ג`רמי קולר Jeremy Coller

a
2012 ‫ באוקטובר‬31 ,‫ תשע"ג‬,‫בישיבתו ביום ט"ו במרחשוון‬
‫החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את‬
‫ג'רמי קולר‬
‫לאות הוקרה‬
‫על הישגיו כאחד ממנהיגי שוק ההון המשפיעים ביותר בעת הנוכחית; על היזמות בעלת המעוף שגילה בייסוד ובהנהגת‬
"‫ החברה המובילה בעולם בשוק הפרייבט אקוויטי המשני; על חזונו בהובלת ההתפתחות ב"פרייבט אקוויטי‬,"‫"קולר קפיטל‬
;‫ בהם פרס המנהיגות בענף‬,‫ שזיכה אותו בעיטורים לרוב‬,‫כסוג השקעה‬
‫ולאות הוקרה מיוחדת‬
‫על מחויבותו להוראה ולמחקר יזמות וחדשנות ברחבי העולם כאמצעי לחיזוק הכלכלה; ועל פועלו לפיתוח קרנות הון סיכון‬
‫ בין השאר בכך שהקים לאחרונה את מרכז‬,‫גלובאליות באמצעות הידוק הקשר בין הקהילה האקדמית לקהילה העסקית‬
,‫קולר ליזמות וחדשנות באוניברסיטת תל אביב‬
‫ולהכתירו בתואר‬
‫דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה‬
‫של אוניברסיטת תל־אביב‬
At its session on the 31st day of October, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor
Jeremy Coller
in recognition
of his accomplishments as one of the most successful and influential financiers of his generation;
his outstanding entrepreneurial acumen in founding and leading Coller Capital, one of the
largest global firms in the secondary private equity market; his vision in guiding the evolution
of private equity as an asset class, for which he has received a host of accolades, including the
industry Leader Award; and
in special recognition
of his commitment to the worldwide teaching and research of entrepreneurship and innovation
as a means of bolstering the economy; and his endeavors to develop global venture capitalism
by forging stronger connections between the academic and business communities, including most
recently his establishment of the Coller Institute of Venture at Tel Aviv University,
by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
‫פרופסור יוסף קלפטר‬
Professor Joseph Klafter
President
‫נשיא‬
‫פרופסור אהרן שי‬
Professor Aron Shai
Rector
‫רקטור‬