E4D SOLUTIONS LTD - JS

‫‪E4D SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫טופס הרשמה לכנס ‪321.1.5 -JS-IL‬‬
‫תאריך‪____/____/____ :‬‬
‫שם ממלא הטופס‪_________________________:‬תפקיד‪__________________ :‬‬
‫חברה ‪____________________ :‬כתובת (או ת‪1‬ד)‪________________________ :‬‬
‫טל' עבודה‪ _____________________:‬טל' נייד‪__________________________:‬‬
‫פקס‪___________ :‬כתובת מייל‪_____________________________________ :‬‬
‫פרטי הכנס‪:‬‬
‫קורס‬
‫כנס ‪,JS-IL‬‬
‫‪ ,Yes Planet‬רחוב‬
‫המאה ועשרים ‪,4‬‬
‫ראשון לציון מערב‪1‬‬
‫תאריך‬
‫‪326.651‬‬
‫שעות‬
‫‪8:20-50:00‬‬
‫עלות‬
‫‪ ₪ 100‬למשתתף‬
‫‪‬‬
‫האירוע מיועד לאנשי פיתוח‪ ,‬מנהלי פרויקטים וארכיטקטים‪6‬‬
‫‪‬‬
‫לוח הזמנים של הכנס מופיע באתר‪:‬‬
‫‪www.jsilconf.com‬‬
‫עלויות הרשמה לכנס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ₪ 100‬לאדם ליום שלם‪6‬‬
‫‪‬‬
‫המחירים לא כוללים מע"מ‪6‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כל הנרשם בהרשמה מוקדמת יקבל מתנה אחת לבחירה‪:‬‬
‫‪Cheerson CX-10 CX10 2.4G 6 Axis RC Quadcopter Mode 2 + Gift Box‬‬
‫מסוק אלחוטי‬
‫או‬
‫לוח אלקטרוני המשמש לתכנות ‪Arduino Uno R3-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪E4D SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫‪‬‬
‫ההרשמה המוקדמת תתחיל ב‪ 3.62651-‬ותסתיים ב ‪6261651-‬‬
‫‪‬‬
‫המבצע עד גמר המלאי‪ 6‬לכל משתתף תינתן מתנה אחת‪6‬‬
‫‪‬‬
‫לארגונים המבקשים לבצע הרשמה מרוכזת של מספר משתתפים נא לפנות לחופית‬
‫אוחנה‪ :‬נייד‪ , 013-48444.1 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פרטי המשתתפים‪:‬‬
‫שם משתתף‬
‫טלפון נייד‬
‫כתובת מייל‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫תשלום (עבור נרשם פרטי)‬
‫מחיר‪ 190 :‬כולל מע"מ‬
‫חיוב באמצעות כרטיס אשראי‪ ,‬שמספרו ________________________________‬
‫תוקף הכרטיס _____________שם בעל הכרטיס_________________________‬
‫ת‪6‬ז בעל הכרטיס____________________ מס' תשלומים __________________‬
‫פרטים לשליחת חשבונית מס (עבור חברה)‬
‫סך הכל‪ ₪ ___________ :‬לא כולל מע"מ‬
‫‪2‬‬
‫‪E4D SOLUTIONS LTD‬‬
‫‪EXPERTS FOR DESIGN DEVELOP DEBUG DEPLOY‬‬
‫שם החברה _________________________ ח‪6‬פ ________________________‬
‫אגף‪/‬מחלקה_____________________ שם איש קשר ____________________‬
‫טלפון איש קשר___________________ פקס ____________________________‬
‫כתובת למשלוח חשבונית‪:‬‬
‫רחוב ________________מס' _______ עיר ______________מיקוד__________‬
‫תנאים כלליים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המחירים אינם כוללים מע"מ‪1‬‬
‫‪‬‬
‫תנאי תשלום‪ :‬שוטף ‪123 +‬‬
‫‪‬‬
‫הודעה על ביטול ההרשמה אפשרית עד ‪ 23‬ימים לפני קיום הכנס וזאת במשלוח‬
‫הודעה כתובה ל ‪ E4D‬בפקס או במייל לאחת הכתובות הרשומות מטה‪ 1‬ביטול לאחר‬
‫מכן יחויב ב‪ 53%‬מהסכום‪1‬‬
‫‪‬‬
‫אי השתתפות ללא הודעה מוקדמת על ביטול עד ‪ .3‬ימים מפתיחת הכנס תגרור חיוב‬
‫מלא‪1‬‬
‫‪‬‬
‫איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה‪1‬‬
‫אני מצהיר‪/‬ה כי קיבלתי את כל המידע על הכנס הנ"ל וכי ידועות לי וברורות‬
‫לי כל הנחיות ההרשמה וביטולה‪ 1‬אני מאשר את השתתפותי בכנס ומתחייב‪/‬ת‬
‫לקיים את תקנות הביטולים מול ‪1 E4D‬‬
‫חתימת לקוח פרטי ________________________________‬
‫חתימה וחותמת החברה _____________________________‬
‫שם המאשר ____________________________________‬
‫יש להחזיר את טופס ההרשמה חתום לפקס‪32-.23333. :‬‬
‫‪3‬‬