כתב כמויות מכרז 6 - רבנות * מועצה דתית אריאל

‫דף�‪�1‬מתוך�‪4‬‬
‫תאריך�הפקת�הדו"ח‪20/10/2014�:‬‬
‫כתב כמויות מכרז ‪ - 6‬פיתוח בי"ע המרכזי החדש אריאל‬
‫שם�עבודה‪�:‬פיתוח�בית�עלמין�המרכזי�החדש�באריאל‬
‫מספר�מכרז‪6�:‬‬
‫אסמכתא‪�:‬‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫פיתוח בית עלמין המרכזי החדש באריאל‬
‫מבנה ‪01‬‬
‫פרק�‪-�01‬‬
‫�עבודת�עפר�‪�-‬הכשרת�שטח‬
‫‪01.01.1.010‬‬
‫חשוף�השטח�בעומק�עד�‪�20‬ס"מ�וסלעים�קיימים�לרבות�‬
‫הסרת�צמחיה�וניקוי�השטח�וסילוק�פסולת�‬
‫��למקום�שפך�מאושר�כולל�אגרות‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪300.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.01.1.020‬‬
‫מילוי�השטח�באדמה�מקומית�באזור�הקברים�הבודדים�‬
‫)קבורת�השדה(�המילוי�כולל�הידוק�לחומר‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪175.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫תת פרק ‪ 01.2‬חפירה או חציבה‬
‫סה"כ תת פרק ‪ 01.2‬חפירה או חציבה‬
‫סה"כ�פרק�‪-�01‬‬
‫�עבודת�עפר�‪�-‬הכשרת�שטח‬
‫�‬
‫דף�ריכוז�מחירים�לפרק�‪-�01‬‬
‫�עבודת�עפר�‪�-‬הכשרת�שטח‬
‫סה"כ‬
‫תת פרק ‪ 01.2‬חפירה או חציבה‬
‫סה"כ�פרק�‪-�01‬‬
‫�עבודת�עפר�‪�-‬הכשרת�שטח‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫�‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫פרק�‪�-02‬עבודות�במבנים�ובמתקנים‬
‫פרק ‪ 02.3‬מוצרי בטון טרום‪ .‬כל המחירים כוללים את יצור האלמנטים‪ ,‬הובלה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬זיון‪ ,‬דיוס ואיטום‬
‫‪01.02.3.010‬‬
‫�אספקה�ופיזור�שכבת�מצע�סוג�"א"��בעובי�‪�20‬ס"מ�לאחר� מ"ק‬
‫הידוק�מבוקר�מתחת�לאלמנטי�קבורה‬
‫‪60.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.02.3.020‬‬
‫אספקה‪�,‬הובלה�והנחה�של�צינורות�שרשוריים�מחוררים�‬
‫לניקוז�בקוטר�‪�160‬מ"מ�עטוף�בבדגיאוטכני�לרבות�כיסוי�‬
‫בחצץ�בעובי�‪�20‬ס"מ�בעומקים�שונים‪�,‬‬
‫�לרבות�ספחים�ואביזרים‬
‫מ"א‬
‫‪95.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.02.3.030‬‬
‫שוחות�בקרה�עגולות�מחוליות�טרומיות�מבטון�לרבות�‬
‫תחתית�בקוטר�‪60‬‬
‫ס"מ�ושלבי�דריכה�וכל�האבזרים�הנלווים�בעומק�עד�‪�2.75‬‬
‫מ'‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.02.3.050‬‬
‫אספקה�והנחת�אלמנט�קבורה�דגם�גת�שדה‪�,‬מתוצרת�‬
‫"אקרשטיין"�בהתאם�למפרט�מצורף‪�.‬המחיר�לקבר�בודד‪�.‬‬
‫כולל�הצבת�האלמנט‪)�.‬קומפלט(�)אופציונלי(‬
‫יח'‬
‫‪76.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.02.3.070‬‬
‫אספקה�והתקנת�לוחו�ת�בטון�בעובי�‪�4-5‬ס"מ�ליצירת�‬
‫"אוהל"מעל�לנפטר�בחוזק�לפי�אישור�מהנדס‪�,‬כושר�נשיאה�‬
‫‪�200‬ק"ג‪�,‬משקל�מירבי�‪12‬‬
‫ק"ג‪�,‬המחיר�לקבר�מכפלה‪�.‬גודל�הפלטה�‪�69/24/4‬ס"מ‪��.‬‬
‫עפ"י�פרט�לכל�קבר�‪�8‬יח'‬
‫יח'‬
‫‪76.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.02.3.080‬‬
‫אספקה�ומילוי�אדמת�חמרה�חולית�בין�חללי�האלמנטים‪�.‬‬
‫כולל�מילוי�מרווחים�בין�האלמנטים�ליצירת�קשר�קרקע�רציף‬
‫מ"ק‬
‫‪130.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫מועצה�דתית�אריאל‬
‫הופק�ע"י�עמוס�צוריאל�באמצעות�רמדור�נט‬
‫דף�‪�2‬מתוך�‪4‬‬
‫תאריך�הפקת�הדו"ח‪20/10/2014�:‬‬
‫כתב כמויות מכרז ‪ - 6‬פיתוח בי"ע המרכזי החדש אריאל‬
‫שם�עבודה‪�:‬פיתוח�בית�עלמין�המרכזי�החדש�באריאל‬
‫מספר�מכרז‪6�:‬‬
‫אסמכתא‪�:‬‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫�עם�האלמנטים�העליונים‪.‬‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫סה"כ‬
‫מחיר‬
‫מ"ק‬
‫‪01.02.3.090‬‬
‫אספקה�והתקנת�יריעות�ניילון�בעובי�‪�3‬מ"מ�מתחת�לרצפת� מ"ר‬
‫בטון‪.‬‬
‫‪300.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.02.3.100‬‬
‫יציקת�רצפת�בטון�מזויין�בעובי�‪�20‬ס"מ�לרבות�עיבוד�פתחי� מ"ר‬
‫הקבורה‪.‬כולל�זיון�הרצפת�בטון�לפי�פרט�הנדסי�מצורף‬
‫‪250.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫סה"כ פרק ‪ 02.3‬מוצרי בטון טרום‪ .‬כל המחירים כוללים את יצור האלמנטים‪ ,‬הובלה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬זיון‪ ,‬דיוס ואיטום‬
‫סה"כ�פרק�‪�-02‬עבודות�במבנים�ובמתקנים‬
‫�‬
‫דף�ריכוז�מחירים�לפרק�‪�-02‬עבודות�במבנים�ובמתקנים‬
‫סה"כ‬
‫פרק ‪ 02.3‬מוצרי בטון טרום‪ .‬כל המחירים כוללים את יצור האלמנטים‪ ,‬הובלה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬זיון‪ ,‬דיוס‬
‫ואיטום‬
‫העברה מדף‪2 :‬‬
‫סה"כ�פרק�‪�-02‬עבודות�במבנים�ובמתקנים‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫�‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫פרק�‪�-�40‬ריצופים�ומדרגות�פיתוח‬
‫פרק ‪ 40.6‬ריצופים ומדרגות‬
‫‪02.40.06.01‬‬
‫מדרגות�טרומיות�על�פי�פרט�תוצרת�אקרשטיין�או�ש"ע�‬
‫מותקן�מושלם‬
‫מ"א‬
‫‪6.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪02.40.06.02‬‬
‫ריצוף�באבנים�משתלבות�בצבע�לבן‪�/‬סופר�סטון‪�/‬קוקטייל�‬
‫בעובי�‪�6‬ס"מ‪,‬‬
‫מטיפוס�נוסלית�תוצרת�אקרשטיין�או�ש"ע�לפי�פרט‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪250.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪02.40.06.03‬‬
‫אבן�גן�‪�10/20/100‬ס"מ�כורכרית�אקסטרין�תוצרת�‬
‫אקרשטיין�או‬
‫ש"ע�עפ"י�פרט�כולל�יסוד�בטון‬
‫מ"א‬
‫‪80.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪02.40.06.04‬‬
‫אבן�תיחום�גומה�לעץ�מרובעת�עם�שקע�לסריג�תוצרת�‬
‫אקרשטיין�או�ש"ע‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫סה"כ פרק ‪ 40.6‬ריצופים ומדרגות‬
‫תת פרק ‪ - 40.7‬קירות כובד‬
‫‪01.40.07.010‬‬
‫קיר�תומך�מבטון�יצוק�מבטון�ב‪�30-‬לפי�פרט�עפ"י�הקיים�‬
‫באתר�ולפי�פרט�מצורף‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪56.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫סה"כ תת פרק ‪ - 40.7‬קירות כובד‬
‫תת פרק ‪ - 40.8‬עבודות מתכת‬
‫גדרות ומעקות יוצרו על פי תקן ‪ 2142‬ותקן ‪ .4723‬המחיר כולל ביסוס‪/‬עיגון‬
‫וצביעה אלקסטרוסטטית בתנור‪.‬כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר הייצור‪ .‬סגמנטי היחידות‬
‫באורך מכסימלי כמופיע בפרט הסטנדרטי‬
‫‪01.40.08.010‬‬
‫מעקה�בטיחות�ממתכת�תומרת�"גדרות�אורלי"�דגם�כנרת� מ"א‬
‫מס'�קטלוגי‬
‫‪�.6003‬או�ש"ע�בגובה�‪�1.2‬מ'�מגולוון�באבץ�חם�וצבוע�‬
‫באבקה�בתנור‪�.‬כולל�פירוק�מעקה�קיים�והתקנתו�עפ"י�‬
‫תוכנית�‬
‫�כדוגמת�הנבנה�בפיתוח�שלב�א'‪).‬אופציונלי(‬
‫‪55.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫‪01.40.08.20‬‬
‫ספסל�מתכת�ועץ�דגם�"איילת"�של�וולקאן�או�ש"ע�באורך�‪ �2‬יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫מועצה�דתית�אריאל‬
‫הופק�ע"י�עמוס�צוריאל�באמצעות�רמדור�נט‬
‫דף�‪�3‬מתוך�‪4‬‬
‫תאריך�הפקת�הדו"ח‪20/10/2014�:‬‬
‫כתב כמויות מכרז ‪ - 6‬פיתוח בי"ע המרכזי החדש אריאל‬
‫שם�עבודה‪�:‬פיתוח�בית�עלמין�המרכזי�החדש�באריאל‬
‫מספר�מכרז‪6�:‬‬
‫אסמכתא‪�:‬‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫מ"�‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫סה"כ‬
‫מחיר‬
‫יח'‬
‫סה"כ תת פרק ‪ - 40.8‬עבודות מתכת‬
‫גדרות ומעקות יוצרו על פי תקן ‪ 2142‬ותקן ‪ .4723‬המחיר כולל ביסוס‪/‬עיגון‬
‫וצביעה אלקסטרוסטטית בתנור‪.‬כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר הייצור‪ .‬סגמנטי היחידות‬
‫באורך מכסימלי כמופיע בפרט הסטנדרטי‬
‫סה"כ�פרק�‪�-�40‬ריצופים�ומדרגות�פיתוח‬
‫�‬
‫דף�ריכוז�מחירים�לפרק�‪�-�40‬ריצופים�ומדרגות�פיתוח‬
‫סה"כ‬
‫פרק ‪ 40.6‬ריצופים ומדרגות‬
‫העברה מדף‪2 :‬‬
‫תת פרק ‪ - 40.7‬קירות כובד‬
‫העברה מדף‪2 :‬‬
‫תת פרק ‪ - 40.8‬עבודות מתכת‬
‫גדרות ומעקות יוצרו על פי תקן ‪ 2142‬ותקן ‪ .4723‬המחיר כולל ביסוס‪/‬עיגון‬
‫וצביעה אלקסטרוסטטית בתנור‪.‬כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר הייצור‪ .‬סגמנטי היחידות‬
‫באורך מכסימלי כמופיע בפרט הסטנדרטי‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫סה"כ�פרק�‪�-�40‬ריצופים�ומדרגות�פיתוח‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫�‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫סה"כ‬
‫מחיר‬
‫פרק�‪-�51‬כבישים�ופיתוח�‬
‫תת פרק ‪- 51.01‬פירוקים‬
‫‪01.51.010‬‬
‫פירוק�מסלעה�קיימת�‪-‬שורת�מסלעה�עליונה�ומסלעה�מחוץ� מ"ר‬
‫לאתר�בית�העלמין�ובניית�שורת�מסלעה�עפ"י�תכנית‪�.‬‬
‫)אופציונלי(‬
‫‪60.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫סה"כ תת פרק ‪- 51.01‬פירוקים‬
‫‪06.51.01.020‬‬
‫הנחת�מצע�סוג�א'�בעובי�‪�20‬ס"מ�מתחת�לשבילים�עם�‬
‫הידוק�מבוקר‬
‫מ"ק‬
‫‪50.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫סה"כ�פרק�‪-�51‬כבישים�ופיתוח�‬
‫�‬
‫דף�ריכוז�מחירים�לפרק�‪-�51‬כבישים�ופיתוח�‬
‫סה"כ‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫תת פרק ‪- 51.01‬פירוקים‬
‫סה"כ�פרק�‪-�51‬כבישים�ופיתוח�‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫�‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫פרק�‪�8‬חשמל‬
‫‪01.08.02.010‬‬
‫עמודי�וגופי�תאורה�עפ"י�פרט�מחברת�אלויק�דגם�‪ EL-1601‬יח'‬
‫‪6.00‬‬
‫�‬
‫�‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ�פרק�‪�8‬חשמל‬
‫�‬
‫סה"כ מבנה ‪01‬‬
‫סה"כ פיתוח בית עלמין המרכזי החדש באריאל‬
‫מועצה�דתית�אריאל‬
‫הופק�ע"י�עמוס�צוריאל�באמצעות�רמדור�נט‬
‫דף�‪�4‬מתוך�‪4‬‬
‫כתב כמויות מכרז ‪ - 6‬פיתוח בי"ע המרכזי החדש אריאל‬
‫תאריך�הפקת�הדו"ח‪20/10/2014�:‬‬
‫שם�עבודה‪�:‬פיתוח�בית�עלמין�המרכזי�החדש�באריאל‬
‫מספר�מכרז‪6�:‬‬
‫אסמכתא‪�:‬‬
‫מספר�סעיף�‪�/‬מק'ט� תיאור‬
‫מחירון‬
‫יחידת� כמות‬
‫מידה‬
‫סה"כ‬
‫מחיר‬
‫מע"מ ‪18%‬‬
‫סה"כ כולל מע"מ‬
‫סה"כ‬
‫דף�ריכוז�מחירים�לפרק�‪�8‬חשמל‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫סה"כ�פרק�‪�8‬חשמל‬
‫�‬
‫דף�ריכוז�מחירים�למבנה�‪01‬‬
‫סה"כ‬
‫פרק ‪- 01‬‬
‫עבודת עפר ‪ -‬הכשרת שטח‬
‫העברה מדף‪1 :‬‬
‫פרק ‪ -02‬עבודות במבנים ובמתקנים‬
‫העברה מדף‪2 :‬‬
‫פרק ‪ - 40‬ריצופים ומדרגות פיתוח‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫פרק ‪- 51‬כבישים ופיתוח‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫פרק ‪ 8‬חשמל‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫סה"כ�מבנה�‪01‬‬
‫�‬
‫דף�ריכוז�מחירים�לפיתוח�בית�עלמין�המרכזי�החדש�באריאל‬
‫סה"כ‬
‫העברה מדף‪3 :‬‬
‫מבנה ‪01‬‬
‫�‬
‫סה"כ�פיתוח�בית�עלמין�המרכזי�החדש�באריאל‬
‫מע"מ�‪18%‬‬
‫סה"כ�כולל�מע"מ‬
‫משתמשים של הספק‬
‫שם‬
‫מועצה�דתית�אריאל‬
‫דוא"ל‬
‫הופק�ע"י�עמוס�צוריאל�באמצעות�רמדור�נט‬