פורים תשע;quot&ה – אביב - זמני קריאת מגילה בבתי כנסת בתל קריאת מגילה

‫זמני קריאת מגילה בבתי כנסת בתל‪-‬אביב – פורים תשע"ה‬
‫שם בית כנסת‬
‫כתובת‬
‫קריאת מגילה‬
‫אזור‬
‫עטרת מרדכי‬
‫בלוך ‪42‬‬
‫הרבנות‬
‫ליל פורים – תפילת‬
‫ערבית וקריאת‬
‫מגילה‬
‫‪00:11 ,00:11‬‬
‫פורים ביום‪-‬‬
‫תפילת שחרית‬
‫וקריאת מגילה‬
‫‪0:0: ,0::1‬‬
‫אפקה‬
‫חיש ‪00‬‬
‫אפקה‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫אהבת אחים‬
‫הכנסת הגדולה ‪0‬‬
‫בבלי‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫מגן דוד‬
‫ביצרון ‪02‬‬
‫ביצרון‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫יוסף הצדיק‬
‫הדר יוסף ‪0‬‬
‫הדר יוסף‬
‫‪00:0:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫זכרון קדושים‬
‫בני אפרים ‪410‬‬
‫הדר יוסף‬
‫‪00:11‬‬
‫‪00:0: ,0:11‬‬
‫בית כנסת רשב"י‬
‫רח' בר לב (הלחי‬
‫דרך הטייסים) ‪00‬‬
‫מרגולין ‪00‬‬
‫התקוה‬
‫‪00:11‬‬
‫יד אליהו‬
‫‪00::1‬‬
‫‪:::1,0:01‬‬
‫‪0:0:,0:01,‬‬
‫‪0:00‬‬
‫משכן שמואל‬
‫בת ציון ‪0‬‬
‫יד אליהו‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫עולי לוב‬
‫חיננית ‪0‬‬
‫יפו‬
‫‪40:11 ,00:01‬‬
‫‪01:11 ,0:01‬‬
‫אהבה ואחוה‬
‫מגן אברהם ‪04‬‬
‫יפו‬
‫שבת אחים‬
‫מחרוזת ‪00‬‬
‫יפו ד'‬
‫בשל הספק קוראים‬
‫גם באור ליום ה'‬
‫וגם באור ליום ו'‬
‫בלילה‪00:21 :‬‬
‫‪00:01‬‬
‫בשל הספק‬
‫קוראים גם ביום‬
‫ה' וגם ביום ו'‪:‬‬
‫‪0:01‬‬
‫‪::01‬‬
‫היכל משה‬
‫שד' סמאטס ‪44‬‬
‫ככר המדינה‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11 ,::01‬‬
‫משכן הכהנים‬
‫שד' הציונות ‪41‬‬
‫ככר המדינה‬
‫‪00::1‬‬
‫‪0:01 ,0:0:‬‬
‫תפארת רפאל‬
‫אהרונסון ‪2‬‬
‫כ‪ .‬התימנים‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪0:01‬‬
‫שבזי‬
‫זרובבל ‪00‬‬
‫כ‪ .‬התימנים‬
‫‪00:01‬‬
‫מגן דוד‬
‫הצעיר ‪0‬‬
‫כפר שלם‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11 ,::2:‬‬
‫יוסף הצדיק‬
‫חיים בר לב ‪040‬‬
‫כפר שלם‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫הגר"א‬
‫הירקון ‪24‬‬
‫כתר דוד‬
‫תחנה מרכזית‬
‫קומה ‪0‬‬
‫משולש‬
‫אלנבי‬
‫ת‪ .‬מרכזית‬
‫חדשה‬
‫‪41:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫‪00:11‬‬
‫שבירת הצום‬
‫‪00:01‬‬
‫סעודה‬
‫היכל דוד‬
‫עולי לוב‬
‫איסרליש ‪04‬‬
‫מונטיפיורי‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫ישורון‬
‫זמנהוף ‪00‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪,00:0:‬‬
‫‪01:01 ,0:11‬‬
‫בית שלמה‬
‫יונה הנביא ‪40‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪00::1‬‬
‫‪0:11‬‬
‫אהל מועד‬
‫שד"ל ‪:‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫נחלת יצחק‬
‫לדוברי צרפתית‬
‫בילו‬
‫טרומפלדור ‪40‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪41:01 ,00:0:‬‬
‫‪,04:01 ,0:0:‬‬
‫‪00:01‬‬
‫שד' רוטשילד ‪042‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫החשמונאים ‪02‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪00:01‬‬
‫‪0:11‬‬
‫מרמורק ‪44‬‬
‫מרכז ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫שלונסקי ‪0‬‬
‫נאות אפקה‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫ששת הימים ‪0‬‬
‫מאחורי המתנס‬
‫צביה לבטקין ‪41‬‬
‫נוה אליעזר‬
‫‪41:01 ,00:11‬‬
‫נוה אליעזר‬
‫‪00:11‬‬
‫‪,00:11 ,0:11‬‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫ירושלים‬
‫גרוזנברג ‪40‬‬
‫נוה צדק‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫פועלי צדק‬
‫צ'לנוב ‪00‬‬
‫נוה שאנן‬
‫‪00:01‬‬
‫‪0:11‬‬
‫ביה"כ מרכזי‬
‫אלמגור ‪00‬‬
‫נוה שרת‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪02:01 ,0:01‬‬
‫אהבה ואחוה‬
‫ראול ולנברג ‪00‬‬
‫נוה שרת‬
‫‪00:11‬‬
‫‪::01‬‬
‫שובו אחים‬
‫תוצרת הארץ ‪0‬‬
‫(מגדלי ת"א)‬
‫אבן גבירול ‪001‬‬
‫נחלת יצחק‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:0:‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫בית יעקב יוסף‬
‫פקיעין ‪04‬א'‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:0:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫עתירת יצחק‬
‫יהונתן ‪00‬‬
‫צהלה‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪0:01‬‬
‫יחזקאל‬
‫ארנון ‪4‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11 ,0:11‬‬
‫בית דוד‬
‫אבן גבירול ‪001‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫בית יעקב יוסף‬
‫פקיעין ‪04‬א'‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:0:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫אוהל ישראל‬
‫בן יהודה ‪0:0‬‬
‫בחצר‬
‫בן סרוק ‪00‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:0:‬‬
‫‪0:01‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪0:01‬‬
‫ביה"כ הגדול‬
‫בצפון‬
‫דיזנגוף ‪004‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:41‬‬
‫‪0:11‬‬
‫בית כנסת‬
‫החשמונאים‬
‫מרמורק‬
‫בית אבות משען‬
‫נאות אפקה‬
‫בית חבד‬
‫עץ חיים‬
‫בית דוד‬
‫היכל יהודה‬
‫תפארת צבי‬
‫הרמן כהן ‪0‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:01‬‬
‫קוז'ניץ‬
‫ויצמן ‪00‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:11‬‬
‫עטרת צבי‬
‫יריחו‪0‬‬
‫צפון ת"א‬
‫הבאים ישרש –‬
‫זרוע אמת‬
‫גבורת ציון‬
‫נתן החכם ‪01‬‬
‫‪00:01‬‬
‫טיש לפורים‬
‫‪00:11‬‬
‫‪,0::1 ,0:0:‬‬
‫‪0:0:‬‬
‫‪0:11 ,0:11‬‬
‫‪0:01 ,0:11‬‬
‫צייטלין ‪44‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:01‬‬
‫‪0:01‬‬
‫מגורים‬
‫קליי ‪0‬‬
‫צפון ת"א‬
‫‪00:1:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫ביה"כ בית חב"ד‬
‫ישראל גורי ‪02‬‬
‫קרית שלום‬
‫‪00:0:‬‬
‫‪00:0: ,0:11‬‬
‫שערי אשר‬
‫נילי ‪0‬‬
‫קרית שלום‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:01 ,::01‬‬
‫בית חב"ד‬
‫טאגור ‪04‬‬
‫רמת אביב‬
‫‪,40:11 ,41:11‬‬
‫‪40:11 ,44:11‬‬
‫אוהל משה‬
‫בנימין מטודלה ‪01‬‬
‫שכון דן‬
‫‪00:01‬‬
‫‪,0:01 ,0:01‬‬
‫‪,04:11 ,01:01‬‬
‫‪02:11 00:11‬‬
‫‪00:11 ,0::11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫הפועל המזרחי‬
‫המרכזי‬
‫אור גבריאל ‪-‬‬
‫שער הרחמים‬
‫היכל דוד‬
‫ישראל מסלנט ‪42‬‬
‫שכונת‬
‫שפירא‬
‫תכנית ל' –‬
‫רמת אביב‬
‫תל כביר‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:2:‬‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:11‬‬
‫‪00:41‬‬
‫‪0:0:‬‬
‫ארבר ‪0-01‬‬
‫תל‪-‬כביר‬
‫‪00:2:‬‬
‫‪0:11‬‬
‫‪00:11‬‬
‫‪0:00‬‬
‫‪00:41‬‬
‫‪0:01‬‬
‫המרכזי ‪ -‬יוצאי‬
‫בוכרה‬
‫היכל הנס‬
‫ביהכ מתחם סי‬
‫אנד סאן‬
‫בית חב"ד‬
‫בר אלי ‪00‬‬
‫שז"ר ‪24‬‬
‫הלבנון ‪( :‬כביש‬
‫הטייסים)‬
‫הרצל רוזנבלום ‪0‬‬
‫מאיר יערי ‪0‬‬
‫ביה"כ האשכנזי‬
‫דרך הטייסים ‪02‬‬
‫מפלס תחתון‬
‫סמטת כביר ‪2‬‬
‫שורשים‬
‫פירברג ‪00‬‬
‫בית דני‬
‫שכונת סי‬
‫אנד סאן‬
‫‪00:11‬‬
‫תל חיים‬
‫‪00:11‬‬
‫שכונת‬
‫התקווה‬
‫מרכז‬
‫‪00:01‬‬
‫‪41:11‬‬
‫בככר דיזנגוף ‪ -‬מתחת לככר בפנת רח' זמנהוף קריאת מגילה ‪ -‬חב"ד‪:‬‬
‫ליל פורים בכל שעה עגולה בין השעות‪41:11-42:11 :‬‬
‫פורים ביום‪ :‬בכל שעה עגולה בין השעות ‪00:11-00:11‬‬
‫‪00:11 ,0:01‬‬