סוג מספר תלמידים החינוך שלב החינוך טלפון כתובת שם רגיל גן ילדים בלבד מ

‫שם‬
‫נשי אגודת ישראל‬
‫אש דת‬
‫נשי אגוי רובע ג'‬
‫אשטרום רובע ג‬
‫אגוי‬
‫בעלזא‬
‫אגוי‬
‫נשי אגוי‬
‫מפי עוללים‬
‫גן אש‪-‬דת‬
‫נחלת מאיר‬
‫מגן הלב‬
‫בית יוסף אשדוד‬
‫אגוי‪ ,‬אשדוד‬
‫פלג‬
‫טללים‬
‫נשי אוגיי‬
‫ערבה‬
‫לבונה‬
‫ארז‬
‫מגן הלב‬
‫אגוי אשדוד‬
‫תלמוד תורה מורשה‬
‫תת ויזניץ צמיחת צדיק‬
‫מגן הלב‬
‫כתובת‬
‫מבוא מבצע חורב‬
‫יצחק הנשיא‬
‫הרב אבן דנן ‪4‬‬
‫מבוא מבצע נחשון ‪4‬‬
‫סנש חנה‬
‫חטיבת הנגב ‪11‬‬
‫אשדוד ‪26‬‬
‫הרב אבוחצירה ‪18‬‬
‫האצ"ל ‪17‬‬
‫אשדוד‬
‫הפלמ"ח‬
‫בן יוסף שלמה ‪10‬‬
‫חפץ חיים ‪4‬‬
‫מבוא מבצע חורב ‪4‬‬
‫יואל משה סלומון ‪5‬‬
‫יואל משה סלומון ‪5‬‬
‫שגב ‪12‬‬
‫העצמאות ‪5‬‬
‫ראש פינה ‪6‬‬
‫תשרי‬
‫אשדוד ‪20‬‬
‫אשדוד ‪2‬‬
‫אחיעזר ‪1‬‬
‫אשדוד ‪7‬‬
‫הרב קוק ‪20‬‬
‫טלפון‬
‫‪03-5707587‬‬
‫‪08-8533913‬‬
‫‪08-8533913‬‬
‫‪08-8565781‬‬
‫‪08-8669703‬‬
‫‪08-8669703‬‬
‫‪08-8661760‬‬
‫‪08-8650934‬‬
‫‪08-8531035‬‬
‫‪08-8660396‬‬
‫שלב החינוך‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫סוג‬
‫החינוך‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מספר תלמידים‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪70‬‬
‫‪51‬‬
‫‪65‬‬
‫‪380‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪65‬‬
‫‪38‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8‬‬
‫‪32‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫‪70‬‬
‫‪56‬‬
‫‪81‬‬
‫‪0‬‬
‫עצמאות‬
‫אנפה‬
‫הדר‬
‫זמיר‬
‫אגוי‬
‫יעלים‬
‫הרדוף‬
‫יסמין‬
‫הדס‬
‫ישי ‪1‬‬
‫ישי ‪2‬‬
‫ישי ‪4‬‬
‫דוברה‬
‫מיח'א‬
‫גן נשי אגוי‬
‫צאלון‬
‫דובדבן‬
‫חבד שלמה המלך‬
‫נשי אגוי‬
‫דולב‬
‫מורן‬
‫ענבל‬
‫טופז‬
‫שמיר‬
‫אורן‬
‫אשחר‬
‫מאיר עיני‪,‬הרבצת תורה‬
‫אמונה‬
‫נשי אגוי‬
‫יונה‬
‫חזון מאיר‬
‫העצמאות ‪5‬‬
‫חסידי אומות העולם‬
‫ראש פינה ‪6‬‬
‫אליאשוילי ‪4‬‬
‫אליעזר בן הורקנוס‬
‫העצמאות ‪63‬‬
‫העצמאות ‪63‬‬
‫המלך שאול ‪7‬‬
‫המלך שאול ‪7‬‬
‫הצבעוני ‪19‬‬
‫הצבעוני ‪19‬‬
‫כפתור החולות ‪20‬‬
‫עגנון שי ‪14‬‬
‫עגנון שי ‪14‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪14‬‬
‫ככר הציונות ‪115‬‬
‫ככר הציונות ‪115‬‬
‫המלך שלמה ‪57‬‬
‫אליעזר בן הורקנוס‬
‫פתח תקווה ‪13‬‬
‫העצמאות ‪41‬‬
‫העצמאות ‪41‬‬
‫סירקין נחמן ‪4‬‬
‫סירקין נחמן ‪4‬‬
‫המלך חזקיה ‪41‬‬
‫פתח תקווה ‪13‬‬
‫אחיעזר ‪2‬‬
‫חטיבת גולני ‪6‬‬
‫יוסי בר חלפתא ‪2‬‬
‫משמר הירדן ‪6‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪11‬‬
‫‪08-8661760‬‬
‫‪08-8660310‬‬
‫‪08-8650934‬‬
‫‪08-8555026‬‬
‫‪08-8648390‬‬
‫‪08-8648390‬‬
‫‪08-8646541‬‬
‫‪08-8646541‬‬
‫‪08-8666175‬‬
‫‪08-8666175‬‬
‫‪08-8669780‬‬
‫‪08-8553625‬‬
‫‪08-8553625‬‬
‫‪03-5707587‬‬
‫‪08-8675122‬‬
‫‪08-8675122‬‬
‫‪08-8663464‬‬
‫‪08-8663471‬‬
‫‪08-8663471‬‬
‫‪08-8665690‬‬
‫‪08-8665690‬‬
‫‪08-8663465‬‬
‫‪08-8663464‬‬
‫‪08-8569275‬‬
‫‪08-8524159‬‬
‫‪08-8565562‬‬
‫‪02-8520115‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫‪119‬‬
‫‪28‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪69‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪70‬‬
‫‪73‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪32‬‬
‫‪11‬‬
‫‪31‬‬
‫‪92‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11‬‬
‫‪98‬‬
‫אורות מרים‬
‫גן זיסי‬
‫בית מלכה‬
‫אגוי ‪ -‬ציפי רובינשטי‬
‫חזון מאיר‬
‫לב שמחה‬
‫לב שמחה‬
‫לב שמחה‬
‫ניסן‬
‫דרור‬
‫מיתר‬
‫בני אברהם פיטסבורג‬
‫שמע קולנו‬
‫נאות אסתר‬
‫גן נשי אגוי‬
‫בית יעקב‬
‫טללי ברכה‬
‫אגוי גיטה גריטר‬
‫חבד‬
‫גן נשי אגוי ‪ -‬היסמין‬
‫גן נשי אגוי‬
‫תפארת שלמה‬
‫ארגמן‬
‫קשת‬
‫נורית‬
‫רקפת‬
‫לילך‬
‫בני עליה‬
‫שני‬
‫יד אברהם‬
‫שיר‬
‫אב ‪16‬‬
‫יוסי בר חלפתא ‪7‬‬
‫חטיבת הנגב ‪13‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪18‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪36‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪16‬‬
‫חטיבת הנגב ‪13‬‬
‫הצבעוני ‪17‬‬
‫ניסן ‪3‬‬
‫המאבק‬
‫המתנדבים ‪4‬‬
‫רבי יהודה הנשיא ‪12‬‬
‫האר"י הקדוש ‪19‬‬
‫רשב"י ‪5‬‬
‫היסמין ‪14‬‬
‫חטיבת הנגב ‪30‬‬
‫שדרות רש"י ‪1‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪18‬‬
‫המלך שלמה ‪63‬‬
‫היסמין ‪8‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪20‬‬
‫מבוא השרביטן ‪7‬‬
‫שבט בנימין‬
‫ניסן ‪3‬‬
‫העצמאות ‪1‬‬
‫העצמאות ‪1‬‬
‫המרי ‪4‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪13‬‬
‫שבט בנימין‬
‫אדמו"ר מפיטסבורג ‪3‬‬
‫תשרי ‪94‬‬
‫‪052‬‬‫‪3934771‬‬
‫‪052‬‬‫‪3751077‬‬
‫‪054‬‬‫‪4564035‬‬
‫‪08-8524013‬‬
‫‪08-8524013‬‬
‫‪08-8524013‬‬
‫‪08-8677686‬‬
‫‪08-8677927‬‬
‫‪08-8677927‬‬
‫‪08-8667541‬‬
‫‪08-8641413‬‬
‫‪08-8648444‬‬
‫‪052‬‬‫‪2749969‬‬
‫‪08-8663860‬‬
‫‪08-8523903‬‬
‫‪08-8677686‬‬
‫‪08-8678934‬‬
‫‪08-8678934‬‬
‫‪08-8520838‬‬
‫‪052‬‬‫‪2967535‬‬
‫‪08-8644205‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪0‬‬
‫‪29‬‬
‫‪137‬‬
‫‪36‬‬
‫‪77‬‬
‫‪86‬‬
‫‪105‬‬
‫‪178‬‬
‫‪24‬‬
‫‪31‬‬
‫‪27‬‬
‫‪101‬‬
‫‪4‬‬
‫‪64‬‬
‫‪46‬‬
‫‪29‬‬
‫‪79‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪14‬‬
‫‪29‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪60‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫אשדוד ‪27‬‬
‫אשדוד ‪28‬‬
‫אשדוד ‪01‬‬
‫היובל‬
‫סמדר‬
‫דפנה‬
‫מירון‬
‫אתרוג‬
‫תאנה‬
‫אגוז‬
‫צבר‬
‫נחלת מאיר נתיבי התור‬
‫נתיבי התורה‬
‫גן בית מלכה‬
‫גן תשבר‬
‫שיבולת‬
‫בוסתן‬
‫דגן‬
‫האירוסים‬
‫תלמוד תורה מורשה‬
‫נירים‬
‫כלל חסידי אשדוד‬
‫מגן הלב ‪ -‬מפי עוללים‬
‫אשדוד ‪30‬‬
‫אשדוד ‪32‬‬
‫אשדוד ‪33‬‬
‫שמע קולנו‬
‫סחלב‬
‫ניצנים‬
‫דקל‬
‫נרקיס‬
‫יוסי בר חלפתא ‪13‬‬
‫הלל ‪13‬‬
‫הרב אברמסקי‬
‫המרי ‪4‬‬
‫הציונות ‪115‬‬
‫הציונות ‪115‬‬
‫שועלי שמשון ‪8‬‬
‫תשרי ‪5‬‬
‫תשרי ‪5‬‬
‫אוסישקין מנחם ‪9‬‬
‫אוסישקין מנחם ‪9‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫תשרי ‪94‬‬
‫רב ינאי ‪11‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫שבט ראובן ‪4‬‬
‫שבט ראובן ‪4‬‬
‫שבט בנימין ‪17‬‬
‫שבט בנימין ‪17‬‬
‫הרב אברמסקי ‪1‬‬
‫שבט בנימין ‪36‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪44‬‬
‫רמב"ם ‪6‬‬
‫מבוא האמוראים ‪11‬‬
‫רב חיסדא ‪15‬‬
‫שמאי ‪1‬‬
‫האר"י הקדוש ‪19‬‬
‫שבט בנימין ‪17‬‬
‫העצמאות ‪39‬‬
‫העצמאות ‪39‬‬
‫שבט בנימין ‪17‬‬
‫‪08-8676382‬‬
‫‪08-8670524‬‬
‫‪08-8679716‬‬
‫‪08-8679716‬‬
‫‪08-8565572‬‬
‫‪08-8670803‬‬
‫‪08-8670803‬‬
‫‪08-8641986‬‬
‫‪08-8641986‬‬
‫‪08-8544870‬‬
‫‪08-8644205‬‬
‫‪054‬‬‫‪4621335‬‬
‫‪08-8670803‬‬
‫‪08-8679281‬‬
‫‪08-8551054‬‬
‫‪08-8551054‬‬
‫‪054‬‬‫‪4476317‬‬
‫‪08-8670512‬‬
‫‪08-8553362‬‬
‫‪08-8641413‬‬
‫‪08-8558293‬‬
‫‪08-8646806‬‬
‫‪08-8558293‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪34‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪21‬‬
‫‪33‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪18‬‬
‫‪33‬‬
‫‪137‬‬
‫‪107‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪55‬‬
‫‪0‬‬
‫‪35‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪9‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪22‬‬
‫גן נופר‬
‫מפי עוללים‬
‫מפי עוללים‬
‫אורות התורה‬
‫אורות מרגלית‬
‫נתב‬
‫זיו מרגלית‪.‬‬
‫אשדוד ‪26‬‬
‫קן השלום‬
‫אוהל רבקה ושלום‬
‫אורות מרגלית‬
‫אילנות‬
‫נאות ספיר‬
‫חמדת בניה‬
‫לב שמחה‬
‫אביב‬
‫שיקמה‬
‫חמדת בניה‬
‫ישי ‪3‬‬
‫מפרשית‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב‬
‫גן חבד‬
‫גני חניכי הישיבות ג'‬
‫מגן הלב נאות ספיר (ד‬
‫שוהם‬
‫נוגה‬
‫חובל‬
‫גלשנים‬
‫עוגן‬
‫גן עתיד‬
‫שבט בנימין ‪36‬‬
‫בן יוסף שלמה ‪10‬‬
‫בן יוסף שלמה ‪10‬‬
‫שד עוזיהו ‪110‬‬
‫שד עוזיהו ‪10‬‬
‫הגולשים ‪24‬‬
‫הרב רוזובסקי ‪1‬‬
‫מבוא האמוראים ‪2‬‬
‫אב‬
‫אור לציון ‪6‬‬
‫שד עוזיהו ‪22‬‬
‫העצמאות ‪3‬‬
‫נאות ספיר ‪9‬‬
‫עקביא בן מהללאל ‪6‬‬
‫רובע ז‬
‫ניסן ‪3‬‬
‫המלך חזקיה ‪41‬‬
‫עקביא בן מהללאל ‪6‬‬
‫מבוא הדגנית ‪53‬‬
‫המפרש ‪13‬‬
‫הנרקיס ‪3‬‬
‫נאות ספיר ‪9‬‬
‫המלך שלמה ‪63‬‬
‫חפץ חיים ‪12‬‬
‫נאות ספיר ‪9‬‬
‫סירקין נחמן‬
‫שמואל הנגיד ‪11‬‬
‫הרב שאולי ‪19‬‬
‫הזית‬
‫נחליאלי‬
‫אליאשוילי ‪4‬‬
‫‪08-8670512‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪08-8679146‬‬
‫‪08-8679498‬‬
‫‪08-8553546‬‬
‫‪052‬‬‫‪8484678‬‬
‫‪08-8555070‬‬
‫‪08-8529619‬‬
‫‪08-8679146‬‬
‫‪08-8664070‬‬
‫‪08-8652660‬‬
‫‪08-8668354‬‬
‫‪08-8663465‬‬
‫‪08-8668354‬‬
‫‪08-8554079‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪052‬‬‫‪3692067‬‬
‫‪08-8652660‬‬
‫‪08-8662022‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫‪25‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪69‬‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫‪62‬‬
‫‪55‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪34‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11‬‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23‬‬
‫חמדת בניה‬
‫אורות מרגלית‬
‫אורות התורה‬
‫אשדוד ‪23‬‬
‫חושן‬
‫ספיר‬
‫תמר‬
‫יוגב‬
‫בית חלמותיי‬
‫בית חלמותיי ‪ -‬סניף ס‬
‫נחליאלי‬
‫עמית‬
‫מצפן‬
‫מגן הלב‬
‫אשדוד ‪31‬‬
‫קשת‬
‫לב שמחה‬
‫גני מרכז חסידי ויזני‬
‫הפנינה‬
‫ברקת‬
‫לשם‬
‫יהלום‬
‫גלי ים‬
‫הספנים‬
‫שובו אשדוד‬
‫זיו המרגלית‬
‫אורות התורה‬
‫גן נשי אגודת ישראל‬
‫גן נשי אגודת ישראל‬
‫בית מלכה‬
‫עקביא בן מהללאל ‪6‬‬
‫מאיר בעל הנס‬
‫מאיר בעל הנס‬
‫מגן הלב הנרקיס ‪ (2( 3‬הנרקיס ‪3‬‬
‫היסמין ‪8‬‬
‫שהם ‪26‬‬
‫שהם ‪26‬‬
‫ניסן ‪3‬‬
‫שבט בנימין ‪36‬‬
‫אדר ‪4‬‬
‫תש"ח ‪3‬‬
‫נחליאלי‬
‫קק"ל ‪7‬‬
‫הלפרין ירמיהו‬
‫הנרקיס ‪3‬‬
‫רב חיסדא ‪15‬‬
‫ארן זלמן ‪13‬‬
‫האדמו"ר מגור ‪3‬‬
‫יוסי בר חלפתא ‪9‬‬
‫שד מונטיפיורי‬
‫שד מונטיפיורי‬
‫שד רוטשילד‬
‫שד רוטשילד‬
‫קישון‬
‫קישון ‪14‬‬
‫יאיר ‪3‬‬
‫חטיבת כרמלי ‪5‬‬
‫מאיר בעל הנס ‪46‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫חטיבת הנגב ‪15‬‬
‫‪08-8668354‬‬
‫‪08-8679146‬‬
‫‪08-8679146‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪03-6152400‬‬
‫‪08-9560090‬‬
‫‪08-8670985‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪03-6377545‬‬
‫‪08-8678105‬‬
‫‪08-8554858‬‬
‫‪08-8523153‬‬
‫‪052‬‬‫‪8484678‬‬
‫‪08-8679146‬‬
‫‪08-8527908‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪9‬‬
‫‪79‬‬
‫‪74‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪35‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪42‬‬
‫‪0‬‬
‫‪285‬‬
‫‪47‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪21‬‬
‫‪35‬‬
‫‪22‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫בית מלכה‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב‬
‫קודש ה‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב‬
‫תות‬
‫פטל‬
‫אודם‬
‫האוניה‬
‫רפסודה‬
‫אשדוד ‪26‬‬
‫אשדוד ‪36‬‬
‫גן התלמוד‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב ‪2‬‬
‫חניכי הישיבות‬
‫חניכי הישיבות‬
‫חניכי הישיבות‬
‫חניכי הישיבות‬
‫נחלת מאיר נתיבי התור‬
‫חיפושית‬
‫אורות מרגלית‬
‫לב שמחה‬
‫שסק‬
‫שזיף‬
‫חמדת בניה‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב ‪1‬‬
‫האדמו"ר מבעלז ‪16‬‬
‫שד סנה משה‬
‫שד סנה משה‬
‫שד סנה משה‬
‫שד סנה משה‬
‫התלמוד ‪17‬‬
‫הרב קוק ‪20‬‬
‫הרב קוק ‪20‬‬
‫תפוח ‪2‬‬
‫תפוח ‪2‬‬
‫ספיר ‪6‬‬
‫מצדה ‪113‬‬
‫טרומפלדור ‪13‬‬
‫אליעזר בן הורקנוס‬
‫היסמין ‪1‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫יוחנן בן זכאי ‪9‬‬
‫הסחלב ‪29‬‬
‫שד עוזיהו ‪22‬‬
‫האדמו"ר מגור ‪3‬‬
‫אפרסק ‪9‬‬
‫אפרסק ‪9‬‬
‫עקביא בן מהללאל ‪6‬‬
‫חטיבת הנגב‬
‫חטיבת הנגב ‪13‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫‪08-8670628‬‬
‫‪08-8579901‬‬
‫‪08-8663562‬‬
‫‪08-8662609‬‬
‫‪08-8663171‬‬
‫‪08-8663171‬‬
‫‪08-8663171‬‬
‫‪08-8663171‬‬
‫‪08-8663171‬‬
‫‪050‬‬‫‪8264650‬‬
‫‪050‬‬‫‪8678101‬‬
‫‪08-8668354‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫‪34‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36‬‬
‫‪27‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪0‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אשדוד ‪39‬‬
‫אשדוד ‪37‬‬
‫אשדוד ‪40‬‬
‫סימבה בעמ‬
‫גן כוכבים‬
‫גן חיבוקי מרכז להתפת‬
‫גן חיבוקי‬
‫פעמונים‬
‫גן במבה‬
‫גן חסיה‬
‫גן קשת מונטסורי‬
‫גן לאומנויות זמיר בע‬
‫אני גאון‬
‫גן סינדרלה‬
‫שמש‬
‫דובי דוב בעמ‬
‫גן מדעי פינוקיו בעמ‬
‫אצבעונית‬
‫גן אפרוחים‬
‫בני אברהם‬
‫גן סינדרלה בעמ‬
‫בני אברהם‬
‫בני אברהם‬
‫גן לאומנויות זמיר בע‬
‫מעון טנה כיתת תאנה‬
‫גן צילה‬
‫ישועות משה ויזיניץ‬
‫גני בנים ויזניץ אשדו‬
‫גן דובי דוב בעמ‬
‫תרשיש‬
‫קורל‬
‫שמאי ‪10‬‬
‫הרותם ‪33‬‬
‫יוסי בר חלפתא ‪15‬‬
‫שבט ראובן ‪4‬‬
‫אחד העם ‪5‬‬
‫שהם ‪2‬‬
‫שהם ‪2‬‬
‫ברוריה ‪1‬‬
‫הנביא נתן ‪8‬‬
‫המלך דוד ‪6‬‬
‫ארן זלמן ‪13‬‬
‫הציונות ‪30‬‬
‫העצמאות ‪26‬‬
‫העצמאות ‪58‬‬
‫שבט לוי ‪16‬‬
‫קק"ל ‪118‬‬
‫גיא אוני ‪6‬‬
‫האשל ‪11‬‬
‫הרב בוזגלו דוד ‪17‬‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫העצמאות ‪58‬‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫האדמו"ר מויז'ניץ‬
‫הציונות‬
‫שמואל הנגיד ‪9‬‬
‫ראש פינה ‪17‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪7‬‬
‫אשדוד‬
‫קק"ל ‪118‬‬
‫ברקת ‪10‬‬
‫ברקת‬
‫‪052‬‬‫‪7622113‬‬
‫‪052‬‬‫‪7622113‬‬
‫‪052‬‬‫‪7155166‬‬
‫‪08-8555467‬‬
‫‪08-8555467‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪23‬‬
‫‪38‬‬
‫‪31‬‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪23‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪46‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫הפעמונים‬
‫אפרסמון‬
‫טורקיז‬
‫בדולח‬
‫חמניות‬
‫אורנית‬
‫אשכולית‬
‫חורש‬
‫מגן הלב ‪2‬‬
‫מגן הלב ‪4‬‬
‫מגן הלב ‪3‬‬
‫מגן הלב ‪1‬‬
‫אשדוד ‪05‬‬
‫אשדוד ‪41‬‬
‫חמדת בניה‬
‫מגן הלב‬
‫מגן הלב‬
‫אשדוד ‪42‬‬
‫אסיף‬
‫שירת הים‬
‫הצוללים‬
‫אלמוגים‬
‫דוגית‬
‫אגס‬
‫פקאן‬
‫תלמים‬
‫עירית‬
‫שירה‬
‫צליל‬
‫זמר‬
‫תירוש‬
‫המרי‬
‫אפרסק ‪10‬‬
‫ברקת‬
‫ברקת‬
‫שמואל הנגיד ‪11‬‬
‫מצדה ‪113‬‬
‫אפרסק ‪10‬‬
‫מצדה ‪11‬‬
‫העבודה‬
‫העבודה‬
‫העבודה‬
‫העבודה‬
‫חטיבת הנגב ‪17‬‬
‫שמאי ‪10‬‬
‫עקביא בן מהללאל ‪6‬‬
‫חטיבת הנגב ‪13‬‬
‫חטיבת הנגב ‪13‬‬
‫רבא ‪3‬‬
‫תשרי‬
‫אגוז‬
‫אגוז‬
‫אגוז‬
‫אגוז‬
‫המלך שלמה‬
‫המלך שלמה‬
‫תשרי‬
‫אבן עזרא‬
‫המרי‬
‫המרי‬
‫המרי‬
‫מצדה ‪113‬‬
‫‪03-6152400‬‬
‫‪052‬‬‫‪7622113‬‬
‫‪02-6587777‬‬
‫‪050‬‬‫‪5240331‬‬
‫‪08-8579900‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪33‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪16‬‬
‫עפרוני‬
‫לחן‬
‫גן לב שמחה‬
‫פילפילון‬
‫אני גאון‬
‫אשדוד ‪23‬‬
‫אשדוד ‪43‬‬
‫חט'צמח א'‬
‫חט'אמירים‬
‫חט'צמח א'‬
‫חט'אמירים‬
‫צדף‬
‫חצב‬
‫משקפת‬
‫דיונה‬
‫פעמון‬
‫אחווה‬
‫גולשים ‪'1‬‬
‫גומא‬
‫אגם‬
‫אלמוג‬
‫רעות‬
‫טל‬
‫ריחן‬
‫צאלים‬
‫איילות‬
‫מפרש א'‬
‫כסיף ‪'1‬‬
‫סיפון_‪'2‬‬
‫נווטים‬
‫אדווה‬
‫ביאליק‬
‫המרי‬
‫האדמו"ר מגור‬
‫אור החיים‬
‫העצמאות‬
‫היסמין ‪8‬‬
‫שמאי ‪3‬‬
‫הרותם ‪35‬‬
‫העליה ‪3‬‬
‫הרותם ‪35‬‬
‫העליה ‪3‬‬
‫ציזלינג ‪13‬‬
‫בלפור ‪20‬‬
‫החובלים ‪7‬‬
‫כנרת ‪69‬‬
‫החובלים ‪7‬‬
‫המלך יהושפט ‪8‬‬
‫הגולשים ‪12‬‬
‫ארן זלמן ‪17‬‬
‫ירמוך ‪3‬‬
‫שפירא אברהם ‪4‬‬
‫המלך יהושפט ‪8‬‬
‫הרי גולן ‪10‬‬
‫תשרי ‪3‬‬
‫נחל דן ‪8‬‬
‫נחל שניר‬
‫הראשונים ‪17‬‬
‫ארן זלמן ‪17‬‬
‫קישון ‪14‬‬
‫אליאשוילי ‪14‬‬
‫קדרון ‪1‬‬
‫‪08-8556333‬‬
‫‪08-8642917‬‬
‫‪08-8556333‬‬
‫‪08-8642917‬‬
‫‪08-8553688‬‬
‫‪08-8553646‬‬
‫‪08-8553514‬‬
‫‪08-8543667‬‬
‫‪08-8553514‬‬
‫‪08-8647170‬‬
‫‪08-8553592‬‬
‫‪08-8550085‬‬
‫‪08-8553689‬‬
‫‪08-8647170‬‬
‫‪08-8551118‬‬
‫‪08-8544368‬‬
‫‪08-8565525‬‬
‫‪08-8553508‬‬
‫‪08-8550456‬‬
‫‪08-8646889‬‬
‫‪08-8644439‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪31‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪34‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪10‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫שיטה‬
‫רציף‬
‫סביון‬
‫מבוא ‪'2‬‬
‫דוברת‬
‫סוף‬
‫גביש‬
‫שלדג‬
‫סייפן‬
‫גלים‬
‫רחפת‬
‫שחף‬
‫גלי ציון‬
‫נופר‬
‫תורן‬
‫עינב‬
‫חן‬
‫רון‬
‫מפרשית ‪1‬‬
‫סירונית‬
‫פשוש‬
‫כוכב ים‬
‫חבצלת החוף‬
‫חלמיש‬
‫קונכיה‬
‫הגפן‬
‫מפרש ב'‬
‫מזח‬
‫שונית‬
‫מכמורת‬
‫מבוא ‪'1‬‬
‫פתח תקווה ‪8‬‬
‫הרב שאולי ‪17‬‬
‫סופר אברהם‬
‫מבוא הדמומית ‪10‬‬
‫עגנון שי ‪14‬‬
‫ירמוך ‪3‬‬
‫ספיר ‪6‬‬
‫אח"י אילת ‪25‬‬
‫הזית ‪15‬‬
‫הנביא חבקוק ‪4‬‬
‫הרב שאולי ‪31‬‬
‫המרי ‪3‬‬
‫קדרון ‪13‬‬
‫מצדה ‪90‬‬
‫בן יוסף שלמה ‪10‬‬
‫המלך יהוא ‪10‬‬
‫עגנון שי ‪14‬‬
‫אלבז נתן ‪23‬‬
‫המפרש ‪13‬‬
‫אבן עזרא ‪16‬‬
‫בלפור ‪20‬‬
‫האצ"ל ‪6‬‬
‫צאלים ‪11‬‬
‫חטיבת גבעתי ‪3‬‬
‫הרב קוק ‪37‬‬
‫שבט לוי ‪16‬‬
‫הראשונים ‪17‬‬
‫מיכשוילי ‪21‬‬
‫הגלים ‪20‬‬
‫ארן זלמן ‪13‬‬
‫מבוא הדמומית ‪10‬‬
‫‪08-8646283‬‬
‫‪08-8554104‬‬
‫‪08-8657521‬‬
‫‪08-8540921‬‬
‫‪08-8553625‬‬
‫‪08-8550085‬‬
‫‪08-8565549‬‬
‫‪08-8565549‬‬
‫‪08-8565550‬‬
‫‪08-8553515‬‬
‫‪08-8640154‬‬
‫‪08-8550454‬‬
‫‪08-8550328‬‬
‫‪08-8553810‬‬
‫‪08-8652677‬‬
‫‪08-8553625‬‬
‫‪08-8565551‬‬
‫‪08-8554079‬‬
‫‪08-8553616‬‬
‫‪08-8553646‬‬
‫‪08-8565597‬‬
‫‪08-8544368‬‬
‫‪08-8565571‬‬
‫‪08-8565569‬‬
‫‪08-8565525‬‬
‫‪08-8553752‬‬
‫‪08-8553534‬‬
‫‪08-8551747‬‬
‫‪08-8540921‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪35‬‬
‫‪8‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫‪26‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪26‬‬
‫‪10‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪26‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪23‬‬
‫‪8‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪33‬‬
‫‪32‬‬
‫‪29‬‬
‫‪34‬‬
‫‪22‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫דג הזהב‬
‫כסיף ‪'2‬‬
‫סהרון‬
‫דולפין‬
‫אריאל‬
‫מלחים‬
‫צמח ב' ‪'3‬‬
‫צוק‬
‫משוט‬
‫פרחי ים‬
‫ברק‬
‫תלתן‬
‫רשת‬
‫סיגלון‬
‫מנוף‬
‫נעמית‬
‫ימית‬
‫ישי ‪6‬‬
‫רימון‬
‫שילה_‪1‬‬
‫שייטת‬
‫חוף‬
‫סנונית‬
‫סלעית‬
‫סנפיר‬
‫לגונה‬
‫שנהב‬
‫ענבר‬
‫צבעוני‬
‫דייגים‬
‫רננים‬
‫הרב מימון ‪7‬‬
‫ארן זלמן ‪17‬‬
‫שד עוזיהו ‪5‬‬
‫שועלי שמשון ‪8‬‬
‫סופר אברהם ‪2‬‬
‫ביאליק‬
‫מבוא השרביטן ‪8‬‬
‫הלפרין ירמיהו ‪3‬‬
‫חטיבת כרמלי ‪5‬‬
‫קדרון ‪13‬‬
‫הרב שאולי ‪31‬‬
‫קק"ל ‪7‬‬
‫מבוא הדגנית ‪3‬‬
‫משמר הירדן ‪6‬‬
‫הרב קוק ‪7‬‬
‫הגלים ‪20‬‬
‫הרב קוק ‪37‬‬
‫הרב אבוחצירה ‪18‬‬
‫המלך דוד ‪23‬‬
‫מיכשוילי ‪21‬‬
‫טרומפלדור ‪13‬‬
‫ארן זלמן ‪10‬‬
‫דבורה הנביאה ‪1‬‬
‫קדרון ‪1‬‬
‫מצדה ‪90‬‬
‫הרי גולן ‪10‬‬
‫עופר אברהם ‪12‬‬
‫האצ"ל ‪6‬‬
‫מילמן ‪22‬‬
‫ארן זלמן ‪13‬‬
‫אבן עזרא ‪16‬‬
‫‪08-8565567‬‬
‫‪08-8553508‬‬
‫‪08-8565573‬‬
‫‪08-8565572‬‬
‫‪08-8657521‬‬
‫‪08-8553616‬‬
‫‪08-8555869‬‬
‫‪08-8553748‬‬
‫‪08-8565570‬‬
‫‪08-8550454‬‬
‫‪08-8553515‬‬
‫‪08-8642918‬‬
‫‪08-8555928‬‬
‫‪08-8565562‬‬
‫‪08-8565567‬‬
‫‪08-8553534‬‬
‫‪08-8565569‬‬
‫‪08-8565574‬‬
‫‪08-8644430‬‬
‫‪08-8555075‬‬
‫‪08-8553786‬‬
‫‪08-8553617‬‬
‫‪08-8552953‬‬
‫‪08-8644439‬‬
‫‪08-8550328‬‬
‫‪08-8551118‬‬
‫‪08-8553621‬‬
‫‪08-8565597‬‬
‫‪08-8553776‬‬
‫‪08-8551747‬‬
‫‪08-8553616‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪3‬‬
‫‪34‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫‪27‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫‪9‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫שילה_‪2‬‬
‫עגורים‬
‫אשל‬
‫שקד‬
‫צופית‬
‫שקנאי‬
‫גולשים ‪2‬‬
‫משחתת‬
‫אנקור‬
‫כרכום‬
‫לוטם‬
‫הזית‬
‫הברוש‬
‫סיגלית‬
‫רעים‬
‫אלון‬
‫כלנית‬
‫דגנית‬
‫אלה‬
‫יערה‬
‫הנמל‬
‫ורד‬
‫שושנת הים‬
‫חרצית‬
‫הנתונים באדיבות האתר "הכל אודות מוסדות‬
‫חינוך"‬
‫מילמן ‪22‬‬
‫הגולשים ‪24‬‬
‫פתח תקווה ‪8‬‬
‫המלך דוד ‪23‬‬
‫כנרת ‪69‬‬
‫מצדה ‪113‬‬
‫הגולשים ‪12‬‬
‫שד עוזיהו ‪5‬‬
‫אליאשוילי ‪14‬‬
‫המלך יהוא ‪10‬‬
‫אליאשוילי ‪4‬‬
‫המלך דוד ‪12‬‬
‫המלך דוד ‪12‬‬
‫נחל שניר ‪3‬‬
‫קק"ל ‪60‬‬
‫המלך דוד ‪12‬‬
‫קק"ל ‪60‬‬
‫נחל שניר ‪3‬‬
‫ראש פינה ‪11‬‬
‫חסידי אומות העולם‬
‫שפירא אברהם ‪4‬‬
‫המעפילים ‪9‬‬
‫דבורה הנביאה ‪9‬‬
‫בן יוסף שלמה ‪3‬‬
‫‪08-8553776‬‬
‫‪08-8553346‬‬
‫‪08-8646283‬‬
‫‪08-8644430‬‬
‫‪08-8543667‬‬
‫‪08-8646213‬‬
‫‪08-8553592‬‬
‫‪08-8565573‬‬
‫‪08-8646889‬‬
‫‪08-8652677‬‬
‫‪08-8555026‬‬
‫‪08-8656473‬‬
‫‪08-8656477‬‬
‫‪08-8656801‬‬
‫‪08-8655671‬‬
‫‪08-8656473‬‬
‫‪08-8655671‬‬
‫‪08-8656801‬‬
‫‪08-8660310‬‬
‫‪08-8553689‬‬
‫‪08-8565558‬‬
‫‪08-8565558‬‬
‫‪08-8647335‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫‪32‬‬
‫‪7‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪18‬‬
‫‪35‬‬
‫‪29‬‬
‫‪33‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬