2014 . ` " סריקת מתכות כבדות שמן מינרלי מורכב אגד , , PH , 3 1 TSS, BOD

‫תכנית ניטור שפכי א‪.‬ת כרמיאל ‪ 2014‬לפי כללי התאגיד‬
‫שם המפעל‬
‫מס' דיגומים‬
‫סוג דיגום‬
‫פרמטרים לדיגום‬
‫עפ"י כללי‬
‫התאגיד‬
‫‪1‬‬
‫אגד‬
‫‪3‬‬
‫מורכב‬
‫‪2‬‬
‫סימת‬
‫‪6‬‬
‫אקראי‬
‫‪3‬‬
‫דלתא‬
‫‪6‬‬
‫‪ -3‬מורכב‬
‫‪4‬‬
‫הדראוליק‪-‬טק‬
‫‪2‬‬
‫אקראי‬
‫‪5‬‬
‫וישיי‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪6‬‬
‫זיווד הצפון‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪7‬‬
‫טרילידור‬
‫‪2‬‬
‫אקראי‬
‫‪1‬‬
‫מורכב‬
‫‪8‬‬
‫י‪.‬ע יד רם‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪9‬‬
‫כרמוכרום‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪1‬‬
‫מורכב‬
‫‪ -3‬אקראי‬
‫‪ ,PH‬שמן מינרלי‪ ,‬סריקת מתכות כבדות‪,‬‬
‫‪TSS, BOD, COD‬‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪) VOC, PH ,‬פעם אחת(‪, DOX,‬‬
‫כלוריד‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪.‬‬
‫‪ ,COD, TSS , PH‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬סריקת‬
‫מתכות כבדות‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים‬
‫אניוניים‪DOX ,‬‬
‫‪, PH‬שמן מינרלי‪ ,‬סריקת מתכות כבדות‪,‬‬
‫‪TSS, BOD, COD‬‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪) VOC, PH ,‬פעם אחת(‪.‬‬
‫כלוריד‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪.‬‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪) VOC, PH ,‬פעם אחת(‪.‬‬
‫כלוריד‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪,‬‬
‫‪.DOX‬‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪ ,VOC, PH ,‬כלוריד‪ ,‬סולפאט‪,‬‬
‫סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪.‬‬
‫שמנים ושומנים‪ ,‬סריקת מתכות‪ ,‬כלוריד‪,‬‬
‫נתרן‪ ,BOD, COD, PH, TSS ,‬חנקן קלידל‬
‫)‪ ,(TKN‬זרחן כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪) VOC, PH ,‬פעם אחת(‪,‬‬
‫כלוריד‪ ,‬סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‬
‫‪.DOX‬‬
‫שם המפעל‬
‫מס' דיגומים‬
‫סוג דיגום‬
‫פרמטרים לדיגום‬
‫עפ"י כללי‬
‫התאגיד‬
‫‪10‬‬
‫כתר ‪FOR TOOLS‬‬
‫‪1‬‬
‫אקראי‬
‫‪11‬‬
‫כתר ‪K&D‬‬
‫‪6‬‬
‫מורכב‬
‫‪2‬‬
‫אקראי‬
‫‪12‬‬
‫כתר מחסנים‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫מורכב‬
‫‪13‬‬
‫כתר ריהוט וגן‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫מיקרו‪-‬צבע‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪3‬‬
‫מורכב‬
‫‪15‬‬
‫פלורנטין‬
‫‪4‬‬
‫אקראי‬
‫‪16‬‬
‫פרוטליקס‬
‫‪2‬‬
‫כל דיגום‬
‫)לפי תנאים(‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫הוא למשך‬
‫סריקת מתכות כבדות)‪,BOD, COD ,(2‬‬
‫שמ מינרלי‪ ,PH, TSS ,‬כלורידי‪ ,‬נתר‪,‬‬
‫חנק קלידל )‪ ,(TKN‬זרח כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות)‪,BOD, COD ,(2‬‬
‫שמ מינרלי‪ ,PH, TSS ,‬כלורידי‪ ,‬נתר‪,‬‬
‫חנק קלידל )‪ ,(TKN‬זרח כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות)‪,BOD, COD ,(2‬‬
‫שמ מינרלי‪ ,PH, TSS ,‬כלורידי‪ ,‬נתר‪,‬‬
‫חנק קלידל )‪ ,(TKN‬זרח כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות)‪,BOD, COD ,(2‬‬
‫שמ מינרלי‪ ,PH, TSS ,‬כלורידי‪ ,‬נתר‪,‬‬
‫חנק קלידל )‪ ,(TKN‬זרח כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות‪COD, TSS, ,‬‬
‫‪ ,BOD‬שמ מינרלי‪ ,(6)VOC, PH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטי רכי‪.DOX ,‬‬
‫שמנים ושומנים‪ ,‬שמן מינרלי‪COD, BOD, ,‬‬
‫‪ ,TSS, PH‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬חנקן קלידל‬
‫)‪ ,(TKN‬זרחן כללי‬
‫‪ ,PH, BOD, COD‬שמן כללי‪,TSS ,‬‬
‫כלורידים‪ ,‬נתרן‪ ,‬חנקן קלידל )‪ ,(TKN‬זרחן‬
‫כללי‬
‫שבוע‬
‫‪17‬‬
‫צ‪.‬א‪.‬ג‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪18‬‬
‫קולורס הגליל‬
‫‪6‬‬
‫אקראי‬
‫‪19‬‬
‫קליל‬
‫‪6‬‬
‫‪ -3‬מורכב‬
‫‪20‬‬
‫רוחלה‬
‫‪2‬‬
‫אקראי‬
‫‪2‬‬
‫מורכב‬
‫‪21‬‬
‫רול פרופיל‬
‫‪ -2‬רק במידה‬
‫אקראי‬
‫‪ -3‬אקראי‬
‫ויש הזרמה‬
‫סריקת מתכות כבדות)‪,BOD, COD ,(1‬‬
‫שמן מינרלי‪ ,PH, TSS ,‬כלורידים‪ ,‬נתרן‪,‬‬
‫חנקן קלידל )‪ ,(TKN‬זרחן כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪ ,(1)VOC, PH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪.DOX ,‬‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪ ,(3)VOC, PH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪.DOX‬‬
‫שמנים ושומנים‪ ,‬שמן מינרלי‪COD, BOD, ,‬‬
‫‪ ,TSS, PH‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬חנקן קלידל‬
‫)‪ ,(TKN‬זרחן כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות‪COD, TSS, ,‬‬
‫‪ ,BOD‬שמ מינרלי‪ ,VOC, PH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטי רכי‪.‬‬
‫שם המפעל‬
‫מס' דיגומים‬
‫סוג דיגום‬
‫פרמטרים לדיגום‬
‫עפ"י כללי‬
‫התאגיד‬
‫‪22‬‬
‫שטראוס‬
‫‪12‬‬
‫מורכב‬
‫‪23‬‬
‫תחנת מעבר‬
‫‪3‬‬
‫אקראי‬
‫‪3‬‬
‫מורכב‬
‫‪24‬‬
‫‪BSI‬‬
‫‪2‬‬
‫מורכב‬
‫‪25‬‬
‫‪GOD MEAT‬‬
‫‪4‬‬
‫מורכב‬
‫‪26‬‬
‫קרן זיווד‬
‫‪3‬‬
‫מורכב‬
‫שמנים ושומנים‪ ,‬שמן מינרלי‪COD, BOD, ,‬‬
‫‪ ,TSS, PH‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬חנקן קלידל‬
‫)‪ ,(TKN‬זרחן כללי‬
‫שמני ושומני‪ ,‬סריקת מתכות‪ ,‬כלוריד‪,‬‬
‫נתר‪ ,BOD, COD, PH, TSS ,‬חנק‬
‫קלידל )‪ ,(TKN‬זרח כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות‪COD, TSS, ,‬‬
‫‪ ,BOD‬שמ מינרלי‪ ,(1)VOC, PH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטי רכי‪.DOX ,‬‬
‫שמנים ושומנים‪ ,‬שמן מינרלי‪COD, ,‬‬
‫‪ ,BOD, TSS, PH‬כלוריד‪ ,‬נתרן‪ ,‬חנקן‬
‫קלידל )‪ ,(TKN‬זרחן כללי‬
‫סריקת מתכות כבדות‪,COD, TSS, BOD ,‬‬
‫שמן מינרלי‪ ,(1)VOC, PH ,‬כלוריד‪,‬‬
‫סולפאט‪ ,‬סולפיד‪ ,‬דטרגנטים רכים‪.DOX ,‬‬