תהליך הערכת עובדים

‫נקודות למחשבה בתהליך‪:‬‬
‫הערכת עובדים‬
‫הערכת עובדים‪ -‬נושאים למחשבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מורכבות התהליך )אתרים‪ /‬מס' עובדים‪ /‬סוגי משרות(‬
‫עלויות‬
‫השלכות לתגמול?‬
‫התנגדות?‬
‫איסוף נתונים‪ /‬מה עושים אתם?‬
‫למה? ניהול ביצועים‪ /‬הגדרת יעדים?‬
‫בניית טופס ההערכה‬
‫• תהליך ההערכה והטופס=תהליך תקשורת ארגוני‬
‫– תיאום צפיות‪ ,‬הערכה על מה שחשוב‬
‫• סולם ההערכה‪ -‬ציונים? מילולי?‬
‫• אורך‬
‫• הערכה עצמית?‬
‫תפקיד ההנהלה‬
‫לפני‪:‬‬
‫• הובלה‪ -‬זה לא תהליך של משאבי אנוש‪ .‬משאבי אנוש‬
‫מספקים את הכלים‪ ,‬התהליך הוא ניהולי!‬
‫• שותפים ב"מכירה"‬
‫תוך כדי‪:‬‬
‫• דוגמא אישית‬
‫• מעקב וסיוע בבקרה‬
‫אחרי‪:‬‬
‫• ערך מוסף‬
‫• תוכניות לביצוע‬
‫• הפקת לקחים‬
‫התהליך‬
‫• הערכה‬
‫• משוב‬
‫• הצבת יעדים‬
‫הערכה‬
‫משקפת נאמנה את המציאות ומבדילה‪:‬‬
‫ בין אנשים‬‫‪ -‬בין תחומים ‪ /‬תכונות אצל כל אדם‬
‫ניהול הטיות‬
‫כיול ההערכה בין מנהלים‬
‫‪ -‬דיון ובירור משמעות הציונים‬
‫משוב‬
‫• דורש הכנה )הטופס אמצעי ולא מטרה(‬
‫• מחייב הקשבה והדדיות‪ -‬פתיחות ונכונות להקשיב‬
‫• כנות‪ -‬יכולת להגיד את הדברים כמו שהם!‬
‫• הבעת אמון ביכולות העובד‬
‫• מתן כלים קונקרטיים לשיפור‬
‫• אובייקטיביות‬
‫• מסגרת‪ -‬בהודעה מראש‪ ,‬במועדים שנקבעו‪ ,‬ללא הפרעה )בלי טלפונים‪,‬‬
‫מיילים‪(....‬‬
‫משך שיחה מומלץ‪ :‬כשעה‬
‫•‬
‫סיכום ומעקב ‪ -‬עשייה ומחויבות לתוצאות השיחה‬
‫הצבת יעדים‬
‫חלק מניהול לפי יעדים ארגוני )‪(MBO‬‬
‫הגדרת יעדים במונחי תפוקות ומדדים לא במונחי‬
‫תשומות ותהליכים‬
‫‪SMART‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -S‬ספציפיים‬
‫‪ -M‬מדידים‬
‫‪ -A‬ברי השגה‬
‫‪ -R‬מכוונים לתוצאות‬
‫‪ -T‬תחומים בזמן‬