרכות‪ ,‬סימוני גשרים‬
‫ומעברים עיליים ותת קרקעיים‪ ,‬מעבירי מים‪ ,‬שבילי אופניים וכו'‪ .‬יוצגו חתכי רוחב בצורה‬
‫גיאומטרית מפורטת‪ .‬נתוני התנועה יוצגו בצורה ברורה ובהירה על פי מקטעי הדרך ויהיו‬
‫באישור יועץ התנועה של הות"ל‪.‬‬
‫יוצגו נתוני התנועה לשנת היעד ‪ 3131‬ששימשו כבסיס לחיזוי השפעות איכות אויר בתסקיר‪.‬‬
‫לצורך חיזוי איכות אויר‪ ,‬פירוט נתוני תנועה לרבות נפחי תנועה הצפויים בדרך‪ ,‬במחלפים‬
‫בצמתים ובדרכים הקשורות אליה על פי חלוקה לכיווני התנועה‪ ,‬לסוגי כלי רכב (רכב פרטי‪,‬‬
‫מוניות‪ ,‬משאיות עד ‪ 8‬טון (טנדרים)‪ ,‬מיניבוסים‪ ,‬משאיות יותר מ‪ 8 -‬טון‪ ,‬אוטובוסים‬
‫ואופנועים) לכל ‪ 38‬שעות ביממה‪ ,‬תוך הצגת מהירויות נסיעה צפויות לפי מקטעים וסוגי כלי‬
‫רכב‪.‬‬
‫לצורך חישוב רעש התחבורה ייקבעו נפחי תחבורה ומהירויות תנועה לרמות שירות וגם‬
‫תחזיות תנועה‪ ,‬המוגדרות במסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של הכבישים‪."03.3101 ,‬‬
‫‪ 1.1‬שלבי ביצוע‬
‫פירוט שלבי ביצוע הדרך‪7‬ים‪ ,‬פירוט הסדרי התנועה לתקופות הביניים‪ ,‬פירוט דרכי גישה‬
‫זמניות וכו'‪.‬‬
‫יוצג בתשריט ובמלל בקנ"מ מתאים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫פרק ד'‪ .‬פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות‬
‫הנושאים השונים בהם חזויה השפעה סביבתית בתחומי התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה‬
‫יפורטו בהצגה גרפית ומילולית‪ .‬התיאור של ההשפעה הסביבתית ושל מקורותיה יהיה איכותי‬
‫וכמותי‪.‬‬
‫בהגדרת ההשפעות יש להבדיל בין ההשפעות בשלבי הביניים שבהקמת הדרך – הכשרת התוואים‬
‫והסלילה ושינויים באופן זרימת התנועה‪ ,‬לבין השפעות שמקורן בהפעלתה השוטפת של הדרך‪.‬‬
‫כמו כן יש להבדיל בין השפעות ישירות לבין השפעות עקיפות‪.‬‬
‫בכל נושא יוסבר האם יש צורך למנוע או להפחית את ההשפעות הסביבתיות השליליות‪ ,‬וכן מה‬
‫האמצעים שיש לנקוט כדי למונעם ו‪7‬או להפחיתם ומידת יעילותם של אמצעים אלו‪ .‬האמצעים‬
‫יהיו קודם כל בתחומי הדרך‪ ,‬בעדיפות שנייה בהפעלת הדרך ובעדיפות שלישית בהטלת איסורים‬
‫ומגבלות על הסביבה‪.‬‬
‫רשימת ההשפעות שלהלן אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות‪ .‬יש להציג גם את‬
‫ההשפעות שאינן מוזכרות במסמך הנחיות זה‪ .‬כמו כן יש לציין השפעות חיוביות של סלילת הדרך‪.‬‬
‫בכל שימוש במודלים יש לפרט את הסיבות לבחירת המודל‪ ,‬להציג את התאמתו לשימוש באזור‬
‫הנדון וכן להציג בטבלאות או במדיה מגנטית את נתוני הקלט ותוצאות המודל‪.‬‬
‫‪ 8.7‬הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה‬
‫‪8.0.0‬‬
‫השפעת שדרוג הדרך וסלילתה על מי התהום באקוויפרים האזורי והמקומי בדגש‬
‫על המילוי החוזר ופגיעה אפשרית בהיבטים כמותיים ואיכותיים‪.‬‬
‫‪8.0.3‬‬
‫השפעת שידרוג הדרך‪ ,‬מערכת הניקוז שלה ועבודות הסלילה על מקורות מים‬
‫עיליים‪.‬‬
‫‪8.0.3‬‬
‫השפעות שינויים בדרך על קידוחי מים‪ ,‬מעיינות ועל ערוצי זרימה קטנים באזור‬
‫מבחינת טיב וכמות המים‪ ,‬בעיקר בתחום רדיוס מגן א' מקידוחים אילו‪ .‬יש‬
‫להשתדל לתכנן מתקני דרך ללא שינוי מצב אפיקים קיים‪ ,‬יש לפרט מערכות‬
‫חוצות תוך שימור מיטבי של תהליכי זרימת נגר עילי‪.‬‬
‫‪8.0.8‬‬
‫לקראת הליכי תכנון פיסי נדרש לבצע סקר הידרולוגי בהתאם להנחיות חברת‬
‫נתיבי ישראל ולקבל אישור החברה‪ .‬הסקר יתבצע למצב קיים ולמצב לאחר‬
‫בניית מסילת רכבת‪ ,‬כדי שמתקני הכביש העיקריים יתכננו בהתחשב במסילת‬
‫הרכבת‪.‬‬
‫‪8.0.5‬‬
‫השהיה‪7‬החדרת נגר – יש להתייחס לפיתוח משמר מים‪.‬‬
‫‪8.7‬‬
‫השפעות סיסמיות‬
‫‪8.3.0‬‬
‫הערכה של ההשפעות הסייסמיות על הדרך ומבניה–בהתאם להנחיות מינהל‬
‫התכנון מיום ‪ .5.6.12‬כמצוין בהנחיות מינהל התכנון‪ ,‬יש לבצע את ההערכה‬
‫באמצעות גורם מקצועי מוסמך‪ .‬התייחסות המתבקשת היא לאותם סיכונים‬
‫הרלוונטיים לדרך הסלולה עצמה כתשתית אורך ובעיקר למבני דרך רגישים כמו‬
‫גשרים ומחלפים עיליים ותת קרקעיים‪.‬‬
‫‪8.3.3‬‬
‫יש לפרט את גורמי הסיכון הרלוונטיים לתוכנית ומרכיביה בהתאם למבנה‬
‫הקרקע‪ ,‬הגיאולוגיה והמיקום הגיאוגרפי שנסקרו בפרק א' בדגש על‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪ ‬העתק גיאולוגי פעיל או חשוד כפעיל‪.‬‬
‫‪ ‬הגברה של תנודות הקרקע עקב שילוב תנאים גיאולוגיים‪,‬‬
‫סטרוקטורליים וטופוגרפיים‪.‬‬
‫‪ ‬יציבות מדרונות וגלישת קרקע‪.‬‬
‫‪ 8.3.3‬בשלב תכנוני זה לא נדרש לבצע סקר אתר וכן לא בדיקה פרטנית של סיכוני גלישות אך‬
‫יש להתייחס בצורה מנומקת לנחיצות של חקירה ספציפית בנושאים אלה לעת התכנון‬
‫המפורט ובאיזה קטעים של התכנית‪.‬‬
‫יש לסכם בפרק זה את מכלול האמצעים שינקטו‪ ,‬או יבחנו במסגרת מסמכי התכנון‬
‫‪8.3.8‬‬
‫המפורט למזעור הנזקים בעת רעידת אדמה‪.‬‬
‫‪ 8.1‬איכות אוויר‬
‫‪8.3.0‬‬
‫יש לבצע חיזוי של השפעת הדרך והמחלף על איכות האוויר בסביבתה במצב‬
‫המתוכנן בשנת היעד באמצעות מודל מתאים לחיזוי פיזור מזהמים המאושר‬
‫על ידי ה‪ USEPA-‬והמשרד להגנת הסביבה‪ .‬בנוסף לתרחיש הנ"ל‪ ,‬יש לבצע‬
‫חיזוי לגבי המצב בשנת היעד ללא פרויקט (‪)DO NOTHING‬‬
‫‪ 8.3.3‬החיזוי יבוצע בהתאם לאותם עקרונות ומזהמים כפי שנדרש בסעיף ‪ 0.5‬לעיל‪.‬‬
‫יש להריץ את המודל תוך הזנה למודל של ‪ 5‬שנים של אותם נתונים מטאורולוגיים‬
‫ששמשו להערכת המצב הקיים לאותם מזהמים ולפי אותם עקרונות של הצבת הקולטים‬
‫על גבי רשת ובשימושים רגישים‪ .‬לכל פרקי זמן המיצוע המופיעים בתקנות אוויר נקי או‬
‫בעדכון שלהם לכשיפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫יש להציג בטבלאות את הריכוזים המרביים הצפויים של המזהמים ‪ ,NOX‬בנזן‬
‫וחלקיקים עדינים (‪ ,)PM-3.5‬על גבי רשת קולטים במרחק של ‪ 51‬מ' זה מזה עד למרחק‬
‫‪ 311‬מ' מהכביש ו ‪ 011‬מ' במרחק שבין ‪ 311‬מ' ל ‪ 511‬מ'‪ .‬כמו כן יש להציג ממצאי קולטים‬
‫הממוקמים ע"ג שימושי קרקע רגישים‪ ,‬לכל פרקי זמן מיצוע של תקנות אוויר נקי‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫יש להציג באיזופלטות של קווים שיווי ריכוז את הריכוזים המרביים של תחמוצות חנקן‬
‫על מפה טופוגרפית‪ ,‬וכן להציג מפות שעליהן קווים שווי ריכוז לערכים המרביים של‬
‫המזהמים האחרים במידה ובאחד הקולטים לפחות חזוי ריכוז העולה על מחצית גובה‬
‫ערך הסביבה למזהם זה‪.‬‬
‫בהרצת מודל הפיזור יש להתחשב בנפחי תנועה המשתנים למשך כל ‪ 38‬שעות ביממה‪ ,‬כפי‬
‫שהוצגו בסעיף ‪ 3.3‬לעיל‪ ,‬ולמקדמי הפליטה המעודכנים ביותר שפורסמו ע"י המשרד‬
‫להגנת הסביבה‪ ,‬בהתאם למהירות כלי הרכב ובהתפלגות סוגי כלי הרכב‪ .‬חיזויי ריכוזי‬
‫המזהמים בסביבה למצב המתוכנן וחלופת האפס יעשה ע"י שימוש במקדמי פליטה‬
‫המאושרים ע"י המשרד להג"ס לשנת היעד העתידי (ובהעדרם ‪ -‬לפי מקדמי פליטה למצב‬
‫קיים מ‪-‬נובמבר ‪ .)3100‬כמו‪-‬כן יש להתחשב בשיפועי הדרך‪ ,‬בהתאם למקדמי הפליטה‬
‫שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬ובהשפעתם על פיזור מזהמי האוויר של קירות‬
‫ו‪7‬או מחסומים‪ ,‬במידה ויוקמו על יד הדרך לצורך מיגון אקוסטי‪.‬‬
‫יש להוסיף בנתוני הקלט של המודל‪ ,‬נתוני טופוגרפיה המאפיינים את גובהי קטעי הדרך‪,‬‬
‫המחלף והקולטים‪.‬‬
‫החיזויים יתייחסו למקורות זיהום אוויר תחבורתיים הקיימים והמתוכננים באזור‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫יש לתאר את בסיס חישוב נתוני הקלט של המודל ולהציג אותם בטבלאות‪ ,‬כולל נפח‬
‫התנועה (לפי סוג הרכבים)‪ ,‬ומקדמי הפליטה של מזהמים (גרם לק"מ לרכב)‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫יש להגיש לראש צוות סביבה וליועץ איכות האוויר של הועדה לתשתיות לאומיות‬
‫לבדיקתם‪ ,‬את קבצי הקלט והפלט של המודלים‪.‬‬
‫בחירת המודל ומקורות נתונים המטאורולוגיים‪ ,‬והגדרת הנחות היסוד תעשנה‬
‫בהתייעצות בין עורך התסקיר לבין ר' צוות סביבה של הות"ל‪.‬‬
‫‪8.3.3‬‬
‫יש לערוך ניתוח של תוצאות החיזויים תוך השוואת ריכוזי מזהמי האוויר‬
‫הצפויים לריכוזים שהוערכו עבור המצב הקיים‪ ,‬המצב ללא פרויקט‪ ,‬ולריכוזים‬
‫המופיעים בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)( הוראת שעה) התשע"א –‬
‫‪ 3100‬או לעדכון של תקנות אלו לכשיפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪8.3.8‬‬
‫פחמן דו חמצני ‪ -‬יש לערוך השוואה של הפליטה לכל קטגורית רכב ולסך‬
‫הנסועה בקטעי הדרך השונים ולהציג את השינוי לעומת המצב הקיים‪.‬‬
‫‪8.3.5‬‬
‫יש לפרט את סוגי עבודות העפר במהלך בניית וסלילת הדרך כגון תנועת‬
‫משאיות על דרכי עפר בשלבי הקמת הדרך‪ .‬יש לפרט את האמצעים שיינקטו על‬
‫מנת לצמצם פליטות חלקיקים ולמנוע גרימת מפגעי אבק בשלבי הקמת‬
‫הפרויקט‪ .‬יש לתאר את האמצעים הנדרשים לצמצום המפגעים שזוהו כתוצאה‬
‫מהחיזויים הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 8.8‬רעש ורעידות‬
‫‪8.8.0‬‬
‫קריטריונים לרעש מותר‬
‫הקריטריונים לרעש המותר מתחבורה ייקבעו בהתאם למסמך "מתודולוגיה לתכנון‬
‫אקוסטי של הכבישים‪."03.3101 ,‬‬
‫‪8.8.3‬‬
‫קולטי רעש‬
‫הקולטים לחיזוי רעש עתידי ייקבעו בהתאם למסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי‬
‫של הכבישים‪ , "03.3101 ,‬בתאום עם היועץ האקוסטי של הות"ל (יקבלו את אישורו‬
‫בכתב)‪ ,‬ובהתאם לשימושים הרגישים למגורים הקיימים והמתוכננים‪ ,‬אחיהוד‬
‫והרחבתה‪ ,‬לשמורות ולפארקים הסמוכים‪ .‬עמדות חיזוי רעש התחבורה יכללו את‬
‫עמדות מדידת רעש קיים‪.‬‬
‫‪8.8.3‬‬
‫שיטת חיזוי מפלסי רעש מתחבורה‬
‫חיזוי מפלסי הרעש עתידיים יבוצע לפי דרישות מסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי‬
‫של הכבישים‪ ."03.3101 ,‬תכנון אמצעים לבקרת רעש מהדרך‬
‫‪8.8.8‬‬
‫תכנון אמצעים לבקרת רעש מהדרך יקבע בהתאם למסמך "מתודולוגיה לתכנון‬
‫אקוסטי של הכבישים‪ "03.3101 ,‬ויתייחס לחלופות שונות למיגון ויעילותם‬
‫ושילובם מהיבטי נוף וחזות בסביבה‪.‬‬
‫‪8.8.5‬‬
‫הערכה להשפעת רעש ורעידות בעת ביצוע עבודות‬
‫‪ 8.8.5.0‬יתוארו מכונות וכלים בהם ייעשה שימוש לצורך עבודות הבנייה ועמידת רעש‬
‫הבנייה בקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)‪.0222 ,‬‬
‫ב‪ .‬התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)‪.0221 ,‬‬
‫‪16‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫ג‪ .‬בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)‪."0223 ,‬‬
‫‪ 8.8.5.3‬יתוארו עבודות שיבוצעו בשעות הלילה‪ ,‬אשר עלולות לגרום לרעש בשימושים‬
‫ו‪7‬או ייעודים רגישים בסביבה‪ ,‬תעשה הערכת הרעש הסביבתי הצפוי ואמצעים‬
‫להפחתתו‪.‬‬
‫‪ 8.8.5.3‬השפעת הרעידות מעבודות הבנייה תבוצע בהתבסס על התקנים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תקן הגרמני ‪ DIN 8051‬חלק ‪" – 3‬רעידות בבניינים – השפעה על בני אדם‬
‫במבנים‪".‬‬
‫ב‪ .‬התקן הגרמני ‪ DIN 4150‬חלק ‪" – 3‬רעידות במבנים – השפעה על מבנים‪".‬‬
‫בתסקיר יפורטו‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬האמצעים להפחתת הרעידות‪.‬‬
‫‪8.8.6‬‬
‫הצגת פרק רעש‬
‫הפרויקט‪ ,‬כולל פירוט של האמצעים להפחתת הרעידות‪ ,‬יוצג לפי מסמך "מתודולוגיה‬
‫לתכנון אקוסטי של הכבישים‪."03.3101 ,‬‬
‫‪ 8.8‬שינויים בשימושי וייעודי קרקע‬
‫‪8.5.0‬‬
‫מגבלות על שימושי קרקע קיימים וייעודי קרקע מתוכננים הסמוכים לרצועת‬
‫הדרך‪ ,‬כולל קווי בניין‪.‬‬
‫‪8.5.3‬‬
‫מגבלות על השימוש בשטחים הפתוחים לצורכי תיירות ונופש בחיק הטבע ‪.‬‬
‫‪8.5.3‬‬
‫שינויים ומגבלות בדרכים מקומיות כולל דרכי גישה‪ ,‬ודרכים חקלאיות‪ ,‬יציאה‬
‫וחניה‪.‬‬
‫‪8.5.8‬‬
‫מגבלות על קווי תשתית קיימים ומתוכננים‪.‬‬
‫‪ 8.1‬שינויים חזותיים – נופיים‬
‫‪8.6.0‬‬
‫יש להציג תרשימים וניתוח במלל ותמונות המציגים באותו גיליון את מראה‬
‫הדרך והסביבה הקיימת בטרם שידרוג הדרך והדמייה של המצב המוצע לאחר‬
‫שידרוג הדרך‪ .‬תינתן התייחסות למבטים והדמיות בנקודות המפורטות בפרק א'‪.‬‬
‫‪8.6.3‬‬
‫מראה המחלף יוצג בעזרת פרספקטיביות‪ ,‬צילומים פנורמיים מבטים אל המחלף‬
‫ואמצעי המחשה אחרים במצבו הסופי‪ ,‬וחתכים מנקודות התצפית‪ ,‬כולל ניתוחם‬
‫והשפעתם על הסביבה‪ .‬יש לצרף מבטים מחוץ לשטח התכנית וכן מישובים‬
‫סמוכים‪.‬‬
‫‪8.6.3‬‬
‫יש להעריך את ההשפעה הנופית של המחלף על סביבתו הקרובה‪.‬‬
‫‪8.6.8‬‬
‫יש להתייחס לאופי השיקום הנופי‪ ,‬לטיפוסי הצמחייה‪ ,‬לאחזקה ולהתאמה‬
‫לשימושי הקרקע הסמוכים וכו'‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪8.6.5‬‬
‫יש להתייחס לתאורה מוצעת ולהשפעותיה על בע"ח וכד'‪.‬‬
‫‪8.6.6‬‬
‫יש להתייחס למיקום מדרכות‪ ,‬שביל אופניים ודרך חקלאית יש להתייחס למצע‬
‫למבנה מיסעת הדרכים החקלאיות‪ ,‬מיסעת הולכי רגל‪ ,‬ומיסעת שביל אופניים‪.‬‬
‫‪8.6.2‬‬
‫יש להתייחס לאופי גשר הולכי הרגל‪ ,‬תאור ההשפעות ופתרונות ואמצעים‬
‫חזותיים ונופיים מוצעים‪.‬‬
‫‪ 8.1‬השפעות על הצומח והחי‬
‫‪8.2.0‬‬
‫על בסיס המידע בפרק א' יש להתייחס להשפעת העבודות בדרכים והמחלפים‬
‫המוצעיםעל התפשטות צמחים פולשים‪ .‬יש להציע תוכנית פעולה לצמצום תופעה‬
‫זו‪ ,‬במידה וניתן‪.‬‬
‫‪8.2.3‬‬
‫על בסיס סקר הצומח בהתייחס לצמחים נדירים ועצים‪ ,‬יש לפרט את השפעות‬
‫הדרך על מינים אילו לרבות המלצות להעתקה או שמירת הצמחים במקומם‪.‬‬
‫‪8.2.3‬‬
‫יש לפרט את האמצעים המתוכננים שיאפשרו מעבר בעלי חיים קטנים וגדולים‬
‫מצד אחד לצד השני של הדרך‪.‬‬
‫‪ 8.5‬ארכיאולוגיה ומורשת‬
‫‪8.5.0‬‬
‫על בסיס המידע בפרק א' יש לפרט את מידת הפגיעה באתרים ארכיאולוגיים‪.‬‬
‫יוצעו האמצעים לצמצום ומניעת פגיעה באתרים‪.‬‬
‫‪ 8.4‬עודפי עפר‪ ,‬דרכי גישה ואתרי התארגנות‬
‫‪8.2.0‬‬
‫על בסיס הצגת מרכיבי התוכנית ושלבי הביצוע‪ ,‬יוצגו ההשפעות הסביבתיות‬
‫והאמצעים הנדרשים לטיפול בעודפי עפר‪ ,‬לרבות אפיון ומיקום שטחי‬
‫ההתארגנות‪ ,‬שיקום נופי‪ ,‬מניעת מפגעי אבק ורעש מפעולות גריסה‪ ,‬טיפול בטפל‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪8.2.3‬‬
‫יש לסמן את שטחי ההתארגנות ושטחי עירום זמני ע"ג תצ"א בקנ"מ ‪,0:3,511‬‬
‫לרבות סימון דרכי גישה לשטחים אילו‪ .‬יש להציג את יכולת אתר ההתארגנות‬
‫לספק את כל דרישות הביצוע לרבות אחסנת עפר‪ ,‬במידה ויידרש‪.‬‬
‫‪8.2.3‬‬
‫יש לציין את גבול העבודות הנדרש והמלצות סביבתיות במידת הצורך‪.‬‬
‫‪8.2.8‬‬
‫יש להתייחס לדרכי הגישה‪ ,‬לתפיסת השטח בעת העבודות ולהשפעת עבודות‬
‫ההקמה על הסביבה בהיבטים השונים‪ :‬הפרעה לשימושים שונים‪ ,‬תפיסת קרקע‪,‬‬
‫אקוסטיקה‪ ,‬איכות אויר‪ ,‬אקולוגיה וכו‪.‬‬
‫‪8.70‬‬
‫מיפוי קונפליקטים וממצאים סביבתיים‬
‫בהתייחס למפת הרגישות הסביבתית בפרק א'‪ ,‬יש להגיש מיפוי של כלל ההשפעות‬
‫והקונפליקטים הסביבתיים שנמצאו בתסקיר‪( ,‬על גבי תצא)‪ .‬המיפוי ילווה בהסבר מלווה‬
‫על המשמעות של הממצאים וכן את והאמצעים המוצעים למניעתם או להפחתתם‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫פרק ה'‪ .‬ממצאים והצעות להוראות התכנית‬
‫בפרק זה ירוכזו כל ההצעות לקביעת הוראות התכנית המפורטת של הדרך‪ ,‬כמתחייב מפירוט‬
‫המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ד' והאמצעים שיש לנקוט כדי למונעם או להפחיתם‪.‬‬
‫ההוראות יתייחסו להפעלת הדרך ולהסדרת התנועה בה לאחר פתיחתה לתנועה‪ ,‬ולהגבלות או‬
‫התניות שיש להטיל על שימושי קרקע סמוכים‪.‬‬
‫יוכן נספח סביבתי לתקנון התכנית שיכלול את כל ההוראות הסביבתיות בשלבי עבודות ההקמה‬
‫בטרם פתיחת הדרך לתנועה‪.‬‬
‫יש להתייחס בפרק זה לנושאים בהם העדר מידע של תכנון מפורט מחייב בדיקתם בשלב אישור‬
‫מסמכי הביצוע טרם הוצאת היתר‪ .‬ההתייחסות תכלול את רשימת הנושאים‪ ,‬פרוט הבדיקות‬
‫הנדרשות‪ ,‬שלב הגשת החומר‪ ,‬הגורם המאשר וההתניות על מימוש התכנית‪ .‬כל אלו יתייחסו גם‬
‫לשלבי הביצוע השונים של התכנית‪.‬‬
‫‪ 8.7‬עבודות עפר‬
‫‪5.0.0‬‬
‫הנחיות לביצוע עבודות העפר ומערכת הניקוז ומגבלות שיחולו עליהן כולל שימוש‬
‫בחומר חישוף‪ ,‬פינוי עודפי עפר‪.‬‬
‫‪5.0.3‬‬
‫הנחיות לקביעת אתרים לעירום‪ ,‬שימוש או אחסון זמני של עודפי עפר בתחום‬
‫קווי הדיקור ו‪7‬או יעדי סילוק חיצוניים‪.‬‬
‫‪5.0.3‬‬
‫הוראות לגבי תפעול אתרים זמניים לעירום עודפי עפר במידה ויהיו‪ ,‬לרבות‬
‫הוראות לשיקומם עם תום העבודות‪.‬‬
‫‪5.0.8‬‬
‫הנחיות לאיתור שטח להתארגנות‪ ,‬מחנה קבלן‪ ,‬מתקנים נלווים‪.‬‬
‫‪ 8.7‬מתקני הדרך‬
‫‪5.3.0‬‬
‫הנחיות לביצוע מתקני דרך כגון‪ :‬גשרים‪ ,‬רמפות‪ ,‬מחלפים‪ ,‬שבילי אופניים ועוד‪.‬‬
‫‪5.3.3‬‬
‫הנחיות לביצוע בהתייחס לשלבי הביצוע השונים של מרכיבי התכנית‪.‬‬
‫‪ 8.1‬איכות אוויר‬
‫‪5.3.0‬‬
‫הוראות בנוגע לנקיטת האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי זיהום אוויר בתפעול‬
‫השוטף של הדרך בהתאם לממצאים שהוצגו בפרק ד'‪.‬‬
‫‪5.3.3‬‬
‫הוראות בנוגע לנקיטת אמצעים למניעת זיהום אוויר מעבודות בשלבי בניית‬
‫וסלילת הדרך וביצוע החציבות‪.‬‬
‫‪5.3.3‬‬
‫המלצות לניטור איכות אויר בעת ההקמה ובתפעול שוטף של הדרך‪.‬‬
‫‪ 8.8‬מניעת רעש‬
‫‪5.8.0‬‬
‫הוראות בנוגע לנקיטת האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי רעש‪ ,‬לרבות סוג‪,‬‬
‫צורה ומיקום של האמצעים האקוסטיים‪ ,‬על בסיס הממצאים שהוצגו בפרק ד'‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪5.8.3‬‬
‫הוראות למניעת מטרדי רעש ורעידות בזמן עבודות ההקמה‪ ,‬כולל בשטח‬
‫ההתארגנות‪.‬‬
‫‪5.8.3‬‬
‫המלצות למערכת ניטור רעש בעת ההקמה ובתפעול השוטף של הדרך‪.‬‬
‫‪ 8.8‬שיקום נופי ואקולוגי‬
‫‪5.5.0‬‬
‫תכנית והוראות לביצוע השיקום הנופי כגון‪ :‬קירות תומכים‪ ,‬סוללות‪ ,‬אפיקי‬
‫ניקוז‪ ,‬עבודות החישוף לפינוי צמחיה‪ ,‬עבודות גמר ושיקום נופי‪.‬‬
‫‪5.5.3‬‬
‫הוראות לשיקום נופי‪ ,‬כולל העתקת עצים‪ ,‬רשימת צמחים מפורטת‪ ,‬תכני ‪.‬‬
‫‪5.5.3‬‬
‫הוראות לביצוע השיקום הנופי יכללו בין היתר הוראות לגבי מילוי וחפירה‪ ,‬דרכי‬
‫עבודה להצבת הגשר‪ ,‬שטחי התארגנות‪ ,‬קירות תומכים‪ ,‬עיצוב סוללות‪ ,‬גידור‪,‬‬
‫עמודי תאורה)‪ ,‬עיצוב תוואי ניקוז‪ ,‬עבודות חישוף‪ ,‬נטיעות וגינון‪ ,‬עבודות גמר‪.‬‬
‫תינתן התייחסות מפורשת לתקופת הטיפוח והאחזקה המחייבת את היזם‪,‬‬
‫קביעת אבני בוחן לעמידה בדרישות השיקום הנופי והארכת תקופת האחזקה‬
‫במקרים שלא הושגו היעדים שפורטו‪.‬‬
‫‪5.5.8‬‬
‫הוראות לגבי שלבי השיקום הנופי לרבות סימון עצים לשימור‪ ,‬עצים לעקירה‬
‫וציון מיקום נטיעות העצים החדשים‪ .‬בעקרון נדרש כי עצים שיועתקו ינטעו‬
‫בתחום רצועת הדרך ובבתי גידול מתאימים כולל התייחסות להרחבת רצועת‬
‫הדרך לשם כך במידת הצורך‪.‬‬
‫‪5.5.5‬‬
‫ההוראות יכללו התייחסות לתחזוקת הדרך ושבילי האופניים‪.‬‬
‫‪5.5.6‬‬
‫הוראות בדבר אמצעים שיש לנקוט לצמצום הפגיעה בחי ובצומח‪:‬‬
‫הנחיות לגידור ומניעת דריסת בע"ח‪.‬‬
‫הנחיות לשימור והעתקה של עצים‪..‬‬
‫הנחיות לשימור והעתקה של צומח אנדמי‪ ,‬מוגן ונדיר‪.‬‬
‫הנחיות למניעת התפשטות של צמחים פולשים‪.‬‬
‫‪ 8.1‬הידרולוגיה וניקוז‬
‫‪5.6.0‬‬
‫הוראות לתפעול שוטף של מבנים הידרו‪-‬טכניים בתחום הדרך‪.‬‬
‫‪5.6.3‬‬
‫הוראות לטיפול בנגר עילי ומניעת זהום קרקע ומים‪.‬‬
‫‪ 8.1‬ארכיאולוגיה ומורשת‬
‫‪5.2.0‬‬
‫הוראות בדבר אמצעים שיש לנקוט להגנה או צמצום הפגיעה באתרים‬
‫ארכיאולוגיים ‪.‬‬
‫‪ 5.5‬סיסמיקה‬
‫‪10‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות‬
‫‪ 8.4‬במידה ולא ניתן לשלול גורמי סיכון כמו הגברת אתר‪ ,‬יציבות מדרונות וסיכוני גלישות‬
‫ושברים חשודים כפעילים‪ ,‬ובהתייחס לרגישות מרכיבי התוכנית לגבי אותם סיכונים יש‬
‫לבצע סקרים מפורטים בשלב אישור מסמכי הביצוע וכתנאי להוצאת היתר‪.‬מגבלות‬
‫והתניות על הסביבה ושינויים בסביבה‬
‫‪5.2.0‬‬
‫מגבלות ואיסורים שיש להטיל על שימושי קרקע ועל בניה ופיתוח בצידי הדרך‪,‬‬
‫ובכלל זה קווי בניין‪.‬‬
‫‪5.2.3‬‬
‫המלצות והתניות שיש לכלול בתכנית או בהיתרי בניה לשימושי קרקע בסביבת‬
‫הדרך‪.‬‬
‫‪5.2.3‬‬
‫שינויים שיש לעשות בשימושי קרקע או בבניה קיימת עקב ביצוע התוכנית‪.‬‬
‫‪5.2.8‬‬
‫שינויים במערכת ההשקיה החקלאית והניקוז הטבעי‪.‬‬
‫‪5.2.5‬‬
‫שינויים בדרכים חקלאיות ודרכי עפר‪.‬‬
‫‪5.2.6‬‬
‫שינויים בגשרים ומעברים קיימים אם יידרשו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫טלי אלברט‬
‫ראש צוות סביבה‬
‫העתק‪:‬‬
‫גב' נאוה אלינסקי רדעי ‪ -‬מ''מ מתכנן הות''ל‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫שני משיח ‪ -‬מרכזת פרויקטים ות"ל‬
‫ליטל ידין ‪ -‬ראש צוות תכנון‪ ,‬ות"ל‬
‫אמיר מילר ‪ -‬אדריכל נוף ומפקח‪ ,‬ות"ל‬
‫צוות יועצי הות"ל‬
‫שחר סולר ‪ -‬חבר ות"ל‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‬
‫אורלי קרקו ‪ -‬מחלקת סטטוטוריקה‪ ,‬החברה הלאומית לדרכים‬
‫ליאת תירוש‪ ,‬א‪.‬ספיבק‬
‫‪20‬‬
‫רח' יפו ‪ ,232‬קומה ד' ‪ ,‬ת‪.‬ד‪, 37063 .‬מיקוד‪ 01370:‬ירושלים טלפון‪ 02-6312777 :‬פקס‪02-6706006 :‬‬
‫דואר אלקטרוני כללי‪[email protected] :‬‬
‫אתר הות"ל‪www.moin.gov.il/vatal :‬‬
‫נספח מס' ‪2‬‬
‫רשימת כל מיני הצמחים‬
‫שתועדו לאורך תוואי הכביש‬
‫במקטע אחיהוד כרמיאל‬
‫‪1‬‬
‫נספח ‪: 1‬‬
‫ומעמדם‪.‬‬
‫רשימת מיני הצמחים שתועדו במרחב התסקיר בקטע צומת אחיהוד‪-‬‬
‫כרמיאל בבתי הגידול השונים ‪,‬‬
‫מ* ‪ -‬אילן מוגן על‪ -‬פי צו היערות – ‪ . 1997‬מ – צמח מוגן בחוק ערכי טבע מוגנים ‪. 2005 -‬‬
‫** ‪ -‬מין אדום ) בסכנת הכחדה (‬
‫‪ - ES‬אנדמי לישראל ולסוריה ; ‪ - EY‬אנדמי לישראל ולקפריסין ; ‪ - ET‬אנדמי לישראל ולטורקיה ; ‪ - EL‬אנדמי‬
‫לישראל וללבנון ‪.‬‬
‫שם הצמח‬
‫אבובית מקורקפת‬
‫אגמון ימי‬
‫אדר סורי‬
‫אורן הצנובר )נטוע (‬
‫אורן ירושלים )נטוע(‬
‫אורן קפריסאי )נטוע(‬
‫אזוב מצוי‬
‫אזנב מצוי‬
‫אילנתה בלוטית‬
‫איסטיס מצוי‬
‫איקליפטוס המקור‬
‫אלה ארץ‪-‬ישראלית‬
‫אלון התבור )נטוע(‬
‫אלון מצוי‬
‫אליסון מצוי‬
‫אלמוות הכסף‬
‫אלת הכלאיים‬
‫אלת המסטיק‬
‫אמיתה קיצית‬
‫אספסת החבית‬
‫אספסת מצויה‬
‫אספסת עדשתית‬
‫אספסת קטועה‬
‫אספסת קעורה‬
‫אספרג החורש‬
‫אפון מצוי‬
‫ארבע‪-‬כנפות מצויות‬
‫ארכובית הציפורים‬
‫ארכובית שבטבטית‬
‫אשבל מופסק‬
‫אשבל ערבי‬
‫אשחר ארץ‪ -‬ישראלי‬
‫אשחר רחב‪ -‬עלים‬
‫אשל הירדן‬
‫בוצין לקוי‬
‫בלוטת הסלעים‬
‫בן‪ -‬חיטה ביצני‬
‫בן‪ -‬חצב יקינתוני‬
‫בן‪-‬חצב סתווי‬
‫בצעוני מצוי‬
‫בקבוקון מקומט‬
‫בקיה ארץ‪-‬ישראלית‬
‫בקיה מצויה‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫שיחייה‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫‪+‬‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ*‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪RP‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪RR‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ES‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫שם הצמח‬
‫בר‪-‬גביע קוצני‬
‫ברומית המטאטא‬
‫ברומית זנב‪ -‬השועל‬
‫ברומית יפנית‬
‫ברומית מאוגדת‬
‫ברומית ספרדית‬
‫ברוש מצוי‬
‫ברקן סורי‬
‫גד השדה‬
‫גדילן מצוי‬
‫גומא הפקעים‬
‫גזיר דק‪ -‬עלים‬
‫גזיר דקיק‬
‫גזיר מזיק‬
‫גזר הגינה‬
‫גזר מצוי‬
‫געדה מצויה‬
‫גפן היין‬
‫גרניון גזור‬
‫גרניון הפקעות‬
‫גרניון רך‬
‫דבקה זיפנית‬
‫דבקנית הפרקים‬
‫דבקת החומות‬
‫דבקת יהודה‬
‫דבקת ירושלים‬
‫דבשה מחורצת‬
‫דגנין מצוי‬
‫דוגון ירושלמי‬
‫דוחן זוחל‬
‫דורבנית תרבותית‬
‫דל‪ -‬קרניים כרמלי‬
‫דלעת‪ -‬הנחש המצויה‬
‫דלעת‪ -‬הנחש הסורית‬
‫דמסון כוכבני‬
‫דרדית מצויה‬
‫דרדר מצוי‬
‫דרדר קיפח‬
‫הרדוף הנחלים )נטוע(‬
‫ורבנה רפואית‬
‫ורוניקה מבריקה‬
‫ורוניקה סורית‬
‫זהבית דמשקאית‬
‫זוטה לבנה‬
‫זוטה מעורקת‬
‫זוטה צפופה‬
‫זון אשון‬
‫זון רב‪ -‬שנתי‬
‫זית אירופי‬
‫זמזומית ארוכה‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫‪+‬‬
‫שיחייה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫**‪RR‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫שם הצמח‬
‫זמזומית מצויה‬
‫זנב‪-‬כלב מצוי‬
‫זנב‪ -‬עקרב שיכני‬
‫זנב‪ -‬שועל ארוך‬
‫זעזועית גדולה‬
‫זערורית קטנת‪ -‬פרי‬
‫זקן‪ -‬סב מצוי‬
‫זקן‪ -‬תיש ארוך‬
‫זקניים משובלים‬
‫זקנן שעיר‬
‫חבלבל השדה‬
‫חבלבל השיח‬
‫חבלבל עדין‬
‫חבצלת קטנת‪ -‬פרחים‬
‫חגווית שעירה‬
‫חד‪-‬שפה מצוי‬
‫חוח עקוד‬
‫חוחן הקנרס‬
‫חוטמית זיפנית‬
‫חוטמית עין‪ -‬הפרה‬
‫חומעה יפה‬
‫חלבלוב ארם‪ -‬צובא‬
‫חלבלוב משונשן‬
‫חלבלוב סמור‬
‫חלוקה הררית‬
‫חסה כחולת‪ -‬פרחים‬
‫חסת המצפן‬
‫חסת השבטים‬
‫חפורית הפקעות‬
‫חפורית קטנה‬
‫חצב מצוי‬
‫חרדל השדה‬
‫חרדל לבן‬
‫חרוב מצוי‬
‫חרחבינה חרמשית‬
‫חרחבינה מכחילה‬
‫חרצית עטורה‬
‫טופח ארך‪ -‬עמוד‬
‫טופח ירושלים‬
‫טופח מצוי‬
‫טוריים מצויים‬
‫טיון דביק‬
‫טמוס מצוי‬
‫טרשנית שרועה‬
‫יבלית מצויה‬
‫ינבוט השדה‬
‫כוכבן מצוי‬
‫כליינית מצויה‬
‫כליל החורש )נטוע(‬
‫כלנית מצויה‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫שיחייה‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪4‬‬
‫שם הצמח‬
‫כרבולת מצויה‬
‫כרבולת קטנה‬
‫כרבולתן השדות‬
‫כרוב שחור‬
‫כרמלית נאה‬
‫כתלה חריפה‬
‫כתלית יהודה‬
‫כתמה עבת‪ -‬שורשים‬
‫לבנה רפואי‬
‫לוטוס מצוי‬
‫לוטוס נאכל‬
‫לוטם מרווני‬
‫לוטמית דביקה‬
‫לוטמית ערבית‬
‫לוליינית מעובה‬
‫לועית קטנה‬
‫לוף ארץ‪ -‬ישראלי‬
‫לוף מנומר‬
‫לופית מצויה‬
‫לחך אזמלני‬
‫לחך בלוטי‬
‫לחך כרתי‬
‫לחך מצוי‬
‫לכיד הנחלים‬
‫לכיד קוצני‬
‫לפתית מצויה‬
‫לשון‪ -‬כלב כרתית‬
‫לשישית הצבעים‬
‫מוצית קוצנית‬
‫מיאגרון אוזני‬
‫מישויה פעמונית‬
‫מסרק מזרחי‬
‫מעוג אפיל‬
‫מעוג כרתי‬
‫מעוג מנוקד‬
‫מציץ סורי‬
‫מצלתיים מצויות‬
‫מקור‪ -‬חסידה ארוך‬
‫מקור‪ -‬חסידה גדול‬
‫מרגנית השדה‬
‫מרווה משולשת‬
‫מרור הגינות‬
‫מרור מכחיל‬
‫מרמר מצוי‬
‫מרקולית מצויה‬
‫נוציץ מנוצה‬
‫נוציץ עטוף‬
‫נוצנית כדורית‬
‫נורית אסיה‬
‫נורית המלל‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫שיחייה‬
‫‪+‬‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪EL‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫גר‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫**‪RR‬‬
‫**‪RP‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫שם הצמח‬
‫נזמית לופתת‬
‫ניסנית ארץ‪ -‬ישראלית‬
‫ניסנית דו‪ -‬קרנית‬
‫ניסנית זיפנית‬
‫ניסנית שיכנית‬
‫נירית הקמה‬
‫נפית כפופה‬
‫נץ‪-‬חלב צרפתי‬
‫נרקיס מצוי‬
‫נשרן הדוחן‬
‫נשרן צפוף‬
‫נשרן שעיר‬
‫סגולית מחומשת‬
‫סחלב ב‪ .‬מ‪.‬‬
‫סחלב פרפרני‬
‫סייפן התבואה‬
‫סיסן אשון‬
‫סיסנית הבולבוסין‬
‫סירה קוצנית‬
‫סרפד צורב‬
‫סתוונית היורה‬
‫עבדקן מצוי‬
‫עבקנה שכיח‬
‫עדשת‪ -‬המים הגיבנת‬
‫עולש מצוי‬
‫עופרית אירופית‬
‫עוקץ‪ -‬עקרב אירופי‬
‫עוקץ‪ -‬עקרב שעיר‬
‫עוקצר מצוי‬
‫עטיינית קצרה‬
‫עירית גדולה‬
‫עכובית הגלגל‬
‫עכנאי יהודה‬
‫עכנאי מגובב‬
‫עפעפית הקנוקנות‬
‫עפעפית שרועה‬
‫ער אציל‬
‫ערר כרתי‬
‫פואה מצויה‬
‫פטל קדוש‬
‫פיגם מצוי‬
‫פיגמית מצויה‬
‫פיקוס התאנה‬
‫פעמונית כוכבנית‬
‫פעמונית קטנה‬
‫פעמונית קיפחת‬
‫פרג סורי‬
‫פרסה דלת‪ -‬תרמילים‬
‫פרסה רבת‪ -‬תרמילים‬
‫פרסיון גדול‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫שיחייה‬
‫‪+‬‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪EY‬‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪6‬‬
‫שם הצמח‬
‫פרע מסולסל‬
‫פרע צמיר‬
‫פשתה אשונה‬
‫פשתה מצויה‬
‫פשתה שעירה‬
‫צבר מצוי )נטוע (‬
‫צהרון מצוי‬
‫צורית בלוטית‬
‫צורית גבוהה‬
‫ציבורת ההרים‬
‫ציפורן נקוד‬
‫ציפורני‪-‬חתול מצויות‬
‫ציפורנית מצרית‬
‫ציפורנית שחומה‬
‫צלבית ארוכת‪ -‬שבולת‬
‫צללית אשונה‬
‫צללית הכלאיים‬
‫צלע‪ -‬שור חרוזה‬
‫צלע‪ -‬שור קטנה‬
‫צלף קוצני‬
‫צמרנית הסלעים‬
‫צנינה קוצנית‬
‫קדד ארץ‪ -‬ישראלי‬
‫קוציץ סורי‬
‫קורטם דק‬
‫קחוון ארץ‪ -‬ישראלי‬
‫קחוון הגליל‬
‫קחוון מצוי‬
‫קידה שעירה‬
‫קיטה רותמית‬
‫קייצת מסולסלת‬
‫קיסוסית קוצנית‬
‫קיפודן גיירדו‬
‫קיצנית כרתית‬
‫קיצנית צפופת‪ -‬עלים‬
‫קיקיון מצוי‬
‫קנה מצוי‬
‫קערורית סגולה‬
‫קצח הציפורן‬
‫קצח ריסני‬
‫קרדה מכסיפה‬
‫רימון )נטוע(‬
‫רכפה לבנה‬
‫רקפת מצויה‬
‫שבולת‪ -‬שועל‬
‫מתפרקת‬
‫שבולת‪ -‬שועל נפוצה‬
‫שבטן לבן‬
‫שברק דביק‬
‫שברק מלבין‬
‫שברק משובל‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫‪+‬‬
‫שיחייה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫גר‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ES‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ET‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪7‬‬
‫שם הצמח‬
‫שברק משונץ‬
‫שברק נטוי‬
‫שברק סיצילי‬
‫שברק קוצני‬
‫שום גבוה‬
‫שום האבקנים‬
‫שום הגלגל‬
‫שום משולש‬
‫שומר פשוט‬
‫שופרית כרתית‬
‫שיזף מצוי‬
‫שיח‪ -‬אברהם מצוי‬
‫שיטה כחלחלה‬
‫שלוחית קרחת‬
‫שלח ספרדי‬
‫שלחופן קרומי‬
‫שלמון יפואי‬
‫שלמון סורי‬
‫שעורת הבולבוסין‬
‫שעורת החוף‬
‫שעורת העכבר‬
‫שעורת התבור‬
‫שעלב מצוי‬
‫שערור שעיר‬
‫שערות‪-‬שולמית מצויות‬
‫שפרירה קשקשנית‬
‫שרביטן מצוי‬
‫שרכרך ריחני‬
‫תגית מצויה‬
‫תות לבן‬
‫תלתן בלוטי‬
‫תלתן דוקרני‬
‫תלתן האלמוות‬
‫תלתן הארגמן‬
‫תלתן הקצף‬
‫תלתן חקלאי‬
‫תלתן כוכבני‬
‫תלתן קיפודני‬
‫תלתן תריסני‬
‫תמר מצוי‬
‫סך הכול‬
‫סטטוס‬
‫נדיר‬
‫בתה‬
‫שיחייה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫כרם‬
‫זיתים‬
‫יער‬
‫נטוע‬
‫‪+‬‬
‫שלולית‬
‫חורף‬
‫שדה‬
‫לח‬
‫נחל‬
‫שגור‬
‫נחל‬
‫חלזון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫**‪R‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫*‪RP‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ES‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪56‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪156‬‬
‫‪200‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪93‬‬
‫‪13‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫נספח מס' ‪3‬‬
‫רשימת כל מיני הצמחים‬
‫שתועדו לאורך תוואי כביש ‪702‬‬
‫‪8‬‬
‫נספח ‪ : 2‬רשימת מיני הצמחים שתועדו במרחב התסקיר בקטע צומת יבור—א" ת בר‪-‬לב ומעמדם‪.‬‬
‫מ* ‪ -‬אילן מוגן על‪ -‬פי צו היערות – ‪ . 1997‬מ – צמח מוגן בחוק ערכי טבע מוגנים ‪. 2005 -‬‬
‫שם הצמח‬
‫אורן ירושלים‬
‫אזוב מצוי‬
‫אחיגומא משחיר‬
‫אילנתה בלוטית‬
‫איסטיס מצוי‬
‫אליסון מצוי‬
‫אלת המסטיק‬
‫אמיתה קיצית‬
‫אספרג החורש‬
‫ארכובית הציפורים‬
‫ארכובית שבטבטית‬
‫אשחר ארץ‪ -‬ישראלי‬
‫בוצין לקוי‬
‫בר‪-‬גביע קוצני‬
‫ברומית המטאטא‬
‫ברומית מאוגדת‬
‫ברקן סורי‬
‫גדילן מצוי‬
‫גזיר דקיק‬
‫גזיר מזיק‬
‫גזר מצוי‬
‫געדה מצויה‬
‫דבקנית הפרקים‬
‫דלעת‪ -‬הנחש המצויה‬
‫דרדית מצויה‬
‫דרדר מצוי‬
‫זוטה לבנה‬
‫זוטה צפופה‬
‫זית אירופי‬
‫זקנן שעיר‬
‫חבלבל השדה‬
‫חבלבל השיח‬
‫חגווית שעירה‬
‫חוח עקוד‬
‫חוחן הקנרס‬
‫חומעה יפה‬
‫חוטמית זיפנית‬
‫חלבלוב סמור‬
‫חסה כחולת‪ -‬פרחים‬
‫חפורית הפקעות‬
‫חרוב מצוי‬
‫חרחבינה מכחילה‬
‫חרצית עטורה‬
‫טיון דביק‬
‫יבלית מצויה‬
‫ינבוט השדה‬
‫נחל חילזון‬
‫חוות יבור‬
‫‪+‬‬
‫גבעת יבור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סטטוס‬
‫מ*‬
‫מ‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ‬
‫‪9‬‬
‫שם הצמח‬
‫כרמלית נאה‬
‫כתלה חריפה‬
‫כתלית יהודה‬
‫לחך מצוי‬
‫לכיד קוצני‬
‫לפתית מצויה‬
‫לשון‪ -‬כלב כרתית‬
‫מוצית קוצנית‬
‫מצילתיים מצויים‬
‫מציץ סורי‬
‫מרמר מצוי‬
‫נוציץ עטוף‬
‫נוצנית כדורית‬
‫ניסנית דו‪ -‬קרנית‬
‫ניסנית זיפנית‬
‫נירית הקמה‬
‫נשרן הדוחן‬
‫סיסן אשון‬
‫סירה קוצנית‬
‫עבדקן מצוי‬
‫עדשת‪ -‬המים הגיבנת‬
‫עולש מצוי‬
‫עוקץ‪ -‬עקרב אירופי‬
‫עוקצר מצוי‬
‫עירית גדולה‬
‫עכנאי יהודה‬
‫פטל קדוש‬
‫פיקוס התאנה‬
‫פעמונית כוכבנית‬
‫פרע מסולסל‬
‫פרע צמיר‬
‫פשתה שעירה‬
‫צבר מצוי‬
‫צורית בלוטית‬
‫ציבורת ההרים‬
‫צלבית ארוכת‪ -‬שיבולת‬
‫צללית אשונה‬
‫צללית הכלאיים‬
‫צלף קוצני‬
‫צמרנית הסלעים‬
‫צפורן נקוד‬
‫קוציץ סורי‬
‫קורטם דק‬
‫קחוון מצוי‬
‫קידה שעירה‬
‫קיטה רותמית‬
‫קיסוסית קוצנית‬
‫קיפודן גיירדו‬
‫קיצנית צפופת‪ -‬עלים‬
‫קנה מצוי‬
‫רימון‬
‫נחל חילזון‬
‫חוות יבור‬
‫גבעת יבור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פולש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סטטוס‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מ*‬
‫‪10‬‬
‫שם הצמח‬
‫רכפה לבנה‬
‫שבולת‪ -‬שועל נפוצה‬
‫שברק מלבין‬
‫שברק קוצני‬
‫שום האבקנים‬
‫שלמון יפואי‬
‫שעורה מכחילה‬
‫שעורת הבולבוסין‬
‫שעורת התבור‬
‫שפרירה קשקשנית‬
‫שרביטן מצוי‬
‫תות לבן‬
‫תלתן דוקרני‬
‫תלתן האלמוות‬
‫תלתן חקלאי‬
‫תמר מצוי‬
‫סך הכול‬
‫נחל חילזון‬
‫חוות יבור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪49‬‬
‫גבעת יבור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סטטוס‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪92‬‬
‫מ‬
‫‪6‬‬
‫נספח מס' ‪4‬‬
‫סקר עצים בוגרים‬
‫רשימות עצים וצילומים‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫‪Page 1‬‬
‫הערות‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪758230.490‬‬
‫‪758232.360‬‬
‫‪758235.300‬‬
‫‪758237.800‬‬
‫‪758236.660‬‬
‫‪758253.120‬‬
‫‪758254.370‬‬
‫‪758244.630‬‬
‫‪758253.700‬‬
‫‪758253.190‬‬
‫‪758263.530‬‬
‫‪758263.950‬‬
‫‪758272.880‬‬
‫‪758272.380‬‬
‫‪758290.780‬‬
‫‪758382.860‬‬
‫‪758387.680‬‬
‫‪758394.550‬‬
‫‪758408.430‬‬
‫‪758423.020‬‬
‫‪758431.110‬‬
‫‪758438.690‬‬
‫‪758452.870‬‬
‫‪758460.390‬‬
‫‪758468.300‬‬
‫‪758474.890‬‬
‫‪758482.310‬‬
‫‪758488.190‬‬
‫‪758494.820‬‬
‫‪758501.610‬‬
‫‪758505.330‬‬
‫‪758513.870‬‬
‫‪758525.270‬‬
‫‪758533.780‬‬
‫‪758540.770‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪226693.530‬‬
‫‪226683.520‬‬
‫‪226663.490‬‬
‫‪226645.860‬‬
‫‪226626.140‬‬
‫‪226633.990‬‬
‫‪226644.220‬‬
‫‪226654.260‬‬
‫‪226662.030‬‬
‫‪226653.840‬‬
‫‪226651.770‬‬
‫‪226643.620‬‬
‫‪226642.210‬‬
‫‪226632.680‬‬
‫‪226620.730‬‬
‫‪226600.570‬‬
‫‪226600.680‬‬
‫‪226598.590‬‬
‫‪226595.920‬‬
‫‪226594.630‬‬
‫‪226594.720‬‬
‫‪226594.620‬‬
‫‪226593.080‬‬
‫‪226592.260‬‬
‫‪226590.550‬‬
‫‪226589.620‬‬
‫‪226588.220‬‬
‫‪226586.550‬‬
‫‪226585.950‬‬
‫‪226584.770‬‬
‫‪226588.370‬‬
‫‪226592.100‬‬
‫‪226586.900‬‬
‫‪226586.030‬‬
‫‪226583.880‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫‪Page 2‬‬
‫הערות‬
‫‪Y‬‬
‫‪758548.550‬‬
‫‪758562.120‬‬
‫‪758555.410‬‬
‫‪758529.750‬‬
‫‪758484.890‬‬
‫‪758488.630‬‬
‫‪758493.760‬‬
‫‪758503.400‬‬
‫‪758511.700‬‬
‫‪758530.190‬‬
‫‪758539.170‬‬
‫‪758545.280‬‬
‫‪758551.410‬‬
‫‪758557.560‬‬
‫‪758565.560‬‬
‫‪758566.560‬‬
‫‪758558.650‬‬
‫‪758550.570‬‬
‫‪758539.350‬‬
‫‪758531.820‬‬
‫‪758519.460‬‬
‫‪758492.860‬‬
‫‪758505.340‬‬
‫‪758512.970‬‬
‫‪758519.030‬‬
‫‪758523.290‬‬
‫‪758529.950‬‬
‫‪758538.290‬‬
‫‪758548.250‬‬
‫‪758557.070‬‬
‫‪758564.530‬‬
‫‪758559.430‬‬
‫‪758549.950‬‬
‫‪758539.980‬‬
‫‪758580.280‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪226579.500‬‬
‫‪226592.800‬‬
‫‪226592.860‬‬
‫‪226593.110‬‬
‫‪226627.190‬‬
‫‪226620.730‬‬
‫‪226614.040‬‬
‫‪226606.730‬‬
‫‪226602.820‬‬
‫‪226598.000‬‬
‫‪226596.840‬‬
‫‪226598.310‬‬
‫‪226601.450‬‬
‫‪226604.000‬‬
‫‪226603.870‬‬
‫‪226612.620‬‬
‫‪226609.710‬‬
‫‪226607.690‬‬
‫‪226609.320‬‬
‫‪226610.010‬‬
‫‪226610.880‬‬
‫‪226625.620‬‬
‫‪226622.150‬‬
‫‪226620.730‬‬
‫‪226620.030‬‬
‫‪226623.400‬‬
‫‪226623.540‬‬
‫‪226623.190‬‬
‫‪226621.970‬‬
‫‪226621.150‬‬
‫‪226622.340‬‬
‫‪226616.480‬‬
‫‪226617.950‬‬
‫‪226618.830‬‬
‫‪226635.020‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 3‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪758564.540‬‬
‫‪758562.840‬‬
‫‪758554.230‬‬
‫‪758556.790‬‬
‫‪758549.090‬‬
‫‪758546.240‬‬
‫‪758542.260‬‬
‫‪758538.440‬‬
‫‪758535.820‬‬
‫‪758530.290‬‬
‫‪758470.480‬‬
‫‪758488.500‬‬
‫‪758495.610‬‬
‫‪758503.940‬‬
‫‪758508.090‬‬
‫‪758507.560‬‬
‫‪758502.400‬‬
‫‪758476.810‬‬
‫‪758484.080‬‬
‫‪758492.730‬‬
‫‪758496.490‬‬
‫‪758500.610‬‬
‫‪758505.350‬‬
‫‪758510.640‬‬
‫‪758519.590‬‬
‫‪758512.760‬‬
‫‪758522.980‬‬
‫‪758527.730‬‬
‫‪758530.990‬‬
‫‪758531.790‬‬
‫‪758536.290‬‬
‫‪758540.390‬‬
‫‪758547.390‬‬
‫‪758544.930‬‬
‫‪758551.190‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪226629.390‬‬
‫‪226636.670‬‬
‫‪226635.950‬‬
‫‪226630.030‬‬
‫‪226629.930‬‬
‫‪226635.700‬‬
‫‪226629.430‬‬
‫‪226635.410‬‬
‫‪226629.930‬‬
‫‪226635.160‬‬
‫‪226653.510‬‬
‫‪226661.670‬‬
‫‪226659.990‬‬
‫‪226654.940‬‬
‫‪226657.250‬‬
‫‪226662.680‬‬
‫‪226662.600‬‬
‫‪226649.620‬‬
‫‪226648.330‬‬
‫‪226645.990‬‬
‫‪226649.020‬‬
‫‪226644.580‬‬
‫‪226649.420‬‬
‫‪226644.030‬‬
‫‪226645.190‬‬
‫‪226650.690‬‬
‫‪226652.620‬‬
‫‪226645.470‬‬
‫‪226649.850‬‬
‫‪226655.500‬‬
‫‪226647.420‬‬
‫‪226658.210‬‬
‫‪226658.480‬‬
‫‪226648.140‬‬
‫‪226646.640‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 4‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪758553.310‬‬
‫‪758555.350‬‬
‫‪758562.270‬‬
‫‪758561.860‬‬
‫‪758561.070‬‬
‫‪758569.050‬‬
‫‪758569.850‬‬
‫‪758571.760‬‬
‫‪758577.660‬‬
‫‪758579.030‬‬
‫‪758578.840‬‬
‫‪758587.940‬‬
‫‪758586.040‬‬
‫‪758592.400‬‬
‫‪758598.840‬‬
‫‪758609.390‬‬
‫‪758612.130‬‬
‫‪758606.490‬‬
‫‪758599.110‬‬
‫‪758602.540‬‬
‫‪758595.320‬‬
‫‪758588.970‬‬
‫‪758586.660‬‬
‫‪758580.620‬‬
‫‪758574.360‬‬
‫‪758575.260‬‬
‫‪758586.380‬‬
‫‪758531.930‬‬
‫‪758519.290‬‬
‫‪758511.860‬‬
‫‪758503.210‬‬
‫‪758434.740‬‬
‫‪758379.940‬‬
‫‪758378.460‬‬
‫‪758369.230‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪226655.420‬‬
‫‪226660.550‬‬
‫‪226662.480‬‬
‫‪226655.390‬‬
‫‪226647.630‬‬
‫‪226646.350‬‬
‫‪226651.220‬‬
‫‪226658.430‬‬
‫‪226658.640‬‬
‫‪226652.200‬‬
‫‪226645.720‬‬
‫‪226653.240‬‬
‫‪226496.170‬‬
‫‪226493.950‬‬
‫‪226492.370‬‬
‫‪226491.180‬‬
‫‪226488.160‬‬
‫‪226479.610‬‬
‫‪226474.390‬‬
‫‪226453.030‬‬
‫‪226460.760‬‬
‫‪226462.430‬‬
‫‪226456.080‬‬
‫‪226457.090‬‬
‫‪226457.640‬‬
‫‪226464.840‬‬
‫‪226484.230‬‬
‫‪226531.800‬‬
‫‪226534.310‬‬
‫‪226536.950‬‬
‫‪226540.050‬‬
‫‪226562.530‬‬
‫‪226568.350‬‬
‫‪226562.060‬‬
‫‪226562.830‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.50‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 5‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪758350.120‬‬
‫‪758226.340‬‬
‫‪758215.030‬‬
‫‪758227.610‬‬
‫‪758533.740‬‬
‫‪758538.400‬‬
‫‪758540.620‬‬
‫‪758546.760‬‬
‫‪758546.900‬‬
‫‪758546.770‬‬
‫‪758551.790‬‬
‫‪758556.920‬‬
‫‪758557.770‬‬
‫‪758551.010‬‬
‫‪758563.750‬‬
‫‪758564.540‬‬
‫‪758564.210‬‬
‫‪758570.460‬‬
‫‪758570.010‬‬
‫‪758568.690‬‬
‫‪758577.720‬‬
‫‪758576.940‬‬
‫‪758578.060‬‬
‫‪758574.240‬‬
‫‪758572.350‬‬
‫‪758570.680‬‬
‫‪758576.940‬‬
‫‪758578.270‬‬
‫‪758540.620‬‬
‫‪758390.580‬‬
‫‪758391.460‬‬
‫‪758410.100‬‬
‫‪758433.230‬‬
‫‪758445.260‬‬
‫‪758456.290‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪226566.240‬‬
‫‪226535.310‬‬
‫‪226537.020‬‬
‫‪226514.140‬‬
‫‪226040.180‬‬
‫‪226040.470‬‬
‫‪226044.560‬‬
‫‪226047.710‬‬
‫‪226038.600‬‬
‫‪226033.820‬‬
‫‪226044.220‬‬
‫‪226043.340‬‬
‫‪226054.360‬‬
‫‪226054.170‬‬
‫‪226036.530‬‬
‫‪226043.090‬‬
‫‪226049.920‬‬
‫‪226053.090‬‬
‫‪226050.370‬‬
‫‪226047.190‬‬
‫‪226052.500‬‬
‫‪226049.650‬‬
‫‪226046.240‬‬
‫‪226043.620‬‬
‫‪226039.480‬‬
‫‪226030.880‬‬
‫‪226030.150‬‬
‫‪226037.770‬‬
‫‪226056.300‬‬
‫‪225713.290‬‬
‫‪225715.190‬‬
‫‪225728.330‬‬
‫‪225741.620‬‬
‫‪225799.190‬‬
‫‪225798.610‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪179‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 6‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫בתחום הרכבת‪ ,‬כבר לא בשטח‬
‫בתחום הרכבת‪ ,‬כבר לא בשטח‬
‫בתחום הרכבת‪ ,‬כבר לא בשטח‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪758485.300‬‬
‫‪758490.470‬‬
‫‪758477.400‬‬
‫‪758478.410‬‬
‫‪758479.940‬‬
‫‪758473.270‬‬
‫‪758472.180‬‬
‫‪758469.670‬‬
‫‪758466.570‬‬
‫‪758483.900‬‬
‫‪758483.880‬‬
‫‪758491.530‬‬
‫‪758490.940‬‬
‫‪758488.880‬‬
‫‪758499.350‬‬
‫‪758508.190‬‬
‫‪758506.520‬‬
‫‪758505.420‬‬
‫‪758503.710‬‬
‫‪758355.100‬‬
‫‪758354.820‬‬
‫‪758355.410‬‬
‫‪758503.440‬‬
‫‪758509.890‬‬
‫‪758515.010‬‬
‫‪758583.970‬‬
‫‪758579.990‬‬
‫‪758576.500‬‬
‫‪758573.310‬‬
‫‪758565.160‬‬
‫‪758566.650‬‬
‫‪758566.340‬‬
‫‪758567.980‬‬
‫‪758569.620‬‬
‫‪758571.240‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪225827.690‬‬
‫‪225833.560‬‬
‫‪225849.080‬‬
‫‪225853.190‬‬
‫‪225859.350‬‬
‫‪225860.540‬‬
‫‪225855.460‬‬
‫‪225850.450‬‬
‫‪225860.690‬‬
‫‪225884.900‬‬
‫‪225889.960‬‬
‫‪225888.890‬‬
‫‪225885.080‬‬
‫‪225879.640‬‬
‫‪225882.620‬‬
‫‪225886.350‬‬
‫‪225882.160‬‬
‫‪225877.800‬‬
‫‪225871.620‬‬
‫‪225820.780‬‬
‫‪225817.300‬‬
‫‪225814.820‬‬
‫‪226102.450‬‬
‫‪226122.460‬‬
‫‪226132.380‬‬
‫‪226115.800‬‬
‫‪226116.200‬‬
‫‪226116.700‬‬
‫‪226116.710‬‬
‫‪226116.780‬‬
‫‪226120.010‬‬
‫‪226123.240‬‬
‫‪226127.870‬‬
‫‪226130.630‬‬
‫‪226135.530‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫ברוש‬
‫ברוש‬
‫ברוש‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫תאנה‬
‫זית‬
‫תאנה‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫תאנה‬
‫תאנה‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪230‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 7‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪758572.870‬‬
‫‪758574.680‬‬
‫‪758583.730‬‬
‫‪758585.130‬‬
‫‪758559.360‬‬
‫‪758560.230‬‬
‫‪758562.700‬‬
‫‪758591.710‬‬
‫‪758587.620‬‬
‫‪758584.370‬‬
‫‪758623.830‬‬
‫‪758759.860‬‬
‫‪758768.590‬‬
‫‪758635.720‬‬
‫‪758692.920‬‬
‫‪758761.770‬‬
‫‪758934.490‬‬
‫‪758934.210‬‬
‫‪758866.350‬‬
‫‪758861.960‬‬
‫‪758857.330‬‬
‫‪758851.680‬‬
‫‪758863.750‬‬
‫‪758868.460‬‬
‫‪758870.480‬‬
‫‪758908.800‬‬
‫‪758887.140‬‬
‫‪758910.520‬‬
‫‪758937.040‬‬
‫‪758949.110‬‬
‫‪758825.060‬‬
‫‪758847.080‬‬
‫‪758844.910‬‬
‫‪758846.960‬‬
‫‪758852.810‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪226139.600‬‬
‫‪226144.320‬‬
‫‪226152.370‬‬
‫‪226153.100‬‬
‫‪226098.610‬‬
‫‪226102.260‬‬
‫‪226102.080‬‬
‫‪226102.930‬‬
‫‪226100.920‬‬
‫‪226101.290‬‬
‫‪226323.480‬‬
‫‪226343.920‬‬
‫‪226314.670‬‬
‫‪226385.210‬‬
‫‪226382.810‬‬
‫‪226170.970‬‬
‫‪227091.460‬‬
‫‪227117.540‬‬
‫‪227105.820‬‬
‫‪227103.120‬‬
‫‪227101.280‬‬
‫‪227100.420‬‬
‫‪227112.340‬‬
‫‪227113.370‬‬
‫‪227114.610‬‬
‫‪227120.310‬‬
‫‪227238.460‬‬
‫‪227319.360‬‬
‫‪227466.180‬‬
‫‪227484.240‬‬
‫‪226870.560‬‬
‫‪226827.840‬‬
‫‪226826.470‬‬
‫‪226823.050‬‬
‫‪226848.660‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫תאנה‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫ברוש‬
‫אקליפטוס‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫דקל‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪246‬‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬
‫‪254‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪275‬‬
‫‪276‬‬
‫‪277‬‬
‫‪278‬‬
‫‪287‬‬
‫‪300‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪331‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪339‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫קבוצה ‪37‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫קבוצה ‪3‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪38‬‬
‫קבוצה ‪5‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪7‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪11‬‬
‫קבוצה ‪12‬‬
‫קבוצה ‪13‬‬
‫קבוצה ‪14‬‬
‫קבוצה ‪15‬‬
‫קבוצה ‪16‬‬
‫קבוצה ‪17‬‬
‫קבוצה ‪18‬‬
‫קבוצה ‪19‬‬
‫קבוצה ‪20‬‬
‫קבוצה ‪21‬‬
‫קבוצה ‪22‬‬
‫קבוצה ‪23‬‬
‫קבוצה ‪24‬‬
‫קבוצה ‪25‬‬
‫קבוצה ‪26‬‬
‫קבוצה ‪27‬‬
‫קבוצה ‪28‬‬
‫קבוצה ‪29‬‬
‫קבוצה ‪30‬‬
‫קבוצה ‪31‬‬
‫קבוצה ‪32‬‬
‫קבוצה ‪33‬‬
‫קבוצה ‪34‬‬
‫קבוצה ‪35‬‬
‫קבוצה ‪36‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪44‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪78‬‬
‫‪45‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪17‬‬
‫‪30‬‬
‫‪23‬‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪13‬‬
‫‪66‬‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪41‬‬
‫‪63‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫‪40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪17‬‬
‫‪42‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪132‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪51‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה חלקית‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫העתקה‬
‫העתקה חלקית‬
‫‪29‬‬
‫‪48‬‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫‪19‬‬
‫‪37‬‬
‫‪23‬‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫הערות‬
‫מטע זיתים‪ 12-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 17-‬עצים‬
‫שורה של ‪ 10‬ברושים‬
‫שורה של ‪ 17‬ברושים‬
‫שורה של ‪ 10‬ברושים‬
‫שורה של ‪ 20‬ברושים‬
‫מטע זיתים‪ 17-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 35-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 4-‬שורות‪ 21,‬עצים‬
‫שורה של ‪ 7‬עצי זית‬
‫מטע זיתים‪ 26-‬עצים‬
‫שורה של ‪ 9‬עצי זית‬
‫שורה של ‪ 11‬עצי זית‬
‫מטע זיתים‪ 9-‬שורות‪ 11,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 60-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 3-‬שורות‪ 7,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 5-‬שורות‪ 6,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 2-‬שורות‪ 8,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 2-‬שורות‪ 7,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 2-‬שורות‪ 8,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 2-‬שורות‪ 10,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 3-‬שורות‪ 14,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 3 -‬שורות ‪ 10‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 3-‬שורות‪ 10,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 12-‬שורות‪ 11,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 3-‬שורות‪ 8,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 4-‬שורות‪ 7,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 7-‬שורות‪ 8,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 5-‬שורות‪ 8,‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 17-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 30-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 30-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 35-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 13-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 87-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 65-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 80-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 100-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 22-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 60-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 100-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 55-‬עצים‬
‫‪Y‬‬
‫‪758406.770‬‬
‫‪758422.300‬‬
‫‪758369.470‬‬
‫‪758364.660‬‬
‫‪758358.210‬‬
‫‪758353.520‬‬
‫‪758513.770‬‬
‫‪758629.340‬‬
‫‪758781.760‬‬
‫‪758905.130‬‬
‫‪758887.540‬‬
‫‪758936.630‬‬
‫‪758852.000‬‬
‫‪758852.750‬‬
‫‪758923.910‬‬
‫‪758884.790‬‬
‫‪758894.930‬‬
‫‪758904.160‬‬
‫‪758950.150‬‬
‫‪758920.580‬‬
‫‪759002.360‬‬
‫‪758934.350‬‬
‫‪759006.890‬‬
‫‪758941.940‬‬
‫‪759004.310‬‬
‫‪758953.070‬‬
‫‪758827.770‬‬
‫‪758828.090‬‬
‫‪758810.130‬‬
‫‪758796.200‬‬
‫‪758781.860‬‬
‫‪758809.200‬‬
‫‪758831.220‬‬
‫‪758772.400‬‬
‫‪758755.690‬‬
‫‪758853.070‬‬
‫‪758844.090‬‬
‫‪758707.160‬‬
‫‪758881.900‬‬
‫‪758872.790‬‬
‫‪758811.520‬‬
‫‪758781.200‬‬
‫‪X‬‬
‫‪225733.730‬‬
‫‪225763.230‬‬
‫‪225844.760‬‬
‫‪225823.950‬‬
‫‪225804.700‬‬
‫‪225759.060‬‬
‫‪226138.550‬‬
‫‪226323.400‬‬
‫‪226375.230‬‬
‫‪227059.190‬‬
‫‪227086.400‬‬
‫‪227115.160‬‬
‫‪227104.430‬‬
‫‪227112.160‬‬
‫‪227186.430‬‬
‫‪227220.040‬‬
‫‪227240.510‬‬
‫‪227286.630‬‬
‫‪227320.950‬‬
‫‪227348.780‬‬
‫‪227378.630‬‬
‫‪227430.240‬‬
‫‪227471.600‬‬
‫‪227489.030‬‬
‫‪227513.310‬‬
‫‪227593.840‬‬
‫‪226866.280‬‬
‫‪226733.330‬‬
‫‪226796.940‬‬
‫‪226862.350‬‬
‫‪226842.220‬‬
‫‪226764.340‬‬
‫‪226728.220‬‬
‫‪226727.310‬‬
‫‪226682.320‬‬
‫‪226659.340‬‬
‫‪226648.750‬‬
‫‪226599.980‬‬
‫‪226575.890‬‬
‫‪226472.440‬‬
‫‪226441.820‬‬
‫‪226402.080‬‬
‫קוטר עלווה‬
‫‪2-3‬‬
‫‪4‬‬
‫גובה עץ‬
‫‪2.5-3‬‬
‫‪4‬‬
‫קוטר גזע‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫כבר אינם קיימים בשטח‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫סוג עץ‬
‫זית‬
‫זית‬
‫ברוש‬
‫ברוש‬
‫ברוש‬
‫ברוש‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪174-178‬‬
‫‪180-181‬‬
‫‪203-204‬‬
‫‪205-206‬‬
‫‪210-211‬‬
‫‪212-213‬‬
‫‪214-217‬‬
‫‪242-245‬‬
‫‪247-248‬‬
‫‪255-256‬‬
‫‪257-260‬‬
‫‪263-264‬‬
‫‪269-270‬‬
‫‪271-274‬‬
‫‪280-282‬‬
‫‪283-286‬‬
‫‪288-291‬‬
‫‪292-295‬‬
‫‪296-299‬‬
‫‪301-304‬‬
‫‪305-308‬‬
‫‪309-312‬‬
‫‪313-316‬‬
‫‪319-322‬‬
‫‪323-326‬‬
‫‪327-330‬‬
‫‪332-335‬‬
‫‪343-346‬‬
‫‪347-350‬‬
‫‪351-354‬‬
‫‪356-359‬‬
‫‪360-363‬‬
‫‪364-367‬‬
‫‪368-371‬‬
‫‪372-375‬‬
‫‪382-385‬‬
‫‪386-389‬‬
‫‪390-394‬‬
‫‪398-401‬‬
‫‪406-409‬‬
‫‪410-413‬‬
‫‪414-417‬‬
‫סה"כ עצים‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫כריתה‬
‫העתקה ‪790‬‬
‫‪850‬‬
‫שימור‬
‫‪Page 1‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\784‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 1‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫הועתק‬
‫מחוץ לגבול‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪757481.060‬‬
‫‪757686.980‬‬
‫‪757673.690‬‬
‫‪757672.120‬‬
‫‪757658.250‬‬
‫‪757657.110‬‬
‫‪757659.460‬‬
‫‪757650.440‬‬
‫‪757688.360‬‬
‫‪757701.090‬‬
‫‪757704.750‬‬
‫‪757710.470‬‬
‫‪757717.200‬‬
‫‪757714.010‬‬
‫‪757718.780‬‬
‫‪757738.630‬‬
‫‪757735.650‬‬
‫‪757686.750‬‬
‫‪757688.470‬‬
‫‪757691.510‬‬
‫‪757691.720‬‬
‫‪757695.000‬‬
‫‪757699.730‬‬
‫‪757571.850‬‬
‫‪757570.710‬‬
‫‪757578.020‬‬
‫‪757578.310‬‬
‫‪757582.470‬‬
‫‪757598.910‬‬
‫‪757600.290‬‬
‫‪757609.350‬‬
‫‪757621.280‬‬
‫‪757715.070‬‬
‫‪757715.070‬‬
‫‪757713.320‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217225.720‬‬
‫‪217230.280‬‬
‫‪217233.770‬‬
‫‪217240.410‬‬
‫‪217235.260‬‬
‫‪217241.500‬‬
‫‪217249.360‬‬
‫‪217249.710‬‬
‫‪217298.570‬‬
‫‪217299.300‬‬
‫‪217294.250‬‬
‫‪217293.550‬‬
‫‪217293.600‬‬
‫‪217301.100‬‬
‫‪217302.550‬‬
‫‪217338.190‬‬
‫‪217377.820‬‬
‫‪217440.810‬‬
‫‪217430.090‬‬
‫‪217429.180‬‬
‫‪217423.320‬‬
‫‪217418.780‬‬
‫‪217412.800‬‬
‫‪217474.110‬‬
‫‪217491.480‬‬
‫‪217500.460‬‬
‫‪217508.150‬‬
‫‪217504.030‬‬
‫‪217617.700‬‬
‫‪217630.020‬‬
‫‪217693.400‬‬
‫‪217712.170‬‬
‫‪218241.820‬‬
‫‪218239.600‬‬
‫‪218233.210‬‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫סוג עץ‬
‫חרוב‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫מס' עץ‬
‫‪419‬‬
‫‪425‬‬
‫‪426‬‬
‫‪427‬‬
‫‪428‬‬
‫‪429‬‬
‫‪430‬‬
‫‪431‬‬
‫‪432‬‬
‫‪433‬‬
‫‪434‬‬
‫‪435‬‬
‫‪436‬‬
‫‪437‬‬
‫‪438‬‬
‫‪439‬‬
‫‪440‬‬
‫‪441‬‬
‫‪442‬‬
‫‪443‬‬
‫‪444‬‬
‫‪445‬‬
‫‪446‬‬
‫‪451‬‬
‫‪452‬‬
‫‪453‬‬
‫‪454‬‬
‫‪455‬‬
‫‪474‬‬
‫‪475‬‬
‫‪480‬‬
‫‪481‬‬
‫‪490‬‬
‫‪491‬‬
‫‪492‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫‪Page 2‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪757704.730‬‬
‫‪757703.720‬‬
‫‪757705.690‬‬
‫‪757702.120‬‬
‫‪757703.030‬‬
‫‪757701.910‬‬
‫‪757709.550‬‬
‫‪757721.820‬‬
‫‪757721.000‬‬
‫‪757716.730‬‬
‫‪757711.680‬‬
‫‪757714.080‬‬
‫‪757713.890‬‬
‫‪757715.940‬‬
‫‪757721.290‬‬
‫‪757718.760‬‬
‫‪757720.140‬‬
‫‪757683.720‬‬
‫‪757683.070‬‬
‫‪757683.730‬‬
‫‪757680.650‬‬
‫‪757703.370‬‬
‫‪757698.510‬‬
‫‪757676.960‬‬
‫‪757690.000‬‬
‫‪757700.000‬‬
‫‪757659.520‬‬
‫‪757639.520‬‬
‫‪757647.020‬‬
‫‪757655.050‬‬
‫‪757660.550‬‬
‫‪757663.230‬‬
‫‪757650.940‬‬
‫‪757651.760‬‬
‫‪757639.300‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪218240.440‬‬
‫‪218238.170‬‬
‫‪218231.530‬‬
‫‪218229.520‬‬
‫‪218225.050‬‬
‫‪218224.190‬‬
‫‪218205.310‬‬
‫‪218180.190‬‬
‫‪218179.890‬‬
‫‪218179.740‬‬
‫‪218178.910‬‬
‫‪218175.370‬‬
‫‪218168.290‬‬
‫‪218162.400‬‬
‫‪218162.060‬‬
‫‪218158.970‬‬
‫‪218156.560‬‬
‫‪218190.300‬‬
‫‪218188.410‬‬
‫‪218187.400‬‬
‫‪218174.950‬‬
‫‪218132.780‬‬
‫‪218132.880‬‬
‫‪218065.510‬‬
‫‪218064.470‬‬
‫‪218064.520‬‬
‫‪218047.000‬‬
‫‪217865.790‬‬
‫‪217858.270‬‬
‫‪217853.760‬‬
‫‪217843.340‬‬
‫‪217839.820‬‬
‫‪217844.940‬‬
‫‪217836.210‬‬
‫‪217829.760‬‬
‫סוג עץ‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫אורן‬
‫‪0.50‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.50‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫פיקוס‬
‫‪0.70‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫אורן‬
‫‪0.60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫אורן‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.40‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3.5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫דקל‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫דקל‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫דקל‬
‫‪0.60‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫מס' עץ‬
‫‪493‬‬
‫‪494‬‬
‫‪495‬‬
‫‪496‬‬
‫‪497‬‬
‫‪498‬‬
‫‪499‬‬
‫‪500‬‬
‫‪501‬‬
‫‪502‬‬
‫‪503‬‬
‫‪504‬‬
‫‪505‬‬
‫‪506‬‬
‫‪507‬‬
‫‪508‬‬
‫‪509‬‬
‫‪510‬‬
‫‪511‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪522‬‬
‫‪523‬‬
‫‪533‬‬
‫‪534‬‬
‫‪535‬‬
‫‪540‬‬
‫‪553‬‬
‫‪554‬‬
‫‪555‬‬
‫‪556‬‬
‫‪557‬‬
‫‪558‬‬
‫‪559‬‬
‫‪560‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫‪Page 3‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫רב גזעים‬
‫בלי גזע‬
‫רב גזעים‬
‫לא נמצא‬
‫‪Y‬‬
‫‪757639.280‬‬
‫‪757630.990‬‬
‫‪757631.580‬‬
‫‪757615.160‬‬
‫‪757615.830‬‬
‫‪757616.100‬‬
‫‪757382.330‬‬
‫‪757420.810‬‬
‫‪757412.890‬‬
‫‪757407.640‬‬
‫‪757403.340‬‬
‫‪757399.650‬‬
‫‪757416.900‬‬
‫‪757424.790‬‬
‫‪757427.810‬‬
‫‪757451.420‬‬
‫‪757466.670‬‬
‫‪757482.980‬‬
‫‪757478.910‬‬
‫‪757470.570‬‬
‫‪757468.640‬‬
‫‪757477.830‬‬
‫‪757481.860‬‬
‫‪757501.070‬‬
‫‪757503.770‬‬
‫‪757537.360‬‬
‫‪757550.390‬‬
‫‪757553.710‬‬
‫‪757570.540‬‬
‫‪757570.410‬‬
‫‪757566.870‬‬
‫‪757550.050‬‬
‫‪757505.220‬‬
‫‪757493.160‬‬
‫‪757423.660‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217815.940‬‬
‫‪217815.740‬‬
‫‪217821.560‬‬
‫‪217988.240‬‬
‫‪218000.300‬‬
‫‪218010.840‬‬
‫‪217357.960‬‬
‫‪217349.100‬‬
‫‪217349.920‬‬
‫‪217351.510‬‬
‫‪217353.020‬‬
‫‪217354.220‬‬
‫‪217370.200‬‬
‫‪217372.020‬‬
‫‪217366.180‬‬
‫‪217362.410‬‬
‫‪217360.180‬‬
‫‪217405.220‬‬
‫‪217429.780‬‬
‫‪217442.470‬‬
‫‪217451.480‬‬
‫‪217448.510‬‬
‫‪217475.790‬‬
‫‪217479.210‬‬
‫‪217491.050‬‬
‫‪217611.230‬‬
‫‪217630.050‬‬
‫‪217644.110‬‬
‫‪217691.550‬‬
‫‪217731.240‬‬
‫‪217665.590‬‬
‫‪217490.100‬‬
‫‪217446.830‬‬
‫‪217417.870‬‬
‫‪217380.960‬‬
‫סוג עץ‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫דקל‬
‫‪0.60‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫ערער לימוני‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫תות‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫תאנה‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 0.20‬אלביציה צהובה‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 0.20‬אלביציה צהובה‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 0.20‬אלביציה צהובה‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫כליל החורש‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.80‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫כליל החורש‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫אורן‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 0.30‬לא נמצא בסקר‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫חרוב‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 0.30‬אלביציה צהובה‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫מס' עץ‬
‫‪561‬‬
‫‪562‬‬
‫‪563‬‬
‫‪568‬‬
‫‪569‬‬
‫‪570‬‬
‫‪577‬‬
‫‪578‬‬
‫‪579‬‬
‫‪580‬‬
‫‪581‬‬
‫‪582‬‬
‫‪583‬‬
‫‪584‬‬
‫‪585‬‬
‫‪586‬‬
‫‪587‬‬
‫‪588‬‬
‫‪592‬‬
‫‪593‬‬
‫‪594‬‬
‫‪595‬‬
‫‪596‬‬
‫‪597‬‬
‫‪598‬‬
‫‪607‬‬
‫‪608‬‬
‫‪609‬‬
‫‪610‬‬
‫‪611‬‬
‫‪612‬‬
‫‪613‬‬
‫‪614‬‬
‫‪615‬‬
‫‪616‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫‪Page 4‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫הועתק‬
‫הועתק‬
‫הועתק‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪757413.590‬‬
‫‪757399.310‬‬
‫‪757409.290‬‬
‫‪757447.460‬‬
‫‪757447.490‬‬
‫‪757442.820‬‬
‫‪757430.670‬‬
‫‪757385.850‬‬
‫‪757378.970‬‬
‫‪757372.870‬‬
‫‪757365.830‬‬
‫‪757344.540‬‬
‫‪757334.070‬‬
‫‪757317.170‬‬
‫‪757320.230‬‬
‫‪757306.640‬‬
‫‪757306.690‬‬
‫‪757292.590‬‬
‫‪757282.060‬‬
‫‪757273.780‬‬
‫‪757239.600‬‬
‫‪757279.450‬‬
‫‪757290.760‬‬
‫‪755372.770‬‬
‫‪755371.070‬‬
‫‪755368.120‬‬
‫‪755367.580‬‬
‫‪755248.060‬‬
‫‪755282.800‬‬
‫‪755291.510‬‬
‫‪755295.260‬‬
‫‪755304.930‬‬
‫‪755428.550‬‬
‫‪755431.010‬‬
‫‪755433.900‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217383.570‬‬
‫‪217393.270‬‬
‫‪217388.980‬‬
‫‪217290.820‬‬
‫‪217287.250‬‬
‫‪217263.720‬‬
‫‪217221.550‬‬
‫‪217242.610‬‬
‫‪217241.930‬‬
‫‪217237.585‬‬
‫‪216989.880‬‬
‫‪217003.330‬‬
‫‪217107.380‬‬
‫‪217111.680‬‬
‫‪217120.730‬‬
‫‪217113.430‬‬
‫‪217118.050‬‬
‫‪217127.610‬‬
‫‪217144.500‬‬
‫‪217169.300‬‬
‫‪217231.480‬‬
‫‪217277.380‬‬
‫‪217260.550‬‬
‫‪217426.970‬‬
‫‪217420.560‬‬
‫‪217415.590‬‬
‫‪217411.010‬‬
‫‪217406.570‬‬
‫‪217343.190‬‬
‫‪217340.510‬‬
‫‪217339.290‬‬
‫‪217336.280‬‬
‫‪217310.020‬‬
‫‪217310.220‬‬
‫‪217307.730‬‬
‫סוג עץ‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫‪ 0.30‬אלביציה צהובה‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫אלון‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫אלון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫אלון‬
‫‪0.30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫אלון‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.50‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫אורן‬
‫‪0.60‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫אקליפטוס‬
‫‪0.30‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫אלון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫אלון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 0.10‬לא נמצא בסקר‬
‫‪4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫אלון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.50‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.50‬‬
‫ברוש‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.50‬‬
‫אלון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫אלון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫מס' עץ‬
‫‪617‬‬
‫‪618‬‬
‫‪619‬‬
‫‪624‬‬
‫‪625‬‬
‫‪626‬‬
‫‪627‬‬
‫‪628‬‬
‫‪629‬‬
‫‪630‬‬
‫‪640‬‬
‫‪641‬‬
‫‪642‬‬
‫‪643‬‬
‫‪644‬‬
‫‪645‬‬
‫‪646‬‬
‫‪647‬‬
‫‪648‬‬
‫‪649‬‬
‫‪654‬‬
‫‪660‬‬
‫‪661‬‬
‫‪666‬‬
‫‪667‬‬
‫‪668‬‬
‫‪669‬‬
‫‪670‬‬
‫‪671‬‬
‫‪672‬‬
‫‪673‬‬
‫‪674‬‬
‫‪675‬‬
‫‪676‬‬
‫‪677‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 5‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫גזעים ‪2‬‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪756073.630‬‬
‫‪756205.640‬‬
‫‪756311.910‬‬
‫‪756310.620‬‬
‫‪756420.480‬‬
‫‪756409.710‬‬
‫‪756414.640‬‬
‫‪756419.050‬‬
‫‪756428.300‬‬
‫‪756417.870‬‬
‫‪756418.410‬‬
‫‪756463.200‬‬
‫‪756468.130‬‬
‫‪756468.910‬‬
‫‪756489.160‬‬
‫‪756484.910‬‬
‫‪756505.360‬‬
‫‪756540.160‬‬
‫‪756555.590‬‬
‫‪756540.850‬‬
‫‪756536.940‬‬
‫‪756525.660‬‬
‫‪756560.210‬‬
‫‪756594.040‬‬
‫‪756600.140‬‬
‫‪756612.380‬‬
‫‪756629.240‬‬
‫‪756638.130‬‬
‫‪756682.380‬‬
‫‪756613.860‬‬
‫‪756605.240‬‬
‫‪756605.650‬‬
‫‪756616.380‬‬
‫‪756647.600‬‬
‫‪756672.040‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217838.590‬‬
‫‪217771.400‬‬
‫‪217703.150‬‬
‫‪217705.550‬‬
‫‪217617.940‬‬
‫‪217600.340‬‬
‫‪217596.530‬‬
‫‪217598.170‬‬
‫‪217594.740‬‬
‫‪217555.890‬‬
‫‪217547.370‬‬
‫‪217530.510‬‬
‫‪217530.950‬‬
‫‪217537.440‬‬
‫‪217544.520‬‬
‫‪217548.500‬‬
‫‪217551.790‬‬
‫‪217539.290‬‬
‫‪217542.310‬‬
‫‪217528.140‬‬
‫‪217530.700‬‬
‫‪217471.940‬‬
‫‪217433.650‬‬
‫‪217538.540‬‬
‫‪217543.380‬‬
‫‪217548.570‬‬
‫‪217543.960‬‬
‫‪217525.630‬‬
‫‪217489.450‬‬
‫‪217455.060‬‬
‫‪217451.530‬‬
‫‪217369.310‬‬
‫‪217335.140‬‬
‫‪217358.680‬‬
‫‪217251.280‬‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫‪0.90‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫סוג עץ‬
‫איזדרכת‬
‫אורן‬
‫תאנה‬
‫אשחר ארץ‬
‫זית‬
‫לבנה רפואי‬
‫לבנה רפואי‬
‫לבנה רפואי‬
‫לבנה רפואי‬
‫לבנה רפואי‬
‫לבנה רפואי‬
‫תאנה‬
‫לבנה רפואי‬
‫לבנה רפואי‬
‫זית‬
‫חרוב‬
‫זית‬
‫חרוב‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫חרוב‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫חרוב‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫חרוב‬
‫אזדרכת‬
‫מס' עץ‬
‫‪678‬‬
‫‪679‬‬
‫‪680‬‬
‫‪681‬‬
‫‪682‬‬
‫‪683‬‬
‫‪684‬‬
‫‪685‬‬
‫‪686‬‬
‫‪687‬‬
‫‪688‬‬
‫‪689‬‬
‫‪690‬‬
‫‪691‬‬
‫‪7‬‬
‫‪693‬‬
‫‪694‬‬
‫‪695‬‬
‫‪696‬‬
‫‪697‬‬
‫‪698‬‬
‫‪704‬‬
‫‪705‬‬
‫‪711‬‬
‫‪712‬‬
‫‪713‬‬
‫‪714‬‬
‫‪715‬‬
‫‪716‬‬
‫‪722‬‬
‫‪723‬‬
‫‪724‬‬
‫‪725‬‬
‫‪726‬‬
‫‪727‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫‪Page 6‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪756655.680‬‬
‫‪756621.470‬‬
‫‪756616.460‬‬
‫‪756683.980‬‬
‫‪756713.010‬‬
‫‪756754.490‬‬
‫‪756771.050‬‬
‫‪756790.370‬‬
‫‪756774.260‬‬
‫‪756751.740‬‬
‫‪756805.160‬‬
‫‪756811.910‬‬
‫‪756814.860‬‬
‫‪756817.620‬‬
‫‪756831.420‬‬
‫‪756827.500‬‬
‫‪756812.930‬‬
‫‪756807.650‬‬
‫‪756815.460‬‬
‫‪756810.480‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217250.980‬‬
‫‪217206.370‬‬
‫‪217208.280‬‬
‫‪217406.830‬‬
‫‪217350.520‬‬
‫‪217298.350‬‬
‫‪217301.460‬‬
‫‪217290.300‬‬
‫‪217310.920‬‬
‫‪217327.420‬‬
‫‪217336.990‬‬
‫‪217346.250‬‬
‫‪217345.660‬‬
‫‪217346.000‬‬
‫‪217337.840‬‬
‫‪217315.860‬‬
‫‪217302.980‬‬
‫‪217258.690‬‬
‫‪217231.270‬‬
‫‪217213.480‬‬
‫‪756832.850‬‬
‫‪756873.450‬‬
‫‪756872.230‬‬
‫‪756881.950‬‬
‫‪756862.810‬‬
‫‪756870.090‬‬
‫‪756852.220‬‬
‫‪756843.150‬‬
‫‪756823.360‬‬
‫‪756821.980‬‬
‫‪756831.420‬‬
‫‪756822.430‬‬
‫‪756813.470‬‬
‫‪756801.470‬‬
‫‪217228.500‬‬
‫‪217394.480‬‬
‫‪217404.090‬‬
‫‪217403.720‬‬
‫‪217404.280‬‬
‫‪217412.900‬‬
‫‪217409.720‬‬
‫‪217425.900‬‬
‫‪217417.290‬‬
‫‪217436.500‬‬
‫‪217440.800‬‬
‫‪217448.500‬‬
‫‪217453.010‬‬
‫‪217444.530‬‬
‫סוג עץ‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫אזדרכת‬
‫‪0.50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫רימון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫אזדרכת‬
‫‪0.50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫רימון‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫תות‬
‫‪0.40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫אזדרכת‬
‫‪0.50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫אלת המסטיק‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫תות‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫לא נמצא בסקר‬
‫אורן ירושלים‬
‫‪0.10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫מס' עץ‬
‫‪728‬‬
‫‪729‬‬
‫‪730‬‬
‫‪731‬‬
‫‪736‬‬
‫‪737‬‬
‫‪738‬‬
‫‪739‬‬
‫‪740‬‬
‫‪741‬‬
‫‪747‬‬
‫‪748‬‬
‫‪749‬‬
‫‪750‬‬
‫‪751‬‬
‫‪752‬‬
‫‪753‬‬
‫‪754‬‬
‫‪755‬‬
‫‪756‬‬
‫‪760‬‬
‫‪757‬‬
‫‪763‬‬
‫‪764‬‬
‫‪765‬‬
‫‪766‬‬
‫‪767‬‬
‫‪768‬‬
‫‪769‬‬
‫‪770‬‬
‫‪771‬‬
‫‪772‬‬
‫‪773‬‬
‫‪774‬‬
‫‪775‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 7‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫רב גזעים‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫עץ שנשרף‬
‫עץ שנשרף‬
‫עץ שנשרף‬
‫עץ שנשרף‬
‫עץ שנשרף‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪756789.770‬‬
‫‪756785.610‬‬
‫‪756779.810‬‬
‫‪756757.670‬‬
‫‪756803.290‬‬
‫‪756771.820‬‬
‫‪756804.160‬‬
‫‪756816.090‬‬
‫‪756818.920‬‬
‫‪756835.210‬‬
‫‪756853.600‬‬
‫‪756855.820‬‬
‫‪756861.130‬‬
‫‪756896.250‬‬
‫‪756910.860‬‬
‫‪756929.690‬‬
‫‪756934.740‬‬
‫‪756951.510‬‬
‫‪756959.270‬‬
‫‪756963.470‬‬
‫‪756959.790‬‬
‫‪756948.700‬‬
‫‪756962.820‬‬
‫‪756980.030‬‬
‫‪756969.000‬‬
‫‪756949.750‬‬
‫‪756942.490‬‬
‫‪756938.190‬‬
‫‪756939.490‬‬
‫‪756923.920‬‬
‫‪756917.300‬‬
‫‪756921.970‬‬
‫‪756927.300‬‬
‫‪756866.230‬‬
‫‪756942.990‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217451.240‬‬
‫‪217425.130‬‬
‫‪217427.920‬‬
‫‪217447.930‬‬
‫‪217502.080‬‬
‫‪217507.940‬‬
‫‪217480.130‬‬
‫‪217477.270‬‬
‫‪217488.430‬‬
‫‪217492.510‬‬
‫‪217486.420‬‬
‫‪217437.930‬‬
‫‪217428.400‬‬
‫‪217433.850‬‬
‫‪217399.800‬‬
‫‪217383.950‬‬
‫‪217368.440‬‬
‫‪217284.930‬‬
‫‪217274.930‬‬
‫‪217271.020‬‬
‫‪217266.190‬‬
‫‪217267.810‬‬
‫‪217239.680‬‬
‫‪217243.140‬‬
‫‪217252.420‬‬
‫‪217236.280‬‬
‫‪217243.500‬‬
‫‪217252.680‬‬
‫‪217252.990‬‬
‫‪217262.250‬‬
‫‪217258.030‬‬
‫‪217250.850‬‬
‫‪217248.980‬‬
‫‪217205.790‬‬
‫‪217198.990‬‬
‫סוג עץ‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫חרוב‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫קיקיון‬
‫‪0.40‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫ברכיכטון אדרי‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫ברכיכטון אדרי‬
‫‪0.40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫אורן‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫מס' עץ‬
‫‪776‬‬
‫‪777‬‬
‫‪778‬‬
‫‪779‬‬
‫‪780‬‬
‫‪781‬‬
‫‪782‬‬
‫‪783‬‬
‫‪784‬‬
‫‪785‬‬
‫‪786‬‬
‫‪787‬‬
‫‪788‬‬
‫‪789‬‬
‫‪790‬‬
‫‪791‬‬
‫‪792‬‬
‫‪797‬‬
‫‪798‬‬
‫‪799‬‬
‫‪800‬‬
‫‪801‬‬
‫‪804‬‬
‫‪805‬‬
‫‪806‬‬
‫‪807‬‬
‫‪808‬‬
‫‪809‬‬
‫‪810‬‬
‫‪811‬‬
‫‪812‬‬
‫‪813‬‬
‫‪814‬‬
‫‪819‬‬
‫‪820‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫‪Page 8‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫רב גזעים‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪756949.720‬‬
‫‪757049.250‬‬
‫‪757096.210‬‬
‫‪757099.940‬‬
‫‪757085.290‬‬
‫‪757109.700‬‬
‫‪757228.040‬‬
‫‪757241.010‬‬
‫‪757226.550‬‬
‫‪757255.580‬‬
‫‪757269.130‬‬
‫‪757278.100‬‬
‫‪757286.790‬‬
‫‪757293.140‬‬
‫‪757381.990‬‬
‫‪757365.380‬‬
‫‪757327.430‬‬
‫‪757345.800‬‬
‫‪757352.620‬‬
‫‪757123.090‬‬
‫‪757073.140‬‬
‫‪757026.730‬‬
‫‪757005.810‬‬
‫‪757001.140‬‬
‫‪756779.090‬‬
‫‪756789.900‬‬
‫‪756901.640‬‬
‫‪756899.660‬‬
‫‪756892.410‬‬
‫‪756889.800‬‬
‫‪756884.560‬‬
‫‪756883.890‬‬
‫‪756850.370‬‬
‫‪756850.670‬‬
‫‪756841.080‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217204.400‬‬
‫‪217208.860‬‬
‫‪217210.030‬‬
‫‪217208.070‬‬
‫‪217221.270‬‬
‫‪217220.430‬‬
‫‪217289.010‬‬
‫‪217289.360‬‬
‫‪217298.560‬‬
‫‪217286.310‬‬
‫‪217292.400‬‬
‫‪217295.380‬‬
‫‪217301.210‬‬
‫‪217296.980‬‬
‫‪217382.480‬‬
‫‪217388.160‬‬
‫‪217380.570‬‬
‫‪217373.610‬‬
‫‪217374.530‬‬
‫‪217352.930‬‬
‫‪217292.480‬‬
‫‪217273.650‬‬
‫‪217278.510‬‬
‫‪217259.630‬‬
‫‪216986.860‬‬
‫‪216990.510‬‬
‫‪216974.290‬‬
‫‪216993.830‬‬
‫‪217078.220‬‬
‫‪217077.850‬‬
‫‪217078.750‬‬
‫‪217079.310‬‬
‫‪217072.460‬‬
‫‪217075.750‬‬
‫‪217115.060‬‬
‫סוג עץ‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫זית‬
‫‪0.40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 0.20‬שיטה מתחילה‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫דקל‬
‫‪0.50‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫חרוב‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫חרוב‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫חרוב‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אורן‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫אורן‬
‫‪0.20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫זית‬
‫‪0.80‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫אורן‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.30‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫תאנה‬
‫‪0.20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫זית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫‪0.10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫אזדרכת‬
‫‪0.30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫מס' עץ‬
‫‪821‬‬
‫‪826‬‬
‫‪827‬‬
‫‪828‬‬
‫‪829‬‬
‫‪830‬‬
‫‪831‬‬
‫‪832‬‬
‫‪839‬‬
‫‪840‬‬
‫‪841‬‬
‫‪842‬‬
‫‪843‬‬
‫‪844‬‬
‫‪848‬‬
‫‪849‬‬
‫‪852‬‬
‫‪853‬‬
‫‪854‬‬
‫‪855‬‬
‫‪856‬‬
‫‪861‬‬
‫‪862‬‬
‫‪863‬‬
‫‪864‬‬
‫‪865‬‬
‫‪866‬‬
‫‪867‬‬
‫‪868‬‬
‫‪869‬‬
‫‪870‬‬
‫‪871‬‬
‫‪872‬‬
‫‪873‬‬
‫‪874‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪Page 9‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫הערות‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫רב גזעים‬
‫רב גזעים‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪Y‬‬
‫‪756846.190‬‬
‫‪756819.990‬‬
‫‪756810.510‬‬
‫‪756809.020‬‬
‫‪756784.030‬‬
‫‪756724.290‬‬
‫‪756728.590‬‬
‫‪756904.640‬‬
‫‪756906.060‬‬
‫‪756911.600‬‬
‫‪756914.490‬‬
‫‪756915.940‬‬
‫‪756910.390‬‬
‫‪756915.480‬‬
‫‪756927.880‬‬
‫‪756926.290‬‬
‫‪756923.220‬‬
‫‪'756916.140‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪X‬‬
‫‪217128.590‬‬
‫‪217189.650‬‬
‫‪217200.040‬‬
‫‪217199.720‬‬
‫‪217053.920‬‬
‫‪217097.810‬‬
‫‪217086.880‬‬
‫‪217146.120‬‬
‫‪217139.640‬‬
‫‪217126.400‬‬
‫‪217126.390‬‬
‫‪217123.800‬‬
‫‪217114.680‬‬
‫‪217111.840‬‬
‫‪217101.260‬‬
‫‪217106.020‬‬
‫‪217118.850‬‬
‫‪'217088.510‬‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫‪0.10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4.5‬‬
‫סוג עץ‬
‫קיקיון‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫חרוב‬
‫תאנה‬
‫תאנה‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫מס' עץ‬
‫‪875‬‬
‫‪876‬‬
‫‪877‬‬
‫‪878‬‬
‫‪879‬‬
‫‪880‬‬
‫‪881‬‬
‫‪882‬‬
‫‪883‬‬
‫‪884‬‬
‫‪885‬‬
‫‪886‬‬
‫‪887‬‬
‫‪888‬‬
‫‪889‬‬
‫‪890‬‬
‫‪891‬‬
‫‪892‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫קבוצה‬
‫‪1‬‬
‫מחוץ לגבול‬
‫מחוץ לגבול‬
‫מחוץ לגבול‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪44‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪42‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫‪Page 1‬‬
‫כמות עצים‬
‫‪250‬‬
‫מחוץ לגבול‬
‫מחוץ לגבול‬
‫מחוץ לגבול‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫‪43‬‬
‫‪29‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪29‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫טיפול‬
‫שימור‬
‫מחוץ לתכנית‬
‫מחוץ לתכנית‬
‫מחוץ לתכנית‬
‫שימור‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור‬
‫כריתה ‪ /‬שימור‬
‫שימור‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫שימור חלקי‬
‫כריתה‬
‫שימור‬
‫שימור‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה‬
‫העתקה‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה חלקית‬
‫העתקה‬
‫שימור‬
‫העתקה חלקית‬
‫שימור חלקי‬
‫העתקה‬
‫כריתה‬
‫כריתה‬
‫העתקה חלקית‬
‫‪27‬‬
‫‪22‬‬
‫‪13‬‬
‫‪47‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪15‬‬
‫לכריתה ‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫הערות‬
‫הערות‬
‫כריתה בשוליים‪-‬בודדים יער אורנים‪ 250-‬עצים‬
‫מטע זיתים‬
‫מטע זיתים‪ 18-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 17-‬עצים‬
‫יער אורנים‪ 18-‬עצים‬
‫שורה של ‪ 18‬עצי אורן‬
‫מטע זיתים‪ 15-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 45-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪2-‬‬
‫מטע זיתים‪ 30-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪1-‬‬
‫מטע זיתים‪ 9-‬עצים‬
‫קבוצה של ‪ 11‬עצי ברוש‬
‫‪+‬שימור‪6-‬‬
‫יער‪ 35-‬ברושים‬
‫מטע זיתים‪ 18-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪3-‬‬
‫מטע זיתים‪ 17-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪3-‬‬
‫מטע זיתים‪ 19-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪3-‬‬
‫מטע זיתים‪ 15-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪2-‬‬
‫מטע זיתים‪ 35-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪6-‬‬
‫מטע זיתים‪ 20-‬עצים‬
‫‪+‬העתקה‪5-‬‬
‫מטע של ‪ 13‬זיתים‬
‫‪+‬העתקה‪4-‬‬
‫שורה של ‪ 30‬עצי שיטה‬
‫שורה של ‪ 18‬עצי ברוש‬
‫שורה של ‪ 18‬עצי אקליפטוס‬
‫מטע זיתים‪ 18-‬עצים‬
‫לא קיימים‬
‫מטע זיתים‪ 10-‬עצים‬
‫שורה של ‪ 30‬עצי אורן‬
‫מטע זיתים‪ 20-‬עצים‬
‫העצים הבוגרים הועתקו במקומם נטיעה חדשה ביום‬
‫מטע זיתים‪ 35-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪8-‬‬
‫מטע זיתים‪ 30-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪8-‬‬
‫מטע זיתים‪ 25-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪12-‬‬
‫מטע זיתים‪ 50-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪3-‬‬
‫קבוצה של ‪ 50‬עצי זית‬
‫‪+‬שימור‪10-‬‬
‫קבוצה של ‪ 50‬עצי זית‬
‫קבוצה של ‪ 30‬עצי זית‬
‫קבוצה של ‪ 30‬עצי זית‬
‫‪+‬שימור‪4-‬‬
‫קבוצה של ‪ 30‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪4-‬‬
‫קבוצת של ‪ 20‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪3-‬‬
‫מטע זיתים‪ 30-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪23-‬‬
‫שורה של ‪ 5‬עצי דקל‬
‫מטע זיתים‪ 19-‬עצים‬
‫מטע זיתים‪ 25-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪10-‬‬
‫יער אקליפטוס‪ 150-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪128-‬‬
‫מטע זיתים‪ 7-‬עצים‬
‫שורה של ‪ 5‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪3-‬‬
‫קבוצה של ‪ 15‬עצי אורן‬
‫‪+‬שימור‪1-‬‬
‫מטע זיתים‪ 35-‬עצים‬
‫‪+‬שימור‪16-‬‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪757525.540‬‬
‫‪757712.320‬‬
‫‪757591.620‬‬
‫‪757647.540‬‬
‫‪757614.800‬‬
‫‪757574.580‬‬
‫‪757611.570‬‬
‫‪757609.740‬‬
‫‪757629.250‬‬
‫‪757643.860‬‬
‫‪757684.290‬‬
‫‪757686.630‬‬
‫‪757709.150‬‬
‫‪757710.000‬‬
‫‪757663.470‬‬
‫‪757664.720‬‬
‫‪757652.050‬‬
‫‪757647.830‬‬
‫‪757629.530‬‬
‫‪757630.960‬‬
‫‪757633.450‬‬
‫‪757626.380‬‬
‫‪757468.510‬‬
‫‪757496.740‬‬
‫‪757555.010‬‬
‫‪757395.310‬‬
‫‪757385.850‬‬
‫‪757364.720‬‬
‫‪757346.660‬‬
‫‪757237.440‬‬
‫‪757304.540‬‬
‫‪756518.230‬‬
‫‪756528.870‬‬
‫‪756662.940‬‬
‫‪756701.000‬‬
‫‪756736.790‬‬
‫‪756846.450‬‬
‫‪756930.510‬‬
‫‪756950.840‬‬
‫‪756903.550‬‬
‫‪756949.300‬‬
‫‪757230.120‬‬
‫‪757336.230‬‬
‫‪757358.620‬‬
‫‪757082.710‬‬
‫‪217286.250‬‬
‫‪217398.610‬‬
‫‪217500.250‬‬
‫‪217515.610‬‬
‫‪217563.940‬‬
‫‪217553.760‬‬
‫‪217576.600‬‬
‫‪217657.150‬‬
‫‪217736.510‬‬
‫‪217727.900‬‬
‫‪218165.910‬‬
‫‪218138.810‬‬
‫‪218128.820‬‬
‫‪218104.140‬‬
‫‪218043.950‬‬
‫‪217983.280‬‬
‫‪217942.230‬‬
‫‪217898.080‬‬
‫‪217780.320‬‬
‫‪218076.550‬‬
‫‪218207.190‬‬
‫‪218165.420‬‬
‫‪217396.980‬‬
‫‪217496.470‬‬
‫‪217623.590‬‬
‫‪217280.500‬‬
‫‪217242.610‬‬
‫‪217167.030‬‬
‫‪217106.400‬‬
‫‪217271.340‬‬
‫‪217286.660‬‬
‫‪217533.320‬‬
‫‪217475.880‬‬
‫‪217464.560‬‬
‫‪217429.450‬‬
‫‪217366.060‬‬
‫‪217253.710‬‬
‫‪217365.730‬‬
‫‪217254.550‬‬
‫‪217233.010‬‬
‫‪217197.210‬‬
‫‪217296.100‬‬
‫‪217317.500‬‬
‫‪217376.450‬‬
‫‪217274.310‬‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫שורת עצים‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.10‬‬
‫סוג עץ‬
‫מס' עץ‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫ברוש‬
‫ברוש‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫שיטה מכחילה‬
‫ברוש‬
‫אקליפטוס‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫זית‬
‫דקל‬
‫זית‬
‫זית‬
‫אקליפטוס‬
‫זית‬
‫‪420-424‬‬
‫‪447-450‬‬
‫‪456-459‬‬
‫‪460-463‬‬
‫‪464-467‬‬
‫‪468-469‬‬
‫‪470-473‬‬
‫‪476-479‬‬
‫‪482-485‬‬
‫‪486-489‬‬
‫‪514-517‬‬
‫‪518-521‬‬
‫‪524-528‬‬
‫‪529-532‬‬
‫‪536-539‬‬
‫‪541-544‬‬
‫‪545-548‬‬
‫‪549-552‬‬
‫‪564-567‬‬
‫‪571-572‬‬
‫‪573-574‬‬
‫‪575-576‬‬
‫‪589-592‬‬
‫‪599-602‬‬
‫‪605-606‬‬
‫‪620-623‬‬
‫‪628-631‬‬
‫‪632-635‬‬
‫‪636-639‬‬
‫‪656-659‬‬
‫‪662-665‬‬
‫‪699-703‬‬
‫‪706-710‬‬
‫‪717-721‬‬
‫‪732-735‬‬
‫‪740-746‬‬
‫‪758-762‬‬
‫‪793-796‬‬
‫‪802-803‬‬
‫‪815-818‬‬
‫‪822-824‬‬
‫‪833-838‬‬
‫‪845-847‬‬
‫‪850-851‬‬
‫‪857-860‬‬
‫‪650-653‬‬
‫זית‬
‫אורן‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫סקר עצים‬
‫כביש ‪85‬‬
‫דטהמפ מערכות מידע‬
‫גיאוגרפיות בע"מ‬
‫סיווג‬
‫הערות‬
‫‪8/8/2013‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫קוטר עלווה גובה עץ קוטר גזע‬
‫סוג עץ‬
‫מס' עץ‬
‫סה"כ עצים‪:‬‬
‫‪186‬‬
‫כריתה‬
‫העתקה ‪581‬‬
‫‪900‬‬
‫שימור‬
‫הערה‪ :‬בשלב של תכנון מפורט ‪-‬יש לבצע מדידה מפורטת‬
‫קבוצה ‪ 42‬הם כ‪ 90-‬עצים צעירים שניטעו בשטח לאחר המדידה‪ ,‬במקום קבוצה ‪ 23‬המקורית )‪ (628-631‬שהועתקה מהמקום‪ .‬הנטיעה התבצעה ביום הסקר ותועדה על ידי מנחם אדר‬
‫‪Page 2‬‬
‫תופ\‪ - 620‬כביש ‪\85‬תתל ‪17‬א\נספח עצים\‪C:\702‬‬
‫כרטיסי עצים תת"ל ‪17‬א‪ :‬כביש ‪ 85‬ומחלפים עם כבישים ‪702 ,784‬‬
‫מספר העץ‪ ,‬שם העץ והמלצה‬
‫לסיווג‬
‫‪1‬‬
‫זית‬
‫תיאור ונימוקים‬
‫זית עתיק‪ ,‬חלק מקבוצה ‪ /‬שריד‬
‫של כרם זיתים‬
‫שימור‬
‫‪2‬‬
‫זית ותיק‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪3‬‬
‫זית עתיק‪ ,‬נוף קטן‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪4‬‬
‫זית עתיק‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪6‬‬
‫זית‬
‫עתיק‪ ,‬התייבשויות בחלק‬
‫מהנוף‪.‬‬
‫שימור‬
‫‪7‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫עתיק‪ ,‬גזע מקורי כבר איננו‪,‬‬
‫התפצל לשני גזעים הצומחים‬
‫בהיקף‬
‫תמונה‬
‫‪8‬‬
‫עתיק במצב טוב‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪9‬‬
‫עתיק במצב טוב‪ ,‬גזע עבה‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪10‬‬
‫עתיק במצב טוב‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪11‬‬
‫בוגר‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪12‬‬
‫בוגר‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪13‬‬
‫בוגר‪ ,‬בריא‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪14‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫זקן‪ ,‬גזע מרשים‬
‫‪15‬‬
‫בוגר‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪16‬‬
‫‪19 ,18 ,17‬‬
‫בוגרים‪ ,‬שורה בשולי שדה‬
‫פלחה‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪36‬‬
‫‪ 34 ,35‬ועוד עשרות‬
‫זית‬
‫כביש ‪ 784‬מוסט מזרחה ונוגס‬
‫בגבעה‪ .‬על הגבעה טרסות עם‬
‫זיתים פזורים‪ .‬העצים בוגרים‬
‫לא גדולים במיוחד‪ ,‬בטרסות‬
‫ברחבים משתנים‪.‬‬
‫העתקה‬
‫‪61‬‬
‫ואחרים‬
‫זית‬
‫טרסה מייצגת על הגבעה‪,‬‬
‫בתחום קווי הדיקור של כביש‬
‫‪ 784‬שיוסט‪ .‬עצים בינוניים‪,‬‬
‫פזורים במרווחים גדולים‪.‬‬
‫העתקה‬
‫‪136‬‬
‫‪133 ,134 ,135‬‬
‫‪ 136‬גדול ומפותח‪ ,‬האחרים‬
‫כנראה בשלבי התנוונות‪ ,‬מעט‬
‫עלים‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪138‬‬
‫זקן‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪141‬‬
‫‪139 ,140‬‬
‫זית‬
‫‪ 140 ,141‬שימור‪.‬‬
‫‪) 139‬מאחור מימין( העתקה‬
‫בוגרים‬
‫‪143‬‬
‫זית‬
‫מייצג קבוצת שלושה עצים‬
‫דומים לשימור‪ .‬לא מוצגים‬
‫בתמונות ‪ 145 ,144‬הדומים לו‪.‬‬
‫שימור‬
‫‪148‬‬
‫מטע בוגר‪-‬צעיר‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪) 174-178‬קבוצה ‪(37‬‬
‫מטע מעובד‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪) 181-180‬קבוצה ‪(1‬‬
‫מטע זיתים מגודר‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪193‬‬
‫במטע זיתים‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪218-220‬‬
‫זית‬
‫קבוצה של שלושה עצים‬
‫סמוכים לכביש‬
‫העתקה‬
‫‪221‬‬
‫תאנה‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫עץ מטופח‬
‫‪222‬‬
‫עץ צעיר‬
‫זית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪223‬‬
‫תאנה‬
‫שימור‬
‫‪224‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪225‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪226‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪227‬‬
‫תאנה‬
‫שימור‬
‫‪228‬‬
‫תאנה‬
‫שימור‬
‫מטופח‬
‫‪229‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪230‬‬
‫‪231‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪233‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪234‬‬
‫תאנה‬
‫שימור‬
‫‪237‬‬
‫זית‬
‫קבוצה של מספר עצים בחצר‬
‫מגודרת‬
‫שימור‬
‫‪242-245‬‬
‫זית‪ ,‬תאנה‬
‫מטע ובו ‪ 35‬זיתים צעירים‬
‫ותאנה אחת‪ ,‬בתמונה‬
‫הערכה לפי חלק יחסי‪:‬‬
‫‪ 24‬עצים לשימור‬
‫‪ 11‬עצים להעתקה‬
‫‪247-248‬‬
‫זית‬
‫הערכה לפי חלק יחסי‪:‬‬
‫‪ 40‬עצים לשימור‬
‫‪ 44‬עצים להעתקה‬
‫מטע זיתים בוגרים ובמרכזו‬
‫אקליפטוס גדול בודד‬
‫‪253‬‬
‫אקליפטוס המקור‬
‫ליד האיקליפטוס תות צעיר‬
‫שלא תויג‪ ,‬גם הוא לשימור‬
‫שימור‬
‫‪254‬‬
‫בשולי כביש הכניסה לכפר‬
‫זית‬
‫מחוץ לגבול התכנית‬
‫‪268‬‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪ 271‬עד ‪) 291‬קבוצות ‪(8-11‬‬
‫זית‬
‫כ‪ 25 -‬שורות‪ ,‬עצים בוגרים‪,‬‬
‫מטופחים‪.‬‬
‫העתקה חלקית‪ ,‬כ‪ 150 -‬עצים‬
‫‪) 292-295‬קבוצה ‪(12‬‬
‫שתי שורות צעירים קטנים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 9‬עצים העתקה‬
‫‪ 7‬עצים שימור‬
‫‪) 296-299‬קבוצה ‪(13‬‬
‫שתי שורות צעירים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 5‬עצים שימור‬
‫‪ 9‬עצים העתקה‬
‫‪) 301-304‬קבוצה ‪(14‬‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 8‬עצים שימור‬
‫‪ 8‬עצים העתקה‬
‫שתי שורות צעירים יפים‬
‫‪) 305-308‬קבוצה ‪(15‬‬
‫זית‬
‫שתי שורות צעירים‪,‬‬
‫השורה המערבית לא מלאה‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 17‬עצים שימור‬
‫‪ 3‬עצים העתקה‬
‫‪) 309-312‬קבוצה ‪(16‬‬
‫שתי שורות צעירים‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪) 313-316‬קבוצה ‪(17‬‬
‫זית‬
‫מטע עם שתי שורות בוגרים‪,‬‬
‫שורת צעירים ושורה עם עצים‬
‫בודדים‬
‫שימור‬
‫‪) 319-322‬קבוצה ‪(18‬‬
‫‪ 3‬שורות בקוטר כ ‪ 20‬סמ‪.‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪) 323-326‬קבוצה ‪(19‬‬
‫כרם זיתים צעירים‪-‬בוגרים‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪) 327-330‬קבוצה ‪(20‬‬
‫זית‬
‫שלוש שורות עצים בוגרים‪-‬‬
‫צעירים‬
‫שימור‬
‫‪) 332-335‬קבוצה ‪(21‬‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 16‬עצים שימור‬
‫‪ 12‬עצים העתקה‬
‫מטע‪ ,‬במדרגה יותר גבוהה‪,‬‬
‫ובפינתו דקל תמר בודד‬
‫‪) 347-350‬קבוצה ‪(23‬‬
‫מטע בוגרים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 12‬עצים שימור‬
‫‪ 28‬עצים העתקה‬
‫‪) 351-354‬קבוצה ‪(24‬‬
‫מטע‪ 17 ,‬עצים בוגרים‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪) 356-359‬קבוצה ‪(25‬‬
‫זית‬
‫מטע בוגרים‪ .‬בשולי הכביש‪,‬‬
‫בתמונה בין העצים ברקע‪,‬‬
‫שיטה מכחילה לכריתה‪.‬‬
‫העתקה‬
‫‪356-359‬‬
‫תאנה‬
‫תאנה צעירה בודדת במטע‬
‫הזיתים‬
‫העתקה‬
‫‪) 360-363‬קבוצה ‪(26‬‬
‫מטע זיתים בוגרים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 23‬עצים העתקה‬
‫‪ 7‬עצים שימור‬
‫‪) 368-371‬קבוצה ‪(28‬‬
‫בוגרים יפים‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪) 372-375‬קבוצה ‪(29‬‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 21‬עצים שימור‬
‫‪ 66‬עצים העתקה‬
‫מטע צעירים‬
‫‪381‬‬
‫תאנה‬
‫העתקה‬
‫‪) 386-389‬קבוצה ‪(31‬‬
‫בוגרים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 29‬עצים שימור‬
‫‪ 51‬עצים העתקה‬
‫‪) 390-394‬קבוצה ‪(32‬‬
‫בוגרים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 48‬עצים שימור‬
‫‪ 52‬עצים העתקה‬
‫‪) 410-413‬קבוצה ‪(35‬‬
‫מטע זיתים צעירים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 37‬עצים שימור‬
‫‪ 63‬עצים העתקה‬
‫‪) 414-417‬קבוצה ‪(36‬‬
‫מטע מגודר‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 23‬שימור‬
‫‪ 32‬העתקה‬
‫‪418‬‬
‫בודד במטע זיתים‬
‫תות‬
‫כריתה‬
‫‪419‬‬
‫חרוב‬
‫הועתק במסגרת הסטת הכביש‬
‫עבור הרכבת‬
‫העץ בשלבי הכנה להעתקה‬
‫‪) 420-424‬קבוצה ‪ ,1‬גיליון‬
‫מחלף ‪(702/85‬‬
‫יער אורנים בוגרים‬
‫אורן ברוטיה‬
‫שימור‬
‫‪433‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫מייצג קבוצת זיתים סביב מתקן‬
‫מקורות‪ ,‬חלקם על דרך מוצעת‪,‬‬
‫יש להתאים הדרך למצאי‬
‫העצים בשטח‪.‬‬
‫‪440‬‬
‫אורן ירושלים‬
‫שימור‬
‫‪455‬‬
‫אורן ירושלים‬
‫שימור‬
‫‪456-459‬‬
‫זית‬
‫שימור‪ ,‬מחוץ לתכנית‬
‫‪460-463‬‬
‫מטע בוגרים‬
‫זית‬
‫מחוץ לתכנית‬
‫‪) 464-467‬קבוצה ‪(3‬‬
‫אורן ברוטיה‬
‫שימור‬
‫חורשה ‪ 18‬עצים‬
‫‪) 468-469‬קבוצה ‪(4‬‬
‫שורה ‪ 18‬עצים‬
‫אורן ירושלים‪ 18 ,‬עצים‬
‫כריתה‬
‫‪470-473‬‬
‫מטע זיתים עתיקים‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪474‬‬
‫קרוב לדרך‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪) 476-479‬קבוצה ‪(6‬‬
‫מטע‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 43‬עצים שימור‬
‫‪ 2‬עצים העתקה‬
‫‪499‬‬
‫פיקוס‬
‫גזע עבה‪ ,‬נוף מעוצב בסגנון‬
‫בונסאי‬
‫שימור‬
‫‪510‬‬
‫קבוצת זריעים ליד הכביש‬
‫אורן ירושלים‬
‫כריתה‬
‫‪) 518-521‬קבוצה ‪(9‬‬
‫ברוש מצוי‬
‫שימור‬
‫חורשה ‪ 35‬עצים‬
‫‪) 524-528‬קבוצה ‪(10‬‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪ 15‬עצים‬
‫העתקה ‪ 3‬עצים‬
‫‪533‬‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪) 536-539‬קבוצה ‪(12‬‬
‫מטע‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫‪ 16‬שימור‬
‫‪ 3‬העתקה‬
‫‪) 545-548‬קבוצה ‪(14‬‬
‫מטע‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪29‬‬
‫העתקה ‪6‬‬
‫‪) 549-552‬קבוצה ‪(15‬‬
‫מטע צעיר‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪5‬‬
‫העתקה ‪15‬‬
‫‪558‬‬
‫דקל תמר‬
‫שימור‬
‫‪563‬‬
‫ערער לימוני‬
‫כריתה‬
‫במשתלה‬
‫‪) 564-567‬קבוצה ‪(16‬‬
‫מטע צעיר‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪4‬‬
‫העתקה ‪9‬‬
‫‪568‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫עצים פזורים ובהמשך צפופים‬
‫לאורך צדו הדרומי של כביש ‪85‬‬
‫כריתה‬
‫‪) 571-572‬קבוצה ‪(17‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫משוכה צפופה של שיטה‬
‫מכחילה לאורך צדו הדרומי של‬
‫כביש ‪85‬‬
‫כריתה‬
‫‪) 573-574‬קבוצה ‪(18‬‬
‫שורת עצים‬
‫ברוש מצוי‬
‫שימור‬
‫‪577‬‬
‫בודד‪ ,‬עץ נוי‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪578‬‬
‫עץ נוי‬
‫תות‬
‫כריתה‬
‫‪579‬‬
‫תאנה‬
‫העתקה‬
‫פרט יפה על גזע‬
‫‪580‬‬
‫עצי נוי בצדי כביש הכניסה‬
‫אלביציה צהובה‬
‫כריתה‬
‫‪586‬‬
‫דקלים יפים באי תנועה‬
‫דקל תמר‬
‫העתקה‬
‫‪588‬‬
‫מרובה גזעים‬
‫כליל החורש‬
‫כריתה‬
‫‪597‬‬
‫זית‬
‫מטע זיתים שהיה בסמוך‬
‫הועתק כבר בשל פרויקט‬
‫הרכבת‬
‫העתקה‬
‫‪602‬‬
‫זית‬
‫מטע קטן‪ ,‬בין הכביש לבין‬
‫הרכבת‪ .‬מוזנח‪.‬‬
‫העתקה‬
‫‪) 605-606‬קבוצה ‪(21‬‬
‫ריכוז זריעים‬
‫אורן ירושלים‬
‫כריתה‬
‫‪607‬‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫עץ צעיר‬
‫‪608‬‬
‫מרובה גזעים‬
‫כליל החורש‬
‫כריתה‬
‫‪617‬‬
‫עצי שדרה‬
‫אלביציה צהובה‬
‫כריתה‬
‫‪618‬‬
‫ברוש מצוי‬
‫שימור‬
‫‪) 620-620‬קבוצה ‪(22‬‬
‫מטע‪ ,‬בוגרים יפים‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪628-631‬‬
‫העצים הבוגרים הועתקו‪ ,‬בעת‬
‫הסיור בשטח מתבצעת נטיעה‬
‫של כ‪ 100 -‬זיתים צעירים‬
‫במרווחים צפופים‪.‬‬
‫‪628-631‬‬
‫נטיעה חדשה של זיתים צעירים‬
‫שהועתקו בגלל פרויקט הרכבת‬
‫לכרמיאל ממטע אחר בסביבה‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪) 636-639‬קבוצה ‪(25‬‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪ 8‬עצים‬
‫העתקה ‪ 22‬עצים‬
‫כרם זיתים בוגרים‪-‬צעירים‬
‫‪641‬‬
‫זית בשולי מטע דקלים‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪642‬‬
‫בוגר‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪646‬‬
‫אורן בוגר ומפותח יפה‬
‫אורן ירושלים‬
‫שימור‪ ,‬הגנה‪ ,‬קרוב לדיקור‬
‫מגודר‪ ,‬לא נמדד‪ ,‬ממזרח לאורן‬
‫‪646‬‬
‫לא ניתן להיכנס לשטח המטע‬
‫זית ‪ -‬מטע‬
‫העתקה בדרך כלל‬
‫‪) 650-653‬קבוצה ‪(43‬‬
‫מטע זיתים בוגרים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪ 16‬עצים‬
‫העתקה ‪ 19‬עצים‬
‫‪) 656-659‬קבוצה ‪(26‬‬
‫מטע זיתים מוזנחים‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪ 12‬עצים‬
‫העתקה ‪ 13‬עצים‬
‫‪660‬‬
‫אקליפטוס‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫עץ צעיר בהתפתחות יפה‬
‫‪674-677‬‬
‫ברוש מצוי‪ ,‬אלון תבור‬
‫ברוש‪ :‬כריתה‬
‫אלון תבור‪ :‬העתקה‬
‫‪678‬‬
‫אזדרכת מצויה‬
‫שימור‬
‫‪679‬‬
‫טיפוח צדי הדרך‪ ,‬ליד כל תחנה‬
‫בצומת יבור צמד ברושים וצמד‬
‫אלוני תבור‪ .‬העצים צעירים‪ ,‬אך‬
‫מומלץ להעתיק האלונים‪.‬‬
‫עץ זקן‪ ,‬בולט בסביבתו‪ .‬בשולי‬
‫עמק‪ ,‬באדמה עמוקה‪.‬‬
‫חשיבות נופית גבוהה‪ ,‬אך מין‬
‫פולש‪.‬‬
‫זריע‪ ,‬גיל משוער ‪ 20‬שנה‬
‫אורן ירושלים‬
‫כריתה‬
‫‪680‬‬
‫תאנה‬
‫עץ צעיר )לפחות החלק העל‬
‫קרקעי(‪ .‬לידו שיח גדול של‬
‫אשחר ארץ ישראלי‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪682‬‬
‫זית‬
‫עץ רב גזעים‪ ,‬ייתכן כתוצאה‬
‫משריפה‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪683-689‬‬
‫ריכוז של שיחים מרובי גזעים‪.‬‬
‫לבנה רפואי‬
‫שימור ‪683,684,688,689‬‬
‫כריתה ‪.685,686‬‬
‫‪689‬‬
‫תאנה‬
‫שימור‪ ,‬הגנה‪ ,‬קרוב לדיקור‬
‫שני גזעים עיקריים‪ ,‬צומח מתוך‬
‫בור חצוב‬
‫‪693‬‬
‫חרוב‬
‫שני גזעים‪ ,‬עץ מרשים‪ .‬הגזעים‬
‫חיוניים ובריאים‪.‬‬
‫העתקה‬
‫‪695‬‬
‫חרוב‬
‫העתקה‬
‫‪696‬‬
‫אורן ירושלים‬
‫הגזע העיקרי נרקב ואיננו‪,‬‬
‫הגזעים צומחים סביב הבור‬
‫שנותר מהגזע שנרקב‪ ,‬קוטר‬
‫כמטר אחד‪ .‬הנוף גדול‬
‫ומרשים‪.‬‬
‫עץ בודד‪ ,‬בולט בסביבתו‪ ,‬נוף‬
‫מפותח מאד‪.‬‬
‫שימור‬
‫‪697‬‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪705‬‬
‫הזיתים במקטע זה אינם‬
‫מטופלים‪ ,‬מופע שיחי בגלל‬
‫חזירים רבים והתפתחות של‬
‫אשחר וקידה סביבם‪.‬‬
‫פרט גדול ומרשים‪ ,‬שני גזעים‪.‬‬
‫חרוב‬
‫שימור‪ ,‬הגנה‪ ,‬קרוב לדיקור‬
‫‪706-710‬‬
‫זית‬
‫קבוצה של ‪ 50‬עצים‪ ,‬אינם‬
‫מטופחים אך במצב טוב‪.‬‬
‫העתקה‬
‫‪717-721‬‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫קבוצה של ‪ 30‬עצים‪ ,‬במצב‬
‫טוב‪.‬‬
‫‪726‬‬
‫עץ גדול ונאה‪ ,‬במצב טוב‬
‫חרוב‬
‫שימור‬
‫‪) 732-735‬קבוצה ‪(31‬‬
‫זית‬
‫אחד מקבוצה של ‪ 30‬זיתים‪,‬‬
‫רובם להעתקה‪ .‬שטח מרעה‬
‫של בקר‪ ,‬העצים בריאים ונאים‪.‬‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪ 4‬עצים‬
‫העתקה ‪ 26‬עצים‬
‫‪737‬‬
‫אזדרכת‬
‫עץ בוגר‪ ,‬נוף מצומצם ביחס‬
‫לגזע‪ .‬אחד מעצים בני עשרות‬
‫שנים שפזורים בסביבה‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪741‬‬
‫תות‬
‫עץ בוגר‪ ,‬ותיק‪ .‬נוף מצומצם‬
‫יחסית‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪) 740-746‬קבוצה ‪(32‬‬
‫זית‬
‫דוגמא מקבוצה של ‪ 30‬עצים‪.‬‬
‫בוגרים‪ ,‬מוזנחים אך במצב טוב‪.‬‬
‫על עץ זה מטפס שרביטן גדול‪.‬‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪4‬‬
‫העתקה ‪26‬‬
‫‪747‬‬
‫עץ מבוגר‪ ,‬עב גזע‪.‬‬
‫אזדרכת‬
‫כריתה‬
‫‪748‬‬
‫אלת מסטיק‬
‫כריתה‬
‫פרט גדול‪ ,‬מעוצב כעץ קטן על‬
‫גזע‪.‬‬
‫‪754‬‬
‫זית‬
‫שימור‪ ,‬הגנה‪ ,‬קרוב לדיקור‬
‫‪755‬‬
‫זית ובסביבתו קירות אבן או‬
‫טרסות‪ ,‬משוכות צבר ואשחרים‪.‬‬
‫בבסיס הגזע סורים רבים‬
‫מכורסמים על ידי פרות ועזים‪.‬‬
‫עץ מפותח על גזע ונוף מורם‪.‬‬
‫תות‬
‫שימור‬
‫‪756‬‬
‫אורן ירושלים‬
‫זריע צעיר‪ ,‬חיוני‪ ,‬בתקופה של‬
‫גדילה מואצת‪.‬‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪) 758-762‬קבוצה ‪(33‬‬
‫רוב הקבוצה בגודל ממוצע‪,‬‬
‫הפרט המצולם בעל הגזע‬
‫העבה ביותר בכל שטח‬
‫התכנית‪ .‬עם זאת הנוף של‬
‫פרט זה מצומצם‪.‬‬
‫בסביבה משוכות צבר ושיחי‬
‫אשחר א"י רבים‪.‬‬
‫‪780‬‬
‫עץ גדול‪ ,‬מרובה גזעים )ככל‬
‫הנראה התחדשות אחרי‬
‫שריפה(‪.‬‬
‫זית‬
‫הערכה‪:‬‬
‫שימור ‪3‬‬
‫העתקה ‪ 17‬‬
‫חרוב‬
‫שימור‬
‫‪786‬‬
‫זית‬
‫דוגמא לזיתים בסביבתו‪ ,‬שעברו‬
‫שריפה והתחדשו מרובי גזעים‬
‫בתצורה שיחית‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪791‬‬
‫זית‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫גוש ענק‪ ,‬סבך‪ .‬הגזע נכרת או‬
‫נשרף‪.‬‬
‫‪792‬‬
‫קיקיון‬
‫צמח פולש‪ ,‬לא עץ‪ .‬פרט‬
‫מפותח‪.‬‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪797‬‬
‫זריע בהתפתחות מואצת‬
‫אורן ירושלים‬
‫כריתה‬
‫‪798‬‬
‫זית‬
‫זית במתחם המגונן ליד שורת‬
‫הדקלים‬
‫העתקה‬
‫‪800‬‬
‫ברכיכטון אדרי‬
‫עץ נוי במתחם המגונן הנטוש‪,‬‬
‫יש פרט נוסף ממין זה‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪802‬‬
‫דקל תמר‬
‫שורה של חמישה עצים במתחם‬
‫מגונן נטוש‬
‫העתקה‬
‫‪805‬‬
‫אורן ירושלים‬
‫זריע‪ .‬סביב המתחם המגונן‪ ,‬על‬
‫שפך העפר‪ ,‬פרטים נוספים‬
‫שאינם מסומנים‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪806‬‬
‫צחר כחלחל‬
‫כריתה )מין פולש(‬
‫במתחם המגונן‪ .‬מספר פרטים‬
‫נטועים וזריעים ממין זה‪.‬‬
‫‪811‬‬
‫זית‬
‫העתקה‬
‫‪) 815-818‬קבוצה ‪(36‬‬
‫זית‬
‫זית‪ ,‬פרטים נוספים בסביבתו‪.‬‬
‫קרקע מישורית עם התפתחות‬
‫חזקה מאד של אשחר א"י‬
‫בצמוד לעצים‪.‬‬
‫כרם זיתים מטופח‪ ,‬האדמה‬
‫חרושה‪ ,‬עצים בוגרים וביניהם‬
‫עצים צעירים‪.‬‬
‫שימור‬
‫‪827-830‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫קבוצה של ארבעה עצים‬
‫סמוכים זה לזה‪.‬‬
‫כריתה‬
‫מגודר‪ ,‬לא נמדד‪ .‬ממזרח‬
‫לעצים ‪830‬‬
‫מטע זיתים מוקף גדר גבוהה‬
‫מגודר‪ ,‬לא נמדד‪ .‬מצפון מזרח‬
‫לעצים ‪830‬‬
‫גדר גבוהה מקיפה מטע‬
‫‪833-838‬‬
‫יער איקליפטוסים בוגרים‬
‫אקליפטוס‬
‫הערכה‪ :‬כריתה ‪ 22‬עצים‬
‫‪) 857-860‬קבוצה ‪(41‬‬
‫אורן ירושלים‬
‫כריתה‬
‫קבוצה של זריעי אורנים‬
‫מפוזרים על שפכי עפר‪.‬‬
‫‪869‬‬
‫תאנה‬
‫שימור‬
‫‪872‬‬
‫שיטה מכחילה‬
‫אזור סבוך מאד‪ ,‬סברס ושרידי‬
‫בוסתן‪ .‬תות )בלי תווית(‪ ,‬תאנה‬
‫וזיתים ומשוכות צבר במדרון עם‬
‫שרידי טרסות גבוהות‪.‬‬
‫במדידה מסומנים שני עצים‪,‬‬
‫בשטח שורה עם עצים רבים‪.‬‬
‫בשולי רפת‪.‬‬
‫כריתה‬
‫‪874‬‬
‫אזדרכת‬
‫בשולי הרפת‪ .‬אזדרכת בגוש‬
‫קיקיון )סומן כמספר ‪.(875‬‬
‫מחוץ לשטח התכנית‬
‫‪883‬‬
‫זית‬
‫פרט צעיר‪ ,‬יוצא דופן בכרם של‬
‫עצים זקנים‪ .‬השטח מטופל‬
‫בחריש נגד העשבייה‪.‬‬
‫שימור‬
‫‪888‬‬
‫זית‬
‫שימור‬
‫‪ ‬‬
‫עץ ותיק‪ ,‬גזע מפואר עם חורים‪,‬‬
‫בכרם מטופח אך עם הרבה‬
‫עשבייה המושפעת משפכים‬
‫עתירי חנקות מהרפת הסמוכה‪.‬‬
‫נספח מס' ‪5‬‬
‫סיכום הדיונים עם נציגי מועצת בענה‬
‫נספח מס' ‪6‬‬
‫סיכום דיון – רשות העתיקות‬