אישור קבלה למעון – לשנת תשע"ד

‫אגף בכיר למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך‬
‫בנק ישראל ‪5‬‬
‫ירושלים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הכלכלה‬
‫אישור קבלה למעון ‪ /‬משפחתון ‪ /‬צהרון ‪ -‬תשע"ד (‪)2013‬‬
‫אישור זה הינו חלק בלתי נפרד משאלון ההרשמה ומהווה אסמכתא לקבלת הילד שפרטיו מופיעים על גבי הטופס למסגרת החינוכית‪.‬‬
‫חובה למלא את כל השדות באישור כולל חתימות ותאריכים מלאים (יום‪ ,‬חודש ושנה)‪ .‬אישור שחסרים בו פרטים כאמור ‪ -‬ייפסל‪.‬‬
‫לתשומת לב ההורים‪:‬‬
‫כל הורה נדרש למלא שאלון הרשמה של משרד הכלכלה לצורך קליטת פרטי הילד במערכת המחשוב של משרד הכלכלה‪.‬‬
‫מילוי השאלון מחוייב ביחס לכל הורה‪ ,‬בין אם מעוניין בקבלת השתתפות המדינה בשכר הלימוד ובין אם לאו‪.‬‬
‫הורה‪ ,‬שילדו קיבל הפנייה למעון או למשפחתון מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ‪ -‬לא ימלא שאלון הרשמה של‬
‫משרד הכלכלה‪.‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי על פי הנחיות משרד הכלכלה ‪ -‬מחוייב מפעיל המסגרת לפעול להוצאת ילד אשר לא מולא לגביו שאלון הרשמה‪.‬‬
‫פרטי מסגרת (מעון ‪ /‬משפחתון ‪ /‬צהרון)‬
‫סמל מסגרת‬
‫שם מסגרת‬
‫תת סמל משפחתון (למשפחתונים בלבד)‬
‫ישוב‬
‫פרטי הילד‪/‬ה‬
‫שם משפחה‬
‫מספר זהות‬
‫שם פרטי‬
‫תאריך כניסת הילד למסגרת‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫עבור ילד חוץ ‪ -‬יש לסמן במקום המתאים‬
‫‪ ‬ילד חוץ מושב שיתופי ‪ ‬ילד חוץ קיבוץ ‪ ‬ילד חוץ צהרון ‪ -‬קיבוץ‪/‬מושב שיתופי‬
‫חתימת מנהל‪/‬ת מסגרת (מעון ‪ /‬משפחתון ‪ /‬צהרון)‬
‫הנני מצהיר‪/‬ה בזה כי הפרטים שמסרתי מלאים ונכונים ומאשר‪/‬ת את רישומו של הילד‪/‬ה למסגרת‬
‫תאריך‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫חתימת מנהל‪/‬ת המסגרת‬
‫יום‬
‫חתימת הורה הילד‬
‫תאריך‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫שם משפחה‬
‫יום‬
‫שם פרטי‬
‫חתימת הורה הילד‬