נספח

‫בלמ"ס‪-‬‬‫‪-1-‬‬
‫הוראת קחצ"ר‬
‫אלול התשס"א (ספטמבר ‪)1002‬‬
‫שם הפרק‪:‬‬
‫עודכנה‪ :‬ינואר ‪1022‬‬
‫מספר הדפים‪12 :‬‬
‫מספר ההוראה‪2 :‬‬
‫‪ .2‬מאמץ עצים ומרוצים‬
‫מאמץ עצים ומרוצים‬
‫כללי‬
‫‪ .2‬במסגרת השירות בצבא הגנה לישראל‪ ,‬ומתוך הכרה בצורך של שמירה על רף כשירות‬
‫גופנית וקרבית‪ ,‬מתבצעות פעילויות רבות ומגוונות הדורשות מאמץ גופני מחיילי צה"ל‪.‬‬
‫‪ .1‬פיתוח יעיל של הכושר הגופני והקרבי ומניעת נזקים גופניים כתוצאה מפעילות גופנית‪,‬‬
‫מותנית בבקרה נאותה ובשמירה על מעטפת מקצועית נדרשת‪.‬‬
‫המטרה‬
‫‪ .3‬הגדרת התנאים לביצוע פעילות גופנית קבוצתית מסוג מאמץ עצים ומרוצים על ידי חיילי‬
‫צה"ל והמעטפת הפיקודית והרפואית המתחייבת לצורך קיומם‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ .2‬בהוראה זו‪:‬‬
‫א‪" .‬ריצת רצף" ‪ -‬ריצה ממושכת על בגדי ספורט או בגדי עבודה בנעלי ספורט או בנעלי‬
‫צבא ללא משקל נוסף‪.‬‬
‫ב‪" .‬מאמץ עצים" ‪ -‬פעילות גופנית בדרגת סיכון המחייבת במעטפת רפואית ופיקודית‬
‫הולמת‪ ,‬הינה אחד מהמאמצים הבאים‪:‬‬
‫‪ )2‬כל מבחני הכושר הגופני‪/‬קרבי (כגון "בוחן כש"ג בסיסי"‪" ,‬בוחן פלוגה"‪" ,‬בוחן‬
‫לקצינים ולאנשי הקבע"‪" ,‬בוחן כשירות קרבית"‪" ,‬בוחן קרבות"‪" ,‬בוחן קרב‬
‫מגע"‪" ,‬בוחן מסלול מכשולים" וכדומה) בהתאם להוראת קחצ"ר בנושא כושר‬
‫קרבי מס' ‪ 5‬ו‪.21-‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-1-‬‬
‫‪ )1‬ביחידות מיוחדות (מטכ"ל‪ ,‬שלדג‪ ,‬שייטת ‪ -)666 ,31‬ריצת רצף למרחק של מעל‬
‫‪ 20‬ק"מ ומעלה ומעל ‪ 6‬ק"מ בריצות עם אפוד ונשק‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫ביחידות מובחרות (מגלן‪ ,‬אגוז‪ ,‬דובדבן‪ ,‬רימון‪ ,‬גדס"רים חי"ר‪ ,‬יהל"ם‪ ,‬עוקץ‪,‬‬
‫חובלים‪ ,‬מלט"ק‪ ,‬פו"ם כללי‪ ,‬לוט"ר)‪-‬ריצת רצף למרחק של מעל ‪ 8‬ק"מ ומעל ל‬
‫‪ 6‬ק"מ בריצות עם אפוד ונשק‪.‬‬
‫‪ )2‬במערך החי"ר ‪ -‬ריצת רצף למרחק של מעל ‪ 2‬ק"מ ומעל ל ‪ 5‬ק"מ בריצות עם‬
‫אפוד ונשק‪.‬‬
‫‪ )5‬במערך המתנייע ‪ -‬ריצת רצף למרחק של מעל ‪ 6‬ק"מ ומעל ל ‪ 3‬ק"מ בריצות עם‬
‫אפוד ונשק‪.‬‬
‫‪ )6‬למטה‪/‬תומכ"ל ואנשי מילואים במערך הלוחם ‪ -‬ריצת רצף למרחק של מעל ‪5‬‬
‫ק"מ ומעל ל ‪ 1‬ק"מ בריצות עם אפוד ונשק‪.‬‬
‫‪ )2‬כל אימון רכיבה על אופני שטח‪.‬‬
‫‪ )8‬כל אימון ריצת ניווט (בהתאם להוראת מקחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪.)10‬‬
‫‪ )1‬כל ריצת אלונקות מעל ‪ 2‬ק"מ‪.‬‬
‫‪ )20‬ימי ספורט‪.‬‬
‫‪ )22‬מרוץ‪.‬‬
‫ג‪" .‬מרוץ"‪ -‬הינו תחרות ריצה למרחק של ‪ 1‬ק"מ ומעלה שבה הרצים נמדדים על‬
‫דירוגם ו‪/‬או תוצאתם‪ .‬הוא אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ )2‬מרוץ צבאי‪-‬מרוץ בארגון מלא של צה"ל המיועד לחיילי צה"ל‪.‬‬
‫‪ )1‬מרוץ אזרחי מאושר להשתתפות על ידי צה"ל ‪ -‬מרוץ בארגון אזרחי שעבורם ניתן‬
‫אישור צבאי על ידי ראש אכ"א ואישור מקצועי של מחלקת הכושר הקרבי‪.‬‬
‫ד‪" .‬מארגן המרוץ"‪ :‬נציג מטעם העירייה‪/‬מועצה‪/‬איגוד‪ ,‬כפי שיקבע בפקודת הארגון של‬
‫המרוץ‪.‬‬
‫ה‪" .‬מפקד מערך הרפואה במרוץ "‪ :‬הרופא הפיקודי או רופא שימונה מטעמו‪.‬‬
‫ו‪" .‬מכלול הצוות רפואי"‪ -‬רופאים‪ ,‬חובשים‪ ,‬פרמדיקים‪ ,‬מע"רים‪ ,‬בקרים וכל מי‬
‫שימונה על ידי מפקד מערך הרפואה‪.‬‬
‫ז‪" .‬צוות רפואה"‪ -‬רופא‪/‬פרמדיק‪ 1 ,‬חובשים‪ ,‬אמבולנס‪.‬‬
‫ח‪" .‬רכב מלווה" – רכב שאינו מאפשר פינוי בשכיבה (באמצעות אלונקה) אך מכיל את‬
‫הציוד הרפואי הנדרש לכיסוי הרפואי של מאמץ העצים‪.‬‬
‫ט‪" .‬רכב פינוי "‪ -‬רכב בעל יכולת פינוי של פצוע בשכיבה על גבי אלונקה עם יכולת‬
‫עבירות בכל מסלול בצמוד לו המאויש בחובש ומכיל את הציוד הרפואי הנדרש‬
‫(במרוץ‪ ,‬ראה נספח א' בהוראה זו)‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-3-‬‬
‫י‪" .‬רכב פינוי אמבולנס צבאי" – רכב ‪ 2/2‬המאויש בצוות רפואי ויכול להגיש טיפול‬
‫רפואי בשכיבה‪.‬‬
‫יא‪" .‬ניידת טיפול נמרץ"‪ -‬אמבולנס (נט"ן או אט"ן) המאויש במטפל בכיר‬
‫(רופא‪/‬פרמדיק)‪ ,‬חובש‪ ,‬ובציוד לטיפול נמרץ (ראה נספח ב')‪.‬‬
‫יב‪" .‬פקודת ארגון של המרוץ "‪ :‬פקודה המפרטת את ההיערכות הפיקודית‪ ,‬המנהלתית‪,‬‬
‫הבטיחותית והרפואית שתיכתב על ידי מפקד המרוץ ותאושר בהתאם להוראה זו‪.‬‬
‫יג‪" .‬נספח הרפואה של המרוץ "‪ :‬נספח בתיק התרגיל המפרט את ההיערכות הרפואית‬
‫הצבאית למרוץ שייכתב ע"י מפקד מערך הרפואה‪ .‬אם מפקד מערך הרפואה הינו‬
‫רופא שמונה מטעם הרופא הפיקודי‪ ,‬יאושר נספח הרפואה ע"י הרופא הפיקודי‬
‫שבתחומו נערך המרוץ‪.‬‬
‫יד‪" .‬בקר"‪ :‬בעל תפקיד שיקבע על ידי מפקד המאמץ העצים‪/‬המרוץ‪ .‬הבקר במרוצים הינו‬
‫חלק ממכלול הצוות הרפואי ותפקידו לזהות משתתף כושל‪.‬‬
‫טו‪" .‬מוביל‪/‬מאסף ריצה" ‪ -‬חיילים‪/‬מפקדים‪ ,‬שמונו ע"י מפקד המאמץ העצים לשמש‬
‫כמוביל‪/‬מאסף למאמץ העצים‪ ,‬בהתאם להוראה זו‪.‬‬
‫טז‪" .‬תיק מדף"‪ -‬תיק תרגיל למאמץ עצים ביחידות שבהם המאמצים העצימים‬
‫מתבצעים במקומות קבועים‪ .‬עפ"י הורא"ב מבק"א יבשה יש לחדש האישור אחת ל ‪6‬‬
‫חודשים ע"י מפקד היחידה ו‪/‬או בעת החלפת מפקד היחידה‪.‬‬
‫יז‪ .‬תחנת עזרה ראשונה (ע"ר) במרוץ‪ -‬מתחם מוצל מסומן המוצב לאורך מסלול המרוץ‬
‫הכולל חובש‪ ,‬ציוד ע"ר בסיסי‪ ,‬אלונקה‪ ,‬אמצעי קשר‪ ,‬ומי קירור בכמות המתאימה‬
‫למספר המשתתפים במרוץ ולאורך המרוץ (טבלה מס' ‪ .)2‬תחנת ע"ר תמוקם בסמוך‬
‫לעמדת שתייה‪ ,‬במרחק של ‪ 50‬מ' לפניה לצדי המסלול‪.‬‬
‫גוף ההוראה‬
‫מאמץ עצים (לגבי מרוץ ראה סעיף ‪ 6‬בהוראה זו)‪.‬‬
‫‪ .5‬כל מאמץ עצים מחייב בעלי תפקידים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬מאשר המאמץ העצים ‪ -‬לפני כל מאמץ עצים יוכן תיק תרגיל ויובא לאישורו של אחד‬
‫מאלה‪:‬‬
‫‪ )2‬במסגרת אורגנית ‪ -‬מפקד בתפקיד מ"פ או מקבילו ומעלה אשר הינו בעל סמכות‬
‫פיקודית על הכוח המבצע את המאמץ העצים‪.‬‬
‫‪ )1‬במסגרת לא אורגנית ‪ -‬מפקדו של קא"ג היחידה‪/‬פיקוד‪/‬זרוע (רס"ן ומעלה)‪.‬‬
‫‪ )1‬מפקד יחידה‪/‬סגן מפקד יחידה (סא"ל ומעלה)‪ .‬ביחידות המבצעות מאמצים עצימים‬
‫קבועים‪ ,‬יאושר תיק מדף אחת לחצי שנה ע"י מפקד היחידה ובעת החלפת מפקד‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-2-‬‬
‫ב‪ .‬מפקד המאמץ העצים ‪ -‬למאמץ עצים ימונה מפקד שיהיה אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ )2‬במסגרת אורגנית (כגון‪ :‬מחלקה‪ ,‬פלוגה‪ ,‬גדוד) קצין בעל סמכות פיקודית על‬
‫החיילים המבצעים את המאמץ העצים ונקבע ע"י מאשר המאמץ עצים כמפקד‬
‫המאמץ עצים‪.‬‬
‫‪ )1‬במסגרת לא אורגנית (כגון‪ :‬מפקדות‪ ,‬כלל צה"לי‪ ,‬מספר יחידות)‪ .‬ימונה קצין‬
‫שהוגדר על ידי מאשר המאמץ העצים‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחראי מקצועי ‪ -‬למאמץ העצים ימונה אחראי מקצועי על המאמץ העצים‪ ,‬קצין כושר‬
‫קרבי‪/‬מדריך כושר קרבי אשר ידריך את המאמץ העצים‪.‬‬
‫‪ .6‬להלן התנאים מחייבים לתכנון והכנות ארגוניות של בעלי התפקידים במאמץ עצים‪:‬‬
‫א‪ .‬מאשר המאמץ העצים יאשר את תיק התרגיל לאחר שווידא כי‪:‬‬
‫‪ )2‬בוצעו האימונים המקדימים הנדרשים למאמץ העצים עפ"י תוכנית מאושרת‪.‬‬
‫‪ )1‬החיילים כשירים לביצוע המאמץ העצים‪ ,‬כמפורט בהוראות קחצ"ר בנושא כושר‬
‫קרבי מספר ‪ 1‬ו‪. 3-‬‬
‫‪ )3‬יאשר את נספח ההשלמה (נספח ‪ 12‬כמפורט בנספח ד' להוראה זו) שנכתב על ידי‬
‫מפקד המאמץ העצים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מפקד המאמץ העצים יבצע ו‪/‬או יוודא כי‪:‬‬
‫‪ )2‬לפני כל מאמץ עצים הוכן תיק תרגיל‪ ,‬בהתאם למנחה לכתיבת תיק תרגיל‬
‫המפורט בנספח ה' להוראה זו‪ .‬ביחידות המבצעות מאמצים עצימים קבועים‪,‬‬
‫יאושר תיק מדף אחת לחצי שנה ע"י מפקד היחידה ובעת החלפת מפקד‪.‬‬
‫‪ )1‬עד ‪ 12‬שעות לפני ביצוע כל מאמץ עצים ייכתב נספח השלמה (נספח ‪ 12‬כמפורט‬
‫בנספח ד' להוראה זו) ויאושר ע"י מאשר המאמץ העצים‪.‬‬
‫‪ )3‬חובת נוכחות בשטח ביצוע המאמץ העצים‪.‬‬
‫‪ )2‬תיק התרגיל מאושר על ידי מאשר המאמץ העצים הכולל נספח ‪( 12‬נספח ד'‬
‫בהוראה זו)‪.‬‬
‫‪ )5‬מפקד המאמץ העצים יהיה בקיא בסיכונים ובהוראות הבטיחות לביצוע האימון‪.‬‬
‫‪ )6‬עד ‪ 12‬שעות לפני המאמץ העצים יבצע תדריך לכלל בעלי התפקידים (אחראי‬
‫מקצועי‪ ,‬חובש ונהג)‪ ,‬יתדרך אותם לגבי תפקידם באירוע ע"פ תיק התרגיל וימסור‬
‫להם את כל המידע הנדרש להם לבצע את תפקידם (דרכי תקשורת‪ ,‬פינוי רפואי‪,‬‬
‫בעלי תפקידים נוספים וכו')‪.‬‬
‫‪ )2‬יוודא כי בשטח המאמץ העצים קיימת מעטפת רפואית כמפורט בסעיף ‪( 20‬בעמ'‬
‫‪ .)8‬הצוות הרפואי לא יבצע את המאמץ העצים‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-5-‬‬
‫‪ )8‬ימנה מאסף שבמידת הצורך‪ ,‬יגיש עזרה‪-‬ראשונה לכושלים או לנפגעים וידאג‬
‫לפינויים‪.‬‬
‫‪ )1‬ימנה בעל תפקיד ספציפי (מפקד ברמת מ"מ ומעלה‪/‬מדא"ג‪/‬חובש) שיתשאל את‬
‫המשתתפים טרם האירוע‪ ,‬על מנת לוודא את קיומם של התנאים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬המצאות אישורים רפואיים בהתאם להוראת קרפ"ר ‪" -300.022‬אישור‬
‫רפואי להשתתפות בפעילות גופנית"‪.‬‬
‫ב‪ .‬העדר מחלות ומצבים בריאותיים מסוכנים; במיוחד שלשולים‪ ,‬הקאות‪,‬‬
‫זיהומים מערכתיים‪ ,‬ומחלות חום‪.‬‬
‫ג‪ .‬שבוצעה הכנה גופנית נאותה במשך שבועיים לפחות טרם המאמץ העצים‪.‬‬
‫ד‪ .‬שניתנו לפחות ‪ 2‬שעות שינה נטו בלילה שקדם למאמץ‪.‬‬
‫ה‪ .‬שניתנה האפשרות לשתייה בהתאם להוראת מבק"א יבשה פרק ‪" 5.3‬הגבלות‬
‫אימונים עפ"י מזג האוויר ועונות השנה" ובכפוף לה‪.‬‬
‫‪ )20‬יתדרך את המשתתפים לגבי המאמץ העצים או יוודא כי תדרוך זה התקיים ע"י‬
‫האחראי המקצועי‪.‬‬
‫‪ )22‬הקפדה על מצב רוויה של כל החיילים טרם ביצוע מאמץ גופני‪ ,‬במיוחד בעונות‬
‫החמות‪ ,‬על פי הוראת מבק"א יבשה ‪.5.3‬‬
‫‪ )21‬מי שתייה צוננים וזמינים בצורה חופשית ובלתי מוגבלת בשטח היציאה‪/‬סיום של‬
‫המאמץ העצים‪.‬‬
‫‪ )23‬בריצות הנמשכות מעבר ל ‪ 60‬דק'‪ ,‬יהיו מי‪-‬שתייה זמינים לצריכה החל מהק"מ‬
‫ה‪ ,5 -‬ובהתאם להוראת מבק"א יבשה פרק מס' ‪.5.3‬‬
‫‪ )22‬תנאי מז"א מאפשרים לבצע את המאמץ העצים בהתאם למז"א בשטח ביצוע‬
‫המאמץ‪ ,‬מחויב בדיקת קסטרל בסמוך לביצוע המאמץ ובהתאם לסוג המאמץ על‬
‫פי הוראת מבק"א יבשה פרק ‪" 5.3‬הגבלות אימונים עפ"י מזג האוויר ועונות‬
‫השנה" ובכפוף לה‪.‬‬
‫‪ )25‬בוצעה סריקה לאיתור נת"בים בשטח המאמץ העצים ובאם נמצאו נת"בים‪,‬‬
‫טופלו או סומנו בצורה שתאפשר לקיים את המאמץ העצים ללא סיכון בטיחותי‬
‫למשתתפים‪.‬‬
‫‪ )26‬להגדיר אמצעי קשר תקין בינו ובין כל בעל תפקיד רלוונטי למאמץ העצים לרבות‬
‫רכבי הפינוי והחובש‪.‬‬
‫‪ )22‬הוסברה והוטמעה בחיילים חשיבות הדיווח במניעת פגיעות גופניות‪ ,‬כך שכל חייל‬
‫יבין כי חלה עליו חובת דיווח למפקד‪/‬חובש‪ ,‬לגביו וגם בנוגע לחייל אחר לפני‬
‫מאמץ גופני או במידת האפשר תוך כדי‪ ,‬כאשר מתעורר מצב רפואי או כל סימן‬
‫מצוקה אחר‪ ,‬הרלוונטי לאפשרות של היפגעות עקב השתתפות בפעילות‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-6-‬‬
‫‪ )28‬בסיום כל מאמץ עצים יינתן זמן למנוחה‪ ,‬בשיעור שלא יפחת מ‪ 5 -‬דק' לכל ‪ 20‬דק'‬
‫מאמץ עצים‪ ,‬או חלק מהן‪ ,‬אך לא יפחת מ‪ 25-‬דק' סה"כ‪ .‬לדוגמא‪ ,‬לאחר ריצת ‪30‬‬
‫ד' יש לקיים מנוחה בת ‪ 25‬דק'‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחראי מקצועי למאמץ העצים יבצע או יוודא‪:‬‬
‫‪ )2‬מתן ייעוץ למפקד המאמץ העצים לסיוע בשלבי התכנון השונים‪.‬‬
‫‪ )1‬יקבל תדרוך אישי ע"י מפקד המאמץ העצים בו יוסברו לו תחומי אחריותו‬
‫בהתאם לתיק התרגיל‪.‬‬
‫‪ )3‬בשלב הביצוע יפעל בהתאם לתחומי אחריותו ע"פ המפורט בתיק התרגיל (יתדרך‪,‬‬
‫יבחן‪ ,‬ישפוט‪ ,‬ירכז נתונים וכו')‪.‬‬
‫‪ )2‬החייל הניגש למאמץ העצים ביצע לפחות ‪ 25%‬מכלל האימונים וכי לא הייתה‬
‫היעדרות רציפה בשבועיים לפני ביצוע המאמץ העצים‪ .‬אם החייל הניגש למאמץ‬
‫העצים לא ביצע לפחות ‪ 25%‬מתוכנית האימונים‪ ,‬לא יבצע את המאמץ העצים‪.‬‬
‫מרוץ‬
‫‪ .2‬כל מרוץ מחייב אישורים ובעלי תפקידים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬אישורים‬
‫‪ .2‬מרוצים צבאיים עד רמת החטיבה ברמה האורגנית יאושרו ע"י מפקד ממונה בדרגת‬
‫אל"ם בהתייעצות עם קא"ג היחידה‪ .‬מרוצים צבאיים מרמת החטיבה ומעלה‬
‫ומרוצים רב יחידתיים בנוסף ידרשו לקבל אישור מקצועי ממחלקת הכושר הקרבי‪.‬‬
‫‪ .1‬כל השתתפות של חיילי צה"ל במרוץ אזרחי כמסגרת מייצגת ובהנחיית מפקדיהם‬
‫חייב לקבל אישור ר' אכ"א ואישור מקצועי ע"י מחלקת כושר קרבי‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעלי תפקידים במרוץ‪:‬‬
‫‪ .2‬מאשר המרוץ יהיה קצין בדרגת אל"ם ומעלה‪.‬‬
‫‪ .1‬בכל מרוץ ימונה כמפקד המרוץ קצין בדרגת רס"ן ומעלה שימונה על ידי מאשר‬
‫המרוץ‪.‬‬
‫‪ .3‬בכל מרוץ ימונה אחראי מקצועי למרוץ‪ :‬קא"ג שמונה על ידי מפקד המרוץ‪.‬‬
‫‪ .8‬תנאים מחייבים בתכנון והכנות ארגוניות של בעלי התפקידים במרוץ‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫באחריות מאשר המרוץ‪ :‬לקיים את כלל ההוראות המחייבות את מאשר המאמץ‬
‫העצים ובנוסף לוודא כי‪:‬‬
‫‪ )2‬תתקיים הערכת מצב עד ‪ 28‬שעות טרם תחילת המרוץ‪.‬‬
‫‪ )1‬מתוכנן קפ"ק ‪( 1‬ישיבה מתכללת את כלל הגופים הרלוונטיים למרוץ)‪.‬‬
‫‪ )3‬מקבל דיווח של כמות משתתפים צפויה במרוץ‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-2-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫באחריות מפקד המרוץ‪ :‬לקיים את כלל ההוראות המחייבות את מפקד המאמץ‬
‫העצים ובנוסף לוודא כי‪:‬‬
‫‪ )2‬בנוסף לתיק התרגיל‪ ,‬תיכתב גם פקודת ארגון‪ .‬בפקודה יפורטו התנאים‬
‫להשתתפות במרוץ ובכללם ההכנה הגופנית הנדרשת‪.‬‬
‫‪ )1‬לוודא כי כל התנאים הנדרשים במרוץ במעטפת הרפואית הנדרשת כתנאי‬
‫להשתתפות צה"ל במרוץ (בהתאם לסעיף ‪ 26‬ונספח א' בהוראה זו)‪.‬‬
‫‪ )3‬עד שבוע לפני כל מרוץ יתקיים מפגש בין כל בעלי התפקידים הרלוונטיים בו יפורטו‬
‫אמצעי דיווח ושיטת דיווח‪.‬‬
‫‪ )2‬יוודא המצאות אישורים רפואיים בהתאם להוראת קרפ"ר ‪" -300.022‬אישור‬
‫רפואי להשתתפות בפעילות גופנית"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫באחריות האחראי המקצועי למרוץ‪ :‬לקיים את כלל ההוראות המחייבות את‬
‫האחראי המקצועי על המאמץ העצים ובנוסף לוודא כי‪:‬‬
‫‪ )2‬יהיה יועץ מקצועי ונציג מחלקת הכושר הקרבי למרוץ‪ .‬יעבוד בהתאם לתיק‬
‫המרוץ‪.‬‬
‫‪ )1‬יוודא כי קיימים אמצעים תקינים הנדרשים למרוץ (מערכת מחשוב‪ ,‬שעוני עצר‪,‬‬
‫דפי רישום וכו')‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אחריות בקרים‬
‫‪ )2‬הבקר המזהה משתתף כושל יהיה רשאי לפנות למשתתף ולבקשו לחדול מריצה‬
‫וידווח אודות כך למפקד המכלול הרפואי ולמפקד המרוץ‪.‬‬
‫‪ )1‬הבקרים יישאו איתם קשר‪/‬נייד ומס' חירום ומס' של בעלי התפקידים הרלוונטיים‬
‫(מפקד‪ ,‬חובש‪ ,‬נהג‪ ,‬א‪.‬מקצועי)‪.‬‬
‫הנחיות נוספות‬
‫‪ .1‬הפסקת המאמץ העצים‪/‬מרוץ במקרה של חייל כושל‪ ,‬או חשד לפגיעות אקלים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫באחריות מפקדי המאמץ העצים‪/‬המרוץ לוודא כי כלל גורמי הפיקוד והאחראים על‬
‫הפעילות מכירים את הוראה הבטיחות באימונים כרך א' ‪" 5.3‬הגבלות אימונים עפ"י‬
‫מזג האוויר ועונות השנה" ופ"מ ‪ – 62.0201‬פגיעות אקלים מניעתן והטיפול בהן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫באחריות מפקדי המאמץ העצים‪/‬המרוץ להפסיק באופן יזום פעילותו של "מתאמן‬
‫כושל" (נסחב מאחור‪ ,‬אשר מתקשה בהליכה לאורך מסלול ישר‪ ,‬מעורפל הכרה או‬
‫מתקשה בדיבור ברור)‪ ,‬ולהפנותו מיידית לבדיקת גורם רפואי אשר יבחן את מצבו‬
‫ויטפל בו ויקבע את כשירותו להמשיך בפעילות‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-8-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אם הופיע בחייל לפחות אחד מהסימנים המפורטים להלן בעקבות פעילות גופנית‪ ,‬וכל‬
‫עוד לא קבע רופא אחרת‪ ,‬יש לחשוד כי החייל סובל מפגיעת חום‪ :‬חולשה ועייפות‬
‫חריגה‪ ,‬בלבול‪ ,‬סחרחורת‪ ,‬איבוד שווי משקל‪ ,‬שינויי בהתנהגות‪ ,‬איבוד הכרה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בכל מקרה של חשד לפגיעת חום‪ ,‬על המפקד להפסיק את הפעילות ולוודא כי במהלך‬
‫ההפסקה כל החיילים נחים ושותים כמפורט בהוראת הבטיחות באימונים של מבק"א‬
‫יבשה ובהוראת קרפ"ר ‪.601.001.2‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ניתן לאשר חידוש פעילות‪ ,‬שהופסקה בשל חשד לפגיעת חום בתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ )2‬אם רופא קבע‪ ,‬כי מדובר בפגיעת חום‪ ,‬שאינה מכת חום‪ ,‬בחייל אחד– רשאי‬
‫המפקד לאשר את חידוש הפעילות לאחר שקיבל את אישור הרופא לכך‪.‬‬
‫‪ )1‬אם רופא קבע‪ ,‬כי קיים חשד שהחייל סובל ממכת חום או שקיים חשד ששני‬
‫חיילים‪ ,‬לפחות‪ ,‬סובלים מפגיעת חום–הפעילות תחודש באישור אל"מ ומעלה‬
‫המהווה סמכות פיקודית כלפי היחידה המבצעת את הפעילות ולאחר שקיבל את‬
‫אישורו של מפקד רפואה פיקודי או זרועי‪.‬‬
‫‪ )3‬אם הוחלט לחדש הפעילות‪ ,‬יוודא המפקד כי החייל שנחשד כסובל מפגיעת חום‬
‫יימנע מפעילות נוספת עד לקבלת אישור רפואי כמפורט בפ"מ ‪ 62.0201‬סעיף ‪.8‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בשום מקרה אין להשאיר חייל החש ברע (חשוד בפגיעת אקלים) ללא השגחה‪.‬‬
‫‪ .20‬ליווי רפואי ומעטפת רפואית במאמץ עצים שאינו מרוץ‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חובש ורכב מלווה יהיה נוכח במקום ביצוע המאמץ עצים‪ ,‬מצויד בציוד הרפואי‬
‫הנדרש (כולל אלונקה)‪ .‬באחריות מפקד המאמץ העצים לוודא קיום תחנה של מד"א‬
‫במרחק של עד ‪ 25‬ד' נסיעה ממקום האירוע‪.‬‬
‫רכב פינוי יידרש בפעילות מסוג בוחן פלוגה ובוחן כשירות קרבית‪ ,‬הרכב נדרש להגיע‬
‫לפצוע מוקדם ככל היותר ולא יאוחר מ‪ 25 -‬דקות‪.‬‬
‫רופא‪/‬פרמדיק ורכב פינוי מצויד וזמין לטיפול יהיה בימי‪-‬ספורט מרמת חטיבה‬
‫ומעלה וימי ספורט לגופי המטה מ‪ 500 -‬איש ומעלה‪ ,‬ובבחני כשירות‪-‬קרבית (בבה"ד‬
‫‪ .)8‬הרכב נדרש להגיע לנפגע תוך ‪ 25‬ד'‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לפחות ‪ 200‬ליטר מי‪-‬צינון בג'ריקנים (למקרי פגיעת חום)‪ ,‬יהיו זמינים לשימוש מיידי‬
‫בשטח הסיום וברכבי הפינוי של כל מאמץ עצים‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-1-‬‬
‫‪ .22‬ליווי רפואי ומעטפת רפואית במרוץ‪.‬‬
‫להלן טבלה ובה הדרישות למעטפת הרפואית במרוץ‪:‬‬
‫טבלה ‪ - 3‬טבלת המעטפת הרפואית במרוצים בהם משתתפים חיילים‬
‫כמות‬
‫משתתפים‬
‫מפתח כללי‬
‫עד ‪0222‬‬
‫משתתפים‬
‫עד ‪8222‬‬
‫משתתפים‬
‫מעל ‪8222‬‬
‫משתתפים‬
‫צוות רפואי‬
‫מפתח של צוות‬
‫רפואה אחד‬
‫לכל קבוצה של‬
‫עד ‪ 1000‬רצים‬
‫ועד ‪ 3‬צוותים‬
‫חובש‪/‬בקר‬
‫מדידת‬
‫קסטרל‬
‫חובש‪-‬‬
‫מפתח של‬
‫‪( 2:2000‬חובש‬
‫על כל ‪2000‬‬
‫משתתפים)‬
‫בקר‪-‬‬
‫בקר החל‬
‫מהק"מ ה‪3-‬‬
‫במרוץ כל ק"מ‬
‫‪ 2‬צוות רפואה‬
‫‪ 1‬חובשים‬
‫‪ 1‬צוותי רפואה‬
‫‪ 3-6‬חובשים‬
‫‪ 3‬צוותי רפואה‬
‫‪ 2‬חובשים‬
‫ומעלה‬
‫החל משעה לפני‬
‫האירוע‪,‬‬
‫ובמהלכו כל ‪30‬‬
‫דק'‬
‫יש להתעדכן‬
‫בתחזית מז"א‬
‫מעודכנת החל‬
‫מ‪ 84 -‬שעות‬
‫לפני המרוץ‬
‫וליום המרוץ‬
‫מי שתייה‬
‫נקודות שתייה‬
‫יוצבו בנקודת‬
‫הזינוק‪ ,‬הסיום וכל‬
‫‪ 1.5‬ק"מ החל‬
‫מהקילומטר ה‪1.5 -‬‬
‫כמות שתייה‬
‫מינימום ‪ 2.15‬ליטר‬
‫לאדם לכל ‪ 5‬ק"מ‬
‫ריצה‬
‫רכב פינוי ‪/‬‬
‫אמבולנס‬
‫אמבולנס‬
‫בהתאם למס'‬
‫צוותי הרפואה‪.‬‬
‫במרוץ מעל‬
‫‪ 0222‬רצים רכב‬
‫נט"ן‪ ,‬חובה‬
‫בהתאם למס'‬
‫צוותי הרפואה‪.‬‬
‫מיקום רכב‬
‫פינוי בנקודת‬
‫הסיום‪.‬‬
‫מעל אחד‪ ,‬יוצב‬
‫באמצע‬
‫המסלול‪.‬‬
‫אמבולנס‬
‫אזרחי בהתאם‬
‫להנחיות מד"א‪.‬‬
‫עזרה ראשונה‬
‫ומי קירור‬
‫תחנת עזרה‬
‫ראשונה (ע"ר)‬
‫תוצב‬
‫בקו הסיום ובכל‬
‫‪ 5‬ק"מ לאורך‬
‫המסלול במרחק‬
‫של ‪ 50‬מ' מעמדת‬
‫מי השתייה‪.‬‬
‫***העמדה תכיל‬
‫גם מי קירור לפי‬
‫המפתח הבא‪:‬‬
‫תחנת ע"ר ‪-2‬‬
‫‪ 200‬ליטר מים‬
‫על כל ‪3000‬‬
‫משתתפים‬
‫תחנת ע"ר ‪-1‬‬
‫‪ 200‬ליטר מים‬
‫על כל ‪1000‬‬
‫משתתפים‬
‫תחנת ע"ר ‪3‬‬
‫ומעלה‪-‬‬
‫‪ 200‬ליטר מים‬
‫על כל ‪2000‬‬
‫משתתפים‬
‫א‪ .‬עמדות שתייה במרוץ‪:‬‬
‫‪ )2‬כמות מי השתייה הנדרשת לכל מרוץ תחושב עפ"י ‪ 2.15‬ליטר למשתתף ל‪ 5 -‬ק"מ‬
‫ריצה‪/‬שעת פעילות בה הוא משתתף‪ ,‬שיחולקו בהתאם להתפלגות מרחקי הריצה‬
‫של המשתתפים במרוץ‪.‬‬
‫‪ )1‬בכל המרוצים יוצבו עמדות שתייה בקו הזינוק ובקו הסיום‪.‬‬
‫‪ )3‬עמדות שתייה במרוץ לאורך המסלול יוצבו כל ‪ 1.5‬ק"מ‪ ,‬החל מהקילומטר ה‪.1.5 -‬‬
‫ב‪ .‬עומס חום‪:‬‬
‫‪ )2‬עומס חום יימדד וירשם על ידי מפקד מערך הרפואה במרוץ כל חצי שעה החל‬
‫משעה לפני הזנקת המרוץ‪ ,‬בהתאם להוראת מבק"א יבשה ‪.5.3‬‬
‫‪ )1‬באחריות מפקד המרוץ לברר את עומס החום הצפוי ביום המרוץ‪ ,‬החל מ‪ 28 -‬שע'‬
‫לפני מועד המרוץ‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-20-‬‬
‫ג‪ .‬מערך הרפואה‪:‬‬
‫‪ )2‬כל מרוץ מחייב נוכחות צוות רפואי על פי המפתח המפורט בטבלת המעטפת‬
‫הרפואית (טבלה ‪.)2‬‬
‫‪ )1‬לפני כל מרוץ יועבר ע"י מפקד מערך הרפואה למכלול הצוות הרפואי של מד"א‬
‫תדריך בנושא חשיבות וטיפול בפגיעות אקלים‪ -‬פגיעות חום‪ ,‬התייבשות‪ ,‬פגיעות‬
‫קור והיפו תרמיה‪ ,‬פגיעות קרדיאליות ואובדן הכרה (נספח ג')‪.‬‬
‫‪ )3‬תחנת עזרה ראשונה במרוץ תוצב בקו הסיום ובכל ‪ 5‬ק"מ לצד המסלול כ‪ 50 -‬מ'‬
‫לפני עמדת השתייה‪.‬‬
‫‪ )2‬רכב פינוי אמבולנס יוצב בשטח המרוץ‪ .‬מיקום רכב הפינוי בנקודת הסיום‪ .‬במקרה‬
‫של יותר מרכב פינוי אחד‪ ,‬ימוקם הרכב הנוסף בנקודת האמצע של מסלול המרוץ‪.‬‬
‫מיקום אמבולנס‪/‬נט"ן אזרחיים‪ -‬בהתאם להנחיות מד"א‪ .‬עדיפות‪ -‬קו הסיום‪.‬‬
‫‪ )5‬ניידת טיפול נמרץ‪ -‬שמשימתה כיסוי רפואי של המרוץ ‪ -‬תוצב בכל מרוץ בו מתקיים‬
‫אחד משני התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫השתתפות צפויה במרוץ בכלל זה התחרותית והעממית של ‪ 1000‬רצים ומעלה‬
‫(על פי רישום מוקדם או ניסיון העבר)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל מרוץ של ‪ 20‬ק"מ ומעלה‪.‬‬
‫‪ )6‬יעד הפינוי‪ -‬בית החולים הקרוב לאירוע וכפי שיוגדר בפקודת הארגון‪/‬תיק תרגיל של‬
‫המרוץ‪.‬‬
‫‪ )2‬חברי כל מכלול הצוות הרפואי והצוות הרפואי ילבשו אפודים זוהרים ועליהם‬
‫הכיתוב צוות רפואי בדגש על תפקידם הספציפי‪ :‬רופא‪ ,‬חובש‪ ,‬בקר‪ .‬מומלץ לצייד‬
‫את הצוות גם בכובעים שיסומנו ככובעי צוות רפואי‪.‬‬
‫‪ )8‬בקרים יוצבו לאורך מסלול המרוץ במרחקים של ‪ 2‬ק"מ בין בקר לבקר‪ ,‬החל‬
‫מהק"מ השלישי למרוץ‪.‬‬
‫ד‪ .‬קשר‪:‬‬
‫‪ )2‬כל חברי הצוות הרפואי‪ ,‬בקרי המרוץ וכוחות מד"א יהיו מחוברים לרשת הקשר של‬
‫המרוץ באחריות מפקד המרוץ‪.‬‬
‫‪ )1‬מפקד המרוץ ומפקד מערך הרפואה יחוברו ברשת קשר נפרדת‪ ,‬בנוסף לרשת‬
‫הקשר הכוללת‪.‬‬
‫ה‪ .‬מועדי קיום מרוצים‪:‬‬
‫‪ )2‬לא יאושרו השתתפות של חיילי צה"ל במרוצים אזרחיים בחודשים יוני‪-‬ספטמבר‪.‬‬
‫במרוצים צבאיים יהיה בהתאם להוראת מבק"א יבשה מס' ‪.5.3‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-22-‬‬
‫‪ )1‬יש לתכנן את מועד תחילת התחרויות לשעות הבוקר המוקדמות או הערב (בתנאי‬
‫ראות‪/‬תאורה אופטימאליים) על פי נספח ג'‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ביטול מרוצים ‪ -‬יש לבטל מרוץ בהתקיים אחד מהגורמים הבאים‪:‬‬
‫‪ )2‬מעל ‪ 12‬יחידות אי נוחות אין לקיים מרוץ‪ ,‬רשאי מפקד בדרגת אל"ם ומעלה‬
‫בהתייעצות עם מחלקת כושר קרבי וגורם רפואי (קר"פ פיקוד‪/‬זרוע) לאשר עד ל‪16-‬‬
‫יחידות אי נוחות‪ .‬יחידות האי נוחות ימדדו בשטח המרוץ בעזרת מכשיר קסטרל‪.‬‬
‫‪ )1‬עפ"י החלטת מפקד המרוץ בהתייעצות עם מפקד מערך הרפואה למרוץ והאחראי‬
‫המקצועי על המרוץ‪.‬‬
‫‪ )3‬בתנאי מזג אוויר קיצוניים ושרב (תנאי שרב‪ -‬טמפרטורה הגבוהה ב‪ 2 -‬מ"צ ומעלה‬
‫ביחס לטמפרטורה המקסימאלית הממוצעת לאותה עונה‪ -‬ראה נספח ג')‪.‬‬
‫הוראות משלימות‬
‫ז‪ .‬מאמץ עצים‪ ,‬מרוץ יתקיימו אך ורק בכפוף להוראת מבק"א יבשה פרק ‪" 5.3‬הגבלות‬
‫אימונים עפ"י מזג האוויר ועונות השנה"‪ ,‬בפרט בכל הנוגע לכמויות השתייה‪.‬‬
‫ח‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת בטיחות מבק"א יבשה "רפואה באימונים" כרך א'‬
‫כללי‪ ,‬פרק ‪ 20.2‬ובכפוף אליה‪.‬‬
‫ט‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 2‬סרגל דירוג‬
‫למאמצים גופניים וסרגל לאימוני התנגדות וכוח ביחידות צה"ל" ובכפוף אליה‪.‬‬
‫י‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 1‬פעילות גופנית‬
‫במהלך פציעה ו‪/‬או חזרה לכשירות גופנית לאחר היעדרות מאימונים" ובכפוף אליה‪.‬‬
‫יא‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 3‬מעקב אחר ביצוע‬
‫תוכניות האימון הגופני" ובכפוף אליה‪.‬‬
‫יב‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 5‬מבחני כושר גופני‬
‫וקרבי – מדדים וכשירויות לכלל יחידות צה"ל" ובכפוף אליה‪.‬‬
‫יג‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 22‬נוהל כתיבה‬
‫ואישור נספח אימון גופני וקרב מגע בתיק יסוד הכשרה‪/‬קורס ונוהל אישור תוכנית‬
‫אימון גופני וקרב מגע" ובכפוף אליה‪.‬‬
‫יד‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 21‬אימוני קרב מגע"‬
‫ובכפוף אליה‪.‬‬
‫טו‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 10‬ריצת ניווט"‬
‫ובכפוף אליה‪.‬‬
‫טז‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' ‪" 16‬רכיבת אופני שטח"‬
‫ובכפוף אליה‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-21-‬‬
‫יז‪ .‬הוראה זו ניתנת בנוסף להוראת קרפ"ר ‪ 300.022‬בנושא אישור רפואי להשתתפות‬
‫פעילות גופנית ובכפוף אליה‪.‬‬
‫מצורף‬
‫נספח א' ‪ -‬ציוד רפואי נדרש לכיסוי רפואי במרוצים‬
‫נספח ב' ‪ -‬תדריך מפקד צוות הרפואה במרוץ לצוותי הרפואה הצה"ליים‪ ,‬כוחות מד"א ושאר בעלי‬
‫התפקידים הרלוונטיים‬
‫נספח ג' ‪ -‬ממוצעים רב‪-‬שנתיים של טווחי טמפרטורות ואחוז הלחות היחסית באזורים שונים בארץ‬
‫נספח ד' – מנחה לכתיבת תיק תרגיל למאמץ עצים‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-23-‬‬
‫נספח א' ‪ -‬הרכב הציוד הרפואי שיהיה ברשות צוות הרפואי במרוץ‬
‫צמוד לכל מרוץ יימצא רכב פינוי אשר במידת הצורך יהיה עם הנעה ‪ 8X8‬ובו‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫תרמיל רופא כולל תרופות החייאה (אדרנלין‪ ,‬אטרופין‪ ,‬קטמין‪ ,‬אסיוול‪ ,‬לידוקאין‪ ,‬ביקרבונט‪,‬‬
‫סולומדרול)‬
‫סוללות נוספות ללרינגוסקופ ולמנורת מצח‬
‫‪ 1‬משאפי ונטולין‬
‫מד חום היפותרמי תקין‬
‫מד חום רקטלי תקין למדידת חום במקרה של מכת חום‬
‫ערכת חמצן (הכוללת בלון חמצן‪ ,‬מסיכות‪ ,‬צינור הארכה ושקית העשרה)‬
‫מד רווית חמצן (מד סטורציה)‬
‫מוניטור דפיברילטור ‪ +‬סוללת גיבוי‬
‫‪ 20‬מנות נוזלים‬
‫‪ 1‬מנות חבישה‬
‫‪ 6‬שמיכות‬
‫‪ 1‬שמיכות מילוט‬
‫‪ 2‬אלונקות‬
‫אפוד חובש כמספר חובשים המלווים את המרוץ (למעט אפודי החובש בתחנות הע"ר)‬
‫קרש גב‬
‫‪ 1‬צווארוני פילדלפיה‬
‫‪ 200‬ליטר מים צוננים ב ‪ 5-20‬מיכלים (ג'ריקנים)‪.‬‬
‫מכשיר קסטרל‬
‫מפה בקנ"מ של ‪ 2:50,000‬של האזור בו מתבצע המרוץ‬
‫הק"ש בתוקף עם קוד רפואה אוגדה סמוכה ורשת מסוקים פיקוד‬
‫טלפונים של צוותי רפואה אזרחים המחפ"קים במקביל את המרוץ (במידה והמרוץ מעורב)‬
‫מכשיר קשר מרכזי (מקובע לרכב הפינוי) וערכת מכשירי קשר לכל חברי הצוות הרפואי‬
‫ערכה להנחתת מסוק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪ .12‬ערכת תרופות שגרה‪ ,‬ובכללה טפסי הזנה רטרואקטיביים למערכת ה‪CPR -‬‬
‫‪ .16‬בחורף‪ -‬יש להוסיף ‪ 2‬שמיכות‪ 1 ,‬שקי שינה‪ ,‬לפחות ‪ 10‬שקיות חימום‪ ,‬שתייה חמה ולפחות ‪2‬‬
‫זוגות מדים יבשים‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-22-‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬תדריך מפקד צוות הרפואה במרוץ לצוותי הרפואה הצה"ליים‪,‬‬
‫כוחות מד"א ושאר בעלי התפקידים הרלוונטיים‬
‫א‪ .‬המרוץ‬
‫א‪ .‬נקודת ההתחלה והסיום‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסלול הריצה‪.‬‬
‫ג‪ .‬נת"בים בדרך ונקודות ציון חשובות‪.‬‬
‫ב‪ .‬המעטפת הרפואית‬
‫א‪ .‬צוותי הרפואה המשתתפים‪ -‬סד"כ‪ ,‬מיקום‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדיקת כשירות מערך הרפואי‪.‬‬
‫ג‪ .‬המעטפת הרפואית‪ -‬יעדי פינוי‪ ,‬כוחות רפואה שכנים‪.‬‬
‫ד‪ .‬דרכי תקשורת‪ ,‬דיווחים‪.‬‬
‫ה‪ .‬דגשים נוספים‪.‬‬
‫ג‪ .‬תדריך רפואי‬
‫א‪ .‬פגיעות אורטופדיות‪ -‬מתן דגשים (נקעים‪ ,‬שברים)‬
‫ב‪ .‬פציעות וחבלות‬
‫ג‪ .‬פגיעות אקלים חום וקור‬
‫ד‪ .‬מאזן נוזלים (התייבשות והיפונתרמיה)‬
‫ה‪ .‬פגיעות קרדיאליות‪.‬‬
‫ו‪ .‬אובדן הכרה מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫ד‪ .‬דגשים נוספים‬
‫א‪ .‬לוחות זמנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬צפי מז"א‪.‬‬
‫ג‪ .‬שונות‪.‬‬
‫ בלמ"ס ‪-‬‬‫‪-25-‬‬
‫נספח ג'‪ -‬ממוצעים רב‪-‬שנתיים של טווחי טמפרטורות ואחוז הלחות היחסית‬
‫באזורים שונים בארץ‬
‫חודש‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫פרמטר‬
‫טווח טמפ'*‬
‫הר כנען‬
‫‪2.5-1.2‬‬
‫חיפה‬
‫‪8.1-22.0‬‬
‫תל‪-‬אביב‬
‫‪1.6-22.5‬‬
‫ירושלים‬
‫‪6.2-22.8‬‬
‫לחות ממוצעת‬
‫‪22‬‬
‫‪52‬‬
‫‪51‬‬
‫‪62‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪31‬‬
‫טווח טמפ'*‬
‫‪2.3-20.2‬‬
‫‪8.2-22.5‬‬
‫‪1.8-22.2‬‬
‫‪6.2-21.6‬‬
‫‪2.6-22.5‬‬
‫‪5.1-23.2‬‬
‫‪20.6-11.2‬‬
‫לחות ממוצעת‬
‫‪68‬‬
‫‪53‬‬
‫‪58‬‬
‫‪51‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪18‬‬
‫טווח טמפ'*‬
‫‪6.3-23.3‬‬
‫‪8.2-25.2‬‬
‫‪1.3-10.2‬‬
‫‪2.2-26.1‬‬
‫‪23.6-15.5‬‬
‫לחות ממוצעת‬
‫‪60‬‬
‫‪51‬‬
‫‪22‬‬
‫‪31‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22.8-13.0‬‬
‫‪22.8-32.2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22.2-16.8‬‬
‫‪12.5-35.2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26.8-11.3‬‬
‫‪12.1-38.2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28.2-30.2‬‬
‫‪15.1-31.1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪28.5-30.6‬‬
‫‪16.1-31.8‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪22.1-18.6‬‬
‫‪12.5-32.3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪13‬‬
‫‪25.1-12.1‬‬
‫‪12.0-33.0‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22.2-21.3‬‬
‫‪25.5-12.1‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8.2-22.0‬‬
‫‪8.1-28.8‬‬
‫‪2.8-22.8‬‬
‫‪22.1-11.3‬‬
‫טווח טמפ'*‬
‫אפריל‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫מאי‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫יוני‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫יולי‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫אוגוסט‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫ספטמבר‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫אוקטובר‬
‫לחות ממוצעת‬
‫טווח טמפ'*‬
‫נובמבר‬
‫באר‪-‬שבע מצפה רמון‬
‫‪5.1-21.2‬‬
‫‪2.5-26.2‬‬
‫אילת‬
‫‪1.6-10.8‬‬
‫‪22.5-21.1 20.5-21.6‬‬
‫‪55‬‬
‫‪51‬‬
‫‪21.2-15.8 21.6-12.5 22.2-11.8 23.6-13.1 20.6-21.5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪52‬‬
‫‪51‬‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25.2-11.0 25.2-15.3 22.3-12.1 22.1-16.1 22.3-15.0‬‬
‫‪38‬‬
‫‪58‬‬
‫‪63‬‬
‫‪35‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28.2-32.3 22.8-12.6 10.6-12.5 10.6-11.3 22.0-18.3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪56‬‬
‫‪62‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36‬‬
‫‪10.5-31.2 21.2-11.0 13.0-11.2 13.0-32.2 28.8-11.8‬‬
‫‪31‬‬
‫‪56‬‬
‫‪62‬‬
‫‪20‬‬
‫‪38‬‬
‫‪10.1-31.8 21.5-11.2 13.2-30.1 13.6-32.2 28.8-11.8‬‬
‫‪21‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21.5-32.3 28.6-18.1 11.5-11.2 12.2-11.1 22.2-18.2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪52‬‬
‫‪58‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26.2-18.5 26.6-12.2 21.2-12.3 28.5-18.0 25.2-13.2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪55‬‬
‫‪52‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21.6-13.5 21.3-28.8 22.6-13.2 22.2-12.0 20.3-26.2‬‬
‫לחות ממוצעת‬
‫‪52‬‬
‫טווח טמפ'*‬
‫‪6.2-22.5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪55‬‬
‫‪22.1-21.1 20.1-21.1‬‬
‫דצמבר‬
‫לחות ממוצעת‬
‫‪62‬‬
‫‪53‬‬
‫‪58‬‬
‫‪56‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪33‬‬
‫* טווח טמפרטורות‪ -‬טמפ' מינימום יומית ממוצעת וטמפ' מקסימום יומית ממוצעת כפי שנמדדה ע"י‬
‫השירות המטאורולוגי הישראלי‪http://www.ims.gov.il/IMS/CLIMATE/LongTermInfo -‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪26‬‬
‫נספח ד' – מנחה לכתיבת תיק תרגיל למאמץ עצים‬
‫היחידה‪:‬‬
‫תיק תרגיל למאמץ עצים‬
‫אישורים‪:‬‬
‫‪ .2‬תיק התרגיל נכתב ע"י _________ _________ _________ _________‬
‫חתימה‬
‫תפקיד‬
‫שם ‪ +‬משפחה דרגה‬
‫‪ .1‬תיק התרגיל אושר ע"י _________ _________ _________ _________‬
‫חתימה‬
‫תפקיד‬
‫שם ‪ +‬משפחה דרגה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫אישור מחודש ______________________________________________________‬
‫תאריך חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫* אישור היציאה למאמץ עצים‪ /‬מבחן יתבצע בסמוך למועד היציאה ע"ב נספח ‪. 12‬‬
‫** אחת לחצי שנה יאושרו תיקי מדף קבועים ע"י מפקד היחידה או בעת החלפת מפקדים‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪22‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬סוג המאמץ‪:‬‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫‪ .0‬סוג האוכלוסייה ורמת המאמץ על פי סרגל המאמצים‪:‬‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫‪ .1‬מטרה‪:‬‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫‪ .8‬הישגים נדרשים‪:‬‬
‫א‪___________________________________________________________________ .‬‬
‫ב‪___________________________________________________________________ .‬‬
‫ג‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫‪ .5‬תכנון המאמץ עצים‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי‪:‬‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫ב‪ .‬בעלי תפקידים ‪ -‬יש להכין טבלה מפורטת על פי טבלה מס' ‪ 0‬בנספח זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תלבושת‪:‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪28‬‬
‫ד‪ .‬מרכיבי המאמץ עצים‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ה‪ .‬מסלול המאמץ עצים‪ :‬במידה ויש בקרים נייחים‪ ,‬יש לציין מיקומם ע"פ הנק' במסלול‬
‫(ראה נספח תרשים)‪.‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ו‪.‬‬
‫שיטת הזנקה ומדידה‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ז‪ .‬מי שתייה‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ח‪ .‬ריכוז נתונים והפצתם‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ט‪ .‬מספרי חירום‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביה"ח הקרוב ________‬
‫‪.1‬‬
‫מד"א‪.323 :‬‬
‫‪.3‬‬
‫חמ"ל יחידה _________‬
‫י‪ .‬טבלת גורמי סיכון למאמץ העצים (ראה לדוגמה טבלה מס' ‪ 3‬בנספח זה)‪.‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪21‬‬
‫טבלה מס' ‪ - 3‬טבלת גורמי סיכון ודרכי מניעתן‪ -‬לדוגמא בוחן כש"ג‬
‫שלב‬
‫מס"ד זיהוי‬
‫גורם הסיכון‬
‫מניעה ובקרה‬
‫הערה‬
‫‪ ‬וידוא קיום אישורים‬
‫רפואיים לכל החיילים‬
‫מצב בריאותי‬
‫אינו תקין של ‪ ‬פסילת חייל מהשתתפות‬
‫החייל‬
‫ללא אישור רפואי קיים ו‪/‬או‬
‫‪3‬‬
‫לפני‬
‫הבוחן‬
‫‪0‬‬
‫לפני‬
‫הבוחן‬
‫חייל אינו‬
‫מאומן‬
‫‪1‬‬
‫לפני‪,‬‬
‫במהלך‬
‫ובסיום‬
‫הבוחן‬
‫תנאי סביבה‬
‫קיצוניים‬
‫‪8‬‬
‫לפני‪,‬‬
‫במהלך‬
‫ובסיום‬
‫הבוחן‬
‫חוסר שתייה‬
‫באחריות‬
‫מפקד‬
‫המאמץ‬
‫העצים‬
‫שמצב בריאותו אינו תקין‬
‫‪ ‬בדיקה אל מול קא"ג‬
‫היחידה שהחיילים עומדים‬
‫בתנאי תוכנית האימונים של‬
‫‪ ‬חייל שחזר מפציעה ‪ /‬מפקד‬
‫הבוחן‬
‫המאמץ‬
‫מחלה ממושכת ולא‬
‫‪ ‬חיילים שחזרו מפציעה‬
‫העצים‬
‫התאמן כראוי‬
‫ממושכת‪ -‬בדיקה שהגיעו‬
‫לרף סרגל המאמצים‬
‫התואם את רמת הבוחן‬
‫‪ ‬יום לפני הבוחן יש לוודא‬
‫את עומס החום הצפוי ביום‬
‫הבוחן‬
‫‪ ‬יש לבטל את האירוע‬
‫בעומס חום בינוני‬
‫‪ ‬ביום הבוחן יש לוודא‬
‫(‪ <16.0‬יא"נ)‬
‫מדידת עומס חום באמצעות‬
‫מכשיר קסטרל כשעתיים‬
‫לפני הבוחן ובמהלכו‬
‫‪ ‬וידוא שתייה מספקת לפני‪,‬‬
‫במהלך ואחרי המאמץ‬
‫העצים‬
‫‪ ‬הצבת עמדות שתייה‬
‫בנקודות הבאות‪ :‬זינוק‪,‬‬
‫לאורך מסלול הבוחן‬
‫(בהתאם לטבלת המעטפת‬
‫הרפואית) וסיום‬
‫‪ ‬מים צוננים (<‪25‬‬
‫מ"צ)‬
‫מפקד‬
‫המאמץ‬
‫העצים‬
‫מפקד‬
‫המאמץ‬
‫העצים‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬תדרוך החיילים לפני הבוחן‬
‫‪ ‬וידוא שתייה מספקת‬
‫‪ ‬וידוא רכב פינוי‬
‫‪5‬‬
‫במהלך‬
‫ובסיום‬
‫הבוחן‬
‫מכת חום‪,‬‬
‫תשישות‬
‫חום‪,‬‬
‫התייבשות‬
‫‪6‬‬
‫במהלך‬
‫הבוחן‬
‫חיילים‬
‫כושלים‬
‫‪7‬‬
‫במהלך‬
‫הבוחן‬
‫פציעות‬
‫טראומה‬
‫(בד"כ‬
‫במפרקים)‬
‫‪ ‬שימת לב לחיילים המראים‬
‫סימנים של חייל כושל‬
‫‪ ‬פסילה מיידית של אותם‬
‫חיילים כושלים מהמשך‬
‫ההשתתפות בבוחן‬
‫‪ ‬דיווח מיידי לחפ"ק‬
‫‪ ‬פינוי מיידי‬
‫יש לוודא קיום ציוד‬
‫רפואי תקין‪ ,‬ערכת חובש‬
‫עם מד חום תקין‪ ,‬מי‬
‫קירור‪ ,‬מי שתייה‬
‫מכת חום‪ -‬בכל אירוע‬
‫של מכת חום חובת‬
‫קירור מיידי‪ ,‬מדידת‬
‫טמפ' ליבה ופינוי דחוף‬
‫לבי"ח הקרוב‬
‫מפקד‬
‫מערך‬
‫הרפואה‬
‫‪ ‬תדרוך החיילים לפני הבוחן‬
‫‪ ‬שימת לב לחיילים המראים‬
‫סימנים של חייל כושל‬
‫‪ ‬פסילה מיידית של אותם‬
‫חיילים כושלים מהמשך‬
‫ההשתתפות בבוחן‬
‫‪ ‬דיווח מיידי לחפ"ק‬
‫חייל כושל‪ -‬חייל‬
‫שהכרתו מעורפלת‪ ,‬אינו‬
‫מתמצא במקום ובזמן‪,‬‬
‫מזגזג‪ ,‬לא יציב‪,‬‬
‫נגרר‪/‬נסחב‬
‫מפקד‬
‫מערך‬
‫הרפואה‬
‫‪ ‬פינוי מיידי‬
‫‪ ‬ניתוח מסלול הבוחן‬
‫‪ ‬סריקת מסלול הבוחן לפני‬
‫תחילתו‬
‫‪ ‬תדרוך החיילים לפני הבוחן‬
‫‪ ‬טיפול ראשוני וברור חומרת‬
‫הפציעה‬
‫‪ ‬דיווח מיידי לחפ"ק‬
‫‪ ‬פינוי‪ -‬בהתאם למידת‬
‫הדחיפות‬
‫פציעות ברך‪ ,‬קרסול‪,‬‬
‫כתף‬
‫מפקד‬
‫מאמץ‬
‫עצים‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪12‬‬
‫תאור מסלול הריצה‪/‬בוחן‬
‫‪ .1‬מפה‪:‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪11‬‬
‫טבלה מס' ‪ - 0‬טבלת בעלי תפקידים‪ ,‬כוחות ומשימות למאמץ עצים‬
‫מס"ד‬
‫תפקיד‬
‫‪.2‬‬
‫מאשר תיק‬
‫תרגיל‬
‫מדף למאמץ‬
‫עצים‬
‫‪.1‬‬
‫מאשר מאמץ‬
‫עצים‬
‫שם‬
‫מפקד היחידה‬
‫פירוט התפקיד‬
‫ציוד‬
‫אישור תיק התרגיל אחת לחצי שנה (או‬
‫בהתחלף מפקד)‬
‫(מ"פ או מקבילו בעל‬
‫סמכות פיקודית על‬
‫הכוח המבצע)‬
‫יאשר נספח ‪ 12‬יממה טרם‬
‫המאמץ עצים‬
‫‪.3‬‬
‫מפקד‬
‫המאמץ עצים‬
‫קבוצה הומוגנית –‬
‫קצין בעל סמכות‬
‫פיקודית על הכוח‬
‫קבוצה הטרוגנית –‬
‫מפקדו של‬
‫הקא"ג‪/‬מדא"ג‪.‬‬
‫‪ .2‬אחראי על המעטפת הבטיחותית‬
‫באירוע‪.‬‬
‫‪ .1‬מציג את המשתנים למאמץ עצים‬
‫למאשר המאמץ עצים בנספח ‪.12‬‬
‫‪ .3‬יהיה נוכח במאמץ עצים‪ ,‬לא משתתף‪.‬‬
‫‪ .2‬אחראי לביצוע‪/‬וידוא התשאול‪.‬‬
‫‪ .5‬אחראי על קשר בין בעלי התפקידים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אחראי‬
‫מקצועי‬
‫מאמץ עצים‬
‫קא"ג‪/‬מדא"ג‬
‫‪ .2‬ביצוע המאמץ עצים‬
‫‪.5‬‬
‫חובש‬
‫חובש‬
‫תשאול החיילים טרם המאמץ עצים‬
‫טיפול בנפגעים בעת הצורך‪/‬סיוע בפינוי‬
‫‪.6‬‬
‫נהג ‪ +‬רכב‬
‫פינוי‬
‫נהג‬
‫הובלת נפגע במקרה הצורך ע"פ הנחיית‬
‫החובש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בקרים‬
‫בקרים רצים‪ ,‬מוביל ומאסף‬
‫או בקרים נייחים לאורך‬
‫המסלול‪ .‬הבקרים יישאו‬
‫איתם קשר‪/‬נייד ומס'‬
‫חירום ומס' של בעלי‬
‫התפקידים הרלוונטיים‬
‫(מפקד‪ ,‬חובש‪,‬נהג‪,‬‬
‫א‪.‬מקצועי)‪.‬‬
‫נספח ‪12‬‬
‫קשר‬
‫תיק תרגיל‬
‫נספח ‪12‬‬
‫אחראי לקיום‬
‫הציוד‪:‬‬
‫‪ 200‬ל' מי‬
‫צינון‪ ,‬אלונקה‪,‬‬
‫בחורף‬
‫שמיכות‪.‬‬
‫תיק תרגיל‪,‬‬
‫נספח ‪ ,12‬נייד‪,‬‬
‫ציוד רלוונטי‬
‫למאמץ עצים‪.‬‬
‫ערכת חובש‪,‬‬
‫נייד‬
‫רכב בו ניתן‬
‫להכניס‬
‫אלונקה‬
‫פתוחה ועביר‬
‫בשטח‪.‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪13‬‬
‫נספח א' לתיק התרגיל‪ :‬נספח השלמה ( ‪ 08‬שעות ) לתיק תרגיל מאמץ עצים‬
‫קבוע‬
‫נספח זה מהווה השלמה לתיק מאמץ עצים קבוע לבוחן כש"ג‪/‬מסלול‪/‬ריצת שדה (שהוא באחריות‬
‫קא"ג היחידה) ולא מהווה תחליף‪.‬‬
‫הנספח ייכתב ע"י מפקד הכוח המבצע לפני ביצוע הבוחן ויאושר ע"י מאשר המאמץ עצים‪.‬‬
‫במאמצים עצימים אחרים ייכתב לתרגיל "תיק מאמץ עצים" מלא באחריות מפקד הכוח הכולל את‬
‫כלל המשתנים המופיעים להלן‪.‬‬
‫אישורים‪:‬‬
‫נספח ‪ 12‬נכתב ע"י _________ _________ _________ _____________________________‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫נספח ‪ 12‬אושר ע" י _________ _________ _________ _____________________________‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫תפקיד‬
‫דרגה‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫במסגרת __________________ יבוצע בתאריך__________ בשעות____________ בוחן‬
‫* מחק את המיותר‬
‫כש"ג‪/‬מסלול‪/‬ריצת‪-‬שדה*‪.‬‬
‫‪ .2‬מטרת המאמץ העצים _____________________________________________________‪.‬‬
‫‪ .1‬בעלי תפקידים‪:‬‬
‫א‪ .‬מאשר המאמץ עצים‪ -‬מ"פ או מקבילו ומעלה אשר הינו בעלת סמכות פיקודית על הכוח‬
‫המבצע ________________‪.‬‬
‫ב‪ .‬מפקד המאמץ עצים (המפקד שהוגדר ע"י המפקד מאשר המאמץ‬
‫העצים__________________________________________‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחראי מקצועי למאמץ עצים (קא"ג‪/‬מדא"ג אשר ינהל את המאמץ עצים)‬
‫_______________________________‪.‬‬
‫‪ .3‬הסד"כ המשתתף וכשירותו‪:‬‬
‫א‪ .‬מסגרת מבצעת________________‪.‬‬
‫ב‪ .‬מאפייני המשתתפים (טירונים‪/‬סגל‪/‬צוערים וכד')_________________‪.‬‬
‫ג‪ .‬מספר המשתתפים_______‪.‬‬
‫ד‪ .‬השבוע בקורס (אם במסגרת הכשרה) ___________‪.‬‬
‫ה‪ .‬מספר שעות השינה בלילה שקדם לבוחן למאמץ העצים ________‪.‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪12‬‬
‫ו‪ .‬לפני המאמץ העצים בוצע‪/‬יבוצע* במועד________________ תשאול של החיילים ע"י‬
‫חובש‪/‬קצין ______________ לבדיקת כשירותם להשתתפות בבוחן‪.‬‬
‫ז‪ .‬בדיקת כשירות החיילים בהיבט מעקב אחרי תוכנית אימונים של כלל החיילים (מעקב‬
‫אישי)‪.‬‬
‫‪ .2‬תאום רפואה‪:‬‬
‫א‪ .‬המאמץ עצים תואם מול מרפאת היחידה בתאריך_______‪.‬‬
‫ב‪ .‬גורם רפואי מתואם‪( __________________ :‬שם חובש ‪+‬טלפון)‪.‬‬
‫ג‪ .‬חובש יהיה נוכח‪ ,‬מצויד (כולל אלונקה פתוחה) וזמין לטיפול רפואי בשטח ביצוע המאמץ‬
‫עצים‪.‬‬
‫רכב פינוי למאמץ עצים‪:‬‬
‫ד‪ .‬מיקום הרכב__________________________________‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחראי על הבאת רכב הפינוי_______________________‪.‬‬
‫ו‪ .‬דרכי תקשורת‪:‬‬
‫‪ .2‬טלפון____________________________‪.‬‬
‫‪ .1‬קשר_____________________________‪.‬‬
‫ז‪ .‬תדרוך נהג רכב הפינוי לגבי צירי פינוי‪ ,‬דרכי הגעה וכד' יבוצע ע"י מפקד המאמץ עצים‪.‬‬
‫‪ .5‬עומס חום‪:‬‬
‫א‪ .‬עומס חום ייבדק לפני ביצוע הבוחן ע"י_____________________‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין לקיים מאמץ עצים בעומס חום מעל ‪ 12.0‬יחידות אי נוחות‪( .‬רשאי מפקד בדרגת סא"ל‬
‫בהתייעצות עם גורם מקצועי מוסמך קא"ג ורופא לאשר מאמץ עצים עד ל ‪ 16.0‬יחידות אי‬
‫נוחות)‪ ,‬בהתאם להוראת מבק"א ‪.5.3‬‬
‫‪ .6‬שתייה‪:‬‬
‫א‪ .‬יש להקפיד על "משמעת מים" עד מצב של רוויה של כל החיילים טרם הריצה‪ ,‬עד כשעה לפני‬
‫הבוחן‪.‬‬
‫ב‪ .‬אחראי על "משמעת מים"‪. ______________________________:‬‬
‫ג‪ .‬מי שתייה יהיו זמינים בצורה חופשית ובלתי מוגבלת בשטח היציאה והסיום‪.‬‬
‫ד‪ .‬ברשות הכוח ימצאו מיכלי מים לקירור נפגע חום בכמות של ‪ 200‬ליטר לפחות‪ .‬במיכלי מים‬
‫אלה לא יעשה שימוש לשתיה‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחראי על אספקת המים‪. _______________ _________________:‬‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪15‬‬
‫‪ .2‬מפגעים‪:‬‬
‫א‪ .‬סיור לאיתור מפגעים בשטח המאמץ עצים בוצע בתאריך___________‬
‫על ידי _________________‬
‫ב‪ .‬במהלך הסיור אותרו המפגעים הבאים‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫המקום‬
‫המפגע‬
‫הסיכון‬
‫דרכי התמודדות‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .8‬הוראות בטיחות ייחודיות‪:‬‬
‫א‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ב‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ג‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ד‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ה‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ו‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ז‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ח‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫ט‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫י‪____________________________________________________________________ .‬‬
‫‪ .1‬לו"ז הבוחן ‪/‬המאמץ העצים‬
‫שעה‪________________ :‬‬
‫שעה‪________________ :‬‬
‫שעה‪________________ :‬‬
‫שעה‪________________ :‬‬
‫שעה‪________________ :‬‬
‫כינוס משתתפים‬
‫יציאה לשטח המאמץ העצים‬
‫תדרוך‬
‫חימום‬
‫מהלך הבוחן ‪ /‬המאמץ העצים‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪16‬‬
‫דו"ח מעקב אישי אחר חיילים‪.‬‬
‫תאריך‬
‫מ‬
‫ס תכנון‬
‫" מאמץ עצים‬
‫ד ביצוע‬
‫מאמץ עצים‬
‫שם‬
‫‪+‬משפחה‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪38‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫‪08‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪04‬‬
‫‪06‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫סטאטוס‬
‫כשירות‬
‫רפואית‬
‫– בלמ"ס –‬
‫‪12‬‬
‫דף תיעוד‬
‫סיווג טכני‪:‬‬
‫הוראות קחצ"ר בנושא כושר קרבי‬
‫שם הפרסום‪:‬‬
‫הוראה מס' ‪– 2‬מאמץ עצים ומרוצים‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ינואר ‪ ,1022‬טבת תשע"ד‬
‫גורם מקצועי נוסף‪:‬‬
‫כתיבה עדכון ועריכה‪:‬‬
‫גרסת ‪0223‬‬
‫רס"ן נורית שרביט‬
‫רפי דותן‬
‫גרסת ‪0226‬‬
‫סא"ל נורית שרביט‬
‫רס"ן דניאל בן דב‬
‫גרסת ‪0238‬‬
‫סא"ל נורית שרביט‬
‫רס"ן ד"ר רן ינוביץ‬
‫רס"ן דניאל בן דב‬
‫סרן עמרי רונן‬
‫סיווג בטחוני‪:‬‬
‫בלמ"ס‬
‫הוצאות לאור‪:‬‬
‫מז"י‪/‬מקחצ"ר‪/‬מרכז הכושר הקרבי‬
‫מס' עמודים‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫אישור‪:‬‬
‫בדיקה‪:‬‬
‫רע"ן רפואה מז"י‬
‫רע"ן רפואה מקרפ"ר‪,‬‬
‫סא"ל דר' נחמן אש‬
‫רע"ן בטיחות‪ ,‬סא"ל‬
‫גברעם הגלילי‬
‫רע"ן פיזיולוגיה‬
‫צבאית‪ ,‬סא"ל דר' דני‬
‫מורן‬
‫אל"ם יוסי‬
‫היימן‪,‬‬
‫ראש תחצ"ן‬
‫ורמ"ח כושר‬
‫קרבי‬
‫אלוף עברי סוקניק‪,‬‬
‫מז"י‬
‫מבק"א יבשה–‬
‫רס"ן אהוד וולשטיין‬
‫ענף פיזיולוגיה צבאית‬
‫– רס"ן רן ינוביץ‬
‫ענף רפואה מקרפ"ר –‬
‫סרן דר' אילן שרייאר‬
‫אל"ם ד"ר אבי‬
‫מויאל‪,‬‬
‫רמ"ח כושר קרבי‬
‫תא"ל יוסי בכר‪,‬‬
‫קחצ"ר‬
‫סגן קרפ"ר –‬
‫אל"ם ד"ר דודו דגן‬
‫פיזיולוגיה צבאית –‬
‫סא"ל פרופ' יובל חלד‬
‫רע"ן רפואה–‬
‫סא"ל הדר אלעד‬
‫מבק"א יבשה –‬
‫סא"ל אהוד וולשטיין‬
‫רס"ן גבי מוטרזו‬
‫יועמ"ש ז"י – רס"ן‬
‫ראני עאמר‬
‫סרן אביטל קגן‬
‫ס' יועמ"ש קרפ"ר –‬
‫רס"ן מרק פרי‬
‫תא"ל איתי וירוב‪,‬‬
‫אל"ם אורן גיל‪,‬‬
‫רמ"ח כושר קרבי קחצ"ר‬