רשימת בקשות מעודכנת לתמ"א 38

‫בקשות לפי תמ"א‪38/‬‬
‫מעודכן לתאריך‪4.12.14 :‬‬
‫מקרא‪:‬‬
‫ פרויקט הריסה‬‫ובניה‬
‫ ניתן היתר‬‫ ניתן טופס ‪4‬‬‫מלא‪/‬חלקי‬
‫‪ -‬בקשה שנסגרה‬
‫מס' היתרים‪:‬‬
‫מס' בקשות לפני ועדה‪:‬‬
‫מס' בקשות אחרי ועדה‪:‬‬
‫מס' בקשות שלא אושרו‪/‬לדיון חוזר‪:‬‬
‫מס' בקשות שנסגרו‪:‬‬
‫‪189‬‬
‫‪155‬‬
‫‪205‬‬
‫‪33‬‬
‫‪51‬‬
‫סה"כ בקשות‪:‬‬
‫‪633‬‬
‫מתוכן‪:‬‬
‫הריסה ובניה מחדש‪:‬‬
‫תכניות שינויים‪:‬‬
‫‪334‬‬
‫‪66‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫‪1‬‬
‫‪2014247‬‬
‫אבטליון‬
‫‪2‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪396‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2013693‬‬
‫‪2014482‬‬
‫‪2013134‬‬
‫‪2014338‬‬
‫‪2014752‬‬
‫‪2012104‬‬
‫אבטליון‬
‫אבטליון‬
‫אבטליון‬
‫אבטליון‬
‫אביגיל‬
‫אביגיל‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8-10‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪1‬‬
‫‪397‬‬
‫‪572‬‬
‫‪482‬‬
‫‪483‬‬
‫‪599‬‬
‫‪17 ,16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.12.13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2013688‬‬
‫אביגיל‬
‫‪8-10‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪17 ,16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26.10.14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2014784‬‬
‫‪2012500‬‬
‫‪2011504‬‬
‫‪2013198‬‬
‫‪2014320‬‬
‫‪2012439‬‬
‫‪2014481‬‬
‫‪2014260‬‬
‫‪2010246‬‬
‫אביגיל‬
‫אביגיל‬
‫אביגיל‬
‫אביגיל‬
‫אבישי‬
‫אבישי‬
‫אבן חביב‬
‫אבן ספיר‬
‫אבן עזרא‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪478‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1266‬‬
‫‪245‬‬
‫‪126‬‬
‫‪372‬‬
‫‪94‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.11.11‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2012516‬‬
‫אבן עזרא‬
‫‪3‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪94‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.4.14‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2012208‬‬
‫‪2010645‬‬
‫‪2009060‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2010109‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪710‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2011468‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪630‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2013509‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪630‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2013634‬‬
‫‪40‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪426‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2012610‬‬
‫‪44‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2012343‬‬
‫‪46‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪429‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2012594‬‬
‫אבנר מאיר‬
‫אבנר מאיר‬
‫אהליאב‬
‫אהרונסון‬
‫שרה‬
‫אהרונסון‬
‫שרה‬
‫אהרונסון‬
‫שרה‬
‫אהרונסון‬
‫שרה‬
‫אהרונסון‬
‫שרה‬
‫אהרונסון‬
‫שרה‬
‫אורה‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪273‬‬
‫‪271‬‬
‫‪317‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.1.14‬‬
‫‪10.4.13‬‬
‫‪27.2.11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪313‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.11.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31.10.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫‪1‬‬
‫דיפון‬
‫וחפירה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10.6.14‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 2013117‬אחד העם‬
‫‪ 2013474‬אינשטיין‬
‫‪40‬‬
‫‪23‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2013475‬‬
‫אינשטיין‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2012001‬‬
‫איתמר‬
‫‪6‬‬
‫‪6175‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪55‬‬
‫‪19‬‬
‫‪277‬‬
‫‪25‬‬
‫‪147‬‬
‫‪33‬‬
‫‪2014408‬‬
‫איתמר‬
‫‪6‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪147‬‬
‫‪1‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪2014003‬‬
‫‪2013277‬‬
‫‪2011234‬‬
‫‪2014207‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫אלוף דוד‬
‫אלוף דוד‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪53‬‬
‫‪103‬‬
‫‪304‬‬
‫‪304‬‬
‫‪1‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2013120‬‬
‫אלוף דוד‬
‫‪187‬‬
‫‪6142‬‬
‫‪344‬‬
‫‪39‬‬
‫‪2014026‬‬
‫‪16-18‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪1029,‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2013276‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪41‬‬
‫‪2014761‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪805‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2012646‬‬
‫‪8‬א‬
‫‪6158‬‬
‫‪494‬‬
‫‪43‬‬
‫‪2012498‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪486‬‬
‫‪44‬‬
‫‪2014143‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪486‬‬
‫‪45‬‬
‫‪2013064‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1099+534 6158‬‬
‫אלוף‬
‫הנצחון‬
‫אלוף‬
‫הנצחון‬
‫אלוף‬
‫הניצחון‬
‫אלוף‬
‫נחמיה‬
‫תמרי‬
‫אלוף‬
‫נחמיה‬
‫תמרי‬
‫אלוף‬
‫נחמיה‬
‫תמרי‬
‫אלוף‬
‫נחמיה‬
‫תמרי‬
‫‪46‬‬
‫‪2011151‬‬
‫אלימלך‬
‫‪7‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪40‬‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15.4.13‬‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.6.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.3.14‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪47‬‬
‫‪2010704‬‬
‫אלכסנדר‬
‫‪8‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪113‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.7.12‬‬
‫‪48‬‬
‫‪2013113‬‬
‫אלכסנדר‬
‫‪8‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪113‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.2.14‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪2012492‬‬
‫‪2014644‬‬
‫‪2008147‬‬
‫‪2010470‬‬
‫‪2013070‬‬
‫אלרואי‬
‫אמיר‬
‫אמיר‬
‫אמיר‬
‫אמיר‬
‫‪51-53‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪698 ,697‬‬
‫‪935‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪1003‬‬
‫‪1003‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.1.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29.7.09‬‬
‫‪2.8.12‬‬
‫‪27.6.13‬‬
‫‪54‬‬
‫‪2014097‬‬
‫אמיר‬
‫‪11‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1003‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪2010098‬‬
‫‪2014156‬‬
‫‪2013698‬‬
‫‪2011219‬‬
‫אמיר‬
‫אמיר‬
‫אמנון ותמר‬
‫אמנון ותמר‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪977‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪300‬‬
‫‪1336‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ 2014729‬אמנון ותמר‬
‫‪12‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1336‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ 2012603‬אמנון ותמר‬
‫‪16‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪407‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ 2014376‬אמנון ותמר‬
‫‪16‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪407‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ 2012455‬אמנון ותמר‬
‫‪35‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪914‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.2.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15.1.14‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9.4.14‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪2009187‬‬
‫‪2014226‬‬
‫‪2009559‬‬
‫‪2014231‬‬
‫‪2012354‬‬
‫‪2012233‬‬
‫‪2010124‬‬
‫‪2014649‬‬
‫‪2014633‬‬
‫‪2011453‬‬
‫‪2011113‬‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬א‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪758‬‬
‫‪758‬‬
‫‪759‬‬
‫‪759‬‬
‫‪760‬‬
‫‪682 ,212‬‬
‫‪205‬‬
‫‪47‬‬
‫‪43‬‬
‫‪54‬‬
‫‪39‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26.11.12‬‬
‫‪29.3.12‬‬
‫‪74‬‬
‫‪2012523‬‬
‫אסף‬
‫‪22‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪39‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.6.13‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪2013112‬‬
‫‪2014461‬‬
‫‪2014313‬‬
‫‪2012461‬‬
‫‪2013209‬‬
‫‪2010424‬‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫אסף‬
‫אצ"ל‬
‫‪24‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪38‬‬
‫‪62‬‬
‫‪35‬‬
‫‪63‬‬
‫‪34‬‬
‫‪447‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ 2013182‬ארלוזורוב‬
‫‪11‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪769‬‬
‫‪82‬‬
‫‪ 2012355‬ארלוזורוב‬
‫‪13‬ב‬
‫‪6127‬‬
‫‪232‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ 2013184‬ארלוזורוב‬
‫‪13‬ב‬
‫‪6127‬‬
‫‪231‬‬
‫‪84‬‬
‫‪ 2010568‬ארלוזורוב‬
‫‪14‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪297‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ 2014114‬ארלוזורוב‬
‫‪14‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪297‬‬
‫‪1‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ 2014432‬ארלוזורוב‬
‫‪30‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪765‬‬
‫‪1‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ 2013334‬ארלוזורוב‬
‫‪57‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪207‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪101‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6182‬‬
‫ארניה‬
‫‪88‬‬
‫‪2013531‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ 2013407‬אשתאול‬
‫‪ 2011447‬באר אורה‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8.8.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.4.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4.12.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪289‬‬
‫‪445‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31.5.12‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ 2013269‬באר אורה‬
‫‪5‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪445‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.7.13‬‬
‫‪92‬‬
‫‪ 2014411‬באר אורה‬
‫‪5‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪445‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30.10.14‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫באר אורה‬
‫בועז‬
‫בועז‬
‫בועז‬
‫בועז‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪444‬‬
‫‪481‬‬
‫‪481‬‬
‫‪395‬‬
‫‪208‬‬
‫‪2013439‬‬
‫‪2012486‬‬
‫‪2014720‬‬
‫‪2012626‬‬
‫‪2013470‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫דיפון‬
‫וחפירה‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.5.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪98‬‬
‫‪2013484‬‬
‫ביאליק‬
‫‪55‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪549‬‬
‫‪99‬‬
‫‪2010408‬‬
‫ביאליק‬
‫‪62‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪177‬‬
‫‪2013623 100‬‬
‫ביאליק‬
‫‪62‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪177‬‬
‫‪2014438 101‬‬
‫ביאליק‬
‫‪62‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪177‬‬
‫‪2012644 102‬‬
‫ביאליק‬
‫‪64‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪169‬‬
‫ביאליק‬
‫ביאליק‬
‫בית אל‬
‫בית הלל‬
‫בית הלל‬
‫בית לחם‬
‫בית לחם‬
‫גן אליעזר‬
‫אריה‬
‫בן אליעזר‬
‫אריה‬
‫בן יוסף‬
‫בר יוחאי‬
‫בר יוחאי‬
‫בר יוחאי‬
‫בר יוחאי‬
‫בר יוחאי‬
‫בר כוכבא‬
‫בר כוכבא‬
‫בר כוכבא‬
‫ברקאי‬
‫ברקאי‬
‫בת שוע‬
‫גאולים‬
‫גדעון‬
‫גולומב‬
‫גולומב‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫גרשום‬
‫דב פרידמן‬
‫דבורה‬
‫הנביאה‬
‫דונש‬
‫דנגור‬
‫דנגור‬
‫‪104‬‬
‫‪123‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪229‬‬
‫‪748‬‬
‫‪193‬‬
‫‪68‬‬
‫‪654‬‬
‫‪599‬‬
‫‪1341‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪119‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪14‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪28‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪225‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪1087‬‬
‫‪1205‬‬
‫‪377‬‬
‫‪1278‬‬
‫‪213‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪759‬‬
‫‪1114‬‬
‫‪181‬‬
‫‪329‬‬
‫‪337‬‬
‫‪278‬‬
‫‪284‬‬
‫‪74‬‬
‫‪86‬‬
‫‪75‬‬
‫‪348‬‬
‫‪350‬‬
‫‪78‬‬
‫‪430‬‬
‫‪13‬‬
‫‪794‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1018‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪117‬‬
‫‪330‬‬
‫‪330‬‬
‫‪1‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪2014204‬‬
‫‪2014693‬‬
‫‪2012007‬‬
‫‪2012482‬‬
‫‪2011145‬‬
‫‪2013504‬‬
‫‪2013183‬‬
‫‪2014740 110‬‬
‫‪2012758 111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪2013694‬‬
‫‪2014793‬‬
‫‪2014276‬‬
‫‪2014753‬‬
‫‪2013501‬‬
‫‪2013215‬‬
‫‪2011451‬‬
‫‪2012462‬‬
‫‪2014368‬‬
‫‪2013028‬‬
‫‪2013717‬‬
‫‪2012399‬‬
‫‪2014236‬‬
‫‪2013725‬‬
‫‪2013652‬‬
‫‪2014080‬‬
‫‪2012605‬‬
‫‪2009608‬‬
‫‪2012176‬‬
‫‪2014686‬‬
‫‪2011546‬‬
‫‪2014441‬‬
‫‪2012427‬‬
‫‪2014222‬‬
‫‪2011499‬‬
‫‪2013722 137‬‬
‫‪2013706 138‬‬
‫‪2011181 139‬‬
‫‪2014053 140‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.12.12‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.4.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.2.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.4.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.3.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27.6.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24.1.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫‪2012215 141‬‬
‫‪2011500 142‬‬
‫‪2013598 143‬‬
‫‪2013503 144‬‬
‫‪2013636 145‬‬
‫‪2014437 146‬‬
‫‪2013603 147‬‬
‫‪2010103 148‬‬
‫‪2012362 149‬‬
‫‪2014302 150‬‬
‫‪2014123 151‬‬
‫‪2011072 152‬‬
‫‪2013216 153‬‬
‫‪2013720 154‬‬
‫‪2014279 155‬‬
‫‪2014576 156‬‬
‫‪2013517 157‬‬
‫‪2014331 158‬‬
‫‪2012031 159‬‬
‫‪2014184 160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪2013658‬‬
‫‪2013043‬‬
‫‪2013090‬‬
‫‪2013325‬‬
‫‪2008591‬‬
‫‪2013106 166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪2011422‬‬
‫‪2012286‬‬
‫‪2013102‬‬
‫‪2014766‬‬
‫‪2011356‬‬
‫‪2013653‬‬
‫‪2010559‬‬
‫‪2012474‬‬
‫‪2013076‬‬
‫‪2014782‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪7‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪328‬‬
‫‪1‬‬
‫‪38‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪647‬‬
‫‪1‬‬
‫‪45‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪89‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪110‬‬
‫‪1‬‬
‫‪109‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪601‬‬
‫‪1‬‬
‫‪116‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪519‬‬
‫‪1‬‬
‫‪121‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪236‬‬
‫‪122‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪322‬‬
‫‪122‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪322‬‬
‫‪125‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪277‬‬
‫‪126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪324‬‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫דנגור‬
‫דרך אבא‬
‫הלל‬
‫דרך אבא‬
‫הלל‬
‫דרך אבא‬
‫הלל‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך בן‬
‫גוריון‬
‫דרך דיין‬
‫משה‬
‫דרך דיין‬
‫משה‬
‫דרך משה‬
‫דיין‬
‫דרך דיין‬
‫משה‬
‫דרך‬
‫התפוצות‬
‫דרך נגבה‬
‫דרך נגבה‬
‫דרך נגבה‬
‫האגדה‬
‫האם‬
‫‪267‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪522‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪390‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪382‬‬
‫‪25‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪384‬‬
‫‪30‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪224‬‬
‫‪49‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪153‬‬
‫‪20‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪5‬‬
‫‪31‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6180‬‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.1.11‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪134‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪266‬‬
‫‪1‬‬
‫‪02.12.12‬‬
‫‪134‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪266‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9.9.14‬‬
‫‪136‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪596‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.10.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1497‬‬
‫‪172‬‬
‫‪177‬‬
‫‪1045‬‬
‫‪308,309‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10.4.14‬‬
‫‪27.12.11‬‬
‫האם‬
‫‪31‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪308,309‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17.3.14‬‬
‫האמוראים‬
‫האמוראים‬
‫האר"י‬
‫האר"י‬
‫האר"י‬
‫האשל‬
‫האשל‬
‫האשל‬
‫האשל‬
‫האשל‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪1482‬‬
‫‪533‬‬
‫‪1277‬‬
‫‪1305‬‬
‫‪1308‬‬
‫‪157‬‬
‫‪297‬‬
‫‪297‬‬
‫‪234‬‬
‫‪403‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.5.13‬‬
‫‪15.10.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26.10.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29.12.11‬‬
‫‪29.7.13‬‬
‫‪10.4.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪2013572‬‬
‫‪2010572‬‬
‫‪2010708‬‬
‫‪2014030‬‬
‫‪2010108‬‬
‫‪2013508‬‬
‫‪2013511‬‬
‫‪2012705‬‬
‫‪2013417‬‬
‫‪2013065‬‬
‫‪2011645‬‬
‫‪2014333‬‬
‫‪2014645‬‬
‫‪2014341‬‬
‫‪2013597‬‬
‫‪2010070‬‬
‫‪2013532‬‬
‫‪2013704‬‬
‫‪2012697‬‬
‫‪2012378‬‬
‫האשל‬
‫הבונים‬
‫הביל"ויים‬
‫הביל"ויים‬
‫הביל"ויים‬
‫הביל"ויים‬
‫הביל"ויים‬
‫הבנים‬
‫הבנים‬
‫הבנים‬
‫הגאון אליהו‬
‫הגולן‬
‫הגלגל‬
‫הגלגל‬
‫הגפן‬
‫הגת‬
‫הגת‬
‫הדר‬
‫ההגנה‬
‫הזיתים‬
‫‪23‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪39‬‬
‫‪44‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪52‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9-11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪143‬‬
‫‪793‬‬
‫‪712‬‬
‫‪642‬‬
‫‪714‬‬
‫‪431‬‬
‫‪438‬‬
‫‪554‬‬
‫‪552‬‬
‫‪551‬‬
‫‪371‬‬
‫‪242‬‬
‫‪283‬‬
‫‪296‬‬
‫‪604‬‬
‫‪509‬‬
‫‪509‬‬
‫‪506‬‬
‫‪83‬‬
‫‪406‬‬
‫‪2014733 197‬‬
‫הזיתים‬
‫‪1‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪406‬‬
‫‪2014439 198‬‬
‫הזיתים‬
‫‪12‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪332‬‬
‫‪2013719 199‬‬
‫הזיתים‬
‫‪14‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪528‬‬
‫‪2010478‬‬
‫‪2012584‬‬
‫‪2014297‬‬
‫‪2013214‬‬
‫‪2013138‬‬
‫‪2013091‬‬
‫‪2014028‬‬
‫‪2013217‬‬
‫‪2014352‬‬
‫‪2012755‬‬
‫‪2012595‬‬
‫‪2014024‬‬
‫‪2014730‬‬
‫הזיתים‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החי"ל‬
‫החיצון‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬א‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪62‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪327‬‬
‫‪749‬‬
‫‪741‬‬
‫‪753‬‬
‫‪758‬‬
‫‪761‬‬
‫‪768‬‬
‫‪769‬‬
‫‪770‬‬
‫‪725‬‬
‫‪984‬‬
‫‪135‬‬
‫‪396‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2014630 213‬החשמונאים‬
‫‪17‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪710‬‬
‫‪1‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5.14‬‬
‫‪6.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.10.14‬‬
‫‪17.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.1.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2013257 214‬החשמונאים‬
‫‪18‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪101‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.2.14‬‬
‫‪ 2011503 215‬החשמונאים‬
‫‪34‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪302‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.8.13‬‬
‫‪2010469 216‬‬
‫‪2010020 217‬‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪334‬‬
‫‪332‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.3.11‬‬
‫‪2011442 218‬‬
‫הירדן‬
‫‪7‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪332‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8.5.12‬‬
‫‪2012339 219‬‬
‫‪2011419 220‬‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫‪22-24‬‬
‫‪40‬‬
‫‪152, 424 6186‬‬
‫‪70‬‬
‫‪6182‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4.6.13‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫הירדן‬
‫‪40‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪70‬‬
‫‪2012425‬‬
‫‪2012050‬‬
‫‪2012539‬‬
‫‪2014039‬‬
‫‪2013468‬‬
‫‪2012089‬‬
‫‪2007221‬‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫הירדן‬
‫המבדיל‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪63‬‬
‫‪67‬‬
‫‪85‬‬
‫‪89‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪2012471 229‬‬
‫‪2013389 221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪230‬‬
‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪244‬‬
‫‪245‬‬
‫‪246‬‬
‫‪247‬‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪1‬‬
‫‪4.3.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.7.13‬‬
‫‪15.1.14‬‬
‫‪378‬‬
‫‪280‬‬
‫‪46‬‬
‫‪347‬‬
‫‪168‬‬
‫‪170‬‬
‫‪608‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.5.08‬‬
‫המבדיל‬
‫‪11‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪608‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.2.14‬‬
‫המלך יוסף‬
‫המלך יוסף‬
‫המלך ינאי‬
‫המעג"ל‬
‫המעג"ל‬
‫המעג"ל‬
‫המעג"ל‬
‫המעג"ל‬
‫המעג"ל‬
‫המעפיל‬
‫המתמיד‬
‫המתמיד‬
‫המתמיד‬
‫הסנה‬
‫העמל‬
‫העמל‬
‫העמל‬
‫העמל‬
‫‪29‬‬
‫‪52‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29‬‬
‫‪42‬‬
‫‪44‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪29‬‬
‫‪33‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.5.13‬‬
‫‪2014147 248‬‬
‫העמל‬
‫‪18‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪477‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.10.14‬‬
‫‪2013433 249‬‬
‫‪2014286 250‬‬
‫‪2014799 251‬‬
‫העמל‬
‫הפודים‬
‫הפטמן‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪115‬‬
‫‪547‬‬
‫‪222‬‬
‫‪2009241 252‬‬
‫הרא"ה‬
‫‪8‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪632‬‬
‫‪2012505 253‬‬
‫הרא"ה‬
‫‪8‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪632‬‬
‫‪2011583‬‬
‫‪2013213‬‬
‫‪2014257‬‬
‫‪2012357‬‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫‪40‬‬
‫‪44‬‬
‫‪85‬‬
‫‪93‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪636‬‬
‫‪565‬‬
‫‪330‬‬
‫‪334‬‬
‫‪2014283 258‬‬
‫הרא"ה‬
‫‪93‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪334‬‬
‫‪2014278‬‬
‫‪2012090‬‬
‫‪2011639‬‬
‫‪2011506‬‬
‫‪2012469‬‬
‫‪2012581‬‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪263‬‬
‫‪264‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪117‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪119‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪143‬‬
‫‪6158 150-152‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪170‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪183‬‬
‫‪436‬‬
‫‪437‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪580 ,579‬‬
‫‪1106‬‬
‫‪350‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪710‬‬
‫‪652‬‬
‫‪403‬‬
‫‪550‬‬
‫‪633‬‬
‫‪633‬‬
‫‪348‬‬
‫‪246‬‬
‫‪247‬‬
‫‪364‬‬
‫‪240‬‬
‫‪524‬‬
‫‪728‬‬
‫‪1085‬‬
‫‪327‬‬
‫‪272‬‬
‫‪190‬‬
‫‪477‬‬
‫‪254‬‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪257‬‬
‫‪2014711‬‬
‫‪2014714‬‬
‫‪2013297‬‬
‫‪2013573‬‬
‫‪2012236‬‬
‫‪2014768‬‬
‫‪2012337‬‬
‫‪2014172‬‬
‫‪2014009‬‬
‫‪2014388‬‬
‫‪2014710‬‬
‫‪2014390‬‬
‫‪2013034‬‬
‫‪2013061‬‬
‫‪2013618‬‬
‫‪2014372‬‬
‫‪2011573‬‬
‫‪2011459‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8.5.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1.10.09‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20.5.14‬‬
‫‪20.10.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪269‬‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪857‬‬
‫‪1216‬‬
‫‪1126‬‬
‫‪552‬‬
‫‪656‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.10.10‬‬
‫‪2011140 270‬‬
‫הרא"ה‬
‫‪6144 258-260‬‬
‫‪656‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30.7.12‬‬
‫‪2010557 271‬‬
‫הרא"ה‬
‫‪263‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1057‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.2.12‬‬
‫‪2012122 272‬‬
‫הרא"ה‬
‫‪263‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1057‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.5.13‬‬
‫‪2008583 273‬‬
‫הראובני‬
‫‪15‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.11.11‬‬
‫‪2013056 274‬‬
‫הראובני‬
‫‪15‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.4.13‬‬
‫‪2013500 275‬‬
‫הראובני‬
‫‪15‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.10.13‬‬
‫‪ 2011479 276‬הראשונים‬
‫‪10‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31.1.13‬‬
‫‪ 2014736 277‬הראשונים‬
‫‪10‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.11.14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪38‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪64‬‬
‫‪340‬‬
‫‪338‬‬
‫‪141‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8-10‬‬
‫‪6187‬‬
‫‪378‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪278‬‬
‫‪279‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪2013181‬‬
‫‪2013014‬‬
‫‪2012586‬‬
‫‪2014263‬‬
‫‪2008008‬‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫הרא"ה‬
‫‪6145‬‬
‫‪194‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪222‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪226‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪240‬‬
‫‪6144 258-260‬‬
‫חלקה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫‪2013624‬‬
‫‪2012679‬‬
‫‪2012428‬‬
‫‪2011313‬‬
‫הרב לוין‬
‫הרב לוין‬
‫הרב לוין‬
‫הרב לוין‬
‫‪ 2012214 282‬הרב לנדרס‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הרבי‬
‫מרוז'ין‬
‫הרבי‬
‫מרוז'ין‬
‫הרימון‬
‫‪9‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.3.14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪117‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.8.08‬‬
‫‪2010460 286‬‬
‫הרימון‬
‫‪8‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪117‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29.10.13‬‬
‫‪2014144 287‬‬
‫הרימון‬
‫‪8‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪117‬‬
‫‪2014624 288‬‬
‫‪2014732 289‬‬
‫‪2011428 290‬‬
‫הרכסים‬
‫הרכסים‬
‫הרכסים‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪65‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪160‬‬
‫‪173‬‬
‫‪126‬‬
‫‪2013266 291‬‬
‫הרכסים‬
‫‪65‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪126‬‬
‫‪2011450 292‬‬
‫‪2013461 293‬‬
‫‪2010545 294‬‬
‫הרכסים‬
‫הרכסים‬
‫הרצל‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪2013063 283‬‬
‫‪2013486 284‬‬
‫‪2007440 285‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27.1.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪22.7.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪2013079 295‬‬
‫הרצל‬
‫‪6‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪74‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.3.14‬‬
‫‪2014743 296‬‬
‫הרצל‬
‫‪19‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪603‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014646 297‬‬
‫הרצל‬
‫‪63‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪267‬‬
‫‪1‬‬
‫הררי‬
‫השורה‬
‫השושן‬
‫השושן‬
‫השר משה‬
‫השר משה‬
‫‪7‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪344‬‬
‫‪295‬‬
‫‪459‬‬
‫‪801‬‬
‫‪524‬‬
‫‪1302‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪298‬‬
‫‪299‬‬
‫‪300‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1411‬‬
‫‪140‬‬
‫‪74‬‬
‫‪2014446‬‬
‫‪2014375‬‬
‫‪2014068‬‬
‫‪2013548‬‬
‫‪2014704‬‬
‫‪2010055‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.12.10‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪ 2013123 304‬השר משה‬
‫‪6‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1302‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8.7.14‬‬
‫‪ 2011615 305‬השר משה‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪469‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27.6.13‬‬
‫‪ 2013376 306‬השר משה‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪469‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.3.14‬‬
‫השר משה‬
‫השר משה‬
‫השר משה‬
‫השר משה‬
‫השר משה‬
‫ז'בוטינסקי‬
‫ז'בוטינסקי‬
‫חברון‬
‫חברון‬
‫חברון‬
‫חד נס‬
‫חד נס‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪29‬‬
‫‪77‬‬
‫‪79‬‬
‫‪106‬‬
‫‪106‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.11.10‬‬
‫‪1325‬‬
‫‪553‬‬
‫‪579‬‬
‫‪669‬‬
‫‪1473‬‬
‫‪642‬‬
‫‪642‬‬
‫‪589‬‬
‫‪582‬‬
‫‪586‬‬
‫‪1190‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17.1.13‬‬
‫‪2013466 319‬‬
‫חד נס‬
‫‪17‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.8.14‬‬
‫‪2011533 320‬‬
‫חד נס‬
‫‪18‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪485‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.7.13‬‬
‫‪2014351 321‬‬
‫חד נס‬
‫‪18‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪485‬‬
‫‪2010251‬‬
‫‪2013298‬‬
‫‪2013353‬‬
‫‪2013723‬‬
‫‪2012648‬‬
‫‪2014347‬‬
‫‪2012324‬‬
‫‪2013172‬‬
‫‪2014227‬‬
‫‪2013702‬‬
‫‪2014785‬‬
‫‪2014100‬‬
‫‪2011130‬‬
‫‪2010077‬‬
‫חד נס‬
‫חד נס‬
‫חורגין‬
‫חורגין‬
‫חורגין‬
‫חורגין‬
‫חורגין‬
‫חורגין‬
‫חורגין‬
‫חצור‬
‫חצור‬
‫חצור‬
‫חרוד‬
‫חרוזים‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪34‬‬
‫‪39‬‬
‫‪43‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪1479‬‬
‫‪492‬‬
‫‪707‬‬
‫‪703‬‬
‫‪718‬‬
‫‪608‬‬
‫‪1513‬‬
‫‪769‬‬
‫‪770‬‬
‫‪1321‬‬
‫‪854‬‬
‫‪847‬‬
‫‪83‬‬
‫‪754‬‬
‫‪2014059 335‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪327‬‬
‫‪328‬‬
‫‪329‬‬
‫‪330‬‬
‫‪331‬‬
‫‪332‬‬
‫‪333‬‬
‫‪334‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪339‬‬
‫‪340‬‬
‫‪341‬‬
‫‪342‬‬
‫‪343‬‬
‫‪2009343‬‬
‫‪2014036‬‬
‫‪2014353‬‬
‫‪2014526‬‬
‫‪2012320‬‬
‫‪2011350‬‬
‫‪2013440‬‬
‫‪2013021‬‬
‫‪2013267‬‬
‫‪2013058‬‬
‫‪2013463‬‬
‫‪2011326‬‬
‫‪2014775‬‬
‫‪2013512‬‬
‫‪2013089‬‬
‫‪2013415‬‬
‫‪2012041‬‬
‫‪2014549‬‬
‫‪2011131‬‬
‫‪2010556‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.9.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24.7.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27.3.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.3.12‬‬
‫‪1‬‬
‫חרושת‬
‫‪3‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪179‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חרושת‬
‫חרות‬
‫חרות‬
‫חרות‬
‫טרומן‬
‫י"א באדר‬
‫יד החזקה‬
‫יד החזקה‬
‫‪5‬‬
‫‪17-19‬‬
‫‪35‬‬
‫‪51‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪180‬‬
‫‪500+501‬‬
‫‪317‬‬
‫‪416‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪472‬‬
‫‪1284‬‬
‫‪1319‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24.9.12‬‬
‫‪21.5.13‬‬
‫‪ 2012121 344‬יד החזקה‬
‫‪8‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1319‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.5.13‬‬
‫‪ 2014208 345‬יד החזקה‬
‫‪ 2013674 346‬יד החזקה‬
‫יהודית‬
‫‪2013686 347‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪110‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪399‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12.5.14‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪2010358 348‬‬
‫‪2012369 349‬‬
‫יהודית‬
‫יהודית‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪401‬‬
‫‪401‬‬
‫‪2014110 350‬‬
‫יהודית‬
‫‪7‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪401‬‬
‫יואב‬
‫יואב‬
‫יואב‬
‫יואב‬
‫יואב‬
‫יואב‬
‫יואב‬
‫יוחנן‬
‫יוחנן‬
‫יונה‬
‫יוסף הגלילי‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6159‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪351‬‬
‫‪352‬‬
‫‪353‬‬
‫‪354‬‬
‫‪355‬‬
‫‪356‬‬
‫‪357‬‬
‫‪358‬‬
‫‪359‬‬
‫‪360‬‬
‫‪361‬‬
‫‪2014632‬‬
‫‪2013148‬‬
‫‪2014767‬‬
‫‪2014108‬‬
‫‪2013648‬‬
‫‪2011278‬‬
‫‪2014043‬‬
‫‪2013057‬‬
‫‪2014122‬‬
‫‪2008418‬‬
‫‪2011097‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫‪1‬‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫‪3.4.12‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪81‬‬
‫‪66‬‬
‫‪68‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪666‬‬
‫‪656‬‬
‫‪411‬‬
‫‪295‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9.2.11‬‬
‫‪26.11.12‬‬
‫‪ 2013602 362‬יוסף הגלילי‬
‫‪5‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪295‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4.5.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2013467 363‬יוסף הגלילי‬
‫‪ 2014434 364‬יוסף הגלילי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20.10.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪417‬‬
‫‪160‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014706 365‬‬
‫יוספי‬
‫‪1‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪414‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2012698 366‬‬
‫‪2012086 367‬‬
‫יכין‬
‫יכין‬
‫יעל‬
‫הגיבורה‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪390‬‬
‫‪391‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪130‬‬
‫‪ 2013697 369‬יעל הגבורה‬
‫‪4‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1548‬‬
‫‪ 2010705 370‬יעל הגבורה‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪966‬‬
‫‪ 2012551 371‬יעל הגבורה‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪966‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2012550 372‬יעל הגבורה‬
‫‪10‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪263‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8-10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪422‬‬
‫‪422-436‬‬
‫‪454‬‬
‫‪609,610‬‬
‫‪591‬‬
‫‪609,610‬‬
‫‪597‬‬
‫‪623‬‬
‫‪ 2014148 381‬כנפי נשרים‬
‫‪17‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪623‬‬
‫‪1‬‬
‫כנפי נשרים‬
‫כנפי נשרים‬
‫כנפי נשרים‬
‫לאן‬
‫לוחמי סיני‬
‫מאיר בעל‬
‫הנס‬
‫מאיר בעל‬
‫הנס‬
‫‪18‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪134‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪562‬‬
‫‪869‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪256‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪257‬‬
‫‪2014719 368‬‬
‫‪373‬‬
‫‪374‬‬
‫‪375‬‬
‫‪376‬‬
‫‪377‬‬
‫‪378‬‬
‫‪379‬‬
‫‪380‬‬
‫‪382‬‬
‫‪383‬‬
‫‪384‬‬
‫‪385‬‬
‫‪386‬‬
‫‪2011631‬‬
‫‪2014145‬‬
‫‪2013399‬‬
‫‪2010675‬‬
‫‪2014521‬‬
‫‪2012277‬‬
‫‪2013712‬‬
‫‪2012335‬‬
‫‪2013135‬‬
‫‪2013479‬‬
‫‪2014037‬‬
‫‪2013696‬‬
‫‪2014739‬‬
‫‪2014290 387‬‬
‫‪2013367 388‬‬
‫ישורון‬
‫ישורון‬
‫ישורון‬
‫כנפי נשרים‬
‫כנפי נשרים‬
‫כנפי נשרים‬
‫כנפי נשרים‬
‫כנפי נשרים‬
‫הערות‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.8.12‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10.4.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20.3.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.11.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫‪2011413 389‬‬
‫‪2013647 390‬‬
‫‪2014017 391‬‬
‫‪2010679 392‬‬
‫‪2014160 393‬‬
‫‪2011559 394‬‬
‫‪395‬‬
‫‪396‬‬
‫‪397‬‬
‫‪398‬‬
‫‪399‬‬
‫‪400‬‬
‫‪2014773‬‬
‫‪2013649‬‬
‫‪2014707‬‬
‫‪2013296‬‬
‫‪2013129‬‬
‫‪2011460‬‬
‫שם רחוב‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫מאיר בעל‬
‫הנס‬
‫מאיר בעל‬
‫הנס‬
‫מבוא זאב‬
‫מגדים‬
‫מוצא‬
‫מורדי‬
‫הגטאות‬
‫מוריה‬
‫מוריה‬
‫מוריה‬
‫מוריה‬
‫מחניים‬
‫מטולה‬
‫‪31‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪480‬‬
‫‪31‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪480‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪644‬‬
‫‪529‬‬
‫‪110‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪596‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18-20‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪1‬‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪3.12.12‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪697‬‬
‫‪689‬‬
‫‪1247‬‬
‫‪1267‬‬
‫‪59‬‬
‫‪392-393‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17.3.13‬‬
‫‪2013180 401‬‬
‫מטולה‬
‫‪18-20‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪392-393‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.4.14‬‬
‫‪2013459 402‬‬
‫‪2012691 403‬‬
‫מיכאל‬
‫מיכאל‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪151‬‬
‫‪148‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪149‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪1427‬‬
‫‪ 2012394 404‬מנחם יצחק‬
‫‪2012126 405‬‬
‫‪2014480 406‬‬
‫‪2014340 407‬‬
‫‪2012591 408‬‬
‫‪2014250 409‬‬
‫‪2012759 410‬‬
‫‪2010352 411‬‬
‫‪2013316 412‬‬
‫‪2013564 413‬‬
‫‪2013222 414‬‬
‫‪2014008 415‬‬
‫‪2013290 416‬‬
‫‪2014728 417‬‬
‫‪418‬‬
‫‪419‬‬
‫‪420‬‬
‫‪421‬‬
‫‪422‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫‪2013695‬‬
‫‪2014216‬‬
‫‪2014161‬‬
‫‪2011652‬‬
‫‪2013218‬‬
‫‪2013366‬‬
‫‪2013464‬‬
‫מעלה‬
‫הבנים‬
‫מעלה‬
‫הבנים‬
‫מעלה‬
‫הבנים‬
‫מעלה‬
‫הנשר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪367‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪242‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪390‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪365‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מעלה‬
‫השחר‬
‫מעלה‬
‫השחר‬
‫מעלה‬
‫הצופים‬
‫מעלה‬
‫הצופים‬
‫מצדה‬
‫מצפה‬
‫מצפה‬
‫‪27‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪161‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29.1.12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪161‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19.11.13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪224‬‬
‫‪700‬‬
‫‪242‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.12.14‬‬
‫מקדונלד‬
‫משעול‬
‫ספראי‬
‫נווה יהושע‬
‫נווה יהושע‬
‫נווה יהושע‬
‫נווה יהושע‬
‫נווה יהושע‬
‫נווה יהושע‬
‫נווה יהושע‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪726‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪347‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23-25‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪46‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪6180‬‬
‫‪155‬‬
‫‪158‬‬
‫‪40‬‬
‫‪162‬‬
‫‪72‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.11.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪425‬‬
‫‪426‬‬
‫‪427‬‬
‫‪428‬‬
‫‪429‬‬
‫‪430‬‬
‫‪431‬‬
‫‪432‬‬
‫‪2014249‬‬
‫‪2014407‬‬
‫‪2014158‬‬
‫‪2013703‬‬
‫‪2014355‬‬
‫‪2013617‬‬
‫‪2014332‬‬
‫‪2011205‬‬
‫נורדאו‬
‫נחליאלי‬
‫נחלת יוסף‬
‫סאלק‬
‫סוקולוב‬
‫סוקולוב‬
‫סטרומה‬
‫סטרומה‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6205‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪1‬‬
‫‪194‬‬
‫‪100‬‬
‫‪488‬‬
‫‪779‬‬
‫‪170‬‬
‫‪465‬‬
‫‪347‬‬
‫‪357‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.12.12‬‬
‫‪2012757 433‬‬
‫סטרומה‬
‫‪13‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪357‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14.10.13‬‬
‫‪2014641 434‬‬
‫סיירת‬
‫דוכיפת‬
‫‪7‬‬
‫‪6183‬‬
‫‪382‬‬
‫‪2011051 435‬‬
‫סמ'‬
‫המעלות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪275‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪275‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10.4.13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪275‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8.5.14‬‬
‫‪ 2011406 438‬סמ' השילוח‬
‫‪6‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪1401‬‬
‫‪2012441 436‬‬
‫‪2013519 437‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪13.5.12‬‬
‫סמ'‬
‫המעלות‬
‫סמ'‬
‫המעלות‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2013404 439‬סמ' השילוח‬
‫‪7‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪221‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28.8.14‬‬
‫‪ 2013403 440‬סמ' השילוח‬
‫‪8‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪224‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.3.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2014516 441‬סמ' השילוח‬
‫‪8‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪224‬‬
‫‪1‬‬
‫סמדר‬
‫סנהדרין‬
‫סנהדרין‬
‫סנהדרין‬
‫סנהדרין‬
‫סנהדרין‬
‫ספיר יוסף‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6203‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6236‬‬
‫‪1‬‬
‫‪442‬‬
‫‪443‬‬
‫‪444‬‬
‫‪445‬‬
‫‪446‬‬
‫‪447‬‬
‫‪448‬‬
‫‪139‬‬
‫‪1158‬‬
‫‪1507‬‬
‫‪1155‬‬
‫‪1153‬‬
‫‪1154‬‬
‫‪175‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17.3.14‬‬
‫‪25.3.14‬‬
‫‪5.5.14‬‬
‫‪2012700 449‬‬
‫עוזיאל‬
‫‪8‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪906‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.3.14‬‬
‫‪2013238 450‬‬
‫עוזיאל‬
‫‪8‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪906‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.7.13‬‬
‫‪2013460 451‬‬
‫‪2011296 452‬‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫‪70‬‬
‫‪93‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪643‬‬
‫‪691‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.12.12‬‬
‫‪2011654 453‬‬
‫עוזיאל‬
‫‪93‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪691‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9.5.12‬‬
‫‪2014456 454‬‬
‫עוזיאל‬
‫‪93‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪691‬‬
‫‪2010723‬‬
‫‪2012656‬‬
‫‪2013641‬‬
‫‪2012083‬‬
‫‪2011262‬‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫‪107‬‬
‫‪109‬‬
‫‪120‬‬
‫‪122‬‬
‫‪124‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪1070‬‬
‫‪1070‬‬
‫‪567‬‬
‫‪573‬‬
‫‪575‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2013322 460‬‬
‫עוזיאל‬
‫‪124‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪575‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2013323 461‬‬
‫‪2012470 462‬‬
‫‪2013700 463‬‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫עוזיאל‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪133‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪560‬‬
‫‪1261‬‬
‫‪1189‬‬
‫‪455‬‬
‫‪456‬‬
‫‪457‬‬
‫‪458‬‬
‫‪459‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014203‬‬
‫‪2010658‬‬
‫‪2013574‬‬
‫‪2014483‬‬
‫‪2012207‬‬
‫‪2012655‬‬
‫‪2010540‬‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫דיפון‬
‫וחפירה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הריסה‬
‫וגידור‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.1.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.1.14‬‬
‫‪10.7.12‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪2011433 464‬‬
‫עזריאל‬
‫‪22‬‬
‫‪6142‬‬
‫‪234‬‬
‫‪2014741 465‬‬
‫עזריאל‬
‫‪22‬‬
‫‪6142‬‬
‫‪234‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫‪1‬‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫‪27.6.13‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪2010366 466‬‬
‫עטרות‬
‫‪5‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪662‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10.1.12‬‬
‫‪2012038 467‬‬
‫עטרות‬
‫‪5‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪662‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23.8.12‬‬
‫‪2013299 468‬‬
‫עטרות‬
‫‪5‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪662‬‬
‫עטרות‬
‫עטרות‬
‫עטרות‬
‫עטרות‬
‫עיר גנים‬
‫עלומים‬
‫עלומים‬
‫עלומים‬
‫עציון‬
‫עציון‬
‫עציון‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פנחס‬
‫רוטנברג‬
‫פני הגבעה‬
‫פנקס‬
‫פנקס‬
‫פנקס‬
‫פרוג שמעון‬
‫פתייה‬
‫צבי‬
‫צל הגבעה‬
‫צל הגבעה‬
‫קארו יוסף‬
‫קלאוזנר‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11-15‬‬
‫‪23-25‬‬
‫‪38‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬א‬
‫‪18‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪661‬‬
‫‪1495‬‬
‫‪708‬‬
‫‪675‬‬
‫‪228‬‬
‫‪594‬‬
‫‪65‬‬
‫‪608‬‬
‫‪188‬‬
‫‪186‬‬
‫‪212‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪997‬‬
‫‪25‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪933‬‬
‫‪31‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪441‬‬
‫‪51‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪121‬‬
‫‪1‬‬
‫‪52‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪455‬‬
‫‪1‬‬
‫‪58‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪126‬‬
‫‪63‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪470‬‬
‫‪70‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪361‬‬
‫‪83‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪514‬‬
‫‪83‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪514‬‬
‫‪85‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪514‬‬
‫‪27‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪143‬‬
‫‪467‬‬
‫‪55‬‬
‫‪68‬‬
‫‪459‬‬
‫‪1070‬‬
‫‪637‬‬
‫‪565‬‬
‫‪1346‬‬
‫‪26‬‬
‫‪314‬‬
‫‪469‬‬
‫‪470‬‬
‫‪471‬‬
‫‪472‬‬
‫‪473‬‬
‫‪474‬‬
‫‪475‬‬
‫‪476‬‬
‫‪477‬‬
‫‪478‬‬
‫‪479‬‬
‫‪2012658‬‬
‫‪2014764‬‬
‫‪2014675‬‬
‫‪2014758‬‬
‫‪2010625‬‬
‫‪2012244‬‬
‫‪2012361‬‬
‫‪2014580‬‬
‫‪2013563‬‬
‫‪2010370‬‬
‫‪2012678‬‬
‫‪2011582 480‬‬
‫‪2012323 481‬‬
‫‪2013012 482‬‬
‫‪2013335 483‬‬
‫‪2013642 484‬‬
‫‪2014259 485‬‬
‫‪2012557 486‬‬
‫‪2014584 487‬‬
‫‪2012273 488‬‬
‫‪2011496 489‬‬
‫‪2014715 490‬‬
‫‪2011111 491‬‬
‫‪492‬‬
‫‪493‬‬
‫‪494‬‬
‫‪495‬‬
‫‪496‬‬
‫‪497‬‬
‫‪498‬‬
‫‪499‬‬
‫‪500‬‬
‫‪501‬‬
‫‪502‬‬
‫‪2014149‬‬
‫‪2012748‬‬
‫‪2014248‬‬
‫‪2014757‬‬
‫‪2014327‬‬
‫‪2011486‬‬
‫‪2013502‬‬
‫‪2013654‬‬
‫‪2012754‬‬
‫‪2011585‬‬
‫‪2014440‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.4.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.3.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13.5.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.9.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12.3.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17.11.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.8.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.1.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הערות‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪2013199 503‬‬
‫קפלן‬
‫‪6‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪621‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2013275 504‬‬
‫‪2011505 505‬‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫‪11‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪149‬‬
‫‪185‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014124 506‬‬
‫קריניצי‬
‫‪27‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪324‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2011501‬‬
‫‪2012543‬‬
‫‪2013669‬‬
‫‪2008193‬‬
‫‪2010459‬‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫‪55‬‬
‫‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪85‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪291‬‬
‫‪231‬‬
‫‪625‬‬
‫‪635‬‬
‫‪708‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2013418 512‬‬
‫קריניצי‬
‫‪85‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪708‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2013473 513‬‬
‫‪2010626 514‬‬
‫‪2012264 515‬‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי‬
‫‪87‬א‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪710‬‬
‫‪716‬‬
‫‪716‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014406 516‬‬
‫קריניצי‬
‫‪91‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪716‬‬
‫‪507‬‬
‫‪508‬‬
‫‪509‬‬
‫‪510‬‬
‫‪511‬‬
‫‪517‬‬
‫‪518‬‬
‫‪519‬‬
‫‪520‬‬
‫‪521‬‬
‫‪2013699‬‬
‫‪2012653‬‬
‫‪2013497‬‬
‫‪2013482‬‬
‫‪2014394‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪101‬‬
‫קריניצי‬
‫קריניצי ‪6125 102-104‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪6‬‬
‫קרסקי‬
‫‪6158‬‬
‫‪8‬‬
‫קרסקי‬
‫‪6181‬‬
‫‪26‬‬
‫ראש פינה‬
‫רבי יהודה‬
‫‪6158‬‬
‫‪7‬‬
‫הנשיא‬
‫רבי יהודה‬
‫‪6158‬‬
‫‪10‬‬
‫הנשיא‬
‫‪6159‬‬
‫‪8‬‬
‫רד"ק‬
‫רד"ק‬
‫‪6159‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6157‬‬
‫‪9‬‬
‫רוחמה‬
‫‪6157‬‬
‫‪34‬‬
‫רוחמה‬
‫‪6157‬‬
‫‪36‬‬
‫רוחמה‬
‫‪6205‬‬
‫‪15‬‬
‫רוקח‬
‫‪6205‬‬
‫‪15‬‬
‫רוקח‬
‫‪6205‬‬
‫‪17‬‬
‫רוקח‬
‫‪6205‬‬
‫‪29‬‬
‫רוקח‬
‫‪6210‬‬
‫‪34‬‬
‫רוקח‬
‫‪6210‬‬
‫‪36‬‬
‫רוקח‬
‫‪2012165 522‬‬
‫‪2012118 523‬‬
‫‪524‬‬
‫‪525‬‬
‫‪526‬‬
‫‪527‬‬
‫‪528‬‬
‫‪529‬‬
‫‪530‬‬
‫‪531‬‬
‫‪532‬‬
‫‪533‬‬
‫‪534‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13.6.13‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15.5.14‬‬
‫‪24.7.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26.1.09‬‬
‫‪24.1.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1123‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1140‬‬
‫‪1‬‬
‫‪348‬‬
‫‪348‬‬
‫‪48‬‬
‫‪685‬‬
‫‪684‬‬
‫‪598‬‬
‫‪598‬‬
‫‪148‬‬
‫‪104‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.1.12‬‬
‫‪2013085 535‬‬
‫רוקח‬
‫‪36‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.7.13‬‬
‫‪2010577 536‬‬
‫‪2009087 537‬‬
‫‪2010702 538‬‬
‫רוקח‬
‫רוקח‬
‫רוקח‬
‫‪82‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8.5.12‬‬
‫‪1.11.10‬‬
‫‪28.12.10‬‬
‫‪2012507 539‬‬
‫רוקח‬
‫‪84‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.2.13‬‬
‫‪2014315‬‬
‫‪2013701‬‬
‫‪2010615‬‬
‫‪2013006‬‬
‫רוקח‬
‫רוקח‬
‫רות‬
‫רות‬
‫‪92‬‬
‫‪116‬‬
‫‪8-10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6210‬‬
‫‪6203‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪28‬‬
‫‪203‬‬
‫‪47,48‬‬
‫‪475‬‬
‫‪2014272 544‬‬
‫רות‬
‫‪9‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪475‬‬
‫‪540‬‬
‫‪541‬‬
‫‪542‬‬
‫‪543‬‬
‫‪2012400‬‬
‫‪2014665‬‬
‫‪2011398‬‬
‫‪2014427‬‬
‫‪2014794‬‬
‫‪2012229‬‬
‫‪2013469‬‬
‫‪2014781‬‬
‫‪2014267‬‬
‫‪2013705‬‬
‫‪2010160‬‬
‫‪147‬‬
‫‪286 ,285‬‬
‫‪433‬‬
‫‪434‬‬
‫‪355‬‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪13.7.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.3.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30.8.12‬‬
‫‪1.1.14‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫‪2014319 545‬‬
‫‪2014405 546‬‬
‫‪2014002 547‬‬
‫‪2014101 548‬‬
‫‪2013168 549‬‬
‫‪550‬‬
‫‪551‬‬
‫‪552‬‬
‫‪553‬‬
‫‪554‬‬
‫‪555‬‬
‫‪556‬‬
‫‪557‬‬
‫‪2014712‬‬
‫‪2013518‬‬
‫‪2011610‬‬
‫‪2013208‬‬
‫‪2013059‬‬
‫‪2013489‬‬
‫‪2013340‬‬
‫‪2013272‬‬
‫‪2014371 558‬‬
‫‪2013571 559‬‬
‫‪2011318 560‬‬
‫‪2014377 561‬‬
‫‪2011154 562‬‬
‫‪2014383 563‬‬
‫‪2014228 564‬‬
‫‪2013256 563‬‬
‫‪2014699 564‬‬
‫‪2013416 565‬‬
‫‪2013724 565‬‬
‫‪2010245 564‬‬
‫‪2013124 566‬‬
‫‪2013576 566‬‬
‫‪2013289 565‬‬
‫‪2014751 567‬‬
‫‪2011476 567‬‬
‫‪2013393 568‬‬
‫‪2013327 569‬‬
‫שם רחוב‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫‪4‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪414‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪149‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫רחובות‬
‫הנהר‬
‫רחובות‬
‫הנהר‬
‫רחובות‬
‫הנהר‬
‫רחובות‬
‫הנהר‬
‫רחובות‬
‫הנהר‬
‫רייך חביבה‬
‫רננים‬
‫רננים‬
‫רננים‬
‫רש"י‬
‫שאנן‬
‫שאר ישוב‬
‫שאר ישוב‬
‫שד'‬
‫הגיבורים‬
‫שד' הילד‬
‫‪9‬‬
‫‪6206‬‬
‫‪83‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪370‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪34‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬א‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6207‬‬
‫‪6203‬‬
‫‪6203‬‬
‫‪6203‬‬
‫‪6204‬‬
‫‪6126‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪6181‬‬
‫‪30‬‬
‫‪141‬‬
‫‪86‬‬
‫‪91‬‬
‫‪282‬‬
‫‪139‬‬
‫‪341‬‬
‫‪353‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪617‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪241‬‬
‫‪1‬‬
‫שד' הילד‬
‫‪24‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪312‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪755‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪756‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪760‬‬
‫שד'‬
‫הצנחנים‬
‫שד'‬
‫הצנחנים‬
‫שד'‬
‫הצנחנים‬
‫שד'‬
‫הצנחנים‬
‫שד'‬
‫הצנחנים‬
‫שד'‬
‫הקונגרס‬
‫שד'‬
‫הקונגרס‬
‫שד'‬
‫התמרים‬
‫שד'‬
‫התמרים‬
‫שד'‬
‫התמרים‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪771‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪32‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪778‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪381‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6144‬‬
‫‪383‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪287‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪289‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪289‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪656‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪236‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪236‬‬
‫‪23‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪639‬‬
‫‪92‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪385‬‬
‫‪104‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪481‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.8.11‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.12.12‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪106‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪479‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪913 ,912 6158‬‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫שד'‬
‫ירושלים‬
‫שועלי‬
‫שמשון‬
‫שועלי‬
‫שמשון‬
‫שלומציון‬
‫שלומציון‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪1153‬‬
‫‪819‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.11.14‬‬
‫‪11.3.12‬‬
‫‪2013655 575‬‬
‫שלומציון‬
‫‪9‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪819‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.1.14‬‬
‫‪2014684‬‬
‫‪2014685‬‬
‫‪2013551‬‬
‫‪2013149‬‬
‫‪2014294‬‬
‫‪2013657‬‬
‫שלומציון‬
‫שלומציון‬
‫שלומציון‬
‫שלומציון‬
‫שלם‬
‫שפירא‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬א‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6145‬‬
‫‪6142‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪2009365 570‬‬
‫‪2012409 571‬‬
‫‪2014731 572‬‬
‫‪2013075 573‬‬
‫‪2010627 574‬‬
‫‪576‬‬
‫‪577‬‬
‫‪576‬‬
‫‪577‬‬
‫‪578‬‬
‫‪579‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪6158‬‬
‫‪912‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7.8.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15.6.14‬‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪815‬‬
‫‪815‬‬
‫‪964‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪111‬‬
‫‪716‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2013462 580‬‬
‫שפירא‬
‫‪16‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪138‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014703 581‬‬
‫שקדיה‬
‫‪4‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ 2011379 582‬שרת משה‬
‫‪4‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪178‬‬
‫‪ 2014425 583‬שרת משה‬
‫‪6‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪581‬‬
‫‪ 2011608 584‬שרת משה‬
‫‪16‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪374‬‬
‫‪ 2011568 585‬שרת משה‬
‫‪37‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪565‬‬
‫‪ 2014763 586‬שרת משה‬
‫‪37‬‬
‫‪6125‬‬
‫‪565‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2011150 587‬‬
‫‪2014129 588‬‬
‫‪2010621 589‬‬
‫שתיל‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6127‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪267‬‬
‫‪446‬‬
‫‪444‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4.8.11‬‬
‫‪2012059 590‬‬
‫תל חי‬
‫‪15‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪444‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.10.12‬‬
‫‪2013635‬‬
‫‪2014350‬‬
‫‪2014183‬‬
‫‪2012340‬‬
‫‪2012282‬‬
‫‪2012415‬‬
‫‪2012331‬‬
‫‪2012304‬‬
‫‪2012368‬‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪426‬‬
‫‪407‬‬
‫‪175‬‬
‫‪62‬‬
‫‪174‬‬
‫‪63‬‬
‫‪67‬‬
‫‪478‬‬
‫‪54‬‬
‫‪2014582 600‬‬
‫תל חי‬
‫‪32‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪54‬‬
‫‪2012356 601‬‬
‫תל חי‬
‫‪35‬א‬
‫‪6182‬‬
‫‪482‬‬
‫‪2014393 602‬‬
‫תל חי‬
‫‪35‬א‬
‫‪6182‬‬
‫‪482‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2012512 603‬‬
‫‪2014349 604‬‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪1‬‬
‫‪591‬‬
‫‪592‬‬
‫‪593‬‬
‫‪594‬‬
‫‪595‬‬
‫‪596‬‬
‫‪597‬‬
‫‪598‬‬
‫‪599‬‬
‫הערות‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27.6.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.5.13‬‬
‫‪8.8.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11.2.14‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪3.10.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫לא‬
‫אישור‬
‫אושר‬
‫ועדה ‪ /‬בקשה קבלת‬
‫בועדה‪/‬‬
‫אישור נסגרה היתר‬
‫לשוב‬
‫בתנאים‬
‫ולדון‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫בקשה‬
‫שם רחוב‬
‫מס'‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫לפני‬
‫ועדה‬
‫‪605‬‬
‫‪606‬‬
‫‪607‬‬
‫‪608‬‬
‫‪609‬‬
‫‪610‬‬
‫‪611‬‬
‫‪612‬‬
‫‪2013305‬‬
‫‪2011527‬‬
‫‪2013062‬‬
‫‪2014581‬‬
‫‪2014530‬‬
‫‪2012478‬‬
‫‪2012629‬‬
‫‪2010416‬‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תל חי‬
‫תלפיות‬
‫תלפיות‬
‫תלפיות‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪52‬‬
‫‪60‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6182‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪48‬‬
‫‪485‬‬
‫‪106‬‬
‫‪44‬‬
‫‪480‬‬
‫‪629‬‬
‫‪172‬‬
‫‪581‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014029 613‬‬
‫תלפיות‬
‫‪15‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪581‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2012606 614‬‬
‫תלפיות‬
‫תפארת‬
‫ישראל‬
‫תרע"ד‬
‫תרע"ד‬
‫תרע"ד‬
‫תרע"ד‬
‫תרע"ד‬
‫תרפ"ב‬
‫תרפ"ב‬
‫תרצה‬
‫תרצה‬
‫תרצה‬
‫תש"י‬
‫תש"י‬
‫‪23‬‬
‫‪6205‬‬
‫‪606‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬א‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪131‬‬
‫‪163‬‬
‫‪564‬‬
‫‪641‬‬
‫‪678‬‬
‫‪724‬‬
‫‪448‬‬
‫‪513‬‬
‫‪266‬‬
‫‪265‬‬
‫‪542‬‬
‫‪709‬‬
‫תש"י‬
‫‪6‬‬
‫‪6128‬‬
‫‪161‬‬
‫‪2013480 615‬‬
‫‪616‬‬
‫‪617‬‬
‫‪618‬‬
‫‪619‬‬
‫‪620‬‬
‫‪621‬‬
‫‪622‬‬
‫‪623‬‬
‫‪624‬‬
‫‪625‬‬
‫‪626‬‬
‫‪627‬‬
‫‪2014389‬‬
‫‪2011560‬‬
‫‪2010663‬‬
‫‪2011292‬‬
‫‪2007519‬‬
‫‪2014447‬‬
‫‪2014548‬‬
‫‪2013632‬‬
‫‪2014339‬‬
‫‪2013212‬‬
‫‪2013622‬‬
‫‪2009515‬‬
‫‪2014628 627‬‬
‫סה"כ‬
‫קבלת‬
‫היתר‬
‫הריסה‬
‫ובניה‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6.11.13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15.6.14‬‬
‫‪4.12.11‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית‬
‫שינויים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30.7.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29.9.13‬‬
‫‪9.3.09‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪155‬‬
‫‪1‬‬
‫‪33‬‬
‫‪205‬‬
‫‪51‬‬
‫‪189‬‬
‫‪189‬‬
‫‪334‬‬
‫מבנה‬
‫בסקר‬
‫שימור‬