תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים לייצוא- 2014

‫‪220.6014‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים‬
‫המיועדים ליצוא‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫‪Method & Pesticide Brand‬‬
‫‪Name‬‬
‫קוד‬
‫שם גנרי‬
‫‪Code‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫אקסמייט ת"ר‬
‫אקריות קורים‬
‫‪Tetranychus‬‬
‫‪cinnabarinus‬‬
‫‪T. urticae‬‬
‫‪+‬‬
‫זבובי תסיסה‬
‫‪Drosophila‬‬
‫‪melanogaster‬‬
‫זבוב הדלועיים‬
‫)‪(Dacus Ciliatus‬‬
‫זחלי הליותיס‬
‫ולפיגמה‬
‫‪Helicoverpa‬‬
‫‪Armigera‬‬
‫‪Spodoptera exigua‬‬
‫זחלי פלוסיה‬
‫‪Plusia sp.‬‬
‫כמות‬
‫לדונם‬
‫‪ACEQUINOCYL‬‬
‫ורטימק ת"מ‬
‫ורטיגו ת"מ‬
‫רומקטין ת"מ‬
‫אקרימקטין ת"מ‬
‫אגרירון ת"מ‬
‫ביומקטין ת"מ‬
‫בקטין ת"מ‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫‪ 051 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫‪01-51‬‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫‪Comments‬‬
‫בשילוב עם אולטרא‪-‬פיין או‬
‫וירותר‪ .‬ידבירו גם תריפס‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Combined with surfactant.‬‬
‫‪Also effective against Thrips.‬‬
‫‪ 01‬יום לארה"ב‬
‫‪ E.O.S.‬שמן‬
‫‪MINERAL OIL‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪2‬‬
‫מילבנוק ת"מ‬
‫‪MILBEMECTIN‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪1‬‬
‫ספיידר ת"ר‬
‫‪ETOXAZOLE‬‬
‫‪ 25 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫פלורמייט ת"ר‬
‫‪BIFENAZATE‬‬
‫‪1.15%‬‬
‫‪7‬‬
‫סניטציה‪ :‬סילוק פירות בשלים ורקובים‪.‬‬
‫הערות‬
‫בשילוב מילבנוק‪.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫בשילוב שמן אולטרא פיין ‪5.0%‬‬
‫או ‪.EOS 1%‬‬
‫אין לרסס יותר מפעמיים בשנה‪.‬‬
‫‪Spray up to twice a year.‬‬
‫‪Sanitation: Removal of ripe and rotten fruits.‬‬
‫טלסטאר ת"מ‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪1.175%‬‬
‫‪01‬‬
‫ידביר גם זבובי תסיסה‪ ,‬וכנימות‬
‫עש‪-‬טבק‪.‬‬
‫אטלס ת"מ‬
‫טלסטאר ת"מ‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪1.175%‬‬
‫‪01‬‬
‫ידביר גם זבובי תסיסה‪ ,‬וכנימות‬
‫עש‪-‬טבק‪.‬‬
‫אוונט ת"מ‬
‫‪INDOXACARB‬‬
‫‪ 01 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫אוונט ת"מ‬
‫‪INDOXACARB‬‬
‫‪ 01 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫מוליט ת"ר‬
‫שונית ת"ר‬
‫‪TEFLUBENZURON‬‬
‫‪Also effective against‬‬
‫‪Drosophila and Whiteflies.‬‬
‫‪Also effective against‬‬
‫‪Drosophila and Whiteflies.‬‬
‫מוגבל ל‪ 2‬ריסוסים עוקבים‬
‫‪Limited to two consecutive sprays‬‬
‫מוגבל ל‪ 2‬ריסוסים עוקבים‬
‫‪Limited to two consecutive sprays‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪ 01 cc‬סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫ידביר גם זחלי פרודניה‪.‬‬
‫‪Also effective against Spodoptera‬‬
‫‪littoralis.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪1‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫חלפת‬
‫‪Alternaria Solani‬‬
‫כנימות עלה‬
‫‪Aphids sp.‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫דרגופיקס א"ר‬
‫מנקור א"ר‬
‫צימוקלין א"ר‬
‫‪MANCOZEB +‬‬
‫‪CYMOXANIL‬‬
‫קונפידור ת"ר‬
‫ווארנט ת"ר‬
‫קודקוד ת"ר‬
‫קוהינור ת"ר‬
‫קונפידנס ת"ר‬
‫אימקסי ת"ר‬
‫סייפן ת"ר‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫אקטרה ת"ר‬
‫זהר ‪ LQ-215‬ת"נ‬
‫‪THIAMETHOXAM‬‬
‫‪FATTY ACID‬‬
‫‪POTASSIUM SALT‬‬
‫טיפיקי ג"ר‬
‫‪FLONICAMID‬‬
‫נימפר ת"מ‬
‫צ'ס ג"ר‬
‫‪PYRETHRINS + NEEM‬‬
‫‪OIL + PLANT OIL‬‬
‫‪PYMETROZINE‬‬
‫‪PYRETHRINS + NEEM‬‬
‫‪OIL + PLANT OIL‬‬
‫אוברון ת"ר‬
‫‪SPIROMESIFEN‬‬
‫תותח ת"מ‬
‫אויסקט א"מ‬
‫זהר ‪ LQ-215‬ת"נ‬
‫‪THIOCYCLAM HYDROGEN‬‬
‫‪OXALATE‬‬
‫‪FATTY ACID‬‬
‫‪POTASSIUM SALT‬‬
‫אפלורד ת"ר‬
‫‪BUPROFEZIN‬‬
‫‪051 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪11-51‬‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫‪21 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪2‬‬
‫גר'‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪20‬‬
‫‪05 gr.‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪ 01 gr.‬גר'‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪61 cc‬‬
‫‪5‬‬
‫‪71-011‬‬
‫‪01‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪gr‬‬
‫‪011 cc‬‬
‫גר'‬
‫סמ"ק‬
‫שימוש אחד בעונה‪.‬‬
‫‪One application per season.‬‬
‫בהגמעה או בריסוס‪.‬‬
‫‪Spray or percolation.‬‬
‫יש לוודא שברשותך האצווה‬
‫שיאנה מכילה אמוניום רבעוני‪.‬‬
‫‪Make sure your batch does not contain‬‬
‫‪quaternary ammonium‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫נגד בוגרים בלבד‪.‬‬
‫‪Use only against adults.‬‬
‫‪7‬‬
‫יש לוודא שברשותך האצווה‬
‫שיאנה מכילה אמוניום רבעוני‪.‬‬
‫‪Make sure your batch does not contain‬‬
‫‪quaternary ammonium‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫נגד זחלים בלבד‪ .‬רק במלון גלוי‪.‬‬
‫‪Use against juveniles. Open field only.‬‬
‫כנימות עש‬
‫הטבק‬
‫‪Bemisia tabaci‬‬
‫מובנטו ‪ 155‬ת"ר‬
‫‪SPIROTETRAMATE‬‬
‫‪51 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪0‬‬
‫‪PYRIPROXYFEN‬‬
‫‪75 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫‪ACETAMIPRID‬‬
‫‪01 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫‪051-211‬‬
‫‪7‬‬
‫הוראות מפורטות למועדי היישום‬
‫כתלות במועדי השתילה ופעילות‬
‫המזיק יש לקרוא בתווית‪.‬‬
‫ריסוס נוסף (בהתאם לצורך)‬
‫במרווח של לא פחות מ‪ 11-‬ימים‪.‬‬
‫אין לרסס יותר מפעמיים‪.‬‬
‫‪See detailed instruction in label.‬‬
‫‪At least 14 days between applications.‬‬
‫‪Not more than two applications.‬‬
‫טייגר ת"מ‬
‫טריגון ת"מ‬
‫מוספילן ‪ 05‬לריסוס‬
‫מפיסטו ת"נ‬
‫סמש ת"מ‬
‫‪FENPROPATHRIN‬‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪2‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫קונפידור ת"ר‬
‫ווארנט ת"ר‬
‫קוהינור ת"ר‬
‫קונפידנס ת"ר‬
‫אימקסי ת"ר‬
‫סייפן ת"ר‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪011 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫טיפול ראשון ויחיד בחלקה‪,‬‬
‫במלון סתוי‪.‬‬
‫‪First single application.‬‬
‫קליפסו ת"ר‬
‫קלימרה ת"ר‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪11 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪81 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫ביסקיה ‪ 215‬תשמ‬
‫יעילים גם נגד כנימות עלה‪.‬‬
‫‪Also effective against Aphids.‬‬
‫אויסקט א"מ‬
‫‪THIOCYCLAM HYDROGEN‬‬
‫‪OXALATE‬‬
‫אמפליגו ת"ק‬
‫‪Cholrantraniliprolr+Lamb‬‬
‫‪da Cyhlothrin‬‬
‫מילבנוק ת"מ‬
‫‪MILBEMECTIN‬‬
‫‪71-011‬‬
‫‪01‬‬
‫‪ 21 cc‬סמ"ק‬
‫‪0‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫בשילוב שמן אולטרא פיין ‪5.0%‬‬
‫או ‪.EOS 1%‬‬
‫אגרירון ת"מ‬
‫ביומקטין ת"מ‬
‫מנהרנים‬
‫‪Liriomyza trifolii‬‬
‫‪L. huidobrensis‬‬
‫ורטימק ת"מ‬
‫ורטיגו ת"מ‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 61 cc‬סמ"ק‬
‫רומקטין ת"מ‬
‫ורקוטל ת"מ‬
‫טריגרד א"ר‬
‫טופגארד א"ר‬
‫טרופר א"ר‬
‫‪ 25 gr.‬גר'‬
‫‪7‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫‪ 81 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫‪SPINETORAM‬‬
‫‪ 01 cc‬סמ"ק‬
‫איבוק שבילי‬
‫נמלים וקינים‬
‫‪01‬‬
‫‪1‬‬
‫‪CYROMAZINE‬‬
‫בשילוב עם שמן‪ .‬ידבירו גם‬
‫תריפס‪Combined with surfactant. .‬‬
‫‪Also effective against Thrips.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לרוסיה‬
‫טרייסר אולטרה‬
‫ת"ר‬
‫בשילוב עם וירותר ‪.1%‬‬
‫ידביר גם תריפס וזחלי עשים‪.‬‬
‫‪Combined with surfactant.‬‬
‫‪Also effective against caterpillars.‬‬
‫נמלים‬
‫ספרטה ת"ר‬
‫נמלית אב'‬
‫‪SILICON DIOXIDE‬‬
‫‪Formicoidea‬‬
‫תריפס‬
‫‪Thrips tabaci‬‬
‫‪+ Frankliniella‬‬
‫‪Occidentalis‬‬
‫יעיל גם כנגד תריפס‬
‫ראה הערות לגבי‪ :‬טרייסר אולטרא‪ ,‬ספרטה ותכשירי אבמקטין‪.‬‬
‫‪See remarks regarding: SPINOSAD and ABAMECTIN.‬‬
‫וירוס המוזאיקה שמן קייצי וירול‬
‫של המלפפון שמן קייצי וירותר‬
‫‪SUMMER OIL‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪C.M.V.‬‬
‫‪2‬‬
‫נפח הריסוס עולה עם התפתחות‬
‫הצמחים‪.‬‬
‫‪Vol. increased with leaf‬‬
‫‪growth development.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪3‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫סטמפיליום‬
‫(כמשון‬
‫השקעים)‬
‫)‪)Stemphylium‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫דרגופיקס א"ר‬
‫אלייט א"ר‬
‫אינפיניטו ת"ר‬
‫ספינקס סופרה ג"ר‬
‫אקרובט ‪ 96‬ג"ר‬
‫דותן‪-‬פרופלנט ת"נ‬
‫דיינון תנ‬
‫תמנון ת"נ‬
‫מלודי דואו א"ר‬
‫‪Pseudoperonospora‬‬
‫‪cubensis‬‬
‫‪FOSETHYL – AL‬‬
‫‪211 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪01‬‬
‫‪ 011 cc‬סמ"ק‬
‫‪0‬‬
‫‪Also effective against Alternaria spp.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪DIMETHOMORPH +‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫‪251 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪01‬‬
‫‪DIMETHOMORPH +‬‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫‪211 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪5‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪0‬‬
‫‪IPROVALICARB +‬‬
‫‪PROPINEB‬‬
‫‪251 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪7‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪MANCOZEB +‬‬
‫‪CYMOXANIL‬‬
‫‪051 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪5‬‬
‫יעילים גם נגד חלפת‪.‬‬
‫‪PROPAMOCARB HCL‬‬
‫‪011 cc‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫מינון ‪ 5.20%‬בנפח גבוה‪.‬‬
‫‪Rate of 0.25% in high vol. spray.‬‬
‫מנצידן א"ר‬
‫מנצידן ג"ר‬
‫מנצידן ‪ INDOFIL 50‬גר‬
‫מנצידן ‪ INDOFIL 05‬אר‬
‫מנקו‪-‬די גרגרי‬
‫מנקוזן א"ר‬
‫מנקוטל א"ר‬
‫סאנקוזב א"ר‬
‫סנקוזב ג"ר‬
‫טרידקס ג"ר‬
‫סיגנום ג"ר‬
‫‪051 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪5‬‬
‫‪PROPAMOCARB‬‬
‫‪HCL+FLUOPICOLIDE‬‬
‫דרגופיקס א"ר‬
‫מנקור א"ר‬
‫צימוקלין א"ר‬
‫כשותית‬
‫הדלועיים‬
‫‪MANCOZEB +‬‬
‫‪CYMOXANIL‬‬
‫יעילים גם נגד חלפת‪.‬‬
‫‪MANCOZEB‬‬
‫‪251 gr.‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪51 gr.‬‬
‫‪METIRAM‬‬
‫‪251 gr.‬‬
‫פולירם ‪ DF‬ג"ר‬
‫גר'‬
‫גר'‬
‫גר'‬
‫‪Also effective against Alternaria spp.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪01‬‬
‫‪5‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫יעיל גם נגד חלפת‪.‬‬
‫‪Also effective against Alternaria spp.‬‬
‫קאבריו ת"מ‬
‫קנון ‪ 05‬ת"נ‬
‫פוספירון ת"נ‬
‫‪DIMETHOMORPH +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪POTASSIUM‬‬
‫‪PHOSPHITE‬‬
‫קומודור ת"ר‬
‫‪AZOXYSTROBIN +‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫‪ 211 cc‬סמ"ק‬
‫קוסמוס ת"ר‬
‫‪CHLOROTHALONIL +‬‬
‫‪DIPOTASSIUM SALT OF‬‬
‫‪PHOSPHOROUS ACID‬‬
‫‪ 111 cc‬סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫‪ 61 cc‬סמ"ק‬
‫‪0‬‬
‫גר'‬
‫‪5‬‬
‫רבוס ‪ 205‬ת"ר‬
‫רידומיל גולד ‪MZ‬‬
‫ג"ר‬
‫מאקרופומינה‬
‫(קישיון הבטטה)‬
‫‪Macrophomina sp.‬‬
‫עמיסטר ת"ר‬
‫זאוס ת"ר‬
‫מירדור ת"ר‬
‫עמיעוז ת"ר‬
‫מונוספורסקוס סיגנום ג"ר‬
‫‪Monosporascus sp.‬‬
‫‪MANDIPROPAMID‬‬
‫‪MANCOZEB +‬‬
‫‪METALAXYL M‬‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫‪ 211 cc‬סמ"ק‬
‫‪5‬‬
‫‪ 051 cc‬סמ"ק‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪011 gr.‬‬
‫‪ 251 Cc‬סמ"ק‬
‫‪051 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪05‬‬
‫‪28‬‬
‫שני ריסוסים בעונה לכל היותר‪.‬‬
‫‪Do not use more than twice a season.‬‬
‫בהגמעה‪( .‬בחלקות עם היסטוריה‬
‫‪Percolation.‬‬
‫של נגיעות)‪.‬‬
‫בהגמעה‬
‫‪Percolation.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪4‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫עמיסטר ת"ר‬
‫זאוס ת"ר‬
‫מירדור ת"ר‬
‫עמיעוז ת"ר‬
‫קומודור ת"ר‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫‪ 051 Cc‬סמ"ק‬
‫‪05‬‬
‫‪AZOXYSTROBIN +‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫‪ 111 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫‪FLUAZINAM‬‬
‫‪ 051 cc‬סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫‪COPPER HYDROXIDE‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪COPPER HYDROXIDE‬‬
‫‪1.25%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫כמות‬
‫לדונם‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫אוהיו ת"ר‬
‫מחלת הדמיעה פונגורן‬
‫‪Pseudomonas‬‬
‫‪lachrymans‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫קוצייד ‪ 2555‬ג"ר‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫‪Method & Pesticide Brand‬‬
‫‪Name‬‬
‫קוד‬
‫שם גנרי‬
‫‪Code‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪PENCONAZOLE‬‬
‫‪ 05 cc‬סמ"ק‬
‫‪PENCONAZOLE‬‬
‫‪ 51 cc‬סמ"ק‬
‫טליוס ת"מ‬
‫‪PROQUINAZID‬‬
‫‪01-11 cc‬‬
‫נמרוד ת"מ‬
‫‪BUPIRIMATE‬‬
‫אופיר ‪ 2555‬ת"ש‬
‫אורון ת"מ‬
‫קמחון‬
‫‪Sphaerotheca‬‬
‫‪fuliginea‬‬
‫‪+‬‬
‫‪Erysiphe‬‬
‫‪cichoracearum‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫נתיבו ‪ 50‬ג"ר‬
‫סמ"ק‬
‫‪ 011 cc‬סמ"ק‬
‫‪TEBUCONAZOLE +‬‬
‫‪TRIFLOXYSTROBIN‬‬
‫‪05 gr.‬‬
‫‪MINERAL OIL‬‬
‫‪0%‬‬
‫גר'‬
‫הטיפול מ‪ 11-‬יום אחרי שתילה‪.‬‬
‫‪Apply 14 days after planting.‬‬
‫הערות‬
‫‪Comments‬‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪ 01‬ימי המתנה לארה"ב‬
‫בעל פעילות גם נגד אקריות‪.‬‬
‫‪PENCONAZOLE‬‬
‫‪ 71 cc‬סמ"ק‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪TRIADIMENOL‬‬
‫‪ 51 cc‬סמ"ק‬
‫‪7‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪751 gr.‬‬
‫‪ 0-1 kg‬ק"ג‬
‫‪ 051 cc‬סמ"ק‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪211-111‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪ 155 -‬ליטר‪.‬‬
‫‪211-111‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ E.O.S.‬שמן‬
‫עומר ת"מ‬
‫באיפידן ת"מ‬
‫שביט ת"מ‬
‫גפרטיב א"ר‬
‫גפרביק ‪ 55‬אבקה‬
‫גופריתר ת"ר‬
‫הליוגופרית ת"ר‬
‫‪SULFUR‬‬
‫מיקרוטיול ג"ר‬
‫‪SULFUR‬‬
‫סולפוזול ג"ר‬
‫‪SULFUR‬‬
‫סולפו‪-‬לי ת"נ‬
‫סופה ת"ר‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫תיוביט ג"ר‬
‫‪SULFUR‬‬
‫קומולוס ג"ר‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫גר'‬
‫גר'‬
‫‪gr‬‬
‫גר'‬
‫‪gr‬‬
‫‪211 cc‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪211-011‬‬
‫סמ"ק‬
‫גר'‬
‫‪gr‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪Also effective against Acaries.‬‬
‫‪Spray vol. 100 liter.‬‬
‫אין להשתמש בטמפ' גבוהות מחשש‬
‫לצריבות‪.‬‬
‫‪Do not apply at high temp. may cause sun‬‬
‫‪burns.‬‬
‫אין להשתמש בטמפ' גבוהות מחשש‬
‫לצריבות‪.‬‬
‫‪Do not apply at high temp. may cause sun‬‬
‫‪burns.‬‬
‫רק בשדות גלויים‪.‬‬
‫‪Open field only.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪5‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫דומארק ת"מ‬
‫‪TETRACONAZOLE‬‬
‫‪TETRACONAZOLE +‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫דומארק קומבי א"ר‬
‫טימור ת"מ‬
‫‪Melaleuca alternifolia‬‬
‫כפיר ת"מ‬
‫‪NEEM OIL + VEGETABLE OIL‬‬
‫מור א"מ‬
‫‪COPPER SULPHATE +‬‬
‫‪POTASSIUM HYDROGEN‬‬
‫‪CARBONATE‬‬
‫נימגארד שמן‬
‫נץ ת"ש‬
‫נימפר ת"מ‬
‫סטרובי ג"ר‬
‫סיגנום ג"ר‬
‫בליס ג"ר‬
‫‪NEEM OIL‬‬
‫‪CYFLUFENAMID‬‬
‫‪PYRETHRINS + NEEM OIL +‬‬
‫‪PLANT OIL‬‬
‫‪KRESOXIM METHYL‬‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪PYRACLOSTROBIN‬‬
‫סיסטאן ‪ 21‬ת"מ‬
‫ראלי ‪ 25‬ת"ש‬
‫‪MYCLOBUTANIL‬‬
‫‪11 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪011 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪251-011‬‬
‫‪cc‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪ 21 cc‬סמ"ק‬
‫‪0%‬‬
‫‪ 21 gr.‬גר'‬
‫‪2‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪51 gr.‬‬
‫גר'‬
‫‪11 cc‬‬
‫‪ 05-25 gr‬גר'‬
‫‪ 25 gr.‬גר'‬
‫סמ"ק‬
‫‪POLYOXIN B‬‬
‫פרלין סופר א"ר‬
‫‪POLYOXIN B‬‬
‫גר'‬
‫קוליס ‪ 055‬ת"ר‬
‫‪BOSCALID +‬‬
‫‪KRESOXIM METHYL‬‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫קומודור ת"ר‬
‫שמן קייצי ‪JMS‬‬
‫‪AZOXYSTROBIN +‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫‪MINERAL OIL‬‬
‫קשיוניה גדולה דלסן ג"ר‬
‫‪Sclerotinia‬‬
‫בויסטין א"ר‬
‫‪sclerotiorum‬‬
‫‪CARBENDAZIM‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סמ"ק‬
‫פולאר ג"ר‬
‫פופאי ‪ 65‬ג"ר‬
‫‪POLYOXIN AL‬‬
‫‪21‬‬
‫‪01‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫שימו לב להבדל בימי ההמתנה בין‬
‫דומארק לדומארק קומבי!‬
‫‪21 gr.‬‬
‫‪01-51‬‬
‫‪01‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01‬‬
‫‪011 cc‬‬
‫‪0%‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪01‬‬
‫‪2‬‬
‫>>>‬
‫‪ 81 gr.‬גר'‬
‫בתוספת ביופילם ‪.5.50%‬‬
‫‪Combined with surfactant.‬‬
‫אין לטפל יותר מ‪ 2-‬ריסוסים ולא‬
‫ברציפות‪.‬‬
‫‪Up to two appl. per season.‬‬
‫אין לרסס בטמפ' מעל‬
‫‪O‬‬
‫‪C‬‬
‫‪.20‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫השימוש מותר עד שבועיים לאחר‬
‫שתילה‪.‬‬
‫‪Use up to two weeks after transplanting.‬‬
‫הפגע‬
‫‪Pest‬‬
‫שיטות ותכשירי‬
‫הדברה‬
‫‪Method & Pesticide Brand‬‬
‫‪Name‬‬
‫קוד‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫‪Code‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty. per Dunam‬‬
‫חיטוי סולארי‬
‫‪Harvest‬‬
‫‪Interval‬‬
‫‪Harvest Interval‬‬
‫למשך ‪ 05‬יום לפחות‪ ,‬בחודשים יולי‪-‬אוגוסט‪.‬‬
‫‪Solar sterilization0‬‬
‫‪For at least 30 days during July-August.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫חיטוי קרקע‬
‫‪Soil sterilization‬‬
‫ימי‬
‫המתנה‬
‫ימי המתנה‬
‫אדיגן סופר ת"נ‬
‫פור דור ‪ 05‬ת"נ‬
‫‪METAM SODIUM‬‬
‫’‪25 L‬‬
‫‪FORMALDEHYDE‬‬
‫’‪211 L‬‬
‫ל'‬
‫ל'‬
‫‪01-21‬‬
‫יום ק"ש‬
‫‪20-28‬‬
‫יום ק"ש‬
‫בשילוב עם חיטוי סולארי‪.‬‬
‫‪14-20 days before transplanting.‬‬
‫‪Rate: per covered m2.‬‬
‫‪Combined with solar sterilization.‬‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪21-28 days prior to transplanting.‬‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪6‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫לא לארה"ב‬
‫‪DIMETHYL‬‬
‫‪DISULPHIDE‬‬
‫פלדין ת"מ‬
‫מניעת‬
‫מכות שמש‬
‫‪Heat stroke‬‬
‫‪prevention‬‬
‫משטחים‬
‫וחומרי עזר‬
‫‪Adjuvant‬‬
‫ילבין א"ר‬
‫אולטרא‪-‬פיין שן'‬
‫‪Post-harvest: waxes‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫‪POLYVINYL‬‬
‫‪POLYMER‬‬
‫דבק ת"ר‬
‫דונג זיודר מלונים‬
‫סודה ‪ +‬ביקרבונט‬
‫לאחר קטיף‪:‬‬
‫דונגים‬
‫‪ZINC‬‬
‫דונג זיודר מלונים‬
‫סודה ‪ +‬אימזליל‬
‫דונוגל ‪ 005‬למלון‬
‫דונוגל ‪ 015‬מלונים‬
‫תחליב‬
‫מילותג תחליב‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪+ SODA BICARBONATE‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪+ IMAZLIL‬‬
‫‪ 11-61 Cc‬סמ"ק‬
‫למ"ר מכוסה‬
‫‪2‬‬
‫‪Per covered m‬‬
‫‪5 Kg‬‬
‫ק"ג‬
‫יום ק"ש‬
‫‪2‬‬
‫‪At least 14 days before transplanting.‬‬
‫‪Application by certified growers only.‬‬
‫בתוספת ‪ 5.0%‬דבק‪.‬‬
‫למינון מדויק יש לעיין‬
‫בתוית התכשיר‪.‬‬
‫עלולים לצרוב‪.‬‬
‫‪For specific‬‬
‫‪instructions see the‬‬
‫‪product label.‬‬
‫‪May cause foliar burns.‬‬
‫‪0-5‬‬
‫‪l/t‬ל'‪/‬טון‬
‫‪0-5‬‬
‫‪l/t‬ל'‪/‬טון‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪0-2 l/t‬‬
‫ל'‪/‬טון‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪0-2 l/t‬‬
‫ל'‪/‬טון‬
‫‪OXIDIZED‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫לפחות ‪01‬‬
‫הפעלה רק ע"י חקלאים בעלי‬
‫הסמכה‪.‬‬
‫לא‬
‫לארה"ב‬
‫‪0-5‬‬
‫‪l/t‬ל'‪/‬טון‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪7‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬
‫‪220.6014‬‬
‫כד' בסיוון תשע"ד‬
‫קוטלי עשבים ‪Herbicides -‬‬
‫שם התכשיר‬
‫קוד‬
‫שם גנרי‬
‫כמות לדונם‬
‫שלב גידול‬
‫שלב עשב‬
‫הערות‬
‫‪Brand Name‬‬
‫‪Code‬‬
‫‪Generic Name‬‬
‫‪Qty per Dunam‬‬
‫‪Crop Stage‬‬
‫‪Weed Stage‬‬
‫‪Comments‬‬
‫‪ 0‬ח' ק"ש‬
‫ק"ה‬
‫בנפקס ת"מ‬
‫דגנול ‪ F‬ת"מ‬
‫טורנדו ת"נ‬
‫‪BENFLURALIN‬‬
‫‪FLUAZIFOP-P‬‬‫‪BUTYL‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫סונלאן ת"מ‬
‫‪ETHALFLURALIN‬‬
‫קולקט ת"מ‬
‫‪CLETHODIM‬‬
‫‪811-0111 cc‬‬
‫‪ 51 cc‬סמ"ק‬
‫‪011-511‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪ 0-15‬ס"מ‬
‫ק"ז או ק"ש‬
‫‪ cc‬סמ"ק‬
‫‪011-151 cc‬‬
‫‪71-011 cc‬‬
‫סמ"ק‬
‫ק"ה‬
‫עשב קיים‬
‫ק"ה‬
‫להוראות מדויקות יש‬
‫לעיין בתוית התכשיר‬
‫לפני השימוש‪.‬‬
‫‪For specific instructions‬‬
‫‪see the product label.‬‬
‫סמ"ק‬
‫‪ )1‬ימי ההמתנה המפורטים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות‪ ,‬חברות חומרי ההדברה וחברת יתרולאב והינם בגדר הנחיית מינימום בלבד‪.‬‬
‫עמידת התוצרת בתקן שאריות חומרי הדברה לייצוא הינה באחריותו הבלעדית של המגדל‪.‬‬
‫‪ )2‬רשימת השאריות המירביות המותרות לייצוא עומדת לרשות המגדלים במחלקה לאבטחת איכות של יתרולאב‪.‬‬
‫תכשירי הדברה מותרים לשימוש במלונים המיועדים ליצוא‪:‬‬
‫‪Permissible Plant Protection Agents for Use on Melons for Export:‬‬
‫דף מס'‬
‫‪Page no.‬‬
‫‪8‬‬
‫מתוך‬
‫‪Of‬‬
‫‪8‬‬