קטלוג להורדה

‫פריקסט‪-‬לגדרות ומסתורים‬
‫גודל‬
‫‪ .1‬מגן דוד‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪27.5x13x7‬‬
‫‪27.5x13x10‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27.5x13x15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪ .2‬מיכל‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪21.5x11x7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪21.5x11x10‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪42‬‬
‫‪21.5x11x15‬‬
‫‪ .3‬דפנה‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪25x12x7‬‬
‫‪25x12x10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪32‬‬
‫‪25x12x15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .4‬משולש‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪16x13x7‬‬
‫‪16x13x10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪46‬‬
‫‪16x13x15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .5‬פרח‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪19.5x19.5x7‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪19.5x19.5x10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪19.5x19.5x13‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪1‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫פריקסט‪-‬לגדרות ומסתורים‬
‫‪ .6‬מתומן‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪23x10x10‬‬
‫‪23x10x15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪43‬‬
‫‪23x10x20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .7‬הברון‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪25x12x7‬‬
‫‪25x12x10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪32‬‬
‫‪25x12x15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .8‬חלון‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪30x12x7‬‬
‫‪30x12x10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30x12x15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .9‬פרפקט‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪30x12x7‬‬
‫‪30x12x10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30x12x15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .10‬פרפקט ‪I‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪30x12x7‬‬
‫‪30x12x10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30x12x15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .11‬שוהם‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪24.5x13x7‬‬
‫‪24.5x13x10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪31‬‬
‫‪24.5x13x15‬‬
‫‪24.5‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪2‬‬
‫פריקסט‪-‬לגדרות ומסתורים‬
‫‪3‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫פריקסט‪-‬לגדרות ומסתורים‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪4‬‬
‫פריקסט‪-‬לגדרות ומסתורים‬
‫‪5‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫פריקסט‪-‬לגדרות ומסתורים‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪6‬‬
‫ריצוף‪/‬חיפוי‬
‫‪ .12‬אריח‬
‫‪ .13‬אריח ענק‬
‫‪ .14‬ספליט‬
‫‪ .15‬מדרגה‬
‫‪30‬‬
‫‪5‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪40x40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40x20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪33x33‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30x30‬‬
‫‪11‬‬
‫‪25x25‬‬
‫‪16‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪30x50‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪25x50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪15x50‬‬
‫‪12.5‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪30x10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25x10‬‬
‫‪38‬‬
‫‪20x10‬‬
‫‪46‬‬
‫‪30x7‬‬
‫‪42‬‬
‫‪25x7‬‬
‫‪50‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪40x35‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪33x35‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30x35‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪25x35‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .16‬ספליט מלא יתד‬
‫‪6.5‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪28x6.5x6.5‬‬
‫‪55‬‬
‫‪25x6.5x6.5‬‬
‫‪62‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪ .17‬ספליט מלא‬
‫‪21‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪21x10.5x5.5‬‬
‫‪45‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪7‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫ריצוף‪/‬חיפוי‬
‫‪ .18‬אלמנטים לכבדי ראיה ועוורים‬
‫אלמנט מתריע‬
‫אלמנט מוביל‬
‫‪ .19‬פנל צד מדרגה‬
‫‪ .20‬פנל‬
‫‪ .21‬ספליט הדבקה‬
‫גודל‬
‫צד‬
‫‪40x20‬‬
‫ימין‪/‬שמאל‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪40x7‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪33x7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30x7‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪25x7‬‬
‫‪4‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪30x12‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30x10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25x7‬‬
‫‪50‬‬
‫‪20x10‬‬
‫‪46‬‬
‫‪21.5x6.5‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ .22‬ציפוי פוגה‬
‫‪ .23‬פינה‬
‫‪21‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫‪10‬‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪25x7‬‬
‫‪50‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪21x10x20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21x10x12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪21x10x10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪21x10x7‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪21x10x6.5‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪8‬‬
‫ריצוף‪/‬חיפוי‬
‫‪9‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫ריצוף‪/‬חיפוי‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪10‬‬
‫ריצוף‪/‬חיפוי‬
‫‪11‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫ריצוף‪/‬חיפוי‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪12‬‬
‫מוצרים ביישום יבש‬
‫‪ .24‬מוטות הצללה‬
‫‪ .25‬חיפוי יבש‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪5x7‬‬
‫משתנה לפי בחירת‬
‫האדריכל‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪20x40‬‬
‫‪12‬‬
‫• ניתן להזמין מידות חדשות לפי דרישת המתכנן‬
‫‪13‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫מוצרים ביישום יבש‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪14‬‬
‫מוצרים ביישום יבש‬
‫‪15‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫מוצרים ביישום יבש‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪16‬‬
‫סף חלון‪/‬קופינג‬
‫‪ .26‬סף חלון‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪25x30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25x25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20.25‬‬
‫‪ .27‬סף חלון דגם‬
‫פלמה‬
‫‬
‫‪ A‬עם גב אחורי‬
‫‪ B‬בלי גב אחורי‬
‫‪14,19,24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30x30‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪30x25‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪30x20‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .28‬קופינג‬
‫‪25‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪17,22,24,26,28‬‬
‫‪ .29‬קופינג מעקה‬
‫‪25,30‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪25x28‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25x26‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25x24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25x22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25x17‬‬
‫‪4‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪30x35‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪25x15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25x12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12,15,35‬‬
‫‪ .27‬קופינג אף‬
‫‪25‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪25x22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .28‬קופינג פגודה‬
‫‪33‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪33x20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30x30‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪30x25‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪20,25,30‬‬
‫‪17‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫לבנים‬
‫‪ .30‬לבנה‬
‫‪11‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪23x11x10‬‬
‫‪38‬‬
‫‪23x11x7‬‬
‫‪52‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .31‬לבנה חצי‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪23x5.5x7‬‬
‫‪52‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .32‬לבנת סיום‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫‪23x11x7‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .33‬תחומית‬
‫‪35‬‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪35x12x13‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪35x12x10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪35x12x7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7,10,13‬‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫‪18‬‬
‫מוצרים נוספים‬
‫‪ .34‬לבנה ‪ 40‬מדורגת‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪40x11x8‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪20x11x8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .35‬לבנה ‪ 40‬מעוגלת‬
‫גודל‬
‫מס’ יח’ במ”א‬
‫‪40x11x7.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪20x11x7.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .36‬סיומת מדורגת‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫גודל‬
‫‪7x11x8.5‬‬
‫‪ .37‬סיומת מעוגלת‬
‫מס’ יח’ במ”ר‬
‫גודל‬
‫…פרנה‬
‫‪7x11x8.5‬‬
‫…אדנית‬
‫…דרגש ישיבה‬
‫ת ‪ 6‬צלעות‬
‫…אדני ‬
‫…אדנית ‪ 7‬צלעות‬
‫…אדנית ‪ 8‬צלעות‬
‫‪19‬‬
‫…גריל‬
‫המוצר‬
‫הכמות‬
‫חרס מכובס‬
‫שק ‪ 1‬טון‬
‫חרס מכובס‬
‫שק ‪ 20‬ק”ג‬
‫חרס מעובד‬
‫שק ‪ 1‬טון‬
‫סינדרס לחיפוי‬
‫שק ‪ 1‬טון‬
‫שמן קוטו‬
‫מיכל ‪ 4‬ליטר‬
‫דבק סילקס אדום‬
‫מיכל ‪ 5‬ק”ג‬
‫אבקת חרס‬
‫שק ‪ 1‬טון‬
‫גרגירי חרס‬
‫שק ‪ 1‬טון‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫ב ע ” מ‬
‫אדניות וכדי חרס‬
‫תחתית ‪Art 4‬‬
‫גלים קטנה‬
‫גלים גדולה‬
‫ממשית‬
‫‪H-8 Q-45‬‬
‫‪H-12 L-31 W-13‬‬
‫מיורקה‬
‫שיבטה ‪13‬‬
‫רומנה ‪6‬‬
‫‪Art‬‬
‫‪H-30 Q-35‬‬
‫סהרה‬
‫קלאסי‬
‫מאיה‬
‫ת ע ש י ו ת‬
‫ח ר ס‬
‫‪Art 6‬‬
‫פטרה‬
‫‪H-28 Q-31 Art 10‬‬
‫‪H-50 Q-50‬‬
‫‪H-35 L-40‬‬
‫‪Art 12‬‬
‫‪W-40‬‬
‫אינקה‬
‫פיראוס‬
‫‪H-45 Q-45 Art 11‬‬
‫‪Art 8‬‬
‫‪H-50 Q-50‬‬
‫‪H-50 Q-50‬‬
‫פלמרי‬
‫‪Art 2‬‬
‫‪H-15 L-74 W-25 Art‬‬
‫נאפולי‬
‫‪H-14 L-40 W-16‬‬
‫‪H-40 Q-40 Art 9‬‬
‫‪Art 5‬‬
‫‪Art 17‬‬
‫‪H-40 Q-50‬‬
‫תמנע‬
‫‪Art 15‬‬
‫‪L-50 W-40‬‬
‫‪H-40 Q-32‬‬
‫ב ע ” מ‬
‫מואבי‬
‫‪Art 16‬‬
‫‪Art 1B‬‬
‫‪H-22 Q-42‬‬
‫‪H-45 Q-50‬‬
‫‪20‬‬
‫רודוס‬
‫ונוס‬
‫‪Art 7‬‬
‫‪Art 18‬‬
‫‪H-35 Q-40‬‬
‫‪H-28 Q-30‬‬