סטטוס התקדמות פרויקט

‫אפרתי מדפיס‬
‫נהול פרויקטים בע"מ‬
‫אמנון אפרתי‬
‫יוני אפרתי‬
‫חיים הוניגמן‬
‫רון בן דוד‬
‫‪Ephrati - Madpis‬‬
‫‪Project Management Ltd‬‬
‫‪Amnon Ephrati‬‬
‫‪Yoni Ephrati‬‬
‫‪Haim Honigman‬‬
‫‪Ron Ben David‬‬
‫תאריך‪2/10/2013 :‬‬
‫סימוכין‪2446/19260 :‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫נציגות בניין ‪36‬ב' הגוש הגדול‬
‫גב' סיגל דדון לוי‬
‫מר אילן מדפיס‬
‫מר יונתן אפללו‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬סטאטוס התקדמות פרויקט בניין ‪36‬ב' בגוש הגדול – חודש ספטמבר ‪2013‬‬
‫בוצע החודש‬
‫‪ ‬אזור ‪) A‬אזור בניין עגול (‬
‫‪ ‬גמר ביצוע בטון רזה ואיטום רצפת מרתף ‪- 3‬‬
‫‪ ‬גמר יציקת ריצפה מרתף ‪-3‬‬
‫‪ ‬יציקת קירות ורטיקאליים בקומת מרתף ‪-3‬‬
‫‪ ‬ביצוע התזת בטון על קירות דיפון‬
‫‪ ‬ביצוע איטום בקירות דיפון‬
‫‪ ‬אזור ‪) B‬בניין מרובע בסמוך בניין עגול(‬
‫‪ ‬גמר ביצוע קירות ורטיקאליים של מרתף ‪-3‬‬
‫‪ ‬ביצוע טפסנות תקרה מרתף ‪-3‬‬
‫‪ ‬אזור ‪) C‬בניין מרובע קיצוני(‬
‫‪ ‬גמר יציקת ריצפת מרתף ‪-2‬‬
‫‪ ‬גמר קירות ורטיקאליים של מרתף ‪-2‬‬
‫‪ ‬יציקת תקרה של מרתף ‪-2‬‬
‫‪ ‬אזור ‪) D‬אזור חניון בלבד(‬
‫‪ ‬גמר ביצוע עבודות איטום ובטון רזה‬
‫‪ ‬גמר יציקת רצפה ‪-2‬‬
‫תוכניות ‪ :‬הועברו תוכניות אדריכלות ורשימות מסגרות לביצוע‬
‫היתר בניה מגדלים‪ :‬התקבלו כל אישורים לביצוע ביום חמישי ‪ 3/10/2013‬מגישים תיקים ירוקים לעירייה‪.‬‬
‫יעדי חודש הבא‬
‫‪ ‬אזור ‪ – A‬יציקת תקרה מרתף ‪3-‬‬
‫‪ ‬אזור ‪ – B‬יציקת קירות ורטיקאליים מרתף ‪ -2‬וטפסנות תקרה‬
‫‪ ‬אזור ‪ – C‬יציקת קירות ורטיקאליים של מסחר)מרתף ‪ ( -1‬וטפסנות תקרה ‪-1‬‬
‫‪ ‬קבלת חשבון השבחה למגדלים‬
‫‪‬‬
‫מצ"ב מספר תמונות מהאתר‪,‬‬
‫ניתן גם להתעדכן דרך פורטל הדיירים‪ ,‬באתר חברת "אפרתי מדפיס"‬
‫‪ http://www.e-m.co.il‬שם משתמש‪ P157 :‬סיסמה‪36:‬‬
‫בברכה‬
‫יאנה צילמן‬
‫בית גמלא בפארק‪ ,‬דרך ירושלים ‪ 34‬רעננה טל‪ 09-9559555 :‬פקס‪Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 09-9558855 :‬‬
‫‪e-mail:[email protected]‬‬
C ‫בניין‬
B ‫בניין‬
Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 09-9558855 :‫ פקס‬09-9559555 :‫ רעננה טל‬34 ‫ דרך ירושלים‬,‫בית גמלא בפארק‬
e-mail:[email protected]
A ‫בניין‬
B ‫בניין‬
Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 09-9558855 :‫ פקס‬09-9559555 :‫ רעננה טל‬34 ‫ דרך ירושלים‬,‫בית גמלא בפארק‬
e-mail:[email protected]
Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 09-9558855 :‫ פקס‬09-9559555 :‫ רעננה טל‬34 ‫ דרך ירושלים‬,‫בית גמלא בפארק‬
e-mail:[email protected]
Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 09-9558855 :‫ פקס‬09-9559555 :‫ רעננה טל‬34 ‫ דרך ירושלים‬,‫בית גמלא בפארק‬
e-mail:[email protected]