¾“ FAM םגד

‫דגם‬
‫‪¾“ FAM‬‬
‫טכנולוגיות מדידת מים‬
‫מד מים מגנטי רב זרמי‬
‫עירוני ‪ /‬ביתי‬
‫מד ה‪ ,)Felbixelf Axis Meter) FAM -‬הינו מד בעל רעיון‬
‫חדשני ומהפכני בתכונותיו ובאופן התאמתו למדידה ביתית‪,‬‬
‫ניתן להתקינו בצנרת בכל זווית קיימת‪.‬‬
‫המד ניתן להתקנה בשני שלבים‪:‬‬
‫שלב א'‪ :‬התקנת מחבר‬
‫לפני קבלת טופס ‪4‬‬
‫‬
‫שלב ב'‪ :‬התקנת יחידת המדידה‬
‫ניתן להסבה לתצורת פלט חשמלי ו‪ Dialog 3G-‬ללא צורך‬
‫להורדה מהקו‪.‬‬
‫תכונות‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•המאיץ הוא החלק הנע היחיד הבא במגע עם המים‬
‫•המנגנון אטום תחת ואקום בקופסת פלב"ם עם שמשת‬
‫זכוכית דרגת אטימות ‪ IP68‬נגד עיבוי‬
‫•המנגנון מונע בצימוד מגנטי‬
‫•אפשרות חיבור לכל סוגי הפלטים‪/‬מנגנונים חשמליים כמו‪:‬‬
‫‪ EV ,EF ,Dialog 3G ,MPE‬ו‪DPE-‬‬
‫יישומים‬
‫ברשת המים העירונית‪ ,‬החקלאית והתעשייתית‬
‫מימדים‬
‫"¾ (‪ 20‬מ”מ)‬
‫תקנים‬
‫ת"י ‪EEC ,63‬‬
‫המד עומד בתקני סביבה מחמירים ‪ -‬תקן אמריקאי למי שתיה‬
‫‪NSF 61‬‬
‫מפרט טכני‬
‫לחץ עבודה מקסימלי‬
‫טמפרטורת הנוזל‬
‫גוף‬
‫חיבורים‬
‫‪ 10‬בר‬
‫‪50° C‬‬
‫ניילון מחוזק‬
‫‪BSP‬‬
‫מנגנון ‪FAM‬‬
‫דגם‬
‫‪¾“ FAM‬‬
‫טכנולוגיות מדידת מים‬
‫מד מים מגנטי רב זרמי‬
‫התקנה אנכית‬
‫התקנה אופקית‬
‫עירוני ‪ /‬ביתי‬
‫נתונים טכניים‬
‫דגם‬
‫קוטר‬
‫נומינלי‬
‫(אינץ)‬
‫‪Q4‬‬
‫‪Q3‬‬
‫‪Q2‬‬
‫‪Q1‬‬
‫ספיקה‬
‫מקסימלית‬
‫ספיקה‬
‫נומינלית‬
‫ספיקת‬
‫מעבר‬
‫ספיקה‬
‫מינימלית‬
‫דיוק מדידה‬
‫בין‬
‫‪ Q4‬ל‪Q2 -‬‬
‫דיוק מדידה‬
‫בין‬
‫‪ Q1‬ל‪Q2-‬‬
‫הפסד עומד‬
‫ב‪Q4-‬‬
‫(בר)‬
‫קריאה‬
‫מצטברת‬
‫מירבית (‪)m3‬‬
‫‪FAM 20‬‬
‫“‪3/4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪± 2%‬‬
‫‪± 5%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪105‬‬
‫)‪(m3/h‬‬
‫)‪(m3/h‬‬
‫)‪(l/h‬‬
‫)‪(l/h‬‬
‫יחידת‬
‫המדידה‬
‫הקטנה ביותר‬
‫)‪(Liter‬‬
‫‪0.1‬‬
‫עקומת דיוק‬
‫התקנה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•מד המים יכול להיות מותקן בכל זווית במרחב‪ ,‬פני המנגנון יהיו תמיד אופקיים ומופנים כלפי מעלה‬
‫•לפני התקנת מד בקו‪ ,‬חובה לשטוף את צינור הכניסה למד המים‬
‫•מד המים חייב להיות בעל חתך זרימה מלא‬
‫•ניתן להתקין את מחבר מד המים בנפרד מהתקנת מד המים על ידי סגירת המחבר בפקק‬
‫‪FAM -Oct.13‬‬
‫התקנה אלכסונית‬
‫התקנה אנכית‬
‫התקנה אופקית‬
‫ארד בע”מ‬
‫קיבוץ דליה ‪ ,19239‬ישראל‬
‫טלפון‪ ,04-9897911 :‬פקס‪04-9897960 :‬‬
‫מקבוצת ארד‬
‫‪www.arad.co.il‬‬
‫‪I ntegrated Metering Technologies‬‬