סילבוס להשתלמות : - מרכז פסג"ה ניסויי באר שבע

‫סילבוס להשתלמות ‪ :‬חינוך והוראה ממוקד פרט ‪ -‬מק"ט ‪31160606‬‬
‫קבוצה א‪ -‬אופק חדש‬
‫קוד בקשה‪71737 :‬‬
‫מקום ההשתלמות ‪ :‬תיכון טוביהו‬
‫מיועד ל‪ :‬מורי ביה"ס שבאופק חדש‬
‫מוביל ההשתלמות‪ :‬אסנת סברון‬
‫מטרות‬
‫‪ 1‬הכרות עם השינוי בעבודת בית הספר והמורים לאור אופק חדש והבנה מעמיקה שלהם בהקשר של חיזוק‬
‫הפרופסיה ובית הספר כארגון חינוך – למידה מכוונת פרט‬
‫‪2‬‬
‫הכרת הכלים ליישום השינוי בתהליכי הוראה‪ -‬למידה הערכה ובקשרי בית הספר והמערכת המשפחתית‬
‫‪ 3‬חיזוק הפרופסיה‬
‫נושאי המפגשים (ייתכנו שינויים‪ .‬יש להתעדכן באתר הפסג"ה)‬
‫‪#‬‬
‫תאריך‬
‫מפגש‬
‫יום‬
‫נושאי לימוד‬
‫שם‬
‫המרצה‬
‫שעת‬
‫התחלה‬
‫שעת‬
‫סיום‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10/12/2013‬שלישי הכיתה כקבוצה חברתית לומדת הבנת תהליכי‬
‫הוראה בכיתה ובקבוצה הקטנה השוני בניהם‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 07/01/2014‬שלישי כלים למיפוי כיתה ככלי לבניית קבוצות עבודה‬
‫בשעה פרטנית‪ .‬גזירת תובנות ממיפויים‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 21/01/2014‬שלישי וירטואלי שיקולי דעת בבניית קבוצות בכיתה שלי‬
‫ענת ד"ר‬
‫רביב‬
‫‪20:00‬‬
‫‪22:30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 28/01/2014‬שלישי גישת ההוראה הפרטנית‪ -‬מבנה הקבוצה ותהליכים אסנת‬
‫בבניית קבוצה על פי מאפייני התלמיד ובהסתמך סברון‬
‫על מיפויים‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 18/02/2014‬שלישי סגנונות למידה‪,‬‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 04/03/2014‬שלישי כלים להוראה בקבוצות קטנות מדידקטיקה‬
‫פרונטאלית לעבודה פרטנית‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 01/04/2014‬שלישי כלים להוראה בקבוצות קטנות מדידקטיקה‬
‫פרונטאלית לעבודה פרטנית‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 29/04/2014‬שלישי וירטואלי בניית מפגש משמעותי לקבוצה בהתאם‬
‫לצרכיה בהיבט לימודי‬
‫ענת ד"ר‬
‫רביב‬
‫‪20:00‬‬
‫‪22:30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 13/05/2014‬שלישי תפיסת ההוראה כאימון‪ ,‬תפיסת ההוראה כחניכה‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫אסנת‬
‫סברון‬
‫‪13:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 20/05/2014 10‬שלישי כלים לעבודה פרטנית בהוראה‪ +‬סדנא‬
‫הנחיות לביצוע מטלת סיכום‬
‫למשתלמים שלום‪,‬‬
‫בהתאם לכללי משרד החינוך עליך להגיש עבודה אישית בלבד‬
‫העבודה כוללת חלק עיוני העוסק בכללים וכלים לניהול דיאלוג‬
‫וחלק מעשי העוסק בבניית תהליך דיאלוג בשעה הפרטנית עם תלמיד נבחר‪.‬‬
‫בעבודה יש להתייחס לנקודות הבאות‪:‬‬
‫חלק עיוני‪-‬‬
‫‪ .1‬גזירת ‪ 5‬תובנות מרכזיות מ‪ 2‬מאמרים העוסקים בהוראה פרטנית ממוקדת פרט או הוראה‬
‫דיפרנציאלית ‪ +‬הצעה לדגם עבודה בהסתמך על ביבליוגרפיה מוצעת‪.‬‬
‫חלק מעשי‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫בניית יחידת הוראה על סמך הכלי שנבנה ע"י המורה ובגיבוי הביבליוגרפיה או כלי‬
‫שנדלה ממקור ביבליוגראפי מוסמך בתהליך בוראה ממוקדת פרט‪.‬‬
‫‪ .3‬תאור יישום התהליך‪ ,‬התיעוד יכלול‪ :‬רקע על התלמיד‪ ,‬הגדרת מטרת המפגשים‪,‬‬
‫‪ .4‬פרוטוקול של שני מפגשים לפחות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המורה יתאר ויעריך את התהליך שעבר עם הילד ‪.‬‬
‫‪ .6‬סיכום אישי של המורה בנוגע לתהליך‪.‬‬
‫‪ .7‬תובנות להמשך התהליך‬
‫ביבליוגרפיה‬
‫‪‬‬
‫א‪ .‬לוי‪ ,‬מ‪ .‬זילברשטיין‪ ,‬ר‪ .‬רז (עורכים)‪ ,‬הלכה למעשה בתכנון לימודים ‪.‬‬
‫(עמ‪ .)79-421 .‬ירושלים‪ :‬משרד החינוך‪ ,‬המנהל הפדגוגי‪ ,‬האגף לתכניות‬
‫לימודים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מליץ‪ ,‬ע‪ .‬מליץ‪ ,‬צ‪ ,)4775( .‬אסטרטגיות למידה‪ .‬באר שבע‪ :‬המכון לשיפור‬
‫הישגים לימודיים בע"מ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קניאל‪ ,‬ש‪ ,)2002( .‬ספר האסטרטגיות ללמידה‪ .‬תל‪ -‬אביב‪ :‬מט"ח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביבנבוים‪ ,‬מ‪ .‬גוטוירץ‪ ,‬י‪ )4772( .‬חומר עזר לסמינריון בנושא הערכת‬
‫כישורי למידה‪ .‬בית ספר לחינוך‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גרדנר‪ ,‬ה‪ .)4772( .‬אינטליגנציות מרובות‪ -‬התיאוריה הלכה למעשה‬
‫(תרגום מאנגלית)‪ .‬ירושלים‪ :‬משרד החינוך ומכון ברנקו וייס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דר‪,‬י‪ .‬רש‪,‬נ‪" .4711 .‬אינטגרציות חינוכיות והישגים לימודיים‪ :‬סיכום והערכה‬
‫של מחקר בישראל"‪ ,‬מגמות‪ ,‬ל"א‪.410-209 )2( ,‬‬
‫‪‬‬
‫זילברשטיין‪ .,‬פרץ‪ ,‬מ‪ .‬זיו‪ ,‬ש‪ .‬רפלקסיה בהוראה‪ ,‬מכון מופת‪ ,‬ישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משולם‪ ,‬צ‪ )4719( .‬ללמוד איך להצליח‪ ,‬מכון מילי‪ ,‬ישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לייזר‪ ,‬י‪.)4772( .‬‬
‫החינוך המיוחד במאה ה‪ - 24 -‬מחשבות‪ ,‬תחזיות‬
‫ונקודות לדיון‪.81-11 ,10 .‬‬
‫‪‬‬
‫אדל‪ ,‬ג'‪ .‬דניאלס‪ ,‬ג'‪ )4777( .‬יצירת כיתות חשיבה‪ . .‬ירושלים‪ :‬משרד‬
‫החינוך‪ ,‬המנהל לתוכניות לימודים‪ ,‬מכון‬
‫‪‬‬
‫ברנקו וייס לטיפוח החשיבה‪.‬‬
‫פרקינס ועמיתים (‪ )2000‬נופי החשיבה‪ .‬ירושלים‪ :‬משרד החינוך‪ ,‬המנהל‬
‫לתוכניות לימודים‪ ,‬מכון‬
‫ברנקו וייס לטיפוח החשיבה‪ .‬פרק ‪ : 1‬תשעת‬
‫היסודות של החינוך לחשיבה‪ ,‬עמ' ‪405-412‬‬
‫‪‬‬
‫קוסטה‪ ,‬א‪ .‬קאליק‪ ,‬ב‪ .‬שימוש בשאלות לאתגר את חשיבתם של התלמידים‪.‬‬
‫תרגום זמני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חינוך החשיבה עלון מס'‬
‫לתוכניות לימודים‪ ,‬מכון‬
‫‪‬‬
‫‪ . )2000( 47‬ירושלים‪ :‬משרד החינוך‪ ,‬המנהל‬
‫ברנקו וייס לטיפוח החשיבה‪.‬‬
‫‪.4‬למידה התפתחותית עמ' ‪.21-91‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .2‬פסיכולוגיה קוגניטיבית מעודכנת ‪.97-79‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .8‬פנים רבות לקונסטרוקטיביזם ‪418-417‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬למידה רבת עוצמה עמ' ‪.494-472‬‬
‫‪‬‬
‫קרומהולץ‪ ,‬נ‪ .‬קונסטרוקטיביזם‪ -‬תיאורית למידה ופילוסופיה חינוכית‬
‫מתוך מאמר של ד"ר נירה קרומהולץ "מרכז אידיאה" אוניברסיטת תל‪-‬‬
‫אביב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫רביב‪ ,‬ע‪ )2004( .‬קונסטרוקטיביזם‪ -‬הבניית ידע אישי‪.‬‬