*2055 0 www.kidum.com www.kidum.com *2055

‫‪*2055‬‬
‫‪0‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫מטלת הכתיבה‬
‫בשנת ‪ 1982‬ההוגי וילסו וקיילינג ניסחו תיאוריה לפיה פשיעה חמורה רווחת במקומות בה‬
‫ישנו שיעור גבוה של עבירות קלות‪ .‬במקומות אלו נוצרת אווירה של איסדר המהווה קרקע‬
‫פורייה לצמיחתה של פשיעה חמורה‪.‬‬
‫בעקבות תיאוריה זו נוסח "חוק שלוש הפסילות" שהתקבל בכמה ממדינות ארצות הברית‪ .‬לפי‬
‫החוק‪ ,‬מי שהורשע בביצוע שלוש עבירות שונות‪ ,‬ג א אלו עבירות קלות )כגו גניבה חולצה‬
‫מחנות בגדי( ייענש בחומרה ועשוי להיגזר עליו ממאסר של ‪ 25‬שנה ועד מאסר עול ללא‬
‫אפשרות לחנינה‪ .‬יש הטועני‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬שישנה בעיה מוסרית בהטלת העונש וכי הוא אינו‬
‫צודק ואינו ראוי‪.‬‬
‫הא את תומכי ב"חוק שלוש הפסילות"? נמקו את דעתכ‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪*2055‬‬
‫‪0‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הערכת החיבור‬
‫הערכת ממד התוכ‬
‫הטיעוני לביסוס העמדה האישית רלוונטיי ומראי על חשיבה מעמיקה‪ .‬קיימת התייחסות‬
‫לעמדת המתנגדי‪ ,‬דבר המצביע על חשיבה ביקורתית‪.‬‬
‫נית היה לחשוב על זוויות הסתכלות נוספות ומקוריות יותר‪ ,‬לצד הטיעוני הקיימי‪.‬‬
‫הערכת ממד הלשו‬
‫מבנה החיבור טוב והול‪ .‬החלוקה לפסקאות מתאימה בכל פסקה ישנה טענה מרכזית ומשפטי‬
‫הרחבה המנמקי ומבססי אותה‪ .‬פסקת הפתיחה מציגה את העמדה האישית ואת נושא‬
‫החיבור בצורה בהירה ופסקת הסיכו חוזרת על עקרי החיבור ומדגישה את הנקודות המרכזיות‬
‫והחשובות‪.‬‬
‫המשלב הלשוני בו כתוב החיבור תקי‪ .‬הפיסוק נכו וכ ג מבנה המשפטי‪ .‬בחלק מהמקומות‬
‫המשפטי ארוכי מדי וכתוצאה מכ הקריאה מסורבלת מעט‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬