הוראות קחצ;quot&ר

‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪1‬‬
‫הוראות קחצ"ר‬
‫טבת התשנ"ה (ספטמבר ‪)1991‬‬
‫שם הפרק‪:‬‬
‫עודכנה‪ :‬ינואר ‪1014‬‬
‫מספר הדפים‪17 :‬‬
‫מספר ההוראה‪14 :‬‬
‫‪ .14‬בריכות שחיה במחנות צה"ל‬
‫בריכות שחיה במחנות צה"ל‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬החוק להסדרת מקומות רחצה תשכ"א – ‪ ,4691‬קובע צווים להסדרת הרחצה‬
‫בבריכות השחיה המוכרזות ע"י משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ .2‬צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחייה מוכרזות) תש"ל‪ ,‬שהוציא משרד‬
‫הפנים‪ ,‬מחייב את כל בריכות השחייה בארץ‪ ,‬לרבות בריכות צבאיות‪.‬‬
‫* את החוק והצו ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ .3‬במספר יחידות בצה"ל ובעיקר בבסיסי חיל האוויר‪ ,‬יש בריכות שחייה‬
‫המשמשות את חיילי היחידות ואת משפחות אנשי הקבע‪ .‬הבריכה משמשת‬
‫כמתקן אימון‪ ,‬אך בעיקר כמתקן נופש לשכבות אוכלוסייה שונות (מבוגרים‬
‫וילדים‪ ,‬בריאים ולשיקום בעיות אורתופדיות)‪.‬‬
‫‪ .4‬המבקר בבריכה חשוף לסכנות‪ ,‬שיש לתת את הדעת עליהן‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫סכנות תברואה‪ :‬המים עלולים לשמש כמקור לזיהום וכמתווך להעברתו‪.‬‬
‫בסביבת הבריכה קיימים כימיקלים שונים‪ ,‬העלולים להזיק למי שמטפל‬
‫בהם בלא מיומנות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סכנות בטיחות‪ :‬בסביבת הבריכה עוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית‪,‬‬
‫הכרוכה בסכנת טביעה‪ ,‬פציעה‪ ,‬חבלה ועוד‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪1‬‬
‫מטרות‬
‫‪ .5‬מטרת הוראה זו לקבוע נהלים לאישור פתיחת בריכות שחייה במחנות צה"ל‬
‫ולהפעלתן השוטפת‪ ,‬על מנת להגן על המשתמשים בהן מנזקים ומפגיעות‬
‫גופניות‪.‬‬
‫‪ .6‬אין הוראה זו נוגדת את צו הסדרת רחצה של משרד הפנים‪ ,‬אלא מבהירה ‪,‬‬
‫מרחיבה ואף מחמירה את הדרישות מבריכות השחייה במחנות צה"ל‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ .7‬לצורך הוראה זו‬
‫א‪" .‬מפקחי רחצה" –לפי משרד הפנים ‪ -‬מי שהוסמך לכך על‪-‬ידי שר הפנים‬
‫בצה"ל ‪ -‬נציגי המרכז לכושר קרבי ‪ -‬אגף הדרכה ובטיחות ונציגי ענף‬
‫בריאות הצבא במקרפ"ר‪.‬‬
‫ב‪" .‬מציל" ‪ -‬אדם שבידו תעודת מציל מוסמך מבה"ד ‪ ,8‬ו‪/‬או גורמי צה"ל‬
‫אחרים שהוסמכו לכך בתוספת אישור כי עבר השתלמות שנתית כנדרש‪ .‬או‬
‫מציל שבידו תעודת מציל מטעם משרד העבודה‪ ,‬המעידה על סיווגו‬
‫המקצועי‪ ,‬וכן אישור מאת מרכז כושר קרבי ‪ -‬בה"ד ‪ ,8‬ו‪/‬או גורמי צה"ל‬
‫אחרים שהוסמכו לכך‪ ,‬המסמיכו לשמש כמציל בבריכות שחייה צבאיות‪.‬‬
‫ג‪" .‬מגיש עזרה ראשונה" ‪ -‬אדם שבידיו תעודה של מגן דוד אדום בישראל או‬
‫של מקרפ"ר לרפואה צבאית או כל גורם רפואי אחר‪ ,‬שלפיה הוא מוסמך‬
‫להגשת עזרה ראשונה לצה"ל‪.‬‬
‫ד‪" .‬בריכת שחייה" ‪ -‬בריכה שנקבעה כמקום רחצה מוכרז‪ ,‬ואושרה להפעלה‬
‫על‪-‬ידי גורמי צה"ל ומשרד הפנים‪ ,‬לרבות השטח‪ ,‬המבנים והמתקנים‬
‫המשמשים את הבריכה ואת המתרחצים בה‪.‬‬
‫ה‪ .‬בריכת שחייה קטנה ‪ -‬בריכה ששטח המים בה אינו עולה על ‪ 710‬מ"ר‪ ,‬ונפח‬
‫המים אינו עולה על ‪ 1,100‬מ"ק‪.‬‬
‫ו‪ .‬בריכת שחייה גדולה ‪ -‬בריכה שטח המים בה עולה על ‪ 710‬מ"ר‪ ,‬ונפח המים‬
‫גדול מ‪ -1,100‬מ"ק‪.‬‬
‫ז‪" .‬בריכת פעוטות" ‪ -‬בריכת שחייה המיועדת לרחצת פעוטות‪ ,‬ועומק המים בה‬
‫עד ‪ 41‬ס"מ‪ .‬בריכות שנבנו טרם שנת ‪ 1008‬גובהם המקסימאלי לא יעלה על‬
‫‪ 51‬ס"מ‪.‬‬
‫ח‪" .‬מים רדודים "‪ -‬מים שעומקם עד ‪ 1.1‬מ'‪.‬‬
‫ט‪" .‬שעות רחצה" ‪ -‬השעות שנקבעות לרחצה על‪-‬ידי מפקדת היחידה ופורסמו‬
‫בפקודות השגרה של היחידה‪ .‬השעות יהיו מפורטות מעל שלט בשער הכניסה‬
‫לבריכה‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪3‬‬
‫שיטה‬
‫‪ .8‬הקמת בריכת שחייה במחנות צה"ל מחייבת קבלת אישורים מהגורמים האלה‪:‬‬
‫א‪ .‬גורמי בינוי‪ :‬אישור על צורת הבנייה ועל טיב החומרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬גורמי מקרפ"ר‪ :‬ענף בריאות הסביבה‪ :‬אישור על נושאים הקשורים‬
‫בתברואה של הבריכה (מסננים‪ ,‬חומרי חיטוי וכימיקלים אחרים‪ ,‬ביוב‬
‫ועוד)‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחלקת הכושר הקרבי‪ :‬ו‪/‬או גורמי צה"ל נוספים שאושרו לכך‪ ,‬אישור‬
‫לנושאי בטיחות של המתקן וכן הסמכת מצילים‪.‬‬
‫‪ .9‬יש לפנות לגורמים הנ"ל לפני תחילת הבנייה‪ ,‬בשלב הכנת התוכניות‪ ,‬על מנת‬
‫למנוע בזבוז משאבים ותקלות בהמשך‪.‬‬
‫‪ .11‬הדרישות התברואתיות מהבריכה מפורטות בהוראות מקרפ"ר בנושא זה‪.‬‬
‫‪ .11‬כללי הבטיחות לאחזקת בריכות השחייה ‪ -‬ראה בנספח‪.‬‬
‫הפעלת בריכות שחייה‬
‫‪ .12‬מדי שנה‪ ,‬לפני תחילת עונת הרחצה‪ ,‬ינקטו בכל בריכות השחייה במחנות צה"ל‬
‫ההליכים לקבלת אישור הפעלה לאותה שנה‪.‬‬
‫‪ .13‬האישור להפעלת הבריכה יינתן בכתב על‪-‬ידי צוות פיקוח רחצה המשותף‬
‫למקרפ"ר ולמחלקת הכושר הקרבי‪ .‬לא ניתן להסתפק באישור של אחד משני‬
‫הגורמים הנ"ל‪.‬‬
‫אחריות‬
‫‪ .14‬מפקד היחידה אחראי לכל נושא הבריכה ביחידתו‪.‬‬
‫‪ .15‬המפקד ימנה מפעיל בריכה‪ ,‬שיהיה ממונה עליה מטעמו‪.‬‬
‫‪ .16‬מפעיל הבריכה הוא בוגר קורס‪/‬השתלמות של מפעילי בריכות‪ ,‬עליו להשתתף‬
‫בהשתלמות שנתית למפעילי בריכות בצה"ל‪ ,‬שתאורגן על‪-‬ידי מקרפ"ר‪ ,‬ובידיו‬
‫תעודה המעידה על הסמכתו להפעלת בריכת שחייה ביחידה‪.‬‬
‫‪ .17‬על מפקד היחידה לוודא ‪ ,‬שלא תיפתח בריכה לרחצה בלא מציל מוסמך‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪4‬‬
‫הוראות משלימות‪:‬‬
‫‪ .18‬הוראות מקרפ"ר מס'‬
‫תברואתיות‬
‫‪ 503.008‬בנושא בריכות שחייה בצה"ל דרישות‬
‫מצורף‬
‫נספח א' ‪ -‬כללי בטיחות לאחזקת בריכות שחייה‬
‫נספח ב' – פורמט בדיקת בריכת שחייה צבאית‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪1‬‬
‫נספח א'‪ -‬כללי בטיחות לאחזקת בריכות שחייה‬
‫בעלי תפקידים‬
‫‪ .1‬מפעיל הבריכה‬
‫א‪ .‬תקן מפעיל הבריכה‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫בכל יחידה יקבע אדם‪ ,‬שיהיה ממונה על הפעלתה התקינה והבטיחותית‬
‫של הבריכה בכל עונות הרחצה‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫על מפעיל בריכה צבאית לעבור קורס השתלמות תקופתית ולקבל‬
‫הסמכה בכתב‪.‬‬
‫ב‪ .‬חובת מפעיל הבריכה‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫לדאוג שבשעות שנקבעו לרחצה‪ ,‬יהיו בשטח הבריכה מציל ומגיש עזרה‬
‫ראשונה‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫לטפל בכל נושאי התברואה בשטח הבריכה ובמיתקנים הסמוכים לה‬
‫(מלתחות‪ ,‬שירותים‪ ,‬מתקני פעילות‪ ,‬מדשאות וכו')‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫לדאוג לנושא הבטיחות בבריכת השחייה ובסביבתה‪ ,‬למניעת היפגעות‬
‫המשתמשים בה‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫לוודא הרחקה מיידית של כל גורם שיש בו סיכון תברואתי או בטיחותי‬
‫למתרחצים‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫לוודא כי המציל מקיים מנוחות כנדרש‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫לוודא כי המציל לא מבצע כפל תפקידים בעת משמרתו‪.‬‬
‫ג‪ .‬סמכותו של מפעיל הבריכה‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫לסגור את הבריכה לקהל המתרחצים ‪ ,‬אם יש לדעתו סיכון תברואתי‬
‫או בטיחותי למתרחצים‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫להוציא מהבריכה ומהשטח הקרוב לה אדם הנתון לדעתו בסכנה או‬
‫המפריע למתרחצים אחרים השוהים במיתקן‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫להרחיק ולהחליף בעלי תפקידים (מציל‪ ,‬מגיש עזרה ראשונה) אשר‬
‫מתפקדים לדעתו באופן לקוי שמסכן את המתרחצים‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪5‬‬
‫‪ .1‬המציל‬
‫א‪ .‬תקן מצילים‬
‫‪)1‬‬
‫בעמדת הצלה של בריכת שחייה קטנה (עד ‪ 710‬ממ"ר) יימצא בשעות‬
‫הרחצה מציל אחד‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫בעמדת הצלה של בריכת שחייה גדולה (מעל ‪ 710‬ממ"ר) יימצאו בשעות‬
‫הרחצה שני מצילים‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫מפקחי הרחצה רשאים להגדיל או להקטין את מספר המצילים בבריכה‬
‫באופן כללי או בימים מסוימים‪ ,‬כאשר נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫בימים ובשעות שבהם יש בבריכה קטנה יותר מ‪ 100 -‬מתרחצים‪,‬‬
‫ובבריכה גדולה יותר מ‪ 110 -‬יתוגבר צוות ההצלה במציל נוסף‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫בימים ובשעות עמוסים‪ ,‬ובבריכות לפעוטות‪ ,‬מומלץ להפעיל גם כוחות‬
‫עזר (כמו "מצילים חובבים") אשר קיבלו הכשרה בנושא הצלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬חובותיו של המציל‬
‫‪)1‬‬
‫לאסור על מתרחצים שאינם יודעים לשחות את הכניסה למים עמוקים‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫לאסור התנהגות פרועה ומסוכנת של מתרחצים‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫לאסור קפיצות למים רדודים‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫להגיש עזרה לנפגעים עד אשר יוחלף על‪-‬ידי מגיש עזרה ראשונה או‬
‫גורם מוסמך אחר‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫לשמור על ציוד ההצלה ולהבטיח את תקינותו בכל עת‪.‬‬
‫‪)6‬‬
‫להתריע בפני מפעיל הבריכה ובפני מפקד היחידה על כל ליקוי בטיחותי‬
‫ותברואתי בשטח הבריכה ובסביבה הסמוכה‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫בעת מילוי תפקידו לא יעזוב המציל את תחום הרחצה ולא יעסוק בכל‬
‫עיסוק או עניין אחר‪ ,‬המסיט את תשומת ליבו מההצלה (לרבות לימוד‬
‫שחייה)‪.‬‬
‫‪)8‬‬
‫על המציל להיכנס לתפקידו לפני פתיחת הבריכה לקהל‪ ,‬לבדוק את מצב‬
‫המים בבריכה ולוודא שהיא תקינה ובטוחה למתרחצים‪.‬‬
‫‪)9‬‬
‫במהלך שעות הרחצה עליו להשגיח באופן מתמיד על המתרחצים ועל‬
‫השוהים בשטח הבריכה‪.‬‬
‫‪ )11‬בסיום הרחצה עליו לוודא שכל המתרחצים יצאו משטח הבריכה‪,‬‬
‫ולבדוק את פני המים ואת קרקעית הבריכה‪.‬‬
‫‪ )11‬בשעות הרחצה לא יעזוב המציל את נק' ההצלה עד אשר יוחלף ע"י‬
‫מציל אחר‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪7‬‬
‫‪ )12‬באחריות היחידה לוודא כי במהלך משמרת של מעל ‪ 4‬שעות המציל‬
‫יהיה זכאי להפסקה של שעה באותו היום‪ .‬סה"כ שעות בבריכה לא יעלו‬
‫על ‪ 8‬שעות ביממה‪ .‬ניתן לקיום החרגה באירועים חד פעמיים באישור‬
‫מפקד היחידה (סא"ל ומעלה)‪.‬‬
‫ג‪ .‬סמכויותיו של המציל‬
‫‪)1‬‬
‫להעביר מתרחצים ממקום למקום‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫לצוות על המתרחצים שאינם יודעים לשחות‪ ,‬לצאת מהמים העמוקים‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫להוציא מתרחץ מהמים‪ ,‬כאשר לפי דעתו של המציל‪ ,‬נתון המתרחץ‬
‫בסכנה או שהוא מסכן מתרחצים אחרים‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫לאסור את הרחצה או להגבילה כאשר לפי דעתו נתונים המתרחצים‬
‫בסכנה בגלל איכות מים ירודה או בגלל עכירות המים‪ ,‬תנאי ראות‬
‫לקויים או מכל סיבה אחרת שיש בה כדי לסכן את המתרחצים‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫לחייב להיכנס למים עם בגד ים‪ ,‬כובע רחצה במידת הצורך ונקיון הגוף‪.‬‬
‫ד‪ .‬סימן היכר למציל‬
‫מציל ילבש בשעת מילוי תפקודו תלבושת שתאפשר לקהל המתרחצים‬
‫לזהותו (יחבוש כובע עם סימן היכר‪ ,‬יענוד תג ותהיה ברשותו משרוקית)‪.‬‬
‫ה‪ .‬השתלמות המציל‬
‫כל מציל יעבור השתלמות רענון בעזרה ראשונה (החייאה) אחת לשנה‬
‫לפחות‪ ,‬ויקבל אישור כתוב לכך‪ .‬ובנוסף רענון בהצלה למצילים במים אחת‬
‫לשנה‪ ,‬טרם תחילת עונת הרחצה‪( .‬ראה נספח ב')‪.‬‬
‫‪ .3‬מגיש עזרה ראשונה‬
‫א‪.‬‬
‫תקן מגישי עזרה ראשונה‬
‫‪ )1‬צו הסדרת רחצה מחייב הימצאותו של מגיש עזרה ראשונה בבריכה‬
‫בשעות הרחצה‪.‬‬
‫‪ )1‬בבריכות צבאיות המרוחקות עד ‪ 300‬מ' מהמרפאה‪ ,‬יימצא מגיש העזרה‬
‫הראשונה במרפאה בשעות הרחצה‪.‬‬
‫‪ )3‬ביחידות שבהן מרוחקת הבריכה מהמרפאה יותר מ‪ 300-‬מ'‪ ,‬יימצא‬
‫חובש או מגיש עזרה ראשונה בשטח הבריכה במשך שעות הרחצה‪.‬‬
‫‪ )4‬קו טלפון‪ ,‬או כל אמצעי קשר אחר יקשר בין הבריכה לבין המרפאה כדי‬
‫להזעיק מיידית את מגיש העזרה הראשונה בשעת הצורך‪.‬‬
‫‪ )1‬גם המציל חייב להיות מוסמך להגשת עזרה ראשונה‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪8‬‬
‫ערכת עזרה ראשונה‬
‫‪.1‬‬
‫ערכת עזרה ראשונה תימצא תמיד בשטח הבריכה‪ ,‬לשימושו של מגיש‬
‫העזרה הראשונה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירוט ציוד העזרה הראשונה שיימצא בברכה היחידתית ייקבע ע"י הוראות‬
‫מקרפ"ר מס' ‪ 503.008‬בנושא בריכות שחייה בצה"ל דרישות תברואתיות‪.‬‬
‫מקום חנייה לאמבולנס‬
‫‪.1‬‬
‫בבריכת שחייה יישמר מקום חנייה מסומן ומשולט לאמבולנס או לרכב‬
‫פינוי אחר‪ ,‬כדי שיתאפשר פינוי מהיר של נפגע משטח הבריכה בשעת הצורך‪.‬‬
‫בריכת שחייה מוכרזת‬
‫‪.1‬‬
‫בריכת שחייה מוכרזת היא כל בריכת שחייה שהוכשרה ואושרה על‪-‬ידי‬
‫צוות פיקוח רחצה לשימוש שוטף כמפורט במסמך זה ומוחזקת על‪-‬ידי בעלי‬
‫תפקידים שפורטו לעיל (מפעיל בריכה‪ ,‬מציל ומגיש עזרה ראשונה)‪.‬‬
‫עמדת הצלה‬
‫‪.1‬‬
‫בכל בריכת שחייה תהיה עמדת הצלה‪ ,‬שתכלול סוכת מציל‪ .‬סוכת המציל‬
‫תהיה מותקנת כך‪ ,‬שתאפשר למציל גישה מיידית למים ותצפית נוחה על כל‬
‫שטח הבריכה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סוכת המציל תהיה מוגבהת משפת הבריכה כדי מטר אחד לפחות‪ ,‬ותימצא‬
‫במרחק שלא יעלה על ‪ 1.1‬מ' מדופן הבריכה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הסוכה תצויד בסוכך או באביזרים אחרים‪ ,‬שיאפשרו ראייה טובה גם‬
‫בשעות שבהן השמש נמצאת מול עמדת ההצלה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בבריכה מקורה אפשר לוותר על חלק מהאביזרים שנועדו למנוע סינוור‬
‫מקרני השמש‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בעמדת ההצלה יהיה בלון חמצן ‪ +‬ערכת החייאה‪.‬‬
‫ציוד הצלה‬
‫‪.1‬‬
‫בכל עמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬שני גלגלי הצלה (גלגל אחד בעמדת ההצלה‪ ,‬והגלגל השני בצד השני של‬
‫הבריכה)‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוט קל שאורכו ‪ 1‬מטרים לפחות‪ ,‬עם לולאה בקצהו‪.‬‬
‫ג‪ .‬רמקול או מגפון יד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪9‬‬
‫תחנת עזרה ראשונה‬
‫‪.1‬‬
‫בכל בריכת שחייה המרוחקת מהמרפאה יותר מ‪ 300-‬מ'‪ ,‬תהיה תחנת עזרה‬
‫ראשונה ובה ערכת עזרה ראשונה‪ ,‬לפי הנחיות מקרפ"ר ואמבולנס (ראה‬
‫שילוט חניה לאמבולנס)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫על תחנת העזרה הראשונה ייקבע שלט לבן‪ ,‬שעליו מגן דוד אדום והמילים‬
‫"תחנת עזרה ראשונה"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בבריכה הנמצאת בקרבת המרפאה היחידתית (פחות מ‪ 300-‬מ' ממנה)‪,‬‬
‫ואשר אין בה תחנת עזרה ראשונה‪ ,‬תימצא ערכת העזרה הראשונה על‪-‬יד‬
‫המציל‪ ,‬לשימוש מיידי‪.‬‬
‫אחזקת הבריכה ומתקני תברואה‬
‫‪ .1‬בריכת השחייה על כל מתקניה תוחזק במצב נקי‪ ,‬וטיב המים בה יהיה‬
‫בהתאם לדרישות משרד הבריאות ומקרפ"ר ‪ -‬ענף בריאות הסביבה‪.‬‬
‫‪ .1‬אין להתרחץ בבריכה במקרה של ירוקת הגורמת למים עכורים‪.‬‬
‫‪ .3‬בבריכת שחייה יהיו‪:‬‬
‫א‪ .‬ברזי מים לשתייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬פחי אשפה‪.‬‬
‫ג‪ .‬בתי שימוש‪.‬‬
‫ד‪ .‬ברזי מים לשטיפת רגליים‪.‬‬
‫ה‪ .‬חדרי הלבשה נפרדים לגברים ולנשים‪ ,‬מצויידים במקלחות‪.‬‬
‫ו‪ .‬מיתקנים לטיהור מי הבריכה ולחיטויים‪.‬‬
‫ז‪ .‬מיתקנים להוצאת מים עודפים מהבריכה‪.‬‬
‫ח‪ .‬סידורים שימנעו את זיהום מערכת המים הציבוריים מעל הבריכה‪.‬‬
‫גידור‬
‫‪ .1‬בבריכה שאינה מקורה ‪ -‬חלקה של בריכת השחייה המשמש לשחייה‪ ,‬למעט‬
‫בריכה המיועדת לפעוטות‪ ,‬יגודר בגדר בלתי מתבלה שגובהה ‪ 1‬מטר לפחות‬
‫ובמרחק לפחות ‪ 1.1‬מ' מהדפנות‪.‬‬
‫‪ .1‬בבריכה מקורה רשאי מפקח רחצה לוותר על הימצאותה של הגדר‪ .‬במידה‬
‫ותהיה גדר לפחות במרחק ‪ 1.3‬מתעלת הניקוז ועד הגדר‪.‬‬
‫מקלחות בכניסה לאזור הרחצה‬
‫‪ .1‬בשערי הכניסה לאזור הרחצה יותקנו מקלחות באופן שלא תתאפשר כניסה‬
‫למים אלא דרך המקלחות‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪10‬‬
‫‪ .1‬פתחי היציאה מאזור הרחצה יותקנו באופן שיאפשר יציאה בלבד‪.‬‬
‫סימון עומק המים בבריכה‬
‫‪.1‬‬
‫עומק המים יצוין על שפת הבריכה ועל דפנותיה בהפרשים של ‪ 10‬ס"מ‬
‫עומק‪ .‬סימון העומק ייעשה בספרות שגודלן ‪ 10‬ס"מ לפחות ובצבע בולט‪.‬‬
‫המרחק בין סימון לסימון לא יעלה על ‪ 3‬מ'‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגבול בין המים הרדודים לבין המים שעומקם ‪ 110‬ס"מ ויותר יסומן בפס‬
‫אדום ברוחבו של ‪ 11‬ס"מ שיצוין על קרקעית הבריכה לכל רוחבה ועל‬
‫דופנותיה ‪ -‬וכן על‪-‬ידי שלטי אזהרה תלויים על חבל מעל למים‪ ,‬שבהם‬
‫הכתובת‪" :‬סכנה ‪ -‬מים עמוקים"‪.‬‬
‫צבע הקרקעית וצלילות המים‬
‫‪.1‬‬
‫קרקעית הבריכה ודופנותיה יהיו נקיים מכל עצם ומחומרי משקע כמו‬
‫שומנים‪ ,‬אצות ועוד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קרקעית הבריכה תהיה צבועה בגוון בהיר ואחיד‪ ,‬רצוי "תכלת שמיים"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫צלילות המים תהיה כזו‪ ,‬שדיסקית שחורה בקוטר של ‪ 11‬ס"מ על רקע לבן‪,‬‬
‫שתושם על הקרקעית בקצה העמוק של הבריכה‪ ,‬תיראה בחדות כאשר היא‬
‫נצפית משפת הבריכה‪.‬‬
‫‪ .4‬ציפוי הבריכה במים הרדודים יהיה מחוספס‪ ,‬כדי למנוע החלקה‪.‬‬
‫שילוט‬
‫‪.1‬‬
‫בכניסה לשטח הבריכה ובמקומות מתאימים אחרים בשטח הבריכה יוצבו‬
‫שלטים ועליהם הוראות למתרחצים בדבר סדרי הרחצה ושמירה על‬
‫הוראות הבטיחות‪ ,‬הסדר והניקיון בבריכה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בכניסה לבריכה יוצב שלט הוראות למתרחץ‪ ,‬ובו הוראות כגון אלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הישמע להוראות המציל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אין להיכנס למים שלא בנוכחות המציל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אין להכניס לבריכה בעלי חיים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אין להכניס מזון לשטח הבריכה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אין להכניס בקבוקי זכוכית או פחיות שתייה לשטח הבריכה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אין לשחק במשחקי כדור או מחבט בבריכה‪ ,‬אלא באזורים המיועדים‬
‫והמסומנים לכך‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫אין להיכנס למחסנים‪ ,‬לחדר המכונות ולמקומות אחרים שהכניסה‬
‫עליהם מותרת רק למפעילי הבריכה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪11‬‬
‫ט‪.‬‬
‫כניסת ילדים עד גיל ‪ 8‬מותרת רק בליווי הורים; אין להשאיר ילדים‬
‫לבד‪ ,‬ללא השגחת מבוגר‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫קרא את ההוראות בשלטים‪ ,‬והקפד להתנהג כנדרש בהם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫זמני פעולת הבריכה ‪ -‬שעות הרחצה ‪ -‬יפורטו בשלט בכניסה לבריכה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בשטח הבריכה יוצבו שלטי הכוונה ושלטים שבהם הוראות התנהגות‬
‫ובטיחות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בבריכה עם אמבולנס יש להקצות שלטי חניה לאמבולנס בשטח‬
‫הבריכה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ליד הכניסה אל הבריכה ליד החניה יותקן שלט ‪" -‬מקום שמור‬
‫לאמבולנס ‪ -‬החניה אסורה"‪.‬‬
‫עומק המים‬
‫‪.1‬‬
‫עומק הבריכה בחלקה הרדוד יהיה ‪ 1.1‬מ' לכל היותר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עומקה המרבי של הבריכה לא יעלה על ‪ 1.1‬מ'‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא מומלץ להקצות בבריכה שטח לקפיצות למים; הקפיצות למים מגדילות‬
‫את הסיכונים במידה רבה ובלתי מוצדקת‪.‬‬
‫שיפועים‬
‫‪.1‬‬
‫שיפוע קרקעית הבריכה צריך להיות מתון ‪ 7 ,3% -‬מ' לפחות מאורך‬
‫הבריכה צריכים להיות בעומק שלא יעלה על ‪ 1.10‬מ'‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫השיפוע יהיה אחיד עד לעומק ‪ 1.71‬מ'‪ ,‬ללא מדרגה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫העיקרון המנחה הוא‪ ,‬שבאזור שאפשר להלך בו‪ ,‬לא יווצר מצב‪ ,‬שבפסיעה‬
‫אחת יאבד המתרחץ את הקרקעית מתחת לרגליו‪ ,‬יאבד את יציבותו ויסתכן‬
‫בטביעה‪.‬‬
‫בטיחות‬
‫‪.1‬‬
‫בכל היקף הבריכה‪ ,‬מעומק ‪ 1.1‬מ' ומעלה‪ ,‬יהיה מדרך למנוחה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תעלת הגלישה תתאים למאחז יד‪ ,‬או שיותקן אמצעי אחר לאחיזה ביד בכל‬
‫היקף הבריכה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שום מתקן לא יבלוט לתוך המים (סולמות‪ ,‬מיתקן למילוי מים וכו')‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סימון העומק והשילוט יהיו ברורים ובולטים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יינקטו אמצעים טכניים שימנעו דליפת יתר של חומרי חיטוי או חומרים‬
‫אחרים למי הבריכה‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪11‬‬
‫לבוש‬
‫‪.1‬‬
‫לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכה‪ ,‬אלא במקומות שנקבעו לכך‬
‫(מלתחות וכו')‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לא ירחץ אדם בבריכת שחייה‪ ,‬אלא כשהוא לבוש בגד רחצה‪.‬‬
‫רחצה לילית‬
‫‪ .1‬בבריכת שחייה שבה תקויים רחצת לילה‪ ,‬תותקן תאורה בכל שטח הבריכה‬
‫ובשרותי העזר‪.‬‬
‫‪ .1‬התאורה תהיה כזו‪ ,‬שתאפשר למצילים למלא את תפקידם כמו באור יום‪.‬‬
‫‪ .3‬עוצמת התאורה החיצונית תהיה ‪ 300‬לוקס‪ .‬מקור האור יהיה בזוית שלא‬
‫תפחת מ‪ 11-‬מעלות מעל לכל נקודה על פני שטח הבריכה‪ ,‬ולא יגרום‬
‫להבזקות על פני המים‪.‬‬
‫‪ .4‬בבריכה שמקיימים בה פעילות לילית רצוי להתקין גם תאורה תת‪-‬מימית‪.‬‬
‫גורמי סיכון בחצר הבריכה‬
‫‪ .1‬גינון‪ :‬לא יהיו במדשאות גומות ולא יהיו בה צינורות‪ ,‬עמודים או ממטרות‪,‬‬
‫הבולטים מעל פני השטח ומסכנים את קהל המשתמשים בבריכה‪.‬‬
‫‪ .1‬סככות צל‪ :‬אין לחזק סככות צל ע"י חוטים‪ ,‬כבלים ואילתורים אחרים‪.‬‬
‫חובת קירוי של הבריכה בקיץ‪ 11% .‬משטח המים בבריכה בבריכת מבוגרים‪,‬‬
‫‪ 71%‬בבריכת פעוטות‪.‬‬
‫‪ .3‬גידור‪ :‬לא תותקן בחצר הבריכה גדר של תיל דוקרני‪.‬‬
‫‪ .4‬ריצוף‪ :‬יהיה מסוג המונע החלקה‪ .‬לא יהיו בריצוף זיזים בולטים וחדים‪,‬‬
‫העלולים לפצוע את הרוחצים בבריכה‪ .‬משטחי הריצוף ינוקזו היטב למניעת‬
‫שלוליות הגורמות להחלקה‪.‬‬
‫‪ .1‬ריצוף השירותים והמלתחות‪ :‬כל האזורים הרטובים בשירותים‪ ,‬במלתחות‬
‫ועל יד הכיורים‪ ,‬ירוצפו באריחים מונעי החלקה (אך לא כאלה הצוברים‬
‫לכלוך)‪.‬‬
‫‪ .5‬מתקני שעשועים‪ :‬יש להקפיד על תקינותם של המתקנים בכל עת‪ .‬אין‬
‫להרשות הימצאותם של מתקנים לא מחוזקים ולא בטיחותיים‪ .‬יש לדאוג שלא‬
‫יהיו פינות חדות‪ ,‬זיזים בולטים וכו' שעלולים לפצוע משתמשים‪ ,‬במיוחד‬
‫ילדים‪.‬‬
‫‪ .7‬החזקת כימיקלים‪ :‬הכימיקלים יימצאו במחסנים המיועדים לכך‪ ,‬אין‬
‫להשאירם בהישג ידם של מתרחצים‪ .‬מקום האחסון חייב להיות נעול ומשולט‬
‫בשלטי אזהרה‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪13‬‬
‫מתקני ספורט‬
‫‪ .1‬מתקני ספורט לפעילות גופנית יותקנו בשטח המיועד לכך‪ ,‬באישורו ועל דעתו‬
‫של מפקח הרחצה‪.‬‬
‫‪ .1‬לא יותקנו מתקנים העלולים לסכן את שלומם או בטיחותם של הנמצאים‬
‫באזור הבריכה‪.‬‬
‫מקפצות (עדני זינוק – אינן מוגדרות כמקפצות)‪.‬‬
‫‪ .1‬ליד כל מקפצה יותקן שלט אזהרה ועליו כתוב בעברית ובלועזית "זהירות‬
‫מקפצה"‪.‬‬
‫‪ .1‬הקפיצה לבריכה מותרת רק בתחום מים עמוקים‪.‬‬
‫‪ .3‬ככלל יש להימנע מהתקנת מקפצות בבריכות השחייה הרגילות‪.‬‬
‫‪ .4‬בריכת שחייה שיש בה מתקן לקפיצה (מקפצה)‪ ,‬יחולו עליה ההוראות האלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בבריכה יוקצה שטח נפרד לקפיצה‪ ,‬השטח יסומן בצורה בולטת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גובה המקפצה לא יעלה על ‪ 3‬מטר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מעל שטח הקפיצה לא יהיו חוטים‪ ,‬ענפים או כל גורם מפריע אחר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ממדי השטח‪ ,‬מרחקי ההתקנה ועומק יהיו כנקוב להלן ובהתאם לגובה‬
‫המקפצה‪:‬‬
‫גובה‬
‫מס"ד המקפצה עומק הבריכה המזערי‬
‫מתחת למקפצה‬
‫אורך‬
‫השטח המיועד‬
‫לקפיצה‬
‫המרחק‬
‫רוחב‬
‫השטח המיועד מהדפנות‬
‫לקפיצה‬
‫‪1‬‬
‫עד ‪ 1‬מ'‬
‫‪ 3‬מ'‬
‫‪ 1.1‬מ'‬
‫‪ 4.1‬מ'‬
‫‪ 3.0‬מ'‬
‫‪1‬‬
‫‪ 3-1‬מ'‬
‫‪ 4‬מ'‬
‫‪ 10.1‬מ'‬
‫‪ 1.1‬מ'‬
‫‪ 3.8‬מ'‬
‫‪.1‬‬
‫מעקה בגובה ‪ 1‬מ' לפחות‪ ,‬יותקן משני צידי הסולם המוביל למקפצה ובשני‬
‫צידי משטח הקפיצה‪ ,‬עד לנקודה הנמצאת בקו אנכי מעל קצה שפת‬
‫הבריכה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המקפצה חייבת לבלוט לפחות ‪ 1.1‬מ' לתוך הבריכה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מתקן הקפיצה יהיה מעוגן היטב ועשוי מחומר יציב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫משטחי הדריכה של מיתקן הקפיצה כולו יהיו עם גימור או ציפוי מונע‬
‫החלקה (שאינו סופג מים)‪.‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪14‬‬
‫אמצעי קשר‬
‫‪ .1‬בכל בריכת שחייה יימצא מכשיר טלפון או אמצעי קשר אחר לצורך‬
‫הזעקה מיידית של שירותי חירום ‪ +‬רשימת טלפונים נחוצה‪.‬‬
‫תיק עזרה ראשונה‬
‫‪ .1‬פלסטר‬
‫‪ .1‬פולידין‬
‫‪ .3‬תחבושות‬
‫‪ .4‬בלון חמצן‬
‫‪ .1‬שטפי דם‬
‫‪ .5‬ספיריט‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪11‬‬
‫נספח ב'‪ -‬פורמט לבדיקת בריכות שחיה‬
‫בדיקת בריכת השחייה של היחידה‪:‬‬
‫אחרי הבריכה‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫סוג‬
‫נושא הבדיקה‬
‫כללי בכניסה‬
‫שלטים‬
‫זמני פעילות‬
‫מים עמוקים ‪ 1.1 -‬מ'‬
‫מלתחות‬
‫שרותים‬
‫מציל‬
‫הקפיצה אסורה‬
‫בעל תעודה‬
‫מפעיל בריכה‬
‫עומקי מים בהיקף‬
‫סימונים‬
‫קרקעית מים רדודים ‪ 1.1‬מ'‬
‫סוכה‬
‫מציל‬
‫שלט‬
‫כריזה‬
‫טלפון לעזרה‬
‫בריכה א'‬
‫סוג מנורות‬
‫תאורה‬
‫כמות לוקס‬
‫תיר ע"ר‬
‫עזרה ראשונה‬
‫מגיש ע"ר‬
‫גלגלי הצלה‪1-‬‬
‫ציוד הצלה‬
‫מוט הצלה‬
‫ציליה‬
‫הצללה‬
‫רובוט‬
‫ניקיון‬
‫מטאטא יונק‬
‫שרותי בנים‬
‫שרותי בנות‬
‫מקלחות‬
‫מתקן מים קרים‬
‫חצר‬
‫יומן בדיקות מים‬
‫מוט ניקיון בריכה‬
‫גידור בריכה‬
‫בריכה ב'‬
‫צלילות מים‬
‫משטח מסביב לבריכה‬
‫ניקיון כללי‬
‫בטיחות‬
‫חדר‬
‫כימיקלים‬
‫מאצרות‬
‫שלטים עם מספר אום‬
‫שם הבסיס‪:‬‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫לא תקין בינוני‬
‫טוב‬
‫הערות‬
‫סיכום בדיקת מתקן‬
‫דרישות למתן אישור‪:‬‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪15‬‬
‫שינויים לשנה הבאה ‪:‬‬
‫ציוד חסר‪:‬‬
‫הבריכה מופעלת ע"י מפעיל בריכה מוסמך כן‪/‬לא‬
‫מס' פעמים בהם מבקר מציג מקצועי מטעם הקבלן האזרחי בבריכה‪.________:‬‬
‫ניתן‪/‬לא ניתן אישור בכתב על ידי מהנדס חשמל על רמת תאורה לפי תקן‪.‬‬
‫אישור הפעלה זמני מיום _____‪ ____/___/‬ועד יום ___‪._____/_____/‬‬
‫ניתן‪ /‬לא ניתן אישור לשחיית לילה‪.‬‬
‫בבריכות בהן ישנה בריכת פעוטות רצוי למנות משגיח מבוגר בשעות הרחצה‪.‬‬
‫פתיחת בריכה מונית בקבלת אישור ברה"צ ואישור בה"ד ‪.8‬‬
‫סיכום הבדיקה‬
‫‪.4‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.7‬‬
‫הבודק‪:‬ד"ר בני כנען________________‬
‫חתימה‬
‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪17‬‬
‫דף תיעוד‬
‫סיווג טכני‪:‬‬
‫הוראות קחצ"ר בנושא כושר קרבי‬
‫שם הפרסום‪:‬‬
‫הוראה מס' ‪ – 14‬בריכות שחייה‬
‫במחנות צה"ל‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ינואר ‪ ,1014‬טבת תשע"ד‬
‫גורם מקצועי נוסף‪:‬‬
‫כתיבה עדכון‬
‫ועריכה‪:‬‬
‫גרסת ‪65‬‬
‫רס"ן נורית שרביט‬
‫גרסת ‪2004‬‬
‫רס"ו נורית שרביט‬
‫גרסת ‪2006‬‬
‫סא"ל נורית שרביט‬
‫רס"ן דניאל בן דב‬
‫גרסת ‪2041‬‬
‫סא"ל נורית שרביט‬
‫סיווג בטחוני‪:‬‬
‫בלמ"ס‬
‫הוצאות לאור‪:‬‬
‫מז"י‪/‬מקחצ"ר‪/‬מרכז כושר קרבי‬
‫בדיקה‪:‬‬
‫מס' עמודים‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫אישור‪:‬‬
‫עוזי כרמי – מרכז‬
‫קורס מצילים‬
‫מטעם משרד‬
‫הכלכלה‬
‫אל"ם מטמון איתן‪,‬‬
‫רמ"ח כושר קרבי‬
‫אלוף זאב ליבנה‪,‬‬
‫מפקד חיילות‬
‫היבשה‬
‫עוזי כרמי – מרכז‬
‫קורס מצילים‬
‫מטעם משרד‬
‫הכלכלה‬
‫אל"ם יוסי היימן‪,‬‬
‫ראש תחצ"ן ורמ"ח‬
‫כושר קרבי‬
‫אלוף עברי‬
‫סוקניק‪ ,‬מז"י‬
‫בני כנען – מרכז‬
‫קורס מצילים‬
‫במכון וינגייט‬
‫ומוסמך משרד‬
‫העבודה‬
‫לביצוע קורסי‬
‫מצילים‬
‫אל"ם ד"ר אבי‬
‫מויאל‬
‫רמ"ח הכושר‬
‫הקרבי‬
‫תא"ל יוסי בכר‪,‬‬
‫קחצ"ר‬
‫בני כנען – מרכז‬
‫קורס מצילים‬
‫במכון וינגייט‬
‫ובמחלקת הכושר‬
‫הקרבי ומוסמך‬
‫משרד העבודה‬
‫לביצוע קורסי‬
‫מצילים‬
‫אל"ם אורן גיל‬
‫רמ"ח הכושר‬
‫הקרבי‬
‫תא"ל איתי וירוב‪,‬‬
‫קחצ"ר‬