מאגרי מידע במקרא

‫מאגרי מידע במקרא‬
‫ אטלס מקראי‬.1
http://mikranet.cet.ac.il/pages/atlas.asp
)‫ אנציקלופדיה מקראית (מקרא גשר‬.2
http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/index.html
)‫ ציר הזמן (במקראנט‬.3
http://www.cet.ac.il/mikranet/TimeLine
‫ דעת‬.4
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach
‫ מקראנט‬.5
http://www.mikranet.org.il
‫ מת"ל‬.6
http://kaye7.school.org.il/yahadut_horaah.htm
‫ עמלנט‬.7
http://www.amalnet.k12.il/Amalnet/ContentSites
:‫ אתר הספרייה הווירטואלית של מט"ח‬.8
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=136
) ‫ "בית מקרא" (בתוך אתר דעת‬.9
http://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/bet_mikra
)‫ אלפי מאמרים ממויינים לפי פרקי המקרא (בתוך אתר דעת‬- ‫ עיונים ופרשנות למקרא‬.11
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim
)‫ מאגר מידע (במקראנט‬.11
http://mikranet.cet.ac.il/pages/frontpage.asp
)‫ אסופת מדרש תמונה (קרן תל"י‬.12
http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Default.aspx
‫‪ .13‬אתר מקרא גשר‬
‫‪/http://www.mikragesher.org.il‬‬
‫‪ .41‬מאגר ספרות הקודש (בתוך אתר סנונית) המאגר כולל מאמרים ותמונות כולל קישור‬
‫החומרים לפסוקי המקרא מ‬
‫‪http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm‬‬
‫‪ .15‬קורקודנציה לתנ"ך‬
‫‪http://www.snopi.com/torasearch/torasearch.asp‬‬
‫‪ .41‬בשבילי התנ"ך (בתוך אתר דעת)‬
‫‪http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/perekT.asp?sefer=2&perek=1‬‬
‫‪ .17‬מכון ממרא – תנ"ך מנוקד‬
‫‪http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0.html‬‬
‫‪ .18‬מאגר ספרי קודש ועיון להורדה חינם‪:‬‬
‫‪http://www.hebrewbooks.org/home‬‬
‫‪ .19‬פרוייקט גוטנברג‪ :‬מאגר ספרים חינמי‪:‬‬
‫‪http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page‬‬
‫למאגר הכולל חצו על האות המציינת את הפסוק לקבלת מאמרים ותמונות רלוונטיים‬
‫במאגר המידע‪.‬‬