קומפוזיציה רפרטואר נדרש במבחנים לקבלת מלגות ב

‫רפרטואר נדרש במבחני לקבלת מלגות בקומפוזיציה‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ .1‬הבחינות מיועדות לתושבי קבע במדינת ישראל בלבד‪.‬‬
‫‪ .2‬זכאי להגיש את מועמדות לבחינות נבחני ילידי שנתו ‪ 1984‬ועד ‪: 1996‬‬
‫< תלמידי טרו אקדמיה הלומדי שלוש שנות לימוד קומפוזיציה לפחות‬
‫< תלמידי אקדמיה הלומדי שתי שנות לימוד קומפוזיציה לפחות‬
‫הבחינה לקבלת מלגה בקומפוזיציה מורכבת משלושה חלקי‪:‬‬
‫‪ (1‬הגשת יצירות‬
‫הנרשמי מתבקשי לשלוח למשרדי "קר התרבות אמריקהישראל" שתי פרטיטורות פרי‬
‫עט מהשנה האחרונה‪.‬‬
‫א( הפרטיטורות יוגשו כרוכות בצורה מסודרת ונקייה בשלושה העתקי בצירו מס' מילי‬
‫אודות היצירות‪.‬‬
‫ב( מש כל יצירה ‪ 6‬דקות לפחות‪ .‬נית לצר בנוס! לפרטיטורות הקלטה או גרסת ‪ Midi‬של‬
‫היצירות‪.‬‬
‫הנרשמי מתבקשי לשלוח את הפרטיטורות עד לתארי ‪ .31.03.14‬מועמד שיצירותיו עד‬
‫לתארי‪ %‬זה לא יגיעו למשרדי הקר לא יזומ לבחינה‪.‬‬
‫‪ (2‬בחינה תיאורטית‬
‫א( כתיבה מבוססת הרמוניה‬
‫ב( כתיבת קטע קונטרפונקט קצר ב ‪ 2‬או שלושה קולות‬
‫ג( תלמידי טרו אקדמיה ניתוח יצירה נתונה‪.‬‬
‫תלמידי אקדמיה תזמור קטע קצר להרכב נתו‪.‬‬
‫‪ (3‬ראיו ע חברי הועדה המקצועית‬
‫ראיו ע חברי הועדה המקצועית על היצירות שישלחו מבעוד מועד‪.‬‬
‫על מקו הראיו והבחינה התיאורטית תשלח הודעה כתובה‪.‬‬
‫אי לחזור על יצירות שהוגשו לבחינות קודמות‪.‬‬