יצרן מקור מרצדס לגירי קסמזלר חלקי מחירון תחליפי kacmaslar היקרוט בש

‫מחירון חלקי קסמזלר לגירי מרצדס‬
‫מק'ט‬
‫‪K21.04113‬‬
‫‪K21.03432‬‬
‫‪K21.03220‬‬
‫‪K21.03026‬‬
‫‪K21.03223‬‬
‫‪K21.03152‬‬
‫‪K21.03171‬‬
‫‪K21.03130‬‬
‫‪K21.03170‬‬
‫‪K21.03036‬‬
‫‪K21.03212‬‬
‫‪K21.03413‬‬
‫‪K21.03149‬‬
‫‪K21.03079‬‬
‫‪K21.03169‬‬
‫‪K21.04095‬‬
‫‪K21.04092‬‬
‫‪K21.04025‬‬
‫‪K21.04024‬‬
‫‪K21.04010‬‬
‫‪K21.03440‬‬
‫‪K21.03025‬‬
‫‪K21.03018‬‬
‫‪K21.03305‬‬
‫‪K21.03037‬‬
‫‪K21.03016‬‬
‫‪K21.03147‬‬
‫‪K21.03187‬‬
‫‪K21.03186‬‬
‫‪K21.03509‬‬
‫מקור‬
‫תחליפי‬
‫תאור מוצר‬
‫אבטחה לגיר מרצדס מק"ט ‪389 262 2854‬‬
‫אום לציר כניסה מרצדס מק"ט ‪945 990 0250‬‬
‫גג"ש ‪ 3‬מרצדס מק"ט ‪945 262 5617‬‬
‫גג"ש ‪ 4‬למרצדס מק"ט ‪945 262 8810‬‬
‫גג"ש ‪ 4‬מרצדס מק"ט ‪389 262 3713‬‬
‫גג"ש הילוך ‪ 3‬מרצדס מק"ט ‪945 262 3513‬‬
‫גג"ש כפול ‪ 3/4‬מרצדס מק"ט ‪945 263 0213‬‬
‫גג"ש מרצדס ‪945 262 7517‬‬
‫גג"ש מרצדס מק"ט ‪945 263 0710‬‬
‫גג"ש מרצדס מק"ט ‪945 263 1110‬‬
‫גג"ש מרצדס מק"ט ‪945 262 7810‬‬
‫גג"ש קטן למשאבה מרצדס מק"ט ‪389 269 1406‬‬
‫גג"ש שילוב מרצדס מק"ט ‪389 262 4735‬‬
‫גג"ש שילוב פלנטרי מרצדס מק"ט ‪389 262 4935‬‬
‫גג"ש שמש מרצדס מק"ט ‪945 262 0909‬‬
‫דסקת אבטחה ‪ 1.73‬מרצדס מק"ט ‪389 262 2155‬‬
‫דסקת אבטחה ‪ 1.82‬מ"מ מרצדס מק"ט ‪389 262 2455‬‬
‫דסקת אבטחה ‪ 2‬מ"מ מרצדס מק"ט ‪389 262 3252‬‬
‫דסקת אבטחה ‪ 2.5‬מ"מ מרצדס מק"ט ‪389 262 3352‬‬
‫דסקת אבטחה ‪ 7‬מ"מ מרצדס מק"ט ‪389 262 2351‬‬
‫טבעת לגיר מרצדס מק"ט ‪945 262 0208‬‬
‫טבעת לגיר מרצדס מק"ט ‪945 262 0434‬‬
‫טבעת מוביל פלנטרי מרצדס מק"ט ‪389 260 2036‬‬
‫טבעת מובילה מרצדס מק"ט ‪947 260 0736‬‬
‫טבעת מובילה מרצדס מק"ט ‪947 260 3036‬‬
‫טבעת סינכרון קונית מרצדס מק"ט ‪389 262 0737‬‬
‫טבעת קלצ'בודי ‪ 157‬מ"מ ‪945 262 3634‬‬
‫טבעת קלצ'בודי מרצדס מק"ט ‪945 262 1234‬‬
‫טבעת קלצ'בודי מרצדס מק"ט ‪945 262 3834‬‬
‫מחזיר שמן למכסה ציר כניסה מרצדס ‪023 997 7847‬‬
‫יצרן‬
‫טורקיה ‪kacmaslar‬‬
‫מחיר לצרכן בש"ח‬
‫‪7.62‬‬
‫‪22.86‬‬
‫‪1,676.40‬‬
‫‪1,333.50‬‬
‫‪1,524.00‬‬
‫‪1,371.60‬‬
‫‪2,209.80‬‬
‫‪1,943.10‬‬
‫‪952.5‬‬
‫‪1,257.30‬‬
‫‪1,104.90‬‬
‫‪133.35‬‬
‫‪514.35‬‬
‫‪666.75‬‬
‫‪609.6‬‬
‫‪20.96‬‬
‫‪22.86‬‬
‫‪26.67‬‬
‫‪28.58‬‬
‫‪76.2‬‬
‫‪1,524.00‬‬
‫‪666.75‬‬
‫‪1,238.25‬‬
‫‪1,257.30‬‬
‫‪1,371.60‬‬
‫‪1,368.00‬‬
‫‪762‬‬
‫‪1,200.15‬‬
‫‪1,619.25‬‬
‫‪57.15‬‬
‫‪K21.03512‬‬
‫‪K21.03510‬‬
‫‪K21.03513‬‬
‫‪K21.03632‬‬
‫‪K21.03619‬‬
‫‪K21.03629‬‬
‫‪K21.03606‬‬
‫‪K21.03438‬‬
‫‪K21.03411‬‬
‫‪K21.03061‬‬
‫‪K21.03161‬‬
‫‪K21.03009‬‬
‫‪K21.03002‬‬
‫‪K21.03137‬‬
‫‪K21.03060‬‬
‫‪K21.03028‬‬
‫‪K21.03178‬‬
‫‪K21.03024‬‬
‫‪K21.03027‬‬
‫‪K21.03015‬‬
‫‪K21.03017‬‬
‫‪K21.03136‬‬
‫‪K21.03431‬‬
‫‪K21.03180‬‬
‫‪K21.03437‬‬
‫‪K21.03044‬‬
‫‪K21.03414‬‬
‫‪K21.03816‬‬
‫‪K21.04109‬‬
‫‪K21.04112‬‬
‫‪K21.04111‬‬
‫‪K21.03112‬‬
‫מחזיר שמן פלנג' מרצדס מק"ט ‪023 997 1647‬‬
‫מחזיר שמן‪/‬סכר ציר כניסה מרצדס ‪000 262 8762‬‬
‫מחזיר שמן‪/‬סכר ציר כניסה מרצדס ‪000 262 9062‬‬
‫מיסב רולרים מרצדס מק"ט ‪017 981 1305‬‬
‫מיסב רולרים מרצדס מק"ט ‪015 981 1605‬‬
‫מיסב רולרים מרצדס מק"ט ‪015 981 7605‬‬
‫מיסב רולרים ציר ראשי מרצדס מק"ט ‪014 981 1405‬‬
‫מכסה‪/‬כובע לפלנטרי מרצדס מק"ט ‪945 262 0108‬‬
‫משאבה מרצדס מק"ט ‪389 260 0690‬‬
‫משלב לגיר מרצדס מק"ט ‪389 262 1823‬‬
‫משלב לגיר מרצדס מק"ט ‪389 262 2535‬‬
‫משלב לגיר מרצדס מק"ט ‪945 262 2723‬‬
‫משלב לגיר מרצדס מק"ט ‪945 262 2823‬‬
‫משלב לציר כניסה מרצדס מק"ט ‪945 262 6823‬‬
‫משלב מרצדס מק"ט ‪389 262 1723‬‬
‫משלב פלנטרי מרצדס ‪389 262 1623‬‬
‫סט גג"ש ופינים לפלנטרי מרצדס מק"ט ‪655 260 0197‬‬
‫סינכרו בודי ‪ 3/4‬מרצדס מק"ט ‪389 262 5434‬‬
‫סינכרו בודי מרצדס מק"ט ‪945 262 0534‬‬
‫סינכרו לגיר מרצדס מק"ט ‪389 262 0637‬‬
‫סינכרון לגיר מרצדס מק"ט ‪389 262 0537‬‬
‫סינכרון קוני ‪ 177‬מ"מ מרצדס מק"ט ‪947 260 0545‬‬
‫פד החלקה למזלג ציר כניסה מרצדס ‪947 265 0349‬‬
‫פלנטרי ערום מק"ט מרצדס ‪946 260 3561‬‬
‫ציר לפלנטרי מרצדס מק"ט ‪389 262 0407‬‬
‫קפיץ מרצדס מק"ט ‪387 262 1093‬‬
‫רוטור משאבה מרצדס מק"ט ‪389 269 0706‬‬
‫רולרים מרצדס מק"ט ‪000 981 4386‬‬
‫שים ‪ 1.20MM‬לגיר ‪ MERCEDES‬מק"ט ‪389 262 3554‬‬
‫שים ‪ 1.05MM‬לגיר ‪ MERCEDES‬מק"ט ‪389 262 3254‬‬
‫שים ‪ 1.10MM‬לגיר ‪MERCEDES 3354 262 389‬‬
‫תותב ציר ראשי מרצדס מק"ט ‪389 262 2550‬‬
‫‪152.4‬‬
‫‪76.2‬‬
‫‪76.2‬‬
‫‪609.6‬‬
‫‪628.65‬‬
‫‪660.46‬‬
‫‪781.05‬‬
‫‪2,000.25‬‬
‫‪876.3‬‬
‫‪476.25‬‬
‫‪533.4‬‬
‫‪700‬‬
‫‪609.6‬‬
‫‪762‬‬
‫‪476.25‬‬
‫‪1,143.00‬‬
‫‪2,667.00‬‬
‫‪571.5‬‬
‫‪666.75‬‬
‫‪800.1‬‬
‫‪1,238.25‬‬
‫‪762‬‬
‫‪51.44‬‬
‫‪4,000.50‬‬
‫‪285.75‬‬
‫‪30.48‬‬
‫‪133.35‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪19.05‬‬
‫‪17.15‬‬
‫‪19.05‬‬
‫‪152.4‬‬