מודעת אבל ויסבלט אליהו זל

‫שולחים תנחומים ומשתתפים בצערה ואבלה הכבד‬
‫של משפ' ויסבלט במות חברינו הגמלאי‬
‫אליהו ויסבלט‬
‫ז"ל‬
‫פרטים על תאריך הלוויה ומקום השבעה ניתן לקבל‬
‫אצל רונן גורין (החתן) בטלפון‪050-4620789 :‬‬
‫עמותת גמלאי בזק‬
‫ארגון גמלאי בזק‬