הכנת תוכניות בטיחות – 5 ימי כשירות

‫קורס הכנת תוכנית בטיחות‬
‫עלפי התקנה החדשה השתלמות לממוני בטיחות‬
‫מטרת התקנות לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית‬
‫לניהול הבטיחות במקום העבודה‪ ,‬כדי למנוע תאונות עבודה‬
‫ומחלות מקצוע‪ ,‬לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות‬
‫החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית‪.‬‬
‫מטרת ההשתלמות‪ :‬הסמכתם של ממוני הבטיחות להכנת תוכנית‬
‫בטיחות על פי התקנה החדשה‪ ,‬לרבות הסמכתם בניהול סיכוני‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫יום ‪ :1‬התקנה החדשה לתוכנית הבטיחות‪.‬‬
‫בית ביטא‬
‫יהושוע הצורף ‪43‬‬
‫באר שבע‬
‫ת‪.‬ד ‪4433‬‬
‫טלפון ‪ - 80-7388866‬ענבל‬
‫פקס‪80-7376464 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת התקנה החדשה להכנת תוכנית בטיחות‬
‫‪‬‬
‫החקיקה בישראל בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניהול בטיחות פרו‪-‬אקטיבי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחריות להכנת התוכנית ויישומה‬
‫יום ‪ :2‬ניהול סיכונים (חלק א)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יסודות בניהול סיכונים‬
‫‪‬‬
‫זיהוי גורמי סיכון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערכת סיכונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים;‬
‫‪‬‬
‫יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים‪.‬‬
‫יום ‪ :4‬ניהול סיכונים (חלק ב)‬
‫‪‬‬
‫הגדרת קבוצות סיכון‪ ,‬רמת הסכנה‪ ,‬בקרה לשליטה בסיכונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שיטות לאיתור גורמי סיכון והערכת סיכונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫איתור סיכונים בעזרת רשימות תיוג (‪.)DOE‬‬
‫‪‬‬
‫ניתוחי בטיחות של מטלה (‪.)JOB SAFETY ANALYSIS‬‬
‫יום ‪ :3‬ניהול סיכונים (חלק ג)‬
‫‪‬‬
‫עיבוד וניתוח נתוני ניהול סיכונים‬
‫‪‬‬
‫ניהול סיכונים באמצעות למידה מאירועים‬
‫‪‬‬
‫הטמעת ניהול סיכונים כשינוי ארגוני‬
‫יום ‪ :5‬מדיניות הבטיחות וניהול מערך הבטיחות‬
‫‪‬‬
‫הכנת מדיניות הבטיחות‪ ,‬יישום ומעקב אחר מדיניות הבטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת יעדים‪ ,‬מדדים‪ ,‬וסדרי עדיפויות בתוכנית הבטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגדרת רמת הסיכון הקביל בתוכנית הבטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניהול מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת המבנה הארגוני של מערך הבטיחות ושילובו במערך הארגוני‬
‫‪‬‬
‫בניית תוכנית שנתית לבדיקות סביבתיות תעסוקתיות‪ ,‬ולביצוע סקרי‬
‫סיכונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עריכת ביקורות ומבדקים‪ ,‬ביצוע פעולות מתקנות ומונעות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית ‪ :‬בניית תוכנית הדרכה שנתית‪,‬‬
‫ניהול מערך הדרכות בטיחות‪ ,‬בחינת אפקטיביות הדרכות בטיחות‪.‬‬
‫בית ביטא‬
‫יהושוע הצורף ‪43‬‬
‫באר שבע‬
‫ת‪.‬ד ‪4433‬‬
‫‪‬‬
‫ניהול ומעקב בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים‪ ,‬בדיקות רפואיות‬
‫תעסוקתיות‪ ,‬היתרים‪ ,‬אישורים‪ ,‬רישיונות‪ ,‬הסמכות‪ ,‬מינויים ושמירת‬
‫כשירויות‪ ,‬הנוגעים לבטיחות‪.‬‬
‫טלפון ‪ - 80-7388866‬ענבל‬
‫פקס‪80-7376464 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משך הקורס ‪ 5‬מפגשים משעה ‪15:48 - 0:48‬‬
‫טופס רישום לקורס תוכנית בטיחות וניהול סיכונים‬
‫פרטים נוספים‪ :‬טל ‪850-5113377 ,80-7788866‬‬
‫שם פרטי ומשפחה _________________________________ ת‪.‬ז‪________________ .‬‬
‫כתובת פרטית‪:‬‬
‫טל' בבית______________ טל' בעבודה_______________ טל' נייד _______________‬
‫דואר אלקטרוני _________________________________________________‬
‫תפקיד בעבודה‪ _________________________ :‬השכלה‪____________________________:‬‬
‫אנו הח"מ מתחייבים בזה התחייבות בלתי חוזרת‪ ,‬ביחד ולחוד‪ ,‬לשלם את דמי השתתפות לסדרה הנ"ל‪ ,‬בכפוף לתנאים ולהנחיות שבתשקיף‬
‫הזה‪ ,‬ואנו מתחייבים לשלם במזומן עבור כל משתתף‪/‬ת עד שבועיים לפני פתיחת ההשתלמות בפועל‪ .‬ידוע לנו כי אם לא נעמוד בתנאי‬
‫התשלום נחויב בריבית ובהפרשי הצמדה מלאים‪.‬‬
‫שם המפעל‪/‬מוסד‪ _________________________:‬כתובת מפעל‪/‬מוסד‪______________________:‬‬
‫שם איש הקשר __________________ טל' _________________תפקיד ______________‬
‫חתימה וחותמת המפעל‪ ______________________________:‬תאריך ________________‬
‫מחיר ללא מע"מ ‪₪9922 :‬‬
‫להרשמה לשלוח לפקס מספר‪80-7776161 :‬‬