תקנות המודדים מדידות ומיפוי

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תקנות המודדים (מדידות‬
‫ומיפוי)‬
‫מצגת לצוות טכנולוגיות‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫יוני ‪2013‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תקנות המודדים‬
‫(מדידות ומיפוי)‬
‫גיאודזיה‬
‫רשת בקרה‬
‫אופקית ואנכית‬
‫מיפוי טופוגרפי‬
‫קדסטר‬
‫מדידה ועריכה של‬
‫תוכנית לצרכי רישום‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫למסמכים ממוחשבים‬
‫ועדיפות‬
‫דגש‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫ממפות ומסמכי נייר‬
‫למדיה מגנטית‬
‫שינוי בתקנות המיפוי‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫‪ .1‬מעבר לסביבה דיגיטלית ומסביבת מפת נייר על ידי הגדרות של דרגות‬
‫מפה‬
‫‪ .2‬הגדרות של מטא‪-‬דאטה (מידע על מידע)‬
‫‪ .3‬הגדרה של תהליכי בקרת איכות על המוצר במקום הנחיה קשיחה של‬
‫תהליך המיפוי‬
‫‪ .4‬הגדרה של שיטות מיפוי מודרניות‬
‫סורקי ליזר‪ ,‬מצלמות דיגיטליות‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המדידה החדשות‬
‫עקרונות תקנות‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫התקנות יתנו את ההגדרות‪ ,‬את הסיווגים לדרישות ויכוונו להנחיות המנהל‬
‫המתאימות‪.‬‬
‫יוגדרו רמות מפה שיחליפו את קנה המידה‪ .‬רמת מפה תגדיר דיוק‪ ,‬ותכולה‪.‬‬
‫תכתב טבלה מכוונת שתקשר בין שימושים לדוגמה תכנון הנדסי מפורט לרמת‬
‫מפה‬
‫תכולה למפת בסיס (כמוגדר היום) תועבר להנחיות‪ ,‬ועל המבצע להצהיר במידה‬
‫ולא כל השכבות מופיעות במפה‪.‬‬
‫לכל מפה יצורף מסמך מטא‪-‬דאטה (קובץ)‪ .‬מסמך המטא‪-‬דאטה של מפה ברמה‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,3‬יוכן וייחתם על ידי מודד מוסמך‪ .‬מפה ברמה שיחליף את מצייני המפה‬
‫ויגדיר את איכות המפה‪.‬‬
‫מפה המשלבת שכבות מידע שונות (מודדים שונים‪ ,‬שיטות מיפוי שונות‪ ,‬תאריכי‬
‫מיפוי שונים) תוגש עם מסמך מטא‪-‬דאטה מתאים לכל מקבץ שכבות אחיד‪.‬‬
‫לכל מפה יתבצע תהליך בקרת איכות‪ .‬הדרישה לבקרת איכות תחליף את הצורך‬
‫בתיאור מפורט של התהליך וכלי המיפוי‪.‬‬
‫בקרת האיכות תתבצע על השלמות‪ ,‬הלוגיקה והטופולוגיה‪ ,‬הדיוק במיקום ועל‬
‫דיוק המאפיינים‪.‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫עקרונות תקנות המדידה החדשות‬
‫‪ .7‬כל התקנות לגבי מיפוי ממצלמות אנלוגיות יישארו תקפות‬
‫‪ .8‬מיפוי ברמה מסוימת (המתוארת בטבלה ‪ )1‬יכול להיות מבוצע‬
‫במצלמות‪ ,‬חיישנים ובתהליכים שאושרו כמתאימים בהנחיות המנהל‪.‬‬
‫‪ .9‬יוכנסו הגדרות של לידר‬
‫‪ .10‬תוכנס הגדרה של מודל תלת‪-‬מימדי ברמות שונות‬
‫רמות מפה ‪ -‬דיוק אופקי‬
‫• להלן סיווגי מפה שמתאימים להנחיות המנהל המתאימות‬
‫דרגה‬
‫מתאים לקנ"מ‬
‫שימושים אפשריים‬
‫‪1‬‬
‫‪,1:10 ,1:50‬‬
‫מיוחד‬
‫‪,1:100‬‬
‫תחזוקת מבנים‪ ,‬מדידת דפורמציות‬
‫‪3‬‬
‫‪1:250‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1:500‬‬
‫‪1:1000‬‬
‫‪1:1250‬‬
‫‪1:2000‬‬
‫‪1:2500‬‬
‫‪1:5000‬‬
‫‪1:10000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1:25000‬‬
‫‪1:50000‬‬
‫‪2‬‬
‫דיוק אופקי‬
‫שר"ב‬
‫מיוחד‬
‫דיוק אופקי‬
‫‪CE90‬‬
‫מיוחד‬
‫מפות מצב קיים‪ ,‬ניהול בניה והנדסה‬
‫ברמת פירוט גבוהה במיוחד‬
‫ניהול בניה והנדסה מפורטת‪ ,‬רקע‬
‫לקדסטר(תצ"ר‪ ,‬הסדר)‬
‫תכנון הנדסי מפורט‪ ,‬רקע לקדסטר‬
‫מפת רקע לתב"ע‪ ,‬רקע לקדסטר‬
‫מפת רקע לתב"ע‪,‬‬
‫מדידה לתצ"ר – נראה דיוק נמוך מדי‬
‫מדידה לתצ"ר ‪ -‬נראה דיוק נמוך מדי‬
‫תוכנית אב‪ ,‬תכנון אזורי‬
‫מפות טיול ותיור‪ ,‬תכנון אזורי‪ ,‬מפה‬
‫גאולוגית‬
‫מפות טיול ותיור‪ ,‬תכנון אזורי‬
‫מפות טיול ותיור‪ ,‬תכנון ארצי‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪5.83‬‬
‫‪11.64‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.625‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪25‬‬
‫רמות מפה ‪ -‬דיוק אנכי‬
‫• להלן סיווגי מפה שמתאימים להנחיות המנהל המתאימות‬
‫דרגה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫קנה‬
‫מידה‬
‫אפשרי‬
‫מיוחד‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪50000‬‬
‫נקודת‬
‫גובה‬
‫רווח‬
‫קווי גובה שר"ב ‪Z‬‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪25‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪50‬‬
‫נק‪.‬‬
‫כלשהיא‬
‫שר"ב ‪Z‬‬
‫מיוחד‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.61‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪3.04‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪15.2‬‬
‫נקודת‬
‫גובה‬
‫‪LE90‬‬
‫מיוחד‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.0625‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.625‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪6.25‬‬
‫‪12.5‬‬
‫נק‪.‬‬
‫כלשהיא‬
‫‪LE90‬‬
‫מיוחד‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪25‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫חטיבת המדען הראשי‬
‫ערן קינן ‪ -‬מנהל תחום פוטוגרמטריה וחישה מרחוק‬
‫‪27.06.2013‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תוכן המצגת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫רקע‬
‫מטרות‬
‫מה בוצע עד כה?‬
‫קווי מתאר של מבנה התקן‬
‫לו"ז מתוכנן‬
‫סיכום‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫רקע‬
‫• צרכני המדידה והמיפוי בממשלה‪ ,‬במגזר הציבורי‬
‫וחברות פרטיות מבקשים אחידות והגדרת תקן למיפוי‬
‫ממוחשב שישמש את כולם‪.‬‬
‫• תוצרי מדידה ומיפוי מוגשים כיום במגוון תצורות‬
‫שונות‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫מפ"י (בהתאם לפרק הנחיות המנהל ודוגמת מפה‬
‫טופוגרפית)‪.‬‬
‫מיפוי עירוני – ‪.827.1‬‬
‫תאגידי מים‪.‬‬
‫חברת נתיבי ישראל – מפרט ‪ CAD‬הנדסי (תכנון‪ ,‬ביצוע‪AS ,‬‬
‫‪)MADE‬‬
‫תוספות לנוהל מבא"ת ‪ -‬מפרט משרד השיכון‬
‫תוספות למפרט ‪ - 827.1‬חברת חשמל‬
‫אחר‪...‬‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫רקע‬
‫• התקן יהווה הרחבה למפרט ‪ CAD-CAD‬ויישען על‬
‫שכבות המבא"ת\‪;827.1‬‬
‫• מהי תכולת הבסיס?‬
‫– האם יש צורך במדידת והצגת שוחת ביוב בתשריט מדידה‬
‫המהווה רקע לתב"ע בקנ"מ ‪?1:2,500‬‬
‫– האם ייצוג אובייקט צריך להיות אחיד בכל קנ"מ?‬
‫• התקן ייכתב תוך התאמה לתקנות המודדים וטופוקאד‬
‫דור ב';‬
‫• תוכן המיפוי (תבליט ותכסית) הנוסף יתאים לשימוש‬
‫המפה;‬
‫• המיפוי יעמוד בדרישות איכות שיקבע המזמין ;‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מטרות‬
‫• כתיבת תקן בינמשרדי להגשת קבצי מיפוי‬
‫לתכנון‪ ,‬תכנון הנדסי ותשריטי עדות תוך התאמה‬
‫לצרכי המשתמש;‬
‫• מבנה שכבות המידע (גיאומטריה ומידע אלפא‪-‬‬
‫נומרי)‪ ,‬תכולתו תותאם לצרכי המשתמש תוך‬
‫התייחסות לאופי השימוש‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫קדסטר (תצ"ר‪ ,‬תת"ג)‬
‫תכנון (תב"ע‪ ,‬תכנית מתאר מקומית\מחוזית כויו"ב)‬
‫מיפוי הנדסי עירוני‬
‫תכנון הנדסי מפורט‬
‫תשריט עדות‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מטרות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אחידות בהגשת תוצרי מדידה ומיפוי‪.‬‬
‫שפה מקצועית משותפת‪.‬‬
‫יכולת ביצוע בקרת איכות אוטומטית (ככל שניתן)‬
‫ומקוונת לתוצרי מדידה ומיפוי‪.‬‬
‫יכולת התממשקות וחיבור מערכות ממשלתיות‬
‫ועירוניות (תכנון‪ ,‬מדידה‪ ,‬רישום‪ ,‬רישוי)‬
‫יכולות להרחבה לנושא תצוגה תלת‪-‬מימדית ורמות‬
‫פירוט גבוהות‬
‫יכולת המרת המידע למפרט ‪\827.1‬מבא"ת‬
‫המרת המידע‪Gis2Cad ,Cad2Gis :‬‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מה בוצע עד כה?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קיום ‪ 2‬מפגשים עם חברי הצוות וגורמים מקצועיים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫קיום פגישות מקצועיות עם מומחי ‪.CAD‬‬
‫פגישות עבודה עם נציגים מקצועיים מתחומי ההנדסה‬
‫השונים (מקורות‪ ,‬רשות המים‪ ,‬משב"ש‪ ,‬חח"י – בקרוב)‪.‬‬
‫כתיבת קווי מתאר כלליים של מבנה התקן‪.‬‬
‫איסוף וריכוז מפרטים ושכבות מידע (מבא"ת‪,827.1 ,‬‬
‫משב"ש‪ ,‬נתיבי ישראל‪ ,‬מי כרמל ועוד)‪.‬‬
‫כתיבת מפרט למיפוי ממוחשב עבור משרד האנרגיה‬
‫בהתבסס על נוהל מבא"ת;‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מה בוצע עד כה?‬
‫• הפצת שכבות הנתונים והבלוקים עפ"י נוהל מבא"ת עפ"י‬
‫סוגי שימוש שונים לקבלת משובים‪.‬‬
‫נושא‬
‫רשת בקרה‬
‫גליון‬
‫שם‬
‫השכבה‬
‫מיפוי עירוני תכנון הנדסי תשריט עדות‬
‫(הנדסי) מפורט לביצוע ‪AS MADE -‬‬
‫‪ M 1001‬נקודת בקרה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1003‬נקודת גובה קבוע ()‪BM‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1004‬נקודת ביסוס פוטוגרמטרית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1020‬קו מדידה ‪ +‬סימון מרחק‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1210‬הצהרת מודד‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1211‬הערות מודד‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1501‬נקודות גובה ברשת ‪DTM‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1502‬נקודת גובה אופיינית‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1503‬נקודות גובה לאורך ציר דרך‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1504‬נקודות גובה בצומת דרכים‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1505‬נקודות גובה על (גג) מבנה‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ M 1506‬קו גובה משני‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1507‬קו גובה ראשי‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ M 1508‬קו אופייני (אי רציפות)‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1212‬‬
‫פרטי גובה‬
‫תכנית לצרכי‬
‫רישום\‬
‫תשריט‬
‫לתיעוד‬
‫גבולות‬
‫תכנית‬
‫מפורטת\‬
‫תכנית בניין‬
‫ערים‬
‫צלבי רשת קואורדינאות‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מה בוצע עד כה?‬
‫מאפיין‬
‫‪MARERIAL‬‬
‫חומר‬
‫‪WIDTH‬‬
‫עובי דופן‬
‫עילי\תת‬
‫קרקעי‬
‫‪LENGTH‬‬
‫‪UNDERGROUND‬‬
‫‪IS_SLEEVE‬‬
‫שרוול‬
‫‪SLEEVE_DIAM‬‬
‫קוטר שרוול‬
‫‪OWNER‬‬
‫בעלות‬
‫‪CMT‬‬
‫הערה‬
‫עדות‬
‫‪4601‬‬
‫‪3D‬‬
‫קו מים‬
‫‪polyline‬‬
‫‪DIAMETER‬‬
‫קוטר הצינור‬
‫אורך‬
‫תכנון‬
‫שכבה‬
‫תיאור גיאומטריה‬
‫מאפיין‬
‫תיאור‬
‫סוג‬
‫משתנה‬
‫מספרי אינץ'‬
‫מספרי מטר‬
‫‪ 1‬אסבסט‬
‫‪ 2‬פלדה‬
‫מספרי‬
‫‪PE 3‬‬
‫‪ 4‬אחר‬
‫מספרי אינץ'‬
‫‪ 0‬לא‬
‫לוגי‬
‫‪ 1‬כן‬
‫‪ 0‬לא‬
‫לוגי‬
‫‪ 1‬כן‬
‫מספרי אינץ'‬
‫‪ 1‬מקורות‬
‫‪ 2‬תאגיד מים‬
‫טקסט‬
‫‪ 3‬פרטי‬
‫‪ 4‬אחר‬
‫טקסט‬
‫ערכים‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מה בוצע עד כה?‬
‫‪1:500-1:625 1:100-1:250‬‬
‫‪ID‬‬
‫נושא‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪M 1001‬‬
‫‪M 1003‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שם השכבה‬
‫‪M 1004‬‬
‫רשת בקרה‬
‫‪1005‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪1007‬‬
‫‪M 1020‬‬
‫‪M 1501‬‬
‫‪M 1502‬‬
‫‪10‬‬
‫‪M 1503‬‬
‫‪11‬‬
‫‪M 1504‬‬
‫‪12‬‬
‫‪M 1505‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫פרטי גובה‬
‫‪1506‬‬
‫‪1507‬‬
‫‪1508‬‬
‫‪1509‬‬
‫‪1510‬‬
‫‪1511‬‬
‫‪1512‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪20‬‬
‫‪M 1520‬‬
‫‪21‬‬
‫‪M 1521‬‬
‫נקודת בקרה‬
‫נקודת גובה קבוע ()‪BM‬‬
‫נקודת ביסוס‬
‫פוטוגרמטרית‬
‫נקודת בקרה אופקית‬
‫נקודת בקרה אנכית‬
‫נקודת בקרה מרחבית‬
‫קו מדידה ‪ +‬סימון מרחק‬
‫נקודות גובה ברשת ‪DTM‬‬
‫נקודת גובה אופיינית‬
‫נקודות גובה לאורך ציר‬
‫דרך‬
‫נקודות גובה בצומת‬
‫דרכים‬
‫נקודות גובה על (גג)‬
‫מבנה‬
‫קו גובה משני‬
‫קו גובה ראשי‬
‫קו אופייני (אי רציפות)‬
‫מדרון תחתון‬
‫מדרון עליון ‪ /‬שיפוע טבעי‬
‫מצוק‬
‫סוללה‬
‫נקודות גובה ריצפה‬
‫במבנה‬
‫גובה קיר‬
‫סוג היישות‬
‫בלוק‬
‫נלווה‬
‫‪1:1,000‬‬‫‪1:1,250‬‬
‫‪1:2,000‬‬‫‪1:2,500‬‬
‫‪1:5,000‬‬‫‪1:10,000‬‬
‫חובה רשות חובה רשות חובה רשות חובה רשות חובה רשות‬
‫‪point -2D‬‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 2D‬‬
‫‪point - 3D‬‬
‫‪point - 3D‬‬
‫‪polyline - 2D‬‬
‫‪point - 3D‬‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫‪polyline - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫‬‫‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪point - 3D‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫קווי מתאר של מבנה התקן‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כללי (הקדמה‪ ,‬מבוא‪ ,‬מטרות)‪.‬‬
‫מונחון מושגים‪.‬‬
‫הכללת\החסרת\הרחבת שכבות ומידע אלפא נומרי ביחס‬
‫למפרטי המיפוי הנפוצים כיום‪.‬‬
‫מבנה נתונים הירראכי (ברמת שכבות ובלוקים)‪.‬‬
‫תוצרים (‪ ,CAD‬מטא‪-‬דאטה‪ ,reg&dis ,‬דו"ח בקרת איכות ועוד)‪.‬‬
‫דגשים והנחיות‪.‬‬
‫תכולת מיפוי עבור כל שימוש –עבור כל שימוש תסופק ספריית‬
‫השכבות והבלוקים יחד עם כלים להפשטת תהליך העבודה‪.‬‬
‫אבטחת ובקרת איכות – מותנה במשאבים תקציביים והגדרת‬
‫הכללים הנדרשים עבור כל תחום הנדסי‪.‬‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫קווי מתאר של מבנה התקן‬
‫‪ ‬הגדרת כללי טופולוגיה וקישוריות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Overshoot‬‬
‫‪Undershoot‬‬
‫‪Closed polyline/polygon‬‬
‫‪Snapping‬‬
‫רשתיות קווי זרימה‬
‫רשתיות צירי כבישים ודרכים‬
‫יחסים גיאו‪-‬מרחביים בין שכבות מידע (גשרון יימצא מעל ערוץ)‬
‫בדיקת מידע אלפא נומרי של בלוקים‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תחבורה‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫לו"ז מתוכנן‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קבלת משוב לגבי תכולת השכבות ומאפייני המידע‬
‫מחברי הצוות ויתר הגורמים המקצועיים – ‪.14/07/13‬‬
‫קומפליציה של כלל המשובים והפצת תכולת השכבות‬
‫והמאפיינים לכלל הגורמים – ‪.14/08/13‬‬
‫מענה של חברי הצוות ויתר הגורמים – ‪.01/09/13‬‬
‫התחלת אפיון מבנה הנתונים הנדרש – ‪.01/09/13‬‬
‫סיום אפיון מבנה הנתונים הנדרש – ‪.01/11/13‬‬
‫פרסום מכרז לשכירת שרותי ייעוץ ‪ CAD‬לבניית ספריית‬
‫השכבות והבלוקים‪.‬‬
‫כתיבת התקן‪.01/02/14 – 01/11/13 :‬‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫סיכום‬
‫• הגדרת תקן למיפוי ממוחשב תהווה אבן יסוד לבניית‬
‫ממשקים בין מערכות מקוונות‪.‬‬
‫• גורמים מעכבים‪:‬‬
‫– קבלת משובים לתכולת המיפוי‬
‫– מגבלות תקציביות (שרותי ייעוץ ‪)CAD‬‬
‫• הגדרת תקן למיפוי ממוחשב תסלול את הדרך לביצוע בקרת‬
‫איכות של תוצרי המדידה והמיפוי בקרב צרכני המדידה‬
‫והמיפוי‪.‬‬
‫• התקן ייתן מענה לצרכי המשק לרבות מתן דגשים והנחיות‬
‫כלליות‪.‬‬
‫• ישנו צורך בהגדרת התכולה הנדרשת כפונקציה של השימוש‬
‫וקנה המידה של המפה‪.‬‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תקינה‬
‫שיתוף‬
‫פעולה‬
‫עמידה‬
‫ביעדים‬
‫טכנולוגיה‬
‫תקן למיפוי ממוחשב‬