201307 סדר יום לישיבת ועדת משנה מספר

‫תארי‪07/07/2013 :‬‬
‫ת‪ .‬עברי‪:‬כ"ט תמוז‪ ,‬תשע"ג‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪201307‬‬
‫בתארי‪ 15/07/2013 :‬ח' אב תשע"ג שעה ‪14:00‬‬
‫מוזמני‪:‬‬
‫חברי‪:‬‬
‫מר רו שני‬
‫מר דני עברי‬
‫מר מוחמד אבו דעו‬
‫מר מיכאל עובדיה‬
‫גב' רותי יהודה‬
‫מר יור‪ #‬אייזנברג‬
‫מר ירו מאיר‬
‫מר אסא פיי‬
‫מר אחמד סואעד‬
‫מר אלי פרקש‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫יו"ר הועדה‬
‫חבר‬
‫חבר‬
‫חבר‬
‫חברה‬
‫חבר‬
‫חבר‬
‫חבר‬
‫חבר‬
‫חבר‬
‫נציגי‪:‬‬
‫גב' גלינה צ'פי‬
‫מר יוס לופו‬
‫מר יונת אברהמס‬
‫מר בוריס גרבר‬
‫גב' דורית סלע‬
‫מר אמיר דרור‬
‫מר ציו אסייג‬
‫גב' עירית שפרבר‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫נציגת שר הפני‪ ,#‬נצרת‬
‫נציג שר השיכו‪ ,‬חיפה‬
‫נציג שר החקלאות ‪ ,‬עכו‬
‫נציג שר הבריאות‪ ,‬עכו‬
‫נציגת השר לאיכות הסביבה‬
‫מינהל מקרקעי ישראל‬
‫נציג שרותי כבאות‪ ,‬עכו‬
‫נציגת שר התחבורה‪ ,‬חיפה‬
‫נציג המשטרה‬
‫סגל‪:‬‬
‫עו"ד רני גורלי‬
‫מר מליקי לאוניד‬
‫גב' סאמייה חסיא‬
‫יפה הרטמ‬
‫שגית מלמד‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫יוע( משפטי‬
‫מהנדס הועדה‬
‫אחראית רישוי‬
‫מזכירה‬
‫תכנו‬
‫משקיפי‪:‬‬
‫מר תומר לוי‬
‫מר צור אבלס‬
‫מר ראפע אבו ריא‬
‫מר איתמר יפה‬
‫מר סמי ניס‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מנהל אג הנדסה מ‪.‬א‪ .‬משגב‬
‫איכות הסביבה‪ ,‬משגב‬
‫רשות העתיקות‬
‫איגוד ערי‪ #‬לאיכות הסביבה "גליל מערבי"‬
‫קולחי משגב‬
‫סדר יו‪ #‬לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:#‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫אישור פרוטוקולי‪:‬‬
‫פרוטוקול ועדת משנה מספר ‪ 201306‬מיו‪10/06/2013 #‬‬
‫תקציר נושאי לדיו‪$‬‬
‫סעי‪%‬‬
‫סוג ישות‬
‫מס' ישות‬
‫תאור ישות‬
‫‪1‬‬
‫תוכנית בניי‬
‫עיר‬
‫תכנית מפורטת‬
‫‪04/11‬‬
‫מתח‪ #‬יער חזו‬
‫‪2‬‬
‫תוכנית בניי‬
‫עיר‬
‫תכנית מפורטת‬
‫‪05/11‬‬
‫מתח‪ #‬יער כמו‬
‫‪3‬‬
‫תוכנית בניי‬
‫עיר‬
‫תכנית לצרכי‬
‫תח‪/‬תתל ‪1/2/12‬‬
‫תצ"ר רכבת‬
‫עכוכרמיאל‬
‫‪4‬‬
‫תוכנית בניי‬
‫עיר‬
‫תכנית לצרכי‬
‫תח‪/‬תתל ‪2/2/12‬‬
‫תצ"ר רכבת‬
‫עכוכרמיאל מקטע ‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫תוכנית בניי‬
‫עיר‬
‫תכנית מפורטת‬
‫‪05/13‬‬
‫לבו הגדלת זכויות‬
‫בניה במגרש ‪134‬‬
‫‪6‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫‪20130064‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה‬
‫‪7‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪214200 :‬‬
‫‪20130264‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה‬
‫‪8‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪4001920 :‬‬
‫‪20130086‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה‬
‫‪9‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪334070 :‬‬
‫‪20130235‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה‬
‫‪10‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪3010490 :‬‬
‫‪20130359‬‬
‫דיר צא ‪ ,‬בניה חדשה‬
‫‪11‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪366020 :‬‬
‫‪20130062‬‬
‫‪12‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪214360 :‬‬
‫‪20130325‬‬
‫‪13‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪3401970 :‬‬
‫‪20130294‬‬
‫‪14‬‬
‫בקשה להיתר‬
‫ת‪.‬בני‪4008280 :‬‬
‫‪20130350‬‬
‫ת‪.‬בני‪330740 :‬‬
‫גו"ח‬
‫גוש‪18852 :‬‬
‫מחלקה‪1:‬‬
‫עד חלקה‪2:‬‬
‫גוש‪18846 :‬‬
‫מחלקה‪1:‬‬
‫עד חלקה‪2:‬‬
‫גוש‪18505 :‬‬
‫מחלקה‪6:‬‬
‫עד חלקה‪11:‬‬
‫גוש‪19029 :‬‬
‫מחלקה‪32:‬‬
‫עד חלקה‪32:‬‬
‫גוש‪18809 :‬‬
‫מחלקה‪6:‬‬
‫עד חלקה‪6:‬‬
‫גוש‪18809 :‬‬
‫חלקה‪1 :‬‬
‫מגרש‪420 :‬‬
‫גוש‪18558 :‬‬
‫חלקה‪7 :‬‬
‫מגרש‪192 :‬‬
‫גוש‪19814 :‬‬
‫חלקה‪10 :‬‬
‫מגרש‪407 :‬‬
‫גוש‪21138 :‬‬
‫חלקה‪42 :‬‬
‫תכ'‪ :‬ג‪,12575/‬‬
‫גוש‪18908 :‬‬
‫חלקה‪29 :‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה גוש‪18809 :‬‬
‫חלקה‪1 :‬‬
‫מגרש‪436 :‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה גוש‪19818 :‬‬
‫חלקה‪119 :‬‬
‫מגרש‪197 :‬‬
‫מגורי‪ , #‬בניה חדשה גוש‪18558 :‬‬
‫חלקה‪43 :‬‬
‫מגרש‪828 :‬‬
‫גוש‪19789 :‬‬
‫מגורי‪ , #‬תוספת‬
‫חלקה‪41 :‬‬
‫מגרש‪74 :‬‬
‫סדר יו‪ #‬לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:#‬‬
‫ישוב‬
‫בעל עניי‪$‬‬
‫קר קיימת לישראל‬
‫שטחי‪ #‬פתוחי‪#‬‬
‫קר קיימת לישראל‬
‫שטחי‪ #‬פתוחי‪#‬‬
‫ח( הצפו‬
‫שטחי‪ #‬פתוחי‪#‬‬
‫הלפרי פלוס‬
‫שטחי‪ #‬פתוחי‪#‬‬
‫תפ ג'יזמות‬
‫תעשיתית בע"מ‬
‫עמ'‬
‫‪3‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪14:05‬‬
‫‪3‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪4‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪14:25‬‬
‫‪4‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪5‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪14:35‬‬
‫‪5‬‬
‫שעה‪:‬‬
‫‪14:40‬‬
‫‪6‬‬
‫רובינשטיי גיל‬
‫לבו‬
‫קר ממי‬
‫מצפה אביב‬
‫ולר פולג נירית‬
‫עצמו )שגב(‬
‫‪7‬‬
‫וואקס יעל‬
‫צורית‬
‫‪7‬‬
‫סאלח חוסיי‬
‫סאלחה‬
‫תובל‬
‫‪8‬‬
‫קסלר אלו‬
‫לבו‬
‫‪8‬‬
‫סוקולובסקי מרק‬
‫שורשי‪#‬‬
‫‪9‬‬
‫סמוילוב יבגני‬
‫מצפה אביב‬
‫‪9‬‬
‫וניש מריי‬
‫עצמו )שגב(‬
‫‪10‬‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫סעי ‪1‬‬
‫תכנית מפורטת‪04/11 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫ש התכנית‪:‬‬
‫מתח יער חזו‬
‫סוג סעי‬
‫המלצה לועדה מחוזית‬
‫סוג תוכנית‬
‫תכנית מפורטת‬
‫סמכות תוכנית‬
‫ועדה מחוזית‬
‫שטח התוכנית‬
‫בעלי עני‬
‫יוז‪/‬מגיש‬
‫קר קיימת לישראל‬
‫מתכנ‬
‫עדי אסי*‬
‫‪ 9,863,000.00‬מ"ר‬
‫כתובות‬
‫)‪ 9,863.0000‬דונ(‬
‫שטחי פתוחי‬
‫מטרת התכנית‬
‫‪ .1‬דיוק‪ ,‬פירוט ותוספות שטחי על פי תמ"א ‪ 22‬לשטחי יער לסוגיו‪ :‬יער נטע אד קיי‪ ,‬יער טבעי לטיפוח וקרקע חקלאית‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנו מתח יער חזו‪ ,‬כמרחב משולב בר קיימא בסביבתו ולרווחת הציבור‪.‬‬
‫מוזמ‬
‫ שמעונה סבג ‪ -‬מנהלת מח' תכנו‪ ,‬קק"ל‬
‫ אדר' עדי אסי* ‪ -‬עורכת התכנית‪.‬‬
‫סעי ‪2‬‬
‫תכנית מפורטת‪05/11 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫ש התכנית‪:‬‬
‫מתח יער כמו‬
‫סוג סעי‬
‫המלצה לועדה מחוזית‬
‫סוג תוכנית‬
‫תכנית מפורטת‬
‫סמכות תוכנית‬
‫ועדה מחוזית‬
‫שטח התוכנית‬
‫בעלי עני‬
‫יוז‪/‬מגיש‬
‫קר קיימת לישראל‬
‫מתכנ‬
‫עדי אסי*‬
‫‪ 11,040,000.00‬מ"ר‬
‫כתובות‬
‫)‪ 11,040.0000‬דונ(‬
‫שטחי פתוחי‬
‫מטרת התכנית‬
‫‪ .1‬דיוק‪ ,‬פירוט ותוספות שטחי על פי תמ"א ‪ 22‬לשטחי יער לסוגיו‪ :‬יער נטע אד קיי‪/‬מוצע‪ ,‬יער טבעי לטיפוח‪ ,‬יער פארק‪,‬‬
‫יער טבעי לשימור וקרקע חקלאית‪.‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫המש תוכנית בניי עיר‪05/11 :‬‬
‫‪ .2‬תכנו מתח יער כמו‪ ,‬כמרחב משולב בר קיימא בסביבתו ולרווחת הציבור‪.‬‬
‫מוזמ‬
‫ שמעונה סבג ‪ -‬מנהל מח' תכנו‪ ,‬קק"ל‬
‫ אדר' עדי אסי* ‪ -‬עורכת התכנית‪.‬‬
‫סעי ‪3‬‬
‫תכנית לצרכי רישו‪ :‬תח‪/‬תתל ‪1/2/12‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫ש התכנית‪:‬‬
‫תצ"ר רכבת עכו‪-‬כרמיאל‬
‫סוג סעי‬
‫דיו בתשריט חלוקה‬
‫סוג תוכנית‬
‫תכנית לצרכי רישו‬
‫סמכות תוכנית‬
‫בעלי עני‬
‫יוז‪/‬מגיש‬
‫ח‪ /‬הצפו‬
‫ועדה מקומית‬
‫כתובות‬
‫שטחי פתוחי‬
‫מטרת דיו‬
‫תצ"ר עכוכרמיאל‪ ,‬מקטע מס' ‪ ,2‬גוש ‪ 18505‬חלקות ‪1613 ,116‬‬
‫מטרת התכנית‬
‫תצ"ר עכוכרמיאל‪ ,‬מקטע מס' ‪ ,2‬גוש ‪ 18505‬חלקות ‪1613 ,116‬‬
‫המלצות‬
‫לאשר את התשריט בתנאי הבאי‪:‬‬
‫סעי ‪4‬‬
‫תכנית לצרכי רישו‪ :‬תח‪/‬תתל ‪2/2/12‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫ש התכנית‪:‬‬
‫תצ"ר רכבת עכו‪-‬כרמיאל מקטע ‪3‬‬
‫סוג סעי‬
‫דיו בתשריט חלוקה‬
‫סוג תוכנית‬
‫תכנית לצרכי רישו‬
‫סמכות תוכנית‬
‫בעלי עני‬
‫יוז‪/‬מגיש‬
‫הלפרי פלוס‬
‫ועדה מקומית‬
‫כתובות‬
‫שטחי פתוחי‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫המש תוכנית בניי עיר‪ :‬תח‪/‬תתל ‪2/2/12‬‬
‫מטרת התכנית‬
‫תצ"ר עכוכרמיאל‪ ,‬מקטע מס' ‪ ,3‬גו"ח ‪19029/32‬‬
‫המלצות‬
‫לאשר את התשריט בתנאי הבאי‪:‬‬
‫סעי ‪5‬‬
‫תכנית מפורטת‪05/13 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫ש התכנית‪:‬‬
‫לבו ‪ -‬הגדלת זכויות בניה במגרש ‪134‬‬
‫סוג סעי‬
‫המלצה לועדה מחוזית‬
‫סוג תוכנית‬
‫תכנית מפורטת‬
‫סמכות תוכנית‬
‫ועדה מחוזית‬
‫שטח התוכנית‬
‫‪ 1,352.00‬מ"ר‬
‫)‪ 1.3520‬דונ(‬
‫תוכניות מתיחסות‬
‫יחס‬
‫שינוי לתוכנית‬
‫שינוי לתוכנית‬
‫מספר תכנית‬
‫ג‪/‬במ‪146/‬‬
‫מש‪/‬מק‪2/146/‬‬
‫בעלי עני‬
‫יוז‪/‬מגיש‬
‫אקרמ ניר‬
‫תפ ג'‪-‬יזמות תעשיתית בע"מ‬
‫אקרמ הילה‬
‫מתכנ‬
‫כור גידי‬
‫מטרת התכנית‬
‫הגדלת אחוזי ושטחי בניה במגרש מגורי מספר ‪ 134‬בלבו‬
‫מוזמ‬
‫ אקרמ ניר והילה ‪ -‬מגישי התכנית‬
‫ אדר' גידי כור ‪ -‬עור התכנית‬
‫ נציג ועד הישוב לבו‬
‫המלצות‬
‫להמלי* בפני הועדה המחוזית להפקיד בתנאי‬
‫סעי ‪6‬‬
‫בקשה להיתר‪20130064 :‬‬
‫תיק בניי‪214200 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫המש בקשה להיתר‪20130064 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫רובינשטיי גיל ‪ ,‬נחל קדרו ‪ 12‬רמת השרו‪47314 ,‬‬
‫רובינשטיי רוני‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫מועל בועז ‪ ,‬ד‪.‬נ‪ .‬אשרת ת‪.‬ד‪ 105 .‬נווה זיו‪25123 ,‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫לבו‪420 ,‬‬
‫גוש‪ 18809 :‬חלקה‪ 1 :‬מגרש‪420 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪ ,12712/‬מש‪/‬מק‪1/12712/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שטח מגרש‪:‬‬
‫‪855.00‬‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫בניה חדשה בית מגורי חד משפחתי‬
‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫‪236.07‬‬
‫שטח שירות‪13.86 :‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫מוזמ‬
‫ רובינשטיי גיל ורוני ‪ -‬מבקשי‬
‫ מנשה מזרחי‬
‫ נציג ועד הישוב לבו‬
‫סעי ‪7‬‬
‫בקשה להיתר‪20130264 :‬‬
‫תיק בניי‪4001920 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫קר ממי ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 192‬מצפה אביב‪052-3441076, 20187 ,‬‬
‫קר אייל‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫וכמ עמוס ‪ ,‬ת‪.‬ד‪ 33 .‬עי הוד‪30890 ,‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫מצפה אביב‪192 ,‬‬
‫גוש‪ 18558 :‬חלקה‪ 35 :‬מגרש‪ ,192 :‬חלקה‪ 19 :‬מגרש‪ ,192 :‬חלקה‪ 7 :‬מגרש‪192 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪ ,12483/‬מש‪/‬מק‪1/12483/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫המש בקשה להיתר‪20130264 :‬‬
‫מהות הבקשה‬
‫ הקלה בשטח שירות מותר לבניה‪ ,‬במקו ‪ 30‬מ"ר ‪ 45 -‬מ"ר )אי חריגה בסה"כ שטח כללי המותר לבניה(‪.‬‬‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪8‬‬
‫‪195.79‬‬
‫שטח שירות‪40.13 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130086 :‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫תיק בניי‪334070 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫ולר פולג נירית ‪ ,‬עצמו )שגב(‪20170 ,‬‬
‫ולר פולג ער ‪ ,‬עצמו )שגב(‪20170 ,‬‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫זיגלמ דבי ‪ ,‬יעד‪ ,‬ד‪.‬נ‪ .‬משגב יעד ד‪.‬נ‪ .‬משגב‪20155 ,‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫עצמו )שגב(‪407 ,‬‬
‫גוש‪ 19814 :‬חלקה‪ 10 :‬מגרש‪407 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪14061/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שטח מגרש‪:‬‬
‫‪498.00‬‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫הקלה בשטח מותר מעל מפלס כניסה‪ ,‬במקו ‪ 200‬מ"ר ‪234 -‬מ"ר )אי חריגה בסה"כ שטח כללי המותר לבניה(‪.‬‬
‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪9‬‬
‫‪194.86‬‬
‫שטח שירות‪53.98 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130235 :‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫תיק בניי‪3010490 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫וואקס יעל ‪ ,‬ז'בוטינסקי ‪/20‬א בת‪-‬י‪050-5370772, 59446 ,‬‬
‫וואקס אית ‪ ,‬ז'בוטינסקי ‪/20‬א בת‪-‬י‪59446 ,‬‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫זיגלמ דבי ‪ ,‬יעד‪ ,‬ד‪.‬נ‪ .‬משגב יעד ד‪.‬נ‪ .‬משגב‪20155 ,‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫צורית‪1049 ,‬‬
‫גוש‪ 21138 :‬חלקה‪42 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫המש בקשה להיתר‪20130235 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪ ,12575/‬תמ"א ‪/10‬ד‪10/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫העברת שטחי בניה ממתחת למפלס הכניסה אל מעל למפלס הכניסה בשטח של ‪ 12.8‬מ"ר‪ ,‬תו שמירת סה"כ אחוזי הבניה‬
‫המותרי עפ"י תכנית ג‪.12575/‬‬
‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪10‬‬
‫‪202.62‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫שטח שירות‪20.12 :‬‬
‫תיק בניי‪366020 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130359 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫סאלח חוסיי סאלחה ‪ ,‬דיר אל אסד‪050-9584538, 20188 ,‬‬
‫בעל הנכס‬
‫סאלח חוסיי סאלחה ‪ ,‬דיר אל אסד‪050-9584538, 20188 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫סנעאללה עטאללה ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 127‬דיר אל אסד‪050-9584538, 20188 ,‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫תובל‪602 ,‬‬
‫גוש‪ 18908 :‬חלקה‪29 :‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫חקלאי‬
‫שימושי‪:‬‬
‫דיר צא‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫דיר צא ‪ +‬מתב ‪ +‬מחס חקלאי ‪ -‬המש דיו לאחר קבלת הבהרות ממשרד החקלאות‪.‬‬
‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪11‬‬
‫‪826.00‬‬
‫שטח שירות‪30.00 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130062 :‬‬
‫תיק בניי‪214360 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫קסלר אלו ‪ ,‬הבוני‪30845 ,‬‬
‫קסלר זהבית‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫מועל בועז ‪ ,‬ד‪.‬נ‪ .‬אשרת ת‪.‬ד‪ 105 .‬נווה זיו‪25123 ,‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫המש בקשה להיתר‪20130062 :‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫לבו‪436 ,‬‬
‫גוש‪ 18809 :‬חלקה‪ 1 :‬מגרש‪436 :‬‬
‫גוש‪ 18810 :‬חלקה‪ 28 :‬מגרש‪436 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪ ,12712/‬מש‪/‬מק‪1/12712/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שטח מגרש‪:‬‬
‫‪1074.00‬‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫ המרת שטח של ‪ 30‬מ"ר מחניה לשטחי שירות אחרי‪ ,‬סה"כ שטחי שירות במקו ‪ 5‬מ"ר ‪ 35 -‬מ"ר )אי חריגה בסה"כ שטח‬‫כללי המותר לבניה(‪.‬‬
‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪12‬‬
‫‪129.86‬‬
‫שטח שירות‪42.92 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130325 :‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫תיק בניי‪3401970 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫סוקולובסקי מרק ‪ ,‬יונת הבר ‪ 9‬כרמיאל ‪054-2490491,‬‬
‫סוקולובסקי איזבל‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫קרייס ויקטוריה ‪ ,‬שביל טבת ‪ ,27‬כרמיאל‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫שורשי‪197 ,‬‬
‫גוש‪ 19818 :‬חלקה‪ 119 :‬מגרש‪197 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪9193/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫ הקלה במספר קומות מותר לבניה‪ ,‬במקו ‪ 2‬קומות ועליית גג ‪ 2 -‬קומות ומרת*‪.‬‬‫ הקלה בגובה מבנה מותר לבניה‪ ,‬במקו ‪ 8.5‬מ' ‪ 10.5 -‬מ' )כתוצאה מבניית קומת מרת*(‪.‬‬‫ המרת שטח של ‪ 25‬מ"ר מחניה לשטחי שירות אחרי‪ ,‬סה"כ שטחי שירות במקו ‪ 25‬מ"ר ‪ 50 -‬מ"ר‪.‬‬‫ בניית ‪ 42‬מ"ר מתחת למפלס הכניסה )אי חריגה מסה"כ השטח הכללי המותר לבניה(‪.‬‬‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪13‬‬
‫‪199.35‬‬
‫שטח שירות‪49.84 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130294 :‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫תיק בניי‪4008280 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫המש בקשה להיתר‪20130294 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫סמוילוב יבגני ‪ ,‬הגפ ‪ 33‬דירה ‪ 6‬קרית ביאליק ‪050-7532537,‬‬
‫סמוילוב סבטלנה‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫רו שרה ‪ ,‬גילו‪ ,‬ד‪.‬נ‪ .‬משגב גילו ד‪.‬נ‪ .‬משגב‪20103 ,‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫מצפה אביב‪828 ,‬‬
‫גוש‪ 18558 :‬חלקה‪ 43 :‬מגרש‪828 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫ג‪17924/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫בניה חדשה‬
‫מהות הבקשה‬
‫ הקלה ‪ 10%‬מקו בני צידי‪ ,‬במקו ‪ 3.0‬מ' ‪ 2.7 -‬מ'‪.‬‬‫ הקלה ‪ 10%‬מקו בני אחורי‪ ,‬במקו ‪ 3.0‬מ' ‪ 2.7 -‬מ'‪.‬‬‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫סעי ‪14‬‬
‫‪127.13‬‬
‫שטח שירות‪15.51 :‬‬
‫בקשה להיתר‪20130350 :‬‬
‫יח"ד‪1 :‬‬
‫תיק בניי‪330740 :‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬תארי‪15/07/2013 :‬‬
‫בעלי עניי‬
‫מבקש‬
‫וניש מריי ‪ ,‬עצמו‪052-4764495, 20170 ,‬‬
‫בעל הנכס‬
‫מנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 580‬נצרת עילית‪17105 ,‬‬
‫עור‪+‬‬
‫הראל תמיר ‪ ,‬הנמל ‪ 33‬חיפה‬
‫כתובת‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪:‬‬
‫עצמו )שגב(‪74 ,‬‬
‫גוש‪ 19789 :‬חלקה‪ 41 :‬מגרש‪74 :‬‬
‫תוכניות‪:‬‬
‫‪ ,3805‬ג‪7540/‬‬
‫יעוד‪:‬‬
‫מגורי‬
‫שטח מגרש‪:‬‬
‫‪569.00‬‬
‫שימושי‪:‬‬
‫מגורי‬
‫תאור הבקשה‪:‬‬
‫תוספת‬
‫מהות הבקשה‬
‫ הקלה במספר קומות מותר לבניה‪ ,‬במקו ‪ 2‬קומות ‪ 2 -‬קומות ועליית גג‪.‬‬‫שטח עיקרי‪:‬‬
‫‪41.63‬‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪10‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫לאוניד מליקין‬
‫מהנדס המועצה‬
‫סדר יו לישיבת ועדת משנה מספר ‪ 201307‬מיו‪15/07/2013:‬‬
‫עמוד ‪11‬‬