80713 מס` מחוון לשאלון מבחן לדוגמה

‫מדינת ישראל‬
‫מחוו לשאלו מס' ‪ ,80713‬מנהל חשבונות סוג ‪ ,2+1‬מבח לדוגמה‬
‫משרד הכלכלה‬
‫אג בכיר להכשרה ולפיתוח כוחאד‬
‫תחו בחינות‬
‫מחוו לשאלו מס' ‪80713‬‬
‫מנהל חשבונות סוג ‪2+1‬‬
‫מבח לדוגמה‬
‫‪1‬‬
‫מחוו לשאלו מס' ‪ ,80713‬מנהל חשבונות סוג ‪ ,2+1‬מבח לדוגמה‬