מבוא לבריאות הציבור - בית הספר לבריאות הציבור

‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
‫קורס מספר‪268.4011 :‬‬
‫שנת הלימודים‪ :‬תשע"ד ‪02/3102/4‬‬
‫תוכנית ‪ MPH‬סימסטר א'‬
‫סילבוס קורס‪ :‬בריאות הציבור היבטים חברתיים‪ ,‬סביבתיים וניהוליים‬
‫מרצים‪ -‬ד"ר שרון שניטמן‬
‫פרופ' רפי כראל‬
‫ד"ר יצחק זיידיס‬
‫ד"ר מאיה פלד‪-‬רז‬
‫מרכזת הקורס‪ -‬ד"ר שרון שניטמן‬
‫מטרת העל של הקורס‪ :‬הקניית מושגי יסוד בבריאות הציבור בהקשר החברתי‪ ,‬בבריאות הסביבה ובמנהל‬
‫מערכות בריאות‪.‬‬
‫מבנה הקורס‪ :‬הרצאה של שעתים פעם בשבוע‪ ,‬ימי ה' בשעות ‪.9.43-6.51‬‬
‫מתודולוגיה‪ :‬הרצאות‬
‫נוכחות חובה‬
‫במשך הסימסטר הסטודנטים ידרשו להכין תרגיל ובסוף הסימסטר יערך מבחן‪.‬‬
‫הערכת הקורס‪ :‬ציון עובר‪81 :‬‬
‫תרגיל‪21% :‬‬
‫מבחן‪61% :‬‬
‫תוכן הקורס‪:‬‬
‫מספר‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫תאריך‬
‫‪17.10.13‬‬
‫‪24.10.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪31.10.13‬‬
‫‪7.11.13‬‬
‫‪14.11.13‬‬
‫‪21.11.13‬‬
‫‪28.11.13‬‬
‫שרון שניטמן‬
‫שרון שניטמן‬
‫שרון שניטמן‬
‫שרון שניטמן‬
‫ד"ר זיידיס‬
‫‪.6‬‬
‫‪5.12.13‬‬
‫ד"ר זיידיס‬
‫מבוא לכלכלת בריאות‬
‫‪.9‬‬
‫‪12.12.13‬‬
‫ד"ר מאיה פלד‪-‬רז‬
‫מבוא אתי לבריאות הציבור‬
‫‪.01‬‬
‫‪19.12.13‬‬
‫ד"ר מאיה פלד רז‬
‫מבוא משפטי לבריאות הציבור‬
‫‪.00‬‬
‫‪26.12.13‬‬
‫פרופ' כראל‬
‫הכוחות המניעים שמשפיעים על הקשר בין סביבה לבין בריאות הצבור‪.‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪2.1.14‬‬
‫פרופ' כראל‬
‫שנויי האקלים והשפעות הבריאות של תהליכים אלו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.7‬‬
‫שם המרצה‬
‫שרון שניטמן‬
‫שרון שניטמן‬
‫נושא‬
‫עומס התחלואה בעולם ואי השיוויון בבריאות‬
‫התפתחות היסטורית של בריאות הציבור‬
‫המושג "בריאות" ומשמעותו בבריאות הציבור‬
‫גורמים המשפיעים על בריאות‬
‫התנהגות בריאותית‬
‫עקרונות בריאות הציבור‪ ,‬חינוך לבריאות וקידום בריאות‬
‫מבוא למערכות בריאות‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Public Health
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬











‫מחזור ובריאות הציבור‬
‫פרופ' כראל‬
9.1.14
.05
‫סיכום‬
‫שרון שניטמן‬
16.1.14
.04
:‫ספרות חובה‬
0 '‫שיעור מס‬
Naidoo J, Wills J. (2111). Health promotion Foundations for practice. Bailliere Tindall.
Chapter 1- Concepts of health. P-5-26.
Germov, J., The class origins of health inequality, in Germov, J., (2009) Second Opinion:
an introduction to health sociology, pp: 63-84
2 '‫שעור מס‬
.5-3 ,2110 ‫ אוקטובר‬4 Review .‫ התפתחות היסטורית‬-‫ קידום בריאות‬.‫אפל‬-‫ אורנה בראון‬
Tulchinsky TH, Varavikova EA. (2009) The New Public Health. Second edition. Academic
Press. Chapters 1 page 1-31.
5 '‫שעור מס‬
Germov, J., Imagining health problems as social issues, in Germov, J., (2009) Second
Opinion: an introduction to health sociology, pp: 1-24
Adler N, Ostrove JM. (1999) Socioeconomic status and health: What we know and what
we don’t. In Adler, Marmot, McEwen, Stewart. Socioeconomic status and health in
industrial nations (P. 3-16). The New York Academy of Sciences New York, New York.
Closing the gap in a generation Health equity through action on the social determinants
of health. WHO Commission on social determinants of health.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
4 '‫שעור מס‬
Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. (2004). Actual causes of death in the
United States, 2000. JAMA 291;1238-1245.
3 '‫שעור מס‬
Tulchinsky TH, Varavikova EA. (2009) The New Public Health. Second edition. Academic
Press. Chapters 2 page 33-71.
Naidoo J, Wills J. (2111). Health promotion Foundations for practice. Bailliere Tindall.
Chapter 4- The development of health education and health promotion. P- 71-90.
Naidoo J, Wills J. (2000). Health promotion Foundations for practice. Bailliere Tindall.
Chapter 5- Models and approaches to health promotion. P- 91-112.
6 '‫ שעור מס‬.0
Richmond, K., and Germov, J., A sociology of health promotion, in Germov, J., (2009)
Second Opinion: an introduction to health sociology, pp: 476-498
7 '‫שעור מס‬
2-4 ‫ פרקים‬.‫ הוצאת עם עובד‬.‫ מערכת הבריאות בישראל‬.)2101( ‫ ברלוביץ ושני‬,‫ בן נון‬.
Phone: 972-4-8288675 : '‫טל‬
972-4-8288597
50913 Mount Carmel, Haifa | 50913 ‫ חיפה‬,‫הר הכרמל‬
E-mail: [email protected] : ‫דוא"ל‬
[email protected]
Fax: 972-4-8288637 :‫פקס‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
School of Public Health
‫الكلية للرفاه االجتماعي ولعلوم الصحة‬
6 '‫שעור מס‬
Tulchinsky TH, Varavikova EA. (2000) The New Public Health. Academic Press.
Chapters 03 page 211-213.
 www.who.int/pcs
 Cogliano V: Current criteria to establish human carcinogens. Seminars cancer boil 2004;
14: 407-12
9 '‫שעור מס‬
 www.sviva.org.il
:01 '‫שיעור מס‬
 Tulchinsky TH, Varavikova EA. (2000). The New Public Health. Academic Press. Chapters
9 page 333-356, and Chapters 16 page 605-633 .

 Yassi A et al. (2001) Basic Environmental Health. Chapters 2-4 .
 www.epa.gov;

www.sviva.org.il
 Oxford Textbook of Pu‫נ‬lic Health. Volume 0. Section 2
:00 '‫שיעור מס‬
 Oxford Textbook of Public Health. 5th addition, chapter 21- Globalization.
 http://www.epa.gov/: united states environmental protection agency:
 ‫אתר משרד איכות הסביבה‬: http://www.sviva.gov.il
:02 ‫שעור מספר‬
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf 2102 ‫דו"ח העוני של המל"ל‬
:05 ‫שיעור מספר‬
 Oxford Textbook of Public Health. 5th addition, chapter 28- Global environment
)0996 ‫ תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת ומיחזור‬

:‫שיעורים של ד"ר פלד רז‬
‫ כבוד האדם וחירותו‬:‫חוק יסוד‬
‫ חופש העיסוק‬:‫חוק יסוד‬
Daniel Callahan, Bruce Jennings, Ethics and Public Health: Forging a Strong Relationship, 92(2)
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 169 (2002)
Phone: 972-4-8288675 : '‫טל‬
972-4-8288597
50913 Mount Carmel, Haifa | 50913 ‫ חיפה‬,‫הר הכרמל‬
E-mail: [email protected] : ‫דוא"ל‬
[email protected]
Fax: 972-4-8288637 :‫פקס‬