המחלקה למדעי החי 20/01/97 13:42 (ADDS.DOC)

29/12/13 12:10.
‫טל' סלולרי‬/‫פקס‬
E-mail
054-3456140
054-2203403
[email protected]
[email protected]
054-7756115
050-2437430
[email protected]
052-7977194
050-7363763
054-6216664
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
‫הפקולטה למדעי החי‬
‫ בבית‬
‫ באוניברסיטה‬

08-9364271
4218
4332
8124
3
12
08-9937024
‫ מעבדה‬8348282 ;‫ משרד‬8348282
;8348334 ‫; מעבדה‬8348332 ‫משרד‬
8348338 ‫חדר סטודנטים‬
‫מוח‬
8348312
82
82
82
077-5572120
03-534-1685
80-0388019
8224 ‫ מעבדה‬,8144 ‫משרד‬
8828 ‫ מעבדה‬,‫ משרד‬8322
[email protected]
8348321
8282
2
‫מוח‬
‫שם‬
‫שבתון‬
‫אונגר רון‬
‫אופטובסקי ירדן‬
‫אופטומטריה‬
‫אוקון איתן‬
‫אפלבום ליאור‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫בן ארויה שי‬
‫בנין אהוד‬
‫בצלת עידו‬
‫גד יזהר‬-‫בר‬
‫סעד מירה‬-‫ברדה‬
‫ברודי חיה‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
052-6810766
[email protected]
81-4123639
054-7512877
054-2440261;
Fax 04-6914842
[email protected]
08-9720406
4122
32
33
[email protected]
04-6914541
8182 ;4128
33
‫פרנק אילנה‬-‫ברמן‬
'‫פרופ‬
03-7384577
[email protected]
86-3229023
8388 ‫; מעבדה‬4122 ‫משרד‬
052-3295751
[email protected]
81-3648993
4423 ‫ מעבדה‬,‫ משרד‬4428
054-9408337
[email protected]
050-5799534
[email protected]
03-9731092
054-7771230
[email protected]
80-0923404
4923
4481
9
82
29
28
22
052-8712793
[email protected]
81-0619006
055-8820101
[email protected]
‫גולדשטיין רון‬
‫גינזברג דורון‬
‫גרבר דורון‬
)‫דון רמי (ירמיהו‬
‫וידס רון‬
‫זיסויין אברהם‬
‫חכים אופיר‬
‫ידיד גל‬
‫גרשון תמר‬-‫יובן‬
'‫פרופ‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
29
13
31
22
39
12
89
58
13
22
‫כהן דנה‬
‫כהן חיים‬
‫כהן סיריל‬
‫לבנון ארז‬
‫לוי אורן‬
‫מאירוביץ אוה‬
‫מוטרו בני‬
‫מיכאלי שולמית‬
‫מילר גד‬
‫מנדל יוסי‬
‫מר רמית‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
21
‫נוימן אבידן‬
'‫פרופ‬
1
‫ניר אורי‬
‫סלובין חמוטל‬
‫עופרן ינאי‬
‫עפרוני סול‬
‫פיין מעוז‬
‫פז יואב‬
‫טרבס רפי‬-‫פרל‬
‫צור עמית‬
‫קורן לי‬
‫קורנבליט סיון‬
‫קורנגרין אלון‬
‫קטקוף דן‬
‫קיזנר זיו‬
‫שאול אורית‬
‫טל ירון‬-‫שב‬
‫שוורץ רקפת‬
‫אופיר גלית‬-‫שוחט‬
‫שטרן אדוורד‬
‫שטיינברגר יוסף‬
‫שריד רונית‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
'‫פרופ‬
'‫פרופ‬
8348329 ‫; מעבדה‬8348324 ‫משרד‬
8288 ‫ מעבדה‬,4344 ‫משרד‬
‫מוח‬
834-8192 ‫; מעבדה‬834-8193 ‫משרד‬
18
054-7701522
[email protected]
03-9794404
4213
‫מוח‬
054-5636499
[email protected]
[email protected]
077-5410350
8313 ‫; מעבדה‬4188 ‫משרד‬
82
[email protected]
077-5515159
8238
4343
‫מוח‬
050-8756794
054-3311611
052-3391-094
[email protected]
077-5446065
4348 ‫ מעבדה‬,8238 ‫משרד‬
[email protected]
074-7015797
050-4082825
[email protected]
03-6473310
[email protected]
08-9457205
8348313
4232
4289
4289
8311 ;4224
8322 ‫; מעבדה‬8348333 ‫משרד‬
8348318
[email protected]
054-3078202
[email protected]
03-9730524
050-5623426
050-5993451
[email protected]
077-3300679
053-3323465
[email protected]
054-8118371
[email protected]
03-6354898
052-8808626
[email protected]
02-5341174
[email protected]
;8183 '‫ קומה ג‬lab ;8992 – ‫משרד‬
8839 '‫קומה א‬
03- ‫ משרד‬4293 ;8982 ‫מעבדה‬
‫ב‬-‫א‬
‫ב‬-‫א‬
‫א‬
6356353
052-4416968
[email protected]
054-6969008
[email protected]
054-3177992
80-0603438
‫ משרד‬- 8898 ,‫ מעבדה‬- 4838
8282
[email protected]
81-3648330
8938 ‫; מעבדה‬8891 ‫משרד‬
8348324
24-2322213
8924
[email protected]
08-9475543
054-2424117
[email protected]
077-3330319
836-3931390
[email protected]
054-7878048
[email protected]
08-9456561
4189 ‫ מעבדה‬,4292 ‫משרד‬
050-5977975
[email protected]
072-2616647
8348381 ‫ מעבדה‬8348382 ‫משרד‬
058-5297737
[email protected]
8348381 ‫ מעבדה‬8348382 ‫משרד‬
054-8363689
[email protected]
077-4237385
8348391 ‫; מעבדה‬3324922 ‫משרד‬
054-6303010
[email protected]
09-7462838
8232 ;4118
839-3230891
[email protected]
86-3233864
8382 ‫ מעבדה‬,4184 ‫משרד‬
[email protected]
81-0268906
4892
052-8581889
[email protected]
00-4988433
8348332 ‫ משרד; מעבדה‬8828
050-6305110
[email protected]
03-9087459
8892 ‫; מעבדה‬4349 ‫משרד‬
[email protected]
03-5354670
8892
23-8348124
8328
050-6558804
[email protected]
[email protected]
052-8321499; 03-5318089
[email protected]
072-2614988
4382 ‫ מעבדה‬,4249 ‫צריף‬
054-6433285
[email protected]
03-5332850
8433
adds
‫מוח‬
38
18
81
33
38
32
24
23
23
32
38
22
32
28
54
‫מוח‬
83
39
‫ב‬-‫א‬
‫ב‬
‫גמלאים ופרופ' אמריטוס‬
‫שם‬
‫פרופ' אבטליון רמי‬
‫פרופ' אחיטוב יאיר‬
‫פרופ' בייטנר רבקה‬
‫פרופ' ברטוב בנימין‬
‫פרופ' ברייטברט חיים‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬באוניברסיטה‬
‫‪ ‬בבית‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪2‬‬
‫מעבדה ‪4438/4123‬‬
‫‪81-4138189‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4382‬‬
‫‪86-3212296‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫פרופ' גלבוע‪-‬גרבר נחמה‬
‫פרופ' גרוסמן שלמה‬
‫פרופ' גרבר נחמן‬
‫פרופ' דובינסקי צבי‬
‫פרופ' האס אלישע‬
‫פרופ' כהן יגאל‬
‫פרופ' כסלו מרדכי‬
‫פרופ' לוננפלד ברונו‬
‫פרופ' מיבסקי אברהם‬
‫פקס‪/‬טל' סלולרי‬
‫‪80-4994069‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪81-0284102‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪839-6683666‬‬
‫‪81-0661269‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6356041‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪838-2131080‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-4506660‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4122/3333212‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8189‬‬
‫‪86-2903460 ;03-5247346‬‬
‫‪21‬‬
‫‪4121/4232‬‬
‫‪81-2463333‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8189‬‬
‫‪03-5247346‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23‬‬
‫‪4143‬‬
‫‪04-9834268; 03-6748064‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪054-3303563‬‬
‫‪23‬‬
‫משרד ‪ ,4122‬מעבדה ‪4482‬‬
‫‪86-3230300‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪054-6270012‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4132‬‬
‫‪81-3191821‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ ; 054-7432466‬פקס ‪03-5354133‬‬
‫‪4183‬‬
‫‪86-3038682‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6425434‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Fax- 03-6424454 ;054-4506140‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4124/4128‬‬
‫‪81-3193384‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' מליק צבי‬
‫‪14‬‬
‫‪ 4128‬מעבדה‪8982 :‬‬
‫‪84-2123638‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6354459; 03-5351561; 054-4861854‬‬
‫‪054-4431192‬‬
‫פרופ' ניצן ישעיהו‬
‫‪19‬‬
‫‪4391‬‬
‫‪81-5324337‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪054-4764954‬‬
‫ד"ר רוטמן יוסף‬
‫פרופ' סומפולינסקי דוד‬
‫פרופ' סמפסון סנפורד‬
‫ד"ר קליין אברהם‬
‫‪28‬‬
‫‪03-9227123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪054-4698593‬‬
‫‪32‬‬
‫‪23-3882228‬‬
‫‪81-3402131‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪839-9340214‬‬
‫שרון‬
‫‪4123/8198‬‬
‫‪80-0946108‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪054-4653708‬‬
‫‪34‬‬
‫‪81-3166990‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪836-6436396‬‬
‫פרופ' שהם יעקב‬
‫‪81‬‬
‫משרד ‪ ,4233‬מע' ‪8123‬‬
‫‪08-9285043‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' שיינברג אשר‬
‫‪83‬‬
‫‪4123‬‬
‫‪81-3169103‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' שרדני בנימין‬
‫‪88‬‬
‫‪ 4132 ,4223‬צריף‬
‫‪80-4236389‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪11‬‬
‫שרון‬
‫‪ ;054-2177802‬פקס ‪08-9285053‬‬
‫‪ ;232-4428383‬פקס ‪81-4120613‬‬
‫‪03-6356041; 054-6712612‬‬
‫‪4832‬‬
‫סגל מנהלי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אברהמי בנימין‬
‫‪34‬‬
‫‪0463‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בן‪-‬גיגי יהודית‬
‫‪34‬‬
‫‪0680‬‬
‫‪7793‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בן דיין ריקי‬
‫‪34‬‬
‫‪0463‬‬
‫שם‬
‫אייל הלנה‬
‫ג'אן רינה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫;‪8727‬‬
‫‪052-9892882‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫וייס גיל ‪ -‬ברנט‬
‫‪4360‬‬
‫ויקטור שרון‬
‫‪4410‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪4033‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לנדמן רבקה‬
‫‪34‬‬
‫תומכי מחקר מנהלי‬
‫תומך מחקר ‪ -‬מנהל מעבדה‬
‫חוקר‬
‫‪‬‬
‫‪4249 ,0680‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספריה – כימיה בתיה רוזן‬
‫‪28‬‬
‫‪0180‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספריה – מדעי החיים‬
‫לריסה רודניצקי‬
‫‪28‬‬
‫‪0026‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פקס ‪ -‬דיקן‬
‫‪03-7369928‬‬
‫חדר ‪123‬‬
‫פקס יהודית בן‪-‬גיגי‬
‫‪81-4123830‬‬
‫חדר ‪122‬‬
‫פקס ‪ -‬מזכירות מדעי‬
‫החיים‬
‫‪03-7384059‬‬
‫חדר ‪128‬‬
‫פקס ‪ -‬מדעי החיים‬
‫‪03-7384058‬‬
‫חדר ‪222A‬‬
‫שם‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪0680 ;4249‬‬
‫גולדרייך אבריל (‪)Avie‬‬
‫‪‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫טלפון‬
‫סניטקוב דרורה‬
‫רוטנברג רוסה‬
‫‪7019‬‬
‫מחלקי דואר ‪ -‬רז‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪839-4044212‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫סלולארי‬
‫ד"ר‬
‫אבו‪-‬הורוביץ אלמוגית‬
‫בצלת עידו‬
‫‪23-8348321‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫אידסס דיאנה‬
‫יובן‪-‬גרשון תמר‬
‫‪23-3328313‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫איזק אהובה‬
‫שיינברג אשר‬
‫‪23-3324123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫איצקוביץ דבי‬
‫ברייטברט חיים‬
‫‪23-3324122‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪238-8128424‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪231-3931322‬‬
‫ד"ר‬
‫אליפנץ הילה‬
‫ברמן‪-‬פרנק אילנה‬
‫‪23-3324128‬‬
‫ד"ר‬
‫בלכר נעה‬
‫לוי אורן‬
‫‪23-3324382/4232‬‬
‫ד"ר‬
‫בן‪-‬דניאל בת‪-‬חן‬
‫מילר גד‬
‫‪23-8348322‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בן‪-‬פורת חנה‬
‫קורנגרין אלון‬
‫‪23-3328232‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ברנס ג'נטה‬
‫‪23-3324382‬‬
‫גבורקיאן‪-‬אירפטוב לדה‬
‫גוטליב דרור‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שטיינברגר יוסף‬
‫אופטובסקי ירדן‬
‫‪23-3324332‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שאול אורית‬
‫‪23-8348332‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ג'ספן איריס‬
‫ידיד גל‬
‫‪23-3324213‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫דגני‪-‬קצב נורית‬
‫פז יואב‬
‫‪23-3328924‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫דוניגר תירצה‬
‫אונגר רון‬
‫‪23-3324218‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫הורוביץ‪-‬פריד מרים‬
‫כהן סיריל‬
‫‪23-3324348‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הכהן דליה‬
‫גינזברג דורון‬
‫‪23-3324423‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הלר עדי‬
‫מליק צבי‬
‫‪23-3324128‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫הרשקוביץ גתית‬
‫קטקוף דן‬
‫‪23-3324184‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫וולפה מרינה‬
‫בן ארויה שי‬
‫ד"ר‬
‫‪238-3994942‬‬
‫‪231-3289233‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫חביב‪-‬צ'סנר ענת‬
‫קורנבליט סיון‬
‫‪23-8348391‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫ינאי עמיאל‬
‫מוטרו בני‬
‫‪23-3324289‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪adds‬‬
‫תומכי מחקר מנהלי ‪ -‬המשך‬
‫ד"ר‬
‫ירושלמי גל‬
‫בנין אהוד‬
‫‪23-3328224‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫כהן‪-‬חלמיש סמדר‬
‫מיכאלי שולמית‬
‫‪23-3328311‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כינור נועה‬
‫שב‪-‬טל ירון‬
‫‪23-3328892‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫לוין אנה‬
‫וידס רון‬
‫‪23-3234481‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫לחמי רוקסן‬
‫צור עמית‬
‫‪23-8348381‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫לידרמן אולגה‬
‫עופרן ינאי‬
‫‪23-3328938‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫לרר בתיה‬
‫ד"ר‬
‫לרר טלי‬
‫כהן חיים‬
‫אפלבום ליאור‬
‫‪23-3328212‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23-8348334‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫מדר רוית‬
‫אוקון איתן‬
‫‪23-8348282‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מורגנשטרן חיה‬
‫גולדשטיין רון‬
‫‪23-3324122‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫מטס דבורה‬
‫קורן לי‬
‫‪23-8348381‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫מיכאלי אפרת‬
‫גרבר דורון‬
‫‪23-8348312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מקובסקי שושנה‬
‫שריד רונית‬
‫‪23-3328433‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרקוביץ סילביה‬
‫זיסויין אברהם‬
‫אבטליון רמי‬
‫‪23-3328288‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23-3324123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫סנדרסקי אלאונורה‬
‫ד"ר‬
‫עמיר דן‬
‫שוורץ רקפת‬
‫האס אלישע‬
‫‪23-3328892‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23-3324482‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫פרל אורלי‬
‫ברדה‪-‬סעד מירה‬
‫‪23-3328322‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫קובלסקי אירנה‬
‫קזימירסקי גילה‬
‫פרל‪-‬טרבס רפי‬
‫ברודי חיה‬
‫‪23-3324189‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23-3324122‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קלכמן יונה‬
‫שרדני בנימין‬
‫‪23-3324223‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שלום שרה‬
‫דון רמי (ירמיהו)‬
‫‪23-3324923‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שפונג'ין סאלי‬
‫ניר אורי‬
‫‪23-3324838‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סגל רות‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫‪232-4192493‬‬
‫עמית מחקר‬
‫חרמש חן‬
‫לבנון ארז‬
‫‪23-8348318‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫טביביאן‪-‬קיסר הילה‬
‫מר רמית‬
‫‪23-3328992‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫כהן הלית‬
‫עפרוני סול‬
‫‪23-8348324‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫שוורץ מיכל‬
‫חכים אופיר‬
‫‪23-8348192‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫נוימן אבידן‬
‫פיין מעוז‬
‫אבות בית‬
‫מוקד תקלות קמפוס‬
‫‪4222‬‬
‫פקס ‪23-8348284‬‬
‫הורביץ מומו (מרכז)‬
‫יוסי נגלר (צפון)‬
‫‪8170 ;054-6603312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪84‬‬
‫קינן יהודה (חי)‬
‫רוט אריה (גונדה)‬
‫‪7294; 054-6603371‬‬
‫‪[email protected]il.biu.ac.il‬‬
‫‪7969; 054-6603368‬‬
‫‪1322‬‬
‫בטיחות‬
‫מוקד תקלות קמפוס‬
‫ד"ר דרור מוטי (וטרינר)‬
‫‪4222‬‬
‫פקס ‪23-8348284‬‬
‫‪8284 ;231-3242823‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫זרחין נילי (ממונה בטיחות)‬
‫ד"ר לזר איתי‬
‫‪ -‬ראש מרכז ציוד מדעי‬
‫‪24‬‬
‫‪8828 ;238-2223322‬‬
‫‪Nili.zarchin @mail.biu.ac.il‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4121‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫(ממונה בטיחות קרינה רדיואקטיבית‬
‫הוד משה‬
‫‪238-2223328/ 4889‬‬
‫(ממונה בטיחות כללי)‬
‫הומינר מוטי‬
‫‪238-2223328‬‬
‫פרלמן נחום (ממונה חומ"ס)‬
‫‪238-2223324‬‬
‫ד"ר קון חגית ממונה כימיה‬
‫‪238-2223323‬‬
‫בית חיות‬
‫‪050-3686465; 7148‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר שמעון טינמן‬
‫‪38‬‬
‫‪8748‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר דרור מוטי (וטרינר)‬
‫גלעדי איתמר‬
‫‪38‬‬
‫‪8483‬‬
‫בית חיות – דרום (ישן)‬
‫ערוסי משה‬
‫‪38‬‬
‫‪8483; 054-2728781‬‬
‫בית חיות ישן‬
‫ד"ר זינמן טובה‬
‫‪10‬‬
‫טל‪;3328982 :‬‬
‫פקס‪8348298 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קויילר מרכוס‬
‫‪38‬‬
‫‪8869‬‬
‫בית חיות‪SPF‬‬
‫חותה מאיר‬
‫‪38‬‬
‫‪8483/054-6603325‬‬
‫בית חיות ישן‬
‫בית חיות בנין מוח‬
‫‪7147‬‬
‫מעבדות הוראה‬
‫ד"ר רחל‬
‫דרומר ‪-‬‬
‫‪4293‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8281‬‬
‫מעבדת סטודנטים – קומה ג'‬
‫מרכזת המגמה ביולוגיה חישובית‬
‫ד"ר הרשקוביץ גיתית‬
‫ד"ר זורובסקי יהודה‬
‫חקק אלי‬
‫לוי דוד‬
‫מקובסקי שושנה‬
‫מעבדת זטודנטים ‪ -‬לוננפלד‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪13‬‬
‫‪88‬‬
‫‪4184‬‬
‫‪8229; 054-4706805‬‬
‫‪8561/054-6603338‬‬
‫‪054-6603422; 4888‬‬
‫‪4232/8423‬‬
‫‪4322‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שרה שלום‬
‫ד"ר סון יהודית‬
‫ד"ר שפונגין סלי‬
‫ד"ר שרעבי ידידה‬
‫מעבדת זטודנטים – קומת ק'‬
‫סגל‬
‫רות – מעבדת זטודנטים –‬
‫‪28‬‬
‫‪18‬‬
‫‪32‬‬
‫‪88‬‬
‫‪8283‬‬
‫‪8334 ;4124‬‬
‫‪052-4739086 ;8757‬‬
‫‪8132‬‬
‫‪8313‬‬
‫‪4232‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫חדר ‪000‬‬
‫חדר ‪000‬‬
‫קומת ק‬
‫‪adds‬‬
‫יחידת שרות ‪ -‬מרכז ציוד‬
‫‪‬‬
‫שם‬
‫‪‬‬
‫שם‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪Foundery -‬‬
‫ד"ר דורית אברהמי‬
‫אהרון שגית‬
‫‪33‬‬
‫‪8289‬‬
‫אנקר תמי‬
‫‪31‬‬
‫‪4123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מיקרוסקופיה אור‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8839‬‬
‫‪4482‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪microarray‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8229‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪34‬‬
‫‪;8322‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מסר מקומי‬
‫מרמורשטיין מינה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪33‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8289‬‬
‫‪4121‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בראונשטיין ברונו–‬
‫ד"ר וורואק אלכסנדר ‪-‬‬
‫יחידת‬
‫‪23-3324482‬‬
‫ד"ר דן עמיר – מרכז פלורסנזציה‬
‫קארו אורי‬
‫קוסטי אליעזר‬
‫‪22‬‬
‫‪32‬‬
‫קליין עידן‬
‫קראוני יהודית– חדר שטיפה‬
‫וסטריליזציה‬
‫פקס מרכז ציוד מדעי‬
‫פרידמן דוד‬
‫‪33‬‬
‫‪HPLC‬‬
‫ד"ר חיים וכטל –‬
‫ד"ר רונן יהודה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪238-8133213‬‬
‫לוין אנה– מיקרוסקופיה אור‬
‫‪22‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8839‬‬
‫‪8182‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר לנגזם יעקב‬
‫ראש מרכז ציוד מדעי‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4121‬‬
‫‪8348322‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר לזר איתי–‬
‫ד"ר מינס רפאל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שרון‬
‫‪32‬‬
‫יחידת ציוד מדעי ‪ -‬סטודנטים‬
‫המרכז לציוד מדעי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪4281‬‬
‫‪;4122‬‬
‫‪238-2223828‬‬
‫‪8289‬‬
‫‪8389‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23-8348298‬‬
‫‪;8183‬‬
‫‪238-2223832‬‬
‫‪4421‬‬
‫‪FAX - 8348298‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יחידה לביואינפורמטיקה‬
‫שם‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫ד"ר תרצה דוניגר‬
‫‪24‬‬
‫‪4218‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שם‬
‫ד"ר ולדמן בן אשר חיבה‬
‫‪Microarray & Bioinformatics‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪24‬‬
‫‪8123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יחידה ליעוץ סטטיסטי‬
‫שם‬
‫‪‬‬
‫ד"ר רחל דרומר‬
‫‪‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪4293‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שם‬
‫ד"ר יורי קמינר‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪E-mail‬‬
‫‪4143‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרצים במסלול נלווה ‪ /‬מסלול מגביל‪/‬זוטר‪/‬מרצי חוץ‬
‫שם‬
‫‪ ‬עבודה‬
‫פקס‪/‬טל' סלולרי‬
‫‪E-mail‬‬
‫ד"ר‬
‫אביעזר דוד‬
‫‪24-9322349‬‬
‫ד"ר‬
‫אילוז דוד‬
‫ד"ר‬
‫אמריליו נינט‬
‫‪23-3323844‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ'‬
‫בחנשוילי מרי‬
‫‪23-3323822‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫בראל רונן‬
‫ד"ר‬
‫בר‪-‬דע עמוס‬
‫‪23-3212329‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫ברזני עוז‬
‫‪23-9243981‬‬
‫ד"ר‬
‫ברייטברט אייל‬
‫‪23-2382832‬‬
‫ד"ר‬
‫גוטליב בת‪-‬עמי‬
‫פרופ'‬
‫גפני ידידיה‬
‫ד"ר‬
‫הלחמי אליעזר‬
‫ד"ר‬
‫הרמן שושי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪054-4508680‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪052-8633069‬‬
‫פקס ‪052-6666720: 03-5305942‬‬
‫‪052-8362480‬‬
‫‪232-2112281‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23-3243882‬‬
‫בית ‪23-9322383‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-5665287‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪052-2567084‬‬
‫ד"ר‬
‫טל רונן‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫יהושע ירון‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫מלמד יואל‬
‫פרופ'‬
‫עמיאל עליזה‬
‫‪29-8881112‬‬
‫פרופ'‬
‫פלמינגר גדעון‬
‫‪23-2828311‬‬
‫ד"ר‬
‫רדנאי יהודית‬
‫ד"ר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪238-1883933‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪298881388 ;29-8881342‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪052-8633362‬‬
‫רוטרי נח‬
‫‪23-2824822‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-6506888‬‬
‫ד"ר‬
‫שטיינברג נתי‬
‫‪23-9282922‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-6860935‬‬
‫פרופ'‬
‫שפירא מנחם‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-6263179‬‬
‫קמ"ע ועמית מחקר‬
‫שם‬
‫‪ ‬עבודה‬
‫ד"ר‬
‫אל‪-‬עני דליה‬
‫‪4123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫בבושקין טטיאנה‬
‫‪4128‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר‬
‫ברזין אירנה‬
‫‪8828‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר אורית שאול‬
‫ד"ר‬
‫גלפרין מריאנה‬
‫‪4132‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' יגאל כהן‬
‫ד"ר‬
‫זבלדובסקי נטליה‬
‫‪4123‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' חיים ברייטברט‬
‫‪E-mail‬‬
‫חרמש חן‬
‫‪23-8348318‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אצל‬
‫פרופ' אשר שיינברג‬
‫פרופ' צבי מליק‬
‫ד"ר ארז לבנון‬
‫ד"ר‬
‫טביביאן‪-‬קיסר הילה‬
‫‪23-3328992‬‬
‫ד"ר‬
‫כהן הלית‬
‫‪23-8348324‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר סול עפרוני‬
‫פרופ' רמית מר‬
‫ד"ר‬
‫סיניאקוב מיכאל‬
‫‪4438‬‬
‫‪[email protected] mail.biu.ac.il‬‬
‫פרופ' רמי אבטליון‬
‫ד"ר‬
‫פן‪-‬מורוטוב סטניסלב‬
‫‪24-9888223; 4382‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' יוסף שטיינברגר‬
‫ד"ר‬
‫פציטניקוב איזבלה‬
‫‪4391‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' ישעיהו ניצן‬
‫ד"ר‬
‫קמניר יורי‬
‫‪4143‬‬
‫‪[email protected] mail.biu.ac.il‬‬
‫פרופ' צבי דובינסקי‬
‫ד"ר‬
‫רובין יבגניה‬
‫‪4132‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרופ' יגאל כהן‬
‫‪adds‬‬