תעודת כשרות - Molino Grassi

‫ בס''ד‬ Comunità Ebraica di Padova
35122, Via S. Martino e Solferino 9 – Tel. +39 049 9272053
‫הרב הראשי‬
Il Rabbino Capo
‫ כ”ח טבת תשע“ד‬,‫פאדובה‬
Padova, 31 dicembre 2013
‫תעודת כשרות‬
(Parma, Italy) FRAORE ‫ שבעיר‬MOLINO GRASSI ‫אני הח"מ מאשר בזה כי בקרתי המפעל‬
.‫ אין שום חשש של תולעים או ביצים‬,‫ אחרי בדיקות מסוימות‬,‫הטוחן גרעיני חיטה ונוכחתי לראות כי‬
‫ סימולה‬,‫ וקמח מחיטת דורום )מלאה‬,(‫ אורגני‬,‫ מלאה‬,2 ,1 ,00 ,0) ‫לפיכך המוצרים "קמח חיטה‬
,‫ קמח כוסמין )סימולינה ואורגני(" המיוצרים במפעל הנ"ל‬,(‫ קמח קמוט )סימולינה ואורגני‬,(‫וסימולינה‬
.‫ הינם כשר פרווה‬,‫וכל מיני קמחים הטוחנים במפעל‬
.‫ תוקף תעודה זו עד ט׳ טבת תשע"ה‬.‫באישור הרהנות מקומית‬
‫הרב אהרן לוצ'י‬
‫רב ראשי דק"ק פאדובה והמחוז‬
KOSHER CERTIFICATE
I hereby certify, after thorough inspection of production and packing process, that the products:
“Conventional and Organic Soft wheat flour 00, Conventional and Organic Soft wheat flour 0,
Conventional and Organic Soft wheat flour type 1, Conventional and Organic Soft wheat flour type
2, Conventional and Organic Soft whole wheat flour;
Organic and Conventional Durum Semolina, Organic and Conventional Durum Semolato,
Organic and Conventional Durum Whole Semolina;
Organic Khorasan Kamut Semolinas and Organic Khorasan Kamut Flours;
Emmer Organic Flours Monococcum, Emmer Organic Semolinas Monococcum,
Emmer Organic Semolinas Dicoccum; Spelt Organic Semolinas and Spelt Organic Flours”
and all the other flours and semolinas milled and not mentioned in the list, produced by the factory
MOLINO GRASSI situated in FRAORE (Parma, Italy), are KOSHER PARVE.
With agreement of local rabbinate. This certificate is valid until December 31, 2014.
Rabbi Adolfo A. Locci
Chief Rabbi of Padua