כנס פרוייקטים 18.06.2014 - אוניברסיטת בן

‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫המחלקה להנדסת מכונות‬
‫הכינוס המחלקתי העשרים‬
‫וחמישה של פרויקטי הגמר‬
‫מחזור מ"ה תשע"ד‬
‫תכנית כללית‬
‫‪ 81‬ביוני ‪ ,1084‬כ' בסיון תשע"ד‬
‫באר‪-‬שבע‬
‫פרופ' אבי לוי ‪ -‬ראש המחלקה להנדסת מכונות‪ ,‬חברי ועדת‬
‫הפרויקטים‪ ,‬חברי הסגל והסטודנטים מתכבדים להזמינכם לכינוס‬
‫העשרים וארבעה של פרויקטי הגמר מחזור מ"ד‪ ,‬שיתקיים ביום‬
‫רביעי כ' בסיון תשע"ד ה‪ 81-‬ביוני ‪ 1084‬בניין ‪ 35‬בקמפוס‬
‫מרקוס של אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪ ,‬באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫הכניסה חופשית‬
‫הועדה המארגנת ‪ -‬ועדת פרויקטים‬
‫ד"ר אמיר שפירא‪ -‬יו"ר‬
‫ד"ר שי ארוגטי‬
‫פרופ' יעקב בורטמן‬
‫פרופ' יבגני זארצקי‬
‫פרופ' סמיון סוקוריאנסקי‬
‫פרופ' אורן שדות‬
‫ד"ר מרק דולגר ‪ -‬מרכז‬
‫גב' דרורה צ'רני ‪ -‬רכזת מנהלית‬
‫טל' ‪08-647 7042‬‬
‫פקס' ‪08-647 2813‬‬
‫‪http://www.bgu.ac.il/me‬‬
‫התכנסות והרשמה‬
‫‪01:50 – 01:10‬‬
‫לובי בניין ‪35‬‬
‫דברי פתיחה‬
‫ד"ר אמיר שפירא ‪ -‬יו"ר הכנס‬
‫מושב ‪ – 8‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪881‬‬
‫מעבר חום (א)‬
‫פרופ' סמיון סוקוריאנסקי – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' טוב אלפרין‪ ,‬פרופ' רות ליטן‪ ,‬ד"ר יורי פלדמן‪ ,‬ד"ר אנדרי פומיניך‪ ,‬ד"ר ודים דובובסקי‪ ,‬מר ליאל ישי‪ ,‬מר אורי‬
‫מוריס‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫מעבר חום בהסעה חופשית במיכל מים‬
‫אלעד הרשקוביץ‪ ,‬ניר עוז (‪)41-41‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' רות ליטן‪,‬‬
‫ד"ר ודים דובובסקי – אב"ג‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪00099‬‬
‫חקירה ותיעוד תופעות הסטרטיפיק יה שיכוב והסירקול יה‪ ,‬בנוס בחינת‬
‫קורל יות קיימות למקדם מעבר חום בהסעה חופשית ופיתוח קורל יה‬
‫מתאימה לתנאי הניסוי‬
‫המחקר מתייחס למ ב מעבר‪ ,‬בתנאי מעבר חום לא סטנדרטיים בתוו סופי‪,‬‬
‫כאשר עיקרי המחקרים הקיימים מתייחסים למ ב מתמיד בתוו אין סופי‬
‫ובתנאים סטנדרטיים‪ ,‬מכאן חשיבותו וחדשנותו‬
‫בי וע ניסויים בהספקים שונים תו הזרקת בע לתיעוד השיכוב‪ ,‬מעקב‬
‫טמפ' ושימוש ב ילום אינפרא‪-‬אדום במקביל‪ ,‬בי וע סימול יה נומרית‬
‫המדמה את המערכת ובי וע השוואה איכותית‬
‫מתו עיבוד נתוני הניסויים והסימול יה –‬
‫חישוב הפרמטרים הנחו ים לבניית‬
‫קורל יות מתאימות לשתי שיטות העבודה‪,‬‬
‫השוואה בניהם והשוואה לערכי התיאוריה‬
‫מידול תהלכי התמצקות עם תופעת קירור יתר‬
‫אביחי אוזן (‪)41-18‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' גנדי זיסקינד – אב"ג‬
‫• תופעת קירור היתר אינה מאפשרת חיזוי‬
‫והערכה של התנהגות חומרים בתהליכים‬
‫המבוססים על מהל ההתמ קות‬
‫• פיתוח של מודל נומרי הפותר את תהלי‬
‫ההתמ קות עם קירור יתר‬
‫• פיתוח סכמות נומריות מפורשות לשלבי‬
‫הקירור ואלגוריתם ייחודי לשלב‬
‫ההתמ קות‬
‫• השוואה לפתרון אנליטי ולתו אות‬
‫ניסויים‬
‫‪00:9‬‬
‫השפעת טיב פני שטח על מעבר חום בהסעה‬
‫טבעית‬
‫אופיר חזות (‪)41-08‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' רות ליטן‪,‬‬
‫ד"ר ודים דובובסקי – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪09099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪000:9‬‬
‫•התאמה והרכבה של מערכת טיהור מים בשיטת‬
‫אוסמוזה הפוכה )‪(Reverse Osmosis‬‬
‫בחינת ההשפעה של שינויים גיאומטריים שונים כגון‬
‫אמפליטודה ופסיעה גליים ומלבניים על מעבר חום‬
‫בהסעה טבעית עבור משטח אנכי‬
‫סימולציות עבור המשטחים השונים בתוכנת ‪Fluent‬‬
‫לבחינת השינויים במשטרי הזרימה בשכבת הגבול‬
‫השוואה של תוצאות הניסויים לסימולציות‬
‫בחינה של גידול מעבר החום ביחס למקרה של משטח‬
‫אנכי חלק‬
‫בחינת הסיבות לשינויים בקצב פינוי החום לצורך בסיס‬
‫למחקר מתקדם ויישום הממצאים לצורכי תעשייה‬
‫חקר מעבר חום במטרות המכילות מתכות נוזליות‬
‫חי טורקניץ (‪)41-02‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' סמיון סוקוריאנסקי – אב"ג‪,‬‬
‫מר אפי צמח – ממ"ג‬
‫השפעה תרמית במערכת לטיפול מתקדם‬
‫בשפכים‬
‫מתן שירוי‪ ,‬אבירם כץ (‪)41-14‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' גנדי זיסקינד – אב"ג‬
‫• עריכת ניסויים במטרה להגיע לטמפרטורה‬
‫אופטימאלית שבה שט המים דרך הממברנה‬
‫עולה וריכוז המלחים נותר בעינו‪0‬‬
‫ניסויי במערכת לבחינת השפעת‬‫הטמפרטורה על סינון מים בריכוז מלחים‬
‫נמוך מי ברז‬
‫ניסויי במערכת לבחינת השפעת‬‫הטמפרטורה על סינון מים בריכוז מלחים‬
‫גבוה מים בתוספת ‪NaCl‬‬
‫•ביצוע אנליזות לשינוי בספיקה ואיכות מי‬
‫התוצר בטמפרטורות שונות‬
‫‪00099‬‬
‫התכה במערכת עם צלעות‬
‫גיא ברק‪ ,‬שחר עידן (‪)41-11‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' גנדי זיסקינד – אב"ג‬
‫‪‬‬
‫‪ansys fluent-‬‬
‫‪PCM-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ansys fluent‬‬
‫‪‬‬
‫)‪impingement jet‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪090:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 1‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪3‬‬
‫רובוטיקה (א)‬
‫ד"ר אמיר שפירא – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' קלמן שולגסר‪ ,‬פרופ' בן‪-‬ציון סנדלר‪ ,‬פרופ' ולדימיר פורטמן‪ ,‬ד"ר דוד זרוק‪ ,‬מר נוי כהן‪ ,‬מר אבישי סינטוב‪,‬‬
‫מר ים גבע‪ ,‬מר חנוך אפרים‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫תכנון מערכת לניקוי צינורות תת מימיים‬
‫במתקן התפלה שורק‬
‫אסף דורון‪ ,‬מתן אפרים (‪)41-80‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫‪00099‬‬
‫ח יבות – ניקוי ה נרת הימית חיוני לתפקוד יעיל של מתקן ההתפלה‬
‫הליכה דינמית ע"י רובוט ארבע רגלי‬
‫אלחנן סמואל‪ ,‬יגאל זיוון (‪)41-81‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מטרת הפרויקט – תכנון מערכת ניקוי יעילה יותר מהמערכת הקיימת‬
‫תו עמידה בדרישות התכן שהוגדרו עבור המערכת‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יטת העבודה –‬
‫ סקר ספרות רחב‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ גיבוש חלופות תכן ובחירת קונספט‬‫מוביל‬
‫‪ -‬סימול יות זרימה וחוזק על הדגם‬
‫‪‬‬
‫פתרון–עוסק בני ול מיטבי של הזרימה ב ינור‬
‫ל ור הנעת הרובוט ומערכת הניקוי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪00:9‬‬
‫פיתוח ממשק גרפי לתכנות רובוטים‬
‫עומרי ברוכים‪ ,‬גלעד בנט (‪)41-80‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פיתוח אפליקציות ל‪ ROS-‬מערכת הפעלה‬
‫לרובוטים ללא הכרת הסביבה‬
‫שימוש בתכנות גרפי לשליטה ברובוט‬
‫פיתוח ממשק אינטרנטי‪ ,‬גנרי‪ ,‬פתוח‬
‫להרחבה‪ ,‬וידידותי למשתמש שיסייע‬
‫בפיתוח רובוט מבוסס ‪ROS‬‬
‫מימוש התוכנה שפותחה על סימולציית‬
‫‪BOBCAT‬‬
‫‪000:9‬‬
‫תכנון ומימוש של התקדמות במרחב של מכניזם ‪0‬‬
‫חוליות ו‪ 0-‬דרגות חופש‬
‫אלעד אסולין‪ ,‬יונתן אוזן (‪)41-10‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שליטה ב‪ BOBCAT -‬באמצעות התוכנה שפותחה‪0‬‬
‫‪09099‬‬
‫פיתוח מיקרו רובוטים‬
‫אבישי טופיקיאן (‪)41-02‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫‪00099‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪090:9‬‬
‫•‬
‫הפסקה‬
‫בקרת סרבו של מנועי ‪ DC‬ע"י ארדואינו ומשוב‬
‫זווית מאנקודר אופטי‬
‫עידן טימסיט (‪)41-80‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫י ירה ומעקב אחר פרופיל מהירות טרפזי ופרופיל מיקום‬
‫ב ורת ‪ S‬בעלי סגמנטים‪ ,‬עבור נתוני תנועה מבוקשים‬
‫מימוש רוטינות לכיול אוטומטי של מקדמי בקרת ‪ PID‬עבור‬
‫כל מערכת דינאמית עד סדר שני‬
‫מ יאת גבולות היכולת של המערכת ופונק יית התמסורת‬
‫שלה באופן אוטומטי‬
‫תוכנה חינמית המבוססת‬
‫על בקר זול )‪(Arduino‬‬
‫פיקוד דר ממשק או‬
‫תקשורת טורית‬
‫מעקב אחר נתוני התנועה‬
‫בזמן אמת‬
‫תמיכה בבקרה של מספר‬
‫מנועים במקביל‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 3‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪881‬‬
‫בקרה‬
‫ד"ר שי ארוגטי – יו"ר‪,‬‬
‫ד"ר דניאל שוקרון‪ ,‬ד"ר אבישי כרמי‪ ,‬מר גדעון קוגן‪ ,‬מר סרגיי בסוביץ'‪ ,‬מר רמי לוי‪ ,‬מר אבירן סדון‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪00099‬‬
‫ריסון תנודות אקטיבי‬
‫יוגב כהן (‪)41-08‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי ‪ -‬אב"ג‪,‬‬
‫מר זיו ברנד ‪ -‬קמ"ג‪,‬‬
‫מר ניסים כהן ‪ -‬קמ"ג‬
‫• הקמת מערכת ניסוי‬
‫"משאבה ושני מיכלים"‬
‫הממחישה אלגוריתם‬
‫איתור תקלות בשיטת‬
‫‪Fault Detection and‬‬
‫)‪Isolation (FDI‬‬
‫• מידול המערכת באמ עות‬
‫‪ Bond Graph‬ושיערו‬
‫פרמטרים‬
‫• המשאבה מופעלת דר‬
‫סביבת העבודה ‪Simulink‬‬
‫עם בקר לשמירת מפלס‬
‫קבוע מסוג ‪on\off‬‬
‫העובדת במקביל ליישום‬
‫‪FDI‬‬
‫תגובה לכניסת הלם‬
‫פיתוח מערכת בקרה עבור‬
‫מערכת ניסוי של קורה שלוחה‬
‫בשימוש בשיטת ‪LQ‬‬
‫יישום שיטת ‪SVD‬‬
‫אופטימיז יית מטרי ות‬
‫המשקלים של מערכת הבקרה‬
‫בחינת המיקום האופטימלי של‬
‫האקטוארטור המרסן‬
‫תכן ובנייה של מערכת ניסוי תו‬
‫שימוש באקטואטורים‬
‫אלקטרומגנטיים‬
‫‪00:9‬‬
‫מערכת הניסוי ב‪SOLIDWORKS‬‬
‫‪000:9‬‬
‫בקרה של כלי טייס אוטונומי ע"י מערכת‬
‫‪DGPS‬‬
‫יאיר אברמוביץ (‪)41-04‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי ‪ -‬אב"ג‬
‫מטרת הפרוייקט‪:‬‬
‫בקרת כלי טיס בלתי מאויש ע"י ‪ DGPS‬על מנת להגיע לדיוק‬
‫סנטימטרי במיקום‬
‫‪Xb‬‬
‫הפרוייקט כולל‪:‬‬
‫• בדיקת דיוקי מערכת ה ‪ DGPS‬סטטית ודינאמית‬
‫‪Yb‬‬
‫• תכנון מערכת ‪ DGPS‬זולה על מערכת הניתנת‬
‫‪Zb‬‬
‫לנשיאה ע"י כלי טייס‬
‫• תכנון מערכות בקרת יציבות גובה ומיקום‬
‫לקואדקופטר ע"י ‪simulink‬‬
‫• ביצוע אינטגרציה והטסת המערכת‬
‫בקרה ואיתור תקלות עם יישום במערכת‬
‫בקרת מפלס‬
‫אורן פייבל (‪)41-00‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי‪,‬‬
‫מר רמי לוי ‪ -‬אב"ג‬
‫סכימת‬
‫מערכת‬
‫הניסוי‬
‫‪ Bond Graph‬ל המערכת‬
‫פיתוח מתקן ניסוי למערכת תחבורה חכמה‬
‫גדי מייזלר‪ ,‬בועז דור ‪ -‬און (‪)41-08‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי ‪ -‬אב"ג‬
‫•‬
‫‪l‬‬
‫‪Rol‬‬
‫•‬
‫‪Xe‬‬
‫‪f‬‬
‫‪ch‬‬
‫‪Pit‬‬
‫‪Yaw‬‬
‫‪Ye‬‬
‫‪q‬‬
‫‪y‬‬
‫‪Ze‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪09099‬‬
‫בקרה של כלי טיס מרח‬
‫יחזקאל דולב (‪)41-00‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי ‪ -‬אב"ג‬
‫‪00099‬‬
‫בקרה של מערכת שינוע רובוטית‬
‫יובל יונה‪ ,‬אסתאר ענפי (‪)41-02‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי ‪ -‬אב"ג‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Hexacopter‬‬
‫• ‪Reverse Engineering‬‬
‫–‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪Quanser‬‬
‫‪PC‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪090:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 4‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪188‬‬
‫מערכות אנרגיה ומערכות ניסוי‬
‫פרופ' אבי לוי– יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' ערן שר‪ ,‬פרופ' ג'פרי גורדון‪ ,‬ד"ר יוס טירן‪ ,‬מר יעקב ניסים‪ ,‬מר מיכאל ילינק‪ ,‬מר יורם קוזק‪,‬‬
‫גב' מיטל גבע‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫מערכת עקיבה למתקן סולארי‬
‫גל רמות‪ ,‬יובל קרנר (‪)41-10‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫פרופ' דניאל פורמן‪,‬‬
‫פרופ' ג'פרי גורדון ‪National -‬‬
‫‪Solar Energy Center, Sede Boker.‬‬
‫‪00099‬‬
‫• תכנון מערכת סטטית המכילה סט עדשות דינמיות בעלות יכולת עקיבה אחר השמש‬
‫פיתוח מערכת ניסוי וביצוע ניסוים למדידת‬
‫תופעות מעבר פאזה וערבוב תחת השפעת‬
‫שדות‬
‫עידו וייסמן (‪)41-18‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' אבי לוי‪,‬‬
‫ד"ר בוריס מיכאילוביץ‪,‬‬
‫מר אורי בן דוד – אב"ג‬
‫‪‬‬
‫• שימוש בעדשות מרכזות קרני אור לתא פוטו‪-‬וולטאי )‪ CPV‬בעל נצילות גבוהה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫• מערכת אוטונומית התאפשר החדרת את טכנולוגיית ה‪ CPV‬לשווקים חדשים‬
‫• תכן מפורט תוך ביצוע אופטימיזציה לקצירת אנרגיה מקסימלית ליחידת שטח‬
‫‪‬‬
‫• ביצוע אנליזות וניסויים בנושא פינוי חום פסיבי מהמערכת‬
‫‪00:9‬‬
‫תכנון מערכת התפלת מים סולרית‬
‫גיא בן זקן‪ ,‬שימי אפרים (‪)41-21‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫‪‬‬
‫‪Collector –PTC‬‬
‫‪Parabolic Trough‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Stand Alone System-‬‬
‫‪09099‬‬
‫תכנון ובניה של מערכת רפלקטור‪-‬‬
‫קולקטור סולרית ניידת לטמפרטורות בין‬
‫‪ 099-099‬מעלות צלסיוס‬
‫עידן יגיל (‪)41-20‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫• מערכת בעלת משקל נמוך‬
‫ואפשרות פירוק ונשיאה‬
‫ידנית‪ ,‬אשר אמורה לספק‬
‫מאגר חם בטמפרטורה של‬
‫מעל ℃‪099‬‬
‫• ניצול אנרגיה סולרית בקנה‬
‫מידה קטן לקבלת מקור‬
‫אנרגיה נייד מקור זה אמור‬
‫להתחבר למנוע סטרלינג‬
‫ולייצר חשמל‬
‫• האב טיפוס מציג נצילות של‬
‫‪ 0‬בקיץ‪ ,‬עבור ימים בהם‬
‫אין רוח‪ ,‬נצילות זו מבטיחה‬
‫את ההגעה ל‪ 099℃-‬וא‬
‫יותר‬
‫‪090:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪000:9‬‬
‫תכנון ובנייה של תנור אפייה סולרי‬
‫מתן חכמון‪ ,‬שחר גנח (‪)41-11‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫השימוש באנרגיה סולארית הינה חלופה‬
‫לשימוש בדלקים תנור סולארי משמש‬
‫ככלי הפחתה בכל הקשור לשינוי האקלים‬
‫הגלובלי‪ ,‬כריתת יערות וככלי הומניטרי‬
‫שיסייע לאנשים ממדינות עולם שלישי‬
‫• בניית כלי הנדסי המסייע בניתוח בי ועים‬
‫של תנור סולארי שנבנה מחומרים בייתיים‬
‫• בניית דגם של תנור סולארי על פי הכלי‬
‫ההנדסי והשוואה של התיאוריה למ יאות‬
‫באמ עות סדרת ניסויי שדה‬
‫• על פי הניסויים שבו עו ניתן לקבוע כי‬
‫למרות ההנחות שבו עו בבניית הכלי‬
‫ההנדסי התיאוריה מתארת ב ורה מספקת‬
‫את המתרחש במ יאות‬
‫‪00099‬‬
‫תכנון ובניית מייבש סולרי ביתי‬
‫יוסף לוי‪ ,‬אלירן שפרן (‪)41-12‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫•‬
‫אב טיפוס של הקולט‬
‫•‬
‫מחומרים‬
‫בנויה‬
‫• המערכת‬
‫עמידים‪ ,‬זמינים וזולים בעלי‬
‫משקל נמוך‬
‫•‬
‫‪ 000:9‬הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 5‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪181‬‬
‫מערכות תעשייתיות ומיגון מבנים‬
‫פרופ' גל דבוטון – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' חיים קלמן‪ ,‬פרופ' גבי צדרבאום‪ ,‬פרופ' אורן שדות‪ ,‬פרופ' דוד אורנאי‪ ,‬מר עומרי רם‪,‬‬
‫מר רון זלצר‪ ,‬מר גדעון וייל‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מכונה להרצה ובדיקה של גלים קרדניים‬
‫איציק אנג'ל (‪)41-00‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬אינג' יעקב גושן ‪ -‬וודאטק‬
‫‪00099‬‬
‫מטרת הפרויקט חברת עשות אשקלון מבקשת לתכנן מכונה לבדיקת‬
‫והר ת גלים קרדניים למטוסים בתנאי הבדיקה הנדרשים‪ ,‬על ידי הלקוח‬
‫יש לתכנן מכונה ייעודית לקרדן שתוכנן לפי מחיר מטרה של המזמין‬
‫התכנון בו ע על ידי בחירת המכלולים השונים של המכונה הנעה‪ ,‬העמסה‪,‬‬
‫בקרה‪ ,‬מיסוב וחלקי מכונה נוספים‬
‫נבדקו אופ יות שונות‬
‫נכתב ושורטט תיק י ור מלא למכונה הכולל חישובים הנדסיים אנליזות‬
‫בתוכנת אלמנט סופי וסיכומי ניסויים‬
‫סיכוני ההעפה והפגיעה והמיגון הנדרש באולם‬
‫ייצור מפני יחידת שכפ"ץ ריאקטיבי‬
‫אסף כהן (‪)41-80‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' דוד אורנאי – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫‪00:9‬‬
‫תכנון נקז מים למערכת הובלת גז‬
‫עידן כלפון (‪)41-01‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר מאיר שובל – א ר י – קיבוץ‬
‫כפר הרוב‬
‫‪000:9‬‬
‫בחינת עמידות להד של רכיבים מבניים‬
‫במתקני נפיצים‪ 0‬מצב קיים‪ ,‬מיגון נדרש‬
‫ושדרוג מיגון‬
‫אייל מנדל (‪)41-28‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' דוד אורנאי – אב"ג‬
‫מר אלון בריל ‪ -‬רפאל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪MATLAB‬‬
‫–‬
‫]‪R[kN‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫]‪X[cm‬‬
‫‪09099‬‬
‫מתקן לטיפול באשפה ביתית‬
‫יאיר בוקריס‪ ,‬ניר תמם (‪)41-10‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר יואב מימון – קמ"ג‬
‫המודעות ההולכת וגוברת לאיכות הסביבה ומהפכת הפסולת שמוביל‬
‫'המשרד להגנת הסביבה' לטיפול במטרד האשפה הביתית‪ ,‬העלתה‬
‫את המודעות לחשיבות הפרדת האשפה‪ ,‬ובמקביל הגדילה משמעותית‬
‫את כמות וסוגי פחי המיון ברחבי שכונות המגורים‬
‫מטרות המו ר‪:‬‬
‫‪ ‬מוצר מודרני אשר מאגד ומרכז את שלושת‬
‫מרכיבי האשפה הביתית העיקריים‪ -‬אשפה‬
‫אורגנית‪ ,‬אשפה יבשה ומיכלי פלסטיק‬
‫‪ ‬הקטנת תדירות פינוי האשפה ע"י דחיסת מרכיבי‬
‫האשפה היבשה אשר מהווים את המרכיב הניפחי‬
‫הגדול ביותר‬
‫איגוד והפרדת מרכיבי האשפה הביתית לסוגיה העיקירים‪ ,‬בשילוב עם‬
‫הקטנת תדירות פנויה מהמרחב הביתי‪ ,‬יגרום לעלייה משמעותית‬
‫בהפרדה ומחזור הפסולת הביתית‪.‬‬
‫‪ 090:9‬הפסקה‬
‫‪00099‬‬
‫•‬
‫חקר השפעת רסיסים ראשוניים הנוצרים עקב‬
‫פיצוץ במתקני נפיצים‪ -‬ניתוח סיכונים במצב‬
‫קיים‪ ,‬מיגון נדרש ושדרוג מיגון‬
‫משה פרי (‪)41-22‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' דוד אורנאי – אב"ג‪0‬‬
‫‪MATLAB‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 000:9‬הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 1‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪183‬‬
‫מערכות מכניות וחוזק חומרים‬
‫פרופ' יעקב בורטמן – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' זהר יוסיבאש‪ ,‬מר אילן גלעד‪ ,‬גב' בריג'יט בן עמי‪ ,‬מר מור בטט‪ ,‬מר שמואל שנון‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫חוקי כישלון בחומרים מרוכבים ‪ -‬חקר‬
‫אנליטי וניסויי‬
‫סיגל דוד‪ ,‬שניר לוגסי (‪)41-88‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' זהר יוסיבאש‪,‬‬
‫פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‬
‫•‬
‫‪00099‬‬
‫פיתוח מיסב חכם‬
‫אביתר כהן (‪)41-10‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‬
‫‪ o‬מתקן להגנת מערכת מכנית קריטית‬
‫סובבת מפני תקיפת סייבר‬
‫‪PULTRUSION‬‬
‫‪ o‬תכן מתקן ניסויים‬
‫‪ ‬תכן קיט מיסב "פיוז" מקביל‬
‫למערכת קריטית סובבת‬
‫•‬
‫‪ ‬תכן מערכת העמסה פניאומטית‬
‫להעמסת קיט מיסב פיוז‪ ,‬הפועלת‬
‫באופן אוטונומי בעת תקיפה‬
‫תכן מתקן הניסויים‬
‫‪ o‬ניסויי תקיפת סייבר על המערכת‬
‫הקריטית וזיהוי על ידי מנגנון הפיוז‬
‫•‬
‫‪ o‬הוכחת יכולת זיהוי כשל התעייפות‬
‫עפ"י שיטות ניטור רעידות של מיסבים‬
‫‪ o‬ניטור רעידות באמ עות מדידי תאו ה‬
‫ומיקומם באיזור מוקדי כשל עיקריים‬
‫עבור חישה מיטבית‬
‫‪-‬‬
‫‪00:9‬‬
‫מידול התפתחות והתקדמות סדק במיסב‬
‫דימה גזיזולין (‪)41-44‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‬
‫‪• The main goal of this research is insight of the‬‬
‫‪physics behind bearing failure.‬‬
‫‪• Contact modeling – Hertz solution:‬‬
‫‪000:9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ Elastic.‬‬
‫‪ Elasto-plastic.‬‬
‫•‬
‫‪• Damage modeling:‬‬
‫‪ Crack initiation.‬‬
‫‪ Crack propagating.‬‬
‫‪• Model validation.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪09099‬‬
‫ביצוע ניסויים ושיפור אלגוריתמים לצורך‬
‫ניתוח קריטריון למציאת גודל פגם במיסב‬
‫מתן מנדלוביץ'‪ ,‬איציק סנדרס (‪)41-00‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‪,‬‬
‫ניתוח חתימת רעידות של גלגלי שיניים‬
‫אלכסנדר בליזניוק (‪)41-20‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"‬
‫ניטור חיצוני של בריאות מכונות יכול להוביל לחסכון בעלויות אחזקה‬
‫וביקורת‪ ,‬נוס על תועלת בטיחותית‬
‫ממסרות גלגלי שיניים הם מפרקי המכונות המרכזיים לניטור בריאות‬
‫על בסיס רעידות‬
‫מטרת הפרויקט הראשית הינה ולידציה אמפירית של מודל אנליטי‬
‫המפותח במעבדה‪ ,‬החוזה תגובת חתימת הרעידות של ממסרת גג"ש‬
‫להכנסת פגם‬
‫הוולידציה מבוססת על סדרת ניסויים בגג"ש תקינים ופגומים‬
‫לטובת הוולידציה‪ ,‬יושמו אלגוריתמים לעיבוד וניתוח אות הרעידה‬
‫המתקבל בניסויים‪ ,‬שישמשו תשתית למחקר מעמיק בתחום‬
‫המטרה המשנית של הפרויקט היא הנבטת מחקר במאפייני תגובת‬
‫חתימת הרעידות לפגמים שונים‬
‫‪00099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫יחידת הקיט עם מיסב הפיוז‬
‫אפיון סדק בהתעייפות המתפתח על ציר‬
‫באמצעות חתימת רעידות‬
‫רפאל פרץ (‪)41-00‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‬
‫‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Order-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪090:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 1‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪8‬‬
‫רכב מרוץ (א)‬
‫פרופ' יבגני זארצקי – יו"ר‪,‬‬
‫ד"ר יבגני גרנט‪ ,‬מר תמיר פלצ'ינסקי‪ ,‬מר אהרון קליפר‪ ,‬מר ישראל ברונשטיין‪ ,‬מר דימיטרי פורטניקוב‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0099‬‬
‫‪00099‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬שלדה אחורית‬
‫אביעד פארן‪ ,‬איתי אינדיג (‪)41-80‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫‪FSAE‬‬
‫‪“Armadillo‬‬
‫•‬
‫’”‪Racing‬‬
‫‪TIG‬‬
‫‪4130-AISI‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪FE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪00:9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬מונוקוק ‪ -‬תכן‬
‫רון סרודי‪ ,‬קוסטה ארכיפצוב (‪)41-28‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‪,‬‬
‫מר ויקטור ויסברג – תע"א‬
‫•‬
‫‪000:9‬‬
‫מטרת הצוות ‪ 0‬תיכנון שלדה אחודה‬
‫מסיבי פחמן ‪,‬מונוקוק‪ ,‬עבור מכונית‬
‫הפורמולה ‪BGR 090‬‬
‫השנה תיוצר מכונית המרוץ שבנויה‬
‫משלדת מונוקוק‬
‫לראשונה בארץ‬
‫מוטיבציה‪0‬‬
‫• הפחתת משקל‬
‫• שיפור בביצועים הדינאמיים‬
‫• התקדמות טכנולוגית בייצור מחומרים מרוכבים‬
‫•‬
‫בוצעו ‪ 00‬ניסויים פיזיים ואנליזות‬
‫‪ FEA‬באמצעות התוכנות‬
‫‪ Hypermesh‬ו‪SolidWorks -‬‬
‫ייצור המונוקוק נעשה בשני‬
‫שלבים עקריים‪0‬‬
‫‪ .1‬ייצור תבניות בכרסום‬
‫‪ .2‬ייצור המונוקוק מסיבי פחמן על‬
‫גבי התבניות‬
‫‪09099‬‬
‫הפחתת משקל של המכלול הכללי‪ ,‬תוך שמירה על עמידות התכן‬
‫בפני כשל‬
‫שילוב אידיאלי בין מכלול הגלגל לבין שאר מכלולי הרכב‪ ,‬לקבלת‬
‫רכב עם ביצועים מקסימאליים‬
‫תכן מכלול שיאפשר פירוק הרכבה בצורה יעילה ופשוטה‬
‫תכנון רכיבים בהתאם למגבלות יצור‬
‫ביצוע ניסויים ואנליזות לבחינת התכן‬
‫עמידה בתקנון תחרות ה‪FSAE -‬‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬מכלול גלגל‬
‫אסף זמיר‪ ,‬שניר ביטון (‪)41-20‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬מכשור מדידה‬
‫דודי דאוד‪ ,‬גל בר (‪)41-20‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי‪,‬‬
‫מר שמעון גרונטמן – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪CAD‬‬
‫‪SW‬‬
‫‪FEA‬‬
‫‪HM‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬מונוקוק ‪ -‬ייצור‬
‫אריאל צרפתי‪ ,‬שרה הלל (‪)41-24‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‪,‬‬
‫מר ויקטור ויסברג – תע"א‬
‫‪NI‬‬
‫‪FPGA‬‬
‫‪LABVIEW‬‬
‫‪TDMS‬‬
‫•‬
‫‪00099‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬סעפות‬
‫יניב וייג‪ ,‬אבי צ'יפרוט (‪)41-21‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫•‬
‫תכנון יי ור שלדת מונוקוק עבור רכב המרו של קבו ת ‪BGR‬‬
‫שיתחרה בתחרויות ‪ ,Formula SAE‬בליווי גורמים‬
‫מהאקדמיה והתעשיה‬
‫‪ ‬בי וע מער ניסויי חוזק להוכחת אקוויוולנטיות‬
‫לשלדה תקנית ממסב ינורות פלדה‪ ,‬על פי דרישות‬
‫התחרות‬
‫‪ ‬רכישת ידע תאורטי ומעשי‪ ,‬על סמ מחקר‪ ,‬ניסויים‪,‬‬
‫חישובים ואנליזות ליי ור השלדה מחומרים מרוכבים‬
‫‪ ‬בחינת תכן ושיטת יי ור לתבניות‬
‫‪ ‬יי ור שלדת המונוקוק‪ ,‬לראשונה בקבו ת‬
‫‪BGR‬‬
‫‪ ‬ניתוח העבודה‪ ,‬קבלת ההחלטות ושיקולי‬
‫היי ור – הנחת אבני דר ליי ור מונוקוק‬
‫בשנים הבאות‬
‫‪090:9‬‬
‫הפסקה‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪SolidWorks‬‬
‫‪- Wave‬‬
‫•‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקת צהריים והצגת פוסטרים‬
‫מושב ‪ - 1‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪881‬‬
‫מעבר חום (ב)‬
‫פרופ' טוב אלפרין‪ – ,‬יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' רות ליטן‪ ,‬ד"ר יוס טירן‪ ,‬ד"ר יורי פלדמן‪ ,‬ד"ר אנדרי פומיניך‪ ,‬מר עומרי רם‪ ,‬מר ליאל ישי‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חקירה ניסויית של אוגר אנרגיה תרמית‬
‫מבוסס חומר משנה פאזה‬
‫)‪(Phase-change material, PCM‬‬
‫צלעות‬
‫תכנון של מערך צלעות בעל‬
‫אורכיות‬
‫תכנון שיאפשר ויזואליזציה של תהליכי‬
‫ההתכה וההתמצקות מכיוונים שונים‬
‫ביצוע ניסויי התכה ע"י מעבר חום‬
‫ב‪Close-contact melting -‬‬
‫ביצוע סימולציות ב‪Fluent-‬‬
‫אנליזה של תוצאות הניסויים והסימולציות‬
‫והשוואתם למודלים תיאורטיים‬
‫‪0 0:9‬‬
‫•‬
‫תהליכי התכה והתמצקות באוגרי חום‬
‫רון חייט (‪)41-10‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' גנדי זיסקינד – אב"ג‬
‫‪0 099‬‬
‫מבנה מגורים בישראל המוזן באנרגיה פוטו‪-‬‬
‫וולטאית בלבד‬
‫מתן שלומוביץ‪ ,‬שחר גבר פיק (‪)41-12‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר יוס טירן – אב"ג‬
‫מערכת אנרגיה מתחד ת סולארית לבית‬
‫פרטי המבוססת על ע מאות אנרגטית‬
‫הפרויקט דן בחלופות הקיימות ברכיבי‬
‫המערכת ובחירה בחלופה הטובה ביותר‬
‫תכנון מערכת סולארית חד נית עקיבה דו ‪-‬‬
‫ירית על כל רכיביה להעלאת התפוקה‬
‫והאנרגיה המתקבלת מכול פאנל סולארי‬
‫בדיקת העלאת נ ילות הקולטי והעלות‬
‫הכלכלית הכרוכה בכ אל מול המערכת‬
‫הקבועה הקיימת היו בבתי פרטיי‬
‫החלופות נבחרו באגירת אנרגיה – גלגל‬
‫תנופה ל חברת ‪ Beacon power‬בפנל‬
‫הסולארי – פאנל ל חברת ‪Sunpower‬‬
‫עתודה אנרגטית‪ -‬גנראטור ג דג ‪Kohler‬‬
‫‪20Resa‬‬
‫העלאת נ ילות המערכת הסולארית בכ –‬
‫‪00099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אנרגיה חלופית לאצטדיון מבוסס על מערכת‬
‫חדשנית לאגירת האנרגיה וללא קישור לספק‬
‫אנרגיה חיצוני‬
‫נעמה עשור‪ ,‬אוריה עשור (‪)41-22‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר יוס טירן – אב"ג‬
‫הפרויקט עוסק בתיכון מערכת אנרגיה‬
‫מתחדשת לאצטדיון כדורגל המתבססת על‬
‫אנרגיית השמש והרוח‬
‫המערכת מכילה מתקני אגירת אנרגיה לשעות‬
‫בהן האנרגיה אינה זמינה‬
‫המערכת מצוידת בגנרטור גז לגיבוי הפועל על‬
‫גז טבעי‬
‫החידושים בפרויקט בשנה זו הינם‪0‬‬
‫בחינת האפשרות לשימוש באנרגיה מגלי הים‬
‫ניתוח תנאי הסביבה ובחירת אזור חיפה‬
‫למיקום האצטדיון‬
‫הוזלת עלויות והגדלת הכדאיות הכלכלית ע"י‬
‫בחירת מערכות חדישות וחסכוניות‬
‫שימוש במערכת ‪ MSS‬של קולטים סולאריים‬
‫המייצרים בו זמנית אנרגיה חשמלית ותרמית‬
‫‪0 0:9‬‬
‫תכן סיר חוסך באנרגיה‬
‫ורד שטטר‪ ,‬קרן מור (‪)41-18‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תכנון ובנייה של מחלי חום לקירור חלב של‬
‫תינוק‬
‫אור לוסטיג ‪ ,‬אלון גנוסר (‪)41-40‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪00099‬‬
‫הדמיית מבנה האצטדיון‬
‫סיום הכנס‬
‫מושב ‪ - 9‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪3‬‬
‫רובוטיקה (ב)‬
‫ד"ר דניאל שוקרון – יו"ר‪,‬‬
‫ד"ר דוד זרוק‪ ,‬ד"ר שי ארוגטי‪ ,‬מר נוי כהן‪ ,‬מר אבישי סינטוב‪ ,‬מר ים גבע‪ ,‬מר חנוך אפרים‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫פיתוח זרוע רובוטית לצוללת‬
‫רז ברגר‪ ,‬ניר מדלסי (‪)41-01‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר שי ארוגטי – אב"ג‬
‫‪0 099‬‬
‫פיתוח של מכפיל כוח לזרוע רובוט למוקשים איל‬
‫שטרן‪ ,‬אורנלה ועקנין (‪)41-11‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬סא"ל ליאון אלטרץ – צה"ל‬
‫•‬
‫תכנון ויי ור זרוע רובוטית‬
‫להרמת ע מים‪ ,‬בדגש על עמידה בעומס ההרמה של‬
‫ה וללת האוטונומית‪ ,‬אשר תשמש בעתיד בסיס‬
‫למחקר תת ימי רב תחומי‬
‫הזרוע‪ ,‬המורכבת ממנועים ומ למה‪ ,‬מיועדת‬
‫לב ע מחקר ומשימות איסו מתחת למים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מינימום גודל מול מקסימום טווח תנועה‬
‫בקרת איכות‪ ,‬זיווד אלקטרוני‪ ,‬חיווט וניסויי אטימה‬
‫פיתוח וחישוב עדשה למ למה‪ ,‬ילינדר וחיבור לזרוע‬
‫פשוט‪ ,‬יעיל‪ ,‬קל ומודולרי‬
‫התחשבות בהידרודינמיקה של ה וללת‬
‫‪0 0:9‬‬
‫רובוט מדמה פצוע‬
‫אייל רבינוביץ‪ ,‬תמר שינזון (‪)41-42‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬סא"ל ליאון אלטרץ – צה"ל‬
‫פרויקט העוסק בפיתוח מוצר אשר יתרום לאימון מציאותי ואיכותי‬
‫של כוחות החילוץ בפיקוד העור‬
‫• עבור היכולות הנדרשות מן המוצר הוצעו חלופות‬
‫שונות אשר נבחנו בנפרד ובסיכומן הורכבה‬
‫החלופה הנבחרת‬
‫• החלופה הנבחרת כוללת מנגנון תנועה הבנוי‬
‫ממכניזם "ארבע מוטות"‪ ,‬מנגנון שליטה מרחוק‪,‬‬
‫בקרה והוצאת קול בשימוש רכיבים אלקטרוניים‬
‫שונים אשר מורכבים בתוך מעטפת בובה מדמה‬
‫פצוע‬
‫• תיק מוצר הכולל תכנון מפורט הוגש לפיקוד‬
‫העור במטרה לעשות שימוש במוצר כבר בעת‬
‫הקרובה‬
‫‪00099‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח מנגנון פיזור ואיסו ממסרי תקשורת‬
‫לרובוט מנהרות‬
‫מור כספי‪ ,‬יהב אנג'ל (‪)41-08‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬סא"ל ליאון אלטרץ – צה"ל‬
‫הגדלת טווח הפעולה של הרובוט ה ה"לי בתו מנהרות‬
‫תקשורת אלחוטית במקום סיבים אופטיים‬
‫מינימום הפרעה למשימה המב עית של הרובוט ומפעילו‬
‫מנגנון מכאני לאיסו פיזור – פשוט‪ ,‬אוטונומי ככל‬
‫האפשר‪ ,‬אמין בתנאי מנהרה‬
‫‪0 0:9‬‬
‫זרוע רובוטית לביצוע הסרת חומר‬
‫עומר המאירי‪ ,‬אמיר מרקוס (‪)41-04‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר רן גנאל – צה"ל‬
‫מטרת הפרוייקט‪:‬‬
‫תכנון זרוע רובוטית להסרת חומר מכל נקודה במרחב תלת ממדי מוגדר‬
‫הפרוייקט כולל‪:‬‬
‫• פיתוח משוואות אורכי הבוכנות הנדרשים על מנת‬
‫להציב את קצה הכלי בנקודה מסוימת במרחב‬
‫• תכנון מכאני של הזרוע בדגש על שקיעות‬
‫קטנות‪ ,‬אימות התכן בעזרת חישובים‬
‫אנליטיים ואנליזת אלמנטים סופיים‬
‫• תכנון ממשק משתמש עבור קלט‬
‫משלושה סוגים‪ 0‬סט נקודות‪,‬‬
‫פיקוד ידני ותמונה בפורמט ‪GIF‬‬
‫• תכנון מערכת בקרה שמתרגמת את‬
‫הקלט לסט פקודות שמקודדות בבקר ומועברות אל הבוכנות‬
‫‪00099‬‬
‫מבנה גו צוללת‬
‫יונתן אלקיים‪ ,‬הדר כהן (‪)41-18‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' אורן שדות‪,‬‬
‫מר דרור כהן – אב"ג‬
‫כיום שטח נרחב מכדור הארץ אינו נגיש לנו‪ ,‬רובו נמצא מתחת לפני המים‪ ,‬על מנת‬
‫לחקור שטח זה עלינו להשתמש בכלים רובוטים שונים המיועדים לעמידה בלחצים‬
‫גבוהים‬
‫הכלים הנמצאים כיום בשוק מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות‪0‬‬
‫‪ -ROV‬המיועד לעבודות עדינות יחסית‪ ,‬לרוב בעל זרוע רובוטית‪ ,‬איטי ומחובר בכבל‬
‫הזנה ותקשורת‬
‫‪ -AUV‬המיועד למשימות סריקה ואיתור‪ ,‬מהיר והינו אוטונומי וללא כבל תקשורת‬
‫מטרתנו היא לשלב בין שני הסוגים וליצור צוללת אוטונומית בעלת אפשרות לתזוזה‬
‫בשישה צירים והירה בכיוון השיוט‬
‫יעדים עיקריים‪0‬‬
‫• צלילה לעומק של ‪ :99‬מ' לחץ סביבה של ‪31 atm‬‬
‫• שליטה מלאה בכל הכיוונים‬
‫• אורך של לא יותר מ ‪ 0 0‬מ' ומשקל של פחות ‪000‬‬
‫ק "ג‬
‫• שיפור הנדסת האנוש ביחס לדגם הקודם‬
‫• בעלת ציפה חיובית של לא יותר מ ‪ 099‬גרם‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪000:9‬‬
‫סיום הכנס‬
‫מושב ‪ - 80‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪881‬‬
‫תיכון מכונות ואוטומ יה (א)‬
‫פרופ' ולדימיר פורטמן – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' גל דבוטון‪ ,‬פרופ' קלמן שולגסר‪ ,‬פרופ' בן‪-‬ציון סנדלר‪ ,‬ד"ר אמיר שפירא‪ ,‬ד"ר אבישי כרמי‪,‬‬
‫מר סרגיי בסוביץ'‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫פיתוח כרסומת אוטומטית ‪CNC -‬‬
‫רעי כלפון‪ ,‬גלעד שפיר (‪)41-82‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫‪0 099‬‬
‫אופטימיזצית מבנה ל‪BGUSat -‬‬
‫רז עשהאל‪ ,‬יוני בורוכוב (‪)41-04‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' אורן שדות – אב"ג‬
‫ד"ר רז תמיר ‪ -‬מב"ת חלל‬
‫• תכנון וייצור כרסומת ‪ CNC‬היודעת לעבד חומרים רכים‪ ,‬עם אפשרות לכרסום מודל‬
‫בגודל של עד ]‪0:99[mm] X 009[mm] X 009 [mm‬‬
‫• המכונה מיועדת לשמש בעתיד את הסטודנטים לצורך ייצור חלקים שונים‪ ,‬ובעתיד‬
‫א להכניסה למסגרת ההוראה‬
‫•‬
‫• אפיון מלא של המערכת ע"י הצרכן‪,‬‬
‫ביצוע סקר ספרות ובניית מפרט‬
‫דרישות‬
‫•‬
‫• תכן סופי למערכת הן מבחינת‬
‫מכאניקה והן מבחינת הבקרה‬
‫•‬
‫• בניית תיק מוצר למערכת‬
‫•‬
‫‪0 0:9‬‬
‫•‬
‫מחזור פלסטיק של מדפסת תלת מימד‬
‫ניר שרף (‪)41-80‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אמיר שפירא – אב"ג‬
‫‪0 0:9‬‬
‫מידול ארגז מודולרי לרכב עבודה‬
‫זיו גלר‪ ,‬דן זלצמן (‪)41-40‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר צחי עוז ‪ -‬אספיר‬
‫‪ABS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪00099‬‬
‫תכנון ובניית מכשיר לייצור סודה‬
‫נועם שפירא‪ ,‬מאור קפלן (‪)41-84‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר מחמוד חליחל‬
‫‪00099‬‬
‫פיתוח עמדת שליטה לכלי רכב בלתי מאויש‬
‫כרב"מ‬
‫אלון נעם‪ ,‬אוהד לירון (‪)41-01‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬סא"ל ליאון אלטרץ – צה"ל‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪000:9‬‬
‫סיום הכנס‬
‫מושב ‪ - 88‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪188‬‬
‫מנועי שריפה ותהליכים תרמים‬
‫פרופ' ערן שר – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' אבי לוי‪ ,‬פרופ' ג'פרי גורדון‪ ,‬מר יעקב ניסים‪ ,‬מר מיכאל ילינק‪ ,‬מר יורם קוזק‪ ,‬מר סמיון שאול‪,‬‬
‫גב' מיטל גבע‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מתקן צמצום נפח תמיסות בשיטת עיבו‬
‫ניר עודי (‪)41-84‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' רוני שנק‪,‬‬
‫פרופ' אלי קורין – אב"ג‬
‫‪0 099‬‬
‫מנוע זעיר המבוסס על גלגל תנופה‬
‫אסא שניידר‪ ,‬שי טופח (‪)41-82‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' ערן שר – אב"ג‬
‫מטרת העבודה‪ :‬תכן של מנוע זעיר המבוסס על עיקרון של אגירת אנרגיה‬
‫בעזרת גלגל תנופה‬
‫עקרונות מנחים‪ :‬על המנוע לספק את האנרגיה הדרושה‪ ,‬אך עם זאת להיות‬
‫קל מספיק על מנת שיוכל לשמש כמנוע מטוס זעיר‬
‫העבודה שבו עה‪:‬‬
‫• אנליזות חוזק ובחירת חומרים וגיאומטריה מתאימה‬
‫• תכנון מערכת מיסוב אשר תדע להתמודד עם הסל"ד הגבוה של המערכת‬
‫• תכנון מנוע חשמלי גנרטור אשר יספק לגלגל התנופה אנרגיה קינטית‪,‬‬
‫ולאחר מכן יוכל להמיר אנרגיה זו לחשמל‬
‫מערכת קיימת ל מ ום תמיסות תעשייתיות‬
‫העובדת בשיטת עיבוי אידוי בתת לח‬
‫ניתוח המערכת תו כדי הפעלת ניסויים‬
‫ה עות ייעול למערכת‬
‫תכנון פתרונות עתידיים למערכת חדשה‬
‫ואופטימיז יה של חלקי מערכת‬
‫אנליזת מאמצים בגלגל תנופה בגיאומטריה של דיסקה מלאה‬
‫‪0 0:9‬‬
‫תכנון מערכת למדידת מהירות בעירה של‬
‫תערובת בנזין מתנול‬
‫נדב צמח‪ ,‬אסף נאור (‪)41-81‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' ערן שר – אב"ג‬
‫‪0 0:9‬‬
‫מיקרו מנוע לאפליקציות ניידות ונייחות‬
‫נדב הירש (‪)41-82‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' ערן שר – אב"ג‬
‫• ‪-‬‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Bunsen burner‬‬
‫‪00099‬‬
‫מנוע זעיר המבוסס על דלק קריוגני‬
‫יונתן בינדר‪ ,‬עמית כהן (‪)41-88‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' ערן שר – אב"ג‬
‫• כיום‪ ,‬עולה החשיבות בכלי טיס בלתי מאוישים בעלי מנוע זעיר‬
‫• תכנון המנוע הזעיר על פי עיקרון מנחה של הפקת יחס אנרגיה‬
‫למשקל גבוה ככל הניתן‬
‫• שימוש בדלק קריוגני‬
‫בטמפרטורה נמוכה המנצל את‬
‫טמפרטורת הסביבה כמאגר חם‬
‫ע"י החלפת חום עם אוויר‬
‫אטמוספרי‬
‫• ביצוע אופטימיזציה לתיכון רכיבי‬
‫המנוע בשימוש מודלים פיזיקליים‪,‬‬
‫חישובים אנליטיים ואנליזה נומרית‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪00099‬‬
‫סיום הכנס‬
‫מושב ‪ - 81‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪181‬‬
‫זרימה‬
‫פרופ' מיכאל מונד – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' אלכסנדר יחוט‪ ,‬פרופ' סמיון סוקוריאנסקי‪ ,‬פרופ' גבי בן‪-‬דור‪ ,‬פרופ' אורן שדות‪ ,‬פרופ' חיים קלמן‪,‬‬
‫ד"ר בוריס קרסוביטוב‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חקר זרימה טורבולנטית במתקן‬
‫הומופולארי‬
‫אלי בראמי‪ ,‬צחי שוקרון (‪)41-88‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' סמיון סוקוריאנסקי‪,‬‬
‫ד"ר בוריס מיכאילוביץ' – אב"ג‬
‫חקירת מאפייני זרימה מגנטו‪-‬הידרודינמית‪ ,‬אפיון והבנת‬
‫זרימה מסוג זה תתרום רבות הן למדע והן ליישומים שונים‬
‫בעולם הפיזיקה‪ ,‬ההנדסה והרפואה‬
‫תכנון ויי ור המערכת ההומופולארית תו הקפדה על‬
‫הומוגניות השדה המגנטי בגבולות המ אות הנוזל‬
‫ניתוח תו אות הניסוי תכלול פירוק לגורמים של כל‬
‫האלמנטים המשפיעים על הזרימה והתמקדות בכל אחד‬
‫מהם בנפרד‬
‫השוואה בין התו אות המתקבלות‬
‫מהניסוי לבין התו אות המתקבלות‬
‫מהמודלים התיאורטיים‬
‫‪0 099‬‬
‫מהירות חלקיקים ביחס למהירות האוויר‬
‫בשינוע פניאומטי‬
‫איתמר אשל‪ ,‬רביב טרנטו (‪)41-41‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬אינג' ניר סנטו‪,‬‬
‫פרופ' חיים קלמן – אב"ג‬
‫• המטרה‪ -‬מציאת קורלציה המתארת את הקשר‬
‫בין מהירות האוויר למהירות החלקיקים בשינוע‬
‫פניאומטי של חלקיקים ואבקות‬
‫• החשיבות‪ -‬שינוע פניאומטי נפוץ ביותר בתעשיות‬
‫רבות שינוע במהירות אופטימלית חוסך אנרגיה‬
‫רבה וכתוצאה מכך‪ ,‬עלות השינוע יורדת‬
‫משמעותית בנוס ‪ ,‬שינוע יעיל מונע שבירה‬
‫ושחיקה של הצינור והחלקיקים‬
‫• המחקר‪ -‬ביצוע ניסויים במגוון חומרים‪ ,‬גדלים‬
‫ותנאי הפעלה ע"מ למצוא קורלציה או‬
‫קורלציות כללית ככל הניתן‬
‫• האמצעי‪ -‬שימוש במצלמה מהירה ושיטות עיבוד‬
‫תמונה על מנת לעקוב אחר החלקיקים וליצור‬
‫פילוג סטטיסטי של מהירויות החלקיקים בצינור‬
‫‪0 0:9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Flowing gas diode pumped alkali‬‬
‫‪lasers: the next generation of high‬‬
‫‪power lasers‬‬
‫אייל יעקבי (‪)41-40‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר בוריס ברמשנקו‪,‬‬
‫ד"ר זלמן רוזנוקס‪,‬‬
‫ד"ר אורן שדות – אב"ג‬
‫פיתוח לייזר רב עוצמה מסוג "‪ -"DPAL‬לייזר בעל תווך‬
‫המכיל גז אלקאלי בזרימה על‪-‬קולית‬
‫קבלת הספקים גבוהים מלייזר מסוג ‪ DPAL‬יכול לגרום‬
‫לשימוש הולך וגדל בלייזר זה על חשבון הלייזרים‬
‫הקיימים המשמשים בתעשייה‬
‫חישוב נומרי של זרימת תערובת הגזים בלייזר בעזרת‬
‫התוכנה "‪ ,"ANSYS fluent‬ובחינת השפעת תכונות‬
‫הזורם על ביצועי הלייזר‬
‫מציאת התנאים האופטימליים לקבלת יעילות ועוצמת‬
‫קרן לייזר מרביים‬
‫‪00099‬‬
‫•‬
‫‪FLUENT‬‬
‫‪0 0:9‬‬
‫זרימה דו‪-‬פאזית ריאקטיבית‬
‫עמרי ענתבי (‪)41-21‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' אבי לוי‪,‬‬
‫מר אבי עוזי – אב"ג‬
‫מטרת הפרויקט היא לי ור כלי‬
‫חישובי‪-‬נומרי למידול ריאקטורים‬
‫כימיים מסוג גז‪-‬חלקיקים‬
‫מחקר חישובי כלכלי יותר ובטוח‬
‫יותר ממחקר ניסויי בתחום‬
‫הריאקטורים הכימיים‬
‫מידול וחישובי המחקר בו עו‬
‫בתוכנת ‪ ANSYS Fluent‬במודל‬
‫נעשו‬
‫החישובים‬
‫ה‪DPM-‬‬
‫מהזרימה בריאקטור ועד זרימת‬
‫גז‪-‬חלקיקים עם תהליכי שריפה‬
‫מידול ‪ CFD‬של שריפת אבקת פחם‬
‫בריאקטור מסוג ‪entrained-flow‬‬
‫סטס זינצ'יק (‪)41-00‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר רומן סבלייב‪,‬‬
‫ד"ר יפים קורטני – אב"ג‬
‫‪CFD‬‬
‫‪ANSYS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקה‬
‫‪ 00099‬סיום הכנס‬
‫מושב ‪ - 83‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪183‬‬
‫ביומכניקה ומתקנים ניסויים‬
‫פרופ' זהר יוסיבאש – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' יעקב בורטמן‪ ,‬מר אילן גלעד‪ ,‬מר גדעון קוגן‪ ,‬גב' בריג'יט בן עמי‪ ,‬מר מור בטט‪ ,‬מר שמואל שנון‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫•‬
‫הקמת מערכת בקרת ניסוי אופטית‬
‫מעיין פרימן‪ ,‬שחר וזאנה (‪)41-82‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬ד"ר אורן שדות‪,‬‬
‫מר שמעון גרונטמן‪,‬‬
‫מר עומרי רם – אב"ג‬
‫‪0 099‬‬
‫• הפרויקט מהווה שלב בבניית מודל אלמנט סופי המדמה התנהגות מכנית‬
‫של הלב‬
‫• לפרויקט זה שתי מטרות עיקריות‬
‫מטרת הפרויקט הינה הקמת מערכת אופטית ממונעת‬
‫הנשלטת באמצעות מחשב התומכת בניסויים‬
‫במעבדה לגלי הלם במחלקה להנדסת מכונות‬
‫תכנון המבוסס על מערכת קיימת ידנית שאינה‬
‫ממונעת‪ ,‬הקמת מערכת חדשה הממונעת באמצעות‬
‫מחשב מגדילה את הדיוק‪ ,‬מקצרת את זמן המעבר‬
‫בין נקבת הלם אחת לשנייה ומקלה על המשתמש‬
‫ביצוע תכן עבור שלוש עמדות הכוללות הנעה קוית‪,‬‬
‫וסיבובית באמצעות ברגי הנעה לינאריים‪ ,‬מסילות‬
‫ליניאריות‪ ,‬מנועי צעד ושליטה באמצעות בקר‬
‫‪ Arduino‬וממשק שנכתב בשפת ‪C#‬‬
‫ייצור והקמת המערכת בוצעו בשילוב רכישת‬
‫מוצרים קיימים וייצור חלקים בבית המלאכה של‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪0 0:9‬‬
‫פיתוח תכנית מחשב לביצוע סימולציות‬
‫ביומכניות מבוססת ג'אוה‬
‫יאיר לוקסנבורג‪ ,‬נדב דרף (‪)41-48‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' זהר יוסיבאש – אב"ג‬
‫• לאפשר את קבלת הגיאומטריה של הלב באופן זמין‪ ,‬זול ולא פולשני מ ילום אקו‬
‫• לחקור את מידת ההשפעה של המבנה השכבתי ו ורת החיבור בין השכבות בעלי כיווניות‬
‫משתנה‬
‫• במהל הפרויקט נכתב פרוטוקול מפורט עבור שימוש בקב י אקו לקבלת‬
‫הגיאומטריה הדרושה לבניית מודל אלמנט סופי‬
‫• בו עו אנליזות אלמנט סופי אשר בוחנות את חשיבות ורת החיבור בין‬
‫השכבות בעלי כיווניות משתנה‬
‫• אנחנו מאמינים כי למסקנות המחקר קיימת חשיבות בבניה של מודל‬
‫אמין המתאר את התנהגות הלב‬
‫‪0 0:9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫'‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬‫‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Tetrahedral‬‬
‫‪00099‬‬
‫מידול לב אדם בעזרת נתוני אקו ובחינת‬
‫סוגיית כיווניות הסיבים‬
‫חן שוירמן‪ ,‬יערה חיוט (‪)41-12‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‬
‫מידול לב אדם וניתוח מכני של מחלה‬
‫ניר אלבוטיאנו (‪)41-42‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן – אב"ג‬
‫קיים קושי מהותי לחקור את תפקודו של הלב‬
‫ב ורה מספקת בסביבתו הטבעית‪ ,‬לכן קיים ור‬
‫לי ור מודל אשר יאפשר לנו להבין את תפקודו‬
‫המכאני‬
‫היפרטרופיה הינה תופעה המתרחשת כתו אה‬
‫ממחלות שונות‪ ,‬בה תאי שריר הלב עוברים שינוי‬
‫תגובתי של גדילה על מנת לפ ות על הפעילות‬
‫הפגועה של הלב‪ ,‬דבר אשר עלול עם הזמן לגרום‬
‫לבעיות בתפקוד הלב וא לאי ספיקת לב‬
‫נבנו מודלים בעלי עוביי שריר לב שונים בתוכנת‬
‫האלמנטים הסופיים הייעודית – ‪Continuity‬‬
‫מטרת פרוייקט זה‪ ,‬המהווה חלק ממחקר לתזה‪,‬‬
‫הינה להכין בסיס אשר בעזרתו יגובש קריטריון‬
‫שבו מתרחש הכשל בלב – "תא מת"‬
‫‪Hexahedral‬‬
‫חקר התגובה המכאנית בעצם ירך עם‬
‫שתלים‬
‫יקותיאל כץ (‪)41-81‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ 'זהר יוסיבאש‪,‬‬
‫מר אילן גלעד – אב"ג‬
‫‪00099‬‬
‫תכנון ובניית מתקן לניסויים מודולריים בתחום‬
‫‪HUMS‬‬
‫שאול צוקר‪ ,‬אלי הרואה (‪)41-14‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬פרופ' יעקב בורטמן‪,‬‬
‫מר אהרון קליפר – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪FE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 000:9‬הפסקה‬
‫‪ 000:9‬סיום הכנס‬
‫מושב ‪ - 84‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪8‬‬
‫רכב מרוץ (ב)‬
‫פרופ' יבגני זארצקי – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' גבי צדרבאום‪ ,‬ד"ר יבגני גרנט‪ ,‬מר תמיר פלצ'ינסקי‪ ,‬מר אהרון קליפר‪ ,‬מר דימיטרי פורטניקוב‪,‬‬
‫מר ישראל ברונשטיין‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪0 099‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬עוקה יבשה‬
‫נבו נחושתן‪ ,‬עופר לאל (‪)41-28‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫‪0 099‬‬
‫•‬
‫מטרת ה וות היא לב ע‬
‫אופטימיז יה למערכת ההנעה של‬
‫הרכב ולהתאים אותה ל"נהיגת‬
‫מרו ים"‪.‬‬
‫•‬
‫השנה‪ ,‬בו ע תכן מחודש ויי ור של‬
‫תיבת הילוכים חדשה ע"מ להתאים‬
‫את יחסי ההעברה ל"נהיגת‬
‫מרו ים"‪.‬‬
‫• העקרונות המנחים‪-‬‬
‫• ‪Close Gear Ratio‬‬
‫• הפחתת משקל המכלול‬
‫• הספק זמין בטווח סל"ד אופטימלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תכן ואנליזות בו עו באמ עות‬
‫שימוש בתוכנות ‪,OptimumLap‬‬
‫‪ GearTeq‬ו‪.SolidWorks -‬‬
‫•‬
‫יי ור נעשה ב"עשות אשקלון"‬
‫בתהליכי עיבוד שבבי שונים‪,‬‬
‫טיפולים תרמיים של חיסום‬
‫ו מנט יה‪ ,‬וכן תהלי אירוזיה‬
‫ב"נטפים"‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪0 0:9‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬דינמיקה‬
‫רז אבוחצרה‪ ,‬אלון קרסנה (‪)41-22‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬הנעה‬
‫עופר רותם‪ ,‬אלון ברנוביץ (‪)41-21‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫‪0 0:9‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬פינוי חום‬
‫איתי פרחי‪ ,‬רועי סולומון (‪)41-20‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫•‬
‫‪ ‬רכב המרו ‪ BGR2014‬לתחרות הפורמולה‬
‫סטודנטים מיועד להתחרות בשלושה מק ים‬
‫שונים בעלי מאפיינים דינאמיים שונים‬
‫עבור כל מק ה יש להתאים כיול שיביא‬
‫להישגים הטובים ביותר‬
‫•‬
‫‪ ‬נער מחקר על הפרמטרים המשפיעים על הבי ועים‬
‫הדינאמיים של רכב המרו‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ ‬מ יאת הכיול הסטטי תעשה על ידי ניסויים על רכב המרו לשם מ יאת‬
‫תכונותיו כמו מרכז מסה‪ ,‬מסה מוקפ ת ולא מוקפ ת של רכב המרו‬
‫‪ ‬נבנה מודל מתמטי של רכב המרו בתוכנת ה‪ MATLAB -‬לשם מ יאת‬
‫הפרמטרים שיביאו לכיול אופטימאלי‬
‫•‬
‫‪ ‬יישום הכיול הסטטי על רכב המרו ושיפורו על ידי כיול דינאמי שיתב ע על‬
‫הרכב בזמן אמת על ידי חיבור חיישנים‪ ,‬ניתוח נתונים בשטח וקבלת משוב‬
‫מהנהגים‬
‫‪00099‬‬
‫•‬
‫•‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬ניהול מנוע‬
‫אביב ענבי‪ ,‬עמית זורע (‪)41-22‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫מטרת הצוות היא לבצע הסבה של‬
‫מנוע ‪ XJ YAMAHA‬לרכב‬
‫מירוצים בקטגוריה ‪ FSAE‬וכיול‬
‫המנוע לתנאי עומס משתנים‬
‫בעזרת‪ ,‬מחשב ניהול מנוע מתוצרת‬
‫חברת ‪.MoTeC‬‬
‫תכן ובנייה‪0‬‬
‫‪00099‬‬
‫רכב פורמולה ‪– SAE‬תא נהג‬
‫אמיר צרור (‪)41-28‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫(‪)inspire‬‬
‫• צמת חשמל ומערכת חשמל‬
‫• ממשק נהג – צגים ופקדים‬
‫•‬
‫•‬
‫מימוש מערכת בקרת זינוק להאצה‬
‫ממנוחה ובקרת אחיזה למניעת‬
‫החלקת הגלגלים בסיבובים חדים‬
‫בעזרת איסו מידע מחיישנים‬
‫ברכב‬
‫ייצור צמת החשמל נעשה‬
‫ב"אלבטק" אשדוד‬
‫כיולים למנוע מתבצעים במוסך‬
‫"‪"MaxTuning‬‬
‫ממשק נהג בחברת ”‪“Yamar‬‬
‫‪inspire‬‬
‫‪000:9‬‬
‫הפסקה‬
‫מושב ‪( 84‬המש ) ‪ -‬בניין ‪ ,35‬חדר ‪8‬‬
‫רכב מרוץ (ב)‬
‫פרופ' יבגני זארצקי – יו"ר‪,‬‬
‫פרופ' גבי צדרבאום‪ ,‬ד"ר יבגני גרנט‪ ,‬מר תמיר פלצ'ינסקי‪ ,‬מר אהרון קליפר‪ ,‬מר דימיטרי פורטניקוב‪,‬‬
‫מר ישראל ברונשטיין‬
‫והמנחים של הפרויקטים במושב‬
‫‪000:9‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬מתלים‬
‫אורחי חורי‪ ,‬תומר שטיינברג (‪)41-24‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫מטרת ה וות‪ :‬תכנון וייצור של כל חלקי מערכת‬
‫המתלים וכן מערכת הבולמים ומוטות הייצוב‬
‫יי ור‪ :‬נעשה שימוש בקשת רחבה של‬
‫תהליכי ייצור‪ ,‬החל בתהליכי עיבוד שבבי‬
‫שונים‪ ,‬ריתוך וכלה בליווח שכבות של‬
‫חומרים מרוכבים‬
‫עקרונות מנחים‪:‬‬
‫שיפור התכונות המכניות‬
‫והדינאמיות של המערכת‬
‫תכן ואנליזות‪:‬‬
‫גאומטרית מתלים‬
‫תוכננה באמצעות‬
‫‪,OptimumK‬‬
‫תכן מלא בוצע תוך‬
‫שימוש בתוכנת‬
‫‪SolidWorks‬‬
‫ואנליזות חוזק נעשו‬
‫בעזרת ‪Patran‬‬
‫‪08099‬‬
‫רכב פורמולה ‪ – SAE‬אווירודינמיקה‬
‫יוני סין ראובן‪ ,‬יוסי רוטנשטרייך‬
‫(‪)41-20‬‬
‫בהנחיית‪ 0‬מר תמיר פלצ'ינסקי – אב"ג‬
‫מר יעקוב ניסים – אב"ג‬
‫•‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Ansys Fluent- SolidWorks‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪“Tay Tech Industries Ltd ” -‬‬
‫‪080:9‬‬
‫סיום הכנס‬
‫סגל המחלקה להנדסת מכונות‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫טוב אלפרין – אמינות וסטטיסטיקה‪ ,‬ניתוח נומרי במעבר‬
‫חום וזרימה‬
‫שי ארוגטי ‪ -‬מערכות בקרה‪ ,‬רובוטיקה‬
‫גבי בן‪-‬דור – זרימה דחיסה וגלי הלם‬
‫יעקב בורטמן – אלמנטים סופיים‪ ,‬מידול‬
‫גל דבוטון – מכניקת המוצק‪ ,‬חומרים מרוכבים‬
‫יבגני זאר קי – העמסות דינמיות של מוצקים‬
‫גנדי זיסקינד – מעבר חום‪ ,‬זרימה דו‪-‬פאזית‪ ,‬אירוסולים‬
‫והידבקות של מוצקים‬
‫דוד זרוק – הליכה על משטחים גמישים‪ ,‬ביורובוטיקה‬
‫ורובוטיקה רפואית‬
‫זהר יוסיבאש – מכניקת המוצק‪ ,‬אלמנטים סופיים ותורת‬
‫האלסטיות‬
‫אבישי כרמי – בקרה במובן הרחב ‪,‬קיברנטיקה ‪,‬תורת השערון‪,‬‬
‫מערכות אוטונומיות ומערכות מרובות סוכנים‪ ,‬אלגוריתמים‬
‫"חכמים "לקבלת החלטות במערכות אוטונומיות‬
‫אבי לוי – זרימה דו‪-‬פאזית‪ ,‬מעבר חום וחומר‪ ,‬טכנולוגיה של‬
‫חלקיקים ושיטות חישוביות‬
‫מיכאל מונד – שיטות נומריות במעבר חום וזרימה‬
‫רוג'ר נתן – הנדסה רפואית‪ ,‬סימולציה של שרירים‬
‫וביומכניקה‬
‫סמיון סוקוריאנסקי – זרימה שימושית‪ ,‬זרימה טורבולנטית‬
‫ושיטות נומריות‬
‫יורי פלדמן ‪ -‬מכניקת זורמים חישובית‪ ,‬זרימות ביולוגיות‪,‬‬
‫פיתוח אלגוריתמים מתקדמים‪ ,‬חישוב מקבילי‬
‫מרדכי פרל –מכניקת השבר וביומכניקה‬
‫גבי דרבאום – מבנים מחומרים מרוכבים ואמינות ותנודות‬
‫אקראיות של מבנים‬
‫חיים קלמן – מעבר חום‪ ,‬טכנולוגיה של חלקיקים ואבקות‬
‫ראובן שגב – מכניקת הרצ ‪ ,‬רובוטיקה ותנודות‬
‫אורן שדות – גלי הלם‪ ,‬מבנים מוגנים‬
‫דניאל שוקרון – בקרה ושערוך אופטימאלי‪ ,‬יישומים‬
‫באווירונאוטיקה וחלל‬
‫אמיר שפירא – תכנון תנועה ובקרה של רובוטים‬
‫ערן שר – תרמודינמיקה‪ ,‬מנועי שריפה ותהליכי שריפה‬
BEN-GURION UNIVERSITY
OF THE NEGEV
FACULTY OF ENGINEERING SCIENCES
DEPARTMENT OF
MECHANICAL ENGINEERING
THE 25th DEPARTMENTAL
FINAL PROJECT
CONFERENCE
GENERAL PROGRAM
JUNE 81, 2014
BEER-SHEVA