84 "ל תת תל קשיש - רמת ישי 77 כביש ייעודי קרקע מאושרים ברמה ארצית ומחוזי

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫הועדה הארצית לתכנון ובניה‬
‫של תשתיות לאומיות‬
‫תת"ל ‪84‬‬
‫כביש ‪ 77‬רמת ישי‪-‬תל קשיש‬
‫ייעודי קרקע מאושרים ברמה ארצית ומחוזית‬
‫ניהול הפרויקט‬
‫תכנון‬
‫תכנון‬
‫ייעוץ סביבתי‬
‫יוזמות – למען הסביבה והקהילה בע"מ‬
%
%"
%$
! &
%
&
!
' &%'
!
' !#
' ' $%
'
' !
' %
&
$!
%!&
%!
' &
$!
&
&
!&
%"
%!&
' &
&
&
' %
&
&
' %
&
&
' '
' ?
!
' %$
!
$
‫‪219000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪739000‬‬
‫משיח א סעדיה‬
‫יגור‬
‫‪738000‬‬
‫מס' ‪762‬‬
‫מקרא‬
‫כב‬
‫יש‬
‫מ‬
‫ס'‬
‫‪70‬‬
‫זבידאת‬
‫רמת טבעון‬
‫‪737000‬‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫‪h‬‬
‫דרכים‬
‫שער העמקים‬
‫‪736000‬‬
‫אלונים‬
‫ש מס‬
‫' ‪77‬‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫פרברית‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫נווה יער‬
‫ראשית‬
‫! ! ! קו חשמל ראשי‬
‫‪7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7‬‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫כ‬
‫ביש מס' ‪75‬‬
‫כבי‬
‫‪733000‬‬
‫‪72‬‬
‫ב יש‬
‫כ‬
‫נהלל‬
‫שטח לשימור משאבי מים‬
‫‪733000‬‬
‫'‪2‬‬
‫בית שערים‬
‫קו צנרת גז טבעי‬
‫רגישות נופית ‪ -‬סביבתית גבוהה‬
‫מס‬
‫ש‬
‫שדה יעקב‬
‫אזורית‬
‫מהירה‬
‫קרית טבעון‬
‫מנשית זבדה‬
‫מחלפים‬
‫כביש ‪6‬‬
‫‪736000‬‬
‫כבי‬
‫כפר‪-‬חסידים‬
‫‪738000‬‬
‫בסמת טבעון‬
‫כביש‬
‫‪208000‬‬
‫‪739000‬‬
‫רכסים‬
‫‪209000‬‬
‫‪207000‬‬
‫תרשים ‪:- 2‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"א ‪ -35‬הנחיות סביבתיות‬
‫מס'‬
‫‪732000‬‬
‫‪73‬‬
‫‪732000‬‬
‫כפר יהושע‬
‫רמת דוד‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫גבת‬
‫‪1:40,000‬‬
‫‪730000‬‬
‫‪730000‬‬
‫‪729000‬‬
‫‪729000‬‬
‫כ‬
‫ב יש‬
‫מס'‬
‫‪66‬‬
‫יקנעם‬
‫‪219000‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪208000‬‬
‫‪207000‬‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫נח ל כרם‬
‫בסמת טבעון‬
‫‪737000‬‬
‫‪734000‬‬
‫דה י‬
‫תש‬
‫ת על‬
‫עקב‬
‫נח ל‬
‫ת‬
‫נח ל‬
‫‪733000‬‬
‫על‬
‫גו‬
‫ת‬
‫נח ל‬
‫בית‬
‫שה‬
‫רי ם‬
‫נה לל‬
‫שע‬
‫רי ם‬
‫חל‬
‫נ‬
‫זיד‬
‫קי ה‬
‫‪732000‬‬
‫נח‬
‫ל‬
‫יו‬
‫"‬
‫!‬
‫תע‬
‫עם‬
‫נ‬
‫ח ל דו‬
‫‪731000‬‬
‫‪1‬מ‬
‫בה‬
‫ת על‬
‫תה‬
‫לצ‬
‫‪730000‬‬
‫ק‬
‫רת‬
‫פון‬
‫‪212000‬‬
‫תע‬
‫‪3‬מ‬
‫רגישות מי תהום‬
‫פשט הצפה‬
‫לה‬
‫‪2‬מ‬
‫‪211000‬‬
‫‪1:30,000‬‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫‪730000‬‬
‫ובי‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ע‬
‫לה‬
‫תמ"א ‪/34‬ב‪4/‬‬
‫ג‬
‫נחל מו חרקה‬
‫נ‬
‫חל‬
‫נ‬
‫חל‬
‫‪213000‬‬
‫נח ל דין‬
‫‪731000‬‬
‫לה‬
‫קנ‬
‫שת‬
‫קי‬
‫שון‬
‫נ‬
‫חל‬
‫בי‬
‫יצ ח‬
‫ת‬
‫על ת‬
‫חרו‬
‫!‬
‫!‬
‫"‬
‫עורק ניקוז מישני‬
‫ב‬
‫‪732000‬‬
‫תע‬
‫לת‬
‫כ‬
‫פר‬
‫ת‬
‫על ת‬
‫שון‬
‫קי‬
‫נ‪.‬‬
‫דא‬
‫‪218000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫תמ"א ‪/34‬ב‪3/‬‬
‫ק לי ע‬
‫‪733000‬‬
‫שע‬
‫כפר יהושע‬
‫‪214000‬‬
‫מוביל קולחין קיים‬
‫עורק ניקוז במחוז צפון‬
‫מס'‬
‫ת על ת‬
‫מת דוד‬
‫ר‬
‫"‬
‫מתקן טיפול מוצע‬
‫עורק ניקוז ראשי‬
‫י הו‬
‫מ‬
‫!‬
‫מאגר קולחין קיים‬
‫‪734000‬‬
‫בית שערים‬
‫ל רא י‬
‫כ‬
‫ב יש‬
‫‪735000‬‬
‫נ‬
‫חל א‬
‫נח ל טבעון‬
‫נחל אלוני ם‬
‫ל‬
‫חם‬
‫ש מס' ‪75‬‬
‫‪66‬‬
‫‪736000‬‬
‫כבי‬
‫שדה יעקב‬
‫פא‬
‫"‬
‫ר‬
‫נח‬
‫ב‬
‫ית‬
‫קרית טבעון‬
‫ח‬
‫זין‬
‫נחל‬
‫כבי‬
‫ש‬
‫ימ‬
‫לח‬
‫נ‬
‫חל‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫רון‬
‫ו סי‬
‫‪7‬י‬
‫‪735000‬‬
‫נווה יער‬
‫תמ"א ‪34‬‬
‫פה‬
‫תע‬
‫לה‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫ה‪5 .‬‬
‫‪736000‬‬
‫מס‬
‫' ‪77‬‬
‫מקרא‬
‫!‬
‫ש‪.‬‬
‫שער העמקים‬
‫אלונים‬
‫נ‬
‫חל‬
‫נ‬
‫חל‬
‫ש‪ .‬ה‬
‫‪6.‬‬
‫ש מס' ‪70‬‬
‫!‬
‫ד‬
‫ו שה‬
‫‪737000‬‬
‫נח ל א‬
‫לוני אב א‬
‫יובל מזרחי‬
‫כביש‬
‫נח ל‬
‫חל‬
‫נ‬
‫ד‬
‫שה‬
‫ו‬
‫תע‬
‫לת ק שיש‬
‫אלוני אבא‬
‫זבידאת‬
‫רמת טבעון‬
‫ש‪.‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪209000‬‬
‫ה‪4 .‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪210000‬‬
‫תרשים ‪:3‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"א ‪/34‬ב‪,3/‬ב‪4/‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫בסמת טבעון‬
‫‪214000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪213000‬‬
‫זבידאת‬
‫רמת טבעון‬
‫‪210000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪737000‬‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫שער העמקים‬
‫‪736000‬‬
‫אלונים‬
‫מס‬
‫' ‪77‬‬
‫קרית טבעון‬
‫כבי‬
‫מקרא‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫תמ"א ‪/34‬ב‪5/‬‬
‫‪736000‬‬
‫כביש‬
‫תרשים ‪:-4‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"א ‪/34‬ב‪5‬‬
‫רצועת המוביל הארצי‬
‫צינור "‪108‬‬
‫קווי מים באיכות מי שתיה‬
‫ש מס' ‪75‬‬
‫רצועה אופציונאלית לתכנון‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫קו מים בקוטר "‪107"-24‬‬
‫נווה יער‬
‫קו מים קיים‪/‬מאושר‬
‫תחנת שאיבה ראשית‬
‫למים באיכות מי שתייה‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫"‬
‫)‬
‫קיימת‬
‫שדה יעקב‬
‫בית שערים‬
‫‪733000‬‬
‫‪733000‬‬
‫‪732000‬‬
‫כבי‬
‫‪732000‬‬
‫ש מס' ‪70‬‬
‫כפר יהושע‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫מס'‬
‫‪66‬‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫כ‬
‫ב יש‬
‫‪730000‬‬
‫‪730000‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪1:30,000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪739000‬‬
‫‪738000‬‬
‫זבידאת‬
‫רמת טבעון‬
‫‪737000‬‬
‫שער העמקים‬
‫שער העמקים‬
‫‪736000‬‬
‫ש מס‬
‫' ‪77‬‬
‫אורנים‬
‫קרית טבעון‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫מנשית זבדה‬
‫שמורת טבע בהפקדה או בתוקף‬
‫שמורת טבע מוצעת‬
‫גן לאומי מוצע‬
‫שמורת נוף‬
‫תמ"א ‪22‬‬
‫נווה יער‬
‫כ‬
‫ביש מס' ‪75‬‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫גן לאומי מוכרז‬
‫‪736000‬‬
‫אלונים‬
‫מקרא‬
‫תמא ‪8‬‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫כבי‬
‫מס' ‪762‬‬
‫‪738000‬‬
‫בסמת טבעון‬
‫כביש‬
‫יגור‬
‫כב‬
‫משיח א סעדיה‬
‫‪739000‬‬
‫גבעות שפרעם‬
‫יש‬
‫אלוני אבא‬
‫רכסים כפר‪-‬חסידים‬
‫מ‬
‫ס'‬
‫‪218000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪208000‬‬
‫‪70‬‬
‫‪219000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪207000‬‬
‫תרשים ‪:-5‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"א ‪8,22‬‬
‫יער נטע אדם מוצע‬
‫יער נטע אדם קיים‬
‫יער טבעי לשימור‬
‫‪734000‬‬
‫שדה יעקב‬
‫בית שערים‬
‫נטיעות בגדות נחל‬
‫‪733000‬‬
‫‪733000‬‬
‫בית שערים‬
‫‪734000‬‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫יער פארק קיים‬
‫ב יש‬
‫כ‬
‫נהלל‬
‫מס'‬
‫‪732000‬‬
‫‪73‬‬
‫‪732000‬‬
‫כפר יהושע‬
‫רמת דוד‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫גבת‬
‫הכרמל‬
‫‪1:40,000‬‬
‫‪730000‬‬
‫‪730000‬‬
‫‪729000‬‬
‫‪729000‬‬
‫כ‬
‫ב יש‬
‫מס'‬
‫‪66‬‬
‫יקנעם‬
‫‪219000‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪208000‬‬
‫‪207000‬‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪737000‬‬
‫&‬
‫שער העמקים‬
‫‪736000‬‬
‫כביש‬
‫מ‬
‫ס‬
‫' ‪77‬‬
‫מקרא‬
‫‪736000‬‬
‫אלונים‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫תרשים ‪:-.6‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"א ‪ 37,3‬ותת"ל ‪13‬‬
‫תמ"א ‪3‬‬
‫איזורית‬
‫ש מס' ‪75‬‬
‫בי‬
‫&‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫נווה יער‬
‫מהירה‬
‫ראשית‬
‫קרית טבעון‬
‫כ‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫&‬
‫מחלפים‬
‫תמ"א ‪37‬‬
‫תוואי מערכת ההולכה גז‬
‫תת"ל ‪- 13‬רכבת עמק‬
‫גבול תכנית‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫שדה יעקב‬
‫בית שערים‬
‫‪733000‬‬
‫‪733000‬‬
‫‪732000‬‬
‫&‬
‫‪732000‬‬
‫כפר יהושע‬
‫כביש‬
‫מס' ‪70‬‬
‫ת‬
‫ת" ל‬
‫רכב‬
‫מק‬
‫תע‬
‫‪1:25,000‬‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫בסמת טבעון‬
‫‪214000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪213000‬‬
‫זבידאת‬
‫רמת טבעון‬
‫‪210000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪737000‬‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫שער העמקים‬
‫‪736000‬‬
‫אלונים‬
‫מס‬
‫' ‪77‬‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫רגישויות‬
‫(‪ )1‬שטח מוגן מפיתוח‬
‫(‪ )2‬שטח לפיתוח מותנה‬
‫(‪ )3‬שטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר‬
‫קרית טבעון‬
‫כבי‬
‫מקרא‬
‫גבול תמ"מ ‪9/2‬‬
‫‪736000‬‬
‫כביש‬
‫תרשים ‪:-7‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"מ ‪2/9‬‬
‫הנחיות סביבתיות לפיתוח‬
‫(‪ )6‬שטח ללא הגבלות סביבתיות‬
‫ש מס' ‪75‬‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫נווה יער‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫שדה יעקב‬
‫בית שערים‬
‫‪733000‬‬
‫‪733000‬‬
‫‪732000‬‬
‫כבי‬
‫‪732000‬‬
‫ש מס' ‪70‬‬
‫כפר יהושע‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫מס'‬
‫‪66‬‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫כ‬
‫ב יש‬
‫‪730000‬‬
‫‪730000‬‬
‫‪218000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪1:30,000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪209000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪210000‬‬
‫שער העמקים‬
‫אלונים‬
‫‪736000‬‬
‫‪736000‬‬
‫כ‬
‫‪211000‬‬
‫תרשים ‪:-8‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"מ‪ + 6/3‬תמ"מ‪9/2‬‬
‫בי‬
‫ש‬
‫מס'‬
‫מקרא‬
‫תמ"מ ‪6‬‬
‫‪77‬‬
‫יש מס' ‪ 75‬קרית טבעון‬
‫כב‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫שמורת טבע‬
‫דרך מהירה‬
‫גן‪-‬לאומי‬
‫דרך ראשית‬
‫יער ויעור‬
‫דרך אזורית‬
‫אזור פיתוח עירוני‬
‫דרך נופית‬
‫אזור פיתוח כפרי‬
‫מסילת ברזל לבדיקת תוואי‬
‫שטח פתוח‪/‬חקלאי מוגן‬
‫גשר‪-‬מינהרה‬
‫‪735000‬‬
‫רצועת נחל וסביבותיו‬
‫‪735000‬‬
‫מסדרון חשמל‬
‫שטח חקלאי‪/‬נוף כפרי פתוח‬
‫שטח פתוח עירוני‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫‪q‬‬
‫‪r‬‬
‫אתר הנצחה‬
‫‪U‬‬
‫‪%‬‬
‫אתר למוסד ציבורי‬
‫[‬
‫‪%‬‬
‫מרכז תחבורה‬
‫‪Ú‬‬
‫‪Ê‬‬
‫שטח לפיתוח מותנה‬
‫‪S‬‬
‫‪#‬‬
‫מחלף‬
‫גבול תמ"מ ‪6‬‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫תמ"מ ‪9/2‬‬
‫ישוב כפרי‬
‫ישוב כפרי‪/‬קהילתי‬
‫חקלאי ‪ /‬נוף כפרי פתוח‬
‫שדה יעקב‬
‫מוסד‬
‫שמורת טבע‬
‫גן לאומי‬
‫יער נטע אדם קיים‬
‫יער פארק קיים‬
‫‪733000‬‬
‫‪733000‬‬
‫בית שערים‬
‫יער נטע אדם מוצע‬
‫יער טבעי לשימור‬
‫‪732000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫כבי‬
‫כפר יהושע‬
‫‪214000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪732000‬‬
‫ש מס' ‪70‬‬
‫‪‬‬
‫נטיעות בגדות הנחלים‬
‫אזור תעסוקה מקומי‬
‫‪1:20,000‬‬
‫@‬
‫‪%‬‬
‫מחלף‬
‫מסילת ברזל‬
‫מסילת ברזל ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫דרך מהירה‬
‫דרך ראשית‬
‫דרך אזורית‬
‫דרך מהירה ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫דרך ראשית ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫דרך אזורית ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫קו מתח עליון‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪737000‬‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫תמ"מ ‪6‬‬
‫גז טבעי‬
‫‪736000‬‬
‫‪736000‬‬
‫אלונים‬
‫כביש‬
‫מ‬
‫ס‬
‫' ‪77‬‬
‫כ‬
‫מערכת החשמל ‪ -‬קווים‬
‫קו ‪ 400‬ק\"ו‬
‫חשמל‬
‫קו מתח עליון‬
‫ש מס' ‪75‬‬
‫בי‬
‫קו מתח על ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫‪Î‬‬
‫‪Æ‬‬
‫נווה יער‬
‫גז טבעי‬
‫קו ‪ 161‬ק\"ו‬
‫קרית טבעון‬
‫!‬
‫(‬
‫מקרא‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫שער העמקים‬
‫!‬
‫(‬
‫תרשים ‪:-9‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"מ ‪+9/2‬תמ"מ‪ 6‬תשתיות חלק ‪1‬‬
‫גבול תמ"מ ‪6‬‬
‫תמ"מ ‪9/9‬‬
‫איחוד תשתיות‬
‫איחוד תשתיות‬
‫תחנות כוח‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫‪Î‬‬
‫‪Æ‬‬
‫תחנת משנה‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫‪²‬‬
‫(מתקן טיפול מוצע‪ -‬שפכים (שאינו קיים בתמ"א‬
‫‪W‬‬
‫‪X‬‬
‫שדה יעקב‬
‫בית שערים‬
‫שפכים‬
‫מתקן טיפול קיים שאינו מוצע‪ -‬שפכים ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫מאגר קולחין‬
‫‪733000‬‬
‫‪733000‬‬
‫!‬
‫(‬
‫מאגר קולחין‬
‫תוואי הולכת גז טבעי‬
‫תוואי הולכת גז טבעי‪ -‬קיים‬
‫תוואי הולכת גז טבעי‪ -‬קיים ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫קו מוצרי דלק‬
‫‪732000‬‬
‫כפר יהושע‬
‫‪W‬‬
‫‪X‬‬
‫קו מוצרי דלק ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫‪732000‬‬
‫!‬
‫(‬
‫כביש‬
‫מס' ‪70‬‬
‫קו מוצרי דלק‬
‫‪1:25,000‬‬
‫!‬
‫(‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫‪²‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫!‬
‫(‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪210000‬‬
‫המוביל הארצי‬
‫המוביל הארצי‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪214000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪210000‬‬
‫‪737000‬‬
‫‪737000‬‬
‫אלוני אבא‬
‫שער העמקים‬
‫תמ"מ ‪6‬‬
‫‪736000‬‬
‫‪11‬‬
‫תחבורה‬
‫‪736000‬‬
‫כביש‬
‫מ‬
‫ס‬
‫' ‪77‬‬
‫קו כחול תת"ל ‪48‬‬
‫אלונים‬
‫‪+‬‬
‫‪:-10‬‬
‫התכנית המוצעת ע"ג‬
‫תמ"מ ‪+ 9/2‬תמ"מ ‪6‬‬
‫תשיות חלק ‪2‬‬
‫מקרא‬
‫דרך ראשית‬
‫דרך אזורית‬
‫קרית טבעון‬
‫כ‬
‫דרך מהירה‬
‫דרך נופית‬
‫מסילת ברזל לבדיקת תוואי‬
‫ש מס' ‪75‬‬
‫בי‬
‫גשר‪-‬מינהרה‬
‫‪735000‬‬
‫‪735000‬‬
‫נווה יער‬
‫סמלים‬
‫[‬
‫‪%‬‬
‫מחלפים‬
‫‪S‬‬
‫‪#‬‬
‫רמת‪-‬ישי‬
‫רוזטה ‪ -‬מספר דרך‬
‫מרכז תחבורה‬
‫מחלף‬
‫מחלפון‬
‫‪S‬‬
‫‪#‬‬
‫‪734000‬‬
‫‪734000‬‬
‫גבול תמ"מ ‪6‬‬
‫תמ"מ ‪2‬‬
‫דרכים‬
‫שדה יעקב‬
‫בית שערים‬
‫דרך ראשית‬
‫דרך אזורית‬
‫‪733000‬‬
‫‪72‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪733000‬‬
‫דרך מהירה ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫דרך ראשית ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫מחלפים‬
‫‪732000‬‬
‫כפר יהושע‬
‫מחלף‬
‫מסילת ברזל‬
‫מסילת ברזל ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫‪1:25,000‬‬
‫‪731000‬‬
‫‪731000‬‬
‫‪217000‬‬
‫‪216000‬‬
‫‪215000‬‬
‫‪213000‬‬
‫‪212000‬‬
‫‪211000‬‬
‫‪210000‬‬
‫דרך אזורית ‪ -‬מחוץ לתכנית‬
‫מסילת ברזל‬
‫‪732000‬‬
‫כביש‬
‫מס' ‪70‬‬
‫@‬
‫‪%‬‬
‫‪214000‬‬
‫דרך מהירה‬
‫‪Ü‬‬
‫תת"ל ‪ 48‬כביש ‪77‬‬