העיקרון הפדגוגי: „מעיקרון לפעולה„ צעדים מרכזיים בתהליך מה נעשה? בר

‫יסודי אבן סינא – תמרה‪ ,‬מחוז צפון‬
‫העיקרון הפדגוגי‪:‬‬
‫עידוד וטיפוח יוזמות מורים ופיתוח מקצועי של הצוות יובילו להעצמה‬
‫מתמשכת של תלמידים‪ ,‬מורים והורים ‪.‬‬
‫המנהל ‪ “ :‬התוכנית תרמה לפיתוח ערוצי שיח פדגוגי איכותי “‬
‫“ יזמות של מורים מעצימה שייכות‪ ,‬מחויבות ואחריות”‬
‫מורים ‪ “ :‬למדתי לבחון לעומק כל מהלך שאני עושה עם התלמידים “‬
‫“ קיבלתי כלים לקידום איכות ההוראה והשיח הפדגוגי בכתה”‬
‫הורים ‪ “ :‬עכשיו אני מבין את דרכי הוראת המתמטיקה בכתה של הבן שלי”‬
‫“ בזכות היוזמה של המורה הצטרפתי לעידן התקשוב”‬
‫• בחירת עיקרון פדגוגי המבטא חזון ‪,‬ערכים מובילים וחוזקות ביה”ס‬
‫תכנון וביצוע יוזמות של מורים כגון‪:‬‬
‫סדנאות להורים ללימוד עקרונות תקשוב‪ ,‬דרכי הוראת מתמטיקה‬
‫והקניית קריאה‬
‫מורים מפתחים יחידות לימוד במגוון דרכי הוראה‬
‫מורים מנחים עמיתים במיומנויות תקשוב מתקדמות‬
‫• הדרכת הצוות ע”י מומחים לגיוון שיטות הוראה ופתוח חשיבה‬
‫• בניית עתודה של מנהיגות פדגוגית בביה”ס‬
‫• למידת עמיתים – “ הליכה לימודית” ‪ :‬צפייה בשיעורים‬
‫• פתוח והשבחת השיח הכיתתי והשיח הפדגוגי‬
‫המנהל מוביל שיח אקדמי – דיון במאמרים פדגוגיים‬
‫בראייה לעתיד‬
‫„מעיקרון לפעולה„‬
‫צעדים מרכזיים בתהליך‬
‫מה נעשה?‬
‫המשך פתוח תרבות יזמית בבית הספר‬
‫פתוח מנהיגות פדגוגית של מורים בצוות‬
‫יצירת ערוצי שיח פדגוגי מיטבי‬
‫הטמעת התהליך של למידת‬
‫עמיתים (הליכה לימודית)‬
‫מכרז פומבי ‪ 32/5.07‬מופעל ע„י חברת מרמנת ארגון וניהול פרוייקטים בע„מ‬
‫כ‬
‫רטיס ביקו‬
‫ר ביה„ס‬
‫שם המפ‬
‫קח‪/‬ת‪ :‬תאו‬
‫פי‬
‫ק‬
‫ז‬
‫ע‬
‫רו‬
‫ר‬
‫ה‬
‫שם ה‬
‫מנהל‪/‬ת‪ :‬מו‬
‫חמד חגאזי‬
‫טלפ‬
‫ון ביה„ס‪2 :‬‬
‫‪04-994012‬‬
‫דוא„ל בי‬
‫ה„ס‪.com :‬‬
‫‪il‬‬
‫‪a‬‬
‫‪tm‬‬
‫‪o‬‬
‫‪h‬‬
‫@‪_h1‬‬
‫אתר בי‬
‫‪Mohamed‬‬
‫ה„ס‪17513 :‬‬
‫‪2‬‬
‫@‪l‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪g‬‬
‫‪r‬‬
‫‪o‬‬
‫‪Tzafonet.‬‬
‫הפרויקט מבוצע עבור המינהל הפדגוגי‪ ,‬האגף לחינוך יסודי‪ ,‬משרד החינוך‬