מוסדות - המרכז ללימודים אקדמיים

‫מנגנוני רגולציה בהשכלה הגבוהה בישראל ומדיניות‬
‫חברתית – לאן?‬
‫ד"ר ניצה דוידוביץ‬
‫המרכז האוניברסיטאי אריאל‬
‫רציונל‬
‫‪ ‬העדר קו ברור ואחיד בנוגע לגישה כלפי ההשכלה הגבוהה הובילה למחקר‬
‫הנוכחי‪ ,‬שעוסק בסוגיה המצויה בלב הוויכוח הציבורי בתחום ההשכלה‬
‫הגבוהה‪ :‬האם ובאיזו מידה לפקח? האם ובאיזו מידה יש לתת לכוחות‬
‫השוק לפעול? האם אפשר לשמור על מצוינות אקדמית במקביל לקיומה של‬
‫נגישות חברתית? מהו המחיר של כל החלטה כזו? מהי המדיניות הראויה‬
‫ביותר?‬
‫‪ ‬המחקר נערך בון ליר‪ ,‬בנושא רגולציה בחינוך (‪ )2009/2010‬והוא מבוסס‬
‫על סקירה היסטורית‪ ,‬נתונים סטטיסטיים‪ ,‬ניתוח מסמכים וראיונות עם‬
‫קובעי מדיניות של מערכת החינוך בכלל‪ ,‬ושל מערכת ההשכלה הגבוהה‬
‫בפרט‪.‬‬
‫‪ ‬ננסה לבחון‪ :‬יתרונות וחסרונות של הפעלת מנגנוני רגולציה בהשכלה‬
‫הגבוהה בישראל‪ ,‬לעומת אימוץ מדיניות "שוק אקדמי חופשי"‪ .‬דוגמאות‬
‫מהעולם‪ .‬תסריטים אפשריים למדיניות הרגולציה בישראל בכלל‪ ,‬ולמדיניות‬
‫החברתית בפרט‪.‬‬
‫קשר בין שינויים דמוגרפיים‪ ,‬חוקתיים‪ ,‬טכנולוגיים‪ ,‬תרבותיים‪ ,‬פוליטיים‬
‫וכלכליים לרגולציה ולמדיניות חברתית‬
‫מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל עברה בשנים האחרונות שינוי מהפכני‪.‬‬
‫השינויים שהתחוללו בתחום זה נוגעים להיבטים שונים בקיומה של ההשכלה‬
‫הגבוהה בישראל‪:‬‬
‫עלייה חדה במספר הסטודנטים‬
‫(‪ 8%‬גידול בממוצע בשנות ה‪)90-‬‬
‫הקמתם של מוסדות הרשאים להעניק תארים‪,‬‬
‫שינויי חקיקה‪,‬‬
‫שינויי הסדרה ומדיניות‪,‬‬
‫שינויים במדיניות הכללית של יעדיו של מוסד אקדמי‪.‬‬
‫כל אלה השתנו מקצה לקצה (מכח הרגולטור?) תוך שהם מביאים עימם שורה של וויכוחים‬
‫ציבוריים נוקבים‪ ,‬שעיקרם‪:‬‬
‫מצוינות‬
‫אקדמית ומחקרית מול‬
‫הנגישות‬
‫להשכלה הגבוהה‬
‫בפריפריה הגאוגרפית והחברתית‪ :‬לציבור החרדי‪ ,‬למיעוט הערבי‪ ,‬לבני העדה האתיופית ועוד‪.‬‬
‫סטודנטים לתואר ראשון לפי סוג מוסד‬
‫סה"כ‬
‫מס' מוחלטים‬
‫באלפים‬
‫אוניברס' קמפוס‬
‫ראשי ‪%‬‬
‫תשע"ב‬
‫‪186,770‬‬
‫‪36‬‬
‫שנה‬
‫מסלולים‬
‫אקדמ' באחרי'‬
‫אוניבר' ‪%‬‬
‫‪64%‬‬
‫מכללות‬
‫אקדמיות ‪%‬‬
‫(בלי או"פ)‬
‫מכללות להכשרת מורים ‪%‬‬
‫(‪ 48%‬במכללות האקדמית‪ 11% ,‬במכללות להכשרת מורים ו‪5%-‬‬
‫במכללות באחריות אקדמית של אוני')‬
‫תשע"א‬
‫‪183,160‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪48‬‬
‫‪12‬‬
‫תש"ע‬
‫‪177.92‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪46.8‬‬
‫‪10.7‬‬
‫תשס"ט (הרוב‬
‫– במכללות‪)2009 .‬‬
‫‪171.60‬‬
‫‪38.9‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪45.0‬‬
‫‪11.0‬‬
‫תשס"ח‬
‫‪167.87‬‬
‫‪39.8‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪12.6‬‬
‫תשס"ה‬
‫‪155.90‬‬
‫‪44.8‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪35.3‬‬
‫‪14.4‬‬
‫תש"ס‬
‫‪126.80‬‬
‫‪52.7‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪15.2‬‬
‫תשנ"ה‬
‫‪86.32‬‬
‫‪72.8‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪11.7‬‬
‫תש"ן‬
‫‪55.25‬‬
‫‪85.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫בשנת תשע"א ההשכלה הגבוהה בישראל‬
‫מקיפה ‪ 67‬מוסדות‬
‫‪ 7‬אוניברסיטאות מחקר‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪,‬‬
‫‪ 36‬מכללות אקדמיות מהן ‪ 21‬מתוקצבות‬
‫ע"י ות"ת ו‪ 15-‬מכללות פרטיות‬
‫‪ 23‬מכללות להכשרת עובדי הוראה‬
‫מכלול ‪ -‬בשנת תשס"ט מעל ל‪ 50% -‬מתלמידים לתואר‬
‫ראשון בישראל לומדים במכללות‪.‬‬
‫בתשע"א – ‪ 64%‬מהסטודנטים לומדים במכללות ו‪-‬‬
‫‪ 36%‬באוניברסיטאות‬
‫טרנספורמציות של "המשימה" האקדמית‬
‫תפקיד האוניברסיטה‪:‬‬
‫לייצר ידע‬
‫לשמר ידע‬
‫להנחיל ידע‬
‫הרכשת השכלה?‬
‫הרכשת מקצוע?‬
‫האקדמיה בישראל בשירות החברה‬
‫למרות ההיסטוריה הקצרה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל‪ ,‬היא עברה תמורות‬
‫ערכיות שבאו לידי ביטוי בשינוי יעדיהם המוצהרים של המוסדות להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫ההיסטוריה של החינוך הגבוה בישראל‪ ,‬היא בבחינת זעיר אנפין של מגמות עולמיות‪.‬‬
‫האקדמיה שהחלה דרכה עוד בטרם נוסדה המדינה‪ ,‬עברה תהפוכות רבות‪ :‬מהנחלת‬
‫השכלה גבוהה לשמה ‪ ‬להנחלתו של מקצוע; מראיית ההשכלה כמטרה ‪ ‬לראיית‬
‫ההשכלה כאמצעי; מעֵ רך של לימוד לשמו‪ ,‬הרחבת הדעת וערך החקר והגילוי ‪‬‬
‫ללימודים טכנולוגיים ומדע שימושי‪-‬יישומי; מלימוד בעל ערך של מצוינות – ללימוד‬
‫שהערך הבולט בו הוא שוויון לכול‪.‬‬
‫קפיטליזם אקדמי?‬
‫המצב השתנה עם הנהגת תוכניות לימוד לתואר שני‪ ,‬מינוי‬
‫פרופסורים והקצאת תקציבי מחקר למרצים במכללות‬
‫המשך המתח‬
‫והחרפת‬
‫המאבק על‬
‫תקציבים‬
‫האם מרצה במכללה יכול להסתפק בהוראה בלבד ללא מחקר?‬
‫פברואר ‪ – 2010‬הות"ת ומשרד האוצר הגדילו ב‪ 270 -‬מיליון ש"ח את התקציב‬
‫מהשנה שעברה‪" .‬אנו רואים חשיבות רבה בחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה‬
‫ובתרומתה לכלכלה ולחברה"‪...‬‬
‫יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב‪ ,‬פרופ' טרכטנברג‪ ,‬אמר כי "תקציב שנה"ל תש"ע‬
‫הינו תקציב מעבר מבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה שבונה בימים אלה‬
‫תכנית מרכזית לטווח ארוך‪ .‬התכנית חייבת להביא בשורה חדשה ולחזק את‬
‫מצוינות המחקר ואיכות ההוראה"‪.‬‬
‫מה בין חופש אקדמי הבא לידי ביטוי ב"שוק" אקדמי‬
‫חופשי ‪ -‬לרגולציה בהשכלה הגבוהה?‬
‫משנות ה‪ 80-‬של המאה ה‪ ,20-‬אנו עדים להתפשטותו ולהתרחבותו של תהליך‬
‫הגלובליזציה בעולם‪ .‬התהליך מביא מונחים של תחרות‪ ,‬מסחור‪ ,‬כוחות שוק‪,‬‬
‫שוק חופשי‪ ...‬בעבר הייתה ההשכלה הגבוהה מוגנת מפני תהליכים כלכליים‬
‫שעברו על החברה‪ .‬האקדמיה היתה מקום משכנם של חירות המחשבה וחופש‬
‫המחקר‪ .‬כיום ההיגיון הקפיטליסטי מאיים לכרסם באיכותה‪ ,‬כשעיקרון‬
‫התועלתנות הוא השולט‪.‬‬
‫גם בישראל החלו מתרחשים תהליכים בתחילת שנות ה‪ ,90-‬אולי בהעדר‬
‫אימוץ מדיניות אחידה וברורה על ידי הגורמים האמונים על כך‪.‬‬
‫תופעת הקפיטליזם האקדמי מציבה במרכז מערכת השיקולים של מוסדות‬
‫ההשכלה את ההיבט של רווח והפסד‪ .‬ההחלטות בנושאים אקדמיים מבוססות‬
‫על היבטים של שיתופי פעולה בין אקדמיה לתעשייה‪ ,‬מסחור הידע‪ ,‬איתור‬
‫משקיעים‪ ,‬קליטת יזמים‪ ,‬יעילות ניהולית ושינוי התרבות האקדמית‬
‫מערכת ההשכלה הגבוהה נענית לצרכי הזמן – מדיניות?‬
‫רגולציה וגלובליזציה‪ -‬מדיניות ציבורית משתנה‬
‫רגולציה – קובץ חוקים ותקנות המסדירים יחסי חליפין של שירותים בחברה‪.‬‬
‫המונח רגולציה עשוי להתפרש‪ :‬כהסדרה‪ ,‬פיקוח‪ ,‬וויסות‪ ,‬התערבות או התקנה של‬
‫פעילות מסוימת‪.‬‬
‫קיומה של רגולציה שלטונית מבטא מעורבות של השלטון בפעילות מסוימת‪,‬‬
‫כשמדינות נבדלות זו מזו בהיקף‪ ,‬בעיצוב וביישום של מדיניות ההסדרה‪.‬‬
‫הרגולציה מקורה בתיאוריה כלכלית שמטרתה להגן על האינטרס הציבורי‪.‬‬
‫ארה"ב אימצה לראשונה את הרגולציה השלטונית‪ ,‬כשהפעילה שימוש במנגנונים‬
‫אדמיניסטרטיביים לפיקוח על השוק החופשי‪.‬‬
‫ארה"ב‪ ,‬שחרטה על דגלה את עקרון כוחות השוק‪ ,‬ראתה צורך כבר בתחילת המאה‬
‫ה‪ ,20-‬בפיקוח על השווקים במטרה‪:‬‬
‫‪‬לייצב את כוחות השוק‪,‬‬
‫‪‬לפקח על המחירים‬
‫‪‬להציב תנאי סף לכניסה לשווקים‪.‬‬
‫רגולציה וגלובליזציה ‪ -‬מדיניות ציבורית משתנה‬
‫מטרותיה של הרגולציה כיום‪:‬‬
‫‪‬להגן על האינטרס הציבורי‪,‬‬
‫‪‬לשמור מפני סיכונים‪,‬‬
‫‪‬למנוע ניצול של קבוצות חלשות בחברה‪.‬‬
‫‪‬הגלובליזציה ‪ -‬תהליך חברתי‪-‬כלכלי‪ ,‬שחולל מהפכה אידיאולוגית ופרדיגמאטית בעולם‪.‬‬
‫‪‬משנות ה‪ 60-‬של המאה ה‪ 20-‬חלה ירידת כוחה של מדינת הרווחה‪ .‬גישה זו‪ ,‬שתמכה‬
‫במעורבות ממשלתית ובפיקוח על השווקים פינתה את מקומה ל"יד נעלמה" להכתיב את‬
‫המציאות הכלכלית‪.‬‬
‫‪‬ככול שחדרה הגלובליזציה יותר ויותר למחוזותינו‪ ,‬התפשט עיקרון התחרותיות שהביא‬
‫לליברליזציה ולהפרטה של השווקים‪.‬‬
‫רגולציה וגלובליזציה ‪ -‬מדיניות ציבורית משתנה‬
‫המאפיין החשוב של הניאו ליברליזם הוא ההפרטה גם בשירותים החברתיים‪.‬‬
‫ההפרטה מצריכה התמודדות עם סוגיות חדשות בשאלות של רגולציה‪ .‬אם פעם הרגולציה‬
‫הייתה על הפעילות הכלכלית מתוך רצון להגן על הציבור (להבטיח תחרות ופעילות כלכלית‪-‬‬
‫מסחרית שלא תפגע באינטרס הציבורי של מזון ותרופות)‪ ,‬עתה מדובר על הפרטה של‬
‫שירותים חברתיים שבעבר סופקו על ידי המדינה‪.‬‬
‫השינוי‪ :‬לאחר שנים רבות של ביטחון מלא בכוחות השוק ובכוחה של ה"יד הנעלמה" שתנווט‬
‫את הכלכלה והחברה‪ ,‬חודר המושג "מדינת רגולציה חדשה"‪ ,‬כביטוי למדיניות הציבורית‬
‫החדשה של מדינות כמו ארה"ב‪ ,‬בריטניה ומדינות אירופאיות נוספות‪.‬‬
‫יש הטוענים על תהליך רגולציה בתוך מדינה שאינה רגולטיבית בהגדרתה‪.‬‬
‫מדינת הרגולציה היא מדינת הלאום המשופרת‪ ,‬זו שויתרה על מדיניות בירוקרטיות ועיקרון‬
‫ה‪( "Welfareism"-‬מדינת הרווחה) לטובת פיקוח ציבורי‪.‬‬
‫רגולציה וגלובליזציה‪ -‬מדיניות ציבורית משתנה‬
‫יש הרואים בגלובליזציה את הבסיס לשינויים במדיניות ההשכלה הגבוהה‬
‫המתרחשים במדינות רבות ברחבי העולם‪ :‬היא שהפיצה את הקפיטליזם‬
‫והפכה אותו לאידיאולוגיה שניתן להחיל אותה על כל תחומי החיים‪ .‬כתוצאה‬
‫מכך החל ייבוא של מושגים מתחום הכלכלה הקפיטליסטית גם אל האקדמיה‪.‬‬
‫השפעות אלו‪ ,‬בהופכן את הידע לסוג של "סחורה"‪ ,‬הגבירו את התחרות‬
‫והנגישות‪ ,‬ויצרו את הצורך להבטיח את איכות תוצרי המערכת‪ ,‬להגן על‬
‫מעמדה של ההשכלה ולהימנע מפני "אינפלציה" של תארים‪.‬‬
‫מהם מנגנוני הפיקוח של ההשכלה הגבוהה בישראל ? כיצד הם פועלים?‬
‫טרם הוכרז על הקמת מדינת ישראל הוקמו שלושה מוסדות של השכלה‬
‫גבוהה בישראל‪ :‬האוני' העברית והטכניון (‪ )1925‬ומכון ויצמן (‪.)1934‬‬
‫הקמתם הייתה ביטוי לחשיבות ההשכלה לגבי המדינה שבדרך‪" :‬מדינת‬
‫ישראל חייבת להציג לעצמה למטרה‪ :‬להקנות לכל הדור הצעיר‪ ,‬בלא יוצא‬
‫מן הכלל‪ ,‬אם הוריו אמידים או עניים‪ ,‬יוצאי אירופה או יוצאי אסיה‬
‫ואפריקה‪ ,‬חינוך יסודי‪ ,‬תיכון וגבוה ‪ -‬זאת אומרת לתת לכל נער ונערה‬
‫בישראל חינוך אקדמאי"‪(...‬בן גוריון‪ ,‬בתוך‪ :‬מיכאלי‪.)2008 ,‬‬
‫הסדרה עצמית מפוקחת‬
‫ההתערבות הממשלתית בעניינה של האקדמיה נמנעה ע"י חקיקת המל"ג (‪ .)3 ,1958‬החוק‬
‫הסדיר את הקמת המל"ג‪ ,‬כמוסד הממלכתי לענייניי השכלה גבוהה במדינה‪.‬‬
‫מטרת המל"ג‪ :‬להפריד בין הממשלה לבין הניהול העצמי של מוסדות ההשכלה הגבוהה‪.‬‬
‫בין תפקידי המל"ג‪ :‬מתן הכרה אקדמית‪ .‬בדיקת תכניות לימוד‪ .‬הקצאת כספי הציבור‬
‫מתקציב המדינה לכלל מוסדות ההשכלה הגבוהה‪.‬‬
‫ממחצית שנות ה‪( 70-‬לאחר הקמתן של כל האוניברסיטאות) הצטרף לפעילות המל"ג גוף נוסף‬
‫ הות"ת‪ ,‬הפועלת כזרועה ביצועית של המל"ג‪ ,‬באחריות על חלוקת התקציבים בהתאם‬‫לקריטריונים הנקבעים על ידי המועצה‪ .‬פעילות המל"ג והות"ת יצרה מערכת רגולטיבית‬
‫ציבורית שאפשרה לאוניברסיטאות להתנהל בצורה עצמאית‪ ,‬תוך שהן מפוקחות על ידי‬
‫מוסדות המדינה‪.‬‬
‫במקביל לפיקוח מבחוץ‪ ,‬נהנו האוניברסיטאות מפיקוח עצמי‪ .‬באותן שנים הייתה המל"ג "שומר‬
‫הסף" של האקדמיה‪ ,‬תוך שהיא מסדירה את הכניסה לתחום ההשכלה הגבוהה‪ ,‬את מבנה‬
‫השוק וארגונו ואת התקצוב לו זכה המוסד‪ .‬גופים אלה נשאו באחריות האדמיניסטרטיבית של‬
‫מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל‪ .‬מדיניות זו‪ ,‬המכונה "משטר מדיניות אחיד" הגיעה לקיצה‬
‫בתחילת שנות ה‪ 90-‬עם הרפורמה בהשכלה הגבוהה של שנות ה‪.90-‬‬
‫שנות ה‪90-‬‬
‫בסוף שנות ה‪ 80-‬החלו מתרחשים תהליכים כלכליים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬פוליטיים ודמוגרפיים‪ ,‬שהובילו לשינוי‬
‫תפיסתי בכל הנוגע לשירותיים ציבוריים‪.‬‬
‫השינוי‪:‬‬
‫‪ .1‬הכנסת מאשרה (החלטה ‪ )1994 ,3694‬את הרחבת מספר המוסדות הרשאים להעניק תארים‬
‫אקדמיים‪.‬‬
‫‪ .2‬הותרה פעילות של מוסדות אקדמיים חוץ‪-‬תקציביים ופתיחתן של שלוחות אוניברסיטות מחו"ל‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬ב‪ 1995-‬נחקק תיקון מספר ‪ 10‬לחוק ההשכלה הגבוהה שקבע כי מכללות תהינה רשאיות גם כן‬
‫להעניק תארים אקדמיים תוך שהן מהוות חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה‪ .‬מכללה‪ ,‬על פי נוסח‬
‫החוק‪ ,‬היא "מוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה והוסמך להעניק לבוגריו תואר מוכר באחת‬
‫או יותר מיחידותיו או שניתנה לו תעודת היתר" (תיקון מס' ‪.)1995 ,10‬‬
‫שינוי במערכת ההשכלה הגבוהה בשלושה תחומים‪:‬‬
‫‪‬התגוונות שבאה לידי ביטוי בהכפלה פי ‪ 3‬של מספר המכללות ציבוריות‪ ,‬שזכאיות למימון אך לא‬
‫לצרכי מחקר (בהשוואה לשנות ה‪.)80-‬‬
‫‪‬הפרטה שנוצרה ע"י ההרשאה שקיבלו מוסדות פרטיים להעניק תארים אקדמיים כשהם כפופים‬
‫למל"ג‪ ,‬אך אינם נתמכים על ידה‪.‬‬
‫‪‬אינטרנציונליזציה שבאה לידי ביטוי בכניסתן של שלוחות אוניברסיטאות זרות לישראל ואישורן‬
‫להעניק תארים אקדמיים‪.‬‬
‫שנות ה‪90-‬‬
‫עד שנת ‪( 1998‬תיקון ‪ 11‬לחוק ההשכלה הגבוהה) פעלו אותן שלוחות ללא פיקוח מקומי‪.‬‬
‫התוצאה‪ :‬החלטות אלו סימלו שינוי פרדיגמאטי במדיניות ההסדרה שהייתה נהוגה עד לאותה‬
‫תקופה בישראל‪ ,‬שינוי שהוביל לפריחתם של מוסדות להשכלה גבוהה ולגידול ניכר במספר‬
‫הסטודנטים )בעוד שבסוף שנות ה‪ 80-‬שיעור הסטודנטים לתואר ראשון מבני ‪ 29-20‬עמד על כ‪ ,8%‬בשנה"ל‬
‫תשס"ד עמד על ‪ .14%‬בסה"כ כבשו את ספסלי המוסדות להשכלה גבוהה ב‪ 2004-‬כ‪ 150-‬אלף סטודנטים לתואר‬
‫ראשון למעט באוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬ומספרם של אלה במכללות האקדמיות הגיע לארבע חמישיות מזה‬
‫באוניברסיטאות)‪.‬‬
‫הגידול במספר הסטודנטים במכללות האקדמיות בלט במקצועות בעלי ערך בשוק העבודה‪.‬‬
‫תהליכים אלה הואצו עם אישור המל"ג לפתוח לימודי תואר שני מחקרי במכללות‪ .‬החל מ‪-‬‬
‫‪ 2009‬מספר הסטודנטים בישראל עומד על כ‪ ,245,000-‬כש‪ 64%-‬מתוכם תלמידי מכללות‪.‬‬
‫מדובר ביחסים בין שלושה אלמנטים‪ :‬רשויות המדינה‪ ,‬הממסד האקדמי והשוק‪.‬‬
‫בתום העשור הראשון של המאה ה‪ ,21-‬סוגיית המדיניות מקבלת משנה חשיבות‪,‬‬
‫כשהמאבק על עתיד ההשכלה הגבוהה‪ ,‬עיקרו אידיאולוגי ‪ :‬החלת כוחות השוק על החיים‬
‫האקדמיים או שימור מנגנוני הרגולציה הקיימים‪.‬‬
‫שאלת מדיניות‪ ,‬שמכתיבה את תמהיל היחסים בין כוחות השוק לרשויות המדינה‪.‬‬
‫מדיניות השכלה גבוהה – דגמים בעולם‬
‫מדובר בהשתקפות של מגמה כלל עולמיות ‪ -‬מספיקציה גלובאלית של ההשכלה הגבוהה‪.‬‬
‫עם הנגישות עלה הצורך בפיקוח על המערכת‪.‬‬
‫ברמת המדיניות‪ ,‬נדרשת המדינה להכריע בשני היבטים מרכזים‪ :‬מידת הנגישות ומקור המימון‪.‬‬
‫נגישות גבוהה מרחיבה את מספר הסטודנטים‪ ,‬אך מעצימה את הנטל הכלכלי על המדינה‪.‬‬
‫המדינה‪ :‬בדילמה של מסחור מוסדות ההשכלה הגבוהה ע"י פתיחת השוק לכניסתם של מוסדות‬
‫פרטיים‪.‬‬
‫הסכנה‪ :‬איכות משתנה בין המוסדות כמו בארה"ב‪ :‬אוניברסיטאות פרטיות ומכללות ציבוריות‪ .‬הנגישות‬
‫אמנם גבוהה אך ישנם הבדלים של ממש באיכות מוסדות הלימוד ותוצריו‪.‬‬
‫מרבית המדינות בעולם המערבי נוטות להסכים עם דרישת הנגישות‪ ,‬כשהן פותחות את השוק‬
‫לתחרות בהשכלה הגבוהה ואולם‪ ,‬המרקטיזציה והפרטיבזציה מתרחשות במקביל להחלת פיקוח‪.‬‬
‫מידת הפיקוח משתנה‪ ,‬כשיש מדינות בהן כלל המוסדות להשכלה גבוהה מפוקחים ע"י המדינה‬
‫ואילו במדינות אחרות ישנם במקביל למוסדות המפוקחים‪ ,‬מוסדות בניהול פרטי‪.‬‬
‫סוג הפיקוח‪ :‬הערכה עצמית של המוסדות עצמם‪ ,‬אקרדיזציה‪ ,‬דו"ח ציבורי‪ ,‬ועדה מבקרת או חוֹות‬
‫דעת בין‪-‬לאומיות‪.‬‬
‫מדיניות השכלה גבוהה – דגמים בעולם‬
‫מקור המימון ‪ -‬דגמים‪:‬‬
‫‪ .1‬האוניברסיטה מופעלת וממומנת ע"י הממשלה ושכר הלימוד מאוד נמוך או לא קיים כלל‪ .‬במדינות אלו‬
‫נתפסת השכלה הגבוהה כזכות המגיעה לכל אזרח‪.‬‬
‫‪ .2‬הסטודנטים נדרשים לשלם חלק גדול במימון הלימודים‪.‬‬
‫‪ .3‬מוסדות פרטיים הפועלים לצד מוסדות ציבוריים‪.‬‬
‫בארה"ב – מנגנוני הרגולציה הם‪ :‬הליכי הרישום נעשים ברמה המדינית והפיקוח עצמו נעשה ע"י‬
‫הממשל הפדראלי ומוסדות אקרדיציה פרטיים‪ .‬האקרדציזה הפרטית נעשית ע"י גוף מקצועי וגוף אזורי‬
‫שממומן ע"י האוניברסיטה וכולל נציגים מכלל המוסדות‪.‬‬
‫בשוודיה ההשכלה הגבוהה היא ציבורית‪ ,‬אך גם היא ניצבת מול דילמת השוק‪ .‬ההשכלה הגבוהה‬
‫שהייתה מתוכננת ומבוקרת‪ ,‬הפכה למערכת בעלת חופש פעולה נרחב‪ .‬במחקר שערך ‪)2008( Tolofari‬‬
‫נמצא‪ ,‬כי בשוודיה הקונצנזוס נוטה להשארת ההשכלה הגבוהה הציבורית‪ ,‬הן באקדמיה והן בקרב מתווי‬
‫המדיניות‪ .‬השוודים‪ ,‬נרתעים מפני הקשרים בחינוך הגלובאלי כאמצעי להרחבת הייצוא במדינה‪.‬‬
‫בדרום קוריאה‪ ,‬בעשורים האחרונים התפשטה ההשכלה הגבוהה בפלגים נרחבים של האוכלוסייה‪ .‬בעוד‬
‫שבשנות ה‪ 70-‬עמד אחוז הסטודנטים על ‪ 7%‬מכלל שכבת הגיל הרלוונטית‪ ,‬כיום למעלה מ‪50%-‬‬
‫מבוגרי תיכון ממשיכים ללימודים גבוהים‪ ,‬גידול אשר יש הטוענים‪ ,‬שלא הוביל לשיפור באיכותה‪ .‬גם דרום‬
‫קוריאה ניצבה מול שפע של אתגרים‪ ,‬בשל השינויים שעברו על מערכת ההשכלה הגבוהה‪ :‬כלכליים‪,‬‬
‫חברתיים‪ ,‬פוליטיים וחינוכיים‪ .‬ממשלת קוריאה בחרה להתמודד עם הגידול העצום בדרישה להשכלה‬
‫גבוהה על ידי הסרת הרגולציה ההדוקה מהמערכת והסתמכות רחבה על הסקטור הפרטי‪ .‬בקוריאה כמו‬
‫בישראל‪ ,‬הוסרה המגבלה שהוטלה על מוסדות פרטיים להעניק תארים‪ ,‬שסימלה את תחילתה‬
‫הפרטיביזציה של ההשכלה הגבוהה ‪ -‬למעלה מ‪ 95%-‬מהסטודנטים לומדים במוסדות פרטיים‪.‬‬
‫מדיניות השכלה גבוהה – דגמים בעולם‬
‫כתוצאה מהשינוי במדיניות הממשל‪:‬‬
‫הוגברה הנגישות ללימודים גבוהים בצורה מאוד משמעותית ‪ -‬המערכת מסוגלת לקלוט למעלה מ‪80%-‬‬
‫מבוגרי התיכון‪.‬‬
‫פריחת המוסדות הפרטיים תרמה לפיתוח הכלכלה הדרום קוריאנית‪.‬‬
‫מערכת ההשכלה הגבוהה לנסמכת במידה רבה על הסקטור הפרטי‪ .‬אין פיקוח הולם מצד המדינה‪.‬‬
‫על מנת שמערכת ההשכלה תרוויח מכוחות השוק‪ ,‬יש צורך בפיקוח של המדינה ובהתוויות המבנה‬
‫ההולם ביותר בעבור פעילות המוסדות‪ ,‬הסטודנטים והפקולטות השונות‪ .‬זהו תנאי הכרחי ליצירת סקטור‬
‫אקדמי יעיל מחד‪ ,‬ושוויוני מאידך‪.‬‬
‫סין דגלה בפיקוח נוקשה על מוסדות ההשכלה הגבוהה ובמערכת אליטיסטית מצומצמת‪.‬‬
‫המדינה הגיבה לאתגרי הגלובליזציה בפתיחה ההשכלה הגבוהה למוסדות פרטיים ולכניסתן של שלוחות‬
‫זרות‪ .‬החלטה זו הובילה לפריחה עצומה במספר המוסדות‪ ,‬גיוון ודה‪-‬סנטרליזציה‪.‬‬
‫התוצאה‪ :‬מתח בין הממשל לבין המוסדות הפרטיים כשיש תחושה כי הממשל איבד את יכולת הפיקוח‬
‫שלו‪.‬‬
‫נראה כי גם בעולם ברמת המדיניות אין הבנייה מתואמת לשוק המשתנה‪ .‬מדינות שנהגו באופן‬
‫מסורתי להנהיג מערכת של השכלה גבוהה מפוקחת היטב‪ ,‬נאלצות לשרטט מדיניות חדשה כדי‬
‫להתמודד עם הפרטיביזציה והמרקטיזציה שהגיעו למחוזות ההשכלה הגבוהה‪ .‬ישראל אינה שונה‪,‬‬
‫שכן בסיומו של העשור הראשון של המאה ה‪ ,21-‬גם היא עומדת מול שוקת שבורה‪.‬‬
‫הבטחת איכות ומערכת ההשכלה הגבוהה‬
‫רגולציה ‪ -‬קיומם של מנגנוני הערכת והבטחת איכות (‪.)QA‬‬
‫בעולם פועלים גופים שונים להבטחת איכות ההשכלה הגבוהה‪ .‬לרוב יתנגדו אותם גופים‬
‫להגדרתם כמבקרים וכמציבי סטנדרטיים חיצוניים למוסדות האקדמיים‪ ,‬בטענה כי הם רק‬
‫מאשרים סטנדרטים שהמוסדות והקהילה המקצועית קובעים לעצמם‪ .‬אולם‪ ,‬על אף הסירוב‬
‫של הקהילה האקדמית בכללותה לקבל מושגים של הפעלת ביקורת הבטחת איכות‪ ,‬הרי‬
‫שבפועל מדינות רבות מיישמות מודלים אלה הלכה למעשה‪.‬‬
‫מושג ה‪ QA-‬באקדמיה ‪ -‬שנוי במחלוקת‪ .‬יש הטוענים כי השימוש במושג איכות בהקשר של‬
‫השכלה גבוהה הוא בבחינת הטעייה שכן נוצר רושם כי מדובר בשיפור איכות השירותים‪.‬‬
‫בפועל‪ ,‬כשמדברים על הבטחת איכות מתכוונים להליך של שליטה ופיקוח על כלל שוק‬
‫העבודה האקדמי‪ .‬פיקוח זה‪ ,‬מוביל אמנם לעלייה במשמעת העצמית‪ ,‬לשליטה הניהולית‬
‫ולייעול הפיקוח‪ ,‬אולם מניב התנגדות רבה מצד מושאי הפיקוח‪ .‬יש המכנים התנגדות זו בשם‬
‫"התנגדות באמצעות התרחקות"‪ ,‬שמתארת מצב בו מושאי הפיקוח מנסים להימנע מדרישות‬
‫הסמכויות‪.‬‬
‫הבטחת איכות ומערכת ההשכלה הגבוהה‬
‫חופש המחקר וההוראה ‪ -‬זכות חוקית במוסד אקדמי‪ .‬הטמעת מנגנוניים של‬
‫הבטחת איכות באקדמיה‪ ,‬צריכה להיות רגישה מחד לצרכים של החוקרים‪,‬‬
‫מאידך‪ ,‬להיות נאמנה לצרכי הלקוחות‪ -‬הסטודנטים‪.‬‬
‫באנגליה הוקם מוסד ארצי המפקח על איכות התוצרים של כלל המוסדות‬
‫להשכלה גבוהה‪ .)Quality Assurance Agency( QAA -‬חוקרים בחנו את‬
‫פעילותו של גוף זה כסוג של רגולציה במערכת ההשכלה הגבוהה‪.‬‬
‫‪ QAA‬היא בבחינת רגולטר מתווך שיכול‪ ,‬ככזה‪ ,‬לספק הבטחת איכות חיצונית‬
‫ולהוות גורם מגשר בין הלחצים השונים הקיימים מצד הרגולטר עצמו ומצד‬
‫המוסדות האקדמיים‪.‬‬
‫תימוכין נוספים לכוחו של הליך ה‪ QA-‬נמצאו במחקרו של ‪,)2007( Nelson‬‬
‫שבחן את הבטחת האיכות בקרב מדינות האיחוד האירופי‪ .‬באופן ספציפי‬
‫התמקד החוקר בתחום של פרמקולוגיה ומצא כי קביעת קריטריוני ליבה של‬
‫‪ ,QA‬היא תנאי הכרחי ליצירת מצוינות מחקרית‪ .‬עוד עולה כי פיקוח‬
‫ממשלתי ודיווח שנתי לוועדה בלתי תלויה מחזקים את אלמנט הבטחת‬
‫האיכות ומעניקה בסופו של יום איכות גבוהה יותר‪.‬‬
‫מדיניות כלפי השכלה גבוהה ‪ -‬ישראל היום‬
‫נושא ההשכלה הגבוהה בישראל הוא מושא לחוסר יציבות בשנים האחרונות הבא לידי ביטוי באינספור‬
‫ועדות ציבוריות‪ ,‬שביתות של הסגל הבכיר‪ ,‬הסגל הזוטר והסטודנטים‪.‬‬
‫גם בישראל קיים מתח בין הממשל‪ ,‬האוניברסיטאות והמוסדות הפרטיים ‪ -‬בשל העדר מדיניות אחידה‬
‫וברורה בכל הנוגע לכוחות השוק מול פיקוח ממשלתי‪.‬‬
‫בעוד ראשי האוניברסיטאות מעוניינים בסיוע ממשלתי שבלעדיו הם יקרסו‪ ,‬במכללות הפרטיות‬
‫סבורים שהמשבר הנוכחי הוא הזדמנות לגבש מודל חדש שמתבסס יותר על משאבים עצמיים‪.‬‬
‫בשעה שבאוניברסיטאות בטוחים שהמשבר יגדיל את הביקוש ללימודים מתקדמים‪ ,‬במכללות‬
‫מסתייגים מתחזיות שכאלה‪...‬פערים אלה בתפיסת העולם‪ ,‬הם עדות להעדר מדיניות אחידה‬
‫בישראל אשר מחד‪ ,‬מבקשת להצטרף לתהליכי הגלובליזציה ולפתיחת שערי ההשכלה הגבוהה‪,‬‬
‫ומאידך‪ ,‬ממשיכה לעשות איפה ואיפה בין המוסדות השונים‪.‬‬
‫ביטוי לשאיפה להצטרף לאידיאולוגיית השוק הגלובאלי נמצא במסקנות ועדת מלץ (‪ )2000‬שקבעה כי יש‬
‫לממש את העקרונות והערכים של העולם הגלובאלי ובראשם עקרון היעילות‪ .‬הוועדה החליטה כי המבנה‬
‫ודפוסי העבודה הנהוגים באוניברסיטאות‪ ,‬אינם מאפשרים ניצול יעיל של המשאבים הפיסיים העומדים‬
‫לרשותן‪ .‬הוועדה המליצה על שינוי משמעותי באופן פעולתן המנהלי והאקדמי של האוניברסיטאות‪ .‬באופן‬
‫מהותי‪ ,‬ההמלצות של הוועדה פירושן הפיכת האוניברסיטאות לתאגידים‪ ,‬המחויבים למסור דו"ח על‬
‫גירעונות כספיים ועל תפוקה אקדמית‪ .‬החלטה זו‪ ,‬משקפת את התפיסה הבלתי פורמאלית כי יש להחיל‬
‫את הכלכלה הגלובאלית של ניאו‪-‬ליברליזם על האקדמיה‪ .‬תהליך זה יש הטוענים‪ ,‬מטרתו היא תחילתה‬
‫של הפרטת האוניברסיטאות‪.‬‬
‫ר' עדת קוברסקי (‪ ,)1991‬ועדת מלץ (‪ ,)1996‬וועדת וינוגרד (‪ ,)2001‬ועדת שוחט (‪.)2006‬‬
‫מדיניות כלפי השכלה גבוהה‪ -‬ישראל היום‬
‫למרות החלטות הועדה‪ ,‬אנו מצויים במדיניות של הסדרה הבאה לידי ביטוי בהבדלים בתקצוב‬
‫בין מוסדות‪ 60% :‬מהתקציב מועבר לאוניברסיטאות ו‪ 40%-‬למכללות‪ .‬עם זאת‪ ,‬על החלוקה‬
‫הבלתי שוויוניות‪ ,‬תקציבן של האוניברסיטאות ירד מאז החלה ההפרטה‪ ,‬משום שהן נאלצות‬
‫לחלוק בו עם המוסדות המתוקצבים‪ .‬ההפרדה בין מוסדות אוניברסיטאיים לבין המכללות‪ ,‬היא‬
‫מדיניות המכונה "הפרדה לשם הפרטה" שהחלה עם קיצוץ בתקציבי ההשכלה הגבוהה‪,‬‬
‫פגיעה תנאי העסקתם של המרצים ובמחקר‪ .‬המכללות‪ ,‬ציבוריות ופרטיות‪ ,‬אפשרו להגדיל את‬
‫מספר הסטודנטים תוך כדי הקטנת ההוצאה הממשלתית להשכלה הגבוהה בהשוואה לזו‬
‫שהייתה נדרשת לקליטתם באוניברסיטאות; ובדומה‪ ,‬תנאי ההעסקה הנחותים של המרצים‬
‫במכללות אפשרו להגדיל את הסגל האקדמי במקביל להקטנת עלותו‪ ,‬בין השאר על ידי הקטנת‬
‫רכיב המחקר‪.‬‬
‫ההפרטה שאמורה הייתה להיוותר בתחום של המכללות‪ ,‬חלה גם באוניברסיטאות שמצאו‬
‫עצמן מסתגלות להיגיון העסקי‪ .‬כך למשל החלו הפרדות בין תוכניות מתוקצבות לתוכניות בלתי‬
‫מתוקצבות שדורשות שכר לימוד גבוהה יותר‪ ,‬התאמת תכני לימוד ותנאי לימוד לדרישות‬
‫הסטודנט ("הלקוח")‪.‬‬
‫ואולם‪ ,‬מונחי השוק לא חדרו רק לריצוי הלקוח אלא גם אל תוך התחום המחקרי‪ :‬תחומי ידע‬
‫בעלי ביקוש רב יותר קיבלו מענקי מחקר גבוהים ואילו תחומים אחרים נעלמו או הקטנו מאוד‪.‬‬
‫חלה הפרדה בין מורים מן החוץ לבין הסגל הבכיר‪ .‬היה זה עוד אימוץ של היגיון השוק אשר‬
‫אפשר העסקה זולה של מרצים‪ ,‬אולם בו בעת הקטין את משקל המחקר באקדמיה‪ .‬ודעת‬
‫שוחט תמכה ביצירת הבדלי שכר בין מרצים כאשר היא עודדה "תגמול דיפרנציאלי" כפונקציה‬
‫של ההישגים‪.‬‬
‫מדיניות כלפי השכלה גבוהה ‪ -‬ישראל היום‬
‫נראה כי אימוץ הליך הגלובליזציה והחלתו על האקדמיה‪ ,‬הוא בבחינת השקפה אידיאולוגיית‬
‫המכתיבה את פרדיגמת המדיניות וגישת ההסדרה המקובלת‪.‬‬
‫הבעיה בישראל היא בהעדר התווית קו ברור המגיע מן הרגולטר‪.‬‬
‫פרופ' ניומן‪ ,‬נשיא המכללה למנהל‪" :‬אוניברסיטה היא כמו בנק‪ "..‬ועל המל"ג לפעול בדומה‬
‫למפקח על הבנקים או על שוק הביטוח‪ .‬עליה לקבוע קריטריונים‪ ,‬המגדירים מהי‬
‫אוניברסיטה‪ ,‬וכל מוסד שיענה לקריטריונים האלה יזכה בתואר אוניברסיטה‪ .‬כל חברה שעונה‬
‫על התנאים של המפקח על הבנקים נקראת בנק‪...‬המצב הנוכחי במגזר שלנו הוא כמו שהיו‬
‫נותנים רק לבנקים הקיימים לפעול ולא נותנים רישיון לשום בנק חדש לעבוד‪ .‬מאידך‪ ,‬עמיתיו‬
‫מן האוניברסיטאות הרואים בהפרטה כסופה של האקדמיה‪.‬‬
‫אחרים טוענים כי אקדמיה היא גוף אנטי‪-‬דמוקרטי‪ .‬כמו צבא‪ .‬במקום שבו היעילות חיונית‪,‬‬
‫אין מקום לדמוקרטיה‪ .‬אם רק המספרים מדברים‪ ,‬אין מקום למצוינות‪ .‬הטענה של המתנגדים‬
‫להפרטה היא כי החלת המדיניות הכלכלית על האקדמיה היא מכה מתמשכת‪ ,‬שבר זוחל‪,‬‬
‫שקשה לתפוס אותו בנקודת זמן אחת‪ ,‬ולכן כה קשה להיאבק בו‪ .‬המכה הזאת מתבטאת‬
‫בחנק תקציבי‪ :‬הכיתות גדלות‪ ,‬המעבדות מתיישנות‪ ,‬התקנים נעלמים‪.‬‬
‫ממשלות עשויות לנקוט במספר אסטרטגיות לניהול ההשכלה הגבוהה בעולם הגלובאלי‪:‬‬
‫פיקוח ובקרה ממשלתיים בצורה של התקנת תקנות מחמירות‪ ,‬הפעלת מנגנוני פיקוח נרחבים‬
‫ושליטה תקציבית וכן אפשרות שנייה היא נקיטה בדה‪-‬רגולציה של מוסדות הלימוד‪ ,‬האצלת‬
‫הסמכויות למערכת ההשכלה הגבוהה תוך פיקוח מרחוק‪ .‬זוהי מדיניות של פיקוח עצמי‬
‫כאשר הממשלה מתווה את המדיניות הרחבה להתנהלותן‪.‬‬
‫מדיניות כלפי השכלה גבוהה ‪ -‬ישראל היום‬
‫במדינת ישראל‪ ,‬אין אימוץ רשמי של מדינות אחת מובהקת אלא מדיניות שהיא בבחינת "אחיזה במקל‬
‫בשני קצוות"‪ :‬הפרטה ומסחור של ההשכלה ע"י ההרשאה להעניק תארים של מוסדות פרטיים – יחד עם‬
‫תקציב מפלה בין אוניברסיטאות למכללות על אף שמבחינת כוחות השוק ‪ -‬הסטודנטים אמרו את דברם!‬
‫אנו עדים לשינוי פרדיגמאטי בתפיסת החינוך בישראל בכלל‪ ,‬ובמערכת ההשכלה הגבוהה בפרט –‬
‫ממערכת שחרתה על דגלה את ערכי השוויון והנגישות לכל – מערכת הרואה בחינוך מנוף חברתי –‬
‫למערכת החורטת על דגלה את טובת הפרט‪ ,‬את ערכי התחרות והקפיטליזם‪ .‬הולך ומבשיל שינוי‬
‫תודעתי לקראת הפרטת מערכת החינוך הציבורי‪ .‬שינוי זה כאמור עדיין לא התרחש‪ ,‬שכן ישנם‬
‫צדדים המושכים לשני הכיוונים‪.‬‬
‫פרשת דרכים ‪-‬תרחישים אפשריים‪:‬‬
‫‪ .1‬התמדה ‪ -‬נמשיך במדיניות "שב ואל תעשה"‪ ,‬כשהמחקר באוניברסיטאות הולך ומצטמצם ומספר‬
‫הסטודנטים במכללות הולך וגדל‪ .‬כך נקבל בעוד עשור או שניים נגישות גבוהה ואיכות נמוכה‪ .‬זוהי תהיה‬
‫התוצאה אם תמשך המגמה הנוכחית‪ ,‬שבה אין התוויה של מדיניות ואין פיקוח אחיד ומובנה‪.‬‬
‫‪ .2‬תפיסת ההשכלה כאמצעי לשיפור המעמד החברתי והכלכלי‪ ,‬ובטווח הארוך כהשקעה כלכלית‬
‫כדאית במישור הציבורי‪ .‬השקפה זו מאמצת את הנגישות ואת האיכות‪ .‬הגשמה של ידע זו עשויה‬
‫להתגשם ע"י אימוץ עיקרון השוויון ופתיחת השוק לתחרות באוניברסיטאות ובמכללות‪ ,‬תוך תקצוב שווה‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬ליצור מנגנון פיקוח והבטחת איכות שידרוש מכלל המוסדות האקדמיים עמידה בסטנדרטים‬
‫גבוהים של איכות‪ .‬כיום‪ ,‬לא ניתן ואף לא רצוי לחזור אחורנית בזמן ולהשיב את ההשכלה הגבוהה‬
‫ל"מגדל השן"‪.‬‬
‫את הנעשה אין להשיב‪ .‬עלינו להיות ערים לתהפוכות שעברו על העולם מאז החלה הפרטת‬
‫ההשכלה‪ .‬לכן‪ ,‬יש צורך ברציונליזציה של המערכת‪ ,‬אימוץ גישת השוק יחד עם בניית בלמים מובנים‬
‫בתוך מערכת הפיקוח‪.‬‬
‫השכלה גבוהה – כיוונים‪....‬‬
‫האם נדרשת פרדיגמה חדשה לחינוך הגבוה בישראל?‬
‫עמי וולנסקי וניסן לימור‪2008 ,‬‬
‫כלכלת ההשכלה הגבוהה‪ :‬לקראת עיצוב מחדש של 'המודל‬
‫הישראלי" (תכנית ה‪2006 ,(EHE-‬‬
‫מוסד שמואל נאמן בשיתוף עם "פורום ספיר"‪.‬‬
‫מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מצויה במשבר עמוק‪ ,‬מה שמצריך חשיבה מחדש בנוגע להנחות יסוד‬
‫עליהן היא הייתה מושתתת זה יובל שנים‪ .‬למרבה הצער אין בארץ מומחיות של ממש בתחום כלכלת‬
‫ההשכלה הגבוהה‪ ,‬ועל כן הדיון הציבורי בשאלה‪" :‬איך לעצב מחדש את המערכת?" לוקה בחסר‪.‬‬
‫לראשונה‪ :‬ועדה תבדוק כישורי הוראת המרצים – שינוי מגמה?‬
‫האם קיימת מדיניות ביחס שבין המחקר‪ ,‬ההוראה והשירות‬
‫לציבור? פברואר ‪2012‬‬
‫האם ומתי תקום אוניברסיטה פרטית בישראל?‬
‫"דו"ח ועדת אניטה שפירא" –‬
‫דו"ח ועדת המשנה לבדיקת מכללת אשקלון‬
‫הוגש לפרופ' אמנון רובנישטיין ‪ -‬שר החינוך התרבות והספורט‬
‫‪ 4‬ביוני ‪1996‬‬
‫דו"ח ועדת אניטה שפירא‬
‫השכלה גבוהה ומדיניות חברתית – הנחות יסוד (אילן גור זאב ז"ל)‪....‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ההשכלה הגבוהה הציבורית תורמת להגברת המוביליות החברתית ולהורדת‬
‫רמת אי השוויון החברה‬
‫ההשכלה הגבוהה מועילה לחברה בכללה ולא רק ליחידים‪ .‬תועלת זו דורשת‬
‫מימון ציבורי‬
‫ההשכלה הגבוהה הציבורית חיונית להבטחת דיון ציבורי חופשי‬
‫ההשכלה הגבוהה הציבורית היא חלק מחוזה חברתי בין דורי‪ ,‬אשר בו המבוגר‬
‫משקיע בקידום הדור הצעיר‪ ,‬שיתמוך בעתיד קיומו‪.‬‬
‫בקרב על התקציב – מוסדות ציבוריים‪ ,‬המציעים תכניות לימוד דומות‪ ,‬צריכים‬
‫לזכות למימון ציבורי דומה‬
‫‪ ‬השכלה אינה סחורה‪ ,‬ואין לראות את הסטודנטים כצרכנים בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬השכלה גבוהה אינה מתמצה בהכשרה מקצועית‬
‫‪ ‬האקדמיה היא קהילה אחת‪ ,‬אשר מורכבת מדיסציפלינות שונות‬
‫ומפעילויות שונות של הוראה ומחקר‬