1» » בתוככי הקהלה

‫בס"ד‬
‫נייעס | באריכטן | נאטיצן | מעלדונגען | הרחבת גבולי הקדושה‬
‫אינערהאלב קהלתינו הקדושה "קהל יטב לב ד'סאטמאר"‬
‫דאנערשטאג אח"ק | תשע"ב‬
‫‪20‬‬
‫ריזיגער ציבור אין בית המדרש הגדול‬
‫קלאגט מיט'ן צער השכינה ביום המר‬
‫והנמהר ה' אייר‬
‫האלטן מיט די מרכבות פרעה‪ ,‬איז נאר דורכ'ן צושטיין צו די‬
‫מערכות ישראל קדושים‪ ,‬פון די ירושלימ'ער אידן וואס זענען זיך‬
‫מוסר נפש און שטייען טעגליך בקשרי המלחמה‪ ,‬דארפן מיר זיי‬
‫ארויסהעלפן מיט אלע כוחות‪ ,‬מאראליש און פינאנציעל‪ ,‬זיי זאלן‬
‫חלילה נישט אונטערברעכן פון די שווערע רדיפות‪ ,‬נאר אדרבה‬
‫קענען פארזעצן בעוז ותעצומות‪.‬‬
‫שוין א שיינע צאל יארן וואס ס'איז איינגעפירט געווארן אין‬
‫דעם ביטערן טאג פון דער הקמת המדינה‪ ,‬ה' אייר‪ ,‬ווען עס איז‬
‫אויפגעהויבן געווארן דער דגל מרידה במלכות שמים‪ ,‬קומען זיך‬
‫צונויף אנשי שלומינו תלמידי וחסידי סאטמאר אויף אן עצרת‬
‫מחאה והסברה אין בית המדרש הגדול דקהל יטב לב‪ ,‬בית מדרשו‬
‫פונעם שר צבא ה' מרן רבינו הקוה"ט זי"ע‪ ,‬וואס האט מיט מסירת‬
‫נפש געפירט די מלחמה לה' בעמלק מדור דור‪ ,‬וואו מ'קומט‬
‫זיך צונויף אינאיינעם זיך מחזק זיין מיט'ן הערן דעם דבר ה' און‬
‫מיטקלאגן מיט'ן צער השכינה‪.‬‬
‫דערנאך האט אויפגעטרעטן הרה"ג רבי מנשה פילאפף‬
‫שליט"א‪ ,‬מו"ץ בקהלתינו‪ ,‬וועלכער האט ארויסגעברענגט דעם‬
‫קלאג פון ערליכע אידן אין אט דעם טאג‪ ,‬ווי ס'דארף יעדן איינעם‬
‫וויי‪-‬טוען עד דכדוכה של נפש די עצם מרידה במלכות שמים און‬
‫די מבול פון כפירה וואס האט אראפגענידערט אינאיינעם מיט'ן‬
‫הקמת המדינה‪ ,‬נאכזאגנדיג די פארכטיגע ווערטער פון רבינו הק'‬
‫זי"ע‪ ,‬אז ס'איז אים ברור ווען נישט די הקמת המדינה‪ ,‬וואלט משיח‬
‫צדקינו שוין לאנג דא געווען‪ .‬אין לנו שיור רק התורה הזאת וואס‬
‫דער רבי זי"ע האט אונז איבערגעלאזט‪ ,‬ומיני' לא נזוע‪.‬‬
‫היי‪-‬יאר‪ ,‬אדאנק די כוחות פון די אויפגעפרישטע התאחדות‬
‫אברכים דסאטמאר‪ ,‬איז זיך‬
‫ספעציעל‬
‫ּ‬
‫צונויפגעקומען א‬
‫גרויסער ציבור פון איבער דער‬
‫גאנצער שטאט‪ ,‬און די עסקני‬
‫התאחדות אברכים האבן‬
‫אראפזעצן‬
‫ּ‬
‫געארבעט יעדן‬
‫אויף די ערטער‪.‬‬
‫די קאכעדיגע דרשות האבן אויפ'ן ציבור איבערגעלאזט גאר א‬
‫טיפן איינדרוק‪ ,‬זיך ווייטער מחזק צו זיין און קלאמערן אין דעם דרך‬
‫אבותינו ורבותינו פון התבדלות מרשעים וגירוריהם‪ ,‬און מחזק זיין‬
‫די שרידים אשר ה' קורא צו קענען ווייטער שטיין בקשרי המלחמה‬
‫מיט די כוחות הרשע אין ּפלטרין של מלך‪.‬‬
‫יום גבר האויב ותקבע העיר‪:‬‬
‫האט‬
‫ערשט‬
‫צום‬
‫אויפגעטרעטן הרה"צ רבי‬
‫חיים יוסף גאטליעב שליט"א‪,‬‬
‫וועלכער האט מיט א פלאם‪-‬‬
‫פייער ארומגערעדט איבער די‬
‫ביטערע צרה וואס די מדינה‬
‫הטמאה האט אויף אונז‬
‫אנגעברענגט בכלל ובפרט‪,‬‬
‫און די איינציגסטע געווער‬
‫מיט וואס מיר קענען מלחמה‬
‫■■■‬
‫העפטיגע 'החזקת בית המדרש'‬
‫אקציעס אונטערגענומען אין אלע‬
‫לאקאלע סאטמארער בתי מדרשים‬
‫אין די איצטיגע טעג בין פסחא לעצרתא איז איז אין אלע‬
‫בתי מדרשים דקהלתינו הק' ברחבי וויליאמסבורג איינגעפעדימט‬
‫געווארן באזונדערע אייגנארטיגע 'החזקת בית המדרש' קאמפיינס‪,‬‬
‫געווידמעט אויפצוטרייבן די גרויסע קאסטן אין וואס עס ציעט‬
‫אריין דאס אויפהאלט פון די בתי מדרשים‪ .‬דאס איז א פרישע‬
‫אינציאטיווע מצד די הנהלת הקהלה‪ ,‬וואס טראגט דעם אחריות‬
‫בתוככי הקהלה‬
‫»»‪1‬‬
‫און זארגט מיט געטריישאפט פאר די החזקה פון די בתי מדרשים‬
‫דקהלתינו הק'‪ ,‬און מטעם הנהלת הקהלה זענען די איצטיגע‬
‫וואכן באשטימט געווארן דורכצופירן די יערליכע אקציע אין אלע‬
‫אונזערע בתי מדרשים‪.‬‬
‫יעדע פון די בתי מדרשים באזונדער איז ווי אן אימפעריע פאר‬
‫זיך‪ ,‬וואס ווירבלט רוב שעות פון מעת לעת מיט מניני תפלה‪,‬‬
‫שיעורי תורה‪ ,‬און איז א ליכט‪-‬טורעם פאר אלע אנשי שלומינו‬
‫פונעם גאנצן אומגעגענט‪ ,‬מדי יום ביומו‪ ,‬שבת בשבתו ומועד‬
‫במועדו‪ .‬פארשטענדליך ברענגט עס מיט זיך ריזיגע קאסטן‪ ,‬פון‬
‫יוטיליטיס‪ ,‬בדק הבית‪ ,‬מעינטענענס‪ ,‬סערוויסעס פונעם משמש‪,‬‬
‫אא"וו‪ ,‬וואס קאסטן אפ גרויסע הוצאות‪ .‬טראץ וואס די הנהלת‬
‫הקהלה שטייט צום פארפיגן פאר די בתי מדרשים אלס דער‬
‫סעד לתומך מיט אלע צענטראלע בילדינג קאסטן‪ ,‬ליגט אבער‬
‫די טעגליכע מעינטענענס און אויפהאלט אויף די ּפלייצעס פון די‬
‫לאקאלע שמשים‪ ,‬וועלכע ּפלאגן זיך שטארק און מוטשען זיך זייער‬
‫צו דעקן דעם בודזשעט‪ .‬דעריבער‪ ,‬איז ווערט אין די טעג אנגעפירט‬
‫דער קאמפיין‪ ,‬בעסער געזאגט‪ :‬די קאמפיינס‪ ,‬אין יעדן שול‬
‫באזונדער אין וועלכן די שמשים און גבאים פון די בתי מדרשים‬
‫קומען ארויס צו זייער ציבור אפעלירן נאך הילף‪.‬‬
‫אין די איצטיגע טעג האבן אלע שמשים ארויסגעשיקט אויף‬
‫ספעציעלע בריוון פאר אלע זייערע מתפללים‪ ,‬מיט‬
‫דער ּפאסט ּ‬
‫א קורצע ערקלערונג און הייסע אויפפאדערונג זיך צוצושטעלן‬
‫מיט די מינימאלע באשטייערונג‪ ,‬זיי ארויסצוהעלפן אין דער עבודת‬
‫הקודש אין וואס זיי לייגן אריין אזויפיל כח אין נשמה‪ .‬די הנהלת‬
‫הקהלה העלפט ארויס דעם קאמפיין מיט וואס נאר מעגליך‪ ,‬און‬
‫ס'איז ערווארט אז אנשי שלומינו מתפללים פון די בתי מדרשים‪,‬‬
‫וועלכע געניסן אויף א טעגליכן פארנעם פון אט די רוחניות'דיגע‬
‫קווארטירן‪ ,‬צו דאווענען‪ ,‬לערנען און טוען מצות ומעשים טובים‪ ,‬כי‬
‫ביתי בית תפלה‪ ,‬וועלן אנטקעגנקומען די געטרייע שמשים וואס‬
‫לייסטן אזויפיל לטובתם מיט מסירת נפש דורכ'ן גאנצן יאר‪ ,‬און‬
‫בחפץ לב זיך באשטייערן ברוח נדיבה צו קענען פארזעצן ווייטער‬
‫מיט דער עבודת הקודש‪.‬‬
‫■■■‬
‫שירו לו שיעור חדש‪:‬‬
‫נייער שיעור אין בית המדרש הגדול‬
‫פון הרה"ג דומ"ץ דקיט"ל טרופ שליט"א‬
‫ציעט ריזיגן ציבור‬
‫די געטרייע עסקני התאחדות אברכים רוען נישט‪ ...‬טאג טעגליך‬
‫באגעגענט מען זיך מיט פרישע שיעורי תורה אין אלע מקצועות‪,‬‬
‫צו וואס צענדליגער או הונדערטער אידן כאפן זיך צו מיט דורשט‪,‬‬
‫לשמוע ללמוד וללמד‪.‬‬
‫אין א פרישער רינגעלע אינעם גאלדענעם קייט פון נייע‬
‫שיעורים‪ ,‬איז צוגעקומען א פרישער טעגליכער שיעור‪ ,‬אין מסכת‬
‫כתובות‪ ,‬אין די ראמען פון די בארימטע חבורת ישראל ואורייתא‪,‬‬
‫פארגעלערנט פון הרה"ג ר' פנחס כ"ץ שליט"א‪ ,‬דומ"ץ דקיט"ל‬
‫טרופ עוועניו‪ ,‬וואס איז בארימט מיט זיינע הערליכע קלארע‬
‫שיעורים ערבים לשומעיהם‪ ,‬כשולחן הערוך לפני האדם ומוכן‬
‫לאכול‪ .‬יעדן טאג אינדערפרי פון אכט ביז ניין אזייגער‪ ,‬קומען זיך‬
‫צוזאם די צענדליגער מקשיבי השיעור‪ ,‬און זענען זיך מעמיק בדברי‬
‫תורה‪ ,‬אינאיינעם בדיבוק חברים‪ ,‬און דער קול תורה איז בוקע‬
‫ועולה בעז"ה‪ .‬קרית יואל‬
‫■■■‬
‫קרית יואל‬
‫ואמרתם כה לחי‪:‬‬
‫'זמן הקיץ' ָאנגעהויבן מיט באנייעטער‬
‫התחדשות והתחזקות בלימוד התורה‬
‫פילצאליגע שיעורים בכל מקצועות התורה ערב בוקר וצהרים;‬
‫ָ‬
‫חברותות קאמפיין ברענגט רעזולטאטן; פארבנרייכער שיעור‬
‫אין הלכות ספירת העומר; שיינער פרק פארלערנען פון‬
‫הגה"צ אבד"ק טשאטה שליט"א‬
‫מיט א קענטבארער התחדשות בתורה האט זיך אנגעהויבן‬
‫דער נארוואס אנגעקומענער זמן הקיץ בקרב קהלתינו הק'‪ .‬די‬
‫געטרייע עסקנים פון התאחדות אברכים האבן זיך אריינגעווארפן‬
‫מיט אלע כוחות צו דערהייבן דעם קרן התורה און ברוך ה' אז‬
‫קלאמירט‬
‫רא ַ‬
‫ס'איז חפץ ה' בידם מצליח‪ .‬תיכף נאך יו"ט איז ּפ ָ‬
‫געווארן א מאסיווער 'חברותות קאמפיין' און די הנהלת התאחדות‬
‫אברכים זענען ארומגעגאנגען צום ציבור צוזאמצופארן פאסיגע‬
‫חברותות ללימוד התורה‪ ,‬און די רעזולטאטן האבן נישט‬
‫געשפעטיגט צו קומען‪ ,‬מיט צענדליגער פרישע מעריבים ומשכימים‬
‫ּ‬
‫אין בית המדרש‪ ,‬יעדן פארטאגס און ביינאכט‪ ,‬וועלכע הארעווען‬
‫בתורת ה' בחבורה‪.‬‬
‫פארגאנגענעם וואך דינסטאג איז פארגעקומען א הערליכער‬
‫באלערנדער שיעור אין הל' ועניני 'ספירת העומר' דורך הרה"ג ר'‬
‫שמואל יעקב צבי מייזעלס שליט"א מו"ץ בקהלתינו הק'‪ ,‬וועלכער‬
‫האט דערביי ארומגערעדט הערליכע ענינים און מקיף געווען‬
‫דאס ענין בהלכה‪ ,‬אגדה ומוסר‪ ,‬ארומרעדנדיג איבער דער קדושה‬
‫פון די טעג וואס זענען מסוגל צו נתעלה ווערן און זיך אנגרייטן‬
‫בהכנה דרבה פאר קבלת תורתינו הק'‪ ,‬און א ריזיגער ציבור האט‬
‫געשלונגען מיט דורשט די‬
‫ווארעמע רייד‪.‬‬
‫דעם פארגאנגענעם שבת‬
‫קודש האט פארגעלערנט‬
‫פרקי אבות הגה"צ רבי‬
‫מאיר יודא טענענבוים אב"ד‬
‫טשאטה שליט"א‪ ,‬וואס האט‬
‫אויסגעשמועסט פאר א פול‪-‬‬
‫געפאקטן בית המדרש דאס‬
‫גרויסקייט פון אויפשטיין‬
‫פארטאגס ובפרט זומער ווען‬
‫סאיז שווערער‪ ,‬און ווי רביה"ק‬
‫האט אלץ געפאדערט צו‬
‫לערנען פאר'ן דאווענען‪ ,‬און‬
‫איבער דעם חומת התבדלות‬
‫פון די פרעמדע גאס וואס מיר‬
‫האבן מקובל פון רבותינו הק'‪.‬‬
‫בתוככי הקהלה‬
‫»»‪2‬‬
‫דאס אלץ איז אין צוגאב צו די פילע 'צענדליגער' שיעורים‬
‫ערב בוקר וצהרים‪ ,‬אין אלע מקצועות התורה‪ ,‬אין וואס‬
‫הונדערטער חברי הקהלה זענען אנגעשלאסן און האלטן עס מיט‬
‫בקביעות‪ ,‬און פילט אן דעם גאנצן אטמאספערע בקרב קהלתינו‬
‫הק' מיט א רוח התורה‪ ,‬און איז מרומם דעם קרן הקהלה אויף‬
‫גאר א געהויבענעם פארנעם‪.‬‬
‫כה לחי!‬
‫■■■‬
‫ערהאבענע מלוה דמלכה לרגל הילולת‬
‫ַ‬
‫הרה"ק ר' ישעי' מקערעסטיר זי"ע‬
‫פילע חסידים ואנשי מעשה חברי הקהלה זענען זיך‬
‫צוזאמגעקומען דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת קודש‪ ,‬צו‬
‫פראווען א מלוה מלכה אינאיינעם שבת אחים‪ ,‬לרגל דער‬
‫הילולא קדישא פון הרה"ק ר' ישעי' מקערעסטיר זי"ע‪ ,‬וואס איז‬
‫אויסגעפאלן די פארגאנגענע וואך‪ ,‬און כידוע האט ער געהאט‬
‫גאר א גרויסע עבודה אין דעם ענין פון מלוה מלכה‪ ,‬וואס ער‬
‫פלעגט צושטעלן מדי שבוע בשבוע מיט א געוואלדיגן רחבות‪ ,‬און‬
‫דערביי געפועל'ט גרויסע ישועות ורפואות ובפרט פרנסה פאר‬
‫אידן מיט'ן דערציילן סיפורי צדיקים און אראפברענגען השפעות‬
‫ממעונים‪.‬‬
‫דער ציבור האט זיך געוואשן צו א ברייטער סעודה וואס‬
‫די עסקנים האבן אהערגעשטעלט כיד המלך‪ ,‬מ'האט געזונגען‬
‫די זמירות מוצש"ק און סיפורי צדיקים האט מען געהערט פון‬
‫הרה"ח ר' יודא לייב פלאהר שליט"א‪ ,‬וואס האט ארומגערעדט‬
‫וואונדערליכע סיפורים און ענינים פון די הליכות צדיק‪ ,‬וואס‬
‫האט אלעס מלבש געווען אין א געוואלדיגן ּפשטות‪ ,‬אבער האט‬
‫געשאקלט וועלטן מיט זיין קדושה וטהרה‪ ,‬זכותו הגדול יגן עלינו‬
‫ועל כל ישראל‪.‬‬
‫■■■‬
‫על משמרת הכשרות‪:‬‬
‫הגה"צ דומ"ץ קיט"ל קרית יואל שליט"א‬
‫באזוכט ביי דער שחיטה אין מאנטריאל‬
‫די פארגאנגענע וואך איז הגאון הגדול דומ"ץ דקהלתינו‬
‫שליט"א אין קרית יואל געגאנגען אראפגעפארן אויף א‬
‫ספעציעלן באזוך קיין מאנטרעאל‪ ,‬וואו עס ווערן געשאכטן א‬
‫ּ‬
‫גרויס טייל פון די מהודר'דיגע פלייש וואס ווערט פארקויפט ביי‬
‫אונז אין פלייש‪-‬געשעפט אין קרית יואל‪ ,‬וואס שטייט אונטער‬
‫די השגחה פונעם דיין שליט"א‪ ,‬צושטעלנדיג דעם געברויך פון‬
‫בשר כשר פאר תושבי הקרי'‪ ,‬מיט די גרעסטע חומרות יתירות‬
‫כתקנות מרן רביה"ק זי"ע‪.‬‬
‫אדאנק וואס די בארימטע פלייש‪-‬געשעפט האט זיך לעצטנס‬
‫גאר שטארק צעברייטערט‪ ,‬מיט פילע הונדערטער פרישע קונדן‬
‫תושבי קרית יואל‪ ,‬וועלכע ווילן דייקא איינקויפן בלויז אין דער‬
‫מהודר'דיגער געשעפט‪ ,‬וואס איז בארימט מיט איר אויסנאמליכע‬
‫סערוויס‪ ,‬העפליכע באדינונג און ציכטיג‪-‬זויבערער געשעפט‪,‬‬
‫ווי אויך טוען פילע אנ"ש פון מאנסי איינקויפן דא איין זייערע‬
‫ארדערס זייענדיג מחמיר צו עסן בלויז 'סאטמאר פלייש'‪ ,‬ווערט‬
‫אויטאמאטיש אויך מער קאמפליצירט די אחריות'דיגע אויפגאבע‬
‫פון געבן די השגחה מעולה‪ .‬דער דיין שליט"א קומט כסדר צו‬
‫האלטן אן עינא פקיחא אז אלעס ווערט געפירט בתכלית ההידור‬
‫וכו'‪.‬‬
‫ווען דער דיין שליט"א איז אנגעקומען קיין מאנטרעאל‬
‫איז ער צום ערשט צוגעפארן צו דער בית השחיטה‪ ,‬וואו ער‬
‫האט א לענגערע צייט זיך אומגעקוקט בפרטיות אויפ'ן גאנצן‬
‫שחיטה פראצעדור לארכה ולרחבה‪ ,‬דערנאך איז ער אריבער‬
‫לבית הגה"צ דומ"ץ סאטמאר מאנטרעאל שליט"א‪ ,‬וואו מ'האט‬
‫ארומגערעדט איבער פארשידענע שאלות און מציאות'ער אין‬
‫הל' שחיטה‪ ,‬אויך האט זיך אנטוויקלט דערביי א שיינער שמועס‬
‫איבער פארשידענע עניני הכלל וואס זענען עומדים על הפרק‪,‬‬
‫און דערנאך זענען די צוויי דיינים אינאיינעם געגאנגען דעוואנען‬
‫מנחה ומעריב אין ביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב אין מאנטריאל‪,‬‬
‫וואו דער ציבור האט זייער ווארים אויפגענומען דעם דיין שליט"א‬
‫ביותרת הכבוד און דורכגעגאנגען געבן שלום‪ ,‬און דערנאך איז‬
‫דער דיין שליט"א באגלייט געווארן אהיים ביותרת הכבוד‪.‬‬
‫■■■‬
‫אז נדברו יראי ה'‪:‬‬
‫חברי הקהלה הערן פייערדיגע‬
‫דרשת הסברה ביום המר והנמהר‬
‫אין דעם ביטערן טאג‪ ,‬דער יום המר והנמהר‪ ,‬ה' אייר‪ ,‬זענען‬
‫הונדערטער חברי קהלתינו הק' זיך צונויפגעקומען אין בית‬
‫המדרש הגדול דקהלתינו‪ ,‬כדי אינאיינעם צו קלאגן און ביטערן‬
‫אויפ'ן גרויסן חורבן וואס האט באטראפן כלל ישראל‪ ,‬מיט דער‬
‫אומגליקליכער אנטשטייאונג פון דער מדינה הטמאה‪ .‬מיט א‬
‫פייערדיגער דרשת הסברה האט אויפגעטרעטן דער באקאנטער‬
‫מגיד מישרים הרה"ג ר' אברהם שלמה פאפלאנאש שליט"א‬
‫מגי"ש בקהלתינו בבארא פארק‪.‬‬
‫דער חשוב'ער רעדנער האט בטוב טעם ודעת אראפגעלייגט‬
‫דעם השתלשלות המאורעות‪ ,‬וויאזוי די רשעי ישראל האבן‬
‫באוויזן אויסצונוצן די שווערסטע מאמענטן ווען כלל ישראל איז‬
‫נאר ווען אריבער‪ ,‬נאכ'ן חורבן אייראפע ווען אידיש בלוט איז‬
‫געווען הפקר‪ ,‬כדי דורכצופירן זייערע פינסטערע ּפלענער פון א‬
‫מרידה במלכות שמים‪ ,‬און וויפיל דאס דארף באמת וויי טוען‬
‫עד דכדוכה של נפש פאר‬
‫יעדן ערליכן איד דער צער‬
‫השכינה‪ ,‬וואס קלאגט אין‬
‫אט דעם טאג ווען דער פאן‬
‫פון מרידה בה' ובתורתו איז‬
‫אויפגעהויבן געווארן‪ ,‬און‬
‫דערביי נאכגעברענגט א שלל‬
‫וחובה עלינו לחזור ולשנן דעת תורתינו הק' כפי אשר קבלנו מאת‬
‫מאמרים פון רבינו הק' זי"ע‬
‫מרן רבינו הק' זי"ע‪ ,‬ולעמוד איתן באמונה הצרופה באחרית הימים‬
‫ע"כ נתאסף ביחד לקיים אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו‬
‫אין די ענינים‪ ,‬ואין לנו שיור‪,‬‬
‫נאר זיך צו קלאמערן ווייטער‬
‫אין די דרכים שהנחיל לנו און‬
‫ה' אייר‪ ,‬ה' פר' תז"מ‬
‫דער‬
‫לערנען די ספרים הק'‪,‬‬
‫בהיכל ביהמ"ד הגדול‬
‫בשעה ‪ 9:30‬בערב‬
‫דבר ה' אשר הי' אל יואל‪,‬‬
‫ידרוש המפורסם פה מפיק מרגליות‬
‫באגלייטן‬
‫וואס דאס וועט אונז‬
‫הרה"ח ר' אברהם שלמה פאפלאנאש שליט"א‬
‫מגי"ש בקהלתינו הק' בבארא פארק‬
‫זיך צו קענען דערהאלטן ביים‬
‫הנהלת התאחדות אברכים‬
‫דרך הישר‪ ,‬עד ביאת משיח‬
‫צדקינו‪ .‬ויקשב ה' וישמע!‬
‫בעזהשי״ת‬
‫יום גבר האויב‬
‫לאחר ששים וארבע שנות מרידה במלכות שמים‪ ,‬בהקמת מלכות המינות בפלטרין של מלך בארצה"ק‪ ,‬שוב אנו עומדים‬
‫לפני אותו היום המר והנמהר ה' אייר שהם חוגגים כיום האצמעות שלהם‪ ,‬אשר בו שוב הם מניפים דגל המרידה נגד ה'‬
‫ומשיחו‪ ,‬ועוברים על השבועות שהשביענו הקב"ה ומתגרים באומות העולם באופן נורא‪ ,‬וידוע דברי רבינו הק' זי"ע‬
‫שאלמלי היו חכז"ל אתנו היו קובעים יום זה לתענית ציבור בכל המקומות‪ ,‬כי הוא גרוע הרבה מן החורבן בגוף ובנפש‬
‫ביום המר והנמהר‬
‫ויה"ר שבמהרה נזכה שיעביר ממשלת זדון מן הארץ בביאת משיח צדקינו מתוך רחמים וחסדים בב"א‬
‫בתוככי הקהלה‬
‫»»‪3‬‬
‫ברכת מזל טוב‬
‫ברכת מזלא טבא‪ ,‬מעמקי דלבבא‪ ,‬לידידינו היקרים‪ ,‬אנ"ש הנכבדים‪,‬‬
‫מנכבדי מתפללי בתי מדרשינו המפוארים‪ ,‬שמם הטוב מפוארים‬
‫לרגל שהשמחה במעונם‬
‫• מו"ה יעקב אייזיק לעפקאוויטש הי"ו‬
‫ביהמ"ד הגדול‬
‫לרגל ארוסי בתו למז"ט‬
‫• מו"ה יעקב כהנא הי"ו‬
‫• מו"ה יודא שאול מענדלאוויטש הי"ו‬
‫ראש הקהל‬
‫לרגל ארוסי נכדתו למז"ט‬
‫לרגל הולדות נכדם למז"ט‬
‫• מו"ה דוד האלפערן הי"ו‬
‫• מו"ה שאול פערלשטיין הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫סגן ראש הקהל‬
‫לרגל הולדות נינו למז"ט‬
‫• מו"ה מנחם יואל מענדלאוויטש הי"ו‬
‫• מו"ה משה פריעדמאן הי"ו‬
‫לרגל ארוסי בתו למז"ט‬
‫משב"ק כ"ק מרן רבינו שליט"א‬
‫לרגל ארוסי בנו שרגא ני"ו למז"ט‬
‫• מו"ה אלי' שפיטצער הי"ו‬
‫לרגל ארוסי בנו למז"ט‬
‫• הרב מנחם מאיר טייטלבוים שליט"א‬
‫לרגל ארוסי‪/‬ולהולדות נכדתו למז"ט‬
‫• הרב לייביש טייטלבוים הי"ו‬
‫לרגל הולדות נינו למז"ט‬
‫• הרב ירמי' טייטלבוים הי"ו‬
‫מוועד קרן הבנין ביהמ"ד‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה שמואל זאב פרעדמאן הי"ו‬
‫לרגל ארוסי נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה ברוך יודא שניצלער הי"ו‬
‫לרגל ארוסי נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה הערש אלימלך כהנא הי"ו‬
‫לרגל הולדות נינו למז"ט‬
‫• מו"ה משה הענדלער הי"ו‬
‫לרגל הולדות נינו למז"ט‬
‫• מו"ה יעקב פאזנער הי"ו‬
‫לרגל הולדות נינו למז"ט‬
‫• מו"ה אברהם ברוך גאדינגער הי"ו‬
‫לרגל ארוסי נכדתו למז"ט‬
‫• מו"ה וואלף שטארק הי"ו‬
‫לרגל ארוסי נכדתו למז"ט‬
‫• מו"ה זלמן הערש הירש הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה אהרן יודא גראס הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה הערשל ב"ר יעקב ווייס הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה אלימלך שטעסל הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה שמעון האראוויטץ הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫קיט"ל טרופ עוו‪.‬‬
‫• מו"ה יצחק אבראהאם הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה בערל האך הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה אייזיק פערלשטיין הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה ישעי' זילבערשטיין הי"ו‬
‫קיט"ל ליע גארדנס‬
‫בניני יאקאבאוויטש‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה נפתלי יחזקאל בראך הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה אשר מאיר שטעסל הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה שמעון ניישטיין הי"ו‬
‫לרגל ארוסי בתו למז"ט‬
‫• מו"ה יודא פאזנער הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫• מו"ה שלמה יודא מאשקאוויטש הי"ו‬
‫לרגל ארוסי בנו למז"ט‬
‫• מו"ה חיים אהרן יוסף פריעדמאן הי"ו‬
‫לרגל ארוסי בתו למז"ט‬
‫• מו"ה יצחק שמואל שניטצער הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה שמואל דוד מארקאוויטש הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה הערשל וואלטער הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה שלמה יודא מאשקאוויטש הי"ו‬
‫לרגל ארוסי בנו למז"ט‬
‫• מו"ה יונה ווידער הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה שמואל בנימין פריעדמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫קיט"ל סאוט ‪ 8‬סט‪.‬‬
‫אוהל פיגא‬
‫• מו"ה דוד יודא זילבערשטיין הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה משה שלמה ווערצבערגער הי"ו‬
‫משמש ביהמ"ד‬
‫לרגל ארוסי בנו למז"ט‬
‫‪SFI‬‬
‫‪A Fully vertical approach to trade finance‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Sponsored By:‬‬
‫‪Project: YF MARKETING | 718.514.6717‬‬
‫בתוככי הקהלה‬
‫»»‪4‬‬
‫• מו"ה יואל ברש"י פריעדמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה יעקב מנחם דייטש הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה יואל ברא"י יערמיאש הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה נתן יושע בראווער הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה אברהם ברוך כלב ענגלענדער הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫• מו"ה טובי' פעקעטע הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫• מו"ה חיים וואלף היימאן הי"ו‬
‫לרגל אירוסי בנו למז"ט‬
‫• מו"ה נפתלי גאלדבערגער הי"ו‬
‫לרגל הכנסת בנו לעול התורה ומצות למז"ט‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫קרית יואל‬
‫• מו"ה געציל פאלאטשעק הי"ו‬
‫• הגאון רבי יצחק הלוי מאנדל שליט"א‬
‫דומ"ץ בעירינו‬
‫לרגל אירוסי נכדו והולדות הנכדים‬
‫• מו"ה ירמי' ווייס הי"ו‬
‫לרגל אירוסי בנו למז"ט‬
‫• הרה"ח ר' עזריאל גליק שליט"א‬
‫• משב"ק‬
‫• מו"ה אברהם נחמן מייזעלס הי"ו‬
‫לרגל שמחת התנאים לאירוסי בתו למז"ט‬
‫• מו"ה מרדכי לייב מאנדל הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫• הרה"ג ר' העניך מרדכי מייזליש שליט"א‬
‫אב"ד טאלטשווא‬
‫לרגל אירוסי בנו למז"ט‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה ראובן וואלף בראך הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• הרב חיים הערמאן שליט"א‬
‫• מו"ה שאול יצחק כהן הי"ו‬
‫חבר וועד החינוך במוסדותינו הק'‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫לרגל אירוסי בנו למז"ט‬
‫• מו"ה חיים אליעזר שטויבער הי"ו‬
‫• מו"ה ישראל גאלדבערגער הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫•‬
‫לרגל הכנסת בנו לעול התוה"מ למז"ט‬
‫• מו"ה חיים יוסף עפשטיין הי"ו‬
‫הרב שלמה יונגער שליט"א דומ"ץ טאהש‬
‫לרגל הולדות נכדתו למז"ט‬
‫• מו"ה יצחק אייזיק ליבערמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה יואל הערמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה בנציון הלוי פריעדמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה שמואל קרויס הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה אליעזר הלוי פריעדמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה חיים מרדכי דייטש הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה יוסף וואלדמאן הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה אברהם יוסף פערל הי"ו‬
‫לרגל הולדות בנו למז"ט‬
‫• מו"ה משה חיים בערקאוויטש הי"ו‬
‫לרגל הולדות נכדו למז"ט‬
‫• מו"ה יואל בר"י יאקאבאוויטש הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה משה מרדכי יונגרייז הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫• מו"ה יואל ראזענבערגער הי"ו‬
‫לרגל הולדות בתו למז"ט‬
‫יהי רצון מלפני אבינו שבשמים‪ ,‬שישלם להם משכורתם בכפליים‪ ,‬משמחה זו ישפע שפע רב מלוא חפניים‪ ,‬שפע ברכה והצלחה משמי מעונים‪,‬‬
‫רב נחת דקדושה לאורך ימים ושנות חיים‪ ,‬כה יתן וכה יוסיף אלף פעמים‪ ,‬חסדי ה' לעולמי עולמים ‪.‬‬
‫המברכים באהבה השמחים בשמחתם‬
‫ועד הנהלת הקהלה • גבאי ושמשי בתי מדרשנו‬
‫צו באקומען די אויסגאבע אויף בליץ‪-‬פאסט שיקט אן אימעיל צו‪[email protected] :‬‬
‫‪SFI‬‬
‫‪A Fully vertical approach to trade finance‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Sponsored By:‬‬
‫‪Project: YF MARKETING | 718.514.6717‬‬
‫בתוככי הקהלה‬
‫»»‪5‬‬