אבותינו בולעטין

‫ערש"ק קרח‬
‫אבותינו‬
‫בולעטין‬
‫בס"ד‬
‫תשע"ג‬
‫‪193‬‬
‫‪718-640-1470‬‬
‫לע"נ‬
‫א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו‬
‫‪...‬ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות‬
‫באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק'‪.‬‬
‫(רמב"ן חיי שרה)‬
‫ברעזאוויצע‪ ,‬סלאוואקיי‬
‫ביה"ח גערייניגט בע"ה צו‬
‫ערמעגליכן תיקון ‪ 250‬מצבות‬
‫ביה"ח פאר'ן רייניגן‬
‫בנדבת איש המעש והחסד התורני‬
‫דר‪ .‬יהודה צבי לאטמאן נ"י‬
‫‪Brezovice, Slovakia‬‬
‫לע"נ הוריו מוה"ר משה יעקב‬
‫ומרת בריינדל ע"ה‬
‫ביה"ח גערייניגט אין‬
‫צוגרייטונג צום‬
‫תיקון ‪ 250‬מצבות‬
‫‪‬‬
‫גדר אבנים המפואר‬
‫נבנה בשנת תשע"א‬
‫‪Brezovice, Slovakia‬‬
‫‪June 3, 2013‬‬
‫נגמר תיקון ‪ 500‬מציבות בע"ה‬
‫בביה"ח בעיר מעזלאבוריץ‪ ,‬סלאוואקיי‬
‫עד ערש"ק חקת‬
‫תשע"ג‬
‫אבל יחיד עשו לך‬
‫תרדנה עינינו דמעה בפטירת ידיד נאמן‬
‫אשר קשור הי' אתנו מתחילת התייסדות אבותינו‪,‬‬
‫האי גברא יקירא רבה ונכבדה‪ ,‬אשר נפשו ומאודו השליך מנגדו‪,‬‬
‫בעד עמידת יסוד איתן להצלת ושמירת בתי חיים ברחבי אירופה‪,‬‬
‫ועדיין לא מש מזכרונינו האיך אזר כגבור חלציו‪ ,‬וכשראה פרי מעללינו‪,‬‬
‫בעת זריעת הגרעין של חבורתינו‪ ,‬הרגיש בנפשו היקרה שעל ידינו‪,‬‬
‫יוכל להמחיש זממו מכל השנים‪.‬‬
‫ובהתרגשות רחש לבו שבפעולות האלו רואה אותנו‬
‫כמוציא לאור מחשבתו האיתנה‪.‬‬
‫הוא הגבר נודע בשערים אשר בפקודת ממלכת התורה וראשי העם‪,‬‬
‫התייצב בכל עוז והדרו לפני מלכים ורוזנים‪ ,‬ומסר לן כוחותיו וקשריו‬
‫הנעלים ה"נ איש אשר רוח בו‪ ,‬שריד מדור הישן‪,‬‬
‫הרב החסיד הטפסר והמרומם גבר נכבד בעמיו זקן ונשוא פנים‬
‫הרב צבי קעסטענבוים‬
‫זכרונו לברכה‬
‫נטפי תנחומים בזה הנה שלוחה למשפחתו החשובה ולבניו‬
‫הדגולים הנגידים האפרתים העומדים על נס עמו עומדים‬
‫וממשיכים בכל כוחותם להרבצת תורה ויראה ולהמשיך עם‬
‫פעולות אביהם המנוח ז"ל‪.‬‬
‫המנחם ירושלים הוא ינחמכם‪ ,‬ומעתה אל תוסיפו עוד לדאבה‪ ,‬ותזכו‬
‫לחיי נחת ולהרחבת הדעת דקדושה ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו‬
‫לכם מעתה ועד עולם עם נחת מכל יוצ"ח עדי נוושע בקרב בישועת‬
‫עולמים בביגאו"צ בב"א‪.‬‬
‫המשתתפים בצערכם הגדול ומברכים אתכם בלונ"ח בברכת בכט"ס‬
‫הנהלת אבותינו‬
‫המשך [ג]‬
‫א בליק אין א טייל פון די העראאישע פעולות בענין שמירת‬
‫בתי חיים פון הרב החסיד ראש וראשון לכל דבר שבקדושה‬
‫הרב צבי קעסטענבוים ז"ל‬
‫*****‬
‫קאלום צו פארעפענטליכן פאר די קומענדיגע דורות‬
‫פעולות אבותיהם בעבר‪ ,‬כדי להמשיך מעשיהם הטוב‪ )1 .‬נירקאראס‪ ,‬אונגארן ‪ )2‬ראצפערט‪ ,‬אונגארן‬
‫‪(1‬קאלוב‪ ,‬אונגארן ‪ )4‬עסעני‪ ,‬אוקריינע‬
‫[ישן‪-‬חדש]‬
‫‪Medizilaborce, Slovakia‬‬
‫‪May 31, 2013‬‬
‫‪Medizilaborce, Slovakia‬‬
‫‪May 31, 2013‬‬
‫צוליב די פטירה פון האי‬
‫איש נכבד רם ונשא וואס כל‬
‫ימיו האט ער במסינ"פ עוסק‬
‫געווען להצלה ושמירת בתי‬
‫חיים ברחבי אייראפע און איז‬
‫געווען דער מורה דורך ממשיך‬
‫צו זיין פעלו הטוב ה"ה הרב‬
‫החסיד הנכבד בעמיו מוה"ר צבי‬
‫קעסטענבוים ז"ל‪ .‬איז דא די‬
‫פאסיגע ארט צו פאראייביגן‬
‫טייל פון די הערליכע גדרים‬
‫וואס זענען אויפגעשטעלט‬
‫געווארן ע"י פעולותיו הכבירים‪.‬‬
‫מעשיו הגדולים ודאי יתלוו‬
‫אתו לפרקליט ולמליץ יושר‬
‫בעדו ובעד ב"ב ויוצ"ח‬
‫וזכרו יהא ברוך ותנצב"ה‪.‬‬
‫‪#2‬‬
‫‪#1‬‬
‫‪Ujfeherto, Hungary‬‬
‫‪N yirkarasz, Hungary‬‬
‫‪#4‬‬
‫‪#3‬‬
‫‪Ujfeherto, Hungary‬‬
‫‪Nagykallo, Hungary‬‬
‫)‪Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC‬‬
‫‪616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470 F: 718-228-8368 E: [email protected]‬‬
‫‪Esen, Ukraine‬‬
‫נתפרסם לע"נ‬
‫דבורה רעכיל ב"ר‬
‫מרדכי יודא ע"ה‬
‫‪Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha‬‬
‫צו ערהאלטן וועכנטליך די בולעטין אויף אי‪-‬מעיל‪ ,‬ביטע קאנטאקטירט אבותינו – ‪  [email protected]‬עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ'ם אריגינעלן פארמאט‬