הוראות התוכנית

‫תכנית מס' ‪19806‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫חוק התכנו והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪1965‬‬
‫הוראות התוכנית‬
‫תוכנית מס' ג‪19806/‬‬
‫ש תוכנית‪ :‬מפריד ומעבר להולכי רגל ‪ #‬צומת ציפורית וצומת רומת הייב ‪#‬‬
‫דר‪77 %‬‬
‫מחוז‪:‬‬
‫מרחב תכנו מקומי‪:‬‬
‫סוג תוכנית‪:‬‬
‫הצפו‬
‫נצרת עילית‪ ,‬מבוא העמקי‬
‫תכנית מפורטת‬
‫אישורי‬
‫מת תוק)‬
‫הפקדה‬
‫עמוד ‪ 1‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19806‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫דברי הסבר לתוכנית‬
‫כביש ‪ 77‬הוא כביש רוחב בצפו ישראל‪ ,‬החוצה את הגליל התחתו באזור בקעת בית נטופה‪.‬‬
‫הכביש מוביל מצומת ישי סמו לרמת ישי ועד לטבריה‪ ,‬ואורכו ‪ 42‬קילומטר‪.‬‬
‫מחלו( הכביש בקטע המוביל גולני )אורכו כ – ‪ 17‬ק"מ( כלול בהחלטת ממשלת ישראל "נתיבי‬
‫ישראל"‪.‬‬
‫מחלו( קטע כביש נועד לשדרג את מהירות‪ ,‬נוחות ובטיחות הנסיעה בי יישובי המרכז לפריפריה‪.‬‬
‫בצומת הושעיה יוק‪ ,‬מחלפו שיחבר בי דר מס' ‪ ,77‬לבי כביש הכניסה לישוב הושעיה‪.‬‬
‫מחלפו ציפורית מהווה אחד מהמחלפוני‪ ,‬המתוכנני‪ ,‬לאור קטע הכביש האמור שאר המחלפוני‪,‬‬
‫ימוקמו בצומת הושעיה‪ ,‬צומת בית רימו וצומת טורעא‪ .‬כל מחלפו יוק‪ ,‬בהתא‪ ,‬לתוכנית ייעודית‬
‫נפרדת‪.‬‬
‫ד) ההסבר מהווה רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריי‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19806‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ .1‬זיהוי וסיווג התוכנית‬
‫יפורס‪,‬‬
‫ברשומות‬
‫יפורס‪,‬‬
‫ברשומות‬
‫‪ 1.1‬ש התוכנית‬
‫ומספר התוכנית‬
‫‪1.2‬‬
‫שטח התוכנית‬
‫‪1.3‬‬
‫מהדורות‬
‫‪1.4‬‬
‫סיווג התוכנית‬
‫עמוד ‪ 3‬מתו ‪18‬‬
‫ש התוכנית‬
‫מפריד ומעבר להולכי רגל – צומת ציפורית וצומת‬
‫רומת הייב – דר ‪77‬‬
‫מספר התוכנית‬
‫ג‪19806/‬‬
‫מפריד ציפורית‪ 225.44 :‬דונ‪,‬‬
‫מעבר הולכי רגל‪ 8.20 :‬דונ‪,‬‬
‫סה"כ שטח התכנית‪ 233.64 :‬דונ‪,‬‬
‫שלב‬
‫הפקדה‬
‫מספר מהדורה בשלב‬
‫‪5‬‬
‫תארי‪ %‬עדכו המהדורה‬
‫‪03.07.2012‬‬
‫סוג התוכנית‬
‫תוכנית מפורטת‬
‫הא מכילה הוראות‬
‫של תכנית מפורטת‬
‫מוסד התכנו המוסמ‪%‬‬
‫להפקיד את התוכנית‬
‫כ‬
‫ועדה מחוזית‬
‫לפי סעי) בחוק‬
‫לא רלוונטי‬
‫היתרי או הרשאות‬
‫תוכנית שמכוחה נית להוציא היתרי‪ ,‬או‬
‫הרשאות‪.‬‬
‫סוג איחוד‬
‫וחלוקה‬
‫ללא איחוד וחלוקה‪.‬‬
‫הא כוללת הוראות‬
‫לעני תכנו תלת מימדי‬
‫לא‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19806‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ 1.5‬מקו התוכנית‬
‫יפורס‪,‬‬
‫ברשומות‬
‫‪1.5.1‬‬
‫נתוני כלליי‬
‫‪1.5.2‬‬
‫תיאור מקו‬
‫‪1.5.3‬‬
‫רשויות מקומיות‬
‫בתוכנית‬
‫‪1.5.4‬‬
‫כתובות שבה חלה‬
‫התוכנית‬
‫מרחב תכנו מקומי‬
‫נצרת עילית‪ ,‬מבוא העמקי‪,‬‬
‫קואורדינטה ‪X‬‬
‫קואורדינטה ‪Y‬‬
‫‪230375‬‬
‫‪741125‬‬
‫כביש ‪ 77‬בקטע בי צומת רומת הייב וכ – ‪1.0‬‬
‫ק"מ ממזרח לכניסה הקיימת לא‪.‬ת‪ .‬ציפורית‬
‫רשות מקומית‬
‫מועצה מקומית משהד ‪ ,‬עיריית נצרת עילית‬
‫התייחסות לתחו‬
‫הרשות‬
‫נפה‬
‫חלק מתחו‪ ,‬הרשות‬
‫יישוב‬
‫שכונה‬
‫רחוב‬
‫מספר בית‬
‫‪ 1.5.5‬גושי וחלקות בתוכנית‬
‫חלק ‪/‬‬
‫מספר‬
‫כל‬
‫סוג גוש‬
‫גוש‬
‫הגוש‬
‫‪ 17380‬מוסדר‬
‫‪ 17461‬מוסדר‬
‫‪17462‬‬
‫מוסדר‬
‫‪17463‬‬
‫מוסדר‬
‫‪17464‬‬
‫מוסדר‬
‫יזרעאל‬
‫א‪.‬ת‪ .‬ציפורית ורומת הייב‬
‫מספרי חלקות בחלק‬
‫מספרי חלקות בשלמות‬
‫‪79‬‬
‫‪27,33‬‬
‫‪15,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74‬‬
‫‪75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86‬‬
‫‪2,3,12,13,17,18,20,22‬‬
‫‪6,7,8,9,18,98,100,101,103,104,106,111 107,109,112,115,118,‬‬
‫‪122,124,126,128 ,130‬‬
‫‪114,117,121,130,134,137,140,141‬‬
‫‪131,135,138‬‬
‫הכל על‪#‬פי הגבולות המסומני בתשריט בקו הכחול‪.‬‬
‫‪1.5.6‬‬
‫גושי ישני‬
‫מספר גוש‬
‫ל ‪.‬ר‬
‫מספר גוש יש‬
‫ל ‪.‬ר‬
‫‪1.5.7‬‬
‫מגרשי‪/‬תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות‬
‫מספר תוכנית‬
‫ל ‪.‬ר‬
‫‪1.5.8‬‬
‫מרחבי תכנו גובלי בתוכנית‬
‫מספר מגרש‪/‬תא שטח‬
‫ל ‪.‬ר‬
‫ל ‪.‬ר‬
‫עמוד ‪ 4‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19806‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ 1.6‬יחס בי התוכנית לבי תוכניות מאושרות קודמות‬
‫מספר תוכנית‬
‫מאושרת‬
‫ג‪/‬בת‪235/‬‬
‫ג‪9145/‬‬
‫ג‪1875/‬‬
‫תמ"א ‪3‬‬
‫סוג יחס‬
‫הערה ליחס‬
‫שינוי‬
‫שינוי‬
‫כפיפות‬
‫כפיפות‬
‫מספר‬
‫ילקוט‬
‫פרסומי‬
‫‪4512‬‬
‫‪5994‬‬
‫‪2125‬‬
‫‪902‬‬
‫תארי‪%‬‬
‫‪17/4/1197‬‬
‫‪3/9/2009‬‬
‫‪10/7/1975‬‬
‫‪01/09/1976‬‬
‫‪1.6.1‬‬
‫כוחה של תוכנית זו עדי( על כל תכנית אחרת‪ ,‬אלא א‪ ,‬נאמר במפורש אחרת בהוראות תכנית‬
‫זו‪.‬‬
‫תכנית זו כוללת שטחי‪ ,‬שחלות לגביה‪ ,‬מגבלות בניה ופיתוח‪ ,‬א היא איננה משנה את ייעוד‪.,‬‬
‫לגבי שטחי‪ ,‬אלה יחולו הוראותיה של תכניות מקומיות‪ ,‬מחוזיות או ארציות‪ ,‬א בכפו(‬
‫למגבלות הפיתוח המפורטות בתוכנית זו‪.‬‬
‫‪1.6.3‬‬
‫שימושי‪ ,‬שהיו מותרי‪ ,‬על פי כל די ונבנו כחוק בשטח התכנית ערב אישורה של תכנית זו‬
‫ימשיכו להיות שימושי‪ ,‬מותרי‪ ,,‬עד לתפיסה בפועל של המקרקעי‪.‬‬
‫‪1.6.2‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ 1.7‬מסמכי התוכנית‬
‫מספר עמודי‬
‫מספר גיליונות‬
‫הוראות‬
‫התוכנית‬
‫תשריט‬
‫התוכנית‬
‫נספח תנועה‬
‫מחייב‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫תארי‪ %‬עריכת‬
‫המסמ‪%‬‬
‫‪14.05.2012‬‬
‫מחייב‬
‫‪1:2500‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.05.2012‬‬
‫מנחה‬
‫‪1:1250‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.05.2012‬‬
‫חתכי‪ ,‬לאור‬
‫מנחה‬
‫‪1:200/2000‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.05.2012‬‬
‫נספח נו(‬
‫מנחה‬
‫חוברת נספח‬
‫הנו(‬
‫מנחה‬
‫‪1:1000‬‬
‫‪1:2500‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.05.2012‬‬
‫‪18‬‬
‫ל‪.‬ר‪.‬‬
‫‪14.05.2012‬‬
‫סוג המסמ‪%‬‬
‫תחולה‬
‫*‬
‫קנ"מ‬
‫עור‪ %‬המסמ‪%‬‬
‫גור מאשר‬
‫תארי‪ %‬האישור‬
‫ש‪.‬קרני‬
‫מהנדסי‪ ,‬בע"מ‬
‫ש‪.‬קרני‬
‫מהנדסי‪ ,‬בע"מ‬
‫ש‪.‬קרני‬
‫מהנדסי‪ ,‬בע"מ‬
‫ש‪.‬קרני‬
‫מהנדסי‪ ,‬בע"מ‬
‫גרינשטיי‪/‬‬
‫הרגיל‬
‫גרינשטיי‪/‬‬
‫הרגיל‬
‫כל מסמכי התוכנית מהווי חלק בלתי נפרד ממנה‪ ,‬משלימי זה את זה ויקראו כמקשה אחת‪ .‬במקרה של סתירה בי המסמכי‬
‫המחייבי לבי המנחי יגברו המסמכי המחייבי‪ .‬במקרה של סתירה בי המסמכי המחייבי לבי עצמ תגברנה ההוראות על‬
‫התשריטי‪.‬‬
‫* הוראות פרק ג' בנספח הנופי מחייבות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ 1.8‬בעלי עניי‪ /‬בעלי זכויות בקרקע ‪/‬עור‪ %‬התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו‬
‫‪1.8.1‬‬
‫מקצוע ‪/‬‬
‫תואר‬
‫‪1.8.2‬‬
‫מקצוע ‪/‬‬
‫תואר‬
‫‪1.8.3‬‬
‫מגיש התוכנית‬
‫ש פרטי‬
‫ומשפחה‬
‫מספר זהות‬
‫מספר‬
‫רשיו‬
‫ש תאגיד ‪ /‬ש‬
‫רשות מקומית‬
‫מע"צ החברה‬
‫הלאומית‬
‫לדרכי‪ ,‬בישראל‬
‫מס'‬
‫תאגיד‬
‫כתובת‬
‫יהדות קנדה ‪29‬‬
‫אור יהודה‬
‫סלולרי‬
‫טלפו‬
‫‪03/7355444‬‬
‫פקס‬
‫גוש‪/‬‬
‫חלקה)*(‬
‫דוא"ל‬
‫‪03/7355707‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪arangroup.com‬‬
‫יז בפועל‬
‫ש פרטי‬
‫ומשפחה‬
‫מספר זהות‬
‫מספר‬
‫רשיו‬
‫ש תאגיד ‪ /‬ש‬
‫רשות מקומית‬
‫מע"צ החברה‬
‫הלאומית‬
‫לדרכי‪ ,‬בישראל‬
‫מס'‬
‫תאגיד‬
‫כתובת‬
‫יהדות קנדה ‪29‬‬
‫אור יהודה‬
‫סלולרי‬
‫טלפו‬
‫פקס‬
‫‪03/7355444‬‬
‫דוא"ל‬
‫‪03/7355707‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בעלי עניי בקרקע‬
‫מקצוע ‪/‬‬
‫תואר‬
‫ש פרטי‬
‫ומשפחה‬
‫מספר זהות‬
‫בעלי‪,‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתו ‪18‬‬
‫ש תאגיד‪/‬ש‬
‫רשות מקומית‬
‫מדינת ישראל‬
‫ואחרי‪,‬‬
‫מס'‬
‫תאגיד‬
‫כתובת‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫טלפו‬
‫סלולרי‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫פקס‬
‫דוא"ל‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪1.8.4‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫עור‪ %‬התכנית ובעלי מקצוע מטעמו‬
‫מקצוע ‪/‬‬
‫תואר‬
‫ש פרטי‬
‫ומשפחה‬
‫מספר זהות‬
‫מספר‬
‫רשיו‬
‫מהנדס‬
‫אזרחי‬
‫ארז בוקובזה‬
‫‪023021454‬‬
‫‪113241‬‬
‫יוע‪ 1‬תנועה‬
‫מהנדס‬
‫אזרחי‬
‫ארז בוקובזה‬
‫‪023021454‬‬
‫‪113241‬‬
‫יוע‪ 1‬נו)‬
‫אדריכל‬
‫נו)‬
‫דפנה גרינשטיי‬
‫יוע‪ 1‬סביבה‬
‫אדריכל‬
‫אייל קליידר‬
‫יוע‪ 1‬ניקוז‬
‫מהנדס‬
‫אזרחי‬
‫רמי לביא‬
‫מודד‬
‫מודד‬
‫מוסמ‪%‬‬
‫ג'אד ג'ארוש‬
‫עור‪ %‬ראשי‬
‫‪119713‬‬
‫‪098653065‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתו ‪18‬‬
‫‪1226‬‬
‫ש תאגיד‪/‬‬
‫ש רשות‬
‫מקומית‬
‫ש‪ .‬קרני‬
‫מהנדסי‬
‫בע"מ‬
‫ש‪ .‬קרני‬
‫מהנדסי‬
‫בע"מ‬
‫גרינשטיי‬
‫הרגיל‬
‫אייל‬
‫קליידר‬
‫לביא נטי)‬
‫מהנדסי‬
‫אופק‬
‫צילומי‬
‫אויר‬
‫מס'‬
‫תאגיד‬
‫‪51#‬‬
‫‪079989‬‬
‫‪#3‬‬
‫‪51#‬‬
‫‪079989‬‬
‫‪#3‬‬
‫כתובת‬
‫טלפו‬
‫סלולרי‬
‫פקס‬
‫דוא"ל‬
‫דישראלי ‪ 46‬א'‬
‫חיפה ‪34334‬‬
‫‪04#8244468‬‬
‫‪050#‬‬
‫‪6361708‬‬
‫‪04#‬‬
‫‪8251095‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪eng.co.il‬‬
‫דישראלי ‪ 46‬א'‬
‫חיפה ‪34334‬‬
‫‪04#8244468‬‬
‫‪050#‬‬
‫‪6361708‬‬
‫‪04#‬‬
‫‪8251095‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪eng.co.il‬‬
‫כלניות ‪7‬‬
‫חיפה‬
‫‪04#8380407‬‬
‫‪052#‬‬
‫‪5202001‬‬
‫‪052#‬‬
‫‪6899101‬‬
‫‪04#‬‬
‫‪8382536‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪cape.org.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪sion.net.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪natif.net‬‬
‫‪03#9024545‬‬
‫מהר"ל ‪ 15‬ת"א‬
‫‪04#8229251‬‬
‫ת‪.‬ד ‪ 8065‬נתניה‬
‫‪098653065‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ 1.9‬הגדרות בתוכנית‬
‫בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחי המפורטי להל הפרוש המופיע בצד ההגדרה‪ ,‬אלא‬
‫א כ משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברי‪.‬‬
‫מונח‬
‫הועדה המחוזית‬
‫הועדה המקומית‬
‫דר מס' ‪77‬‬
‫מחל(‬
‫מחלפו‬
‫הגדרת מונח‬
‫הועדה המחוזית לתכנו ולבניה אשר בתחו‪ ,‬מרחב התכנו שלה תתבצענה‬
‫העבודות‪ ,‬וכל ועדת משנה שמונתה ע"י הועדה לעניי זה‪.‬‬
‫הועדה המקומית לתכנו ולבניה אשר בתחו‪ ,‬מרחב התכנו שלה תתבצענה‬
‫העבודות וכל ועדת משנה שמונתה על ידה לעני זה‪.‬‬
‫קטע הכביש שבי צומת ישי לטבריה‪ ,‬בקטע ממחל( המוביל עד מחל( גולני‪.‬‬
‫מפגש דרכי‪ ,‬במפלסי‪ ,‬שוני‪ ,‬הכולל את הדרכי‪ ,‬המחברות בי המפגש‪.‬‬
‫כהגדרתו בתמ"א ‪ – 3‬שינוי מס' ‪56‬‬
‫כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו‪ ,‬תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנו‬
‫והבניה התשכ"ה – ‪) 1965‬להל "החוק"( או בתקנות שהותקנו מכוחו‪ ,‬וזאת בהיעדר כוונה‬
‫אחרת משתמעת‪.‬‬
‫‪ .2‬מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה‬
‫‪2.1‬‬
‫מטרת התוכנית‬
‫קביעת הוראות מפורטות להקמת מחלפו ציפורית והקמת מעבר הולכי רגל ברומת הייב‬
‫‪ 2.2‬עיקרי הוראות התוכנית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪2.3‬‬
‫ייעוד שטחי‪ ,‬לדר‪.‬‬
‫הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות‪ ,‬על שטחי‪ ,‬סמוכי‪ ,‬לדר המוצעת בתכנית‪ ,‬מעליה‬
‫ומתחתיה‪.‬‬
‫קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדר‪ ,‬פיתוח ושיקו‪ ,‬נופי‪.‬‬
‫קביעת אמצעי‪ ,‬להגנה על הסביבה‪.‬‬
‫הסדרת דרכי‪ ,‬חקלאיות‪.‬‬
‫נתוני כמותיי עיקריי בתוכנית‬
‫סה"כ שטח התוכנית – דונ‬
‫עמוד ‪ 9‬מתו ‪18‬‬
‫‪ 233.64‬דונ‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫סוג נתו‬
‫כמותי‬
‫מגורי‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫ער‬
‫מצב מאושר‬
‫שינוי )‪(//+‬‬
‫למצב המאושר‬
‫סה"כ מוצע‬
‫בתוכנית‬
‫מפורט מתארי‬
‫הערות‬
‫מ"ר‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫מס' יח"ד‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫מס' יח"ד‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫מסחר‬
‫מ"ר‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫תעסוקה‬
‫מ"ר‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫מבני ציבור‬
‫מ"ר‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫תיירות ‪/‬‬
‫מלונאות‬
‫חדרי‪,‬‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫ל ‪.‬ר ‪.‬‬
‫דיור מיוחד‬
‫הערה‪ :‬נתוני טבלה זו נועדו לאיסו) מידע סטטיסטי ואי בה כדי לשנות הוראות המצב המאושר‬
‫סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו‪ ,‬לפיכ‪ %‬בכל מקרה של סתירה בי נתוני טבלה זו לנתוני טבלה ‪– 5‬‬
‫"זכויות והוראות בניה – מצב מוצע" )עמ' ‪ ,(35‬גובר האמור בטבלה ‪.5‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ .3‬טבלאות יעודי קרקע‪,‬תאי שטח ושטחי בתוכנית‬
‫‪ 3.1.1‬טבלת שטחי – מפריד ציפורית‬
‫תאי שטח‬
‫יעוד‬
‫דר מאושרת‬
‫‪1,2‬‬
‫דר מוצעת‬
‫‪5,6,7‬‬
‫מגבלות בניה ופיתוח‬
‫שטח חקלאי‬
‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬
‫תאי שטח כפופי‬
‫שטח התארגנות‬
‫‪14‬‬
‫‪30‬‬
‫על א) האמור בסעי) ‪ # 1.7‬במקרה של סתירה בי היעוד או הסימו של תאי השטח‬
‫בתשריט לבי המפורט בטבלה זו ‪ #‬יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו‪.‬‬
‫‪ 3.1.2‬טבלת שטחי – מעבר הולכי רגל רומת הייב‬
‫יעוד‬
‫תאי שטח כפופי‬
‫תאי שטח‬
‫דר מאושרת‬
‫‪50‬‬
‫דר מוצעת‬
‫‪55‬‬
‫מגבלות בניה ופיתוח‬
‫שטח ציבורי פתוח‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫על א) האמור בסעי) ‪ # 1.7‬במקרה של סתירה בי היעוד או הסימו של תאי השטח‬
‫בתשריט לבי המפורט בטבלה זו ‪ #‬יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו‪.‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ 3.2‬טבלת שטחי – מפריד ציפורית‬
‫מצב מאושר‬
‫דונ‬
‫אחוזי‬
‫יעוד‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪62.70‬‬
‫‪27.81 %‬‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪63.35‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪73.76‬‬
‫‪31.53%‬‬
‫קרקע חקלאית‬
‫‪93.18‬‬
‫‪41.33 %‬‬
‫קרקע חקלאית‬
‫‪4.85‬‬
‫‪2.07%‬‬
‫שטח ציבורי פתוח‬
‫‪10.80‬‬
‫‪4.80 %‬‬
‫שטח ציבורי פתוח‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מגבלות בניה ופיתוח‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מגבלות בניה ופיתוח‬
‫‪83.48‬‬
‫‪35.68%‬‬
‫דרך זמנית לביטול‬
‫‪8.76‬‬
‫‪3.88 %‬‬
‫שטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת‬
‫‪50.00‬‬
‫‪22.18 %‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪225.44‬‬
‫‪100%‬‬
‫דרך זמנית לביטול‬
‫שטח שלא חלה עליו תכנית‬
‫מפורטת‬
‫סה"כ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪225.44‬‬
‫‪100%‬‬
‫יעוד‬
‫מצב מוצע‬
‫דונ‬
‫אחוזי‬
‫‪27.08%‬‬
‫טבלת שטחי – מעבר הולכי רגל‬
‫מצב מאושר‬
‫דונ‬
‫אחוזי‬
‫יעוד‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪5.60‬‬
‫‪68.30 %‬‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪5.60‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪1.40‬‬
‫‪17.07 %‬‬
‫מגבלות בניה ופיתוח‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שטח שלא חלה עליו תכנית מפורטת‬
‫‪1.84‬‬
‫‪22.44%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שטח ציבורי פתוח‬
‫‪0.56‬‬
‫‪6.83 %‬‬
‫מגבלות בניה ופיתוח‬
‫שטח שלא חלה עליו תכנית‬
‫מפורטת‬
‫שטח ציבורי פתוח‬
‫‪0.20‬‬
‫‪2.43 %‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪12.20 %‬‬
‫דרך זמנית‬
‫‪0.20‬‬
‫‪2.43%‬‬
‫דרך זמנית‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8.20‬‬
‫‪100%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8.20‬‬
‫‪100%‬‬
‫יעוד‬
‫עמוד ‪ 12‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫מצב מוצע‬
‫דונ‬
‫אחוזי‬
‫‪68.30 %‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫יעודי קרקע ושימושי‬
‫‪4.1‬‬
‫ש ייעוד‪ :‬דר‪%‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫שימושי‬
‫כמשמעותה בסעי( ‪ 1‬לחוק התכנו והבניה‪ ,‬תשכ"ה ‪ ,1965 /‬למעט מסילת ברזל‪ ,‬לרבות דר נופית וכל‬
‫המבני‪ ,‬והמתקני‪ ,‬המהווי‪ ,‬חלק מהדר‪ ,‬ו‪/‬או הדרושי‪ ,‬לצורכי הקמתה ו‪/‬או תפעולה ולרבות‬
‫השימושי‪ ,‬הבאי‪:,‬‬
‫מבנה הכביש ושוליו; גשרי‪ ,,‬הסתעפויות‪ ,‬מחלפי‪ ;,‬תעלות ניקוז ומעבירי מי‪ ,,‬הסדרת נחלי‪;,‬‬
‫דרכי‪ ,‬חקלאיות; מעברי‪ ,‬עיליי‪ ,‬ותחתיי‪ ,‬לרכב חקלאי‪ ,‬להולכי רגל‪ ,‬לתשתיות הנדסיות; שבילי‬
‫אופניי‪ ;,‬קירות תומכי‪ ;,‬סוללות עפר; מעקות; גדרות בטיחות; מתקני תאורה; תמרור; שילוט‪,‬‬
‫אמצעי בקרה ותקשורת; ערו‪ ,‬זמני‪.‬‬
‫קווי תשתית‪ ,‬תחנת טרנספורמציה‪ ,‬אנטנות סוללריות‪ ,‬חדר תקשורת של החברה‪ ,‬א( א‪ ,‬אינ‪,‬‬
‫קשורי‪ ,‬לתפקוד הדר‪ ,‬ובלבד שאי בה‪ ,‬כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות‬
‫בתכנית זו‪.‬‬
‫אמצעי‪ ,‬להגנת הסביבה ולעיצוב הנו( לרבות פיתוח ושיקו‪ ,‬נופי‪ ,‬מיגוני‪ ,‬אקוסטיי‪ ,,‬סוללות‪,‬‬
‫פיתוח שטח‪ ,‬גינו ונטיעות‪.‬‬
‫שטחי‪ ,‬לעירו‪ ,‬זמני של עודפי עפר‪ ,‬לרבות שינוע וטיפול בחומרי‪ ,‬אלו וכל המתקני‪ ,‬הקשורי‪ ,‬לש‪,‬‬
‫כ‪,‬שטחי התארגנות ומחנות קבל לש‪ ,‬ביצוע הדר וכל המבני‪ ,‬והמתקני‪ ,‬הדרושי‪ ,‬לש‪ ,‬כ‪,‬‬
‫לרבות אגירת חומר עבודה‪ ,‬שינוע וטיפול בחומרי‪ ,‬אלו‪ ,‬מגרסות‪ ,‬מתקני בטו זמניי‪ ,,‬והקמת‬
‫משרדי‪ ,‬זמניי‪ ,‬לקבל המבצע‪.‬‬
‫בשטח זה תותר סלילה של כבישי‪ ,,‬הרחבת כבישי‪ ,,‬מבני ומתקני דר‪ ,‬עבודות תפעול וניקוז‪,‬‬
‫התוויה‪ ,‬העתקה והסדרה של תשתיות‪ ,‬עבודות חפירה‪ ,‬טיפול נופי‪ ,‬וכל הדרוש לסלילת דר‪,‬‬
‫אחזקתה ותפעולה‪.‬‬
‫הוראות‬
‫תנאי להתווית דרכי‪ ,‬חקלאיות‪ ,‬קווי תשתית ומתקני דר בתחו‪ ,‬השטח המיועד לדר או בתחו‪,‬‬
‫החוצה את דר מס' ‪ ,77‬יהיה תיאו‪ ,‬ע‪ ,‬יז‪ ,‬התכנית והכל בלבד שלא תפגע בטיחות הנסיעה בדר‪,‬‬
‫נוחיות הקמתה‪ ,‬תפעולה ואחזקתה‪.‬‬
‫בתכנו לביצוע של המחלפו ישולב איש מקצוע לעניי תכנו המחלפו לעמידות נגד כוחות סיסמיי‪,‬‬
‫ורעידות אדמה‪ .‬תנאי להוצאת היתר בניה תהיה קבלת חוות דעתו בנושא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪4.1.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ש ייעוד‪ :‬שטח חקלאי‬
‫‪4.2.1‬‬
‫שימושי‬
‫ישמש לעיבוד חקלאי‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ש ייעוד‪ :‬מגבלות בניה ופיתוח‬
‫‪4.2.1‬‬
‫שימושי‬
‫ייעודי הקרקע באזור זה והשימושי‪ ,‬המותרי‪ ,‬בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות מאושרות החלות במועד‬
‫אישור התכנית‪ ,‬ובלבד שלא תותר בשטח זה בניית מבני‪ ,‬כלשה‪ .,‬יותר בה‪ ,‬עיבוד חקלאי‪ ,‬גינו‪,‬‬
‫שיקו‪ ,‬ויצוב הקרקע‪ .‬לא תותר נגישות ישירה משטחי‪ ,‬אלו לדר מס' ‪ 77‬ולמחלפו‪ ,‬מלבד באמצעות‬
‫הדרכי‪ ,‬החקלאיות‪.‬‬
‫הוראות‬
‫למרות האמור בסעי( ‪ 4.2.1‬לעיל‪ ,‬מותר יהיה ליז‪ ,‬התכנית לבצע בשטח זה את העבודות המפורטות‬
‫להל‪ ,‬ובלבד שניתנה לכ הסכמת בעלי המקרקעי‪ ,‬למפורט ובתיאו‪ ,‬ע‪ ,‬הועדה המקומית‪:‬‬
‫עבודות עפר הנחוצות לצור מיתו שיפועי סוללות ברצועת הדר וזאת על מנת לאפשר שיקו‪ ,‬נופי‬
‫מיטבי או עיבוד חקלאי של השטח‪.‬‬
‫עבודות עפר הנחוצות למעברי‪ ,‬עיליי‪ ,‬ותת קרקעיי‪.,‬‬
‫הסדרת ניקוז הדר ונחלי‪.,‬‬
‫התווית דרכי‪ ,‬חקלאיות והסדרת לרבות עבודות העפר הנחוצות לש‪ ,‬כ‪.‬‬
‫דרכי‪ ,‬זמניות‪ ,‬עירו‪ ,‬זמני של חומרי גל‪ ,‬לקראת הובלת‪ ,‬לשטחי מילוי ו‪/‬או סילוק לאתר מאושר‬
‫כחוק וכל שימוש זמני אחר הנדרש לצרכי ביצוע התכנית וטיפול בפני הקרקע לש‪ ,‬אחסו קבוע של‬
‫חומרי חפירה בהתא‪ ,‬לייעוד הקרקע‪.‬‬
‫‪4.2.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫שיקו‪ ,‬נופי‪.‬‬
‫בתאי השטח ‪ 14,15‬המסומני‪ ,‬בתשריט כ"אזור הנחיות מיוחדות" תותר תפיסה זמנית לצור‬
‫העבודות המפורטות להל‪:‬‬
‫‪.1‬הקמת צומת מרומזר זמני לעת ביצוע העבודות בתא שטח ‪ 14‬המסומ בתשריט "הנחיות‬
‫מיוחדות"‪.‬‬
‫‪.2‬הקמת מחנות קבל זמניי‪ ,‬לעת ביצוע העבודות בתא שטח ‪ 15‬המסומ בתשריט הנחיות מיוחדות"‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ע‪ ,‬השלמת ביצוע המחלפו ‪ /‬הדר ופתיחת‪ ,‬לתנועה‪ ,‬יבוצע שיקו‪ ,‬נופי כמפורט במסמכי התכנית‬
‫ויבוטלו ההוראות המיוחדות‬
‫עמוד ‪ 14‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ .5‬טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע‬
‫יעוד‬
‫מס' תא‬
‫שטח‬
‫גודל‬
‫מגרש‪/‬‬
‫מזערי‪/‬‬
‫מרבי‬
‫)מ"ר(‬
‫שטחי בניה מ"ר‪/‬אחוזי‬
‫אחוזי‬
‫מעל מפלס לכניסה‬
‫בניה‬
‫מתחת לכניסה הקובעת‬
‫כ‬
‫"‬
‫סה‬
‫הקובעת‬
‫כוללי‬
‫בניה‬
‫שטחי‬
‫)‪(%‬‬
‫שרות‬
‫עיקרי‬
‫שרות‬
‫עיקרי‬
‫מספר‬
‫יח"ד‬
‫תכסית‬
‫צפיפות‬
‫)‪%‬‬
‫)יח"ד משטח‬
‫לדונ‬
‫תא‬
‫נטו( השטח(‬
‫מספר קומות‬
‫גובה‬
‫מתחת‬
‫מעל‬
‫מבנה‬
‫לכניסה‬
‫קדמי‬
‫לכניסה‬
‫)מטר( הקובעת הקובעת‬
‫לא רלוונטי‬
‫עמוד ‪ 15‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫קווי בני )מטר(‬
‫צידי‪#‬‬
‫ימני‬
‫צידי‪#‬‬
‫שמאלי‬
‫אחורי‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫‪ .6‬הוראות נוספות‬
‫תיאו‪ ,‬תשתיות‬
‫‪6.1‬‬
‫עבודות ביצוע הפרוייקט תבוצענה רק לאחר תאו‪ ,‬ע‪ ,‬הגופי‪ ,‬אשר בבעלות‪ ,‬קווי ומתקני‬
‫תשתיות תת קרקעיות ועיליות בקרבת הפרוייקט או בתחומו‪ ,‬ועשויי‪ ,‬להיות מושפעי‪,‬‬
‫מבצוע הפרוייקט‪.‬‬
‫יז‪ ,‬התכנית ישק‪ ,‬תשתיות ותשתיות חקלאיות שנפגעו במהל העבודה ויחזיר למצב טר‪,‬‬
‫הפגיעה‪ .‬שיקו‪ ,‬התשתיות ייעשה בתיאו‪ ,‬ע‪ ,‬הועדה המקומית וע‪ ,‬בעל התשתית‪ ,‬לפי‬
‫העניי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חשמל ותקשורת‬
‫‪6.2‬‬
‫מיקו‪ ,‬תחנות ההשנאה יעשה בתאו‪ ,‬של חברת החשמל ע‪ ,‬החברה הלאומית לדרכי‪,‬‬
‫בישראל‪.‬‬
‫לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומ‪ ,‬האפשרי של כבלי ו‪/‬או‬
‫קווי חשמל קיימי‪ ,‬או מאושרי‪ .,‬אי לחפור או לבצע עבודת בניה כלשהי מעל ובקרבה של‬
‫פחות מ‪ 3 /‬מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל‪ .‬אי לבנות מבני‪ ,‬מעל‬
‫כבלי חשמל תת קרקעיי‪ ,‬או בקרבה של פחות מ‪ 0.5/‬מ' מקווי חשמל תת‪/‬קרקעיי‪ ,‬מתח גבוה‬
‫או נמו או ‪ 1.0‬מ' מקווי חשמל תת קרקעיי‪ ,‬מתח עליו‪.‬‬
‫לא יינת היתר לחפירה‪ ,‬חציבה או כריה במרחק הקט מ‪ 10 /‬מ' מהמסד של עמוד חשמל‬
‫במתח עליו‪ /‬על עליו או ‪ 3‬מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה‪ /‬נמו ולא תבוצע פעולה‬
‫כזו‪ ,‬אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה‬
‫עומדי‪ ,‬לבצע לפי העניי‪.‬‬
‫על א( האמור בכל תוכנית – כל בניה או שימוש מבוקשי‪ ,‬בקרבת מתקני חשמל‪ ,‬יותרו‬
‫בכפו( למגבלות הקבועות בסעי( זה‪ .‬שימוש או בניה של מתקני חשמל בתחו‪ ,‬תוכנית‬
‫הקובעת רצועה למעבר קוי חשמל ראשיי‪ – ,‬קווי מתח על ועל–עליו יותרו בהתא‪,‬‬
‫הוראותיה של אותה תוכנית‪.‬‬
‫תשתית תאורת חו‪ 2‬וכביש‪:‬‬
‫תשתית התאורה בתחומי התכנית תהיה תת‪/‬קרקעית‪ ,‬התאורה תותק לאור תוואי‬
‫הכבישי‪ ,,‬הרחבות‪ ,‬הכיכרות והמעברי‪.,‬‬
‫עמודי‪ ,‬וגופי תאורה לכל אור הציר "המוביל" – "גולני" יוקמו על פי מפרטי ודרישות‬
‫החברה הלאומית לדרכי‪ ,‬בישראל‪.‬‬
‫טלפו ותקשורת‪:‬‬
‫כל התשתיות ורשתות התקשורת יהיו תת – קרקעיות‪ ,‬מערכות התקשורת תותקנה לאור‬
‫תוואי הכבישי‪ ,‬בהתקנה תת קרקעית כולל החיבור למבני‪ ,,‬לפי דרישות הגופי‪ ,‬המוסמכי‪,,‬‬
‫על פי ההנחיות של חברות התקשורת )טלפו וטל"כ( בעלות הזיכיו באזור‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עתיקות‬
‫‪6.3‬‬
‫כל עבודה בתחו‪ ,‬השטח המוגדר כעתיקות‪ ,‬תתוא‪ ,‬ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל‬
‫רשות העתיקות כמתחייב ובכפו( להוראות סעי( ‪ 29‬לחוק העתיקות‪ ,‬התשל"ח ‪.1978/‬‬
‫הפקעות לצרכי ציבור‬
‫‪6.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫השטחי‪ ,‬המיועדי‪ ,‬לדרכי‪ ,‬בתכנית זו יופקעו בהתא‪ ,‬להוראות כל די וירשמו על ש‪ ,‬מדינת‬
‫ישראל‪.‬‬
‫בשטחי‪ ,‬המסומני‪ ,‬בסימו "הנחיות מיוחדות"‪ ,‬תותר תפיסה זמנית לצור ביצוע העבודות‬
‫המפורטות בסעי( ‪ / 4.2.2‬ז' ‪ ,‬ויושבו לבעליה‪ ,‬ע‪ ,‬סיו‪ ,‬הפרוייקט‪.‬‬
‫מי נגר עילי‬
‫יש לתת עדיפות להזרמת מי נגר בכבישי‪ ,‬ומשטחי בטו ואספלט‪ ,‬לאזורי‪ ,‬מחלחלי‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫לתוואי ניקוז לנחל ולשטחי‪ ,‬הפתוחי‪ ,‬הגובלי‪.,‬‬
‫לא תותר התקנת מערכת ניקוז אלקטרו מכנית לקליטת עודפי מי נגר עילי‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫הוראות בנושא טיפול נופי‬
‫למרות האמור לעיל בטבלה בסעי( ‪ 1.7‬באשר למעמד נספח הנו( כמסמ מנחה‪ ,‬יובהר כי‬
‫הוראות פרק ג' למסמ הנופי שבנספח הנו( הינ מחייבות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתו ‪18‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪6.7‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫טיפול בחומרי חפירה ומילוי‬
‫תנאי להיתר בניה – אישור מסמ לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתא‪ ,‬להנחיות העדכניות‬
‫של מינהל התכנו בנושא זה‪.‬‬
‫ייבוא חומרי מילוי יבוצע על בסיס דרכי‪ ,‬קיימות‪ .‬ייצוא חומרי חפירה מתחו‪ ,‬הפרויקט‬
‫בהיק( של מעל ‪ 100,000‬מ"ק יחייב להציג נספח לטיפול בחומרי חפירה ומילוי‪.‬‬
‫‪ .7‬ביצוע התוכנית‬
‫‪ 7.1‬שלבי ביצוע‬
‫מספר‬
‫שלב‬
‫התנייה‬
‫תאור שלב‬
‫החברה הלאומית לדרכי‪ ,‬תהיה רשאית לבצע את התכנית בשלב אחד או במספר שלבי‪ ,‬ו‪/‬או מקטעי‪,‬‬
‫לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית לבצע הסדרי תנועה זמניי‪ ,‬וקבועי‪ ,‬עד להשלמת כל שלב ושלב‪.‬‬
‫תנאי למת היתרי בניה בתחו‪ ,‬שמורת היער‪ ,‬לפי פקודת היערות הינו גריעת השטח מתחו‪ ,‬השמורה ע"י‬
‫משרד החקלאות‪.‬‬
‫‪ 7.2‬מימוש התוכנית‬
‫תו ‪ 10‬שני‪ ,‬מיו‪ ,‬אישור התכנית‪.‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתו ‪18‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬
‫תכנית מס' ‪19808‬‬
‫מבא"ת ‪2006‬‬
‫‪ .8‬חתימות‬
‫ש‪:‬‬
‫מגיש‬
‫התוכנית‬
‫עור‪%‬‬
‫התוכנית‬
‫תאגיד‪/‬ש רשות מקומית‪:‬‬
‫מעצ – החברה הלאומית לדרכי‪ ,‬בישראל בע"מ‬
‫ש‪:‬‬
‫ארז בוקובזה‬
‫בעל עניי‬
‫בקרקע‬
‫בעל עניי‬
‫בקרקע‬
‫חתימה‪:‬‬
‫ש‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאגיד‪:‬‬
‫ממ"י ואחרי‪,‬‬
‫ש‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תארי‪10/07/2012:%‬‬
‫תארי‪:%‬‬
‫מספר תאגיד‪:‬‬
‫תארי‪:%‬‬
‫מספר תאגיד‪:‬‬
‫תאגיד‪:‬‬
‫תארי‪:%‬‬
‫מספר תאגיד‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאגיד‪:‬‬
‫עמוד ‪ 18‬מתו ‪18‬‬
‫מספר תאגיד‪:‬‬
‫מספר תאגיד‪:‬‬
‫‪510799893‬‬
‫תאגיד‪:‬‬
‫מעצ – החברה הלאומית לדרכי‪ ,‬בישראל בע"מ‬
‫ש‪:‬‬
‫בעל עניי‬
‫בקרקע‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאגיד‪:‬‬
‫ש‪ .‬קרני מהנדסי‪ ,‬בע"מ‬
‫ש‪:‬‬
‫יז‬
‫בפועל‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תארי‪:%‬‬
‫תארי‪:%‬‬
‫מספר תאגיד‪:‬‬
‫תבנית הוראות מעודכנת ליולי ‪2009‬‬
‫‪03/07/2012‬‬