11110428001 - אוניברסיטת תל אביב

‫‪1‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל‬
‫שם הקורס ‪ :‬טיפול בילדים נפגעי התעללות ‪ -‬מבוא‬
‫שם המרצה ‪ :‬דר' גלית בן אמיתי‬
‫היקף הקורס ‪ :‬סמסטריאלי‬
‫רקע ומטרות הקורס ‪:‬‬
‫הטיפול בילדים ומשפחות מפגיש את אנשי הטיפול במצבים בהם יש חשד להתעללות ולעיתים עדות‬
‫ברורה לכך‪ .‬הטיפול בתחום הינו מאתגר וכולל מפגש עם הילד שלא שש בדרך כלל לחשוף את‬
‫סיפורו‪ ,‬עם המשפחה שנמצאת בזעזוע ולעיתים מתקשה לקבל את דבר הפגיעה ועם רגשות קשים‬
‫העולים בסביבה הקרובה‪ ,‬כולל באיש המקצוע עצמו‪ .‬בקורס יהיה ניסיון להרחיב את הידע התיאורטי‬
‫של הסטודנטים בהקשר להשלכות של סוגי ההתעללות השונים – התעללות גופנית‪ ,‬מינית‪ ,‬רגשית‬
‫והזנחה‪ ,‬מתוך הידע המחקרי שנאסף בשנים אלה‪ .‬נדון בהיבטים שונים של הילד הנפגע – זיהוי‬
‫ביטויים נפשיים של התעללות בגילאים השונים‪ ,‬מאפיינים של הדינמיקה המשפחתית לצד דרכי‬
‫האבחון המקובלות כיום‪ .‬נתייחס להתערבויות מערכתיות מתוך ראייה אקולוגית‪ ,‬המתייחסת לפרט‬
‫ומעגלי הסביבה המקיפים אותו‪ .‬נכיר את הגישות הטיפוליות וביניהן טכניקות ממוקדות טראומה‬
‫לעומת טיפול שאינו ממוקד טראומה‪ ,‬טיפול במשחק‪ ,‬טיפול פרטני‪ ,‬משפחתי וקבוצתי‪ .‬עוד יהיה‬
‫ניסיון להעמיק את ההבנה הרגשית לילדים נפגעי התעללות‪ ,‬בעזרת מעורבות הסטודנטים דרך הצגת‬
‫ויניאטות בפני הכיתה‪.‬‬
‫מטלות הקורס ‪:‬‬
‫‪ ‬נוכחות חובה בכל השיעורים )פירוט בסיפא(‬
‫‪ ‬קריאת חומר ביבליוגראפי‪.‬‬
‫‪ ‬הצגה בכתב ובעל פה בפני הכיתה של ויניאטה קצרה המתייחסת לתיאור של פגיעה וניצול של‬
‫ילדים‪ ,‬עם הקשר תיאורטי להבנתה )‪ 30%‬מהציון(‪ .‬הויניאטה יכולה להיות מחדר הטיפולים‪,‬‬
‫מ'עבודה בשטח' )פנימייה‪ ,‬לשכת רווחה( או מרקע אחר‪ ,‬לדוגמא קטע מסרט או מסיפור‪ .‬הנושא‬
‫יכול להתייחס לאספקטים תרבותיים‪ ,‬חברתיים או בין אישיים‪ .‬היקף העבודה עמוד‪-‬עמוד וחצי‪,‬‬
‫כולל מקורות‪ 15 .‬דקות של הגשה בפני הכיתה‪ ,‬יינתן זמן נוסף לשאלות ודיון‪ .‬אפשר לבצע את‬
‫המטלה בזוגות או שלשות‪ .‬יש לפנות לאישור ראשוני של המטלה במהלך הסמסטר ועד השיעור‬
‫השביעי‪ .‬יש להגיש את המטלות בכתב בשיעור הקודם להצגתה‪ ,‬כדי שתוכלו להתרם מהערותי‬
‫למקצה שיפורים‪ ...‬המטלות יוגשו סופית בכתב ויוצגו בפני הכיתה בשני השיעורים האחרונים‬
‫של הסימסטר‪.‬‬
‫‪ ‬בחינה )אמריקאית( הן מחומרי השיעור והן מחומרי הקריאה )‪ 70%‬מהציון(‪.‬‬
‫תוכנית הקורס וחומר קריאה ‪:‬‬
‫‪ .1‬רקע היסטורי והמשגה של נושא הטראומה והתעללות בילדים עם התייחסות לזוויות הסתכלות‬
‫שונות‪ .‬הרצון לדעת ולא לדעת‪ ,‬האישי והחברתי‪.‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫הרמן‪ ,‬ג‪.‬ל‪ .(1992) .‬טראומה והחלמה‪) .‬עמ' ‪ .(49-19‬ת"א‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫‪Wasco, S.M. (2003). Conceptualizing the harm done by rape: applications of trauma‬‬
‫‪theory to experiences of sexual assault. Trauma Violence Abuse, 4 (4), 309-322.‬‬
‫קריאת רשות ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Garb, Y., Goren, T. (2010). Cultural and ecological contexts of violent Punishment‬‬
‫‪and restraint of negev bedouin children: from understandings to interventions. Child‬‬
‫‪Abuse Review Vol. 19: 273–290.‬‬
‫‪ .2‬סוגי התעללות והשונות ביניהם – מאפיינים אפידמיולוגים וקליניים‪ .‬התעללות גופנית‪ ,‬מינית‪ ,‬רגשית‬
‫והזנחה‪ .‬מאפייני הפגיעה בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים ובקרב קהילות סגורות‪ .‬פגיעה מינית בין‬
‫ילדים‪ ,‬מיניות נורמטיבית מול התנהגות מינית פוגענית‪ .‬החוק וחובת דיווח‪.‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫‪Runyan, D.K., Shankar, V., Hassan, F., Hunter, W.M., Jain, D., Paula, C.S. & al.‬‬
‫‪(2010). International Variations in Harsh Child Discipline. Pediatrics, 126.‬‬
‫‪Terr, L.C. (1991). Childhood trauma: an outline and overview. Am J Psychiatry,‬‬
‫‪148(1) , 10-20.‬‬
‫קריאת רשות ‪:‬‬
‫פינצי‪ ,‬ר‪ .‬כהן‪ ,‬א‪ .‬ויצמן‪ ,‬א‪ .(2000) .‬מאפיינים והשלכות של התעללות רגשית בילדים‬
‫ומתבגרים‪ .‬הרפואה‪.237-240 ,138 ,‬‬
‫‪Hildyard, K.L., Wolfe, D.A. (2002). Child neglect: developmental issues‬‬
‫‪and outcomes. Child Abuse Negl, 26 (6-7), 679 -695.‬‬
‫‪ .3‬היבטים קליניים – 'השפה הפסיכיאטרית'‪ ,‬איך עושים סטטוס פסיכיאטרי? אבחנות שכיחות‪ .‬מה‬
‫מדליק את ה'נורות האדומות' באנמנזה ובבדיקה של הילד?‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫‪Herman, L.J. (1992). Complex PTSD, A syndrome in survivors of prolonged and‬‬
‫‪repeated trauma. J Trauma Stress, 3(1), 377-391.‬‬
‫‪Summit, R.C. (1983). The child sexual abuse accommodation syndrome. Child Abuse‬‬
‫‪Negl, 7(2), 177-93.‬‬
‫זומר‪ ,‬א‪ .(2004) .‬להיות או לא להיות‪ :‬טראומות ילדות והפרעות ניתוק‪ .‬בתוך‪ :‬צ‪ .‬זליגמן‪ ,‬ז‪.‬‬
‫סלומון )עורכים(‪ .‬הסוד ושיברו ‪ :‬סוגיות בגילוי עריות‪) .‬עמ' ‪ .(164-192‬ת"א‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫‪ .4‬השלכות קצרות וארוכות טווח של טראומה‪ .‬השלכות נפשיות של התעללות לאורך ציר ההתפתחות‪.‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫בן אמיתי‪ ,‬ג‪ .‬בקר‪ ,‬ד‪ .‬בלומנזון‪ ,‬ר‪ .‬מסטר‪ ,‬ר‪ .(1998) .‬השלכות נפשיות ומאפיינים של ניצול מיני‬
‫בילדים ומתבגרים‪ .‬הרפואה ‪ ,135‬י"א‪.536-541 ,‬‬
‫הרמן‪ ,‬ג‪.‬ל‪ .(1992) .‬טראומה והחלמה‪) .‬עמ' ‪.(121-143‬ת"א‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫קריאת רשות ‪:‬‬
‫בר גיא‪ ,‬נ‪ .‬ושלו‪ ,‬א‪ .(2001) .‬השפעותיה של התעללות בשנות הילדות על פסיכופאתולוגיה‬
‫במבוגרים‪ .‬שיחות‪ ,‬ט"ו‪.180-194 ,3 ,‬‬
‫‪ . 5‬חשיפת הסוד‪ .‬מדוע ילדים לא מספרים? ‪The ‘no-maybe-sometimes’ syndrome‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪London, K., Bruck, M., Ceci, S.J. (2005). Disclosure of child sexual abuse. What does‬‬
‫‪the research tell us about the ways that children tell? Psychology, Public Policy, and‬‬
‫‪Law, 11(1), 194–226.‬‬
‫שוורצברג‪ ,‬ש‪ .‬וזומר‪ ,‬א‪ .(2004) .‬חשיפת הסוד‪ :‬גורמים מעודדים ומעכבים את גילוי סוד הפגיעה‬
‫בקרב קורבנות התעללות מינית בילדות‪ .‬בתוך ‪ :‬צ‪ .‬זליגמן‪ ,‬ז‪ .‬סלומון )עורכים(‪ ,‬הסוד ושיברו‪ :‬סוגיות‬
‫בגילוי עריות‪) .‬עמ' ‪ .(82-103‬ת"א‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫‪' .6‬היה או לא היה?' חקירת ילדים‪.‬‬
‫הרצאת אורח ‪ -‬חוקרת ילדים‪.‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫‪Pynoos, R.S., Spencer, E. (1986). Witness to Violence: The Child Interview. J Am‬‬
‫‪Acad Child Psychiat, 25(3), 306-319.‬‬
‫לוי ד‪ ,‬דנינו‪-‬חודדי ל‪ .(2004) ,‬תנאים לביצוע חקירה ופעולות חקירה נוספות‪ .‬בתוך‪ :‬ד‪ .‬הורוביץ‬
‫)עורכת(‪ .‬מבעד לעדשה‪ ,‬חקירת ילדים נפגעי התעללות‪) ,‬עמ' ‪ .( 97-108‬ת"א‪ :‬צ'ריקובר‪.‬‬
‫‪ .7‬אבחון של פגיעה מינית‪ ,‬שימוש בכלים השלכתיים )ציור ומשחק(‪.‬‬
‫קריאת רשות ‪:‬‬
‫לב‪-‬ויזל‪ ,‬ר‪ .(2006) .‬ציור דמות אנוש וציור משפחה‪ :‬כלי לעזר לאיבחון פגיעה מינית ופיזית‪ .‬קרית‬
‫ביאליק‪ :‬אח‪.‬‬
‫‪ .8‬פגיעה בתוך המשפחה‪ ,‬מאפייני הפגיעה והדינמיקה המשפחתית‪.‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫‪Haskins, C. (2003). Treating sibling incest using a family systems approach. J of‬‬
‫‪mental health counseling, 25(4), 337-350.‬‬
‫שיעורים ‪ .9-12‬גישות טיפוליות – סקירה‪ .‬אסכולות טיפול שונות‪ ,‬כלים טיפוליים‪.‬‬
‫טכניקות ממוקדות טראומה לעומת טיפול שאינו ממוקד טראומה‪.‬‬
‫גישות של טיפול במשחק‪ .‬טיפול במשחק בארגז החול‪.‬‬
‫טיפול פרטני‪ ,‬משפחתי וקבוצתי‪ .‬טיפול ארוך וקצר טווח‪.‬‬
‫טיפול קוגניטיבי – התנהגותי )‪(TF-CBT‬‬
‫‪Prolonged Exposure‬‬
‫‪EMDR -Eye Movement Desensitisation and Reprocessing‬‬
‫‪Cognitive-Constructivist therapy‬‬
‫טיפול תרופתי‪.‬‬
‫טיפול מערכתי‪ ,‬תפקידה של העובדת הסוציאלית‪.‬‬
‫קריאת חובה ‪:‬‬
‫בר שדה‪ ,‬נ‪ .(2008).‬הברית הטיפולית ומקומה של הגמישות והיצירתיות בעבודה עם מתבגרים‬
‫ומבוגרים נפגעי תקיפה מינית‪ .‬פסיכואקטואליה‪ ,‬ינואר‪.20-24 ,‬‬
‫‪Saywitz, K.J., Mannarino, A.P., Berliner, L., Cohen, J.A. (2000). Treatment for‬‬
‫‪sexually abused children and adolescents. Am Psychol, 55(9),1040-1049.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Terr, L.C. (2003). ”Wild child” : How three principles of healing organized 12‬‬
‫‪years of psychotherapy. Journal of the American Academy of Child and‬‬
‫‪Adolescent Psychiatry, 42(12), 1401-1409.‬‬
‫‪Cohen, J.A., Mannarino, A.P. (2002). Addressing attributions in treating abused‬‬
‫‪children. Child Maltreat, 7(1), 81-84.‬‬
‫‪Celano, M., Hazzard, A., Campbell, S.K., Lang, C.B. (2002). Attribution‬‬
‫‪retraining with sexually abused children: review of techniques. Child Maltreat,‬‬
‫‪7(1), 64-75.‬‬
‫במהלך הקורס יחולקו מאמרים נוספים כדוגמת 'מחשבות נוספות על התפקיד הטיפולי של פקיד‬
‫הסעד לאור החוק' הרצאה שניתנה במסגרת יום עיון )נובמבר ‪.(2007‬‬
‫‪ .13‬הצגת עבודות על ידי התלמידים‪.‬‬
‫‪ .14‬המשך סמינרים‪ ,‬סיכום‪.‬‬
‫המלצות לקריאה להנאתכם ‪:‬‬
‫אברמוביץ'‪ ,‬ד‪ .(2004) .‬המלך עירום‪ .‬גילוי עריות במבט פמיניסטי‪ .‬ת"א‪ :‬בבל‪.‬‬
‫אצ'וריה‪ ,‬ל‪ .(2004) .‬אהבה‪ ,‬פרוזאק‪ ,‬סקרנות וספקות ‪ .‬ת"א‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫סיבולד‪ ,‬א‪ .(2006) .‬היה לך מזל‪ .‬ת"א‪ :‬ספריית מעריב‪.‬‬
‫לתשומת ליבכם‪ ,‬נוכחות חובה בשיעורים‪:‬‬
‫היעדרות עד ‪ 3‬פעמים‪ :‬מותרת באישור המרצה בלבד )במקרה זה‪ ,‬אבקש לשלוח לי מייל לפני השיעור(‪.‬‬‫היעדרות ‪ 3‬פעמים ללא אישור המרצה‪ :‬יורדו ‪ 5‬נקודות מהציון הסופי‪.‬‬‫‪-‬היעדרות מ‪ 4-‬פעמים ומעלה‪ :‬הדיווח יועבר למזכירות הסטודנטים ויגרור הפסקת ההשתתפות בקורס‪.‬‬
‫‪.‬‬