לעורכי דין וייפוי כוח 83 2/ "א תמ פינוי בינוי על פי הסכמה

‫הסכמה עקרונית לביצוע פרויקט פינוי בינוי על פי תמ"א ‪ 832/‬וייפוי כוח לעורכי דין‬
‫‪.1‬‬
‫אנו הח"מ‪ ,‬נציגות בעלי הזכויות בדירות בבניין ברחוב _________________‪ ,‬ממנים‬
‫בזה ומייפים את כוחם של עוה"ד ממשרד שובל ‪ -‬יושע‪ ,‬מרחוב שאול המלך ‪ 53‬תל ‪ -‬אביב‬
‫‪( 35-4416666‬להלן‪" :‬עורכי הדין") לנהל מו"מ בשם ועבור בעלי הדירות בכל הנוגע לביצוע‬
‫פרויקט של חיזוק ושיפוץ הבניין בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש לפי תמ"א ‪( 53‬תיקון ‪.)2‬‬
‫‪.2‬‬
‫מובהר כי שכר הטרחה במלואו ישולם לעורכי הדין על‪-‬ידי היזם שייבחר לביצוע הפרויקט‬
‫ובעלי הדירות לא יישאו בכל עלות‪ ,‬בשום מקרה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫עורכי הדין יפעלו בנאמנות עבור בעלי הדירות ועבורם בלבד‪ ,‬לשם שמירת האינטרסים של‬
‫כלל בעלי הדירות‪ ,‬בשיתוף פעולה עם הנציגות וכל היועצים והצדדים השלישיים עמם‬
‫יתקשרו בעלי הדירות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫עורכי הדין יביאו לאישור הנציגות ובעלי הדירות‪ ,‬בתום המשא ומתן‪ ,‬את נוסח ההסכם‬
‫(וכל נספחיו) עם היזם הנבחר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מודגש בזאת כי מטרתו של ייפוי כוח זה היא אך ורק הבעת הסכמה עקרונית לביצוע‬
‫הפרויקט ומתן ייפוי כוח לעורכי הדין לנהל בשם בעלי הדירות משא ומתן‪ .‬מובהר כי כל‬
‫הסכם עם כל יזם יובא לאישור כל בעלי הדירות בכל מקרה‪ ,‬ואין בחתימתנו על מסמך זה‬
‫בכדי לחייב אותנו או את בעלי הדירות להתקשר עם יזם כלשהו בתנאים כלשהם‪.‬‬
‫ולראיה באתי‪2‬נו על החתום היום _____________‬
‫מס' דירה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫חתימה‬
2
12
15
16
13
14
17
13