44 bus#2_toprint

‫התכנית אשר הוכנה ע"י משרד תחבורה בשיתוף המועצה המקומית‬
‫אפרת כוללת‪:‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .1‬הסדרת תחבורה ציבורית מהירה ובתדירות גבוהה בין אפרת לירושלים במסלול‬
‫שדרות המלך דוד‪.‬‬
‫‪ .2‬הידוק קשרי התחבורה בין אפרת ליישובי מרכז גוש עציון‪.‬‬
‫‪ .3‬התחברות של תחבורה ציבורית אפרת וגוש עציון לתכניות התחבורה של ירושלים‪.‬‬
‫תכנית דומה מתוכננת לגוש עציון ע"י הקמת מסוף מרכזי ממנו יצאו קוים נוספים‬
‫ליתר יישובי גוש עציון‪ ,‬קרית‪-‬ארבע וחברון‪.‬‬
‫כבר‬
‫מיום שישי הקרוב‪ :‬כ"ג באייר ‪7.5.2010‬‬
‫‪44‬‬
‫שלב ההפעלה הראשוני כפי שסוכם עם משרד התחבורה‪:‬‬
‫• הפעלת קו פנימי בתוך אפרת והתחברות למועצה אזורית גוש עציון בנוסף לקווי‬
‫‪ 167‬הקיימים‪.‬‬
‫• לוח זמנים משולב של קו ‪ 167‬וקו חדש הפנימי – ‪ 44‬יאפשר תחבורה פנימית‬
‫באפרת בתדירות של כל ‪ 1/2‬שעה אחה"צ וכל שעה בשעות הבוקר‪.‬‬
‫• קו ‪ – 167‬בהתאם ללו"ז הקיים ולמסלול הקיים – ללא שינוי‪.‬‬
‫• קו ‪ – 44‬מגבעת הזית – עד למועצה אזורית גוש עציון‪.‬‬
‫‪ .1‬אנו מבקשים לציין כי הקו הפנימי הינו ניסיוני ומהווה אתגר לאפרת להצדקה‬
‫של קיומו‪ ,‬וזאת מתוך דרישה שהובעה ע"י תושבים רבים‪.‬‬
‫‪ .2‬נשמח לקבל משוב והצעות לשיפורים במטרה לשפר את היעילות‬
‫וההתאמה לצרכיה תושבים‪.‬‬
‫פקס‪ 02-9939354 :‬או לדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מחיר הנסיעה‪& 3.10 :‬‬
‫‪44-444-44‬‬
‫* הפרסום נוגע לקו הפנימי החדש ‪ ,44 -‬ואינו משפיע על שאר הקווים הפועלים באיזור‪.‬‬
‫התעריף בגובה ‪ 50%‬מהעלות המלאה בגין קו מוגן ירי‬
‫לו"ז משולב קווי ‪ 167‬ו‪ 44-‬בימים א'‪-‬ה'‬
‫קו‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫לו"ז‬
‫הערות‬
‫‪07:30‬‬
‫‪08:35‬‬
‫‪) 09:00‬באפרת ‪ (09:30 -‬גבעת התמר‬
‫‪) 10:00‬באפרת ‪(10:30 -‬‬
‫‪) 12:00‬באפרת ‪(12:30 -‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪) 13:00‬באפרת ‪(13:30 -‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪) 14:00‬באפרת ‪(14:30 -‬‬
‫‪) 15:00‬באפרת ‪ (15:30 -‬גבעת התמר‬
‫‪16:00‬‬
‫‪) 16:00‬באפרת ‪(16:30 -‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪) 17:00‬באפרת ‪(17:30 -‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪) 18:00‬באפרת ‪(18:30 -‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪) 18:45‬באפרת ‪(19:15 -‬‬
‫‪) 19:35‬באפרת ‪ (20:05 -‬גבעת התמר‬
‫‪) 20:30‬באפרת ‪(21:00 -‬‬
‫לו"ז משולב קווי ‪ 167‬ו‪ 44-‬ביום ו'‬
‫מדרום לצפון‬
‫הערות‬
‫קו לו"ז‬
‫‪ 05:50 167‬גבעת התמר‬
‫‪167‬‬
‫‪06:35 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪07:00 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪08:00 4444‬‬
‫‪ 08:00 167‬גבעת התמר‬
‫‪167‬‬
‫‪09:15 4444‬‬
‫‪10:00 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪11:40 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪13:00 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪13:30 4444‬‬
‫‪ 14:00 167‬גבעת התמר‬
‫‪167‬‬
‫‪14:30 4444‬‬
‫‪15:10 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪15:30 4444‬‬
‫‪16:10 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪16:30 4444‬‬
‫‪17:10 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪17:30 4444‬‬
‫‪18:15 167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪18:30 4444‬‬
‫‪ 19:30 167‬גבעת התמר‬
‫‪167‬‬
‫‪19:45 4444‬‬
‫מצפון לדרום‬
‫לו"ז‬
‫קו‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫הערות‬
‫התעריף בגובה ‪ 50%‬מהעלות המלאה בגין קו מוגן ירי‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪4444‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪167‬‬
‫הערות‬
‫לו"ז‬
‫‪06:40‬‬
‫‪07:15‬‬
‫‪ 07:50‬גבעת התמר‬
‫‪08:00‬‬
‫‪09:15‬‬
‫‪ 10:05‬גבעת התמר‬
‫‪10:30‬‬
‫‪11:40‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12:35‬‬
‫‪13:00‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬קווים ‪ 165 ,160‬ו‪ 166 -‬עדיין קיימים והשעות לא השתנו אך אינם מצוינים בלוח זה‪.‬‬
‫‪ .2‬כל השעות המצוינות של קו ‪ 167‬מצפון לדרום הן השעה שהאוטובוס יוצא מירושלים‬
‫לאפרת‪) .‬שעה משוערת באפרת מצוינת בסוגריים(‪.‬‬
‫‪ .3‬לו"ז מלא לכל הקווים יפורסם בנפרד באתר המועצה סמוך למועד הפעלת הקו‪.‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬‬
‫גוש עציון‬
‫‪44‬‬
‫המשך קו ‪ 167‬משעה ‪ 13:00‬על פי הלו"ז הרגיל‬
‫כביש ‪60‬‬
‫לירושלים‬
‫מגדל‬
‫עדר‬
‫התמר‬
‫הל"ה‬
‫נחל‬
‫אשכול‬
‫הגפן‬
‫מגרש‬
‫טניס‬
‫הגפן‬
‫זרובבל‬
‫נחמיה‬
‫עזרא‬
‫ביה"ס‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫‪167‬‬
‫כיכר‬
‫הדקלים‬
‫המעיין‬
‫צומת‬
‫הגוש‬
‫נצח ירושלים‬
‫פארק‬
‫העשור‬
‫ביה"ס‬
‫עשה חיל מתנ"ס‬
‫שד' דוד המלך‬
‫‪167‬‬
‫‪44‬‬
‫הקטורת‬
‫ביה"ס‬
‫אורות עציון‬
‫בנות‬
‫גן‬
‫צביקה‬
‫זית שמן‬
‫הקטורת‬
‫זית שמן‬
‫הזית‬
‫הדקל‬
‫מרכז‬
‫מסחרי‬
‫מרכז‬
‫מסחרי‬
‫נצר ישי‬
‫התאנה‬
‫הרימון‬
‫‪ 167 44‬משעול‬
‫הכרמים‬
‫התאנה‬
‫לתקוע‬
‫‪02-9934697‬‬
‫מחיר הנסיעה‪& 3.10 :‬‬
‫קו‬
‫‪07:30‬‬
‫‪08:35‬‬
‫‪) 09:00‬באפרת ‪ (09:30 -‬גבעת התמר‬
‫‪10:00‬‬
‫‪) 10:15‬באפרת ‪(10:45 -‬‬
‫‪11:15‬‬
‫‪) 11:15‬באפרת ‪(11:45 -‬‬
‫‪) 12:15‬באפרת ‪(12:45 -‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪) 13:15‬באפרת ‪(13:45 -‬‬
‫‪13:30‬‬
‫הדגן‬
‫מועד התחלת השירות‪ :‬כ"ג באייר ‪7.5.2010‬‬
‫מסלול קו פנימי ‪:44‬‬
‫מאפרת לגוש עציון ‪ -‬ככר הדקלים זית‪ ,‬הקטורת‪ ,‬זית שמן‪ ,‬רחל אמנו‪ ,‬המלך דוד‪ ,‬נצח‬
‫י‪-‬ם‪ ,‬גפן צפון‪ ,‬המלך דוד‪ ,‬תאנה‪ ,‬סובה רימון‪ ,‬מועצה גו"ע )לא נכנס לגפן ולרח' הרימון(‪.‬‬
‫מגוש עציון לאפרת ‪ -‬מועצה גו"ע‪ ,‬המלך דוד‪ ,‬סובה תאנה‪ ,‬המלך דוד‪ ,‬הגפן )צפון(‪ ,‬נצח‬
‫י‪-‬ם‪ ,‬המלך דוד‪ ,‬רחל אמנו‪ ,‬זית שמן‪ ,‬הקטורת‪ ,‬ככר הדקלים זית‪.‬‬
‫מדרום לצפון‬
‫רחל אימנו‬
‫מצפון לדרום‬
‫מסלול קו ‪ :167‬ללא שינוי‬