לשנת הכנסות על המס שיעורי 2014 אישית מיגיעה שלא אישית מיגיעה שנתיות

‫שיעורי המס על הכנסות לשנת ‪2014‬‬
‫מיגיעה אישית‬
‫מדרגות שנתיות‬
‫מדרגות חודשיות‬
‫עד‬
‫החל‬
‫עד‬
‫החל‬
‫‪63,360‬‬
‫‬‫‪5,280‬‬
‫‬‫‪108,120‬‬
‫‪63,360‬‬
‫‪9,010‬‬
‫‪5,281‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪108,120‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪9,011‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪168,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪14,001‬‬
‫‪501,960‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪41,830‬‬
‫‪20,001‬‬
‫‪48%‬‬
‫מכל שקל נוסף‬
‫‪48%‬‬
‫מכל שקל נוסף‬
‫‪50%‬‬
‫‪811560‬‬
‫‪50%‬‬
‫מס נוסף מעל ‪67,360‬‬
‫תקציר תקרות מס הכנסה לשנת ‪2014‬‬
‫תקרה חודשית מותאמת שנתי משוקלל‬
‫סעיף‬
‫נושא‬
‫‪8,828‬‬
‫לפי ביטוח לאומי‬
‫שכר ממוצע במשק‬
‫‪4,300‬‬
‫לצורך משיכה מקופ"ג‬
‫שכר מנימום‬
‫‪2,616‬‬
‫‪218‬‬
‫‪33‬א‬
‫ערך נקודת זיכוי‬
‫‪614,400‬‬
‫‪51,200‬‬
‫סעיף ‪) 5( 9‬‬
‫פטור נכה ‪100%‬‬
‫‪73,680‬‬
‫‪6,140‬‬
‫פטור נכה ‪ 100%‬מעל ‪ 184‬ימיםסעיף ‪) 5( 9‬‬
‫‪12,360‬‬
‫סעיף ‪ 7( 9‬א)‬
‫מענק פרישה פטור‬
‫‪24,720‬‬
‫סעיף ‪ 7( 9‬א)‬
‫פטור מענק פרישה מוות‬
‫‪101,640‬‬
‫‪8,470‬‬
‫סעיף ‪ 9‬א‬
‫קצבה מזכה‬
‫‪104,400‬‬
‫‪8,700‬‬
‫סעיפים‪( 47, 47‬א) (‪5, ) 3‬‬
‫הכנסה מזכה שכיר ועצמאי‬
‫‪147,600‬‬
‫‪12,300‬‬
‫הכנסה מזכה שאינה מעבודה ‪47‬‬
‫‪436,272‬‬
‫‪36,356‬‬
‫תקרת הכנסה הפקדת מעביד סעיף ‪( 3‬ה‪) 3‬‬
‫‪12,360‬‬
‫‪1,030‬‬
‫סעיף ‪( ) 9(32‬א )(‪) 2‬‬
‫תקרת הפקדה לבע"ש‬
‫‪2,028‬‬
‫‪169‬‬
‫סכום מזערי למתן זיכוי ‪ 45‬א סעיף ‪( 45‬א) ד‬
‫‪2,028‬‬
‫‪169‬‬
‫סעיף ‪( 45‬א) ה‬
‫סכום לפי סעיף‬
‫‪208,800‬‬
‫‪17,400‬‬
‫סעיף ‪( 45‬א) ה‬
‫סכום לפי סעיף‬
‫‪17,400‬‬
‫סעיף ‪ 16( 9‬א)‪ 16( 9 :‬ב)‬
‫הפקדה מוטבת‬
‫‪264,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫תקרת שכר השתלמות עצמאי‬
‫‪1,260‬‬
‫‪105‬‬
‫תקנות שווי רט"ן‬
‫תקרת שווי רטן‬
‫רק מדד ללא ריבית ‪7,800 4.31%‬‬
‫סכום הלוואה לעניין ‪(3‬ט)‬
‫‪188,544‬‬
‫‪15,712‬‬
‫תקרת שכר השתלמות שכיר סעיף ‪ ( 3‬ה)‬
‫שווי שימוש ברכב נרשם עד ‪31/12/2009‬‬
‫שווי טבלה ‪2014 -‬‬
‫שווי שימוש שנתי‬
‫שווי שימוש חודשי‬
‫קבוצת מחיר‬
‫שלא מיגיעה אישית‬
‫הכנסה מצטברת‬
‫שיעור המס מס מצטבר שיעור מס‬
‫‪240,000‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪6,336‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪501,960‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪12,602‬‬
‫‪14%‬‬
‫כל שקל מעל‬
‫‪48%‬‬
‫‪25,177‬‬
‫‪21%‬‬
‫מעל ‪811,560‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪47,497‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪136,564‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫אופנע ‪l3‬‬
‫שיעור השווי ממחיר הרכב‬
‫מחיר תקרה לרכב‬
‫קיזוז רכב היברידי‬
‫‪32,760‬‬
‫‪2,730‬‬
‫‪35,520‬‬
‫‪2,960‬‬
‫‪45,720‬‬
‫‪3,810‬‬
‫‪54,840‬‬
‫‪4,570‬‬
‫‪75,960‬‬
‫‪6,330‬‬
‫‪98,400‬‬
‫‪8,200‬‬
‫‪126,600‬‬
‫‪10,550‬‬
‫‪10,920‬‬
‫‪910‬‬
‫שווי שימוש ברכב נרשם החל ‪ 1/1/2010‬שווי ליניארי‬
‫‪2.48%‬‬
‫‪506,580‬‬
‫‪560‬‬