משרד הבינוי והשיכון מינהל תכנון והנדסה בקרי מתח אינדיווידואליים

‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫הצגת נתוני עלויות ויתרונות‬
‫תאורת ‪LED‬‬
‫מול‬
‫תאורת נל"ג‬
‫מרצה‪ :‬אבישר אליהו – מהנדס חשמל ראשי‬
‫משהב"ש‬
‫יד' אלול תשע"ד‬
‫‪ 9‬ספטמבר ‪2014‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫דוגמת ניתוח נתונים מפרויקט‬
‫נתון של משרד הבינוי והשיכון‬
‫מרצה‪ :‬אבישר אליהו – מהנדס חשמל ראשי‬
‫משהב"ש‬
‫יד' אלול תשע"ד‬
‫‪ 9‬ספטמבר ‪2014‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫הנחות יסוד ‪:‬‬
‫א‪ .‬הנתונים מתייחסים לאורך חיים של פנסי לד ‪ 10 -‬שנים (אורך חיים ‪ 50,000‬שעות ‪(B20‬‬
‫ב‪ .‬בפרויקט מתוכננים ‪ 1200‬גופי תאורה ‪ 840 -‬גופים ‪ 150W‬ו ‪ 360‬גופים ‪250W‬‬
‫ג‪ .‬ההתייחסות היא לעלות שנתית ולעלות כוללת לתקופת הפרויקט‪.‬‬
‫ד‪ .‬החישוב מתבסס על מחירים המקובלים בשוק בארץ‪.‬‬
‫ה‪ .‬מספר פנסי הלד זהה למספר פנסי הנל"ג‬
‫(הנחה לא מדוייקת‪ ,‬ללדים נדרש יותר פנסים ‪ -‬ייקבע לאחר תכנון מפורט)‪.‬‬
‫ו‪ .‬בהנחה שלאחר ‪ 10‬שנים מחיר פנסי הלד יורד ב ‪ 30%‬מהמחיר הידוע היום‪.‬‬
‫ז‪ .‬החישוב בוצע ללא היוון ההון‪.‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫אורך חיי הציוד ‪:‬‬
‫גופי תאורה נל"ג עם‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪ 25‬שנים‬
‫גופי תאורה ‪ LED‬עם‬
‫‪ DRIVER‬אלקטרוני‬
‫‪80W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪ 10‬שנים‬
‫בקרי מתח‬
‫אינדיווידואליים‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪ 25‬שנים‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫עלויות ההקמה‬
‫בקרי מתח‬
‫גופי תאורה נל"ג עם גופי תאורה ‪LED‬‬
‫אינדיווידואליים‬
‫עם ‪DRIVER‬‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫(עלות ‪200‬ש"ח)‬
‫אלקטרוני‬
‫הספק נורות‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪80W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫עלות פנס כולל נורה ‪₪ -‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,300‬‬
‫כמות פנסים לפרוייקט ‪₪ -‬‬
‫‪840‬‬
‫‪360‬‬
‫‪840‬‬
‫‪360‬‬
‫‪840‬‬
‫‪360‬‬
‫סה"כ עלויות ההקמה ‪₪ -‬‬
‫‪1,236,000‬‬
‫‪3,780,000‬‬
‫‪1,476,000‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫עלויות החשמל לשנה‬
‫הספק נורות‬
‫גופי תאורה נל"ג עם גופי תאורה ‪LED‬‬
‫עם ‪DRIVER‬‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫אלקטרוני‬
‫בקרי מתח‬
‫אינדיווידואליים‬
‫(חסכון ‪)25%‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪4,200‬‬
‫סך שעות עבודה בשנה‬
‫צריכת חשמל שנתית – קוט"ש‬
‫סך עלות החשמל לשנה‬
‫סך החיסכון השנתי בחשמל‬
‫בהשוואה לנל"ג‬
‫שעות(‪ 11.5‬שעות ליממה בממוצע)‬
‫‪₪ 0.45‬‬
‫עלות החשמל לקוט"ש‬
‫צריכת הספק גו"ת (כולל הפסדים)‬
‫‪80W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪170W‬‬
‫‪280W‬‬
‫‪80W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪127W‬‬
‫‪210W‬‬
‫‪1,022,511‬‬
‫‪508,737‬‬
‫‪766,883‬‬
‫‪₪ 460,130‬‬
‫‪₪ 228,932‬‬
‫‪₪ 345,097‬‬
‫‪₪ 231,198‬‬
‫‪₪ 115,032‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫עלויות התחזוקה לשנה‬
‫הספק נורות‬
‫גופי תאורה נל"ג עם גופי תאורה ‪LED‬‬
‫עם ‪DRIVER‬‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫אלקטרוני‬
‫בקרי מתח‬
‫אינדיווידואליים‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪80W‬‬
‫‪150W‬‬
‫ניקוי פנסים אחת לשלוש שנים לפי‬
‫‪ ₪ 400‬לפנס(‪*400/3‬מספר פנסים)‬
‫‪₪ 160,000‬‬
‫‪₪ 160,000‬‬
‫‪₪ 160,000‬‬
‫החלפת נורות אחת לשלוש שנים‬
‫‪₪ 25,200‬‬
‫‪₪0‬‬
‫‪₪ 25,200‬‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‪ :‬החלפת פנסים או‬
‫רכיבים‪ DRIVER :‬ולדים בהפחתה‬
‫של ‪ 30%‬מעלות ההקמה‬
‫‪₪0‬‬
‫‪₪ 264,600‬‬
‫‪₪0‬‬
‫שקלול שנתי‬
‫‪₪ 72,000‬‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‪ :‬עלות ביצוע שיקום‬
‫הפנסים‪ ,‬לפי ‪ ₪ 600‬לפנס‬
‫סך עלות התחזוקה לשנה‬
‫שקלול שנתי‬
‫‪₪ 185,200‬‬
‫‪₪ 496,600‬‬
‫‪₪ 185,200‬‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫החזר השקעה במימון‬
‫ראשוני ע"י משהב"ש‬
‫הספק נורות‬
‫החיסכון הישיר בחשמל ותחזוקה‬
‫תוספת תקציבית לתאורת לד‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‪ :‬החלפת פנסים או‬
‫רכיבים בעלות מופחתת ‪ 30%‬כולל‬
‫עבודה‪ ,‬מנוף וכו'‪.‬‬
‫גופי תאורה נל"ג עם גופי תאורה ‪LED‬‬
‫עם ‪DRIVER‬‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫אלקטרוני‬
‫בקרי מתח‬
‫אינדיווידואליים‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪80W‬‬
‫‪₪ 256,398‬‬
‫‪₪0‬‬
‫סך ההוצאה‬
‫‪₪ 3,366,000‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪₪ 115,032‬‬
‫‪₪0‬‬
‫‪₪0‬‬
‫סך ההשקעה הראשונה ‪ +‬ההשקעה‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‬
‫‪₪ 3,366,000‬‬
‫‪₪0‬‬
‫זמן החזר השקעה‬
‫‪ 13‬שנים‬
‫לא לחישוב‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫החזר השקעה בהקמת‬
‫מתקן חדש‬
‫הספק נורות‬
‫גופי תאורה נל"ג עם גופי תאורה ‪LED‬‬
‫עם ‪DRIVER‬‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫אלקטרוני‬
‫בקרי מתח‬
‫אינדיווידואליים‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪80W‬‬
‫תוספת תקציבית לתאורת לד‬
‫‪₪ 2,544,000‬‬
‫סך החיסכון בחשמל ותחזוקה‬
‫‪₪ 256,398‬‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‪ :‬החלפת פנסים או‬
‫רכיבים בעלות מופחתת ‪ 30%‬כולל‬
‫עבודה‪ ,‬מנוף וכו'‪.‬‬
‫סך ההוצאה‬
‫‪₪ 3,366,000‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪₪ 240,000‬‬
‫‪₪ 115,032‬‬
‫‪₪0‬‬
‫סך ההשקעה הראשונה ‪ +‬ההשקעה‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‬
‫‪5,910,000‬‬
‫‪₪ 240,000‬‬
‫זמן החזר השקעה‬
‫‪ 23‬שנים‬
‫‪ 2.1‬שנים‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫החזר השקעה –‬
‫החלפת פנסים קיימים‬
‫הספק נורות‬
‫גופי תאורה נל"ג עם גופי תאורה ‪LED‬‬
‫עם ‪DRIVER‬‬
‫משנק אלקטרומגנטי‬
‫אלקטרוני‬
‫בקרי מתח‬
‫אינדיווידואליים‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪150W‬‬
‫‪250W‬‬
‫‪80W‬‬
‫‪150W‬‬
‫סך החיסכון בחשמל ותחזוקה‬
‫‪₪ 256,398‬‬
‫‪₪ 115,032‬‬
‫פירוק פנסים ישנים והרכבת פנסים‬
‫חדשים‬
‫‪₪ 720,000‬‬
‫‪₪ 50,000‬‬
‫עלות רכישת פנסי ‪LED‬‬
‫‪3,780,000‬‬
‫‪₪ 240,000‬‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‪ :‬החלפת פנסים או‬
‫רכיבים בעלות מופחתת ‪ 30%‬כולל‬
‫עבודה‪ ,‬מנוף וכו'‪.‬‬
‫סך ההוצאה‬
‫‪₪ 3,366,000‬‬
‫סך ההשקעה הראשונה ‪ +‬ההשקעה‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‬
‫‪7,866,000‬‬
‫‪₪ 290,000‬‬
‫זמן החזר השקעה‬
‫‪ 30‬שנים‬
‫‪ 2.5‬שנים‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מינהל תכנון והנדסה‬
‫לסיכום‪:‬‬
‫מהממצאים עולים הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תאורת ה ‪ LED‬מייצרת חיסכון בצריכת החשמל‪,‬‬
‫‪‬‬
‫עלויות ההקמה והתחזוקה של תאורת ה ‪ LED‬גבוהות בהשוואה‬
‫לתאורת הנל"ג‪,‬‬
‫‪‬‬
‫בשלב זה ועד למציאת פתרון לצמצום עלויות ההקמה והתחזוקה‪,‬‬
‫אין הצדקה כלכלית ליישום תאורת ה ‪.LED‬‬
‫יש לציין ‪ ,‬שלאחר פתרון בעיית העלויות הגבוהות של ההקמה‬
‫והתחזוקה‪ ,‬תאורת ה ‪ LED‬תהיה התאורה העתידית‪.‬‬