הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות - אגף מנהל תלמידים

‫סדרי הרשמה‬
‫‪158‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מועדי ההרשמה ובחינות כניסה לסמסטר א' תשע"ב )פתיחת הלימודים ביום ראשון‪ ,‬ב' בחשוון תשע"ב — ‪.(30.10.2011‬‬
‫ההרשמה לתואר שני‪ ,‬שלישי ולימודי תעודה תיפתח ביום ראשון‪ ,‬י"ח בשבט תשע"א )‪ (23.1.2011‬ותסתיים ביום רביעי א' באלול תשע"א )‪ ,(31.8.2011‬למעט החוגים‬
‫הר"מ בהם תיסגר ההרשמה מוקדם יותר כמפורט להלן‪ .‬תיתכן סגירת הרשמה במועד מוקדם גם בחוגים נוספים‪ ,‬אם תתמלא בהם מכסת המתקבלים‪.‬‬
‫שם הפקולטה‪/‬ביה"ס‪/‬חוג‬
‫שפה וספרות אנגלית‬
‫שפה וספרות ערבית‬
‫תאריך אחרון‬
‫להרשמה‬
‫‪31.8.11‬‬
‫‪31.8.11‬‬
‫ביה"ס למדעי המדינה‪:‬‬
‫המחלקה לממשל ורעיון מדיני‬
‫ התמחות בלימודי דמוקרטיה‬‫המחלקה ליחסים בינלאומיים‬
‫ התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות‬‫המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית‬
‫ התמחות בביקורת פנימית וציבורית‬‫ התמחות במנהל השלטון המקומי‬‫ התמחות במנהל ומדיניות ציבורית למנהלים‬‫ התמחות במנהל ומדיניות ציבורית למנהלים בכירים‬‫התפתחות הילד‬
‫כלכלה‬
‫סוציולוגיה ואנתרופולוגיה‬
‫פסיכולוגיה‬
‫תקשורת‬
‫‪1.5.11‬‬
‫‪1.5.11‬‬
‫‪30.5.11‬‬
‫‪30.5.11‬‬
‫‪31.3.11‬‬
‫‪1.6.11‬‬
‫‪3.5.11‬‬
‫‪22.2.11‬‬
‫‪1.5.11‬‬
‫ביה"ס לבריאות הציבור‬
‫ביה"ס לטיפול באמנויות‬
‫ביה"ס לעבודה סוציאלית )כולל השלמות(‬
‫‪31.5.11‬‬
‫‪26.5.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫מועד‬
‫‪27.4.11‬‬
‫‪14.1.11‬‬
‫מבחן כניסה‬
‫מועד‬
‫מועד‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪6.9.11‬‬
‫‪24.7.11‬‬
‫‪8.9.11‬‬
‫‪27.7.11‬‬
‫‪28.4.11‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מועד‬
‫מועד‬
‫הנחיה למועמדים‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת לכל המועדים‬
‫אין מבחן באנגלית‬
‫‪30.5.11‬‬
‫‪1.5.11‬‬
‫‪18.3.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫‪18.3.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫אין מבחן באנגלית‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫אין מבחן באנגלית‬
‫מבחן באנגלית‬
‫לפי זימון אישי‬
‫‪20.5.11‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪3.6.11‬‬
‫‪28.7.11‬‬
‫מותר לגשת לכל המועדים‬
‫מותר לגשת לשני המועדים‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫מועד‬
‫מועד‬
‫בריאות נפש קהילתית‬
‫הפרעות בתקשורת‬
‫מדעי זיקנה — גרונטולוגיה‬
‫סיעוד‬
‫פיזיותרפיה‬
‫ריפוי בעיסוק‬
‫שירותי אנוש‬
‫‪31.5.11‬‬
‫‪31.5.11‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪1.7.11‬‬
‫‪20.7.11‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪25.3.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫‪29.4.11‬‬
‫חינוך מיוחד‬
‫חינוך מתמטי‬
‫ייעוץ והתפתחות האדם‬
‫למידה‪ ,‬הוראה והדרכה‬
‫לקויות למידה‬
‫— תוכנית מוח‪ ,‬למידה ולקויות למידה‪ ,‬מסלול אישי‬
‫— תוכנית לקויות למידה‬
‫— תוכנית לקויות למידה בשפה הערבית‬
‫מנהיגות ומדיניות בחינוך‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪12.5.11‬‬
‫‪28.4.11‬‬
‫‪11.5.11‬‬
‫‪28.4.11‬‬
‫‪18.3.11‬‬
‫‪20.5.11‬‬
‫‪18.3.11‬‬
‫‪20.5.11‬‬
‫‪18.3.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫‪26.7.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫‪26.7.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫‪13.5.11‬‬
‫‪18.3.11‬‬
‫‪20.5.11‬‬
‫‪15.4.11‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫שם הפקולטה‪/‬ביה"ס‪/‬חוג‬
‫מדריך לנרשמים ‪159‬‬
‫משפטים‬
‫פרט להתמחויות‪:‬‬
‫ התמחות במשפט וטכנולוגיה‬‫ התמחות במשפט ובריאות‬‫‪ -‬התמחות תורת השפיטה וההליך הפלילי‬
‫תאריך אחרון‬
‫להרשמה‬
‫‪1.7.11‬‬
‫מבחן כניסה‬
‫מועד‬
‫מועד‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪3.6.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪3.6.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪3.6.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪3.6.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪3.6.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫‪27.5.11‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪26.7.11‬‬
‫‪20.5.11‬‬
‫‪11.8.11‬‬
‫‪11.8.11‬‬
‫מועד‬
‫‪28.7.11‬‬
‫‪28.7.11‬‬
‫הנחיה למועמדים‬
‫מותר לגשת לשני מועדים‬
‫מותר לגשת לשני מועדים‬
‫מותר לגשת לכל המועדים‬
‫מותר לגשת לכל המועדים‬
‫מותר לגשת לשני המועדים‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת לשני המועדים‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫אין מבחן באנגלית‬
‫‪1.9.11‬‬
‫‪1.9.11‬‬
‫‪1.9.11‬‬
‫סדרי הרשמה‬
‫ביה"ס לעבודה סוציאלית )כולל השלמות(‬
‫‪15.4.11‬‬
‫מותר לגשת למועד אחד‬
‫סדרי הרשמה‬
‫‪160‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫שם הפקולטה‪/‬ביה"ס‪/‬חוג‬
‫ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין‬
‫תוכנית מוסמך במינהל עסקים למנהלים‪,‬‬
‫התמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח‪,‬‬
‫תכנית בינלאומית בשפה האנגלית‪,‬‬
‫התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש‬
‫ניהול מידע וידע‬
‫תאריך אחרון‬
‫להרשמה‬
‫מועד‬
‫מועד‬
‫מבחן כניסה‬
‫מועד‬
‫ביה"ס לניהול‬
‫ההרשמה תיפתח ב–‪1.6.11‬‬
‫ההרשמה תיפתח לקראת סמסטר ב' ב–‪1.11.11‬‬
‫ההרשמה תיפתח לקראת סמסטר ב' ב–‪1.11.11‬‬
‫הנחיות לבחינת הכניסה באנגלית‬
‫לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות אתר הרישום לבחינות כניסה‪http://harshama.haifa.ac.il :‬‬
‫חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה‪.‬‬
‫יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪ .‬לא יישלח זימון נוסף לבחינה‪.‬‬
‫— כל המבחנים נערכים בשעה ‪9.00‬‬
‫— מועמד יכול לגשת לבחינה אך ורק לאחר ביצוע הרשמה לאותו חוג‪.‬‬
‫— מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה‪.‬‬
‫— חובה להצטייד בתעודת זהות‪.‬‬
‫— מותר השימוש במילון לא ממוחשב‪.‬‬
‫מועד‬
‫מועד‬
‫הנחיה למועמדים‬
‫ההרשמה לכל התארים וללימודי תעודה תיפתח ביום שני‪ ,‬ד‘ בכסלו תשע"ב )‪ (1.11.2011‬ותסתיים‬
‫ביום חמישי‪ ,‬ג‘ בטבת תשע"ב )‪ .(29.12.2011‬ניתן יהיה להרשם רק לחלק מן החוגים ולחלק מן‬
‫הקורסים בחוגים מסויימים‪ .‬רשימת החוגים הפתוחים להרשמה תמצא בחנות הספרים ”אקדמון"‬
‫באוניברסיטת חיפה ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה תחת "הרשמה וקבלה" ב"מידע למועמדים"‪,‬‬
‫סמוך למועד ההרשמה‪.‬‬
‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לטפל בבקשות לקבלה שיגיעו למחלקה להרשמה לאחר‬
‫מועד סיום ההרשמה כמצויין לעיל‪ .‬לא תובא לדיון בקשתם של מועמדים אשר לא‬
‫ימציאו מסמכים כנדרש ובמועד )ראה עמ' ‪ .(162‬מועמדים אשר מסמכיהם יגיעו לאחר‬
‫המועד שנקבע יידונו רק בתנאי שיוותרו מקומות פנויים בחוג‪/‬ים‪.‬‬
‫דמי ההרשמה לשנה"ל תשע"ב‬
‫דמי ההרשמה לשנה"ל תשע"ב‪ 390 :‬ש"ח‪.‬‬
‫זכאים לפטור או הפחתה מדמי ההרשמה‬
‫א‪ .‬נרשמים הנמנים על אחת מהקטגוריות הבאות‪ ,‬ישלמו מחצית מדמי ההרשמה הנהוגים במועד‬
‫הרשמתם‪:‬‬
‫‪ .1‬תלמידים בפועל לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בשנה”ל תשע”א המבקשים להירשם‬
‫להשלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני ‪ /‬ללימודי תעודה‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמידים בפועל לתואר שני באוניברסיטת חיפה בשנה”ל תשע”א המבקשים להירשם לתואר‬
‫ראשון ‪ /‬להשלמות לתואר שלישי ‪ /‬לתואר שלישי ‪ /‬ללימודי תעודה‪.‬‬
‫‪ .3‬בוגרי אוניברסיטת חיפה החל משנה”ל תשס”ט )‪ (2008‬המבקשים להירשם לתואר שני ‪/‬‬
‫ללימודי תעודה‪.‬‬
‫‪ .4‬מוסמכי אוניברסיטת חיפה החל משנה”ל תשס”ט )‪ (2008‬המבקשים להירשם לתואר שלישי‬
‫‪ /‬ללימודי תעודה‪.‬‬
‫‪ .5‬תלמידי המכינה האוניברסיטאית )לא כולל השלמות( בשנה”ל תשע”א של אוניברסיטת‬
‫חיפה בלבד המבקשים להירשם לתואר ראשון‪.‬‬
‫ב‪ .‬נרשמים הנמנים על אחת מהקטגוריות הבאות‪ ,‬פטורים מדמי ההרשמה‪:‬‬
‫‪ .1‬תלמידי אוניברסיטת חיפה‪ ,‬הלומדים בה בשנה”ל תשע”א לקראת תואר ראשון ומבקשים‬
‫להירשם לחוג‪/‬ים חדש‪/‬ים לתואר ראשון בלבד‪*.‬‬
‫‪ .2‬תלמידי אוניברסיטת חיפה‪ ,‬הלומדים בה בשנה”ל תשע”א לקראת תואר שני ומבקשים‬
‫להירשם לחוג‪/‬ים חדש‪/‬ים לתואר שני בלבד‪*.‬‬
‫‪ .3‬תלמידי אוניברסיטת חיפה הלומדים בה בשנה”ל תשע”א תכנית השלמות לקראת הצגת‬
‫מועמדות לתואר שני‪ /‬שלישי ומבקשים להירשם לתואר שני‪/‬שלישי בלבד‪*.‬‬
‫* פטור זה יינתן פעם אחת בלבד‪ .‬כל שינוי חוגים נוסף יחוייב בתשלום עבור שינוי עדיפות )ראה‬
‫סעיף שינוי עדיפויות(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מועמדים שאינם נמנים על האוכלוסיות לעיל‪ ,‬ישלמו דמי הרשמה רגילים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪161‬‬
‫סדרי הרשמה‬
‫סמסטר ב' — תשע"ב‬
‫סדרי הרשמה‬
‫אופן ההרשמה‬
‫להלן שתי אפשרויות‪:‬‬
‫א( הרשמה באמצעות האינטרנט )טופס הרשמה במחיר מוזל(‬
‫‪ µ‬דרך אתר ההמחלקה להרשמה‪http://harshama.haifa.ac.il :‬‬
‫‪µ‬‬
‫הרשמה לאוניברסיטה‬
‫‪ µ‬הרשמה‬
‫ביצוע ההרשמה כרוך בתשלום דמי ההרשמה‪ .‬התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי באתר‬
‫ההרשמה לאוניברסיטת חיפה באינטרנט )האתר הינו אתר מאובטח(‪.‬‬
‫במקרה זה אין לרכוש את ערכת ההרשמה הרגילה‪ ,‬אלא לשלם בעת ביצוע ההרשמה עבור ”טופס‬
‫הרשמה ממוחשב” באינטרנט סכום מוזל בסך ‪ 80‬ש”ח‪.‬‬
‫ב( משלוח ערכת ההרשמה בדואר רשום למחלקה להרשמה‬
‫תשלום דמי ההרשמה באמצעות שובר תשלום המצורף לטופס ההרשמה‪ .‬את התשלום יש לבצע‬
‫באחד מסניפי הבנקים המצויינים בשובר‪.‬‬
‫יש לשלוח הערכה בדואר רשום למחלקה להרשמה‪ .‬יש לשים לב לסיום מועדי ההרשמה לחוגים‬
‫השונים )ר' עמ' ‪.(16‬‬
‫המעטפה תוחזר לשולחה במקרה שהטפסים לא יהיו חתומים על–ידי המועמד או שלא שולמו‬
‫דמי הרשמה כנדרש‪.‬‬
‫דמי הרשמה יפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה‬
‫משנה לשנה‪ .‬תשלומים אלה נגבים עבור הטיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים גם‬
‫אם המועמד לא התקבל ללימודים‪ ,‬או לא מימש זכותו ללמוד‪ ,‬או ביטל הרשמתו‪.‬‬
‫מסמכים לצורך הרשמה לתארים מתקדמים ולימודי תעודה‬
‫מועמדים נדרשים להמציא‪:‬‬
‫‪ .1‬צילום החתום בחתימה וחותמת מקורית של המוסד המנפיק* של תעודת תואר ראשון‪/B.Ed./‬‬
‫תואר שני או של אישור זכאות לתואר וכן גליון ציונים מפורט הכולל ציונים סופיים משוקללים‬
‫בחוגים )למעט תלמיד‪/‬בוגר אוניברסיטת חיפה‪ ,‬לא כולל "אורנים"(‪.‬‬
‫‪ .2‬מועמד שאינו זכאי עדיין לתואר ראשון‪ /B.Ed./‬שני ימציא צילום מאושר של גליון ציונים‬
‫מעודכן‪ ,‬כולל ממוצע זמני‪ ,‬המפרט את היקף החובות שנותרו לו לסיום התואר‪.‬‬
‫‪ .3‬מועמד בוגר‪/‬מוסמך אוניברסיטה מוכרת מחו"ל ימציא אישור על ציון במבחן ‪) GRE‬ראה עמ'‬
‫‪.(172 ,169‬‬
‫‪ .4‬מועמד בוגר‪/‬מוסמך אוניברסיטה בעלת שלוחה בישראל ימציא אישור מהמועצה להשכלה גבוהה‬
‫על מצב פעילותה של שלוחה זו בישראל ואישור על ציון במבחן ‪) GRE‬ראה עמ' ‪.(172 ,169‬‬
‫חשוב!‬
‫‪ * µ‬כל תעודה ואישור ציונים של תואר אקדמי המוגשים לאוניברסיטה )בין אם מקור או צילום(‪,‬‬
‫חייבים לשאת את החתימה והחותמת המקוריים של המוסד המנפיק )חתימה וחותמת המוסד‬
‫המנפיק לא יהיו בצבע שחור(‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪µ‬‬
‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לשמור ו‪/‬או להחזיר בדואר מסמכים מקוריים שהגישו‬
‫מועמדים‪.‬‬
‫* ניתן לאשר צילומים במחלקה להרשמה בשעות הקבלה )ימים א'‪-‬ה'‬
‫בין השעות ‪ ,(14:30-13:00 ;10:30-09:00‬או במרכז המידע )בין השעות‬
‫‪ .(15:00-13:30 ;13:00-09:30‬כנגד הצגת המסמכים המקוריים‪.‬‬
‫לא תטופל בקשתם של מועמדים אשר לא ימציאו מסמכים כנדרש ובמועד‪.‬‬
‫הוספת חוג לימוד חדש ‪ /‬שינוי עדיפות או תכנית לימודים‬
‫מועמדים חדשים ותלמידים בפועל אשר כבר הגישו בקשה להירשם לשנה”ל תשע”ב‪ ,‬ומבקשים לשנות‬
‫או להוסיף עדיפויות יעשו זאת באמצעות אתר ”שינוי עדיפויות" ‪http://harshama.haifa.ac.il‬‬
‫התשלום בגין שינוי‪/‬הוספת עדיפויות יתבצע באמצעות האתר לעיל‪.‬‬
‫דמי שינוי עדיפויות נקבעו ל–‪ 50%‬מדמי ההרשמה למעט שינויים של מסלול לימודים בתוך‬
‫אותו החוג‪ ,‬עבורם העלות תסתכם ב–‪ 100‬ש”ח בלבד‪.‬‬
‫מועמד שלא התקבל לחוגים המבוקשים‪ ,‬או התקבל לחוג אחד במסלול הדו–חוגי בלבד‪ ,‬תוצע לו‬
‫אפשרות להירשם לחוגים אחרים‪ .‬במקרה זה לא יחויב המועמד בתשלום בגין שינוי עדיפויות‪.‬‬
‫הודעות למועמדים‬
‫"הודעה לנרשם" — מועמד‪ ,‬אשר המציא את ערכת ההרשמה כנדרש למחלקה להרשמה או ביצע‬
‫הרשמתו באמצעות האינטרנט‪ ,‬יקבל אישור להרשמתו הכולל את הנתונים כפי שנמסרו על ידו‪.‬‬
‫אם מסיבות שונות לא קיבל מועמד שנרשם הודעה על הרשמתו תוך שלושה שבועות — יפנה‬
‫לאתר האינטרנט‪:‬‬
‫‪ µ‬דרך אתר המחלקה להרשמה לפי הכתובת‪www.harshama.haifa.ac.il :‬‬
‫‪ µ‬מצב מועמדות‬
‫במידה ולא יימצאו פרטיו או שחלו שיבושים‪ ,‬עליו להודיע למחלקה להרשמה‪ .‬באתר זה יופיעו כל‬
‫העדכונים בנוגע למצב המועמדות‪.‬‬
‫הודעת קבלה — מועמד שימציא את כל התעודות והנתונים הנדרשים ויעמוד בכל תנאי הקבלה‬
‫האוניברסיטאיים והחוגיים יקבל הודעת קבלה לאוניברסיטה‪.‬‬
‫אם חלה טעות כלשהי באחת ההודעות — על המועמד לדווח עליה מיד למחלקה להרשמה כדי‬
‫שהטעות תתוקן‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪163‬‬
‫סדרי הרשמה‬
‫‪µ‬‬
‫לא יתקבלו‪:‬‬
‫‪ .1‬תעודות וציונים חתומים ע"י עורך‪/‬ת דין‪.‬‬
‫‪ .2‬צילומים סרוקים של תעודות וציונים‪.‬‬
‫‪ .3‬תעודות וציונים שנשלחו באמצעות הפקס או הודפסו מהאינטרנט‪.‬‬
‫מסמכים בשפה זרה‪:‬‬
‫יש להמציא את התעודות והמסמכים בשפת המקור יחד עם תרגום מקצועי )פרט לתעודות‬
‫בשפה אנגלית(‪.‬‬
‫סדרי הרשמה‬
‫תשלום ראשון ע”ח שכר הלימוד‬
‫במצורף להודעת קבלה יקבלו המועמדים שובר לתשלום ע”ח שכ”ל‪ .‬כדי להבטיח את מקומם בחוגים‬
‫אליהם התקבלו‪ ,‬על המועמדים לשלם את התשלום של שכר הלימוד תוך פרק זמן הפרעון הנקוב‬
‫בהודעת הקבלה‪.‬‬
‫על מועמד‪ ,‬שהינו תלמיד באוניברסיטת חיפה ושיתקבל לשנה”ל תשע”ב לחוג‪/‬ים חדשים‪ ,‬להקפיד‬
‫לשלם את המקדמה בזמן הפרעון הנקוב בהודעת הקבלה‪ .‬רק ביצוע התשלום הנ”ל במועד יבטיח‬
‫מקומו כתלמיד חדש בחוגים אליהם התקבל לשנה”ל תשע”א‪ .‬שימו לב‪ :‬כל תלמיד במסגרת לימודיו‬
‫מקבל מהמחלקה לשירותי תלמיד ושכ”ל שובר לתשלום ראשון ע”ח שכ”ל לקראת שנה”ל תשע”ב‪.‬‬
‫השובר הזה מתייחס להמשך לימודיו בחוגים בהם למד בשנה הקודמת וביצוע התשלום במועד‬
‫הנקוב בו לא מבטיח מקומו בחוג‪/‬ים החדשים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬מועמדים אשר לא ישלמו את התשלום הראשון של שכ”ל תוך פרק זמן הפרעון הנקוב‬
‫בהודעת הקבלה לא יוכלו לממש זכותם ללמוד בחוגים אלה אם תתמלא בהם מכסת המקומות‪,‬‬
‫והודעת הקבלה תבוטל‪.‬‬
‫הכנת תכנית לימודים ורישום לקורסים‬
‫בתחילת חודש אוגוסט ‪ 2011‬תפורסם באתר אוניברסיטת חיפה ‪ www.students.haifa.ac.il‬איגרת‬
‫לתלמיד ובה מידע לגבי הרכבת מערכת השיעורים‪.‬‬
‫שימו לב‪:‬‬
‫הודעות על החלטת קבלה או דחייה יינתנו בכתב‪ ,‬אך ורק על–ידי המחלקה להרשמה‪ .‬החלטה‬
‫על קבלה כוחה יפה רק לגבי שנת הלימודים הרשומה בה‪ .‬אם לא יתחיל המועמד בלימודיו בשנה‬
‫הרשומה בהודעת הקבלה ויבקש ללמוד בעתיד‪ ,‬יהא עליו להירשם ולעמוד מחדש בדרישות הקבלה‬
‫לאוניברסיטה‪.‬‬
‫שינוי בנתונים אישיים‪ :‬יש להודיע מייד בכתב למחלקה להרשמה על כל שינוי שחל בנתונים‬
‫האישיים )שם‪ ,‬כתובת‪ ,‬תעודות‪ ,‬ציונים וכו'(‪ .‬בכל תכתובת הקשורה בהרשמה לאוניברסיטה יש‬
‫לציין שם פרטי‪ ,‬שם משפחה‪ ,‬מספר תעודת זהות‪/‬דרכון‪ ,‬כתובת מדוייקת הכוללת מיקוד וכן פירוט‬
‫החוגים המבוקשים‪.‬‬
‫פירוט המועדים בהם ניתן לקבל החזר מלא או חלקי של תשלום המקדמה‪ ,‬אם יודיע מועמד על‬
‫ביטול הרשמתו — מופיע בעמ' ‪.409‬‬
‫‪164‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫לימודי תואר שני‬
‫ותואר שלישי‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לימודי תואר שני‬
‫הלימודים לתואר מוסמך מגמתם להרחיב ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של התלמיד בתחומי הלימוד‬
‫שאותם רכש במסגרת לימודי הב"א ולהכשירו לקראת מחקר בתחום התמחותו‪.‬‬
‫מסלולי לימוד לתואר שני‬
‫מסלול א'‬
‫מסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מ–‪ 28‬שש"ס‪ ,‬לא כולל לימודי עזר‬
‫ולימודי השלמה‪ .‬במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫החוג יקבע את היקפי שעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג‪ .‬קורסים אלה חייבים‬
‫להיות בדרג ‪ 3‬לפחות‪.‬‬
‫מסלול אישי‬
‫מטרתו של המסלול לאפשר לתלמיד ללמוד תחום אינטרדיסציפלינרי‪ ,‬אותו הוא מעוניין לחקור ולכתוב‬
‫עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬ולכן מחייב לימוד קורסים מחוגים שונים‪ .‬תוכנית הלימודים תבנה בהתאם‬
‫לתחום המחקר‪ ,‬ותכלול לכל הפחות ארבעה קורסים מתחום ההתמחות הספציפי של התלמיד‪ .‬התכנית‬
‫תיבנה על–ידי התלמיד ומנחה עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪ ,‬ותקבל את אישור יו"ר הוועדה החוגית‬
‫לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫במסלול זה מחויב התלמיד במכסת שעות לימוד כמו במסלול א'‪.‬‬
‫דרישות לימודיות‬
‫א(‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫התלמיד חייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' בתוספת קורסי עזר והשלמות על–פי הצורך‪.‬‬
‫לפחות ‪ 70%‬מקורסי החובה והבחירה יהיו בדרג ‪ 4‬ומעלה‪ .‬יתר הקורסים יכולים להיות בדרג ‪ 3‬אך‬
‫לא בדרג נמוך יותר‪.‬‬
‫התלמיד חייב ללמוד לכל הפחות ארבעה קורסים‪ ,‬בהיקף ‪ 4‬שש"ס כל אחד‪ ,‬בתחום ההתמחות‪.‬‬
‫התלמיד חייב בכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫תעודת מוסמך האוניברסיטה‬
‫בתעודת המוסמך יצוין שם החוג בו סיים התלמיד את לימודיו במסלול אישי וכן תחום ההתמחות‪.‬‬
‫מסלול מואץ למ"א‬
‫תנאים אקדמיים‬
‫‪ .1‬המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( ולמעומדים‬
‫המעוניינים במסלול ללא תיזה )מסלול ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של ‪90‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪165‬‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תלמיד שיזוהה כמצטיין‪ ,‬יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני )לא‬
‫יותר מ–‪ 12‬שש"ס(‪ .‬במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת‪ ,‬יוכרו קורסים‬
‫אלה כחלק מתכנית הלימודים למ"א‪.‬‬
‫התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון‪.‬‬
‫התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי"‪ ,‬במידה‬
‫ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א‪.‬‬
‫על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר‬
‫השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'‪.‬‬
‫במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על–ידי החוג‪.‬‬
‫מסלול עם כתיבת תיזה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫על התלמיד להגיש הצעת תיזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום שנה‬
‫ד'‪ ,‬ולא יאוחר מתחילת שנה"ל העוקבת‪.‬‬
‫השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התיזה‪.‬‬
‫עבודת התיזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית‪ ,‬כולל חופשת הקיץ‪.‬‬
‫משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תיזה יעמוד על חמש‬
‫שנים‪.‬‬
‫במסלול זה מחוייב התלמיד במיכסת שעות לימוד כמו במסלול א'‪.‬‬
‫מסלול עם בחינת גמר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו‪.‬‬
‫התלמיד יגש לבחינת הגמר בתום שנה רביעית‪ ,‬כולל חופשת הקיץ‪.‬‬
‫משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על ארבע‬
‫שנים‪.‬‬
‫במסלול זה מחוייב התלמיד במיכסת שעות לימוד כמו במסלול ב'‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫תנאי קבלה למסלול ישיר לדוקטורט‬
‫מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט‬
‫ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב למלא את התנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א( הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר הראשון‬
‫ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר‪.‬‬
‫ב( מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג‪.‬‬
‫ג( המציא בזמן את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫טופס בקשת קבלה ללימודים‪.‬‬
‫גיליון ציונים מאושר לתואר ”בוגר"‪ ,‬כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה המיועד ותקציר נושא המחקר‬
‫באנגלית‪.‬‬
‫אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחייה‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫שתי המלצות מאנשי אקדמיה‪.‬‬
‫בקשה להירשם למסלול ישיר לדוקטורט תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד בחוג לימודים לתואר‬
‫שני השונה מהחוג או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר ראשון‪ .‬על המועמד למלא את התנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א( הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר הראשון‬
‫ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫ב( מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג‪.‬‬
‫ג( הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים‪.‬‬
‫הדיון במועמדים למסלול הישיר לדוקטורט יתקיים במסגרת הוועדה החוגית לתואר שלישי‪ .‬בחוגים‬
‫בהם לא קיימת תכנית לימודים לתואר שלישי יועבר תיק הקבלה למסלול הישיר לדוקטורט לאישור‬
‫הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫)א( אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט‪.‬‬
‫)ב( הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתחילת שנת לימודים‪.‬‬
‫)ג( תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר‬
‫שני‪ ,‬במידה ועומדים בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה‬
‫בלימודי התואר השני‪.‬‬
‫)ד( חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יוכלו לקבל תלמידים למסלול הישיר‬
‫לדוקטורט‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫א( השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 26‬שש"ס לפחות ברמת מ"א‪ ,‬וסיומם בציון משוקלל של ‪90‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫ב( הגשת שתי עבודות סמינריוניות‪ .‬על התלמיד להשיג ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחת משתי העבודות‬
‫הסמינריוניות‪.‬‬
‫ג( תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' הינם השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות‪ ,‬בציון‬
‫משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪ ,‬והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫ד( הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים‪.‬‬
‫משך הלימודים למטלות אלה הוא שנתיים‪.‬‬
‫עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל‪ ,‬יעבור התלמיד למעמד‬
‫של תלמיד דוקטורט שלב ב'‪ ,‬במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים‪.‬‬
‫תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יוכל לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת‬
‫המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט‪.‬‬
‫תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט אם אינו מעונין להמשיך בו‪ ,‬ויהיה עליו‬
‫להשלים את מיכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני‪ ,‬בין במסלול א' ובין אם‬
‫במסלול ב'‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪167‬‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫תלמיד אשר יוגדר במצב אקדמי לא תקין‪ ,‬כמפורט להלן‪ ,‬יועבר למסלול לימודים רגיל לתואר שני‪:‬‬
‫‪ .1‬לא השלים את חובות המסלול הישיר לדוקטורט בתום שנתיים )השלמת ‪ 26‬שש"ס לפחות‪ ,‬כולל‬
‫הגשת שתי עבודות סמינריוניות(‬
‫‪ .2‬לא עמד בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב'‬
‫‪ .3‬לא אושרה לו הצעת המחקר לדוקטורט‬
‫לא תאושר הארכת לימודים לתלמיד המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני‪.‬‬
‫מסלול ב'‬
‫מסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מ–‪ 36‬שש"ס‪ ,‬או ‪ 25%‬יותר ממכסת‬
‫שעות ההוראה של מסלול א' )תיזה( באותו תחום‪ .‬מכסת הלימודים אינה כוללת לימודי עזר ולימודי‬
‫השלמה‪ .‬מסלול זה כולל עמידה בבחינת גמר‪ .‬מתכונת הבחינה תיקבע ע"י החוג‪ .‬החוג רשאי להחליט‬
‫על כתיבת פרויקט שיהיה בנוסף או במקום בחינת הגמר‪.‬‬
‫החוג יקבע את היקפי שעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג‪ .‬קורסים אלה חייבים‬
‫להיות בדרג ‪ 3‬לפחות‪.‬‬
‫זכאות לתואר מוסמך במסלול ב' אינה מאפשרת המשך לימודים ישיר לקראת תואר שלישי‪.‬‬
‫נהלים חוגיים‪ ,‬המוסיפים על התקנון הכלל אוניברסיטאי‪ ,‬אך לא גורעים ממנו‪ ,‬יפורסמו בנפרד‬
‫ע"י החוגים‪.‬‬
‫כל חוג רשאי להחליט אילו מסלולי לימוד לתואר שני יפתחו בכל שנת לימודים‪.‬‬
‫משך לימודים‬
‫משך הלימודים לתואר שני במסלול ב' הוא שנתיים‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר שני במסלולים הדורשים כתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה(‪ :‬שלוש שנים‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול מואץ למ“א עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( הוא חמש שנים )ללימודי‬
‫התואר הראשון והשני(‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול מואץ למ“א ללא כתיבת תיזה הוא ארבע שנים )ללימודי התואר הראשון‬
‫והשני(‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫נהלי קבלה‪ ,‬הרשמה וייעוץ‬
‫תנאי קבלה‬
‫לצורך הרשמה קיימת הבחנה בין‪:‬‬
‫קבלה כתלמיד ”מן המנין"‬
‫קבלה כתלמיד ”על תנאי"‬
‫הוועדה החוגית תדון בדבר מעמד הקבלה של התלמיד‪.‬‬
‫א‪ .‬תלמיד במעמד ”מן המנין"‬
‫‪ I‬מועמד המבקש להירשם ללימודי תואר שני חייב למלא את התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר‬
‫הראשון ציון משוקלל של ‪ 76‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון‪.‬‬
‫‪ .2‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל אשר למד במסלול דו–‬
‫חוגי ובאחד החוגים השיג ציון משוקלל הנמוך מ–‪ 76‬ולא פחות מ–‪ ,70‬יוכל להתקבל כתלמיד מן‬
‫המניין רק אם השיג בחוג אחד ציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות‪ ,‬וזה החוג בו הוא מבקש להמשיך‬
‫לימודיו‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫‪ .3‬הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים‪.‬‬
‫‪ .4‬מילא דרישות נוספות שנקבעו על–ידי החוג‪.‬‬
‫‪ II‬מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה‪ ,‬ואולם‬
‫נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף שלא עולה על ‪ 8‬שש"ס )ולא יותר מ–‪ 2‬קורסים(‪ ,‬יוכל‪ ,‬בהמלצת‬
‫הוועדה החוגית לתואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪ ,‬להתקבל כתלמיד מן המנין‪ .‬אישור‬
‫הזכאות למ"א של תלמיד זה יותנה במילוי קורסי השלמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תלמיד במעמד ”על תנאי"‬
‫‪ I‬תלמיד אשר למד במסלול דו–חוגי או חד–חוגי ולא סיים את כל חובותיו‪ ,‬רשאי להירשם ללימודי‬
‫תואר שני כתלמיד על–תנאי בתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬התלמיד סיים את כל חובות השמיעה במסלול הדו–חוגי‪/‬חד–חוגי לתואר בוגר‪.‬‬
‫‪ .2‬היקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי‪ ,‬מאפשר על–פי המלצת הוועדה החוגית לתואר‬
‫שניושיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים להשלימם במשך הסמסטר הראשון ללימודים‬
‫לתואר שני‪.‬‬
‫‪ .3‬לתלמיד נותרה לכל היותר הגשה של עבודה סמינריונית אחת בחוג אותו הוא ממשיך ללימודי‬
‫תואר שני‪.‬‬
‫‪ .4‬התלמיד המציא גיליון ציונים מעודכן ומפורט‪.‬‬
‫‪ .5‬התלמיד הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים‪.‬‬
‫‪ .6‬לאחר סיום כל החובות לתואר בוגר‪ ,‬ממוצע הציונים חייב למלא אחר הדרישות האוניברסיטאיות‬
‫ו‪/‬או החוגיות לקבלה ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫‪ .7‬תלמיד על תנאי יעבור למצב של תלמיד מן המניין אם סיים את כל חובותיו לתואר הראשון‬
‫עד תום הסמסטר הראשון של שנת לימודיו הראשונה לתואר שני‪ .‬תלמיד שלא עמד בתנאי זה‬
‫יופסקו לימודיו‪.‬‬
‫‪ II‬מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה‪ ,‬אך נדרש‬
‫לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד ‪ 4‬קורסים לכל היותר )ולא מעבר ל–‪ 16‬שש"ס(‪ ,‬יוכל‪ ,‬בהמלצת‬
‫הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪ ,‬להתקבל כתלמיד ”על–‬
‫תנאי"‪.‬‬
‫תלמיד זה יהא חייב לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר על מנת‬
‫לעבור למעמד של תלמיד מן המנין‪ .‬לימודי השלמה או דרישות חוגיות למעבר למעמד תלמיד מן‬
‫המניין לא ייכללו במסגרת השעות ללימודי מ"א‪.‬‬
‫בדיקה בעברית‬
‫תלמיד שסיים תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד בבחינת‬
‫ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה‪ .‬כל חוג יקבע האם הבחינה בעברית היא תנאי קבלה‬
‫ללימודים או יש לבצעה תוך כדי הלימודים כתנאי זכאות לתואר‪ .‬יש לפנות לחוגים לקבלת מידע‪.‬‬
‫פטורים מבדיקה זו תלמידים הלומדים בחוג לשפה וספרות אנגלית )למעט הלומדים מ"א בהוראת אנגלית‬
‫כשפה זרה( ובחוג לשפה וספרות צרפתית‪ ,‬או תלמידים שסיימו בי"ס תיכון בשפה העברית‪ .‬פרטים על‬
‫הרשמה לבדיקה בעברית ניתן לקבל במחלקת הרשמה‪ ,‬באגף מינהל תלמידים‪.‬‬
‫בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל‬
‫א‪ .‬מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של‬
‫אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יבחרו‬
‫באחת מן האפשרויות הבאות כאחד מתנאי הקבלה ללימודים‪:‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪169‬‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫‪ (1‬לעמוד בהצלחה במבחן ה–‪ GRE‬הכללי )‪ (General Test‬ולהימצא באחוזון ה–‪ 70%‬בכל אחד‬
‫משלושת מרכיבי המבחן‪ .‬המועמד יצרף את תוצאת מבחן ה–‪ GRE‬לערכת ההרשמה וכן אישור‬
‫מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל )במידה והוא בוגר‬
‫שלוחה(‪ .‬לאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל‪ ,‬יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫עם קבלת אישור הדיקן על המשך הליך הקבלה‪ ,‬יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות‪.‬‬
‫‪ (2‬להציג מועמדות למסלול לימודי השלמה לקראת תואר שני )במסגרת התואר הראשון(‪ ,‬ולהשלים‬
‫לפחות ארבעה קורסים בהיקף כולל של ‪ 16‬שש"ס בציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪ .‬אחד מתוך‬
‫הקורסים יהיה בדרג ‪ 3‬ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית‪ .‬במידה ותמליץ הוועדה החוגית על‬
‫קבלת המועמד למסלול זה‪ ,‬יועבר תיקו‪ ,‬בצירוף אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה‬
‫של שלוחת האוניברסיטה מחו"ל בארץ‪ ,‬לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬בנוסף‪ ,‬יצורף‬
‫לתיק נספח להודעת קבלה המפרט את היקף הקורסים הנדרש‪ ,‬שמות הקורסים וציון שיש‬
‫להשיג בהם‪ .‬עם סיום ההשלמות כנדרש‪ ,‬יירשמו התלמידים מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי‬
‫תואר שני‪ ,‬במסלול ב' בלבד‪ .‬מועמדים ללימודי תואר שני במסלול א' )עם כתיבת עבודת תיזה(‬
‫יחוייבו בבחינת ‪ .GRE‬כל חריגה מכללים אלו טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫מידע נוסף על בחינת ה–‪ GRE‬ניתן למצוא באתר האינטרנט‪www.gre.org :‬‬
‫כתובת‪GRE Search Serving, P.O.B 6010, Princeton, NJ 08541-6010 :‬‬
‫טלפון‪1-609-4065149 :‬‬
‫ב‪ .‬מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים‪ ,‬מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית‪ ,‬הפועלת‬
‫מטעם הדיקן ללימודים מתקדמים‪ ,‬אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה‪.‬‬
‫תלמיד השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני‬
‫א( מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני‪ ,‬אולם השיגו בלימודי‬
‫התואר הראשון ציון סופי הנע בין ‪ 70‬ל–‪ 75‬בשני חוגי הלימוד‪ ,‬יוכלו להציג מועמדותם ללימודי‬
‫השלמות לקראת לימודי תואר שני )במסגרת התואר הראשון(‪.‬‬
‫במידה והוועדה החוגית ללימודי תואר שני תמליץ על קבלתם‪ ,‬תעביר את ההמלצה לאישור הדיקן‬
‫ללימודים מתקדמים בצרוף היקף הקורסים הנדרש והציון שיש להשיג בהם‪ .‬המינימום הנדרש‬
‫להשלמות במסגרת זו הוא שלושה קורסים בהיקף כולל של ‪ 12‬שש"ס‪ ,‬אותם יש להשלים בציון‬
‫ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪ .‬לאחר אישור הדיקן ניתן יהיה לבצע את הקבלה‪ .‬עם סיום ההשלמות כנדרש‪,‬‬
‫יירשמו מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫במידה ותחליט הוועדה החוגית ללימודי תואר שני על דחייה‪ ,‬יועבר התיק ישירות לאגף מינהל‬
‫תלמידים‪.‬‬
‫מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מ–‪ 70‬לא יוכלו להתקבל למסלול השלמות‬
‫לקראת לימודי תואר שני‪ .‬כל חריגה מכלל זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫ב( מועמדים אשר עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני‪ ,‬אולם הוועדה החוגית‬
‫לתואר שני הטילה עליהם קורסי השלמה בהיקף העולה על ‪ 16‬שש"ס‪ ,‬יוכלו‪ ,‬באישור ראש החוג‬
‫והוועדה החוגית לתואר שני‪ ,‬להתקבל ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותם לתואר שני‪ .‬עם‬
‫סיום ההשלמות כנדרש‪ ,‬יירשמו מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני‪ .‬תלמידים אלה אינם‬
‫מטופלים על ידי הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה‪ ,‬וזאת בתנאי שתנאי הקבלה הנוספים פורטו‬
‫במארז ההרשמה ואושרו על–ידי הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מועמד ללימודי תואר שני ימלא טופס הרשמה ויציין את החוג בו הוא מבקש להמשיך את לימודיו‪.‬‬
‫אגף מינהל תלמידים יעביר את טופס ההרשמה בצירוף תיקו של המועמד למזכירות החוג לדיון‬
‫במועמד‪ .‬לקראת דיון זה תרכז העוזר המנהלי לראש החוג את כל המידע הרלבנטי על המועמד‬
‫משני חוגי הלימודים לב"א‪ .‬לאחר סיום הדיון‪ ,‬תעביר מזכירות החוג את תיק המועמד עם המלצת‬
‫החוג אל הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫תיק המועמד לקבלה לכל מסלולי הלימוד יכלול‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס בקשת קבלת ללימודים‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציוני גמר לתואר "בוגר" בחוגי הלימוד השונים ובמקבצים‪.‬‬
‫ג‪ .‬גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר"‪.‬‬
‫ד‪ .‬המלצת קבלה של הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים בדבר תנאי הקבלה )טופס החלטה(‪.‬‬
‫זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות‪ :‬בחינות כניסה‪ ,‬שאלון אישי‪ ,‬ראיון‬
‫אישי‪ ,‬נסיון קודם בעבודה‪ ,‬מכתבי המלצה וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג להמליץ בדבר קבלת‬
‫המועמד‪.‬‬
‫המלצת החוג על קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬לאחר בדיקת החומר‬
‫ברשות ואישורו הוא יועבר על ידי הרשות לאגף מינהל תלמידים שישלח למועמדים הודעות קבלה‬
‫או דחיה על פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג‪ .‬במקרה של דחייה‪ ,‬תועבר ההחלטה ישירות לאגף‬
‫מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה‪.‬‬
‫החלטה על קבלת תלמיד ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני תועבר לאגף מינהל‬
‫תלמידים לאחר אישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫הרשמה וייעוץ‬
‫לימודי תואר שלישי‬
‫הלימודים לתואר שלישי מיועדים להכשיר את המשתלם למחקר בתחום התמחותו‪ .‬תוצאות המחקר‬
‫באות לידי ביטוי בעבודת הד"ר‪ ,‬שחייבת לכלול חידושים בתחום המחקר ולתרום תרומה לדיסציפלינה‬
‫המדעית שבה השתלם התלמיד‪.‬‬
‫לימודי תואר שלישי מתקיימים בחוגים הבאים‪:‬‬
‫ארכיאולוגיה‪ ,‬הסטוריה כללית‪ ,‬הסטוריה של המזה"ת‪ ,‬לימודי ארץ ישראל‪ ,‬לשון עברית‪ ,‬מקרא‪ ,‬ספרות‬
‫עברית והשוואתית‪ ,‬פילוסופיה‪ ,‬שפה וספרות אנגלית‪ ,‬שפה וספרות ערבית‪ ,‬שפה וספרות צרפתית‪,‬‬
‫תולדות ישראל‪ ,‬גיאוגרפיה ולימודי סביבה‪ ,‬כלכלה‪ ,‬מדעי המדינה‪ ,‬ניהול‪ ,‬ניהול משאבי טבע וסביבה‪,‬‬
‫סוציולוגיה ואנתרופולוגיה‪ ,‬סטטיסטיקה‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬תקשורת‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬משפטים‪ ,‬ביולוגיה‬
‫אבולוציונית וסביבתית‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬נוירוביולוגיה ואתולוגיה‪ ,‬ציויליזציות ימיות‪ ,‬חינוך מיוחד‪ ,‬ייעוץ‬
‫והתפתחות האדם‪ ,‬למידה‪ ,‬הוראה והדרכה‪ ,‬לקויות למידה‪ ,‬מנהיגות ומדיניות בחינוך‪ ,‬בריאות הציבור‪,‬‬
‫עבודה סוציאלית‪ ,‬מדעי הזיקנה — גרונטולוגיה וריפוי בעיסוק‪.‬‬
‫לימודי דוקטורט במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר‬
‫במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי בתחומים שבהם אין מקיימים‬
‫לימודים חוגיים לתואר שלישי או בנושאים בין–תחומיים‪ .‬הבקשה תוגש ישירות לרשות ללימודים‬
‫מתקדמים‪ .‬הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר מוסמכת לאשר את הקבלה של המועמדים‬
‫למסלול זה‪ ,‬את המנחה‪/‬ים של עבודת הדוקטור‪ ,‬את מהלך הלימודים והמחקר‪ ,‬את השופטים ואת‬
‫הזכאות לתואר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪171‬‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫תנאי הקבלה ללימודי תואר שלישי‬
‫‪ .1‬מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הינו בעל תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל‬
‫של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כתב עבודת גמר מחקרית בציון ‪ 86‬לפחות )”טוב מאד"(‪.‬‬
‫‪ .2‬בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל‬
‫מועמדים ללימודי תואר שני או שלישי אשר הינם בוגרים‪/‬מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות‬
‫מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬יחוייבו להיבחן במבחן ‪ GRE‬כללי )‪ ,(General Test‬ולהשיג ציון מינימלי של ‪ 70%‬בכל אחד‬
‫משלושת מרכיבי המבחן‪.‬‬
‫עמידה במבחן זה מהווה אחד מתנאי הקבלה ללימודים‪.‬‬
‫המועמד יצרף את תוצאת מבחן ה–‪ GRE‬לערכת ההרשמה‪ ,‬וכן אישור מהמועצה להשכלה גבוהה‬
‫על מצב פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל‪.‬‬
‫לאחר קבלת האישורים הנ"ל‪ ,‬יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬רק עם קבלת‬
‫אישורו של הדיקן להמשך הליך הקבלה יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות‪.‬‬
‫מידע נוסף על בחינת ה–‪ GRE‬ניתן למצוא באתר האינטרנט‪www.gre.org :‬‬
‫כתובת‪GRE Search Serving, P.O.B 6010, Princeton, NJ 08541-6010 :‬‬
‫טלפון‪1-609-4065149 :‬‬
‫מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים‪ ,‬מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית‪ ,‬הפועלת‬
‫מטעם הדיקן ללימודים מתקדמים‪ ,‬אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .3‬במקרים מיוחדים יוכל הדיקן ללימודים מתקדמים‪ ,‬לפי המלצת הוועדה החוגית לתואר שלישי‪/‬וועדה‬
‫כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר‪ ,‬לאשר חריגה מן הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים‬
‫מחקריים מיוחדים של המועמד‪.‬‬
‫‪ .4‬בקשות הקבלה שתופנינה לוועדות לתואר שלישי תכלולנה‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס בקשה לקבלה ללימודים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהלך חיים הכולל פירוט תחומי התעניינות ותחומי מחקר שבהם רוצה המועמד להתמחות‬
‫בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫ג‪ .‬צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א‪.‬‬
‫ד‪ .‬גליוניות ציונים מאושרים לב"א ומ"א‪.‬‬
‫ה‪ .‬העתק מעבודת הגמר ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית‪.‬‬
‫ו‪ .‬לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה שישלחו ישירות ע"י הממליצים לוועדות לתואר‬
‫שלישי‪ .‬אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת התיזה מ"א‪.‬‬
‫ז‪ .‬אישור בכתב על הסכמת מנחה‪/‬ים לעבודת הדוקטור‪.‬‬
‫ח‪ .‬הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת ע"י המנחה המיועד ותקציר‬
‫נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫ט‪ .‬בקשות הקבלה ללימודי דוקטורט במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תוגשנה‬
‫לרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪ .5‬כל ועדה חוגית לתואר שלישי תקבע ותפרסם הנחיות להגשת בקשות להתקבל ללימודי תואר שלישי‪,‬‬
‫לבחירת מנחה‪/‬ים‪ ,‬להכנת ההצעה לעבודת הדוקטור והגשתה‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫‪ .6‬הוועדה החוגית לתואר שלישי תדון בבקשות קבלה ללימודים לקראת התואר ”ד"ר לפילוסופיה"‬
‫ותמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר את הקבלה‪ .‬תלמידים שיתקבלו לשלב א' יוכלו‬
‫להתחיל את לימודיהם פעמיים בשנה‪ ,‬בתחילת סמסטר החורף ובתחילת סמסטר האביב‪.‬‬
‫‪ .7‬מועמד המבקש להירשם ולהתקבל כתלמיד מן המנין ללימודי תואר שלישי והינו בעל תואר ”מוסמך"‬
‫ללא עבודת גמר חייב למלא את התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬ישלים כתיבת עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫ב‪ .‬ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫ג‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על–ידי הוועדה החוגית לתואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫סיום לימודי השלמה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫‪ .8‬אין קבלה "על תנאי" ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש לפנות למזכירות החוג בטרם ביצוע הרשמה פורמאלי‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫ראה בפרק לימודי תואר שני‪.‬‬
‫מידע נוסף לתלמידי תואר שני ושלישי‬
‫מלגות פרסים ותמיכות‬
‫מידע ופרטים בדבר מלגות‪ ,‬פרסים ותמיכות לתלמידי תואר שני ושלישי ניתן למצוא בתקנוני המלגות‬
‫לתלמידי מ"א וד"ר‪ ,‬באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫כתובת האתר‪http://research.haifa.ac.il/~graduate :‬‬
‫שירותי ספרייה‬
‫הספרייה מציעה מבחר מגוון של משאבים לתלמידי תואר שני ושלישי‪ .‬כדי להפיק תועלת מרבית‬
‫משירותי הספרייה‪ ,‬מומלץ מאד להשתתף בהדרכות הניתנות מטעם הספריה‪:‬‬
‫‪ .1‬כל תלמיד חדש מוזמן להדרכה בסיסית בספריה בשבוע שלפני תחילת הלימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬בהדרכות המתקדמות לומדים‪ :‬חיפוש מאמרים בעברית ובאנגלית‪ ,‬חיפוש ספרים ועבודות תואר שני‬
‫ושלישי לפי נושא בקטלוג הספריה‪ ,‬כיצד לגשת למאגרי מידע של הספריה מהבית וכיצד להשתמש‬
‫באינטרנט‪.‬‬
‫הדרכות בסיסיות והדרכות מתקדמות מתקיימות במהלך כל שנת הלימודים‪ .‬מידע על מועדי ההדרכה‬
‫ניתן לקבל בטלפון‪) 8240588 :‬פנימי ‪.(2588‬‬
‫השאלת ספרים‬
‫ספרים יושאלו מהאוסף הכללי לפרק זמן של ‪ 14‬ימים לכל אוכלוסיית הקוראים — סגל‪ ,‬סטודנטים‬
‫כולל דוקטורנטים‪ ,‬חוקרים עם מינוי במכוני מחקר‪ ,‬עוזרי הוראה שהם סטודנטים וכו'‪.‬‬
‫הארכת הספרים תעשה כדלקמן‪:‬‬
‫לחברי הסגל האקדמי והמינהלי ולדוקטורנטים תוארך תקופת ההשאלה באופן אוטומטי‪ ,‬למעט לספרים‬
‫שהוזמנו על ידי קורא אחר‪ .‬אם ספר מושאל יידרש על ידי קורא אחר‪ ,‬יקבל חבר הסגל והדוקטורנט‬
‫הודעה על כך באמצעות הדוא"ל או במכתב על פי בחירתו‪ ,‬והוא יידרש להחזיר את הספר עד למועד‬
‫שייקבע‪.‬‬
‫אי החזרת הספר בזמן‪ ,‬תגרור עיכוב אוטומטי בזכויות ההשאלה‪ ,‬והפסקת ההארכה אוטומטית של‬
‫ספרים אחרים בברשות הקורא עד להחזרת הספר הנדרש‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪173‬‬
‫תקנון ללימודים‬
‫מתקדמים‬
‫כיוון שדוקטורנטים חייבים בקנס על ספרים מאחרים‪ ,‬הם מתבקשים לשים לב במיוחד לפניות הספריה‬
‫ולהחזיר ספרים נדרשים‪ ,‬כתבי עת ופריטי ספריה אחרים בזמן‪ ,‬כדי למנוע הפסקת ההארכה האוטומטית‪,‬‬
‫שכעבור שבועיים תגרור צבירת קנסות על כל הפריטים המושאלים לתלמיד‪.‬‬
‫קורס לכתיבה מדעית באנגלית‬
‫בקורס זה תינתן הדרכה בכתיבת תקצירים‪ ,‬מאמרים‪ ,‬הצעות מחקר ומחקר בשפה האנגלית‪ .‬הקורס‬
‫יאפשר לכל תלמיד לקבל הדרכה אישית בנושא שבו הוא עוסק בד בבד עם הדרכה כללית בעקרונות‬
‫הכתיבה המדעית‪ .‬הקורס הוא סמסטריאלי וניתן בחלקו בשיעור פרונטלי וגם בצורת למידה מרחוק‪.‬‬
‫פרטים ניתן לקבל במחלקה לשפות זרות‪.‬‬
‫מעונות‬
‫לכל תלמיד שיתקבל ללימודי תואר שלישי ויהא מעונין בכך מובטח דיור במעונות בסטנדרט גבוה בתנאי‬
‫שיחל לימודיו בסמסטר הראשון של השנה האקדמית‪ .‬תלמיד שיחל לימודיו במהלך השנה יזכה בדיור‬
‫במעונות על בסיס מקום פנוי‪.‬‬
‫תלמידי תואר שני שיהיו מעונינים יוכלו להגיש בקשה לדיור עפ"י קריטריונים‪.‬‬
‫תווית חניה‬
‫תלמידי התואר השלישי זכאים לקבל תווית חניה המאפשרת חניה במגרשי הבניין הראשי ומגדל אשכול‬
‫)לא במנהרה(‪ ,‬תמורת הנחה ניכרת מעלות התווית לסטודנט אחר‪ .‬התלמידים המעונינים בתווית חניה‬
‫מתבקשים לפנות למחלקת בטחון ובטיחות מצוידים באישור על היותם רשומים כתלמידי תואר שלישי‬
‫באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג לאמנות‬
‫‪http:/art.haifa.ac.il‬‬
‫א‪ .‬תולדות–האמנות‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר התכנית‪ :‬ד"ר יוני אשר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים היא להקנות לתלמיד כלים להתמחות ולמחקר בתחום נבחר בתולדות האמנות‬
‫ולהרחיב ידע בתחומים נלווים בחוג ומחוצה לו‪.‬‬
‫אשכולות לימוד לבחירה‪ :‬אמנות העת העתיקה‪ ,‬אמנות ימי הביניים‪ ,‬אמנות הרנסנס‪ ,‬אמנות מודרנית‪,‬‬
‫תולדות הארכיטקטורה‪ ,‬לימודי אוצרות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫שקלול ציונים בלימודי התואר הראשון בציון ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫החוג אינו מתחייב לקבל את כל מי שעומד בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר‪.‬‬
‫מועמד ללימודים שלא למד לימודים מלאים לתואר ראשון בתולדות האמנות במוסד אקדמי‬
‫מוכר בארץ ובחו"ל‪ ,‬יחוייב בלימודי השלמה‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫בתכנית ההתמחות באוצרות‪ :‬ראיון בפני ועדת קבלה‪.‬‬
‫ניתן לעבור ממסלול א' למסלול ב' ולהיפך‪ ,‬בתנאי שהסטודנט מצהיר בכתב על כוונתו לעבור‬
‫מסלול ליועץ המ"א ולמזכירות החוג עד לסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫מסלולי הלימודים המוצעים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א'‪ :‬כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬עד שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב'‪ :‬כולל בחינה בתום שנתיים של לימודים‪ ,‬ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫‪ .3‬לימודי השלמה לקראת לימודי התואר השני‪ :‬משך לימודי ההשלמה לא יותר משנה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪175‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫היחידות האקדמיות ותנאי הקבלה אליהן ‪ -‬מ”א וד”ר‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תכניות לימודים מיוחדות‪:‬‬
‫תכנית ללימודי מוסמך עם התמחות בלימודי אוצרות‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר יוני אשר‬
‫תנאי קבלה‬
‫תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של ‪ 80‬לפחות וראיון אישי‬
‫בפני ועדת קבלה‪.‬‬
‫בעל תואר ראשון שאינו במדור לתולדות האמנות יחויב בלימודי השלמה‪ ,‬בהתאם לצורך ועל פי‬
‫הכללים הנהוגים כיום לגבי לימודי תואר שני במדור לתולדות האמנות‪.‬‬
‫בוגרי תכניות לימודים שלא למדו בחוג לתקשורת ידרשו להשלים קורס מבוא בתקשורת‪.‬‬
‫מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א'‪ (111201-11-03) :‬כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה‪.‬‬
‫מסלול ב'‪ (111202-11-03) :‬כולל פרויקט גמר‪.‬‬
‫במהלך הלימודים‪ ,‬כל סטודנט יכתוב עבודות סמינריוניות בהתאם למסלול שבחר‪ .‬בנוסף‪ ,‬יעבור‬
‫כל סטודנט פרקטיקום במסגרת אחד המוזיאונים שישתתפו בתכנית‪ ,‬בשנה השנייה או השלישית‬
‫ללימודיו‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לתולדות האמנות ולספח התמחות בלימודי‬
‫אוצרות הצמוד לאישור זכאות‪.‬‬
‫ב‪ .‬אמנות יצירה‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.F.A‬‬
‫)‪(113202-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מסלול לימודים עם הגשת פרויקט גמר‪ ,‬הכולל תערוכה‪ ,‬והגנה עליה בעבודה בכתב‪.‬‬
‫תכנית ללימודי אמנות עכשווית להכשרת אמנים צעירים‪ .‬מטרת הלימודים לפתח ולהעשיר את‬
‫אישיותו האמנותית של הסטודנט‪ ,‬תוך העמקת והרחבת עולמו התרבותי‪ .‬תכנית לימודי ה–‪M.F.A‬‬
‫מבוססת על עבודה בסדנאות אישיות תוך דגש מיוחד על ליווי והנחיה אישית של הסטודנט על–ידי‬
‫אמן מתוך צוות המורים של החוג לאמנות או אמן אורח ומפגשים עם אמנים ומרצים אורחים‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר‪.‬‬
‫היקף הלימודים‬
‫א‪ .‬לימודי יצירה‬
‫ב‪ .‬לימודים עיוניים‬
‫סה”כ‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ 36‬שש”ס‬
‫‪ 8‬שש”ס‬
‫‪ 44‬שש”ס‬
‫‪ .1‬לימודי יצירה ‪ 36 -‬שש”ס שהם ‪ 18‬שש”ס‬
‫)הקורסים ביצירה הם קורסים שנתיים(‬
‫‪176‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫שנה ב' ‪ 18 -‬שש”ס‬
‫ סדנה לניתוח עבודות‪ ,‬ביקורות‪ ,‬דיאלוג ואמנים אורחים‬‫ הנחייה אישית‬‫ סדנת בחירה‬‫‪ -‬סמינר תיאוריה וביקורת )כולל כתיבת עבודה סמינריונית(‬
‫סה”כ‬
‫סה”כ‬
‫‪ 8‬שש”ס‬
‫‪ 4‬שש”ס‬
‫‪ 2‬שש”ס‬
‫‪ 4‬שש”ס‬
‫‪ 18‬שש”ס‬
‫‪ .2‬לימודים עיוניים ‪ 8 -‬שש”ס‬
‫‪ 2‬סמינריוני בחירה עיוניים מכלל חוגי האוניברסיטה‪ ,‬כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות‪.‬‬
‫מומלץ לבחור אחד מהם בתולדות האמנות והשני מכלל חוגי האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .3‬פרוייקט גמר )תערוכה( עם עבודה בכתב‬
‫פרוייקט הגמר שהוא נקודת השיא בתכנית הלימודים‪ ,‬מהווה את החשיפה הציבורית והפומבית‬
‫המשמעותית ביותר עבור הסטודנט‪ .‬פתיחת התערוכה תלווה בביקורת פומבית של מורי התואר‬
‫השני‪ ,‬אמנים אוצרים ומבקרי אמנות מרכזיים‪ ,‬אשר יוזמנו על‪-‬ידי הבוגרים‪.‬‬
‫כל משתתף יידרש ללוות את תערוכת הסיכום שלו‪ ,‬בטכסט כתוב בהיקף של ‪ 15-10‬עמודים‬
‫)כ–‪ 10,000‬מילים( המתייחס ויוצר רקע והקשר ליצירתו האמנותית‪ .‬המנחה האישי ילווה את‬
‫התלמיד לכל אורך העשייה של הפרוייקט והטכסט הכתוב‪ .‬שני אלה מהווים תנאי לקבלת‬
‫התואר‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫שלב א' ‪ -‬דיון של חברי הוועדה החוגית ללימודי התואר השני‪ ,‬בתיק העבודות של המועמד‪ ,‬שלא‬
‫בנוכחותו‪) .‬תיק העבודות יכיל קורות חיים מעודכנים ותיעוד יצירות שנעשו בשנתיים האחרונות‬
‫ו‪/‬או כל חומר רלוונטי אחר(‪.‬‬
‫שלב ב' ‪ -‬מועמד ראוי יוזמן לראיון אישי והצגת תיק עבודות‪ ,‬בוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השני‪.‬‬
‫שקלול ציונים בלימודי התואר הראשון בחוג לאמנות יצירה בציון ‪ 80‬לפחות‪ ,‬ובחוג השני ‪76‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטאות‪ ,‬אשר בשלב א' ימצאו כמועמדים מתאימים וראויים‬
‫ושציונם הסופי המשוקלל בכל לימודיהם לתואר הראשון )בשני החוגים( עומד על ‪ 80‬לפחות‪,‬‬
‫יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת הוועדה החוגית לתואר השני‪.‬‬
‫בוגרי מכללות ובתי–ספר לאמנויות אחרים‪ ,‬אשר בשלב א' ימצאו כמועמדים מתאימים וראויים‬
‫ושציונם הסופי המשוקלל בכל לימודיהם לתואר הראשון עומד על ‪ 80‬לפחות‪ ,‬יידרשו ללימודי‬
‫השלמה )בהתאם לרקע האקדמי של התלמיד בתואר הראשון‪ ,‬ובכפוף לתקנון לימודי התואר‬
‫השני( לפי החלטת הוועדה החוגית לתואר השני‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪177‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫שנה א' ‪ 18 -‬שש”ס‬
‫ סדנה לניתוח עבודות‪ ,‬ביקורות‪ ,‬דיאלוג ואמנים אורחים‬‫ הנחייה אישית‬‫ סדנת בחירה‬‫‪ -‬סמינר תיאוריה וביקורת‬
‫‪ 8‬שש”ס‬
‫‪ 4‬שש”ס‬
‫‪ 2‬שש”ס‬
‫‪ 4‬שש”ס‬
‫‪ 18‬שש”ס‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .7‬מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫לימודי השלמה לקראת תואר שני‬
‫ועדת ה–‪ M.F.A‬של החוג לאמנות תקבע לכל תלמיד את מערכת לימודי ההשלמה‪ ,‬בכפוף לתקנון‬
‫לימודי התואר השני‪ ,‬ובהתאם לרקע האקדמי של התלמיד בתואר הראשון שלו‪.‬‬
‫הוועדה החוגית ללימודי התואר השני אינה מתחייבת לקבל ללימודים מן המניין תלמידים אשר‬
‫סיימו את לימודי ההשלמה לקראת תואר שני‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לארכיאולוגיה‬
‫‪http://archlgy.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' שריאל שלו‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחומים השונים של‬
‫הארכיאולוגיה‪ :‬העידן הפרהיסטורי‪ ,‬ארץ ישראל והמזרח הקדום‪ ,‬התקופה המקראית‪ ,‬ארץ ישראל‬
‫בתקופה הקלאסית‪ ,‬יוון ורומא‪ ,‬ארץ ישראל בימי הביניים‪ ,‬ארכיאוזואולגיה‪ ,‬ארכיאולוגיה של‬
‫חומרים‪ .‬לימודי המ"א מתנהלים בשני מסלולי לימוד‪ :‬מסלול א'‪ ,‬שהוא מסלול עם כתיבת עבודת‬
‫גמר )תיזה( ומסלול ב' )ללא תיזה( עם בחינת גמר‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫ללימודי תואר שני במסלול א' יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‬
‫בחוג לארכיאולוגיה שציונם המשוקלל הוא ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד ולמסלול ב' יוכלו‬
‫להתקבל בעלי תואר ראשון לארכיאולוגיה שציונם המשוקלל הוא ‪ 76‬לפחות בכל אחד מחוגי‬
‫הלימוד‪ .‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‬
‫חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית‪ ,‬ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫בשל אופיו הבינתחומי של החוג יכולים להתקבל ללימודי תואר שני גם תלמידים שיש להם תואר‬
‫ראשון או תואר שני בתחומים אחרים תלמידים אלה יידרשו לשיעורי השלמה בארכיאולוגיה‬
‫בהתאם להשכלתם האקדמית ולנושא התיזה שלהם‪ ,‬לפי החלטת יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני‬
‫וראש החוג‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' )עם עבודת גמר מחקרית ‪ -‬תיזה( ‪119201-11-01‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב' )עם בחינת גמר( ‪119202-11-01‬‬
‫‪ .3‬מסלול אישי — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( ‪119206-11-01‬‬
‫‪ .4‬מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית ‪119240-11-01‬‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫מסלול א' )עם עבודת גמר מחקרית ‪ -‬תיזה( ‪119201-11-01‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת ‪ 32‬שש"ס‪ 26 :‬שש"ס בחוג לארכיאולוגיה ו–‪ 6‬שש"ס שיעורי בחירה דרג‬
‫)‪ (5-3‬בחוגים אחרים ובאישור יו"ר הוועדה החוגית למ"א‪ .‬שיעורי עזר ולימודי השלמה )להלן(‬
‫אינם נכללים במניין השש"ס לתואר‪ .‬ראש החוג ויו"ר וועדת המ"א רשאים לאשר לתלמיד ללמוד‬
‫יותר שיעורים מחוץ לחוג על חשבון השיעורים בתוך החוג במידה והם משרתים את התמחותו של‬
‫התלמיד‪ .‬תכנית הלימודים תאפשר לסטודנט החפץ בכך מעבר ממסלול למסלול‪.‬‬
‫דרישות נוספות‪:‬‬
‫‪ .1‬סקר וחפירות בהיקף של שבועיים לפחות‪ ,‬בתיאום עם מנחה התיזה‪.‬‬
‫‪ .2‬שפה זרה אירופאית )מודרנית( ברמת מתחילים א' וב'( בנוסף לאנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬שפה עתיקה בהתמחות המקראית או הקלאסית )ברמת מתחילים א' וב'(‪.‬‬
‫‪ .4‬למתמחים במדור הפרהיסטורי או בתחומי הארכיאוזואולוגיה וארכיאולוגיה של חומרים‪:‬‬
‫שפות מחשב‪ ,‬תוכנות מחשב‪ ,‬קורסים במודלים וסטטיסטיקה )בייעוץ עם מנחה התיזה(‪.‬‬
‫לימודי השפה ו‪/‬או קורסי החובה למדור הפרהיסטורי אינם נכללים במניין השש"ס לתואר‪.‬‬
‫‪ .5‬השתתפות בסמינר המחלקתי )שנתיים ראשונות לתואר(‪.‬‬
‫מסלול ב' )עם בחינת גמר( ‪119202-11-01‬‬
‫משך הלימודים במסלול ב'‪ ,‬כולל בחינת גמר‪ ,‬הוא לא יותר משנתיים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת ‪ 36‬שש"ס‪ 32 — :‬שש"ס בחוג לארכיאולוגיה ו–‪ 4‬שש"ס שיעורי בחירה‬
‫)דרג ‪ (5-3‬בחוגים אחרים )ובאישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני(‪ .‬שיעורי עזר ולימודי השלמה‬
‫)ראו לעיל‪ ,‬כמו במסלול א'( אינם נכללים במניין השש"ס לתואר‪ .‬ראש החוג ויו"ר וועדת המ"א‬
‫רשאים לאשר לתלמיד ללמוד יותר שיעורים מחוץ לחוג על חשבון השיעורים בתוך החוג במידה‬
‫והם משרתים את התמחותו של התלמיד‪.‬‬
‫בסוף לימודיהם התלמידים במסלול זה חייבים לעמוד בבחינת גמר‪ .‬שיעורי הבחירה יהיו כמקובל‬
‫במסלול א' )מן החוגים שהוזכרו לעיל ובהתיעצות עם יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני(‪ .‬תלמידי‬
‫מסלול ב' יהיו פטורים מחובת שפה עתיקה‪ .‬ימי חפירה וסיור‪ ,‬יהיו בהתאם לנדרש מתלמידי מסלול‬
‫א'‪ .‬תכנית הלימודים תאפשר לסטודנט החפץ בכך מעבר ממסלול למסלול עד תום שנה א'‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪179‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תכניות לימודים נוספות בחוג‪:‬‬
‫מגמת לימודים לתואר שני במגמה לשימור מורשת התרבות החומרית‬
‫ראש המגמה‪ :‬ד"ר רוית לין‬
‫מסלול א' )עם עבודת גמר מחקרית ‪ -‬תיזה( ‪ 119201-11-03‬מסלול ב' )עם בחינת גמר(‬
‫‪119202-11-03‬‬
‫במקביל לגידול המשמעותי במודעות לשימור ערכי תרבות בישראל והדרישה לאנשי מקצוע בתחום‬
‫זה‪ ,‬נפתחה בחוג מגמה לתואר שני אשר ייחודה הוא בשילוב מחקר אקדמי בצד הקניית כישורים‬
‫מעשיים‪ .‬תכנית הלימודים נועדה להכשיר את בוגריה להתמודדות עם המגוון הרחב של נושאים‬
‫הכלולים בדיסציפלינת השימור‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למגמה הם‪ .1 :‬תואר ראשון ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל במקצועות רלוונטיים; ‪.2‬‬
‫ציון סופי של ‪ 80‬לפחות בלימודי התואר הראשון; ‪ .3‬ראיון אישי עם ראש המגמה‪.‬‬
‫הלימודים במגמה כוללים שיעורי ליבה חובה ושיעורי בחירה בחוג או מחוץ לחוג בהיקף של ‪32‬‬
‫שש"ס במסלול א' ובהיקף של ‪ 40‬שש"ס במסלול ב'‪ .‬בנוסף‪ ,‬התלמידים יידרשו בשיעורי השלמה‬
‫עד היקף של שלושה קורסים במהלך שנת הראשונה בהתאם לרקע המועמד )שיעורי ההשלמה לא‬
‫ייחשבו במניין השש"ס הכולל לתואר(‪.‬‬
‫לצורך קבלת התואר התלמידים יידרשו ל‪ 500-‬שעות סטאז' במרוצת התואר‪ .‬מוסמכי התכנית יהיו‬
‫זכאים לתעודת מוסמך במגמה לשימור מורשת התרבות החומרית בחוג לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫תכנית מ"א משותפת לחוגים למקרא וארכיאולוגיה — "המקרא בראי‬
‫הארכיאולוגיה ‪ /‬הארכיאולוגיה בראי המקרא"‬
‫מסלול א' )עם עבודת גמר מחקרית ‪ -‬תיזה( ‪ 119201-11-02‬מסלול ב' )עם בחינת גמר(‬
‫‪119202-11-02‬‬
‫התכנית מיועדת להרחבת ידיעות התלמיד בתחום הארכיאולוגיה ככלי עזר לחקר המקרא ותרבויות‬
‫המזרח הקדום‪ .‬בשיעורים ישולבו סיורים אשר ימחישו את הקשר בין הטקסט המקראי לבין‬
‫האתרים הארכיאולוגיים‪ ,‬וכן תערכנה הדרכות בתצוגות רלוונטיות במוזיאונים‪.‬‬
‫במסלול א' תכנית הלימודים כוללת ‪ 32‬שש"ס‪ ,‬מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג‬
‫לארכיאולוגיה‪ .‬בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית )נוסף לאנגלית( ברמת‬
‫מתחילים א' וב'‪.‬‬
‫התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות‪ ,‬אחת בכל חוג‪ .‬התכנית היא אישית ותיבנה בהנחיית‬
‫היועצים לתואר שני בשני החוגים לפי תחומי העניין של התלמיד‪ .‬התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא‬
‫משותף לשני החוגים ובהנחיית שני חוקרים‪ ,‬האחד מהחוג למקרא והשני מהחוג לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫במסלול ב' התלמיד ישתתף בשיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫תכנית זו מחייבת ‪ 36‬שש"ס מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה‪ .‬במסגרת‬
‫זו התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות‪ ,‬שתיים בחוג האם והשלישית בחוג השני‪ .‬בתום‬
‫‪180‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תנאי הקבלה למסלול ב'‪ :‬בעלי תואר ראשון בחוג למקרא או בחוג לארכיאולוגיה שציונם‬
‫המשוקלל הוא ‪ 76‬לפחות בכל חוג‪ .‬למסלול א' יתקבלו בעלי תואר ראשון כמפורט לעיל שציונם‬
‫המשוקלל הוא ‪ 80‬לפחות בכל חוג‪ .‬בוגרי חוגים אחרים יתקבלו לתכנית בתנאים שייקבעו על ידי‬
‫ראש החוג למקרא וראש החוג לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫סטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מוסמך האוניברסיטה בחוג שבו הוא נרשם‬
‫לתכנית הלימודים )החוג למקרא או החוג לארכיאולוגיה(‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫במסלול א' ובמסלול האישי )ר' להלן( כולל הגשת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה ‪ -‬עד שלוש שנים‪.‬‬
‫במסלול ב'‪ ,‬כולל בחינת גמר — עד שנתיים‪.‬‬
‫מסלול אישי — "מורשת וארכיאולוגיה ציבורית"‬
‫‪119206-11-01‬‬
‫התחום כולל שימור וניהול אתרים‪ ,‬אוצרות‪ ,‬קהילה‪ ,‬חינוך ותיירות‪ .‬יתקבלו למסלול א' תלמידים‬
‫שממוצע ציוניהם המשוקלל לתואר ראשון הוא ‪ 80‬לפחות‪ .‬הדרישות הן בהתאם לתקנון הלימודים‬
‫לתואר שני במסלול א'‪ ,‬כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית — תיזה‪.‬‬
‫מסלולים אישיים אחרים — מכיוון שהחוג משיק לדיסציפלינות רבות אחרות ותלמידי המוסמך‬
‫שלו מגיעים מתחומים רבים‪ ,‬יש בחוג גמישות בהתאמת תוכניות לימודים אישיות‪.‬‬
‫מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית ‪119240-11-01‬‬
‫החוג לארכיאולוגיה מציע לתלמידים מצטיינים לסיים תוך ‪ 4‬שנים )‪ 8‬סמסטרים( את לימודי‬
‫התואר הראשון והתואר השני‪ .‬הלומדים במסלול חייבים למלא את כל מכסת הלימודים לתואר‬
‫ראשון במסלול הדו חוגי או החד חוגי ולתואר השני‪ .‬התלמיד יקבל תואר בוגר עם השלמת מכסת‬
‫לימודי הב"א בתום השנה השלישית ללימודיו ותואר מוסמך בתום השנה הרביעית ללימודיו‪.‬‬
‫לימודים לקראת תואר שלישי )‪(Ph. D.‬‬
‫)‪(119301-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור כל בעלי תואר שני בארכיאולוגיה מאוניברסיטה‬
‫מוכרת בארץ או בחו"ל שהשיגו לפחות ציון סופי "טוב" )‪ (80‬בלימודיהם לתואר שני‪ ,‬וציון ""טוב‬
‫מאוד" )‪ (86‬בעבודת הגמר המחקרית למ"א‪.‬‬
‫בשל אופיו הבינתחומי של החוג‪ ,‬יכולים להתקבל ללימודי תואר שלישי גם תלמידים שיש להם‬
‫תואר שני בתחומים משיקים ומשלימים לארכיאולוגיה‪ .‬תלמידים אלה יידרשו לשיעורי השלמה‬
‫בארכיאולוגיה בהתאם להשכלתם האקדמית ולנושא עבודת הדוקטור‪ ,‬לפי החלטת יו"ר הוועדה‬
‫החוגית ללימודי התואר השלישי וראש החוג‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים לקראת התואר השלישי נחלקים לשני שלבים‪:‬‬
‫תלמיד מחקר שלב א' — ‪ 2‬סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המחקר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪181‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הלימודים ייבחן התלמיד בבחינת גמר‪ .‬התכנית היא אישית ותבנה בהנחיית היועצים לתואר שני‬
‫בשני החוגים לפי תחומי העניין של התלמיד‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תלמיד מחקר שלב ב' — לא יותר משלוש שנים )מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה‪.‬‬
‫בקשת הקבלה שתופנה לוועדה החוגית תכלול את המסמכים הבאים בשני העתקים‪:‬‬
‫‪ .1‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .2‬העתקים מתעודת בוגר ומוסמך‪.‬‬
‫‪ .3‬גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ .4‬שתי המלצות מאנשי אקדמיה כאשר אחת מהן ממדריך התיזה למ"א )ההמלצות יישלחו‬
‫ישירות למזכירות החוג(‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור בכתב על הסכמת מנחה לעבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫‪ .6‬הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי המנחה המיועד‪.‬‬
‫‪ .7‬תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫בשלב א' יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה חוגית לתואר שלישי‪.‬‬
‫בסמכותו של המנחה להחליט אם למנות לתלמיד וועדה מלווה‪ .‬אישור סופי יינתן על ידי הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪ .‬עם קבלת האישור‪ ,‬יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'‪ .‬המנחה‬
‫יקבע לתלמיד את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה‪ .‬הוועדה החוגית תאשר את התכנית‪.‬‬
‫הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה )בכתב או בע"פ( בקורסים שהתלמיד נדרש‬
‫להשתתף בהם‪ .‬בסמינריונים נדרשת רק השתתפות פעילה‪.‬‬
‫תלמיד אשר במסגרת הלימודי התואר השני שלו לא למד שפת מחקר שניה ברמת מתקדמים‪ ,‬חייב‬
‫להשלים חובה זו‪.‬‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה מודפסת ובחתימת המנחה לוועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שלישי‪ .‬הוועדה תדון בעבודה ותחליט אם לאשרה לשיפוט או לדרוש תיקונים‪ .‬לאחר אישור‬
‫העבודה לשיפוט תיערך בדיקה אם אכן מולאו כל החובות כנדרש על פי התקנון‪ .‬העבודה תועבר‬
‫לרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנוהלים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫‪119315-11-02‬‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר חייב להיות בעל תואר ראשון‬
‫ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬ואשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים‬
‫בהם למד ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪ .‬במקרים מיוחדים יוכלו להגיש מועמדות מועמדים שהתואר‬
‫הראשון אינו בחוג לארכיאולוגיה‪ .‬התלמיד נדרש ללמוד קורסים מתכנית המ"א של החוג במסלול‬
‫א' בהיקף של ‪ 26‬שש"ס ‪ .‬המועמדים המעוניינים במסלול זה יפנו ליו"ר וועדת הדוקטורט או לראש‬
‫החוג‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪182‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תכנית לימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה‬
‫ראש בית הספר‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫ביה"ס להיסטוריה מאגד בתוכו את חמשת החוגים ההיסטוריים‪ :‬היסטוריה כללית‪ ,‬היסטוריה של‬
‫מזה"ת‪ ,‬תולדות ישראל‪ ,‬לימודי ארץ–ישראל ותולדות האמנות‪.‬‬
‫מטרת ביה"ס להגביר את שיתוף הפעולה בין החוגים להיסטוריה תוך העשרת תכניות הלימודים‬
‫לתארים מתקדמים‪.‬‬
‫הפעילות של בית הספר להיסטוריה כוללת‪ :‬תכנית לימודים לדוקטורט‪ ,‬תכניות מיוחדות למ"א‪,‬‬
‫כנסים‪ ,‬ימי עיון‪ ,‬סימפוזיונים‪ ,‬סדנאות מחקר‪ ,‬הרצאות אורח מהארץ ומחו"ל‪ ,‬ומפגש ספרים של חברי‬
‫ביה"ס להיסטוריה‪ .‬מטרת הסמינרים‪ ,‬הקורסים‪ ,‬ההרצאות והסדנאות היא לגבש את הדיסציפלינה‬
‫ההיסטורית ולהביא בפני הסטודנטים תמונה מורכבת‪ ,‬מגוונת ומעודכנת של הידע‪ ,‬השיטות ומצב‬
‫המחקר בתחומים מרכזיים של חקר היסטוריה‪.‬‬
‫תכנית לימודים לתואר שני‬
‫בהתמחות במלחמה ושלום‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מטרת התכנית לבחון את מכלול ההקשרים החברתיים‪ ,‬הכלכליים‪ ,‬התרבותיים‪ ,‬המשפטיים‪,‬‬
‫הצבאיים והדיפלומטיים המשתנים של מלחמה ושלום באירופה‪ ,‬בארצות הברית‪ ,‬במזרח אסיה‬
‫ובמזרח התיכון‪ .‬לצד המימד הגלובלי יושם דגש על תהליכי מלחמה ושלום בארץ ישראל כמקרה‬
‫בוחן‪.‬‬
‫בתכנית יידונו‪ :‬מלחמות העולם‪ ,‬המלחמה הקרה‪ ,‬מלחמות אזרחים‪” ,‬מלחמת תרבויות"‪ ,‬טרור‪ ,‬פשעי‬
‫מלחמה‪ ,‬אמנות בינלאומיות‪ ,‬ועידות שלום ובתי משפט בינלאומיים‪ .‬התכנית נותנת ביטוי לגישות‬
‫מחקריות המתפתחות בשני העשורים האחרונים בתחום הדיסציפלינה ההיסטורית בכל הקשור‬
‫לחקר תופעות השלום והמלחמה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה‪ ,‬ברמה הנדרשת על–ידי החוג אליו נרשם התלמיד‬
‫)אחד החוגים ההיסטוריים השייכים לביה"ס( והרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫בוגרים שאינם בעלי תואר באחד החוגים להיסטוריה יעברו ועדת קבלה בחוג והיא שתקבע את‬
‫הצורך בלימודי השלמה והיקפם‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫לתכנית יהיו שני מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א' הכולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ועבודת תיזה‬
‫מסלול ב' הכולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ובחינת גמר‬
‫‪ 32‬שש"ס‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫מדריך לנרשמים ‪183‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫בית–הספר להיסטוריה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫סיום התואר‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות ב"מלחמה‬
‫ושלום"‪.‬‬
‫תכנית לימודים לתואר שני‬
‫התמחות בהיבטים פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה‬
‫משותפת לביה"ס להיסטוריה ולחוג לגרונטולוגיה )הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות(‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מטרת התכנית היא לימוד ופיתוח מתודולוגיות בינתחומיות לחקר משותף של השואה מההיבטים‬
‫ההיסטוריים והפסיכו–חברתיים‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיבט הטיפולי בניצולי השואה ובבני‬
‫הדור השני והשלישי‪ ,‬ילמדו את תולדות מלחמת העולם השנייה והשואה במלוא מורכבותה ובכך‬
‫יוכלו לספק טיפול הוליסטי ומושכל יותר‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיסטוריה של השואה ובמלחמת‬
‫העולם השנייה‪ ,‬ילמדו את ההשלכות הפסיכו–סוציאליות שלה על ניצולי השואה ועל בני הדור השני‬
‫והשלישי‪ ,‬ועל השפעתה של טראומת השואה על מדינת ישראל והעם היהודי‪.‬‬
‫דגש מיוחד יושם על האופן בו חוו ניצולי השואה את חיי היומיום במהלך המלחמה והתמודדותם‬
‫עם המצוקות האישיות על רקע עיצוב העולם הבתר–מלחמתי‪ ,‬הקמתה של מדינת ישראל והאתגר‬
‫של שיקומם האישי‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫רשאים להתקבל בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל מתחומי שתי‬
‫הפקולטות שציונם הסופי בתואר עומד על ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים יתקיימו בשני מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א' הכולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ועבודת תיזה‬
‫מסלול ב' הכולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ובחינת גמר‬
‫‪ 32‬שש"ס‬
‫‪ 40‬שש"ס‬
‫סיום התואר‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות ב"היבטים‬
‫פסיכו‪-‬חברתיים והיסטוריים של השואה"‪.‬‬
‫תכנית לימודים לתואר שני‬
‫בהתמחות במדעי הדתות‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה קופסקי‬
‫מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות‪ ,‬להקנות‬
‫לתלמידים את ידיעת הבעיות‪ ,‬המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת‪ ,‬הן על ידי לימודים שיטתיים‬
‫והשוואתיים והן על ידי למודי התמחות‪ .‬התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות‬
‫‪184‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪ .1‬תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של ‪ 76‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬מועמדים אשר יידרשו להשלים קורסים ינותבו ללימודי השלמה בהיקף אשר ייקבע ע"י יועצי‬
‫התכנית וועדת המ"א‪ ,‬בהתאם ללימודים הקודמים של המועמד‪ .‬יש להשיג ממוצע של ‪ 80‬לפחות‬
‫בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך בלימודי התואר השני‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידים המתקבלים לתוכנית במסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה( ואינם שולטים‬
‫בשפת המקורות )יוונית‪ ,‬לטינית‪ ,‬וכו'( של תחום התמחותם ברמת מכינה‪ ,‬יידרשו ללמוד אותה‬
‫כתלמידים במעמד על תנאי בשנה א'‪ ,‬ולהשיג ציון של ‪ 80‬לפחות כתנאי מעבר לשנה ב'‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫לימודי התכנית יתקיימו בשני מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א' הכולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ועבודת תיזה‬
‫מסלול ב' הכולל כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות ובחינת גמר‬
‫‪ 28‬שש"ס‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫סיום התואר‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות בלימודי ”מדעי‬
‫הדתות"‪.‬‬
‫בדבר פרטים על התכניות ניתן לפנות למרכזת ביה"ס להיסטוריה גב' דנה אייל‬
‫מזכירות ביה"ס להיסטוריה‪ :‬קומה ‪ ,20‬חדר ‪2005‬‬
‫טל'‪04-8240123 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪185‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת‬
‫מחקר בתחום בו בחרו‪ .‬התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות‪ ,‬בעבר ובהווה‪,‬‬
‫ולעולמן החברתי‪ ,‬הרוחני‪ ,‬הריטואלי והחוויתי‪ ,‬כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל‬
‫האפשר של התופעה הדתית בכללותה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג להיסטוריה כללית‬
‫‪http://history.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר גלעד מרגלית‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות להם‬
‫את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי‪ .‬לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה אחת )עת‬
‫עתיקה‪ ,‬ימי–הביניים‪ ,‬עת חדשה או עת חדישה( או בנושא מסויים שאינו מוגבל לתקופה מסויימת‬
‫ומשתתפים בלימודים אינטגרטיביים המשותפים לכל התקופות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫למסלול א' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם הוא ‪ 80‬לפחות‪,‬‬
‫והשיגו ציון של ‪ 80‬לפחות בחוג השני‪.‬‬
‫למסלול אישי רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם הסופי‬
‫בלימודי תואר ראשון בשני החוגים הוא ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫למסלול ב' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם בו הוא ‪80‬‬
‫לפחות‪ ,‬והשיגו ציון של ‪ 76‬לפחות בחוג השני‪.‬‬
‫בוגרי חוגים אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ועדת המ"א החוגית‪.‬‬
‫בחינת ידע בעברית — מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה‬
‫בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה במהלך‬
‫לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬ראיון עם יו"ר ועדת המ"א החוגית‪.‬‬
‫מעבר בין מסלולים‪ :‬כל תלמיד במסלול ב' יוכל בתום שנה א' לבקש לעבור למסלול א'‪ .‬תנאי‬
‫המעבר‪:‬‬
‫‪ .1‬ממוצע ציונים )מינימום של ‪ 14‬שש"ס‪ ,‬כולל עבודה סמינריונית אחת( הוא ‪.86‬‬
‫‪ .2‬הציון המינימלי של העבודה הסמינריונית ‪.90‬‬
‫‪ .3‬מכתב ממורה בחוג המאשר את נכונותו לשמש מנחה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים באחד מארבעה מסלולים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — עם בחינת גמר‬
‫‪ .3‬מסלול אישי — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .4‬מסלול מואץ — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫מסלול א'‬
‫היקף הלימודים במסלול זה ‪ 28‬שש"ס‪ .‬במסלול זה יגיש התלמיד ‪ 2‬עבודות סמינריוניות‪ ,‬לפחות‬
‫אחת בתחום התמחותו‪ ,‬וכן עבודת תיזה‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫היקף הלימודים במסלול זה ‪ 36‬שש"ס‪ .‬במסלול זה יגיש התלמיד ‪ 3‬עבודות סמינריוניות‪ ,‬שתיים מהן‬
‫בסמינרי ההתמחות וכן ייבחן בבחינת גמר בנושא שיבחר בתאום עם ועדת המ"א החוגית‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים במסלול א' ובמסלול אישי הוא עד ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול המואץ הוא ‪ 4‬שנים )תואר בוגר ותואר מוסמך(‪.‬‬
‫תכניות לימודים מיוחדות‬
‫‪ .1‬התמחות במלחמה ושלום‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מסלול א' )‪ (108201-11-02‬מסלול ב' )‪(108202-11-02‬‬
‫התכנית תבחן את מכלול ההקשרים החברתיים‪ ,‬הכלכליים‪ ,‬התרבותיים‪ ,‬המשפטיים‪ ,‬הצבאיים‬
‫והדיפלומטיים המשתנים של מלחמה ושלום באירופה‪ ,‬בארצות הברית‪ ,‬במזרח אסיה ובמזרח התיכון‪.‬‬
‫לצד המימד הגלובלי יושם דגש על תהליכי מלחמה ושלום בארץ ישראל כמקרה בוחן‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫‪ 32‬שש"ס‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג להיסטוריה כללית ולספח התמחות במלחמה‬
‫ושלום הצמוד לאישור זכאות‪.‬‬
‫‪ .2‬התמחות בתרבות קלאסית‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אפרים דוד‬
‫מסלול א' )‪ (108201-11-07‬מסלול ב' )‪(108202-11-07‬‬
‫מטרת התכנית להפגיש את התלמיד עם התחומים השונים של התרבות הקלאסית )היסטוריה‪,‬‬
‫פילולוגיה‪ ,‬פלאוגרפיה‪ ,‬תיאטרון‪ ,‬פילוסופיה‪ ,‬ספרות‪ ,‬אמנות וארכיאולוגיה ולהקנות לו כלים‬
‫מתודולוגיים ודיסציפלינאריים‪ .‬כמו כן‪ ,‬יתמחה התלמיד באחד מהתחומים האלה‪ ,‬תוך העמקה‬
‫וגיבוש באמצעות הגישה אל הטכסטים הקלאסיים–היווניים והרומיים‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫‪ 28‬שש"ס‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג להיסטוריה כללית‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪187‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫מסלול ב'‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .3‬התמחות בלימודי ארה”ב‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' מיכל סובל‬
‫מסלול א' )‪ (108204-11-01‬מסלול ב' )‪(108205-11-01‬‬
‫מטרת התכנית להפגיש את התלמידים עם לימודים בין תחומיים בהיסטוריה של ארה"ב ותרבותה‪.‬‬
‫התכנית משלבת קורסים בהיסטוריה‪ ,‬גיאוגרפיה‪ ,‬ספרות‪ ,‬אמנות‪ ,‬סוציולוגיה‪ ,‬משפטים‪ ,‬תקשורת‬
‫ופוליטיקה של ארה"ב‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫‪ 28‬שש"ס‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג להיסטוריה כללית ולספח התמחות בלימודי‬
‫ארה"ב הצמוד לאישור זכאות‪.‬‬
‫‪ .4‬התמחות במדעי הדתות‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה קופסקי‬
‫מסלול א' )‪ (108201-11-04‬מסלול ב' )‪(108202-11-04‬‬
‫מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות‪ ,‬להקנות‬
‫לתלמידים את ידיעת הבעיות‪ ,‬המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת‪ ,‬הן על ידי לימודים שיטתיים‬
‫והשוואתיים והן על ידי לימודי התמחות‪ .‬התכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות‬
‫המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה‬
‫לקראת מחקר בתחום בו בחרו‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫‪ 28‬שש"ס‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג להיסטוריה כללית ולספח התמחות בלימודי‬
‫דתות הצמוד לאישור זכאות‪.‬‬
‫‪ .5‬התמחות בלימודי אירופה המודרנית‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' חיה שפייר–מקוב‬
‫מסלול א' )‪ (108201-11-03‬מסלול ב' )‪(108202-11-03‬‬
‫מטרת התכנית להקנות לסטודנטים ידע וכלים להבנת התהליכים שאפיינו את אירופה במאה‬
‫העשרים והמסבירים את מצבה כיום‪ .‬התכנית תחשוף את המשותף והמפריד בין המדינות השונות‬
‫מבחינה פוליטית‪ ,‬חברתית‪ ,‬כלכלית‪ ,‬תרבותית וצבאית ותדגיש אספקטים הקשורים להתגבשות‬
‫האיחוד האירופי ותודעה אירופאית‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫‪ 28‬שש"ס‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג להיסטוריה כללית ולספח התמחות בלימודי‬
‫אירופה המודרנית הצמוד לאישור זכאות‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫משותפת לביה"ס להיסטוריה ולחוג לגרונטולוגיה )הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות(‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מסלול א' )‪ (108201-11-05‬מסלול ב' )‪(108202-11-05‬‬
‫מטרת התכנית היא לימוד ופיתוח מתודולוגיות בינתחומיות לחקר משותף של השואה מההיבטים‬
‫ההיסטוריים והפסיכו–חברתיים‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיבט הטיפולי בניצולי השואה ובבני‬
‫הדור השני והשלישי‪ ,‬ילמדו את תולדות מלחמת העולם השנייה והשואה במלוא מורכבותה ובכך‬
‫יוכלו לספק טיפול הוליסטי ומושכל יותר‪.‬‬
‫דגש מיוחד יושם על האופן בו חוו ניצולי השואה את חיי היומיום במהלך המלחמה והתמודדותם‬
‫עם המצוקות האישיות על רקע עיצוב העולם הבתר–מלחמתי‪ ,‬הקמתה של מדינת ישראל והאתגר‬
‫של שיקומם האישי‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫‪ 32‬שש"ס‬
‫‪ 40‬שש"ס‬
‫‪ .7‬תואר שני בהיסטוריה כללית לתלמידי תואר ראשון במשפטים‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר עמוס מגד‬
‫מסלול א' )‪ (108201-11-08‬מסלול ב' )‪(108202-11-08‬‬
‫מטרת התכנית היא לאפשר לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים בהיסטוריה לרכוש השכלה‬
‫היסטורית מעמיקה שתרחיב את אופקיהם במסדרת שיעורי הבחירה החוץ–פקולטטיים‪ .‬הלומדים‬
‫בתכנית זו יהיו חייבים בלימוד קורסים מדרגים א'‪ ,‬ב' ו–ג' של התואר הראשון בחוג להיסטוריה‬
‫כללית בהיקף של ‪ 20‬שש"ס‪ .‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫)‪ 2‬שש"ס‪ 2 ,‬נ"ז כל אחד(‬
‫‪ 2‬שיעורים למתחילים‬
‫)‪ 4‬שש"ס‪ 4 ,‬נ"ז(‬
‫תרגיל שנה א’ בתקופה שלא נלמדה בשיעור‬
‫)‪ 2‬שש"ס‪ 2 ,‬נ"ז(‬
‫סדנה למיומנויות מחקריות‬
‫)‪ 4‬שש"ס‪ 5 ,‬נ"ז(‬
‫פרוסמינריון‬
‫)‪ 4‬שש"ס‪ 6 ,‬נ"ז(‬
‫סמינריון‬
‫)‪ 2‬שש"ס‪ 3 ,‬נ"ז(‬
‫שיעור היסטוריוגרפי‬
‫לאחר סיום הקורסים ובמקביל ללימודיהם בשנה ג' ו–ד' בפקולטה למשפטים‪ ,‬יוכלו התלמידים‬
‫ללמוד את הקורסים הנדרשים לתואר שני בחוג להיסטוריה כללית‪.‬‬
‫לתכנית ‪ 2‬מסלולים‪:‬‬
‫מסלול עם תיזה‬
‫מסלול ללא תיזה‬
‫‪ 32‬שש"ס‬
‫‪ 40‬שש"ס‬
‫מדריך לנרשמים ‪189‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .6‬התמחות בהיבטים פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(108301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני )מ”א( בהיסטוריה כללית‬
‫מאוניברסיטה בארץ או בחו”ל‪ , ,‬שהשיג בלימודיו לתואר שני ציון משוקלל של )‪ (90‬לפחות בלימודיו‬
‫לתואר שני וכתב עבודת גמר מחקרית )תיזה( בציון ”טוב מאוד” )‪ (86‬לפחות‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫מועמד ללימודי ד"ר בחוג יצרף לטופס הרשמה את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫קורות חיים מקוצר — עברית ואנגלית‬
‫הסכמת מנחה‪/‬ים‬
‫הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית‬
‫ציוני תואר ראשון )ב"א( ותואר שני )מ"א(‬
‫‪ 2‬המלצות מאנשי אקדמיה‪ ,‬אחת ההמלצות תהיה ממנחה עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫‪ .1‬שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר‪ ,‬לא יעלה על שנה‪.‬‬
‫‪ .2‬שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט‪ ,‬לא יעלה על ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מועמד שאושרה קבלתו ואחד ממורי החוג המוסמכים לכך הסכים להנחותו‪ ,‬יעסוק בשלב א'‬
‫בהכנתה של הצעת המחקר המפורטת‪ .‬עם אישור ההצעה ע"י המנחים וועדת הד"ר החוגית‪ ,‬יעבור‬
‫התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'‪ .‬מדריך עבודת הדוקטורט יקבע לתלמיד המחקר את‬
‫תכנית הלימודים שלו ואת היקפה‪ .‬עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬יגיש התלמיד את עבודתו לועדת הד"ר‬
‫החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש‪ ,‬על פי התקנון‪ ,‬תמליץ ועדת‬
‫הד"ר החוגית על מינוי שופטים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לד"ר‬
‫תנאי קבלה‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר‪ ,‬חייב להיות בעל תואר ראשון‬
‫ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ואשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים‬
‫בהם למד ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫התלמיד נדרש ללמוד בתכנית לתואר שני בהיקף של ‪ 26‬שש"ס לפחות‪ .‬במסגרת זו יהיה עליו לכתוב‬
‫שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן ציון של ‪ 90‬לפחות‪ .‬תלמיד אשר יעמוד במטלות‬
‫הלימודים ובציונים הנדרשים והצעת המחקר שלו תאושר על–ידי ועדת הד"ר החוגית עד תום‬
‫השנה השניה ללימודיו במסלול זה‪ ,‬יעבור למעמד של תלמיד מחקר שלב ב' ויקבל תעודת "מוסמך‬
‫האוניברסיטה" במסגרת המסלול הישיר‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמידים בתחום ההיסטוריה של‬
‫המזרח התיכון‪ ,‬לבסס‪ ,‬לשפר ולהרחיב את השימוש והשיטות הדרושים ללימוד ומחקר עצמאיים‪.‬‬
‫לימודי המ"א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת סמינריונים ותרגילים‪ ,‬בהם נדרשת‬
‫קריאה במקורות ראשוניים‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫בוגרי חוגים להסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטאות מוכרות בארץ ובעולם‪ ,‬שציונם‬
‫המשוקלל בלימודי הב"א הוא ‪ 80‬לפחות ולא פחות מ–‪ 76‬בחוג השני‪ .‬על המועמדים להוכיח‬
‫שליטה בשפות ערבית ואנגלית ברמה שתספק את דרישות החוג‪ .‬בוגרי חוגים אחרים רשאים‬
‫להגיש מועמדותם‪ ,‬בתנאי שסיימו את לימודי הב"א בציון משוקלל של ‪ 76‬לפחות בכל אחד‬
‫מחוגי הלימוד ובתנאי שיעברו לימודי השלמה בחוג בציון של ‪ 80‬לפחות בכל קורס‪ ,‬וישלימו‬
‫הכשרתם בלשון הערבית‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬יוזמנו מועמדים ללימודי המ"א לראיון אישי‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית הנדרשת על ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו לזכאות לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫ללימודי התואר השני בחוג שני מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א' )‪ (106201-11-01‬ומסלול ב' )‪.(106202-11-01‬‬
‫תלמידי מסלול א' נדרשים ללמוד ‪ 32‬שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫תלמידי מסלול ב' נדרשים ללמוד ‪ 36‬שש"ס ולהיבחן בבחינת גמר‬
‫תלמידי מסלול א' ילמדו שפה זרה נוספת לפי הצורך בתאום עם יו"ר ועדת מ"א‪.‬‬
‫תכניות לימודים מיוחדות למ"א‪:‬‬
‫‪ .1‬התמחות במלחמה ושלום‬
‫ראש בית הספר‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מסלול א' )‪ ;(106201-11-03‬מסלול ב' )‪(106202-11-03‬‬
‫מטרת התכנית לבחון את מכלול ההקשרים החברתיים‪ ,‬הכלכליים‪ ,‬התרבותיים‪ ,‬המשפטיים‪ ,‬הצבאיים‬
‫והדיפלומטיים המשתנים של מלחמה ושלום באירופה‪ ,‬בארצות הברית‪ ,‬במזרח אסיה ובמזרח התיכון‪.‬‬
‫לצד המימד הגלובלי יושם דגש על תהליכי מלחמה ושלום בארץ ישראל כמקרה בוחן‪.‬‬
‫בתכנית יידונו‪ :‬מלחמות העולם‪ ,‬המלחמה הקרה‪ ,‬מלחמות אזרחים‪" ,‬מלחמת תרבויות"‪ ,‬טרור‪ ,‬פשעי‬
‫מלחמה‪ ,‬אמנות בינלאומיות‪ ,‬ועידות שלום ובתי משפט בינלאומיים‪ .‬התכנית נותנת ביטוי לגישות‬
‫מדריך לנרשמים ‪191‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג להיסטוריה של המזרח התיכון‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫מחקריות המתפתחות בשני העשורים האחרונים בתחום הדיסציפלינה ההיסטורית בכל הקשור‬
‫לחקר תופעות השלום והמלחמה‪.‬‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות ב"מלחמה‬
‫ושלום"‪ .‬לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫‪ .2‬התמחות במדעי הדתות‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה קופסקי‬
‫מסלול א ' )‪ (106201-11-02‬מסלול ב' )‪(106202-11-02‬‬
‫מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות‪ ,‬להקנות‬
‫לתלמידים את ידיעת הבעיות‪ ,‬המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת‪ ,‬הן על ידי לימודים שיטתיים‬
‫והשוואתיים והן על ידי למודי התמחות‪ .‬התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות‬
‫המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת‬
‫מחקר בתחום בו בחרו‪ .‬התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות‪ ,‬בעבר ובהווה‪,‬‬
‫ולעולמן החברתי‪ ,‬הרוחני‪ ,‬הריטואלי והחוויתי‪ ,‬כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל‬
‫האפשר של התופעה הדתית בכללותה‪.‬‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות בלימודי "מדעי‬
‫הדתות"‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫‪ .3‬התמחות בהיבטים פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מסלול א' )‪ ;(106201-11-04‬מסלול ב' )‪(106202-11-04‬‬
‫מטרת התכנית היא לימוד ופיתוח מתודולוגיות בינתחומיות לחקר משותף של השואה מההיבטים‬
‫ההיסטוריים והפסיכו–חברתיים‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיבט הטיפולי בניצולי השואה ובבני‬
‫הדור השני והשלישי‪ ,‬ילמדו את תולדות מלחמת העולם השנייה והשואה במלוא מורכבותה ובכך‬
‫יוכלו לספק טיפול הוליסטי ומושכל יותר‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיסטוריה של השואה ובמלחמת‬
‫העולם השנייה‪ ,‬ילמדו את ההשלכות הפסיכו‪-‬סוציאליות שלה על ניצולי השואה ועל בני הדור השני‬
‫והשלישי‪ ,‬ועל השפעתה של טראומת השואה על מדינת ישראל והעם היהודי‪.‬‬
‫דגש מיוחד יושם על האופן בו חוו ניצולי השואה את חיי היומיום במהלך המלחמה והתמודדותם‬
‫עם המצוקות האישיות על רקע עיצוב העולם הבתר–מלחמתי‪ ,‬הקמתה של מדינת ישראל והאתגר‬
‫של שיקומם האישי‪.‬‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות ב"היבטים‬
‫פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה"‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫‪192‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫)‪(106301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר קייס פירו‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי הדוקטורט מיועדים להכשרת התלמיד למחקר אקדמי עצמאי בתחום ההיסטוריה של המזרח‬
‫התיכון‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור כל בעלי תואר שני )מ”א( בהיסטוריה של המזרח‬
‫התיכון‪ ,‬מאוניברסיטה בארץ או בחוץ לארץ‪ ,‬שהשיגו ציון ‪ 85‬לפחות בלימודיהם לתואר השני וציון‬
‫של ‪ 86‬לפחות בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫‪ .1‬שלב א' — עד אישור הצעת המחקר‪.‬‬
‫‪ .2‬שלב ב' — כתיבת הדוקטורט‪.‬‬
‫עם ההרשמה ללימודים‪ ,‬יש להגיש במזכירות החוג את המסמכים הבאים‪ :‬הצהרת כוונות מחקר‪ ,‬קורות‬
‫חיים בעברית ובאנגלית‪ ,‬העתקים מתעודת "בוגר" ו"מוסמך"‪ ,‬תדפיסי ציונים לתארים ב"א ומ"א‪ ,‬שני‬
‫מכתבי המלצה ממרצים מתארים קודמים )אחד מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית(‪ ,‬מכתב ממורה‬
‫מוסמך מן החוג לפניו ניתנת הסכמתו להנחות את כתיבת המחקר המבוקש‪ ,‬תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫לאחר הודעת הקבלה ללמודים‪ ,‬יעסקו התלמידים בשלב א' בהכנת הצעת המחקר המפורטת‪.‬‬
‫אישור הצעת המחקר יינתן על ידי המנחה‪/‬ים והוועדה החוגית לתואר שלישי‪.‬‬
‫אישור סופי יינתן על ידי הרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬עם קבלת אישור כזה‪ ,‬יעברו להיות "תלמיד‪/‬ת‬
‫מחקר שלב ב' "‪ .‬מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד‪/‬ת המחקר את תוכנית הלימודים ואת היקפה‪ .‬הוועדה‬
‫החוגית לתואר שלישי תאשר את התוכנית‪ .‬הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה )בכתב או‬
‫בעל–פה( בשיעורים שהלמיד נדרש להשתתף בהם‪ ,‬בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יש להוכיח ידיעה של שלוש שפות רלוונטיות לתחום המחקר‪ .‬היקף התוכנית לא יעלה על‬
‫‪ 16‬שש"ס ולא יותר מ–‪ 4‬קורסים‪.‬‬
‫עם סיום עבודת המחקר תוגש העבודה מודפסת‪ ,‬בחתימת המנחה‪/‬ים‪ ,‬לוועדת הדוקטוראט‬
‫החוגית שתדון באישור העבודה לשיפוט‪ ,‬ותעבירה לרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬לאחר שתיערך‬
‫בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש עפ"י התקנון‪ ,‬תישלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בשיראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪.GRE‬‬
‫ראה עמ' ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪ .‬את הצעת המחקר יש להגיש לשיפוט תוך שנת הלימודים‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪193‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג ללימודי ארץ–ישראל‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחומים האלה‪ :‬היסטוריה‪,‬‬
‫גיאוגרפיה היסטורית‪ ,‬אנתרופולוגיה ונושאי חברה ומדינה של ארץ–ישראל ומדינת ישראל; לבסס‪,‬‬
‫לשפר ולהרחיב את הכלים והשיטות הדרושות למחקר עצמאי של ארץ–ישראל ומדינת ישראל‪.‬‬
‫לימודי המ”א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת שיעורים וסמינרים‪ .‬לימודי המ”א‬
‫בחוג כוללים את לימודי העת החדשה ולימודי העת העתיקה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫ללימודי התואר השני בחוג שני מסלולים‪ :‬מסלול א' )‪ (115201-11-03‬ומסלול ב' )‪.(115202-11-03‬‬
‫תלמידי מסלול א' יעמדו בדרישות תכנית הלימודים ויכתבו עבודות גמר מחקרית‪.‬‬
‫תלמידי מסלול ב' יעמדו בדרישות תכנית הלימודים ובבחינות הגמר‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫א‪ .‬הרישום ללימודי התואר השני בלימודי ארץ–ישראל מתקיים פעם בשנה לקראת סמסטר א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬רשאים להירשם ללימודי התואר השני‪:‬‬
‫‪ .1‬בעלי תואר בוגר בלימודי ארץ–ישראל שציונם המשוקלל ‪ 80‬ומעלה ובחוג השני ‪.76‬‬
‫‪ .2‬בוגרי חוגים אחרים שציונם המשוקלל לתואר הראשון בחוג אחד הוא לפחות ‪ 80‬ובחוג‬
‫השני ‪ ,76‬יוכלו להתקבל רק לאחר שסיימו תכנית השלמות על–פי ייעוץ אישי שיקבע על–ידי‬
‫יו”ר ועדת המ”א‪.‬‬
‫‪ .3‬מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת‬
‫ה–‪ GRE‬או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫‪ .4‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה‪ ,‬לזכאותו לתואר‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים במסלול א' כולל הגשת עבודת גמר מחקרית‪ ,‬לא יותר משלוש שנים‪ .‬תכנית הלימודים‬
‫תכלול סה"כ ‪ 32‬שעות‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול ב' כולל בחינת גמר המ"א‪ ,‬לא יותר משנתיים‪ .‬תכנית הלימודים תכלול‬
‫סה"כ ‪ 36‬שעות‪.‬‬
‫תכניות לימדים מיוחדות למ”א‪:‬‬
‫‪ .1‬התמחות בתיירות בישראל למורי דרך‬
‫מסלול א' )‪ (115201-11-02‬ומסלול ב' )‪(115202-11-02‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית הנוגעת לארץ–ישראל של ציבור‬
‫מורי הדרך בהיבטים ההיסטוריים‪ ,‬היסטוריים–גיאוגרפיים‪ ,‬גיאוגרפים–פיסיים וסוציולוגיים‪ .‬מטרת‬
‫‪194‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .2‬התמחות במלחמה ושלום‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מסלול א' )‪ ;(115201-11-01‬מסלול ב' )‪(115202-11-01‬‬
‫מטרת התכנית לבחון את מכלול ההקשרים החברתיים‪ ,‬הכלכליים‪ ,‬התרבותיים‪ ,‬המשפטיים‪ ,‬הצבאיים‬
‫והדיפלומטיים המשתנים של מלחמה ושלום באירופה‪ ,‬בארצות הברית‪ ,‬במזרח אסיה ובמזרח התיכון‪.‬‬
‫לצד המימד הגלובלי יושם דגש על תהליכי מלחמה ושלום בארץ ישראל כמקרה בוחן‪.‬‬
‫בתכנית יידונו‪ :‬מלחמות העולם‪ ,‬המלחמה הקרה‪ ,‬מלחמות אזרחים‪” ,‬מלחמת תרבויות"‪ ,‬טרור‪ ,‬פשעי‬
‫מלחמה‪ ,‬אמנות בינלאומיות‪ ,‬ועידות שלום ובתי משפט בינלאומיים‪ .‬התכנית נותנת ביטוי לגישות‬
‫מחקריות המתפתחות בשני העשורים האחרונים בתחום הדיסציפלינה ההיסטורית בכל הקשור‬
‫לחקר תופעות השלום והמלחמה‪.‬‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות ב"מלחמה‬
‫ושלום"‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫‪ .3‬התמחות במדעי הדתות‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה קופסקי‬
‫מסלול א' )‪ ;(115201-11-04‬מסלול ב' )‪(115202-11-04‬‬
‫מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות‪ ,‬להקנות‬
‫לתלמידים את ידיעת הבעיות‪ ,‬המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת‪ ,‬הן על ידי לימודים שיטתיים‬
‫והשוואתיים והן על ידי למודי התמחות‪ .‬התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות‬
‫המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחת הדיסציפלינות והכנה לקראת‬
‫מחקר בתחום בו בחרו‪ .‬התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות‪ ,‬בעבר ובהווה‪ ,‬ולעולמן‬
‫החברתי‪ ,‬הרוחני‪ ,‬הריטואלי והחוויתי‪ ,‬כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל האפשר‬
‫של התופעה הדתית בכללותה‪.‬‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות בלימודי ”מדעי‬
‫הדתות"‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪195‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫המסלול המיוחד למורי דרך )בעלי תעודת מורי דרך מטעם משרד התיירות( היא לחזק את ידיעותיהם‬
‫בתחום ההתמחות — ”תיירות בישראל” — באמצעות ארבעה קורסי חובה העוסקים באופן ישיר‬
‫בתחום ההתמחות וקורסי בחירה נוספים בהתאם למסלול‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬מספר המקומות בלימודי המ”א מוגבל‪ .‬ועדת הקבלה החוגית רשאית לקבוע מכסות קבלה או‬
‫להגביל את מספר המתקבלים במועד מסוים‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבלה לחוג ללימודי מ”א מותנית באישור ועדת המ”א החוגית‪.‬‬
‫‪ .3‬החוג אינו מתחייב לקבל את המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל‪ .‬מיון סופי‬
‫של המועמדים ייערך על–פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה החוגית‪.‬‬
‫‪ .4‬החלטה על קבלת תלמיד ללימודי התואר השני הנה בתוקף אך ורק לגבי שנת הלימודים אליה‬
‫מתייחסת ההחלטה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .4‬התמחות בהיבטים פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אריה כוכבי‬
‫מסלול א' )‪ ;(115201-11-05‬מסלול ב' )‪(115202-11-05‬‬
‫מטרת התכנית היא לימוד ופיתוח מתודולוגיות בינתחומיות לחקר משותף של השואה מההיבטים‬
‫ההיסטוריים והפסיכו–חברתיים‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיבט הטיפולי בניצולי השואה ובבני‬
‫הדור השני והשלישי‪ ,‬ילמדו את תולדות מלחמת העולם השנייה והשואה במלוא מורכבותה ובכך‬
‫יוכלו לספק טיפול הוליסטי ומושכל יותר‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיסטוריה של השואה ובמלחמת‬
‫העולם השנייה‪ ,‬ילמדו את ההשלכות הפסיכו–סוציאליות שלה על ניצולי השואה ועל בני הדור השני‬
‫והשלישי‪ ,‬ועל השפעתה של טראומת השואה על מדינת ישראל והעם היהודי‪.‬‬
‫דגש מיוחד יושם על האופן בו חוו ניצולי השואה את חיי היומיום במהלך המלחמה והתמודדותם‬
‫עם המצוקות האישיות על רקע עיצוב העולם הבתר–מלחמתי‪ ,‬הקמתה של מדינת ישראל והאתגר‬
‫של שיקומם האישי‪.‬‬
‫הלימודים מעניקים תעודת מוסמך בחוג בו בחר הסטודנט ללמוד עם ספח התמחות ב"היבטים‬
‫פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה"‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(115301-11-01‬‬
‫החוג מקיים לימודים לתואר שלישי בתקופת העת–החדשה‪ .‬רשאים להגיש מועמדותם כל מי שסיימו‬
‫תואר שני באוניברסיטת חיפה או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ ובחו”ל‪ ,‬אשר למדו במסלול‬
‫המחקרי )א'( לתואר השני‪ ,‬ואשר השיגו ציון טוב מאוד )‪ 86‬ומעלה( בעבודת הגמר המחקרית וציון‬
‫טוב )‪ 80‬ומעלה( בשאר לימודיהם‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫ראה עמוד ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫מוסמכים שעומדים בתנאים אלה‪ ,‬יתקבלו לאחר דיון בוועדת הדוקטורט אשר תתאים חובות השלמה‬
‫בכל מקרה לגופו‪ ,‬ולאחר שתבחן את מהלך לימודיהם ואת מידת התאמתם לתכני הלימוד בחוג‪.‬‬
‫מוסמכים במסלול ב' יוכלו להתקבל לתכנית הדוקטורט רק לאחר שישלימו כתיבתה של עבודת גמר‬
‫מחקרית‪ ,‬הכל על–פי תקנון לימודי תואר שלישי‪ .‬על כל המתקבלים לתכנית הדוקטורט יהיה לעמוד‬
‫בתנאי השלמת לימודי שפה שניה )לבד מאנגלית( ברמת מתקדמים‪.‬‬
‫הקבלה לתכנית מותנית בהסכמה בכתב של אחד ממורי החוג המוסמכים להנחות עבודת דוקטורט‪,‬‬
‫בה יביע נכונותו להדריך את המועמד‪/‬ת בנושא המוצע‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪196‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪http://asia.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' רותם קובנר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני בחוג מיועדים להרחבת והעמקת הידע וההבנה בתחום לימודי אסיה המודרנית‬
‫והעכשווית‪ .‬התכנית שואפת להקנות לתלמידים מיומנויות וכלים ברמה מתקדמת לביצוע מחקר‬
‫עצמאי שעוסק באסיה המודרנית והעכשווית‪ ,‬ובמקביל‪ ,‬להכשיר מומחים לאסיה המודרנית‬
‫והעכשווית‪ ,‬שיוכלו להשתלב בתחומי עיסוק מעשיים שונים בהקשר האסיאני כגון‪ ,‬כלכלה ומסחר‪,‬‬
‫פוליטיקה‪ ,‬ביטחון ומדיניות חוץ‪ ,‬משפטים‪ ,‬אנרגיה‪ ,‬תיירות‪ ,‬ותעשיית התרבות‪ .‬לימודי המ"א‬
‫מושתתים על עבודה עצמאית במסגרת כיתות קטנות תוך דגש על השתתפות פעילה של התלמידים‬
‫בתהליך הלמידה‪ .‬במידת האפשר ומתוך התחשבות בסטודנטים עובדים‪ ,‬הלימודים לתואר השני‬
‫יתקיימו פעמיים בשבוע‪ ,‬בימי שני החל משעות הצהריים ובימי חמישי במשך כל היום‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מבוגרי תואר ראשון בלימודי אסיה‪/‬מזרח–אסיה במסלול החד–חוגי או הדו–חוגי נדרש ציון‬
‫משוקלל סופי בתואר הראשון של ‪ 80‬לפחות בחוג ללימודי אסיה‪/‬מזרח–אסיה‪ ,‬ו–‪ 76‬לפחות בחוג‬
‫השני‪/‬מקבצים‪ .‬מבוגרי תואר ראשון בחוגים אחרים נדרש ציון משוקלל סופי בתואר הראשון‬
‫של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫ממועמדים המבקשים להתקבל למסלול א' נדרש בנוסף ציון של ‪ 80‬לפחות בסמינר ב"א אחד‬
‫לפחות‪.‬‬
‫תלמיד שסיים את כל חובות השמיעה לתואר הראשון אך עדיין לא סיים את כל החובות‬
‫לתואר יוכל להגיש את מועמדותו לתכנית כתלמיד על–תנאי אם עמד בתנאים הנזכרים בתקנון‬
‫הלימודים לתואר השני של האוניברסיטה‪ .‬ההחלטה האם לקבל את התלמיד לתכנית המ"א‬
‫כתלמיד על–תנאי תתקבל על‪-‬ידי הוועדה החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫לימודי השלמה לבוגרי חוגים אחרים — בוגרי חוגים אחרים יידרשו להשלים עד סוף שנת‬
‫הלימודים הראשונה שלהם במסגרת התכנית בין שניים לארבעה קורסי מבוא מתכנית הב"א‬
‫של החוג ובהיקף כולל של ‪ 16-8‬שש"ס )שעות שבועיות סמסטריאליות( עפ"י הפירוט המופיע‬
‫בשנתון‪ .‬בוגרי חוגים אחרים שהתקבלו )על–תנאי( למסלול א' יידרשו בנוסף לקורסים העיוניים‬
‫הנ"ל להשלים עד סוף שנת הלימודים הראשונה גם שתי רמות של קורסי שפה על–פי אזור‬
‫התמחותם )סינית‪/‬יפנית‪/‬הינדי א' ו–ב'(‪ .‬תלמיד החייב בלימוד קורסי השלמה יהיה במעמד של‬
‫תלמיד על–תנאי בתכנית המ"א עד להשלמת כל הקורסים הנ"ל‪ .‬כמו כן‪ ,‬התלמיד יידרש להשלים‬
‫את כל קורסי ההשלמה בממוצע של ‪ 80‬לפחות‪ .‬תלמיד הלומד קורסי השלמה יהיה רשאי ללמוד‬
‫במקביל גם קורסים מתכנית הלימודים לתואר שני‪ .‬לימודים אלה‪ ,‬עם זאת‪ ,‬לא ישנו את מעמדו‬
‫כתלמיד על–תנאי בתכנית המ"א עד שיעמוד בתנאים הנ"ל‪ .‬לימודי ההשלמה אינם נכללים‬
‫בשקלול השעות והציונים של לימודי התואר השני‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪197‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג ללימודי אסיה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫מבנה הלימודים והדרישות האקדמיות על–פי מסלולי לימוד‬
‫כללי‬
‫כל תלמידי התכנית יידרשו ללמוד בסמסטר הראשון את קורס הליבה‪ :‬סוגיות מרכזיות בחקר אסיה‬
‫המודרנית )‪ 4‬שש"ס(‪.‬‬
‫מסלול א'‬
‫‪ .1‬תלמידי מסלול א' יידרשו ללמוד במהלך שנתיים עוד שישה קורסים עיוניים למ"א )סה"כ שבעה‬
‫קורסים עיוניים כולל קורס הליבה‪ ,‬שהם ‪ 28‬שש"ס( ולכתוב עבודות סמינר בשניים מהם לפי‬
‫בחירתם‪ .‬לפחות ארבעה קורסים מבין השישה‪ ,‬ולפחות עבודת סמינר אחת מתוך השתיים יהיו‬
‫בתחום ההתמחות של התלמיד‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמידי מסלול א' בעלי תואר ראשון בלימודי אסיה‪/‬מזרח‪-‬אסיה יידרשו להשלים עד סוף תקופת‬
‫לימודיהם בתכנית את קורסי השפה המתקדמים של האזור שבו הם מתמחים )סינית‪/‬יפנית‬
‫למתקדמים א'‪-‬ב' וסינית‪/‬יפנית למ"א א'‪-‬ב'‪ ,‬הינדי ג'‪-‬ד'(‪ .‬בוגרי תואר ראשון בחוגים אחרים‬
‫יידרשו להשלים עד סוף תקופת לימודיהם לפחות סינית‪/‬יפנית‪/‬הינדי א'‪-‬ד'‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידי מסלול א' הלומדים הינדי יידרשו ללמוד קורס עיוני נוסף למ"א‪ ,‬דהיינו‪ ,‬שמונה קורסים‬
‫עיוניים סה"כ )‪ 32‬שש"ס של קורסים עיוניים(‪.‬‬
‫‪ .4‬תלמידי מסלול א' אשר למדו במסגרת התכנית למ"א )לא כולל את לימודי ההשלמה( ‪ 16‬שש"ס‬
‫של לימודי שפה יהיו פטורים מקורס עיוני אחד למ"א ויידרשו ללמוד שישה קורסים עיוניים‬
‫סה"כ )‪ 24‬שש"ס של קורסים עיוניים(‪.‬‬
‫‪ .5‬באישור יועץ המ"א של החוג‪ ,‬יוכל תלמיד במסלול א' ללמוד במהלך לימודיו לתואר קורס אחד‬
‫לתואר שני מחוג אחר‪ ,‬וסמינר ב"א אחד במסגרת החוג‪ ,‬אם סמינר זה עוסק בתחום התמחותו‬
‫של התלמיד‪.‬‬
‫‪ .6‬לימודי שפה – כל תלמידי מסלול א' חייבים בלימודי שפה אסיאנית‪ .‬תלמידים שתחום התמחותם‬
‫הוא אזורי יילמדו את שפת האזור שבו הם מתמחים‪ .‬תלמידים שתחום התמחותם הוא תמאטי‬
‫יילמדו את אחת משלוש השפות הנלמדות בחוג לפי בחירתם‪ .‬במקרים מיוחדים יאשר יועץ‬
‫המ"א לתלמיד ללמוד שפה שאינה שפת האזור שבו הוא מתמחה‪ ,‬בתנאי ששפה זו היא אחת‬
‫משלוש השפות האסיאניות המוצעות במסגרת החוג‪.‬‬
‫מסלול ב'‬
‫‪ .1‬תלמידי מסלול ב' יידרשו ללמוד במהלך שנתיים עוד שמונה קורסים עיוניים למ"א )סה"כ‬
‫תשעה קורסים עיוניים כולל קורס הליבה‪ ,‬שהם ‪ 36‬שש"ס( ולכתוב עבודות סמינר בשלושה‬
‫מהם לפי בחירתם‪ .‬לפחות חמישה קורסים מבין השמונה‪ ,‬ולפחות שתי עבודות סמינר מתוך‬
‫השלושה יהיו בתחום ההתמחות של התלמיד‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמידי מסלול ב' אשר למדו במסגרת התכנית למ"א )לא כולל את לימודי ההשלמה( ‪ 16‬שש"ס‬
‫של לימודי שפה יהיו פטורים מקורס עיוני אחד למ"א ויידרשו ללמוד שמונה קורסים עיוניים‬
‫סה"כ )‪ 32‬שש"ס של קורסים עיוניים(‪.‬‬
‫‪ .3‬באישור יועץ המ"א של החוג‪ ,‬יוכל תלמיד במסלול ב' ללמוד במהלך לימודיו לתואר קורס אחד‬
‫לתואר שני מחוג אחר‪ ,‬וסמינר ב"א אחד במסגרת החוג‪ ,‬אם סמינר זה עוסק בתחום התמחותו‬
‫של התלמיד‪.‬‬
‫‪ .4‬תלמידי מסלול ב' יוכלו ללמוד במהלך תקופת לימודיהם בתכנית קורסי שפה על–פי בחירתם‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מסלול א' )עם תיזה( )‪ 32-24 :(125201-11-01‬שש"ס של לימודים עיוניים ‪ 16-8 +‬שש"ס של‬
‫לימודי שפה‪.‬‬
‫מסלול ב' )עם בחינת גמר( )‪ 36-32 :(125202-11-01‬שש"ס של לימודים עיוניים‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫תלמידי מסלול א' )עם תיזה( אמורים לסיים את לימודיהם‪ ,‬כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית‪,‬‬
‫תוך שנתיים‪-‬שלוש שנות לימוד )ארבעה עד שישה סמסטרים(‪ .‬תלמידי מסלול ב' )עם בחינת גמר(‬
‫אמורים לסיים את לימודיהם‪ ,‬כולל בחינת הגמר‪ ,‬תוך שנתיים )ארבעה סמסטרים(‪ .‬את הלימודים‬
‫במסלול ב' ניתן להשלים גם תוך שלושה סמסטרים‪.‬‬
‫תכניות לימוד מיוחדות‬
‫החוג מאפשר לתלמידיו ליצור לעצמם תכנית אישית‪ ,‬או לחילופין לבחור אחת מחמש התמחויות‬
‫מובנות‪ ,‬שלוש מתוכן עם דגש אזורי ושתיים עם דגש תמאטי‪.‬‬
‫שלוש ההתמחויות האזוריות הן‪:‬‬
‫‪ .1‬סין‬
‫‪ .2‬יפן‬
‫‪ .3‬הודו‬
‫שתי ההתמחויות התמאטיות הן‪:‬‬
‫‪ .4‬פוליטיקה‪ ,‬בטחון וכלכלה באסיה המודרנית — התמחות זו עוסקת בתהליכים הפוליטיים‬
‫המתרחשים במדינות אסיה‪ ,‬ביחסי החוץ של מדינות אלה ובתפקידן במערכת הבינלאומית‪,‬‬
‫בכלכלה האסיאנית ובבעיות אנרגיה‪ ,‬במשברים על רקע אתני‪ ,‬במדיניות הביטחון‪ ,‬בצבא‬
‫ובטרור‪.‬‬
‫‪ .5‬חברה ותרבות באסיה המודרנית — התמחות זו עוסקת בתהליכים החברתיים והתרבותיים‬
‫המתרחשים במדינות אסיה‪ ,‬בשינויים דמוגראפיים ותהליכי עיור‪ ,‬בשינויים בתחום המשפחה‬
‫והמגדר‪ ,‬במערכת החינוך‪ ,‬בתחום האמנות‪ ,‬הספרות והתרבות הפופולארית‪ ,‬בתחום ההגות‬
‫והזירה האקדמית‪ ,‬ובתחום התקשורת‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג ללשון העברית‬
‫‪http://hebrew-language.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר יעל משלר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון בחוג ללשון העברית‪ .‬תכליתם להרחיב‬
‫ולהעמיק את הידע וההבנה בהיבטים השונים של חקר הלשון העברית‪ .‬לימודי התואר השני שואפים‬
‫לבסס ולהרחיב את השימוש בשיטות המחקר ובכלי המחקר הנהוגים בתחומי הפילולוגיה העברית‬
‫והבלשנות העברית על–מנת להכשיר את התלמידים למחקר עצמאי בתחום‪ ,‬וכבסיס עיוני להוראה‬
‫בכיתות הגבוהות של בית–הספר התיכון‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪199‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תנאי קבלה‬
‫ללימודי התואר השני בלשון העברית יוכלו להתקבל בעלי תואר ב"א בחוג ללשון העברית‬
‫באוניברסיטה מוכרת‪ ,‬שציונם הסופי המשוקלל לתואר הוא ‪ 76‬לפחות )ראו פירוט בהמשך לפי‬
‫המסלולים השונים( ‪.‬‬
‫בוגרי חוגים אחרים באוניברסיטאות שציונם הסופי המשוקלל בכל אחד מן החוגים שבהם למדו הוא‬
‫‪ 76‬לפחות‪ ,‬יוכלו להתקבל ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותם לתואר שני‪ .‬התלמידים יחוייבו‬
‫בקורסי השלמה במסגרת תכנית הב"א בלשון עברית )במשך שנה אקדמית אחת( בהיקף שייקבע‬
‫על–ידי הוועדה החוגית‪ .‬מעמדם של התלמידים במקרה זה הוא של תלמידים הלומדים לקראת הצגת‬
‫מועמדות למ"א‪ .‬עם סיום ההשלמות כנדרש‪ ,‬יירשמו מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫כדי להתקבל למסלול א' ולמסלול ב' עם התמחות בעריכה לשונית‪ ,‬הציון המשוקלל הנדרש הוא ‪;80‬‬
‫כדי להתקבל למסלול ב' רגיל‪ ,‬הציון המשוקלל הנדרש הוא ‪.76‬‬
‫ידע בעברית‪ :‬מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‬
‫חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫מועמדים למסלול ב' — התמחות בעריכה לשונית יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית )יע"ל( ולעמוד‬
‫בה בציון ‪ 130‬לפחות‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים לתואר השני מתנהלים במסלולים הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' — במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫היקפם הכולל של הלימודים ‪ 32‬שש"ס‪ .‬משך הלימודים הנורמטיבי הוא ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מסלול ב' — במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב בחינת גמר‪.‬‬
‫היקפם הכולל של הלימודים ‪ 36‬שש"ס‪ .‬משך הלימודים הנורמטיבי הוא שנתיים‪.‬‬
‫בתוך מסלולים אלו קיימות כמה תוכניות‪:‬‬
‫מסלול א'‬
‫‪ 1.1‬מסלול רגיל )‪(103201-11-01‬‬
‫‪ 1.2‬מסלול אישי )‪(103206-11-01‬‬
‫‪ 1.3‬מסלול מואץ )‪(103240-11-01‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב'‬
‫‪ 2.1‬מסלול רגיל )‪(103202-11-01‬‬
‫‪ 2.2‬מסלול ב' — התמחות בעריכה לשונית )‪(103202-11-02‬‬
‫‪ .3‬תוכנית למורי לשון עברית בעלי ותק בהוראה )מסלול א' — ‪103201-11-03‬‬
‫או ב' —‪(103202-11-03‬‬
‫‪ .1.1‬מסלול א' — בהיקף כולל של ‪ 32‬שש"ס‬
‫במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית‪ .‬תנאי קבלה‪ :‬הציון המשוקלל בשני‬
‫החוגים לתואר ראשון הוא ‪ 80‬לפחות‪ .‬כמו כן ציון כל אחת משתי העבודות הסמינריוניות בחוג‬
‫ללשון העברית הוא ‪ 85‬לפחות‪.‬‬
‫‪ 1.2‬מסלול אישי בהיקף כולל של ‪ 32‬שש"ס‬
‫מטרתו של המסלול לאפשר לתלמידים מצטיינים ללמוד תחום מרכזי אחד‪ ,‬שבו הם מעוניינים‬
‫‪200‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ 1.3‬מסלול מואץ — מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‬
‫החוג מאפשר לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך ארבע עד חמש שנים את התואר הראשון והשני‪.‬‬
‫במסלול זה נדרשים התלמידים לכתוב עבודת גמר מחקרית‪ .‬הלומדים במסלול חייבים למלא‬
‫את כל מכסת הלימודים הן לתואר הראשון במסלול הדו–חוגי )בחוג ללשון העברית ובחוג נוסף(‬
‫עד תום השנה השלישית ללימודיהם והן לתואר שני )במסלול א'( ובכלל זה הגשת עבודת הגמר‬
‫בתום השנה החמישית‪ .‬קבלה למסלול המואץ מותנית באישור ועדת המ"א החוגית וזאת לאחר‬
‫הצגת מכתב הסכמה של מנחה ממורי החוג‪ .‬תנאי קבלה‪ :‬הציון המשוקלל בחוג הוא ‪ 90‬ומעלה‪,‬‬
‫והתלמידים עומדים בכל התנאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ 2.1‬מסלול ב' — בהיקף כולל של ‪ 36‬שש"ס‬
‫במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב בחינות גמר‬
‫‪ 2.2‬מסלול ב' — התמחות בעריכה לשונית — בהיקף כולל של ‪ 36‬שש"ס‬
‫התוכנית משלבת קורסים מתחומי חקר הלשון העברית ברמת תואר שני עם לימודים בעריכה‬
‫לשונית‪ .‬במסלול זה נדרש התלמיד ללמוד ‪ 36‬שש"ס ולכתוב בחינת גמר ולהגיש עבודת עריכה‬
‫לשונית‪ .‬במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב בחינות גמר ולהגיש עבודת עריכה לשונית‪ .‬מוסמכי‬
‫התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג ללשון העברית ולספח התמחות בעריכה לשונית‬
‫הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‪ :‬למסלול ב' — תכנית בעריכה לשונית יתקבלו תלמידים‪:‬‬
‫א‪ .‬בעלי תואר ראשון בחוג ללשון העברית באוניברסיטה מוכרת‪ ,‬שציונם הסופי המשוקלל הוא‬
‫‪ 80‬לפחות וציונם בחוג השני )בתואר הראשון( הוא ‪ 76‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬עמדו בהצלחה )ציון עובר( בבחינת הכניסה שמקיים החוג לתוכנית‪.‬‬
‫ג‪ .‬עמדו בהצלחה בראיון הקבלה שלאחר הבחינה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תלמידים אשר לא סיימו חוק לימודיהם בבית ספר ששפת ההוראה בו עברית‪ ,‬יידרשו לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית )יע"ל( ולעמוד בה בציון ‪ 130‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .3‬תכנית למורי לשון עברית בעלי ותק בהוראה‬
‫לימודי המסלול ירוכזו ביום אחד בשבוע‪ .‬התוכנית מכוונת למסלול א' )עם תיזה‪ 32 ,‬שש"ס(‬
‫ולמסלול ב' )מבחני גמר‪ 36 ,‬שש"ס(‪ .‬תנאי קבלה‪ :‬התוכנית מיועדת למורי לשון עברית בעלי‬
‫ותק של ‪ 5‬שנות הוראה שסיימו לימודי לשון עברית בציון משוקלל של ‪ 80‬ומעלה )וציונם בחוג‬
‫השני הוא ‪ 76‬לפחות למסלול ב'‪ ,‬ו–‪ 80‬לפחות למסלול א'(‪ .‬למסלול א' בתכנית יתקבל מועמד‬
‫כנ"ל אשר קיבל ציון ‪ 85‬ומעלה בשתי עבודות סמינריוניות שכתב בחוג ללשון עברית בלימודי‬
‫התואר הראשון שלו‪ .‬התכנית למורים ללשון העברית אינה מכוונת למי שנזקק ללימודי השלמה‬
‫)בשל הדיסציפלינה הלימודית ממנה בא או בשל ציונים(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪201‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫להתמחות והמחייב לימוד קורסים מחוגים שונים ופקולטות שונות‪ .‬במסלול זה התלמידים‬
‫נדרשים ללמוד ‪ 32‬שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית‪ .‬תנאי קבלה‪ :‬הציון המשוקלל בשני‬
‫החוגים לתואר ראשון הוא ‪ 85‬לפחות‪ .‬כמו כן ציון כל אחת משתי העבודות הסמינריוניות בחוג‬
‫ללשון העברית הוא ‪ 85‬לפחות‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫לימודים לקראת תואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫)‪(103301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אילן אלדר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי‪,‬‬
‫שיש בו משום תרומה לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר‪ ,‬ולכתוב חיבור מדעי לפי המבנה והמינוח‬
‫המקובלים בספרות המקצועית שבתחומי הבלשנות וחקר הלשון העברית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד מחקר כל בעל תואר "מוסמך" בלשון עברית ממוסד מוכר להשכלה‬
‫גבוהה בארץ ובחו"ל‪ ,‬שלמד במסגרת מסלול מחקרי )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית( והשיג‬
‫לפחות ציון סופי משוקלל "טוב" )‪ (80‬בלימודיו לתואר השני וציון "טוב מאוד" )‪ (86‬בעבודת הגמר‬
‫המחקרית‪ .‬מוסמכי חוגים אחרים )בלשניים או ספרותיים עם מגמה בלשנית( המבקשים להתקבל‬
‫יחוייבו בלימודי השלמה‪ .‬ההשלמות תיקבענה בהמלצת המנחה לפי נתוני המועמד ובאישור ועדת‬
‫הדוקטורט החוגית והרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬בעלי תואר שני שלמדו במסלול ב' )ללא כתיבת‬
‫עבודת גמר מחקרית( לא יתקבלו אלא לאחר השלמת חובות מסלול א' )כולל כתיבת עבודת גמר‬
‫מחקרית ברמה הנדרשת( ראו להלן ”מסלול לימודי מחקר מקדים”‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫בדיקה בעברית‬
‫מועמדים בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית כתנאי לקבלתם ללימודים‪ .‬הרמה הנדרשת תיקבע על–ידי הוועדה‬
‫ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫הנחיות הגשת מועמדות‬
‫המסמכים הדרושים להגשת מועמדות לדוקטורט הם‪:‬‬
‫‪ .1‬העתקים מתעודת "בוגר" ו"מוסמך"‪ ,‬וגליונות ציונים מאושרים ל–ב"א ול–מ"א‪.‬‬
‫‪ .2‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬שתי המלצות של אנשי סגל אקדמי בכירים‪ ,‬אשר לימדו בעבר את המועמד ויכולים להעיד על‬
‫כישוריו המחקריים )אחת מהן של מנחה התיזה(‪.‬‬
‫‪ .4‬הסכמה בכתב מהמנחה המיועד ללימודי הדוקטורט‪.‬‬
‫‪ .5‬מכתב ובו המועמד מפרט את נושא המחקר המיועד )מכתב "הצהרת כוונות"(‪ ,‬חתום ע"י המנחה‬
‫המיועד‪.‬‬
‫‪ .6‬תקציר הצהרת הכוונות באנגלית‬
‫‪ .7‬אם יש למועמד פרסומים בספרות מקצועית — עליו לצרפם לבקשה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪ .‬הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד(; שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה\ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על–פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫)‪(103315-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב להיות בעל תואר ראשון‬
‫בלשון עברית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬ואשר השיג בלימודי התואר הראשון‬
‫בשני החוגים בהם למד ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫התלמיד נדרש לשמוע קורסים מתכנית המ"א של החוג במסלול א' בהיקף של ‪ 26‬שש"ס לפחות‪.‬‬
‫במסגרת היקף הלימודים הנ"ל על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן‬
‫ציון ‪.90‬‬
‫תלמיד שיעמוד במטלות הלימודים ובציונים הנדרשים ויגיש בתום הסמסטר השלישי ללימודיו‬
‫במסלול את הצעת המחקר והיא תאושר על ידי הגורמים האקדמיים תוך שנתיים‪ ,‬יעבור למעמד‬
‫של תלמיד מחקר שלב ב' ויקבל תעודת מוסמך‪ ,‬במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬לימודי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של ‪ 80‬לפחות‪ ,‬וכמו‬
‫כן ציון כל אחת משתי העבודות הסמינריוניות בתואר השני בחוג לא היה נמוך מ–‪.85‬‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫דרישות המסלול‪:‬‬
‫א‪ .‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪ ,‬כמקובל במסלול א' בציון ‪ 86‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬המצאת אישור בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית )לעניין הסמכות‬
‫להנחות עבודת דוקטור ראו בתקנון לימודים לתואר השלישי‪ ,‬סעיף ‪.(5.2‬‬
‫ג‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים שתיקבע לו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪ .‬המועמד יגיש את‬
‫מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם‬
‫לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד‪ .‬חריגה מכלל זה‬
‫טעונה המלצת המנחה‪ ,‬יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪203‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי‪ ,‬בהתייעצות עם מנחה העבודה‪ ,‬תקבע לתלמיד המחקר את‬
‫תכנית הלימודים שלו ואת היקפה‪ .‬היקף התכנית לא יעלה על ‪ 16‬שש"ס ולא יותר מ–‪ 4‬קורסים‪.‬‬
‫הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה )בכתב או בעל–פה( בשיעורים שהתלמיד נדרש‬
‫להשתתף בהם; בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה‪ .‬הוועדה החוגית רשאית לדרוש‬
‫ידיעת שפות זרות‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג למקרא‬
‫‪http://bible.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' מאיר מלול‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות‬
‫לו כלים להתמחות ולמחקר‪.‬‬
‫התלמיד מתמחה בתחומים השונים של חקר המקרא כגון‪ :‬ביקורת הנוסח ותולדותיו‪ ,‬לשון המקרא‬
‫ותכונותיה‪ ,‬אמונות ודעות שבמקרא‪ ,‬פרשנות יהודית ומודרנית‪ ,‬ספרות חיצונית‪ ,‬דת ותרבות של עם‬
‫ישראל על רקע המזרח הקדום‪ ,‬היסטוריה וארכיאולוגיה של תקופת המקרא וכדומה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫מועמדים לקבלה הם בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוג למקרא‪ ,‬שהשיגו ציון סופי משוקלל של‬
‫‪ 76‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון‪) .‬מועמדים למסלול א' נדרשים לציון סופי ‪80‬‬
‫לפחות(‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫המועמדים יוזמנו לראיון אישי כפי שיידרש‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה( )‪ ,(101102-11-01‬בהיקף של ‪ 32-34‬שש”ס‪.‬‬
‫תלמידי מסלול א' חייבים בלימודי השפה הגרמנית )או שפת מחקר לועזית אחרת באישור מנחה‬
‫ויו"ר הוועדה החוגית למ"א( ברמה המאפשרת קריאת ספרות מדעית‪ .‬המשך לימודיו של התלמיד‬
‫במסלול א' ייבחן בסוף שנה א' וייקבע לאור רמתן המדעית של העבודות אותן כתב בשנה א'‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב' )עם בחינת גמר( )‪ (101202-11-01‬בהיקף ‪ 36‬שש"ס‪ :‬חוג ראשי בהיקף של ‪ 26‬שש”ס‬
‫ושיעורי בחירה בהיקף של ‪ 10‬שש”ס )השיעורים ייבחרו מרשימת הקורסים של החוג למקרא‬
‫מדרג ‪ 4‬וקורסים מחוגים אחרים מדרג ‪ 3‬ומעלה‪ ,‬באישור יו"ר הוועדה החוגית למ"א(‪.‬‬
‫‪ .3‬מסלול אישי )‪ (101206-11-09‬החוג למקרא מציע גם אפשרות להרכיב תוכנית לימודים‬
‫במסלול אישי לתלמידים המעוניינים להתרכז בתחום או בנושא מיוחד‪.‬‬
‫במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' )‪32-34‬שש”ס( ובכתיבת עבודת‬
‫גמר מחקרית‪.‬‬
‫לכל תלמיד שיתקבל למסלול זה ימונה יועץ אקדמי מטעם החוג אשר ינחה אותו וידריכו בקביעת‬
‫תוכנית לימודים המורכבת מקורסים הנלמדים בחוגים שונים והקשורים בנושא המרכזי שבו רוצה‬
‫התלמיד להתמחות‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫א‪ .‬יתקבל תלמיד אשר הנו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל והשיג‬
‫בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫ב‪ .‬על התלמיד לפנות לחוג למקרא ולקבל את הסכמתו ללמוד במסלול זה במסגרת החוג‪ .‬אם לא‬
‫למד מקרא בלימודי התואר הראשון‪ ,‬יהיה עליו ללמוד לימודי השלמה לפי החלטת החוג‪.‬‬
‫מסלול מואץ למ"א‬
‫מסלול מואץ לתואר שני )מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית(‬
‫)‪(101240-11-01‬‬
‫תנאים אקדמיים‬
‫‪ .1‬המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( ולמועמדים‬
‫המעוניינים במסלול ללא תיזה )מסלול ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של ‪90‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמיד שיזוהה כמצטיין‪ ,‬יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני‬
‫)ולא יותר מ–‪ 12‬שש"ס(‪ .‬במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת‪ ,‬יוכרו‬
‫קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים למ"א‪.‬‬
‫‪ .4‬התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .5‬במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר‬
‫הראשון‪.‬‬
‫‪ .6‬התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי"‪ ,‬במידה‬
‫ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א‪.‬‬
‫‪ .7‬על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי‬
‫התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'‪.‬‬
‫‪ .8‬במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על‪-‬ידי החוג‪.‬‬
‫החוג מציע לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך ‪ 5‬שנים )‪ 10‬סמסטרים( את התואר הראשון והשני‪.‬‬
‫המסלול מאפשר קבלת תואר ”בוגר” עם השלמת מכסת לימודי הב”א )במסלול החד–חוגי או הדו–‬
‫חוגי( תוך שלוש שנים‪.‬‬
‫הלומדים במסלול חייבים למלא את כל מכסת הלימודים של התואר הראשון )‪120‬נקודות( ושל‬
‫התואר השני )‪32-34‬שש”ס(‪ ,‬כולל כתיבת עבודת גמר והגשתה במשך ‪ 5‬שנים לכל היותר‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫תלמידים שסיימו בציון ‪ 90‬ומעלה את לימודי שנה א' וב' לתואר בוגר בחוג‪ ,‬יזוהו כמועמדים ללימוד‬
‫במסלול מואץ מ”א‪.‬‬
‫בשנה ב' ללימודי הבוגר יתאפשר להם ללמוד תוכנית רחבה יותר‪ .‬הקבלה למסלול תיעשה בתום‬
‫שנה ד' ללימודי תואר הבוגר‪ ,‬בתנאי שהתלמידים סיימו את מכסת הלימודים בהתאם לדרישות‪,‬‬
‫ועמדו בראיון שתקיים ועדת המ”א החוגית במהלך הקיץ שבין שנה ב' לשנה ג'‪.‬‬
‫קבלה למסלול מואץ טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫מעמד תלמיד מ”א מן המניין יושג רק על ידי השלמת כל החובות לתואר הראשון ולא יאוחר מתום‬
‫שנה ג' ללימודי תואר בוגר )תלמיד המסלול הדו–חוגי‪ ,‬חייב להציג אישור על סיום חובותיו לתואר‬
‫ראשון גם מחוגו השני(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪205‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תנאי הקבלה למסלול האישי —‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תוכנית מ”א ”המקרא ועולמו” —במסגרת מסלול ב' )‪,101202-11-03 ,101202-11-05‬‬
‫‪(101202-11-08 ,101202-11-06‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובהיסטוריה של עם‬
‫ישראל ושל שכניו בתקופת המקרא‪ .‬התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לענות על הצרכים של ציבור‬
‫המורים למקרא בבתי הספר התיכוניים המתמודדים עם הוראת המקרא ותולדות עם ישראל בתקופת‬
‫המקרא‪ ,‬אך היא תהא פתוחה גם לסטודנטים אחרים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתולדות עם‬
‫ישראל בעת העתיקה ובתרבויות המזרח הקדום‪ .‬הקורסים שיוצעו במסגרת התוכנית יקיפו תחומים‬
‫שונים בחקר המקרא ועולמו‪ ,‬ויתמקדו בנושאים המהווים חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫יתקבלו בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוגים למקרא או בחוגים ההיסטוריים שהשיגו ציון משוקלל‬
‫של ‪ 76‬לפחות‪ .‬בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר ‪ BED‬שהשיגו ציון משוקלל של ‪ 76‬לפחות‪ ,‬יוכלו‬
‫להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על–ידי ראש החוג או יו"ר‬
‫הוועדה החוגית למ"א‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫התוכנית קיימת במסגרת מסלול ב' )ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית(‪.‬‬
‫התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא‪ .‬תוכנית זו מחייבת ‪ 36‬שש”ס‪ .‬הלימודים‬
‫יימשכו שנתיים ויתקיימו במשך יום לימודים אחד בשבוע — יום ב'‪.‬‬
‫התלמיד מחוייב ב–‪ 4‬קורסים שנתיים במקרא ו–‪ 4‬קורסים שנתיים בהסטוריה של ע"י בתקופת‬
‫המקרא‪ ,‬וקורס נוסף משותף‪.‬‬
‫תעודת הסיום‬
‫הסטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ”א בחוג למקרא וספח התמחות בתחום הצמוד‬
‫לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובארכיאולוגיה של‬
‫תקופת המקרא‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫התכנית קיימת במסגרת מסלול א' ומסלול ב' )ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית(‪.‬‬
‫מסלול א' )‪ :(101201-11-02‬תכנית הלימודים תכלול ‪ 32‬שש”ס‪ ,‬מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם‬
‫מהחוג לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫מסלול ב' )‪ (101202-11-04‬התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל‬
‫ידי החוג לארכיאולוגיה‪ .‬תכנית זו מחייבת ‪ 36‬שש”ס‪ ,‬מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג‬
‫לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫יתקבלו בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוגים למקרא או בחוגים ההיסטוריים שהשיגו ציון משוקלל‬
‫של ‪ 76‬לפחות בכל אחד משני החוגים‪ .‬בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר ‪ B.Ed‬שהשיגו ציון משוקלל‬
‫‪206‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫סדרי הרשמה‬
‫הסטודנט יוכל להרשם לאחד משני החוגים‪ :‬החוג למקרא או ארכיאולוגיה‪.‬‬
‫תעודת הסיום‬
‫הסטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ”א בחוג שבו הוא נרשם לתכנית הלימודים‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי‬
‫)ד”ר( )‪(101301-11-01‬‬
‫יו"רהוועדה החוגית‪ :‬פרופ' גרשון גליל‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני )מ”א( במקרא ממוסד מוכר‬
‫להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל‪ ,‬שהשיג לפחות ציון ”טוב” )‪ (80‬בלימודיו לתואר שני וציון ”טוב‬
‫מאוד” )‪ (86‬בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫ביצוע ההרשמה לאוניברסיטה לשנה הרלוונטית והגשת כל המסמכים הרלוונטים הנדרשים‪:‬‬
‫ציוני ב‪.‬א‪ .‬ומ‪.‬א‪ + .‬העתקי התעודות לתואר‪,‬‬
‫קורות חיים בעברית ובאנגלית‪,‬‬
‫שתי המלצות מאנשי אקדמיה )אחת ממנחה תזת המ‪.‬א‪(.‬‬
‫הסכמת מנחה‪ ,‬בכתב‬
‫הצהרת כוונות חתומה ע”י המנחה המיועד‪ .‬תקציר נושא המחקר באנגלית‬
‫)טופס החלטה — באחריות החוג(‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד‪ .‬שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬
‫הוועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה )בכתב או בעל–פה( בשיעורים שהסטודנט נדרש‬
‫להשתתף בהם‪.‬‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת‪ ,‬בחתימת המנחים‪ ,‬לאישור ועדת‬
‫הדוקטוראט‪ .‬לאחר שתערך בדיקה‪ ,‬כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תמליץ ועדת‬
‫הד”ר על מינוי שופטים(‪.‬‬
‫מועמד שאושרה לו הרשמה לאחר שעמד בתנאי הקבלה‪ ,‬ואחד ממורי החוג הסכים להנחות את‬
‫עבודתו — יעסוק בשלב א' בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת‪.‬‬
‫הצעת מחקר תוגש בחתימת המנחים לוועדת הדוקטוראט של החוג‪.‬‬
‫אם תאושר ההצעה על ידי כל הגורמים יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'‪.‬‬
‫תוכנית לימודיו של הסטודנט תיבנה באופן אינדיבידואלי‪ ,‬לפי הנחיות המדריך ובאישור ועדת‬
‫מדריך לנרשמים ‪207‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫של ‪ 76‬לפחות‪ ,‬יוכלו להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על–ידי‬
‫ראש החוג למקרא וראש החוג לארכיאולוגיה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הד”ר החוגית‪ ,‬בהתאם לנושא המחקר‪ .‬כל סטודנט יהיה מחויב להשתתף בסמינר מחקר מתודולוגי‪.‬‬
‫סטודנט אשר עדיין לא השתתף בשיעור ”ארמית מקראית” מחויב לעשות כן במסגרת לימודיו לתואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫היקף התכנית לא יעלה על ‪ 16‬שש”ס ולא יותר מארבעה קורסים‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים‪ ,‬לוועדה החוגית‪ ,.‬בחתימת המנחים‪,‬‬
‫לאישור ועדת הדוקטוראט‪ .‬לאחר שתערך בדיקה‪ ,‬כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על פי התקנון‪,‬‬
‫תמליץ ועדת הד”ר על מינוי שופטים והעבודה תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט‬
‫בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫)‪(101315-11-02‬‬
‫החוג למקרא מציע מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי‬
‫הדוקטורט‪ .‬במסלול זה התלמיד נדרש לשמוע קורסים מתוכנית המ”א של החוג במסלול א' בהיקף‬
‫של ‪ 26‬שש”ס לפחות‪ .‬במסגרת היקף הלימודים הנ”ל על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות‬
‫ולקבל בכל אחת מהן ציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫תלמיד שיעמוד במטלות הלימודים ובציונים הנדרשים ויגיש בתום הסמסטר השלישי ללימודיו במסלול‬
‫את הצעת המחקר והיא תאושר על ידי הגורמים האקדמיים תוך שנתיים‪ ,‬יעבור למעמד של תלמיד‬
‫מחקר שלב ב' ויקבל תעודת מוסמך‪ ,‬במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪ .‬בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר הראשון‬
‫ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר‪.‬‬
‫ב‪ .‬על התלמיד לפנות לחוג למקרא לראיון אישי ולאישור ועדת הדוקטורט‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫)‪(101350-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪ .‬לימודי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר‪ ,‬בציון סופי ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬נושא והסכמת מנחה להנחייה‪.‬‬
‫דרישות המסלול‬
‫א‪ .‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫ב‪ .‬במידת הצורך עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על התלמיד ע"י הוועדה החוגית ללימודי‬
‫התואר השלישי‪ ,‬לרבות לימוד וסיום לימודי שפה עתיקה ‪ +‬שפה מודרנית )רמת מתחילים‪+‬‬
‫רמת מתקדמים(‪ .‬סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪208‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪http://literature.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' גבריאל צורן‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני מתקיימים בשתי מגמות‪ ,‬ספרות עברית וספרות השוואתית‪ .‬שתי המגמות‬
‫מהוות המשך ללימודי התואר הראשון‪ ,‬ומטרתן להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בחקר‬
‫הספרות העברית לדורותיה‪ ,‬ובקשרים שבין ספרויות שונות‪.‬‬
‫מטרת הלימודים במסגרת התכנית לכתיבה יוצרת היא לשכלל את יכולת הכתיבה האישית ואת‬
‫המודעות לקשר שבין יצירה ומחקר‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬קיימת תוכנית בנושא‪" :‬תרבות ישראל — ספרות‪ ,‬מחשבה והיסטוריה" בשיתוף החוג‬
‫לתולדות ישראל‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫קיימים שני מסלולי לימוד‪:‬‬
‫מסלול א' — מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫לימודים בהיקף של ‪ 32‬שש"ס‪ 28 :‬שש"ס בלימודי החוג ו–‪ 4‬שש"ס בלימודי בחירה מתוך החוג‬
‫או מחוצה לו‪ .‬בנוסף לכך חייב התלמיד ‪ 8‬שש"ס שפה זרה ברמת מתקדמים ולימודי השלמה לפי‬
‫הנדרש לתלמידים שלא למדו ספרות לתואר ראשון‪ .‬במסלול זה התלמיד מחוייב לכתוב עבודת גמר‬
‫מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫משך הלימודים שלוש שנים‪.‬‬
‫מסלול ב' — מסלול לימודים עם בחינת גמר‬
‫לימודים בהיקף של ‪ 40‬שש"ס‪ 28 :‬שש"ס בלימודי החוג ו–‪ 12‬שש"ס שעורי בחירה מתוך החוג‬
‫ומחוצה לו )בתוכנית לכתיבה יוצרת ‪ 44‬שש"ס(‪ .‬בנוסף לכך חייב התלמיד בלימודי השלמה לפי‬
‫הנדרש‪ .‬במסלול זה התלמיד מחוייב להיבחן בבחינת גמר )בכתב ובע"פ( או להגיש פרוייקט גמר‬
‫בהתאם לדרישות תוכנית הלימודים‪.‬‬
‫משך הלימודים שנתיים‪.‬‬
‫תכניות הלימודים‬
‫המגמה לספרות עברית‬
‫מסלול א' ‪122201-11-01 -‬‬
‫מסלול ב' ‪122202-11-01 -‬‬
‫מתקיימת במסלולים א ו–ב ‪ .‬בתכנית נלמדים הנושאים הבאים‪ :‬ספרות המדרש‪ ,‬האגדה והספרות‬
‫העממית; ספרות ימי–הביניים; הספרות העברית החדשה‪.‬‬
‫הקבלה למסלול א' מותנית באישור מיוחד של יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים מורכבת מקורס כללי‪ ,‬קורסים בספרות עברית עפ"י נושאי ההתמחות‪ ,‬שעורי‬
‫בחירה ולימודי עזר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪209‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫החוג לספרות עברית והשוואתית‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫המגמה לספרות השוואתית‬
‫מסלול א' ‪122204-11-01 -‬‬
‫מסלול ב' ‪122205-11-01 -‬‬
‫מתקיימת במסלולים א ו–ב‪ .‬הלימודים מתבססים על מגוון תחומים מספרות העברית וספרות‬
‫העולם והתאוריה הספרותית‪.‬‬
‫הקבלה למסלול א' מותנית באישור מיוחד של יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים מורכבת מקורסים בספרות השוואתית‪ ,‬בספרות עברית עברית‪ ,‬קורס כללי‪,‬‬
‫שיעורי העשרה ולימודי עזר‪.‬‬
‫בתום הלימודים בשתי המגמות יקבל התלמיד תואר מוסמך בספרות עברית והשוואתית בחוג‬
‫לספרות תוך ציון המסלול והמגמה‪.‬‬
‫התכנית לכתיבה יוצרת )‪(122208-11-01‬‬
‫מתקיימת במסלול ב' בלבד‪ .‬לימודים בהיקף ‪ 44‬שש"ס הכוללים סדנאות יצירה ולימודים עיוניים‬
‫מתחומי ההוראה של החוג לספרות עברית והשוואתית‪ .‬חובת הסיום‪ :‬הגשת פרויקט גמר יצירתי‪.‬‬
‫בתום הלימודים יקבל התלמיד תואר מוסמך בספרות עברית והשוואתית במסלול ב' עם ספח‬
‫המציין התמחותו ב"כתיבה יוצרת"‪.‬‬
‫תרבות ישראל — ספרות‪ ,‬מחשבה והסטוריה‬
‫מסלול א' ‪122201-11-02 -‬‬
‫מסלול ב' ‪122202-11-02 -‬‬
‫לימודים בהיקף ‪ 32‬שש"ס במסלול א'‪ ,‬לימודים בהיקף ‪ 36‬שש"ס במסלול ב'‪.‬‬
‫יושם דגש על לימוד משולב שענינו חשיפת הקשרים וההשפעות ההדדיים בין יצירות תרבות‬
‫מתקופות שונות וממרכזים יהודיים שונים‪ ,‬הדגשת קשרי הגומלין המתקיימים בין תהליכים‬
‫חברתיים לבין תרבות וספרות‪ ,‬ושימוש במסורות תיאורטיות מגוונות להבנת תהליכים אלה‪.‬‬
‫הלימודים יאורגנו במבנה זהה לזה הקיים היום בחוגים לספרות עברית והשוואתית ולתולדות ישראל‬
‫על‪-‬פי תקופות‪ :‬הזמן העתיק‪ ,‬ימה"ב והעת החדשה‪ .‬יוצע מיגוון של שעורים סמינריוניים לבחירה‪.‬‬
‫בנוסף לשעורים אלה יוצע קורס חובה "מגמות בחקר תרבות ישראל" וקורס השלמה בקריאת‬
‫טקסטים עבריים‪ ,‬שבו ייחשפו הסטודנטים לטקסטים מן הספרות העברית לדורותיה‪.‬‬
‫מורים מדיסציפלינות שונות ישתפו פעולה בהנחיית עבודת גמר ובהוראה‪.‬‬
‫התלמידים יוכלו להתקבל לתוכנית ע"י הרשמה לחוג לספרות עברית והשוואתית או תולדות ע"י‬
‫לפי בחירתם‪.‬‬
‫בתום הלימודים יקבל התלמיד תואר מוסמך בחוג שבו בחר תוך ציון המסלול וספח המציין את‬
‫התמחותו בתוכנית "תרבות ישראל‪ :‬ספרות‪ ,‬מחשבה והיסטוריה"‪.‬‬
‫תוכנית אישית בספרות ובלימודי תרבות )‪(122206-99-01‬‬
‫הרכבת תוכנית הלימודים ואישורה יעשו עם יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫התוכנית האישית תאפשר למעונינים בכך לשלב בין לימוד ספרות ללימודי תרבות כמכלול‪ .‬בהיותה‬
‫תוכנית אישית‪ ,‬תורכב המערכת מצירוף של שעורים מן החוג לספרות )בעיקר אלה העוסקים בזיקה‬
‫בין הספרות לתרבות( ומשעורים בחקר התרבות מחוגים אחרים‪.‬‬
‫בתום הלימודים יקבל התלמיד תואר בספרות עברית והשוואתית‪ ,‬מסלול א עם ספח המציין כי‬
‫למד בתוכנית אישית‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מועמד המבקש להרשם ללימודי התואר השני חייב למלא אחר התנאים הבאים‪:‬‬
‫הינו בעל תואר ראשון בספרות עברית או השוואתית או חוג ספרותי כלשהו‪ ,‬ממוסד מוכר להשכלה‬
‫גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של ‪ 76‬לפחות‪ ,‬בכל אחד מחוגי‬
‫הלימוד שלו לתואר ראשון‪ .‬הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים‪ .‬מילא‬
‫דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג‪ .‬מועמד שברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי‬
‫התואם את תנאי הקבלה‪ ,‬אולם נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד ‪ 8‬שש"ס‪ ,‬יוכל להתקבל‬
‫כתלמיד מן המניין‪ .‬אישור הזכאות למ"א של תלמיד זה יותנה במילוי קורסי ההשלמה‪.‬‬
‫תנאי קבלה לתכנית בכתיבה יוצרת‪ :‬בהתאם לתנאי הקבלה הכלליים לחוג לתואר שני‪ .‬בנוסף‬
‫לכך‪ ,‬על המועמד להגיש קורות חיים עדכניים וכן ‪ 3-4‬עמודים הכוללים קטעי כתיבה מהתחומים‬
‫הנלמדים בחוג‪ :‬פרוזה‪ ,‬שירה‪ ,‬תרגום‪ ,‬מחזאות‪ .‬תלמיד שכתביו יימצאו ראויים‪ ,‬יוזמן לראיון‬
‫קבלה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתוכנית בתרבות ישראל הם כמקובל בחוגים לספרות עברית והשוואתית ותולדות‬
‫ישראל‪.‬‬
‫תכנית השלמות — לקראת הצגת מועמדות לתואר שני‬
‫מועמד שאינו עומד בקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני‪ ,‬או שנדרש לתכנית השלמות מעבר‬
‫ל–‪ 8‬שש"ס יוכל‪ ,‬בהמלצת הועדה החוגית ללימודים מתקדמים‪ ,‬להתקבל לשנה אחת של לימודי‬
‫השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני‪.‬‬
‫בדיקה בעברית‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי החוג )יע"ל ‪ (125‬כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(122301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' גבריאל צורן‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד מחקר כל בעל תואר שני בחוג ספרותי כלשהוא באוניברסיטה‬
‫מוכרת בארץ ובחו"ל שלמד במסגרת מסלול מחקרי )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית( והשיג ציון‬
‫‪) 80‬טוב( לפחות במהלך לימודיו ו ‪) 86‬טוב מאוד( בעבודת הגמר המחקרית‪ .‬מוסמכי חוגים אחרים‬
‫המבקשים להתקבל יחוייבו בלימודי השלמה‪ .‬מוסמכים במסלול ב' )ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית(‬
‫לא יתקבלו אלא לאחר השלמת עבודת גמר מחקרית ברמה הנדרשת‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה– ‪ GRE‬ראה תקנון‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫תיק מועמד לקבלה יכלול‪:‬‬
‫‪ .1‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‬
‫‪ .2‬הצהרת כוונות )תכנית מחקר טנטטיבית( בעברית ובאנגלית חתומה ע"י המנחה‬
‫‪ .3‬אסמכתאות על תואר ראשון‪ ,‬כולל תדפיס קורסים וציונים‬
‫‪ .4‬אסמכתאות על תואר מוסמך‪ ,‬כולל תדפיס קורסים וציונים‬
‫מדריך לנרשמים ‪211‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תנאי הקבלה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .5‬שתי המלצות מאנשי אקדמיה‪ ,‬אחד הממליצים יהיה מנחה התיזה למ‪.‬א‪.‬‬
‫‪ .6‬הסכמה בכתב של המנחה המיועד לד"ר‬
‫משך הלימודים‪ 4 :‬שנים )שנה ראשונה — שלב מחקר א' — כתיבת הצעת מחקר ואישורה‪ .‬שנה‬
‫שנייה‪ ,‬שלישית ורביעית — כתיבת עבודת המחקר(‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫בשלב הלימודים הראשון שימשך שנה אחת יעסוק התלמיד בהכנת תוכנית מחקר מפורטת שתוגש‬
‫בחתימת המנחה‪/‬והוועדה המלווה במידה ותוקם ליו"ר ועדת הדוקטוראט החוגית‪ .‬עם אישור ההצעה‬
‫יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'‪.‬‬
‫מדריך עבודת הד"ר‪/‬והוועדה המלווה במידה ותוקם‪ ,‬יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים‬
‫שלו ואת היקפה; וועדת הד"ר החוגית תאשר את התכנית והיקפה‪ .‬הוועדה רשאית להטיל על התלמיד‬
‫חובת השתתפות בשיעורים בהתאם לצורך‪ .‬בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה ובלימודי‬
‫השלמה ושיעורי עזר‪ ,‬כגון שפות זרות‪ ,‬התלמיד כפוף לדרישות הרגילות באותם קורסים‪ .‬תכנית‬
‫הלימודים תיקבע בידי ועדת הדוקטוראט עם קבלת התלמיד לשלב ראשון של לימודיו‪ .‬המעבר משלב‬
‫ראשון לשלב השני מותנה בהשלמה של לפחות שליש מן התכנית‪.‬‬
‫עם סיום עבודת במחקר יגיש התלמיד את עבודתו בחתימת המנחים ובאישור והועדה המלווה במידה‬
‫ותוקם לועדת הדוקטוראט החוגית‪.‬‬
‫לאחר שתיערך בדיקה שתאשר כי אמנם סיים התלמיד את כל חובותיו כנדרש על‪-‬פי התקנון‪ ,‬תמליץ‬
‫הועדה על העבודה לשיפוט ותעביר אותה לרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫לימודי מסלול ישיר לדוקטורט )‪(122315-11-01‬‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר חייב להיות בעל תואר ראשון ממוסד‬
‫מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬ואשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים בהם למד‬
‫ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪ .‬תיק המועמד לקבלה יכלול את המסמכים הבאים )המסמכים הבאים‬
‫יוגשו בשבעה העתקים לא כרוכים(‪:‬‬
‫טופס בקשת קבלה ללימודים‬
‫צילום תעודת גמר לב‪.‬א‪.‬‬
‫גליונות ציונים מאושרים לב‪.‬א‪.‬‬
‫המלצות משני אנשי אקדמיה‬
‫קורות חיים בעברית ובאנגלית‬
‫הצהרת כוונות )תקציר נושא המחקר( בעברית ובאנגלית‬
‫אישור בכתב על הסכמת מנחה‬
‫מבנה הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט‬
‫א‪ .‬השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 26‬שש"ס לפחות ברמת מ‪.‬א‪ ,.‬וסיומם בציון משוקלל של ‪90‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגשת שתי עבודות סמינריוניות‪ .‬על התלמיד להשיג בעבודות אלו ציון של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות‪ ,‬סיומם‬
‫בציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים‪.‬‬
‫משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים )‪(122350-11-01‬‬
‫נועד למועמדים לד"ר שסיימו לימודי מ‪.‬א‪ .‬במסלול ללא כתיבת תיזה ו‪/‬או לתלמידים שסיימו‬
‫לימודי מ‪.‬א‪ .‬בחוג שאינו ספרות בציון של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫דרישות המסלול‬
‫א‪ .‬השלמת כתיבת העבודה המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לפילוסופיה‬
‫‪http:philo.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר ועדה החוגית‪ :‬ד"ר אריאל מירב‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני מיועדים להעמיק את ידיעותיו של התלמיד בפילוסופיה‪ ,‬ולאפשר התמחות‬
‫בתחומים מסוימים בפילוסופיה‪ .‬הלימודים כוללים כתיבת עבודת גמר )במסלול א'( או בחינות‬
‫גמר )במסלול ב'(‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫המועמד ימלא את התנאים המפורטים בסעיף ‪ 1‬או ‪ 2‬או ‪ 3‬להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל תואר ראשון בפילוסופיה ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו עברית‪ ,‬בציון סופי‬
‫של ‪ 80‬לפחות בפילוסופיה‪ ,‬וציון סופי של ‪ 76‬לפחות בחוג השני‪ .‬אישור הוועדה החוגית לתואר‬
‫שני‪.‬‬
‫‪ .2‬בעל תואר ראשון בחוג שאינו פילוסופיה ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו עברית‪,‬‬
‫בציון של ‪ 80‬לפחות בלימודי התואר הראשון‪ .‬סיים לימודי השלמה שנקבעו למועמד ע"י הועדה‬
‫החוגית לתואר שני‪ .‬אישור הוועדה החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫‪ .3‬בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬בציונים סופיים‬
‫ובתוספת לימודי השלמה כמפורט בסעיפים ‪ 1‬ו–‪) 2‬בהתאם לחוגים שבהם יש למועמד תואר‬
‫ראשון(‪ .‬ציון עובר במבחן בעברית )פטורים ממבחן זה תלמידים שסיימו תיכון בשפה עברית(‪.‬‬
‫אישור הוועדה החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪213‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫לאחר אישור הצעת המחקר לדוקטור יעבור התלמיד לשלב ב' ‪ -‬משך הלימודים לכתיבת הדוקטור‬
‫הוא שנתיים‪.‬‬
‫יש לעיין בתקנון לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון )או באתר האינטרנט של‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים(‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .4‬תלמיד תואר ראשון במשפטים בשנה ג'‪ ,‬שסיים לפחות ‪ 70‬נ"ז לקראת תואר זה בציון ממוצע של‬
‫‪ 80‬לפחות‪ .‬סיים לימודי השלמה לתואר שני בפילוסופיה בציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪ .‬בתנאים‬
‫אלה התלמיד יתקבל על תנאי‪ .‬עם סיום תואר ראשון במשפטים בציון סופי של ‪ 80‬לפחות ישתנה‬
‫מעמדו לתלמיד מן המניין‪ .‬את אישור הזכאות לתואר שני יוכל התלמיד לקבל לאחר שיהיה‬
‫בידיו אישור זכאות לתואר ראשון‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫מטרת מסלולי הלימוד הכוללים תיזה היא כפי שהוסבר לעיל בסעיף 'מטרת הלימודים'‪ ,‬ובנוסף לכך‬
‫להכשיר את התלמיד לקראת מחקר עצמאי בפילוסופיה‪ ,‬והכנה להמשך הלימוד והמחקר במסגרת‬
‫לימודים לתואר שלישי‪ .‬מסלולי הלימוד ללא תיזה אינם עוסקים בהכשרה מחקרית שכזאת‪ .‬להלן‬
‫הסבר על המטרות המיוחדות של המסלולים השונים‪ ,‬ועל היקפי שעות הלימוד הנדרשים בהם‪:‬‬
‫מסלולים א' ו–ב'‬
‫אלה מסלולי הלימוד הסטנדרטיים עבור בוגרי תואר ראשון‪ .‬היקפי שש"ס‪ :‬במסלול א' ‪ 28‬שש"ס‪,‬‬
‫במסלול ב' ‪ 36‬שש"ס‪.‬‬
‫מספרי המסלולים‬
‫‪ 107201-11-01‬עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ 107202-11-01‬כולל בחינת גמר )ללא תיזה(‬
‫תוכניות לימודים מיוחדות‬
‫‪ .1‬מסלול לימודים לתלמידי תואר ראשון בפקולטה למשפטים‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר אריאל מירב‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים במסלולים אלו הינה לאפשר לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים‬
‫בפילוסופיה להתחיל את לימודי התואר השני בפילוסופיה החל משנה ג' ללימודיהם במשפטים‪.‬‬
‫שנים א' ו–ב' של לימודי התואר השני בפילוסופיה יתנהלו במקביל לשנים ג' ו–ד' של לימודי התואר‬
‫הראשון במשפטים‪.‬‬
‫מספרי המסלולים‪:‬‬
‫‪ 107201-11-02‬עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ 107202-11-02‬כולל בחינת גמר )ללא תיזה(‬
‫‪ .2‬התמחות בפילוסופיה של המדע‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר מאיר חמו‬
‫מטרת הלימודים‬
‫התכנית בפילוסופיה של המדע ורציונאליות היא תכנית לימודים בינתחומית לתואר שני בפילוסופיה‬
‫עם התמחות בפילוסופיה של המדע‪ .‬שאלת ההצדקה או הביסוס )או ההפרכה( של המדעים השונים‬
‫היא אחת השאלות המרכזיות בהיסטוריה של המחשבה האנושית‪ .‬התכנית עוסקת בשאלות יסוד‬
‫‪214‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תנאי קבלה‬
‫— תואר ראשון )בכל תחום( מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם בציון גמר של ‪ 80‬לפחות‬
‫— ראיון קבלה‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫הקבלה למסלול א' מותנית בציון ממוצע של ‪ 85‬לפחות בלימודי התואר השני‪ .‬בנוסף לכך במהלך‬
‫הלימודים על התלמיד לקבל את הסכמתו של חבר סגל בחוג להדרכת התיזה‪ ,‬ולהגיש הצעת מחקר‬
‫בשנה ב'‪ ,‬לפני כתיבת התיזה‪ .‬היקף הלימודים הוא ‪ 28‬שש"ס‪ .‬התלמידים נדרשים לכתוב ‪ 2‬עבודות‬
‫סמינריוניות‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר )ללא תיזה(‬
‫תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' במסלול זה הוא ציון ממוצע של ‪ 70‬לפחות בלימודי התואר‪ .‬היקף‬
‫הלימודים הוא ‪ 36‬שש"ס‪ .‬התלמידים נדרשים לכתוב ‪ 3‬עבודות סמינריוניות ולעבור בחינת גמר‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫‪ .1‬מסלול א' )עם תיזה(‪ :‬התלמידים נדרשים לסיים את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים‪ ,‬כולל‬
‫הצעת המחקר ו–‪ 2‬העבודות הסמינריוניות‪ .‬כתיבת התיזה תסתיים לכל המאוחר בתוך שלוש‬
‫שנים מתחילת הלימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב' )ללא תיזה(‪ :‬התלמידים נדרשים לסיים את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים‪ ,‬כולל‬
‫כתיבת ‪ 3‬העבודות הסמינריוניות ובחינת הגמר‪.‬‬
‫מספרי המסלולים‪:‬‬
‫‪ 107201-11-03‬עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ 107202-11-03‬כולל בחינת גמר )ללא תיזה(‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לפילוסופיה ולספח התמחות בפילוסופיה של‬
‫המדע הצמוד לאישור זכאות‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫‪107301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' דני סטטמן‬
‫מטרת הלימודים‬
‫להכשיר חוקרים שמסוגלים לכתוב מחקרים אקדמיים בפילוסופיה ברמה הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬תואר שני בפילוסופיה במסלול עם תיזה‪ ,‬בציון של ‪ 85‬לפחות בלימודי התואר‪ ,‬ו–‪ 90‬בתיזה‪.‬‬
‫‪ .2‬תואר שני בתחום אחר במסלול עם תיזה‪ ,‬בציונים הנ"ל‪ ,‬ובכפוף לתנאי של לימודי השלמה )ר'‬
‫להלן(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪215‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫במדעים השונים — בתכני התאוריות המרכזיות היום במדעי הטבע ומדעי החברה‪ ,‬בשיטות המחקר‬
‫שלהם‪ .‬ובשאלת ההצדקה הרציונאלית של המדע‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫— מציאת מנחה בחוג שיסכים להדריך את העבודה‪.‬‬
‫— הגשת 'הצהרת כוונות' שבה יוצג המחקר המתוכנן‪.‬‬
‫— מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת‬
‫ה–‪.GRE‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫על המועמדים להעביר למזכירות החוג את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‬
‫‪ .2‬גיליונות הציונים והעתקי תעודות של תואר ראשון ושני‬
‫‪ .3‬אישור מהמנחה או המנחים על הסכמתם להנחות את העבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרת כוונות של לא פחות משלושה עמודים מודפסים ברווח כפול‪ ,‬שבה יוצג בקווים כלליים‬
‫המחקר המתוכנן‪.‬‬
‫‪ .5‬תקציר הצהרת הכוונות באנגלית‬
‫‪ .6‬שני מכתבי המלצה‪ ,‬אחד המכתבים יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫מועדי קבלה‪ :‬ניתן להגיש מועמדות בכל עת‪ .‬את הלימודים ניתן להתחיל בסמסטר א או בסמסטר‬
‫ב‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‪ :‬משך הלימודים התקני ללימודי התואר השלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב מחקר א‪ ,‬המוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה(‪,‬‬
‫ושלב מחקר ב‪ ,‬המוקדש לכתיבת עבודת הדוקטוראט )לא יעלה על שלוש שנים(‬
‫תוכנית הלימודים‪ :‬תלמידי התואר השלישי חייבים ללמוד שני סמינרים של ‪ 4‬שש"ס‪ ,‬וחייבים‬
‫להשתתף בסדנת הדוקטורנטים ‪ 2‬שש"ס(‪.‬‬
‫תוכנית ההשלמות‪ :‬מועמדים שאין להם תואר ראשון או שני בפילוסופיה יהיו חייבים בשנת השלמות‬
‫שבה ילמדו שלושה קורסי מבוא ושני סמינרים )שבהם יגישו עבודות סמינריוניות(‪ .‬הוועדה לתואר‬
‫שלישי רשאית לשנות דרישות אלה בהתאם להכשרה הקודמת של המועמדים ולתחום ההתמחות‬
‫שלהם‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה לוועדה החוגית‪ ,‬וזו תעביר אותה לרשות‬
‫ללימודים מתקדמים לשיפוט‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫)‪(107315-11-02‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪216‬‬
‫תואר ראשון בפילוסופיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬בציון משוקלל של ‪92‬‬
‫לפחות בפילוסופיה‪ ,‬וציון משוקלל של ‪ 90‬בכל התואר‪.‬‬
‫שתי המלצות‪.‬‬
‫כתיבה פילוסופית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫הסכמת מנחה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫א(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫ה(‬
‫התלמיד נדרש להירשם לקורסים מתכנית המ"א של החוג בהיקף של ‪ 28‬שש"ס‪.‬‬
‫במסגרת היקף הלימודים הנ"ל‪ ,‬על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת‬
‫מהן ציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫על התלמיד להגיש עד תום הסמסטר השלישי ללימודיו את הצעת המחקר‪.‬‬
‫לאחר שהתלמיד מילא את כל חובותיו והצעתו אושרה על–ידי הוועדה לתואר שלישי‪ ,‬יעבור‬
‫למעמד של "תלמיד מחקר שלב ב'" ויקבל תעודת מוסמך במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לשפה וספרות אנגלית‬
‫‪http://English.Haifa.ac.il‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר שרה גלעד‬
‫מטרת הלימודים‬
‫להעמיק ולהעשיר את הידע בספרות‪ ,‬בתרבות ובלשון האנגלית ולהקנות לתלמידים כלים למחקר‬
‫עצמאי בספרות ובבלשנות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מתקבלים בעלי תואר ב"א בציון סופי משוקלל של ‪ 80‬לפחות בשפה ו‪/‬או בספרות אנגלית‬
‫מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל ובציון ‪ 76‬לפחות בחוג השני לתואר בוגר‪ .‬תלמידים בעלי‬
‫תואר ב"א בחוגים אחרים‪ ,‬אשר סיימו בציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות‪ ,‬יתקבלו למסלול לימודים‬
‫לקראת הצגת מועמדות למ"א השלמות בהתאם להחלטת ועדת המ"א של החוג‪ .‬עם השלמת‬
‫הלימודים במסלול זה‪ ,‬יוכלו להגיש מועמדות לתכנית המ"א‪.‬‬
‫כל המועמדים לחוג לאנגלית חייבים בבחינת כניסה בכתב‪ .‬הבחינה כוללת כתיבת חיבור בהיקף‬
‫של כ–‪ 600‬מילים‪ .‬אורך הבחינה הוא שעתיים‪ .‬לא תישלח הזמנה לבחינת הכניסה‪ .‬מועדי הבחינות‬
‫מופיעים בעמודים ‪.159-158‬‬
‫לא ניתן לראות את מחברת הבחינה וכמו כן לא ניתן לערער על תוצאותיה‪.‬‬
‫תוקף ציון הבחינה הוא שנה אחת‪.‬‬
‫החוג רשאי להטיל על המועמדים שעברו את הבחינה שיעורי השלמה לקראת תואר שני ולהתנות‬
‫את קבלתם בסף ציונים שיקבע ע"י ועדת מ"א חוגית‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחה בישראל‪ ,‬אשר‬
‫פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולים הלימוד הבאים‪ :‬מסלול א' )‪(109201-11-01‬‬
‫ומסלול ב' )‪.(109202-11-01‬‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫היקף הלימודים במסלול א'‪ 32 :‬שש"ס ושפה זרה בהיקף של ‪ 8‬שש"ס‪.‬‬
‫וכן כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪217‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫היקף הלימודים במסלול ב'‪ 40 :‬שש"ס ושפה זרה בהיקף של ‪ 8‬שש"ס וכן בחינת גמר‪.‬‬
‫תכנית הלימודים מציעה ‪ 3‬התמחויות לימוד עיקריות‪:‬‬
‫‪ .1‬התמחות בספרות — התלמידים יעסקו בספרות אנגלית ואמריקאית מתקופת הרנסנס ועד‬
‫לספרות מודרנית‪ .‬כמו כן ילמדו תיאוריות ספרותיות ושיטות מחקר וביקורת‪.‬‬
‫‪ .2‬התמחות בבלשנות — התלמידים יעסקו בתחומי הבלשנות השונים ברמה מתקדמת‪.‬‬
‫‪ .3‬מגמה בלשנית–ספרותית‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים במסלול א' כולל הגשת עבודת גמר )תיזה(‪ ,‬הוא עד שלוש שנים‪ .‬משך הלימודים‬
‫במסלול ב' כולל בחינת גמר‪ ,‬הוא עד שנתיים )בהתאם לתקנון לימודי תואר שני(‪.‬‬
‫תכניות לימוד מיוחדות‬
‫שם התכנית‪ :‬תואר שני בהוראת אנגלית כשפה זרה‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' בתיה לאופר‬
‫מספרי מסלולים‪ :‬עם תיזה — ‪109204-11-01‬‬
‫ללא תיזה — ‪109205-11-01‬‬
‫תכנית משותפת לחוג לשפה וספרות אנגלית והחוג להוראה‪ ,‬למידה והדרכה‪ .‬מטרת התכנית היא‬
‫להעמיק את הידע בנושאים הקשורים לתהליכי הוראה ולמידה של התחום ולהעניק כלים למחקר‬
‫עצמאי בתחומים אלה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‪ :‬ר' תנאי הקבלה לחוג לשפה וספרות אנגלית והחוג ללמידה הוראה והדרכה‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך שתינתן בהוראת אנגלית כשפה זרה‪ .‬תעודה זו משותפת‬
‫לפקולטה לחינוך ולפקולטה למדעי הרוח‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(109301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי‪ :‬פרופ' דניס קורזון‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים היא להקנות לתלמיד‪/‬ה כלים למחקר עצמאי ולהדריך אותו‪/‬ה בתהליך כתיבת‬
‫עבודה מדעית מקורית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור‪ ,‬כל בעל תואר שני )מ”א( בחוג לשפה וספרות אנגלית‬
‫מאוניברסיטה בארץ או בחו"ל‪ ,‬שהשיג ציון סופי של לפחות ”טוב מאוד” )‪ (86‬בלימודיו לתואר שני‪,‬‬
‫וציון ”טוב מאוד” )‪ (86‬לפחות בעבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫קבלת המועמד מותנית במציאת מנחה מתאים מקרב סגל החוג‪ ,‬אשר יביע נכונות להדריך את‬
‫המועמד בעבודת הדוקטורט ובאישור ועדת הדוקטורט החוגית‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫ראה עמוד ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫‪218‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים שבו התקבל‬
‫התלמיד(; שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים את כל חובותיו כנדרש על–פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫תנאי הקבלה‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר חייב להיות בעל תואר ראשון ממוסד‬
‫מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬אשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים בהם למד‬
‫ממוצע של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫על התלמיד להגיש הצהרת כוונות לעבודת הדוקטורט‪ ,‬הסכמת מנחה‪ ,‬המלצות וגיליונות ציונים‪.‬‬
‫החוג רשאי לדרוש ראיון אישי או בחינת כניסה‪.‬‬
‫מבנה לימודים‬
‫בשנתיים הראשונות התלמיד נדרש לשמוע קורסים מתכנית המ"א של החוג במסלול א' בהיקף של‬
‫‪ 28‬שש"ס‪.‬‬
‫במסגרת היקף הלימודים הנ"ל על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריונית ולקבל בכל אחת מהן‬
‫ציון של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫תלמיד שיעמוד במטלות הלימודים ובציונים הנדרשים‪ ,‬יגיש הצעת מחקר בסוף הסמסטר השלישי‬
‫ללימודיו והיא תאושר ע"י הגורמים האקדמיים‪ .‬בתום שנתיים מתחילת הלימודים יעבור למעמד‬
‫של תלמיד מחקר שלב ב' ויקבל תעודת מוסמך‪ .‬בשנתיים האחרונות יכתוב התלמיד את עבודת‬
‫הדוקטורט‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬לימודי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬בציון סופי של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪219‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הנחיות ומסמכים נדרשים להגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט‬
‫הצהרת כוונות )הגדרת תחום ונושא המחקר‪ ,‬שאלות מחקר‪ ,‬רקע תיאורטי וכו'(‪.‬‬
‫הסכמת המנחה המיועד בכתב‪.‬‬
‫‪ 2‬מכתבי המלצה ממרצים במוסד אקדמי שבו למד‪ .‬אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת הגמר‬
‫המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫גיליונות ציונים וצילומי תעודות של התואר הראשון והשני‪.‬‬
‫ציון והערכות של עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫עותק של עבודת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫דרישות המסלול‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל ע"י הועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר השלישי‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לשפה וספרות ערבית‬
‫‪arabic.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר אבראהים ג'רייס‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים היא להעמיק את ידיעותיו של התלמיד ולהרחיבן‪ ,‬לסייע לו בהכרת מחקרים הנוגעים‬
‫לתחומי הלימוד ובהבנת שיטותיהם‪ ,‬ולהקנות לו מיומנות מקצועית לרבות כתיבת עבודה מדעית‬
‫באופן עצמאי‪ .‬הלימודים יתמקדו בתחום הספרות הערבית‪ ,‬בלשון הערבית ובתרבות האסלאם‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ציון משוקלל ‪ 80‬ומעלה בלימודי התואר הראשון )ב"א( בחוג לשפה וספרות ערבית‪ ,‬כשציון החוג‬
‫השני לפחות ‪.76‬‬
‫תבדק יכולת הבנת טכסט מדעי באנגלית‪.‬‬
‫כל המועמדים שאינם בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה חייבים לעמוד‬
‫בבחינת כניסה חוגית שתכלול דקדוק‪ ,‬חיבור והבנת הנקרא‪ .‬כמו כן תערך בחינה בהבנת הנקרא‬
‫באנגלית‪ .‬תלמידים שלא יעברו חלק זה של הבחינה יהיו חייבים ללמוד את הקורס "אנגלית‬
‫מתקדמים ‪."2‬‬
‫חומר הבחינה נמצא באתר החוג באינטרנט ‪arabic.haifa.ac.il‬‬
‫ראיון אישי‪ ,‬על‪-‬פי שיקול הוועדה החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו‪ ,‬כתנאי לזכאותו‬
‫לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' )‪ — (105201-11-01‬עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪220‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫משך הלימודים‬
‫במסלול א' — עד ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫במסלול ב' — שנתיים‪.‬‬
‫מועמדים בעלי תואר ראשון אשר אינם בעלי תואר ב”א בחוג לשפה וספרות ערבית וממוצע התואר‬
‫הראשון שלהם הוא ‪ 85‬ומעלה יוכלו להתקבל לתוכנית השלמות )‪ ,(105150-11-01‬לאחר עמידה‬
‫באחד ממועדי בחינות הכניסה לחוג )למועדי הבחינות ראה במדריך זה(‪ .‬כמו כן‪ ,‬תדרש רמת פטור‬
‫מאנגלית )המוכר על‪-‬ידי המחלקה לשפות באוניברסיטה(‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(105301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' ורדית ריספלר–חיים‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאים להציג את מועמדותם בעלי תואר שני )מ"א( בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטה מוכרת‬
‫בארץ או בחו"ל‪ ,‬שהשיגו ציון ‪ 85‬ומעלה בלימודיהם לתואר השני‪ ,‬וציון ‪ 86‬לפחות בעבודת הגמר‬
‫ל–מ"א ושאחד ממורי החוג הבכירים הסכים להיות מדריך בעבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה‪.GRE-‬‬
‫ראה עמוד ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫יש להרשם במחלקה להרשמה ובמקביל להעביר את המסמכים הבאים לוועדה החוגית‪:‬‬
‫ציוני ב"א ו‪-‬מ"א והעתקי תעודות התארים‪ ,‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪ ,‬שתי המלצות מאנשי‬
‫אקדמיה )אחת מהן ממנחה התיזה ל–מ"א(‪ ,‬העתק מעבודת הגמר‪ ,‬הסכמת מנחה בכתב‪ ,‬הצהרת‬
‫כוונות חתומה על–ידי המנחה המיועד ותקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫תלמיד מחקר שלב א' — שנה )‪ 2‬סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המחקר(‪.‬‬
‫תלמיד מחקר שלב ב' — לא יותר משלוש שנים )מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה(‪.‬‬
‫בשלב א' יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה החוגית לתואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫אישור סופי יינתן על–ידי הרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬עם קבלת האישור‪ ,‬יעבור התלמיד למעמד‬
‫תלמיד מחקר שלב ב'‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪221‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫לימודים בהיקף ‪ 32‬שש"ס‪ ,‬כולל קורסי בחירה מחוץ לחוג‪.‬‬
‫מסלול ב' )‪ — (105202-11-01‬עם בחינת גמר‪ ,‬ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫לימודים בהיקף ‪ 36‬שש"ס‪ ,‬כולל קורסי בחירה מחוץ לחוג‪.‬‬
‫בשני המסלולים חובה ללמוד שפה אירופית נוספת )מלבד אנגלית( ברמת מתחילים ומתקדמים‪.‬‬
‫במסלול ב' בלבד ניתן ללמוד קורס בחירה נוסף מחוץ לחוג בהיקף ‪ 4‬שש"ס‪ ,‬במקום רמת‬
‫המתקדמים‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫המנחה יקבע לתלמיד את תוכנית הלימודים שלו ואת היקפה‪ .‬הוועדה החוגית תאשר את התוכנית‪.‬‬
‫הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה )בכתב או בעל–פה( בקורסים שהתלמיד נדרש‬
‫להשתתף בהם‪ .‬בסמינריונים נדרשת רק השתתפות פעילה‪.‬‬
‫כל סטודנט לתואר שלישי חייב בקורס "כתיבה מדעית באנגלית" מטעם המחלקה לשפות זרות‪.‬‬
‫תלמיד אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד שפה אירופית זרה שניה ברמת מתקדמים‪,‬‬
‫חייב להשלים חובה זאת‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה‪ ,‬מודפסת ובחתימת המנחה‪ ,‬לוועדה החוגית‪ ,‬שתעבירה‬
‫לרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על‪-‬פי התקנון‪,‬‬
‫תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לשפה וספרות צרפתית‬
‫‪http://literature.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫במסגרת החוג לספרות עברית והשוואתית‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' גבריאל צורן‬
‫טרם רישום יש להגיע לחוג לספרות עברית והשוואתית לייעוץ עם יו"ר הוועדה החוגית ללימודים‬
‫מתקדמים לבדיקת אפשרויות קבלה‪.‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת לימודי התואר השני היא העמקה והעשרת לימודי התואר הראשון בספרות הצרפתית‪ ,‬הכשרה‬
‫לפרש ולערוך ביקורת עצמאית של טקסט או קורפוס ספרותי והכשרה למחקר בנושא התמחותו‬
‫של התלמיד‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫תלמיד יתקבל ללימודי התואר השני על סמך שני קריטריונים‪:‬‬
‫‪ .1‬ציון סופי משוקלל בלימודי התואר הראשון בחוג של ‪ 76‬לפחות וציון של ‪ 76‬לפחות בחוג השני‬
‫לתואר בוגר‪ ,‬כשבעבודת הסמינריון שנה ג' קיבל את הציון ‪ 80‬לפחות‪ ,‬וציון סופי בלימודי לשון‬
‫‪ 70‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬ראיון אישי עם יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים בחוג לספרות עברית והשוואתית‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬יוטלו על התלמיד השלמות כתנאי לקבלתו‪.‬‬
‫‪ .3‬מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מסלול אישי בלבד‬
‫לימודי התואר השני בשפה וספרות צרפתית‪ ,‬במסגרת החוג לספרות עברית והשוואתית‪ ,‬יתאפשרו‬
‫רק במסלול אישי‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' גבריאל צורן‬
‫טרם רישום יש להגיע לחוג לספרות עברית והשוואתית לייעוץ עם יו"ר הוועדה החוגית ללימודים‬
‫מתקדמים לבדיקת אפשרויות קבלה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫כל בעל תואר שני )מ‪.‬א( בשפה וספרות צרפתית או בלשנות צרפתית מאוניברסיטה בארץ או מכל‬
‫אוניברסיטה מוכרת בחו"ל רשאי להגיש את מועמדותו לוועדת הדוקטורט של החוג לספרות עברית‬
‫והשוואתית‪ ,‬בתנאי שהממוצע הכולל בתחום לימודי הספרות או הבלשנות הצרפתית הוא ‪ 82‬לפחות‬
‫ובתנאי שסיים את עבודת הגמר בציון ‪ 86‬לפחות‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫בקשת הקבלה שתופנה לוועדה החוגית תכלול‪:‬‬
‫‪ .1‬קו"ח בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .2‬העתק מתעודת "בוגר" וגליונות ציונים מאושרים לב‪.‬א‬
‫‪ .3‬העתק מתעודת "מוסמך" וגליונות ציונים מאושרים למ‪.‬א‬
‫‪ .4‬שתי המלצות מאנשי אקדמיה‪ ,‬כאשר אחת מהן ממדריך התיזה למ‪.‬א‬
‫‪ .5‬העתק מעבודת הגמר‬
‫‪ .6‬אישור בכתב על הסכמת מנחה לעבודת הדוקטור‬
‫‪ .7‬הצהרת כוונות של המועמד בעברית ובאנגלית לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה‬
‫המיועד‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫ועדת הדוקטורט החוגית תיקבע לכל מועמד את תכנית לימודיו בהתאם להישגיו הקודמים ולתחומים‬
‫שהוא כיסה בלימודי המ‪.‬א‪ .‬שלו‪.‬‬
‫התלמיד יחויב במיכסת לימודים בהתאם לדרישות המנחה ויו"ר הוועדה החוגית ללימודים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר‪) .‬לא יעלה על שנה מסמטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪223‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫המסלול מאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד בספרות צרפתית‪ ,‬שבו הוא מעוניין להתמחות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על התלמיד ללמוד קורסים בספרות עברית והשוואתית וקורסים מחוגים אחרים‪.‬‬
‫במסלול זה התלמיד מחוייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' למ”א בחוג לספרות עברית‬
‫והשוואתית ובכתיבת עבודת גמר מחקרית )לא מחוייב שתכתב בשפה הצרפתית(‪.‬‬
‫תכנית הלימודים תיבנה על–ידי יו”ר הוועדה החוגית של החוג לספרות עברית והשוואתית בשיתוף‬
‫מנחה עבודת הגמר המחקרית‪ ,‬ותקבל את אישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫הטיפול המנהלי בתלמידים ייעשה באמצעות החוג לספרות עברית והשוואתית‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט‪) .‬לא יעלה על שלוש שנים מאישור הצעת‬
‫המחקר עד הגשת העבודה(‪.‬‬
‫הגשת הצעת המחקר לוועדה החוגית‬
‫בשלב א' יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה החוגית לתואר שלישי‬
‫בחוג לספרות עברית והשוואתית‪ .‬אישור סופי יינתן על ידי הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫עם קבלת האישור‪ ,‬יעבור התלמיד למעמד תלמיד מחקר שלב ב'‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה מודפסת ובחתימת המנחה‪/‬ים‪ ,‬לוועדה החוגית‪ .‬לאחר‬
‫שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים את חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה לרשות ללימודים‬
‫מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫תולדות ישראל‬
‫א‪ .‬החוג להיסטוריה של עם ישראל‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫החוג חותר להעניק לתלמידיו ידע נרחב בתולדות עם–ישראל בתקופות ובפזורות השונות‪ ,‬על רקע‬
‫ההתפתחויות ההיסטוריות בחברות בהן חיו היהודים; לפתח בתלמידיו גישה היסטורית ביקורתית‬
‫המבוססת על הכרות עם מגוון של גישות מתודולוגיות ותיאורטיות; ולהקנות להם יכולת מחקר‬
‫עצמאית‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫ללימודי התואר השני רשאי להתקבל תלמיד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון בחוג לתולדות‬
‫ישראל — היסטוריה של עם ישראל‪.‬‬
‫‪ .1‬למסלול מ”א עם כתיבת עבודת גמר מחקרית נדרש הציון המשוקלל ‪ 80‬לפחות בכל אחד מן‬
‫החוגים‪ ,‬אשר ממלאים אחרי תנאי הקבלה הכלליים ללימודי מ”א‪.‬‬
‫‪ .2‬למסלול מ”א עם בחינת גמר כולל תכניות מובנות נדרש הציון המשוקלל ‪ 76‬לפחות בכל אחד‬
‫מן החוגים‪ ,‬אשר ממלאים אחרי תנאי הקבלה הכלליים ללימודי מ”א‪.‬‬
‫כמו כן רשאים להתקבל תלמידים בעלי תואר ב"א מחוגים אחרים שסיימו בציון ‪ 76‬לפחות‪ .‬תלמידים‬
‫אלו יחוייבו בלימודי השלמה בהיסטוריה של עם ישראל‪ ,‬בהתאם להחלטת ועדת הקבלה של החוג‬
‫ותקנון לימודי תואר שני של האוניברסיטה‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו‬
‫לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫‪224‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫לימודי המ”א בחוג מתקיימים בשני מסלולים מרכזיים‪:‬‬
‫א‪ .‬מסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית — ‪ 28‬שש"ס תכנית כללית )‪ :(104201-11-01‬חובות‬
‫הלימודים במסלול זה הן‪ 5 :‬קורסים במסגרת החוג כולל קורס היסטוריוגרפי‪ 2 ,‬קורסי בחירה‬
‫מחוץ לחוג‪ ,‬שפה זרה על–פי דרישות תקופת ההתמחות‪ ,‬חובת הגשת שתי עבודות סמינריוניות‬
‫וכתיבת עבודת גמר מחקרית‪ .‬משך הלימודים‪ :‬עד שלוש שנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסלול המחייב בחינת גמר — ‪ 36‬שש"ס תכנית כללית )‪ :(104202-11-05‬חובות הלימודים‬
‫במסלול זה הן‪ 7 :‬קורסים במסגרת החוג‪ 2 ,‬קורסי בחירה מחוץ לחוג ובחינת גמר‪ .‬משך הלימודים‪:‬‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫תכניות מובנות‬
‫בחוג מתקיימות מספר תכניות מובנות‪ :‬תולדות ישראל בעת החדשה‪ :‬תוכנית יום א' )‪(104202-11-02‬‬
‫תוכנית יום ג' )‪ ,(104202-11-03‬עם ישראל בעידן הגלובלזציה )‪ ,(104202-11-09‬מדריכי פולין‬
‫— תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה )‪ ,(104202-11-01‬אזרחות )‪.(104202-11-06‬‬
‫הלימודים בתכניות המובנות מתקיימים בימי לימוד קבועים ומרוכזים לנוחיות התלמידים‪.‬‬
‫חובות הלימודים במסלול זה הן‪ 9 :‬קורסים במסגרת החוג ובחינת גמר‪ .‬משך הלימודים‪ :‬שנתיים‪.‬‬
‫תכניות ייחודיות‬
‫תכנית לימודים במשפט עברי — היבטים היסטוריים ותרבותיים‬
‫)בשיתוף הפקולטה למשפטים(‬
‫‪ .1‬מסלול עם תיזה )‪(104204-11-01‬‬
‫‪ .2‬מסלול ללא תיזה )‪(104205-11-01‬‬
‫מטרת התכנית לספק כלים לרכישת ידע במקורות התרבות היהודית והמשפט העברי‪ ,‬ולפתח יכולת‬
‫ללמוד ולחקור אותם בדרך ביקורתית‪ ,‬ועל פי מתודה המדגישה את ההתפתחות ההיסטורית של‬
‫ההלכה‪ .‬התכנית תשלב לימוד משפטים‪ ,‬לימוד תולדות ישראל ולימוד טקסטים תלמודיים והלכתיים‪.‬‬
‫ההוראה תעשה תוך הקפדה על ראיה והבנת הקשר בין המציאות ההיסטורית והשתלשלות ההלכה‪,‬‬
‫והתפתחות היצירה התרבותית‪.‬‬
‫תכנית התמחות במלחמה ושלום‬
‫‪ .1‬מסלול עם תיזה )‪(104201-11-03‬‬
‫‪ .2‬מסלול ללא תיזה )‪(104202-11-08‬‬
‫התכנית תבחן את מכלול ההקשרים החברתיים‪ ,‬הכלכליים‪ ,‬התרבותיים‪ ,‬המשפטיים‪ ,‬הצבאיים‬
‫והדיפלומטיים המשתנים של מלחמה ושלום באירופה‪ ,‬בארצות הברית‪ ,‬במזרח אסיה ובמזרח התיכון‪.‬‬
‫לצד המימד הגלובלי יושם דגש על תהליכי מלחמה ושלום בארץ ישראל כמקרה בוחן‪.‬‬
‫בתכנית יידונו‪ :‬מלחמות העולם‪ ,‬המלחמה הקרה‪ ,‬מלחמות אזרחים‪” ,‬מלחמת תרבויות”‪ ,‬טרור‪ ,‬פשעי‬
‫מלחמה‪ ,‬אמנות בינלאומיות‪ ,‬ועידות שלום ובתי משפט בינלאומיים‪ .‬התכנית נותנת ביטוי לגישות‬
‫מחקריות המתפתחות בשני העשורים האחרונים בתחום הדיסציפלינה ההיסטורית בכל הקשור‬
‫לחקר תופעות השלום והמלחמה‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה”ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪225‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫תכנית התמחות במדעי הדתות‬
‫‪ .1‬מסלול עם תיזה )‪(104201-11-04‬‬
‫‪ .2‬מסלול ללא תיזה )‪(104202-11-04‬‬
‫מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של תופעות ומסורות דתיות ולהקנות‬
‫לתלמידים את ידיעת הבעיות‪ ,‬המושגים ודרכי המחקר של חקר הדת‪ ,‬הן על ידי לימודים שיטתיים‬
‫והשוואתיים והן על ידי למודי התמחות‪ .‬התוכנית נועדה להביא בפני תלמידיה את מגוון הדיסציפלינות‬
‫המחקריות של דתות ורעיונות דתיים ולאפשר לתלמידים העמקה באחד התחומים והכנה לקראת‬
‫מחקר בתחום בו בחרו‪ .‬התוכנית תעודד חשיפה למגוון רחב של מערכות דתיות‪ ,‬בעבר ובהווה‪,‬‬
‫ולעולמן החברתי‪ ,‬הרוחני‪ ,‬הריטואלי והחוויתי‪ ,‬כדי לאפשר לתלמידיה הבנה רחבה ומעמיקה ככל‬
‫האפשר של התופעה הדתית בכללותה‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫תכנית התמחות בהיבטים פסיכו–חברתיים והיסטוריים של השואה‬
‫‪ .1‬מסלול עם תיזה )‪(104201-11-07‬‬
‫‪ .2‬מסלול ללא תיזה )‪(104202-11-07‬‬
‫מטרת התכנית היא לימוד ופיתוח מתודולוגיות בינתחומיות לחקר משותף של השואה מההיבטים‬
‫ההיסטוריים והפסיכו–חברתיים‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיבט הטיפולי בניצולי השואה ובבני‬
‫הדור השני והשלישי‪ ,‬ילמדו את תולדות מלחמת העולם השנייה והשואה במלוא מורכבותה ומתוך‬
‫כך יוכלו לספק טיפול הוליסטי ומושכל‪ .‬סטודנטים המתעניינים בהיסטוריה של השואה ובמלחמת‬
‫העולם השנייה‪ ,‬ילמדו את ההשלכות הפסיכו–סוציאליות שלה על ניצולי השואה ועל בני הדור השני‬
‫והשלישי‪ ,‬ועל השפעתה של טראומת השואה על מדינת ישראל והעם היהודי‪.‬‬
‫דגש מיוחד יושם על האופן בו חוו ניצולי השואה את חיי היומיום במהלך המלחמה ועל התמודדותם‬
‫עם המצוקות האישיות על רקע עיצוב העולם הבתר–מלחמתי‪ ,‬הקמתה של מדינת ישראל והאתגר‬
‫של שיקומם האישי‪.‬‬
‫לפרטים ראו ביה"ס להיסטוריה עמוד ‪.183‬‬
‫מסלול מואץ לתואר שני‬
‫‪ .1‬מסלול עם תיזה )‪(104240-11-01‬‬
‫‪ .2‬מסלול ללא תיזה )‪(104241-11-01‬‬
‫המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( וגם למועמדים‬
‫המעוניינים במסלול ללא תיזה )מסלול ב'(‪.‬‬
‫המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע כולל של‬
‫‪ 90‬לפחות וכתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת‪ ,‬שבה השיגו ציון של ‪ 90‬ומעלה‪ .‬תלמיד שיזוהה‬
‫כמצטיין‪ ,‬יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני )ולא יותר מ–‪12‬‬
‫שש"ס( מותנה בקבלת אישור בכתב מיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני‪ .‬התלמיד יתקבל ללימודי‬
‫התואר השני בשנה העוקבת‪ ,‬יוכרו לימודיו בקורסים אלה כמילוי חלק מחובותיו במסלול המ"א‪.‬‬
‫במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון‪.‬‬
‫תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר ראשון בשנה ג' יוכל להתקבל ללימודי התואר השני בשנה‬
‫‪226‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫לימודי מחקר מקדים )‪(104350-11-01‬‬
‫מועמד המבקש להירשם ללימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר ”מוסמך” בהיסטוריה או בתחומים‬
‫אחרים ללא עבודת גמר אשר השיג ציון ממוצע ”טוב מאוד” )‪ (86‬בלימודי המ”א חייב למלא את‬
‫התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידת הצורך יעמוד בתוכנית הלימודים אשר תוטל עליו על–ידי הוועדה החוגית לתואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫ג‪ .‬ישלים כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( וילמד שפה זרה רלבנטית לתחום המחקר‪.‬‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה‪ .‬חריגה מכלל זה טעונה המלצת‬
‫המנחה‪ ,‬יו”ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫* כל קבלה למסלול זה תידון ותאושר בוועדת דוקטורט‪ ,‬אין חובה אוטומטית לקבלה למסלול‬
‫זה גם לסטודנטים הממלאים אחרי תנאי המסלול‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(104301-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני )מ”א( בהיסטוריה או במחשבת‬
‫ישראל או באחד ממקצועות מדעי היהדות מאוניברסיטה )מוכרת( בארץ או בחוץ–לארץ‪ ,‬שהשיג‬
‫לפחות ציון סופי ”טוב” )‪ (80‬בלימודיו לתואר שני וציון ”טוב מאוד” )‪ (86‬בעבודת גמר‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫ראה עמוד ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫א‪ .‬תלמיד מחקר שלב א'‪ ,‬לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד כולל חופשת‬
‫סמסטר )קיץ(‬
‫ב‪ .‬תלמיד מחקר שלב ב'‪ ,‬לא יעלה על ‪ 3‬שנים‬
‫מועמד שעמד בתנאי הקבלה‪ ,‬ואחד ממורי החוג המוסמך לכך הסכים להנחות את עבודתו ואושרה‬
‫קבלתו — יעסוק בשלב מחקר א' בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת‪ .‬הצעת המחקר תוגש לוועדת‬
‫הדוקטוראט של החוג‪ .‬עם אישור ההצעה על–ידי הוועדה ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים יעבור‬
‫התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'‪.‬‬
‫כל תלמיד לתואר השלישי חייב במכסת לימודים על–פי המלצת המנחה וועדת הדוקטוראט‪ .‬כמו כן‬
‫ילמד שפה זרה רלבנטית לתחום המחקר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪227‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫ד'‪ .‬והיה ונותרה לתלמיד חובת הגשת עבודות לתואר הראשון‪ ,‬הוא יתקבל במעמד "על תנאי"‪ .‬על‬
‫התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עם תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר‬
‫השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'‪ .‬במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים את מכסת‬
‫הקורסים הנדרשת על–ידי החוג‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬יגיש התלמיד את עבודתו המודפסת‪ ,‬בחתימת המנחים לוועדת הדוקטוראט‬
‫של החוג‪ .‬לאחר שתערך בדיקה‪ ,‬כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על–פי התקנון‪ ,‬יתמנו שופטים‬
‫לעבודה‪ ,‬בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫)‪(104315-11-02‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט‬
‫ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב למלא את התנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ (1‬הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר‬
‫הראשון ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫‪ (2‬מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג‪.‬‬
‫‪ (3‬המציא בזמן את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס בקשת קבלה ללימודים‬
‫ב‪ .‬גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר"‪ ,‬כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫ג‪ .‬הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה המיועד כמו גם תקציר‬
‫נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫ד‪ .‬אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה‪.‬‬
‫ה‪ .‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫ו‪ .‬שתי המלצות מאנשי אקדמיה‬
‫בקשה להירשם למסלול ישיר לדוקטורט תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד בחוג לימודים לתואר‬
‫שני השונה מהחוג או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר ראשון‪ .‬על המועמד למלא את‬
‫התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ (1‬הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬והשיג בלימודי התואר‬
‫הראשון ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫‪ (2‬מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג‪.‬‬
‫‪ (3‬הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫א‪ .‬אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתחילת שנת לימודים‬
‫ג‪ .‬תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה‬
‫לתואר השני‪ ,‬אם יעמדו בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה‬
‫בלימודי התואר השני‪.‬‬
‫ד‪ .‬חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יוכלו לקבל תלמידים למסלול הישיר‬
‫לדוקטורט‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫א‪ .‬השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 26‬שש"ס לפחות ברמת מ"א‪ ,‬וסיומם בציון משוקלל של ‪90‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪228‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים‪.‬‬
‫עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל‪ ,‬יעבור התלמיד‬
‫למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב'‪ ,‬במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים‪.‬‬
‫תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר‬
‫לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל‪.‬‬
‫תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט עפ"י החלטתו‪ .‬במקרה כזה יהיה עליו‬
‫להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני‪ ,‬בין אם במסלול א'‬
‫ובין אם במסלול ב'‪.‬‬
‫במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים )השלמת ‪ 26‬שש"ס לפחות‪,‬‬
‫כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות( ואי‪-‬אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬יועבר התלמיד למסלול‬
‫לימודים רגיל לתואר שני‪ .‬לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב‬
‫לימודי התואר השני‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החוג למחשבת ישראל‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫העמקת הידיעה בתרבות ובמחשבה היהודית‪ ,‬ובהתפתחות הרעיונות העיוניים‪ ,‬התיאולוגיים‪,‬‬
‫המשפטיים‪ ,‬החברתיים והלאומיים הגלומים בהן‪ .‬הקניית דרכים לחקירת הכיוונים הפילוסופיים‬
‫וההיסטוריים בתרבות ובמחשבה היהודית ולחקירת זיקתם לתרבות ולפילוסופיה הכללית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫ללימודי התואר השני רשאי להתקבל תלמיד אשר סיים את לימודיו לתואר ב”א בחוג למחשבת‬
‫ישראל‪:‬‬
‫‪ .1‬למסלול מ”א עם כתיבת עבודת גמר מחקרית נדרש הציון המשוקלל ‪ 80‬לפחות בכל אחד מן‬
‫החוגים‪ ,‬אשר ממלאים אחרי תנאי הקבלה הכלליים ללימודי מ”א‪.‬‬
‫‪ .2‬למסלול מ”א עם בחינת גמר כולל תכניות מובנות נדרש הציון המשוקלל ‪ 76‬לפחות בכל אחד‬
‫מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫כמו כן רשאים להתקבל תלמידים בעלי תואר ב”א מחוגים אחרים שסיימו בציון ‪ 76‬לפחות‪ .‬תלמידים‬
‫אלה יחוייבו בלימודי השלמה במחשבת ישראל‪ ,‬בהתאם להחלטת ועדת הקבלה של החוג ולתקנון‬
‫לימודי התואר השני של האוניברסיטה‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מחו”ל‪ ,‬וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות הפועלות בישראל‬
‫מדריך לנרשמים ‪229‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫ב‪ .‬הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך‪ ,‬שנקבעה על‪-‬ידי החוג‪ .‬על התלמיד להשיג‬
‫ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות‪.‬‬
‫ג‪ .‬תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות‪ ,‬סיומם‬
‫בציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪ ,‬והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ GRE‬או בלימודי השלמה במסגרת‬
‫התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים לתואר השני מכוונים להתמחות של התלמיד באחד מהמדורים אותם למד לתואר ראשון‪.‬‬
‫הם כוללים קורסים מתודולוגיים‪ ,‬מונוגרפיים‪ ,‬טקסטואליים וקורסים בנושאי התמחות‪ .‬רוב הקורסים‬
‫המוצעים הם סמינריונים מיוחדים למ"א‪.‬‬
‫לימודי המ"א בחוג מתקיימים בשני מסלולים מרכזיים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א'‪ :‬עם כתיבת עבודת גמר מחקרית — תכנית כללית )‪ ,(116201-11-01‬לימודים אלה‬
‫הם בהיקף של ‪ 28‬שש"ס‪ .‬חובות הלימודים במסלול זה הן‪ 5 :‬קורסים במסגרת החוג כולל קורס‬
‫היסטוריוגרפי‪ ,‬מכינה בתלמוד‪ ,‬קורס ‪ 1‬בחירה מחוג אחר לפי בחירת התלמיד‪ ,‬שפה זרה על–פי‬
‫דרישות תקופת ההתמחות‪ ,‬הגשת שתי עבודות סמינריוניות‪ .‬משך הלימודים‪ :‬עד שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב'‪ :‬עם בחינת גמר — תכנית כללית )‪ ,(116202-11-01‬לימודים אלה הם בהיקף של‬
‫‪ 36‬שש"ס‪ .‬חובות הלימודים במסלול זה הן‪ 7 :‬קורסים במסגרת החוג‪ ,‬מכינה בתלמוד‪ ,‬קורס‬
‫‪ 1‬בחירה מחוג אחר‪ ,‬לפי בחירת התלמיד הגשת שלוש עבודות סמינריוניות‪ .‬משך הלימודים‪:‬‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫בחירה במסלול של כתיבת עבודת גמר מחקרית מותנית באישור ועדת המ"א של החוג‪.‬‬
‫תוכנית מובנית‬
‫בחוג מתקיימת תוכנית מובנית בנושא "יהדות — תולדות ותרבות"‪ .‬בתכנית זו נלמד ארון הספרים‬
‫היהודי על רקעו ההיסטורי‪ ,‬בדגש על העת העתיקה )תק' המשנה והתלמוד( וימי הביניים‪ .‬הלימודים‬
‫בתוכנית מתקיימים ביום לימודים קבוע ומרוכז לנוחיות התלמידים )‪.(116202-11-02‬‬
‫שנה א' — הלימודים מתקיימים ביום ד'‪ .‬שנה ב' — הלימודים מתקיימים ביום ב'‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫תרבות הקולנוע*‬
‫‪http://multiba.haifa.ac.il‬‬
‫תכנית לימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר זוהר שגב‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית הלימודים מורכבת מתחומי ידע שונים המצטלבים עם לימודי קולנוע תרבות וחברה‪ .‬מטרתה‬
‫לפתוח אפיקי מחקר חדשים ורב תחומיים לתואר שני שישלבו בין נושאי חקר שונים‪ .‬בתכנית‬
‫נחקור את התפתחויות החדשות של התרבות המודרנית ונדון בהקשרים תרבותיים‪ ,‬היסטורים‬
‫וקולנועיים‪ .‬התכנית תנסה לבנות פרספקטיבה של תרבות‪ ,‬זהות ולאומיות בעידן הגלובליזציה‬
‫מהזווית הקולנועית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ (1‬לתכנית יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון ‪ B.A.‬ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ‬
‫ובחו"ל בתחומי קולנוע‪ ,‬תקשורת חזותית‪ ,‬כמו גם בוגרי מכללות להוראה ‪ B.Ed.‬בציון משוקלל‬
‫‪ 76‬לפחות‪.‬‬
‫‪230‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר‪.‬‬
‫א‪ .‬מסלול א'‪ :‬עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )מספר מסלול‪(126201-11-01 :‬‬
‫במסלול א' נדרש התלמיד ללמוד ‪ 28‬שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬אשר תשקף‬
‫כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים‪ ,‬יכולת להתמודד עם גישות ופרדיגמות‬
‫מדעיות שונות‪ ,‬תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה‪.‬‬
‫התכנית מחייבת לימודי שפה זרה נוספת בנוסף לאנגלית בהתאם לתחום התמחותו של המועמד‪,‬‬
‫באישור ראש התכנית‪.‬‬
‫ב ‪ .‬מסלול ב'‪ :‬עם בחינת גמר )מספר מסלול‪(126202-11-01 :‬‬
‫במסלול ב' נדרש התלמיד ללמוד ‪ 36‬שש"ס ולעמוד בבחינת גמר‪.‬‬
‫בתום השנה הראשונה ללימודים יוכלו סטודנטים המעוניינים במסלול כתיבת תיזה מחקרית‬
‫לפנות בבקשת אישור לכך לראש התכנית‪.‬‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מסלול א'‪ :‬סה"כ לימודים ‪ 28‬שש"ס כולל כתיבת ‪ 2‬עבודות סמינריוניות ועבודת גמר )תיזה(‪.‬‬
‫‪ 12‬שש"ס‬
‫‪ 5‬קורסי חובה‬
‫‪ 4‬שש"ס‬
‫‪ 2‬סדנאות‬
‫‪ 8‬שש"ס‬
‫‪ 2‬סמינריונים‬
‫‪ 4‬שש"ס‬
‫‪ 1‬סמינר ליבה‬
‫‪ 28‬שש"ס‬
‫סה"כ‬
‫מסלול ב‪ :‬סה"כ לימודים ‪ 36‬שש"ס‪ ,‬כולל כתיבת ‪ 3‬עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינת גמר‪.‬‬
‫‪ 12‬שש"ס‬
‫‪ 5‬קורסי חובה‬
‫‪ 8‬שש"ס‬
‫‪ 4‬סדנאות‬
‫‪ 4‬סמינריונים‬
‫‪ 16‬שש"ס )באחד מקורסי הסמינר יוגש רפראט(‬
‫‪ 36‬שש"ס‬
‫סה"כ‬
‫מדריך לנרשמים ‪231‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫‪ (2‬המועמדים יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם לתכנית‪ .‬דחיית וקבלת מועמדים אלו‪ ,‬וכן‬
‫מתן אישור המשך לימודים למקרים חריגים ייעשו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם‬
‫להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪ (3‬מועמדים בעלי תואר ראשון מתחומי דעת אחרים בעלי תואר ראשון יידרשו לראיון אישי ולימודי‬
‫השלמה בהיקף של ‪ 12‬נ"ז‪ ,‬או על פי יעוץ אישי‪.‬‬
‫‪ (4‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרוח‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ (1‬ניתן ללמוד קורסי בחירה בחוגים אחרים המציעים קורסים בתחום )כל קורס יאושר ע"י‬
‫החוג(‪.‬‬
‫רשימת קורסים רלבנטיים תפורסם מדי שנה‪.‬‬
‫‪ (2‬למסיימים תוענק תעודת מוסמך האוניברסיטה במדעי הרוח‪ ,‬בתכנית לתרבות הקולנוע‪.‬‬
‫* פתיחת התכנית מותנית באישור רשויות האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫בית–הספר למדעי המדינה‬
‫‪/http://hevra.haifa.ac.il/~poli/he‬‬
‫יו"ר הוועדה הבית ספרית‪ :‬ד"ר גל גרזון‬
‫הלימודים לתואר שני )‪ M.A.‬ו–‪ — (M.P.A.‬מסלול עם עבודת גמר‬
‫מחקרית )תיזה(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני מכוונים ליתר–התמקדות באחד מנושאי ההתמחות במדעי המדינה הנלמדים‬
‫בביה"ס‪ :‬מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית‪ ,‬יחסים בינלאומיים‪ ,‬פוליטיקה השוואתית ומחשבה‬
‫מדינית‪ .‬מושם דגש על עבודתם העצמית של התלמידים בסיוע המדריכים לעבודת התיזה והכשרה‬
‫להמשך המחקר ולפעילות מעשית‪.‬‬
‫ניתן ללמוד בתכנית מחקרית ובתכניות ההתמחות השונות בהתאם לכל מחלקה בביה"ס‪.‬‬
‫תנאי קבלה למסלול עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫יהיו מועמדים לקבלה תלמידים מן המניין בעלי תואר ראשון אשר‪:‬‬
‫א‪ .‬ציונם הממוצע הסופי במדע המדינה‪ ,‬או בתחום מקביל‪ ,‬בלימודי התואר הראשון היה ‪82-80‬‬
‫לפחות )בהתאם למחלקה( וציונם בחוג השני לתואר בוגר לא יפחת מ–‪.76‬‬
‫ב‪ .‬הוועדה ללימודים מתקדמים המליצה לקבלם‪.‬‬
‫ג‪ .‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה‪ ,‬כתנאי לקבלתו‪.‬‬
‫כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדע המדינה‪ ,‬או תחום מקביל‪,‬‬
‫בלימודי התואר הראשון ואשר‪:‬‬
‫א‪ .‬ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה ‪ 80‬לפחות ולא פחות מ–‪ 76‬בכל חוג‪.‬‬
‫ב‪ .‬למדו קורסי השלמה בהיקף של ‪ 30‬נק' מתוך לימודי תואר ראשון‪ ,‬סיימו לימודי השלמה אלה‬
‫תוך שנה אחת‪ ,‬והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של ‪ 80‬לפחות‪ .‬קורסי ההשלמה הם‪:‬‬
‫* מבוא לממשל ופוליטיקה * מערכת פוליטית ישראלית * מבוא למנהל ציבורי או מבוא‬
‫למחשבה מדינית או מבוא ליחסים בינלאומיים * קורס ברמת סמינר או שעור מתקדם‬
‫מתכנית הב"א * שיטות מחקר * סטיסטיקה הסקתית ותיאורית‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוועדה ללימודים מתקדמים בביה"ס המליצה לקבלם‪.‬‬
‫ד‪ .‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪233‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫המחלקה לממשל ורעיון מדיני‬
‫המחלקה ליחסים בינלאומיים‬
‫המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫על פי הנוהל בבית הספר למדעי המדינה‪-‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת‬
‫ה– ‪ .GRE‬ראה עמ' ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫עם הגשת מועמדות לתואר שני חייב המועמד להציג בנוסף למסמכיו האקדמיים גם את‬
‫מתאם בחינת ה–‪.GRE‬‬
‫במידה ויתקבל יופנה ללימודי השלמה בהתאם למחלקה ולתכנית אליה שייך‪.‬‬
‫קבלה ללימודי השלמה אינה אוטומטית אלא תבחן על ידי הוועדה הבית ספרית לתואר שני‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪ (1‬ללימודי השלמה לקראת תואר שני יש להירשם למסלול — ‪205150‬‬
‫‪ (2‬עמידה בלימודי השלמה מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכניות המוסמך‬
‫במחלקות השונות של ביה"ס‪ .‬ועדת הלימודים המתקדמים בבית הספר תבחר מקרב‬
‫התלמידים שעמדו בלימודי ההשלמה את התלמידים שיתקבלו ללימודי המוסמך‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ .1‬מסלול א'‪ -‬עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫היקף לימודים ‪ 28‬שש"ס בהתאם לדרישות המחלקה‪ .‬משך הלימודים עד ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול א' — מסלול אישי — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫היקף לימודים ‪ 28‬שש"ס בהתאם לדרישות המחלקה‪ .‬משך הלימודים עד ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫המסלול מחייב תכנית לימודים אישית המורכבת משני מנחים‪ ,‬אחד מכל דיסיפלינה‪.‬‬
‫‪ .3‬מסלול א' — מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫לימודי קורסים מתואר שני במקביל לשנה ג' בתואר ראשון‪ .‬היקף לימודים ‪ 28‬שש"ס בהתאם‬
‫לדרישות המחלקה‪ .‬משך הלימודים עד ‪ 3‬שנים‪ .‬תנאי הקבלה דורשים ממוצע ציונים של ‪86‬‬
‫לפחות‬
‫בסיום שנה ב' בכל אחד מחוגי התואר הראשון ואישור יועץ הב‪.‬א‪ .‬של המחלקה‪.‬‬
‫‪ .4‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר‪/‬פרוייקט גמר‬
‫לא ניתן להירשם בתחילת התואר למסלול ב' — עם בחינת גמר‪/‬פרויקט גמר‪ .‬למסלול זה יוכל‬
‫תלמיד לעבור בתום שני סמסטרים לפי החלטתו ו‪/‬או במידה שלא עמד בחובות מסלול א'‬
‫*‪ .‬במקרים אלה יחוייב להשלים את היקף השעות לפי מסלול ב'‪ :‬יהא עליו להשלים חובות‬
‫שמיעה ל–‪ 36‬שש"ס ולגשת לבחינת גמר או להגיש פרויקט גמר — בהתאם לנהוג במחלקה‬
‫אליה שייך‪ .‬משך הלימודים במסלול ב' שנה עד שנתיים‪.‬‬
‫* הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬האמור לעיל כפוף לאישור מועצת ביה"ס למדעי המדינה ‪.‬‬
‫‪ .2‬מערכת הלימודים במסלול א' עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( מאפשרת סיום ‪ 28‬שש"ס‬
‫— ‪ 7‬קורסים בשלושה סמסטרים עוקבים )א'‪,‬ב' וקיץ( ‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמיד במסלול א חייב להשיג ציון של ‪ 80‬לפחות בקורס סדנת מחקר א' וציון ‪ 86‬לפחות בקורס‬
‫גישות ואסכולות‪.‬‬
‫‪234‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫להלן מידע על המחלקות בבית הספר למדעי המדינה בהם ניתן ללמוד לתואר שני‪:‬‬
‫המחלקה לממשל ורעיון מדיני‬
‫תואר מוסמך במדעי המדינה — ‪M.A.‬‬
‫המחלקה ליחסים בינלאומיים ‪-‬‬
‫תואר מוסמך ביחסים בינלאומיים ‪M.A.‬‬
‫תוכנית הלימודים של המחלקה נועדה להקנות לתלמידיה ידע רחב בהיסטוריה ובתיאוריה של‬
‫היחסים הבינ'ל‪ ,‬וידע ספציפי באחד ממספר תחומי משנה בהם ניתן יהיה להתמקד‪ :‬תיאוריה של‬
‫היחסים הבינ'ל‪ ,‬מדיניות חוץ‪ ,‬בטחון לאומי ואסטרטגיה‪ ,‬דיפלומטיה ופתרון קונפליקטים‪ ,‬יחב'ל‬
‫של המזרח התיכון‪ ,‬לאומיות ורב–תרבותיות ביחב'ל‪.‬‬
‫בנוסף להקניית ידע סובסטנטיבי בתחומים אלו ובנושאים אחרים )צדק בינ“ל‪ ,‬כלכלה פוליטית‬
‫בינ“ל‪ ,‬מדיניות חוץ אמריקאית‪ ,‬ועוד(‪ ,‬נועדה תוכנית הלימודים להכשיר את תלמידיה למחקר‬
‫מתקדם‪.‬‬
‫רישום למסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪205201-11-02 -‬‬
‫רישום לתכנית התמחות "ניהול משא ומתן וקבלת החלטות ביחסים בינלאומיים" — בהמשך‬
‫המדריך ב"תכניות לימודים מיוחדות"‬
‫פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה )‪(04-8249096‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪235‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫המחלקה לממשל ומחשבה מדינית באוניברסיטת חיפה היא מהמרכזים המובילים בישראל‬
‫במחקר ולימוד של פוליטיקה השוואתית‪ ,‬פוליטיקה ישראלית‪ ,‬ומחשבה מדינית‪ .‬חוקרי ומורי‬
‫המחלקה מתמקדים בנושאים העומדים בראש סדר היום המדיני והמחקרי בישראל ובעולם‪:‬‬
‫התנהגות פוליטית ודפוסי הצבעה‪ ,‬יחסים אתניים וזהות לאומית‪ ,‬טרור ואלימות פוליטית‪ ,‬הפרטה‬
‫וגלובליזציה‪ ,‬פסיכולוגיה פוליטית‪ ,‬פדרליזם ושיטות משטר‪ ,‬חברה אזרחית‪ ,‬מוסר ואתיקה בעת‬
‫קונפליקט‪ ,‬מגדר ומבנה המשפחה‪ .‬במחלקה פועלים מומחים לנושאים אזוריים כגון המזרח התיכון‪,‬‬
‫אמריקה ואירופה‪ ,‬ומזרח אסיה‪.‬‬
‫בנוסף לתעודת המוסמך יוענק ספח המעיד על תחום ההתמחות של התלמיד‪:‬‬
‫התמחות בתחום פוליטיקה השוואתית‬
‫התמחות בתחום מחשבה מדינית‬
‫תנאי הקבלה‪ :‬בכפוף לתנאי הקבלה לתכנית המחקרית בבית הספר‬
‫רישום למסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( במחלקה לממשל ורעיון מדיני —‬
‫‪205201-11-01‬‬
‫רישום לתכנית התמחות — "לימודי דמוקרטיה" פרטים בהמשך המדריך ב–"תכניות לימודים‬
‫מיוחדות"‬
‫פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה )‪(04-8240561‬‬
‫המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית‬
‫מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית )‪(MPA‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫המחלקה משלבת מסורת של מצוינות אקדמית עם התייחסות מתמשכת לצדדים המעשיים של‬
‫מדיניות ציבורית ומנהל ציבורי‪ .‬מגמה זו לחינוך איכותי משקפת פילוסופיה לפיה עובדי ציבור‬
‫משכילים יוכלו למזג תיאוריה ומעשה באמצעות כלים אקדמיים מתאימים‪ .‬אנו מאמינים שאין‬
‫דבר מעשי יותר מתיאוריה טובה‪.‬‬
‫המחלקה מציעה תוכניות לימודי תואר מוסמך שונות בתחומי ניהול ציבורי‪ ,‬מדיניות ציבורית‪,‬‬
‫מנהל שלטון מקומי וביקורת ציבורית‪ .‬כל התוכניות נועדו להכשיר אנשי ניהול ציבורי וחוקרים‬
‫בעלי כישורים מצוינים שיכולים לקדם את התחום לאופקים חדשים ולענות על כמה מהשאלות‬
‫החשובות ביותר בדיסציפלינה‪.‬‬
‫רישום למסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( — ‪205201-11-04‬‬
‫רישום לתכניות ההתמחות‪ :‬מנהל ציבורי למנהלים‪ ,‬מנהל שלטון מקומי ו–ביקורת ציבורית ופנימית‪,‬‬
‫ניתן למצא בהמשך המדריך "תכניות לימודים מיוחדות"‪.‬‬
‫פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה )‪(04-8249081 ,04-8249089‬‬
‫תכניות לימודים מיוחדות בבית הספר למדעי המדינה‬
‫המחלקה לממשל ורעיון מדיני‬
‫התמחות בלימודי דמוקרטיה‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר דפנה קנטי‬
‫התוכנית מקנה למשתתפים בה תואר שני במדעי המדינה‪ ,‬והתמחות באחת התופעות הבולטות‬
‫ביותר בזמננו‪ :‬הדמוקרטיה‪ .‬בין השאר עוסקת התכנית במשטר הדמוקרטי‪ ,‬יסודותיו התיאורטיים‪,‬‬
‫תולדותיו‪ ,‬במופעיו במדינות השונות‪ .‬לצד זאת עוסקת התכנית בכל התחומים הקשורים לקידום‬
‫הדמוקרטיה כולל הוראה‪ ,‬מעניקה כלים עיוניים ומעשיים להתמודד עם חולשותיה של הדמוקרטיה‪,‬‬
‫וקושרת בין תיאורה למעשה‪ ,‬וכמובן‪ ,‬מרחיבה אופקים ומפתחת חשיבה ביקורתית ועצמאית‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים שמה דגש על נושאים היסטוריים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬תקשורתיים וכלכליים המשיקים‬
‫לתחום הדמוקרטיה‪.‬‬
‫מסלול הלימודים הינו מסלול ב' ללא עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬בתאום והמלצת יו"ר ועדת מ‪.‬א‪ .‬בית ספרית יוכלו סטודנטים מצטיינים ‪,‬‬
‫לעבור למסלול א' עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( בהתאם לתנאים המצויינים בתקנון לימודי מ"א‬
‫בביה"ס למדעי המדינה‪.‬‬
‫משך הלימודים — שלושה סמסטרים עוקבים )יומיים לימודים בשבוע‪-‬חמישי ושישי(‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך )‪ (MA‬במדעי המדינה ולספח התמחות הצמוד‬
‫לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה — ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון ובכפוף לתנאי‬
‫הקבלה בבית הספר למדעי המדינה והמלצת יועץ התכנית‪.‬‬
‫‪236‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫קורסי השלמה — מועמדים שיומלץ לקבלם לתכנית ואינם בוגרי מדעי המדינה יהיו חייבים בשני‬
‫קורסי השלמה בקיץ שלפני התכנית‪.‬‬
‫פרטים נוספים במזכירות— ‪04-8240599‬‬
‫רישום לתכנית לימודי דמוקרטיה ‪205202-11-06‬‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אבי בן צבי‬
‫מטרת הלימודים‬
‫ההתמחות המוצעת שואפת להקנות לתלמידיה הבנה מעמיקה של טבעה וקווי אפיונה הייחודיים‬
‫של הסביבה הבינלאומית העכשווית ויכולת התמודדות עם צרכיה ואילוציה באמצעות המדע‬
‫והאמנות של ניהול משא ומתן וקבלת החלטות‪ .‬נדבך מרכזי בהתמחות זו יהווה לימוד טקטיקות‬
‫ושיטות לניהול משא ומתן בתהליכי קבלת החלטות‪ ,‬תוך התמקדות בשני קטבים‪ :‬הקוטב השיתופי‪,‬‬
‫המושתת בעיקרו על צעדים בוני אמון‪ ,‬מחוות וחיפוש מכנה משותף; והקוטב הכפייתי‪ ,‬המושתת‬
‫בעיקרו על מהלכים כוחניים של הרתעה‪ ,‬אכיפה ולחץ‪ ,‬ותוך כדי בחינת יתרונותיהם וחסרונותיהם‬
‫היחסיים של שתי הטקטיקות‪.‬‬
‫מסלול הלימודים הינו מסלול ב' ללא עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬בתאום והמלצת יו"ר ועדת מ‪.‬א‪ .‬בית ספרית יוכלו סטודנטים מצטיינים‪ ,‬לעבור‬
‫למסלול א' עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( בהתאם לתנאים המצויינים בתקנון לימודי מ"א בביה"ס‬
‫למדעי המדינה‪.‬‬
‫משך הלימודים — שלושה סמסטרים עוקבים )יומיים לימודים בשבוע(‪ .‬היקף הלימודים — ‪36‬‬
‫שש''ס‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך )‪ (MA‬ביחסים בינלאומיים ולספח התמחות הצמוד‬
‫לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה — ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון ובכפוף לתנאי‬
‫הקבלה בבית הספר למדעי המדינה‪ ,‬ראיון קבלה והמלצת יועץ התכנית‪.‬‬
‫קורסי השלמה — מועמדים שיומלץ לקבלם לתכנית ואינם בוגרי מדעי המדינה יהיו חייבים‬
‫בשלושה קורסי השלמה בקיץ שלפני התכנית‪.‬‬
‫פרטים במזכירות המחלקה ‪04-8429096‬‬
‫רישום לתכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות ביחסים בינלאומיים ‪205202-11-03‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪237‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫המחלקה ליחסים בינלאומיים‬
‫התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות ביחסים‬
‫בינלאומיים‬
‫המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית‬
‫התמחות בביקורת ציבורית ופנימית‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר יאיר זלמנוביץ‬
‫יועץ אקדמי‪ :‬ד"ר הרצל כהן‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫לימודי התמחות בביקורת ציבורית ופנימית מתקיימים במסגרת ביה"ס למדעי המדינה במסלול‬
‫ב' בלבד‪ .‬מטרת הלימודים הנה הרחבת והעמקת הידע וההשכלה של התלמידים בתחומי הביקורת‬
‫הציבורית והפנימית‪ ,‬בתחומים משיקים ובנושאי רקע‪ .‬הלימודים ייחשבו כקרדיטוריים לתואר‬
‫מוסמך‪ ,‬לאחר שהתלמיד יעמוד במכלול התנאים הנדרשים לקבלת התואר‪.‬‬
‫תכנית זו הוכרה ע"פ חוק הביקורת הפנימית‪ ,‬סעיף ‪) 3‬א( )‪.(5‬‬
‫מסלול הלימודים הינו מסלול ב' ללא עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬בתאום והמלצת יו"ר ועדת מ‪.‬א‪ .‬בית ספרית יוכלו סטודנטים מצטיינים ‪,‬‬
‫לעבור למסלול א' עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( בהתאם לתנאים המצויינים בתקנון לימודי מ"א‬
‫בביה"ס למדעי המדינה‪.‬‬
‫משך הלימודים — שנתיים‪ ,‬יום לימודים אחד בשבוע‪ ,‬יום ה'‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך )‪ (MPA‬במנהל ומדיניות ציבורית ולספח התמחות‬
‫הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה — ציון ממוצע של ‪ 76‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון ובכפוף לתנאי‬
‫הקבלה בבית הספר למדעי המדינה‪ ,‬ראיון קבלה והמלצת יועץ התכנית‪.‬‬
‫קורסי השלמה — מועמדים שיומלץ לקבלם לתכנית ואינם בוגרי מדעי המדינה יהיו חייבים‬
‫בשלושה קורסי השלמה בקיץ שלפני התכנית‪.‬‬
‫פרטים במזכירות המחלקה ‪04-8249081 ,04-8249089‬‬
‫רישום לתכנית התמחות ביקורת ציבורית ופנימית ‪205205-11-01‬‬
‫המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית‬
‫התמחות במנהל השלטון המקומי‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר איתי בארי‬
‫תכנית לימודי ההתמחות לתואר שני במנהל השלטון המקומי מכוונת להקנות לתלמידים ידע רחב‬
‫בנושאי ניהול ומנהל השלטון המקומי בישראל תוך הבנת מאפייניו‪ ,‬מרכיביו‪ ,‬תפוקותיו‪ ,‬והסביבה‬
‫בה הוא פועל‪ .‬התכנית תשלב ידע תיאורטי בנושאי ממשל ומנהל עם בסיס מתודולוגי ואמפירי‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד מהמחקר והידע בתחום‪ .‬התכנית הינה בין‪-‬דיסציפלינארית ומשלבת‬
‫קורסים בפוליטיקה עירונית‪ ,‬מנהל ציבורי‪ ,‬ניהול והתנהגות ארגונית‪ ,‬משאבי אנוש‪ ,‬תכנון ארגוני‬
‫וניהול כספי‪ ,‬גאוגרפיה עירונית‪ ,‬ניהול משאבי טבע וסביבה‪ ,‬חוק ומשפט עירוני‪ ,‬ביקורת ציבורית‪,‬‬
‫וכיו"ב‪ .‬התכנית מיועדת לקבוצה מצומצמת של ראשי עיריות‪ ,‬ראשי רשויות מקומיות‪ ,‬ובכירים‬
‫הנושאים בתפקידים מנהליים שונים בגופים אלה‪ .‬כמו כן תקלוט התכנית מדי שנה מספר מצומצם‬
‫של סטודנטים צעירים בעלי כישורים גבוהים שאינם עובדים במערכות ממשל מקומי אך רואים בו‬
‫פוטנציאל תעסוקתי והתמחותי בעתיד‪.‬‬
‫‪238‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫פרטים במזכירות המחלקה ‪04-8249081 ,04-8249089‬‬
‫רישום לתכנית התמחות מנהל שלטון מקומי ‪205227-11-01‬‬
‫המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית‬
‫התמחות במנהל ציבורי למנהלים‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אהרון כהן‬
‫ביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה מציע תכנית לימודים לתואר שני במדעי המדינה ‪-‬‬
‫התמחות במינהל ומדיניות ציבורית המתוכננת ומותאמת באופן מיוחד למנהלים‪.‬‬
‫מטרת מסגרת לימודים זו להרחיב ולהעמיק את הידע של המנהל על מופעי המינהל הציבורי‬
‫ועל פעילותם של ארגונים ציבוריים‪ ,‬ולהקנות למשתתפים כלי חשיבה וניתוח בתחום המינהל‬
‫והמדיניות הציבורית‪.‬‬
‫התכנית מכוונת למנהלים‪ ,‬בעלי תואר אקדמי וניסיון ניהולי מעשי‪ ,‬הרוצים בהעמקה ובפיתוח הידע‬
‫ובהגברת המיומנות הניהולית שלהם‪ .‬הידע שיירכש יאפשר למנהל הבנה טובה יותר של הכוחות‬
‫הפנימיים הפועלים בארגונו וההיבטים החיצוניים של סביבת הארגון‪ ,‬המשפיעים על תפקודו‬
‫בסביבה המודרנית מהירת השינויים‪.‬‬
‫תכנית זו מהווה הזדמנות עבור המנהל וארגונו לרתום לצדם את יתרונותיו של ביה"ס למדעי‬
‫המדינה באוניברסיטת חיפה‪ ,‬את הידע והתנאים בהם מצוייד ביה"ס‪ ,‬לשם השבחתם של כישורי‬
‫הניהול והחדרתם של ידע ורעיונות חדשים לארגון‪.‬‬
‫מסלול הלימודים הינו מסלול ב' ללא עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬בתאום והמלצת יו"ר ועדת מ‪.‬א‪ .‬בית ספרית יוכלו סטודנטים מצטיינים ‪,‬‬
‫לעבור למסלול א' עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( בהתאם לתנאים המצויינים בתקנון לימודי מ"א‬
‫בביה"ס למדעי המדינה ‪.‬‬
‫משך הלימודים — שנתיים‪ ,‬יום לימודים אחד בשבוע‪ ,‬יום ה'‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך )‪ (MPA‬במנהל ומדיניות ציבורית ולספח התמחות‬
‫הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה — ציון ממוצע של ‪ 76‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון ובכפוף לתנאי‬
‫הקבלה בבית הספר למדעי המדינה‪ ,‬ראיון קבלה והמלצת יועץ התכנית‪.‬‬
‫קורסי השלמה — מועמדים שיומלץ לקבלם לתכנית ואינם בוגרי מדעי המדינה יהיו חייבים‬
‫בשלושה קורסי השלמה בקיץ שלפני התכנית‪.‬‬
‫פרטים במזכירות המחלקה ‪04-8249081 ,04-8249089‬‬
‫רישום לתכנית התמחות מנהל ציבורי למנהלים ‪205226-11-01‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪239‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫משך הלימודים — שנתיים‪ ,‬יום לימודים אחד בשבוע‪ ,‬יום ג'‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך )‪ (MPA‬במנהל ומדיניות ציבורית ולספח התמחות‬
‫הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה — ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון ובכפוף לתנאי‬
‫הקבלה בבית הספר למדעי המדינה‪ ,‬ראיון קבלה והמלצת יועץ התכנית‪.‬‬
‫קורסי השלמה — מועמדים שיומלץ לקבלם לתכנית ואינם בוגרי מדעי המדינה יהיו חייבים‬
‫בשלושה קורסי השלמה בקיץ שלפני התכנית‪.‬‬
‫תכנית מ"א לתלמידי המכללה לביטחון לאומי‬
‫יועץ אקדמי‪ :‬פרופ' גבריאל בן–דור‬
‫כללי‬
‫תכנית זו מיועדת לתלמידי המכללה לביטחון לאומי של צה"ל ולממלאי תפקידים בכירים בכוחות‬
‫הביטחון‪.‬‬
‫התכנית סגורה — לא ניתן להירשם באופן אישי‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תנאי הקבלה‬
‫לתכנית יתקבלו תלמידי המכללה לביטחון לאומי )להלן — קורסי מב"ל( שיעמדו בתנאי הקבלה‬
‫הכלל–אוניברסיטאים לתואר השני‪ .‬כמו כן‪ ,‬יתקבלו תלמידים מקרב כוחות הביטחון )להלן —‬
‫הקורס המקביל( בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" )ב"א( בציון ‪ 76‬לפחות בכל אחד מהחוגים ואשר‬
‫עברו ראיון אישי‪.‬‬
‫מסלול הלימודים הינו מסלול ב' ללא עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬בתאום והמלצת יו"ר ועדת מ‪.‬א‪ .‬בית ספרית יוכלו סטודנטים מצטיינים ‪,‬‬
‫לעבור למסלול א' עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( בהתאם לתנאים המצויינים בתקנון לימודי מ"א‬
‫בביה"ס למדעי המדינה‪.‬‬
‫הלימודים לקראת תואר דוקטור )‪(Ph.D.‬‬
‫מס' תוכנית ‪205301-11-01‬‬
‫יו"ר ועדת דוקטורט‪ :‬פרופ' אהרון כהן‬
‫מטרת הלימודים‬
‫להכשיר לעבודה עצמאית ומקצועית במחקר‪ ,‬בהוראה וביישום‪ .‬התכנית מאפשרת קבלת תואר ד"ר‬
‫בתחומים שונים של מדעי המדינה‪.‬‬
‫תנאי קבלה לשלב א'‬
‫רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני )מ"א( במדע המדינה‬
‫מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ לארץ‪ ,‬שהשיג לפחות ציון טוב )‪ (80‬בלימודיו לתואר שני‬
‫וציון טוב מאד )‪ (90‬בעבודת גמר מחקרית‪ .‬מועמדים שהנם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות‬
‫מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה–‪ GRE‬הכללי ולהימצא באחוזון ה–‪ 70%‬בכל אחד משלושת‬
‫מרכיבי המבחן‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫בקשת הקבלה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬תקציר קורות חיים )בעברית ובאנגלית(‪.‬‬
‫ב‪ .‬תעודת זכאות לתארים ראשון ושני‪ ,‬כולל גיליונות ציונים )במידה ולא למד באוניברסיטת‬
‫חיפה(‬
‫ג‪ .‬שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד‪/‬ת )אחת מהן ממנחי‬
‫התיזה(‪.‬‬
‫‪240‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תנאי קבלה לשלב א'‬
‫הוועדה תקבל את תיק המועמד ותוכל לבקש כל חומר נוסף )כולל בקשה לפגישה עם המועמד(‬
‫ותקבל החלטה על קבלה או אי קבלה‪ .‬ללא אישור הוועדה‪ ,‬לא יוכל המועמד להתקבל לשלב א'‬
‫בלימודי התואר השלישי‪.‬‬
‫מועדי קבלה‬
‫לתואר שלישי אפשר להתקבל פעמיים בשנה‪ :‬מ‪ 15 -‬בינואר עד ‪ 15‬בפברואר ומ‪ 15 -‬בספטמבר עד‬
‫‪ 15‬באוקטובר‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים המקסימאלי לתואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪ .‬הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫ שלב מחקר א'‪ :‬מוקדש לכתיבת הצעת מחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬‫התלמיד(‪ .‬במהלך שלב א' התלמיד יחויב להשתתף בסדנת הדוקטורנטים‪ ,‬סמינרים מחלקתיים‬
‫של המחלקה אליה הוא משתייך וחובות הקורסים )במידה וידרשו‪ ,‬בהיקף שלא יעלה על ‪16‬‬
‫שש"ס ‪ -‬ארבעה קורסים(‪ .‬בנוסף‪ ,‬יהיה עליו להגיש לוועדה ללימודי התואר השלישי את הצעת‬
‫המחקר שלא תעלה על ‪ 25‬עמודים )לא כולל רשימה ביבליוגרפית ונספחים( שתשלח לשיפוט‬
‫חיצוני ופנימי‪ .‬החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה‪ ,‬לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים‬
‫בה‪ ,‬תתבסס על שיקול דעתה המקצועי ועל חוות הדעת של השופטים‪ .‬משקבעה ועדת הדוקטורט‬
‫כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים‪ ,‬היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'‪ .‬לאחר אישור ההצעה ע"י וועדת הדוקטורט‪ ,‬יעבור המועמד‬
‫לשלב מחקר ב'‬
‫ שלב מחקר ב'‪ :‬מוקדש לביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬‫במהלך שלב ב' התלמיד יחויב להשתתף בסמינרים המחלקתיים של המחלקה אליה הוא משתייך‬
‫ולהציג באחד מהם את טיוטת עבודת הדוקטורט שלו לפני השלמתה ושליחתה לשיפוט‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש טיוטת העבודה באישורו של המנחה לבדיקה צורנית ברשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪ .‬במידה והרשות תאשר את העבודה והתלמיד סיים את כל חובותיו כנדרש‪,‬‬
‫יועברו עותקים כרוכים של העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪241‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫ד‪ .‬הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית שלא תעלה על שני עמודים )חתומה ע"י המנחה( שתכלול‪:‬‬
‫‪ .1‬נושא העבודה‪.‬‬
‫‪ .2‬מיפוי תמציתי של שדה המחקר הרלבנטי‬
‫‪ .3‬שאלת המחקר המרכזית‪.‬‬
‫‪ .4‬פירוט של המסגרות והכלים התיאורטיים הרלוונטיים שבהם יעשה המחקר שימוש ושל‬
‫השערות המחקר הספציפיות שלו‪.‬‬
‫‪ .5‬שנים שלושה פרטי ביבליוגרפיה מרכזיים לנושא‪.‬‬
‫‪ .6‬הצגת שיטות המחקר שבהן ישתמש כדי להוכיח את השערותיו‪.‬‬
‫‪ .7‬הבהרה של פוטנציאל תרומותיו המושגיות והאמפיריות המשוערות של המחקר‪.‬‬
‫ה‪ .‬מכתב מחבר סגל בביה"ס המאשר את הסכמתו להדריך את המועמד בנושא הנידון‪.‬‬
‫מדע המדינה מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫מס' תוכנית ‪205315-11-02‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫המסלול הישיר לדוקטורט בביה"ס למדעי המדינה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם‬
‫להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי ושביה"ס רואה בהם מועמדים מבטיחים ללימודי‬
‫תואר שלישי‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תנאי קבלה למסלול הישיר לדוקטורט‬
‫— בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬אשר השיגו בלימודי התואר‬
‫הראשון בחוג או בשני החוגים בהם למדו ציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫— תלמידים אשר השלימו במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר שני קורסים בהיקף של ‪16‬‬
‫שש"ס לפחות‪ ,‬בציון ממוצע של ‪ 90‬לפחות‪ ,‬ובכללם עבודה סמינריונית אשר זכתה לציון ‪90‬‬
‫— ניתן להתקבל רק בראשית שנה אקדמית‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫בקשת הקבלה למסלול הישיר לדוקטורט תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬תקציר קורות חיים )בעברית ובאנגלית(‪.‬‬
‫‪ .2‬תעודת זכאות לתואר ראשון ‪ ,‬כולל גיליונות ציונים )במידה ולא למד באוניברסיטת חיפה(‬
‫‪ .3‬שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד‪/‬ת‬
‫‪ .4‬הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית )חתומה ע"י המנחה( שתכלול‪:‬‬
‫— נושא העבודה‪.‬‬
‫— מיפוי תמציתי של שדה המחקר הרלבנטי‬
‫— שאלת המחקר המרכזית‪.‬‬
‫— פירוט של המסגרות והכלים התיאורטיים הרלוונטיים שבהם יעשה המחקר‬
‫שימוש ושל השערות המחקר הספציפיות שלו‪.‬‬
‫— שנים שלושה פרטי ביבליוגרפיה מרכזיים לנושא‪.‬‬
‫— הצגת שיטות המחקר שבהן ישתמש כדי להוכיח את השערותיו‪.‬‬
‫— הבהרה של פוטנציאל תרומותיו המושגיות והאמפיריות המשוערות של המחקר‪.‬‬
‫‪ .5‬מכתב מחבר סגל בביה"ס המאשר את הסכמתו להדריך את המועמד בנושא הנידון‪.‬‬
‫מבנה התוכנית‬
‫משך הזמן לסיום חובות המסלול הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫התלמיד יידרש לשמוע קורסים מתכנית ה–מ‪.‬א‪ .‬של החוג במסלול א' בהיקף של ‪ 28‬שש"ס לפחות‪.‬‬
‫במסגרת היקף הלימודים הנ"ל על התלמיד יהיה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת‬
‫מהן ציון ‪ .90‬בנוסף‪ ,‬במהלך השנה הראשונה של לימודיו יהיה עליו להשתתף בסדנת הדוקטורנטים‬
‫ובסמינרים המחלקתיים של המחלקה אליה הוא משתייך‪.‬‬
‫התלמיד יידרש להגיש במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו‪ ,‬אך לא יאוחר מתחילת הסמסטר‬
‫הרביעי ללימודיו את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט שהיקפה לא יעלה על ‪ 25‬עמוד )לא כולל‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪ ,‬שתוגש כנספח להצעה(‪ .‬ועדת הדוקטורט תוציא את הצעת המחקר לשיפוט‬
‫חיצוני ופנימי‪ .‬החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה‪ ,‬לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים‬
‫‪242‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫בה‪ ,‬תתבסס על חוות דעת אלה‪ .‬משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים‬
‫הנדרשים‪ ,‬היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'‪.‬‬
‫משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה‬
‫‪http//:geodep.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני‪ :‬פרופ' ראסם ח'מאייסי‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני בגאוגרפיה ובלימודי הסביבה מתמקדים בתחומים הבאים‪ :‬גאוגרפיה ואיכות‬
‫הסביבה‪ ,‬גאומורפולוגיה‪ ,‬אקלים‪ ,‬גאוגרפיה פוליטית תרבותית וחברתית‪ ,‬גאוגרפיה כלכלית‪ ,‬גאוגרפיה‬
‫עירונית‪ ,‬גאוגרפיה של תיירות ופנאי‪ ,‬גאוגרפיה יישומית ותכנון‪ .‬תכנית הלימודים מכוונת לפיתוח‬
‫החשיבה הגאוגרפית והסביבתית‪ ,‬לגיבוש הידע התיאורטי בתחומי ההתמחות‪ ,‬להקניית שיטות מחקר‬
‫וכלים יישומיים–מקצועיים‪ .‬לימודי המ"א מתנהלים בשני מסלולים ובכמה תוכניות‪:‬‬
‫‪201201-11-01‬‬
‫מסלול א'‪ :‬חוג ראשי‪ ,‬שיעורי בחירה וכתיבת תיזה —‬
‫מסלול עם בחינת גמר‪ :‬חוג ראשי‪ ,‬שיעורי בחירה וכתיבת בחינת גמר — ‪201202-11-01‬‬
‫‪201204-11-01‬‬
‫תוכנית מ"א‪ :‬גאוגרפיה סביבתית למורים —‬
‫מסלול עם תיזה — ‪201207-11-01‬‬
‫תוכנית מ"א‪ :‬תכנון ופיתוח משאבי תיירות —‬
‫מסלול ללא תיזה — ‪201208-11-01‬‬
‫מסלול עם תיזה — ‪201210-11-01‬‬
‫תוכנית מ"א‪ :‬התמודדות עם מצבי חירום —‬
‫מסלול ללא תיזה — ‪201209-11-01‬‬
‫מסלול עם תיזה — ‪201201-11-02‬‬
‫תוכנית מ"א‪ :‬משאבי מים —‬
‫מסלול ללא תיזה — ‪201202-11-02‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪243‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל‪ ,‬יעבור התלמיד‬
‫למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב'‪ ,‬במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יהיה עליו להשתתף בסמינרים המחלקתיים ואף להציג באחד מהם את טיוטת עבודת‬
‫הדוקטורט שלו לפני השלמתה ושליחתה לשיפוט‪.‬‬
‫משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים‪.‬‬
‫תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם אישור הצעת המחקר‬
‫לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל‪.‬‬
‫תלמיד שלא יעמוד בתנאים הללו‪ ,‬יעבור למסלול הרגיל בלימודי המוסמך ויידרש להשלים את כל‬
‫החובות לקבלת התואר השני‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫למסלול א' יתקבלו תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון בגאוגרפיה בציון ממוצע של ‪ 87‬לפחות‬
‫והשיגו ציון של ‪ 80‬לפחות בשני החוגים לתואר בוגר‪.‬‬
‫למסלול עם בחינת גמר או פרויקט גמר לא מחקרי יתקבלו תלמידים אשר סיימו תואר ראשון‬
‫בגאוגרפיה בציון ממוצע של ‪) 82‬טוב( לפחות‪ ,‬ובציון ממוצע כללי בלימודי התואר הראשון של ‪80‬‬
‫לפחות בשני החוגים לתואר בוגר‪.‬‬
‫יתקבלו ללימודים גם תלמידים שלא סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה‪ .‬תלמידים אלה יתקבלו אם‬
‫סיימו תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיגו ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות‬
‫בכל לימודיהם לתואר ראשון ולא פחות מ–‪ 76‬בכל חוג‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬רשאית ועדת הקבלה החוגית‬
‫לדרוש לימודי השלמה עד ‪ 16‬שש"ס‪ .‬מועמד בעל תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת‬
‫ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי‬
‫לקבלתו‪.‬‬
‫גאוגרפיה סביבתית למורים‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' דבורה שמואלי‬
‫תכנית המ‪.‬א‪ .‬בגאוגרפיה ולימודי סביבה נועדה להכשיר מורים ופעילי סביבה בנושאים סביבתיים‬
‫מגוונים ובחינוך סביבתי‪.‬‬
‫לימודי הסביבה והחינוך הסביבתי הורחבו מאוד במערכת החינוך היסודי והתיכון מאז שנות ה–‪.90‬‬
‫הפעילות הקהילתית והציבורית בנושאי סביבה ושטחים פתוחים מערבת כיום מאות ארגונים לא‬
‫ממשלתיים‪.‬‬
‫מטרת התכנית היא להעמיק ולהרחיב את הידע המדעי והמחקרי ביחסי אדם–סובב ולהעניק‬
‫לתלמידים כלים מקצועיים לחינוך ופעילות גאוגרפית סביבתית‪ .‬התוכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע‬
‫)יום ב'(‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫הקבלה לתכנית הלימודים מותנית בציון גמר של ‪ 82‬ומעלה בתואר הראשון‪ .‬ועדת קבלה חוגית‬
‫תראיין את המועמדים על–פי הצורך ותאשר את זכאותם ללימודים בתכנית‪.‬‬
‫במסגרת התוכנית יגישו התלמידים פרוייקט גמר לא מחקרי‪.‬‬
‫במסלול א' — עד ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫במסלול עם בחינת גמר — עד שנתיים‪.‬‬
‫במסלול גאוגרפיה סביבתית למורים — עד שנתיים‪.‬‬
‫מסלולי ההתמחות לתואר השני‪:‬‬
‫התמחות מ"א‪:‬‬
‫תכנון ופיתוח משאבי תיירות‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' יואל מנספלד‬
‫מטרת התוכנית להכשיר את מוסמכיה בהיבטים מרחביים תיאורטיים ויישומיים של תכנון ופיתוח‬
‫משאבי תיירות‪ ,‬נופש ופנאי‪ .‬תוכנית הלימודים מבוססת על גרעין לימודי החובה של מ"א בגאוגרפיה‬
‫‪244‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ולימודי סביבה‪ ,‬וכן מקורסי התמחות‪ .‬במרכז ההתמחות מצויים הסמינרים‪ ,‬הסדנאות והקמפוסים‬
‫שבהם יתורגלו בעיות בתכנון ופיתוח משאבים אלה‪ .‬ניתן ללמוד תוכנית זאת בשני המסלולים‬
‫המקובלים בתואר השני‪.‬‬
‫תנאי קבלה לתוכנית‬
‫למסלול עם תיזה — בציון גמר של ‪ 87‬ומעלה בתואר הראשון‬
‫למסלול עם בחינת גמר — בציון גמר של ‪ 82‬ומעלה בתואר הראשון‬
‫התמחות מ"א‪:‬‬
‫התמודדות עם מצבי חירום‬
‫ראש אקדמי של התוכנית‪ :‬פרופ' ארנון סופר‬
‫מרכזת התוכנית‪ :‬ד"ר סיגל בלומנפלד‬
‫מטרת התוכנית להקנות לבוגריה הכשרה בהתמודדות עם מצבי חירום ע"י הנחלת ידע בסיסי ומעשי‬
‫וכלי ניתוח מגוונים בתחומים אלה‪.‬‬
‫התוכנית מיועדת להכשיר תלמידיה למילוי תפקידי מפתח בהתמודדות מצבי חירום בשירות הציבורי‬
‫ובארגונים גדולים‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו ביום אחד בשבוע )יום ד'(‪.‬‬
‫קהל היעד למגמה זו‪:‬‬
‫בוגרי תואר ראשון בתחום מדעי החברה‪ ,‬מדעי האדמה‪ ,‬מדעי החיים‪ ,‬מדעים מדוייקים‪ ,‬מדעי‬
‫הרוח‪ ,‬כולל נושאי תפקידים בתחומים שונים של קביעת מדיניות‪ ,‬ניהול ופיקוד‪ ,‬במסגרות ציבוריות‪,‬‬
‫אזרחיות וצבאיות‪ :‬אנשי מל"ח‪ ,‬פיקוד העורף‪ ,‬משטרה‪ ,‬מד"א‪ ,‬כיבוי אש‪ ,‬קציני ביטחון בגופי חינוך‬
‫ומפעלים וכד'‪.‬‬
‫תנאי קבלה לתוכנית‬
‫למסלול עם תיזה — בציון גמר של ‪ 87‬ומעלה בתואר הראשון‬
‫למסלול עם בחינת גמר — בציון גמר של ‪ 82‬ומעלה בתואר הראשון‬
‫לימודי השלמה — מאחר והתוכנית מיועדת לתלמידים מדיסציפלינות שונות‪ ,‬יקבעו השלמות על‬
‫פי הצורך ולפי הרקע של כל תלמיד‪ ,‬על פי קביעה של ועדת הקבלה של התכנית‪ .‬לימודי ההשלמה‬
‫יושלמו במהלך שנת הלימודים הראשונה‪ .‬ציון עובר בקורסי ההשלמה הוא ‪.82‬‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות‬
‫ב"התמודדות עם מצבי חירום"‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪245‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות‬
‫ב"תכנון ופיתוח משאבי תיירות"‪.‬‬
‫התמחות מ"א‪:‬‬
‫משאבי מים‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר נעם גרינבאום‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית משלבת בין תחומי הידע הפיסיים והאנושיים של משאבי המים לסוגיהם בהיבטים של‬
‫מדיניות‪ ,‬ניהול ותכנון‪ .‬התוכנית נועדה לענות על חסר בתוכנית רב–תחומית ברמה גבוהה‪ ,‬שאינה‬
‫מוצעת בארץ‪ .‬התוכנית תקנה לבוגריה הסתכלות רב–תחומית רחבה על המימד האסטרטגי ועל‬
‫האספקטים השונים של סוגיית המים בישראל‪ .‬התובנות שירכשו בתחום זה יקנו לבוגרים כלי‬
‫עבודה שישפרו את מקצועיותם ויאפשרו להם התקדמות במקום עבודתם‪.‬‬
‫קהל היעד‪ :‬בוגרי תואר ראשון במדעי החברה‪ ,‬הטבע וההנדסה וכן אנשי מקצוע בתחומים השונים‬
‫של משק המים כגון‪ ,‬עובדי המים‪ ,‬ארגוני סביבה וטבע‪ ,‬תאגידי מים‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫תנאי קבלה לתוכנית‬
‫למסלול עם תיזה — בציון גמר של ‪ 87‬ומעלה בתואר הראשון‬
‫למסלול עם בחינת גמר — בציון גמר של ‪ 82‬ומעלה בתואר הראשון‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עם ספח התמחות‬
‫ב"לימודי מים"‪.‬‬
‫לימודי השלמה — מאחר והתוכנית מיועדת לתלמידים מדיסציפלינות שונות‪ ,‬יקבעו השלמות על‬
‫פי הצורך ולפי הרקע של כל תלמיד‪ ,‬על פי קביעה של ועדת הקבלה של התכנית‪ .‬לימודי ההשלמה‬
‫יושלמו במהלך שנת הלימודים הראשונה‪ .‬ציון עובר בקורסי ההשלמה הוא ‪.82‬‬
‫לימודים לקראת תואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי‪ :‬פרופ' אמציה פלד‬
‫תכנית הדוקטורט בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מאפשרת התמחות והעמקה בכל אחד מתתי‬
‫התחומים של הגאוגרפיה ולימודי הסביבה‪.‬‬
‫רשאי להגיש מועמדות כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני )מ‪.‬א‪ (.‬מאוניברסיטה מוכרת בארץ‬
‫או בחוץ–לארץ אשר סיים במסלול עם תיזה בציון כללי של ‪ 87‬לפחות כאשר הציון בתיזה יהיה ‪86‬‬
‫לפחות‪ .‬תלמידים שסיימו לימודיהם במסלול ב' )ללא עבודת גמר( יוכלו לפנות לוועדת הדוקטורט‬
‫החוגית הרשאית להטיל על התלמיד הכנת עבודת גמר או עמידה בתנאים שקולים‪ ,‬ולאשר את בקשתו‬
‫לאחר שעמד בתנאים אלה‪ .‬בזמן ביניים זה לא ייחשב התלמיד כתלמיד דוקטורט*‪.‬‬
‫עבור תלמידים שלא סיימו לימודי גאוגרפיה לתואר ראשון או שני תקבע ועדת הדוקטורט החוגית‬
‫את תכנית ההשלמות הרצויה‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים ומחולק לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — שנה ראשונה‬
‫שלב מחקר ב' — שנה שנייה‪ ,‬שלישית ורביעית‬
‫תנאי קבלה לתלמיד מחקר שלב א'‬
‫בקשת הקבלה לשלב זה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הדרושים על–פי תקנון‬
‫לימודי תואר שלישי לאחר ביצוע ההרשמה לאוניברסיטה‪ .‬ועדת הדוקטורט החוגית תדון במסמכים‬
‫ותמליץ על קבלתו או אי–קבלתו של המועמד‪.‬‬
‫‪246‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫משך תקופת שלב מחקר א' לא יעלה על שנה מיום תחילת הלימודים‪ .‬במהלך תקופת שלב מחקר‬
‫א' יידרש התלמיד להכין הצעת מחקר‪ ,‬לקבל אישור מהמנחים וועדת הדוקטורט להצעה ולעמוד‬
‫בדרישות אחרות שיוטלו עליו‪ .‬תלמיד המתקבל ללימודים ולמחקר לשם קבלת התואר "דוקטור‬
‫לפילוסופיה" ייקרא תלמיד מחקר שלב א' עד לאישור הצעת המחקר ע"י הרשויות המוסמכות‬
‫באוניברסיטה‪ ,‬ותלמיד מחקר שלב ב' לאחר אישורה‪.‬‬
‫* כל המועמדים יוזמנו לראיון בוועדת קבלה‪.‬‬
‫תכנית לימודי דוקטורט‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים ואת היקפה‪.‬‬
‫כל סטודנט נדרש ללמוד קורסים במכסה של ‪ 8‬שש"ס או בחוג ו‪/‬או מחוץ לחוג מדרג ‪ 3‬שיקבעו‬
‫בתיאום עם המנחה ובאישור ועדת ד"ר‪.‬‬
‫את הקורסים האלה עליו לעבור בציון המעבר של הקורס‪.‬‬
‫כל סטודנט רשאי לקחת את הקורסים לעיל במהלך שתי שנות לימודיו הראשונות‪.‬‬
‫התלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני סיימו את לימודי הדוקטורט‪.‬‬
‫הרשמה ללימודי הדוקטורט‬
‫המועמדים ללימודי דוקטורט מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים לערכת ההרשמה‪:‬‬
‫‪ .1‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .2‬תעודת ‪ M.A.‬כולל ציונים‪.‬‬
‫‪ .3‬תעודת ‪ B.A.‬כולל ציונים‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרת כוונות לעבודת דוקטורט מאושרת וחתומה ע"י המנחה המיועד‪.‬‬
‫‪ .5‬מכתב הסכמת המנחים להנחייה‪.‬‬
‫‪ 2 .6‬מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי אחד מהם יהיה מנחה עבודת התיזה‪.‬‬
‫‪ 2 .7‬טפסי המלצה למועמד להשתלמות כתלמיד דוקטורט‪.‬‬
‫‪ .8‬תקציר קצר של העבודה בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .9‬פרסומים )במידה ויש( בקשות קבלה והחומר הנלווה אליהם יש להפנות אל‪ :‬ועדת הדוקטורט‬
‫של החוג‪.‬‬
‫‪ .10‬תמונה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪247‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫הליך אישור הצעת המחקר ומעבר לשלב מחקר ב'‬
‫על מנת לעבור מתלמיד מחקר שלב א' לתלמיד מחקר שלב ב' על התלמיד להגיש הצעת מחקר הכוללת‬
‫את נושא העבודה ותכנית מפורטת של המחקר המתוכנן‪ .‬ההצעה תישלח לשיפוט לשני קוראים‬
‫שלפחות האחד מהם יהיה חבר סגל מחוץ לחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ולפחות קורא אחד מחוץ‬
‫לאוניברסיטה‪ .‬במידה ויתקבלו הערות תיקון יתקן התלמיד בסיוע המנחים את ההצעה ויגיש הצעה‬
‫מתוקנת בלווית מכתב קצר המצביע על התיקונים לוועדת הדוקטורט‪ .‬ועדת הדוקטורט החוגית‪ ,‬תדחה‬
‫או תאשר את הצעת המחקר המתוקנת ותעבירה לרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬במקרים מסויימים‪,‬‬
‫רשאית וועדת הדוקטורט החוגית לזמן את התלמיד ואת המנחה או המנחים לדיון‪.‬‬
‫לאחר אישור ההצעה יעבור התלמיד לשלב מחקר ב'‪ .‬פרק הזמן המקובל להשלמת מכסת הלימודים‬
‫ולביצוע המחקר לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" )לא כולל את תקופת הכנת הצעת המחקר(‬
‫הוא שלוש שנים‪ .‬הארכה לשנה נוספת טעונה המלצת ועדת הדוקטורט החוגית‪ ,‬ואישור הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנח‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה את הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלול לימוד מחקר מקדים‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪ .‬לימודי תואר שני ממוסד מוכר בציון סופי של ‪ 87‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‬
‫דרישות המסלול‬
‫א‪ .‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר השלישי‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לכלכלה‬
‫‪http://hevra.haifa.ac.il/econ‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' בנימין בנטל‬
‫‪) 206214-11-01‬עם תיזה(‬
‫‪) 206215-11-01‬ללא תיזה(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫התכנית מכשירה מוסמכים הן למחקר ברמה אקדמית והן ככלכלנים בכירים בתחומים שונים של‬
‫הפעילות העסקית והציבורית במשק‪.‬לצורך זה משלבת תכנית המוסמך בכלכלה מקצועות בתיאוריה‬
‫כלכלית‪ ,‬כלי ניתוח כמותיים חדשניים‪ ,‬ומקצועות יישומיים בשטחים רלוונטיים שונים‪ .‬קיים מסלול‬
‫מיוחד לתואר שני בכלכלה עם התמחות במימון לחשבונאים ומסלול מחקרי למצטיינים המתבצע‬
‫בשיתוף עם הטכניון‪.‬‬
‫קבלה לתכנית‬
‫‪ .1‬ועדת הקבלה לתכנית התואר השני בכלכלה תשקול רק מועמדים שהם בוגרי תואר ראשון בכלכלה‬
‫ממוסדות השכלה גבוהה מוכרים‪ ,‬אשר ממוצע ציוניהם הוא ‪ 80‬לפחות ובעלי ציונים נאותים‬
‫במקצועות היסוד בכלכלה ותחומי יסוד אחרים )מתמטיקה וסטטיסטיקה(‪ .‬סל המקצועות של‬
‫מועמדים אלה חייב לכלול את המקצועות הבאים‪ :‬מבוא לכלכלה‪ ,‬מבוא להסתברות‪ ,‬מבוא‬
‫לסטטיסטיקה‪ ,‬מבוא למודלים לינאריים או מבוא לאמידה סטטיסטית‪ ,‬חשבון דיפרנציאלי‬
‫ואינטגרלי )אינפי( א' ו–ב'‪ ,‬מיקרו כלכלה ‪ 1‬ו–‪ ,2‬מאקרו כלכלה ‪ 1‬ו–‪ ,2‬ומבוא לאקונומטריקה‪.‬‬
‫‪248‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — כולל פרוייקט גמר‪.‬‬
‫פרוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫מסלול א'‪ :‬מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לפתח את כישורי המחקר שלהם‪ .‬המסלול‬
‫מחייב לימוד מקצועות חובה בהיקף ‪ 32‬שש"ס‪ ,‬מקצועות בחירה בהיקף של ‪ 6‬שש"ס וכתיבת עבודת‬
‫גמר מחקרית בהנחיית חבר סגל בכיר בחוג‪.‬‬
‫מסלול ב'‪ :‬מסלול זה מדגיש את ההיבטים היישומיים של המקצוע‪ .‬מחייב לימוד מקצועות חובה‬
‫בהיקף ‪ 19‬שש"ס‪ ,‬ומקצועות בחירה וסמינריונים בהיקף של ‪ 18‬שש"ס וכתיבת "פרוייקט גמר‬
‫בכלכלה"‪ 4) ,‬שש"ס(‪ .‬בוגרי המסלול אינם יכולים להמשיך לימודים לדוקטוראט אלא לאחר השלמת‬
‫הכשרתם המחקרית‪.‬‬
‫כלכלה עם התמחות במימון לבעלי תואר ראשון בחשבונאות‪ :‬בתכנית זו מעמיקים בוגרי כלכלה‬
‫וחשבונאות את הידע המחקרי שלהם‪ ,‬ולומדים נושאים נוספים בניהול השקעות ודיווחים חשבונאיים‬
‫במקום חלק ממקצועות הבחירה‪.‬‬
‫המסלול המשותף עם הטכניון‪ :‬המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים השואפים להמשיך ללימודי‬
‫דוקטוראט‪ .‬מסלול זה מחייב לימודים במתכונת מסלול א‪ ,‬בתוספת מקצוע בחירה אחד‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים התקני הוא ארבעה סמסטרים‪ .‬משך הלימודים הפרונטאליים לתואר עם התמחות‬
‫במימון לחשבונאים הוא שלושה סמסטרים‪ .‬במסלולים המחקריים ניתן להאריך את הלימודים בשני‬
‫סמסטרים נוספים לצורך כתיבת עבודת המחקר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪249‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫‪.4‬‬
‫קבלה מותנית‬
‫מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬שהיקף לימודיהם בכלכלה‬
‫אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בכלכלה‪ ,‬עשויים להידרש‪ ,‬לפי שיקול דעת‬
‫הוועדה‪ ,‬להשלים מקצועות יסוד בכלכלה או במקצועות תומכים‪ .‬השלמות אלה יעשו במסגרת‬
‫תכנית המוסמך בכלכלה או מחוצה לה בהתאם להיקף ההשלמות הנדרש‪ ,‬ועל פי תקנות‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל ובוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות הפועלות בישראל‬
‫באישור המועצה להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫מועמדים אלה יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ .GRE‬מועמדים שסיימו תואר ראשון במוסד‬
‫להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה‬
‫הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לזכאותם לתואר‪.‬‬
‫קבלה לתכנית המשותפת עם הטכניון‬
‫קבלה לתכנית זאת מותנית בהישגים יוצאי דופן בכלכלה או בתחומים רלוונטיים אחרים בממוצע‬
‫‪ 85‬ומעלה ובראיון עם ועדת קבלה‪.‬‬
‫מסלול ההתמחות במימון לחשבונאים‬
‫מועמדים לתכנית זאת חייבים להיות בוגרי תואר ראשון בכלכלה במגמת חשבונאות בציון‬
‫משוקלל של ‪ 78‬לפחות‪ ,‬או תואר דו חוגי בכלכלה וחשבונאות‪ ,‬בציון משוקלל של ‪ 78‬לפחות‬
‫בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫תכניות לימודים מיוחדות‬
‫תואר שני בכלכלה עם התמחות במימון לחשבונאים‬
‫התכנית משלבת לימודים תיאורטיים ויישומיים בכלכלה עם העמקה בתחומי המימון‪ .‬משך הלימודים‬
‫הפרונטאליים בתכנית זאת הוא שלושה סמסטרים‪ .‬מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך‬
‫בחוג לכלכלה ולספח התמחות במימון הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תואר שני בכלכלה‪ :‬התכנית המשותפת עם הטכניון‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' בנימין בנטל‬
‫התכנית מיועדת לטפח את כישורי המחקר של הסטודנטים‪ .‬תעודת ההסמכה בתכנית זאת ניתנת‬
‫במשותף ע"י אוניברסיטת חיפה וע"י הטכניון‪ ,‬ומזכה את בעליה בתואר ‪ M.Sc‬בכלכלה‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' בנימין בנטל‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית הדוקטורט מכשירה חוקרים בתחום הכלכלה לעבודה במשרות בכירות במשק או במערכת‬
‫ההשכלה הגבוהה‪ .‬עבודת המחקר יכולה להיות תיאורטית או אמפירית‪ ,‬ואמורה להיות ברמה‬
‫המאפשרת פרסום בכתב עת מוביל‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫מועמדים לתכנית הדוקטורט צריכים להיות בעלי תואר שני עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( בכלכלה‬
‫או בשטחים קרובים‪ ,‬ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬אשר ממוצע ציוניהם בתכנית התואר השני הוא‬
‫לפחות ‪ 80‬במקצועות הלימוד ו–‪ 86‬בעבודת הגמר המחקרית )תיזה( מוסמכי אוניברסיטאות מחו"ל‪,‬‬
‫וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות הפועלות בישראל באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו‬
‫לעמוד בהצלחה בבחינת ‪.GRE‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫המועמד מתבקש להמציא את המסמכים הבאים לוועדה החוגית‪:‬‬
‫‪ µ‬צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ µ‬גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ µ‬אישור בכתב על הסכמת מנחה‪/‬ים לעבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫‪ µ‬לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה‪ ,‬אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה‬
‫החוגית ללימודי תואר שלישי‪ .‬אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית‬
‫)תיזה(‪.‬‬
‫‪ µ‬הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה המיועד‪.‬‬
‫‪ µ‬קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית‬
‫‪ µ‬תקציר נושא המחקר באנגלית‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי לתואר שלישי הוא ארבע שנים‪ .‬הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב‬
‫מחקר א' המוקדש לכתיבת הצעת מחקר שלא ימשך יותר משנה מיום קבלתו של הסטודנט לתכנית‬
‫ושלב מחקר ב' המוקדש לכתיבת עבודת המחקר‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הגשת עבודת המחקר לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר יוגש החיבור בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬במידה שהסטודנט‬
‫השלים את כל חובותיו כנדרש על פי התקנון תשלח העבודה ע"י הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט על פי הנהלים‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫דרישות המסלול‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה( ושיפוטה של העבודה בהתאם לנהלי החוג‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית לימודים אשר תוטל על הסטודנט ע"י הוועדה החוגית ללימודי‬
‫‪ .3‬התואר השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מקנה קבלה אוטומטית ללימודי התואר השלישי!‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג למדעי המחשב‬
‫הלימודים לתואר שני‬
‫)‪(M.Sc.‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אילן נוימן‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית המוסמך מיועדת לשתי אוכלוסיות‪:‬‬
‫‪ µ‬תלמידי מחקר — המסלול עם כתיבת תיזה הוא מסלול מחקרי ומיועד לתלמידים השואפים‬
‫להתפתח בכיוון של מחקר אקדמי‪ .‬תלמידים אלו יוכלו להמשיך אח"כ ללימודי דוקטורט או‬
‫להשתלב בתפקידי מחקר ופיתוח מתקדמים בתעשיות עתירות ידע‪.‬‬
‫‪ µ‬תלמידים במסלול עם פרויקט גמר — המסלול ללא תיזה הוא מסלול לימודי ומיועד לתלמידים‬
‫השואפים להרחיב את השכלתם ע"י קורסים מתקדמים במדעי המחשב‪.‬‬
‫במסגרת מסלול זה‪ ,‬התלמידים יכתבו עבודת גמר‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫תואר ראשון )‪ B.Sc.‬או ‪ (B.A.‬במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר‪ ,‬בתכנית לימודים המוכרת‬
‫על–ידי המועצה להשכלה גבוהה כתכנית במדעי המחשב‪.‬‬
‫ממוצע ציונים ‪ 80‬לפחות בתואר הראשון )ציון כללי וגם ציון בחוג למדעי המחשב(‪ ,‬ולא פחות‬
‫מ–‪ 76‬בחוג השני )לבוגרי דו–חוגי(‪.‬‬
‫המלצת ועדת קבלה חוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫מועמד למסלול עם תיזה עשוי להתקבל בשלב הראשון למסלול ללא תיזה‪ .‬המעבר למסלול עם‬
‫תיזה יהיה מותנה במציאת מנחה לתיזה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪251‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪ .1‬לימודי תואר שני בכלכלה או בשטחים קרובים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון סופי של ‪85‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה המסכים להנחות את הסטודנט בעבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫‪ µ‬בוגרים של תוכניות לימודים מסוימות )כגון הנדסת מחשבים‪ ,‬הנדסת תוכנה‪ ,‬הנדסת מערכות‬
‫מידע( עשויים להתקבל לאחר השלמות מתאימות‪.‬‬
‫‪ µ‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫‪ µ‬התנאים שלעיל הם תנאי מינימום ואינם מבטיחים קבלה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬ואשר תכנית הלימודים שלהם במדעי המחשב‬
‫מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי השלמה‬
‫במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למצטיינים תחולקנה מלגות‪ .‬כמו כן‪ ,‬קיימות מלגות מחקר בחלק מתחומי המחקר‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה ‪ 2‬באוקטובר ‪.2011‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( )‪(203201-11-01‬‬
‫בוגר מדעי המחשב בתכנית חד–חוגית נדרש ללמוד ‪ 28‬שש"ס‪.‬‬
‫בוגר מדעי המחשב בתכנית דו–חוגית נדרש ללמוד ‪ 32‬שש"ס‪.‬‬
‫מסלול ב' — עם כתיבת פרויקט גמר )ללא תיזה( )‪(203202-11-01‬‬
‫בוגר מדעי המחשב נדרש ללמוד ‪ 36‬שש"ס‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫בהתאם לתקנון לימודי תואר שני‪ ,‬משך הלימודים הרגיל הוא עד שלוש שנים במסלול עם כתיבת‬
‫עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬ושנתיים במסלול ללא תיזה‪ .‬במסלול המואץ‪ ,‬משך הלימודים הכולל‬
‫לתואר ראשון ושני הינו ארבע שנים‪ .‬עמידה בלוחות הזמנים היא באחריותו הבלעדית של הסטודנט‪.‬‬
‫ניתן להגיש בקשה מנומקת היטב להארכת לימודים‪ ,‬שתידון על ידי ועדת מ‪.‬א‪ .‬חוגית ועל ידי הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪ .‬בשום מקרה לא מובטחת הארכת לימודים‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫)‪(203301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אילן נוימן‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הלימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" )‪ (Ph.D.‬מיועדים לבעלי תואר שני במדעי המחשב במסלול‬
‫עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( המעוניינים במחקר מקורי ומעמיק שיוביל לחידוש משמעותי‪ .‬קבלתם‬
‫של בוגרים בתחומים אחרים )כגון מתמטיקה והנדסת חשמל( תותנה במעבר קורסי השלמה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪252‬‬
‫ממוצע של ‪ 85‬לפחות בלימודי התואר השני וציון ‪ 86‬לפחות בעבודת התיזה‪.‬‬
‫שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪ ,‬אחד מהם ממנחה התואר השני‪.‬‬
‫התקשרות והסכמה בכתב של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת ע"י המנחה‬
‫המיועד‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬ואשר תכניות הלימודים שלהן במדעי המחשב מוכרות‬
‫על–ידי המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫במהלך לימודי התואר השלישי‪ ,‬ילמד הדוקטורנט קורסים בהיקף של ‪ 12‬שש"ס שייקבעו בתיאום‬
‫עם המנחה‪ .‬ועדת הדוקטורט והמנחה יקבעו אם יש צורך בקורסים נוספים‪ ,‬וזאת בהתאם לרקע‬
‫הקודם של הסטודנט ודרישות המחקר‪ .‬יתכנו גם קורסי קריאה מודרכת‪ .‬כמו כן‪ ,‬נדרשת גם השתתפות‬
‫בסמינר דוקטורנטים חוגי‪ ,‬בו ישתתפו תלמידי המחקר בכל אחת משנות לימודיהם לתואר‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫מיועד לתלמידים בתוכנית ‪ M.Sc.‬שקיבלו תוצאות ראשוניות במחקרם בעלות פוטנציאל להפוך‬
‫לעבודת דוקטורט‪ .‬המעבר ייעשה בהמלצת המנחה‪ ,‬אישור הוועדה החוגית ובהתאם לנוהלי הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג למערכות מידע‬
‫הלימודים לתואר שני‬
‫)‪(M.Sc.‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים תאפשר לבוגרי תואר ראשון להעשיר את ידיעותיהם בתחום מערכות המידע‪ ,‬תוביל‬
‫אותם לקריירה מקצועית או למחקר והוראה בתחום‪ ,‬ותאפשר את השתלבותם בדרגים הבכירים‬
‫בתחום מערכות המידע בארץ ובעולם‪.‬‬
‫— מסלול א' — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( )‪(214201-11-01‬‬
‫— מסלול ב' — מסלול ללא תיזה )‪(214202-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫— תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל במערכות מידע או בתחום קרוב‪.‬‬
‫— ממוצע ציונים לתואר — ‪ 82‬לפחות‪.‬‬
‫— אישור הוועדה החוגית לתואר שני שתבחר את המועמדים בעלי סיכויי ההצלחה הגבוהים‬
‫ביותר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪253‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫‪ µ‬שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו‬
‫התקבל התלמיד(‪.‬‬
‫‪ µ‬שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על ‪ 3‬שנים(‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫— לימודי השלמה‪:‬‬
‫כל מועמד שיתקבל לתואר שני שאינו בוגר תואר ראשון במערכות מידע‪ ,‬יידרש לבצע השלמות‪,‬‬
‫אשר ייקבעו ע"י ועדת הקבלה החוגית‪ .‬הקבלה לתוכנית מותנית בסיום ההשלמות בממוצע ‪.80‬‬
‫הוועדה תקבע את מכסת ההשלמות )שלא תעלה על ‪ 16‬שש"ס(‪ ,‬לפי הרקע של המועמד ולפי‬
‫שיקול דעתה )פירוט להלן(‪ .‬משך זמן ההשלמות לא יעלה על שנה אחת‪.‬‬
‫קביעת מכסת ההשלמות והקורסים הנדרשים תתבצע לאחר הקבלה העקרונית ולימודי ההשלמות‬
‫יוכלו להתקיים במקביל למציאת המנחה והצעת המחקר‪.‬‬
‫מכסת ההשלמות ואופי הקורסים ייקבעו בכל מקרה באופן פרטני ע"י ועדת התואר השני לפי‬
‫רקע המועמד‪ .‬מדיניות ההשלמות תתבסס על הדרישה שכל תלמיד לתואר שני יידרש לעבור‬
‫את קורסי היסוד שמקנים ידע וכלים בסיסיים של הדיסציפלינה‪:‬‬
‫מס' קורס‬
‫‪214.1900‬‬
‫‪214.2200‬‬
‫‪214.2700‬‬
‫‪214.2800‬‬
‫שם קורס‬
‫תכנון ותכנות תוכנה‬
‫עיצוב ופיתוח של מערכות מידע ניהוליות‬
‫ניתוח מערכות מידע‬
‫תכן של מסדי נתונים‬
‫נקודות הערות‬
‫או קורס תכנות מקביל‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫תנאי המעבר משנה לשנה‬
‫מצב אקדמי תקין מוגדר קבלת ציון עובר בכל מקצוע אליו נרשם וציון ממוצע ‪ 75‬לפחות‪.‬‬
‫סטודנט שאינו במצב תקין גם בתום שנה בה נקבעו לו תנאים כאמור לעיל‪ ,‬תחליט הוועדה החוגית‬
‫לתואר שני האם לסיים את לימודיו‪ ,‬או לקבוע לו תנאים נוספים ‪.‬‬
‫תכניות הלימודים‬
‫לימודי החובה בתכנית והתיזה מכוונים להכשיר את התלמיד למחקר ולתת לו התנסות ראשונית‬
‫במחקר מדעי ברמה הגבוהה ביותר‪ .‬כמו כן‪ ,‬מכוונת התכנית לחשוף את התלמיד לתחומי העיסוק‬
‫והמחקר העיקריים במערכות מידע‪ .‬מכיוון שלא ניתן להקיף את כל הנושאים בלימודי התואר‬
‫השני‪ ,‬התכנית תאפשר לכל סטודנט לבחור‪ ,‬בהתאם לנטיותיו ולהנחיית המנחה‪ ,‬מבין מספר רב של‬
‫קורסים‪ .‬אלו מחולקים לשתי רמות‪ .‬תחומי המחקר העיקריים מקובצים ברשימת הבחירה החוגית‬
‫המתקדמת‪ .‬אולם הסטודנט יוכל לקחת גם קורסים בתחומי העיסוק מתוך רשימת הבחירה החוגית‬
‫המשותפת )לתואר ראשון ושני(‪.‬‬
‫במסלול עם פרויקט גמר יושם דגש על אסטרטגיות ניהול מערכות מידע‪.‬‬
‫היקף הלימודים‬
‫— מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )מסלול א'(‪ 28 :‬שש"ס וכתיבת תיזה‬
‫— מסלול עם פרויקט גמר )מסלול ב'(‪ 40 :‬שש"ס ופרויקט גמר‬
‫— משך הלימודים הוא שנתיים‪ .‬שנה נוספת תאושר לתלמיד מסלול א' בלבד ‪ ,‬לצורך סיום עבודת‬
‫התיזה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫מסלול א' — עם תיזה‪:‬‬
‫קורסי חובה — ‪ 14‬שש"ס )‪ 5‬קורסים(‬
‫קורסי בחירה חוגית משותפת )תחומי עיסוק( — עד ‪ 7‬שש"ס )עד ‪ 2‬מקצועות(‬
‫קורסי בחירה מתקדמת )תחומי מחקר( — השלמת קורסי הבחירה ל–‪ 14‬שש"ס )כלומר‪ 8 ,‬עד ‪15‬‬
‫‪254‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫שש"ס‪ ,‬בהתאם למספר השש"ס שנלקחו מהבחירה החוגית המשותפת(‪ .‬ניתן ללמוד גם עד ‪ 2‬קורסים‬
‫מחוגים אחרים המפורטים בטבלה‪ ,‬בתנאי שלוקחים לפחות ‪ 2‬קורסי בחירה מתקדמת מהחוג‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫— משך הלימודים לתואר שני במסלול א' לא יעלה על שלוש שנים‪.‬‬
‫— משך הלימודים לתואר שני במסלול ב' הוא שנתיים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫מבנה הלימודים‬
‫בשנה הראשונה ללימודי מ"א בחוג‪ ,‬כל התלמידים מתחילים את לימודיהם במסלול ללא תיזה‪ .‬בתום‬
‫שנה ראשונה‪ ,‬רשאי תלמיד להחליט לעבור למסלול עם כתיבת עבודת גמר‪ ,‬וזאת לאחר הגשת נושא‬
‫מחקר ואישור מנחה ואישור ועדת מ"א‪ .‬להלן מגמות‪/‬התמחויות לתואר שני‪:‬‬
‫‪ .1‬מגמה בסוציולוגיה עיונית )‪(204213-11-02‬‬
‫‪ .2‬מגמה באנתרופולוגיה )‪(204205-11-01‬‬
‫‪ .3‬מגמה בסוציולוגיה ארגונית–יישומית )‪(204209-11-01‬‬
‫‪ .4‬מגמה בקרימינולוגיה וחוק )‪(204210-11-01‬‬
‫‪ .5‬מגמה במחקר חברתי–שימושי )‪(204202-11-06‬‬
‫‪ .6‬התמחות בטכנולוגיה וחברה )‪(204202-11-02‬‬
‫‪ .7‬התמחות בפיתוח ארגוני–מערכתי )‪(204202-11-03‬‬
‫‪ .8‬התמחות בסוציולוגיה כלכלית )‪(204202-11-04‬‬
‫הלימודים לתואר המ"א מיועדים להכשיר את התלמיד לעיסוק מקצועי בתחומים הנ"ל‪ .‬מצפים‬
‫מהתלמיד המסיים לימודיו לתואר השני‪ ,‬שיהיה בעל ידע ומודעות לתחומים השונים של המקצוע ובעל‬
‫יכולת להגדיר ולנתח בעיות באופן עצמאי‪ ,‬ולעסוק במחקר בתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה‪.‬‬
‫החוג מקיים שני מסלולי לימוד‪ :‬מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪ ,‬מסלול עם בחינת גמר‪.‬‬
‫‪ .1‬מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית — לימודים הכוללים שיעורי חובה ושיעורי בחירה‬
‫בהיקף של ‪ 30‬שש"ס ‪ +‬הגשת עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫מסלול זה מהווה תנאי להמשך לימודים לתואר שלישי‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪255‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מסלול ב' — ללא תיזה‪:‬‬
‫קורסי חובה — ‪ 17‬שש"ס )‪ 6‬קורסים‪ 5 ,‬קורסים כמו במסלול א' ‪ +‬אסטרטגית ניהול מערכות‬
‫מידע(‪.‬‬
‫קורסי בחירה חוגית משותפת )תחומי עיסוק( — עד ‪ 7‬שש"ס )עד ‪ 2‬מקצועות(‪.‬‬
‫קורסי בחירה מתקדמת )תחומי מחקר( — השלמת קורסי הבחירה ל–‪ 23‬שש"ס )כלומר ‪ 17‬עד ‪23‬‬
‫שש"ס(‪ .‬ניתן ללמוד גם עד ‪ 2‬קורסים מחוגים אחרים המפורטים בטבלה‪ ,‬בתנאי שלוקחים לפחות‬
‫‪ 2‬קורסי בחירה מתקדמת מהחוג באישור יו"ר ועדת תואר שני‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית — לימודים הכוללים שיעורי חובה ושיעורי בחירה‬
‫בהיקף של ‪ 38‬שש"ס ובחינת גמר שתבדוק ידע והבנה בספרות סוציולוגית ואנתרופולוגית עדכנית‪.‬‬
‫סטודנטים הלומדים במסלול זה אין באפשרותם להמשיך לימודים לתואר שלישי‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר מ"א‪ ,‬במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪ ,‬הוא עד שלוש שנים‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר מ"א‪ ,‬במסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית‪ ,‬הוא שנתיים‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫זכאים להירשם ללימודי מ"א בוגרי אוניברסיטה‪ ,‬שהשיגו ציון ‪ 82‬לפחות בלימודי הב"א בחוג‬
‫לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ובחוג השני‪ .‬בחירת המועמדים תיעשה על–ידי ועדת מ"א של החוג‪,‬‬
‫בהסתמך על הישגיו הלימודיים של המועמד בחוגים בהם למד‪ ,‬עמידה בציון הנדרש במבחן כניסה‬
‫באנגלית ובהתאם לכך זימון לראיון אישי עם המועמד‪.‬‬
‫מועמד אשר לא השיג ציון ‪ 65‬בבחינה באנגלית יחוייב בקורס אנגלית מתקדם במסגרת לימודי‬
‫מ"א‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה‪ ,‬כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה ‪.3.5.2011‬‬
‫מועד אחרון לקבלת תדפיס ציונים מעודכן של מועמד ‪.15.5.2011‬‬
‫מועדי בחינת הכניסה באנגלית‪ :‬ראה טבלה עמוד ‪ 158‬במדריך זה‪.‬‬
‫לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני )‪(204150-11-01‬‬
‫החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקבל מועמדים בוגרי חוגים אחרים ללימודי השלמה למ"א לקראת‬
‫הצגת מועמדות ללימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה‪ .‬זכאים להרשם לתכנית זו מועמדים‬
‫שהשיגו ציון ‪ 82‬בתואר ב"א בשני החוגים‪ .‬לימודים אלה אינם מקנים תואר ואינם מבטיחים קבלה‬
‫ללימודי מ"א‪.‬‬
‫‪ .1‬המועמדים להשלמות יעברו ראיון קבלה ושקלול בטרם יתקבלו להשלמות‪ .‬במהלך הראיון‬
‫יובהרו להם הסיכויים להתקבל לחוג בכלל ולמגמות השונות בפרט‪.‬‬
‫‪ .2‬אלה שיתקבלו להשלמות יחוייבו להשיג ממוצע של ‪ 82‬בקורסי ההשלמה שנקבעו להם‪.‬‬
‫‪ .3‬עם התקבלותם להשלמות יבחרו הסטודנטים לפחות בשתי מגמות אלטרנטיביות ויחתמו על‬
‫הצהרה לפיה‪ ,‬הם מודעים לכך שתנאי הקבלה לתואר שני לחוג הוא ציון ‪ 82‬בקורסי השלמה‪,‬‬
‫וכי החוג אינו מתחייב לקבל אותם למגמה מסוימת‪ ,‬אלא לאחת מבין שתי המגמות שבחרו‪.‬‬
‫מגמה לסוציולוגיה עיונית‬
‫מגמת הסוציולוגיה העיונית תעסוק בסוציולוגיה כתחום מדעי — עיוני ומחקרי‪ .‬המגמה תשלב‬
‫עיסוק בסוגיות היסוד של הסוציולוגיה‪ ,‬בהתפתחויות העכשוויות ובמוקדי עניין של תלמידי המגמה‪.‬‬
‫כוונת התכנית להקנות הכשרה תאורטית ומתודית שתאפשר התמודדות עם סוגיות מרכזיות‪ ,‬עם‬
‫פולמוסים תאורטיים עכשוויים‪ ,‬ועם היבטים שונים של המחקר הסוציולוגי‪ .‬תכנית הסוציולוגיה‬
‫העיונית תתמקד בנושאי השליטה והריבוד בחברה‪ ,‬בהגדרתם הרחבה — תופעות של קונפליקט‬
‫ושינוי חברתי‪ ,‬דפוסי דומיננטיות ויחסי המבנה החברתי והאנשים הנוטלים בו חלק‪.‬‬
‫‪256‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מגמה באנתרופולוגיה‬
‫מגמה סוציולוגיה ארגונית–יישומית‬
‫תכנית הלימודים במגמה זו מכוונת להכשיר תלמידים מתקדמים המתמחים בתחום הארגונים בחברה‬
‫בת–ימינו לסוגיהם השונים‪ .‬התכנית נועדה להקנות לתלמידים ידע תיאורטי‪ ,‬מתודולוגי ואמפירי‬
‫בתחום זה‪ ,‬מנקודת–ראות סוציולוגיות‪.‬‬
‫התכנית כוללת שיעורים מתקדמים בסוציולוגיה‪ ,‬בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר‪ ,‬מבחר סמינרים‬
‫במבנה ובהתנהגות של ארגונים‪ ,‬ועבודה מעשית מודרכת בארגון )פרקטיקום(‪ .‬התכנית פותחת אשנב‬
‫למגוון היישומים של הידע והמיומנות בתחום זה — במחקר חברתי שימושי‪ ,‬באבחון ובפיתוח ארגוני‪,‬‬
‫בשיפור מבנים ותהליכים ארגוניים‪ ,‬בהנחייה‪ ,‬בהדרכה ובייעוץ מקצועי לארגונים‪.‬‬
‫מגמה בקרימינולוגיה וחוק‬
‫מסלול ההתמחות בקרימינולוגיה מיועד להקנות לתלמידים ידע עיוני ומחקרי רחב בתחום‬
‫הקרימינולוגיה‪ .‬במסגרת הלימודים תינתן לתלמידים אפשרות להכיר ולהתעמק בסוגיות הקשורות‬
‫בתחום הסטיה‪ ,‬עבריינות נוער ומערכת החוק והמשפט‪ .‬הקורסים שילמדו במסגרת התכנית יעסקו‬
‫הן בהיבטים התיאורטיים והן בתחומי המחקר והמתודולוגיה‪.‬‬
‫מגמה במחקר חברתי–שימושי‬
‫תוכנית הלימודים במגמה למחקר חברתי–שימושי נועדה להקנות לתלמידים ידע ומיומנות בתחומים‬
‫הבאים‪ :‬ביצוע סקרים חברתיים מסוגים שונים‪ ,‬מחקרי הערכה של תוכניות חברתיות‪ ,‬ניהול מאגרי‬
‫מידע דמוגרפי וסוציו–כלכלי‪ ,‬שיטות סטטיסטיות לעיבוד וניתוח נתונים; שיטות לניתוח מדיניות‬
‫ציבורית והערכתה‪ .‬בשנה השנייה תלמידי המגמה יתנסו בארגון ובניהול של מחקרים חברתיים–‬
‫שימושיים במכוני מחקר שונים‪.‬‬
‫התמחות בטכנולוגיה וחברה‬
‫מטרת התכנית היא להעניק לסטודנטים לתואר שני הבנה תיאורטית רחבה של יחסי הגומלין בין‬
‫טכנולוגיה וחברה‪ ,‬עם דגש על חברות בנות זמננו‪ .‬הגישה התיאורטית הדומיננטית בתוכנית )‪Social‬‬
‫‪.(Construction of Technology‬‬
‫ההתמחות תהיה הבנייה חברתית של טכנולוגיה‪ .‬במסגרת תוכנית ההתמחות נציג וניישם תיאוריות‬
‫המתרכזות ב‪:‬‬
‫‪ µ‬תפקידו של הסוכן החברתי ושל מבנים חברתיים בתהליך העיצוב והשימוש של טכנולוגיות‬
‫חדשות‪.‬‬
‫‪ µ‬תפקידה של הטכנולוגיה בעיצוב של יחסים ודפוסים חברתיים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪257‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מטרת הלימודים במגמה זו להרחיב את ההכרות עם העבודה האתנוגרפית והגישה ההשוואתית‬
‫באנתרופולוגיה‪ ,‬ולפתח נקודת מבט ביקורתית כלפי הגישות התיאורתיות ושיטות המחקר המקובלות‬
‫באנתרופולוגיה‪.‬‬
‫המגמה מאפשרת ההעמקה באחד מענפי האנתרופולוגיה )רפואית‪ ,‬חברות פשוטות‪ ,‬פוליטית‪ ,‬תרבות‬
‫ומערכת סמלים(‪.‬‬
‫גולת הכותרת של הלימודים היא עבודת מחקר עצמאית )עבודת מ"א( שבה משלב התלמיד התמודדות‬
‫עם שאלות תיאורתיות‪ ,‬תצפית משתתפת ופרשנות וניתוח נתונים‪.‬‬
‫התמחות בפיתוח ארגוני–מערכתי‬
‫מטרת התוכנית‬
‫מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים התמחות בתהליכי שינוי ופיתוח של ארגונים ולהכשיר אותם‬
‫לעסוק בייעוץ ארגוני‪ .‬הגישה התיאורטית המנחה תוכנית זו היא מערכתית–מבנית‪ ,‬המדגישה תפיסה‬
‫כוללנית של הארגון והסביבה הארגונית‪.‬‬
‫תנאי קבלה לתוכנית‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫זכאים להירשם לתוכנית בוגרי תואר ראשון במדעי החברה וההתנהגות שהשיגו ציון גמר של‬
‫‪ 82‬לפחות‪ .‬הקבלה לתוכנית תיקבע על פי הישגי המועמד‪/‬ת‪ ,‬המלצות‪ ,‬מבחן באנגלית וניסיון‬
‫מעשי‪.‬‬
‫המועמדים נדרשים להיות בעלי ניסיון מקצועי בניהול‪ ,‬בפיקוד‪ ,‬בתפקידי מטה או בייעוץ ארגוני‬
‫של ‪ 3‬שנים לפחות לאחר סיום התואר הראשון‪.‬‬
‫יש להגיש למזכירות החוג עד לתאריך ‪:3.5.2011‬‬
‫‪ .1‬גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר ב"א‪.‬‬
‫‪ .2‬שתי המלצות ממקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬קורות חיים‪.‬‬
‫תכני התוכנית‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫התוכנית כוללת לימודים עיוניים‪ ,‬מתודולוגיים ויישומיים‪.‬‬
‫התוכנית כוללת לימודי הרחבה והעשרה במגוון תחומי–ידע‪.‬‬
‫התלמידים יחוו התנסות מעשית במסגרת מעבדות וסדנאות‬
‫מועדי הלימודים מותאמים לאנשים עובדים במשרה מלאה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫ההתמחות המוצעת נועדה להקנות תשתית תיאורטית ומתודולוגית בתורת הארגונים‪ ,‬בד בבד עם‬
‫התנסות מעשית לשם רכישת מקצוע פרופסיונאלי בתחום הייעוץ הארגוני‪ .‬ההתמחות תכשיר את‬
‫הלומדים לעסוק באופן מקצועי בשינוי ובפיתוח של ארגונים למיניהם‪ ,‬ובייעוץ למנהליהם בתחומים‬
‫ובדרגים שונים‪ .‬לשם כך‪ ,‬תוכנית הלימודים תכלול קורסים מתקדמים בסוציולוגיה‪ ,‬וכן קורסי העשרה‬
‫בתחומים קרובים כגון פסיכולוגיה‪ ,‬כלכלה‪ ,‬משפטים‪ ,‬יחסי עבודה‪ ,‬מערכות מידע ניהוליות‪ ,‬משאבי‬
‫אנוש ונושאים נוספים‪ .‬הפרק היישומי יכלול התנסות מעשית מודרכת‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הדמיות‪ ,‬תרגילים‬
‫והתנסויות נוספות‪ .‬ההתמחות תתנהל במסלול ב' בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה(‪.‬‬
‫תוכנית לימודים מובנית בהיקף של ‪ 40‬שש"ס‪.‬‬
‫התמחות בסוציולוגיה כלכלית‬
‫מטרת תוכנית‬
‫ההתמחות בסוציולוגיה כלכלית היא לעסוק בלימוד וחקר של הנושאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬גורמים חברתיים ופוליטיים המשפיעים על מבנה והתנהגות כלכליים‪.‬‬
‫ב‪ .‬האופנים שבהם שזורה הכלכלה במבנים חברתיים ובתרבות‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים המוצעת היא ייחודית‪ ,‬מכיוון שהיא שואפת להקנות כלים להבנה סוציולוגית‬
‫של השוק‪ ,‬הכלכלה והשחקנים הכלכליים ברמת המאקרו )משק לאומי או מדינה(‪ ,‬רמת הביניים‬
‫)רשתות עסקיות וחברתיות(‪ ,‬ורמת המיקרו )הארגון או היחיד(‪ .‬הסוציולוגיה הכלכלית מנסה להבין‬
‫סוגיות כגון‪ :‬יחסי הון–שלטון‪ ,‬השליטה הפוליטית של הכלכלה‪ ,‬מערך היחסים בין ארגונים עסקיים‪,‬‬
‫‪258‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫פילנתרופיה עסקית‪ ,‬יחסים בקרב הארגון המוסדי והפירמה העסקית‪ ,‬כלים לגיבוש אסטרטגיה‬
‫עסקית‪ ,‬הפרטת חברות ומיקור חוץ‪ ,‬תמורות הגלובליזציה‪ ,‬הקשר בין שווקי עבודה למוסדות‬
‫חברתיים‪ ,‬סוגי יזמות ותרבויות של צריכה‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪259‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫)‪(204301-11-01‬‬
‫רשאים להגיש מועמדות כתלמידים לתואר דוקטור‪ ,‬בעלי תואר שני )מ"א( בסוציולוגיה ו‪/‬או‬
‫אנתרופולוגיה מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ–לארץ אשר השיגו לפחות ציון ”טוב מאוד" )‪(85‬‬
‫בלימודיהם לתואר שני וציון ”טוב מאוד" )‪ (86‬בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫ראו עמוד ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫קריטריוני הקבלה — תקציר קורות חיים בעברית ובאנגלית‪ ,‬ציוני גמר והמלצות‪ .‬על המועמדים‬
‫להתקשר עם מנחה‪ ,‬ממורי החוג‪ ,‬לעבודת הדוקטורט ולהגדיר את נושא העבודה‪ .‬ועדת דוקטורט‬
‫תדון במועמדים ותזמין על פי שיקול דעתה את המועמד לראיון אישי‪.‬‬
‫במקרים חריגים של תואר שני עם עבודת תיזה‪ ,‬שאינו בסוציולוגיה ו‪/‬או אנתרופולוגיה‪ ,‬תדון ועדת‬
‫הדוקטורט בבקשה ל"לימודי מחקר מקדים"‪ ,‬מסלול שבמהלכו ילמדו התלמידים בתכנית השלמות‬
‫מיוחדת ו‪/‬או יכתבו עבודת גמר מחקרית‪ .‬לאחר סיום ההשלמות‪ ,‬על המועמדים לעבור את תהליך‬
‫הקבלה כמפורט לעיל‪.‬‬
‫תלמידים המתקבלים ללימודים ומחקר לשם קבלת התואר ”דוקטור בפילוסופיה" ייקראו תלמידי‬
‫מחקר שלב א' עד לאישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה‪ ,‬ותלמידי מחקר‬
‫שלב ב' לאחר אישורה‪.‬‬
‫לשם קבלת התואר ”דוקטור בפילוסופיה" על תלמידי המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי‪,‬‬
‫שיש בו משום תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר‪ ,‬ולכתוב חיבור מדעי לפי נהגי‬
‫המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע‪ .‬חיבור זה ייקרא עבודת דוקטור‪ .‬כמו כן חייבים תלמידי‬
‫המחקר להוכיח כי הם שולטים בחומר הרקע בתחום המחקר ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות‬
‫ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליהם ובכל יתר החובות שחלות על פי התקנון‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר דוקטור הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫את הצעת המחקר יש להגיש לשיפוט עד תום השנה הראשונה ללימודים‪.‬‬
‫למועמדים מצטיינים תוצע אפשרות לשלב את לימודיהם עם תוכנית לימודים אירופאית לתואר‬
‫שלישי‪ .‬פרטים באתר האינטרנט של החוג‪.‬‬
‫החוג לסטטיסטיקה‬
‫‪http:/stat.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק ולהרחיב את הידע‪ ,‬הכלים והשיטות שהתלמידים רוכשים‬
‫במקצועות הסטטיסטיים והכמותיים בחוג ולהקנות להם כלי מחקר וניתוח ברמה מתקדמת בתחומי‬
‫ההתמחות הנבחרים‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫עמידה בתנאי קבלה של האוניברסיטה‪ ,‬כפי שמפורסמים בתקנון לימודי תואר שני‪ ,‬וכן עמידה‬
‫בדרישות נוספות של החוג‪ :‬תואר ראשון במקצוע אקדמי רלוונטי למגמת הלימודים או לתחום‬
‫ההתמחות המבוקש‪ ,‬ציון ממוצע של ‪) 80‬לפחות( )או ‪ 82‬למגמת אקטואריה( בכל אחד מחוגי הלימוד‬
‫לתואר ראשון וראיון אישי או דיון בוועדת קבלה‪ .‬ועדת הקבלה תוכל לדרוש ציון ממוצע מינימאלי‬
‫במספר מקצועות ליבה שייקבעו על ידה על פי הרקע האקדמי של המועמד‪ ,‬ייתכן שוועדת הקבלה‬
‫תדרוש מהמועמד עמידה בלימודי השלמה בהיקפים שתקבע‪ ,‬עם התניות לציונים נדרשים‪.‬‬
‫מועמדים ששפת הלימוד שלהם לא הייתה עברית יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית כתנאי לזכאותו‬
‫לתואר השני‪ .‬בוגרי מוסדות מוכרים מחו"ל כולל מוסדות הפועלים בארץ באישור המועצה להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬יידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ GRE‬או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון כתנאי‬
‫לדיון נוסף בקבלתם ללימודים )ראה תקנון הרשות ללימודים מתקדמים(‬
‫מבנה הלימודים‬
‫בחוג לסטטיסטיקה יש שלושה תחומי התמחות‪ :‬סטטיסטיקה עיונית‪ ,‬סטטיסטיקה יישומית‬
‫והסתברות יישומית‪ .‬כמו כן יש בחוג ארבע מגמות לימוד לתואר שני‪ :‬אקטואריה‪ ,‬ביוסטטיסטיקה‪,‬‬
‫לימודי איכות ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫בכל תחום התמחות או מגמה יש שני מסלולים‪ :‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬ומסלול‬
‫ב' — עם בחינת גמר )או עם עבודה מסכמת כחלופה לבחינת גמר(‪ .‬תלמיד במסלול א' ילמד בחוג‬
‫קורסים בהיקף של ‪ 32-30‬שש"ס‪ .‬ויכתוב תיזה‪ .‬תלמיד במסלול ב' ילמד בחוג קורסים בהיקף של‬
‫‪ 40‬שש"ס ויכתוב עבודה מסכמת או ייבחן בבחינת גמר‪.‬‬
‫תלמידי תואר שני בהתמחות בסטטיסטיקה או במגמת הביוסטטיסטיקה ישתלבו ביחידה לייעוץ‬
‫סטטיסטי‪ ,‬בהיקף של קורס בן ‪ 4‬שש"ס‪ ,‬ויתנסו בעבודת ייעוץ ללקוחות‪.‬‬
‫בחוג קיים גם מסלול לימודים אישי לתואר שני‪ ,‬עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬המסלול מיועד‬
‫לתלמידים שמעוניינים לכתוב תיזה בנושא בינתחומי‪ ,‬המקשר את הידע שקיים בחוג עם ידע‬
‫מקצועי שקיים בחוג אחר‪ .‬במקרה זה מנחה התיזה יהיה מהחוג לסטטיסטיקה‪ ,‬ומנחה נוסף יהיה‬
‫מחוג הלימודים השני‪ .‬למסלול לימודים זה יתקבל תלמיד אשר הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר‬
‫להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות בכל‬
‫אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫בחוג קיים גם מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬ומסלול מואץ לתואר שני‬
‫ללא עבודת גמר מחקרית )כולל בחינת גמר(‪.‬למסלול לימודים זה יוכלו להתקבל תלמידים שבסיום‬
‫שנה ב' בתואר הראשון סיימו את כל קורסי החובה לתואר הראשון בסטטיסטיקה‪ ,‬ממוצע ציוניהם‬
‫בשנים א'‪-‬ב' בחוג הוא ‪ 90‬ומעלה ויומלצו על–ידי מורי החוג לוועדת המ"א החוגית‪.‬‬
‫‪260‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫להלן קודי הלימוד‬
‫מסלול סטטיסטיקה עם עבודת גמר מחקרית )‪(207201-11-01‬‬
‫מסלול סטטיסטיקה עם בחינת גמר )‪(207202-11-01‬‬
‫מסלול אישי )רק בהתייעצות עם יועץ המ"א בחוג( )‪(207206-11-06‬‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' בנימין רייזר‬
‫מוסמכי התוכניות לעיל יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לסטטיסטיקה‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מגמת אקטואריה עם עבודת גמר מחקרית )‪(207204-11-04‬‬
‫מגמת אקטואריה עם בחינת גמר )‪(207205-11-05‬‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' אודי מקוב‬
‫מגמת ביוסטטיסטיקה עם עבודת גמר מחקרית )‪(207207-11-06‬‬
‫מגמת ביוסטטיסטיקה עם בחינת גמר )‪(207208-11-06‬‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' בנימין רייזר‬
‫מגמת לימודי איכות עם עבודת גמר מחקרית )‪(207209-11-06‬‬
‫מגמת לימודי איכות עם בחינת גמר )‪(207210-11-06‬‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' אבנר הלוי‬
‫מגמת לוגיסטיקה עם עבודת גמר מחקרית )‪(207212-11-06‬‬
‫מגמת לוגיסטיקה עם בחינת גמר )‪(207213-11-06‬‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' גדעון ויס‬
‫מוסמכי התוכניות הייעודיות יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לסטטיסטיקה במגמת לימודיו‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫משך הלימודים לתואר שני במסלולים הדורשים כתיבת עבודת גמר מחקרית הוא שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר שני במסלול עם בחינת גמר הוא שנתיים‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול מואץ למ"א עם כתיבת עבודת גמר מחקרית הוא חמש שנים‬
‫)ללימודי התואר הראשון והשני(‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול מואץ למ"א ללא כתיבת תיזה הוא ארבע שנים )ללימודי התואר הראשון‬
‫והשני(‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫)‪(207301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' שאול בר לב‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודת מחקר‪ ,‬הוראה ויישום וכן קבלת תואר דוקטור‬
‫לפילוסופיה בסטטיסטיקה הן בתחום תיאורטי והן בתחום יישומי‪ .‬יישומי הסטטיסטיקה וההסתברות‬
‫כוללים בין השאר את התחום הכלכלי עם הדגש על תחומי הביטוח‪ ,‬אקטואריה‪ ,‬לוגיסטיקה‪,‬‬
‫אופטימיזציה של ניהול משאבים‪ ,‬ביוסטטיסטיקה‪ ,‬איכות ואמינות‪ ,‬מודלים הסתברותיים לניתוח‬
‫מערכות תורים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪261‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬מועמד בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר‬
‫השני ציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬כתב עבודת גמר מחקרית )תיזה( והשיג ציון של ‪ 86‬לפחות בעבודה זו‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫— המועמד יפנה לחברי הסגל בחוג ויאתר מנחה‪.‬‬
‫המועמד ימלא טופס הרשמה לחוג לסטטיסטיקה )ניתן למלא את הטופס באינטרנט או לקנות‬
‫ערכת הרשמה בחנויות סטימצקי או אקדמון(‪.‬‬
‫— המועמד ימציא למזכירות החוג את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ .2‬גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ .3‬אשור בכתב על הסכמת מנחה‪/‬ים לעבודת הדוקטור‪.‬‬
‫‪ .4‬לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה‪ ,‬אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים‬
‫אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי‪ .‬אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת‬
‫הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .5‬הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה המיועד‪.‬‬
‫‪ .6‬קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .7‬תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר ) לא יעלה‬
‫על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד‪ .‬שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת‬
‫הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫)‪(207315-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט‬
‫ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתחילת שנת לימודים‪.‬‬
‫תלמידים יוכלו להתקבל למסלול זה לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני‪,‬‬
‫במידה‬
‫ועומדים בקריטריונים הרשומים מטה ועל סמך השגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי‬
‫התואר השני‪.‬‬
‫מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין חייב למלא את התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪262‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫)‪(207350-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬מועמד בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר מחקרית )תיזה( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‬
‫בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫דרישות המסלול‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪ .‬המועמד יגיש את‬
‫מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם‬
‫לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד‪ .‬חריגה מכלל זה טעונה‬
‫המלצת המנחה‪ ,‬יו"ר הועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪http://hevra.haifa.ac.il/~psy/he/‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר מורי גולדשמיד‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת לימודי המ"א בחוג לפסיכולוגיה הינה העמקת הידע העיוני והמחקרי לצד הכשרה מעשית‬
‫בתחום ההתמחות שבו בחר התלמיד‪ .‬הלימודים מבוססים על עבודה אינטנסיבית ועל הדרכה‬
‫אינדיבידואלית‪ .‬משום כך מספר מקומות הלימוד בכל מגמה מוגבל ל‪ 4-12 :‬אנשים‪ ,‬בהתאם‬
‫למגמה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪263‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫‪ .1‬הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ .‬והשיג בלימודי התואר‬
‫הראשון ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫‪ .2‬המציא את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬טופס בקשת קבלה ללימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬גליון ציונים מאושר לתואר "בוגר" כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫‪ .3‬הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע‪ .‬מאושרת על ידי המנחה המיועד‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה‪.‬‬
‫‪ .5‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .6‬שתי המלצות מאנשי אקדמיה‪.‬‬
‫‪ .7‬תקציר נושא המחקר המוצע באנגלית‪.‬‬
‫לימודי המ"א מתקיימים בעשר מגמות ותוכניות מיוחדות‪ :‬פסיכולוגיה קוגניטיבית וגורמי אנוש‪,‬‬
‫תוכנית לימודים מחקרית בנוירוקוגניציה‪ ,‬פסיכוביולוגיה‪ ,‬פסיכולוגיה קלינית‪ ,‬פסיכולוגיה‬
‫קלינית‪-‬חינוכית‪ ,‬פסיכולוגיה תעסוקתית‪-‬ארגונית‪ ,‬פסיכולוגיה קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה‪,‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‪ ,‬מסלול אישי בפסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קלינית‪-‬חינוכית למגזר‬
‫הערבי מותנה באישור פתיחת התכנית )ראה הערה בתיאור המגמה(‪.‬‬
‫הלימודים מתקיימים במסלול הדורש כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬בנוסף לקורסים‬
‫ולפרקטיקום הנדרשים על ידי כל מגמה ומסלול‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪ .1‬זכאי להציג מועמדותו ללימודי מ"א תלמיד אשר סיים או עומד לסיים את לימודיו בפסיכולוגיה‬
‫באוניברסיטה מוכרת או במכללה אשר קבלה הכרה והסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה להעניק‬
‫תואר ראשון במדעי ההתנהגות‪ ,‬במדעי המח מאוניברסיטת בר–אילן‪ ,‬בציון גבוה או שווה לציון‬
‫הסף הרשום בחוברת המידע לרישום לתואר שני‪ .‬ספי הקבלה יהיו כלהלן‪:‬‬
‫‪ µ‬למגמות בפסיכולוגיה קלינית‪ ,‬קלינית–חינוכית‪ ,‬תעסוקתית–ארגונית‪ ,‬קלינית במסלול‬
‫נוירופסיכולוגי והתפתחותית — ציון ‪.90‬‬
‫‪ µ‬למגמות הקוגניטיבית וגורמי אנוש‪ ,‬פסיכוביולוגיה ולמסלול אישי בפסיכולוגיה חברתית‬
‫— ציון ‪.85‬‬
‫‪ µ‬לתוכנית המיוחדת בפסיכולוגיה קלינית‪-‬חינוכית למגזר הערבי — ציון ‪.80‬‬
‫‪ µ‬נא לשים לב‪ :‬יתכנו שינויים בסיפי הקבלה‪.‬‬
‫‪ . 2‬ציון ‪ 80‬לפחות בלימודי הב‪.‬א‪ .‬בחוג השני הוא תנאי הכרחי לקבלה ללימודים‪.‬‬
‫‪ .3‬מועמד בעל תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו‪.‬‬
‫‪ .4‬מתא"ם — מבחן לתארים מתקדמים לנרשמים למ"א‪ ,‬מטעם ובאחריות המרכז הארצי לבחינות‬
‫והערכה‪ .‬תלמידים שסיימו את לימודיהם במוסד אקדמי בחו"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות‬
‫בחו"ל הקיימות בארץ ואשר קיבלו היתר פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה יידרשו‪:‬‬
‫א‪ .‬לעמוד במבחני ה–‪.G.R.E‬‬
‫ב‪ .‬להציג את תעודת הבוגר ואישור הציונים לרשות ללימודים מתקדמים‪ ,‬על מנת שתבדוק‬
‫ותאשר האם המוסד בו למד התלמיד מוכר לצרכי המשך לימודים לתואר שני‪.‬‬
‫ג‪ .‬להגיש מסמכיהם לוועדת ב"א של החוג כדי שזו תבדוק אם יש לחייבם בלימודי השלמה‪.‬‬
‫סטודנט אשר לא ניגש לבחינה המתא"ם לא יוכל להציג מועמדותו לתואר שני בחוג לפסיכולוגיה‬
‫באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"ב‪ .‬התנייה זו לא חלה על המגמות הבאות‪ :‬פסיכוביולוגיה‪,‬‬
‫וקלינית–חינוכית למגזר הערבי‪.‬‬
‫לידיעתכם‪ :‬להלן ציוני סף למתא"ם הנדרשים ע"י חלק מהמגמות‪:‬‬
‫למגמה בפסיכולוגיה קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה‪ ,‬תעסוקתית–ארגונית וקלינית–חינוכית‬
‫— ‪.100‬‬
‫‪ µ‬תוקף המתא"ם הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫‪ .5‬המלצות — שתיים עד שלוש המלצות‬
‫‪ .6‬ראיון אישי — בשלב המיון הסופי‪ .‬לראיון זה יוזמנו רק חלק מן המועמדים‪.‬‬
‫מועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה חייבים למלא טפסים מיוחדים‪ :‬שאלון אישי וטפסי המלצות‬
‫)ראה הטפסים באתר החוג לפסיכולוגיה(‪ .‬כמו כן עליהם להגיש תאור עצמי עפ"י הנחיות מופיעות‬
‫בחוברת המידע לתואר שני‪.‬‬
‫‪264‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫פטורים מהגשת תיאור עצמי מועמדים למגמות‪ :‬קוגניטיבית וגורמי אנוש‪ ,‬פסיכוביולוגיה והתכנית‬
‫המחקרית בנוירוקוגניציה‪.‬‬
‫מידע על תהליך ההרשמה והקבלה למ"א מצוי באתר האינטרנט של החוג לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬נא לפנות למזכירות המ"א בחוג‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה ‪ 22‬בפברואר ‪2011‬‬
‫הלימודים מתנהלים במסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימוד‬
‫מגמה לפסיכולוגיה קוגניטיבית וגורמי אנוש )‪(202210-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬ד"ר יפה ישורון‬
‫המגמה נועדה להכשיר חוקרים אקדמיים ויישומים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית‪ .‬יתקבלו‬
‫מספר מוגבל של תלמידים נבחרים למסלול לימודי מ"א‪.‬‬
‫המגמה מציעה תוכנית לימודים מלאה עם מגוון קורסים שמטרתם להעניק ידע תאורטי מעמיק‬
‫בפסיכולוגיה קוגניטיבית‪ ,‬כלים מתודולוגיים והכשרה מחקרית אינטנסיבית‪ .‬הנושאים הנלמדים‬
‫כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬חישה ותפיסה‪ ,‬קשב וביצוע‪ ,‬זיכרון ועיבוד מידע‪ ,‬גורמי אנוש‪ ,‬קוגניציה חזותית‪,‬‬
‫נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית‪ ,‬אינטליגנציה מלאכותית‪ ,‬מודלים קונקציוניסטיים‪ ,‬מטה–קוגניציה‪,‬‬
‫פסיכולינגויסטיקה‪ ,‬ועוד‪ .‬לתלמידים ניתנת האפשרות להיחשף למגוון תחומים רחב מצד אחד‬
‫ולהתמחות בתחום ספציפי מצד שני‪ .‬חלק ניכר מהפעילות המחקרית והלימודית מתקיים במסגרת‬
‫"המכון לעיבוד מידע וקבלת החלטות" )המעמק"ה(‪ ,‬המאגד בתוכו חוקרים בתחומים שונים של‬
‫הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומאופיין בפעילות מחקרית שוקקת‪ .‬המכון מאפשר לתלמידים להשתלב‬
‫במחקרים המתקיימים בו‪ ,‬ולהינות מהציוד המדעי המתקדם בביצוע עבודת המחקר לתואר‪ .‬המגמה‬
‫שואפת לתמוך בתלמידים מצטיינים באמצעות מלגות‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 48‬שש"ס‪.‬‬
‫תוכנית לימודים מחקרית בנוירוקוגניציה )‪(202210-11-02‬‬
‫יו"ר התוכנית‪ :‬ד"ר יפה ישורון וד"ר סימון שמאי‪-‬צורי‬
‫בשיתוף עם המגמה לנוירופסיכולוגיה מוצעת תוכנית לתלמידי מחקר המעוניינים בשילוב שבין‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית ונוירופסיכולוגיה‪ .‬ככל שיתאפשר הדבר‪ ,‬ובהתאם לתחומי העניין של התלמיד‪,‬‬
‫תונחה עבודת המחקר במשותף על ידי מנחים משתי המגמות‪ .‬תלמידי התוכנית ילמדו קורסי ליבה‬
‫משתי המגמות וכן קורסי בחירה על פי תחומי העניין והמחקר שלהם שיקבעו בתיאום עם המנחים‪.‬‬
‫ההרשמה לתוכנית אפשרית באמצעות כל אחת מהמגמות‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 52‬שש"ס‪.‬‬
‫מגמה לפסיכוביולוגיה )‪(202211-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬ד"ר אירית עקירב‬
‫מטרת התוכנית בפסיכוביולוגיה היא הכשרת חוקרים‪/‬מרצים בתחום‪ .‬התוכנית מציעה הנחייה אישית‬
‫והשתתפות במחקרים בפסיכופרמקולוגיה‪ ,‬פסיכולוגיה פיזיולוגית‪ ,‬פסיכוביולוגיה התפתחותית‪,‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪265‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫נוירוביולוגיה‪ ,‬וחקר מח והתנהגות‪ .‬התוכנית מכוונת לפתח גישה בין תחומית‪ ,‬החובקת מחקר‬
‫התנהגותי ופיזיולוגי בבעלי חיים‪ ,‬הכולל תשתיות ביוכימיות ומולקולריות להתנהגות‪ ,‬ובמידת‬
‫מה מח והתנהגות באדם‪ .‬הקורסים הנלמדים מאפשרים השגת ידע נרחב ומעמיק על הקשר בין‬
‫פקטורים ביולוגיים ופיזיולוגיים והתנהגות‪ .‬מושם דגש רב על מעורבות הסטודנט במחקר מעשי‬
‫כאשר התוכנית בנויה לאפשר השלמת הרקע הפיזיולוגי תוך כדי ביצוע תיזה מחקרית‪ .‬סטודנטים‬
‫מעודדים להמשיך לתואר שלישי‪.‬‬
‫המגמה לפסיכוביולוגיה שותפה גם למסלול לחקר מוח והתנהגות‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 48‬שש"ס‪.‬‬
‫המגמה לפסיכולוגיה קלינית )‪(202202-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬פרופ' דני קורן‬
‫הלימודים במגמה זו חותרים להכשרתם של פסיכולוגים קליניים בעלי בסיס תאורטי רחב‪ ,‬שיוכלו‬
‫לתרום לפיתוח נוסף של התחום‪ ,‬וליישם את מושגיו באורח יצירתי למציאות אנושית בשדה‪ .‬ההיבטים‬
‫האקדמיים — מחקריים זוכים לתשומת לב רבה ומהווים מוקד מרכזי בהכשרה‪ .‬תהליך ההכשרה‬
‫שם דגש מיוחד על תהליך של התפתחות עצמית שהצד האישי‪-‬חווייתי בו מקבל משנה חשיבות‪.‬‬
‫במרכז ההתנסות המעשית )פרקטיקום(‪ ,‬עומדת גם הכשרה באבחון וטיפול אינדיבידואלי )דינמי‬
‫וקוגניטיבי–התנהגותי( מערכתי וקבוצתי‪ ,‬הן עם ילדים ונוער )לרוב בשנה א'( והן עם מבוגרים )לרוב‬
‫בשנה ב'(‪ .‬ניתנת הדרכה אינטנסיבית‪ ,‬הן במסגרות הפרקטיקום והן באוניברסיטה‪.‬‬
‫מדיניות המגמה בנוגע למגורים מחוץ לאזור חיפה בזמן הלימודים‪ :‬המגמה הקלינית מעוניינת‬
‫לקלוט אנשים מכל רחבי הארץ ומקבלת בזרועות פתוחות כל מי שבוחר להצטרף אליה‪ .‬המגמה‬
‫רואה חשיבות ומעוניינת לעודד מגורים באזור חיפה בזמן הלימודים מתוך אמונה בחשיבות הקשר‬
‫בין המגמה לקהילה בתוכה היא פועלת ובחשיבות של החיים האינטלקטואליים והחברתיים בחוג‬
‫ובמגמה מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬המגמה מכירה בכך שלעיתים עשוי‬
‫להיווצר מצב בו‪ ,‬אם מתוך העדפה אישית או מתוך אילוץ כלשהו‪ ,‬תלמידים יבחרו שלא להתגורר‬
‫באזור חיפה בזמן הלימודים ומוכנה לאפשר זאת‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬מכיוון שהמגמה ערה לכך שמגורים‬
‫מחוץ לאזור חיפה עלולים להטיל על התלמיד עומס נוסף‪ ,‬היא מוכנה לעשות מאמץ ללכת לקראת‬
‫תלמידים שאינם גרים באזור חיפה בכל מקום שניתן‪.‬לעומת זאת‪ ,‬המגמה מבקשת להבהיר שהשיקול‬
‫של אזור מגורים הוא רק אחד משיקולים רבים נוספים בהחלטות שלה ובודאי לא הראשי שבהם‪.‬‬
‫במילים אחרות‪ ,‬עם כל הרצון הטוב לעזור‪ ,‬איננו יכולים להבטיח שהבקשות של אנשים הגרים מחוץ‬
‫לאזור חיפה להתחשב בהם על רקע זה יוכלו תמיד להיענות‪ .‬מי שבוחר לגור מחוץ לאזור חיפה‬
‫בזמן הלימודים‪ ,‬או באופן מלא או באופן חלקי‪ ,‬צריך להיות מוכן לעמוד בכל דרישה וכל שיבוץ‬
‫כמו כל תלמיד אחר בתוכנית‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 60‬שש"ס‪.‬‬
‫המגמה לפסיכולוגיה קלינית–חינוכית )‪(202203-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬פרופ' יהודית הראל וד"ר ג'ני קורמן‬
‫ללימודים במגמה זו שני מוקדים‪ :‬פסיכולוגיה קלינית של הילד ופסיכולוגיה חינוכית‪ .‬בהתאם‪ ,‬בוגרי‬
‫המגמה יכולים להתמחות בפסיכולוגיה קלינית ו‪/‬או בפסיכולוגיה חינוכית‪ .‬לפי תפיסת המגמה‪ ,‬שני‬
‫התחומים‪ ,‬חיי הנפש מחד והחיים במסגרת החינוכית מאידך‪ ,‬משלימים ומעשירים זה את זה‪ .‬בתחום‬
‫החינוכי‪ ,‬ייחודה של התכנית במגמה היא התייחסותה למסגרות חינוכיות כאל מסגרות ארגוניות‬
‫כוללות‪ ,‬בהן משתתף הפסיכולוג בהערכה‪ ,‬אבחון‪ ,‬הגדרה וטיפול בבעיות המתייחסות לתפקוד בית‬
‫הספר‪ ,‬הכתה‪ ,‬התלמיד הבודד‪ ,‬ההורים או המורה‪ .‬בתחום הטיפול בילדים ובהורים‪ ,‬הגישה המרכזית‬
‫‪266‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫במגמה היא גישה דינמית‪-‬התפתחותית‪ .‬אנו רואים את הילד כמתפתח במסגרת יחסיו עם ההורים‬
‫ועל כן הטיפול מתמקד לרוב ביחסי הורה‪-‬ילד‪ ,‬הממשיים והמופנמים‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬הסטודנטים‬
‫נחשפים גם לשיטות טיפול אחרות‪ :‬טיפול קוגניטיבי וטיפול משפחתי‪ .‬העבודה המעשית זוכה למקום‬
‫מרכזי במגמה‪ ,‬והיא מלווה בהדרכה אינטנסיבית הן בשדה והן באוניברסיטה‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 62‬שש"ס‪.‬‬
‫המגמה התעסוקתית ארגונית נועדה לספק לימודים עיוניים‪ ,‬כלי מחקר והכשרה מעשית לתלמידים‬
‫המבקשים להתמחות בתחומים הבאים‪:‬‬
‫— ייעוץ ארגוני במכונים בחברות וארגונים מתוך כוונה לפתח מנהלים‪ ,‬לשפר תהליכים הקשורים‬
‫בהנעת עובדים‪ ,‬מנהיגות‪ ,‬עבודת צוות‪ ,‬קבלת החלטות ותהליכי למידה בארגונים‪ .‬הלמודים‬
‫מיועדים להקנות לתלמידים בסיס תיאורטי ומחקרי נדרש בתחום הפסיכולוגיה הארגונית בצד‬
‫הכרת כלים ומיומנויות בסיסיות של אבחון וייעוץ ארגוני‪.‬‬
‫— ברירה ושיבוץ הכשרה לעיסוק במיון וברירה של מועמדים למקומות עבודה ולימודים ושל‬
‫בחירת מקצוע ופיתוח קריירה מנקודת מבטם של הפרט ושל הארגון‪ .‬לצד הקניית ידע תיאורטי‬
‫ומתודולוגי הנדרש לפיתוח ותיקוף כלי מיון‪ ,‬התלמידים ילמדו ויישום כלי הערכה מגוונים בכלים‬
‫ובטכניקות מרכזיות של יעוץ לבחירת מקצוע ופיתוח קריירה‪.‬‬
‫במהלך הלימודים יתמקד התלמיד בהדרגה ויתעניין באחד או שניים מן התחומים הנ"ל‪.‬‬
‫בשנה א' הדגש הוא על לימודים עיוניים ואילו בשנה ב'‪ ,‬הדגש עובר להכשרה מעשית תוך הנחייה‬
‫צמודה‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 60‬שש"ס‪.‬‬
‫מגמה קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה )‪(202207-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬ד"ר סימון שמאי–צורי‬
‫נוירופסיכולוגיה קלינית הינו תחום התמחות תיאורטי ויישומי העוסק בביטויים ההתנהגותיים‬
‫של הפרעות בתפקוד של מערכת העצבים המרכזית‪ ,‬בעקבות מחלות‪ ,‬בשל ליקוי התפתחותי או‬
‫כתוצאה מטראומה מוחית‪ .‬ההתמחות היישומית )המתבססת על החקר המדעי של הקשר שבין‬
‫המוח להתנהגות( מתמקדת באיבחון והערכה של השינויים הקוגניטיביים וההתנהגותיים‪ ,‬התערבות‬
‫טיפולית ושיקום‪ ,‬תוך הסתמכות על עקרונות המעוגנים במחקר המדעי של ההתנהגות האנושית‬
‫במהלך החיים והיחס בין דפוסי ההתנהגות והתפקוד התקין או הבלתי תקין של מערכת העצבים‬
‫המרכזית‪.‬‬
‫תוכנית לימודים מחקרית בנוירוקוגניציה‪ :‬בשיתוף עם המגמה הקוגניטבית וגורמי אנוש‪ ,‬ראה‬
‫לעיל‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שלוש שנים — ‪ 64‬שש"ס‪.‬‬
‫מגמה לפסיכולוגיה התפתחותית )‪(202208-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬פרופ' דוד אופנהיים ופרופ' אבי שגיא–שורץ‬
‫המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית רואה את ייעודה בהכשרת פסיכולוגים התפתחותיים בעלי תשתית‬
‫איתנה בתחומי ידע מחקריים וישומיים מגוונים הקשורים לרווחתם ולטובתם של ילדים‪ ,‬משפחות‬
‫וקהילותיהם‪ .‬המגמה רואה קשר אמיץ בין מצוינות אקדמית ומחקרית לבין מיומנויות יישומיות‬
‫מדריך לנרשמים ‪267‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית–ארגונית )‪(202204-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬פרופ' רענן ליפשיץ‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫אפקטיביות‪ .‬ייחודה של המגמה הנו בשילוב בין דגשים מחקרים ויישומיים‪ ,‬בראייה אקולוגית‬
‫המדגישה התפתחות תקינה כמו גם מצבי סיכון‪ ,‬ובדגש על יישום ברמת הפרט‪ ,‬המשפחה‪ ,‬הקהילה‬
‫ומערכות וארגונים גדולים בעלי השפעה על התפתחותם ועל שלומם של ילדים‪ .‬על בסיס גישה זו‬
‫הלימודים במגמה מיועדים הן לתלמידים המעוניינים בעיקר בתחום המחקרי והן לאלה הרואים‬
‫את עתידם בעקר בעבודת שדה‪.‬‬
‫המגמה ההתפתחותית קולטת מספר מצומצם של תלמידים כל שנה ושואפת להעניק הכשרה מעמיקה‬
‫ויסודית בתחומים הקשורים להתפתחותם התקינה של ילדים וכן למצבי סיכון‪ .‬המגמה ההתפתחותית‬
‫אף שואפת לתמוך בתלמידים באמצעות מלגות‪.‬‬
‫מסלול הלימודים במגמה ההתפתחותית הינו מסלול מ‪.‬א‪ .‬עם אפשרות להמשך לדוקטורט אחרי‬
‫סיום המ‪.‬א‪ .‬המעבר לדוקטורט מותנה בבחירת התלמיד להמשיך ללימודים לתואר שלישי‪ ,‬בהשגי‬
‫התלמיד‪ ,‬ובמציאת מנחה למחקר הדוקטורט‪.‬‬
‫בימים אלה נשקלת האפשרות להפוך את מסלול המ‪.‬א‪ .‬למסלול ישיר לדוקטורט‪ .‬לפיכך אנו מבקשים‬
‫ממועמדים למגמה ליצור קשר לקבלת מידע עדכני עם מזכירות המ‪.‬א‪ .‬בחוג לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 56‬שש"ס‪.‬‬
‫מסלול אישי בפסיכולוגיה חברתית )‪(202206-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬ד"ר אילן פישר‬
‫התוכנית בפסיכולוגיה חברתית במסלול האישי מיועדת לסטודנטים שיש להם עניין מיוחד בתחומי‬
‫המחקר של הפסיכולוגיה החברתית‪ .‬המסלול מציע תוכנית לימודים מלאה במגוון נושאים של‬
‫הפסיכולוגיה החברתית‪ ,‬ובכלל זה תהליכי שיתוף פעולה ותחרות‪ ,‬דילמות חברתיות‪ ,‬אספקטים בין‬
‫תרבותיים‪ ,‬תהליכים קבוצתיים‪ ,‬הקונפליקט היהודי–ערבי‪ ,‬משא ומתן וקבלת החלטות‪ ,‬פסיכולוגיה‬
‫של הדת‪ ,‬מגדר ויחסים בין אישיים‪ .‬כמו כן ניתן לבנות תוכנית לימודים אישית המותאמת לתחום‬
‫המחקר של כל סטודנט המערבת גם קורסים ממגמות אחרות ו‪/‬או מחוגים אחרים‪ .‬במהלך שנת‬
‫הלימודים הראשונה על הסטודנטים להגדיר את נושא מחקר התיזה בתאום עם מנחה מתאים ולהגיש‬
‫הצעת מחקר‪ .‬במהלך שתי שנות הלימוד ישתתפו הסטודנטים בפרקטיקום בו יציגו את התקדמות‬
‫עבודות המחקר שלהם‪ .‬מסלול הלימודים הינו מסלול מ‪.‬א‪ .‬המכשיר את בוגריו למחקר בתחום‬
‫הפסיכולוגיה החברתית‪ ,‬ומאפשר המשך לימודים לקראת תואר שלישי )בהתאם להשגי הסטודנט‬
‫ובכפוף למציאת מנחה לעבודת הדוקטורט(‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 52‬שש"ס‪.‬‬
‫תוכנית לימודים בפסיכולוגיה קלינית‪-‬חינוכית למגזר הערבי )‪(202209-11-01‬‬
‫יו"ר המגמה‪ :‬פרופ' יוחנן אשל‬
‫התוכנית המיוחדת בפסיכולוגיה קלינית–חינוכית למגזר הערבי נועדה להכשיר סטודנטים ערבים‬
‫כפסיכולוגים קליניים וחינוכיים‪ .‬הכשרה זו כוללת הן עבודה ברמה הפרטנית עם ילדים‪ ,‬מורים‬
‫והורים‪ ,‬והן עבודה ברמה המערכתית של הכיתה‪ ,‬של שכבה של כיתות‪ ,‬או של בית הספר כולו‪.‬‬
‫התוכנית מעניקה לסטודנטים הכשרה תיאורתית מעמיקה‪ ,‬יחד עם התנסות מעשית במסגרות חינוכיות‬
‫בשנה א'‪ ,‬ובמסגרות קליניות בשנה ב'‪ .‬בוגרי התוכנית יוכלו להתמחות לאחר תום לימודיהם גם‬
‫בפסיכולוגיה חינוכית וגם בפסיכולוגיה קלינית‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 52‬שש"ס‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לפסיכולוגיה ולספח התמחות הצמוד לאישור‬
‫זכאות‪.‬‬
‫היקף שעות נורמטיבי במשך שנתיים — ‪ 52‬שש"ס‪.‬‬
‫‪268‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫נא לשים לב‪ :‬פתיחת התכנית בשנת הלימודים תשע"ב אינה ודאית והיא מותנית באישור ות"ת‬
‫ומוסדות האוניברסיטה‪ .‬על נרשמים המעוניינים בלימודים במגמה זו לברר במזכירות החוג אם‬
‫המגמה תיפתח בשנת הלימודים הבאה‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים בתוכניות המ"א‪ ,‬כולל כתיבת עבודת תיזה הוא עד ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מוסמכי כל תכניות המ"א יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫)‪(202301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' רחל תומר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים לתואר שלישי מיועדת להכשיר את בוגריה לעבודה במחקר‪ ,‬בהוראה ויישום‬
‫בתחומים שונים של הפסיכולוגיה‪ .‬החוג לפסיכולוגיה רואה בדוקטורנטים במשך הכשרתם חלק חשוב‬
‫מהצוות ומצפה מהם להשתלב כפי שיידרש בפעילות החוג‪ ,‬בועדותיו‪ ,‬בהוראה ובהדרכה כנדרש‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫זכאי להגיש מועמדותו לקבלה כתלמיד לדוקטורט בעל תואר מ"א בפסיכולוגיה מאוניברסיטה‬
‫מוכרת בארץ או בחו"ל שהשיג ציון ממוצע של ‪ 85‬לפחות בלימודים לתואר שני‪ ,‬וציון ‪ 86‬בעבודת‬
‫הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל‪ ,‬וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.G.R.E‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫תיק מועמד יכלול את הדברים הבאים אותם יש לשלוח למזכירות החוג‪:‬‬
‫‪ .1‬קורות חיים מקצועיים בעברית ובאנגלית‪ ,‬עם דגש על לימודים ומקומות העבודה בהם עוסקת‪,‬‬
‫כולל תאור עיסוק המועמד במסגרות אלו‪ .‬כמו"כ אנו מבקשים שבתיאור יוכללו רשימת‬
‫פרסומים‪ ,‬כולל מאמרים אשר נשלחו לפרסום‪ ,‬דו"חות מדעיים אשר לא פורסמו‪ ,‬הצגות‬
‫בכנסים וכל פעילות מדעית אחרת‪.‬‬
‫‪ .2‬גליונות ציונים — ‪ record of studies‬מאושרים לב‪.‬א‪ .‬ולמ"א וצילומי תעודות גמר לב"א‬
‫למ"א‪.‬‬
‫‪ .3‬עותק מעבודת הגמר ומאמרים שפורסמו בספרות המקצועית‪.‬‬
‫‪ .4‬שלוש המלצות מאנשי אקדמיה אשר יכולים להעיד על כישורים המחקריים של המועמד‪,‬‬
‫שתשלחנה ישירות אלינו‪ .‬המלצה אחת תהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית במ"א‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור בכתב על הסכמת מנחה‪/‬ים לעבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫‪ .6‬הצהרת כוונות )בהיקף של עמוד או שניים( לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי המנחה‬
‫המיועד‪ .‬אין בכך התחייבות מצדך שהעבודה בסופו של דבר אומנם תתפתח בכיוון זה‪.‬‬
‫‪ .7‬תמצית נושא המחקר באנגלית )בהיקף של עד ‪ 5‬שורות(‪.‬‬
‫מועדי קבלה‬
‫ההרשמה לתואר שלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים יתקיים‬
‫בשני מועדים בלבד‪ :‬ביוני ובינואר של כל שנה‪ .‬ניתן להירשם לשני הסמסטרים — הן הסמוך‬
‫מדריך לנרשמים ‪269‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫להרשמה והן הרחוק יותר‪ ,‬חובה על מועמד לברר מהו המועד לדיון הזה‪ .‬עד לתאריכים האלה יש‬
‫לסיים את כל השלבים הנ"ל ולהמציא את כל החומר הנדרש למזכירות החוג‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד;‬
‫שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‬
‫במהלך לימודיו על התלמיד להשתתף בשיעורים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס שיוטלו עליו‪ ,‬כולל השתתפות‬
‫במשך שנתיים בפורום הדוקטורנטים של החוג המתקיים פעם בחודש‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט )‪(202315-11-01‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ (1‬המסלול הישיר לדוקטורט בחוג לפסיכולוגיה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם‬
‫להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי ושהחוג רואה בהם מועמדים מבטיחים‬
‫ללימודי תואר שלישי‪ .‬תנאי קבלה למסלול כולל סיום לימודים לתואר "בוגר" בציון משוקלל‬
‫של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫‪ (2‬הקבלה למסלול אפשרית רק כתלמיד מן המנין‪ .‬ניתן להתקבל למסלול לאחר סיום תואר‬
‫"בוגר" או לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודים במ‪.‬א‪ .‬דהיינו בתחילת שנה ב' במ‪.‬א‪.‬‬
‫ניתן להתקבל רק בראשית שנה אקדמית‪ .‬המועמדים ידרשו להציג הסכמה בכתב ממנחה‬
‫שיאות להנחותם והצהרת כוונות‪.‬‬
‫מבנה לימודים‬
‫‪ (1‬משך הזמן לסיום חובות המסלול הוא ‪ 4‬שנים‪ .‬הארכת לימודים תינתן רק בשנה החמישית‪,‬‬
‫באישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪ (2‬תכנית הלימודים במסלול הישיר זהה לתוכנית הלימודים בלימודי המ‪.‬א‪ .‬התלמידים ידרשו‬
‫להגיש במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם‪ ,‬אך לא יאוחר מסוף שנה ב' עבודת מחקר‬
‫חלוץ‪ .‬המועד הסופי לאישור הצעת המחקר הוא סוף הסמסטר הרביעי ללימודים‪ .‬סיום מכסת‬
‫הלימודים הנדרשת בציון ממוצע ‪ ,90‬אישור מחקר חלוץ בציון ‪ 90‬ואישור הצעת הדוקטורט‬
‫יארכו שנתיים לכל היותר‪.‬‬
‫‪ (3‬תלמיד שלא יעמוד בתנאים הללו יעבור למסלול הרגיל במ"א ויידרש להשלים את כל החובות‬
‫לקבלת תואר שני‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪270‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫החוג לתקשורת‬
‫‪communication.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני‪ :‬ד"ר יריב צפתי‬
‫מועדי הרשמה לתכניות‬
‫ההרשמה תיערך בשני שלבים‪ .‬מועד ההרשמה הראשון יסתיים ב–‪ 1.5.2011‬ובסופו נעריך את כל‬
‫תיקי המועמדים אשר העבירו את כל המסמכים הנדרשים‪ .‬לאחר תאריך זה נבחן מועמדים נוספים‬
‫רק על בסיס מקום פנוי‪ ,‬וההרשמה תימשך עד להשלמת המכסה‪.‬‬
‫תכנית מ"א מחקרית ‪ -‬מסלול א' עם כתיבת עבודת תיזה‬
‫מטרת התכנית‬
‫מטרת התכנית הרחבת הידע המחקרי בתקשורת‪ ,‬יחד עם התמחות בנושא מחקרי בהנחיה אישית‬
‫של חוקרי החוג‪ .‬התכנית מקנה כישורים מחקריים המאפשרים לבוגריה להמשיך בקריירה אקדמית‬
‫באוניברסיטאות או במכללות וכן להשתמש בכישורים אלו בתפקידי מחקר במסגרות אחרות כגון‬
‫מכוני מחקר‪ ,‬משרדי ממשלה‪ ,‬ארגוני תקשורת וכדומה‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( הינו עד שלוש שנים‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתכנית‬
‫לתכניות יוכלו להגיש מועמדות בוגרים תואר ראשון אשר סיימו או עומדים לסיים את לימודיהם‬
‫בתקשורת במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה וממוצע ציוניהם עומד על ‪ 85‬ומעלה‪ .‬החלטות הקבלה‬
‫מושפעות ממכלול מרכיבי תיק ההרשמה‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪271‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מקומה המרכזי של התקשורת בחברה ובתרבות‪ ,‬וכן הדרישה הגוברת של מערכות מסחריות וציבוריות‬
‫לבעלי ידע בתחומי התקשורת‪ ,‬הביאו מוסדות אקדמיים רבים בעולם לפתח תוכניות אקדמיות‬
‫בתחום‪ .‬ההיכרות עם הצורך במומחים בתחום התקשורת הניבה פיתוח של ‪ 4‬תוכניות לתואר שני‬
‫בתקשורת באוניברסיטת חיפה‪:‬‬
‫— תכנית מ"א מחקרית )‪(208201-11-01‬‬
‫— תכנית מ"א בתקשורת עם התמחות ביחסי ציבור ודוברות )‪(208202-11-01‬‬
‫— תכנית מ"א בתקשורת עם התמחות בלימודי מדיה )‪(208202-11-02‬‬
‫— תכנית מ"א בתקשורת עם התמחות בחינוך לתקשורת )‪(208202-11-03‬‬
‫תהליך המיון‬
‫מיון המועמדים ייערך על סמך מילוי שאלון אישי‪ 2 ,‬המלצות וציוני התואר הראשון‪.‬‬
‫מועמדים שיעברו מיון ראשוני יוזמנו למבחן הבנת טקסט מחקרי באנגלית )ציון עובר‪ (80 :‬ולראיון‬
‫אישי‪.‬‬
‫ההחלטה לגבי קבלה או דחייה מבוססת על מכלול נתוניו של המועמד‪/‬ת והשוואת נתונים אלו לנתוני‬
‫המועמדים האחרים‪ ,‬בסיום תהליך המיון ‪ ,‬המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫היקף הלימודים‪ 36-32 :‬שש"ס וכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫לימודי השלמה לקראת תואר שני )‪(208150-11-01‬‬
‫החוג לתקשורת מקיים מסלול של לימודי השלמה בתקשורת לקראת לימודי המ"א‪ .‬המסלול מיועד‬
‫לתלמידים בעלי תואר בוגר בחוגים אחרים‪ ,‬או שתכנית לימודיהם שונה במידה ניכרת מן המקובל‬
‫בחוג‪ ,‬אשר עומדים בדרישות הקבלה של הרשות ללימודים מתקדמים ואשר נמצאו מתאימים ע"י‬
‫וועדת הקבלה של החוג לתקשורת‪ .‬בשנים האחרונות התקבלו לתכנית ההשלמות מועמדים שממוצע‬
‫ציוניהם דומה לאלו שהתקבלו ישירות לתכנית המ"א‪.‬‬
‫המועמדים למסלול ההשלמה יחויבו לעבור את תהליך הקבלה ככל המועמדים למ"א‪ .‬מועמדים‪ ,‬אשר‬
‫יעברו את תהליך המיון בהצלחה‪ ,‬ילמדו קורסי השלמה על פי קביעת ועדת מ"א‪ .‬משך ההשלמות‬
‫לא יעלה על שנת לימודים אחת‪ .‬עמידה בתכנית ההשלמות בציון ממוצע ‪ 86‬לפחות תבטיח את‬
‫קבלתם של מועמדים אלו ללימודי תואר שני בחוג‪.‬‬
‫תכניות מיוחדות‬
‫תכנית מ"א בתקשורת עם התמחות ביחסי ציבור ודוברות )ללא תיזה(‬
‫מטרת התכנית‬
‫מטרת התכנית הקניית ידע וכלים בנושאי יחסי ציבור אסטרטגיים‪ ,‬תקשורת שיווקית ‪ ,‬יחסי ציבור‬
‫משבריים‪ ,‬אסטרטגיות תקשורת ודוברות‪ .‬התכנית מיועדת למתעניינים בהסברה ודיפלומטיה‬
‫ציבורית‪ ,‬קידום מוצרים‪ ,‬חברות וארגונים‪ ,‬קידום קשרי קהילה‪ ,‬מפלגות‪ ,‬אתרי תיירות‪ ,‬אירועי‬
‫תרבות‪ ,‬ספורט ועוד‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים‪ ,‬שילמדו לאורך שנה קלנדארית אחת )סמסטרים סתיו‪,‬‬
‫סמסטר אביב וסמסטר קיץ(‪ .‬השיעורים ירוכזו בימי חמישי‪ ,‬מתוך התחשבות בלוח הזמנים העמוס‬
‫של אנשי תקשורת ומתוך ניסיון לאפשר לימודים במקביל לעבודה‪ .‬השיעורים יתקיימו בקמפוס‬
‫הנמל של אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתכנית‬
‫יוכלו להירשם בוגרי חוגים בתקשורת במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה שסיימו את לימודיהם בציון‬
‫‪ 80‬לפחות בשני חוגי הלימוד‪ .‬בוגרים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים במוסדות מוכרים להשכלה‬
‫גבוהה בציון ‪ 80‬לפחות בשני החוגים‪ ,‬יוכלו להירשם לתכנית השלמות לתואר שני‪ .‬מועמדים אלה‬
‫יחויבו בתכנית השלמות שתקבע ע"י ועדת המ"א‪ .‬משך ההשלמות לא יעלה על שנת לימודים אחת‪.‬‬
‫סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע ‪ 80‬לפחות יבטיח את קבלתם ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫‪272‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫תהליך המיון‬
‫היקף הלימודים‪ 40 :‬שש"ס כולל כתיבת פרויקט גמר‪.‬‬
‫תכנית מ"א בתקשורת עם התמחות בלימודי מדיה )ללא תיזה(‬
‫מטרת התכנית‬
‫התכנית מיועדת לעוסקים במקצועות התקשורת )עיתונאים‪ ,‬פרסומאים וכד' בעלי ניסיון של שלוש‬
‫שנים לפחות בעבודה בתחום( המעוניינים לשלב בין עיסוקם המקצועי ולימודים אקדמיים לתואר‬
‫שני‪ .‬התכנית תקנה בסיס ידע מושגי ואמפירי‪ ,‬שיוכל לשמש את העוסקים במקצועות התקשורת‬
‫לגוניהם‪ ,‬ולשמש כגשר מקשר בין התיאוריה האקדמית לעיסוקם המקצועי‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים‪ ,‬שילמדו לאורך שנה קלנדארית אחת )סמסטר סתיו‪ ,‬סמסטר‬
‫אביב וסמסטר קיץ(‪ .‬השיעורים ירוכזו בימי חמישי‪ ,‬מתוך התחשבות בלוח הזמנים העמוס של אנשי‬
‫תקשורת ומתוך ניסיון לאפשר לימודים במקביל לעבודה‪ .‬השיעורים יתקיימו בקמפוס הנמל של‬
‫אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתכנית‬
‫יוכלו להירשם בוגרי חוגים בתקשורת במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה שסיימו את לימודיהם‬
‫בציון ‪ 80‬לפחות בשני חוגי הלימוד‪ .‬ועדת המ"א רשאית לדון גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר‬
‫במקרים חריגים‪ .‬בוגרים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה‬
‫בציון ‪ 80‬לפחות בשני החוגים‪ ,‬יוכלו להירשם לתכנית השלמות לתואר שני‪ .‬מועמדים אלה יחויבו‬
‫בתכנית השלמות שתקבע ע"י ועדת המ"א ‪ .‬משך ההשלמות לא יעלה על שנת לימודים אחת‪ .‬סיום‬
‫קורסי ההשלמה בציון ממוצע ‪ 80‬לפחות יבטיח את קבלתם ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫על מנת לאפשר למועמדים להתחיל את לימודיהם בתכנית בסמסטר החורף‪ ,‬נשתדל לפתוח את קורסי‬
‫ההשלמה בקיץ‪ ,‬בכפוף למספר הנרשמים‪ .‬קורסי ההשלמה יתקיימו בקמפוס הנמל‪.‬‬
‫מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫תהליך המיון‬
‫מיון המועמדים ייערך על סמך מילוי שאלון אישי‪ 2 ,‬המלצות )המלצה אחת אקדמית ואחת‬
‫מקצועית‪ .‬מי שסיים את התואר לפני יותר מחמש שנים יגיש ‪ 2‬המלצות מקצועיות( וציוני התואר‬
‫הראשון‪ .‬מועמדים שיעברו מיון ראשוני יוזמנו למבחן הבנת טקסט מחקרי באנגלית )ציון עובר‪:‬‬
‫‪ (80‬ולראיון אישי‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪273‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מיון המועמדים ייערך על סמך מילוי שאלון אישי‪ 2 ,‬המלצות וציוני התואר הראשון‪.‬‬
‫מועמדים שיעברו מיון ראשוני יוזמנו למבחן הבנת טקסט מחקרי באנגלית )ציון עובר‪ (80 :‬ולראיון‬
‫אישי‪.‬‬
‫ההחלטה לגבי קבלה או דחייה מבוססת על מכלול נתוניו של המועמד‪/‬ת והשוואת נתונים אלו לנתוני‬
‫המועמדים האחרים‪ ,‬בסיום תהליך המיון ‪ ,‬המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה‪.‬‬
‫ההחלטה לגבי קבלה או דחייה מבוססת על מכלול נתוניו של המועמד‪/‬ת והשוואת נתונים אלו לנתוני‬
‫המועמדים האחרים‪ .‬בסיום תהליך המיון‪ ,‬המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה‪.‬‬
‫היקף הלימודים‪ 40 :‬שש"ס כולל כתיבת פרויקט גמר‪.‬‬
‫תכנית מ"א בתקשורת עם התמחות בחינוך לתקשורת )ללא תיזה(‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מטרת התכנית‬
‫התכנית נועדה לקדם את השימוש המושכל באמצעי התקשורת בקרב ילדים ונוער דרך מחקר‬
‫ופרקטיקה‪ .‬התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתקשורת ובתחומים משיקים‪ ,‬אשר שואפים להרחיב‬
‫ולהעמיק את הידע שלהם בתחום זה תוך התמקדות בשאלות שעוסקות בממשק בין תקשורת וחינוך;‬
‫למי שמבקשים להכשיר את עצמם כמנחים של קבוצות‪/‬חוגים של צעירים שעוסקים באוריינות מדיה;‬
‫ולמורים לתקשורת שמעוניינים להתעדכן בשאלות שעומדות בחזית המחקר על ילדים‪ ,‬נוער ומדיה‪,‬‬
‫ולקדם את עצמם מבחינה מקצועית במסגרת לימודים לתואר שני‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫קורסי החובה וקורסי הבחירה מרוכזים בשני ימי הוראה בשבוע על פני ארבעה סמסטרים )שתי‬
‫שנות לימודים(‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתכנית‬
‫יוכלו להרשם בוגרי חוגים לתקשורת במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה שסיימו את לימודיהם‬
‫בציון ‪ 85‬לפחות בשני חוגי הלימוד‪ .‬בוגרים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים במוסדות מוכרים‬
‫להשכלה גבוהה בציון ‪ 85‬לפחות בשני החוגים‪ ,‬יוכלו להרשם לתכנית השלמות שהקפה ייקבע ע"י‬
‫ועדת המ"א‪ .‬משך ההשלמות לא יעלה על שנת לימודים אחת‪ .‬עמידה בתכנית ההשלמות בציון ממוצע‬
‫‪ 86‬לפחות תבטיח את קבלתם של מועמדים אלו ללימודי תואר שני בחוג‪ .‬ועדת המ"א רשאית לדון‬
‫גם במועמדים בעלי ציון נמוך יותר במקרים חריגים‪.‬‬
‫מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו איננה עברית‪ ,‬חייבים לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫תהליך המיון‬
‫מיון המועמדים ייערך על סמך מילוי שאלון אישי‪ ,‬שתי המלצות‪ ,‬וציוני התואר הראשון‪ .‬מועמדים‬
‫שיעברו מיון ראשוני יוזמנו למבחן הבנת טקסט מחקרי באנגלית )ציון עובר‪ ,(80 :‬ולראיון אישי‪.‬‬
‫ההחלטה לגבי קבלה או דחייה מבוססת על מכלול הנתונים של המועמד‪/‬ת והשוואת נתונים אלו‬
‫לנתוני המועמדים האחרים‪ .‬בסיום תהליך המיון המועמדים יקבלו הודעת קבלה או דחייה‪.‬‬
‫היקף הלימודים‪ 40 :‬שש"ס כולל כתיבת פרויקט גמר‬
‫מעבר בין תכניות‬
‫ההרשמה לתכניות ההתמחות המיוחדות היא במסגרת מסלול ב' בלבד )ללא תיזה(ץ סטודנטים שיהיו‬
‫מעוניינים לעבור למסלול מחקרי )מסלול א'( יוכלו לעשות זאת בסיום השנה הראשונה ללימודים‬
‫בכפוף לאישור ועדת המ"א החוגית‪.‬‬
‫‪274‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר( )‪(208301-11-01‬‬
‫התכנית ללימודי תואר שלישי בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה נועדה להכשיר חוקרים שיוכלו‬
‫לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי התקשורת בארץ וישמשו בתפקידי מחקר באקדמיה‪ ,‬בארגוני‬
‫תקשורת פרטיים וציבוריים כאחד‪ .‬התכנית‪ ,‬שהיא עיונית באופייה‪ ,‬שואבת ממגוון של דיסציפלינות‬
‫כדי לפתח הבנה רב–תחומית של תופעות תקשורתיות שונות‪ .‬התכנית כוללת קורסי לימוד והנחייה‬
‫אקדמית מתקדמת‪ ,‬והיא מיועדת לסטודנטים מעולים שיכולים ורוצים לעסוק במחקר‪.‬‬
‫קבלת המועמדים מורכבת משני שלבים‪:‬‬
‫א‪ .‬שלב קביעת הכשירות )לבעלי תואר מ"א מחקרי בתקשורת(‬
‫שלב מנהלי שבו יש להגיש לוועדת הד"ר החוגית‪ (1) :‬גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית; )‪(2‬‬
‫גיליון ציונים‪ :‬תואר ראשון ושני או אישור זכאות לתואר שני‪ .‬סיום לימודי מ"א בציון ‪ 80‬לפחות‪,‬‬
‫ציון עבודת התיזה ‪) 86‬או "טוב מאוד"( לפחות; )‪ (3‬שתי המלצות אקדמיות ממורי תואר שני; אחת‬
‫ההמלצות ממנחה‪/‬ת התיזה; )‪ (4‬דוגמת כתיבה אקדמית‪ :‬תקציר התיזה בהיקף של כ–‪ 10‬עמודים‪,‬‬
‫או פרסום אקדמי אחר‪.‬‬
‫על סמך המסמכים הללו ייקבע מועד לעריכת‪ (5) :‬מבחן באנגלית; ציון עובר ‪ .85‬מי שעברו את‬
‫המבחן החוגי בעבר פטורים‪ .‬על סמך המסמכים והציון תחליט וועדת הד"ר‪ :‬דחייה‪/‬כשירות למעבר‬
‫לשלב הצעת הנושא‪.‬‬
‫ב‪ .‬שלב הצעת הנושא )לאחר קבלת אישור הכשירות(‬
‫שלב אקדמי שכולל‪ (1) :‬איתור מנחה‪ ,‬גיבוש נושא לעבודה‪ ,‬הסכמה להנחיה; )‪ (2‬ניסוח מסמך‬
‫הצהרת כוונות בהיקף של ‪ 5‬עמודים )תיאור נושא המחקר וקוים כלליים של תכנית המחקר ותקציר‬
‫נושא המחקר באנגלית(; )‪ (3‬ראיון אישי בפני וועדת הד"ר‪ ,‬בנוכחות המנחה‪ ,‬בנושא מסמך הצהרת‬
‫הכוונות‪ .‬על סמך הצהרת הכוונות והראיון תחליט וועדת הד"ר על דחיה או קבלה ללימודי תואר‬
‫שלישי בחוג‪.‬‬
‫הלימודים מיועדים לבעלי תואר שני מחקרי בתקשורת‪ .‬תישקל מועמדותם של בעלי תואר שני מחקרי‬
‫שאינו בתחום התקשורת‪ ,‬או בעלי תואר שני לא–מחקרי בתחום התקשורת‪ .‬מועמדים אלו ייחוייבו‬
‫בלימודי השלמה על פי הנחיות וועדת הד"ר החוגית‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫הלימודים לתואר שלישי כוללים ‪ 4‬קורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס‪ :‬שני קורס חובה‪ :‬כישורים אקדמיים‬
‫)‪ 4‬נק'( וכתיבה מדעית )‪ 4‬נק'(; ושני קורסי בחירה בהתאם לתחום המחקר‪ ,‬בתאום עם המנחה‬
‫ובאישור וועדת הד"ר )‪ 8‬נק' בסך–הכל(‪ .‬כמו כן נדרשת השתתפות קבועה בסמינר המחלקתי )לא‬
‫נספר במניין ‪ 16‬שש"ס(‪.‬‬
‫שני קורסי החובה יינתנו בשנים עוקבות לסירוגין‪ .‬התלמידים ישתתפו בהם במהלך השנה הראשונה‬
‫והשנייה ללימודיהם‪ .‬קורסים אלה ישמשו גם לתכלית של מפגש דוקטורנטים‪.‬‬
‫שני הקורסים הנותרים יילמדו במקביל לקורסי החובה בשנים הראשונות ללמודי התואר השלישי‪.‬‬
‫מהלך הלימודים‬
‫משך הלימודים לתואר שלישי ‪ 4‬שנים‪ .‬הלימודים נחלקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א'‪ :‬שלב א' לא יעלה על שנה‪ ,‬כולל חופשת סמסטר‪ ,‬והוא נועד לכתיבתה של הצעת‬
‫המחקר ולהגשתה לאישור‪ .‬לקראת סיום שלב א' הסטודנטים יציגו את הצעת המחקר בפני פורום‬
‫חברי החוג ותלמידי תארים מתקדמים‪ .‬שיפוט ההצעה יכלול שופט חיצוני אחד לפחות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪275‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תהליך קבלת המועמדים‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬שלב ב' לא יעלה על שלוש שנים‪ ,‬כולל חופשת סמסטר קיץ‪ .‬שלב זה נועד למחקר‪ ,‬כתיבה‬
‫והגשה של עבודת הדוקטורט‪ .‬בתחילת כל שנת לימודים הסטודנטים יגישו דו"ח התקדמות לוועדת‬
‫הד"ר ולרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬שיפוט עבודת הדוקטורט ייערך לפי נהלי האוניברסיטה‪.‬‬
‫מועדי הרשמה‬
‫בשל מורכבותו של הליך ההרשמה מומלץ להרשם לפחות שלושה חדשים לפני תחילת הלימודים‪.‬‬
‫ניתן להרשם לאורך כל השנה‪ ,‬שלבי המיון והדיון במועמדות ייערכו בחדשים יולי ודצמבר‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של החוג )‪ (communication.haifa.ac.il‬ובאתר הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪ .‬למידע נוסף ניתן להתקשר למזכירות החוג טל' ‪.04-8249283‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫התפתחות הילד‬
‫‪http://hevra.haifa.ac.il/child-ma/‬‬
‫תכנית לימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫ראש התכנית בפועל‪ :‬ד"ר תרצה יואלס‬
‫מטרת הלימודים‬
‫התכנית תרחיב ותעמיק את הידע בתיאוריה ובמחקר בנושאים הקשורים בהתפתחות הילד‪ ,‬תוך‬
‫פיתוח כישורים מתאימים ליישום הידע‪ ,‬ובכך תאפשר לבעלי מקצוע שעובדים או רוצים לעבוד עם‬
‫ילדים – למשל‪ ,‬עובדים סוציאליים‪ ,‬מרפאים בעיסוק‪ ,‬קלינאי תקשורת‪ ,‬פיזיותרפיסטים‪ ,‬אחיות‬
‫בריאות הציבור ואחיות במחלקות ילדים‪ ,‬שופטי משפחה ונוער ועורכי דין בתחום המשפחה‪ ,‬להיחשף‬
‫לידע בסיסי ועדכני בתחום התפתחות הילד ולשדרג באופן משמעותי את איכות עבודתם ומעמדם‬
‫המקצועי‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל במקצוע רלוונטי עבודה סוציאלית‪ ,‬ריפוי בעיסוק‪,‬‬
‫קלינאות תקשורת‪ ,‬סיעוד‪ ,‬חינוך‪ ,‬משפטים‪ ,‬פיזיותרפיה‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬וכל תחום אחר שניתן יהיה‬
‫להראות את הרלוונטיות שלו ליעדי התכנית‪.‬‬
‫— ציון סופי של ‪ 85‬לפחות בלימודי התואר הראשון‬
‫— שלוש שנות ניסיון בעבודה הקשורה עם ילדים‬
‫— ראיון אישי‬
‫— מבחן כניסה באנגלית‬
‫בנוסף על המועמדים‪:‬‬
‫להגיש קורות חיים‬
‫לצרף תיאור עצמי‬
‫* ועדת הקבלה תשקול לגופו של עניין מועמדים שאינם עומדים באופן מלא בכל תנאי הקבלה‪.‬‬
‫‪276‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מבנה תכנית הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי לימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ µ‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ µ‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים‪ .‬הלימודים יערכו במשך יום אחד בשבוע‪ ,‬יום חמישי‪.‬‬
‫עבור תלמידים במסלול עם תיזה עשויה להידרש שנה שלישית‪.‬‬
‫תנאי סיום הלימודים בתכנית‬
‫מסלול א'‪ :‬מסלול עם כתיבת עבודת תיזה —‪ 32‬שש"ס ועבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה המהווה ‪50%‬‬
‫מהציון הסופי לתואר‪.‬‬
‫מסלול התיזה מיועד לסטודנטים מצטיינים בלבד‪.‬‬
‫התאמתו של הסטודנט למסלול תיבדק במהלך השנה הראשונה‪ .‬ומותנית באישור ועדת מ"א‪.‬‬
‫מסלול ב'‪ :‬מסלול ללא תיזה — ‪ 40‬שש"ס כולל פרויקט סיום המהווה ‪ 25%‬מהציון הסופי לתואר‪.‬‬
‫תעודה‬
‫בסיום הלימודים ולאחר מילוי כל הדרישות יהיו זכאים לתעודת‪ :‬מוסמך האוניברסיטה במדעי‬
‫החברה )‪ (MA‬בתכנית הבין–תחומית בהתפתחות הילד‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫לימודי שלום וניהול סכסוכים )בשפה האנגלית(‬
‫תכנית לימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫התכנית מעוגנת בפקולטה למדעי החברה וביה"ס לתלמידי חו"ל‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' בנימין מילר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית לימודים ייחודית זו לתואר שני מכשירה תלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע‬
‫שלהם בלימודי שלום וניהול סכסוכים‪ .‬התכנית מתנהלת בשפה האנגלית ומיועדת לסטודנטים מרחבי‬
‫העולם ומהארץ‪ .‬תכנית הלימודים הינה בין–תחומית ומשלבת את התחומים פסיכולוגיה‪ ,‬סוציולוגיה‪,‬‬
‫אנתרופולוגיה‪ ,‬מדעי המדינה‪ ,‬היסטוריה‪ ,‬משפטים‪ ,‬פילוסופיה וחינוך‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪277‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫תכנית הלימודים כוללת קורסי ליבה‪-‬חובה וקורסי בחירה בהתאם לצרכים של התלמיד והתעניינותו‪.‬‬
‫כל קורסי הליבה נלקחים בשנה א' למעט סמינריון פרויקט סיום שנלקח בשנה ב'‪ .‬קורסי בחירה‬
‫נלקחים בשנה א' או ב'‪.‬‬
‫לימודי התכנית מתמקדים בסכסוכים בין קבוצות אתניות ולאומיות תוך בחינה של הממד הבינלאומי‬
‫של הסכסוך ולימוד מקרים של סכסוכים‪ .‬כמו כן‪ ,‬יילמד הסכסוך בין היהודים והפלסטינים וייבדקו‬
‫בעיות המיעוטים במזרח התיכון‪ .‬הגישה תהייה מערכתית‪ ,‬השוואתית והיסטורית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בתחומים השונים במדעי החברה‪ .‬מועמדים שלא למדו‬
‫קורסים בתחום מדעי החברה במסגרת התואר הראשון יחוייב להשלים בהצלחה שני קורסי‬
‫מבוא‪ .‬קורס אחד מהתחומים‪ :‬פסיכולוגיה‪ ,‬סוציולוגיה‪ ,‬אנתרופולוגיה‪ ,‬מדעי המדינה או יחסים‬
‫בינלאומיים‪ ,‬וקורס אחד במתודולוגיה‪ ,‬שיטות מחקר או סטטיסטיקה‪.‬‬
‫רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‬
‫בעלי ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫עמידה בבחינת ‪.*TOEFL‬‬
‫שתי המלצות מחברי סגל אקדמי‪.‬‬
‫כתיבת הצהרת כוונות באנגלית‪.‬‬
‫קורות חיים‪.‬‬
‫התכנית שומרת לעצמה את הזכות לקיים ראיון קבלה‪.‬‬
‫מסלולי הלימוד‬
‫מסלול א' — עם תיזה )‪) (217201-11-02‬עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה( בהיקף של ‪28‬‬
‫שש"ס‪ ,‬במסגרת שיעורי חובה ובחירה‪ .‬סטודנטים חייבים להשלים שתי עבודת סמינריוניות‪ ,‬עבודה‬
‫סמינריונית נוספת המבוססת על פרקטיקום ועבודת תיזה‪.‬‬
‫משך הלימודים בתכנית הוא שנה )‪ 3‬סמסטרים — א'‪ ,‬ב'‪ ,‬קיץ(‪ .‬בשנה שנייה יעבוד התלמיד על‬
‫השלמת עבודת הגמר המחקרית )התיזה(‪.‬‬
‫מסלול ב' — ללא תיזה )‪ (217202-11-03‬בהיקף של ‪ 36‬שש"ס‪ ,‬במסגרת שיעורי חובה ובחירה‪.‬‬
‫סטודנטים חייבים להשלים שלוש עבודות סמינריוניות ועבודה מסכמת — פרקטיקום‪.‬‬
‫משך הלימודים הוא שנה )‪ 3‬סמסטרים — א'‪ ,‬ב'‪ ,‬קיץ(‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫התכנית מורכבת מקורסי חובה‪ ,‬קורסי בחירה ופרקטיקום‪.‬‬
‫‪* TOEFL: Minimum 570 on the paper-based test, 230 on the computer-based test,‬‬
‫‪or 89 on the internet-based test‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪278‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫בית–הספר לניהול‬
‫‪http://management.haifa.ac.il‬‬
‫בית הספר לניהול כולל בתוכו תכניות מוסמך במנהל עסקים‪ ,‬את החוג לניהול משאבי טבע‬
‫וסביבה והחוג לניהול מידע וידע‪ .‬בבית הספר מוענקים תארי מוסמך ‪ MBA ,MA‬ותואר שלישי‬
‫‪Ph.D.‬‬
‫לימודי התואר השני במינהל עסקים נועדו לבעלי ניסיון ניהולי שיש להם תואר ראשון לפחות‪,‬‬
‫המבקשים לבסס את הידע המעשי שלהם ולשלבו עם תיאוריות ניהוליות וכלכליות מתקדמות‪.‬‬
‫הלימודים בתכניות ה–‪ MBA‬מתקיימים במסלול ב' בלבד )ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית(‪.‬‬
‫תנאי הקבלה )לכל התכניות(‬
‫יכולים להגיש בקשות לקבלה ללימודים מועמדים העונים על כל התנאים הבאים‪:‬‬
‫— בעלי תואר בוגר אוניברסיטה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל‪ ,‬בציון גמר של ‪80‬‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫— בעלי ‪ 3‬שנות ניסיון ניהולי לאחר סיום התואר הראשון‪.‬‬
‫— עמדו בבחינת ה–‪ GMAT‬וקיבלו ציון מינימאלי שייקבע‪.‬‬
‫מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות יקבלו פטור מבחינת ה–‪.GMAT‬‬
‫בעלי תואר שני מאוניברסיטאות מוכרות ונושאי משרות בכירות בעלי נסיון ניהולי רב‪ ,‬רשאים‬
‫לבקש פטור מבחינת ה–‪.GMAT‬‬
‫— בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה‪.‬‬
‫ההחלטה על קבלה סופית תתקבל לאחר ראיון‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫המתקבלים‪ ,‬בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייבים‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה‪ ,‬במהלך לימודיהם כתנאי לזכאותם‬
‫לתואר מוסמך‪.‬‬
‫בית הספר לניהול‬
‫תכניות מוסמך במינהל עסקים )‪(MBA‬‬
‫שקלול הציון הסופי‬
‫תלמיד חייב להשיג ממוצע משוקלל סופי של ‪ 76‬לפחות לקבלת תואר מוסמך במנהל עסקים‪.‬‬
‫הרשמה‬
‫נא למלא ולצרף לטופסי ההרשמה את ”השאלון למועמד"‪ .‬כמו כן נא לצרף מקור או עותק מאושר‬
‫של תוצאות מבחן ה–‪.GMAT‬‬
‫ניתן להרשם באמצעות אתר האינטרנט של אונ' חיפה ‪http://www.haifa.ac.il‬‬
‫שאלות בדבר הרשמה וקבלה נא להפנות אל המחלקה להרשמה וקבלת תלמידים‬
‫טל'‪.04-8240663 :‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪279‬‬
‫תכנית מוסמך במינהל עסקים למנהלים )‪(MBA‬‬
‫)‪(209210-11-01‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫תכנית הלימודים כוללת כ–‪ 24‬קורסים‪ .‬בדרך כלל יתחילו הלימודים במהלך סמסטר ב'‪ .‬לימודים‬
‫במסגרות פרונטאליות ירוכזו ליום וחצי בשבוע‪ ,‬ימי חמישי אחה"צ וערב‪ ,‬וימי שישי בבוקר‪ .‬קורסים‬
‫אחדים יינתנו בשפה האנגלית‪ .‬קורסים מיוחדים וסדנאות יערכו במשך כל שעות היום‪ ,‬ובימים‬
‫מרוכזים‪.‬‬
‫בית הספר לניהול‬
‫משך הלימודים‬
‫הלימודים מתפרסים על פני כשבע תקופות לימוד במשך כשנה וחצי‪ .‬כל תקופה נמשכת ‪9‬‬
‫שבועות‪.‬‬
‫תעודה‬
‫המסיימים בהצלחה את התכנית‪ ,‬יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במינהל עסקים‬
‫)‪.(MBA‬‬
‫תכנית מוסמך במינהל עסקים — התמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח‬
‫)‪(209204-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫התכנית מיועדת למנהלים בכירים בארגונים ללא כוונת רווח כגון‪ :‬מלכ"רים‪ ,‬עמותות‪ ,‬ארגונים‬
‫ציבוריים וארגוני חברה וקהילה‪ ,‬המבקשים לרכוש מיומנויות ניהול וכלים אשר יסייעו להם להתמודד‬
‫עם אתגרים ניהוליים בסביבה חברתית וקהילתית מורכבת‪.‬‬
‫התכנית תשלב ידע תיאורטי רחב בנושאי ניהול עם היבטים מעשיים הרלוונטיים לאתגרים הניהוליים‬
‫העומדים בפני מנהלים אלה‪ .‬התוכנית מציעה לימודים אינטגרטיביים עשירים ומגוונים שיעזרו‬
‫למנהלים בפועל לגשר בין מחויבויות ניהוליות לבין דרישות חברתיות מורכבות‪.‬‬
‫מבנה התכנית‬
‫תכנית הלימודים כוללת כ–‪ 24‬קורסים המתפרסים על פני כשמונה תקופות לימוד במשך כשנה וחצי‪.‬‬
‫הלימודים יערכו במשך יום אחד בשבוע‪ ,‬יום שלישי‪ ,‬בין השעות ‪ .19.00-09.00‬קורסים מיוחדים‬
‫וסדנאות יערכו בימים מרוכזים‪.‬‬
‫תעודה‬
‫המסיימים בהצלחה את התכנית‪ ,‬יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים )‪.(MBA‬‬
‫לאישור הזכאות יצורף ספח בו יצוין תחום התמחות בניהול ארגונים ללא כוונת רווח‬
‫תכנית מוסמך במינהל עסקים — תכנית ‪ MBA‬בינלאומית בשפה האנגלית‬
‫)‪(209209-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית ייחודית זו מיועדת למנהלים‪ ,‬המבקשים להרחיב ולפתח מיומנויות ניהול אשר יסייעו להם‬
‫להתמודד עם אתגרים ניהוליים בסביבה רב תרבותית בינלאומית בכלל ובמזרח הרחוק בפרט‪.‬‬
‫בתכנית יינתן דגש על תחומי היזמות‪ ,‬האסטרטגיה והשיווק בהיבטים בינלאומיים וזאת על מנת‬
‫לסייע ללומדים בתכנית לפתח מנהיגות כלכלית בעלת אוריינטציה בינלאומית‪.‬‬
‫‪280‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מבנה הלימודים‬
‫התכנית כוללת כ–‪ 25‬קורסים וסדנאות‪ .‬הלימודים מתפרסים על–פני כ–‪ 7‬תקופות רצופות‪ ,‬שכל אחת‬
‫מהן נמשכת תשעה שבועות‪ .‬הקורסים מרוכזים ביום וחצי בשבוע‪ ,‬בימי חמישי אחה"צ וערב ובימי‬
‫שישי בבוקר‪ .‬הקורסים ניתנים בשפה האנגלית‪.‬‬
‫תעודה‬
‫המסיימים בהצלחה את התכנית‪,‬יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים )‪.(MBA‬‬
‫התמחות בניהול נדל"ן ושמאות‬
‫מקרקעין )‪(209212-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת התכנית להכשיר עתודה ניהולית ברמה אקדמית גבוהה עם אופקים מקצועיים רחבים שתוכל‬
‫להתמודד עם מגוון סוגיות ניהוליות ויישומיות של שערוך‪ ,‬מימון‪ ,‬וקבלת החלטות בנושאי ניהול‬
‫נדל"ן ושמאות‪.‬‬
‫ייחודיות התכנית היא באימוץ גישה רב–תחומית‪ :‬הלימודים יתרכזו במגוון רחב של נושאים הקשורים‬
‫למנהל עסקים ולניהול נדל"ן‪ ,‬כגון‪ :‬מימון‪ ,‬שיווק‪ ,‬מערכות מידע‪ ,‬משפטים‪ ,‬חשבונאות‪ ,‬מיסוי‪ ,‬שימושי‬
‫קרקע ואיכות הסביבה‪ ,‬מודלים כלכליים בתחום מקרקעין‪ ,‬מערכות לאיסוף ועיבוד מידע מרחבי‬
‫ושערוך מקרקעין‪ .‬הלומדים יפתחו יכולות מקצועיות בניתוח ואיתור בעיות תיאורטיות ומעשיות‪.‬‬
‫כך יוכלו מוסמכי התכנית לשפר‪ ,‬הן את רמת העיסוק והן את סיכוייהם למציאת תעסוקה מתאימה‬
‫בארגונים רב–תחומיים הקשורים לענף הנדל''ן‪ ,‬כגון‪ :‬בנקים למשכנתאות‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬משרדי‬
‫יעוץ‪ ,‬קבלני בנייה‪ ,‬אדריכלות ותכנון‪.‬‬
‫מבנה התכנית‬
‫משך הלימודים הוא כשנה וחצי‪ .‬הלימודים יתרכזו ביום לימודים אחד בשבוע — יום שלישי‪ .‬הלימודים‬
‫מתפרשים על פני שמונה תקופות רצופות‪ ,‬הנמשכות כל אחת תשעה שבועות‪.‬‬
‫תעודה‬
‫המסיימים בהצלחה את התכנית‪,‬יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים )‪(MBA‬‬
‫לאישור הזכאות יצורף ספח בו יצוין תחום ההתמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין‪.‬‬
‫תכנית מוסמך במינהל עסקים — התמחות בניהול אסטרטגי‬
‫של משאבי אנוש )‪(209214-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית ייחודית זו מייצגת תפיסה חדשנית ועדכנית של ניהול משאבי אנוש בתפקידו כשותף אסטרטגי‬
‫לניהול‪ ,‬הנוטל חלק חשוב ביצירת יתרון תחרותי לארגון‪.‬‬
‫מטרת התכנית היא להכשיר עתודה ניהולית במשאבי אנוש ברמה אקדמית גבוהה‪ ,‬עם אופקים‬
‫מקצועיים רחבים והבנה עסקית ראויה‪ ,‬שתוכל לתפקד בארגון כשותף אסטרטגי–עסקי‪ ,‬ותדע‬
‫להתמודד עם מגוון הסוגיות הניהוליות שבתחום‪.‬‬
‫התכנית נבנתה על פי "מסמך דרישות הידע" של העמותה הישראלית לניהול‪ ,‬פיתוח וחקר משאבי‬
‫אנוש‪ ,‬ומוכרת ע"י העמותה לצורך קבלת הסמכה במשאבי אנוש‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪281‬‬
‫בית הספר לניהול‬
‫תכנית מוסמך במינהל עסקים — ‪MBA‬‬
‫מבנה התכנית‬
‫משך הלימודים הוא כשנה וחצי‪ ,‬סה"כ ‪ 7‬תקופות לימוד‪ :‬כל תקופה ‪ 9‬שבועות‪ .‬הלימודים יתרכזו‬
‫ביום וחצי בשבוע — ימי שלישי בשעות ‪ 14:00-21:00‬וימי שישי בין השעות ‪.8:00-14:00‬‬
‫הלימודים יתקיימו בקמפוס החדש של אוניברסיטת חיפה‪ ,‬הממוקם בלב העיר‪ ,‬בצמוד לתחנת הרכבת‬
‫"חיפה‪-‬מרכז השמונה"‪ ,‬ונגיש מכל כיוון‪.‬‬
‫תעודה‬
‫בית הספר לניהול‬
‫המסיימים בהצלחה את התכנית‪,‬יהיו זכאים לתואר מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים )‪.(MBA‬‬
‫לאישור הזכאות יצורף ספח בו יצוין תחום ההתמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫תנאי קבלה‬
‫מועמדים בעלי תואר ”מוסמך” ללא עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬המעוניינים להמשיך לימודיהם‬
‫לדוקטורט‪ ,‬רשאים להגיש את מועמדותם בשלב ראשון‪ ,‬למסלול לימודי מחקר מקדים‪ .‬תנאי הקבלה‬
‫למסלול זה ומהלך הלימודים הם על פי ”תקנון למסלול לימודי מחקר מקדים בבית הספר לניהול“‪,‬‬
‫והוא נמשך רק שנה אחת‪.‬‬
‫תנאי הסיום‬
‫על פי תקנון בית הספר ציון מינימלי של ‪ 86‬בעבודת התיזה‪ ,‬ציון מינימלי של ‪ 75‬בכל קורס‪ ,‬וציון‬
‫ממוצע של לפחות ‪ 85‬בכל קורסי ההשלמה במידה והוטלו‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫לימודים לתואר שלישי )ד"ר( בניהול‬
‫‪http://management.haifa.ac.il‬‬
‫יו"ר הוועדה הבית–ספרית‪ :‬ד"ר אביב שהם‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת הלימודים היא להכשיר חוקרים בתחומי הניהול‪ .‬הבוגרים יהיו תשתית לפיתוח אקדמי של‬
‫לימודי דיסציפלינות הניהול והם מתוכננים למלא תפקידי מחקר והוראה במוסדות להשכלה גבוהה‬
‫ובמוסדות ציבוריים ופרטיים‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪282‬‬
‫סיום תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בציון ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫סיום תואר שני במוסד אקדמי מוכר בציון ‪ 85‬לפחות ובציון ‪ 86‬לפחות בעבודת הגמר המחקרית‬
‫)תיזה(‪.‬‬
‫הסכמת איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א' מבית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה‬
‫להנחות את העבודה‪.‬‬
‫הגשה של קורות חיים בעברית ובאנגלית )מהדורה מלאה‪ ,‬כולל אישורי גמר תארים‬
‫וציוניהם(‪.‬‬
‫אישור "הצהרת הכוונות" ע"י וועדת הדוקטורט הבית–ספרית על סמך דוחות הערכת ההצהרה‬
‫ע"י המנחה ואחד מחברי הוועדה‪.‬‬
‫אישור תכנית הלימודים של המועמד ע"י וועדת הדוקטורט הבית–ספרית על סמך המלצת המנחה‬
‫)כולל קורסי קדם על פי שיקול דעת המנחה(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים‪ .‬הלימודים מתחלקים לשני‬
‫שלבים‪ .‬שלב מחקר א' — שלב זה מוקדש לכתיבת הצעת המחקר‪ .‬שלב זה יימשך עד שנה מסמסטר‬
‫הלימודים‪ ,‬בו התקבל התלמיד‪ .‬שלב מחקר ב' — שלב זה מוקדש לביצוע ולכתיבת עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫שלב זה יימשך עד שלוש שנים‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫בית הספר לניהול‬
‫שתי המלצות מאנשי אקדמיה‪ .‬אחד הממליצים יהיה מנחה התיזה בתואר השני‪.‬‬
‫מקרים חריגים יידונו על ידי וועדת הדוקטורט הבית–ספרית‪.‬‬
‫לגבי מועמד אשר התואר השני שלו )עם עבודת גמר מחקרית או בלעדיה( אינו בניהול או בתחום‬
‫נושק‪ ,‬תבחן וועדת הדוקטורט הבית–ספרית את הרקע האקדמי של המועמד‪ ,‬ובהתאם לנושא‬
‫המחקר המוצע תקבע הוועדה את תכנית ההשלמות הנדרשת‪.‬‬
‫בית הספר ממליץ להגיש את "הצהרת הכוונות"‪ ,‬הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט בשפה‬
‫האנגלית כדי להרחיב את אפשרויות משלוח העבודה לשיפוט בינלאומי וכדי לאפשר חשיפת‬
‫המחקר בחו"ל‪.‬‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬העבודה תוגש לוועדת הדוקטורט הבית–ספרית עם חתימת המנחה‪/‬המנחים‪.‬‬
‫תאחר בדיקה‪ ,‬שהמועמד סיים את כל חובותיו לפי הנדרש בתקנון הלימודים לתואר שלישי של בית‬
‫הספר לניהול‪ ,‬תועבר העבודה לרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט לפי הנהלים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫בית–הספר לניהול‬
‫החוג לניהול מידע וידע‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬טרם נקבע‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרת החוג היא להכשיר חוקרים בתחום צעיר ומתפתח במהירות‪ ,‬ולהקנות לעובדי ידע בארגונים‬
‫מכל המגזרים ידע תיאורטי‪ ,‬כלים ומיומנויות שיאפשרו להם לנהל את משאבי המידע והידע בארגון‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים כוללת קורסי בחירה המאפשרים מיקוד בפן הניהולי של מידע וידע והתמחות‬
‫)ספח( בספרנות‪ .‬תכנית הלימודים מאופיינת בשילוב של הידע התיאורטי‪ ,‬היכולות המחקריות‬
‫והמיומנויות האנליטיות הנחוצות לקידום השטחים השונים של מדיניות מידע‪ ,‬איתורו‪ ,‬דלייתו‪,‬‬
‫ארגונו ועשיית שימוש בו‪ ,‬כמו גם הכישורים הטכניים והמקצועיים הדרושים לתכנון מערכות ושירותי‬
‫מידע במגוון סביבות ומסגרות‪ .‬המטרה היא להקנות לתלמידים יכולת ניהול ותיווך אפקטיביים‬
‫של ידע ומידע ברמה הארגונית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות בתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל‬
‫בחינת כניסה בשפה האנגלית המכסה תכנים לשוניים וענייניים מטעם החוג‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪283‬‬
‫מועמדים בעלי תואר שני או ציון בבחינת ‪ GMAT ,GRE‬או ‪ ,LSAT‬זכאים להגיש בקשה‬
‫לפטור מבחינת הכניסה‪.‬‬
‫‪ µ‬ראיון‬
‫‪ µ‬ידע וניסיון בעבודה עם מחשב‬
‫ועדת ההוראה תחליט לגבי מקרים חריגים באישור הדיקן ללמודים מתקדמים‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫בית הספר לניהול‬
‫הלימודים יתקיימו בתקופות לימוד בנות שמונה שבועות ועוד שבוע בחינות בכל תקופה‪ ,‬שיתפרסו‬
‫על פני שנתיים‪ .‬כל תקופת לימוד כוללת ‪ 4-3‬קורסים‪ ,‬למעט התקופות שבהן תבוצע התיזה המחקרית‬
‫או העבודה המסכמת‪.‬‬
‫התוכנית מתפרסת על פני יום לימודים אחד בשבוע — ימי שלישי‪ ,‬בתוספת תקופות לימוד מרוכזות‪,‬‬
‫כמקובל בבית הספר לניהול‪.‬‬
‫מסלולי הלימוד‬
‫התוכנית מורכבת משני מסלולי לימוד‪.‬‬
‫‪ µ‬מסלול א' — מסלול הכולל למודים בהיקף ‪ 32‬שש"ס וכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ µ‬מסלול ב' — מסלול הכולל למודים בהיקף ‪ 40‬שש"ס ועבודה מסכמת‪.‬‬
‫במהלך הלימודים‪ ,‬כל סטודנט במסלול א' ישתתף לפחות בשני קורסים הדורשים עבודה סמינריונית‪.‬‬
‫במסלול ב' ישתתף כל סטודנט לפחות בשלושה קורסים הדורשים עבודה סמינריונית‪.‬‬
‫הציון הממוצע הנדרש כתנאי למעבר משנה א' לשנה ב' הוא ‪.76‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה )‪ (M.A.‬בביה"ס לניהול‪ ,‬החוג לניהול‬
‫מידע וידע‪.‬‬
‫התמחות בספרנות )ספח(‬
‫בהתמחות זו מספר קורסים ייחודיים כגון שיטות מחקר בספרנות וכן קורסים הנוגעים לניהול ספריות‬
‫ולהתפתחויות בעולם המידענות‪ .‬תלמידים המעוניינים בקבלת ספח בספרנות בנוסף לתעודת התואר‬
‫השני מחויבים לבחור מקצועות בחירה מרשימת מקצועות בחירה בספרנות‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה )‪ (M.A.‬בביה"ס לניהול‪ ,‬החוג לניהול‬
‫מידע וידע‪ ,‬ולספח התמחות הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תלמיד חייב להשיג ממוצע משוקלל סופי של ‪ 76‬לפחות כדי לסיים את התוכנית בהצלחה ולהיות‬
‫זכאי לתעודת המוסמך בניהול מידע וידע‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪284‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫בית–הספר לניהול‬
‫החוג לניהול משאבי טבע וסביבה‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מבנה התוכנית‬
‫התוכנית מתפרסת על פני שמונה תקופות לימוד רצופות הנמשכות כל אחת תשעה שבועות‪ ,‬במתכונת‬
‫המקובלת בבית–הספר לניהול‪.‬‬
‫מתכונת הלימודים‬
‫לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( )‪ 33-31‬שש"ס‪ ,‬לא כולל לימודי השלמה(‬
‫)‪(213201-11-01‬‬
‫מסלול ב' עם כתיבת פרוייקט גמר )‪ 41-39‬שש"ס‪ ,‬לא כולל לימודי השלמה( )‪(213202-11-01‬‬
‫במסלול א' נכללים קורסי חובה בחוג‪ ,‬קורסי בחירה בדרג ‪ 4-3‬מתוך החוג ומחוץ לחוג‪ ,‬וכתיבת‬
‫עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫במסלול ב' נכללים קורסי חובה בחוג‪ ,‬קורסי בחירה בדרג ‪ 4-3‬מתוך החוג ומחוץ לחוג וכתיבת‬
‫פרוייקט גמר בנושא בין תחומי‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬מותאמת תכנית לימודי השלמה אישית לכל תלמיד‪ ,‬אשר נקבעת על–ידי ועדת הקבלה‬
‫החוגית בהתאם ללימודים בתואר הראשון‪) .‬לימודי ההשלמה אינם נמנים במסגרת צבירת השעות‬
‫לתואר והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי(‪.‬‬
‫כל הסטודנטים מתקבלים לחוג למסלול ב' )ללא תיזה(‪ .‬בסוף השנה הראשונה‪ ,‬סטודנט המבקש‬
‫לכתוב תיזה יגיש הצהרת כוונות בין תחומית ואישור שני מנחים‪ .‬ועדת ההוראה‪ ,‬בהתאם להישגיי‬
‫התלמיד ולהצעה שהגיש‪ ,‬תאשר מעבר למסלול עם תיזה )א'(‪ .‬הצעת מחקר מלאה‪ ,‬המועברת לשיפוט‬
‫חיצוני‪ ,‬תוגש לא יאוחר מחודש מאי בשנת הלימודים השנייה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫לחוג יתקבלו בוגרי תואר ראשון בציון ממוצע ‪ 80‬ומעלה ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר‪ ,‬עם הרשמתם למזכירות הרשמה‪ ,‬גיליונות ציונים מעודכנים‬
‫ככל האפשר של לימודיהם הקודמים ומכתב מלווה המפרט את הרקע התעסוקתי שלהם‪ ,‬את תחומי‬
‫העניין‪ ,‬את הסיבות לבחירת החוג ואת תכניותיהם לעתיד‪.‬‬
‫מועמדים שירשמו לחוג יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪285‬‬
‫בית הספר לניהול‬
‫מטרת החוג היא להכשיר כוח–אדם ברמה אקדמית גבוהה לשם התמודדות ופתרון בעיות בתחום‬
‫איכות הסביבה‪ ,‬קביעת מדיניות וקבלת החלטות בנושא שימור וטיפוח הסביבה ופיתוח בר–קיימא‪.‬‬
‫ייחודו של החוג באימוץ גישה רב–תחומית מאוזנת וכוללנית להתמודדות עם בעיות הסביבה‪,‬‬
‫באוריינטציה ניהולית–יישומית‪ .‬ההכשרה מתבססת על תכנית לימודים רחבה‪ ,‬הכוללת שילוב משלים‬
‫של קורסים מהתחומים הרלבנטיים במדעי החברה והניהול )כלכלה וכלכלת סביבה‪ ,‬מנהל‪ ,‬מערכות‬
‫מידע( מדעי החיים והטבע‪ ,‬משפטים וטכנולוגיה‪ .‬להשלמת הלימודים העיוניים משולבים במערך‬
‫ההוראה מומחים מהסקטור הציבורי והמשקי‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫בית הספר לניהול‬
‫תכנית מוסמך )מ"א( בניהול משאבי טבע וסביבה —‬
‫התמחות בלימודי ניהול ומדיניות אנרגיה‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הרחבת הידע המקצועי בדגש על מדעי החברה והניהול‪ ,‬של אנשי מקצוע העוסקים בתחום מקורות‬
‫האנרגיה בארץ ובעולם‪ ,‬כולל פיתוח וקידום אנרגיות חלופיות‪ .‬ובחינת ההיבטים הסביבתיים של‬
‫פיתוח מקורות אנרגיה‪ ,‬והכשרתם לתפקידי ניהול ולתפקידים של קובעי מדיניות בתוך מערכותיהם;‬
‫כמו כן‪ ,‬הכשרת תלמידי מחקר בתחום מדיניות האנרגיה ועידוד מחקרים רב תחומים בתחום‪.‬‬
‫מבנה התכנית‬
‫התוכנית מתפרסת על פני שמונה תקופות לימוד רצופות הנמשכות כל אחת תשעה שבועות‪ ,‬במתכונת‬
‫המקובלת בבית–הספר לניהול‪.‬‬
‫לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א'‪ ,‬הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ :‬קורסים בהיקף של ‪ 30‬שש"ס )לא כולל‬
‫לימודי השלמה‪ ,‬במידה ונדרשים על בסיס לימודים קודמים(‪ ,‬המיועד בעיקר לתלמידים המעוניינים‬
‫להמשיך ללימודי דוקטורט ולעסוק במחקר )‪(213201-11-02‬‬
‫מסלול ב'‪ ,‬הכולל כתיבת פרוייקט גמר‪ :‬קורסים בהיקף של ‪ 40‬שש"ס )לא כולל לימודי השלמה(‬
‫)‪(213202-11-02‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫‪213301-11-01‬‬
‫תנאי הקבלה ודרישות‬
‫קבלת תלמידים לתכנית הדוקטורט תעשה לפי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת‬
‫חיפה ובפיקוח הוועדה החוגית לתלמידי תואר שלישי‪ .‬הדרישות העיקריות הן‪:‬‬
‫‪ µ‬תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫‪ µ‬ציון ‪ 86‬ומעלה בעבודת התיזה‪ .‬וממוצע ‪ 84‬לפחות‪ ,‬בציוני התואר המוסמך‪.‬‬
‫‪ µ‬שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה תזת המ"א‪.‬‬
‫‪ µ‬הגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע )‪ 4-3‬עמודים(‪ ,‬מאושרת ע"י המנחים המיועד‬
‫מסגל החוג‪.‬‬
‫‪ µ‬הסכמה בכתב של המנחה מהחוג )דרגת מרצה בכיר ומעלה(‪.‬‬
‫‪ µ‬קורות חיים בעברית ואנגלית‪.‬‬
‫‪ µ‬תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫‪286‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הנחיה‬
‫לימודי דוקטורט בחוג הן במהותן בין–תחומיות ויונחו ע"י שני מנחים שלפחות אחד מהם חבר סגל‬
‫בחוג‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪µ‬‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים‪ .‬במהלך תקופת‬
‫הלימודים בשלב מחקר ב'‪ ,‬יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור‪.‬‬
‫קורסים‬
‫מנחי עבודת הדוקטור‪ ,‬בתיאום עם יו"ר ועדת הדוקטורט החוגי‪ ,‬יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית‬
‫הלימודים שלו ואת היקפה בהתאם לרקע האקדמי הקודם של התלמיד ובהתאם לנושא המחקר‬
‫המוצע )בהיקף של ‪ 10‬שש"ס‪ ,‬לפחות(‪ .‬כל תלמידי הדוקטורט יידרשו להשתתף בסמינר דוקטורנטים‬
‫מחלקתי )בכל אחת משנות לימודיו( אשר יתקיים פעם בחודשיים–שלושה‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫הנחיה‬
‫לימודי מחקר מקדים בחוג הן במהותן בין–תחומיות ויונחו ע"י שני מנחים שלפחות אחד מהם חבר‬
‫סגל בחוג‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫מועמדים בעלי תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬המעוניינים להמשיך לימודיהם‬
‫לדוקטורט‪ ,‬רשאים להגיש את מועמדותם בשלב ראשון‪ ,‬למסלול לימודי מחקר מקדים‪ .‬תנאי הקבלה‬
‫למסלול זה ומהלך הלימודים הם על פי "תקנון למסלול לימודי מחקר מקדים בבית הספר לניהול"‪.‬‬
‫והוא נמשך רק שנה אחת‪ .‬על פי תקנון בית הספר‪.‬‬
‫— תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫— ציון ‪ 90‬ומעלה בפרוייקט הגמר )או חלופה(‪ .‬וממוצע ‪ 86‬לפחות‪ ,‬בציוני התואר המוסמך‪.‬‬
‫— שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה פרויקט גמר המ"א‪.‬‬
‫— הגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת ע"י המנחה המיועד מסגל החוג‪.‬‬
‫— הסכמה בכתב של המנחה מהחוג בדרגת מרצה בכיר ומעלה‪.‬‬
‫— קורות חיים בעברית ואנגלית‪.‬‬
‫— תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫תנאי הסיום‬
‫ציון מינימלי של ‪ 86‬בעבודת התיזה‪ ,‬ציון מינימלי של ‪ 75‬בכל קורס‪ ,‬וציון ממוצע של לפחות ‪ 85‬בכל‬
‫קורסי ההשלמה במידה והוטלו‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪287‬‬
‫בית הספר לניהול‬
‫משך הלימודים לתואר "דוקטור" הוא ארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים‪:‬‬
‫‪ µ‬שלב מחקר א'‪ :‬במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת‬
‫המחקר המפורטת‪ ,‬לקבל את אישור המנחים להצעה‪ ,‬להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי‬
‫תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו‪ .‬עם אישור הצעת המחקר ע"י הגורמים‬
‫המוסמכים‪ ,‬יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'‪.‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫הלימודים לתואר שני ‪LL.M‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' מיכל גל‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תנאי קבלה‬
‫ועדת הקבלה של תארים מתקדמים תבחר את המועמדים מבין‪:‬‬
‫‪ .1‬בעלי תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל‪ ,‬שסיימו את התואר בציון‬
‫ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪ .‬הציון כאמור יהווה מרכיב חשוב בהחלטה האם לקבל אם הסטודנט‬
‫אם לאו‪ .‬בנוסף‪ ,‬ועדת הקבלה רשאית לשקול שיקולים נוספים בהליך הקבלה‪ ,‬דוגמת מיקום‬
‫המועמדים בכיתה ואיכות עבודות סמינריונית שכתבו בתואר הראשון‪.‬‬
‫‪ .2‬בעלי תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטאות מוכרות בחו"ל שלדעת הוועדה הישגיהם בלימודים‬
‫מקבילים להישגים המנויים בסעיף )‪ (1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬משיקולים אקדמיים הוועדה רשאית להמליץ לקבל ללימודים גם תלמידים בעלי תואר ראשון‬
‫במשפטים שציונם הממוצע נופל מן המפורט לעיל אך אינו נופל מ–‪.76‬‬
‫‪ .4‬יש לצרף שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי המעידות על יכולות אקדמיות‪.‬‬
‫‪ .5‬יש להמציא אישור של ממוצע ציונים במחזור ‪ /‬מיקום בכיתה באחוזים‪.‬‬
‫— בעת ההרשמה יש לצרף קורות חיים‪.‬‬
‫לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני‬
‫מועמדים בעלי תואר ראשון במשפטים שאינם עומדים בקריטריונים לקבלה לתואר שני אולם ציונם‬
‫בתואר הראשון נע בין ‪ 70‬ל–‪ 75‬יוכלו‪ ,‬במקרים מיוחדים בלבד‪ ,‬להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת‬
‫הצגת מועמדותם לתואר שני‪ ,‬בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף ‪ .8.12‬עם סיום ההשלמות‪,‬‬
‫יידרשו התלמידים להירשם מחדש ולהציג את מועמדותם ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' ‪ 250201-11-01‬עם עבודת גמר מחקרית )תזה(‪.‬‬
‫מסלול זה מחייב תכנית קורסים )ביניהם הגשת שתי עבודות סמינריוניות( בהיקף כולל של ‪ 28‬שעות‬
‫שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( וכתיבת עבודת תיזה שמשקלה ‪ 50%‬מציון התואר הסופי‪ .‬הקורסים‬
‫מדריך לנרשמים ‪289‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫תוכנית הלימודים לתואר שני מיועדת לקידום‪ ,‬העמקה ופיתוח תובנות ביקורתיות וידע משפטי של‬
‫מוסמכיה‪ .‬התוכנית שואפת להציב את מוסמכיה בשורה הראשונה של משפטנים בעלי כישורים וידע‬
‫מתקדמים‪ ,‬תוך הכרות מעמיקה עם מורכבויות המשפט בעולם המודרני ומתן אפשרויות לחשיבה‬
‫והתפתחות אישית תוך ניצול מסגרות לימוד ייעודיות‪ ,‬קטנות ומאתגרות‪ .‬התוכנית מאפשרת לתלמידיה‬
‫הכרות קרובה עם המחקר של אנשי הסגל המלמדים במסגרתה‪ .‬בנוסף‪ ,‬התוכנית משקפת את התפיסה‬
‫הרב–תחומית המאפיינת את הפקולטה מאז היווסדה‪ .‬דבר זה מתבטא בשני מישורים שונים‪ :‬ראשית‪,‬‬
‫במקצועות רבים הנוגעים לנושאים הנלמדים כגון סוציולוגיה‪ ,‬כלכלה‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬רפואה‪ ,‬ועוד;‬
‫שנית‪ ,‬במתן אפשרות ללימוד חלק ממצבת הקורסים בחוגים אחרים של אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫נלמדים במשך ארבעה סמסטרים‪ ,‬לכל היותר‪ .‬שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול זה‪ :‬ממוצע של ‪ 85‬לפחות בלימודי התואר הראשון‪ ,‬והסכמת מנחה להנחות‬
‫את התלמיד‪.‬‬
‫המסיימים במסלול זה זכאים להמשיך לתואר שלישי בעתיד בכפוף להישגיהם‪ .‬הקבלה למסלול‬
‫א' מותנית בהחלטה חיובית של ועדת הקבלה‪ .‬רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו‪ ,‬שכן על‬
‫התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪ ,‬דוגמת מציאת מנחה‪ ,‬סדנת תיזה‪ ,‬וממוצע ציונים של ‪ 85‬לפחות‬
‫בלימודי התואר השני‪.‬‬
‫מסלול ב' ‪ 250201-11-01‬ללא כתיבת עבודת תיזה‬
‫מסלול זה מחייב תוכנית קורסים )ביניהם הגשת שתי עבודות סמינריוניות( בהיקף של ‪ 32‬שש"ס‬
‫משך ארבעה סמסטרים‪ ,‬לכל היותר‪ .‬משקל המצרפי של שתי העבודות הסמינריוניות ‪ 30%‬מציון‬
‫התואר הסופי‪.‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫בשני המסלולים ניתן ללמוד במסגרת תואר שני כללי במשפטים‪ .‬מוסמכי תוכניות ללא התמחות יהיו‬
‫זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים )‪ .(LL.M‬כן ניתן ללמוד בשני המסלולים במסגרת‬
‫תוכנית תואר שני עם התמחות‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬מוסמכי תכניות עם התמחות יהיו זכאים לתעודת‬
‫מוסמך האוניברסיטה במשפטים )‪ (LL.M‬או מוסמך האניברסיטה )‪ (.M.A‬בהתאם לתוכנית‪ ,‬וכן‬
‫לספח התמחות הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫בשני המסלולים חלה חובה ללמוד את הקורס תורת המשפט לתואר שני‪.‬‬
‫מספר המקומות בלימודי תואר השני מוגבל‪ .‬מועד אחרון להרשמה‪ 1.7.2012 :‬לתוכניות שמתחילות‬
‫בקיץ ו–‪ 1.9.2011‬לתוכניות המתחילות בסמסטר א' תשע"ב‪.‬‬
‫התמחויות במסגרת לימודי התואר השני‬
‫ייתכנו שינויים בתכני הלימוד וכן בתוכניות ההתמחות‪ .‬אנא התעדכנו באתר האינטרנט של‬
‫הפקולטה‪.‬‬
‫כללי‬
‫לימודי תואר שני עם התמחות כוללים את קורס החובה בתורת המשפט וקורסים בנושא ההתמחות‬
‫בהיקף ‪ 18‬שש"ס לפחות‪ .‬בנוסף‪ ,‬את אחת העבודות הסמינריוניות הנדרשות לתואר יש לכתוב באחד‬
‫הסמינריונים שבמסגרת ההתמחות‪.‬‬
‫התמחות במשפט וטכנולוגיה‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר ארנה רבינוביץ'‪-‬עיני‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪250210-11-01‬‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪250211-11-01‬‬
‫מטרת התכנית להרחיב ולהעמיק את ההשכלה המשפטית של בעלי תואר בוגר במשפטים )‪(LL.B‬‬
‫המבקשים להתמחות בנושא של משפט וטכנולוגיה‪ .‬המדובר בהתמחות רב–תחומית העוסקת‬
‫ביחסי הגומלין שבין משפט טכנולוגיה וחברה‪ .‬התוכנית מקנה התמחות בתחום ייחודי של משפט‬
‫וטכנולוגיה הדרוש לעורכי דין המייצגים ומייעצים לחברות טכנולוגיה‪ .‬הלימודים יעסקו בנושאים‬
‫‪290‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫של זכויות יוצרים‪ ,‬דיני תקשורת קניין רוחני בינלאומי‪ ,‬ניהול משאבי אנוש בחברות הייטק‪ ,‬יישוב‬
‫סכסוכים וטכנולוגיה‪.‬‬
‫התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים )סמסטר קיץ‪ ,‬סמסטר סתיו‪ ,‬סמסטר אביב‪,‬‬
‫סמסטר קיץ(‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בהיקף של ‪ 8‬שש"ס בימים חמישי אחה"צ ושישי בבוקר‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים ‪ LL.M‬ולספח התמחות‬
‫במשפט וטכנולוגיה‪.‬‬
‫התמחות במשפט ובריאות‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר שגית מור‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪250212-11-01‬‬
‫תוכנית ייחודית מסוגה המקנה הכשרה אקדמית ומקצועית בתחום המשפט והאתיקה של הבריאות‪.‬‬
‫הלימודים יעסקו בנושאים של אתיקה רפואית‪ ,‬דיני רשלנות רפואית‪ ,‬בריאות הנפש ומשפט‪ ,‬בריאות‬
‫הציבור‪ ,‬דת ובריאות‪ ,‬גנטיקה ומשפט‪ ,‬זכויות בריאות ומדיניות בריאות‪.‬‬
‫התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים )סמסטר קיץ‪ ,‬סמסטר סתיו‪ ,‬סמסטר אביב‪ ,‬סמסטר‬
‫קיץ(‪ .‬הלימודים יתקיימו בהיקף של ‪ 8‬שש"ס בימים חמישי אחה"צ ושישי בבוקר‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים ‪ LL.M‬ולספח התמחות‬
‫במשפט ובריאות‪.‬‬
‫התמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר דורון מנשה‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪250201-11-14‬‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪250202-11-01‬‬
‫תוכנית ייחודית מסוגה המקנה הכשרה אקדמית ומקצועית בתחום ההליך המשפטי והשפיטה‪.‬‬
‫מיועדת לעורכי דין העוסקים בהתדיינות בבתי המשפט ולמועמדים לשיפוט‪.‬‬
‫הלימודים עוסקים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בדיני הראיות ודיני הפרוצדורה‪ ,‬הכלכלה של מערכת המשפט הפלילית‪,‬‬
‫סוגיות במשפט הפלילי המהותי‪ ,‬עבריינות מאורגנת ועבריינות קבוצתית‪ ,‬ניהול המשפט הפלילי‪,‬‬
‫חופש ההוכחה‪.‬‬
‫התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים )סמסטר קיץ‪ ,‬סמסטר סתיו‪ ,‬סמסטר אביב‪,‬‬
‫סמסטר קיץ(‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בהיקף של ‪ 8‬שש"ס בימים חמישי אחה"צ ושישי בבוקר‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים ‪ LL.M‬ולספח התמחות‬
‫בתורת השפיטה וההליך הפלילי‪ ,‬הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪291‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪250213-11-01‬‬
‫התמחות במשפט מינהלי אזרחי‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר אמנון רייכמן‬
‫מסלול עם תיזה ‪250201-11-24‬‬
‫מסלול ללא תיזה ‪250202-11-25‬‬
‫תכנית ייחודית שמטרתה להרחיב ולהעמיק את ההשכלה המשפטית של בעלי תואר בוגר במשפטים‬
‫)‪ (LL.B‬המבקשים להתמחות בנושאי המשפט האזרחי והמנהלי‪ ,‬וכן לתת מענה למשפטנים בשירות‬
‫הציבורי החפצים לחקור את מערכת הדינים החולשת על תפקודי המדינה השונים‪.‬‬
‫התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים )סמסטר קיץ‪ ,‬סמסטר סתיו‪ ,‬סמסטר אביב‪,‬‬
‫סמסטר קיץ(‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בהיקף של ‪ 8‬שש"ס בימים חמישי אחה"צ ושישי בבוקר‪.‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים ‪ LL.M‬ולספח התמחות‬
‫במשפט מינהלי אזרחי הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫התמחות בדיני בריאות וביואתיקה‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר אמנון רייכמן‬
‫מסלול ללא תיזה ‪250202-11-23‬‬
‫תכנית ייחודית מסוגה המיועדת לרופאים ואנשי מקצועות הבריאות המעוניינים בהכשרה משפטית‬
‫ברמה אקדמית‪ .‬התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והמרכז‬
‫הבינלאומי לבריאות‪ ,‬משפט ואתיקה )קתדרת אונסק"ו לביו‪-‬אתיקה(‪.‬‬
‫התוכנית מעניקה כלים משפטיים הדרושים לניהול יחידות ומוסדות רפואיים‪ ,‬ניהול סיכונים‬
‫משפטיים‪ ,‬השתתפות בועדות הביו–אתיקה ובועדות ציבוריות העוסקות בתחומי הבריאות‪ ,‬וכן‬
‫לשם מתן חוות דעת בבית המשפט‪ ,‬בועדות או בפני המחוקק‪ .‬דגש יושם גם על פיתוח התשתית‬
‫המחקרית בתחומי המשפט והבריאות‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה בלימודי משפט ‪ M.A‬ולספח התמחות‬
‫בדיני בריאות וביואתיקה הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫התמחות בעריכת פטנטים‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' ניבה אלקין–קורן‬
‫מסלול עם תיזה ‪250201-11-20‬‬
‫מסלול ללא תיזה ‪250202-11-21‬‬
‫תכנית ייחודית מסוגה של הפקולטה למשפטים בשיתוף עם הארגון הבינלאומי לקניין רוחני )‪.(WIPO‬‬
‫מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות במקצועות הנדסה‪ ,‬כימיה‪ ,‬פיסיקה‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬רוקחות או מדעי‬
‫המחשב‪ .‬עדיפות תינתן לבעלי תארים מתקדמים‪ .‬התוכנית משלבת לימודים אקדמיים בקניין רוחני‪,‬‬
‫דיני פטנטים ומשפט מסחרי עם הכשרה מעשית בעריכת פטנטים‪ ,‬רישוי פטנטים וניהול קניין רוחני‪,‬‬
‫בהנחיית טובי המומחים מישראל ומחו"ל‪.‬‬
‫‪292‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה בלימודי משפט ‪ M.A‬ולספח התמחות‬
‫בעריכת פטנטים הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫תוכנית לימודים זו מתחילה פעם בשנה בחודש ינואר ונמשכת שנה‪.‬‬
‫תכניות מיוחדות ללא התמחות‪:‬‬
‫לימודי תואר שני כלליים לשופטים מכהנים )ללא ההתמחות(‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' עלי זלצברגר‬
‫מסלול עם תיזה ‪250204-11-20‬‬
‫מסלול ללא תיזה ‪250205-11-21‬‬
‫תכנית ייחודית הראשונה מסוגה בארץ הבנויה יחד עם המכון להשתלמויות שופטים‪ ,‬בהתאם לצרכיהם‬
‫המיוחדים של השופטים‪ .‬התכנית מיועדת לשופטים מכהנים‪ ,‬בעלי תואר ראשון במשפטים‪.‬‬
‫תכנית במשפט עברי — היבטים היסטוריים ותרבותיים )בשיתוף החוג להיסטוריה של‬
‫עם ישראל( )ללא התמחות(‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר יחיאל קפלן‬
‫מסלול עם תיזה ‪250204-11-20‬‬
‫מסלול ללא תיזה ‪250205-11-21‬‬
‫התכנית משלבת בין שתי דיסציפלינות‪ :‬המשפטית וההיסטורית–תרבותית‪ .‬מטרת תוכנית הלימודים‬
‫היא לספק כלים לרכישת ידע במקורות התרבות היהודית והמשפט העברי‪ ,‬ולפתח יכולת ללמוד‬
‫ולחקור אותם בדרך ביקורתית‪ ,‬על פי מתודה המדגישה את ההתפתחות ההיסטורית של ההלכה‪.‬‬
‫התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדעי היהדות או במשפטים‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים ‪. LL.M‬‬
‫תכנית "ארסמוס מונדוס" למשפט וכלכלה )ללא התמחות(‬
‫מסלול עם תיזה בלבד ‪250207-11-01‬‬
‫התוכנית האירופית למשפט וכלכלה היא תוכנית לימודים לתואר שני בניתוח כלכלי של המשפט‪.‬‬
‫כל סטודנט בתוכנית לומד בשלוש אוניברסיטאות מבין עשר האוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית‪,‬‬
‫שלושה חודשים בכל אחת מהשלוש‪ .‬בתוכנית משתתפות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬האוניברסיטאות של בולוניה‪,‬‬
‫רוטרדם‪ ,‬המבורג‪ ,‬גנט‪ ,‬חיפה‪ ,‬אקס–אן–פרובנס‪ ,‬מנצ'סטר‪ ,‬ווינה‪ .‬שפת הלימוד בתוכנית היא‬
‫אנגלית‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪293‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים ‪. LL.M‬‬
‫לימודים לקראת תואר שלישי )ד"ר(‬
‫)‪(250301-11-01‬‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט‪ :‬פרופ' שולמית אלמוג‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרת חוקרים במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על‬
‫עבודת מחקר עצמאית‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" )‪ (Ph.D.‬בפקולטה למשפטים‬
‫תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך במשפטים )או בכל תחום אחר‪ ,‬ובלבד שהוא בעל‬
‫תואר בוגר במשפטים*( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של ‪ 85‬לפחות‬
‫וציון של ‪ 86‬לפחות בעבודת הגמר לתואר שני )תיזה(‪.‬‬
‫לא ניתן להתקבל ללימודי דוקטורט ללא עבודת גמר מחקרית )תיזה( במסגרת לימודי תואר שני‪ .‬על‬
‫תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל‪ ,‬או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות‬
‫זרות‪ ,‬לעמוד בבחינת ‪ GRE‬כחלק מתנאי הקבלה‪.‬‬
‫*במקרה כזה יידרשו המועמדים לשנת השלמות לקראת לימודי תואר שלישי )ראו להלן – "מסלול‬
‫לימודי מחקר מקדים"(‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ .1‬תוכנית הלימודים תקבע עבור כל תלמיד מחקר במסגרת מסלול אישי בהמלצת מנחה הדוקטורט‬
‫ובאישור ועדת הדוקטורט‪ ,‬בהתחשב ברקע האקדמי של המועמד ובנושא המחקר המוצע‪ .‬סה"כ‬
‫היקף הקורסים לתלמיד דוקטורט לא יעלה על ‪ 4‬קורסים )‪ 16‬שש"ס(‪.‬‬
‫משך הלימודים לדוקטורט לא יעלה על ארבע שנים‪ ,‬ויחולק לשני שלבים כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬שלב מחקר א'‪ :‬במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד לכתוב את הצעת‬
‫המחקר המפורטת‪ ,‬לקבל את אישור המנחים להצעה‪ ,‬ואת אישור וועדת הדוקטורט‪ .‬עם‬
‫אישור הצעת המחקר ע"י הגורמים המוסמכים‪ ,‬יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר‬
‫שלב ב'‪.‬‬
‫ב‪ .‬שלב מחקר ב'‪ :‬משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים‪ ,‬אשר במהלכן יידרש‬
‫התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫‪ .2‬תהליך אישור הצעת המחקר ואישור הדוקטורט ינוהלו בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי‬
‫של הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בסמינר דוקטורנטים אשר יתנהל במתכונת של קולוקוויום‬
‫בהנחיית איש סגל בכיר בפקולטה למשפטים‪ .‬מטרת הסמינר להעמיק את יכולת המחקר‬
‫של הדוקטורנטים וליצור מסגרת תמיכה ומעקב לתלמידי הדוקטורט‪ .‬הסמינר ידון בסוגיות‬
‫מתודולוגיות מתקדמות ובתיאוריה משפטית‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫תלמידים המבקשים להתקבל ללימודי התואר השלישי בחוג מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה‬
‫באמצעות אתר האינטרנט‪https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal:‬‬
‫‪294‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫שלב מחקר א'‪ :‬משך הלימודים לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‪/‬ה התלמיד‪/‬ה‬
‫)כולל חופשת הסמסטר‪/‬הקיץ(‪ .‬במהלך הלימודים ת‪/‬יידרש התלמיד‪/‬ה להכין את הצעת המחקר‪,‬‬
‫לקבל את אישור המנחה להצעה‪ ,‬להגיש לוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי לעיון ולעמוד‬
‫בדרישות אחרות שיוטלו עליו‪/‬ה‪.‬‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬משך הלימודים לא יעלה על שלוש שנים‪ .‬במהלך תקופת הלימודים ת‪/‬יידרש‬
‫התלמיד‪/‬ה להשלים את המחקר ואת כתיבת עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים‬
‫תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בסמינר דוקטורנטים אשר יתנהל במתכונת של קולוקוויום‬
‫בהנחיית איש‪/‬אשת סגל בכיר בפקולטה למשפטים‪ .‬מטרת הסמינר להעמיק את יכולת המחקר של‬
‫הדוקטורנטים וליצור מסגרת תמיכה ומעקב לתלמידי הדוקטורט‪ .‬הסמינר ידון בסוגיות מתודולוגיות‬
‫מתקדמות ובתיאוריה משפטית‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד‪/‬ה סיים‪/‬ה חובותיו‪/‬ה כנדרש על–פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫דרישות אקדמיות נוספות הינן בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬קבלה לאחר סיום תואר ראשון — בוגר במשפטים )‪ (LL.B‬ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון‬
‫משוקלל של ‪ 92‬לפחות וקבלת הסכמה בכתב של המנחה המיועד‪/‬ת להנחיה בנושא המחקר‬
‫המוצע‪ .‬מועמד‪/‬ת שלמד‪/‬ה בתכנית משותפת ת‪/‬יידרש לעמוד בממוצע ציונים של ‪ 92‬בכל אחד‬
‫ממסלולי הלימוד‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪295‬‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫ובמקביל‪ ,‬להגיש למזכירות תארים מתקדמים שלוש תיקיות עם המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬טופס ריכוז למועמד‪/‬ת‪.‬‬
‫‪ .2‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור בכתב על הסכמת מנחה‪/‬ים להנחות את עבודת הדוקטורט )בדרגת מרצה בכיר(‪.‬‬
‫‪ .4‬תעודות זכאות לתואר ראשון ולתואר שני‪ ,‬כולל גיליונות ציונים מטעם המוסד בו הוצאו )יש‬
‫לוודא שהציון על עבודת התיזה מופיע בגיליון ציוני תואר שני(‪.‬‬
‫‪ .5‬שני מכתבי המלצה לפחות מאנשי אקדמיה היכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד‪/‬ת‬
‫למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט‪ .‬אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה‪/‬י עבודת הגמר‬
‫המחקרית‪.‬‬
‫‪ .6‬העתק אחד מעבודת הגמר וממאמרים שהמועמד‪/‬ת פרסם‪/‬ה בספרות מקצועית‪.‬‬
‫‪ .7‬תקציר נושא המחקר באנגלית באורך של ‪ 4-5‬שורות‪.‬‬
‫‪ .8‬הצהרת כוונות של המועמד‪/‬ת לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה המיועד‪/‬ת‪.‬‬
‫‪ .9‬בנוסף‪ ,‬יש להעביר למרכזת תארים מתקדמים או לאחראית דוקטורנטים את כל המסמכים‬
‫להלן סרוקים למייל‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלה בתום שנה א' של לימודי התואר השני‪ :‬סיום לימודי השנה הראשונה ללימודי תוכנית‬
‫המוסמך )‪ (LL.M‬בציון משוקלל של ‪ 92‬לפחות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות וקבלת‬
‫הסכמה בכתב של המנחה‪ .‬בנוסף‪ ,‬על התלמיד‪/‬ה להשיג ציון של ‪ 90‬לפחות בעבודה הסמינריונית‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 28‬שש"ס לפחות ברמת מ"א‪ ,‬וסיומם בציון משוקלל של ‪92‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫הגשת שתי עבודות סמינריוניות‪ .‬על התלמיד‪/‬ה להשיג ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחת משתי העבודות‬
‫הסמינריוניות‪.‬‬
‫תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות‪ ,‬סיומם בציון‬
‫משוקלל של ‪ 92‬לפחות‪ ,‬והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים‪.‬‬
‫משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים‪.‬‬
‫עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל‪ ,‬יעבור‪/‬תועבר‬
‫התלמיד‪/‬ה למעמד של תלמיד‪/‬ת דוקטורט שלב ב'‪ ,‬במסגרתו ת‪/‬יבצע את המחקר ות‪/‬יכתוב את‬
‫עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫‪250350-11-01‬‬
‫‪ .1‬מועמד‪/‬ת בעל‪/‬ת תואר ראשון במשפטים )‪ (LL.B‬ותואר מוסמך במשפטים )‪ (LL.M‬ממוסד‬
‫מוכר בציון של ‪ 85‬לפחות‪ ,‬שלא כתב‪/‬ה עבודת גמר מחקרית )תיזה( ואשר קבל‪/‬ה הסכמה בכתב‬
‫ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪ .‬במהלך הלימודים יידרש המועמד לעמוד‬
‫בדרישות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬השתתפות בקורס "סדנת הכנה לכתיבת תיזה" )במידה ולא נלמד במסגרת התואר השני(‪.‬‬
‫‪ .3‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי מנחה עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫ותאושר על ידי הוועדה ללימודי התואר השלישי‪.‬‬
‫‪ .2‬מועמד‪/‬ת בעל‪/‬ת תואר שני בחוג אחר בממוצע ‪ 85‬לפחות אשר כתב‪/‬ה עבודת גמר מחקרית‬
‫שציונה ‪ 86‬לפחות‪ ,‬והינו‪/‬ה בעל‪/‬ת תואר ראשון במשפטים )‪ (LL.B‬בממוצע ‪ 80‬לפחות‪ ,‬ומעוניין‪/‬ת‬
‫להתקבל ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" )‪ ( .Ph.D‬בפקולטה למשפטים‪ ,‬ת‪/‬יידרש לעמוד‬
‫בתכנית השלמות בהיקף של ‪ 10‬שש"ס כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪" .1‬תורת המשפט — סוגיות מתקדמות" וסיום הקורס בציון של ‪ 86‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬סמינריון בהיקף ‪ 4‬שש"ס וקורס בהיקף ‪ 2‬שש"ס אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעת המנחה‪ .‬הציון‬
‫הסופי הן בסמינר והן בקורס לא ירד מ–‪ ,80‬כאשר הממוצע בשניהם חייב להיות ‪ 86‬לפחות‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫‪296‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫בית הספר למדעי–הים‬
‫ראש בית–הספר‪ :‬פרופ' צבי בן–אברהם‬
‫בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני‪ ,‬בפקולטה למדעי הטבע‪ ,‬הינו בית ספר לתארים מתקדמים במדעי–הים‬
‫המשלב מצוינות ומקצועיות מדעית מחקרית עם רב תחומיות אמיתית וגורפת‪ .‬תכניות הלימודים‬
‫המגובשות במסגרת בית הספר שמות דגש על הקניית בקיאות רחבה במדעים הימיים בכללותם תוך‬
‫הקניית כלים מדעיים רלבנטיים ברמה גבוהה ומקצוענות בשיטות המחקר המעשיות‪.‬‬
‫לשם כך מאגד בית הספר שלושה חוגים‪:‬‬
‫‪ .1‬ביולוגיה ימית‬
‫‪ .2‬מדעים גיאו–ימיים‬
‫‪ .3‬ציוויליזציות ימיות‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪http://marsci.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.Sc.‬‬
‫יו"ר הועדה החוגית‪ :‬ד"ר דניאל שר‬
‫האוקיאנוסים והימים מכסים כ–‪ 70%‬מפני כדור הארץ ושוקקים חיים‪ :‬אצות מיקרוסקופיות מהוות‬
‫בסיס לאקוסיסטמות מורכבות — מפלנקטון ואלמוגים ועד לוויתנים‪ .‬בשנים האחרונות עולה הצורך‬
‫בהכשרת דור חדש של מדענים שיוכלו להנחות קבלת החלטות מדיניות ובין–לאומיות לשימוש במשאבי‬
‫הים מחד גיסא ולשימורם מאידך‪ .‬תלמידי החוג לביולוגיה ימית ישלבו מחקר מעמיק בביולוגיה ימית‬
‫ברובד המולקולארי‪ ,‬הביוכימי‪ ,‬הפיזיולוגי והאקולוגי עם התמחות רב תחומית החובקת את מדעי הים‪,‬‬
‫מתוך מטרה להיות מנהיגי העתיד בתחום הימי‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬בוגרי תואר ראשון במדעים )‪ (B.Sc.‬בביולוגיה‪ ,‬במדעי הים‪ ,‬או במדעים הקשורים לתחומים אלה‬
‫ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪) .‬ייתכן ויידרשו לימודי השלמה(‪.‬‬
‫דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בביולוגיה‪ .‬הידע הנדרש הוא בתחומים‬
‫הבאים‪ :‬ביוכימיה‪ ,‬פיזיולוגיה‪ ,‬אקולוגיה‪ ,‬ביולוגיה מולקולרית‪ ,‬אנגלית‪ ,‬מחשב‪.‬‬
‫‪ .2‬ציון סופי משוקלל ‪ 85‬לפחות בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון‪.‬‬
‫‪ .3‬הגשת קורות חיים‪ ,‬מכתב הצהרת כוונות‪ ,‬גיליון ציונים רשמי‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪297‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫בית הספר למדעי–הים‬
‫החוג לביולוגיה ימית‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מועמד מתאים יוזמן לראיון אישי‪.‬‬
‫במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו יידרש התלמיד להתקשר עם מנחה פוטנציאלי )חבר סגל בחוג(‬
‫ולסכם על נושא המחקר‪ .‬הודעת המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט בעבודת התיזה שלו‬
‫עד תום הסמסטר הראשון ללימודים‪ ,‬תהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג בסמסטר השני‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי תואר ראשון במקצועות אחרים או שחסרים להם חלקים מהידע הנדרש‪ ,‬יוכלו‬
‫להתקבל ללימודים בחוג במעמד "על תנאי" על פי החלטת הועדה החוגית ללימודי התואר השני‪,‬‬
‫בתנאי שישלימו את הידע החסר עד סוף שנת הלימודים הראשונה‪ .‬הוועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שני תקבע את תוכנית ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו ולדרישות המחקר‪.‬‬
‫סיום לימודי ההשלמה בציון ממוצע ‪ 85‬ומעלה יהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‬
‫‪.GRE‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלול א' בלבד‪ ,‬הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫תכנית הלימודים כוללת )סה"כ ‪ 32‬שש"ס(‪:‬‬
‫— קורסי חובה בהיקף של ‪ 22‬שש"ס‪.‬‬
‫— קורסי בחירה בהיקף של ‪ 10‬שש"ס‪ ,‬שייבחרו לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לפחות ‪ 4‬שש"ס מלימודי הבחירה בביולוגיה ימית‪.‬‬
‫‪ .2‬לפחות קורס אחד של ‪ 2‬שש"ס מלמודי הבחירה הנוספים או מבין לימודי הבחירה הרב‬
‫תחומיים‪.‬‬
‫‪ .3‬התלמיד יוכל לבחור קורסי בחירה מעבר לקורסים המפורטים‪ :‬בפקולטות השונות של‬
‫אוניברסיטת חיפה‪ ,‬במכון הבין–אוניברסיטאי באילת )לא נדרשים סידורי תשלום מיוחדים(‪,‬‬
‫בטכניון‪ ,‬באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל‪ .‬בחירת הקורסים תעשה בהסכמת מנחה‬
‫עבודת הגמר המחקרית ויו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫‪ .4‬השתתפות חובה בהפלגה הלימודית ובסמינריונים החוגיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חלק מקורסי החוג )כולל קורסי חובה( עשויים להינתן באנגלית ללא התראה‬
‫מוקדמת‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫הלימודים בחוג נפרסים על פני שתי שנות לימוד )לא כולל לימודי השלמות( במשך חמישה ימי לימוד‬
‫בשבוע‪ .‬מרבית קורסי החובה יתקיימו במשך שנת הלימודים הראשונה וירוכזו במידת האפשר בשלושה‬
‫ימי לימוד בשבוע‪.‬‬
‫מספר מסלול‪227201-11-01 :‬‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך במדעים )‪ (M.Sc.‬בחוג לביולוגיה ימית‪.‬‬
‫לימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר‬
‫תלמידים המעוניינים בלימודים לתואר שלישי בתחום הביולוגיה הימית יכולים לבצע זאת במסגרת‬
‫הועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר המעוגנת ברשות ללימודים מתקדמים בהנחיית חברי‬
‫סגל בעלי מינוי אקדמי בבית הספר למדעי הים ע''ש צ'רני ובפקולטה למדעי הטבע מדרגת מרצה‬
‫בכיר ומעלה‪.‬‬
‫‪298‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫בית הספר למדעי–הים‬
‫החוג למדעים גיאו–ימיים‬
‫‪http://marsci.haifa.ac.il/margeo/index.htm‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' צבי בן–אברהם‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.Sc.‬‬
‫)‪(224201-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫החוג למדעים גיאו‪-‬ימיים הוא היחיד בישראל המתמקד גיאולוגיה וגיאופיסיקה של קרקעית הים ותת‬
‫הקרקע הימי‪ .‬הלימודים והמחקר משלבים ידע עיוני עם רכישת ניסיון מעשי ויישומי של איסוף נתונים‬
‫ועיבודם‪ .‬בין נושאי הלימוד‪ ,‬חיפוש מקורות אנרגיה )נפט‪ ,‬גז(‪ ,‬שינויי מפלס גלובליים בעבר הגיאולוגי‪,‬‬
‫יציבות קרקעית הים והחופים והתפלת מי ים‪ .‬תלמידנו ובוגרנו נקלטים במהירות בשוק העבודה הודות‬
‫לידע הנרחב והמקצועי שרכשו‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלול א' בלבד‪ ,‬הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת )סה"כ ‪ 32‬שש"ס(‪:‬‬
‫— קורסי חובה בהיקף של ‪ 22‬שש"ס‪.‬‬
‫— קורסי בחירה בהיקף של ‪ 10‬שש"ס‪ ,‬שייבחרו לפי ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לפחות ‪ 4‬שש"ס מלימודי הבחירה במדעים גיאו–ימיים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪299‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫‪ .1‬בוגרי תואר ראשון במדעים )‪ (B.Sc.‬בגיאולוגיה‪ ,‬בגיאופיסיקה‪ ,‬במדעי הים‪ ,‬או במדעים הקשורים‬
‫לתחומים אלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בגיאולוגיה‪ .‬הידע הנדרש הוא בתחומים‬
‫הבאים‪ :‬מתמטיקה‪ ,‬פיסיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬גיאולוגיה‪ ,‬אטמוספירה‪ ,‬אנגלית‪ ,‬מחשב‪.‬‬
‫‪ .2‬ציון סופי משוקלל ‪ 80‬לפחות בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון‪.‬‬
‫‪ .3‬לצורך קבלה לחוג על המועמד להגיש קורות חיים‪ ,‬מכתב הצהרת כוונות‪ ,‬רשימת ציונים ושמות של‬
‫שני ממליצים‪.‬‬
‫‪ .4‬מועמד מתאים יוזמן לראיון אישי‪.‬‬
‫‪ .5‬במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו יידרש התלמיד להתקשר עם מנחה פוטנציאלי )חבר סגל בחוג(‬
‫ולסכם על נושא המחקר‪ .‬הודעת המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט בעבודת התיזה שלו עד‬
‫תום הסמסטר הראשון ללימודים‪ ,‬תהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג בסמסטר השני‪.‬‬
‫‪ .6‬מועמדים בוגרי תואר ראשון במקצועות אחרים או שחסרים להם חלקים מהידע הנדרש‪ ,‬יוכלו‬
‫להתקבל ללימודים בחוג במעמד "על תנאי" על פי החלטת הועדה החוגית ללימודי התואר השני‪,‬‬
‫בתנאי שישלימו את הידע החסר עד סוף שנת הלימודים הראשונה‪ .‬הוועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שני תקבע את תוכנית ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו ולדרישות המחקר‪ .‬סיום‬
‫לימודי ההשלמה בציון ממוצע ‪ 85‬ומעלה יהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג‪.‬‬
‫‪ .7‬מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לפחות קורס אחד של ‪ 2‬שש"ס מלימודי הבחירה הנוספים או מבין לימודי הבחירה הרב‬
‫תחומיים‪.‬‬
‫התלמיד יוכל לבחור קורסי בחירה מעבר לקורסים המפורטים‪ :‬בפקולטות השונות של‬
‫אוניברסיטת חיפה‪ ,‬במכון הבין–אוניברסיטאי באילת )לא נדרשים סידורי תשלום מיוחדים(‪,‬‬
‫בטכניון‪ ,‬באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל )אוניברסיטת חיפה תדאג להסדרי התשלום‬
‫— בכפוף לאישור פרטני של הדיקן ללימודים מתקדמים(‪ .‬בחירת הקורסים תעשה בהסכמת‬
‫מנחה עבודת הגמר המחקרית ויו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫השתתפות חובה בהפלגת הלימודית‪ ,‬בסמינריונים החוגיים והבית ספריים‪ ,‬בסיורי השדה‬
‫החוגיים ובקולוקוויום החוגי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חלק מקורסי החוג )כולל קורסי חובה( עשויים להינתן באנגלית ללא התראה מוקדמת‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫הלימודים בחוג נפרסים על פני שתי שנות לימוד )לא כולל לימודי השלמות( במשך חמישה ימי לימוד‬
‫בשבוע‪ .‬מרבית קורסי החובה יתקיימו במשך שנת הלימודים הראשונה וירוכזו במידת האפשר בשלושה‬
‫ימי לימוד בשבוע‪.‬‬
‫מספר מסלול‪224201-11-01 :‬‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך במדעים )‪ (M.Sc.‬בחוג למדעים גיאו–ימיים‪.‬‬
‫לימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫תלמידים המעוניינים בלימודים לתואר שלישי בתחום המדעים הגיאו–ימיים יכולים לבצע זאת במסגרת‬
‫הוועדה הכלל–אוניברסיטאית לתלמידי מחקר המעוגנת ברשות ללימודים מתקדמים בהנחיית חברי‬
‫סגל בעלי מינוי אקדמי בבית הספר למדעי הים ע''ש צ'רני ובפקולטה למדעי הטבע מדרגת מרצה בכיר‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫בית הספר למדעי–הים‬
‫החוג לציויליזציות ימיות‬
‫‪http://hcc.haifa.ac.il/Departments/maritime‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אהוד שפניר‬
‫הלימודים לתואר שני )מ”א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫א‪ .‬להרחיב ולהעמיק את הידע בארכיאולוגיה ימית‪ ,‬בביולוגיה ימית‪ ,‬בגיאוגרפיה ובהיסטוריה ימית‬
‫של העמים‪ ,‬הארצות ויישובי חוף‪ ,‬אשר הים היווה מרכיב חשוב בפעילויותיהם‪ ,‬וגורם עיקרי‬
‫בתולדותיהם ובהתפתחותם‪ .‬הדגש יושם על הים התיכון והארצות הסמוכות‪ ,‬ים סוף והמפרץ‬
‫הפרסי‪ ,‬אולם לעיתים הוא יתרחב גם לתרבויות ימיות נוספות כגון התרבות הוויקינגית‪.‬‬
‫ב‪ .‬להכיר מקרוב את התנאים הסביבתיים )אוקיאנוגרפיים‪ ,‬ביולוגיים וגיאוגרפיים( במרחבי חופים‬
‫וימים אלה וכן את ההישגים הטכנולוגיים של יורדי הים הקדמונים‪.‬‬
‫ג‪ .‬לעמוד מקרוב על קשרים ויחסי גומלין בין הנתונים הסביבתיים לבין התפתחות הפעילות האנושית‬
‫למן שחר ההיסטוריה ועד העת החדשה‪.‬‬
‫‪300‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ד‪ .‬להקנות לתלמידים שיטות של מחקר תת–ימי וחופי‪ ,‬וטכניקות בתחומי הלימוד השונים‪ ,‬ולהתנסות‬
‫בהם‪ ,‬תוך הדגשת המשמעות הבין תחומית והרב תחומית של המחקר‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫למסלול א' — בעלי תואר ראשון עם ציון ממוצע ‪ 82‬לפחות בלימודי התואר הראשון בכל אחד‬
‫מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫למסלול ב' — בעלי תואר ראשון עם ציון ממוצע ‪ 76‬לפחות בלימודי התואר הראשון בכל אחד‬
‫מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫ראיון בפני ועדת הקבלה של החוג‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו‪ ,‬כתנאי לזכאותו‬
‫לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תזה( — ‪ 32‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר — ‪ 36‬שש"ס‪.‬‬
‫תכנית הלימודים במסלול ב' כוללת‪:‬‬
‫‪ µ‬קורסי השלמה בהיקף של ‪ 6‬שש"ס )שלא במניין ‪ 36‬השש"ס לתואר( בסמסטר הראשון ללימודים‪.‬‬
‫‪ µ‬קורסי חובה בהיקף של ‪ 6‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ µ‬קורסי בחירה בהיקף של ‪ 30‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ µ‬כתיבת ‪ 3‬עבודות סמינריוניות‪.‬‬
‫‪ µ‬השתתפות בסמינר הבינתחומי במשך שנה אחת וכתיבת עבודה )שלא במניין ‪ 36‬השש"ס לתואר(‪.‬‬
‫‪ µ‬בחינת גמר‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫מסלול א' — שלוש שנים — שנתיים לימודי קורסים ועוד שנה לכתיבת עבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫מסלול ב' — שנתיים‪.‬‬
‫בחוג מתקיים יום לימודים מרוכז‪ .‬יתכן וייפתח יום לימודים נוסף עם היצע קורסי בחירה נוספים‪.‬‬
‫מספרי מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א'‪226201-11-01 :‬‬
‫מסלול ב'‪226202-11-01 :‬‬
‫מוסמכי החוג יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לציוויליזציות ימיות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪301‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫תכנית הלימודים במסלול א' כוללת‪:‬‬
‫‪ µ‬קורסי השלמה בהיקף של ‪ 6‬שש"ס )שלא במניין ‪ 32‬השש"ס לתואר( בסמסטר הראשון ללימודים‪.‬‬
‫‪ µ‬קורסי חובה בהיקף של ‪ 8‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ µ‬קורסי בחירה בהיקף של ‪ 24‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ µ‬כתיבת ‪ 2‬עבודות סמינריוניות‪.‬‬
‫‪ µ‬השתתפות בסמינר הבינתחומי במשך שנה אחת וכתיבת עבודה )לא במניין ‪ 32‬השש"ס לתואר(‪.‬‬
‫‪ µ‬כתיבת עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(226301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אהוד שפניר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫‪ .1‬התמחות באחד מתחומי הידע של החוג לציוויליזציות ימיות‪ :‬ארכיאולוגיה ימית או חופית‪ ,‬ביולוגיה‬
‫ימית‪ ,‬היסטוריה ימית‪ ,‬גיאולוגיה ימית או חופית‪ ,‬תוך כדי שמירת ההיבטים הבין–תחומיים של‬
‫המחקר הימי‪ .‬זאת‪ ,‬באמצעות מחקר יסודי שיערוך הסטודנט‪.‬‬
‫‪ .2‬לבצע מחקר עצמאי‪ ,‬ולהעמיק בלימוד הנושא המסוים‪ ,‬תוך הדגשת ההיבטים הבין תחומיים‪.‬‬
‫ללמוד ולהתנסות בשיטת המחקר המדעי ובשיטות מחקר‪ ,‬בכתיבה ובפרסום התוצאות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫רשאים להגיש מועמדותם ללימודי התואר השלישי תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר השני‬
‫)מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית( בחוג לציוויליזציות ימיות או בחוגים מתאימים אחרים‬
‫באוניברסיטאות אחרות מוכרות בארץ ובחו”ל בעלי צביון הקרוב לנלמד בחוג לציוויליזציות ימיות‪.‬‬
‫יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר השני בציון ממוצע ‪ 80‬לפחות ואשר השיגו ציון ‪ 86‬לפחות‬
‫בעבודת הגמר‪.‬‬
‫מוסמכים מחוגים אחרים‪ ,‬העומדים בדרישות הנ”ל אך חסרים רקע מתאים בנושאי האדם והים‪,‬‬
‫יחויבו בלימודי השלמה בחוג ו‪/‬או בחוגים אחרים באוניברסיטה לפי שיקול דעתה של ועדת הדוקטורט‬
‫החוגית‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪.GRE‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫על המועמד להמציא את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬גליונות ציונים לב"א ומ"א כולל צילומי תעודות‪.‬‬
‫‪ .2‬קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬הצהרת כוונות חתומה ע"י המנחה‪/‬ים המיועד‪/‬ים )בהתאם להנחיות לכתיבת הצהרת כוונות‬
‫שבחוג(‪.‬‬
‫‪ .4‬תקציר הצהרת הכוונות באנגלית )בהיקף של כחצי עמוד(‪.‬‬
‫‪ .5‬שתי המלצות מאנשי אקדמיה‪ ,‬אחת ממנחה עבודת המ"א‪.‬‬
‫‪ .6‬הסכמה כתובה של המנחים להנחיית המועמד‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ .1‬עם קבלתו של תלמיד למסלול הדוקטורט בחוג הוא יכין תכנית מחקר מפורטת בהנחיית שני‬
‫מדריכים‪ ,‬אחד מכל תחום כאשר תחום אחד לפחות הוא ימי והמדריך הוא איש החוג לציווליזציות‬
‫ימיות‪ .‬במקרים מיוחדים תותר הנחייה על–ידי מדריך אחד מהתחום הימי באישור ועדת הדוקטורט‬
‫החוגית והרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬תכנית הדוקטורט תהיה קשורה בים‪ .‬תכנית זו יש להגיש‬
‫לוועדת הדוקטורט תוך השנה הראשונה )שלב א'(‪ .‬דגש מיוחד יושם על מידת היות העבודה מחקר‬
‫מעשי בים או הקשור ישירות לים‪.‬‬
‫‪ .2‬עם אישור ההצעה על–ידי מדריכי העבודה וועדת הדוקטורט החוגית יעבור תלמיד המחקר לשלב‬
‫ב'‪.‬‬
‫‪ .3‬מדריך‪/‬מדריכי העבודה יקבעו את מכסת הלימודים של תלמיד המחקר וזו תאושר על–ידי ועדת‬
‫הדוקטורט החוגית‪ .‬זאת בנוסף לדרישות השלמה‪ ,‬שפה זרה ורכישת מיומנויות מתאימות בהתאם‬
‫‪302‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫להתמחות התלמיד‪ .‬היקף הלימודים יהיה תלוי בהכשרתו‪/‬ה הקודמת של תלמיד‪/‬ת המחקר‪.‬‬
‫דוקטורנט בעל רקע בין–תחומי ימי מתאים יחויב במכסת לימודים מצומצמת מסטודנט שיגיע עם‬
‫רקע תחומי שאינו ימי‪.‬‬
‫על כל סטודנט המצוי בשלב ב' של לימודי הדוקטורט להגיש דו”ח התקדמות שנתי לוועדת הדוקטורט‬
‫החוגית‪.‬‬
‫עם סיום הלימודים ובגמר הכנת עבודת המחקר‪ ,‬לאחר אישור ועדת הדוקטורט‪ ,‬ירצה הסטודנט‬
‫על מחקרו בפני חברי החוג במסגרת הסמינר המחלקתי‪.‬‬
‫הסטודנט יגיש את עבודתו המודפסת בחתימת המדריכים לוועדת הדוקטורט החוגית‪ .‬זו תבחן את‬
‫מהלך הלימודים ואת עבודת הגמר ותמליץ על העבודה לשיפוט‪ .‬עם אישורה של עבודת הדוקטורט‬
‫על–ידי ועדת הדוקטורט החוגית היא תוגש לרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫משך הלימודים הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.Sc.‬‬
‫)‪(221201-11-01‬‬
‫תוכנית הלימודים כוללת‪:‬‬
‫‪ .1‬קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי התוכנית בהיקף של ‪ 14‬שש”ס‪.‬‬
‫‪ .2‬קורסי בחירה בהיקף של ‪ 16‬שש”ס אותם נוטל כל תלמיד בהתייעצות עם המנחה שלו לעבודת‬
‫הגמר המחקרית‪.‬‬
‫‪ .3‬ביצוע עבודת גמר מחקרית שתוגש כחיבור )תיזה( ובהצגת העבודה במסגרת סמינריונית‪.‬‬
‫‪ .4‬השתתפות פעילה בפורום תלמידי מחקר במשך שני סמסטרים‪.‬‬
‫‪ .5‬קורס עזר חובה — ”בטיחות במעבדה” — יינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים*‪.‬‬
‫‪ .6‬קורס עזר חובה — ”הסמכה לסטודנטים למחקר בבע”ח” — יינתן במהלך הסמסטר הראשון‬
‫ללימודים*‪.‬‬
‫* שעות הלימוד בקורסים המצויינים בסעיפים ‪ 4-6‬יילמדו בנוסף לשעות החובה הנדרשות על פי תוכנית‬
‫הלימודים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪303‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מבוסס בעיקרו על סגל החוקרים והמרצים במכון לאבולוציה‬
‫ובחוג לביולוגיה בפקולטה למדעים והוראתם באוניברסיטה‪.‬‬
‫אנשי הסגל בחוג עוסקים במיגוון תחומי מחקר בסיסים ואפליקטיביים‪ ,‬במעבדה ובשדה‪ .‬בתי גידול‬
‫שונים בארץ בכלל‪ ,‬ובכרמל בפרט משמשים לעיתים כמעבדה טבעית‪ .‬תחומי המחקר כוללים הנושאים‬
‫הבאים‪ :‬תהליכים אבולוציונים )ממולקולות לחברות(‪ ,‬אקולוגיה‪ ,‬פיסיולוגיה‪ ,‬אתולוגיה‪ ,‬ביואינפורמטיקה‪,‬‬
‫ביולוגיה של מיקרואורגנזמים‪ ,‬גנטיקה‪ ,‬גנומיקה‪ ,‬שמירת טבע‪ ,‬ועוד‪ .‬לאחרונה נפתח בחוג מסלול ייחודי‬
‫לתואר שני בביואינפורמטיקה בשילוב עם החוג למדעי המחשב‪.‬‬
‫אין בארץ תוכנית מקבילה ללימודים מתקדמים המדגישה ומשלבת בהיקף כה רחב ביולוגיה אבולוציונית‬
‫וסביבתית‪ .‬ייחודיות תוכנית זאת היא בשילוב )אינטגרטיביות( של הרמות השונות בביולוגיה הן בקורסים‬
‫והן בתכנית המחקר‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים בחוג הם במסלול א' בלבד‪ ,‬הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית‪ ,‬שנתיים‪ .‬במקרים חריגים‪ ,‬ולאחר אישורה‬
‫של הוועדה החוגית לתואר שני‪ ,‬ניתן יהיה לקבל ארכה מוגבלת לסיום התזה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫לחוג יתקבלו בוגרי תואר ראשון במדעי החיים )‪ ,(.B.Sc‬ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל‪,‬‬
‫שציונם הסופי המשוקלל הוא לפחות ‪.83‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר‬
‫פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי השלמה‬
‫במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר עם הרשמתם למזכירות הרשמה גיליונות ציונים מעודכנים של‬
‫לימודיהם הקודמים‪ .‬כמו כן יגישו למזכירות החוג שני מכתבי המלצה מטעם מורים אשר הכירו אותם‬
‫בלימודיהם הקודמים ומכתב קצר המפרט את המניעים להשתלבות בחוג ובמידת האפשר את הנושאים‬
‫אותם הוא מעוניין לחקור‪.‬‬
‫המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה‪ .‬הועדה רשאית‪ ,‬על פי שיקוליה‪ ,‬להחמיר או להמליץ‬
‫להקל מתנאי הקבלה הנ”ל‪ ,‬ובתנאי שאלה לא יעמדו בסתירה לתנאי הקבלה הכלל–אוניברסיטאיים‪.‬‬
‫ועדת הקבלה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על קבלה ללימודים‪ ,‬אולם‪ ,‬ההחלטה הסופית על‬
‫אישור הקבלה נתונה בידי הרשות ללימודים מתקדמים‪ ,‬וזאת לאחר השלמת כל חובות הבוגר והמצאת‬
‫תעודת בוגר או זכאות לתעודת בוגר‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫התלמידים נדרשים להתקשר למנחה למחקרם לתיזה כתנאי לקבלתם ללימודים בחוג‪.‬‬
‫המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג‪ :‬גב' יפעת וודיסלבסקי‪ ,‬טלפון‪04-8288420 :‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫)‪(221301-11-01‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' אברהם חיים‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים מיועדת להכשיר את מסיימיה לעבודה מחקרית עצמאית במדעי החיים‪ .‬קיימת‬
‫אפשרות לביצוע מחקרים בשדה ובמעבדה בשיטות מולקולאריות מודרניות בשילוב עם מחקרים‬
‫תיאורטיים במגוון נושאים‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני )‪ .M.Sc‬או תואר מקביל( במסלול עם כתיבת תזה‬
‫בתחומי מדעי החיים כגון ביולוגיה‪ ,‬חקלאות‪ ,‬ביוטכנולוגיה‪ ,‬ביואניפורמטיקה או מדעי הרפואה‪,‬‬
‫שהגישו עבודת תזה שאושרה‪.‬‬
‫‪ .2‬יתקבלו תלמידים בעלי ציון כללי ממוצע של ‪ 85‬לפחות לתואר מוסמך‪ ,‬כאשר הציון על עבודת‬
‫התזה הוא ‪ 86‬לפחות )טוב מאוד(‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב יד שנשלח לפרסום‬
‫בכתב עת מדעי בינלאומי או שהציגו בפועל את מחקרם בכנס בינלאומי יזכו לעדיפות‪.‬‬
‫‪304‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .4‬מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר‬
‫פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויב לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ ,GRE‬ראה עמוד ‪172‬‬
‫במדריך זה‪.‬‬
‫‪ .5‬מועמדים ללימודים יתבקשו להציג את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ µ‬אישור על הרשמה לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫‪ µ‬צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ µ‬גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א‪.‬‬
‫‪ µ‬העתק מעבודת הגמר המחקרית ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית‪.‬‬
‫‪ µ‬אישור בכתב על הסכמת מנחה‪/‬ים לעבודת הדוקטור‪.‬‬
‫‪ µ‬לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה‪ ,‬אישר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה‬
‫החוגית לימודי תואר שלישי‪ .‬אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית‬
‫לתואר שני‪.‬‬
‫‪ µ‬הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע‪ ,‬מאושרת על ידי המנחה המיועד‪.‬‬
‫‪ µ‬תקציר הצהרת כוונות באנגלית‪.‬‬
‫‪ µ‬קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה כי‬
‫התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט‬
‫בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫את עבודת הדוקטורט ניתן להגיש באחת משתי הדרכים הבאות לפי המלצת המנחה והוועדה‬
‫המלווה‪:‬‬
‫‪ 3 .1‬מאמרים מדעיים לפחות שהתקבלו לפרסום או פורסמו בעיתונות המקצועית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫המאמרים יהוו פרקים בעבודת הדוקטורט בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי‪.‬‬
‫‪ .2‬חיבור רגיל‪ ,‬במקרה כזה לא יכלול החיבור יותר ממאה עמודים )לא כולל נספחים(‪ .‬לאחר הגשת‬
‫עבודת הדוקטורט תוצגנה תוצאות המחקר על ידי התלמידים בהרצאה סמינריונית‪.‬‬
‫מסלול ישיר לתואר שלישי‬
‫)‪(221315-11-02‬‬
‫בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית קיים מסלול ישיר לדוקטורט‪ .‬המסלול מיועד לבעלי תואר ‪B.Sc.‬‬
‫עם ממוצע גבוה )לפחות ‪ ,(94‬בעלי המלצות מתאימות ומותנה בשמירה על ציון ממוצע גבוה מאוד‬
‫בשנה הראשונה של הלימודים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪305‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪ .‬הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב‬
‫מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד(‪,‬‬
‫שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪ .‬במסגרת הלימודים‬
‫לתואר השלישי על כל תלמיד‪/‬ה ללמוד את קורסי החובה בהיקף של ‪ 12‬שש"ס‪.‬‬
‫החוג לביולוגיה של האדם‬
‫‪http://science.haifa.ac.il/human_biology‬‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.Sc.‬‬
‫)‪(225201-11-01‬‬
‫ראש החוג‪ :‬פרופ' אבי קרני‬
‫יו"ר הועדה החוגית‪ :‬ד"ר עמירם אריאל‬
‫מטרת הלימודים‬
‫להכשיר למחקר מדעי סטודנטים המעוניינים לחקור מנגנונים של מחלות‪ ,‬לקויות תפקוד והתנהגות תקינה‬
‫ולא תקינה באדם בהיבטים וכלים ביולוגיים‪ ,‬גנטיים‪ ,‬אקולוגיים והתפתחותיים‪ .‬במסלול הלימודים מושם‬
‫דגש על חקר מנגנוני מחלות ספציפיות ותהליכי מחלה והחלמה אך גם על יכולות אנושיות‪ ,‬הבסיס הביולוגי‬
‫לתפקוד תקין ולקויות ייחודיות‪ .‬נושאים נוספים‪ :‬השפעות של תרופות‪,‬שינה ותהליכי אימון על התפתחות‪,‬‬
‫תפקוד ובריאות האדם; מיפוי גנטי של מחלות ויכולות; פיתוח תרופות‪ ,‬מניעת מחלות וחקר גורמי סיכון באדם‪.‬‬
‫החוג מאפשר לסטודנטים להכשיר עצמם גם לחקר נושאים הנמצאים במוקד של דיסציפלינות‬
‫לא ביולוגיות )כגון התנהגות חברתית‪ ,‬אבולוציה ותפוצת האדם או רכישת שפה( בהיבטים וכלים‬
‫ביולוגיים‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫לחוג יתקבלו בוגרי תואר ראשון בביולוגיה‪ ,‬מקצועות הרפואה ומקצועות הבריאות וביוטכנולוגיה‬
‫ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬עם ממוצע ציונים משוקלל בתואר ראשון של לפחות ‪80‬‬
‫ולאחר ראיון בפני ועדת הקבלה החוגית‪.‬‬
‫סטודנטים שאינם בוגרי לימודי תואר ראשון במקצועות הנ"ל יכולים להתקבל ללימודי השלמה על‬
‫פי החלטת ועדת הקבלה החוגית לתואר שני‪ .‬תוכנית ההשלמות תקבע בהתאם לרקע האקדמי של כל‬
‫מועמד‪ .‬ככלל לימודי ההשלמה לא יתארכו מעבר לשנת לימודים אקדמית אחת‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלול א' הכולל מחקר וכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫תלמידי החוג יונחו בתיזות על ידי חוקרים מהחוג יחד עם רופאים ובעלי מקצועות קליניים או חוקרים‬
‫מתחומים שאינם ביולוגיים )ממדעי המחשב ועד בלשנות(‪ .‬עבודות המחקר יבוצעו במעבדות הפקולטה‬
‫באוניברסיטת חיפה אך גם בשילוב מעבדות‪ ,‬מכונים ומחלקות רפואיות בבתי חולים באזור הצפון‪.‬‬
‫היקף הלימודים בתוכנית הינו ‪ 33‬שש"ס‪ ,‬עפ"י הפירוט הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬קורסי חובה בהיקף של ‪ 23‬שש"ס‪ .‬כולל כתיבת עבודה סמינריונית‪.‬‬
‫‪ .2‬קורסי בחירה בהיקף של ‪ 10‬שש"ס‪ .‬קורסי הבחירה מחולקים לשלושה אשכולות קורסים‪:‬‬
‫א‪ .‬הבסיס הביולוגי להתנהגות האדם )שפה וקוגניציה(‪,‬‬
‫ב‪ .‬התפתחות האדם‪,‬‬
‫ג‪ .‬גנטיקה ואקולוגיה של האדם‪.‬‬
‫במסגרת קורסי הבחירה חובה להשתתף בסמינריון מחקר אחד הכולל הגשת עבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬השתתפות חובה בסמינריון חוגי במשך שנה )ללא זיכוי שעות(‪.‬‬
‫‪ .4‬קורס עזר חובה "בטיחות במעבדה" — יינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים )ללא זיכוי‬
‫שעות(‪.‬‬
‫‪306‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .5‬תלמידים אשר במסגרת עבודת הגמר המחקרית שלהם יעבדו עם חיות מעבדה יחויבו בהשתלמות‬
‫"הסמכה למחקר בבעלי חיים" )ללא זיכוי שעות(‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים הינו שתי שנות לימוד )לא כולל לימודי השלמות(‪ .‬הלימודים העיוניים ירוכזו בשנה‬
‫הראשונה וההמשך יוקדש לביצוע המחקר וכתיבת התיזה‪.‬‬
‫לימודי תואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫תלמידי מחקר המעוניינים לחקור‪ ,‬כדוקטורנטים‪ ,‬מנגנונים של מחלות‪ ,‬לקויות תפקוד והתנהגות תקינה‬
‫ולא תקינה באדם בהיבטים וכלים ביולוגיים‪ ,‬גנטיים‪ ,‬אקולוגיים והתפתחותיים מוזמנים לפנות לחברי‬
‫החוג‪ .‬הקבלה ללימודים בשנת הלימודים הקרובה תעשה דרך הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי‬
‫מחקר‪ ,‬המעוגנת ברשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג למתמטיקה‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.Sc.‬‬
‫החוג למתמטיקה מקיים מספר תכניות לימודים לתואר השני במתמטיקה טהורה ויישומית ובמתמטיקה‬
‫ומדעי המחשב‪ ,‬שמטרתן היא התמחות מקצועית גבוהה‪.‬‬
‫בלימודים לתואר ‪ M.Sc.‬קיימות המגמות הבאות‪ :‬מתמטיקה טהורה‪ ,‬מתמטיקה ומדעי המחשב‪ ,‬מתמטיקה‬
‫וחינוך )תכנית משותפת עם החוג לחינוך מתמטי( ומתמטיקה למדעי החברה‪.‬‬
‫ישנם שני מסלולי לימוד לתואר ‪ :M.Sc.‬מסלול א' הכולל כתיבת תזה )עבודת גמר מחקרית(‪ ,‬ומכין את‬
‫התלמידים לעבודת מחקר‪ ,‬ומסלול ב’ ללא כתיבת תזה שבו רוכש התלמיד ידע רחב ומעמיק בתחומי‬
‫המתמטיקה ו‪/‬או מדעי המחשב ומקבל הכשרה לעבודה יישומית בהתאם למגמה שבה הוא בחר‪.‬‬
‫התואר ‪ M.Sc.‬בחוג למתמטיקה ניתן על בסיס לימודים בקורסים מתקדמים‪ ,‬לימודי השלמה אם יש‬
‫צורך בכך‪ ,‬כתיבת עבודת גמר מחקרית במסלול א’ ועמידה בבחינת גמר בעל פה במסלול ב’‪.‬‬
‫א‪ .‬המגמה במתמטיקה טהורה )מסלול א' ‪ ;210204-11-01‬ו–ב' ‪(210209-11-01‬‬
‫מגמה זאת פתוחה לבוגרים בעלי השכלה מתמטית ברמת מסיימי המסלול החד–חוגי בלימודי‬
‫תואר ראשון‪ .‬תלמידים ישלימו לימוד מקצועות מסויימים אם לא למדו אותם במסגרת התואר‬
‫הראשון‪ .‬הלימודים מתפרשים על פני שלושה תחומים כלליים‪ :‬א‪ .‬אנליזה; ב‪ .‬אלגברה; ג‪ .‬גיאומטריה‬
‫וטופולוגיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המגמה במתמטיקה עם מדעי המחשב )מסלול א' ‪ ;210205-11-01‬ו–ב' ‪(210208-11-01‬‬
‫מגמה זו פתוחה לבעלי תואר ראשון במתמטיקה ו‪/‬או מדעי המחשב‪ .‬תלמידים ישלימו לימוד‬
‫מקצועות מסוימים אם לא למדו אותם במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪307‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫מבנה הלימודים‬
‫מטרתה הייחודית של התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי מיומנות גבוהה במתמטיקה עיונית‬
‫ושימושית בשילוב עם מדעי המחשב‪.‬‬
‫ג‪ .‬המגמה במתמטיקה וחינוך )מסלול א' ‪ ;210212-11-01‬ו–ב' ‪(210213-11-01‬‬
‫מגמה זו פתוחה לבעלי השכלה מתמטית ברמה של בוגר מתמטיקה במסלול הדו–חוגי לפחות‪ ,‬והיא‬
‫מיועדת להכשיר מומחים בעיצוב תכניות לימודים במתמטיקה ובפיקוח עליהן‪ .‬תכנית הלימודים‬
‫משלבת קורסים מהחוג למתמטיקה והחוג לחינוך מתמטי‪ .‬תלמידים ישלימו לימוד מקצועות‬
‫מסויימים אם לא למדו אותם במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫ד‪ .‬המגמה במתמטיקה למדעי החברה )מסלול א' ‪(210207-11-01‬‬
‫מגמה זו פתוחה לבוגרי מתמטיקה או לבוגרי אחד ממקצועות מדעי החברה בעלי רקע מתמטי הולם‬
‫)לפי החלטת הוועדה ללימודים מתקדמים של החוג(‪ .‬תכנית הלימודים תקבע באופן אישי לכל‬
‫תלמיד בהיקף של ‪ 36‬שש”ס‪ .‬בעלי תואר ראשון שלא במתמטיקה עשויים להידרש ללמוד לימודי‬
‫השלמה בהיקף של עד ‪ 40‬שש”ס‪ .‬התכנית מיועדת לתלמידים המעונינים בלימודים מתקדמים‬
‫ביישומי המתמטיקה למדעי החברה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על הנרשמים‪ ,‬לבדוק בעת ההרשמה אם לא חלו שינויים בתיאור דלעיל‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫הקבלה ללימודי תואר שני בחוג למתמטיקה מותנית בציונים של לימודי התואר הראשון‪) ,‬ציון משוקלל‬
‫‪ 80‬לפחות(‪ ,‬ובהחלטת הוועדה ללימודים מתקדמים של החוג‪ ,‬כפוף לתקנון לימודי תואר שני‪ .‬במתמטיקה‬
‫וחינוך הקבלה מותנית גם באישור החוג לחינוך מתמטי‪ .‬ההחלטה על המעבר למסלול א’ לגבי אלו‬
‫המתקבלים למסלול ב’ מתבצעת בסוף השנה הראשונה של הלימודים לתואר שני‪ ,‬לאור הישגי התלמיד‬
‫בלימודי התואר השני בשנה זו ובתנאי שהתלמיד מצא מנחה‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר‬
‫פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי השלמה‬
‫במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד”ר(‬
‫)‪(210301-11-01‬‬
‫בחוג למתמטיקה מתקיימים לימודים לתואר שלישי )ד”ר( במתמטיקה‪ .‬תנאי הקבלה הם בהתאם‬
‫לתקנון לימודי תואר שלישי‪ .‬התנאי הראשון לקבלה ללימודים לתואר שלישי הוא זכאות לתואר‬
‫”מוסמך” במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית כשציון עבודת הגמר הוא לפחות ‪ .86‬תנאי נוסף הוא‬
‫הסכמת המנחה המיועד‪.‬‬
‫מועמדים שסיימו את הלימודים לתואר ”מוסמך” במסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית יוכלו‬
‫להתקבל למסלול ”לימודי מחקר מקדים”‪ ,‬במסגרת מסלול זה יידרשו התלמידים לכתוב עבודה ברמה‬
‫והיקף דומים לעבודת גמר לתואר מוסמך‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ .GRE‬ראה עמוד‬
‫‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫קיימת אפשרות להתמחות בתחומים רבים של המתמטיקה הטהורה ובמספר תחומים של מתמטיקה‬
‫יישומית‪ .‬לכל תלמיד דוקטורט מותאמת תכנית לימודים ומחקר אישית‪.‬‬
‫‪308‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ניתן לקבל את רשימת חברי הסגל ותחומי ההתמחות העיקריים שלהם במזכירות החוג‪ .‬קיימות‬
‫אפשרויות שונות לתעסוקה בחוג ולמלגות‪.‬‬
‫המעונינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג‪[email protected] :‬‬
‫‪http://math.haifa.ac.il/‬‬
‫מידע נוסף על החוג באתר האינטרנט‪:‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה‬
‫הלימודים לתואר שני )‪(M.Sc.‬‬
‫התוכנית תאפשר לסטודנטים להשתלב במחקר מתקדם )‪ (Ph.D.‬או בתעשיות הביוטכנולוגיה והתרופות‬
‫בתחום הנוירוביולוגיה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫לתוכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון בביולוגיה‪ ,‬מדעי הרפואה או בתחומים הקרובים במדעי החיים‬
‫ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו”ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫ציון סופי משוקלל לפחות ‪ 80‬בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון‪.‬‬
‫ראיון אישי בפני ועדת הקבלה החוגית‪.‬‬
‫במידת הצורך ועדת הקבלה תקבע את תוכניות ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו‪.‬‬
‫סיום לימודי ההשלמה בציון ממוצע ‪ 80‬הוא תנאי להמשך הלימודים בחוג‪.‬‬
‫המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה‪ .‬הוועדה רשאית‪ ,‬על פי שיקוליה‪ ,‬להחמיר‬
‫או להמליץ להקל בתנאי הקבלה הנ"ל‪ ,‬ובתנאי שאלה לא יעמדו בסתירה לתנאי הקבלה הכלל‬
‫אוניברסיטאיים‪ .‬ועדת הקבלה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על קבלה ללימודים‪ ,‬אולם‪,‬‬
‫ההחלטה הסופית על אישור הקבלה נתונה בידי הרשות ללימודים מתקדמים‪ ,‬וזאת לאחר השלמת‬
‫כל חובות הבוגר והמצאת תעודת בוגר או זכאות לתואר בוגר‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪309‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫)‪(222201-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים בחוג היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים‪ ,‬בוגרי ביולוגיה‪ ,‬מדעי הרפואה או בתחומים‬
‫אחרים הקרובים במדעי החיים להעמיק ידע עיוני אינטגרטיבי יחד עם הכשרה מעשית אינטנסיבית‬
‫במחקר בתחום הנוירוביולוגיה והאתולוגיה )התנהגות בעלי חיים‪ ,‬והאדם בכללם(‪ .‬הדגש מושם על‬
‫שילוב הגישה הרדוקציונית — המתאפיינת בניסיון להבין את ההתנהגות כמשקפת עקרונות תפקודיים‬
‫ומבניים של מערכת העצבים ויחידותיה )עד לרמה התת–תאית(‪ ,‬והגישה המתמקדת באינטראקציה שבין‬
‫האורגניזם לבין הבעיות שמעמידה סביבתו‪ ,‬מתוך הנחה שמאפייני ומבני המערכת העצבית יתבטאו‬
‫במגוון ההתנהגותי‪ .‬דגש מיוחד מושם על מחקר בין–תחומי‪ ,‬החל משימוש בשיטות מולקולאריות ועד‬
‫לשימוש בסורקי מוח‪ ,‬שמטרתו בחינת התרומה של רמות ארגון עצביות וסביבתיות שונות להתנהגות‬
‫בעלי חיים והאדם‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים הינו שנתיים כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית )תזה(‪ .‬במקרים מיוחדים‪ ,‬ולאחר אישורו‬
‫של יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני‪ ,‬ניתן יהיה לסיים את ביצוע המחקר וכתיבת התזה בשנה ג'‪.‬‬
‫התוכנית הינה מרוכזת ודורשת השקעת זמן ומאמץ אינטלקטואלי אינטנסיבי‪ .‬תלמידי החוג נדרשים‬
‫למצוא מנחה ולסיים את הצעת התיזה עד סוף סמסטר ב' בשנת הלימודים הראשונה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים בתוכנית ל–‪ M.Sc.‬בנוירוביולוגיה ואתולוגיה הם במסלול א' בלבד‪ ,‬הכולל עבודה מחקרית‬
‫ניסויית וכתיבת עבודת התיזה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫תוכנית הלימודים כוללת‪:‬‬
‫‪ 1‬קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי התוכנית בהיקף של ‪ 18‬שש”ס‪.‬‬
‫‪ 2‬השתתפות פעילה בסמינריון מחלקתי הכולל שמיעה והרצאה על עבודת הסמינריון‪.‬‬
‫‪ 3‬קורסי בחירה בהיקף של ‪ 18‬שש”ס בהם ישתתף כל תלמיד בהתייעצות עם המנחה שלו לעבודת‬
‫התיזה‪ .‬קיימים שני אשכולות של קורסי בחירה‪ :‬אשכול בנוירוביולוגיה ואשכול בהתנהגות‪.‬‬
‫‪ 4‬ביצוע עבודת התיזה שתוגש כחיבור וכהרצאה‪.‬‬
‫‪ 5‬קורס עזר חובה — ”בטיחות במעבדה” — הקורס יינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ללא‬
‫זיכוי שעות‪.‬‬
‫‪ 6‬קורס עזר חובה — ”הסמכה לסטודנטים למחקר בבעלי חיים” — הקורס יינתן במהלך הסמסטר‬
‫הראשון ללימודים ללא זיכוי שעות‪.‬‬
‫המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג‪ :‬גב' יפעת וודיסלבסקי‪ ,‬טלפון‪,04-8288420 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הלימודים לתואר‬
‫שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫‪222301-11-01‬‬
‫בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה מתקיימים לימודים לתואר שלישי )ד"ר(‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים מיועדת להכשיר סטודנטים מצטיינים‪ ,‬בוגרי תואר שני תוך שימת דגש על מחקר‬
‫אינטגרטיבי מהרמה המולקולארית‪/‬תאית ועד לרמת הארגון הנוירואנטומי וההתנהגותי‪.‬‬
‫תוכניות הלימודים והמחקר שמות דגש על מחקר בין–תחומי‪ ,‬החל משימוש בשיטות מולקולאריות‬
‫וטכנולוגיות מתקדמות דרך שימוש בסורקי מוח ועד אנליזה התנהגותית‪.‬‬
‫יתקבלו ללימודים תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני )‪ M.Sc.‬או תואר מקביל( במסלול עם כתיבת‬
‫תזה בתחומי מדעי החיים או המדעים המדויקים שהגישו עבודת תזה שאושרה‪ .‬יתקבלו תלמידים בעלי‬
‫ציון כללי ממוצע של ‪ 85‬לפחות בתואר המוסמך‪ ,‬כאשר הציון על עבודת התזה הוא ‪ 86‬לפחות‪ .‬מועמדים‬
‫מוסמכי אוניברסיטאות מחו”ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ‪ ,GRE‬ראה עמוד ‪ 172‬במדריך זה‪.‬‬
‫מועמדים ללימודים יתבקשו להציג שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה כאשר אחד מהם הוא מהמנחה‬
‫שלהם בתזה לתואר מוסמך‪.‬‬
‫‪310‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הגשת עבודת ד"ר לשיפוט‬
‫עם סיומו‪ ,‬יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות‪:‬‬
‫)‪ 3 (1‬מאמרים מדעיים לפחות שהתקבלו לפרסום או פורסמו בעיתונות מקצועית ברמה גבוהה‪ ,‬בהם‬
‫הייתה לתלמיד תרומה משמעותית‪ ,‬הן בתכנון וביצוע הניסויים והן בכתיבתם‪ .‬ככלל‪ ,‬תרומתו של‬
‫התלמיד לעבודה תבוא לידי ביטוי בהיותו ראשון ברשימת המחברים‪ .‬במקרים מיוחדים תאשר‬
‫הוועדה בקשה מנומקת של המנחה לכלול בעבודה מאמר אחד בו מופיע התלמיד כמחבר לא ראשון‪.‬‬
‫המאמרים יהוו פרקים בעבודת הדוקטורט בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי‪.‬‬
‫)‪ (2‬חיבור רגיל‪ .‬במקרה כזה לא יכלול החיבור יותר ממאה עמודים )לא כולל נספחים(‪.‬‬
‫תוצאות מחקרי הדוקטורט יוצגו על‪-‬ידי התלמידים בהרצאה סמינריונית‪.‬‬
‫מסלול ישיר לתואר שלישי‬
‫‪222315-11-02‬‬
‫החוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה מקיים מסלול ישיר לדוקטורט‪ .‬מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים‬
‫בעלי תואר ‪ .B.Sc‬עם ממוצע לפחות ‪ 90‬בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון‪ .‬ניתן לעבור למסלול‬
‫ישיר לדוקטורט בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך‪ ,‬בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט יידרשו להשלים מכסת קורסים בהיקף של ‪ 36‬שש"ס‪ .‬תלמידי‬
‫המסלול יגישו את הצעת המחקר שלהם לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודיהם‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪311‬‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג‪ :‬גב' יפעת וודיסלבסקי‪ ,‬טלפון‪,04-8288420 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית–הספר לבריאות הציבור‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/publichealth/hebrew‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫מטרת הלימודים‬
‫כיום מכירים בגורמים התנהגותיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬סביבתיים‪ ,‬ביולוגיים‪ ,‬גנטיים‪ ,‬ארגוניים‪ ,‬מדיניים‬
‫וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים ואוכלוסיות‪ .‬בריאות הציבור הנה משאב מרכזי‬
‫של חברה פעילה ומתפתחת‪ ,‬ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הנה בסיס חיוני לכל‬
‫מדינה וחברה‪ .‬מכאן שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון‬
‫וטיפול במסגרות רפואיות אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה‪ ,‬התומכות באיכות חיים גבוהה‪.‬‬
‫בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב–תחומית להכשרת אנשי מקצוע המסוגלים להתמודד‬
‫עם גוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות משתנות‪ ,‬בעלות גוון עיוני‪ ,‬מעשי ותוכני‪.‬‬
‫בבית הספר ‪ 4‬התמחויות במסגרת הלימודים לתואר‪ ,MPH :‬בריאות הקהילה‪ ,‬קידום בריאות‪,‬‬
‫אפידימיולוגיה‪ ,‬מנהל מערכות בריאות‪.‬‬
‫בביה"ס מגמת לימודים בבריאות סביבתית ותעסוקתית המעניקה תואר ‪MPH‬‬
‫בביה"ס מגמת לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר ‪MHA‬‬
‫בביה"ס מגמת לימודים בתזונה‪ ,‬בריאות והתנהגות המעניקה תואר ‪MAN‬‬
‫פירוט תכניות ההתמחות‪:‬‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-01‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-02‬‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' שמואל רישפון‬
‫התכנית עוסקת בבריאות הציבור הקלסית מהשטח בעיקר בתחומים שלהלן‪ :‬מדיניות בריאות הציבור‬
‫ברמת העולמית‪ ,‬הלאומית והמקומית‪ ,‬מדיניות חיסונים‪ ,‬ניטור מצבי בריאות ומחלה‪ ,‬פיקוח על‬
‫שירותי בריאות‪ ,‬בריאות האם והילד‪ ,‬מחלות מין‪ ,‬שחפת ואיידס‪ ,‬בריאות הסביבה‪ ,‬גנטיקה קהלתית‬
‫והיבטים חוקיים של בריאות הציבור‪ .‬תכנית זו מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות‬
‫בקהילה‪ ,‬להפעלתם ולפיתוחם‪.‬‬
‫קידום בריאות‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-07‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-08‬‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' אורנה בראון–אפל‬
‫קידום בריאות הנו תהליך המאפשר לאנשים להגדיל את שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו‪.‬‬
‫קידום בריאות האוכלוסייה מתבסס על העקרונות הבאים‪:‬‬
‫‪ µ‬התייחסות כוללנית ולא ממוקדת דווקא באוכלוסיית חולים‪.‬‬
‫‪ µ‬תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מרבית לאוכלוסייה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪313‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בריאות הקהילה‬
‫‪ µ‬שימוש בשיטות רב תחומיות לעידוד בריאות )תקשורת‪ ,‬חינוך‪ ,‬חקיקה‪ ,‬הקצאת משאבים‪ ,‬שינויים‬
‫ארגוניים‪ ,‬פיתוח קהילתי(‪.‬‬
‫‪ µ‬העצמה ברמת הפרט והקהילה‪.‬‬
‫קידום בריאות היא פעילות חברתית ובריאותית חיונית‪ ,‬המופעלת באמצעות בנית מדיניות ציבורית‬
‫תומכת בריאות‪ ,‬בנית סביבה תומכת בריאות‪ ,‬בנית מיומנויות אישיות‪ ,‬חיזוק הפעילות הקהילתית‬
‫והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה‪ .‬בתכנית זו יוכשרו מומחים בתכנון‪ ,‬הפעלה והערכה‬
‫של תוכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות‪ .‬ההכשרה תכלול גם עבודה מעשית‪.‬‬
‫אפידמיולוגיה‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-04‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-05‬‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר ליטל קינן בוקר‬
‫האפידמיולוגיה מהווה מדע בסיס להערכה ולמחקר בבריאות הציבור‪ .‬יעדי ההוראה במגמה זו‬
‫הינם להקנות יכולות שימוש במונחים אפידמיולוגים ושיטות אפידמיולוגיות‪ ,‬להקנות יכולת ביצוע‬
‫והערכה ביקורתית של מחקרים אפידמיולוגים‪ .‬האפידמיולוגיה הינה מדע הבסיס להערכת שרותי‬
‫הבריאות‪ ,‬לקבלת החלטות קליניות בחיי היום יום של איש הבריאות‪ ,‬למחקר לגבי תפוצת מחלות‬
‫שונות והסיבות שתרמו לתפוצה זו ולפיתוחים חדשניים בתחום הטיפול התרופתי וניסויים קליניים‪.‬‬
‫שימושי האפידמיולוגיה בתחומי בריאות הציבור הינם רבים בהיותה המדע המרכזי המשלב את‬
‫אמנות הריפוי עם המדעים המדויקים‪ ,‬תוך ניסיון להביא לרפואה את המימדים והמדדים הכמותיים‬
‫בכל תחומי הבריאות‪.‬‬
‫האפידמיולוגיה משתמשת במונחים כשעורי תחלואה‪ ,‬מדידת תחלואה חדשה והתפרצויות ועוסקת‬
‫הן בנושאי הבריאות הקלאסיים כמו מחלות זיהומיות והן במגפות המודרניות של העולם המערבי‪:‬‬
‫מחלות לב‪ ,‬סרטן ועוד‪ .‬יעדי ההוראה בתכנית זו יהיו להכשיר מומחים בעלי ידע בשימוש במונחים‬
‫ושיטות אפידמיולוגים‪ ,‬תוך הקניית יכולות ביצוע של מחקרים אפידמיולוגים והערכה ביקורתית‬
‫שלהם‪ .‬ההכשרה תכלול ביצוע מחקר אפידמיולוגי בתחומי ההתעניינות או העבודה של הסטודנט‪.‬‬
‫מנהל מערכות בריאות‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-09‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-10‬‬
‫ראשי התכנית‪ :‬ד"ר יצחק זיידיס וד"ר מאיר פוגטש‬
‫מערכת הבריאות הנה אחת מהגדולות והמורכבות במדינה המודרנית‪ .‬בישראל צורכת המערכת כ–‪8.5%‬‬
‫מן התוצר הלאומי ו–‪ 12%‬מכוח העבודה‪ .‬ארגוני הבריאות‪ ,‬קופות החולים ובתי החולים מנהלים‬
‫תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר‪ .‬המגמות בתחום מוכרות‪ :‬הוצאה גוברת לבריאות‪ ,‬העמקת הידע‬
‫והגדלת היכולת הטכנולוגית הרפואית‪ ,‬ביזור‪ ,‬ותחרות מבוקרת‪ .‬הללו מחייבים הכשרת כוח אדם‬
‫ניהולי בעל ראיה כוללת בתחומי הרפואה‪ ,‬הבריאות‪ ,‬המשפט‪ ,‬הניהול והכלכלה‪.‬‬
‫התכנית מיועדת למנהלים בכל שטחי הבריאות‪ ,‬לרופאים מתמחים במנהל רפואי‪ ,‬ולכאלו המכשירים‬
‫עצמם לניהול בשטחי הבריאות‪ .‬בנוסף מיועדת המגמה לאנשי מחקר משטחי מדעי החברה והרפואה‬
‫הרוצים להכשיר את עצמם לעיסוק בתחומי המדיניות‪ ,‬הארגון והניהול של מערכת הרפואה הישראלית‬
‫ומוסדותיה‪.‬‬
‫התכנית שמה דגש על הכשרת אנשי מקצוע מתחומי הבריאות לתפקידי ניהול במישורים שונים‪.‬‬
‫הלימודים ישלבו מיומנויות ניהוליות‪ ,‬מחקריות ויכולת מעשית לפעול במוסדות הבריאות והקהילה‬
‫בתחומים הנלמדים‪.‬‬
‫‪314‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫התכנית מוכרת על–ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומהווה חלק מתכנית ההתמחות‬
‫במנהל רפואי לרופאים‪.‬‬
‫מגמת לימודים בבריאות סביבתית ותעסוקתית לתואר ‪MPH‬‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-16‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-17‬‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' רפי כראל‬
‫המגמה תכשיר אנשי בריאות הצבור בתחום של בריאות סביבתית ובריאות העובד‪ .‬זאת במטרה‬
‫להכשיר כח אדם מקצועי‪ ,‬הבא מרקעים שונים‪ ,‬כנאמני בריאות האוכלוסיה בכל הקשור לפגיעה‬
‫באיכות הסביבה או עקב תנאי התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות‪ .‬הגישה הכללית להקניית‬
‫ידע בתחומים אלו תהיה משתתת על הערכה והבנה אפידמיולוגית של בעיות )אקטואליות( בתחום‬
‫בריאות הסביבה והעובד‪ ,‬תוך הדגשת מנגנונים ודרכי מניעה‪.‬‬
‫ההוראה תנתן ע"י צוות מורים בעלי התמחות בכל אחת מן הנושאים העקריים )אפידמיולוגיה‬
‫סביבתית‪ ,‬איכות אויר‪ ,‬מים‪ ,‬קרקע‪ ,‬טפול בשפכים‪ ,‬הכרת סכונים סביבתיים והערכתם‪ ,‬עקרונות‬
‫בריאות העובד‪ ,‬מחלות מקצוע תעסוקתיות‪ ,‬תקינות‪ ,‬בטיחות וגהות(‪.‬‬
‫מערך הלימודים בנוי משלושה מקבצים — מקבץ קורסי חובה של ביה"ס לבריאות הציבור )קורסי‬
‫יסוד(‪ ,‬מקבץ קורסי חובה למגמה ומקבץ קורסי בחירה המותאמים לנושאי הענין המיוחדים של‬
‫הסטודנט‪.‬‬
‫הצפי הוא שבוגרי המגמה יקלטו במגוון מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה‪ ,‬כגון— רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬אגודי ערים ותעשיה‪ ,‬משרדי ממשלה‪ ,‬חברות כלכליות‪ ,‬שרותי בראיות‪ ,‬מערכות בריאות‬
‫ותקינה‪.‬‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-11‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-12‬‬
‫ראשי המגמה‪ :‬ד"ר יצחק זיידיס וד"ר מאיר פוגטש‬
‫מגמה זו מעניקה רקע רחב בתחומים הקשורים לניהול‪ .‬מערכת הבריאות הנה אחת מהגדולות‬
‫והמורכבות במדינה המודרנית‪ .‬בישראל צורכת המערכת כ–‪ 8.5%‬מן התוצר הלאומי ו–‪ 12%‬מכוח‬
‫העבודה‪ .‬ארגוני הבריאות‪ ,‬קופות החולים ובתי החולים‪ ,‬מנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר‪.‬‬
‫המגמות בתחום מוכרות‪ :‬הוצאה גוברת לבריאות‪ ,‬העמקת הידע והגדלת היכולת הטכנולוגית הרפואית‪,‬‬
‫ביזור‪ ,‬ותחרות מבוקרת‪ .‬הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת בתחומי הרפואה‪,‬‬
‫הבריאות‪ ,‬המשפט‪ ,‬הניהול והכלכלה‪ .‬מורי התוכנית יבואו מן המגזר הרפואי‪ ,‬המנהלי‪ ,‬הכלכלי‪,‬‬
‫החברתי והמדיני‪ .‬מיועד לתלמידים ממקצועות הבריאות כגון רופאים‪ ,‬אחיות‪ ,‬אנשי ניהול וכד'‪,‬‬
‫בעלי הכשרה אקדמית אחרת‪ ,‬המתעתדים להיכנס לתפקידי ניהול במערכת הבריאות‪ .‬ייחודה של‬
‫התוכנית לניהול מערכות בריאות‪ ,‬במסגרת בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה‪ ,‬הוא‬
‫בגישה כוללת‪ ,‬בין תחומית‪ ,‬המשלבת לימודי מינהל על היבטי המדיניות האירגון‪ ,‬הניהול העיסקי‬
‫והכלכלה שבהם עם הדגשים חברתיים ובריאותיים–רפואיים והקשר למדעי החברה והסביבה‪.‬‬
‫התכנית שונה מתכנית ההתמחות במינהל לתואר ‪ HPM‬בהדגשי היתר שהיא שמה על הצדדים‬
‫התיאורטיים והמעשיים של הניהול‪.‬‬
‫המגמה מוכרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומהווה חלק מתכנית ההתמחות‬
‫במנהל רפואי לרופאים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪315‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מגמת לימודים בניהול מערכות בריאות‬
‫לתואר ‪MHA‬‬
‫מגמת לימודים בתזונה‪ ,‬בריאות והתנהגות‬
‫לתואר ‪MAN‬‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה )‪(286201-11-14‬‬
‫מסלול עם פרויקט גמר )‪(286202-11-15‬‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' יעל לצר‬
‫תזונה מאוזנת בהתאם לדרישות תזונתיות תוך יישום של התנהגות תזונתית בריאה היא בעלת‬
‫חשיבות רבה ומשמעותית במניעה ובטיפול במחלות שונות ובעקר הכרוניות המאפיינות את מאה‬
‫השנים האחרונות‪ .‬יש יתרון רב לדרכי ההתערבות המשלבות טיפול תזונתי תוך התייחסות למימד‬
‫ההתנהגותי‪ ,‬אישיותי‪ ,‬חברתי ומשפחתי של הפרט‪ ,‬תוך בניית מערכות תמיכה ומוטיבציה‪ .‬החידוש‬
‫בתכנית זו הוא ההתייחסות לצד ההתנהגותי של התזונה‪ ,‬ולתפקיד אותו הוא ממלא הן באטיולוגיה‪,‬‬
‫הן במניעה והן בטיפול‪ .‬התכנית באה להקנות לתזונאים ידע נרחב הן ברמת המיקרו והן ברמת‬
‫המאקרו לצורך מחקר‪ ,‬תכנון‪ ,‬ביצוע והערכת התערבויות בפרט ובקהילה‪.‬‬
‫מטרות המגמה העקריות כוללות לימוד והבנה מעמיקה של ההתנהגות התזונתית במצבי בריאות‬
‫וחולי לאורך מעגל החיים‪ ,‬ובעקר במחלות כרוניות‪ ,‬הבנת התנהגות תזונתית בקרב אוכלוסיות‬
‫מיוחדות והקניית יסודות מחקר והדרכה בתחום המשלב התנהגות תזונתית עם היבטים חברתיים‪,‬‬
‫תרבותיים ופסיכולוגיים‪.‬‬
‫המרצים של התכנית הם בעלי ידע והתמחות במדעי ההתנהגות‪ ,‬מדעי התזונה ומדעי החברה‬
‫והשילוב בינהם‪ .‬מערך החימודים ישלב קורסי חובה ובחירה של ביה"ס לבריאות הציבור וקורסי‬
‫חובה ובחירה של המגמה‪ .‬התכניות מיועדת לבעלי תואר ראשון בתזונה והמסיימים יקבלו תואר‬
‫שני בתזונה‪ ,‬בריאות והתנהגות — ‪.MAN‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪µ‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪316‬‬
‫בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ממדעי הבריאות‪ ,‬החיים‪ ,‬הרווחה‬
‫והחברה בציון ממוצע של לפחות ‪ ,80‬ולא פחות מ–‪ 76‬בכל אחד מחוגי הלימוד‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך לנרשם‪.‬‬
‫לבוגרים אשר לא למדו במהלך לימודי התואר הראשון שלהם קורסים בסוציולוגיה או ביולוגיה‬
‫תידרשנה השלמות במקצועות אלו‪ .‬ציון עובר בקורס השלמה — ‪ .80‬קורסי ההשלמה אינם במניין‬
‫שעות הלימודים לתואר‪ .‬סטודנטים הנדרשים להשלמה באנגלית ציון עובר — ‪.80‬‬
‫תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה‪.‬‬
‫בחינת כניסה באנגלית בציון ‪ 80‬ומעלה‪ .‬מועדי הבחינה ראה טבלה בעמוד ‪ 158‬במדריך זה‪.‬‬
‫רשום לפניך מועד זה — לא ישלח זימון נוסף לבחינה‪ .‬חובה להצטייד בתעודת זהות‪ .‬בבחינה‬
‫מותר השימוש בכל מילון שהוא‪ .‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין‬
‫הראשי וכן‪ ,‬באתר האינטרנט של בית הספר לבריאות הציבור — כשבוע לפני מועד הבחינה‪.‬‬
‫שני מכתבי המלצה‪.‬‬
‫ידע בסיסי במערכות מידע ושימושי מחשב‪.‬‬
‫מועמדים יזומנו לראיונות קבלה לפי דרישות ביה"ס‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית‪ ,‬ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה‪ ,‬כתנאי לזכאותו לתואר‪.‬‬
‫מספר התלמידים בתוכנית מוגבל‪ .‬על כן יתקבלו קודם מועמדים עם דרישות קדם וכישורים‬
‫טובים יותר‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫העדפה מתקנת‬
‫בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך‪ ,‬נוהגת הפקולטה‬
‫מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית או פסיכיאטרית‪ .‬לפיכך‪ ,‬מועמדים‬
‫המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית או פסיכיאטרית‪ ,‬שאינם עומדים בתנאי הקבלה‬
‫הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם‪ ,‬אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים‬
‫לקבלה‪ ,‬יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם‪ .‬הוועדה תבחן‬
‫כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד‪/‬ת‪ ,‬לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים‪.‬‬
‫לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד‪/‬ת יכולתו‪/‬ה ומוגבלותו‪/‬ה‪ ,‬תחליט הוועדה אם‬
‫לקבלו‪/‬ה‪ ,‬עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה‪ .‬הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד‪/‬ת‪.‬‬
‫שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על ‪ 5%‬מכלל‬
‫הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות‬
‫העומדים בתנאי הקבלה הפורמאלים של החוג אליו נרשמו‪.‬‬
‫תנאי קבלה ייחודיים במגמת תזונה‪ ,‬בריאות והתנהגות‬
‫)‪(MAN‬‬
‫בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מחו"ל במדעי התזונה בציון ממוצע של ‪ 76‬לפחות‪,‬‬
‫לאחר סיום הכשרה מעשית כמקובל ואשר מתחייבים להשתלב בעבודה קלינית כלשהי עוד במהלך‬
‫הלימודים‪ .‬יחד עם זאת יוכלו להתקבל ללא נסיון במקצוע סטודנטים אשר סיימו תואר ראשון‬
‫במדעי התזונה בהצטיינות )ציון ממוצע של ‪ 87‬לפחות אשר סיימו סטאג' כמקובל(‪.‬‬
‫תהליך ההרשמה‬
‫מבנה הלימודים‬
‫לבית הספר שני מסלולים‪ ,‬האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית )תיזה( והשני כולל כתיבת פרויקט‬
‫גמר‪.‬‬
‫שעות הלימוד הן סה"כ ‪ 36‬שעות לימוד שבועיות במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה‬
‫ו–‪ 44‬שעות שש"ס שבועיות במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר )למעט מגמת ניהול לתואר ‪MHA‬‬
‫הדורשת ‪ 46‬שש"ס(‪.‬‬
‫תוכניות הלימודים בכל התכניות והתמחויות כוללות לימודי חובה לכלל בית הספר‪ ,‬לימודי חובה של‬
‫כל מגמה והתמחות ולימודי בחירה‪ .‬מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד לפחות ‪ 8‬שעות מלימודי הבחירה‬
‫של המגמה‪/‬ההתמחות ואת היתר ניתן ללמוד מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים‬
‫אחרים באוניברסיטה‪ ,‬לאחר קבלת אישור מראש המגמה‪/‬תכנית‪ .‬יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות‬
‫במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה ושלוש עבודות סמינריוניות במסלול פרוייקט גמר‪.‬‬
‫העבודות הסמינריוניות צריכות להכתב אצל מורים שונים‪ ,‬במסגרת קורסי המגמה‪/‬ההתמחות באופן‬
‫אינדיבידואלי )עבודה ביחידים(‪) .‬הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר האינטרנט של ביה"ס(‪.‬‬
‫* בהתמחות במנהל מערכות בריאות ובמגמה לניהול מערכות בריאות מספר שעות החובה הינן ‪21‬‬
‫שעות שבועיות‪ .‬כמו כן‪ ,‬קיימים שלושה קורסי חובה נוספים ללומדים במסלול עם כתיבת פרוייקט‬
‫גמר )ללא תיזה(‪.‬‬
‫הלימודים כוללים נוכחות בפורום בית ספרי שיתקיים אחת לסמסטר‪ ,‬וכן בהדרכת ספרייה שתתקיים‬
‫לפני תחילת הלימודים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪317‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫ההרשמה לביה"ס לבריאות הציבור בכל המגמות תסתיים ב–‪ 31.05.11‬לאחר תאריך זה לא‬
‫תתקבלנה בקשות נוספות!‬
‫במקביל לביצוע ההרשמה על הסטודנט למלא שאלון אישי למועמד הנמצא באתר האינטרנט של‬
‫ביה"ס‪ ,‬ובדף הרישום המקוון באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה‪ ,‬אותו יש להעביר מיידית‬
‫למזכירות ביה"ס לבריאות הציבור ולכל המאוחר בתאריך סיום ההרשמה‪.‬‬
‫במסלול הכולל כתיבת עבודת תיזה חלה חובת השתתפות בקורס שיטות מחקר לתיזה בהיקף ‪2‬‬
‫שש"ס‪ .‬במסלול הכולל כתיבת פרוייקט גמר חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה לעבודות גמר‬
‫קליניות–מחקריות‪ ,‬בהיקף ‪ 2‬שש"ס‪ .‬קורסים אלו אינם נכללים במניין השעות לתואר‪.‬‬
‫הלימודים כוללים שני ימי לימוד בשבוע לפחות‪ ,‬במשך שנתיים‪.‬‬
‫* ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התיזה בפורום של ביה"ס או של מגמת הלימוד‪.‬‬
‫תנאי מעבר משנה לשנה‬
‫— ממוצע ציונים של ‪ 65‬לפחות בשלושת קורסי החובה הבאים‪ :‬ביוסטטיסטיקה‪ ,‬שיטות מחקר‬
‫ואפידמיולוגיה‪.‬‬
‫— מעבר לשנה שניה במסלול עם כתיבת תיזה מחייב ממוצע ציונים של ‪ 85‬לפחות בשלושת‬
‫הקורסים הבאים‪ :‬ביוסטטיסטיקה‪ ,‬שיטות מחקר ואפידמיולוגיה‪.‬‬
‫סטודנטים שלא יגיעו לציונים אלה יועברו למסלולי הלימודים ללא תיזה‪.‬‬
‫לימודים לתואר שלישי ‪ -‬דוקטור‬
‫בפילוסופיה )‪(Ph.D.‬‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג‪ :‬פרופ' מנפרד גרין‬
‫)‪(286301-11-01‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים‬
‫נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי‪ ,‬ומתאימה לתלמידים המתקבלים ללימודים מתקדמים‬
‫ונשארים במסגרת בית הספר כדי לבצע בו מחקר מתקדם‪ .‬מסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר‬
‫יעניק מסגרת מקצועית בבריאות הציבור בה תתאפשר הן למנחים והן לדוקטורנטים הכרה והפריה‬
‫הדדית‪ ,‬כמו כן‪ ,‬הדוקטורנטים יסייעו בפיתוח תחומי מחקר בבריאות הציבור‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫קהל היעד‬
‫התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בבריאות הציבור או תואר שני אחר )‪(M.A, M.Sc.‬‬
‫ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ .‬מדי שנה יתקבלו לתוכנית הדוקטורט עד שבעה‬
‫סטודנטים‪ ,‬על פי החלטת ועדת הדוקטורט‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול רגיל‬
‫‪ .2‬מסלול ישיר‬
‫‪ .3‬לימודי מחקר מקדים‬
‫א‪ .‬תנאי קבלה עיקריים למסלול הרגיל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪318‬‬
‫ממוצע ‪ 86‬לפחות בלימודי המ"א ו‪ 90-‬בתיזה‪.‬‬
‫שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪ ,‬אחד מהם מנחה עבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע )עד חמישה עמודים(‪ ,‬מאושרת על ידי‬
‫מנחה עבודת הדוקטורט המיועד‪.‬‬
‫ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט‪ ,‬על פי‬
‫ראיון‪ ,‬הצהרת הכוונות‪ ,‬הציונים ומכתבי ההמלצה‪.‬‬
‫סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט‪ ,‬יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי‬
‫מחקר מקדים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ב‪ .‬קורסים וסמינריונים‬
‫כל תלמיד יחויב בלימודי חובה )בהיקף מינימלי של ‪ 6‬שש"ס‪ ,‬לא כולל סמינר דוקטורנטים(‪:‬‬
‫סמינר מחקר לדוקטורנטים )בית ספרי(‪:‬‬
‫הסמינר יקנה את הכלים הדרושים לכתיבת הצעת מחקר‪ ,‬חיבור הדוקטורט ומאמרים מדעיים‪,‬‬
‫כמו גם הבנה מעמיקה של תהליכי המחקר בבריאות הציבור‪ .‬הסטודנטים יידרשו להציג את מחקר‬
‫הדוקטורט; הצגת העבודה תלווה בדיון‪ .‬מורי בית הספר יהיו שותפים לקורס זה‪ .‬הסטודנטים‬
‫ידרשו להשתתף בסמינר לכל אורך לימודיהם‪ .‬סמינר דוקטורנטים יכלול גם מפגשים שהם במהותם‬
‫‪ , journal club‬במפגשים אלו יוצגו מאמרים בנושאים עדכניים ויערך דיון בנושא‪.‬‬
‫קורס מתודולוגי‬
‫‪ 2‬שש"ס‬
‫הקורס יקבע על פי שיטות המחקר אשר בהן יעשה הסטודנט שימוש במחקרו‪ .‬אם המחקר הינו‬
‫כמותני בלבד יקח הסטודנט קורס מתודולוגי המבוסס על שיטות כמותניות‪ ,‬אם הסטודנט ישתמש‬
‫בשיטות איכותניות יהיה עליו לקחת קורס בשיטות מחקר איכותניות‪ .‬קורס בנושא זה יפתח בשנת‬
‫תש"ע בבית הספר לבריאות הציבור‪.‬‬
‫קורסים בתחום נושא הדוקטורט שיקבעו באופן אישי על–ידי מנחה העבודה בהיקף של ‪ 4‬שש"ס‬
‫מנחה הדוקטורט יוכל לבקש מהסטודנט לקחת קורסים נוספים — שלא יעלו על ‪ 16‬שש"ס ‪ -‬על פי‬
‫הרקע של הסטודנט ונושא המחקר‪.‬‬
‫משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ציון ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪.‬‬
‫התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הד"ר‪.‬‬
‫הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע )עד חמישה עמודים(‪ ,‬מאושרת על ידי‬
‫מנחה עבודת הדוקטורט המיועד‪.‬‬
‫הסטודנט יתקבל לאחר ראיון בועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 36‬שש"ס לפחות בבית הספר לבריאות הציבור‪ ,‬וסיומם בציון‬
‫משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך‪ ,‬שנקבעה על ידי בית הספר‪ ,‬ואושרה ע"י‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬על הסטודנט להשיג ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחת משתי העבודות‬
‫הסמינריוניות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪319‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫אוכלוסיית היעד‬
‫לימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט‬
‫ושבית הספר רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות‪ ,‬סיומם בציון‬
‫משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪ ,‬והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים‪ .‬תהליך הגשת‬
‫הצעת המחקר זהה למסלול הרגיל לדוקטורט‪.‬‬
‫עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל‪ ,‬יעבור הסטודנט‬
‫למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב'‪ ,‬במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫סטודנט במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסגרת המסלול הישיר‬
‫לדוקטורט מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר‬
‫לדוקטורט כמפורט לעיל‪.‬‬
‫משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫אוכלוסיית היעד‬
‫מיועד לשתי אוכלוסיות סטודנטים‪:‬‬
‫‪ .1‬סטודנטים שאינם מוסמכים בבריאות הציבור‪ ,‬אך עומדים בתנאי הקבלה‪ ,‬יתבקשו להשלים‬
‫קורסים מבית הספר לבריאות הציבור‪ .‬תוכנית לימודי החובה תכלול את הקורסים הבאים‪:‬‬
‫בריאות הציבור היבטים חברתיים סביבתיים וניהולים‪ ,‬מבוא לאפידמיולוגיה‪,‬פיענוח נתונים‬
‫אפידמיולוגים‪ ,‬שיטות מחקר‪ ,‬ביוסטטיסטיקה‪.‬‬
‫סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים אפידמיולוגים ידרשו לקחת את הקורס‬
‫הבא‪ :‬אפידמיולוגיה למתקדמים ‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם הוא בריאות סביבתית ותעסוקתית ידרשו לקחת את‬
‫הקורס הבא‪ :‬מבוא לבריאות הסביבה‪.‬‬
‫סטודנטים אשר תחום המחקר שלהם יכלול היבטים התנהגותיים ידרשו לקחת את הקורס‬
‫הבא‪ :‬אספקטים חברתיים והתנהגותיים של בריאות‪.‬‬
‫מדריך עבודת הד"ר יקבע שיעורי השלמה נוספים על פי נושא המחקר‪.‬‬
‫ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה‪ .‬התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות‬
‫הקורסים‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר‪.‬‬
‫‪ .2‬סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור ללא תיזה‪ ,‬בציון ‪ 90‬לפחות‪ ,‬יוכלו‬
‫להתקבל למסלול זה אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית‪.‬‬
‫הסטודנטים יידרשו להשלים עבודת תיזה וקורסים נוספים על פי הצורך‪ .‬סטודנטים שאינם‬
‫מוסמכים בבריאות הציבור ידרשו לעמוד בתנאים המוזכרים מעלה‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪320‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫בית–הספר לעבודה סוציאלית‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/social/hebrew/about.htm‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה‪ :‬ד"ר שרון גיל‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בעבודה סוציאלית מבוססת על המטרות הבאות‪:‬‬
‫‪ µ‬להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית‪.‬‬
‫‪ µ‬לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע‪ ,‬ולהעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית‬
‫בתחום העבודה הסוציאלית‪.‬‬
‫‪ µ‬לאפשר לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של‬
‫אוכלוסיות במצוקה‪ ,‬כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע )מדריכים ומורים(‪.‬‬
‫‪ µ‬להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫מסלול לימוד‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( — תוכנית המבוססת על לימודי מחקר‪,‬‬
‫לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית‪ .‬על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של ‪32‬‬
‫שש"ס‪ ,‬ולהגיש עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ ,‬ובהנחייה של חבר סגל העומד בקריטריונים להנחיה‪.‬‬
‫מסלול ב' — ללא תיזה — תוכנית המבוססת על לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה‬
‫סוציאלית‪ .‬על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של ‪ 42‬שש"ס‪ ,‬ולעמוד בבחינה מסכמת‪.‬‬
‫התמחויות בתוכנית התואר השני‪:‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫מסלול ב'‬
‫מסלול א'‬
‫תחום קליני — הרחבת הידע התיאורטי והיישומי הקליני ‪288202-11-01 288201-11-01‬‬
‫‪288202-11-02 288201-11-02‬‬
‫תחום ארגון ומינהל — ארגון‪ ,‬מדיניות ותכנון שירותי‬
‫רווחה ועבודה קהילתית‬
‫מדריך לנרשמים ‪321‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪µ‬‬
‫בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית‪ ,‬בציון סופי משוקלל "טוב" )‪ (76‬לפחות‪.‬‬
‫הקבלה מותנית בציון "עובר" )‪ (75‬בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫על המועמדים להיות בעלי נסיון של שנתיים )לפחות( בעבודה מעשית לאחר קבלת תואר‬
‫ב"א‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים תישקל גם מועמדותם של סטודנטים מצטיינים בלימודי ב"א )שקלול ‪92‬‬
‫ומעלה(‪ ,‬ללא שנתיים נסיון בעבודה במסלול א' בלבד‪ .‬הקבלה למסלול זה מותנית בראיון‬
‫אישי‪.‬‬
‫תנאי קבלה למסלול א' )עם תיזה(‪ :‬סטודנט יוכל לממש קבלתו למסלול זה בתנאי שהשלים‬
‫בסמסטר א' ללימודיו כל אחד מקורסי המחקר )סטטיסטיקה ‪ 1‬ושיטות מחקר ‪ (1‬בציון של ‪85‬‬
‫לפחות‪ ,‬ובתנאי שחתם חוזה הנחייה עם חבר סגל שרשאי להנחות‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫תחום משפחה — הרחבת הידע התיאורטי והפרקטי‬
‫בהתערבות משפחתית‬
‫תחום תקון — עבריינות והתמכרויות‬
‫תחום ילד ונוער — מיומנויות התערבות עבודה‬
‫עם ילדים ונוער‬
‫תחום שיקום ובריאות — הרחבת הידע התיאורטי‬
‫והיישומי בתחום‬
‫תחום טראומה — בטיפול בנפגעי הטראומה ובבני‬
‫משפחותיהם‬
‫‪288202-11-04 288201-11-04‬‬
‫‪288202-11-06 288201-11-06‬‬
‫‪288202-11-07 288201-11-07‬‬
‫‪288202-11-03 288201-11-03‬‬
‫‪288202-11-08 288201-11-08‬‬
‫משך הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים בכל תחום כוללת לימודי התמחות‪ ,‬לימודי חובה כלליים‪ ,‬לימודי מחקר‬
‫ופרקטיקום‪.‬‬
‫במסלול א' — שלוש שנים )שתי שנות לימוד קורסים ועוד שנה לכתיבת עבודת התיזה(‪.‬‬
‫במסלול ב' — שתי שנות לימוד‪.‬‬
‫קס‬
‫תכנית ההשלמות לקראת לימודי מ"א‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר גיא אנוש‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫בוגרי תואר אקדמי שבידם כבר אישור לתואר‪ ,‬מאוניברסיטה או מוסד אקדמי מוכר בארץ או‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫בעלי ב"א — ציון ממוצע של ‪ 88‬לפחות‪ ,‬בעל תואר שני )מ"א( — ציון ממוצע של ‪ 85‬לפחות‪ ,‬או‬
‫ציון פסיכומטרי ‪ 680‬לפחות‪.‬‬
‫הקבלה מותנית בציון "עובר" )‪ (75‬בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫דרישות הקדם לקבלה לתכנית‪ :‬מבוא לסוציולוגיה‪ ,‬מבוא לפסיכולוגיה‪ ,‬התפתחות האדם ‪/‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‪ ,‬פסיכופתולוגיה ‪ /‬פסיכולוגיה אבנורמאלית‪ ,‬שיטות מחקר ומבוא‬
‫לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫משך ומבנה הלימודים‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪322‬‬
‫הלימודים במסלול ההשלמות נמשכים שלוש שנים‪:‬‬
‫השנה ראשונה — לימודים שאינם מקנים תואר‪.‬‬
‫בשנה השנייה — לימודי התואר השני ובנוסף מספר קורסי השלמות‪.‬‬
‫בשנה השלישית — לימודי תואר שני בלבד‪.‬‬
‫תנאי מעבר משנה ראשונה לשניה )ל–מ"א( מותנה בסיום כל קורסי השנה הראשונה בציון‬
‫ממוצע של ‪ 85‬לפחות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכנית ההשלמות אינה מקנה תואר ראשון בעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫מסיימי תכנית ההשלמות יקבלו את כשירותם לעסוק בעבודה סוציאלית רק לאחר סיום‬
‫לימודי ה–מ"א וכפי שאושר ע"י שר העבודה והרווחה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תוכנית לימודים לתואר שני )מ"א( ‪ -‬מבח"ר‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/social/hebrew/about.htm‬‬
‫ראש התכנית‪ :‬ד"ר ענת פרוינד‬
‫תוכנית ייחודית המותאמת לצרכי הקהילה הדתית והחרדית‪ ,‬ומקבילה לתוכנית הרגילה המתקיימת‬
‫וזהה לה במבנה ובדרישות האקדמיות‪.‬‬
‫הלימודים מתקיימים בבניין המכללה החרדית מבח"ר בבני ברק‪ ,‬תוך הפרדה מוחלטת בין נשים‬
‫וגברים‪.‬‬
‫תלמידי התוכנית הינם חלק בלתי נפרד מתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית והינם סטודנטים‬
‫של אוניברסיטת חיפה לכל דבר ועניין‪ .‬תעודת המוסמך שתוענק בתום הלימודים היא תעודת מ"א‬
‫בעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים מבוססת על המטרות הבאות‪:‬‬
‫‪ µ‬לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע‪.‬‬
‫‪ µ‬להעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית‪.‬‬
‫‪ µ‬לאפשר לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של‬
‫‪ µ‬אוכלוסיות במצוקה‪ ,‬כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע )מדריכים ומורים(‪.‬‬
‫‪ µ‬להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית‪.‬‬
‫‪ µ‬להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫מסלול לימוד‬
‫מסלול ללא תיזה — תוכנית המבוססת על לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של ‪ 42‬שש"ס‪ ,‬ולעמוד בבחינה מסכמת‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול זה הינו שנתיים‪Phone.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪323‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪µ‬‬
‫התואר השני בעבודה סוציאלית הינו תואר אקדמי מקצועי‪ ,‬והלימודים לקראת תואר זה הינם‬
‫המשך לתואר הראשון‪.‬‬
‫מועמדים ללימודי מ"א חייבים להיות בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית‪ ,‬בציון סופי‬
‫משוקלל ‪ 76‬לפחות‪.‬‬
‫הקבלה מותנית בציון "עובר" )‪ (70‬בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫על המועמדים להיות בעלי נסיון של שנתיים )לפחות( בעבודה מעשית לאחר קבלת תואר‬
‫ב"א‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים תישקל גם מועמדותם של סטודנטים מצטיינים בלימודי ב"א )שקלול ‪90‬‬
‫ומעלה(‪ ,‬ללא שנתיים נסיון בעבודה‪.‬‬
‫מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריות התלמיד‪/‬ה )דרישות הקדם מפורטות‬
‫בשנתון(‪ .‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה‬
‫עברית‪ ,‬חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים‬
‫תוכנית הלימודים כוללת לימודי התמחות )חלקם קורסי חובה(‪ ,‬לימודים מתחומים אחרים‪,‬‬
‫פרקטיקום‪ ,‬לימודי מחקר וסמינריון הכנה לבחינה מסכמת‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי‬
‫)ד"ר( )‪(288301-11-01‬‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' אורה גילבר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫‪µ‬‬
‫להכשיר חוקרים‪ ,‬אנשי אקדמיה ומנהיגות מקצועית בעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫רשאי להגיש את מועמדותו כל בעל תואר "מוסמך" )מ"א( בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה‬
‫מוכרת בארץ‪ ,‬אשר השיג ציון ממוצע של ‪ 86‬לפחות בלימודים לתואר השני‪ ,‬ציון ממוצע של‬
‫‪ 85‬לפחות בקורסי המחקר וציון ‪ 90‬לפחות בעבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫מועמדים בעלי תואר מוסמך במדעי הרווחה והבריאות‪ ,‬מדעי החברה ומשפטים‪ ,‬בעלי ממוצע‬
‫של ‪ 86‬לפחות בלימודים לתואר השני‪ ,‬ו–‪ 90‬לפחות בעבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫מוכרות בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה‬
‫בבחינת ה‪.GRE-‬‬
‫ועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט‪ ,‬תשקול ותחליט על קבלת המועמדים לתכנית על‪-‬פי רמת‬
‫הציונים בלימודי ה–מ"א — בעבודות‪ ,‬בתיזה‪ ,‬בקורסי המחקר )שיטות מחקר וסטטיסטיקה(‪,‬‬
‫ההמלצות‪ ,‬הצהרת הכוונות‪ ,‬ובגורמים נוספים‪ ,‬על‪-‬פי שיקול הוועדה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מבנה הלימודים‬
‫‪ µ‬הלימודים לתואר השלישי מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'‪.‬‬
‫שלב מחקר א' — בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת‪ ,‬ולעמוד בדרישות‬
‫אחרות שיוטלו עליו )כגון‪ ,‬קורסים הקבועים בתכנית הלימודים(‪.‬‬
‫שלב מחקר ב' — שלב זה מתאפיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט‪ .‬כמו–כן‪ ,‬הסטודנט‬
‫ימשיך ללמוד קורסים בהתאם לצורך‪ ,‬בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים )עד ‪ 16‬שש"ס(‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫‪µ‬‬
‫‪324‬‬
‫פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא שלוש שנים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫החוג לבריאות נפש קהילתית‬
‫‪http://hw2.haifa.ac.il/index.php/departments/mental‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' מרק גלקופף‬
‫מטרת הלימודים‬
‫החוג לבריאות נפש קהילתית פועל להכשיר את בוגריו לתפקידי מנהיגים בתחום בריאות הנפש בגישה‬
‫קהילתית רב ממדית‪ .‬הכשרה זו מתבצעת באמצעות שימוש בידע ומחקר בין‪-‬תחומיים ובין‪-‬מקצועיים‪,‬‬
‫ובהקנייתו לאנשי מקצוע מתחומי חברה‪ ,‬רווחה ובריאות‪ .‬מטרת החוג היא לסייע לתלמידיו לרכוש‬
‫מושגים ומיומנויות ולהפנים ערכים‪ ,‬שיאפשרו להם לזהות‪ ,‬להעריך ולחקור את צורכי בריאות הנפש‬
‫של פרטים וקהילות‪ ,‬וכן לתכנן וליישם התערבויות מתוך תפישה מורכבת רב מקצועית‪ ,‬ובאמצעות‬
‫שילוב בין‪-‬ארגוני ומוסדי והתאמה לאפיוניה התרבותיים של כל אוכלוסייה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' — מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית — תיזה )‪(285201-11-01‬‬
‫מסלול זה מבקש להביא את התלמידים לידי ידיעה מעמיקה בתחום ידע מסוים‪ ,‬להכשירם בשיטות‬
‫מחקר הנהוגות בתחום זה וכן לבחון את כישוריהם לחקור בעיה מסוימת‪ ,‬לנתח ממצאים מחקריים‬
‫באופן עצמאי ולכתוב עבודת גמר מחקרית על פי אמות מידה מקובלות‪ .‬במסלול זה יורשו התלמידים‬
‫להגיש את התיזה לשיפוט רק לאחר שסיימו את כל חובות השמיעה והגישו את כל עבודותיהם‬
‫לתואר‪ .‬מסלול עם כתיבת תיזה מבוסס על לימודי מחקר ולימודים עיוניים‪.‬‬
‫קורסים בהיקף של ‪ 34‬שש"ס לפי החלוקה הבאה‪ 5-3 :‬קורסי חובה בהיקף של ‪ 10-6‬שש"ס‪ 6-4 ,‬קורסי‬
‫בחירה בהיקף של ‪ 12-8‬שש"ס‪ 7 ,‬קורסי מחקר בהיקף של ‪ 12‬שש"ס )אחד הקורסים הנו סמינריון(‪,‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪325‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪µ‬‬
‫תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מתחומי‪ :‬עבודה סוציאלית‪ ,‬ריפוי בעיסוק‪ ,‬סיעוד‪,‬‬
‫חינוך‪ ,‬פסיכולוגיה‪ ,‬מדעי ההתנהגות‪ ,‬שירותי אנוש‪ ,‬הפרעות בתקשורת‪ ,‬פיזיותרפיה‪ ,‬רפואה‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון מתחום אחר יובא לדיון חריג בפני הוועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שני‪.‬‬
‫ממוצע ציוני תואר ראשון — ‪ 80‬ומעלה‪.‬‬
‫בחינת כניסה באנגלית בציון ‪ 70‬ומעלה‪.‬‬
‫שני מכתבי המלצה‪ ,‬כאשר אחד חייב להיות אקדמי‪ .‬ההמלצות ישלחו על ידי הממליצים במעטפה‬
‫סגורה וחתומה‪ .‬את טפסי ההמלצות ניתן למצוא באתר החוג תחת "טפסים"‪ .‬ניתן לקבל מכתבי‬
‫המלצה אקדמיים שנכתבו על גבי טפסים של חוגים אחרים לתואר שני באוניברסיטת חיפה‬
‫מועמדים לתואר שני ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייבים לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאות לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה במבחן ‪.GRE‬‬
‫עשויים להיות מועמדים שיחויבו בקורסי השלמה מתואר ראשון‪ .‬בקורסי השלמה אלו נדרש‬
‫ציון משוקלל של ‪ 80‬לפחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬קורסי ההשלמה אינם במניין שעות הלימוד לתואר השני‪.‬‬
‫קורסי ההשלמה נקבעים לכל מועמד בהתאם לרקע האקדמי שלו בהחלטת הוועדה החוגית‪.‬‬
‫‪ 1‬סמינריון )‪ 4‬שש"ס(‪ .‬מסלול זה דורש גם הגשת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שלוש שנים‪.‬‬
‫בתום סמסטר ב' של שנת הלמודים הראשונה‪ ,‬תבדוק הוועדה החוגית ללימודי תואר שני אם השיגו‬
‫הסטודנטים הרשומים במסלול א' )מסלול עם כתיבת תיזה( ממוצע של ‪ 85‬לפחות‪ ,‬ויש בידם טופס‬
‫חתום של התקשרות ראשונית עם מנחה‪ .‬במידה ושני תנאים אלה לא מולאו‪ ,‬יועברו הסטודנטים‬
‫לקראת שנתם השנייה ללימודים למסלול ב' )מסלול ללא כתיבת תיזה(‪ .‬מקרים חריגים יובאו לדיון‬
‫בוועדה החוגית ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫מסלול ב' — מסלול עם כתיבת עבודה מסכמת )ללא תיזה( )‪(285202-11-02‬‬
‫תכנית במסלול זה מבוססת על הדגשת הלימודים העיוניים‪ .‬על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף‬
‫של ‪ 40‬שש"ס ולכתוב שלוש עבודות סמינריוניות‪.‬‬
‫קורסים בהיקף של ‪ 40‬שש"ס לפי החלוקה הבאה‪ 5-3 :‬קורסי חובה בהיקף של ‪ 10-6‬שש"ס‪9-7 ,‬‬
‫קורסי בחירה בהיקף של ‪ 18-14‬שש"ס‪ 2 ,‬קורסי מחקר בהיקף של ‪ 4‬שש"ס‪ 3 ,‬סמינריונים בהיקף‬
‫של ‪ 12‬שש"ס‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שנתיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש לסיים את חובות השמיעה בשני המסלולים עד תום השנה השנייה!‬
‫תכניות לימודים מיוחדות‬
‫הכשרה מעשית‪/‬הכשרה מורחבת )פרקטיקום( בתחום השיקום הפסיכיאטרי‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בחוג לבריאות נפש קהילתית מתקיימת תוכנית ייחודית של הכשרה מעשית )פרקטיקום(‪ ,‬בתחום‬
‫השיקום בבריאות הנפש‪ .‬התוכנית ממומנת על–ידי קרן טאובר ומיועדת לסטודנטים השואפים‬
‫למצוינות‪ ,‬המגלים מחויבות לתחום והמעוניינים להתפתח מקצועית ולרכוש כלים שיקדמו אותם‬
‫להיות מהמובילים בתחום‪ .‬במסגרת הכשרה מעשית‪ ,‬המבוססת על גישת השיקום וההחלמה‪ ,‬מבקשת‬
‫התוכנית להעשיר‪ ,‬להרחיב ולהעמיק את מיומנויותיהם המקצועיות של הסטודנטים‪ ,‬ולאפשר‬
‫אינטגרציה בין חומר לימוד תיאורטי לבין עבודת שטח בתחום‪.‬‬
‫התכנית מיועדת לסטודנטים אשר מסיימים את השנה הראשונה בחוג לבריאות נפש קהילתית‬
‫בהצלחה‪ ,‬במעמד אקדמי תקין‪ ,‬ובעלי שאיפה ומחויבות להתפתח ולעבוד כנותני שרות במערך‬
‫השיקום הפסיכיאטרי‪ .‬כיום‪ ,‬התכנית מתקיימת במהלך השנה השניה ללימודים בחוג‪ ,‬עבור כמחצית‬
‫מהסטודנטים בחוג שנבחרים לאחר תהליך מיון ‪ .‬התוכנית פועלת במגוון שרותי שיקום ברחבי הארץ‬
‫וכוללת התנסות בעבודת שדה בשני מסלולים‪ :‬מסלול הכשרה של ‪ 4‬ימים בשבוע )סה"כ ‪ 32‬שעות‬
‫שבועיות( ומסלול הכשרה של יומיים בשבוע )סה"כ ‪ 16‬שעות שבועיות(‪ .‬התוכנית מלווה בהדרכה‬
‫פרטנית‪ ,‬בהיקף של שעתיים שבועיות‪ ,‬של מדריך השרות השיקומי וכן הדרכה קבוצתית בהיקף‬
‫של שעתיים שבועיות במסגרת האוניברסיטה לאורך שנה"ל‪ ,‬על‪-‬ידי מדריך מצוות היחידה להכשרה‬
‫המעשית של החוג‪ .‬הסטודנטים אשר יבחרו לתוכנית זו‪ ,‬בתום השנה הראשונה ללימודיהם‪ ,‬יקבלו‬
‫מלגת שכר לימוד ומלגת קיום‪.‬‬
‫* יתכנו שינויים במבנה תכנית הפרטיקום‪.‬‬
‫הלימודים בחוג‬
‫מתקיימים בימי רביעי )‪ (8:30-18:00‬ובשישי )‪ (8:30-14:00‬לפי התיאור הבא‪:‬‬
‫סמסטר א' שנה ראשונה — ימי רביעי ושישי — חובה‬
‫סמסטר ב' שנה ראשונה — ימי רביעי חובה לכולם‪ ,‬ימי שישי חובה למסלול תיזה בלבד‪ ,‬ובחירה‬
‫לאחרים‪.‬‬
‫‪326‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫סמסטרים א' ו–ב' שנה שנייה — ימי רביעי חובה‪ ,‬ימי שישי בחירה‬
‫לפרטים נוספים ומעודכנים על התוכנית‪ ,‬אפשר לפנות למזכירות החוג‪:‬‬
‫מגדל אשכול‪ ,‬קומה ‪ ,11‬חדר ‪ֿ ,1116‬טל' ‪ ,04-8288496‬פקס ‪04-8288723‬‬
‫לימודי מחקר מקדים‬
‫מסלול ללימודי מחקר מקדים מיועד למועמדים אשר השלימו את לימודיהם לתואר שני ללא עבודת‬
‫גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬לימודי תואר שני ממוסד מוכר בציון סופי של לפחות ‪.90‬‬
‫‪ 2 .2‬מכתבי המלצה אקדמיים‪ ,‬על גבי טפסי החוג כפי שמופיעים באתר החוג‪ .‬מכתב אחד לפחות‬
‫ממרצה שלימד בסמינריון‪.‬‬
‫‪ .3‬קורות חיים‪.‬‬
‫‪ .4‬מילוי טופס שאלון אישי‪ ,‬כפי שמופיע באתר החוג‪.‬‬
‫‪ .5‬מילוי טופס הצהרת כוונות‪ ,‬כפי שמופיע באתר החוג‪.‬‬
‫לאחר קבלת כל המסמכים‪ ,‬הקבלה למסלול לימודי מחקר מקדים תהיה תלויה בנוסף ‪:‬‬
‫‪ .1‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫‪ .2‬הצהרת כוונות מעודכנת‪.‬‬
‫דרישות המסלול‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הועדה החוגית‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫הקבלה למסלול זה תתקיים רק בסמסטר א'‪ ,‬מידי שנה‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪327‬‬
‫החוג לגרונטולוגיה — מדעי הזקנה‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/gero‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫ראש החוג‪ :‬פרופ' מירי כהן‬
‫מטרת הלימודים‬
‫‪ .1‬להכשיר עתודה לסגל אקדמי — במדעי החברה‪ ,‬מדעי ההתנהגות‪ ,‬מדעי החיים‪ ,‬מקצועות פרה‬
‫רפואיים ורפואה — להוראה ומחקר בתחום הזקנה‪.‬‬
‫‪ .2‬להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן להתערבות‪ ,‬ניהול ומנהיגות בכירה בשרותי הבריאות והרווחה‬
‫לזקנים‪ .‬התכניות מכוונות לפתח ולהעמיק‪ :‬גופי ידע בגרונטולוגיה וגריאטריה תוך שימוש בגישות‬
‫רב–תחומיות ורב–מקצועיות‪ ,‬מיומנויות וכישורים להבנת תהליכים פיזיולוגיים‪ ,‬חברתיים‪,‬‬
‫פסיכולוגיים‪ ,‬כלכליים‪ ,‬פוליטיים וסביבתיים בזקנה‪.‬‬
‫תנאי קבלה לחוג לגרונטולוגיה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫תואר ראשון במדעי ההתנהגות והחברה‪ ,‬סיעוד‪ ,‬ריפוי בעיסוק‪ ,‬פיזיותרפיה‪ ,‬עבודה סוציאלית‪,‬‬
‫שירותי אנוש‪ ,‬מינהל ציבורי‪ ,‬חינוך‪ ,‬רפואה ומדעי החיים )במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם‬
‫של תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים(‪.‬‬
‫ציון ממוצע משוקלל בב"א של ‪ 80‬ומעלה ולא פחות מ–‪ 76‬בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר‬
‫בוגר‪.‬‬
‫ציון ‪ 70‬לפחות בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫מועדי הבחינה אנגלית יפורסמו באתר האוניברסיטה ‪ <---‬אתר ההרשמה‪ .‬הרישום לבחינה נעשה‬
‫דרך אתר זה בלבד‪ .‬יש לרשום את מועד הבחינה — לא יישלח זימון לבחינה! חובה להצטייד‬
‫בתעודת זהות‪ .‬השימוש במילון אנגלי‪/‬עברי מותר בבחינה‪.‬‬
‫‪ 2‬מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה ואנשי מקצוע‪.‬‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו‬
‫לתואר‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה‪.‬‬
‫העדפה מתקנת‬
‫בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלויות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך‪ ,‬נוהגת‬
‫הפקולטה במדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית או פסיכיאטרית‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית או פסיכיאטרית‪ ,‬שאינם עומדים‬
‫בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם‪ ,‬אך עומדים בתנאי המינימום הכלל‬
‫אוניברסיטאיים לקבלה — יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם‬
‫לבקשה‪ .‬הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד‪ ,‬לערות ראיונות‬
‫אישיים או קבוצתיים‪ .‬לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד‪ ,‬יכולתו ומוגבלותו‪ ,‬תחליט הועדה‬
‫אם לקבלו‪ ,‬עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה‪ .‬הוועדה תודיע על החלטתה בכתה למועמד‪ .‬שיעור‬
‫המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על ‪ 5%‬מכלל הסטודנטים‬
‫‪328‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫שהתקבלו לחוג באותה שנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים‬
‫בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו נרשמו‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫לחוג לגרונטולוגיה שני מסלולי לימוד‪ ,‬האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית )תיזה( והשני כולל‬
‫כתיבת עבודה מסכמת‪.‬‬
‫מסלול א' — מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫התכנית מבוססת על לימודי מחקר‪ ,‬לימודים עיוניים ופרקטיקום בהתאם להתמחות‪ .‬על הסטודנט‬
‫ללמוד קורסים בהיקף של ‪ 32‬שש"ס‪ ,‬לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת תיזה‬
‫מחקרית‪.‬‬
‫מסלול התיזה מותנה בציון משוקלל של ‪ 85‬לפחות בקורס שיטות מחקר הנלמד בשנת הלימודים‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫עבודת התיזה נעשית בהנחייה של חבר סגל בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬על הסטודנט‬
‫להשתתף בסמינר הכנה לכתיבת תיזה‪ .‬משך הלימודים במסלול זה הוא עד שלוש שנים‪.‬‬
‫מסלול ב' — כולל כתיבת עבודה מסכמת‬
‫התכנית מבוססת על לימודים עיוניים ולימודי מחקר בהתאם להתמחות‪ ,‬פרקטיקום ובחינת גמר‬
‫מסכמת‪.‬‬
‫על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של ‪ 40‬שש"ס‪ ,‬לכתוב לפחות שלוש עבודות סמינריוניות ולהיבחן‬
‫בבחינת הגמר‪ .‬משך הלימודים במסלול זה הוא שנתיים‪.‬‬
‫התמחות במדיניות ומנהל‬
‫מסלול א' עם תיזה ‪287201-11-02‬‬
‫מסלול ב' ללא תיזה ‪287202-11-02‬‬
‫ראש ההתמחות‪ :‬ד"ר ישראל דורון‬
‫בהתמחות זו הלימודים יתמקדו בהיבטים של מדיניות‪ ,‬שירותים‪ ,‬מנהל וכלכלה בהקשר של זקנה‬
‫ובהקשר של תהליכי הזדקנות של האוכלוסייה‪ .‬התוכנית תכשיר סטודנטים למחקר בתחומים אלו‬
‫וכן תהווה מסגרת אקדמית להכשרת אנשי ניהול‪ ,‬אנשים לעבודה בארגונים המטפלים בקשישים‪,‬‬
‫ותכשירם לפיתוח שירותים לאוכלוסיה הקשישה וכן לעיצוב מדיניות חברתית‪ .‬התמחות במדיניות‬
‫ומינהל מזכה בהכרה מטעם משרד העבודה לניהול מעונות לקשישים‪.‬‬
‫התמחות בטיפול בזקן ובמשפחתו‬
‫מסלול א' עם תיזה ‪287201-11-01‬‬
‫מסלול ב' ללא תיזה ‪287202-11-01‬‬
‫ראש ההתמחות‪ :‬פרופ' מירי כהן‬
‫בהתמחות זו הלימודים יתמקדו ביסודות הערכה‪ ,‬אבחון‪ ,‬דרכי תקשורת ודרכי טיפול והתערבות‬
‫עם קשישים‪ .‬להתמחות זו יתקבלו סטודנטים הבאים ממקצועות הטיפול )עבודה סוציאלית‪ ,‬סיעוד‪,‬‬
‫פיזיותרפיה‪ ,‬ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת(‪ .‬התוכנית תכשיר סטודנטים למחקר ותשמש גם‬
‫מסגרת אקדמית להכשרת אנשי טיפול בזקנים ובבני משפחתם‪ .‬ההתמחות תעשיר את הידע של‬
‫מדריך לנרשמים ‪329‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בחוג לגרונטולוגיה קיימות שתי התמחויות בכל אחד ממסלולי הלימוד‪:‬‬
‫מסיימי התואר בגרונטולוגיה יקבלו בצירוף לאישור הזכאות לתואר גם ספח התמחות עפ"י תחום‬
‫ההתמחות בו יבחרו‪.‬‬
‫הסטודנטים בתחום הטיפול והעבודה עם זקנים ותאפשר קידום הטיפול של אנשי המקצוע השונים‬
‫באוכלוסיית הזקנים‪.‬‬
‫מסלול כללי‬
‫מסלול א' עם תיזה ‪287201-11-03‬‬
‫מסלול ב' ללא תיזה ‪287202-11-03‬‬
‫במסלול זה מיועד לסטודנטים אשר לא מעוניינים לבחור אחת מההתמחויות הנ"ל‪.‬‬
‫במסלול זה אין צורך בפרקטיקום ולא יינתן ספח התמחות‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע )יום ד'(‪ .‬בשנה השנייה ללימודים יתקיים הפרקטיקום‬
‫בחצי יום נוסף )‪ 4‬שעות( לאורך כל השנה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה בהיקף של ‪ 20-18‬שש"ס אותם ילמדו כל הסטודנטים )בשני‬
‫המסלולים( בשנת הלימודים הראשונה‪.‬‬
‫בשנה השנייה ללימודים יילקחו קורסי חובה ובחירה של ההתמחות‪ ,‬וכן קורסי בחירה כלליים של‬
‫החוג‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ומעודכנים על התכנית‪ ,‬יש לפנות למזכירות החוג‪.‬‬
‫לימודים לתואר שלישי )דוקטור(‬
‫‪287301-11-01‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג‪ :‬פרופ' פרלה ורנר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫מטרות התכנית להכשיר אנשי אקדמיה‪ ,‬מחקר ואנשי מקצוע‪ ,‬בעלי ראיה מחקרית רב תחומית‬
‫ואינטגרטיבית ובעלי יכולת לפתח מחקר בחקר הזקנה‪ ,‬לבצע מחקר על תהליכי זקנה והזדקנות‬
‫מנקודת מבט רב–תחומית תוך הבנת הייחודיות של הזקנה והזדקנות בקונטקסט המיוחד של‬
‫החברה הישראלית‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול רגיל‪ - (287201-11-02) :‬התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני בגרונטולוגיה‪,‬‬
‫עבודה סוציאלית‪ ,‬ומוסמכים ממקצועות הבריאות‪ ,‬החברה‪ ,‬או תחומים רלבנטיים אחרים‬
‫)כמו משפטים‪ ,‬ביולוגיה( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ .‬סטודנטים מתחומים‬
‫אחרים אשר יתקבלו למסלול הרגיל‪ ,‬יידרשו לקחת קורסי השלמה‪ ,‬מעבר לקורסי החובה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול זה‪:‬‬
‫‪ .1‬ממוצע ‪ 86‬לפחות בלימודי המ"א וציון ‪ 90‬בתיזה‪.‬‬
‫‪ .2‬שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪ ,‬אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מנחה עבודת הגמר‬
‫המחקרית‪.‬‬
‫‪330‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .3‬התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הד"ר‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע )עד חמישה עמודים(‪ ,‬מאושרת על ידי‬
‫מדריך עבודת הד"ר המיועד‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים במסלול זה‬
‫כל תלמיד יחויב בלימודי חובה )בהיקף של ‪ 8‬שש"ס( לפי הפירוט שלהלן‪ :‬סמינר מחקר לדוקטורנטים‬
‫)‪ 4‬שש"ס(‪,‬‬
‫פילוסופיה של המדע )‪ 2‬שש"ס( ושיעור ספציפי בתחום הקשור לנושא הדוקטורט שייקבע באופן‬
‫אישי ע"י מדריך עבודת הדוקטורט )‪ 2‬שש"ס(‪.‬‬
‫משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא ארבע שנים‪ .‬הלימודים מתחלקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד(‪ ,‬שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על ‪ 3‬שנים(‪.‬‬
‫‪ .2‬מסלול ישיר לדוקטורט )‪ — (287315-11-02‬הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים‬
‫מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים‬
‫ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול זה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תוכנית הלימודים במסלול זה‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 32‬שש"ס לפחות ברמת מ"א‪ ,‬וסיומם בציון משוקלל של ‪90‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך‪ ,‬שנקבעה על ידי החוג‪ ,‬ואושרה ע"י‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים‪ .‬על התלמיד להשיג ציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחת משתי העבודות‬
‫הסמינריוניות‪.‬‬
‫תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של ‪ 16‬שש"ס לפחות‪ ,‬סיומם‬
‫בציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות‪ ,‬והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים‪.‬‬
‫עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל‪ ,‬יעבור‬
‫התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב'‪ ,‬במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת‬
‫הדוקטורט‪.‬‬
‫משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים‪ .‬תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט‬
‫יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט‪ ,‬ועמידה בחובות‬
‫הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪331‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫‪.5‬‬
‫ציון ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪.‬‬
‫התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הד"ר‪.‬‬
‫הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע )עד חמישה עמודים(‪ ,‬מאושרת על ידי‬
‫מדריך עבודת הד"ר המיועד‪.‬‬
‫אישור הועדה החוגית‪.‬‬
‫‪ .3‬מסלול לימודי מחקר מקדים )‪ — (287350-11-01‬מסלול זה מיועד לשתי אוכלוסיות‬
‫סטודנטים‪:‬‬
‫‪ .1‬סטודנטים שאינם מוסמכי חוגים לגרונטולוגיה‪ ,‬אך עומדים בתנאי הקבלה‪ ,‬יתבקשו להשלים‬
‫קורסים מלימודי הגרונטולוגיה‪ .‬תוכנית הלימודים תותאם לסטודנט בהתאם לרקע שלו‪,‬‬
‫מתוך הקורסים הבאים‪ :‬היבטים חברתיים של זקנה‪/‬תיאוריות בגרונטולוגיה‪ ,‬פסיכולוגיה‬
‫של הזקנה‪ ,‬היבטים פיזיולוגיים של הזקנה )בהתחשב בתכנית הלימודים שנלמדה בתואר שני(‪.‬‬
‫מדריך עבודת הד"ר יכול לבקש שיעורי השלמה נוספים והוא יקבע לתלמיד המחקר את תכנית‬
‫הלימודים‪ .‬ועדת הדוקטורט החוגית תאשר את התוכנית והיקפה‪ .‬התלמידים יידרשו לעמוד‬
‫בכל מטלות הקורסים‪ .‬תוכנית הלימודים תיקבע בכתב בהסכם עם מדריך עבודת הד"ר בזמן‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .2‬סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני ללא תיזה‪ ,‬בציון ‪ 90‬לפחות‪ ,‬יוכלו להתקבל למסלול זה‬
‫אם הם עומדים בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הועדה החוגית‪ .‬הסטודנטים יידרשו להשלים‬
‫עבודת תיזה‪ ,‬וקורסים נוספים — במידת הצורך‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג להפרעות בתקשורת‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/com-disorder‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫יו"ר הוועדה לתואר שני‪ :‬פרופ' שמעון ספיר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית הלימודים לתואר מוסמך בהפרעות בתקשורת מבוססת על המטרות הבאות‪:‬‬
‫‪ µ‬קידום המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת‪.‬‬
‫‪ µ‬העמקת הידע המקצועי של קלינאי התקשורת באחד מהתחומים הבאים‪ :‬מדעי השמיעה ושיווי‬
‫המשקל‪ ,‬שפה‪ ,‬דיבור ותקשורת ומח קוגניציה ולמידה‪.‬‬
‫‪ µ‬הכשרת עתודה למחקר‪ ,‬הוראה והדרכה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי מוכר‬
‫‪ .2‬ממוצע הציונים בתואר הראשון ‪ 85‬לפחות‬
‫‪ .3‬ציון ‪ 80‬לפחות בבחינת כניסה באנגלית‬
‫בנוסף על תנאים ראשוניים אלה‪ ,‬יתבקשו המועמדים למלא טופס שאלון אישי ולהמציא שני‬
‫מכתבי המלצה מאדם המסוגל להעריך את כישוריו האקדמיים והקליניים של המועמד‪.‬‬
‫זימון לראיון אישי יעשה בהתאם להחלטות וועדת הקבלה לתואר שני‪.‬‬
‫מועמדים שהתארים הקודמים שלהם הם ממוסדות להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה‬
‫עברית יהיו חייבים לעבור בחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪332‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מבנה הלימודים‬
‫החוג מציע שני מסלולי לימוד‪ ,‬האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית )תיזה( והשני כולל כתיבת‬
‫עבודה מסכמת‪ .‬בשני המסלולים ניתן לבחור אחד משלושה אשכולות לימוד‪ :‬מדעי השמיעה‬
‫)אודיולוגיה( ושיווי משקל‪ ,‬מדעי השפה‪ ,‬קול ודיבור ומדעי המוח והתקשורת‪.‬‬
‫א‪ .‬מסלול א' — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫)‪(292201-11-01‬‬
‫‪ .1‬השלמת קורסים בהיקף של ‪ 33‬שש"ס‪ .‬על הסטודנט לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה‬
‫השנייה ללימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של ‪ 8‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ .3‬הגשת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬יש לקבל את אישור המנחה עד תום סמס' ב' של שנה א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסלול ב' — עם כתיבת עבודה מסכמת‬
‫)‪(292202-11-01‬‬
‫‪ .1‬השלמת קורסים בהיקף של ‪ 41‬שש"ס‪ .‬יש לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השניה‬
‫ללימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬כתיבת ‪ 3‬עבודות סמינריוניות בהיקף של ‪ 12‬שש"ס‪.‬‬
‫‪ .3‬הגשת עבודת גמר לא מחקרית )מסכמת(‪ .‬הסטודנט יוכל להגיש את העבודה רק לאחר סיום כל‬
‫חובות השמיעה והגשת העבודות הנדרשות‪.‬‬
‫מעבר ממסלול לימודים אחד למשנהו יתאפשר באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני‪ .‬במקרה‬
‫של מעבר ממסלול למסלול יחוייב התלמיד בכל דרישות המסלול החדש‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בימי שני ורביעי‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול א' )עם תיזה( שלוש שנים ובמסלול ב' )ללא תיזה( שנתיים‪.‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/nursing/hebrew/‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה לתואר שני‪ :‬פרופ' דפנה כרמלי‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית המ‪.‬א‪ .‬מכוונת להרחבת הידע אודות סוגיות מרכזיות בסיעוד ולפיתוח של מיומנויות מחקריות‬
‫בקרב אנשי מקצוע בכירים בתחום‪ .‬התכנית מאורגנת סביב שני צירים מרכזיים‪ :‬הציר המתודולוגי‬
‫שמטרתו פיתוח חשיבה ביקורתית ואנליטית וכישורי מחקר מתקדמים‪ ,‬וציר התוכן שבמרכזו טיפול‬
‫וקידום איכות חיים במצבי בריאות וחולי מורכבים תוך התמקדות במחלות כרוניות וסופניות‪.‬‬
‫בוגרי התכנית יוכלו למלא תפקידים בכירים במערכת הבריאות‪ ,‬לבצע ולנהל מחקרים ואף להשתלב‬
‫במסלולים שונים של הוראה ומחקר באקדמיה‪ .‬שילובן של מיומנויות מחקר מתקדמות עם בסיס ידע‬
‫קליני נרחב יעמידו את בוגרי התכנית בקו הראשון של פיתוח יישומי ואקדמי של תחום הסיעוד‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪333‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫תנאי הקבלה‬
‫אחים ואחיות מוסמכים בוגרי תואר ראשון בסיעוד או בתחום אחר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‬
‫בארץ או בחו"ל‪ ,‬בעלי ממוצע של ‪ 85‬ומעלה‪ .‬המועמדים שיעברו סינון ראשוני יוזמנו לראיון קבלה‬
‫אישי‪.‬‬
‫כל המועמדים יידרשו לעבור בחינה באנגלית בציון ‪ 70‬ומעלה‪.‬‬
‫מועד הבחינה באנגלית‪ :‬ראה טבלה בעמוד ‪ 158‬במדריך זה‪.‬‬
‫בנוסף על תנאים ראשוניים אלה‪ ,‬יתבקשו המועמדים למלא טופס שאלון אישי ולהמציא‬
‫שני מכתבי המלצה מאדם המסוגל להעריך את כישוריו האקדמיים של המועמד‪.‬‬
‫מועמדים שהתארים הקודמים שלהם הם ממוסדות להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה‬
‫עברית יהיו חייבים לעבור בחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה‪.‬‬
‫בוגרי מוסדות מוכרים מחו"ל‪ ,‬כולל מוסדות הפועלים באישור המועצה להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫יידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון כתנאי‬
‫נוסף בטרם הגשת מועמדותם לתואר שני‪ .‬ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫העדפה מתקנת‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה‬
‫בכך‪ ,‬נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית‬
‫או פסיכיאטרית‪ .‬לפיכך‪ ,‬מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית‪,‬‬
‫חושית או פסיכיאטרית‪ ,‬שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו‬
‫מועמדותם‪ ,‬אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה‪ ,‬יהיו זכאים לפנות‬
‫בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם‪ .‬הוועדה תבחן כל בקשה‬
‫לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד‪/‬ת‪ ,‬לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים‪.‬‬
‫לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד‪/‬ת יכולתו‪/‬ה ומוגבלותו‪/‬ה‪ ,‬תחליט הוועדה אם לקבלו‪/‬‬
‫ה‪ ,‬עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה‪ .‬הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד‪/‬ת‪ .‬שיעור‬
‫המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על ‪ 5%‬מכלל הסטודנטים‬
‫שהתקבלו לחוג באותה שנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים‬
‫בתנאי הקבלה הפורמאלים של החוג אליו נרשמו‪.‬‬
‫מבנה ותכנית הלימודים‬
‫לחוג לסיעוד שני מסלולי לימוד‪ ,‬האחד כולל עבודת גמר מחקרית )תיזה( והשני כולל בחינת גמר‬
‫מסכמת ללא תיזה‪.‬‬
‫מסלול א' — מסלול עם כתיבת עבודה מחקרית — תיזה* )‪(290201-11-01‬‬
‫מסלול זה מבקש להקנות לתלמיד ידע מעמיק בתחום התמחות מסויים‪ ,‬שליטה בשיטות מחקר‬
‫הרלוונטיות לתחום זה וכן לפתח את כישוריו להפיק ולנתח ממצאי מחקר באופן עצמאי‪ .‬כתיבת‬
‫עבודת גמר מחקרית תסכם ותגלם ידע וכישורים אלה‪.‬‬
‫חובות התלמיד במסלול א'‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת קורסים בהיקף של ‪ 30‬שש"ס‪ .‬על התלמיד לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה‬
‫השנייה ללימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬כתיבת ‪ 2‬עבודות סמינריוניות‪.‬‬
‫‪ .3‬הגשת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬יש לקבל את אישור המנחה עד תום סמסטר ב' של שנה‬
‫א'‪ .‬הגשת התיזה לשיפוט תתאפשר רק לאחר סיום כל חובות השמיעה והגשת העבודות‬
‫הנדרשות‪.‬‬
‫‪334‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הערה‪ :‬בתום סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה בתכנית‪ ,‬תבדוק הוועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שני את הישגי התלמידים ותוכל להמליץ על העברת תלמיד ממסלול א' למסלול ב'‪.‬‬
‫שקלול הציונים — מסלול א'‪:‬‬
‫‪45%‬‬
‫קורסים‬
‫‪15%‬‬
‫עבודות סמינריוניות‬
‫‪40%‬‬
‫עבודת תיזה‬
‫* תינתן עדיפות למועמדים המעוניינים ללמוד במסלול א'‪.‬‬
‫מסלול ב' — מסלול עם בחינת גמר מסכמת )ללא תיזה( )‪(290202-11-01‬‬
‫התכנית במסלול זה מבוססת על לימודים עיוניים‪.‬‬
‫חובות התלמיד במסלול ב'‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת קורסים בהיקף של ‪ 38‬שש"ס‪ .‬יש לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה‬
‫ללימודים‪.‬‬
‫‪ .2‬כתיבת ‪ 3‬עבודות סמינריוניות‪.‬‬
‫‪ .3‬עמידה בבחינת גמר מסכמת‪ .‬התלמיד יוכל לגשת לבחינה המסכמת רק לאחר סיום כל חובות‬
‫השמיעה והגשת העבודות הנדרשות‪.‬‬
‫שקלול הציונים — מסלול ב'‪:‬‬
‫קורסים‬
‫‪60%‬‬
‫עבודות סמינריוניות‬
‫‪20%‬‬
‫בחינה מסכמת‬
‫‪20%‬‬
‫תהליך ההרשמה‬
‫ההרשמה לתכנית הלימודים תסתיים ב–‪.30.6.2011‬‬
‫במקביל על התלמיד לשלוח ישירות למזכירות החוג את הטפסים‪:‬‬
‫‪ .1‬שאלון אישי‪.‬‬
‫‪ .2‬שני טפסי המלצה שיועברו ישירות על ידי הממליצים למזכירות החוג‪.‬‬
‫הטפסים הנ"ל נמצאים וניתנים להורדה באתר החוג לסיעוד‪ ,‬תואר שני‪ ,‬טפסים ומידע למועמד‪.‬‬
‫‪http://hw2.haifa.ac.il/index.php/candidate-forms-nursing‬‬
‫השלמות לקראת רישום לתואר שני בסיעוד )‪(290150-11-01‬‬
‫א‪ .‬אחים ואחיות מוסמכים שסיימו תואר ראשון בתחום אחר ו‪/‬או באוניברסיטה זרה יידרשו‬
‫בלימודי השלמה בטרם יוכלו להציג את מועמדותם ללימודי תואר שני‪ .‬מכסת שיעורי ההשלמה‬
‫תקבע באופן פרטני ע"י הוועדה החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪335‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫קורסי החובה מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה בהיקף של ‪ 18‬שש"ס אותם ילמדו כל הסטודנטים בשנת‬
‫הלימודים הראשונה‪.‬‬
‫ניתן ללמוד את קורסי הבחירה ביום לימודים נוסף בשנה א' או בשנה השנייה ללימודים‪.‬‬
‫מעבר ממסלול לימודים אחד למשנהו יתאפשר באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני עד סוף‬
‫השנה הראשונה בלבד‪ .‬במקרה של מעבר ממסלול למסלול יחוייב התלמיד בכל דרישות המסלול‬
‫החדש‪.‬‬
‫על מנת להגיש מועמדות יידרשו מסיימי ההשלמות ל‪:‬‬
‫‪ .1‬ממוצע של ‪ 85‬ומעלה בתואר הראשון‪/‬שני‪.‬‬
‫‪ .2‬ממוצע של ‪ 80‬ומעלה בלימודי ההשלמה‪.‬‬
‫‪ .3‬שאר הדרישות החלות על מועמדים ללימודים‪ ,‬ר' להלן‪.‬‬
‫סיום לימודי ההשלמה אינו מבטיח קבלה לתכנית המ"א‪.‬‬
‫מועמדים שאינם אחים מוסמכים ויש להם תואר ראשון‪/‬שני לא בסיעוד — כל מקרה יידון‬
‫לגופו‪.‬‬
‫תכניות מיוחדות‬
‫תואר שני בסיעוד במכללת מבח"ר בבני ברק )‪(290202-11-02‬‬
‫יו"ר התכנית‪ :‬ד"ר מיכל גרנות‬
‫במכללת מבח"ר בבני ברק מתקיימת תכנית לימודים לתואר שני לאחיות חרדיות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה זהים לתכנית הקיימת בחוג‪ .‬הבחינה באנגלית תתקיים במכללת מבח"ר בבני ברק‪,‬‬
‫מועדי הבחינה יתפרסמו בהמשך‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ומעודכנים על התכנית נא לפנות לאתר החוג‪:‬‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/nursing/hebrew/‬‬
‫או למזכירות החוג — מגדל אשכול‪ ,‬קומה ‪ 8‬חדר ‪802‬‬
‫טלפונים‪ ,04-8288016 ,04-8288004 :‬פקס‪.04-8288017 :‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫החוג לפיזיותרפיה‬
‫‪http://hw2.haifa.ac.il/index.php/departments/physical‬‬
‫לימודים לתואר שני — ‪M.Sc.‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' רות דיקשטין‬
‫מטרת הלימודים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪336‬‬
‫לפתח ולהעמיק את המחקר הבסיסי והיישומי בתחומי הפיזיותרפיה ובתחומי ידע קרובים‪.‬‬
‫להכשיר עתודה לתפקידי מחקר‪ ,‬הוראה והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות‪.‬‬
‫לעודד חשיבה מערכתית–קהילתית‪ ,‬רב–תחומית ורב–תרבותית והטמעתה בעבודה קלינית‬
‫ומחקרית‪.‬‬
‫להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי והיישומי של פיזיותרפיסטים באבחון‪ ,‬הערכה ושיטות‬
‫טיפול ושיקום מסורתיות וחדשניות‪.‬‬
‫לעודד פיתוח תפיסות חדשניות ויישומן בטיפול במגבלות ובנכויות במערכות התנועה‪ ,‬הנשימה‬
‫וקרדיו–וסקולרית‪.‬‬
‫לאתר ולהצביע על מוקדי בעיות בבריאות וחולי בקהילה‪ ,‬הדורשים תכנון פעולות מניעה ו‪/‬או‬
‫הפעלת אמצעי התערבות‪.‬‬
‫להגדיל את המעורבות והמסוגלות של פיזיותרפיסטים לסייע לשיפור בריאותם ותנאי חייהם‬
‫של אוכלוסיות חלשות כמו קשישים‪ ,‬ילדים עם מוגבלויות ונכים בכל קשת הגילים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .8‬להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן בקדמת הידע‪ ,‬לניהול ומנהיגות במקצוע‪ ,‬במערכות הבריאות‪,‬‬
‫החינוך והרווחה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫תואר ראשון בפיזיותרפיה ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל‬
‫ממוצע הציונים בתואר הראשון ‪ 85‬לפחות‬
‫ציון ‪ 80‬לפחות בבחינת כניסה באנגלית‬
‫שני מכתבי המלצה‬
‫שיקולי וועדת קבלה וראיון לפי צרכי החוג‪.‬‬
‫עדיפות לבעלי ניסיון בקליניקה‬
‫מבנה הלימודים‬
‫מסלול א'‪ :‬עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( — ‪295201-11-01‬‬
‫מסלול ב'‪ :‬עם כתיבת עבודה מסכמת — ‪295202-11-01‬‬
‫היקף הלימודים‬
‫מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ 28 :‬שש"ס‬
‫מסלול עם כתיבת עבודה מסכמת‪ 38 :‬שש"ס‬
‫תהליך הרשמה‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫החוג לריפוי בעיסוק‬
‫הלימודים לתואר שני —‪M.Sc.‬‬
‫מ"מ יו"ר הוועדה לתואר שני‪ :‬פרופ' תמר וייס‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית הלימודים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק מבוססת על המטרות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לפתח ולהעמיק את תחום הידע של הריפוי בעיסוק באמצעות מחקר בסיסי ויישומי‪.‬‬
‫‪ .2‬להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי והיישומי של מרפאים‪/‬ות בעיסוק בתחומי ההתמחות‬
‫של המקצוע‪ ,‬באבחון‪ ,‬הערכה‪ ,‬שיטות טיפול ושיקום חדשניות‪.‬‬
‫‪ .3‬לעודד פיתוח ויישום תפיסות חדשניות לטיפול במוגבלויות מוטוריות‪ ,‬קוגניטיביות ואחרות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪337‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מועד אחרון להרשמה ‪.1.7.2011‬‬
‫מועדי הבחינה באנגלית‪ :‬ראה טבלה בעמוד ‪.158‬‬
‫אנא רשום לפנייך תאריכים אלו‪ .‬לא יישלח זימון לבחינה‪ .‬חובה להצטייד בתעודת זהות‪ .‬בבחינה‬
‫מותר השימוש במילון אנגלי ‪ /‬עברי מכל סוג שהוא‪ .‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח‬
‫המודעות בבניין הראשי‪ .‬יש להירשם לבחינה מראש באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫לידיעתכם‪ ,‬כל מועמד רשאי לגשת לשני מועדים‪ ,‬כאשר הציון הגבוה מבין השניים הוא הקובע‪.‬‬
‫ייתכנו מועדי בחינה מאוחרים יותר מהרשומים מעלה‪.‬‬
‫יש להיכנס לאתר החוג באינטרנט למידע נוסף ולהורדת קבצי מכתבי ההמלצה לממליצים‪.‬‬
‫‪ .4‬לאתר ולהצביע על מוקדי בעיות בבריאות וחולי הדורשים תכנון והתאמת טכנולוגיה מסייעת‬
‫לרווחת המטופלים‪.‬‬
‫‪ .5‬להכשיר עתודה של סגל צעיר לתפקידי מחקר‪ ,‬הוראה והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות‪.‬‬
‫‪ .6‬להכשיר כח אדם צעיר ומיומן בקדמת הידע‪ ,‬לניהול ומנהיגות במקצוע‪ ,‬במערכות הבריאות‪,‬‬
‫החינוך והרווחה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫התואר השני בריפוי בעיסוק הינו תואר אקדמי במקצוע‪ ,‬והלימודים לקראת תואר זה הינם המשך‬
‫לתואר הראשון‪ .‬מועמדים ללימודי מוסמך חייבים להיות בעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק ממוסד‬
‫אקדמי מוכר בארץ ובעולם‪ ,‬שהשיגו ציון סופי משוקלל ‪ 80‬לפחות או בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי‬
‫מוכר בארץ ובעולם בתחום אחר עם ציון סופי משוקלל טוב — ‪ 88‬לפחות‪.‬‬
‫תיתכן קבלתם של מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בריפוי בעיסוק‪ ,‬לאחר ביצוע השלמות‬
‫מתאימות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על המועמדים‪:‬‬
‫‪ .1‬למלא טפסי קורות חיים‬
‫‪ .2‬להמציא שני מכתבי המלצה‪ ,‬אחד ממרצה בסמינר מחקר או תיאורטי בלימודי בוגר ואחד מאחראי‬
‫או ממדריך במקום העבודה‪ .‬בוגרי החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה יתבקשו להמציא רק‬
‫המלצה אחת ממדריך במקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬לעמוד בבחינת כניסה באנגלית‬
‫מועמד‪/‬ת בעל‪/‬ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‬
‫חייב‪/‬ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו‪/‬ה‬
‫ללימודים‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫העדפה מתקנת‬
‫בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה‬
‫בכך‪ ,‬נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית‬
‫או פסיכיאטרית‪ .‬לפיכך‪ ,‬מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית‪,‬‬
‫חושית או פסיכיאטרית‪ ,‬שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו‬
‫מועמדותם‪ ,‬אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה‪ ,‬יהיו זכאים לפנות‬
‫בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם‪ .‬הוועדה תבחן כל בקשה‬
‫לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד‪/‬ת‪ ,‬לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים‪.‬‬
‫לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד‪/‬ת יכולתו‪/‬ה ומוגבלותו‪/‬ה‪ ,‬תחליט הוועדה אם לקבלו‪/‬ה‪,‬‬
‫עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה‪ .‬הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד‪/‬ת‪ .‬שיעור‬
‫המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על ‪ 5%‬מכלל הסטודנטים‬
‫שהתקבלו לחוג באותה שנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים‬
‫בתנאי הקבלה הפורמאלים של החוג אליו נרשמו‪.‬‬
‫מבנה תכנית הלימודים‬
‫בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימות שתי תוכניות ללימודי מוסמך‪ :‬מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‬
‫)תיזה(‪ ,‬ומסלול עם הגשת עבודה מסכמת‪.‬‬
‫‪338‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מסלול מוסמך עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪320201-11-01‬‬
‫מבנה תכנית הלימודים‬
‫משך הלימודים הוא עד שלוש שנים‪.‬‬
‫התכנית המוצעת כוללת‪:‬‬
‫‪ (1‬קורסי חובה‪ ,‬כולל שני סמינריונים‬
‫‪ (2‬קורסי בחירה‬
‫‪ (3‬כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫היקף הלימודים הוא ‪ 30‬שש"ס‪ ,‬וביצוע עבודת גמר מחקרית‪.‬‬
‫במסגרת התכנית ילמדו קורסי חובה בתיאוריות מתקדמות‪ ,‬כלי מדידה‪ ,‬שיטות מחקר וסטטיסטיקה‬
‫וקורסי בחירה וסמינריונים בנושאים מקצועיים מגוונים‪.‬‬
‫קורסי הבחירה בחוג מאורגנים בארבעה אשכולות מרכזיים‪:‬‬
‫‪ .1‬מח‪ ,‬קוגניציה‪ ,‬חישה ועיסוק‬
‫‪ .2‬ליקויי למידה ותפקוד‬
‫‪ .3‬מנהל הדרכה ויזמות‬
‫‪ .4‬ביו–טכנולוגיה‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בפקולטה למדעי‬
‫הרווחה והבריאות‪ ,‬באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה‪ .‬קורסים אלה חייבים באישור של יו"ר הוועדה‬
‫החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫שקלול ציונים‬
‫עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫ציוני קורסים‬
‫‪40%‬‬
‫‪) 60%‬לכל עבודה סמינריונית משקל של ‪(10%‬‬
‫מסלול מוסמך עם עבודה מסכמת‬
‫)‪(320202-11-01‬‬
‫מבנה תוכנית הלימודים‬
‫התוכנית המוצעת מבוססת על התוכנית עם כתיבת תיזה‪ ,‬תוך הרחבה של קורסים בתחומי ההתמחות‬
‫המקצועיים ובארגון ומנהל של שירותי בריאות‪ ,‬רווחה וחינוך‪ .‬המודל שבבסיס התוכנית מתמקד‬
‫בהתפתחות האדם מינקות לזקנה‪ ,‬במניעים לתפקוד‪ ,‬בלמידה של מיומנויות ודפוסי התנהגות עיסוקית‬
‫במצבי בריאות וחולי והשפעת הסביבה עליהם‪ .‬מיקוד זה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של‬
‫הריפוי בעיסוק באיכות חיי האדם ומייצג את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות‬
‫ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪339‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫שנה א'‬
‫שנה ב'‬
‫סה"כ‬
‫שעורי חובה‬
‫‪ 14‬שש"ס‬
‫‪ 6-8‬שש"ס‬
‫‪ 20-22‬שש"ס‬
‫שעורי בחירה‬
‫שש"ס‬
‫‪8‬‬
‫שש"ס‬
‫‪4-6‬‬
‫‪ 10-12‬שש"ס‬
‫היקף הלימודים‬
‫היקף תוכנית הלימודים הוא ‪ 40‬שש"ס‪ ,‬ועמידה בביצוע עבודה מסכמת‪ .‬התכנית המוצעת כוללת‪:‬‬
‫‪ .1‬קורסי חובה — קורסים בתחום המקצועי‪ ,‬מחקר והערכה ותחום הארגון והניהול‪ ,‬כולל‬
‫שלושה סמינריונים‪.‬‬
‫‪ .2‬קורסי בחירה — כוללים מגוון קורסים המוצעים בחוג ובפקולטות השונות‪.‬‬
‫‪ .3‬הגשת עבודה מסכמת‪.‬‬
‫מבנה תוכנית הלימודים‬
‫שנה א'‬
‫שנה ב'‬
‫סה"כ‬
‫מסלול מוסמך עם עבודה מסכמת )ללא תיזה( — ‪ 40‬שש"ס‬
‫לימודי חובה‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫קורסי ליבה בתחום המקצועי‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫קורסי מחקר והערכה‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫קורסי ליבה בתחום הארגון והמינהל‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫לימודי בחירה*‬
‫‪40‬‬
‫‪16‬‬
‫‪24‬‬
‫סה"כ‬
‫* ניתן לבחור ממגוון קורסים המתקיימים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך‪.‬‬
‫שקלול ציונים‬
‫עבודה מסכמת‬
‫ציוני קורסים‬
‫ציון בעבודה סמינריונית‬
‫ציון בעבודה סמינריונית‬
‫ציון בעבודה סמינריונית‬
‫‪20%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫עבודה מסכמת‬
‫כחלק מדרישות מסלול מוסמך עם עבודה מסכמת‪ ,‬יינתן קורס סמסטריאלי בהיקף של ‪ 2‬שש"ס‬
‫שיהווה קורס הכנה לעבודה המסכמת‪.‬‬
‫העבודה המסכמת תבטא את האינטגרציה שיבצע‪/‬תבצע הסטודנט‪/‬ית בין הידע‪,‬המיומנויות והכלים‬
‫שרכש‪/‬ה במסגרת לימודיו‪/‬יה לתואר השני לבין ניסיונו‪/‬ה הקליני‪.‬‬
‫לימודים לתואר שלישי ‪ -‬דוקטור בפילוסופיה )‪(Ph.D.‬‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט בחוג‪ :‬ד"ר דליה זק"ש‬
‫)‪(320301-11-01‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בריפוי בעיסוק או בתחומים נושקים‬
‫הרוצים ללמוד לתואר שלישי‪ ,‬לבצע מחקר בתחום מדע בסיסי ו‪/‬או יישומי בנושאים המחברים‬
‫בין שני סוגי המדע )‪ .(translational research‬הלימודים לתואר שלישי יתמקדו באספקטים‬
‫שונים של התפקוד‪/‬העיסוק האנושי בקרב אוכלוסיות בריאות או אלו עם מוגבלות‪/‬מחלה ו‪/‬או‬
‫עיכוב התפתחותי‪ .‬התחומים בהם ייבצעו הסטודנטים את מחקרם קשורים לנושאים כמו שיקום‪,‬‬
‫לימודי מוגבלות‪ ,‬מדעי הבריאות והרפואה‪ ,‬חקר הנוירו — עיסוק‪ ,‬טכנולוגיה מסייעת‪ .‬המנחים‪/‬ות‬
‫‪340‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫לדוקטורט יהיו מתוך סגל החוג לריפוי בעיסוק ואף ישתפו פעולה‪ ,‬במסגרת הנחיה משותפת‪ ,‬עם‬
‫חוקרים מרכזיים בטכניון‪ ,‬בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטות אחרות באוניברסיטה‪,‬‬
‫או באוניברסיטאות אחרות‪..‬‬
‫קהל היעד‬
‫למסלול יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני )‪ M.Sc.‬או תואר מקביל( במסלול עם כתיבת‬
‫תיזה בתחומי הריפוי בעיסוק‪ ,‬פיזיותרפיה‪ ,‬הפרעות בתקשורת‪ ,‬או תחומים קרובים‪ .‬תלמידים‬
‫מצטיינים בעלי תואר שני מתחומים אחרים )שאינם מדעי הבריאות( אשר יעמדו בתנאי הקבלה‪,‬‬
‫יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת ועדת הדוקטורט‪.‬‬
‫תנאי קבלה עיקריים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ממוצע כללי של ‪ 85‬לפחות לתואר מוסמך‪ ,‬וציון ‪ 90‬לפחות בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫‪ 2‬המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪ ,‬אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת הגמר‬
‫המחקרית‪.‬‬
‫התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב–יד שנשלח לפרסום‬
‫בכתב–עת מדעי בינלאומי‪ ,‬יזכו לעדיפות‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים לתכנית הדוקטורט הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫‪ µ‬שלב א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר‪ .‬הצעת המחקר חייבת להיות מוגשת עד תום השנה‬
‫הראשונה ללימודים‪.‬‬
‫‪ µ‬שלב ב' — מוקדש לעריכת וכתיבת המחקר‪.‬‬
‫תכניות הלימודים‬
‫בתכנית הלימודים קיימים שלושה מסלולים הבנויים לפי המתווה של הרשות ללימודים מתקדמים‪:‬‬
‫מסלול רגיל‪ ,‬מסלול ישיר‪ ,‬מסלול לימודי מחקר מקדים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫מדריך לנרשמים ‪341‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי החובה בהיקף של )‪ 6‬שש"ס(‬
‫‪ µ‬ניתוח תוצאות מדעיות וסטטיסטיקה למתקדמים )‪ 2‬שש"ס(‪.‬‬
‫‪ µ‬השתתפות בסמינריון הדוקטורט‪ ,‬בו מציגים הדוקטורנטים את הצעות המחקר שלהם ותוצאות‬
‫המחקרים כמו כן מתארחים בסמינריון זה מרצים מאוניברסיטאות אחרות מהארץ ומחו"ל‪4) .‬‬
‫שש"ס קורס שנתי(‪.‬‬
‫‪ µ‬בנוסף לכך יחויבו התלמידים בלימודי השלמה ו‪/‬או קורס בנושא התוכן שיקבעו על ידי ועדת‬
‫הדוקטורט של החוג על פי המלצות המנחה זאת על פי תחום המחקר ולימודים הקודמים‪ .‬בין‬
‫השאר‪ ,‬יומלץ לתלמידים לבחור קורס כתיבה וניסוח מדעיים )אנגלית( )‪ 2‬שש"ס(‪.‬‬
‫‪ µ‬תלמיד יוכל לקבל פטור מאחד או יותר מהקורסים הנ"ל )פרט לסמינריון הדוקטורט( אם למד‬
‫אותם או קורסים מקבילים במהלך לימודיו לתארים אחרים‪ .‬החלטה על הענקת פטור תתקבל‬
‫על ידי ועדת הדוקטורט של החוג‪.‬‬
‫החוג לשירותי אנוש‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫‪http://hw2.haifa.ac.il/index.php/departments/human‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופסור רות כץ‬
‫מטרת הלימודים‬
‫החוג לשירותי אנוש מציע תכנית לימודים ייחודית באקדמיה בישראל‪ .‬מטרת התכנית לתואר‬
‫השני היא הרחבה והעמקה של ידע והבנה לגבי גורמים ותהליכים המשפיעים על פעילות ארגונים‬
‫המספקים שירותי אנוש בכל מגזרי המשק — העסקי‪ ,‬הציבורי והשלישי )ארגונים ללא מטרת רווח(‪,‬‬
‫תוך התייחסות הן לסביבה הפנימית והן לסביבה החיצונית של ארגונים כאלו‪ .‬כחלק מהלימודים‬
‫יפתחו הסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות ואבחוניות הקשורות ליישום שיטות מחקר‬
‫בהקשרים שונים‪.‬‬
‫מטרת התכנית‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מטרת התוכנית לתואר שני היא הרחבת גוף הידע הקיים בחקר שירותי אנוש על ידי פיתוח והעמקת‬
‫בסיס המחקר‪ ,‬פיתוח תיאורטי‪ ,‬הכלים המתודולוגיים‪ ,‬ובדיקתם של מושגים ותהליכים המאפיינים‬
‫את הארגונים לשירותי אנוש )כגון הגדרות של ביצוע והצלחה‪ ,‬מדידתם‪ ,‬סוגיות אתיות‪ ,‬זיהוי והגדרת‬
‫משמעות שירותי אנוש ביחס לקבוצות שונות המוגדרות על בסיס אתני‪ ,‬מגדר‪ ,‬גיל‪ ,‬וצרכים מיוחדים(‪.‬‬
‫החוג ישים דגש על אופי הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון תוך מתן ביטוי בקורסים הכוללים‬
‫היבטים ארגוניים )תיאוריות ארגוניות‪ ,‬התנהגות עובדים ולקוחות‪ ,‬תרבות השירות והאקלים‪ ,‬ניהול‬
‫משאבי אנוש‪ ,‬ארגונים שלא למטרות רווח( והיבטים טכנולוגיים )היכרות עם מערכות מידע ויישומן‬
‫בתחום של שירותי אנוש(‪ .‬החוג לשירותי אנוש מתמקד גם בסוגיות הקשורות לתהליכי שירות‬
‫המתקיימים במסגרות פרטיות עסקיות‪ ,‬בהם מתקיימים יחידות לשירות לקוחות וכן‪ ,‬במסגרות‬
‫בעלות שליחות חברתית‪ ,‬למשל רשויות ציבוריות ומקומיות‪ ,‬משרדי ממשלה‪ ,‬צבא ומשטרה‪ ,‬מתנסי"ם‪,‬‬
‫קופות חולים‪ ,‬עמותות שונות‪ ,‬גופים קהילתיים‪ ,‬ארגוני מתנדבים ועוד‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ µ‬רשאים להציג מועמדות בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל אשר‬
‫סיימו לימודיהם בציון ממוצע ‪ 85‬לפחות‪) .‬תלמידים שטרם סיימו את לימודיהם יציגו תדפיס‬
‫ציונים עדכני הכולל את ציוני סמסטר א' בשנה ג' ללימודים(‪ .‬בנוסף‪:‬‬
‫‪ µ‬מועמד‪/‬ת בעל‪/‬ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב‪/‬ת‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו‪/‬ה לתואר‪.‬‬
‫‪ µ‬בעלי תואר בוגר מאוניברסיטה מחו"ל או בעלי תואר בוגר מאוניברסיטה בעלת שלוחה בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייב‪/‬תחוייב לעמוד בהצלחה במבחן ‪ GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון בחוג לשירותי אנוש )ראה פרטים בתקנון לימודי תואר‬
‫שני(‬
‫בחינה באנגלית‪ :‬לאחר הרישום לאוניברסיטה על כל המועמדים להיבחן בבחינת כניסה באנגלית‬
‫ולעבור אותה בציון ‪ 70‬לפחות‪ .‬לקראת שנה"ל תשע"ב יקויימו במרוכז על ידי הפקולטה למדעי‬
‫הרווחה והבריאות בחינות באנגלית בשלושת המועדים הבאים )ורק בהם(‪:‬‬
‫‪25.3.2011‬‬
‫‪29.4.2011‬‬
‫‪342‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪27.5.2011‬‬
‫‪28.7.2011‬‬
‫הבחינה תתקיים בימי שישי‪ ,‬בשעה ‪ 09:00‬בבוקר‪.‬‬
‫לבחינה חובה להצטייד בתעודת זהות‪ .‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בכניסות‬
‫לכל בניין‪ .‬בבחינה מותר השימוש בכל סוג של מילון‪.‬‬
‫* מועמדים בעלי הגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד )לפחות חודש לפני הבחינה(‬
‫למזכירות החוג‪ ,‬ולהמציא את האישורים הנחוצים‪.‬‬
‫ימי והיקפי הלימודים ולימודי השלמה לתואר שני בחוג‪ :‬הלימודים יתקיימו בימי רביעי‪ ,‬בין השעות‬
‫‪) 8:00-20:00‬אם כי בחלק מהסמסטרים עשויים להסתיים מוקדם יותר(‪ .‬עם זאת‪ ,‬מודגש במפורש כי‬
‫זמנים אלו לא כוללים שמיעת קורסים נוספים שהמועמד עשוי להיות מחוייב בהם כלימודי השלמה‪,‬‬
‫ואשר נערכים בימים אחרים‪.‬‬
‫מועמדים שאינם בוגרי חוג לשירותי אנוש יחויבו בשמיעת קורס מבוא לשירותי אנוש )‪ 6‬שש"ס(‪.‬‬
‫ועדת הקבלה עשויה לדרוש לימודי השלמה בתחומים נוספים מלימודי התואר הראשון בשירותי‬
‫אנוש‪ ,‬כגון‪ :‬השלמה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר‪ .‬בקורסי ההשלמה נדרש ציון ממוצע של ‪80‬‬
‫לפחות‪ .‬קורסי ההשלמה אינם נכללים במניין השעות לתואר שני‪ ,‬וכאמור נערכים בימים אחרים כך‬
‫שיחייבו הגעה לאוניברסיטה יום אחד נוסף לפחות‪.‬‬
‫תהליך ההרשמה‬
‫מדריך לנרשמים ‪343‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מועד אחרון להרשמה לחוג לשירותי אנוש הוא ‪.30/06/2011‬‬
‫בעת ההרשמה יש לשלוח חלק מהמסמכים ישירות לחוג וחלק מהמסמכים ישירות למחלקת‬
‫הרשמה‪.‬‬
‫‪ .1‬בעת ההרשמה יש להמציא את המסמכים הבאים ולהעבירם ישירות לחוג‪ .‬הטפסים נמצאים באתר‬
‫שכתובתו‪http://hw.haifa.ac.il/human/hebrew/ma_programs.html :‬‬
‫א‪ .‬שאלון למועמד‪.‬‬
‫ב‪ .‬קורות חיים‪.‬‬
‫ג‪ 2 .‬המלצות‪ .‬מועמד‪/‬ת שסיים‪/‬ה לימודיו‪/‬ה לתואר ראשון בחמשת השנים האחרונות נדרש‪/‬ת‬
‫להביא המלצה אחת לפחות מהאקדמיה והשנייה ממוסדות אחרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬תמונת פספורט‪.‬‬
‫את המסמכים יש לשלוח לכתובת‪ :‬אוניברסיטת חיפה‬
‫החוג לשירותי אנוש‬
‫שדרות אבא חושי‪,‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪31905‬‬
‫‪ .1‬בעת ההרשמה יש להמציא את המסמכים הבאים ולהעבירם ישירות למחלקת הרשמה באגף מנהל‬
‫תלמידים‪.‬‬
‫א‪ .‬גיליון ציונים רב שנתי‪.‬‬
‫ב‪ .‬תעודת תואר ראשון) תלמידים שטרם סיימו את לימודיהם יציגו תדפיס עדכני של ציוניהם‬
‫אחרי סוף סמסטר א' שנה ג'(‪.‬‬
‫ועדת הקבלה לתואר שני של החוג לשירותי אנוש תדון במועמדים שהעבירו את כל המסמכים‬
‫הרלוונטיים‪ ,‬כמפורט למעלה‪ .‬מספר המקומות ללימודי תואר שני בחוג לשירותי אנוש הוא מוגבל‬
‫והביקוש עולה בהרבה על ההיצע‪ .‬לפיכך‪ ,‬למען הסר כל צל של ספק‪ ,‬מודגש כי אין כל התחייבות‬
‫מצד החוג לקבל את המועמד‪/‬ת ללימודי התואר השני‪.‬‬
‫מבנה ומשך הלימודים‬
‫מסלול א' — עם כתיבת עבודת גמר מחקרית — תיזה )‪(289201-11-01‬‬
‫מסלול זה משלב בין לימודים עיוניים לבין הכשרה בשיטות מחקר וביצוע מחקר עצמאי תחת הנחיה‪,‬‬
‫כולל כתיבת והגשת עבודת גמר מחקרית )תיזה( על פי אמות מידה מקובלות‪ .‬במסלול זה על הסטודנט‬
‫ללמוד קורסים בהיקף של ‪ 28‬שש"ס לפי החלוקה הבאה‪ 4 :‬קורסי חובה )‪ 16‬שש"ס(‪ ,‬קורסי בחירה‬
‫)‪ 8‬שש"ס(‪ ,‬סמינר בחירה )‪ 4‬שש"ס(‪ ,‬וכן להגיש עבודת גמר מחקרית‪ .‬משך הלימודים במסלול זה לא‬
‫יעלה על שלוש שנים‪ ,‬במסגרתן על התלמיד לסיים את שמיעת הקורסים הנדרשים במסלול‪ ,‬לבצע‬
‫את מחקר התיזה‪ ,‬ולהגיש את עבודת התיזה לשיפוט לאחר שסיים את כל חובות השמיעה והגיש‬
‫את כל עבודותיו לתואר‪ .‬בתום סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה‪ ,‬תבדוק הוועדה החוגית‬
‫לתואר שני אם השיג הסטודנט הרשום במסלול א' )מסלול עם כתיבת תיזה( ממוצע של ‪ 85‬לפחות‬
‫בלימודי שנה א'‪ ,‬ואם יש בידו טופס חתום של התקשרות ראשונית עם מנחה לתואר שני )המנחה‬
‫צריך לקבל את אישור הוועדה החוגית ללימודי מ‪.‬א‪ .(.‬במידה ושני תנאים אלה לא מולאו‪ ,‬יועבר‬
‫הסטודנט ללימודים במסלול ב' )מסלול ללא כתיבת תיזה( ויסיים את שמיעת הקורסים במסלול זה‬
‫בשנת הלימודים השנייה‪ .‬מקרים חריגים יובאו לדיון בוועדה החוגית לתואר שני‪.‬‬
‫מסלול ב' ‪ -‬ללא כתיבת תיזה )‪(289202-11-01‬‬
‫במסלול זה על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של ‪ 36‬שש"ס לפי החלוקה הבאה‪ 3 :‬קורסי חובה‬
‫)‪ 12‬שש"ס(‪ ,‬קורסי בחירה )‪ 20‬שש"ס(‪ ,‬סמינר בחירה )‪ 4‬שש"ס(‪ ,‬ולעבור בחינת גמר בנושאים שיקבעו‬
‫על ידי החוג‪ .‬משך הלימודים במסלול זה לא יעלה על שנתיים‪ ,‬במסגרתן על התלמיד לסיים את‬
‫שמיעת כל הקורסים במסלול זה‪.‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫לפרטים נוספים ומעודכנים על התכנית‪ ,‬ניתן לפנות לאתר החוג‪:‬‬
‫‪http://hw.haifa.ac.il/human/hebrew/‬‬
‫או לפנות למזכירות החוג — מגדל אשכול‪ ,‬קומה ‪ ,7‬חדר ‪718‬‬
‫טל'‪ ,04-8249135 :‬פקס‪04-8249282 :‬‬
‫שעות קבלה‪10:00-13:00 :‬‬
‫‪344‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫החוג לחינוך מיוחד‬
‫‪http://www.edu.haifa.ac.il/special-ed‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר ועדת מ"א‪ :‬פרופ' יוסי גוטמן‬
‫מטרות הלימודים‬
‫‪ .1‬העמקת הידע‪ ,‬הגישה הביקורתית והיכולת המחקרית בתחומי האבחון וההתערבות החינוכית‬
‫באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים‪.‬‬
‫‪ .2‬העמקת האינטגרציה בין תחומי הידע והמחקר השונים‪.‬‬
‫תנאי קבלה לחוג‬
‫א‪.1 .‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תואר ראשון חד–חוגי בחינוך מיוחד או בשני חוגים‪ ,‬שאחד מהם חינוך מיוחד בממוצע של‬
‫‪ 85‬לפחות ולא פחות מ–‪ 80‬בכל חוג‪.‬‬
‫תלמידים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים‪ ,‬אישור רשמי לממוצע‬
‫הציונים )סופי או זמני(‪ ,‬וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון )נא לשלוח ישירות‬
‫לאגף מינהל התלמידים למחלקת הרשמה לתארים מתקדמים(‪.‬‬
‫בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך מיוחד העומדים בתנאי הקבלה לאחר השלמת לימודים‬
‫בקורסי השלמה‪.‬‬
‫בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬יידרשו‬
‫לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת‬
‫ה–‪ GRE‬או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון )ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציון של ‪ 75‬לפחות במבחן כניסה באנגלית של החוג‪.‬‬
‫ד‪ .‬טופס קורות חיים יש לשלוח ישירות למזכירות החוג לחינוך מיוחד )נספח ‪4‬א'(‬
‫ה‪ .‬טופס פרטים אישיים )נספח ‪ (4‬יש לשלוח ישירות למזכירות החוג לחינוך מיוחד‪.‬‬
‫על סמך הנתונים שיוגשו יוזמנו חלק מהמועמדים לראיון אישי ו‪/‬או קבוצתי‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪345‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫ג‪ .‬שתי המלצות לגבי יכולת המועמד‪ ,‬המלצה אחת אקדמית והמלצה אחת מקצועית הכוללת‬
‫התייחסות למרכיבים מקצועיים ואישיים‪ ,‬שתשלחנה ישירות למזכירות החוג לחינוך מיוחד‬
‫)נספח ‪4‬ב' ו‪4‬ג'(‪ .‬מפאת החיסיון לא נוכל למסור לידי המועמדים את ההמלצות‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬מילוי הנספחים הינם חובה ויש לעשות זאת בקפידה‪ .‬ניתן להורידם באתר החוג‪http://www. :‬‬
‫‪/edu.haifa.ac.il/special-ed‬‬
‫‪ .2‬ועדת הקבלה של החוג תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט‬
‫בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחוג לחינוך מיוחד מספר המקומות מוגבל ולכן בפועל יתכן שנקודות החתך לקבלה תהיינה‬
‫גבוהות מן המפורט בתנאי הקבלה‪ .‬אין כל התחייבות לקבל את המועמד‪/‬ת למסלול לימודי‬
‫שביקש )להלן(‪ ,‬גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים‪.‬‬
‫מבחן כניסה חוגי באנגלית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג לחינוך‬
‫מיוחד‪ .‬ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי ההרשמה‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים‪ ,‬למעט אלו אשר סיימו לימודי התואר הראשון‬
‫באוניברסיטה מוכרת בחו"ל‪ ,‬בה שפת הלימוד היא אנגלית‪ .‬על מועמדים אלה לפנות לפני מועד‬
‫הבחינה לוועדת המ‪.‬א‪ .‬החוגית לקבלת פטור‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך‪ .‬מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך‬
‫נדרשים לגשת רק פעם אחת לבחינה באנגלית‪.‬‬
‫למועדי הבחינה באנגלית ראה טבלה בעמוד ‪ 158‬במדריך זה‪ .‬תינתן עדיפות לנבחנים במועד‬
‫המוקדם יותר )מועד א'(‪.‬‬
‫מועד זה מתייחס גם למי שבחרו בחוג לחינוך מיוחד בעדיפות שניה או שלישית‪.‬‬
‫לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות האתר רישום לבחינות כניסה‪:‬‬
‫‪http://harshama.haifa.ac.il‬‬
‫חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה וגם באתר החוג כתובת האתר‪:‬‬
‫‪ .http://www.edu.haifa.ac.il/special-ed/‬יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪ ,‬לא יישלח זימון‬
‫נוסף לבחינה‪.‬‬
‫‪ .6‬הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד‪ .‬ניתן להשתמש במילון מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪ .7‬הציון בבחינת הכניסה החוגית באנגלית תקף למשך שנתיים בלבד‪ .‬על המועמד לציין מתי נבחן‬
‫לאחרונה בבחינת הכניסה לחוג על גבי נספח ‪ 4‬ולצרף למסמכי ההרשמה עותק של המכתב אותו‬
‫קיבל ובו ציונו‪.‬‬
‫‪ .8‬תלמידים בעלי הגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד למזכירות החוג ולהמציא את‬
‫האישורים הנחוצים‪.‬‬
‫תנאי מעבר משנה לשנה‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫תנאי המעבר הנם בהתאם לתנאי המעבר שנקבעו על–ידי תקנון לימודי תואר שני‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .2‬מסלול ב' — כולל בחינת גמר או פרויקט גמר‬
‫‪ .3‬מסלול אישי — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .4‬מסלול מואץ לתואר שני ללא עבודת גמר מחקרית או פרויקט גמר‬
‫‪346‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .5‬מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫‪ .6‬מסלול ישיר לדוקטורט — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫תוכניות לימוד‬
‫החוג לחינוך מיוחד כולל לימודים תיאורטיים ומעשיים ופועל במסגרת למודי חינוך מיוחד להלן‪:‬‬
‫‪ (1‬התמחות באוטיזם ולקויות התפתחותיות‬
‫‪ (2‬התמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות‬
‫‪ (3‬התמחות בגיל הרך‬
‫‪ (4‬התמחות במחשבים בחינוך‬
‫‪ (5‬לימודי תואר שני כלליים )ללא התמחות(‬
‫לימודי ההתמחות כוללים מקבץ של ‪ 4‬קורסים לפחות המתמקדים בנושא התמחות‪ ,‬בנוסף‬
‫ללימודי החינוך המיוחד המוצעים בחוג‪.‬‬
‫עם סיום הלימודים ובקבלת תעודת המ‪.‬א‪ .‬מצורף ספח מיוחד המציין את שם ההתמחות‪.‬‬
‫הלימודים לתואר מ‪.‬א‪ .‬אינם מקנים תעודת הוראה‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה לחוג לחינוך מיוחד‪30.6.2011 :‬‬
‫מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים עד ‪) 14.7.2011‬בקשה למועמדות ללא נספחים ומסמכים‬
‫רלוונטיים לא תטופל(‬
‫לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני‬
‫מדריך לנרשמים ‪347‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪ .1‬לבעלי תואר ראשון שסיימו לימודיהם בתחומי לימוד שאינם תואמים לחינוך מיוחד וכן לתלמידים‬
‫שאינם בעלי תואר ראשון בחינוך מיוחד‪ ,‬ייקבעו לימודי השלמה שונים )מעל ‪ 16‬שעות שבועיות‬
‫סמסטריאליות‪ ,‬מקסימום ‪ 4‬קורסים( לפי תכניות ההשלמה של החוג‪ .‬פטור מלימודי השלמה‬
‫יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר‪.‬‬
‫‪ .2‬על מנת לקבל אישור מעבר למעמד של תלמיד "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים‬
‫את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ‪ 80‬לפחות בכל קורס‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה‪ ,‬שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות במסגרת לימודי תואר‬
‫ראשון‪ ,‬או שלמדו קורסים אלו לפני יותר מ–‪ 5‬שנים‪ ,‬יחוייבו בקיץ תשע"א )פתיחת הקורסים‬
‫בקיץ מותנית במספר הנרשמים( או בשנת לימודיהם הראשונה לתואר מ‪.‬א‪ .‬קורסי השלמה‬
‫כלהלן‪:‬‬
‫‪ 313.2903‬השלמות בשיטות מחקר‬
‫‪ 313.2902‬השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה‬
‫‪ 316.2001‬השלמות במחקר איכותני‬
‫‪ .4‬לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור‪ ,‬יש להמציא את המסמכים הבאים‪ :‬סילבוס‪ ,‬ציון )‪ 80‬לפחות(‬
‫היקף הקורס )שעות(‪ ,‬נקודות זכאות‪ ,‬שם ותואר המרצה‪ ,‬יש להמציא מסמכים אלה בעת‬
‫הרישום‪.‬‬
‫‪ .5‬בקשות לפטור מלימודי השלמה )על סמך קבלת ציון סופי בלימודי התואר הראשון( יש להגיש‬
‫עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים‪ .‬פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו‬
‫עד תום השבוע הראשון ללימודים‪ .‬לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה‪.‬‬
‫*ראה רשימת קורסי לימודי השלמה להלן‪.‬‬
‫לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני*‬
‫‪319150-11-01‬‬
‫מועמד שאינו עומד ברמת הקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני יוכל‪ ,‬בהמלצת הוועדה החוגית‬
‫לתואר שני‪ ,‬להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני‪ ,‬בכפוף לתקנון‬
‫לימודים לתואר שני סעיף ‪8.12‬‬
‫עם סיום ההשלמות‪ ,‬על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו ללימודי תואר שני‪.‬‬
‫* ראה רשימת קורסי לימודי השלמה להלן‪.‬‬
‫לימודי השלמה לכל המועמדים‪:‬‬
‫סוגיות בחינוך מיוחד‪ +‬תרגיל‬
‫מבחנים פסיכודיאגנוסטים‬
‫מבוא ללמידה‬
‫ליקויי למידה‬
‫אספקטים נוירופסיכולוגיים של הלמידה‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית*‬
‫* בהתמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות לא נידרש קורס השלמה זה‬
‫לימודי השלמה נוספים למועמדים להתמחויות‪:‬‬
‫אוטיזם ולקויות התפתחותיות‬
‫אוטיזם‬
‫פיגור שכלי‬
‫מבוא למוח וקוגניציה‬
‫הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות‬
‫פסיכולוגיה אבנורמלית‬
‫תיאוריות אישיות‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית בילדות‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית בהתבגרות‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫הגיל הרך‪/‬מחשבים בחינוך‬
‫אוטיזם ‪ +‬פיגור שכלי‬
‫או‬
‫פסיכולוגיה אבנורמלית ‪ +‬תיאוריות אישיות‬
‫החוג שומר לעצמו את האפשרות להוסיף קורסי השלמה בהתאם לשיקול הדעת של ועדת הקבלה‬
‫החוגית‪.‬‬
‫בקיץ של שנה"ל תשע"א יפתחו קורסי השלמה‪ ,‬במידה ויהיו מספיק נרשמים לפתיחת קורסים‬
‫אלו‪.‬‬
‫‪348‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מסלולי לימוד בחוג לחינוך מיוחד‬
‫במסגרת התואר השני בחוג לחינוך מיוחד קיימים מספר מסלולים‪:‬‬
‫מסלול א' ‪319201-11-01‬‬
‫מסלול זה כולל לימוד בקורסים שונים והגשת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬במסגרת המסלול יש ללמוד‬
‫היקף של ‪ 36‬שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( במשך ארבעה סמסטרים ולהגיש שתי עבודות‬
‫סמינריוניות‪ .‬שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה‪ .‬המסיימים במסלול א' זכאים להמשיך‬
‫לתואר שלישי בעתיד בכפוף להישגים בלימודי המ‪.‬א‪ .‬הקבלה למסלול א' תלויה בהחלטה של ועדת‬
‫הקבלה‪ .‬רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו‪ ,‬שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪.‬‬
‫רישום למסלול א' אינו מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו‪.‬‬
‫מסלול ב' ‪319202-11-01‬‬
‫מסלול זה כולל לימוד בקורסים שונים‪ ,‬הגשת שלוש עבודות סמינריוניות ועמידה בהצלחה בבחינה‬
‫המסכמת או בפרויקט גמר‪ .‬במסגרת מסלול זה יש ללמוד היקף של ‪ 44‬שש"ס במשך ארבעה‬
‫סמסטרים‪.‬‬
‫מסלול אישי ‪319206-11-01‬‬
‫מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד‪ ,‬שבו הוא מעוניין להתמחות‪,‬‬
‫ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים הנהוגה בחוג‪ .‬במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות‬
‫לימוד כמו במסלול א' )‪ 36‬שש"ס( ובכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬תכנית הלימודים תיבנה‬
‫ע"י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של החוג לחינוך מיוחד‬
‫והדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג שילווה תכנית‬
‫אישית זו‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול זה‪ :‬ממוצע של ‪ 90‬לפחות בלימודי התואר הראשון‪ ,‬ציון עובר בבחינה באנגלית‬
‫והסכמת מנחה ‪/‬מלווה להנחות את התלמיד‪ .‬בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של‬
‫התלמיד בתכנית לימודיו‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט ‪319315-11-02‬‬
‫קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי תואר ראשון או בסיום לימודי השנה‬
‫הראשונה ללימודי המ‪.‬א בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים )פרטים נוספים על תוכנית זו‬
‫ניתן לקבל בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים ובמזכירות החוג(‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫התמחויות במסגרת לימודי המ‪.‬א‪.‬‬
‫לימודי ההתמחות עצמם כוללים ‪ 4‬קורסי ליבה בחלק מההתמחויות מתקיימת חובת פרקטיקום‬
‫בשדה בשנה ב'‪+‬קורס חובה מלווה את הפרקטיקום‪ .‬את אחת העבודות הסמינריוניות הנדרשות‬
‫לתואר חובה לבחור מתוך הסמינריונים שבמסגרת ההתמחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬תלמיד במסלול א' חייב‬
‫בבחירת נושא לתיזה בתחום ההתמחות‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪349‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫על התלמידים במסלול א'‪ ,‬מסלול ב’ ומסלול אישי לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים‪ .‬תלמידי‬
‫מסלול א' ומסלול אישי יכולים ללמוד שנה נוספת‪ ,‬במסגרתה יסיימו את עבודת הגמר המחקרית‬
‫)תיזה( ויגישו אותה לשיפוט‪ .‬לימודי התואר השני יתפרסו על פני שלושה ימים בשבוע בהתאם לשנה‬
‫האקדמית של האוניברסיטה‪.‬‬
‫קבלה להתמחות באישור ראש ההתמחות‪ .‬כל תלמיד המתקבל להתמחות חייב בדרישות החוג‬
‫שבמסגרתו התקבל ללימודים‪.‬‬
‫התמחות באוטיזם ולקויות התפתחותיות‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר אורית חצרוני‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪319201-11-02‬‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪319202-11-02‬‬
‫תכנית ההתמחות באוטיזם ולקויות התפתחותיות נועדה לפתח ולקדם את הידע וההבנה בתחומי‬
‫הפרעות הקשת האוטיסטית ולקויות התפתחותיות‪ .‬מטרת ההתמחות לקדם ולטפח את העיסוק‬
‫בחינוך‪ ,‬הוראה‪ ,‬הדרכה ומחקר של תחומים אלו בקרב הסטודנטים ובקרב אנשי מקצוע בעלי ניסיון‬
‫בעבודה עם אוכלוסיות ילדים אלו‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לחינוך מיוחד ולספח התמחות הצמוד לאישור‬
‫זכאות‪.‬‬
‫התמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות‬
‫ראש התוכנית‪ :‬פרופ' יוסי גוטמן‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪319201-11-03‬‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪319202-11-03‬‬
‫תכנית ההתמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות נועדה לפתח ולקדם את הידע התיאורטי‬
‫והישומי בתחומים של הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות‪ .‬הלומדים בהתמחות ייחשפו לידע עדכני‬
‫בתחום וכן לשיטות טיפול וסיוע לצעירים שלהם בעיות רגשיות ובעיות התנהגות‪ .‬ההתמחות מיועדת‬
‫גם לקדם את המחקר בתחומים אלו‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לחינוך מיוחד ולספח התמחות הצמוד לאישור‬
‫זכאות‪.‬‬
‫התמחות בגיל הרך*‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫)בשיתוף התוכנית הרב תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך(‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪319201-11-04‬‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪319202-11-04‬‬
‫תכנית ההתמחות בגיל הרך כוללת מקבץ קורסים עם הדגשים תיאורטיים‪ ,‬מחקריים‪ ,‬ויישומיים‬
‫שנועדו להרחיב ולהעמיק ידע בנושאים התפתחותיים בינקות ובילדות המוקדמת‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לחינוך מיוחד ולספח התמחות הצמוד לאישור‬
‫זכאות‪.‬‬
‫* מותנה במספר נרשמים‪.‬‬
‫התמחות במחשבים בחינוך‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר דני בן צבי‬
‫)בשיתוף עם המגמה לטכנולוגיות בחינוך בחוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה(‬
‫מסלול א' )עם תיזה( ‪319201-11-05‬‬
‫מסלול ב' )ללא תיזה( ‪319202-11-05‬‬
‫תכנית ההתמחות במחשבים בחינוך נועדה לקדם את ההבנה בנוגע להיבטים הגותיים ומחקריים‬
‫של קשרי הגומלין בין תהליכים חינוכיים ובין טכנולוגיות חדשניות )מחשבים‪ ,‬תקשוב ואינטרנט(‪.‬‬
‫‪350‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ההתמחות מבקשת לעודד סטודנטים לעסוק במחקר ובהוראה של נושאים הקשורים לחינוך‬
‫וטכנולוגיות חדשניות וכן לעודד אותם למלא תפקיד פעיל בהתמודדות של מערכות חינוכיות עם‬
‫תהליכי הטמעה של טכנולוגיות אלו‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לחינוך מיוחד ולספח התמחות הצמוד לאישור‬
‫זכאות‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫‪319301-11-01‬‬
‫כתובת אתר החוג לחינוך מיוחד באינטרנט בה ניתן למצוא מידע על החוג‪:‬‬
‫‪http://www.edu.haifa.ac.il/special-ed‬‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט‪ :‬פרופ' שונית רייטר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השלישי מיועדים לקדם את המחקר בחינוך המיוחד וכן להכשרתו של חוקר או מרצה‬
‫במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחינוך מיוחד תתקבלנה מתלמידים‬
‫שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של ‪ 86‬לפחות‬
‫וציון של ‪ 90‬לפחות בעבודת הגמר לתואר שני )תיזה(‪ .‬לא ניתן להתקבל ללימודי דוקטורט ללא‬
‫עבודת גמר מחקרית )תיזה( במסגרת לימודי תואר שני‪ .‬על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני‬
‫באוניברסיטאות בחו"ל‪ ,‬או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות‪ ,‬לעמוד בבחינת ‪GRE‬‬
‫כחלק מתנאי הקבלה‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות ללימודי התואר השלישי‬
‫מדריך לנרשמים ‪351‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫תלמידים המבקשים להתקבל ללימודי התואר השלישי בחוג מתבקשים לקנות ערכת הרשמה בחנויות‬
‫סטימצקי או חנות אקדמון באוניברסיטה או להירשם באמצעות האינטרנט ולהגיש למזכירות החוג‬
‫את המסמכים הבאים בארבעה עותקים‪:‬‬
‫‪ .1‬מכתב בקשה אליו תצורף קדם–הצעת מחקר בחתימת המנחה‪.‬‬
‫‪ .2‬קורות חיים בעברית ואנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬טופס הסכמה של מנחה להדריך את העבודה‪ .‬אין לפנות אל מנחה ללא בדיקה מוקדמת של‬
‫תקינות המסמכים במזכירות תואר שלישי בזיקה לסעיפים ‪ 6,5,4‬דלהלן‪.‬‬
‫‪ .4‬תעודות זכאות לתואר ראשון ולתואר שני‪ ,‬כולל גיליונות ציונים מטעם המוסד בו הוצאו )יש‬
‫לוודא שהציון על עבודת התיזה מופיע בגיליון ציוני תואר שני(‪.‬‬
‫‪ .5‬שמות של לפחות שני ממליצים מאנשי האקדמיה )לא כולל המנחה המיועד לדוקטורט( היכולים‬
‫להעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט‪ .‬ועדת הדוקטורט תפנה‬
‫ישירות ובאופן אישי אל המרצים או אל חלק מהם לקבלת המלצה בטופס מיוחד‪.‬‬
‫‪ .6‬בנוסף לממליצים הנ"ל‪ ,‬מכתב המלצה ממנחה התיזה )עבודת הגמר לתואר שני(‪.‬‬
‫‪ .7‬העתק אחד מעבודת הגמר וממאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית‪.‬‬
‫‪ .8‬תקציר נושא המחקר באנגלית‪.‬‬
‫‪ .9‬שאלון מקוצר ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫ניתן להוריד טפסים מאתר החוג לחינוך מיוחד‪http://www.edu.haifa.ac.il/special-ed/ :‬‬
‫הדיון בקבלת מועמדים חדשים נערך פעמיים בשנה‪ ,‬לקראת סמסטר א' ולקראת סמסטר ב'‪ .‬לפיכך‬
‫יש להגיש את כל חומר המועמדות עד ליום ‪ 1‬באוגוסט )לקבלה לסמסטר א'( או עד ליום ‪ 1‬בדצמבר‬
‫)לקבלה לסמסטר ב'(‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫שלב מחקר א'‪ :‬משך הלימודים לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד )כולל‬
‫חופשת הסמסטר‪/‬הקיץ(‪ .‬במהלך הלימודים יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר‪ ,‬לקבל את‬
‫אישור המנחה להצעה‪ ,‬להגיש לוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי לעיון ולעמוד בדרישות‬
‫אחרות שיוטלו עליו‪.‬‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬משך הלימודים לא יעלה על שלוש שנים‪ .‬במהלך תקופת הלימודים יידרש התלמיד‬
‫להשלים את המחקר ואת כתיבת עבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים‬
‫במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות‪ :‬אחד חובה בשנה הראשונה‬
‫ללימודיו‪" :‬מחקר חינוכי‪ :‬המשגה ופיתוח" והשאר מתוך הקורסים המומלצים לדוקטורנטים‬
‫ומתוך היצע הקורסים בתואר שני בחוג ובחוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת‬
‫הדוקטורט‪.‬‬
‫מנחה עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו והיקפה‪ ,‬והדבר טעון אישור‬
‫ועדת הדוקטורט החוגית‪ .‬על התלמיד להשתתף בקורסים בתיאום עם המנחה‪ .‬המנחה יוכל לדרוש‬
‫הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בהתאם לצורכי עבודת המחקר‪ ,‬באישור‬
‫ועדת הד"ר ובלבד שלא תעלה על ‪ 16‬שש"ס ולא יותר מ–‪ 4‬קורסים‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על‪-‬פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫דרישות אקדמיות נוספות הינן בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט ‪319315-11-01‬‬
‫מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים‪ ,‬בעלי תואר בוגר בציון של ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי‬
‫הלימוד‪ ,‬שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר‬
‫שלישי‪) .‬פרטים נוספים על מסלול זה ניתן לקבל בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים ובמזכירות‬
‫החוג(‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים ‪319350-11-01‬‬
‫המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים )השלמות לדוקטורט( ומבקש‬
‫לשלים את עבודת הגמר )תיזה(‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬לימודי תואר שני במוסד מוכר בציון סופי של ‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫דרישות המסלול‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית)תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫פרטים על הליכי ומועדי הרשמה ניתן למצוא במזכירות החוג ובאתר החוג‪http://www.edu.haifa.ac.il :‬‬
‫‪352‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫החוג לחינוך מתמטי‬
‫‪http://mathed.haifa.ac.il‬‬
‫הלימודים לתואר שני )‪ M.A.‬ו–‪(M.Sc.‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר אירית פלד‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הכשרת סגל בכיר שיעסוק במחקר בחינוך מתמטי‪ ,‬יקדם את הוראת המתמטיקה בכל הגילאים‬
‫והמערכות‪ ,‬יעסוק בפיתוח תכניות לימודים ובהכשרת מורים למתמטיקה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫מדריך לנרשמים ‪353‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫א‪ .1 .‬על המועמדים לבוא מרקע בחינוך מתמטי או במתמטיקה‪ ,‬דהיינו בוגרי מחלקות להוראת‬
‫מדעים‪ ,‬או בוגרי מדעים מדויקים עם ניסיון בחינוך‪ ,‬או בוגרי חינוך )או הוראה( עם התמחות‬
‫בחינוך מתמטי )מהאוניברסיטאות והמכללות(‪.‬‬
‫‪ .2‬מועמדים למגמה למתמטיקה וחינוך )מו"ח( יעמדו בדרישות הקבלה בשני חוגים‪ :‬החוג לחינוך‬
‫מתמטי והחוג למתמטיקה‪ .‬דרישות הקבלה בחוג לחינוך מתמטי מפורטות להלן ודרישות‬
‫הקבלה בחוג למתמטיקה מפורטות ע"י החוג למתמטיקה שבפקולטה למדעים והוראתם‪.‬‬
‫‪ .3‬מועמדים בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע ‪ 80‬ומעלה בחינוך או‬
‫הוראה וציון ממוצע ‪ 80‬ומעלה במתמטיקה‪ ,‬או בוגרי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע ‪ 80‬ומעלה‬
‫בהוראת המדעים )או תחום מקביל על פי שקול הדעת של החוג(‪.‬‬
‫‪ .4‬ועדת הקבלה בחוג תדון בתיקי המועמדים ותזמן לראיון אישי במקרה הצורך‪.‬‬
‫‪ .5‬תלמידים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים‪ ,‬אישור‬
‫רשמי לממוצע הציונים )סופי או זמני(‪ ,‬וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון )אין‬
‫אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון(‪.‬‬
‫‪ .6‬בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬יידרשו לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫‪ .7‬מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת‬
‫ה– ‪ ,GRE‬או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציון של ‪ 75‬לפחות במבחן כניסה חוגי באנגלית )ניתן לגשת רק למועד בחינה אחד(‪.‬‬
‫‪ .1‬הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג לחינוך‬
‫מתמטי‪.‬‬
‫‪ .2‬ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי ההרשמה‪.‬‬
‫‪ .3‬הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים‪ ,‬למעט אלו אשר סיימו לימודי התואר הראשון‬
‫באוניברסיטה מוכרת בחו"ל‪ ,‬בה שפת הלימוד היא אנגלית‪ .‬על מועמדים אלה לפנות לפני‬
‫מועד הבחינה לוועדת הקבלה החוגית לקבלת פטור‪.‬‬
‫‪ .4‬הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך‪ .‬מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך‬
‫נדרשים לגשת רק פעם אחת לבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫‪ .5‬ניתן לגשת רק למועד בחינה אחד‪.‬‬
‫‪ .6‬למועד הבחינה באנגלית )ראה עמוד ‪ xxx‬במדריך זה(‪.‬‬
‫מועד זה מתייחס גם למי שבחרו בחינוך מתמטי בעדיפות שנייה או שלישית‪.‬‬
‫‪ .7‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי וגם מספר ימים קודם לכן‬
‫באתר הפקולטה לחינוך מתמטי שכתובתו‪http://mathed.haifa.ac.il :‬‬
‫‪ .8‬יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪.‬‬
‫‪ .9‬לא יישלח זימון נוסף לבחינה‪.‬‬
‫‪ .10‬לא יהיו מועדים נוספים לבחינה‪.‬‬
‫‪ .11‬הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד‪ .‬ניתן להשתמש במילון מכל סוג‬
‫שהוא‪.‬‬
‫‪ .12‬הציון בבחינת הכניסה החוגית באנגלית תקף למשך שנתיים בלבד‪.‬‬
‫‪ .13‬תלמידים בעלי מגבלות שונות )לקויות למידה או ליקויים רפואיים( מתבקשים לפנות מבעוד‬
‫מועד אל מזכירות החוג ולהמציא את האישורים הנחוצים‪.‬‬
‫ג‪ .‬מילוי נספח מס' ‪ — 5‬מילוי נספח זה הינו חובה‪ .‬ניתן להוריד אותו באתר החוג‪ .‬יש לעשות זאת‬
‫בקפידה‪.‬‬
‫השלמות‬
‫ועדת הקבלה החוגית רשאית להתוות תוכנית ללימודי השלמה למועמדים בעלי רקע אקדמי חסר‪.‬‬
‫קורסי ההשלמה לא יימנו במספר השעות לתואר‪.‬‬
‫הערות‬
‫— ועדת הקבלה של החוג תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט‬
‫בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫— אין כל התחייבות מצד החוג לקבל את המועמד‪/‬ת למסלול הלימודים שביקש גם אם מילא את‬
‫כל תנאי המינימום הנדרשים‪.‬‬
‫תוכניות הלימוד‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪ .1‬החוג לחינוך מתמטי מציע שני מסלולים‪ :‬מסלול א' בהיקף של ‪ 36‬שעות שבועיות סמסטריאליות‬
‫)שש"ס( עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ב' בהיקף של ‪ 44‬שעות שבועיות סמסטריאליות‬
‫)שש"ס( עם כתיבת פרוייקט סיום‪ .‬המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר‬
‫‪ .M.A‬בחינוך מתמטי‪.‬‬
‫‪ .2‬החוג מציע גם לימודים במגמה למתמטיקה וחינוך )מו"ח( המשותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג‬
‫למתמטיקה )‪ .(http://math.haifa.ac.il‬גם בה קיימים שני מסלולים‪ :‬מסלול א' בהיקף של ‪40‬‬
‫שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ב' בהיקף של ‪48‬‬
‫שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( עם כתיבת פרוייקט סיום‪ .‬הקבלה למגמה מותנית בקבלה‬
‫לחוג למתמטיקה ולחוג לחינוך מתמטי )בכל חוג לפי התנאים המקובלים בו(‪ .‬המסיימים יהיו‬
‫מוסמכי שתי פקולטות‪ :‬הפקולטה למדעים והוראתם והפקולטה לחינוך‪ ,‬ויהיו זכאים לתואר‬
‫‪.M.Sc.‬‬
‫‪ .3‬הלימודים מרוכזים ביומיים‪ ,‬בימי שני ורביעי‪.‬‬
‫משך הזמן המותר לסיום הקורסים הוא שנתיים‪.‬‬
‫רישום‬
‫מועד אחרון להרשמה‪12.5.11 :‬‬
‫‪354‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫קודים לרישום‬
‫החוג לחינוך מתמטי — מסלול א' ‪317201-11-01‬‬
‫החוג לחינוך מתמטי — מסלול ב' ‪317202-11-01‬‬
‫המגמה למתמטיקה וחינוך )מו"ח( — מסלול א' ‪317201-11-02‬‬
‫המגמה למתמטיקה וחינוך )מו"ח( — מסלול ב' ‪317202-11-02‬‬
‫לימודים לתואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫כתובת אתר החוג לחינוך מתמטי באינטרנט בה ניתן למצוא מידע על החוג‪:‬‬
‫‪http://mathed.haifa.ac.il‬‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' רוזה לייקין‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הרחבת תחום המחקר של העוסקים בנושאים של חינוך מתמטי או בתחומים קרובים‪ :‬מורים‬
‫למתמטיקה בכל רמות מערכת החינוך‪ ,‬מפתחי תכניות וסביבות למידה‪ ,‬עוסקים בהוראת מתמטיקה‬
‫במסגרת החינוך המיוחד ולקויות למידה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בתחום החינוך המתמטי תתקבלנה‬
‫רק מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של‬
‫‪ 86‬לפחות וציון של ‪") 86‬טוב מאד"( לפחות בעבודת התיזה למ"א‪.‬‬
‫הליך הגשת המועמדות‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב מחקר א'‪ :‬מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה‬
‫מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד‪ .‬ניתן להאריך את הלימודים לפי הצורך‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪355‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מועמד המבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי בתחום החינוך המתמטי‪ ,‬מתבקש לרכוש‬
‫ערכת הרשמה לאוניברסיטה ולהעבירה אל מחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש להעביר אל מזכירות החוג לחינוך מתמטי ארבע תיקיות הכוללות‪ ,‬כל אחת מהן‪ ,‬את‬
‫המסמכים הבאים‪:‬‬
‫— צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות‬
‫— קורות חיים בעברית ובאנגלית‬
‫— טופס הסכמה של מנחה להדריך את העבודה‬
‫— מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר‪ ,‬חשיבותו וחדשנותו‬
‫— הצהרת כוונות‪ ,‬חתומה על ידי המנחה המיועד‬
‫— תקציר נושא המחקר באנגלית‬
‫— צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫— שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה‪ .‬המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫רצוי כי הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט‪.‬‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט )לא יעלה על שלוש שנים(‪ .‬במהלך תקופת‬
‫הלימודים בשלב מחקר ב'‪ ,‬יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור‪ .‬גם שלב זה ניתן‬
‫להארכה‪ ,‬לפי מידת הצורך וההצדקה‪.‬‬
‫במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות‪ ,‬מתוכם אחד חובה בשנה‬
‫א' — "מחקר חינוכי‪ :‬המשגה ופיתוח" והשאר מתוך היצע הקורסים במסגרת תכנית המ"א של החוג‬
‫לחינוך מתמטי או של חוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת הדוקטוראט‪.‬‬
‫קוד לרישום ‪317301-11-01‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מסלולי לימוד מיוחדים‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫מסלול לימודים המיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר בוגר בציון ‪ 90‬לפחות בכל אחד מחוגי‬
‫הלימוד‪ ,‬שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫מידע נוסף על מסלול זה ראה באתר הרשות ללימודים מתקדמים שכתובתו‬
‫‪http://research.haifa.ac.il/~graduate/‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬לימודי תואר שני ממוסד מוכר בציון סופי של ‪ 90‬לפחות‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‬
‫דרישות המסלול‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מלגות ומענקים‬
‫האוניברסיטה מעניקה מלגות ותמיכות לתלמידי התואר השלישי‪.‬‬
‫לפרטים‪ ,‬יש לפנות למדור מלגות ברשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תלמידי מחקר רשאים להגיש בקשות למענקי מחקר מקרנות שונות‪ ,‬בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫באוניברסיטה רשימה של כל הקרנות הרלוונטיות וניתנת הדרכה בדבר הגשת בקשות למענקים‪.‬‬
‫∞ ∞ ∞‬
‫‪356‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫החוג לייעוץ והתפתחות האדם‬
‫‪http://www.edu.haifa.ac.il/couns-ed/‬‬
‫לימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר ועדת מ"א‪ :‬פרופ' ענת שר‬
‫מטרת הלימודים‬
‫החוג לייעוץ והתפתחות האדם מציע מספר תכניות לימודים עם דגשים מחקריים וטיפוליים באחת‬
‫המגמות הבאות‪ :‬ייעוץ חינוכי‪ ,‬טיפול באומנויות‪ -‬ביבליותרפיה‪ ,‬חינוך והתפתחות האדם‪ -‬התמחות‬
‫בהנחיית קבוצות‪ ,‬תוכנית רב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך‪ ,‬וחינוך מחוננים ומצטיינים‪ .‬התכניות‬
‫האקדמיות השונות מציעות תשתית רחבה של ידע ופיתוח של מיומנויות מחקריות ויישומיות‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה לחוג לייעוץ והתפתחות האדם‪.28.4.2011 :‬‬
‫מבחן כניסה חוגי באנגלית‬
‫‪ .1‬הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג לייעוץ‬
‫והתפתחות האדם‪.‬‬
‫‪ .2‬ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי הרשמה‪.‬‬
‫‪ .3‬הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים‪ ,‬למעט אלו אשר סיימו לימודי התואר הראשון‬
‫מדריך לנרשמים ‪357‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫תנאי קבלה לחוג )למגמות שונות תנאי קבלה נוספים כמפורט בהמשך במסגרת התאור של‬
‫כל מגמה(‬
‫א‪ .1 .‬תואר ראשון חד–חוגי בתחומי החינוך או מדעי ההתנהגות או בשני חוגים‪ ,‬שאחד מהם בתחומי‬
‫החינוך או מדעי ההתנהגות )ציון מינימלי מפורט בסעיף תנאי קבלה של כל מגמה(‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמידים שסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים‪ ,‬אישור רשמי לממוצע‬
‫הציונים )סופי או זמני( וכן אישור על יתרת חובותיהם לתואר הראשון‪.‬‬
‫‪ .3‬תישקל גם קבלתם של בעלי תואר ראשון שאינו בתחומי החינוך‪ .‬סטודנטים אלו ידרשו‬
‫להשלים קורסים נוספים מעבר לתכניות ההשלמה של המגמות‪.‬‬
‫‪ .4‬בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬ידרשו לעמוד‬
‫בבחינות ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫‪ .5‬מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות‬
‫בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת‬
‫ה‪ GRE-‬או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון )ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציון של ‪ 75‬לפחות במבחן כניסה באנגלית של החוג‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מספר המקומות מוגבל‪ .‬אין כל התחייבות לקבל את המועמד‪/‬ת‬
‫למגמה או למסלול לימודי שבקש )להלן( גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים‪.‬‬
‫ד‪ .‬מילוי הנספחים הנדרשים במגמות השונות הינו חובה ויש לעשות זאת בקפידה‪ .‬את הטפסים‬
‫ניתן להוריד מאתר החוג‪http://www.edu.haifa.ac.il/couns-ed/page.php?id=84 :‬‬
‫ה‪ .‬ועדת הקבלה של המגמה המבוקשת ע"י המועמד תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את‬
‫כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של החוג לייעוץ והתפתחות האדם ובתנאי‬
‫הקבלה הנוספים של כל מגמה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫באוניברסיטה מוכרת בחו"ל‪ ,‬בה שפת הלימוד היא אנגלית‪ .‬על מועמדים אלה לפנות לפני מועד‬
‫הבחינה לוועדת המ"א החוגית לקבלת פטור‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך‪ .‬מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך‬
‫נדרשים לגשת רק פעם אחת לבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫למועדי הבחינה באנגלית‪ ,‬ראה עמוד ‪ 158‬במדריך זה‪ .‬לנבחנים במועד מוקדם )מועד א'(‪ ,‬קדימות‬
‫בהליך הקבלה‪.‬‬
‫חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי וגם‪ ,‬מספר ימים קודם לכן‪,‬‬
‫באתר הפקולטה לחינוך שכתובתו‪http://www.edu.haifa.ac.il :‬‬
‫יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪.‬‬
‫לא יישלח זימון נוסף לבחינה‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי‪ .‬ניתן להשתמש במילון מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫הציון בבחינת הכניסה החוגית באנגלית תקף למשך שנתיים בלבד‪.‬‬
‫תלמידים בעלי מגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד למזכירות החוג ולהמציא את‬
‫האישורים הנחוצים‪.‬‬
‫לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫לבעלי תואר ראשון בחינוך שסיימו לימודיהם בתחומי לימוד שאינם תואמים למגמה המבוקשת‪,‬‬
‫וכן לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בחינוך‪ ,‬ייקבעו לימודי השלמה שונים )בהיקף של עד ‪16‬‬
‫שעות שבועיות סמסטריאליות( בהתאם לדרישות ההשלמה של המגמות בחוג‪ .‬פטור מלימודי השלמה‬
‫יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר‪.‬‬
‫‪ .1‬על מנת לקבל אישור מעבר למעמד "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים את לימודי‬
‫ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ‪ 85-80‬לפחות )בהתאם לדרישות המגמה אליה נרשם‬
‫התלמיד(‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה‪ ,‬שיטות מחקר‪ ,‬ומחקר איכותני במסגרת לימודי תואר ראשון‪ ,‬או‬
‫שלמדו קורסים אלו לפני יותר מחמש שנים‪ ,‬יחוייבו בקיץ תשע"א או בשנת לימודיהם הראשונה‬
‫לתואר מ"א בשלושה קורסי השלמה כלהלן‪:‬‬
‫השלמות בשיטות מחקר‬
‫השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה‬
‫מחקר איכותני‬
‫‪ .3‬לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור‪ ,‬יש להמציא את המסמכים הבאים‪ :‬סילבוס‪ ,‬ציון )‪80‬‬
‫לפחות(‪ ,‬היקף הקורס )שעות(‪ ,‬נקודות זכאות‪ ,‬שם ותואר המרצה‪ .‬יש להמציא מסמכים אלה‬
‫בעת הרישום‪.‬‬
‫‪ .4‬בקשות לפטור מלימודי השלמה )על סמך ציון סופי בלימודי התואר הראשון( יש להגיש עד היום‬
‫הראשון לפתיחת שנת הלימודים‪ .‬פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום‬
‫השבוע הראשון ללימודים‪ .‬לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה‪.‬‬
‫לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני )‪(318150-11-01‬‬
‫מועמד שאינו עומד ברמת הקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני יוכל‪ ,‬בהמלצת המגמה אליה‬
‫ביקש להתקבל ובהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני‪ ,‬להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת‬
‫מועמדותו לתואר שני‪ ,‬בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף ‪ .8.13‬עם סיום ההשלמות‪ ,‬על התלמיד‬
‫להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו לתואר שני‪.‬‬
‫‪358‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מבנה הלימודים‬
‫במסגרת התואר השני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם קיימים המסלולים הבאים‪:‬‬
‫מסלול א'‪ ,‬עם עבודת גמר מחקרית )תזה(‬
‫מסלול ב'‪ ,‬כולל מבחן גמר או פרויקט גמר‬
‫מסלול אישי עם עבודת גמר מחקרית )תזה(‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫מסלול א' )כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה(‬
‫רישום למסלול א‘ אינו מבטיח הישארות בו‪ ,‬שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪ :‬ציון של ‪80‬‬
‫לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי‪ ,‬ציון ‪ 80‬לפחות בשיעורי החובה של המגמה‪,‬‬
‫ציון של ‪ 85‬לפחות בעבודות סמינריוניות‪ ,‬והתקשרות עם מנחה )מתוך מרצי החוג( המורשה להנחות‬
‫עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה‪.‬‬
‫אין רישום למסלול א‘ מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו‪.‬‬
‫הנחיות לכתיבת עבודת הגמר )תזה( ניתן לקבל במזכירות החוג וכן הן מופיעות באתר החוג‪.‬‬
‫מסלול ב'‬
‫מסלול זה כולל לימוד בקורסים שונים ועמידה בבחינה מסכמת או כתיבת פרויקט גמר‪.‬‬
‫סיום במסלול ב' אינו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי‪.‬‬
‫מסלול אישי ‪318206-11-01‬‬
‫מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד‪ ,‬שבו הוא מעוניין להתמחות‪,‬‬
‫ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג‪ .‬במסלול זה מחויב התלמיד במכסת‬
‫שעות הלימוד כמו במסלול א' )‪ 32‬שש"ס( ובכתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה(‪ .‬תכנית הלימודים‬
‫תיבנה ע"י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של החוג לייעוץ‬
‫והתפתחות האדם והדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם‬
‫החוג שילווה תכנית אישית זו‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתכנית זו‪ :‬ממוצע של ‪ 90‬לפחות בלימודי התואר הראשון‪ ,‬ציון עובר בבחינה באנגלית‬
‫והסכמת מנחה‪/‬מלווה להנחות את התלמיד‪ .‬בתעודת המוסמך תצוין התמחותו של התלמיד בתכנית‬
‫לימודיו‪.‬‬
‫מהלך הלימודים‬
‫על התלמידים במסלול א'‪ ,‬מסלול ב' ומסלול אישי לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים‪ ,‬למעט‬
‫תלמידי המגמה לייעוץ חינוכי שמשך לימודיהם שנתיים וחצי‪ .‬תלמידי מסלול א' ומסלול אישי‬
‫יכולים ללמוד שנה נוספת‪ ,‬במסגרתה יסיימו את עבודת הגמר המחקרית )תזה( ויגישו אותה‬
‫לשיפוט‪ .‬גם תלמידי המגמה לייעוץ חינוכי יגישו את עבודת הגמר לשיפוט בתום שלוש שנים )שישה‬
‫סמסטרים(‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪359‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט ‪318315-11-01‬‬
‫קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי התואר הראשון או בסיום שנה ראשונה‬
‫של לימודי המ"א בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים )ראה הנחיות בעמ' ‪ 166‬בתקנון הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים(‪.‬‬
‫תהליך הרישום למגמות ולתוכניות בחוג לייעוץ והתפתחות האדם‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫יש לבחור את המגמה אליה מבקש המועמד להתקבל ואת מסלול הלימודים‪ .‬אין החוג מתחייב‬
‫לקבל את המועמד למסלול הנבחר‪.‬‬
‫במידה והמועמד מעוניין להירשם ליותר ממגמה אחת‪ ,‬יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה‪.‬‬
‫הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי המגמה שצוינה בעדיפות הגבוהה יותר‪.‬‬
‫תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר ממגמה אחת לא יטופל בו זמנית בשתי המגמות‪.‬‬
‫במידה והתקבלה החלטת קבלה למגמה המועדפת לא יימשך הטיפול בבקשה למגמות האחרות‬
‫ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן‪.‬‬
‫במידה והמועמד עבר תהליך קבלה ונמצא ברשימת המתנה למגמה שנמצאת בעדיפות הגבוהה‬
‫יותר אצלו‪ ,‬תיקו בכל זאת יועבר לטיפול למגמה הבאה על–פי סדר העדיפויות שציין המועמד‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬מועמד שנדחה ממגמה מסוימת יועבר לטיפול מגמה אחרת‪ ,‬אך יתכן כי במגמה השנייה‬
‫לא יהיו יותר מקומות‪ ,‬שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו מגמה זו בעדיפות ראשונה‪.‬‬
‫את הנספחים הנדרשים למגמות השונות ניתן להוריד מאתר החוג‪:‬‬
‫‪http://www.edu.haifa.ac.il/couns-ed/page.php?id=84‬‬
‫א‪ .‬המגמה לייעוץ חינוכי‬
‫ראש המגמה‪ :‬ד"ר אילנה סבר‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מסלול א' ‪ 318201-11-01‬מסלול ב' ‪318202-11-01‬‬
‫מטרת המגמה לייעוץ היא להעמיק את הבסיס התיאורטי שנרכש בלימודי התואר הראשון בנושאי‬
‫הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי–התפתחותי‪ .‬הדגש הוא על העמקת היסודות העיוניים של הייעוץ‪,‬‬
‫הרחבה באוריינטציה המערכתית בגישות קבוצתיות ופרטניות‪ ,‬הבנה של סוגיות במחקר היישומי‪,‬‬
‫הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ‪ .‬המגמה מיועדת‬
‫לסטודנטים המעוניינים לעסוק בסיוע לתלמידים‪ ,‬בעיקר במסגרת הבית–ספרית‪ ,‬בתהליכי הגדילה‬
‫וההתפתחות הנורמטיביים כמו גם לסייע לתלמידים עם קשיי הסתגלות ולתלמידים המתנסים‬
‫במצבי משבר‪/‬לחץ ובבעיות שונות בתהליך הצמיחה האישית‪.‬‬
‫משך זמן הלימודים לתואר שני במגמה לייעוץ הוא חמישה סמסטרים )שנתיים וחצי(‪ .‬במגמה שני‬
‫מסלולים‪ ,‬מסלול א' עם דגש מחקרי ומסלול ב' עם דגש יישומי‪.‬‬
‫במסלול הלימודים עם דגש מחקרי )הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית(‪ ,‬התלמיד יכוון בנוסף גם‬
‫לקורסים המדגישים במיוחד את טיפוח יכולתו המחקרית בתחומיי הייעוץ‪ .‬במסגרת זו יכיר כלי‬
‫מחקר ושיטות מחקר תוך הדגשת ההשלכות וההשתמעויות שלהם לייעוץ‪ .‬היקף הלימודים במסגרת‬
‫מסלול זה ‪ 48‬שש"ס‪ .‬המסלול עם דגש יישומי )ללא עבודת גמר מחקרית( כולל כתיבת עבודה מסכמת‬
‫)פרויקט(‪ .‬הפרויקט כולל ביצוע תכנית התערבות ייעוצית בשדה והערכתה‪ .‬היקף הלימודים במסגרת‬
‫מסלול זה הוא ‪ 56‬שש"ס‪ .‬התכנית כוללת קורסים בתחומים הבאים‪ :‬ייעוץ פרטני‪ ,‬ייעוץ להורים‪,‬‬
‫ייעוץ קבוצתי‪ ,‬ייעוץ בפיתוח קריירה לימודית‪-‬מקצועית‪ ,‬ייעוץ למערכת החינוכית‪.‬‬
‫במסגרת מגמה זו ניתן ללמוד בהתמחות בגיל הרך‪.‬‬
‫תנאי קבלה )בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם(‬
‫‪ .1‬תואר ראשון בהתפתחות האדם או ייעוץ חינוכי*‬
‫‪ .2‬ממוצע משוקלל של ‪ 85‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון‪.‬‬
‫‪ .3‬ראיון אישי ו‪/‬או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים‪.‬‬
‫‪360‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .4‬שתי המלצות‪ .‬אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים‪.‬‬
‫המלצות אלו תשלחנה ישירות על ידי הממליץ על גבי הטופס בנספח ‪6‬ג' לחוג לייעוץ והתפתחות‬
‫האדם‪.‬‬
‫‪ .5‬טופס קורות חיים )נספח ‪6‬ב'(‪.‬‬
‫‪ .6‬ציון של ‪ 75‬לפחות בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫*מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג אחר‪ ,‬יהיו רשאים להגיש את מועמדותם אך יהיו חייבים‬
‫בתכנית השלמות אישית‪ .‬פטור מהקורסים בלימודי השלמה יינתן על‪-‬פי תעודות )סילבוסים תואמים(‬
‫המעידות על עמידה בקורסים זהים בציון של ‪ 85‬לפחות‪ .‬יש להמציא תעודות וסילבוסים אלו במועד‬
‫הרישום ולצרפם לטופסי ההרשמה‪ .‬לא יידונו אישורים וסילבוסים לאחר מכן‪.‬‬
‫בשל מספר המקומות המוגבל יבחרו המועמדים הטובים ביותר‪.‬‬
‫על מנת להתקבל לעבודה כיועצים במערכת החינוך‪ ,‬על הסטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי‬
‫התואר השני להשלים בנוסף לימודי תעודת הוראה‪ ,‬אותם ניתן ללמוד במסגרת החוג לייעוץ והתפתחות‬
‫האדם‪ .‬תלמידי המגמה לייעוץ חינוכי יכולים ללמוד במסגרת החוג לתעודת הוראה בפסיכולוגיה‪.‬‬
‫רישיון לייעוץ בבתיה"ס ניתן ע"י משרד החינוך‪ ,‬לבעלי תואר שני ותעודת הוראה‪.‬‬
‫כל תלמיד במגמה חייב לפנות יום אחד בשבוע לצורך תצפיות ועבודה מעשית בבית‪-‬הספר )בנוסף‬
‫ללימודים באוניברסיטה( במשך שנתיים וחצי‪.‬‬
‫לימודי השלמה )חובה לסיים בשנה הראשונה(‪:‬‬
‫מבחנים דיאגנוסטיים‬
‫תקשורת בינאישית‬
‫תיאוריות אישיות‬
‫פסיכולוגיה אבנורמלית‬
‫ליקויי למידה‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם במגמה לייעוץ‬
‫חינוכי‪.‬‬
‫ב‪ .‬המגמה לטיפול באמנויות‪-‬ביבליותרפיה‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' הדס ויסמן‬
‫מדריך לנרשמים ‪361‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מסלול א' ‪ 318201-11-02‬מסלול ב' ‪318202-11-02‬‬
‫הביבליותרפיה היא שיטת טיפול באמצעות ספרות‪ .‬מטרתה לסייע להבנה עצמית‪ ,‬להתפתחות תקינה‪,‬‬
‫להתמודדות יעילה עם מצבי לחץ ובעיות אישיות ולגדילה אישית‪ .‬הלימודים במסגרת המגמה משלבים‬
‫רקע תיאורטי בתחום הטיפול בכלל וביבליותרפיה בפרט‪ ,‬עם התנסות מעשית בפרקטיקום וסדנאות‪.‬‬
‫ניתן ללמוד במסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית( בהיקף של ‪ 36‬שש"ס או במסלול ב' עם‬
‫מבחן גמר בהיקף של ‪ 44‬שש"ס‪*.‬‬
‫התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי תואר ראשון מתחום הספרות ו‪/‬או הטיפול‪ :‬חינוך‪ ,‬פסיכולוגיה‪,‬‬
‫עבודה סוציאלית ומדעי ההתנהגות‪ .‬סטודנטים שחסרים להם קורסים בתחום הספרות ו‪/‬או‬
‫הטיפול יידרשו ללמוד לימודי השלמה‪ .‬במסגרת לימודיהם ישתתפו התלמידים בפרקטיקום המחייב‬
‫אותם לפנות עבורו יום בשבוע‪ ,‬בו יתנסו התלמידים בעבודה טיפולית במסגרות חינוכיות וטיפוליות‬
‫בהנחיה של ביבליותרפיסט מוסמך‪ :‬בשנה א' יום בשבוע של עבודה מעשית‪ ,‬סמסטר א' צפייה‬
‫מודרכת ובסמסטר ב' התנסות מעשית ובשנה ב' יום בשבוע של התנסות מעשית שתלווה בשעת‬
‫הדרכה אישית‪ .‬במועד פרסום המדריך לנרשם‪ ,‬החוק לגבי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות‬
‫נמצא בשלב חקיקה‪ .‬על פי החוק המוצע תואר אקדמי שני יהווה תנאי מינימאלי לקבל רישיון‬
‫לעסוק בתחום הטיפול באמצעות אמנויות בתחום הטיפול הספציפי‪ .‬בתום לימודי המ"א ימשיכו‬
‫הסטודנטים בהכשרה מעשית )סטאג'( כולל הדרכה במסגרת המחלקה ללימודי המשך בפקולטה‬
‫לחינוך‪ .‬לימודי המשך אלה אינם לימודי מ"א‪ ,‬אלא לימודים אשר יושתתו על לימודי המ"א וימשכו‬
‫יום בשבוע במשך שנה אחת‪.‬‬
‫* יתכן שהחל משנה"ל תשע"ב במסלול א' ידרשו ‪ 32‬שש"ס ובמסלול ב' ‪ 40‬שש"ס‪.‬‬
‫תנאי קבלה )בנוסף לתנאי הקבלה הכללים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם(‪:‬‬
‫‪ .1‬ממוצע של ‪ 85‬לפחות בכל אחד משני החוגים לתואר ראשון‪.‬‬
‫‪ .2‬ציון של ‪ 75‬לפחות בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬ראיון אישי‪.‬‬
‫‪ .4‬שלוש המלצות )לפחות אחת אקדמית( שתשלחנה ישירות על ידי הממליץ לגבי יכולת המועמד‬
‫מבחינה אקדמית‪ ,‬מקצועית ואישית‪ .‬את ההמלצות יש לשלוח למזכירות החוג לייעוץ והתפתחות‬
‫האדם עבור "מועמדים למ"א — ביבליותרפיה"‪ .‬מפאת החיסיון‪ ,‬המלצות לא תועברנה לידי‬
‫המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬קורות חיים )מנוסחים באופן סיפורי ולא בנקודות( מודפסים בהיקף של עד ‪ 3‬עמודים‪.‬‬
‫‪ .6‬טופס פרטים אישיים )נספח ‪6‬ד'(‬
‫‪ .7‬כתיבה אישית של שירים או סיפורים קצרים‬
‫בשל מספר המקומות המוגבל יוזמנו לראיונות רק חלק מן המועמדים‪.‬‬
‫לימודי השלמה למי שאינו בא מתחום הטיפול )חובה לסיים בשנת הלימודים‬
‫הראשונה(‬
‫פסיכופיזיולוגיה — ‪ 2‬נק'‬
‫מבוא לפסיכולוגיה — ‪ 2‬נק'‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית — ‪ 4‬נק'‬
‫פסיכולוגיה של האישיות — ‪ 2‬נק'‬
‫פסיכופתלוגיה )פסיכולוגיה אבנורמלית( — ‪ 4‬נק'‬
‫בקיץ של שנה"ל תשע"א יפתחו קורסי השלמה‪ ,‬במידה ויהיו מספיק נרשמים לפתיחת קורסים‬
‫אלו‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫לימודי השלמה למי שאינו בא מתחום הספרות )חובה לסיים עד סיום שנת הלימודים‬
‫השנייה(‪:‬‬
‫מבוא לפרוזה‬
‫מבוא לשירה‬
‫תולדות הדרמה והתיאטרון‬
‫שני קורסי בחירה נוספים בספרות‪ ,‬באישור אקדמי‪.‬‬
‫פטורים מקורסים אלו תלמידים שלמדו לתואר ראשון בחוגים השונים לספרות‪) .‬יש להציג‬
‫זכאות לתואר ראשון בספרות(‪.‬‬
‫לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בספרות‪ :‬מומלץ להשלים ‪ 280‬שעות אקדמיות בספרות‬
‫טרם הגשת המועמדות לתוכנית‪.‬‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם במגמה לטיפול‬
‫באמנויות‪-‬ביבליותרפיה‬
‫‪362‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ג‪.‬המגמה לחינוך והתפתחות האדם‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' ציפורה שכטמן‬
‫מסלול א ‪ 318201-11-03‬מסלול ב' ‪318202-11-03‬‬
‫המגמה לחינוך והתפתחות האדם מציעה תכנית ייחודית המתמקדת בתהליכים התפתחותיים‬
‫והקשריהם החינוכיים בטווח החיים‪ .‬המגמה חותרת להעמקת הידע אודות הגורמים והתהליכים‬
‫המשפיעים על תפקודו והסתגלותו של הפרט בסביבות התפתחותיות שונות‪ ,‬כגון המשפחה והמסגרת‬
‫החינוכית ‪ .‬המגמה מתמקדת בלימוד תקופות התפתחותיות )לדוגמה‪ :‬הגיל הרך ‪ ,‬מהתבגרות לבגרות(‪,‬‬
‫היבטים של ההתפתחות לאורך טווח החיים )לדוגמה‪ :‬יכולת וכישורים‪ ,‬קונפליקטים מוסריים(‪,‬‬
‫והאינטגרציה ביניהם‪ ,‬תוך התייחסות למחקר עדכני ויישומי לתחומי החינוך‪ .‬תכנית הלימודים‬
‫מתבססת על תחומי ידע הכוללים את הפסיכולוגיה ההתפתחותית‪ ,‬החברתית והחינוכית ובוחנת‬
‫היבטים רגשיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬מוסריים וקוגניטיביים בהתפתחות מינקות לבגרות‪ .‬ייחודה של התכנית‬
‫בהדגשת גישה התפתחותית — אקולוגית המעמידה במרכז את בחינת יחסי הגומלין בין מאפייני הילד‬
‫‪ ,‬משפחתו‪ ,‬וההקשרים החינוכיים‪ .‬המגמה נועדה להרחיב ולהעמיק את הידע אודות ילדים‪ ,‬מתבגרים‬
‫והוריהם בהקשרים חינוכיים וקהילתיים‪ .‬בהתאם ‪ ,‬הלימודים במגמה מספקים בסיס עיוני‪ ,‬מחקרי ‪,‬‬
‫ויישומי למעוניינים להשתלב במחקר באוניברסיטאות למכינים עצמם לקראת תפקידי הדרכה‪ ,‬יעוץ‬
‫וריכוז פרויקטים חינוכיים‪ ,‬כמו גם לתפקידים חינוכיים בעיריות וברשויות המקומיות‪.‬‬
‫תנאי קבלה )בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם(‬
‫‪ .1‬ממוצע משוקלל של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בלימודי התואר הראשון‪.‬‬
‫‪ .2‬ראיון אישי )במידת הצורך(‪.‬‬
‫‪ .3‬ציון של ‪ 75‬לפחות בבחינת הכניסה באנגלית‪.‬‬
‫לימודי השלמה‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫סמינריון מחקרי מלימודי הב"א‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫פסיכולוגיה חברתית‬
‫ייתכנו קורסים נוספים‬
‫בקשה לפטור מקורס השלמה על סמך לימודים קודמים‪ ,‬ראה הנחיות בעמוד ‪ 358‬במדריך זה‪.‬‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם במגמה לחינוך והתפתחות‬
‫האדם‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מדריך לנרשמים ‪363‬‬
‫ג‪ .1‬המגמה לחינוך והתפתחות האדם — התמחות בהנחיית‬
‫קבוצות‬
‫ראש ההתמחות‪ :‬פרופ' ציפורה שכטמן‬
‫מסלול א' ‪ 318201-11-06‬מסלול ב' ‪318202-11-06‬‬
‫מטרתה של ההתמחות בהנחיית קבוצות היא להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות משימה‪ ,‬קבוצות‬
‫ייעוץ וקבוצות טיפול‪ ,‬בקשת רחבה של נושאים‪ :‬התפתחות אישית ובין אישית‪ ,‬התפתחות רגשית‬
‫של ילדים ומתבגרים‪ ,‬הנחיית הורים וקבוצות מורים‪ .‬ההתמחות תכשיר מומחים המסוגלים לשלב‬
‫בין פרקטיקה ומחקר‪ .‬ותכלול שני מסלולים‪ ,‬לשני סוגים של מומחים‪ :‬מסלול א' לאנשי מחקר‬
‫המתמחים בהנחיית קבוצות בהיקף של ‪ 32‬שש"ס ומסלול ב' לאנשי שדה שמעוניינים בהכשרה‬
‫והתמחות מעמיקה בהיבט היישומי בהיקף של ‪ 40‬שש"ס‪.‬‬
‫ככלל ובהתאם לתקנות לימודי המ"א לימודי התמחות כוללים מקבץ של קורסים בנושא מסוים‪.‬‬
‫זכאות לספח לתעודת מ"א המעיד על סיום לימודים בהתמחות זו מותנית בלימוד ‪ 4‬קורסי התמחות‬
‫)בהיקף של לפחות ‪ 16‬שש"ס( ועמידה בכל דרישותיהם‪ .‬עבור תלמידי המגמה לחינוך והתפתחות‬
‫האדם‪ 4 ,‬הקורסים הנדרשים להתמחות מהווים חלק מקורסי הבחירה של המגמה‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בתואר ראשון בתחומים‬
‫רלוונטיים כגון פסיכולוגיה‪ ,‬מדעי ההתנהגות‪ ,‬עבודה סוציאלית‪ ,‬חינוך וכו'‪) .‬מועמדים שלא למדו‬
‫את התכנים שנלמדים בקורסים הרשומים ברשימת קורסי ההשלמה שלהלן יידרשו להשלימם‬
‫במסגרת קורסי ההשלמה(‪.‬‬
‫‪ .2‬ממוצע משוקלל של ‪ 85‬לפחות בכול אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון‪ ,‬בהתאמה לדרישות‬
‫המגמה אליה רשום הסטודנט‪.‬‬
‫‪ .3‬המלצה על כישורים אקדמיים והמלצה בתחום המקצועי–יישומי‪.‬‬
‫‪ .4‬ציון של ‪ 80‬לפחות בבחינת כניסה באנגלית במסגרת החוג‪.‬‬
‫‪ .5‬ראיון אישי ו‪/‬או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת ועדת הקבלה‪.‬‬
‫‪ .6‬ציון של ‪ 85‬לפחות בכל קורס בלימודי ההשלמה*‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם במגמה לחינוך והתפתחות‬
‫האדם ולספח התמחות בהנחיית קבוצות הצמוד לאישור הזכאות‪.‬‬
‫לימודי השלמה‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫תיאוריות אישיות‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫פסיכולוגיה חברתית‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫ד‪ .‬התכנית הרב–תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' ענת שר‬
‫מסלול א' ‪ 318201-11-05‬מסלול ב' ‪318202-11-05‬‬
‫תכנית הלימודים מעניקה בסיס ידע רחב ועדכני בנושאים הקשורים להתפתחות וחינוך בגיל‬
‫הרך‪ ,‬מהלידה ועד ‪ 8‬שנים‪ .‬התכנית מושתתת על גישה רב–תחומית‪ ,‬כפי שמתבטא בארגונה של‬
‫תוכנית הלימודים על פי ארבעה אשכולות נושאיים‪) :‬א( תהליכים התפתחותיים‪ :‬התפתחות תקינה‬
‫וחריגה )ב( חברה‪ ,‬מדיניות‪ ,‬וניהול )ג( תכניות וסביבות למידה )ד( התערבות חינוכית‪ ,‬אשר יחד‬
‫מציעים התייחסות לתהליכים בתוך הפרט‪ ,‬תוך זיקה אל ההקשר הרחב יותר — משפחתי‪ ,‬חינוכי‪,‬‬
‫ניהולי–ארגוני‪ ,‬ותרבותי‪.‬‬
‫‪364‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫התכנית מיועדת לעוסקים בגיל הרך במסגרת החינוך הפורמאלי המעוניינים להרחיב ולהעמיק את‬
‫הידע בתחום‪ ,‬כמו גם למטפלים ולאנשי מקצוע בתחומים שונים המעוניינים להתמחות בגיל הרך‪.‬‬
‫לתוכנית הלימודים דגש מחקרי המתאים למעוניינים לעסוק במחקר בתחום הגיל הרך‪ .‬התכנית‬
‫מתאימה גם למכינים עצמם לקראת תפקידי הדרכה‪ ,‬יעוץ וריכוז פרויקטים חינוכיים‪ ,‬כמו גם‬
‫לתפקידים חינוכיים בתחום הגיל הרך בעיריות וברשויות המקומיות‪.‬‬
‫במסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית( היקף שעות הלימוד הינו ‪ 32‬שש"ס ובמסלול ב' )מבחן‬
‫גמר( היקף השעות הינו ‪ *36‬שש"ס‪.‬‬
‫* יתכן שהחל משנה"ל תשע"ב במסלול ב' ידרשו ‪ 40‬שש"ס‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬ממוצע של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון‪.‬‬
‫‪ .3‬ציון של ‪ 75‬לפחות במבחן הכניסה באנגלית של החוג‪.‬‬
‫‪ .4‬ראיון אישי ו‪/‬או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת ועדת הקבלה‪.‬‬
‫‪ .5‬טופס קורות חיים )נספח ‪6‬ה(‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬יידרשו לימודי השלמה‪ .‬את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון של ‪ 80‬לפחות בכל‬
‫קורס‪.‬‬
‫לימודי השלמה‬
‫פסיכולוגיה חברתית‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫סמינריון מחקרי מלימודי הב"א‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫יתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה‪.‬‬
‫מוסמכי התוכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בתוכנית הרב–תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך‪.‬‬
‫ה‪ .‬המגמה לחינוך מחוננים ומצטיינים‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' רוזה לייקין‬
‫מסלול א' ‪ 318201-11-04‬מסלול ב' ‪318202-11-04‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪365‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫התכנית לחינוך מחוננים ומצטיינים מיועדת למתעניינים במחקר על התפתחות‪ ,‬למידה והוראה של‬
‫תלמידים בעלי יכולת גבוהה‪ ,‬למבקשים הכשרה לתפקיד של מנחי מורים למחוננים‪ ,‬למתעניינים‬
‫בפיתוח תוכניות לימודים וסביבות למידה המיועדות לתלמידים אלה‪ ,‬בחשיבה על מדיניות ותכנון‬
‫לאומי בנושא‪ ,‬בפיתוח כלי אבחון בתחום המחוננות לסוגיה‪ ,‬ובסיוע לתלמידים מחוננים ומצטיינים‬
‫ולמשפחותיהם‪ .‬הלומדים הפוטנציאלים בתוכנית הם‪ ,‬בין השאר‪ ,‬מורים למקצועות שונים ואנשי‬
‫חינוך‪ ,‬המעוניינים בהרחבה והעמקה של השכלתם בתחום‪ ,‬הרוצים להשתלב בהוראה לתלמידים‬
‫מחוננים ומצטיינים‪ ,‬בכתיבת תוכניות לימוד עבורם‪ ,‬בסיוע ויעוץ למשפחותיהם‪ ,‬או בקריירה של‬
‫מחקר בנושא‪.‬‬
‫התכנית בנויה כך שאנשי חינוך בתחומי דעת שונים מעשירים את המשתתפים בתכנית‪ .‬התכנית תכין‬
‫קשת רחבה של מורים‪ ,‬יועצים‪ ,‬פסיכולוגים והורים לטיפוח מחוננות ומצוינות כללית וספציפית‪.‬‬
‫משך זמן הלימודים לתואר שני‪ :‬במסלול עם דגש מחקרי )מסלול א'( בהיקף של ‪ 32‬שש"ס ובמסלול עם‬
‫דגש יישומי )מסלול ב'( בהיקף של ‪ 40‬שש"ס‪ .‬לימודים ללא השלמות מרוכזים ביום אחד בשבוע‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל עם ממוצע משוקלל‬
‫של ‪ 85‬ומעלה בלימודי התואר הראשון‪.‬‬
‫ציון ‪ 75‬לפחות בבחינת כניסה באנגלית‬
‫מילוי טופס קורות חיים )נספח ‪6‬ו'(‪.‬‬
‫ראיונות למועמדים‪.‬‬
‫ציון של ‪ 80‬לפחות בכל קורס בלימודי השלמה )במידה ונדרשים(‪.‬‬
‫לימודי השלמה‬
‫פסיכולוגיה של החינוך‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫סמינריון מחקרי מלימודי הב"א‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫פילוסופיה של החינוך‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם במגמה לחינוך מחוננים‬
‫ומצטיינים‪.‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים ‪318350-11-01‬‬
‫המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים )השלמות לדוקטורט( ומבקשים‬
‫להשלים את עבודת הגמר )תזה(‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫מועמד המבקש להירשם ללימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר‪ ,‬חייב‬
‫למלא את התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר ממוסד מוכר בציון סופי של ‪ 90‬לפחות ובכפוף לתקנון הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫דרישות המסלול‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השני‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫‪318301-11-01‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬פרופ' עזי ברק‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימוד מאפשרת קבלת תואר "דוקטור בפילוסופיה" )‪ .(Ph.D‬לימודי התואר השלישי בחוג‬
‫מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה בתחום ספציפי במסגרת נושאי‬
‫הייעוץ והתפתחות האדם והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית )תחת הנחיה( והשתתפות‬
‫בשלושה‪-‬ארבעה קורסים מתקדמים‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאים להירשם בעלי תואר מ"א במדעי החינוך ובתחומים קרובים רלוונטיים אשר ממוצע ציוני‬
‫המ"א שלהם ‪ 90‬לפחות וציון עבודת המ"א )תזה( שלהם ‪ 90‬לפחות‪ .‬תלמידים ללא רקע לימודי‬
‫‪366‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫במדעי החינוך המעוניינים בלימודי תואר שלישי בחוג יידרשו ללימודי השלמה )באחריות ועדת המ"א‬
‫של החוג(‪ .‬על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל‪ ,‬או בשלוחות ישראליות‬
‫של אוניברסיטאות זרות‪ ,‬לעמוד בבחינת ה–‪ GRE‬כחלק מתנאי הקבלה‪ .‬לא ניתן להירשם ללימודי‬
‫דוקטורט בחוג ללא תואר מ"א במסלול לימודים עם תזה‪.‬‬
‫הפרטים המלאים והמעודכנים לגבי תנאי ההרשמה‪ ,‬תהליך הרישום והקבלה‪ ,‬פרטים על תוכנית‬
‫הלימודים‪ ,‬וכן הנחיות וטפסים שונים נמצאים בדף לימודי התואר השלישי באתר החוג לייעוץ‬
‫והתפתחות האדם‪.http://edu.haifa.ac.il/couns-ed :‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫על המעוניין בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר סגל בחוג‪ ,‬המורשה להדריך עבודות דוקטורט‪,‬‬
‫ולקבל את הסכמתו להנחות אותו )ניתן לקבל את רשימת המנחים ותחומי התמחותם במזכירות‬
‫החוג או באתר החוג(‪ .‬לא תיתכן הרשמה ללימודי דוקטורט מבלי שיש התקשרות מראש עם מנחה‪.‬‬
‫בשלב שני‪ ,‬יש לקבל אישור להרשמה ממרכזת לימודי הדוקטורט בחוג‪ .‬בשלב שלישי‪ ,‬יש לרכוש‬
‫ערכת הרשמה לאוניברסיטת חיפה בחנות "אקדמון" בקמפוס או ברשת חנויות סטימצקי‪ .‬יש למלא‬
‫בצורה מלאה ומדויקת את טופס ההרשמה‪ ,‬כולל שמות ופרטים אישיים של שני ממליצים )מרצים‬
‫בלימודי התואר השני(‪ ,‬שאחד מהם הינו מנחה עבודת המ"א )ניתן להוסיף ממליצים נוספים(‪ .‬יש‬
‫לקבל מראש את הסכמתם של הממליצים לכתוב מכתב המלצה‪ .‬בשלב רביעי‪ ,‬יש לכתוב קדם‪-‬הצעה‬
‫למחקר הדוקטורט‪ ,‬שתיכתב בהנחיית המנחה המיועד‪ .‬קדם–ההצעה תתאר בקווים כלליים את שאלות‬
‫המחקר‪ ,‬הרקע התיאורטי‪ ,‬ההשערות הכלליות‪ ,‬ותיאור שיטת המחקר — כל זאת באורך של ‪ 3‬עמודים‬
‫)למעט ביבליוגרפיה(‪ ,‬לפי ההנחיות המפורטות באתר החוג‪ .‬את חומר ההרשמה — הכולל את טופס‬
‫ההרשמה המלא‪ ,‬קדם–ההצעה )מאושר על–ידי המנחה(‪ ,‬טופס הסכמה של המנחה להנחיית המועמד‪,‬‬
‫ועותק מעבודת התיזה מלימודי המ"א — יש להגיש למרכזת לימודי התואר השלישי בחוג‪.‬‬
‫מועדי קבלה‬
‫הקבלה ללימודי הדוקטורט בחוג מתבצעת פעמיים בשנה‪ ,‬לקראת כל אחד משני הסמסטרים‪ .‬וועדת‬
‫הדוקטורט תקיים דיונים והחלטות לגבי המועמדים בישיבותיה בחודשים יוני וינואר בכל שנה‪.‬‬
‫על–מנת לאפשר עיון מתאים בחומר המועמדים וקבלת מכתבי המלצה בזמן‪ ,‬על המועמדים להגיש‬
‫את ערכות המועמדות שלהם עד ליום ‪ 1‬ביוני לשם קבלה לסמסטר א' ועד ליום ‪ 1‬בינואר לקבלה‬
‫לסמסטר ב'‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫מדריך לנרשמים ‪367‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על‬
‫שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד(; שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט‬
‫)לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬
‫תלמיד תואר שלישי בחוג נידרש ללמוד ‪ 4-3‬קורסים‪ ,‬על–פי קביעת המנחה ואישור וועדת הדוקטורט‪.‬‬
‫אחד הקורסים‪ ,‬שבו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים‪ ,‬הנו קורס חובה שיש‬
‫להשתתף בו בשלב א'‪ .‬מומלץ מאד לסיים את חובת ההשתתפות בכל הקורסים בשלב א'‪ ,‬כדי לפנות‬
‫את מרב הזמן והמאמץ למחקר בשלב ב'‪.‬‬
‫בנוסף נדרשת השתתפות בסמינר חוגי לתלמידי תואר שלישי בשלבים מתקדמים החל מהשנה השניה‬
‫ואילך ועד סיום הלימודים‪.‬‬
‫הסמינר יתקיים במהלך שנת הלימודים אחת לשבועיים למשך שנתיים והוא ללא ניקוד‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‪:‬‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדת הדוקטורט החוגית‪ .‬לאחר‬
‫שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לתקנון לימודי התואר השלישי )ניתן לעיין בתקנון באתר‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים(‪.‬‬
‫∞∞∞‬
‫החוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה‬
‫‪http://www.edu.haifa.ac.il/learn/‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר ועדת מ"א‪ :‬פרופ' פרימה אלבז–לוביש‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי למידה‪ ,‬הוראה‬
‫והדרכה‪ :‬למידה בסביבות למידה חדשניות‪ ,‬למידה פרופסיונאלית‪ ,‬הנחיה והדרכה‪ ,‬תכנון לימודים‬
‫והוראה‪ .‬הלימודים מספקים בסיס אקדמי‪ ,‬מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות‬
‫ובלתי פורמאליות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל עם ממוצע משוקלל של ‪ 80‬לפחות‬
‫בכל אחד מחוגי לימוד התואר הראשון‪ ,‬כפי המפורט בתנאי הקבלה לכל מגמה באתר החוג‪.‬‬
‫בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬יידרשו לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫תלמידים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים‪ ,‬אישור‬
‫רשמי לממוצע הציונים )סופי או זמני(‪ ,‬וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון )אין‬
‫אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון(‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ ,GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון )ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה(‪.‬‬
‫‪ .5‬מבחן כניסה באנגלית‬
‫א‪ .‬הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג ללמידה‪,‬‬
‫הוראה והדרכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי ההרשמה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים‪ ,‬למעט אלו אשר סיימו לימודי התואר הראשון‬
‫באוניברסיטה מוכרת בחו"ל‪ ,‬בה שפת הלימוד היא אנגלית ולמעט המועמדים לתואר שני‬
‫בהוראת האנגלית כשפה זרה‪ .‬על מועמדים אלה לפנות לפני מועד הבחינה לוועדת הקבלה‬
‫של החוג לקבלת פטור‪.‬‬
‫‪368‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫ד‪ .‬הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך‪ .‬תינתן עדיפות לנבחנים במועד מוקדם‬
‫יותר )מועד א'(‪ .‬מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך‪ ,‬נדרשים לגשת רק פעם אחת‬
‫לבחינת הכניסה‪.‬‬
‫ה‪ .‬למועדי הבחינה באנגלית ראה טבלה בעמוד ‪ 158‬במדריך זה‪ .‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום‬
‫הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי ומספר ימים קודם לכן באתר החוג שכתובתו‪:‬‬
‫‪http://www.edu.haifa.ac.il/learn‬‬
‫ו‪ .‬יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪.‬‬
‫ז‪ .‬לא יישלח זימון נוסף לבחינה‪.‬‬
‫ח‪ .‬לא יתקיימו מועדי בחינה נוספים‪.‬‬
‫ט‪ .‬הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד‪ .‬ניתן להשתמש במילון מכל סוג‬
‫שהוא‪.‬‬
‫י‪ .‬הציון בבחינת הכניסה באנגלית תקף למשך שנתיים בלבד‪.‬‬
‫יא‪ .‬תלמידים בעלי מגבלות שונות )לקויי למידה‪/‬לקויות רפואיות( מתבקשים לפנות מבעוד מועד‬
‫אל מזכירות החוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה ולהמציא את האישורים הנחוצים‪ .‬ניתן להסתייע‬
‫בשרותי יה"ל — מרכז התמיכה לבעלי לקויי הלמידה‪ ,‬קומה ‪ 2‬בבנין חינוך‪ .‬טל‪.8249022 .‬‬
‫לימודי השלמות — תלמידים אשר לא למדו במסגרת התואר הראשון קורסים בסטטיסטיקה‪,‬‬
‫שיטות מחקר ותכנון לימודים‪ ,‬יחויבו בקורסי השלמות אותם יהא עליהם לקחת בשנת הלימודים‬
‫הראשונה‪ .‬ספח ההשלמות ישלח לתלמיד ביחד עם הודעת הקבלה‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬ייקבעו לימודי‬
‫השלמה על בסיס החסר בלימודים הקודמים‪ ,‬עפ"י הראיון האישי ולפי דרישות המגמה‪.‬‬
‫תלמיד יידרש ללמוד קורסי השלמה עד ‪ 16‬שש"ס‪ ,‬בהתאם לדרישות המגמה‪.‬‬
‫פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי‬
‫מוכר‪ .‬לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור‪ ,‬יש להמציא את המסמכים הבאים‪ :‬סילבוס‪ ,‬ציון )‪80‬‬
‫לפחות(‪ ,‬היקף הקורס )שעות(‪ ,‬נקודות זכאות‪ ,‬שם ותואר המרצה‪ .‬יש להמציא מסמכים אלה‬
‫בעת הרישום ולא יאוחר מהשבוע הראשון ללימודים‪ .‬קורסים שנלמדו הינם בתוקף עד ‪ 5‬שנים‬
‫לפני מועד ההרשמה‪.‬‬
‫ציון עובר — על מנת לקבל אישור מעבר למעמד של תלמיד ”מן המניין" והרשמה לשנה שנייה‬
‫יש לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ‪ 80‬לפחות )בהתאם לדרישת‬
‫המגמה אליה נרשם התלמיד(‪.‬‬
‫בנוסף לתנאים שלעיל‪ ,‬בחלק מהמגמות נדרש ראיון אישי‪ ,‬המלצות וכתיבת מאמר קצר‪.‬‬
‫לצרכי ההרשמה יש למלא בקפידה את נספח מס' ‪) 7‬באתר החוג(‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים במגמות השונות מתנהלים במסלולים הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' — הכולל עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫מסלול ב' — כולל פרויקט גמר‬
‫מסלול אישי — הכולל עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫מסלול לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני — עבור מועמדים שאינם עומדים‬
‫בקריטריוני הקבלה לתכניות המ"א‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪369‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מועד אחרון להרשמה לחוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה ‪.11.5.2011‬‬
‫מסלול א'‬
‫מסלול זה כולל לימוד קורסים והגשת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪ .‬במסגרת המסלול כולל ארבעה‬
‫סמסטרים בהיקף של ‪ 36-32‬שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס(‪ ,‬בהתאם למגמה‪ .‬שנה נוספת‬
‫במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה‪.‬‬
‫הקבלה למסלול א' תלויה בהחלטה של ועדת הקבלה במגמה אליה נרשם המועמד‪.‬‬
‫רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו‪ ,‬שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪ :‬ציון ‪ 80‬לפחות‬
‫בשיעורי החובה של המגמה‪ ,‬ציון של ‪ 85‬לפחות בעבודות סמינריוניות‪ ,‬והתקשרות עם מנחה מהחוג‬
‫המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה‪ .‬בנוסף‪ ,‬אין רישום למסלול‬
‫א' מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו‪.‬‬
‫הנחיות לכתיבת עבודת הגמר )תיזה( מופיעות באתר החוג‪.‬‬
‫מסלול ב'‬
‫מסלול זה כולל לימוד בקורסים‪ ,‬הגשת עבודות סמינריוניות ובכתיבת פרויקט גמר )בהתאם לדרישות‬
‫המגמה הספציפית(‪ .‬במסגרת מסלול זה יש ללמוד ארבעה סמסטרים בהיקף של בין ‪ 40-36‬שש"ס‪,‬‬
‫בהתאם למגמה‪ .‬התלמיד יגיש שלושה סמינריונים וכן פרויקט גמר‪/‬או בחינת גמר‪ ,‬בכפוף לדרישות‬
‫המגמה‪.‬‬
‫מסלול אישי )‪(313206-11-01‬‬
‫מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד‪ ,‬שבו הוא מעוניין להתמחות‪,‬‬
‫ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה‪ .‬במסלול‬
‫זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד בהיקף של ‪ 32‬שש"ס‪ ,‬ובכתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫תכנית הלימודים תיבנה ע"י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה לתואר שני של החוג‬
‫ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה והדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה‬
‫מטעם החוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה שילווה תכנית אישית זו‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול זה‪ :‬ממוצע של ‪ 90‬לפחות בלימודי התואר הראשון‪ ,‬ציון ‪ 80‬לפחות‪ ,‬בבחינה‬
‫באנגלית והסכמת מנחה ‪/‬מלווה להנחות את התלמיד‪ .‬בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית‬
‫של התלמיד בתכנית לימודיו‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני )‪(313150-11-01‬‬
‫מועמד שאינו עומד ברמת קריטריוני החוג לקבלה לתואר שני יוכל‪ ,‬בהמלצת המגמה אליה ביקש‬
‫להתקבל ובהמלצת הוועדה לתואר שני של החוג‪ ,‬להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת‬
‫מועמדותו לתואר שני‪ ,‬בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני‪.‬‬
‫עם סיום ההשלמות‪ ,‬על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו ללימודי תואר שני‪ .‬סיום‬
‫ההשלמות אינו מקנה קבלה אוטומטית לתואר שני‪.‬‬
‫החוג מציע מסלולי לימודים לתואר שני במגמות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬המגמה לפיתוח מערכות חינוך‬
‫ראש המגמה‪ :‬ד"ר בילי עילם‬
‫קודים לרישום‪:‬‬
‫מסלול א' —‪313201-11-01‬‬
‫מסלול ב' — ‪313202-11-01‬‬
‫מטרת הלימודים היא להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים של תכנון לימודים‪ ,‬פיתוח סביבות‬
‫‪370‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫למידה ודרכים חדשות בפדגוגיה‪ .‬הלימודים במגמה מעוגנים בתפיסה הומניסטית ואינטרדיסציפלינרית‬
‫רחבה ומספקים בסיס אקדמי‪ ,‬מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות שונות‪.‬‬
‫בלימודי המגמה מספר כוונים מרכזיים‪ :‬תכנון לימודים ופיתוח מערכות חינוך‪ ,‬הדרכה ופיתוח‬
‫מנהיגות פדגוגית‪ .‬תכני הלימודים כוללים‪ :‬תכנון‪ ,‬פיתוח והערכה של תכניות חינוכיות‪ ,‬עיצוב‬
‫סביבות למידה עתירות טכנולוגיה‪ ,‬תפיסות וכישורים בהדרכה‪ ,‬תפיסות פדגוגיות‪ ,‬ביקורת החינוך‬
‫והבניית תרבות‪.‬‬
‫התמחות בהדרכה‪ :‬במסגרת המגמה ניתן להתמחות בתחום ההדרכה‪ .‬ההתמחות מאפשרת‬
‫לסטודנטים לפתח כישורים ייחודיים למקצוע ההדרכה יחד עם הבנה מעמיקה של מערכות חינוך‪,‬‬
‫תכנון לימודים ופיתוח פדגוגי‪.‬‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך במגמה לפיתוח מערכות חינוך‪ .‬לתלמידי ההתמחות‬
‫בהדרכה יצורף ספח התמחות לתעודת המוסמך‪.‬‬
‫‪ .2‬המגמה לטכנולוגיות בחינוך‬
‫ראש המגמה‪ :‬ד"ר דני בן–צבי‬
‫קודים לרישום‪:‬‬
‫מסלול א' — ‪313201-11-02‬‬
‫מסלול ב' — ‪313202-11-03‬‬
‫המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול‬
‫ההיבטים ההגותיים‪ ,‬המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין‬
‫תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך‪ .‬המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק‬
‫במחקר‪ ,‬הערכה‪ ,‬עיצוב ויישום של תהליכי למידה‪ ,‬הדרכה והוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה;‬
‫להנהיג תהליכי שינוי חינוכי ‪ /‬קהילתי בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות‪ ,‬תוך רכישת‬
‫כלים יישומיים לעשייה בתחום‪.‬‬
‫זכאות לתואר מותנית בסיום הקורסים העיוניים‪ ,‬בהגשת עבודות סמינריוניות ובהגשת פרויקט הגמר‬
‫במסלול ב'‪ ,‬או כתיבת התיזה במסלול א'‪ ,‬בציון ‪ 76‬לפחות‪ ,‬על פי תקנון הלימודים לתואר שני‪.‬‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך במגמה לטכנולוגיות בחינוך‪.‬‬
‫‪ .3‬המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' פרימה אלבז‪-‬לוביש‬
‫מדריך לנרשמים ‪371‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫קודים לרישום‪:‬‬
‫מסלול א' — ‪313201-11-06‬‬
‫מסלול ב' — ‪313202-11-06‬‬
‫מטרת הלימודים במגמה היא חקר ולימוד ביקורתי של פדגוגיות אלטרנטיבות בנות זמננו‪ ,‬בהתייחס‬
‫לשלושה אשכולות מרכזיים‪ :‬חינוך דמוקרטי‪ ,‬חינוך בדגש רוחני וחינוך ביקורתי‪ .‬בחקר ולימוד כל‬
‫אחד מהאשכולות יודגשו ההיסטוריה של האלטרנטיבות החינוכיות הכלולות בהן‪ ,‬הפילוסופיה‬
‫החינוכית שבבסיסן והפרקטיקה המיוצרת על ידן‪ .‬מטרה משנית של המגמה היא לעודד‪ ,‬על ידי‬
‫הדיון בהיבטים אלה‪ ,‬מובילי שינוי במסגרות אלטרנטיביות ובמסגרות ממלכתיות‪.‬‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי‪.‬‬
‫‪ .4‬המגמה לחינוך גופני‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' רוני לידור‬
‫קוד לרישום‪ :‬מסלול א' בלבד )עם תיזה( — ‪313201-11-03‬‬
‫המגמה משותפת לחוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה ולמכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט‪.‬‬
‫מטרות הלימודים הן‪ :‬העמקה ביסודות העיוניים של החינוך הגופני ובמיוחד בנושאי הוראה‪ ,‬הדרכה‬
‫ולמידה בחינוך הגופני; הכרת הכלים המחקריים והתמחות במגוון היבטים של התחום; קידום‬
‫עובדי הוראה וחינוך בחינוך העל–יסודי והעל–תיכוני בתחומי החינוך הגופני והספורט; הכשרת סגל‬
‫בכיר לתפקידי ניהול‪ ,‬פיקוח‪ ,‬הדרכה וייעוץ בתחומי החינוך הגופני בבתי–הספר‪ ,‬ברשויות מקומיות‬
‫ובמסגרות של מוסדות הספורט בישראל ובניית רקע מתאים כהכנה לשיקום בתנועה לאוכלוסיות‬
‫נזקקות‪ .‬תנאי הקבלה ולימודי ההשלמה המיוחדים למגמה מפורטים באתר החוג‪.‬‬
‫מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך במגמה לחינוך גופני‪.‬‬
‫‪ .5‬המגמה להוראת האנגלית כשפה זרה‬
‫ראש המגמה‪ :‬ד"ר לילי אורלנד–ברק‬
‫קודים לרישום‪:‬‬
‫מסלול א' — ‪313201-11-04‬‬
‫מסלול ב' — ‪313202-11-04‬‬
‫המגמה משותפת לחוג ללמידה‪ ,‬הוראה והדרכה ולחוג לשפה וספרות אנגלית‪.‬‬
‫מטרת הלימודים לתואר שני בהוראת האנגלית כשפה זרה היא להעמיק את ההשכלה של התלמידים‬
‫בנושאים הקשורים בתהליכי ההוראה והלמידה של התחום‪ .‬הלימודים ישלבו התמחות בתיאוריות‬
‫הפסיכולוגיות‪ ,‬הפדגוגיות‪ ,‬הפילוסופיות והבלשניות המנחות תהליכים אלו על רקע מבנה הדעת של‬
‫המקצוע‪ .‬בתכנית ירכשו התלמידים במשולב כלי מחקר וניתוח‪ ,‬בעזרתם יוכלו לרכוש ולפתח ידע‬
‫עיוני‪ ,‬מחקרי ויישומי בנושאים השונים ובכך לקדם את התחום התיאורטי ואת ביטוייו בשדה‪ .‬בכך‬
‫מכשירה התכנית מנהיגות מדעית ופדגוגית להוראת האנגלית ולמחקר של ההיבטים הקשורים בכך‪.‬‬
‫תנאי קבלה נוספים למגמה מפורטים באתר החוג‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בהוראת האנגלית כשפה זרה ‪ -‬תכנית משותפת‬
‫לפקולטה לחינוך ולפקולטה למדעי הרוח‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫מסלול הלימוד ‪313301-11-01‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט‪ :‬פרופ' עזי ברק‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תוכנית הלימוד מאפשרת קבלת תואר ”דוקטור בפילוסופיה" )‪ .(Ph.D‬לימודי התואר השלישי מיועדים‬
‫להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית‪,‬‬
‫תחת הנחיה‪ ,‬והשתתפות בשלושה קורסים לפחות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫רשאים להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בלמידה‪ ,‬הוראה והדרכה בעלי תואר‬
‫מוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות בעבודת הגמר לתואר שני‬
‫‪372‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫)תיזה( וציון גמר של ‪ 90‬ומעלה בלימודי תואר שני‪ .‬מועמדים שלימודי התואר השני שלהם אינו‬
‫במדעי החינוך או תחום קרוב יידרשו ללימודי השלמה‪ .‬היקף לימודי ההשלמה ותוכנם ייקבע על‬
‫בסיס פרטני ע"י מנחה הדוקטורט המיועד‪ ,‬ועדת המ"א החוגית וועדת הדוקטורט‪.‬לא ניתן להתקבל‬
‫ללימודי דוקטורט ללא תואר מ"א במסלול לימודים עם תיזה‪ .‬על תלמידים שסיימו לימודי תואר‬
‫שני באוניברסיטאות בחו"ל‪ ,‬או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות‪ ,‬לעמוד בבחינת ה‪-‬‬
‫‪ GRE‬כחלק מתנאי הקבלה‪.‬‬
‫הפרטים המלאים והמעודכנים לגבי תנאי ההרשמה‪ ,‬תהליך הרישום והקבלה‪ ,‬פרטים על תוכנית‬
‫הלימודים וכן הנחיות וטפסים שונים נמצאים באתר החוג‪http://www.edu.haifa.ac.il/learn :‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫על המעוניין בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר סגל בחוג‪ ,‬המורשה להדריך עבודות‬
‫דוקטורט‪ ,‬ולקבל את הסכמתו להנחות אותו )ניתן למצוא את רשימת המנחים ותחומי התמחותם‬
‫באתר החוג(‪ .‬לא תיתכן הרשמה ללימודי דוקטורט מבלי שתתקיים התקשרות מראש עם מנחה‪.‬‬
‫בשלב שני‪ ,‬יש לקבל אישור להרשמה ממרכזת לימודי הדוקטורט בחוג‪ .‬בשלב שלישי‪ ,‬יש לרכוש‬
‫ערכת הרשמה לאוניברסיטת חיפה בחנות ”אקדמון" בקמפוס או ברשת חנויות סטימצקי‪ .‬יש למלא‬
‫בצורה מלאה ומדויקת את טופס ההרשמה‪ ,‬כולל שמות ופרטים אישיים של שני ממליצים )מרצים‬
‫בלימודי התואר השני(‪ ,‬שאחד מהם הינו מנחה עבודת המ"א )ניתן להוסיף ממליצים נוספים(‪ .‬יש‬
‫לקבל מראש את הסכמתם של הממליצים לכתוב מכתב המלצה‪ .‬בשלב רביעי‪ ,‬יש לכתוב קדם‪-‬הצעה‬
‫למחקר הדוקטורט‪ ,‬שתיכתב בהנחיית המנחה המיועד‪ .‬קדם–ההצעה תתאר בקווים כלליים את שאלות‬
‫המחקר‪ ,‬הרקע התיאורטי‪ ,‬ההשערות הכלליות‪ ,‬ותיאור שיטת המחקר — כל זאת באורך של ‪ 3‬עמודים‬
‫)למעט ביבליוגרפיה(‪ ,‬לפי ההנחיות המפורטות באתר החוג‪ .‬את חומר ההרשמה — הכולל את טופס‬
‫ההרשמה המלא‪ ,‬קדם–ההצעה )מאושר על–ידי המנחה(‪ ,‬טופס הסכמה של המנחה להנחיית המועמד‪,‬‬
‫ועותק מעבודת התיזה מלימודי המ"א — יש להגיש למרכזת לימודי התואר השלישי בחוג‪.‬‬
‫מועדי קבלה‬
‫הקבלה ללימודי הדוקטורט בחוג מתבצעת פעמיים בשנה‪ ,‬לקראת כל אחד משני הסמסטרים‪ .‬וועדת‬
‫הדוקטורט תקיים דיונים והחלטות לגבי המועמדים בישיבותיה בחודשים יוני וינואר בכל שנה‪.‬‬
‫על–מנת לאפשר עיון מתאים בחומר המועמדים וקבלת מכתבי המלצה בזמן‪ ,‬על המועמדים להגיש‬
‫את ערכות המועמדות שלהם עד ליום ‪ 1‬ביוני לשם קבלה לסמסטר א' ועד ליום ‪ 1‬בינואר לקבלה‬
‫לסמסטר ב'‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪373‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪ :‬שלב מחקר א' — מוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על‬
‫שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד(; שלב מחקר ב' — מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט‬
‫)לא יעלה על שלוש שנים(‪.‬‬
‫תלמיד תואר שלישי בחוג נידרש ללמוד ‪ 4-3‬קורסים‪ ,‬על‪-‬פי קביעת המנחה ואישור ועדת הדוקטורט‪.‬‬
‫אחד הקורסים‪ ,‬בו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים‪ ,‬הנו קורס חובה שיש‬
‫להשתתף בו בשלב א'‪ .‬מומלץ מאד לסיים את חובת ההשתתפות בכל הקורסים בשלב א'‪ ,‬כדי לפנות‬
‫את מרב הזמן והמאמץ למחקר בשלב ב'‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדת הדוקטורט החוגית‪ .‬לאחר‬
‫בדיקת תיקו של התלמיד ואישורו כי סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לתקנון לימודי התואר השלישי )ניתן לעיין בתקנון באתר‬
‫הרשות ללימודים מתקדמים(‪.‬‬
‫מסלולים לקראת לימודי התואר השלישי‪:‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט — עם סיום תואר ראשון או בתום שנה א' בלימודי התואר השני‪ ,‬כפוף‬
‫לתקנון לימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫מסלול מחקר מקדים — השלמת עבודת מחקר )תיזה ( לבוגרי תואר שני‪ ,‬במסלול ללא תיזה‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט — ‪313315-11-02‬‬
‫קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי ב"א‪ ,‬או בתום שנת הלימודים הראשונה‬
‫בתואר שני בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫מסלול מחקר מקדים )השלמת עבודת מחקר‪/‬תיזה( — ‪313350-11-01‬‬
‫מועמד המבקש להירשם למסלול לימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר מוסמך‪ ,‬ללא כתיבת עבודת‬
‫גמר מחקרית )תיזה( ימציא אישור בכתב ממנחה המסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית )תיזה(‪,‬‬
‫ויעמוד בתכנית לימודים אשר תוטל עליו ע"י ועדת המ"א החוגית‪.‬‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים‪ ,‬הינו שנה אחת בלבד‪ .‬חריגה מכלל זה‬
‫טעונה המלצת המנחה‪ ,‬יו"ר ועדת המ"א ובאישורו של דיקן הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫∞∞∞‬
‫החוג ללקויות למידה‬
‫‪http://learning.edu.haifa.ac.il‬‬
‫לימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫יו"ר הוועדה החוגית‪ :‬ד"ר רפיק אברהים‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הלימודים בחוג ללקויות למידה מתמקדים בלמידה מעמיקה בהיבטים תיאורטיים ומחקריים של‬
‫לקויי למידה‪ .‬בנוסף ללימודים התיאורטיים ניתן במסגרת התכנית ללמוד התמחות קלינית–יישומית‬
‫באבחון וטיפול בלקויי למידה בכל חטיבות הגיל‪ :‬גיל הילדות )ביה"ס היסודי(‪ ,‬מתבגרים )חט"ב‬
‫ותיכון( ומבוגרים‪ .‬ההתמחות היישומית נערכת בקליניקות באוניברסיטה ובמסגרות חינוכיות‪ .‬מטרת‬
‫התוכנית ללקויי למידה להכשיר מומחים למחקר‪ ,‬הוראה‪ ,‬אבחון וטיפול פרטני‪ ,‬פיתוח ועבודה‬
‫מערכתית בתחום לקויות הלמידה‪.‬‬
‫‪374‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫ממוצע ציוני תואר ראשון בציון ממוצע של ‪ 85‬לפחות ולא פחות מ–‪ 80‬בכל חוג‪.‬‬
‫תלמידים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים ממוצע )סופי או זמני(‪,‬‬
‫וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון )אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני‬
‫ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון(‪.‬‬
‫בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬יידרשו לעמוד בבחינת‬
‫ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫ציון ‪ 85‬לפחות במבחן קבלה באנגלית‪.‬‬
‫קורות חיים ולפחות שתי המלצות )על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס‬
‫הנספח ‪ 13‬א' למזכירות החוג(‪ .‬על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית‬
‫של המועמדים‪ .‬מפאת חיסיון‪ ,‬ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים‪.‬‬
‫ראיון אישי בשלב המיון הסופי — אליו יוזמנו רק חלק מן המועמדים‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ GRE‬ראה‬
‫בעמ' ‪ 169‬במדריך זה‪.‬‬
‫בשלב ראשון תטופלנה רק בקשות המועמדים שציינו את החוג ללקויות למידה בעדיפות ראשונה‪.‬‬
‫בקשות בעדיפות שניה ושלישית יטופלו על בסיס מקום פנוי‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה לחוג ללקויות למידה ‪28.4.11 -‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬מילוי נספח מס' ‪ 13‬הינו חובה )נמצא באתר החוג( ויש לעשות זאת בקפידה‪.‬‬
‫‪ .2‬ועדת הקבלה של החוג תדון אך ורק במועמדים שהעבירו את כל החומר הרלוונטי כמפורט‬
‫בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫מבחן כניסה באנגלית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪375‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪.4‬‬
‫הזכאות להשתתפות בבחינה היא רק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג ללקויות‬
‫למידה‪.‬‬
‫ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי הרשמה‪.‬‬
‫מועמד רשאי לגשת למועד אחד בלבד‪ .‬למועדי הבחינה ראה טבלה בעמ' ‪ 158‬במדריך זה‪ .‬תינתן‬
‫עדיפות לנבחנים במועד המוקדם יותר )מועד א'(‪ .‬מועד זה מתייחס גם למי שבחרו בליקויי‬
‫למידה בעדיפות שניה ושלישית‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך‪ .‬מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך‬
‫נדרשים לגשת לבחינה באנגלית רק פעם אחת‪.‬‬
‫לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות האתר רישום לבחינות כניסה שכתובתו‪:‬‬
‫‪.http:// harshama.haifa.ac.il‬‬
‫חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה ובסמוך למועד הבחינה באתר הפקולטה לחינוך שכתובתו‪:‬‬
‫‪http:// www.edu.haifa.ac.il‬‬
‫יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪.‬‬
‫לא יישלח זימון נוסף לבחינה‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית מתייחסת לטקסט מדעי בלבד‪ .‬ניתן להביא מילון מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫הציון בבחינה באנגלית תקף למשך שנתיים‪.‬‬
‫‪ .8‬תלמידים בעלי הגבלות שונות )דוגמת לקויות למידה( מתבקשים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות‬
‫החוג‪ .‬לא טטופלנה בקשות לאחר הבחינה‪.‬‬
‫לוח זמנים זה הוא מחייב ולכן על המועמדים לשקול היערכות מתאימה מבחינת שאר האילוצים‬
‫שלהם‪.‬‬
‫לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני‬
‫‪ .1‬סטודנטים יידרשו ללימודי השלמה על סמך החלטה של ועדת מ"א‪.‬‬
‫להלן רשימה של קורסי השלמה שיקבעו על סמך לימודי הב"א‪:‬‬
‫— השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה‬
‫— השלמות בשיטות מחקר‬
‫— אספקטים נוירופסיכולגיים של למידה‬
‫— פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫‪ .2‬על מנת לקבל אישור מעבר למעמד "מן המנין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים כל קורס‬
‫השלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ‪.85‬‬
‫‪ .3‬לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור‪ ,‬יש להמציא את המסמכים הבאים‪ :‬סילבוס ‪ ,‬ציון )‪ 85‬לפחות(‪,‬‬
‫היקף הקורס )שעות(‪ ,‬נקודות זכאות‪ ,‬שם ותואר המרצה‪.‬‬
‫‪ .4‬בקשות לפטור מלימודי השלמה )על סמך ציון סופי בלימודי התואר הראשון( יש להגיש עד‬
‫היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים‪ .‬פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד‬
‫תום השבוע הראשון ללימודים‪ .‬לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה(‬
‫מסלול זה כולל לימודי קורסים שונים וכתיבת עבודת גמר מחקרית המבוססת על מחקר‪.‬‬
‫במסגרת מסלול זה יש ללמוד ‪ 48‬שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( במשך שנתיים וחצי‪,‬‬
‫למעט במגמה מוח ולמידה בה יש ללמוד ‪ 30‬שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( במשך שנתיים‪.‬‬
‫המסיימים במסלול א' זכאים להמשיך לתואר שלישי בעתיד בכפוף להישגים בלימודי המ"א ‪.‬רישום‬
‫למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪ :‬ציון של ‪ 80‬לפחות‬
‫בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי‪ ,‬ציון ממוצע של ‪ 85‬לפחות בשיעורי החובה שנה א'‪ ,‬ציון‬
‫של ‪ 85‬לפחות בעבודה סמינריונית‪ ,‬התקשרות והסכמה בכתב עם מנחה מתוך מרצי החוג המורשה‬
‫להנחות עבודות גמר בתום שנה א'‪ .‬הצעה לעבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה תוגש בתום הסמסטר השלישי‬
‫ללימודים‪ .‬תלמידים שלא יעמדו בלוח זמנים זה יועברו למסלול ב'‪.‬‬
‫אין רישום למסלול א' מבטיח מנחה לכל סטודנט או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מסלול ב'‬
‫מסלול זה כולל לימודי קורסים שונים ועמידה בבחינת גמר מסכמת‪ .‬במסגרת מסלול זה יש ללמוד‬
‫‪ 54‬שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( במשך שנתיים וחצי‪.‬‬
‫המסיימים מסלול ב' אינם יכולים להמשיך ללימודי התואר השלישי‪.‬‬
‫מסלול אישי ‪308206-11-01‬‬
‫מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד‪ ,‬שבו הוא מעוניין להתמחות‬
‫ואינו מוגבל לתוכנית לימודים מסוימת בחוג‪ .‬במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות של ‪30‬‬
‫‪376‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫שש"ס ובכתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה‪ .‬תוכנית הלימודים תיבנה ע"י המנחה ותקבל את אישור‬
‫יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של החוג ללקויות למידה והדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬לצורך זה‬
‫על המועמד להתקשר למנחה מטעם החוג שינחה וילווה תכנית אישית זו‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( ‪308315-11-01‬‬
‫בכל התוכניות למסלול א' קיימת גם אפשרות לימודים למסלול ישיר לדוקטורט בתום שנה א'‪.‬‬
‫הקבלה למסלול זה היא על בסיס ציוני שנה א'‪ ,‬הסכמת מנחה‪ ,‬אישור ועדת דוקטורט חוגית בכפוף‬
‫לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים )לימודי תואר שלישי(‪.‬‬
‫מסלולי הלימוד‬
‫‪ .1‬לקויות למידה‬
‫מסלול א' ‪ 308201-11-01‬מסלול ב' ‪308202-11-01‬‬
‫ניתן לסיים את הלימודים לתואר מוסמך במסלול א' )עם עבודת גמר מחקרית( או במסלול ב' )ללא‬
‫עבודת גמר מחקרית(‪.‬‬
‫במסגרת מסלול א' תוכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים והתמחות מחקרית ‪.‬הלימודים הינם‬
‫בהיקף של ‪ 48‬שעות שבועיות סמסטריאליות )שש"ס( במשך שנתיים וחצי‪.‬‬
‫מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל‪ .‬יש להדגיש שהרישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו‬
‫שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪ :‬ציון של ‪ 80‬לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה‬
‫החוגי‪ ,‬ציון ממוצע של ‪ 85‬לפחות בשיעורי החובה שנה א'‪ ,‬ציון של ‪ 85‬לפחות בעבודה סמינריונית‪,‬‬
‫התקשרות והסכמה עם מנחה מתוך מרצי החוג המורשה להנחות עבודות גמר בתום שנה א'‪ .‬הצעה‬
‫לעבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה תוגש בתום הסמסטר השלישי ללימודים‪ .‬תלמידים שלא יעמדו בלוח‬
‫זמנים זה יועברו למסלול ב'‪.‬‬
‫אין רישום למסלול א' מבטיח מנחה לכל סטודנט או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו‪.‬‬
‫במסגרת הלמודים במסלול ב' נלמדים ‪ 54‬שש"ס במשך שנתיים וחצי‪.‬‬
‫בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית‪ .‬בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו‬
‫בחוג‪ .‬ספח לתעודת המ"א יינתן לסטודנט שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם‪" :‬סיים התמחות‬
‫באבחון וטיפול בלקויי למידה בילדים ומבוגרים"‪.‬‬
‫‪ .2‬לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית‬
‫ראש התוכנית‪ :‬ד"ר רפיק אברהים‬
‫מסלול א' ‪ -308201-11-02‬מסלול ב' ‪308202-11-02‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪377‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫זוהי תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית בנושא לקויות למידה בשפה הערבית‪ .‬התוכנית‬
‫מונחית עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית‪ .‬מטרת התוכנית להכשיר מומחים לחקר‪ ,‬אבחון‪,‬‬
‫טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית‪.‬‬
‫תנאי הקבלה זהים לתוכנית ללקויות למידה‪ ,‬עם זאת נדרש ידע בערבית ברמה של שפת אם‪.‬‬
‫משך הלימודים והיקפם זהה לתוכנית ללקויות למידה אך כולל קורסים ייעודיים ללקויות למידה‬
‫בשפה הערבית‪.‬‬
‫בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית‪ .‬בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו‬
‫בחוג‪ .‬ספח לתעודת המ"א יינתן לסטודנט שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם‪" :‬סיים התמחות‬
‫באבחון וטיפול בלקויי למידה בילדים ומבוגרים בשפה הערבית"‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬תנאי קבלה זהים לתוכנית ללקויות למידה‪.‬‬
‫‪ .2‬נדרש ידע בערבית ברמה של שפת–אם‪.‬‬
‫‪ .3‬המגמה למוח ולמידה‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' צביה ברזניץ‬
‫מסלול א' ‪308201-11-03‬‬
‫בחוג ללקויות למידה קיים מרכז אדמונד י‪ .‬ספרא לחקר המוח ולקויות למידה‪ .‬המרכז עוסק במחקר‬
‫בסיסי באמצעות מדדי פעילות המוח ומדדים התנהגותיים כגון ניטור מוטוריקה ותנועות עיניים‬
‫בתהליכי קריאה ולקויי קריאה‪ ,‬שפה שניה‪ ,‬חשבון ומתמטיקה‪ ,‬למידת מיומנויות והתפתחות בגיל‬
‫הרך‪ .‬תלמידי המגמה למוח ולמידה משולבים במחקריהם במרכז זה‪ .‬מטרת המגמה להכשיר חוקרים‬
‫בנושא מוח האדם ויכולותיו היחודיות‪.‬‬
‫מטרת המגמה לאפשר לתלמיד להעמיק בחקר המוח בהקשר של תהליכי למידה תקינים ולקויות‬
‫למידה‪ .‬משך זמן הלימודים הינו ‪ 4‬סמסטרים‪ .‬במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות של ‪ 30‬שש"ס‬
‫ובכתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה‪ .‬מסלול זה מחייב לימודים והתנסויות במעבדות המחקר בכל‬
‫ימות השבוע‪ .‬על התלמידים לסיים את חובותיהם במשך שנתיים ‪ .‬עם זאת‪ ,‬התלמידים יכולים ללמוד‬
‫שנה נוספת שבמסגרתה יסיימו את כתיבת עבודת הגמר המחקרית‪-‬תיזה ויגישו אותה לשיפוט‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ .1‬ממוצע ציוני תואר ראשון של ‪ 85‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬ציון ‪ 85‬לפחות במבחן קבלה באנגלית‪.‬‬
‫‪ .3‬שתי המלצות על כישורים אקדמיים‪.‬‬
‫‪ .4‬התקשרות מנחה‪/‬מלווה לתיזה‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪ .4‬לקויות למידה ללא ספח קליני — לא תיפתח בשנה"ל תשע"ב‬
‫מסלול ב'‬
‫התוכנית מיועדת למאבחנים דידקטיים בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר שצברו הכשרה‬
‫וניסיון באבחון ו‪/‬או טיפול בלקויות למידה אשר מעוניינים לרכוש תואר שני בלקויות למידה ללא‬
‫הכשרה קלינית‪/‬מעשית‪.‬‬
‫קבלה לתוכנית נדרש תואר ב"א בציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪ ,‬ציון ‪ 80‬לפחות במבחן קבלה באנגלית‬
‫והמלצות מהשדה‪.‬‬
‫במסגרת מסלול זה נלמדים ‪ 40‬שש"ס )שעות שבועיות בסמסטר( במשך שנתיים‪ .‬התואר הוא במסלול‬
‫ב' ללא תיזה וללא פרקטיקום בתחומי האבחון של ילדים‪ ,‬מתבגרים ומבוגרים‪.‬‬
‫עם זאת התוכנית תכלול ‪ 2‬קורסים באבחון מבוגרים בהכרת המערכת הממוחשבת באבחון המת"ל‬
‫)מורה מאבחן תפקודי למידה(‪.‬‬
‫משך הלימודים‬
‫‪ .1‬בתוכניות לקויות למידה ולקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית‪ :‬שנתיים וחצי — ‪5‬‬
‫סמסטרים‪.‬‬
‫על התלמידים בתוכנית במסלול א' ובמסלול ב' לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים וחצי‪.‬‬
‫תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט‬
‫בתום שלוש שנות לימוד )ששה סמסטרים(‪.‬‬
‫‪378‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .2‬במגמה למוח ולמידה על התלמידים לסיים את חובותיהם במשך שנתיים‪ .‬תלמידים אלה יכולים‬
‫ללמוד שנה נוספת במסגרתה יסיימו את כתיבת עבודת הגמר המחקרית‪-‬תיזה ויגישו אותה‬
‫לשיפוט‪.‬‬
‫לוח זמנים זה הוא מחייב ולכן על המועמדים לשקול היערכות מתאימה מבחינת שאר האילוצים‬
‫שלהם‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(‬
‫‪308301-11-01‬‬
‫כתובת אתר החוג באינטרנט‪http://learning.edu.haifa.ac.il :‬‬
‫יו"ר ועדת הדוקטורט‪ :‬פרופ' אבי קרני‬
‫לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרת חוקרים ומבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות‬
‫בשלושה קורסים לפחות‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל‪ ,‬או בשלוחות ישראליות של‬
‫אוניברסיטאות זרות‪ ,‬לעמוד בבחינת ‪ GRE‬כחלק מתנאי הקבלה בכפוף לתקנון הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫ציון ‪ 86‬ומעלה בעבודת התיזה וממוצע ‪ 85‬בציוני תואר מוסמך ‪.‬‬
‫שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים‪ ,‬שאחת מהן היא ממנחה תיזת המ"א‪.‬‬
‫התקשרות והסכמה בכתב של מנחה — איש סגל של החוג ללקויות למידה המוסמך להנחות‬
‫לתואר דוקטור‪.‬‬
‫הגשת הצהרת כוונות כתנאי קבלה )עד ‪ 5‬עמודים( כמו כן תקציר נושא המחקר בשפה‬
‫האנגלית‪.‬‬
‫קורות חיים בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫על מנת להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט ניתן להירשם דרך האינטרנט או לקנות ערכת הרשמה‬
‫לתארים מתקדמים‪ .‬יש לצרף גיליון ציונים של תואר ראשון ושני‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש למלא את הטפסים הנדרשים על–ידי החוג‪ :‬המלצות‪ ,‬אישור התקשרות עם מנחה‪ ,‬גיליון‬
‫ציונים‪ ,‬קורות חיים וקדם–הצעת מחקר בארבעה עותקים למזכירות החוג‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪379‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מועדי קבלה‬
‫ההרשמה לתואר השלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים יתקיים‬
‫בשני מועדים בלבד כל שנה‪ :‬במהלך חודש ספטמבר עבור מועמדים לסמסטר חורף )יש להעביר את‬
‫כל המסמכים הנדרשים עד ל –‪ 31‬באוגוסט ‪ ,(2011‬ובמהלך חודש ינואר למועמדים לסמסטר אביב‬
‫)יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים עד ל –‪ 31‬בדצמבר ‪.(2011‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א'‪ :‬משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד )כולל חופשת הקיץ‪/‬סמסטר(‪ .‬במהלך הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את‬
‫הצעת המחקר‪ ,‬לקבל את אישור המנחה‪/‬ים להצעה‪ ,‬להגישה לעיון ועדת הדוקטורט החוגית‪ ,‬לקבל‬
‫אישור משני קוראים חיצוניים ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו‪.‬‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים‪ .‬במהלך תקופת הלימודים‬
‫בשלב מחקר ב'‪ ,‬יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט ולהגישה בהתאם למפורט‬
‫בתקנון האוניברסיטאי ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫קורסים לתואר שלישי‬
‫תלמידי הדוקטורט יחויבו בלפחות ‪ 3‬קורסים‪:‬‬
‫‪ 4‬שש"ס‬
‫מחקר חינוכי‪ :‬המשגה ופיתוח )יש להשתתף בו בשלב א'(‬
‫‪ 4‬שש"ס‬
‫שיטות מתקדמות במחקר כמותי‬
‫‪ 2‬שש"ס‬
‫סמינר מחקר לדוקטורנטים בלקויות למידה* — חלק א'‬
‫‪ 2‬שש"ס‬
‫סמינר מחקר לדוקטורנטים בלקויות למידה* — חלק ב'‬
‫קורס הקשור לנושא הדוקטורט שייקבע בתאום אישי על ידי המנחה‪.‬‬
‫*חובה להשתתף בסמינר מחקר לדוקטורנטים לאורך כל שנות הלימוד‪.‬‬
‫לימודי הדוקטורט אינם מקנים אישור והכשרה לעסוק‬
‫בתחום האבחון והטיפול בלקויות למידה‪.‬‬
‫הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫דרישות אקדמיות נוספות הינן בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי ברשות הלימודים מתקדמים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט ‪308315-11-02‬‬
‫מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט‬
‫ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר שלישי‪.‬‬
‫הקבלה למסלול זה היא על בסיס ציוני שנה א'‪ ,‬הסכמת מנחה‪ ,‬אישור ועדת דוקטורט חוגית בכפוף‬
‫לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים )לימודי תואר שלישי(‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים ‪308350-11-01‬‬
‫המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים )השלמות לדוקטורט( ומבקשים‬
‫להשלים את עבודת הגמר )תיזה( המחקרית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪ 1‬בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר ממוסד אקדמי מוכר בציון סופי של ‪ 85‬לפחות ובכפוף‬
‫לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪ .2‬הסכמה בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫‪380‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫דרישות המסלול‬
‫‪ .1‬השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית )תיזה(‬
‫‪ .2‬במידת הצורך‪ ,‬עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫פרטים על הליכי ומועדי הרשמה ניתן למצוא במזכירות החוג ואתר החוג בכתובת‬
‫‪.http://learning.edu.haifa.ac.il‬‬
‫∞∞∞‬
‫החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך‬
‫‪http://edu.haifa.ac.il/lead-ed/‬‬
‫הלימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הועדה החוגית‪ :‬ד"ר זהבה רוזנבלט‬
‫מטרת הלימודים‬
‫החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מקנה ידע‪ ,‬הבנה והתנסות בתחום המדיניות‪ ,‬הארגון‪ ,‬הניהול‬
‫והמנהיגות‪ ,‬תוך שימת דגש על ההקשר החברתי והתרבותי הרחב והשפעתו על מערכת החינוך‬
‫הפורמאלית והבלתי פורמאלית‪ .‬כמו כן מיוצגות פרספקטיבות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות‪.‬‬
‫בחוג קיימות שתי מגמות‪:‬‬
‫א‪ .‬המגמה לחינוך‪ ,‬חברה ותרבות )כולל התמחות בהדרכה בחינוך הבלתי–פורמלי(‬
‫ב‪ .‬המגמה לניהול מערכות חינוך‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניסיון בתחום של מנהיגות בחינוך הפורמאלי או הבלתי פורמאלי יילקח בחשבון‪ .‬אין כל התחייבות‬
‫לקבל את המועמד למגמה או למסלול לימודי שביקש )להלן(‪ ,‬גם אם מילא את כל תנאי המינימום‬
‫הנדרשים‪ ,‬מאחר ומספר המקומות למתקבלים לחוג הוא מוגבל‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪381‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪.3‬‬
‫תואר ראשון בחינוך או בתחומים קרובים )כמו‪ :‬פסיכולוגיה‪ ,‬סוציולוגיה ואנתרופולוגיה‪ ,‬משאבי‬
‫אנוש‪ ,‬מדעי ההתנהגות ומדעי המדינה( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל עם ממוצע‬
‫משוקלל של ‪ 80‬לפחות בכול אחד מחוגי הלימוד בלימודי התואר הראשון‪.‬‬
‫בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה‪ ,‬ששפת ההוראה בו אינה עברית‪ ,‬יידרשו לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה‪ ,‬כתנאי לקבלתם ללימודים‪.‬‬
‫תלמידים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים‪ ,‬אישור‬
‫רשמי לממוצע הציונים )סופי או זמני( וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון )אין‬
‫אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון(‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה–‪ ,GRE‬או‬
‫בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון )ראה עמוד ‪ 169‬במדריך זה(‪.‬‬
‫ציון של ‪ 75‬לפחות במבחן כניסה באנגלית‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬מילוי נספח מס' ‪ 8‬הינו חובה )הנמצא באתר החוג בלשונית טפסים(‪ .‬יש למלאו בקפידה‪.‬‬
‫‪ .2‬ועדת הקבלה של החוג תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט‬
‫בתנאי הקבלה הכלליים של החוג ובתנאי הקבלה הנוספים של כל מגמה‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי קבלה נוספים‪ ,‬יחודיים לכל מגמה‪ ,‬מפורטים בהמשך‪.‬‬
‫לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני‬
‫‪ .1‬במידת הצורך ייקבעו לימודי השלמה שונים )עד ‪ 16‬שעות שבועיות סמסטריאליות‪ ,‬ולכל היותר‬
‫‪ 4‬קורסים( לפי תכניות ההשלמה של המגמות והחוג )ראה בהמשך פירוט במגמות השונות(‪.‬‬
‫פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי‬
‫מוכר‪ .‬לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור‪ ,‬יש להמציא את המסמכים הבאים‪ :‬סילבוס‪ ,‬ציון )‪80‬‬
‫לפחות(‪ ,‬היקף הקורס )שעות(‪ ,‬נקודות זכאות‪ ,‬שם ותואר המרצה‪ .‬יש להמציא מסמכים אלה בעת‬
‫הרישום‪ .‬בקשות לפטור מלימודי השלמה )על סמך קבלת ציון סופי בלימודי התואר הראשון( יש‬
‫להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים‪ .‬פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים‬
‫יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים‪ .‬לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה‪.‬‬
‫‪ .2‬על מנת לקבל אישור מעבר למעמד של תלמיד "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים‬
‫את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון ‪ 80‬לפחות בכל קורס ובהתאם לדרישות‬
‫המגמה אליה נרשם התלמיד‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה ושיטות מחקר במסגרת לימודי התואר הראשון‪ ,‬או שלמדו‬
‫קורסים אלו בהיקף מצומצם או לפני יותר מ–‪ 5‬שנים‪ ,‬יחויבו בקיץ תשע"א )בכפוף למספר‬
‫הנרשמים( או בשנת לימודיהם הראשונה לתואר מ"א בשני קורסי השלמה כלהלן‪:‬‬
‫השלמות בשיטות מחקר‬
‫השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה‬
‫לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני ‪316150-11-01‬‬
‫מועמד שאינו עומד ברמת הקריטריונים של החוג לקבלה לתואר שני יוכל בהמלצת המגמה אליה‬
‫ביקש להתקבל ובהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני‪ ,‬להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת‬
‫מועמדותו לתואר שני‪ ,‬בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף ‪.8.12‬‬
‫עם סיום ההשלמות‪ ,‬על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו ללימודי תואר שני‬
‫אין התחייבות לקבל את המועמד לאחר סיום לימודי ההשלמה‪.‬‬
‫מבחן כניסה באנגלית‬
‫‪.1‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪382‬‬
‫הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג למנהיגות‬
‫ומדיניות בחינוך‪.‬‬
‫ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי ההרשמה‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים‪ ,‬למעט אלו אשר סיימו את לימודי התואר הראשון‬
‫באוניברסיטה מוכרת בחו"ל‪ ,‬בה שפת הלימוד היא אנגלית‪ .‬על מועמדים אלה לפנות לפני מועד‬
‫הבחינה לוועדת הקבלה החוגית לקבלת פטור‪.‬‬
‫הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך‪ .‬מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך‬
‫נדרשים לגשת רק למועד בחינה אחד‪.‬‬
‫למועדי הבחינה באנגלית ראה עמוד ‪ 158‬במדריך זה‪.‬‬
‫מועד זה מתייחס גם למי שבחרו בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בעדיפות שנייה או שלישית‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .6‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי ומספר ימים קודם לכן באתר‬
‫הפקולטה לחינוך שכתובתו‪http://edu.haifa.ac.il :‬‬
‫‪ .7‬יש לראות במידע זה זימון לבחינה‪.‬‬
‫‪ .8‬לא יישלח זימון אישי לבחינה‪.‬‬
‫‪ .9‬לא יהיו מועדים נוספים לבחינה‪.‬‬
‫‪ .10‬הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי‪ .‬ניתן להשתמש במילון מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪ .11‬הציון בבחינת הכניסה באנגלית תקף למשך שנתיים בלבד‪.‬‬
‫‪ .12‬תלמידים בעלי מיגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות החוג ולהמציא את‬
‫האישורים הנחוצים )לקויי למידה או לקויים רפואיים(‪ .‬ניתן להיעזר בשרותי יה"ל‪ ,‬מרכז התמיכה‬
‫לבעלי לקויי הלמידה‪ ,‬בקומה ‪ 2‬בנין חינוך ומדעים‪ ,‬טלפון ‪.04-8249022‬‬
‫המועד האחרון להרשמה לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ‪.13.5.2011‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫הקבלה למסלול א' תלויה בהחלטה של ועדת הקבלה במגמה אליה נרשם המועמד‪ .‬רישום למסלול‬
‫א' אינו מבטיח הישארות בו‪ ,‬שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים‪ :‬א‪ .‬ציון של ‪ 80‬לפחות בקורס‬
‫הסטטיסטיקה של החוג; ב‪ .‬ציון של ‪ 80‬לפחות בשיעורי החובה של המגמה; ג‪ .‬ציון של ‪ 85‬לפחות‬
‫בעבודות סמינריוניות; ד‪ .‬התקשרות עם מנחה )מתוך מרצי החוג( המורשה להנחות עבודת גמר‬
‫מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה‪ .‬במסלול א' יש לסיים את חובות הקורסים במשך‬
‫שנתיים )‪ 32‬שעות שבועיות — שש"ס(‪ .‬ניתן ללמוד שנה נוספת לצורך כתיבת עבודת הגמר המחקרית‬
‫)תיזה(‪.‬‬
‫הנחיות לכתיבת עבודת הגמר )תיזה( ניתן לקבל במזכירות החוג או באתר האינטרנט של הרשות‬
‫ללימודים מתקדמים ‪http://research.haifa.ac.il/~graduate/‬‬
‫מסלול ב' — כולל בחינת גמר‬
‫במסלול ב' יש לסיים את חובות הקורסים במשך שנתיים )‪ 40‬שעות שבועיות — שש"ס(‪.‬‬
‫מסלול זה כולל בחינה מסכמת או הכנת פרויקט גמר )בהתאם לדרישות המגמה הספציפית(‪ .‬ציון‬
‫המעבר המינימלי בבחינת הגמר או בפרויקט הגמר הינו ‪.76‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪383‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מסלול אישי עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( ‪316206-11-01‬‬
‫מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד‪ ,‬שבו הוא מעוניין להתמחות‪,‬‬
‫ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך‪ .‬תכנית‬
‫הלימודים תיבנה ע"י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של‬
‫החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך והדיקן ללימודים מתקדמים‪ .‬במסלול האישי יש לסיים את חובות‬
‫הקורסים במשך שנתיים )‪ 32‬שעות שבועיות — שש"ס(‪ .‬ניתן ללמוד שנה נוספת לצורך כתיבת עבודת‬
‫הגמר המחקרית )תיזה(‪.‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול זה‪ :‬ממוצע של ‪ 90‬לפחות בלימודי התואר הראשון‪ ,‬ציון עובר בבחינה באנגלית‬
‫והסכמת מנחה ‪/‬מלווה להנחות את התלמיד‪ .‬בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של‬
‫התלמיד בתכנית לימודיו‪.‬‬
‫מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית )תיזה( ‪316240-11-01‬‬
‫‪ .1‬על התלמיד להגיש הצעת תיזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום‬
‫שנה ד'‪ ,‬ולא יאוחר מתחילת שנה"ל העוקבת‪.‬‬
‫‪ .2‬השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התיזה‪.‬‬
‫‪ .3‬עבודת התיזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית‪ ,‬כולל חופשת הקיץ‪.‬‬
‫‪ .4‬משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תיזה יעמוד על‬
‫חמש שנים‪.‬‬
‫מסלול מואץ לתואר שני עם בחינת גמר ‪316241-11-01‬‬
‫‪ .1‬התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬התלמיד יגש לבחינת הגמר בתום שנה רביעית‪ ,‬כולל חופשת הקיץ‪.‬‬
‫‪ .3‬משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על‬
‫ארבע שנים‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט ‪316315-11-03 316315-11-02‬‬
‫קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי תואר ראשון או בתום שנת הלימודים‬
‫הראשונה בתואר השני‪ .‬ראה סעיף ‪ 7.7‬בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים או באתר האינטרנט‬
‫‪http://research.haifa.ac.il/~graduate/‬‬
‫משך הלימודים‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫משך הלימודים לתואר שני במסלולים הדורשים כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( הוא שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫משך הלימודים לתואר שני במסלול ב' )ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית( הוא שנתיים‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול מואץ למ"א כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה( הוא חמש שנים‬
‫)ללימודי התואר הראשון והשני(‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול מואץ למ"א ללא כתיבת תיזה הוא ארבע שנים )ללימודי התואר הראשון‬
‫והשני(‪.‬‬
‫משך הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫תוכניות לימודים מיוחדות — מגמות‬
‫תהליך הרישום למגמות‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪384‬‬
‫בעת ההרשמה יש לבחור את המגמה אליה מבקש התלמיד להתקבל ואת מסלול הלימודים‪ .‬אין‬
‫החוג מתחייב לקבל את המועמד למסלול הנבחר‪.‬‬
‫במידה והסטודנט מעוניין להירשם ליותר ממגמה אחת‪ ,‬יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה‪.‬‬
‫הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי המגמה שצוינה בעדיפות הגבוהה יותר‪.‬‬
‫תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר ממגמה אחת לא יטופל בו–זמנית בשתי המגמות‪.‬‬
‫במידה והתקבלה החלטת קבלה למגמה המועדפת לא יימשך הטיפול בבקשה למגמות האחרות‬
‫ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן‪.‬‬
‫במידה והמועמד עבר תהליך קבלה ונמצא ברשימת המתנה למגמה שנמצאת בעדיפות הגבוהה‬
‫יותר אצלו‪ ,‬תיקו יועבר לטיפול למגמה הבאה על–פי סדר העדיפויות שציין המועמד‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫‪ .6‬כאמור‪ ,‬מועמד שנדחה ממגמה מסוימת יועבר לטיפול מגמה אחרת‪ ,‬אך ייתכן כי במגמה השניה‬
‫לא יהיו יותר מקומות‪ ,‬שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו מגמה זו בעדיפות ראשונה‪.‬‬
‫המגמה לניהול מערכות חינוך‬
‫ראש המגמה‪ :‬ד"ר יאיר ברזון‬
‫מסלול א' — ‪ 316201-11-01‬מסלול ב' — ‪316202-11-01‬‬
‫המגמה לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחום הארגון‪ ,‬הניהול ומשאבי אנוש‪,‬‬
‫תוך התמקדות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות‪ .‬המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית‬
‫מובילה‪ ,‬שתוכל לסייע לארגונים חינוכיים להסתגל לשינויים סביבתיים ולשפר אפקטיביות ארגונית‪.‬‬
‫הלימודים במגמה מוכרים ע"י משרד החינוך לצורכי מועמדות לתפקיד ניהול בתי–ספר‪.‬‬
‫תנאי קבלה )בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך‪ ,‬ראה לעיל(‪:‬‬
‫— טופס קורות חיים )נספח ‪8‬א' — הנמצא באתר החוג בלשונית טפסים(‪.‬‬
‫— טופס המלצה אקדמית )נספח ‪8‬ב' — הנמצא באתר החוג בלשונית טפסים(‪ .‬ההמלצה תשלח‬
‫ישירות על–ידי הממליץ על גבי הטופס למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך‪.‬‬
‫בשל מספר המקומות המוגבל ייבחרו המועמדים הטובים ביותר‪ .‬בשנים האחרונות התקבלו מועמדים‬
‫שממוצע ציוני התואר הראשון שלהם היה מעל ‪.85‬‬
‫לימודי השלמה )לימודי השלמה ייקבעו במידת הצורך‪ ,‬על פי נתוני המועמד(‬
‫‪ 2‬שש"ס‬
‫השלמות בשיטות מחקר‬
‫‪ 2‬שש"ס‬
‫השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה‬
‫‪ 2‬שש"ס‬
‫מערכת החינוך בישראל‬
‫‪ 4‬שש"ס‬
‫התנהגות ארגונית‬
‫בקשה לפטור מקורס השלמה על סמך לימודים קודמים‪ ,‬ראה הנחיות בעמוד ‪ 382‬במדריך זה‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך במגמה לניהול מערכות חינוך‪.‬‬
‫המגמה לחינוך‪ ,‬חברה ותרבות‬
‫ראש המגמה‪ :‬פרופ' רבקה איזיקוביץ'‬
‫מסלול א' — ‪ ,316201-11-02‬מסלול ב' — ‪316202-11-02‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪385‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מגמה זו עוסקת באופן ייחודי בקשרי הגומלין שבין חינוך‪ ,‬חברה ותרבות‪ ,‬תוך דגש מיוחד על הכשרת‬
‫קובעי מדיניות והכשרת עתודה מנהיגותית מובילה בתחום החינוך הבלתי–פורמאלי‪ .‬המגמה חושפת‬
‫את הסטודנטים ללימודים בתחומי הסוציולוגיה‪ ,‬האנתרופולוגיה‪ ,‬הפילוסופיה והתקשורת‪ ,‬שמטרתם‬
‫לפתח למידה וראייה ביקורתית של תהליכים חינוכיים במסגרות שונות )למשל‪ :‬בתי–ספר‪ ,‬מוזיאונים‪,‬‬
‫ארגוני נוער ומשפחה(‪ .‬המגמה משלבת בסיסים תיאורטיים ומיומנויות אקדמיות ומחקריות סביב‬
‫נושאים כגון חינוך והגירה‪ ,‬אנתרופולוגיה של ילדות ונעורים‪ ,‬מגדר וחינוך‪ ,‬חינוך ורב–תרבותיות‪,‬‬
‫הפוליטיקה של החינוך וצדק חברתי‪.‬‬
‫המגמה מיועדת לתלמידים בעלי תודעה חברתית ואחריות קהילתית‪ ,‬המעוניינים להשתלב במחקר‬
‫והוראה אקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות; למכינים עצמם לקראת תפקידי ניהול ופיקוח‪,‬‬
‫ריכוז‪ ,‬הנחייה‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬מחקר והערכה בארגוני חינוך פורמאלי ובלתי–פורמאלי )כגון‪ :‬חינוך חברתי‬
‫בבתי–ספר ומתנ"סים‪ ,‬ניהול פרויקטים חינוכיים במשרדי ממשלה ועליית הנוער(‪ .‬כמו כן‪ ,‬המגמה‬
‫מיועדת למעוניינים בייזום והפעלת תכניות התערבות חינוכיות במסגרות שונות )משרדי ממשלה‪,‬‬
‫רשויות מקומיות‪ ,‬עמותות‪ ,‬ארגונים כלכליים וכד'(‪.‬‬
‫תנאי קבלה )בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך(‪:‬‬
‫— ממוצע משוקלל של ‪ 80‬לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון‪.‬‬
‫— טופס קורות חיים )נספח ‪8‬ג' — הנמצא באתר החוג בלשונית טפסים(‪.‬‬
‫— ראיון אישי אליו יזומנו חלק מהמועמדים‪.‬‬
‫בשל מספר המקומות המוגבל ייבחרו המועמדים הטובים ביותר‪.‬‬
‫לימודי השלמה‬
‫במידת הצורך‪ ,‬ייקבעו לימודי השלמה‪ ,‬על פי הראיון האישי ולפי דרישות המגמה‪.‬‬
‫בקשה לפטור מקורס השלמה על סמך לימודים קודמים‪ ,‬ראה הנחיות בעמוד ‪ 382‬במדריך זה ‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך במגמה לחינוך‪ ,‬חברה ותרבות‪.‬‬
‫התמחות בהדרכה במסגרת המגמה ל"חינוך‪ ,‬חברה ותרבות"‬
‫תוכנית ההתמחות מופעלת בשיתוף עם החוג ל"למידה‪ ,‬הוראה והדרכה"‪ ,‬ומציעה הכשרה בתחום‬
‫החינוך הבלתי–פורמאלי‪.‬‬
‫תכנית זו מיועדת לסטודנטים המעוניינים להכשיר עצמם לתפקידי ניהול‪ ,‬ריכוז‪ ,‬ייזום והפעלת‬
‫תכניות התערבות‪ ,‬הנחייה והדרכת מדריכים בתחום החינוך הבלתי–פורמאלי‪.‬‬
‫הסטודנטים הלומדים בתכנית יעמדו בדרישות לימודי החובה של המגמה ל"חינוך‪ ,‬חברה ותרבות"‬
‫)שני קורסים(‪ ,‬ילמדו שלושה קורסי בחירה מתוך ההיצע של מגמה זו וכן ילמדו ארבעה קורסי חובה‬
‫בתחום ההדרכה בחוג ל"למידה‪ ,‬הוראה והדרכה"‪ .‬קורסי ההדרכה יכללו הדרכה בשדה )פרקטיקום(‪,‬‬
‫אשר תעניק לסטודנטים היכרות רחבה עם שדה החינוך הבלתי–פורמאלי והכשרה ייעודית להדרכה‬
‫ולהדרכת מדריכים בתחום זה‪.‬‬
‫עם סיום התכנית בהצלחה‪ ,‬יקבלו המוסמכים ספח התמחות בהדרכה בצירוף אישור הזכאות‬
‫לתואר‪.‬‬
‫הלימודים לתואר שלישי‬
‫‪316301-11-01‬‬
‫יו"ר הועדה החוגית‪ :‬ד"ר קלרה סבג‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫מטרת הלימודים‬
‫לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם‬
‫מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪ .‬בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחוג למנהיגות ומדיניות‬
‫בחינוך תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה‬
‫בציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות וציון של ‪ 90‬לפחות בעבודת התיזה למ"א‪ .‬מועמדים ללא רקע‬
‫לימודי בתחום מנהיגות ומדיניות בחינוך המעוניינים בלימודי תואר שלישי בחוג ידרשו לימודי‬
‫השלמה‪.‬‬
‫‪386‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫ב‪ .‬מועמדים ללימודי תואר שלישי אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן‬
‫של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪ ,‬אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה–‪ GRE‬הכללי )‪ (General Test‬ולהימצא באחוזון ה–‪ 70%‬בכל‬
‫אחד משלושת מרכיבי המבחן‪ .‬עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה‬
‫ללימודים‪.‬‬
‫הנחיות להגשת מועמדות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫על המעוניין בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר סגל החוג המורשה להדריך עבודות‬
‫דוקטור ולקבל את הסכמתו להנחות אותו )ראו אתר החוג לעיל(‪ .‬לא תיתכן הרשמה ללימודי‬
‫דוקטורט מבלי שיש התקשרות מראש עם מנחה‪.‬‬
‫יש לרכוש ערכת הרשמה לתארים בחנות "אקדמון" בקמפוס או ברשת חנויות סטימצקי‪ .‬יש‬
‫למלא בצורה מלאה ומדויקת את טופס ההרשמה‪ ,‬כולל שמות ופרטים אישיים של שני ממליצים‬
‫)מרצים בלימודי התואר השני(‪ ,‬בדרגת מרצה בכיר ומעלה מאוניברסיטה בארץ או בחו"ל‪ ,‬שלפחות‬
‫אחד מהם מנחה עבודת התיזה‪ ,‬היכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי‬
‫וללימודי דוקטורט‪.‬‬
‫יש לכתוב קדם–הצעה שתתאר בקווים כלליים את שאלות המחקר‪ ,‬הרקע התיאורטי‪ ,‬ההשערות‬
‫הכלליות‪ ,‬ותיאור שיטת המחקר — כל זאת באורך של ‪ 4‬עמודים )למעט ביבליוגרפיה(‪.‬‬
‫את חומר ההרשמה — הכולל את טופס ההרשמה המלא‪ ,‬קדם–ההצעה )מאושר על–ידי המנחה(‪,‬‬
‫טופס הסכמה של המנחה להנחיית המועמד‪ ,‬ועותק מעבודת התיזה מלימודי המ"א — יש להגיש‬
‫לעוזרת המנהלית לראש החוג‪ ,‬גב' מירי טאטי )טל' ‪ (04-8249067‬שהינה מרכזת לימודי התואר‬
‫השלישי בחוג‪.‬‬
‫כל תכתובת של התלמיד עם ועדת הדוקטורט בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעת המנחה‬
‫ובאישורו בכתב‪.‬‬
‫דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ותקנון החוג‬
‫למנהיגות ומדיניות בחינוך‪.‬‬
‫מועדי קבלה‬
‫החוג מקיים דיון בקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי פעמיים בשנה‪ ,‬בחודשים יוני וינואר‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬יש להגיש את חומר ההרשמה עד ל–‪ 1‬ביוני )לקראת סמסטר א'( ועד ל–‪ 1‬בינואר )לקראת‬
‫סמסטר ב'(‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫מדריך עבודת הד"ר והועדה המלווה‪ ,‬במידה ומונתה‪ ,‬יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים‬
‫שלו והיקפה‪ .‬תכנית הלימודים תאושר ע"י ועדת הדוקטורט החוגית‪ .‬על התלמיד להשתתף בקורסים‪,‬‬
‫למלא את חובותיו על–פי דרישות כל קורס )כולל בחינה או עבודות( ולסיים ברמת הישגים שאינה‬
‫מדריך לנרשמים ‪387‬‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים‪.‬‬
‫הלימודים מחולקים לשני שלבים‪:‬‬
‫שלב מחקר א'‪ :‬משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל‬
‫התלמיד )כולל חופשת הסמסטר‪/‬הקיץ(‪ .‬במהלך הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין‬
‫את הצעת המחקר‪ ,‬לקבל את אישור המנחה‪/‬ים להצעה‪ ,‬להגישה לעיון הועדה החוגית ללימודי תואר‬
‫שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו‪.‬‬
‫שלב מחקר ב'‪ :‬משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים‪ .‬במהלך תקופת הלימודים‬
‫בשלב מחקר ב'‪ ,‬יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור‪.‬‬
‫נופלת מציון ‪ 85‬בכל קורס‪ .‬המנחה רשאי לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום‬
‫הנדרשת בהתאם לצורכי עבודת המחקר‪ ,‬באישור ועדת הד"ר של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך‬
‫ובלבד שלא תעלה על ‪ 16‬שש"ס ולא יותר מ–‪ 4‬קורסים‪.‬‬
‫במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות‪ ,‬מתוכם אחד חובה בשלב‬
‫א' — "מחקר חינוכי‪ :‬המשגה ופיתוח" והשאר מתוך הקורסים המומלצים לדוקטורנטים ומתוך‬
‫היצע הקורסים במסגרת תוכניות המ"א של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך או של חוגים אחרים‬
‫לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת הדוקטורט‪.‬‬
‫הגשת עבודת דוקטורט לשיפוט‬
‫עם סיום עבודת המחקר‪ ,‬תוגש העבודה בחתימת המנחה‪/‬ים לוועדה החוגית‪ .‬לאחר שתיערך בדיקה‬
‫כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון‪ ,‬תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים‬
‫לשיפוט בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫מידע מפורט על אופן הגשת עבודת הדוקטור מופיע באתר‪:‬‬
‫‪http://research.haifa.ac.il/~graduate/html/html_heb/phd/phd_hagasha.html‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר בציון ‪ 90‬לפחות בכול אחד מחוגי‬
‫הלימוד שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי‬
‫תואר שלישי‪.‬‬
‫פרטים נוספים אודות מסלול זה ניתן למצוא באתר‪:‬‬
‫‪http://research.haifa.ac.il/~graduate/html/html_heb/phd/phd_hagasha.html‬‬
‫מסלול לימודי מחקר מקדים )השלמות לקראת תואר שלישי(‬
‫מועמד המבקש להירשם למסלול לימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת‬
‫עבודת גמר מחקרית‪ ,‬חייב למלא את התנאים הבאים‪:‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫א‪ .‬הנו בעל תואר שני ממוסד מוכר בישראל בציון משוקלל של ‪ 90‬לפחות וציון של ‪ 90‬לפחות‬
‫בעבודות הסמינריונים והקורסים המתודולוגיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית‪.‬‬
‫דרישות המסלול‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫א‪ .‬השלמת כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(‬
‫ב‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על–ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר‬
‫השלישי‪.‬‬
‫סיום הלימודים במסלול זה אינו מהוה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי‪.‬‬
‫משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי השלמה לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד‪.‬‬
‫∞∞∞‬
‫‪388‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫הפקולטה לחינוך‬
‫והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית–הספר לטיפול באמצעות אמנויות‬
‫‪http://artherapy.haifa.ac.il‬‬
‫לימודים לתואר שני )מ"א(‬
‫יו"ר הוועדה לתואר שני‪ :‬פרופ' רחל לב–ויזל‬
‫מטרת הלימודים‬
‫*מותנה באישור רשויות האוניברסיטה‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון מתחום כלשהו אשר סיימו לימודיהם )ובידם אישור‬
‫זכאות( ומעונינים להמשיך בלימודים לתואר שני בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות‪.‬‬
‫מועמדות ללימודי מ"א בטיפול באמצעות אמנויות מחייבת עמידה בתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ µ‬זכאות לתואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬בציון סופי של ‪ 85‬לפחות;‬
‫‪ µ‬לימודי קדם — פירוט בהמשך;‬
‫‪ µ‬עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון ‪ 75‬לפחות )ניתן לגשת לשני מועדים(;‬
‫‪ µ‬קורות חיים;‬
‫‪ µ‬הצהרת כוונות;‬
‫‪ µ‬המלצה מגורם אקדמי;‬
‫‪ µ‬ראיון אישי‪/‬קבוצתי;‬
‫‪ µ‬מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר;‬
‫‪ µ‬מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪389‬‬
‫הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות משותף לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולפקולטה לחינוך‪.‬‬
‫בית הספר כולל ארבע מגמות‪ :‬טיפול באמצעות אמנות פלסטית‪ ,‬טיפול באמצעות דרמה‪ ,‬טיפול‬
‫באמצעות תנועה וטיפול באמצעות מוסיקה*‪ .‬מטרות הלימודים הן‪ :‬להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע‬
‫מומחים בעבודה בטיפול באמצעות אמנויות בתחום הבריאות‪ ,‬החינוך‪ ,‬הרווחה והשיקום‪ ,‬ולפתח‬
‫גוף ידע מחקרי לקידום הטיפול באמצעות האמנויות‪.‬‬
‫העדפה מתקנת‬
‫בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך‪ ,‬נוהג‬
‫ביה"ס מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית או פסיכיאטרית‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית‪ ,‬חושית או פסיכיאטרית‪ ,‬שאינם עומדים‬
‫בתנאי הקבלה הפורמאליים של ביה"ס‪ ,‬אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה‬
‫לתואר שני‪ ,‬יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה של בית הספר ולפרט את נימוקיהם לבקשתם‪.‬‬
‫הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד‪/‬ת‪ ,‬לערוך ראיונות‬
‫אישיים או קבוצתיים‪ .‬לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד‪/‬ת יכולתו ומוגבלותו‪/‬ה‪ ,‬תחליט‬
‫הוועדה אם לקבלו‪/‬ה‪ ,‬עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה‪ .‬הוועדה תודיע על החלטתה בכתב‬
‫למועמד‪/‬ת‪ .‬שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על ‪5%‬‬
‫מכלל המועמדים שהתקבלו לביה"ס באותה שנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים‬
‫עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של ביה"ס‪.‬‬
‫פירוט לימודי קדם נדרשים‬
‫מועמדים בוגרי תואר ראשון‪ ,‬שלא למדו את הקורסים הבאים בלימודי התואר הראשון‪ ,‬יחויבו‬
‫בהשלמות הנלמדות ברמת התואר הראשון במוסד אקדמי בעל היתר‪/‬הכרה‪ .‬קורסים אלה אינם‬
‫נכללים בתוכנית המ"א‪ .‬יש לסיים את כל קורסי הקדם בממוצע ‪ 80‬לפחות עד תחילת שנת‬
‫הלימודים‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול‪:‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה — ‪ 2‬נקודות‬
‫פסיכופיזיולוגיה — ‪ 2‬נקודות‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית — ‪ 4‬נקודות‬
‫פסיכופתולוגיה )פסיכולוגיה אבנורמלית( — ‪ 4‬נקודות‬
‫תיאוריות אישיות — ‪ 2‬נקודות‬
‫סטטיסטיקה — ‪ 2‬נקודות‬
‫שיטות מחקר — ‪ 2‬נקודות‬
‫השלמה עבור מי שאינו בא מתחום האמנויות )סה"כ ‪ 500‬שעות(‪:‬‬
‫בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור ‪ 300‬שעות לימוד פורמאליות מתחום האמנות‬
‫הרלבנטי )שעות לימוד ממוסד אקדמי או מוסד מקצועי או אמנותי המעניק תעודה(‪.‬‬
‫מתוכם קורס תיאורטי בהיקף של ‪ 56‬שעות וקורסים מעשיים בהיקף של ‪ 244‬שעות‪.‬‬
‫בנוסף על המועמד להציג ‪ 200‬שעות ניסיון בשדה‪.‬‬
‫במגמת אמנות — יש להציג תיק עבודות — יש לשלוח על ‪ 10-15 CD‬צילומים של עבודות לראש‬
‫המגמה לאישור‪.‬‬
‫במגמת דרמה — יש להגיש אישורים על השתתפות בקבוצת דרמה או קבוצת חוג במסגרת פורמלית‪/‬‬
‫לא פורמלית או צילום של הופעה‪/‬הצגה‪ ,‬לראש המגמה לאישור‪.‬‬
‫במגמת תנועה — יש להגיש אישורים על השתתפות‪/‬חברות בלהקת מחול והוראת מחול‪ .‬כמו כן‬
‫השתתפות בחוג במסגרת פורמלית‪/‬לא פורמלית לראש המגמה לאישור‪.‬‬
‫שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמנויות‪) .‬במידת הצורך יוכל‬
‫לאשר המוסד כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים(‪.‬‬
‫פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים מהמוסד‪.‬‬
‫‪390‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מועמדים לטיפול באמצעות מוסיקה חייבים להיות בעלי תואר ראשון במוסיקה‪ ,‬או בעלי תואר‬
‫ראשון אחר ובעלי השכלה מוסיקלית נרחבת — אישור על ‪ 500‬שעות לימוד על כלי נגינה‪ ,‬פיתוח‬
‫קול ושירה‪ ,‬או הצגת היכולת והידע בנגינה בפני וועדת הקבלה‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫תכנית הלימודים כוללת שני מסלולים‪ :‬מסלול א' עם עבודת גמר מחקרית‪-‬תזה )‪ 34‬שש"ס( ומסלול‬
‫ב' ללא תזה עם מבחן מסכם )‪ 38‬שש"ס(‪ .‬משך הלימודים הינו שנתיים‪ .‬תלמידים במסלול עם תזה‬
‫יוכלו להמשיך שנה שלישית אשר בה יסיימו את כתיבת התזה‪.‬‬
‫התמחות קלינית‬
‫מעבר לשנה ב' — מסלול א'‬
‫על התלמיד לעמוד בתנאים הבאים כדי ללמוד בשנה ב' במסלול א'‪ :‬ציון של ‪ 90‬לפחות בקורסי החובה‬
‫המתודולוגיים‪ ,‬ציון ‪ 85‬לפחות בקורסי החובה של ביה"ס‪ ,‬ציון של ‪ 85‬לפחות בעבודות סמינריוניות‪,‬‬
‫התקשרותעם מנחה מתוך מרצי ביה"ס )או הפקולטות( המורשה להנחות עבודות גמר בתום שנה א'‬
‫והגשת הצעה לעבודת גמר מחקרית‪-‬תזה מאושרת ע"י המנחה בתום הסמסטר השלישי ללימודים‪.‬‬
‫תיאור התעודה‬
‫מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות באמנות פלסטית‪/‬תנועה‬
‫ומחול‪/‬דרמה‪/‬מוסיקה*‪ ,‬בהתאם למגמת הלימוד‪.‬‬
‫תוכנית למטפלים מנוסים )מסלול ב(‪:‬‬
‫תוכנית מובנית של תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות תפתח למטפלים באמנויות מנוסים‪ .‬הכתה‬
‫למטפלים מנוסים לא מחולקת על פי מגמות אלא כוללת מטפלים מכל התחומים‪.‬‬
‫תוכנית הלימודים תתקיים במסגרת משולבת של כתה אחת לכל המטפלים המנוסים‪ .‬התוכנית‬
‫תרוכז ביום אחד בשבוע במשך שנתיים‪ ,‬ותכלול קורסים ייעודיים שמותאמים לאנשי שדה בעלי‬
‫ניסיון קליני‪ ,‬ולא תכלול לימודי שדה‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪391‬‬
‫הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫ההתמחות הקלינית מהווה מסגרת לפרקטיקום )הכשרה מעשית( והדרכה בכל אחד ממסלולי התכנית‪.‬‬
‫בנוסף לשני ימי הלימוד באוניברסיטה‪ ,‬נדרש לשריין לפחות עוד יום נוסף בשבוע לצורך פרקטיקום‬
‫והדרכה‪ .‬בשנה א' ההתמחות הקלינית מתקיימת במתכונת של סמינר קליני כאשר התלמידים‬
‫משובצים בקבוצות קטנות על ידי היחידה במסגרות הכשרה או שירותים שנבחרו על ידי היחידה‪.‬‬
‫היחידה אינה מתחייבת או יכולה להיענות לכל בקשה או העדפה‪ .‬בשנה ב' ההתמחות הקלינית‬
‫מתקיימת במתכונת של התנסות עצמאית במוסדות הקשורים לחינוך‪ ,‬רווחה ובריאות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לימודי השדה כוללים סדנאות בחופשות הסמסטר‪ .‬חובה על התלמיד להשתתף בשתי‬
‫סדנאות בכל שנת לימודים‪.‬‬
‫מספר שעות ההתמחות הכולל במהלך שנתיים של לימודי התואר יהיה ‪ 600‬שעות )כולל שעות‬
‫הדרכה וסדנאות(‪.‬‬
‫במידה ויידרשו שעות התנסות נוספות בכפוף לאישור החוק להכרה במקצועות הבריאות‪ ,‬יוצעו‬
‫בשנה השלישית לימודי הכשרה להתמחות קלינית מתקדמת במסגרת לימודי המשך‪ ,‬לא כחלק‬
‫מלימודי התואר‪.‬‬
‫מוסמכי התכנית יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות המציג את תחום ההתמחות‪.‬‬
‫הוצאות נסיעה לפרקטיקום ולמפגשי ההדרכה על חשבון התלמיד‪.‬‬
‫תנאי הקבלה לתכנית למטפלים מנוסים‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪µ‬‬
‫תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‪ ,‬המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬בציון‬
‫סופי של ‪ 85‬לפחות;‬
‫תעודה של מטפל באמצעות אמנות באחד מתחומי האמנות‪ ,‬שניתנה ע"י מוסד מוכר;‬
‫ניסיון מעשי של שנה אחת לפחות של עבודה בשטח בטיפול באמצעות אמנויות;‬
‫עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון ‪ 75‬לפחות )ניתן לגשת לשני מועדים(;‬
‫ראיון על פי שקול דעתה של ועדת קבלה;‬
‫מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד‬
‫בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר;‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל‪,‬‬
‫אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ‪ GRE‬או בלימודי‬
‫השלמה במסגרת התואר הראשון‪.‬‬
‫תיאור התעודה‬
‫תואר שני בטפול באמצעות אמנויות בהתאם למגמת הלימוד‪.‬‬
‫הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫מבחן קבלה באנגלית לכל המועמדים בכל התכניות‪) :‬ניתן לגשת לשני מועדים(‬
‫‪ .1‬הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני לביה"ס לטיפול‬
‫באמצעות אמנויות‪.‬‬
‫‪ .2‬ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי הרשמה‪.‬‬
‫‪ .3‬הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים‪ ,‬למעט אלו אשר סיימו את לימודי התואר הראשון‬
‫באוניברסיטה מוכרת בחו"ל‪ ,‬אשר שפת הלימוד בה היא אנגלית‪ .‬על מועמדים אלו לפנות מבעוד‬
‫מועד לוועדת הקבלה של ביה"ס לקבלת פטור‪.‬‬
‫‪ .4‬תאריכי הבחינה‪ ,‬ראה טבלה עמ' ‪ .158‬התאריכים יפורסמו בהמשך גם באתר בית הספר‪ .‬יש‬
‫להביא לבחינה תעודת זהות ומילון מכל סוג שהוא‪ .‬משך הבחינה ‪ 3‬שעות‪.‬‬
‫‪ .5‬חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינות בלוח המודעות בבניין הראשי‪ ,‬ומספר ימים קודם לכן‬
‫באתר בית הספר שכתובתו ‪http://artherapy.haifa.ac.il‬‬
‫‪ .6‬יש לראות במידע זה כזימון לבחינה‪.‬‬
‫‪ .7‬הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד‪ .‬ניתן להשתמש במילון מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪ .8‬הציון בבחינת הכניסה לאנגלית תקף למשך שנתיים בלבד‪.‬‬
‫‪ .9‬תלמידים בעלי לקות למידה או לקות רפואית מוזמנים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות יה"ל‪,‬‬
‫בטלפון ‪ ,04-8249022‬ולהמציא את האישורים הנחוצים‪.‬‬
‫על המועמד לגשת לבחינה של ביה"ס בלבד‪.‬‬
‫מועד אחרון להרשמה ומשלוח מסמכים‪26.5.2011 :‬‬
‫הליך הרשמה‬
‫‪ .1‬יש לבחור את המגמה אליה מבקש התלמיד להירשם‪ .‬ההרשמה לשנה א' היא למסלול ללא תזה‬
‫בלבד‪ .‬המעבר למסלול עם תזה ייעשה רק בשנה ב'‪.‬‬
‫קודים לרישום תכנית הלימודים‪:‬‬
‫— טיפול באמצעות אמנות פלסטית מסלול ב' )ללא תזה( עם פרקטיקום — ‪300202-11-04‬‬
‫— טיפול באמצעות תנועה מסלול ב' )ללא תזה( עם פרקטיקום — ‪300202-11-05‬‬
‫‪392‬‬
‫מדריך לנרשמים‬
‫מדריך לנרשמים ‪393‬‬
‫הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫— טיפול באמצעות דרמה מסלול ב' )ללא תזה( עם פרקטיקום — ‪300202-11-06‬‬
‫— טיפול באמצעות מוסיקה* מסלול ב' )ללא תזה( עם פרקטיקום — ‪300202-11-09‬‬
‫— טיפול באמצעות אמנויות מסלול למטפלים מנוסים במגמת אמנות פלסטית — ‪300202-11-11‬‬
‫— טיפול באמצעות אמנויות מסלול למטפלים מנוסים במגמת תנועה ומחול — ‪300202-11-12‬‬
‫— טיפול באמצעות אמנויות מסלול למטפלים מנוסים במגמת דרמה — ‪300202-11-13‬‬
‫‪ .2‬במידה והמועמד מעוניין להירשם ליותר מחוג אחד‪/‬מגמה אחת‪ ,‬יש לציין סדר עדיפות בטופס‬
‫ההרשמה‪ .‬הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי החוג‪/‬מגמה שצוינה בעדיפות‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫‪ .3‬תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר ממגמה אחת לא יטופל בו זמנית בשתי המגמות‪.‬‬
‫‪ .4‬במידה והתקבלה החלטת קבלה למגמה המועדפת‪ ,‬לא יימשך הטיפול בבקשה למגמות האחרות‪,‬‬
‫ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן‪.‬‬
‫‪ .5‬במידה והמועמד עבר תהליך קבלה ונמצא ברשימת המתנה למגמה שנמצאת בעדיפות הגבוהה‬
‫יותר אצלו‪ ,‬תיקו בכל זאת יועבר לטיפול למגמה הבאה על פי סדר העדיפויות שציין המועמד‪.‬‬
‫‪ .6‬כאמור‪ ,‬מועמד שנדחה ממגמה מסוימת יועבר לטיפול במגמה אחרת‪ ,‬אך ייתכן כי במגמה השנייה‬
‫לא יהיו יותר מקומות שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו מגמה זו בעדיפות ראשונה‪.‬‬
‫‪ .7‬יש לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫— טופס הצהרת כוונות‬
‫— קורות חיים‬
‫— תעודת בוגר תואר ראשון ‪ +‬גיליון ציונים מקוריים‬
‫— אישור ציונים על השתתפות בקורסים של לימודי הקדם‪ :‬ציון )‪ 80‬לפחות(‪ ,‬היקף הקורס‬
‫)שעות(‪ ,‬נקודות זכות‪ ,‬שם ותואר המרצה‪.‬‬
‫— המלצה אחת מגורם אקדמי שתשלח ישירות למזכירות ביה"ס ע"י הממליץ‪.‬‬
‫— אישור על הרשמה לקורסי השלמה חסרים‪.‬‬
‫את כל המסמכים יש לצרף לערכת ההרשמה של האוניברסיטה ובמקביל לשלוח למזכירות ביה"ס‪.‬‬
‫מועמד שלא ישלח את כל המסמכים בזמן תיקו לא יידון בוועדת הקבלה‪.‬‬
‫טפסי המלצה והצהרת כוונות ניתן למצוא באתר ביה"ס ‪ /‬טפסים וקבצים להורדה‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ :‬נא לפנות למזכירות ביה"ס — ‪ 04-8249750‬או לדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫להרשמה באמצעות האינטרנט‪http://harshama.haifa.ac.il/ :‬‬
‫תכניות מיוחדות לתואר שני‬
‫תכניות מיוחדות‬
‫לתואר שני‬
‫תכניות מיוחדות לתואר שני‬
‫תכנית ללימודי גרמניה ואירופה המודרנית‬
‫‪http://hcges.haifa.ac.il‬‬
‫לימודים לתואר שני‬
‫ראש התכנית‪ :‬פרופ' בנימין בנטל‬
‫מטרת הלימודים‬
‫תכנית רב–תחומית הבנויה במתכונת של לימודי איזור איזור )‪ ,(Area Studies‬מתוך מדעי החברה‪,‬‬
‫הרוח והמשפטים‪ ,‬שמכשירה את התלמידים למגוון רחב של תפקידים הקשורים לגרמניה ולאירופה‬
‫המודרנית בתחום העסקי‪ ,‬בתיירות‪ ,‬בתקשורת‪ ,‬במנהל התרבות ובמנהל הציבורי‪ .‬התכנית תרחיב‬
‫ותעמיק את הידע של התלמידים אודות גרמניה ותפקידה המרכזי באירופה המאוחדת‪ ,‬ותקנה להם‬
‫את שפתה ותרבותה‪ .‬התכנית מעוגנת במרכז ללימודי גרמניה ואירופה וכפופה לרשות ללימודים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫התכנית מיועדת לבוגרי מדעי החברה‪ ,‬בחוגים לסוציולוגיה‪ ,‬כלכלה‪ ,‬מדעי המדינה‪ ,‬חוגי ביה"ס‬
‫להיסטוריה בפקולטה למדעי הרוח ובוגרי משפטים מכל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה‬
‫בארץ ובעולם‪.‬‬
‫יוכלו להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל‬
‫בעלי ציון ממוצע של ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫התכנית שומרת לעצמה את הזכות לקיים ראיון קבלה‪.‬‬
‫מועמדותם של בוגרי חוגים אחרים תישקל בהתאם לציוניהם ולמידת ההתאמה של הרקע שלהם‬
‫עם תכני הקורסים המוצעים בתוכנית‪.‬‬
‫מבנה הלימודים‬
‫הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מסלול א' )עם כתיבת עבודת גמר מחקרית‪-‬תיזה(‬
‫‪ .2‬מסלול ב' )עם בחינת גמר(‬
‫פירוט קצר של מסלולי הלימודים‬
‫מטרת מסלול א' היא להכשיר סטודנטים לעבודה מחקרית ולאפשר המשך לימודים לתואר‬
‫שלישי‪.‬‬
‫היקף הלימודים הוא ‪ 28‬שש"ס‪ ,‬מתוכם שיעורי חובה בהיקף של ‪ 26‬שש"ס והיתר קורסי בחירה‪.‬‬
‫כמו כן נדרשות שתי עבודת סמינריוניות במסגרת הקורסים המוגדרים כשיעור‪/‬סמינר וכתיבת תיזה‬
‫מחקרית‪.‬‬
‫מסלול ב' מיועד לסטודנטים שאינם מעוניינים בהיבטים מחקריים‪.‬‬
‫היקף הלימודים במסלול זה הוא ‪ 36‬שש"ס מתוכם ‪ 26‬שש"ס בקורסי החובה והיתר קורסי בחירה‪.‬‬
‫כמו כן נדרשות שלוש עבודות סמינריוניות בקורסים המוגדרים כסמינר‪.‬‬
‫‪ 396‬מדריך לנרשמים‬
‫משך הלימודים‬
‫משך הלימודים בתכנית הינו שנתיים‪ .‬במסלול א' ניתן לסיים את כתיבת התיזה בשנה שלישית‪.‬‬
‫מספרי מסלולים‬
‫לימודי גרמניה ואירופה המודרנית עם תיזה ‪216201-11-01 -‬‬
‫לימודי גרמניה ואירופה המודרנית בלי תיזה ‪216202-11-01 -‬‬
‫עם סיום הלימודים על פי הדרישות יהיו הסטודנטים זכאים לתעודת מוסמך בלימודי גרמניה ואירופה‬
‫המודרנית מטעם המרכז ללימודי גרמניה ואירופה והרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫מדריך לנרשמים ‪397‬‬
‫תכניות מיוחדות לתואר שני‬
‫התכנית כוללת שיעורי חובה בשפה הגרמנית‪ ,‬בהיקף של ‪ 4‬שש"ס בכל סמסטר‪ .‬הקורס האחרון‬
‫נזקף בתוך מכסת נקודות החובה‪ .‬קבלת ציון "עובר" בקורסי השפה מהווה תנאי הכרחי להשלמת‬
‫תוכנית הלימודים‪.‬‬
‫יודעי השפה יוכלו לקבל פטור מקורסי השפה על פי רמת ידיעותיהם‪ .‬במידה שינתן פטור גם מהקורס‬
‫האחרון‪ ,‬יוחלף קורס זה בקורס בחירה בהיקף של ‪ 4‬שש"ס‪.‬‬