!! ייתכנו שינויים – "ה קורסים לשנת הלימודים תשע

‫קורסים לשנת הלימודים תשע"ה – ייתכנו שינויים !!‬
‫סמסטר א'‬
‫‪8-01‬‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ג' תכנית מרוכזת‬
‫‪.291.801‬‬
‫מֻ תוס והיסטוריא –‬
‫העולם הקלאסי‬
‫ד"ר אמיתי ק"מ‬
‫מבוא עתיקה‬
‫עתיקה ‪.291.801‬‬
‫ג' מ"א רגיל‬
‫אוריינות מידע‬
‫מתוקשב‬
‫ד"ר יהודית‬
‫ברונשטיין‬
‫‪.011.222‬‬
‫מתוקשב – ד"ר‬
‫חובה לכל תלמידי‬
‫החוג ב"א ‪ +‬מ"א‬
‫אמיתי‬
‫‪01-01‬‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫להיחלץ מהלבירינט‬
‫אירופה והעות'מאנים‪:‬‬
‫סוגיות בחקר‬
‫ההיסטוריה החדשה‬
‫ולהרוג את המפלצת‪:‬‬
‫מאבקים וחיים‬
‫המהפכה הצרפתית‬
‫של גזע ומגדר בעידן‬
‫מיתולוגיה ודת בעולם‬
‫בצוותא במרחב הים‬
‫ד"ר אלידע‬
‫הקולוניאלי ביבשת‬
‫היווני העתיק‪ 1‬ד"ר‬
‫התיכוני‪-..22 ,‬‬
‫‪.291.810‬‬
‫אמריקה פרופ' מגד‬
‫רחל גוטסמן מתקדם‬
‫‪ .922‬ד"ר צור שלו‬
‫עתיקה‬
‫סמינר ב"א‬
‫דרך "תכנית לימודי‬
‫חדשה‪.2911119‬‬
‫יוון"‬
‫מבוא להיסטוריה‬
‫עולמית – חלק‬
‫א' ד"ר אלכס‬
‫חדשה‪.291.808‬‬
‫‪01-01‬‬
‫‪123.3057‬‬
‫קרנר ‪.011...0‬‬
‫להיחלץ מהלבירינט‬
‫השורשים הימי‪-‬‬
‫סוגיות בחקר‬
‫החוקה האמריקאית‬
‫ולהרוג את המפלצת‪:‬‬
‫ביניימיים של העולם‬
‫המהפכה הצרפתית‬
‫ד"ר ערן שלו‬
‫מיתולוגיה ודת בעולם‬
‫המודרני פרופ' ציגלר‬
‫ד"ר אלידע‬
‫חדשה‪.291.810‬‬
‫היווני העתיק‪ 1‬ד"ר‬
‫‪ -‬מבוא‬
‫‪.291.810‬‬
‫רחל גוטסמן מתקדם‬
‫ימה"ב‪.291.809‬‬
‫עתיקה דרך "תכנית‬
‫אירופה והעות'מאנים‪:‬‬
‫לימודי יוון"‬
‫מאבקים וחיים‬
‫‪123.3057‬‬
‫בצוותא במרחב הים‬
‫פעילויות פקולטה‬
‫התיכוני‪-..22 ,‬‬
‫‪ .922‬ד"ר צור שלו‬
‫סמינר ב"א‬
‫חדשה‪.2911119‬‬
‫‪01-01‬‬
‫היסטוריה‬
‫האם לרגשות יש‬
‫המלחמה הקרה‬
‫כשהיסטוריה פוגשת‬
‫אולטימטיווית של‬
‫היסטוריה ד"ר‬
‫והשלכותיה על‬
‫קולנוע ד"ר פנסר‬
‫ישיבות חוג‬
‫עימותים לוקאליים‬
‫מתקדם כללי‬
‫העבדות‪ :‬מן העת‬
‫פנסר‪.291..10‬‬
‫העתיקה ועד המאה‬
‫באירופה ובמזרח‬
‫‪.2910100‬‬
‫ה‪ 0.-‬פרופ' מגד –‬
‫התיכון פרופ' כוכבי‪,‬‬
‫מתקדם על‬
‫ק"מ‬
‫תקופתי‪.2910911‬‬
‫חדישה‪.291.81.‬‬
‫שעת אפס‪ :‬הגות‬
‫אירופית בעשור‬
‫שלאחר החורבן‪,‬‬
‫‪ .8.1-.811‬ד"ר‬
‫דובנוב ‪ +‬ד"ר כהן‬
‫החוקה האמריקאית‬
‫סקלי ‪.2911118‬‬
‫ד"ר ערן שלו‬
‫חדשה‪291.810‬‬
‫‪01-08‬‬
‫היסטוריה‬
‫גרמניה הנאצית פרופ' היסטוריה וספרות‬
‫כשהיסטוריה פוגשת‬
‫אולטימטיווית של‬
‫כוכבי סמינר‬
‫בימי הביניים פרופ'‬
‫קולנוע ד"ר פנסר‬
‫העבדות‪ :‬מן העת‬
‫חדישה‪.291.811‬‬
‫ציגלר התמחות מ"א‬
‫מתקדם כללי‬
‫העתיקה ועד המאה‬
‫(פתוח גם למ"א רגיל‬
‫‪+‬בא ימה"ב‬
‫‪.2910100‬‬
‫ה‪ 0.-‬פרופ' מגד ‪-‬‬
‫בחוג)‬
‫‪.291.809‬‬
‫מתקדם מתקדם על‬
‫סמינר מחקר א' ‪-‬‬
‫תקופתי‪.2910911‬‬
‫ד"ר דובנוב (חובה‬
‫שנה א' לתלמידי‬
‫שעת אפס‪ :‬הגות‬
‫אירופית בעשור‬
‫שלאחר החורבן‪,‬‬
‫‪ .8.1-.811‬ד"ר‬
‫דובנוב ‪ +‬ד"ר כהן‬
‫סקלי‪.2911118‬‬
‫מסלול תיזה) מספר‬
‫יקבע בהמשך‬
‫‪08-11‬‬
‫מתקדם ב"א סמנריון ב"א שיעור מבוא ב"א‬
‫גרמניה הנאצית‬
‫היסטוריה וספרות‬
‫פרופ' כוכבי סמינר‬
‫בימי הביניים פרופ'‬
‫חדישה‬
‫ציגלר התמחות מ"א‬
‫‪(.291.811‬פתוח גם‬
‫‪+‬בא‬
‫למ"א רגיל בחוג)‬
‫ימה"ב‪.291.809‬‬
‫ק"מ מ"א מ"א התמחות מ"א מתודולוגי‬
‫סמסטר ב'‬
‫‪8-01‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫אידיאולוגיות‬
‫ג מורים‬
‫מהכפר האירופאי‬
‫לעיר הצלבנית‪:‬‬
‫העתיקות של‬
‫ההתעוררות‬
‫הכלכלית והדתית של‬
‫אמריקה‬
‫אירופה במאות ‪..-‬‬
‫‪.0‬‬
‫ד"ר יהודית ברונשטיין התיכונה‪:‬‬
‫פוליטיות במאה‬
‫העשרים ד"ר‬
‫דובנוב מתוקשב‬
‫‪.291.811‬‬
‫‪.2910918‬‬
‫‪01-01‬‬
‫להשכלה ד"ר צור‬
‫שלו מבוא חדשה‬
‫מתוקשב‬
‫‪.291.219‬‬
‫‪01-01‬‬
‫ד‬
‫התרבויות‬
‫טוטליטריות ודתות‬
‫אירופה מרנסאנס‬
‫ג רגיל‬
‫ה‬
‫היסטוריה‪,‬‬
‫ארכיאולוגיה‬
‫מבוא‬
‫להיסטוריה‬
‫עולמית – חלק‬
‫ב' ד"ר אלכס‬
‫קרנר‬
‫‪.011...1‬‬
‫ואתנו‪-‬היסטוריה‬
‫תרבות‬
‫מהכפר האירופאי‬
‫ותקשורת‬
‫לעיר הצלבנית‪:‬‬
‫בא‬
‫‪+‬‬
‫מגד‬
‫'‬
‫פרופ‬
‫בעולם‬
‫ההתעוררות‬
‫המערבי‬
‫הכלכלית והדתית של‬
‫חדשה‪.291.801‬‬
‫מבוא‬
‫אירופה במאות ‪..-‬‬
‫חדישה‬
‫‪.0‬‬
‫וחדשה‬
‫ד"ר יהודית ברונשטיין‬
‫ד"ר אלידע‬
‫‪.291.109‬‬
‫‪.291.811‬‬
‫ד"ר אורי אמיתי‬
‫יצירתה של ארצות‬
‫רומא והדתות המונותאיסטיות‬
‫קמפוס רומא –‬
‫הברית ד"ר ערן‬
‫ד"ר אמיתי ‪ +‬בא ‪.291.80.‬‬
‫מתקדם עתיקה‬
‫שלו‪.291.81.‬‬
‫פעילויות פקולטה‬
‫ישיבות חוג‬
‫פרטים יפורסמו‬
‫בהמשך‬
‫‪01-01‬‬
‫תנועות מינות ומרי‬
‫חברתי בימי‬
‫הביניים פרופ'‬
‫ציגלר מתקדם‬
‫מגמות‬
‫בהתפתחות‬
‫ההיסטוריוגרפיה‬
‫מאות ‪.8-02‬‬
‫ד"ר אלידע‬
‫‪.2911118‬‬
‫ימה"ב ‪.2910919‬‬
‫רומא והדתות המונותאיסטיות‬
‫ד"ר אמיתי ‪ +‬בא ‪.291.80.‬‬
‫המסורת הרפובליקנית‪:‬‬
‫מאריסטו ועד ג׳פרסון ד"ר ערן‬
‫שלו‪ ,‬חדשה ‪.2911111‬‬
‫סדנה‬
‫למיומנויות‬
‫מחקר ד"ר‬
‫ברונשטיין‬
‫‪.29102.0‬‬
‫תנועות מינות ומרי‬
‫חברתי בימי‬
‫הביניים פרופ'‬
‫ציגלר מתקדם‬
‫ימה"ב‪.2910919‬‬
‫‪01-08‬‬
‫אירופה בין שתי‬
‫מלחמת העולם‬
‫מקורות המשפט הבינ"ל בעת‬
‫מלחמות עולם‬
‫הראשונה ד"ר ירון‬
‫החדשה המוקדמת פרופ' מגד‬
‫פרופ' כוכבי‬
‫ג'אן (מספר יקבע‬
‫ק"מ חדשה‪.291.800‬‬
‫חדישה‪.2910902‬‬
‫בהמשך)‬
‫המסורת הרפובליקנית‪:‬‬
‫מאריסטו ועד ג׳פרסון‬
‫ד"ר ערן שלו‪,‬‬
‫חדשה‪.2911111‬‬
‫‪08-11‬‬
‫אירופה בין שתי‬
‫מלחמת העולם‬
‫פרופ' כוכבי סמינר מחקר ב'‬
‫מלחמות עולם‬
‫הראשונה ד"ר ירון‬
‫‪(01841111‬חובה שנה ב'‬
‫פרופ' כוכבי חדישה‬
‫ג'אן (מספר יקבע‬
‫למסלול עם תיזה)‬
‫חדישה‪.2910902‬‬
‫בהמשך)‬
‫מתקדם ב"א סמנריון ב"א שיעור מבוא ב"א‬
‫ק"מ מ"א מ"א התמחות מ"א מתודולוגי‬