מדיניות החינוך בישראל: תמורות אתגרים וכיוונים

‫מדיניות החינוך בישראל‪ :‬תמורות אתגרים וכיוונים‬
‫שם הקורס‪:‬‬
‫"מפת העולם שאין בה ציון לארץ אוטופיה אינה ראויה אף למבט חטוף"‬
‫)‪(Oscar Wilde, 1904:40‬‬
‫שם המרצה‪:‬‬
‫ד"ר ח'אלד עראר )‪([email protected]‬‬
‫היקף הקורס‪:‬‬
‫‪ 2‬ש"ס‬
‫תיאור כללי של מטרות הקורס‬
‫מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את מדיניות החינוך של ישראל בשלושת העשורים האחרונים וזיקתה‬
‫לתהליכים גלובאליים ולסוגיות של שונות‪ ,‬שוויון וצדק חברתי‪ .‬השאלות שנדון בהן‪ :‬מהו רובד הגלעין‪ ,‬המטרות שמכונן‬
‫מדיניות חינוכית? מהם היסודות הבסיסיים של מדיניות חינוך‪ -‬המשפטי‪-‬חוקי האידיאולוגי‪ ,‬הארגוני והפוליטי? מהן‬
‫הרפורמות החינוכיות המרכזיות שנערכו במערכת החינוך בישראל בשלושת העשורים האחרונים? באיזה מידה‬
‫תרמה מדיניות החינוך בישראל ליצירת הסדרים צודקים המבטיחים חלוקה הוגנת של אינטרסים במערכת החינוך?‬
‫כיצד התמודדו מדינות אחרות עם שאלות דומות? ועוד‪ ,‬באיזה גישות וכלים ניתן לנתח קווי מתאר של מדיניות חינוך?‪.‬‬
‫הקורס יתמקד באותן סוגיות שהניעו רפורמות חינוכיות בישראל‪ :‬תהליכי ביזור‪ ,‬הפרטה‪ ,‬בחירת הורים ושוק חופשי‬
‫ושילובם בתהליכי אינטגרציה‪/‬סגרגציה; חינוך פוליטי וחופש הביטוי בביה"ס; שוויון בחינוך; מדיניות החינוך הראויה‬
‫בחברה דמוקרטית; תהליכיה ותוצריה והתייחסות ביקורתית למדיניות החינוך בישראל‪ .‬הקורס יוקדש למקרה‬
‫הישראלי אך הסוגיות יוצגו בזיקה למתרחש במדינות אחרות דוגמת‪ :‬ארצות הברית‪ ,‬קנדה‪ ,‬אנגליה ועוד‪.‬‬
‫מבנה הקורס‬
‫הקו רס יתבסס על קריאה עצמית וחקירה משותפת של תהליכים אשר הניעו את מדיניות החינוך בישראל‪ .‬נדון‬
‫במדיניות החינוך בישראל ברבדיה השונים‪ :‬מערכת החינוך הפורמאלית‪ ,‬הבלתי פורמאלית‪ ,‬מערכת ההשכלה‬
‫הגבוהה זאת תוך התייחסות למקרה הישראלי בזיקה לקווי מדיניות חינוך ברמה בינלאומית‪.‬‬
‫חובות הסטודנטיות ושקלול ציון‬
‫‪ .1‬השתתפות חובה וערה בשיעורים‪.‬‬
‫‪ .2‬הגשת בכתב של ‪ 2‬תרגילים הבוחנים באור ביקורתי אחת מהרפורמות שנדונו במערכת החינוך בישראל תוך‬
‫שימוש בשני מקורות (לכל תרגיל) שדנו באותה רפורמה והבעת דעה ביקורתית אודותיה (עד ‪ 3‬עמודים כולל‬
‫מקורות) (‪ % 22‬לכל תרגיל)‪.‬‬
‫‪ .3‬בחינת בית (‪ 02%‬מהציון)‪.‬‬
‫פירוט תכני הקורס על פי שיעורים ונושאים‪:‬‬
‫תאריך‬
‫מפגש‬
‫הנושא‬
‫‪1‬‬
‫מבוא; הסבר התכנית‬
‫והדרישות;‬
‫קריאת חובה‬
‫פירוט נושא‬
‫רפורמות חינוכיות בעולם‬
‫שורשי מדיניות החינוך במדינת ישראל‬
‫והתפתחות מדיניות החינוך בישראל במהלך ‪01‬‬
‫שנות המדינה‪1491-2211 :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫הבסיס המשפטי‬
‫והחוקי‬
‫חוקי החינוך‬
‫‪22 ,5‬‬
‫‪3‬‬
‫המרכיב האידיאולוגי‬
‫ההשתנות ממודרניזם ציוני לפוסט מודרניזם‬
‫‪10 ,9‬‬
‫‪9‬‬
‫המרכיב הארגוני‬
‫מערכות חינוך; מבנה בית הספר‬
‫‪0,1‬‬
‫בית הספר בניהול עצמי‬
‫‪5‬‬
‫אוכלוסיות חלשות‬
‫מדיניות הטיפול באוכלוסיות החלשות‬
‫‪22 ,22 ,11 ,1‬‬
‫‪0‬‬
‫חינוך מקצועי –‬
‫טכנולוגי‬
‫התפתחות החינוך המקצועי‪-‬טכנולוגי; בעיות‬
‫ודילמות‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫רפורמות בחינוך‬
‫רפורמת ארן (‪ :)1401‬שינוי מבנה בית הספר‬
‫היסודי והעל יסודי כדוגמה‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫רפורמות בחינוך‬
‫ועדת דברת כדוגמה לרפורמה‪ ,‬שביצועה הוקפא‬
‫‪15 ,4‬‬
‫‪4‬‬
‫החינוך הבלתי פורמלי‬
‫ובית הספר הקהילתי‬
‫החינוך בכלים ובשיטות‪ ,‬מחוץ לכתלי בית הספר‪.‬‬
‫הקשרים בין בית הספר והקהילה‬
‫‪11‬‬
‫חינוך ושונות חברתית‬
‫חינוך בקרב הערבים בישראל‪ :‬גישות ודילמות‬
‫‪11 ,1‬‬
‫‪12‬‬
‫חינוך וצדק חברתי‬
‫חינוך המקדם שונות‪ ,‬שוויון ונגישות‬
‫‪21‬‬
‫סיכום‬
‫מדיניות החינוך‪ :‬הישגים‪ ,‬כישלונות‪ ,‬תחזיות‬
‫‪19‬‬
‫‪13 -12‬‬
‫‪17 ,13‬‬
‫דיון ברפורמת "אופק חדש" ו "עוז לתמורה"‬
‫רשימת קריאת חובה מסומנת בכוכבית‪:‬‬
‫‪ .1‬אבו –עסבה ח' (‪ .)2227‬החינוך הערבי בישראל‪ :‬דילמות של מיעוט לאומי‪ .‬פרקים‪( 1 :‬עמ' ‪;)13-21‬‬
‫‪(3‬עמ' ‪ .)192-199( 1 ;)133-134( 7 ;)01-15( 5 ;)92-94‬בתוך‬
‫‪)*( www.fips.org.il/Site/System/UploadFiles/DGaller/..pdf‬‬
‫‪ .2‬אייזנר‪ ,‬א' (‪ .) 2212‬רפורמה חינוכית והאקולוגיה של החינוך הבית ספרי‪ .‬בתוך‪ :‬גל פישר וניר מיכאלי‬
‫(עורכים)‪,‬שינוי ושיפור במערכות חינוך‪ .‬מכון ברנקו וייס ואבני ראשה‪ .‬ירושלים‪ .‬עמ' ‪)*( .04 -51‬‬
‫‪ .3‬בן‪-‬פרץ‪ ,‬מ' (‪ .)2224‬עיצוב מדיניות חינוכית‪ :‬גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובאליים‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬מכון‬
‫מופ"ת‪ .‬עמ' ‪.150 -133 ,92 -27‬‬
‫‪ .9‬ברזל‪ ,‬א' (‪ ,)1444‬תמורות במרקם האידיאולוגי של החינוך בחמישים שנות המדינה‪ .‬בתוך אלעד פלד‬
‫(עורך)‪ .‬יובל למערכת החינוך‪ .‬כרך א' (עמ' ‪ .)225-222‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד‬
‫הביטחון ההוצאה לאור‪ .‬תשנ"ט ‪)*( .‬‬
‫‪ .5‬גבתון‪ ,‬ד' (‪ .)2223‬אוטונומיה‪ ,‬אנומיה‪ ,‬אינטגרציה ואנרכיה‪ :‬חקיקה ופסיקה כמכשירים להפעלת רפורמות‬
‫חינוכיות וליישומה של מדיניות חינוך‪ .‬בתוך‪ :‬יובל דרור‪ ,‬דוד נבו‪ ,‬רנה שפירא‪ ,‬תמורות בחינוך‪ :‬קווים‬
‫למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים‪ ,‬הוצאת רמות‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬תשס"ג‪( .‬תמורות‬
‫‪ .)3002‬עמ' ‪)*( .952 -927‬‬
‫‪ .0‬גזיאל‪ ,‬ח' (‪ .)2222‬בית ספר בניהול עצמי‪ -‬תיאוריה‪ ,‬מחקר ומעשה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬הוצאת רמות‪.‬‬
‫‪ .7‬דברת‪ ,‬ש' (‪ .)2220‬התכנית הלאומית לחינוך‪ :‬חזון‪ ,‬עקרונות ועיקרי המלצות‪ .‬בתוך‪ :‬דן ענבר (עורך)‪ ,‬לקראת‬
‫מהפכה חינוכית?‪ ,‬מכון ואן ליר בירושלים‪ ,‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪ .‬ירושלים‪ .‬תשס"ז‪ .‬עמ' ‪.19-14‬‬
‫‪ .1‬דרור‪ ,‬י' (‪ .)1444‬מבט היסטורי על ‪ 52‬שנות חינוך במדינת ישראל‪ :‬תקופות ודילמות‪ .‬בתוך אלעד פלד‬
‫(עורך)‪ .‬יובל למערכת החינוך‪ .‬כרך א' (עמ' ‪ .)34-00‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד‬
‫הביטחון ההוצאה לאור‪ .‬תשנ"ט‪)*( .‬‬
‫‪ .4‬דרור‪ ,‬י' (‪ .)2220‬רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית‪ :‬מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על דוח‬
‫דברת‪ .‬בתוך‪ :‬דן ענבר (עורך)‪ ,‬לקראת מהפכה חינוכית?‪ ,‬מכון ואן ליר בירושלים‪ ,‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫ירושלים‪ .‬תשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.35-54‬‬
‫‪ .12‬וולנסקי‪ ,‬ע'‪ .)2223( ,‬מניסוי חינוכי למדיניות חינוכית‪ :‬מעבר בתי ספר בישראל לניהול עצמי‪ .‬בתוך‪ :‬עמי‬
‫וולנסקי‪ ,‬יצחק פרידמן‪ ,‬בתי ספר בניהול עצמי‪ :‬מבט בינלאומי‪ .‬מדינת ישראל‪ ,‬משרד החינוך‪ ,‬ירושלים‪ .‬עמ'‬
‫‪.227-222 ,24-113‬‬
‫‪ .11‬יוגב‪ ,‬א'‪ .)2223( ,‬צמצום פערים חברתיים בחינוך בעידן הפוסט מודרני‪ ,‬בתוך‪ :‬יובל דרור‪ ,‬דוד נבו‪ ,‬רנה‬
‫שפירא‪ ,‬תמורות בחינוך‪ :‬קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים‪ ,‬הוצאת רמות‪ ,‬אוניברסיטת תל‬
‫אביב‪ ,‬תשס"ג (תמורות ‪ .)3002‬עמ' ‪)*( .23-33‬‬
‫‪ .12‬סמג'ה‪ ,‬א' א' (‪ .)2220‬ועדת דברת והציבור החרדי‪ :‬האם הדוח ניתן ליישום ובאיזו מידה‪ .‬בתוך‪ :‬דן ענבר‬
‫(עורך)‪ ,‬לקראת מהפכה חינוכית?‪ ,‬מכון ואן ליר בירושלים‪ ,‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪ .‬ירושלים‪ .‬תשס"ז‪ ,‬עמ'‬
‫‪)*( .202-211‬‬
‫‪ .13‬פרידמן‪ ,‬י' (‪ )2222‬בית הספר הקהילתי – תיאוריה ומעשה‪ .‬י‪-‬ם‪ :‬האוניברסיטה העברית הוצאת מאגנס‪,‬‬
‫פרק א' עמ' ‪)*( .11-25‬‬
‫‪ .19‬קובן‪ ,‬ל'‪ .)2220( ,‬נקודת מבט בינלאומית והיסטורית על רפורמות חינוך לאומיות‪ .‬בתוך‪ :‬דן ענבר (עורך)‪,‬‬
‫לקראת מהפכה חינוכית?‪ ,‬מכון ואן ליר בירושלים‪ ,‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪ .‬ירושלים‪ .‬תשס"ז‪ .‬עמ' ‪.22-39‬‬
‫‪ .15‬קובן‪ ,‬ל' (‪ .)2212‬שוב ושוב חוזרת הרפורמה‪ .‬בתוך‪ :‬גל פישר וניר מיכאלי (עורכים)‪,‬שינוי ושיפור במערכות‬
‫חינוך‪ .‬מכון ברנקו וייס ואבני ראשה‪ .‬ירושלים‪ .‬עמ' ‪.52 -29‬‬
‫‪ .10‬רובינשטיין‪ ,‬א' (‪ .)1440‬אין מדיניות חינוך בלי השקפת עולם חברתית‪ .‬בתוך עופר ברנדס (עורך)‪ ,‬הקפיצה‬
‫השלישית‪ :‬שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים‪( ,‬עמ' ‪ .)13-21‬ירושלים‪ .‬משרד החינוך‬
‫התרבות והספורט‪ ,‬תשנ"ו‪.‬‬
‫‪ .17‬רומי‪ ,‬ש'‪ ,‬שמידע‪ ,‬מ' (‪ ,)2222‬מהות החינוך הבלתי פורמלי‪ ,‬גישות תאורטיות והגדרות‪ .‬בתוך ש' רומי ומ'‬
‫שמידע (עורכים) החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה‪ ,‬עמ' ‪)*( .11-21‬‬
‫‪ .11‬שרון‪ ,‬ד' (‪ ,)1444‬החינוך הטכנולוגי – מערכת בערכים צולבים‪ .‬בתוך אלעד פלד (עורך)‪ .‬יובל למערכת‬
‫החינוך‪ .‬כרך ב' (עמ' ‪ .)025-091‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד הביטחון ההוצאה לאור‪.‬‬
‫תשנ"ט‪)*( .‬‬
‫(אופק חדש)‪19. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/HomePage.htm‬‬
‫‪20. Arar, K. (2212). “Israeli Education Policy since 1948 and the State of Arab Education in Israel.‬‬
‫)*( ‪Italian Journal of Sociology of Education. 1, 113-145.‬‬
‫‪http://www.ijse.eu/index.php/ijse/issue/view/12/showToc‬‬
‫;‪21. Garratt, D & Forrester, G. (2012). Education Policy Unraveled. London: Continuum. (p. 1-19‬‬
‫‪43-62; 156-161).‬‬
‫‪22. Gibton, D. (2011). Post-2000 law-based educational governance in Israel: From equality to‬‬
‫)*( ‪diversity. Educational Management, Administration and Leadership, 39(4), 434-454.‬‬
‫רשימת קריאת רשות לשימוש בתרגילים‪:‬‬
‫‪ .1‬בן פרץ‪ ,‬מ' (‪ .)2224‬עיצוב מדיניות חינוכית‪-‬גישה הולסטית כמענה לשינויים גלובאליים‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬מכון‬
‫מופ"ת‪.‬‬
‫‪ .2‬אדלר‪ ,‬ח'‪ ,‬בלס‪ ,‬נ' (‪ .)2223‬אי‪-‬שוויון בחינוך בישראל‪ .‬בתוך‪ :‬יעקב קופ‪ ,‬הקצאת משאבים לשירותים‬
‫חברתיים ‪ ,3002‬המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל‪ ,‬ירושלים‪ .‬תשס"ד עמ' ‪( .211-313‬תדפיס)‬
‫‪ .3‬אלבוים דרור‪ ,‬ר' (‪ .)1444‬השורשים של מערכת החינוך בישראל‪ .‬בתוך אלעד פלד (עורך)‪ .‬יובל למערכת‬
‫החינוך‪ .‬כרך א' (עמ' ‪ .)21-37‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד הביטחון ההוצאה לאור‪.‬‬
‫תשנ"ט‪.‬‬
‫‪ .9‬דגן‪ ,‬מ' (‪ .)1444‬החינוך הממלכתי‪-‬דתי‪ :‬הגישות‪ ,‬התפתחותן ויישומן‪ .‬בתוך אלעד פלד (עורך)‪ .‬יובל למערכת‬
‫החינוך‪ .‬כרך ג' (עמ' ‪ .)1211-1229‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד הביטחון ההוצאה‬
‫לאור‪ .‬תשנ"ט‪.‬‬
‫‪ .5‬הכהן‪ ,‬א' (‪ .)1444‬החינוך בישראל בראי המשפט‪ ,‬בתוך אלעד פלד (עורך)‪ .‬יובל למערכת החינוך‪ .‬כרך א'‬
‫(עמ' ‪ .)15-127‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד הביטחון ההוצאה לאור‪ .‬תשנ"ט‪.‬‬
‫‪ .0‬יוגב‪ ,‬א' (‪ .)2227‬אידיאולוגיה‪ ,‬פדגוגיה ומדיניות החינוך בישראל‪ .‬בתוך‪ :‬אורי אבירם‪ ,‬ג'וני גל‪ ,‬יוסף קטן‬
‫(עורכים)‪ ,‬עיצוב מדיניות חברתית בישראל‪ :‬מגמות וסוגיות‪ .‬ירושלים‪ :‬מרכז טאוב לחקר המדיניות‬
‫החברתית בישראל‪ ,‬עמ' ‪132-191‬‬
‫‪http://www.taubcenter.org.il/files/H2007_Educational_Policy.pdf‬‬
‫‪ .7‬כהן‪ ,‬א' ע' (‪ .)1444‬החינוך הבלתי פורמלי – מחינוך משלים למקום מרכזי במערכת החינוך‪ .‬בתוך אלעד פלד‬
‫(עורך)‪ .‬יובל למערכת החינוך‪ .‬כרך ב' (עמ' ‪ .)1111-1141‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט‬
‫ומשרד הביטחון ההוצאה לאור‪ .‬תשנ"ט‪.‬‬
‫‪ .1‬לוי‪ ,‬א' (‪ .)1444‬קידום תלמידים מאוכלוסיות חלשות‪ .‬בתוך אלעד פלד (עורך)‪ .‬יובל למערכת החינוך‪ .‬כרך א'‬
‫(עמ' ‪ .)124-133‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד הביטחון ההוצאה לאור‪ .‬תשנ"ט‪.‬‬
‫‪ .4‬סבירסקי‪ ,‬ש' (‪ .)1442‬אידיאולוגיית הטיפוח ‪ .‬בתוך סבירסקי‪ ,‬ש‪ .‬חינוך בישראל‪ :‬מחוז המסלולים‬
‫הנפרדים‪( ,‬פרק חמישי‪ .‬עמ' ‪ .)123-131‬תל‪-‬אביב‪" ,‬ברירות" הוצאה לאור‪.‬‬
‫‪ .12‬פלד‪ ,‬א' (‪ .)1419‬אידיאולוגיה ועוצמה פוליטית ‪ -‬מולידיה של מדיניות חינוך‪ :‬קווים במדיניות חינוכם של ילדים‬
‫מקופחי חינוך בישראל ‪ ,1412 - 1492‬מגמות‪ ,‬כ"ח‪.355-304 ,3-2/‬‬
‫‪ .11‬צוקר‪ ,‬ד' (‪ .) 1415‬מערכת החינוך בישראל‪ :‬מסגרות‪ ,‬ארגון‪ ,‬מימון ודפוסי פעולה‪ .‬בתוך‪ :‬אקרמן‪ ,‬ו‪ ,.‬כרמון‪ ,‬א‪,.‬‬
‫צוקר‪ ,‬ד‪( .‬עורכים)‪ ,‬חנוך בחברה מתהווה‪ :‬המערכת הישראלית‪( ,‬עמ' ‪ ,.)13-32‬תל‪-‬אביב וירושלים‪ .‬הוצאת‬
‫הקבוץ המאוחד ומוסד ואן ליר‪ ,‬תשמ"ה‪.‬‬
‫‪ .12‬צרצור‪ ,‬ס' (‪ ,)1444‬החינוך הערבי – תמונת מצב ומבט לעתיד‪ .‬בתוך אלעד פלד (עורך)‪ .‬יובל למערכת‬
‫החינוך‪ .‬כרך ג' (עמ' ‪ .)1201-1219‬תל אביב‪ .‬משרד החינוך התרבות והספורט ומשרד הביטחון ההוצאה‬
‫לאור‪ .‬תשנ"ט‪.‬‬
‫‪ .13‬הרצוג‪ ,‬א' (‪ .)2229‬מדיניות של הפרדה ורטוריקה של שילוב‪ :‬הקליטה של ילדי עולי אתיופיה במערכת‬
‫החינוך‪ .‬בתוך י‪ .‬דחוח‪-‬הלוי (עורך)‪ .‬מכתם ליונה (עמ' ‪ .)377-351‬תל אביב‪ :‬אפיקים‪.‬‬
‫‪ .19‬יוגב‪ ,‬א' (תשס"ג)‪ .‬צמצום פערים חברתיים בחינוך בעידן הפוסט מודרני‪ .‬בתוך י' דרור‪ ,‬ד' נבו ור' שפירא‬
‫(עורכים) תמורות בחינוך‪ ,‬קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים (עמ' ‪ .)23-33‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫‪ .15‬אגבריה‪ ,‬א'‪ ,‬מחאג'נה‪ ,‬א' (‪ .)2224‬החינוך הערבי בישראל בין שיח ההישגיות לשיח ההכרה‪ .‬אלפיים‪,23 ,‬‬
‫‪.124-111‬‬
‫‪ .10‬בלס‪ ,‬נ' (‪ .)2211‬מגמות בהתפתחות מערכת החינוך בישראל‪ .‬מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית‬
‫בישראל‪http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H-Developments-in-Ed- .‬‬
‫‪2011.08.pdf‬‬
‫‪ .17‬שביט‪ ,‬י' וברונשטיין‪ ,‬וו' (‪ .)2211‬רפורמות בחינוך וצמצום פערי השכלה בישראל‪ .‬מרכז טאוב לחקר‬
‫המדיניות החברתית בישראל‪http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H- .‬‬
‫‪Education-Reform-2011.09.pdf‬‬
‫‪ .11‬בן‪-‬דוד‪ ,‬ד' (‪ .)2211‬הישגים בחינוך‪-‬השוואה בינלאומית מעודכנת‪ .‬מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית‬
‫בישראל‪http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H-Ed-Intl-Perspective- .‬‬
‫‪2011.12.pdf‬‬
‫‪ .14‬וולנסקי‪ ,‬ע' (‪ .)2212‬בעקבות העישור "האבוד" בהשכלה הגבוהה בישראל‪ .‬מרכז טאוב לחקר המדיניות‬
‫החברתית בישראל‪.‬‬
‫‪ .22‬עראר‪ ,‬ח' וחאג' יחיא‪ ,‬ק' (‪ .)2211‬ירדנזציה של ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל‪ .‬ירושלים‪ :‬מכון‬
‫פלורסהיימר‪.‬‬
21. Ball S. (1994). What is Policy? Texts, trajectories and toolboxes. Ch. 2 in: Education
Reform: A Critical and Post-Structural Approach (pp. 15-27). Buckingham: open University
Press.
22. Taysum, A. & Iqbal, M. (2012). What counts as meaningful and worthwhile educational
policy. Italian Journal of Sociology of Education. 1, 11-28.
http://www.ijse.eu/index.php/ijse/issue/view/12/showToc