קטלוג - Mul-T-lock

‫• נוחות ©תפקוד דחיפה‪Ø‬משיכה®‬
‫• בטחון ©אין ידית בצד החיצוני®‬
‫• עמידות גבוהה ©דלתות לתנועה רבה®‬
‫המנעולים מומלצים להתקנה בדלתות פנימיות‬
‫וחיצוניות במבני ציבור¨ מוסדות ומשרדים‬
‫לשימושים כגון∫‬
‫• דלתות כניסה‬
‫• דלתות בטחון לבקרת כניסה‬
‫• דלתות חסינות אש ©תנועה רבה®‬
‫• דלתות יציאת חירום‬
‫• דלתות דחיפה בעלות מנגנון החזרה אוטומטי‬
‫למצב סגור‬
‫דגם ∞≤‪ ELμ‬משמש לדלתות עץ ומתכת‪Æ‬‬
‫דגם ∞≤‪ EL¥‬משמש לדלתות בעלות פרופיל צר‬
‫≠ אלומיניום‪Æ‬‬
‫המלצות התקנה‬
‫כאשר קיים צורך ביציאה באמצעות ידית¨‬
‫מתקינים את המנעול עם ידית פנימית‪Æ‬‬
‫כאשר קיים צורך בבקרה חשמלית לכניסה‬
‫והיציאה¨ יותקן מנעול עם מנגנון משיכה‪Ø‬דחיפה¨‬
‫משני צידי הדלת‪Æ‬‬
‫ניתן לשלוט באופן חשמלי במנעולים¨ באמצעות‬
‫מערכת בקרת גישה או באמצעות מערכת‬
‫שליטה מרחוק כגון∫ טיימר¨ לוח מקשים¨ לחצן¨‬
‫‪ ¨RFID‬ביומטרי¨ אל חוטי‪Æ‬‬
‫תקנים‬
‫• ‪EN ±∑π∫±ππ∑ ´ A±∫≤∞∞±‬‬
‫• ‪EN ±±≤μ∫±ππ∑ ´ A±∫≤∞∞±‬‬
‫• ‪EN ±∂≥¥≠±‬‬
‫• ‪EN ∂±∞∞∞≠∂≠±∫≤∞∞±‬‬
‫• ‪EN ∂±∞∞∞≠∂≠≥∫≤∞∞±‬‬
‫• ‪EN ±≤≤∞π‬‬
‫• ∑≤∂‪prEN ±‬‬
‫• ‪NEN μ∞∏π∫±ππμ‬‬
‫∞≤‪EL¥‬‬
‫‪45‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪113.3‬‬
‫‪X 10.5‬‬
‫‪91‬‬
‫‪10‬‬
‫‪22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪X 5.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫‪257.7‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪X 8‬‬
‫‪6 15.6‬‬
‫‪34‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪X 5.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪35‬‬
‫‪X 8.1‬‬
‫‪70.2‬‬
‫‪75.1‬‬
‫‪X 8‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪20‬‬
‫)‪92 (PZ‬‬
‫)‪94 (RZ‬‬
‫‪107‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪124.2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪X‬‬
‫‪3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29.3‬‬
‫∞≤‪ELμ‬‬
‫‪60‬‬
‫‪33‬‬
‫‪R7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪66.5‬‬
‫‪63‬‬
‫)‪(PZ).74(RZ‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫• ‪GOST-R‬‬
‫‪168.5‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪X6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪37‬‬
‫‪209‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪X8‬‬
‫‪80‬‬
‫‪72‬‬
‫תפקוד‬
‫מנעול ממונע תוצרת ‪ ABLOY‬העובד על עיקרון‬
‫‪¢‬נטרק ננעל‪ ¢‬בעל שני בריחים∫ בריח בעל פעולה‬
‫כפולה ©לשונית® ובריח בפעולה יחידה ©ראשי®‪Æ‬‬
‫• הבריח בעל הפעולה היחידה נמשך לאחור‬
‫אל מארז המנעול בהפעלה חשמלית על ידי‬
‫מנוע‪Æ‬‬
‫• הבריח בעל הפעולה הכפולה במצב רגיל‬
‫משמש כלשונית¨ בזמן טריקת הדלת‬
‫הלשונית הופכת לבריח‪Æ‬‬
‫• המנעול ניתן תמיד לפתיחה באמצעות הידית‬
‫הפנימית וצילינדר עם מפתח‪Æ‬‬
‫מתג בקרה‬
‫פיקוד רגעי∫ הבריח הראשי יושאר במארז‬
‫המנעול ©מצב פתוח®¨ למשך השהייה הניתנת‬
‫לכוונון החל מ≠≤ שניות ועד≠‪ ±μ‬שניות‪Æ‬‬
‫פיקוד רציף∫ הבריח הראשי יושאר במארז‬
‫המנעול ©מצב פתוח®¨ כל זמן שהבקרה‬
‫החשמלית מופעלת‪Æ‬‬
‫בזמן שהדלת נסגרת ובקרת השהייה‪Ø‬חשמלית¨‬
‫מופסקת¨ שני הבריחים ננעלים‪Æ‬‬
‫במצב של הפסקת חשמל¨ הבריחים תמיד‬
‫נעולים ומונעים כניסה מבחוץ¨ אך ניתנים‬
‫לפתיחה מצידה הפנימי של הדלת כמנגנון‬
‫בהלה‪Æ‬‬
‫תפקודים הניתנים לתכנות‬
‫• תפקודים מכניים∫‬
‫כיוון רגש בריח‬
‫• תפקודים חשמליים‬
‫זמן השהייה ‪ ≤≠±μ‬שניות‬
‫• תפקודים מבוקרים‬
‫הבריח ננעל‬
‫הבריח בתוך מארז המנעול‬
‫הדק הבריח מוכנס‬
‫הידית בשימוש‬
‫הצילינדר בשימוש‬
‫ניתוק הכבלים‬
‫יישום‬
‫משתמשים במנעולים ממונעים בדלתות‬
‫הדורשות∫‬
‫מנעולים אלקטרו מכאניים‬
‫מנעול ממונע‬
‫∞≤‪MTL-EL¥≤∞Øμ‬‬
‫‪35‬‬
‫‪X6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫מולטילוק‬
‫טכנולוגיות‬
‫בע“מ‬
‫‪www.mul-t-lock.co.il‬‬
‫∂∞∞≤©‬
‫השמות ‪¢‬מולטילוק‪¢ ¨¢‬אינטראקטיב‪ ¨¢‬בעברית ובכל שפה אחרת¨ וכן לוגו איש השרירים וכל שם¨ סימן או לוגו אחר שמולטילוק עושה‬
‫בהם שימוש בתחום מוצרי הנעילה¨ הינם שמות מסחריים¨ או סימני מסחר רשומים¨ על שם מולטילוק בע‪¢‬מ¨ והינם רכושה הבלעדי‪Æ‬‬
‫השמות ‪ JPM ¨Yale ¨NEMEF ¨ABLOY ¨EFF EFF‬ו≠ ‪ Vachette‬הינם סימלי מסחר רשומים על שם חברות קבוצת ‪ÆASSA ABLOY‬‬
‫מולטילוק שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים והתאמות במוצרים ללא הודעה מוקדמת‪Æ‬‬
‫‪35‬‬
‫‪38‬‬
‫‪161‬‬
‫מנעולים אלקטרו מכאניים‬
‫מנעול ממונע‬
‫∞≤‪MTL-EL¥≤∞Øμ‬‬
‫©המשך®‬
‫נתונים טכניים∫‬
‫חוזק מכני‬
‫עומס צדדי על הבריח‬
‫∞∞∞‪ ±‬ק‪¢‬ג‬
‫חוזק בריח בנעילה ∞∞‪ μ‬ק‪¢‬ג‬
‫פעולת פתיחה ∞∞∞∞∞≤‬
‫מחזורים‬
‫‪ ±≤≠≤¥‬וולט ‪ DC‬מיוצב‬
‫‪ ∞Æ¥‬אמפר מקסימום‬
‫מ≠‪ ≠≤∞°C‬עד ‪´∂∞°C‬‬
‫‪ ∂μØ∂∞Øμμ‬מ‪¢‬מ ©∞≤‪®ELμ‬‬
‫∞≥‪ ¥μØ¥∞Ø≥μØ‬מ‪¢‬מ ©∞≤‪®EL¥‬‬
‫מבחנים‬
‫מעשיים‬
‫מתח עבודה‬
‫זרם עבודה‬
‫טמפ‪ ß‬עבודה‬
‫מרחק מרכז‬
‫צילינדר לסרט‬
‫חזית‬
‫≤∑ מ‪¢‬מ ©∞≤‪®ELμ‬‬
‫מרחק מרכז‬
‫צילינדר מרכז ≤‪ π‬מ‪¢‬מ ©∞≤‪®EL¥‬‬
‫ציר ידית‬
‫רוחב סרט חזית ‪ ≤∞Ø≤¥‬מ‪¢‬מ ©∞≤‪®ELμ‬‬
‫∏≤‪ ≤¥Ø‬מ‪¢‬מ ©∞≤‪®EL¥‬‬
‫∞≤ מ‪¢‬מ אורך לשונית דו‬
‫אורך בריח‬
‫כיוונית ∞‪ ±‬מ‪¢‬מ‬
‫‪ π‬מ‪¢‬מ ©∏ מ‪¢‬מ עם מתאם‬
‫ציר ידית‬
‫ציר®‪Æ‬‬
‫‪ ≤≠μÆμ‬מ‪¢‬מ‬
‫מרווח דלת‬
‫כבל תקשורת ∏‪ ∂© EA≤±‬מטר®‬
‫‪ ±∞© EA≤±π‬מטר®‪Æ‬‬
‫‪¨EA≥≤≥ ¨EA≥≤≤ ¨EA≥≤±‬‬
‫סרט נגדי‬
‫‪EA≥≤¥‬‬
‫∞≤‪EA¥‬‬
‫יחידת בקרה‬
‫מוביל כבל‬
‫∞∏≤‪EA≤∏± ¨EA‬‬
‫מולטילוק‬
‫טכנולוגיות‬
‫בע“מ‬
‫‪www.mul-t-lock.co.il‬‬
‫∂∞∞≤©‬
‫השמות ‪¢‬מולטילוק‪¢ ¨¢‬אינטראקטיב‪ ¨¢‬בעברית ובכל שפה אחרת¨ וכן לוגו איש השרירים וכל שם¨ סימן או לוגו אחר שמולטילוק עושה‬
‫בהם שימוש בתחום מוצרי הנעילה¨ הינם שמות מסחריים¨ או סימני מסחר רשומים¨ על שם מולטילוק בע‪¢‬מ¨ והינם רכושה הבלעדי‪Æ‬‬
‫השמות ‪ JPM ¨Yale ¨NEMEF ¨ABLOY ¨EFF EFF‬ו≠ ‪ Vachette‬הינם סימלי מסחר רשומים על שם חברות קבוצת ‪ÆASSA ABLOY‬‬
‫מולטילוק שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים והתאמות במוצרים ללא הודעה מוקדמת‪Æ‬‬
‫‪162‬‬
‫מנעולים אלקטרו מכאניים‬
‫סרט נגדי למנעול אלקטרו מכאני‬
‫‪MTL-EA321/322/323/324‬‬
‫תפקוד‬
‫סרט חזית נגדי תוצרת ‪ ABLOY‬תמיד יותקן‬
‫במקביל למנעולים ‪EL460 ,EL560 ,EL420 ,EL520‬‬
‫‪ ,EL260 ,EL360‬לצרכים הבאים∫‬
‫• הובלה ועיגון בריחי המנעול במשקוף‪Æ‬‬
‫• חיזוק המשקוף בזמן טריקת המנעול‪Æ‬‬
‫• הגברת התנגדות לפריצה‪Æ‬‬
‫• גישור בין סוג המנעול לסוג הדלת וכוון פתיחה‪Æ‬‬
‫יישום‬
‫• מתאימים לדלתות עץ¨ פלדה ואלומיניום‪Æ‬‬
‫• ‪ ≠ EA≥≤≤ØEA≥≤¥‬סרט חזית נגדי אוניברסלי‬
‫המתאים לפתיחה ימין‪Ø‬שמאל‪Æ‬‬
‫• ≥≤≥‪ ≠ EA≥≤±ØEA‬סרט חזית נגדי זוויתי במידת‬
‫אורך משתנה לדלת ימין או שמאל ©מחייב‬
‫הגדרה®‪Æ‬‬
‫חומר‬
‫• פלדת אל חלד‬
‫הזמנה‬
‫• סרט חזית נגדי לא תמיד נכלל במנעול אלה‬
‫על פי בקשה‪Æ‬‬
‫מולטילוק‬
‫טכנולוגיות‬
‫בע“מ‬
‫‪EA≥≤±‬‬
‫סרגל זווית ימין‪Ø‬שמאל‬
‫≤≤≥‪EA‬‬
‫דגם אוניברסלי ברוחב ∞‪ ¥‬מ‪¢‬מ‬
‫≥≤≥‪EA‬‬
‫סרגל זווית ימין‪Ø‬שמאל‬
‫‪EA≥≤¥‬‬
‫דגם אוניברסלי ברוחב ≤≥ מ‪¢‬מ‬
‫‪www.mul-t-lock.co.il‬‬
‫∂∞∞≤©‬
‫השמות ‪¢‬מולטילוק‪¢ ¨¢‬אינטראקטיב‪ ¨¢‬בעברית ובכל שפה אחרת¨ וכן לוגו איש השרירים וכל שם¨ סימן או לוגו אחר שמולטילוק עושה‬
‫בהם שימוש בתחום מוצרי הנעילה¨ הינם שמות מסחריים¨ או סימני מסחר רשומים¨ על שם מולטילוק בע‪¢‬מ¨ והינם רכושה הבלעדי‪Æ‬‬
‫השמות ‪ JPM ¨Yale ¨NEMEF ¨ABLOY ¨EFF EFF‬ו≠ ‪ Vachette‬הינם סימלי מסחר רשומים על שם חברות קבוצת ‪ÆASSA ABLOY‬‬
‫מולטילוק שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים והתאמות במוצרים ללא הודעה מוקדמת‪Æ‬‬
‫‪168‬‬