מזיקים וחרקים מועילים

‫∞‪6‬‬
‫המזיק‬
‫הלקטית ורודה‬
‫©זחל ורוד®‬
‫‪Pectinophora‬‬
‫‪gossypiella‬‬
‫כנימת‬
‫עש הטבק‬
‫‪Bemisia‬‬
‫‪tabaci‬‬
‫הליותיס‬
‫©תנשמית האביב®‬
‫‪Heliothis‬‬
‫‪(Helioverpa‬‬
‫)‪armigera‬‬
‫זיפית הכותנה‬
‫‪Earias‬‬
‫‪insulana‬‬
‫מראה המזיק‬
‫מזיקים עיקריים‬
‫נזק‬
‫נוכחות בשדה‬
‫סוף אפר‪ -ß‬ספט‪ß‬‬
‫פגיעה בכפתורים‬
‫והפלתם‬
‫פגיעה בהטמעה ע‪¢‬י‬
‫מציצת מוהל התאים‪Æ‬‬
‫הפרשת טל‪-‬דבש‬
‫שמביאה להתפתחות‬
‫פייחת ולכלוך הכותנה ו‪Ø‬‬
‫או להדבקה‪Æ‬‬
‫פגיעה‬
‫בהלקטים‬
‫יוני ‪ -‬ספט‪ß‬‬
‫מאי ‪ -‬יוני‬
‫©לעיתים‬
‫ברמה נמוכה‬
‫עד סוף‬
‫העונה®‬
‫מאי‬
‫יולי‪ -‬ספט‪ß‬‬
‫פגיעה בהלקטים‬
‫פיצול הצמח‬
‫פגיעה בהלקטים‬
‫מראה הנזק‬
‫כנימת עלה הדלועים‬
‫‪Tetranychus‬‬
‫©אדומה® ‪urticae‬‬
‫©צהובה®‬
‫אקריות קורים‬
‫‪Tetranychus‬‬
‫‪cinnabarinus‬‬
‫‪Empoasca‬‬
‫‪lybica‬‬
‫ציקדה ירוקה‬
‫‪littoralis‬‬
‫‪Spodoptera‬‬
‫פרודנית השדות‬
‫‪Aphis gossypii‬‬
‫‪6±‬‬
‫מזיקים משניים‬
‫אפר‪ -ß‬ספט‪ß‬‬
‫אוג‪ - ß‬ספט‪ß‬‬
‫מאי ‪ -‬יולי‬
‫מאי ‪ -‬ספט‪ß‬‬
‫עיוות של קודקוד הצמיחה‬
‫©בתחילת העונה®‬
‫נינוס צמחים ©בפימה®‬
‫הפרשת טל‪-‬דבש שמביאה‬
‫להתפתחות פייחת וללכלוך‬
‫הכותנה ו‪Ø‬או להדבקה‬
‫אכילה של העלווה‬
‫פגיעה בהלקטים‬
‫האדמה של העלים‬
‫ופגיעה בהטמעה‬
‫פיצול הצמח‬
‫פגיעה בהלקטים‬
‫המזיק‬
‫אגרוטיס‬
‫השורשים‬
‫‪Agrotis‬‬
‫‪segetum‬‬
‫‪Creontiades‬‬
‫‪pallidus‬‬
‫רכנף חיוור‬
‫‪Oxycarenus‬‬
‫‪hyalinipennis‬‬
‫פשפש הכותנה‬
‫‪Thrips‬‬
‫‪tabaci‬‬
‫תריפס הטבק‬
‫≤‪6‬‬
‫מראה המזיק‬
‫מזיקים משניים‬
‫נוכחות בשדה‬
‫אפר‪ - ß‬מאי‬
‫אפר‪ - ß‬מאי‬
‫אפר‪ - ß‬מאי‬
‫מאי ‪ -‬יולי‬
‫נזק‬
‫קיצוץ של‬
‫נבטים בגובה‬
‫פני הקרקע‬
‫פגיעה‬
‫באמיר הצימוח‬
‫הגורמת לפיצול‬
‫הצמח‬
‫מציצה של‬
‫כפתורים והפלתם‬
‫מציצה של זרעים‬
‫והחמה של הכותן‬
‫בתוך ההלקט‬
‫מציצה של‬
‫כפתורים והפלתם‬
‫מציצה של זרעים‬
‫והחמה של הכותן‬
‫בתוך ההלקט‬
‫מראה הנזק‬
‫לפיגמה‬
‫‪Spodoptera‬‬
‫‪Exigua‬‬
‫פלוסיה‬
‫‪Crysodeiixis‬‬
‫)‪(Plusia‬‬
‫‪chalcytes‬‬
‫החרק‬
‫מושיות‬
‫‪Coccinella sp.‬‬
‫עינפז ירוק‬
‫‪Chrysoperla‬‬
‫‪Carnea‬‬
‫≥‪6‬‬
‫מראה החרקים‬
‫חרקים מועילים‬
‫אפר‪ - ß‬מאי‬
‫יולי ‪ -‬אוקט‪ß‬‬
‫מועד הופעה‬
‫אפר‪ - ß‬יולי‬
‫©שיא‬
‫באפריל ‪ -‬מאי®‬
‫מאי ‪ -‬אוקט‪ß‬‬
‫כרסום של העלווה‬
‫כרסום של העלווה‬
‫פעילות‬
‫טורפים‬
‫כנימות עלה‬
‫טורף את כל‬
‫המזיקים¨ כולל‬
‫דרגות צעירות‬
‫של זחלים‬
‫החרק המועיל בפעולה‬
‫החרק‬
‫מושית האקריות‬
‫‪Stethorus‬‬
‫‪gilvifrons‬‬
‫‪Orius sp.‬‬
‫אוריוס‬
‫‪Ischiodon‬‬
‫‪aegyptius‬‬
‫רחפן מצרי‬
‫‪Scymnus‬‬
‫‪levaillanti‬‬
‫סקימנוס שעיר‬
‫‪6¥‬‬
‫מראה החרק‬
‫חרקים מועילים‬
‫נוכחות בשדה‬
‫כל העונה‬
‫כמעט‬
‫כל העונה‬
‫אפר‪ - ß‬מאי‬
‫נזק‬
‫טורפים‬
‫אקריות‬
‫טורף‬
‫בעיקר‬
‫כנימות עלה‬
‫הרימה‬
‫מוצצת‬
‫תוכן גוף‬
‫של כנימות‬
‫ממאי עד‬
‫סוף העונה‬
‫טורפים‬
‫של כל‬
‫המזיקים‬
‫מראה הנזק‬
‫צרעתן‬
‫הפרפראים‬
‫‪Hyposoter sp.‬‬
‫ברקון‬
‫‪Barcon sp.‬‬
‫אפידן הכותנה‬
‫‪Lysiphlebus‬‬
‫‪confusus‬‬
‫אנקרסית הפס‬
‫‪Encarsia‬‬
‫‪lutea‬‬
‫משוטן נאה‬
‫‪Eretmocerus‬‬
‫‪mundus‬‬
‫‪65‬‬
‫טפיל פנימי‬
‫של זחלי‬
‫פרפראים‬
‫טפיל חיצוני‬
‫של זחלי‬
‫פרפראים‬
‫טפיל של כנימת‬
‫עלה הדלועים‬
‫טפיל זחלים‬
‫של כנימת‬
‫עש הטבק‬
‫טפיל זחלים‬
‫של כנימת‬
‫עש הטבק‬
‫בעיקר‬
‫במאי ‪ -‬יוני‬
‫בעיקר‬
‫במאי ‪ -‬יוני‬
‫בעיקר ביוני‬
‫בעיקר‬
‫באוגוסט‬
‫בעיקר ביולי‬