מודם סלולרי תכניות גלישה ל

‫תכניות גלישה למודם סלולרי‬
‫בחר‬
‫תשלום חודשי קבוע‬
‫‪‬‬
‫‪₪ 531‬‬
‫גלישה ‪ 0GB‬ללא הגבלה‬
‫לאחר ניצול ‪ 0GB‬תואט מהירות הגלישה‬
‫‪‬‬
‫‪₪ 11‬‬
‫גלישה ‪ 3GB‬ללא הגבלה‬
‫לאחר ניצול ‪ 3GB‬תואט מהירות הגלישה‬
‫מסלול‬
‫עלויות מכשירים‬
‫דגם מכשיר‬
‫עלות חודשית‬
‫למכשיר*‬
‫‪ALCATEL‬‬
‫‪₪1‬‬
‫‪X230M001‬‬
‫(סה"כ ‪)₪ 342‬‬
‫‪SIM ONLY‬‬
‫עלות מכשיר‬
‫במזומן‬
‫‪₪35110‬‬
‫‪₪ 2616‬‬
‫*עלות חודשית למשך‏‪ 36‬חודשים‬
‫חשוב שתדע‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫למען הסר ספק יובהר כי התוכנית אינה כוללת שירות תיקונים מקיף למכשיר‪1‬‬
‫התעריפים לשירותים נוספים‪ ,‬שמעבר לתקשורת נתונים‪ ,‬כגון‪ :‬טלפון‪ MMS /SMS/‬חסומים לשימוש‪1‬‬
‫מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות שבין ‪ HOT mobile‬לבין הלקוח‪ 1‬התנאים‪ ,‬התעריפים וההטבות‬
‫המפורטים במסמך זה הינם בכפוף להגדרות והתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות ובמסמך התנאים הכללים המצורף‬
‫לו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪1‬‬
‫תנאי ותעריפי התכנית מתייחסים למנוי בודד‪ ,‬למעט מקרים בהם צוין אחרת מפורשות‪1‬‬
‫התכנית מיועדת לשימוש רגיל וסביר של המנוי ואינה מיועדת לשימוש מסחרי‪1‬‬
‫כל התעריפים המופיעים במסמך זה אינם כוללים מע"מ‪1‬‬
‫פרטי הלקוח‬
‫הלקוח‬
‫שם העסק‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מספר הזהות ‪ /‬ח"פ ‪ /‬ע"מ‬
‫כתובת‬
‫רחוב‬
‫מספר דירה‬
‫מספר בית‬
‫יישוב‬
‫מיקוד‬
‫פרטי התקשרות‬
‫‪614554 /SA-001-80‬‬
‫מספר טלפון ראשי‬
‫הוט מובייל בע"מ‬
‫‪5-055-055-513‬‬
‫מספר' פקס‬
‫ח"פ ‪15-4651162‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫נגב ‪ 3‬קריית שדה התעופה‪ ,‬ת"ד ‪ ,5511‬נתב"ג ‪1555555‬‬
‫פקס ‪511-3331555‬‬
‫דואר אלקטרוני ‪[email protected]‬‬
‫טלפון ‪ 513-1553555‬או ‪*053‬‬
‫אתר ‪www.HOTmobile.co.il‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪4‬‬
‫הצהרת לקוח‬
‫אני הלקוח הח"מ‪ ,‬לאחר שקראתי מסמך עיקרי תכנית‏זה‪ ,‬מאשר כי אלו עיקרי פרטי חבילת התעריפים והשירותים אשר הוצגו‬
‫בפני‪ ,‬לגביהם קיבלתי הסבר נאות‪ ,‬ומאשר כי קבלתי לידי עותק ממסמך זה בעת ביצוע ההתקשרות‪1‬‬
‫‪‬‬
‫תאריך‬
‫מספר הזהות‬
‫שם החותם‪ /‬הלקוח‬
‫תאריך‬
‫מספר הזהות‬
‫שם החותם‪ /‬הלקוח‬
‫חותמת וחתימה החותם‪ /‬הלקוח‬
‫‪‬‬
‫חותמת וחתימה החותם‪ /‬הלקוח‬
‫לשימוש פנימי‬
‫קוד לקוח‬
‫טלפון‬
‫שם איש מכירות‬
‫מס' עסקה‬
‫טלפון זמני‬
‫חותמת וחתימת איש מכירות‬
‫מדבקה‬
‫‪614554 /SA-001-80‬‬
‫הוט מובייל בע"מ‬
‫‪5-055-055-513‬‬
‫ח"פ ‪15-4651162‬‬
‫נגב ‪ 3‬קריית שדה התעופה‪ ,‬ת"ד ‪ ,5511‬נתב"ג ‪1555555‬‬
‫פקס ‪511-3331555‬‬
‫דואר אלקטרוני ‪[email protected]‬‬
‫טלפון ‪ 513-1553555‬או ‪*053‬‬
‫אתר ‪www.HOTmobile.co.il‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪4‬‬